Advertentie

Wetenschappelijke dwalingen of…?


Het onderstaande artikel van Johan Oldenkamp kan je wellicht een inzicht aanreiken, dat menig wetenschapper over het hoofd ziet.. Het gaat om de wetenschapper zelf! Zijn gevoel en zijn aanwezigheid maken deel uit van alle experimenten die hij uitvoert. Het is dus al lang niet meer zo, dat experimenten ‘buiten jezelf’ gedaan kunnen worden.. Denk daar nou eens over na.

Welke dwaling hebben wij als mensen gemaakt om ervan uit te gaan, dat de wereld zich ‘buiten ons’ bevindt..? Welke stappen moeten we ondernemen om weer terug te keren naar de Bron..? Althans, welke stappen kunnen we ondernemen om onszelf NIET TE VERGETEN..? Het lijkt elke dag of de wereld zich buiten onsZelf bevindt. We kijken immers de wereld in en voelen ons afgescheiden als we van de idee uitgaan dat ‘dát daar’ de wereld is..

We zijn onlosmakelijk met het AL verbonden! Andersom gezegd: we kunnen er niet eens van los komen, ook al zouden we willen!! De idee, dat we dus afgescheiden zijn, is een illusie. Om met Albert Einstein te spreken: ‘Our separation of each other is an optical illusion of consciousness’… (Onze afgescheidenheid van elkaar, is een optische illusie van ons bewustzijn). Maar de vraag die Johan hier onder stelt is een overdenking waard! Waarom zijn wetenschappers zo vaak bezig geweest halve waarheden te vertellen. Waarom zijn ze onvolledig; hebben ze het geheel niet overzien? Waren ze naïef, of was er opzet in het spel? Jij mag de waarnemer zijn van dit artikel..!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Wetenschappelijke dwaling

© Johan Oldenkamp, 3 December 2009

Nog steeds zijn onze wetenschappen gebaseerd op aannames, waarvan er inmiddels een groot aantal volkomen onjuist blijken te zijn. Deze aannames zijn afkomstig van ‘grote’ namen, die allen dus echter megagrote denkfouten maakten. We hebben het hier over Louis Pasteur, Charles Darwin, René Descartes, Sigmund Freud en Albert Einstein.

Louis Pasteur (1822 – 1895)

beweerde dat ziekte van buiten komt. Nu weten we dat ziekte altijd en alleen van binnenuit kan komen. Maar onze ziektezorg is nog steeds – al 144 jaar lang – gebaseerd op de idee dat ziekte van buiten zou komen. Pasteur schijnt op zijn sterfbed zijn blunder te hebben ingezien. Hoe lang duurt het nog voordat onze overheid dat ook doet? Of kan het zijn dat

De spotprenten die gemaakt werden, na het verschijnen van Darwin's evolutietheorie, logen er niet om. Waren zijn criticasters bezig hun ongeloof te uitten, of gaven ze gehoor aan ander gevoel van onvrede?
De spotprenten die gemaakt werden, na het verschijnen van Darwin's evolutietheorie, logen er niet om. Waren zijn criticasters bezig hun ongeloof te uitten, of gaven ze gehoor aan ander gevoel van onvrede?

er hier misschien financiële belangen spelen, waardoor we de waarheid niet mogen zien?

Charles Darwin (1809 – 1882)

beweerde dat de biologische diversiteit kan worden verklaard door toevallige genenmutaties. Inmiddels weten we dat toeval niet bestaat. Toeval is niets anders dan onbegrepen dynamiek. Wanneer we de patronen in de totale ontstaansgeschiedenis leren zien, dan leren we zo ook deze dynamiek te begrijpen. Bovendien valt daarmee het gehele plaatje op zijn plek, en zijn er nergens meer hiaten, vraagtekens of missing links. En wie wil dat nu niet? Of mogen we dit niet weten, omdat onze oorsprong en toekomst voor ons verborgen moet blijven?

René Descartes (1596 – 1650)

bracht met de Latijnse uitspraak ‘cogito ergo sum’ een scheiding aan tussen de fysieke, waarneembare realiteit en de mentale realiteit van het denken. Daarmee werd het bestaan van ons gevoel feitelijk honderden jaren ontkent (omdat we alleen via ons gevoel contact kunnen maken met het grotere geheel). Nu weten we dat er drie verschillende bestaansbewijzen zijn, waarvan er één van toepassing is op ieder mens:

· Ik neem waar, dus ik besta (percipio ergo sum).

· Ik voel, dus ik besta (sentio ergo sum).

· Ik denk, dus ik besta (cogito ergo sum).

