Advertentie

Pakistan in HAARP-watersnood?


De grote machten achter de schermen van het wereldtoneel, hebben hun eigen -uiterst geheime-  agenda. Een van de grootste wapens in de wereld is het HAARP systeem in Alaska (en waarschijnlijk andere delen van de wereld). Dit systeem is tot heel heftige zaken in staat. Wij wijzen je graag op diverse artikelen die hier al op WantToKnow verschenen over dit huiveringwekkende systeem om frequenties op Aarde tot in de kern te beïnvloeden.

De Aarde als één groot schaakbord, het is de visie van veel Amerikaanse ‘havikken’, die niet naar de Liefdevolle Harten kijken van mensen die  op de Aarde leven. Ze lijken alleen naar super-survival te kijken.. Ten koste van je medemens? Tja, die doet toch precies hetzelfde…? Aldus deze ‘Heren Havikken’..

Gewoon even een voorbeeld van het nieuws van deze week:

~~~~~~~~~~~~~~
CIA betaalt leden regering Karzai’

27 augustus 2010 – ANP

KABUL (ANP) – De Amerikaanse inlichtingendienst CIA betaalt heimelijk meerdere leden uit de regering van de Afghaanse president Hamid Karzai in ruil voor invloed op het bestuur. Dat meldde The Washington Post vrijdag op basis van goed ingevoerde bronnen binnen de Amerikaanse regering. De bankrekeningen van de functionarissen rond Karzai worden volgens medewerkers uit de regering van de huidige Amerikaanse president Barack Obama, en uit die van de vorige president George W. Bush, al lange tijd gevuld met geld van belastingbetalers uit de Verenigde Staten.

Karzai kwam aan de macht in Afghanistan nadat het radicaalislamitische Talibanbewind eind 2001 was verdreven. De Verenigde Staten speelden daarbij een cruciale rol.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Arend Zeevat schreef hier al vaker artikelen op WantToKnow, maar dit keer richt hij zijn pijlen volledig op de uiterst heftige situatie die in Pakistan is ontstaan, IN COMBINATIE met wat deze situatie doet met de machten en krachten op het geopolitiek-strategische wereldtoneel. Het woord is aan Arend.

X

* * *

X

Pakistan in HAARP-watersnood?

Een nieuwe zet op het Grote Geopolitieke Schaakbord

Arend Zeevat © augustus 2010

x

Het begrip geopolitiek geeft aan dat dit een politiek betreft die wereldomspannend is. Het is de politieke uiting van het moderne geglobaliseerd economische denken. Daar waar de economische belangen van bepaalde landen in andere delen van de wereld tot nationale veiligheidsbelangen worden verklaard, zoals de Verenigde Staten – met als puppetmasters de Rothschilds vanuit the City of London – dat al tijden plegen te doen, wordt een uitgekiende strategisch politiek-militaire visie op de langere termijn een noodzakelijkheid.

Dat zij die deze visie hebben ontwikkeld, door de jaren heen zich steeds weer op belangrijke beleidsbepalende of adviserende posities hebben bevonden, mag als een logisch uitvloeisel worden beschouwd van het geopolitieke denken en doen. Waarmee er door de decennia en zelfs eeuwen heen voor een consistente en een continuerende politieke lijn werd gezorgd.

Zbigniew Brzezinski

Eén van de belangrijkste mensen met zo’n visie in onze tijd is Zbigniew Brzezinski. Hij is een man die al meer dan vijftig jaar een prominente rol speelt in de buitenlandse politiek van de VS. Hij adviseerde de presidenten Kennedy, Johnson en Reagan.

Hij zorgde er voor dat de toenmalige gouverneur van Georgia, Jimmy Carter, toetrad tot de Trilateral Commission,  die door Brzezinski en David Rockefeller in 1973 was opgezet. Waarna hij  Carter’s nationale veiligheidsadviseur werd, toen deze in 1977 tot president van de VS werd verkozen. Brzezinski stond in het centrum van de Amerikaanse macht toen in 1979 het regime van de sjah in Iran ten gronde ging en in diezelfde periode de Soviets Afghanistan binnenvielen. Zie hier voor een aantal zeer interessante interviews met Brzezinski.

Wie is deze man?

Brzezinski is een Pools-Amerikaans politieke wetenschapper, die net als Henri Kissinger en Samuel Huntington tot de belangrijkste Amerikaanse geostrategen wordt gerekend. Het feit dat deze man al meer dan vijftig jaar een medebepalende factor is in de buitenlandse politiek van de VS, laat zien dat zijn invloed groot is. Hij adviseerde zowel Republikeinse als Democratische presidenten. In 2000 was hij de buitenlandadviseur van presidentskandidaat John McCain.

