Advertentie

De Amerikaanse ‘operatie GLADIO’..?


US Liberty false flag operation

x

De zogenaamde ‘Valse-Vlag-operatie’ is een eeuwenoud middel tot manipulatie, dat werd en vooral WORDT gebruikt door machthebbers om hun burgers en volgers te bedonderen. Hen een vals schouwspel voor te toveren, vooral door een valse vijand te creëren. En dan, op basis van deze (valse) aanval, roept datzelfde volk natuurlijk vervolgens diezelfde machthebbers op, om hen te beschermen…! En ja, precies dát was de bedoeling van de machthebbers, die hun truuk weer hebben uitgehaald en het volk weer zodanig hebben gemanipuleerd, dat er niet gebeurt wat zij willen, maar wat de machthebbers willen.

Ze hebben gerotzooid met de werkelijkheid, door een ándere werkelijkheid (de keiharde leugen) voor te spiegelen als waarheid.. Kortom, de leugen regeert. Zo is in de historie een groot aantal oorlogen ontstaan, doordat leiders van te voren een heel plan hadden bedacht om iets te bereiken, maar daarvoor nooit toestemming van het volk gekregen zouden hebben, wanneer ze ‘gewoon’ gevraagd hadden of ze hun plan mochten uitvoeren. Vaak, hoe ironisch, is hetzelfde plan ontworpen om de mensen, het volk bepaalde vrijheden te ontnemen. Of in ieder geval te ontkrachten.

Kijk naar dit fenomenale filmpje van de onvolprezen James Corbett, die de geschiedenis van de Valse-Vlag-operatie even voor je in beeld en geluid heeft gebracht: (voor de tekst/transcript kijk je HIER)

De wereld van vandaag is DAGELIJKS vervult van deze manipulatieve trucs. Afgrijselijke aanslagen, waarbij overigens ook gastacteurs worden ingezet. Want stel je voor dat er bij een valse-aanslag geen gewonden of doden zouden vallen..! Verslag te doen van al deze dagelijkse valse-vlagaanvallen, zou ons téveel tijd kosten, bij alle actuele gebeurtenissen waarin aanslagen ’the name of the game’ zijn, de finesse van elke valse-vlag uit de doeken te doen. Eén zaak willen we in dit kader met je delen: steeds meer mensen zien wij op Facebook de essentie delen van deze manipulatieve manoeuvres. Let zelf op en wees alert. We zijn met z’n allen eeuwenlang in de maling genomen; het wordt tijd om écht wakker te worden en onze macht terug te nemen en niet meer -in het volle vertrouwen- weg te geven.

https://www.youtube.com/watch?v=CQN6wXfQvok

Het onderstaande artikel is gebaseerd op de gedachte dat wat ooit in Europa zorgde voor veel geweld, onrust en angst, nu in de VS wordt uitgerold. Deze ‘Operatie Gladio’ (HIER in artikel), zoals wij die in de jaren 1960/70 hebben gehad in Europa, nu als blauwdruk voor eenzelfde operatie in de VS. Het volk tegen de overheid opzetten en dan maatregelen kunnen nemen, die vrijheden nóg verder beperken.

x

* * *

x

x

x

valse vlag operaties

x

 

Een strategie van het creëren van spanning..
x

De Amerikaanse ‘operatie GLADIO’..?

2016 © WantToKnow.nl/be (Bron: hier)

 

 

manufactured terrorismeDe CIA, DHS, FBI, NSA, DIA, DEA en het Amerikaanse leger werken samen om de Amerikaanse versie van ‘Operatie Gladio’ te vormen. Politie en federale sheriffs ook klaargestoomd voor het terroriseren van de bevolking. Wanneer het volk vervolgens opstaat, zal dat worden gezien als een poging tot ‘burgeroorlog’ en kan de oorlogswet worden uitgeroepen. Burgers zullen vogelvrij zijn en machthebbers zullen de rol vervullen van ‘ordeherstellers en -bewakers’.

Er zijn verschillende redenen waarom het aantal terroristische valse-vlag-aanslagen in Amerika dramatisch stijgt. De voornaamste drijfveer is de opdracht van de schaduwregering aan Obama’s regering om hun agenda uit te voeren. Modus operandi is: doelgericht de spanning in het land opvoeren. En precies daarom vinden overal in de VS deze terreurdaden plaats! In een notendop: elke schietpartij, bombardement, moord, enz. is bedacht om substantieel bij te dragen tot een vooropgezette berekende ‘strategie van spanning opvoeren’.