Sigmund Freud (1856 – 1939)

beweerde dat het woord ‘psyche’ geest betekende. De werkelijke betekenis van ‘psyche’ is echter ziel. Psychologie betekent dan ook letterlijk ‘wetenschap van de ziel’, maar wat kan deze wetenschap ons eigenlijk vertellen over de ziel? Freud heeft ook de basis gelegd voor onze psychiatrie, waar onschuldige mensen zonder proces worden opgesloten en volgespoten of gestopt met zeer schadelijke, lichaamsvreemde stoffen. Want aan deze mensenrechtenschendende praktijken wordt ook nog eens heel veel geld verdiend door de farmaceutische industrie.

Albert Einstein (1879 – 1955)

heeft ervoor gezorgd dat we het begrip ether zijn kwijtgeraakt. Hierdoor denkt de fysica dat het vacuüm leeg is. Maar waarin trilt het zonlicht dan dat onze planeet verwarmd? Onze ‘natuurkunde’ heeft in navolging van Einstein allerlei rare aannames bedacht met bizarre deeltjes als gluonen, bosonen en gravitonen. Herontdekking van oeroude kennis over ether en de echte Natuurwetten laten veel eenvoudiger zien hoe alles werkelijk in elkaar steekt.

Albert Einstein: diepere weten-schap.. 'God dobbelt niet!' is één van zijn uitspraken.
Albert Einstein: diepere weten-schap.. 'God dobbelt niet!' is één van zijn uitspraken. Zien we -op zoek naar 'de waarheid achter alles'- nog wel ons Zelf. Onze eigen 'waarheid'. Had Einstein dit proces dóór, of was hij naïef..?

Zoals reeds gezegd bestaat toeval niet.
De onjuiste veronderstellingen van mannen als Descartes, Darwin, Pasteur, Freud en Einstein waren nodig om ons te brengen tot onze huidig niveau van begrijpen. Nu zijn we toe aan een grote bewustzijnssprong naar een veel hoger niveau van begrijpen. Om deze sprong te kunnen maken is het alleen maar nodig om de oude, onjuiste ideeën te laten varen en ons open te stellen voor een groter begrip van alles.

Veel mensen kijken op tegen iemand die geleerd heeft, zoals dat dan heet. Dit is nog een oud patroon van ons verleden. Een hoogleraar of een arts weet echter niets meer dan ander wanneer het gaat om dit grotere plaatje. Universitair geschoolden staan niet (langer) op een voetstuk; ze staan eigenlijk in een putje omdat ze zich hebben ingegraven in een piepklein stukje van de werkelijkheid, bovendien ook nog eens op basis van achterhaalde aannames.

Geleerde deskundigen die beweren dat ze de waarheid in pacht hebben, die zetten zichzelf voor schut. Iedereen doet er goed aan voor zijn of haar eigen zienswijze uit te komen. Maar laten we daarbij nooit vergeten dat iedere zienswijze er slechts één van miljarden mogelijke zienswijzen is…!

Op diverse internetfora worden verwoedde discussies gevoerd over ‘de juiste zienswijze’ over vele, doorgaans zeer beladen onderwerpen. Blijkbaar zit er in ons nog veel missionarissenbloed waarbij we anderen koste wat het kost willen bekeren tot onze (enige juiste) zienswijze.

Waarom laten we dat beknellende idee van één algehele en juiste zienswijze niet gewoon los? Heeft de geschiedenis ons nu niet voldoende keren duidelijk gemaakt dat diversiteit en pluriformiteit tot vrijheid leidt, en dat iedere inperking daarvan onherroepelijk openlijk of verborgen fascisme oplevert.

De meest vruchtbare zienswijzen zullen als vanzelf komen bovendrijven. Wanneer we beginnen met ons te realiseren dat we zelf onze eigen werkelijkheid creëren, dan hebben we aanvankelijk de handen wel even vol met onze eigen gedachten, gevoelens en waarnemingen.

johan oldenkampIedereen die anno nu nog steeds van mening is dat geleerde deskundigen het wel beter zullen weten, en dat onze overheid over ons waakt, die krijgen de werkelijkheid die ze blijkbaar zo graag willen. Misschien hebben deze naïeve, luie of onverschillige mensen nog enkele lessen te leren waar het gaat over eigen verantwoordelijkheid nemen en de ‘Vrije Wil’ uitoefenen.

Johan Oldenkamp, december 2009

PS. Bent u benieuwd naar een zienswijze die laat zien hoe alles met alles samenhangt? Lees dan het gratis e-boek ‘Oorsprong en bestemming van de mens’ op www.pateo.nl. U kunt daar dit boek ook als videopresentatie bekijken (in 2½ uur) of als fysiek boek aanschaffen (derde druk).

62 gedachten over “Wetenschappelijke dwalingen of…?

