Advertentie

Het ‘Bush’-boek: het bedriegen gaat gewoon door!


George W. Bush heeft nog maar nauwelijks zijn memoires gepubliceerd en er verschijnen al berichten dat deze ex-president, zich al schuldig gemaakt heeft aan plagiaat en leugens.. Zijn boek ‘Decision Points’ staat vol van citaten van anderen, gebeurtenissen die anderen hebben meegemaakt en die door Bush bijna letterlijk zijn overgenomen.. Aldus verschillende bronnen.

.

Zo beschrijft Bush bijvoorbeeld hoe president Karzai van Afghanistan voor zijn inauguratie in 2001 de vraag gesteld krijgt van een geallieerd krijgsheer uit Tadzjikistan waar zijn mannen zijn.

“Waarom Generaal”, antwoordt Karzai, “u bént mijn mannen – u bent allen Afghanen en mijn mannen”. Maar Bush zelf was echter niet aanwezig bij de inauguratie. Wat blijkt? Dit citaat is letterlijk overgenomen uit ‘The Mess in Afghanistan’ (2004) van auteur Ahmed Rashid..!

Het is nu volledig begrijpelijk waarom het schrijven van zijn memoires oud-president George W. Bush gemakkelijk afging, zei hij deze week nog tegen Oprah Winfrey. “Er zijn veel mensen die denken dat ik niet kan lezen, laat staan schrijven.”..

Vooral de uitstekende website ‘The Huffington Post’ heeft het vuur geopend op George jr. Deze krant/website concludeert dat Bush te lui is om zelf een boek te schrijven. Het is zoals Bush zelf ooit riep: “I use the Google.”..

Inmiddels is het boek officieel een bestseller.. Er zijn op dit moment (eind November) zo’n 800.000 stuks van verkocht en de uitgever heeft opdracht gegeven, als de wiedeweerga er nog eens 350.000 stuks bij te drukken..

Ongein over de niet gevonden Weapons of Mass Destruction.
Een van de meest hypocriete passages in zijn boek gaat over het niet ontdekken van de Wapens of Mass Destruction (WMD). Het opsporen en vernietigen van deze wapens was per slot van rekening ook hét argument om de hele oorlog in het Midden Oosten te rechtvaardigen..! Ook hier in Nederland gold dát argument als hét sleutelargument om de oorlogsdaden van Bush en Blair te vergoelijken..!

Bush in zijn boek over het niet aantreffen van deze WMD: “Het feit dat we deze WMD niet vonden, was een gigantische deuk in mijn geloofwaardigheid. Een deuk die het vertrouwen van het Amerikaanse volk in mij zou doen schudden.” Er vervolgens aan toevoegend: “Niemand was hierover meer ontdaan en boos dan ik dat was, toen we deze WMD niet vonden. Ik had een ziekmakend gevoel erover, elke keer als ik eraan dacht, en ik heb dat gevoel nog steeds..”

George W. Bush, van de ene leugen naar de andere.. 2 Letterlijke uitspraken.

Is dat nou pure hypocrisie of is het dat niet? En kijken hoe ‘ziekmakend’ George Bush zich voelde bij dit verhaal… Laten we de video eens terugdraaien. Het is 24 maart 2004 en er is in het Washington Hilton een feestelijke meeting. Jaarlijks komen de Radio en Televisie correspondentsen bij elkaar in het RTC-Association Dinner. Alle elite uit Washington, zowel politieke- als mediafiguren, hadden zich verzameld op dit diner en enkele duizenden genoten van een copieuze maaltijd. De traditie bij dit diner, is dat de president een speech houdt, die amusant dient te zijn, hemzelf met zelfspot niet ontziet, noch zijn politieke tegenstanders.

Bush had eigenlijk geen zin in dit soort bijeenkomsten en hij en zijn volgelingen hadden het besluit genomen om tijdens deze presenatatie een ‘humoristische diashow’ te tonen, die de speech zou vervangen. Een groot videoscherm was opgesteld voor deze ‘show’ en Bush zou met zijn commentaar de plaatjes voorzien van een praatje. Er waren humoristische plaatjes over zijn moeder en over vice-president Dick Cheney.

Maar plotseling was daar het plaatje van hemzelf, waarbij hij onder één van de meubels keek van het ‘Oval Office’ in het Witte Huis. Zijn verklaring bij de foto? “Die massavernietigingswapens moeten toch érgens zijn?” Het publiek lachtte, maar wat een schandalige vertoning..