Ongeacht welke aanslag nep is of echt, het bedoelde effect: angst aanjagen is hetzelfde. Deze ‘spannings-strategie’ heeft effectief een soort van culturele PTSS (posttraumatische stressstoornis) veroorzaakt. Voor degenen die niet zijn ingewijd in de manier van werken van de NWO (Nieuwe Wereld Orde): het valse-vlag-wapen is hun favoriete methode om het sociale gedrag te beïnvloeden, zodat bepaalde tendensen worden bereikt (social engineering) via de Hegeliaanse dialectiek (creëer een probleem, controleer het probleem en geef de door jou gewenste oplossing) en het creëren van ‘orde in de chaos’.

Kijk dit is een van de uitspraken van Brezinski, de strateeg van Obama op de achtergrond..
Kijk dit is een van de uitspraken van Brezinski, de strateeg van Obama op de achtergrond..

Deze strategieën zijn van cruciaal belang in de uitvoering van hun talloze plannen om naties te verdelen en naties die ze willen met ijzeren hand te veroveren. Bekend als de verdeel en heers tactiek. De NWO-kliek wil de totale dominantie van Verenigde Staten van Amerika. Obama is hun frontman en de onderwerping van het Amerikaanse volk is het doel. George Soros, de financier van de wereldwijde social engineering experimenten, heeft twee keer de verkiezingen van Obama ondersteund om deze fundamentele globalistische agenda doorgang te doen vinden.

Een andere ‘die-hard’ globalist en voormalig NSA-directeur, Zbigniew Brzezinski, heeft de door CIA gesteunde Moedjahedien van Afghanistan gecreëerd onder president Jimmy Carter en is sinds 2007 Obama’s belangrijkste schaduw buitenlandse politiek adviseur. Maar ga je op zoek naar plaatjes van deze 2, dan kom je er bijna geen tegen; het imago van Brezinski is niet zo heel best meer..

Hij is de man, die in grote lijnen de acties voor zoveel verschillende Amerikaanse regeringen coördineerde en die dan door de CIA werden uitgevoerd als ‘geopolitieke strategieën’. Deze ‘strategieën’ dragen allen dezelfde handtekening van TERRORISME. ‘Operatie Gladio’ is in bijna alle landen van Europa werkzaam geweest en eigenlijk gewoon een brutale oefening in terreur. Kijk naar ons artikel over Opertaion Gladio, op deze link HIER.

The August 2, 1980 bombing of the Bologna train station which killed 85 people, is widely recognized as a Gladio operation. While it was initially blamed on the communist “Red Brigades,” eventually, right-wing and fascists elements were discoverd to be the culprits. Two Italian secret service agents and Licio Gelli, the head of the infamous P2 Masonic lodge, were convicted in connection to the bombing. 1
2 Augustus 1980 werd het treinstation van Bologna opgeblazen, waarbij 85 werden vermoord. Deze aanslag is onweersproken het werk van ‘Operatie Gladio’. Maar eerst werd in alle kranten en van politieke kant de communistische partij van Italië (‘Rode Brigade’) als schuldige aangewezen. Uiteindelijk was het preciés andersom. Ultra-rechtse elementen werden onthuld. 2 Italiaanse agenten van de geheime dienst en het hoofd van de fameuze P2-Vrijmetselaarsloge, Licio Gelli, werden veroordeeld in relatie tot deze aanslag. Hierdoor werd ook het Vaticaan indirect besmet..!

Bewerken van de grond, voorbereiden van de bodem
Er is eigenlijk al lange tijd een samenzwering gaande om Amerikanen gespannen te houden, te beginnen door agenten van het Britse Empire en het Vaticaan, tijdens de jaren voor en na de burgeroorlogen. De Amerikaanse bevolking is blootgesteld geweest aan het ene na het andere complot. Allemaal gecoördineerd om zaadjes van ontevredenheid te zaaien. Geen enkel ander land ter wereld is slachtoffer geworden van zoveel kwesties, die een diepe wig hebben geslagen in het volk. Gespreksonderwerpen zijn grondig gepolitiseerd, zodat het nationale debat hopeloos is gepolariseerd.