 1. Heel juist, Johan! Ik ben nog uit de tijd dat politie heel blij was met een ooggetuige bij een misdrijf, en heb de ommekeer meegemaakt; namelijk dat zij nu juist liever geen ooggetuigen heeft omdat die zo onbetrouwbaar zijn.
  Immers, als ik 1,90 meter lang ben, is bijna iedere verdachte/dader voor mij klein van stuk, enzovoorts.

  Daarom was ik ook zo verrukt de kwantumfysica te ontdekken: de waarnemer bepaalt het resultaat. Het is zò logisch en evident dat het bijna genant is dat we er zo lang aan voorbij gegaan zijn.

  Misschien is het opkijken tegen ‘mensen die ervoor geleerd hebben, hoor!’ wel een typisch gevolg geweest van het Vissentijdperk; namelijk goeroes volgen.

 2. Charles Darwin (1809 – 1882)
  beweerde dat de biologische diversiteit kan worden verklaard door toevallige genenmutaties.

  Misschien nog even Origin Of Species lezen? De evolutietheorie gaat niet over toevaligheden maar genmutaties door oa omgevingsvariabelen waardoor ze beinvloed worden. (geen toeval dus). De uitspraak dat evolutie bestaat uit toevalligheden wordt vaak gebruikt door gelovigen of slecht geinformeerde personen.

  De kop van je artikel gaat over wetenschappenlijke dwalingen maar je noemt maar een 3 tal voorbeelden die ook nog es geen basis vormen om je titel te onderbouwen.

  Voor de rest van je artikel heb je het over vage (miljarden?!) zienswijzen waarvoor geen wetenschappelijke basis is.

  “Geleerde deskundigen die beweren dat ze de waarheid in pacht hebben, die zetten zichzelf voor schut. ”
  ik vind bovenstaande uitspraak een beetje vooringenomen en een tikkeltje puberaal.

 3. Bedankt, Jerry!

  En Rieneke en Lianne, wat het zit het inderdaad allemaal mooi in elkaar, he! We gaan afscheid nemen van het idee dat we macht over anderen zouden moeten uitoefenen. Dit stamt uit ons basisidee over het leven als een jungle: eet of wordt gegeten. Ook dit laten we nu eindelijk los.

  Ik zit nog wel met een vraag, want volgens de precessiecyclus duurt het tijdperk van Vissen 2160 kalenderjaren. Wanneer begint volgens jullie het tijperk van Aquarius?

 4. @Johan, mooie invalshoek! Ik ben blij dat je schrijft over de invloed van degene die waarneemt, omdat het altijd een factor is.
  About Freud: hij heeft inderdaad vele dwalingen gehad. zo moedigde hij het gebruik van cocaine aan als medicijn en gebruikte dit ook zelf. Maar hij is niet degene die zorgde voor opsluitingen van geesteszieken. dit gebeurde al veel langer. Hij is wel een van de eersten geweest die psychische problemen niet als een lichamelijke ziekte beschouwde maar ook de psyche meenam. Ik denk dat het bij het pionieren hoort: je hebt originele ideeen en gaat er dan mee op de loop. Deze mensen waren wel hun tijd vooruit.

  Ik ben het met je eens dat het goed is kritisch te blijven. Wat eens waar leek te zijn, hoeft niet waar te blijven. En je kan voor zichzelf voelen wat klopt voor je op dat moment, daar heb je geen goeroes of wetenschappers voor nodig.

 5. Beste Karel, jouw oordelen laat ik graag bij jou. Het idee van survival of the fittest is inmiddels volkomen achterhaald. Sterker nog, er is nooit enig bewijs voor geleverd. Geloof maar lekker wat jij wilt, en probeer deze nieuwe inzichten maar in een (verdachte) hoek te stoppen. Je gaat jouw gang maar. Ik weet wat ik weet. En ik weet hoe in een ruimere zienswijze alles in elkaar past. Maar voel jij je meer thuis bij de huidige, fragmentarische wetenschappen, dan is dat jou vrije keuze.

 6. Hallo Grace, ik weet dat ik hier wel erg kort door de bocht ga. Ook Guido maakte daar al een toespeling op in onze mailwisseling voorafgaand aan de plaatsing van dit artikel.

  Het enige punt wat ik hier beoog te maken is dat we allemaal gelijkwaardig zijn, ook als het gaat om wetenschappelijke inzichten. Dat punt wordt gelukkig door de meesten opgepakt.

 7. haha, ik ben ook wel even in een putje gedoken om mijn piepkleine stukje van de werkelijkheid te verdedigen.
  Ik zie the big picture van je artikel en ben het met je eens.