Terwijl bij de laatste verkiezingen in 2008, waar McCain de tegenstander was van Obama, Brzezinski de adviseur van de laatste werd. Dat Brzezinski Senior zijn zonen op hetzelfde pad heeft gebracht, maakt duidelijk dat deze familie zich tot een dynastie van belang binnen de VS heeft gemaakt. Zijn zoon Mark is namelijk eveneens een adviseur van Obama. Daarentegen was Zbigniew Brzezinski’s zoon Ian de adviseur van McCain tijdens diens laatste campagne. Bron.

Hiermee mag overduidelijk zijn, dat het ogenschijnlijk competitieve Amerikaanse tweepartijensysteem één grote farce is.

Een biografisch citaat uit de Wikipedia:

Brzeziński was verbonden aan Amnesty International, de Council on Foreign Relations, de Atlantic Council, de National Endowment for Democracy en Freedom House. Hij was een directeur van de Trilaterale Commissie, waarvoor hij nog steeds actief is.

 

Brzeziński is professor Amerikaanse buitenlandse politiek aan Johns Hopkins University’s School of Advanced International StudiesBaltimore) ( en onder meer verbonden aan het Centre for Strategic and International Studies in Washington. Hij is tevens adviseur van Amerikaanse en internationale ondernemingen. Ook schrijft hij boeken en artikelen. Bron.

Een indrukwekkende staat van dienst dus. Wat echter in het bovenstaande het meest opvalt is dat hij zich ook met Amnesty International heeft bemoeid. Dit roept natuurlijk de nodige vragen op ten aanzien van de zuiverheid van die club. Want de geopolitieke visie van de heer Brzezinski is over het algemeen geen visie waar de belangen van individuele mensen en mensenrechten mee gediend zijn. Zaken waar Amnesty zich juist sterk voor maakt. Zou men hier kunnen spreken van een controlled opposition?

Brzezinki’s visie

Het is interessant om de visie van het invloedrijke meesterbrein eens onder de loep te nemen. Hij heeft deze vanaf 1956 in verschillende boeken weergegeven. De bekendste, ‘The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives’, schreef hij in 1997. Dit boek is een neerslag van zijn totale geostrategische visie ten aanzien van Europa en Azië. Voor Brzezinski is het Euraziatische continent het belangrijkste gebied ter wereld, waar Amerika (lees de Rotschilds) haar invloed op economisch en politiek-militair gebied stevig moet verankeren en onder haar heerschappij moet zien te krijgen c.q. houden.

Hoewel insiders ervan uitgaan, dat Brezinski een van de topadviseurs is van president Barack Obama, vinden hun contacten vooral achter de schermen plaats, vooral door de reputatie van Brezinski als ‘havik’.

Wat betreft Europa is dat na de oprichting van de NAVO, als uitvloeisel van de ontstane machtsverhoudingen ten gevolge van WOII, geen enkel probleem. Door de val van het IJzeren Gordijn in 1989 en de toetreding van vele Oost Europese satellietstaten van de voormalige Soviet Unie tot diezelfde NAVO, is die invloed uitgebreid tot aan de grenzen van Rusland.

Dit is een voortzetting van de zogenoemde ‘containment-politiek, waarbij Rusland omringd wordt door landen die vrienden van de VS zijn. Ook de voormalige Soviet-repubklieken in Centraal-Azië, de Trans-Kaukazische republieken, zijn binnen de invloedsfeer van Amerika en de NAVO gebracht. Men voert diezelfde containment-politiek  ten aanzien van China, denk daarbij aan Taiwan, Zuid-Korea, Japan en ook India.

Het Grote Spel

Dit alles is een belangrijk deel van het historische spel op het Grand Chessboard dat Eurazië heet. Een spel dat al enkele eeuwen wordt gespeeld en tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. In de 19e eeuw was the British Empire  de belangrijkste westerse speler in dit spel, die via Rusland de rest van Azië in haar macht probeerde te krijgen. (Brittannia rules the waves o.l.v. de Rothschilds) Ze voerden tussen 1839 en 1860 twee opiumoorlogen met China  in het kader van machtsuitbreiding in dat gebied.

De Engelsen zaten ook in India (toen nog inclusief Pakistan en Bangladesh) en waren bang dat het toenmalige Russische Tsarenrijk, door haar  uitbreidende invloed in het zuiden van Azië, de Britse Kroonkolonie India zou gaan inpikken. Ook toen al speelde Afghanistan hierbij een belangrijke rol. De Britten vochten ook daar al twee oorlogen en hebben het land  daarbij ook bezet. Zo bezien lijkt de geschiedenis zich de afgelopen decennia te hebben herhaald.

Toen de invloed van het Russische Rijk zich steeds verder naar het zuiden uitbreidde baarde dit de Britse koloniale bezetters van het Indisch Subcontinent zorgen. De legers van de Russische tsaren onderwierpen het ene khanaat na het andere en de Britten waren bang dat Afghanistan een uitvalsbasis zou kunnen vormen voor een Russische invasie in Brits India. De Britten besloten de Russen daarom voor te zijn en als eerste Afghanistan te bezetten, wat leidde tot de Eerste Anglo-Afghaanse Oorlog. Het lukte de Britten niet Afghanistan te bezetten vanwege hevig verzet van de Afghanen. De Britten veranderden daarom hun strategie: ze beschouwden Afghanistan voortaan als een bufferstaat tussen Brits Indië en het Russische Rijk en stelden marionetten aan als koning.