Beladen kwesties, zoals abortus of het homohuwelijk, worden doelbewust gestimuleerd, zodat de kiezers vooral onderling verdeeld raken. Tijdens zo’n presidentsverkiezingencyclus is dit goed te merken en iedere week wordt het erger. De PSYOPS dienen om de mensen in hun verschillende standpunten sterk te verankeren … standpunten, die kunnen gaan over alles wat bestaat onder de zon. De sociale ingenieurs zijn zo succesvol geweest, dat elke familie in Amerika nu leden met opinies heeft die haaks staan op wat andere leden uit de familie vinden, ze zijn het over wat dan ook vrijwel nooit eens.

Het proces van social engineering staat nu ‘in een hogere versnelling’. De NWO-globalisten zijn vastbesloten om het Amerikaanse volk van elk greintje door de staat en god gegeven vrijheid te beroven. Om dat te bereiken creëren ze onverzoenlijke groeperingen. De enige oplossing hiertegen zal een totalitaire dictatuur blijken te zijn. De autocratische voorzitter en despoot Barack Hussein Obama zal een voorproefje blijken te zijn geweest van de regelrechte tirannie die de NWO-globalisten voor ons hebben gepland.

Alles wijst op een ge-engineerde ‘helse’ zomer, met door de regering geplande valse-vlag-aanslagen, door Soros gefinancierde rellen en protesten en door agent-provocateurs aangezette aanvallen op Trump supporters, als voorwendsel voor Obama om de Martial Law aan te kondigen en de presidentsverkiezingen van 2016 uit te stellen.

(Bron: Team Obama Fires Up A Nationwide Race War)

gladio

Operatie Gladio komt naar Amerika
De huidige machthebbers, TPTB (The Powers That Be) hopen ‘het land van de vrijgevochtenen en het thuis van de moedigen’ volledig over te nemen door de Amerikaanse versie van Operatie Gladio’; laten we deze ‘Operatie Terroriseer’ noemen. De globalisten zijn koortsachtig bezig om zoveel mogelijk valse-vlag-aanslagen uit te voeren, zodat Obama’s verklaring van de krijgswet voor de meerderheid van de mensen acceptabel zal zijn. Vervolgens kunnen de komende presidentsverkiezingen worden geannuleerd. Obama geniet in dat geval van het vooruitzicht een koning te zijn voor het leven.

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!
De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor dit soort vieze spelletje dat gespeeld wordt. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

Operatie Terroriseer is de hoeksteen van hun onuitgesproken beleid, waarmee de Amerikaanse burgerij afgemat raakt, totdat ze als een pudding in elkaar is zakken. Na elke terreurdaad – echte of anderszins – raken de mensen meer en meer wanhopig, maar in stilte. Elke valse-vlag-aanslag maakt de mensen weker, ook de aanslagen die duidelijk hoaxes (oplichterij) zijn. De crisis-acteurs worden door de CIA zeer goed betaald, hun toneelspel wordt steeds overtuigender. Zelfs doorgewinterde privé-onderzoekers/journalisten worden misleid door de snelle opeenvolging van schietpartijen en bomaanslagen.. Het is ze kennelijk eraan gelegen snel te handelen..

Nauwkeurige lezing van alle gezaghebbende essays en artikelen over Operatie Gladio maakt de opvallende gelijkenis tussen Europa’s Operatie Gladio en het Amerikaanse Operatie Terroriseer duidelijk. Er is nauwe coördinatie tussen de verschillende Amerikaanse overheidsdiensten met de lokale wetshandhavingsinstanties, zoals dat ook in heel Europa is gebeurd. Vooral via de organisatie die ons stabiliteit, vrede en veiligheid beloofde, na de Tweede Wereldoorlog. De NATO/NAVO… Het privéleger van de krachten achter de schermen in de VS. Want de voorzitter (secretaris generaal) van de NAVO wordt immers benoemd door de VS.