 8. @johan
  “Je gaat jouw gang maar. Ik weet wat ik weet. ”
  Dit is ook precies het kerpunt van je zwak onderbouwde artikel.

  nog een voorbeeldje uit je artikel:
  “Hierdoor denkt de fysica dat het vacuüm leeg is. Maar waarin trilt het zonlicht dan dat onze planeet verwarmd?”
  waar haal het vandaan man? LOL.Het bijzondere van elektromagnetische straling is dat er geen medium nodig is waarin de golven zich voortplanten. In tegenstelling tot geluid bijvoorbeeld, dat zich niet in een vacuüm kan voortplanten, kan licht zich prima door een verder totaal lege ruimte voortbewegen. (electromagnestische vs mechanische energie)
  Niet zo goed opgelet tijdens natuurkunde op school?

  “Herontdekking van oeroude kennis over ether en de echte Natuurwetten laten veel eenvoudiger zien hoe alles werkelijk in elkaar steekt.”
  welke oeroude kennis mag dit wel niet zijn ? welke ‘echte’ natuurwetten zijn er volgens jou en hoe wijken die af van huidige wetten?

 9. Hallo Kabal,

  Dit wordt een zinloos welles/niettus-gedoe. Mocht je benieuwd zijn naar mijn visie (wat ik niet erg waarschijnlijk acht), dan kun je altijd mijn gratis e-boek doorlezen. Daarin kun je ook precies lezen waarom deze ‘wetenschappers’ ons het bos instuurden met hun, toen al onzinnige theorietjes. Veel plezier in het bos.

  Trouwens, wist je dat Einstein helemaal geen fysica heeft gestudeerd? Hij heeft zijn inzichten volledig gebaseerd op de Kabbalah. Ben jij daar ook een fan van, of is jouw nickname zomaar gekozen?

 10. @ johan
  nee hoor geen welles nietes volgens mij,
  kabal stelde een goede vraag ik ben benieuwd naar het antwoord van mijn andere zelf.

  welke oeroude kennis mag dit wel niet zijn ? welke ‘echte’ natuurwetten zijn er volgens jou en hoe wijken die af van huidige wetten?

 11. @Kabal

  De enige vorm van evolutie die natuurlijkerwijs mogelijk is en een wetenschap kan worden genoemd is micro-evolutie, wat variaties zijn binnen biologische soorten zoals variaties tussen honden, katten, paarden en koeien. Macro-evolutie, of variaties doorheen biologische soorten is niet mogelijk.
  Waarom is dit?

  De genen voor micro-evolutie bestaan in elke soort, maar niet voor macro-evolutie, en er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor willekeurige genetische mutaties veroorzaakt door natuur-krachten zoals straling, die volledig nieuwe genen voor volledig nieuwe karakter eigenschappen kunnen of zullen genereren. Willekeurige krachten in de natuur bezitten niet het vermogen genetische engineering uit te voeren om compleet nieuwe genen te scheppen. Willekeurige genetische mutaties veroorzaakt door krachten in de leefomgeving zullen niet eerder volledig nieuwe genen produceren dan het veranderen van de reeks van letters in een kook-boek het zal veranderen in een boek over astronomie. Evolutionisten hebben niets anders om op terug te vallen behalve willekeurige genetische mutaties veroorzaakt door willekeurige krachten uit de leefomgeving, zoals straling, om hun theorie te laten werken.

  Heb even een stukje voor je vertaald:
  http://english.pravda.ru/science/earth/10-04-2009/107388-Micro-evolution-0

  Ik denk niet dat je theorie nog wordt gedragen door een brede consensus.

 12. @Johan
  Voor mij ook geen welles/nietes…
  Waarom geen reactie op de vragen van Kabal?

  Jij refereert enkele keren naar jouw boek.
  Ik mis de onderbouwingen en bewijzen in jouw boek! Wanneer komen die?

  Gr Arjan

 13. @Arjan
  Het idee van bewijzen is afkomstig van ons 3D-bewustzijn. We zijn nu aan het opspringen naar 4D, om daarna snel door te gaan naar 5D, onze (voorlopige) bestemming.

  3D is de realiteit van grofstoffelijke energieen, ook wel materie genoemd. In deze Density is iets voor ons waar indien we het zelf kunnen waarnemen, beredeneren of voelen. Dat zijn de bewijzen waar jij (net als Kabal (-ah) en geit) om vraagt). Maar hoe bewijs je het bestaan van geesten of buitenaardsen aan mensen die daar niet voor open staan? Hoe bewijs je de alomaanwezige Oerenergie Ether aan mensen die geloven in de zwaartekracht of die elektrische- en magnetische krachten alleen maar als concept kennen en niet begrijpen hoe deze krachten ontstaan en hoe ze echt werken?
  Hoe maak je iemand met vooroordelen duidelijk dat er meer is? Hoe verleid je bange mensen om te durven accepteren dat er iets niet klopt?