 

 

De Russen bleven echter hun invloed naar het zuiden toe uitbreiden. In 1865 werd Tasjkent geannexeerd en drie jaar later werden Samarkand en Buchara Russische vazallen, waarna de rivier de Amu Darja de zuidelijke grens van het Russische Rijk was. In 1878 stichtten de Russen een ambassade in Kaboel en stookten de Afghaanse koning Sher Ali tegen de Britten op, wat tot de Tweede Anglo-Afghaanse Oorlog leidde. De Britten wisten hierin hun invloed over Afghanistan te herstellen en stelden een nieuwe koning aan. Bron.

Het huidige geopolitieke machtspel is dus een voortzetting van een historische strijd om macht en heerschappij op het Euraziatische continent. Dit spel noemden de Engelsen in de 19e eeuw ‘The Great Game’.

Het Grote Spel op het Grote Schaakbord. Lokale heersers zijn daarbij slechts de pionnen, die door de onzichtbare Rothschild-hand worden verplaatst of desnoods uit het spel verwijderd. Brzezinski’s visie is dus de moderne weergave van dit spel. Hij is de meesterstrateeg die de regels van het Grote Wereldschaakspel tot in de finesses beheerst. Sterker nog, hij meent die regels (in opdracht van de Rothschilds) zelf te kunnen maken.

Was in deze zin de rivaliteit tussen schaakgrootmeester Bobby Fischer en de Russische grootmeesters misschien meer dan een simpel spel? Fischer werd in 1972 voor het eerst wereldkampioen door Boris Spasky te verslaan.

Het was niet zomaar een match tussen twee schakers, maar een prestigestrijd tussen de Sovjet-ideologie en die van de Verenigde Staten, uiteraard sterk onder invloed van de Koude Oorlog.

Het grote belang van Eurazië

Wanneer men naar de wereldkaart kijkt en de plaats van het Euraziatische continent in ogenschouw neemt, dan valt op dat dit continent een bijzonder strategische ligging heeft en tevens van een enorme omvang is. Het is de grootste landmassa op aarde. Ook het Midden-Oosten maakt hier deel van uit.

 

EurAsia, het centrum van het centrum..?

Eurazië bevat driekwart van ’s werelds energiereserves en daarnaast vele andere belangrijke grondstoffen. Tevens woont het grootste deel van de wereldbevolking op deze uitgestrekte landmassa. Degene die dit continent in zijn macht heeft, heeft wereldmacht. Het spel lijkt erg veel op het oorlogspel Risk.

Daarnaast is met name Europa, om preciezer te zijn het Duitstalige Midden-Europa, vanaf de 18e tot aan het begin van de 20ste eeuw de drager geweest van belangrijke vernieuwende impulsen op cultureel, sociaal, economisch en spiritueel gebied. Deze impulsen zouden een bijdrage hebben kunnen leveren aan een toenemend geestelijk ontwaken, een grote  bewustzijnsontwikkeling, een vrijwording en vereniging van de mensheid.

Voor de strategische plannen van de spelbepalers van het Grote Spel was en is die vernieuwende ontwikkeling alles behalve gewenst. De vele oorlogen in Europa van de afgelopen eeuwen waren dan ook voor een belangrijk deel er op gericht om die vernieuwende impulsen onschadelijk te maken. Dit deed men door de aanwezige verdeeldheid kunstmatig aan te scherpen en er een met name op economisch gebied afhankelijk makende nepeenheid (EU) voor in de plaats te stellen. Dit is voor een groot deel gelukt en Europa maakt als NAVO- partner op militair gebied en als erkend eenduidige partner, door de EU, op economisch gebied deel uit van de partij van de spelbepalers.

“Europe is America’s essential geopolitical bridgehead in Eurasia. America’s stake in democratic Europe is enormous. Unlike America’s links with Japan, NATO entrenches American political influence and military power on the Eurasian mainland. With the allied European nations still highly dependent on U.S. protection, any expansion of Europe’s political scope is automatically an expansion of U.S. influence. Conversely, the United States’ ability to project influence and power in Eurasia relies on close transatlantic ties. Bron.

Bij het in stand houden en versterken van de transatlantische banden tussen de VS en Europa speelt de Bilderberg-groep een heel belangrijke rol, naast de Trilateral Commission en de Council on Foreign Relations.

De strijd gaat nu om een verdere invloeduitbreiding in Rusland en China, die nog steeds de grootste tegenspelers zijn in het Grote Spel op het Grote Schaakbord Eurazië. Opnieuw speelt Afghanistan daarbij een belangrijke rol.

Brzezinki’s zetten ten aanzien van Afghanistan

.