De militarisering van de politie en de enorme financiële subsidies van de Amerikaanse regering hebben de nauwe samenwerking bij de uitwerking van Operatie Terroriseer gewaarborgd. Dit is de reden waarom het voor zo veel slimme mensen moeilijk te geloven is, dat elke valse-vlag-aanslag in feite een onderdeeltje is van een grote ingewikkelde samenzwering. Ze begrijpen niet dat alle terreuraanslagen worden uitgevoerd als een verfijnde CIA BLACKOP, die zeer gecompartimenteerd is en waarin iedereen die eraan deelneemt een radertje is in het geheel, met kennis op een strikte need-to-know basis.

De regering-Obama voert nu tegen het Amerikaanse volk een volwaardige terreuroorlog. Misdadige elementen en organisaties binnen de Amerikaanse regering zijn omgevormd tot een internationaal misdaadsyndicaat, die voor buitenlandse belangen werkt, met name voor hun globalistische soortgenoten. Obama is niets meer dan een frontman die met een boven zijn hoofd hangend zwaard van Damocles (valse geboorteakte) de bevelen van zijn meesters opvolgt.

Het boek van ex-CIA agente Valerie Plame
Het boek van ex-CIA agente Valerie Plame laat zien dat zelfs CIA-agenten niet veilig zijn, als ze niet meewerken aan de smerige plannetjes die de krachten achter de schermen willen uitrollen. Haar identiteit werd bekend gemaakt en dus einde carrière. Ook haar man Joseph Wilson was in staatsdienst en diplomaat en werd weggepromoveerd. Beiden verdomden ze het om Sadam Hoessein te beschuldigen van het trachten te kopen van radio-actief materiaal in Afrika.

Aan zijn ‘perfect’ gebeeldhouwde beeld werd tientallen jaren geschaafd, zodat de linkse politiek zijn bevelen gemakkelijk zou uitvoeren. En dat is gebeurd… de Amerikaanse Republiek met iedere stap steeds meer vernielend. Het Amerikaanse volk raakt bij elke terroristische gebeurtenis angstiger en bezorgder. Omdat de terroristische aanslagen in aantal en intensiteit toenemen hebben ze nu het effect dat veel mensen wakker worden. De collectieve intuïtie laat mensen inzien dat het opgevoerde toneelstukken zijn; geen enkele is spontaan.

Dat wil niet zeggen, dat een persoon die al lange tijd PTSS (PostTraumatischStressSyndrom) heeft, die met zijn medicijnen stopt of ineens krachtige psychofarmaca inneemt, niet van tijd tot tijd helemaal de weg kwijt kan zijn en rare dingen doet (met respect voor degenen die PTSS hebben). Dit zijn echter niet de incidenten die prime time op het nieuws komen, met eindeloos commentaar voorzien van door de overheid betaalde pratende hoofden.

Het laatste punt is dat We the People momenteel verwikkeld zijn in een oorlog … … en dat zeer weinigen onder ons dat weten. Daarom is het enige wat een bewuste patriot op dit moment kan doen is degenen die niet weten wat er werkelijk aan de hand is ervan op de hoogte brengen. Licht van bewustwording schijnen op het complot maakt het veel moeilijker voor de daders om succesvol tot uitvoering over te gaan. We moeten allemaal van mond-tot-mond en via het internet verspreiden dat deze schietpartijen en bomaanslagen niets anders zijn dan een onderdeeltje van Operatie Terroriseer.

Peter Brewton doet letterlijk een boekje open over de Bush' clan, inzake bedrog en fraude.
Peter Brewton doet letterlijk een boekje open over de Bush’ clan, inzake bedrog en fraude. Het was vooral Bush-senior, die van de CIA een staat-in-de-staat maakte. Met drugsgeld (cocaïne, heroïne (Afghanistan!!!)) als financiering van de CIA-geheime-begroting. Los van het volk dat me behoort te dienen..!!

Wanneer mensen doorkrijgen dat de Amerikaanse regering dit organiseert (zoals ook de ‘moeder van alle valse-vlag-aanslagen, 9/11), dan zullen mensen anders reageren, vooral op bedreigingen van de FBI. De Obama, Clinton & Company wordt nu immers beschouwd als de grootste terroristische organisatie ter wereld. Wie weet nog niet dat ze ISIS, ISIL, IS en de DAESH via de C.I.A., MI6 en de Mossad hebben gecreëerd?