  Iedereen die nog bewijzen of autoreiten nodig heeft om daarmee vaste grond onder de voet te krijgen voor de eigen waarheid, die zit helaas nog vast in 3D. Ik weet inmiddels hoeveel rijker de belevingswereld in 4D is. Ook weet ik hoe ons ego ons nu krampachtig probeert vast te houden in 3D, want in 4D worden we namelijk steeds meer egovrij.

  Begrijp me ajb niet verkeerd. Niemand is verder of beter dan anderen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal gelijk (-waardig). Ieder van ons is de andere ik (In La Kesh, zoals de Maya’s zeggen). We zijn allemaal 1!

  We staan als mensheid nu voor de oversteek van een grote rivier. Sommigen zijn er al over, en proberen vanalles te roepen naar de overkant. Velen die hier al lang geleden over waren hebben we opgesloten of belachelijk gemaakt (of zelfs gedood). Sommigen stappen nu ook eindelijk in het water om te proberen ook naar de overkant te komen. De grote meerderheid heeft zich laten hypnotiseren en heeft geen idee van deze prachtige oversteek.

  Hoe vertel je gehypnotiseerden dat zij onder hypnose zijn en dat hun realiteit niet echt is? Dat hun wetenschappen gebaseerd zijn op dwaling, fraude en narcisme? Dat hun berichtgeving gebaseerd is op manipulatie, verdraaiingen en leugens? Dat hun ziektezorg uitsluitend de belangen dient van het grote geld (de Big Pharma)? Dat hun overheid volledig in de greep is van het Grote Geld? Dat hun voeding boordevol gifstoffen zit? Dat ze opzettelijk worden beschadigd door straling, chemtrails en fluoride (in tandpasta en in het kraanwater)? Dat ze al duizenden jaren worden misleid door religies? Dat alles 1 groot bewustzijnsspel is? Hoe, hoe, hoe?

  Natuurlijk wil het 3D-bewusztijn eerst bewijzen zien voor al deze absurde beweringen die alleen een volkomen idioot kan bedenken. Toch wel raar, dat er steeds meer van deze idioten komen. Misschien moesten we iedereen maar eens gaan inenten tegen deze bewustzijnsgriep?

 14. Om tot het licht in ons te komen is naar mijn gevoel van belang ego wordt stil doe een stap
  opzij je referentiekader werkt niet op dat niveau . Laat je conditioneringen los.
  Het werkelijke nieuwe de Goddelijke mens is in je het is al volmaakt ego jij kunt hem niet bedenken en creëren je hebt op dit terrein niet meer de controle het enige wat je kan doen
  is offer je ego omdat dan de Liefde kan stromen want ego jij bent niet de kroon op de schepping het is de Goddelijke mens dat is wie jij werkelijk bent. Wees niet bang laat de Liefde in je stromen het is de moeite waard dit is onze taak in deze tijd.NU

 15. @johan

  Ik wil niet overkomen als een flamer ofzo en sta open voor vele zienswijzen en daarom heb ik ook de tijd genomen om jou stuk te lezen.

  MAAR, het moet wel logisch zijn wat je verteld en gebasseerd op de waarheid. En als je niet wilt reageren op onwaarheden in je stuk waar ik je op wijs dan houd het snel op voor mij.

  Het is geen wellis/nietes spelletje. Jij beantwoord vragen met vragen.

  Je opmerking “Maar waarin trilt het zonlicht dan dat onze planeet verwarmd?” is complete onzin, graag je reactie hierop. Het is geen schande om een fout te erkennen hoor, niemand is te oud of te wijs om te leren.

  FYI: kabal is een figuur uit Mortal Kombat.lol. Denk niet overal te serieus over hoor. 😉

  Vele mensen hebben wetenschappers gelinkt met allerlei geloven, zoals jij weer es doet met Einstein en kaballah. (en christenen doen het ook tav Einstein.lol)
  Madonna heeft het ook hoog op met kaballah, wat zegt dat?

  Het is nog altijd een EvolutieTHEORIE en een relativiteitsTHEORIE, waar nog elke dag aan gesleuteld wordt. Niemand in de wetenschap denkt de waarheid in pacht te hebben maar het is wel door trial en error de geaccepteerde waarheid geworden maar deze staat altijd open voor nieuwe ideeen die getest zijn door meedere partijen.

 16. @Jerry
  quote van jou: “en er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor willekeurige genetische mutaties veroorzaakt door natuur-krachten zoals straling, die volledig nieuwe genen voor volledig nieuwe karakter eigenschappen kunnen of zullen genereren.”

  simpel antwoord van de huismus.lol
  http://www.nu.nl/wetenschap/2136974/vogels-voeren-beinvloedt-evolutie.html

  Je valt in de fout doordat je 1 stuk leest tav evolutie en deze als waarheid projecteert.