Toen eind jaren ’70 de Soviet Unie c.q. Rusland opnieuw haar invloed in Afghanistan deed gelden, door daar een communistisch marionettenregime te installeren, maakten de Rothschild-clan en haar marionetten zich grote zorgen. Brzezinski als haar strategisch meesterbrein wist daar wel een oplossing voor. De mede door hem zelf als president geïnstalleerde voormalige gouverneur uit Georgia, Jimmy Carter, wist hij zo te bespelen dat deze zijn fiat gaf aan een in eerste instantie financiële ondersteuning van de islamitische vrijheidsstrijders, de Mujahedeen, in Afghanistan.

De eerder aangeraden video, laat het door Carter ondertekende document zien waarin die zaak officieel werd beklonken. Deze  bijzonder slimme zet van Brzezinski om de Mujahedeen te ondersteunen leidde er uit uiteindelijk toe, geheel volgens zijn verwachting en opzet, dat op 24 december 1979 de Soviets Afghanistan binnenvielen.

In een interview met het Franse tijdschrift Le Nouvel Observateur in 1998 geeft Brzezinski onomwonden toe, dat het de bedoeling was om met behulp van CIA-sponsoring van de Mujahedeen een dusdanige islamitische tegenkracht in Afghanistan te laten ontstaan, dat de Russen zich genoodzaakt zouden voelen om het land binnen te vallen om hun macht aldaar te behouden. Citaat uit het interview:

Le Nouvel Observateur: Former CIA director Robert Gates states in his memoirs: The American secret services began six months before the Soviet intervention to support the Mujahedeen [in Afghanistan]. At that time you were president Carters security advisor; thus you played a key role in this affair. Do you confirm this statement?

Zbigniew Brzezinski: Yes. According to the official version, the CIA’s support for the Mujahedeen began in 1980, i.e. after the Soviet army’s invasion of Afghanistan on 24 December 1979. But the reality, which was kept secret until today, is completely different: Actually it was on 3 July 1979 that president Carter signed the first directive for the secret support of the opposition against the pro-Soviet regime in Kabul. And on the same day I wrote a note, in which I explained to the president that this support would in my opinion lead to a military intervention by the Soviets.

Le Nouvel Observateur: When the Soviets justified their intervention with the statement that they were fighting against a secret US interference in Afghanistan, nobody believed them. Nevertheless there was a core of truth to this…Do you regret nothing today?

Zbigniew Brzezinski: Regret what? This secret operation was an excellent idea. It lured the Russians into the Afghan trap, and you would like me to regret that? On the day when the Soviets officially crossed the border, I wrote president Carter, in essence: “We now have the opportunity to provide the USSR with their Viet Nam war.” Indeed for ten years Moscow had to conduct a war that was intolerable for the regime, a conflict which involved the demoralization and finally the breakup of the Soviet Empire. Bron.

Daarmee hadden de Russen hun eigen Vietnam-moeras waarin ze, zoals de historische feiten hebben aangetoond, zijn verzopen. Het droeg voor een belangrijk deel bij aan Brzezinski’s opzet om het Soviet-imperium te ontmantelen. Het was dus een belangrijke zet om de macht van de Soviet Unie te breken, als inleiding op het ontmantelen van haar macht in Oost-Europa. Waarna dat deel van het Euraziatisch continent kon worden ingelijfd bij de partij van de Rothschild-spelbepalers. Na de val van het Soviet-imperium was het zaak de Centraal-Aziatische republieken uit de communistische sfeer los te weken.

De volgende zet

Nadat de Russen Afghanistan waren binnengevallen en de Mujahedeen het niet meer alleen afkonden met financiële hulp, werden zij op slinkse wijze via Pakistan van modern militair materieel voorzien, zoals Stinger luchtdoelraketten. Ook dit laat het eerdere filmpje zien.

Maar daarmee was Afghanistan nog niet volledig onder controle gebracht. Om dit toch  mogelijk te maken bedacht het geostrategische meesterbrein Brzezinski het volgende. De financiële en later ook militaire steun aan de Mujahedeen, zou deze vrijheidsstrijders tot een belangrijke machtsfactor in het land maken. Hun fundamentalistisch islamitische karakter  baarde Brzezinski in die tijd geen enkele zorg. Integendeel. Hij zag daarin juist een strategische kans om in de toekomst de wereldbevolking verder te kunnen splijten langs religieuze scheidslijnen.

De in de jaren ’90 uitgroeiende macht van de Mujahedeen was de basis voor wat later de Taliban werd genoemd, die een snelle opmars maakten door het land. Met behulp van Saoedi Arabische financiering werd Osama Bin Laden, een lid van een bevriende Soedische elitefamilie van de Bushes, naar Afghanistan gehaald. Daar mocht hij de Taliban aan gaan voeren en deze tot de fake Al Qaeda ombouwen, om daarmee als toekomstige zondebok te kunnen gaan functioneren.