Conclusie
Terwijl Operatie Terroriseer verder intensiveert zullen de samenzweerders meer fouten maken en zichzelf en hun snode samenzweringen blootleggen. De ramp van de getuigenis van Comey voor het Congres is hiervan een perfect voorbeeld, zie onderstaande conclusie:

“Ben niet verrast als de Bush-Clinton Misdaadfamilie binnenkort op het grondgebied van Amerika een nieuwe dramatische en gewelddadige valse-vlag-terreuraanval uitvoert. De onthullingen tijdens deze rechtszaak zijn zo verschrikkelijk radioactief, dat de Bush-Clinton Misdaadfamilie niets anders kan doen dan het publiek afleiden van de werkelijke feiten rondom deze zaak.

De hele samenzwering is groter dan de Watergate affaire; Hillary Clinton heeft de wet op zo’n manier geschonden, dat een compleet andere orde van naakte criminaliteit en buitensporige corruptie is geschapen. SOTN heeft al vroeg gezegd dat ‘e-mailgate’ Hillary’s Watergate zou worden. En dat is gebeurd! Dus, let op het aankomende ENORME valse-vlag-evenement dat de aandacht moet afleiden van deze Comey ramp en Emailgate.”

CIA Casey disinformatieOnderzoekers op het Internet, thuisgebonden speurneuzen en alternatieve nieuwsverslaggevers kunnen nu precies voorspellen wat de NWO-globalisten gaan doen, wiens einde zeker in zicht is. Toch is dit eindspel beladen met extreme risico’s en gevaren. Daarom is het nodig om waakzaam te blijven.

Echt, het is nog nooit zo belangrijk geweest om geconcentreerd en alert te blijven, gecentreerd en geaard te zijn. Tussen vandaag en de verkiezingen en daarna, de spanningen en polariteiten binnen de politiek in de Verenigde Staten zullen steeds groter worden. De etterende maatschappelijke en politieke druk en stijgende financiële en economische spanningen moeten op een of andere manier voor het welzijn van het land worden afgevoerd. Daarom is het nog nooit zo noodzakelijk geweest dat:

het volk haar macht terug neemt – individueel en collectief – van de regering van de Verenigde Staten. Voor eens en altijd. Voordat deze regering in staat is het volk, via talloze nieuwe valse-vlag-operaties te ontwapenen en als vee naar de slachtbank kan leiden, zoals ook Hitler daartoe in staat was, met DEZELFDE middelen..

 

* * *

https://www.youtube.com/watch?v=h9MBi-W-JtIx

hitler controle

 

[bol_product_links block_id=”bol_579b4cf3a9211_selected-products” products=”1001004005148360,1001004011756030,1001004002125969,9200000045961136,1001004010301193,1001004002089271,1001004002134064,1001004005773675,1001004005773670,1001004011647501,1001004005719891,1001004006103055″ name=”gladio vs” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”BAE6FF” border_color=”D2D2D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

12 gedachten over “De Amerikaanse ‘operatie GLADIO’..?

 1. Prima artikel Guido, ter aanvulling op de conclusie van het artikel een video van RT aangaande de onthullingen van Julian Assange van wikileaks betreffende mails van Hillary Clinton waarin Assange zelfs aangeeft dat ze wel eens gearresteerd zou kunnen worden aangaande de inhoud van die mails:
  Next leak will lead to arrest of Hillary Clinton – Assange https://www.youtube.com/watch?v=nB9u9dSQVkc

 2. Hoe zal zoveel kwaad nu eindeigen voor de Amerikanen? Ik weet wat er gaat gebeuren.

  “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”
  – Edmund Burke

  Ik kan mijn kennis niet te veel delen over het lot van de Amerikanen want dan zouden ze het kunnen voorkomen. Die Amerikanen die hebben niet lang meer.
  “Anger may in time change to gladness; vexation may be succeeded by content. But a kingdom that has once been destroyed can never come again into being; nor can the dead ever be brought back to life. Hence the enlightened ruler is heedful, and the good general full of caution. This is the way to keep a country at peace and an army intact.”
  – Sun Tzu
  Die Amerikanen zijn niet voorzichtig omgegaan met hun eigen belangen.