Bush die feitelijk over de lijken van bijna 3500 Amerikaanse geneuvelde soldaten, zijn grappen maakt. Soldaten die naar Irak en Afghanistan gestuurd waren om deze WMD te ontmantelen. Zijn lach was breeduit, zijn ogen glansden… en zijn publiek lachtte.. Maar Bush was toch dezelfde man die zijn volk en de wereld had voorgehouden dat de VS in gevaar was, omdat Sadam Hoessein in het bezit was van de meest vreselijke ‘Weapons of Mass Destruction’. Hij had zijn volk verteld dat er levens opgeofferd dienden te worden om deze WMD-te vinden en onschadelijk te maken.. En het was een leugen..!

Een leugen ten koste van..! Even de cijfers? Amerikaanse doden direct uit Irak en Afghanistan: 4800, gesneuvelden van ‘Geallieerde’ troepen 2300, en het aantal burgerslachtoffers, alléén al in Irak: 1.500.000!

Een leugen, want zoals David Kay, de leider van het UN-team dat onderzoek had gedaan in Irak, naar de mogelijke aanwezigheid van deze WMD, reeds had duidelijk gemaakt, zijn deze WMD ER IN HET GEHEEL NIET GEWEEST. Niet dat ze verstopt waren, of dat ze vernietigd waren. Ze zijn er nooit geweest..!
Maar in plaats van toe te geven dat hij met zijn misinformatie het volk had bedonderd, gaat hij ten overstaan van de pers nota bene, grapjes staan te maken over zijn WMD…

Bush maakt in zijn boek geen enkele melding van dit verhaal, deze presentatie. Zou het boek geen perfect podium zijn geweest om afstand te nemen van deze ongein die hij in het Washington Hilton in verschillende grappen over het ontbreken van WMD tentoonspreidde..??!

En dit kleine voorbeeld staat als voorbeeld voor zijn hele boek; het is een make-belief boek. Opnieuw een vorm van bedrog, waarvan George W. Bush alle uitvoeringen schijnt te kennen. Inmiddels lijkt het er bijzonder veel op, dat de ‘humor’ totaal te vinden is bij de bijna 1 miljoen mensen die straks het boek zullen hebben gekocht voor het sommetje van US$ 35.- De ongein ligt nu bij hen.

 

Hoe is het mogelijk dat deze bizarre man president wordt..?
Mocht je je afvragen of het Amerikaanse volk niet weet wat het doet, dan zou ik je aanraden je eens te verdiepen in het onvoorstelbare verkiezingsapparaat, dat in de VS operationeel is. We kennen allemaal de bizarre ontknoping van de Bush-Gore presidentsverkiezingen in 2000, waarbij kiesponskaarten PER STUK werden onderzocht, om te zien wat er voor kiezerskeuze erop stond.

Maar wat weinigen zullen beseffen is, dat er meer dan overtuigend bewijs is, dat vooral de elektronische stemmachines op heel heftige wijze zijn gemanipuleerd, en dat George W. Bush, om het maar even kort samen te vatten, niet meer is dan een puppet-on-a-string, in dit grote machtsspel…
Kijk voor een waar mafia-verhaal, in dit verband, maar eens naar DIT ARTIKEL hier op WantToKnow, waaruit duidelijk blijkt dat personen die structureel in verzet kwamen tegen de stemmachine-manipulaties, kort achter elkaar werden vermoord. En ‘natuurlijk’ leek het bij al deze gevallen dan allemaal op alles-behalve-moord, maar de (letterlijk!) gemene deler van al deze mensen, zegt alles over hun dood..!

Bush gesteund door een familie van ‘Criminals’..?
Het is natuurlijk al jaren bekend dat Bush niet bepaald het slimste jongetje uit de klas was. Maar dat deze uitermate vreemde eend in de bijt, tóch president van Amerika kon worden, had natuurlijk meer te maken met de familienaam ‘Bush’, dan met de talenten en kwaliteiten van deze ex-gouverneur van Texas.

Het waren vooral de grootvader van George W. Bush en diens zoon, de ex-CIA-directeur en latere president George Bush, die lieten zien, hoe je met politieke criminaliteit én stinkend rijk kunt worden, én het hoogste ambt van de VS kunt behalen..! Kijk voor de strapatzen van grootvader Bush, die zowel met de NAZI’s zaken deed, alswel later een poging waagde om een staatsgreep te plegen in de VS, eens op ons eerdere artikel. HIER

Een cynisch gezegde in de VS luidt dat je, om een succesvolle crimineel te worden, 2 zaken moet regelen.

1. Wordt politicus
2. Zorgt dat je de belangen behartigd van de olie-industrie en de banken.

Een opzienbarend boek (klik voor artikel)

Nou die 2 zaken hadden de Bushes voor elkaar! In die hoedanigheid kregen ze de ruimte om keihard te liegen, te stelen en zelfs te moorden, zonder dat ze daar ooit voor in de rechtszaal zouden hoeven verschijnen.