9/11

Brzezinki’s boek ‘The Grand Chessboard’ is vier jaar voor de aanvallen op het WTC in New York en het Pentagon geschreven. Hij insinueert echter in dat boek dat de Amerikaanse bevolking een nieuw Pearl Harbor nodig heeft om weer eensgezind achter de agressieve oorlogspolitiek van de regering te kunnen gaan staan.

“The attitude of the American public toward the external projection of American power has been much more ambivalent. The public supported America’s engagement in World War II largely because of the shock effect of the Japanese attack on Pearl Harbor.” Bron.

9/11 bedoelt om ons ook figuurlijk stof in de ogen te strooien..?

Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar de strekking van het citaat uit zijn boek is niet mis te verstaan. Het is het uitvoeren van wat Naomi Klein in haar boek de shockdoctrine noemt.  Het is dan ook geen toeval dat in hetzelfde jaar als het verschijnen van Brzezinski’s boek (1997) een denktank gevormd werd, genaamd Project for the New American Century (PNAC). Deze kwam in het jaar 2000 met een visiestuk betreffende de toekomstige buitenlandse politiek van de VS en het uitbreiden van haar wereldmacht. Daarin werd precies datgene verwoord dat Brzezinski vermeed exact te zeggen.

Section V of Rebuilding America’s Defenses, entitled “Creating Tomorrow’s Dominant Force”, includes the sentence: “Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event––like a new Pearl Harbor” Bron.

De denktank functioneerde vanaf 1997 tot en met 2006. Na de eerste verkiezing van George W. Bush tot president was er een hele lijst van deelnemers aan het PNAC, zeventien in totaal,  die deel uit gingen maken van Bush’ regering en adviseurbrigade.

The PNAC exerted influence on high-level U.S. government officials in the administration of U.S. President George W. Bush and affected the Bush Administration’s development of military and foreign policies, especially involving national security and the Iraq War. Bron.

Wat er kort na de 9/11-aanvallen gebeurde is meer dan bekend. De goed voorbereidde Al Qaeda-kaart werd gespeeld en Afghanistan werd voor de zoveelste maal in haar geschiedenis door een vreemde mogendheid onder de voet gelopen, met opnieuw vele geslachte offers onder de bevolking als gevolg. Meesterstrateeg Brzezinski kon tevreden zijn.

Four years after the publication of The Grand Chessboard, Brzezinski’s recommended chess move was made: The U.S. and NATO invaded Afghanistan and expanded into Central Asia where Russian, Chinese and Iranian interests converge and where the basis for their regional cooperation existed, and Western military bases were established in the former Soviet republics of Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, where they remain for the indefinite future. Bron.

In het interview met Le Nouvel Observateur wordt aan Brzezinski gevraagd of hij geen spijt heeft van het financieren van de toen toekomstige ‘terroristsiche Islamfundamentalisten’. Zijn antwoord daarop is opmerkelijk.

Le Nouvel Observateur: And also, don’t you regret having helped future terrorists, having given them weapons and advice?

Zbigniew Brzezinski: What is most important for world history? The Taliban or the fall of the Soviet Empire? Some Islamic hotheads or the liberation of Central Europe and the end of the cold war?

Le Nouvel Observateur: “Some hotheads?” But it has been said time and time again: today Islamic fundamentalism represents a world-wide threat…

Zbigniew Brzezinski: Rubbish! It’s said that the West has a global policy regarding Islam. That’s hogwash: there is no global Islam. Let’s look at Islam in a rational and not a demagogic or emotional way. It is the first world religion with 1.5 billion adherents. But what is there in common between fundamentalist Saudi Arabia, moderate Morocco, militaristic Pakistan, pro-Western Egypt and secularized Central Asia? Nothing more than that which connects the Christian countries… Bron.

Het Grote Spel moet verder

Na Afghanistan volgde Irak, om de geopolitieke en economische belangen aldaar veilig te stellen. Tevens heeft men van daaruit een bruggenhoofd kunnen scheppen voor een mogelijke aanval op Iran, dat naar het lijkt als nog enig tegenstribbelende pion in die regio fungeert. Maar een andere buurstaat van Afghanistan, Pakistan, blijkt ook niet volledig mee te willen werken met de Pax Americana.

Strooit Wikileaks zand in de motor van de havikken zoals Brzezinski..?

De onlangs door WikiLeaks gepubliceerde documenten over de oorlog in Afghanistan hebben een sterke band aangetoond tussen de Pakistaanse Inter-Services Intelligence (ISI) en de Taliban. Volgens de CFR, waar Brzezinski ook deel vanuit maakt, hebben de WikiLeaks-onthullingen zeker een invloed op de Amerikaans-Pakistaanse betrekkingen. Zie hier. De CFR heeft op haar website er een speciaal artikel aan gewijd. Zie hier. Hun site is sowieso wel interessant om te bekijken.