 17. Laat je niet misleiden door je eigen denken Het is dualistisch afgescheiden van het eenheidsbewustzijn . Ons denken vindt nooit de waarheid gelukkig maar hij zal de waarheid misbruiken manipuleren . Aan ons denken hangt een scala van vibraties maar het kan niet tot het niveau van Liefde komen zo is het nou eenmaal geprogrammeerd .Het Universum beschermd zichzelf pas als je tot het niveau van Liefde komt ontvouwt zich de waarheid het ego is dan niet meer. Dit is jou ware zelf dat wil geen macht maar stralen.

 18. Einstein:

  The Gift

  The intuitive mind is a gift
  The rational mind it’s faithful servant.

  We have created a society,
  that honors the servant
  and has forgotten about

  The Gift!

 19. De nieuwe wereld zal geboren worden als het mannelijke en het vrouwelijke zich verenigen. Wanneer we de mannelijke energetische vormkracht in de linkerhersenhelft situeren, en de vrouwelijke inhoudelijke kracht in de rechterhersenhelft, dan is de betekenis van dat ‘heilig huwelijk’ duidelijk. Eén-wording IN onsZelf.
  De hersenhelften zijn onderdeel van wat wij ‘de Sluier’ noemen. Deze is niet te verfoeien, maar is net zo Goddelijk, als wijzelf zijn.
  Kijk hier op de site naar het artikel over Jill Bolte Taylor.
  http://www.wanttoknow.nl/overige/autisme-de-subtiele-manifestatie-van-gevoel-in-denken/

 20. Alle tekenen van de eindtijd zijn bijna vervuld .De totstandkoming van de Europese Unie is er ook 1 Na de val van het Romeinse Rijk is Europa altijd verdeeld geweest tot aan nu.
  Nu gaat het werkelijk gebeuren er komt 1 wereldleider vergezeld met de gevallen engelen
  dit zijn de vaders van ons ego .Ons ego is hun kind ze komen kijken of je nog van hun bent.
  Ze zijn heel groot wel 3 tot 6 meter ze zijn heel machtig in een bepaalde scala van vibraties.
  Ze dulden absoluut geen tegenspraak van de ego’s ze zijn heel snel boos heel wreed .
  Ze leven van de vibratie van angst ze drinken bloed om zich te kunnen handhaven in deze dimensie. Wat zij niet kennen is de Liefde daar hebben zij geen macht over wij hebben
  de Liefde wel in ons dat maakt ons zo kostbaar De gevallen engelen zullen alles uit de kast halen om er voor te zorgen dat wij onze kracht van Liefde niet ontdekken want dan zijn ze ons kwijt. Welke keus maak je in deze tijd Angst of Liefde.
  Ken je geschiedenis wil je echte foto’s van ze zien je weet niet wat je ziet.
  De nephiliim? zie link
  http://www.theorionconspiracy.com/html/giants.html#

  Leuke documentaire van discovery

  http://video.google.com/videosearch?q=giants+myth+and+mystery&www_google_domain=www.google.com&emb=0&aq=1&oq=giants+my#q=giants+myth+and+mystery&www_google_domain=www.google.com&emb=0&aq=1&oq=giants+my&qvid=giants+myth+and+mystery&vid=-2813147212043078106
  Nog enkele links waar je meer informatie op kan vinden p.s Smithsonian is een enorm instituut met vele musea in Amerika zij schijnen er heel erg bij betrokken zijn Wat ik merkwaardig vind is dat je er in de main stream media eigenlijk niets over hoort zal een reden voor zijn.
  http://www.anomalies-unlimited.com/Races.html
  Scroll even op de link van burlingtonnews naar pagina 2 op de linkerkolom kun je afbeeldingen aan klikken.
  http://www.burlingtonnews.net/smithsonian.html
  http://www.bibleufo.com/humanphenom6.htm
  http://www.freerepublic.com/focus/f-news/720497/posts

 21. @johan
  hey ik ben een sciencefiction fan en kan gelukkig deze verhalen onderscheiden vd werkelijkheid.

  Maar ik zal je niet verder lastig vallen. Leuk voor je dat je je eigen realiteit hebt verzonnen en hebt gevonden maar vergelijk het aub niet met wetenschap.