 3. Waar vinden we de Psychologische software schrijvers voor de Gladio operaties stan(d)aard terug

  Behoefte aan een goed gesprek of een spannende penvriend
  Johns Hopkins University Zbigniew Brzezinski , Ph.D.
  Senior Research Professor of International Relations
  Emailadres zbrzezi1@jhu.edu
  Telefoon (202) 663-5884

  Jaap de Hoop Scheffer
  Professor of International Relations and Diplomatic Practice
  j.g.de.hoop.scheffer@fgga.leidenuniv.nl

  Onder “Wijs Weg” ermee
  Als onderwijs de remedie tegen oorlog, armoede en onwetendheid zou zijn geweest werd het vandaag nog bij Koninklijk besluit afgeschaft

  Geen enkel mens verdiend het om “onder wezen” te worden, spiritueel ter dood veroordeeld, dagelijks stelselmatig blootgesteld aan de neurologische programmeringen van leraren die het gevoelsleven en verbeeldingskracht van ieder mens vanaf dag één met wortel en tak “weten uit te roeien”, voor de eeuwigheid zonder het te beseffen veilig opgeborgen, “weg rottend” in de Grot van Plato.

  Mess(age) to the King Makers, builders of the Religious leaders,
  the Christian, Moslim, Jewish leaders, the Kings, the Popes, the Banksters, the Politicians, and the rest of the Legions
  “Fakers, Shakers, Players, your time is over”:
  http://annavonreitz.com/estateclaim/estateclaimjuly112016.pdf

  1. Je denkt dat ze voor rede vatbaar zijn nadat ze miljoenen mensen vermoord en verminkt hebben en door de corrupte media en journalisten zijn afgeschilderd als fatsoenlijke mensen?
   Daar is het al veel te laat voor, redelijkheid. Het gaat nu snel!
   https://youtu.be/CDqnTNSAu9o
   Noord-Korea gaat wraak nemen voor 70 jaar terreur van de NAVO. Ik weet precies hoe en waar. Ik zeg niks! Ik ga me suf lachen!

 4. Het is mij volkomen duidelijk dat bijv. roeptoeterij clubjes als de NOS in hun hoedanigheid als landelijke ‘nieuws en propaganda kanaal’, niet alleen mede schuldig zijn aan het versprijden van de leugen maar onderdeel van de kwade geniius die de doelen nastreeft welke ze met de false flag willen bereiken.
  De NOS zou in die zin mede aangeklaagd moeten worden als deel van het komplot tegen Rusland en in die zin mede schuldig aan de dood van 298 mensen.

  1. Ze zullen weldra allemaal sterven.
   Dacht je dat onze regering in staat was om alle Nederlandse kernwapens op tijd te verwijderen zodat wij een NEUTRALE status krijgen in de thermonucleaire oorlog? Die sukkels in Den Haag?
   Let goed op wat er de komende tijd gebeurd in Turkije en dan voornamelijk die luchtmachtbasis Ilcirick. Daar liggen 50-80 waterstoffbommen van 170 kiloton.
   Proberen de Turken die bommen te verwijderen en dus hun land NEUTRAAL te maken dan zou dit kunnen betekenen dat ze NEUTRAAL willen zijn in een thermonucleair wereldoorlog. Daar ging dan die hele coup over. Niet Erdogan.
   Om terug te keren naar de NOS. Wij hebben hier kernwapens. Zou onze regering de “ballen” hebben om ze te verwijderen? NEVER EN DE NOOIT NIET!!!! Dus wij zullen ALTIJD een doelwit zijn voor 14 Russische kernkoppen. Zelfs 1 voor Zwolle. Dus die NOS mensen gaan allen sterven. Ik lach mij suf!!! Ik ben een Sith Lord ik zou 7 miljard mensen doden, lachend!

 5. Bij deze “false flags” gaat het gewoon om de toepassing van het NWO principe :”Problem – reaction – solution”.
  Dergelijke “false flags” dienen ook als chantage en / of wraak.
  Ze zijn dus een middel waarmee men “dialogeert” (sic).
  http://www.informationclearinghouse.info/article45147.htm
  met uittreksel :
  “So NATO functions like a mafia racket – those who don’t pay will have to get used to terrorist attacks”.
  Achter deze “false flags” kunnen dan ook een ganse reeks van oorzaken schuil gaan, die niet onmiddellijk duidelijk zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.