De aanhoudende beschuldigingen aan het adres van Pakistan betreffende samenwerking met de Taliban zorgen al jaren voor NAVO-bombardementen in het Afghaans-Pakistaanse grensgebied. De onthullingen van WikiLeaks lijken er op te wijzen dat Pakistan daardoor tot zondebok wordt verheven ten aanzien van het mislukken van een overwinning op de Taliban. Voor Brzezinski en de zijnen een mooie strategische kans dit uit te kunnen buiten en het Pakistan moeilijk te maken. Misschien is daarmee WikiLeaks ook een gecontroleerde oppositie.

Moderne wapens

Enkele maanden geleden was er binnen de Amerikaanse regering al sprake van om Pakistaan binnen te vallen en daar een gewilliger vazallenregime te installeren. Dit zou echter opnieuw een enorme belasting zijn voor de Amerikaanse grondtroepen, die inmiddels al op alle continenten, behalve Australië, worden ingezet.

De ontwikkelingen van  de laatste decennia in de wapentechnologie hebben het echter mogelijk gemaakt om op een heel nieuwe manier oorlog te voeren. Zelfs op een manier die er voor een grote meerderheid der mensen niet als oorlog uitziet. De wapens die hiertoe zijn ontwikkeld zijn dusdanig geavanceerd, dat de mogelijkheid van hun bestaan voor velen ongeloofwaardig is.

Het merendeel van deze wapens zijn gebaseerd op stralingstechnologie, waarbij men op verschillende manieren gebruik maakt van energetische stralingsbundels. Eén van de meeste bekende is HAARP. Met dit stralingswapen kan men het weer beïnvloeden, aardbevingen veroorzaken en nog veel meer. Zo gaat de Venezolaanse president Hugo Chavez er van uit dat de aardbeving op Haïti, begin februari dit jaar, door de Amerikanen is veroorzaakt.

De Venezolaanse leider Hugo Chavez zegt dat de Verenigde Staten achter de aardbeving in Haïti zitten. Volgens de man zou de Amerikaanse marine op het eiland een experimentele wapentest hebben gedaan. Aan de Spaanse krant ABC vertelt Hugo Chavez dat de aardbeving in Haïti een opgezet plan is. De Verenigde Staten zouden volgens hem beschikken over een tektonisch wapen dat grote aardschokken kan veroorzaken. Bron.

Ook zijn eerdere rampen als de tsunami in Zuid-Oost Azië en de grote aardbeving in China aan het gebruik van HAARP toegeschreven. Maar ook de zich onlangs voordoende enorme overstromingen in Oost-Europa, met name in Polen, worden aan hetzelfde satanische wapen toegeschreven.

As the death toll in Poland has risen to 15 in the worst floods in decades, there is growing concern that the country is being subjected to new and dangerous weather modification weapons. The extremely unstable weather has even hit nearby Austria, which has had 67% more rain than usual this May as well as icy temperatures and also snow in the eastern parts.

This  heavy rain was preceded by massive chemtrail spraying, according to witnesses. On Sunday morning, on Polsat TV News, a “science expert” said that sulfate aerosols – droplets of sulphuric acid – are  being sprayed into the atmosphere as climate coolers as part of the fight against „global warming“. Could the secret spraying with sulfate aerosols have contributed to the recent flooding in Poland and destablisation on a massive scale?Bron.

Destabilisering van Pakistan

HAARP-installatie in Alaska

Dat het gebruik van HAARP ook ten grondslag zou liggen aan de watersnoodramp in Pakistan en de overstromingen in China in het kader van een algehele destabilisatie van die regio’s, was het eerste dat ik dacht toen ik er van hoorde.

Het past binnen de geopolitieke strategie van meesterbrein Brzezinski en de spelbepalers. De visie van Brzezinski is zo strategisch ver vooruitziend dat hij in zijn boek ‘Between two ages’, dat in 1970 uitkwam, al  verwees naar de technologische mogelijkheid van weersmanipulatie als geostrategisch wapen.

World renowned scientist Dr. Rosalie Bertell confirms that “US military scientists … are working on weather systems as a potential weapon. The methods include the enhancing of storms and the diverting of vapor rivers in the Earth’s atmosphere to produce targeted droughts or floods.” (2) Already in the 1970s, former National Security advisor Zbigniew Brzezinski had foreseen in his book “Between Two Ages” that:

 

“Technology will make available, to the leaders of major nations, techniques for conducting secret warfare, of which only a bare minimum of the security forces need be appraised… [T]echniques of weather modification could be employed to produce prolonged periods of drought or storm.” Bron.

Dat ik niet de enige ben, die achter de ramp in Pakistan de werking van HAARP zoekt, laat het volgende Amerikaanse filmpje zien. Maar ook sommige Pakistani’s hebben dezelfde gedachte, zoals je hieronder kunt lezen.
X

X

All started suddenly and thousands died, millions displaced, hundreds of villages vanished in the matter of just 4 days!!…strangely there were no weather warnings, no alarms..none of the global met offices was able to predict torrential downpours that precipitated the worst floods in Pakistan’s history. Was HAARP involved?