 22. Het geinige aan het hele hypnoseverhaal is dat de gehypnotiseerden juist denken (als enige) de waarheid te zien. Iedereen die zich hier echt in durft te verdiepen, die krijgt door dat de waarheid niets met afzondering noch met gelijk hebben te maken heeft. Daarom vind ik deze discussies eigenlijk ook volkomen zinloos. Toch voel ik de drang om medemensen uit te nodigen anders te gaan denken, zien en voelen. Alleen via verbondenheid en vanuit Liefde zijn we in staat door te dringen tot de werkelijke essentie van alles. Voor velen staat daartoe het ego in de weg, en alles wat het ego heeft gecreeerd, zoals controle op wat de enige juiste waarheid is (lees: wetenschappen, overheid, ziektezorg en de main stream media). Need I say more? Nee, ik heb nu wel vaak genoeg uitgelegd. Zij die ogen hebben, die zien.

 23. De ware mens is niet afhankelijk van informatie van buitenaf de informatie openbaart zich van binnenuit dit zal nooit behoefte hebben om te manipuleren. Het draagt de volmaaktheid in zich .Het manifesteert een wereld die in harmonie is met de Bron.
  Dit is waar mijn intentie zich op richt. Vertrouw maar het zit in je.

 24. @ Jan

  Hoop niet dat je veranderd in een insect!

  @ Johan

  Niet iedereen begrijpt de optiek van de dimensies op de verticale en de horizontale assen, het is dus ook moeilijk te bevatten met een stukje verstand, alleen vanuit je minimale 6 dimensie (Thetradon) van denken kan je de rest alleen begrijpen van uit een hoger stuk bewustzijn.
  Ja discussies worden altijd door iedereen dagelijks gevoerd, jammer vind ik dit altijd dat er tegenwoordig geen kennis meer gedeeld wordt op een ander niveau of op inzicht in een stukje trans meditatie, dan pas enkel kan je bepaalde zaken samen laten vloeien als kennis maar ook als inzicht.
  Met tekst in een kolom te prakken en deze te voeren aan nieuwsgierige lezers behaal je nooit een hoger plan dan enkel het ‘nietes & welles’ vecht.
  Het anders denken en voelen is een passief iets, zolang je het eerst niet kunt laten voelen en laten verbinden met je Chi zoals in de martial arts beoefeningen kan je ‘niet’ iemand zover krijgen de ‘Les van de Meester’ te begrijpen.

 25. @Kabal

  Ik ben geen expert ofzo maar ik kom een soortgelijke redenatie wel vaker tegen of steeds vaker kan ik beter zeggen. Je artikel van Nu.nl heeft dan waarschijnlijk betrekking op micro-evolutie.
  Maar misschien is een hamster wel het produkt van een teveel gevoerde huismus.

 26. @ Sinterklaas

  Eindelijk eens iemand hier met grote wijsheid! en dat voor al een paar honderd jaar, nog steeds massa’s mensen die daar overheerlijke in trappen!

  Uw avondje is ook gekomen…

 27. Leven we nu niet in een tijd dat we elkaar proberen te informeren om de sluier te laten oplossen of gaan we elkaar met elkaars sluier aanvallen? Wij leven als mens aan de kant van de sluier dat niemand alles kan overzien Deze kant van de sluier heeft een scala van vibraties Om aan de andere kant van de sluier te komen is het nodig dat je je vibratie verhoogd je intentie is daarin Liefde weten dat alles met elkaar verbonden is daarmee gaat je reis verder

 28. @Johan (n.a.v. comment december 5, 2009, 12:51)

  Het is niet de eerste keer, dat ik mij verdiep in de materie! Afijn, dat jij (of een ander) niet kan bewijzen dat er geesten en/of buitenaardsen bestaan, daar begrijp ik. Dit betekend echter nog niet, dat ik er niet open voor sta!

  Een vraag die mij nog niet beantwoord is, is de volgende: Wat verandert er fysiek bij het overgaan naar 4D of 5D? Wijzigt het DNA? Het aantal chromosomen? Zijn er al tekenen van de overgang? Zo ja, wat kunnen wij verwachten? Hoe gaat het in zijn werk?

  Jij geeft het volgende aan: Ik weet inmiddels hoeveel rijker de belevingswereld in 4D is. Wat kan ik hier nu mee? Waarom weet jij dat deze belevingswereld rijker is? Kun jij zaken beter begrijpen door jouw overall view? Heb jij liefde voor alles? Dit hoeft voor mij nog geen teken te zijn voor een verandering in bewustzijn!
  Of zijn er daadwerkelijk (fysieke) verschillen tussen de 3D en 4D wereld bij jou onstaan?

 29. Beste Arjan (en anderen), ik ben inmiddels begonnen aan een artikel over 3D, 4D en 5D (al voordat Sinterklaas zich hier gisteravond in de discussie mengde). Ook zag ik dat iemand dit artikel had geplaatst op NuJij, waar dit verhaal op nog meer onbegrip stuitte.

  Ik hoop het vandaag af te kunnen ronden. Ik zal hier de link plaatsen, en wellicht wil WTK het ook plaatsen als artikel. We zien wel.