Alleen grootvader Prescott Bush stond ooit terecht.. En niet voor het minste geringste, voor een geplande staatsgreep in de VS… Hij betaalde het leergeld, waarmee later nooit meer de fouten gemaakt zouden worden die ‘opa Bush’ had gemaakt.

Niemand speelde nadien het spelletje beter dan de Bush-familie..Wij schreven hier op WantToKnow vorig jaar februari al over het boek dat George Bush beschuldigde van maar liefst 269 oorlogsmisdaden (HIER). De vraag is dan ook volledig gerechtvaardigd, wanneer deze criminele ex-president gewoon berecht gaat worden..!

Want in zijn nieuwe boek geeft deze George Double-U ook zélf nog eens volmondig toe dat hij bijvoorbeeld het martelen van gevangen, via het zg. ‘waterboarden’ toestond, omdat het legaal was EN DUS GERECHTVAARDIGD..!

Het onthullende boek van Russ Baker over de Bush-familie.

Het is congreslid Jerrold Nadler (D-N.Y.) die zijn volledige afgrijzen uitsprak over het feit dat Bush in zijn nieuwe boek keihard het accorderen van dit ‘waterboarden’, het martelen van gevangen toegeeft.

“Deze bekentenis, zonder enig gevoel van spijt of berouw, doet ons met afgrijzen terugdenken aan de volledige afwezigheid van verantwoordelijkheidsgevoel bij het begaan van martelingen door onze eigen overheid.
De enige stap die we nu -na deze bekentenis- kunnen zetten is het aanstellen van een speciale aanklager met een brede opdracht, om te onderzoeken, te dagvaarden en te vervolgen, in deze gevallen van marteling.”

Russ Baker, journalistiek tegenwicht.
Het is de journalist Russ Baker, die 5 jaar van zijn leven besteedde aan onderzoek naar de familie Bush. Zijn nieuwe boek ‘Family of Secrets’ is het verslag van dit onderzoek. En raad het eens..? Dit boek is tegelijkertijd uitgekomen met het boek van George ‘Double Ju’. Russ Baker is daarmee de man die erin slaagt de punten van de Bush-puzzel te verbinden en zo ontstond een beeld van machtswellust en keiharde graaipolitiek.

Het is Russ Baker die op basis van zijn boek een gedegen onderzoek naar de rol van de Bushes bij veel overheidfraude etc., op zijn plaats vindt. Maar naar ons idee nog een understatement..!

John Kennedy’s moord en de rol van George Bush..
George Bush sr. heeft veel uit te leggen over zijn rol op de dag van de moord op president John Kennedy in 1963, waar hij als medewerker van de CIA niet in staat verantwoording is af te leggen van zijn bezigheden die dag..!

George Bush junior, dient zich keihard te verantwoorden voor de misdaden die zijn begaan, voor, tijdens en ná de oorlogen in Irak en Afghanistan. En zijn uiterst dubieuze rol tijdens de aanslagen van 9/11.
In het onderstaande video-interview wordt Russ Baker geïnterviewd over zijn bevindingen, bijvoorbeeld over de betrokkenheid van George Bush als CIA-medewerker tijdens de aanslag op John Kennedy.

Het is de verslaggeefster die vervolgens haar verwondering uitspreekt over het feit dat George senior in staat was zijn oliebedrijf in de Golf van Mexico aan te houden, en te laten managen door een CIA-medewerker, terwijl dezelfde Bush een hoge post bij diezelfde CIA had..!

Het wordt tijd dat het Amerikaanse volk opstaat en deze boevenfamilie, want zo mogen we ze rustig noemen, aanpakt. Zo simpel is het dus.

Voor een uitgebreid interview met Russ Baker over zijn bevindingen en zijn boek; wie beter dan Alex Jones, kunnen we hier uitgebreid aan het woord laten over het boek van Russ Baker en een interview met hem.

x

Om je te laten zien wat voor een ongekende brutaliteit en wreedheid de Bush-familie in haar genen draagt, tonen we je dit filmpje, waarin de pure sterilisatie-genocide wordt besproken van de Native Americans, de ‘Indianen’, gesteund door de Amerikaanse overheid.  En wie stond aan de basis van dit idee..? Juist George Bush sr.

Uiterst interessant is de bizarre connecties, die grootvader Prescott Bush had met het Nazi-regime van Hitler. Hij deed zaken met overheden, nazi-geliëerde bedrijven alsof er geen oorlogsdreiging was. Kijk HIER ons hele artikel over deze connecties.