We have investigated this matter and concluded that HAARP is being used in Pakistan and of course  how can we ignore India’s Baglihar & Kabul’s Sarobi Damscontribution in this perfect plan! This Flood Disaster is More Manmade than Natural‏. The choice of starting point was perfect.. all the flood is going in downstream i.e. Khyber (Hills) to Karachi (Sea)…  it is designed to submerge entire Pakistan and bring up the worst crises and chaos ever happened.. they know they cant win a war with Nuclear armed Pakistan – it would be a mutual destruction, so they have other ways to do it! Bron.

Het is Brzezinki’s strategisch doel om zowel China als Rusland te isoleren en ze te ontdoen van bevriende bondgenoten. Pakistan is al heel lang een bondgenoot van China. De VS heeft er voor gekozen om vanwege strategische redenen een bondgenootschap met India aan te gaan. Verder is het voor de spelbepalers zaak om er voor te zorgen, als laatste zet op het Grote Schaakbord, dat de alliantie tussen China en Rusland wordt opgebroken en zij tegen elkaar worden uitgespeeld.

“Potentially, the most dangerous scenario would be a grand coalition of China, Russia, and perhaps Iran, an `anti-hegemonic’ coalition united not by ideology but by complementary grievances. It would be reminiscent in scale and scope of the challenge posed by the Sino-Soviet bloc, though this time China would likely be the leader and Russia the follower. Averting this contingency, however remote it may be, will require a display of U.S. geostrategic skill on the western, eastern, and southern perimeters of Eurasia simultaneously.” Bron.

Het Grote Spel zal echter, ongeacht hoe goed het gespeeld wordt, nooit ook maar één winnaar kennen. Als het spel tot het eind toe zal worden uitgespeeld zullen er slechts verliezers zijn. Brzezinski en zijn spelbepalende opdrachtgevers weten dat. Zij gaan echter tegen beter weten in door met het te spelen. Het Grote Schaakbord Eurazië is te groot voor zo een kleine groep om het volledig te kunnen bezitten en controleren. Uiteindelijk zal het vals spelen hen noodlottig worden en zullen zij van het schaakbord, met achterlating van de stukken, verdreven worden.

X

Arend Zeevat

© Augustus 2010

 

22 gedachten over “Pakistan in HAARP-watersnood?

 1. Wat moet je hier als vrede lievend burger nog op zeggen?
  Ik kan er alleen maar heel verdrietig om worden dat mensen tot zulke belachelijke dingen in staat zijn alleen maar voor macht en geld. Kan dan alleen maar hopen dat de hele pleurigszooi spoedig in elkaar stort en dat het mensen aan het NADENKEN zet, misschien kunnen we na het kapitalistische systeem dan een holistische leefwijze gaan invoeren en weer terugkeren naar de natuur. ♥

  1. helemaal mee eens. We kunnen nu al hiermee beginnen: terug naar de natuur, deze roept ook om hulp.

 2. ja groep bilderberg heeft het plan van hitler om de eu te starten later uitgevoerd ook de instorting was gepland deze elitaire gekken zijn door een undercover journalist gefimd bij de satanische rituelen the bohemian grove staat op google video ook is besproken om de blanke middeklasse de eu uit te werken doormiddel van massa imigratie waarom ze dat doen satanische aanbidders zijn ze check die video.

 3. Namaste,

  Lange tekst. Heb niet niet alles gelezen. Ik weet nou wel dat het een rommeltjes is in de politiek en geschiedenis van regeringen. Andere teksen op internet over samenzweringen en geheime genootschappen gaan ook eindeloos lang door.

  Hoef er niet veel over te zeggen behalve…..Haarp? Dat is toch van Illuminati? Illuminati wants my mind, soul and my body. Zouden ze dan echt bestaan?

  Ohm shanti.

 4. Ik denk, dat we niet zo snel alles wat er fout gaat in het klimaat aan duistere krachten en rare installaties als HAARP moeten toeschrijven.
  De eenvoudigste verklaring is vaak de beste.
  En die is ook al op onze nieuwsrubrieken verschenen:
  a. pakistani hebben heel veel hellingen ontbost. Deze houden dus geen water meer vast; erger nog, ze verdampen het via de vegatie ook niet meer. Dus komt alle regenval van een groot oppervlak direct zonder veel vertraging in redelijk smalle rivieren.
  b. De Stille Oceaan was 2 graden Celsius warmer dan normaal om deze tijd. Er kan dus veel meer water verdampen en in de lucht blijven. De moesson wordt dus extra sterk.
  Wat er dus gedaan moet worden behalve noodhulp is:
  a. herbebossing van alle berghellingen en b.de Stille Oceaan koelen en daar tegelijk veel elektriciteit uit halen. Er zijn minstens twee fysische processen die hiervoor bruikbaar zijn. De behoefte aan fossiele brandstoffen wordt hierdoor ook kleiner.