  Dank in ieder geval dat je respectvol blijft reageren. Daar kunnen velen op NuJij wat mij betreft een voorbeeld aan nemen.

 30. Lieve mensen ook de niet lieve lieve mensen,
  Vergeet niet dat wanneer wij dit soort thema’s onderzoeken dan kom je op een punt dat het ego het niet meer begrijpt. Het ego heeft er geen controle over het loopt er stuk op.
  De keuze is dan angst of Liefde.

 31. @jan
  Wat een onzin!
  Als ik zulke thema’s lees, dan doe ik dat met mijn volle verstand. Met een overallview en ingezoomd naar een kleinere schaal. Relaties leggend met mijn aanwezige kennis en de kennis die (op bijv. internet) beschikbaar is. Meningen (van mijzelf) kunnen door artikelen veranderen. Het ego heeft hier geen controle over, die heb ik zelf in de hand. De keuze voor angst of liefde heeft hier niets mee van doen!
  Mijn uiteindelijke mening wordt gevormd door feiten en een vleugje gezond verstand.

 32. @ Arjan
  Natuurlijk is het belangrijk om het heel goed en grondig te onderzoeken heb ik ook gedaan
  een hele lange tijd .Maar uit eigen ervaring kwam ik tot een puht dat ik stuk liep.
  Tja en toen.

 33. @jan
  En toen…
  Toen kwam jij op een punt dat het ego het niet meer begrijpt. Het ego heeft er geen controle over het loopt er stuk op.

  En jij kiest voor de angst of de liefde?

  En nu?? Wat nu??

 34. Beste Lianne,
  Gevoel en intuïtie zijn nauw verbonden met verstand. Vooral de intuïtie. Het gevoel is (vaak) gebaseerd op een beleving. Hier heb ik wat moeite mee. De beleving verschilt namelijk per persoon.
  Waarheid = waarheid.. en dit kan en mag per persoon niet verschillen.

 35. @Arjan
  Als jij gevoel met je verstand wilt benaderen,zul je nooit voelen.
  Er is inderdaad maar één waarheid,maar ieder komt op zijn manier(zijn/haar waarheid) tot De waarheid.

 36. @Jan

  Misschien moet je minder onderzoeken met de intentie om iets te vinden, maar gewoon genieten van het onderzoeken en de spontane intuïtieve relaties die je dan ontdekt, wat Lianne zegt.

 37. Als ik ergens heel hard over na ga denken krijg ik vaak een gevoel dat ik bij mezelf een mening forceer, dan beginnen emoties meer op te spelen en die van mij hebben altijd wat te klagen.

 38. @Arjan:

  There is YOUR truth, and there is MY TRUTH.
  And there is THE TRUTH..

  Blessings dear Friend!

  De Weg

  Winnie de Pooh had al veel gehoord over ‘De Weg’.. Het was een heel bijzondere weg en op allerlei feestjes werd erover gesproken. En nu wilde Winnie de Pooh de weg ook wel eens zien en besloot de volgende ochtend op pad te gaan, om De Weg te gaan bekijken.

  De volgende ochtend ging hij monter op pad met een vol rugzakje met flesje water en een klein potje honing voor onderweg.
  Na een paar uurtjes wandelen door het Bunderbos, was Winnie een beetje moe, maar hij wist zeker dat hij nog even door moest lopen, want De Weg kon niet ver weg meer zijn, zo was zijn gedachte. Hij kende het bos goed en in dit deel was hij niet zo goed thuis.

  Toen Winnie nog een paar uur gelopen had, was hij een beetje ten einde raad. Hij had al lopen prakizeren, toen hij voor zich, in een bocht van het pad, een omgevallen boomstam zag liggen. Hij besloot daar maar eens eventjes rust te houden; een slokje water te drinken en een beetje honing te nemen. Toen hij op de boomstam ging zitten en zijn rugzakje op schoot nam, keek hij naar het pad waar hij vandaan kwam. Plotseling zag Pooh het ineens! Daar, waar hij zojuist gelopen had, dáár lag De Weg..

 39. @Arjan
  De waarheid is de waarheid hij kan door heet ego niet uitgedacht worden.
  In de waarheid ben je je bewust van de ene bron je weet en voelt dat alles
  met elkaar verbonden is alles wat je nodig hebt komt van binnenuit je bent verbonden met de ene bron ja god .Dit is ons Ware ZELF die is al volmaakt kan niet door ons afgescheiden
  denken gemaakt worden want ons ego is toch niet de bron. Wat het ego wel kan doen is zijn conditioneringen leren doorzien en stil te worden voor de stem in zijn hart.
  Mijn intuïtie zegt dat de tijd waarin we nu leven daar heel rijp voor is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.