Het is deze BUSH-familie er ook ALLES aan gelegen, om reeds geplaatste publiciteit rondom hun daden, weer ongedaan te maken. Het zijn de Bushes’ die keer op keer heftig achter deze, ‘hun-imago-beschadigende’  uitingen aangaan.

Mocht je meer willen zien over bijvoorbeeld de CIA’s betrokkenheid bij het importeren van hard drugs in de VS, kijk dan eens op het internet. Bewijzen zijn er té over. En toch komen de leiders van deze operaties er telkens mee weg.. Natuurlijk..! George Bush sr. heeft zijn zaakjes goed geregeld. George W. schijnbaar wat minder, want zijn boek alléén al zit vol gestolen voorvallen..

Het wachten is op een officiële beschuldiging van Bush door een maatschappelijke organisatie die het niet langer pikt. Zeker niet als deze oud-president in zijn eigen boek gaat toegeven dat hij martelen toestond..

14 gedachten over “Het ‘Bush’-boek: het bedriegen gaat gewoon door!

 1. Het is veel interessanter om een ‘boekje open te doen’ over ‘opa Bush’ (Prescott Bush), als je tenminste tegen de Nazi links en de drugsbanden kunt…”It stays within the family” zullen we maar zeggen (dit begreep Nazi en IG Farben gifgas spion prins Bernhard ook al, nu Beatrix de ’troonopvolger’ is binnen de door hem opgerichte Bilderbergclub…).

  ‘Royal Club’?

  1. @John,

   Mooi werk, dat intervieuw, wel een beetje jammer, dat de workshops al in september waren. Synchroniseren, kan je leren, i suppose!

   Mvg,

   Ea

 2. sorry kan het niet laten… hebben jullie al vernomen dat George Bush een open brief via krant heeft gestuurd? : “Dear Mr Google, how come you know so much? ” …. mopje van collega vd week en ik weet dat het off topic is maar ik deed het bijna in mijn broek…zie die kop al voor me. 🙂

 3. Als je nagaat hoeveel mensenlevens deze familie op een “niet Natuurlijke wijze” heeft doen eindigen dan is het de vraag hoelang het duurt voordat men wakker wordt en deze familie door de straten jaagt.

  Internet 2.0 zal iig het ontwaken van de mensen gaan belemmeren wanneer alle internetverkeer via een soort van overheidsgestuurde gatekeeper acceesspoints gaat.

 4. „Bush zegt niet de waarheid”, reageerde Schröder, gesteund door zijn toenmalige medewerkers. De vroegere ambassadeur in de VS Wolfgang Ischinger zegt donderdag in de krant Der Tagesspiegel: „Niemand kon het gespreksverloop interpreteren als een Duitse blanco cheque voor een militair ingrijpen in Irak”. Toenmalig regeringswoordvoerder Uwe-Karsten Heye zegt dat het lastig was met Bush te overleggen „wegens zijn lage intellectuele niveau”. http://www.onzestem.eu/2010/11/bush-liegt-in-memoires/

 5. Volgens David Wilcock is rechts Amerika nog veel meer naars van plan. Glenn Beck zou worden vermoord en Obama krijgt daar de schuld van. Ik kan me de chaos wel voorstellen. En de lichtwerkers maar proberen ‘gecentreerd’ te blijven. Ik hoop dat dit plan zo snel aan het licht komt en onderzocht wordt, dat het niet uitgevoerd kan worden.

  http://stevebeckow.com/2010/11/22/ben-and-david-amero-rejected-chaos-looms-in-january-beck-being-set-up/

  1. @Sharon,

   Ik hoop eigenlijk dat je gelijk hebt. Maar waar moet ik kijken, zijn site is vrij uitgebreid. Om te weten dat hij iets niet heeft gezegd moet ik alles lezen/horen wat hij ooit heeft gezegd.

   Maar misschien heb je ergens gelezen dat hij heeft ontkent wat er op de site van Steve Beckow staat. Dan gaat het sneller. Kun je iets aanwijzen met een url bijv. Of heb je een quote?

  2. Ik heb de afgelopen 2 jaar al zijn radio-interviews beluisterd en alle artikelen op zijn site gelezen. (hij update deze niet zo vaak dus dat is makkelijk te doen)

   De site waar jij naar verwijst, ken ik niet maar echt… David Wilcock zou NOOIT zoiets zeggen als dat Glenn Beck vermoord zou worden.

   Alex Jones heeft trouwens kort geleden WEL iets gezegd over Glenn Beck. Namelijk dat er waarschijnlijk binnenkort een hoop bagger uit zijn verleden openbaar gemaakt zal worden waardoor hij in discrediet gebracht wordt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.