  1. Echter,waarom zijn installaties achter Haarp zo geheim?
   Hebben zogenaamde democratische regeringen eigenlijk wel het recht hun doen en laten op deze geheime en achterbakse manieren door te drijven met geld van de bevolking maar gericht tegen deze bevolking?

 5. to haarp or not to haarp , that is the question .
  Pakistan staat niet echt bekend om zijn vredelievende humanitaire beleid , terwijl ze vol trots hun kernwapens presenteren krepeert de helft van de bevolking door gebrek aan van alles .Ontbossing en slechte regulering van de infrastruktuur zijn daar weer een gevolg van . Neem nog wat extra zonne-activiteit daarbij om de boel wat extra op te warmen en een lichte vertraging van de koude golfstroom en het rampscenario ligt al bijna klaar .
  Of Haarp of een paar handjes zilvernitraat het laatste zetje hebben gegeven durf ik niet te zeggen , maar de fundamentalistische luis in de pels is er voorlopig wel zoet mee .
  Helaas zijn de ‘onschuldigen’er weer de dupe van en het zal mij benieuwen of het gestortte geld bij hun terechtkomt .

 6. Niet alleen Pakistan, ook China mag tot doelwit voor HAARP worden gerekend. Vergeet niet dat de VS een enorme handelsschuld bij China openstaan hebben. China kan met één vingerknip het failliet van de VS veroorzaken. Ook is geweten dat China, samen met Japan en andere landen, achter de schermen aan een ander monetair systeem werkt dat niet-dollar is gebonden (euro of zelfs goudstandaard worden overwogen). En wat gebeurt er ? China wordt door de ene ramp na de andere geteisterd. Van aardbevingen tot watersnoden, bosbranden…, alle middelen zijn goed om dit land op de knieën te krijgen.

 7. Nu weer Extreme droogte in het Amazonegebied. Er gaat wereldwijd iets goed mis,HAARP of niet. Maar het blijkt niemand werkelijk te interesseren.We gaan door met de ”orde” van de dag,consumeren van alle nonsens die we moeten consumeren tot het bittere einde.

 8. Eigenaardig dat het ufo-Asthar-commando en de Anton Teuben
  pr-niburu.nl zijn siriusmadam Salusa het VS-HAARP niet lam
  leggen, evenmin de cylinder of sirgaar-ufo’s. Wat kunnen deze ufo-dames en heren rustig ronddolen in het Aardse luchtruim, hebben niets last van het gebeuren op Aarde.

  1. Grappig Abel3… Vandaag zat ik in de auto nou precies DAAR aan te denken.. Hoe is het mogelijk dat je met die Lange Golf met Giga-wattages deze via de Ionosfeer precies op een plek op Aarde richt..? Daarbij ook nog eens onderscheid maakt in het effect.. Aardbeving, watersnood (regen dus) of bijv. droogte…?
   Laat je antwoord svp achter, graag ook met een verwijzing naar sites, boeken etc.

 9. Guido,bedankt voor je reactie. Het is niet alleen ELF waarmee ze zgn.experimenteren,ook veel hogere frequenties.
  Iedere frequentie (golflengte) heeft z,n specifieke eigenschappen, wat op zich weer afhankelijk is van de sterkte (Watt)Er wordt een enorm sterke beam hoogfrequent energie in de richting van de ionosfeer gestuurd.Deze laag wordt daardoor verhit en er ontstaat een soort uitstulping in die laag.Het is algemeen bekend dat de ionosfeer het grootste deel van EM straling (radiostraling) terug kaatst naar de aarde.Het zgn.hoppen.Zeer bekend bij radio amateurs,zoals ik.(vandaar al jarenlang belangstelling voor Haarp) De beam electro magnetische energie die Haarp en soortgelijke gedrochten de lucht in sturen wordt dus door de ionosfeer teruggekaatst en komt dan ergens op aarde neer.De beam herbergt enorm veel kinetische energie in electronische zin.Middels antenne manipulatie kunnen ze de plaats van neerkomst bepalen,maar…. dat gaat nog wel eens verkeerd. “Sorry,mensen, een foutje.Wij zeggen niets”. Het verhaal is nog veel langer.Ze kunnen veel goocheltruukjes uit halen.Vaak zeggen ze dan dat hun naam Haas is.Verder maar via de E-mail. Groet.Abel3 Overigens ELF is ook fout.

  1. @Abel, je schreef o.a.;
   De beam herbergt enorm veel kinetische energie in electronische zin
   Je weet toch wel dat veldsterkte iets heel anders is dan kinetische energie ?
   En dat EM-signalen niet zomaar een aardbeving of overstroming kunnen veroorzaken ?
   Ik ben, net als Guido, erg benieuwd naar je onderbouwing.
   😉

 10. Inderdaad,Henk,de beam herbergt veel “kinetische” energie is een foute formulering afkomstig uit de mechanica.Het zal me niet meer gebeuren. Wat een zeer sterk EMV kan doen,weet je waarschijnlijk wel. Groet Abel3

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.