Advertentie

Wordt VS-politie getraind te moorden..?


Op 17 juli 2014 werd de ongewapende zwarte Amerikaan Eric garner gewurgd, door agenten. Terwijl hij zich had overgegeven en slechts vroeg -vanuit zijn rechtvaardigheidsgevoel- wat er aan de hand was. Een paar minuten later was hij dood. (Of is 'vermoord' een beter woord..?)
Op 17 juli 2014 werd de ongewapende zwarte Amerikaan Eric garner gewurgd, door één van 4 agenten, die hem aanhielden. Ondanks zijn schreeuw om lucht (“I cannot breath!”) Terwijl hij zich had overgegeven en slechts vroeg -vanuit zijn rechtvaardigheidsgevoel- wat er aan de hand was. Een paar minuten later was hij dood. (Of is ‘vermoord’ een beter woord..?) Wat bezielt deze agenten, die toch ook mensen zijn..?? Worden ze zo getraind..??

x

x

x
De politie vermoordt mensen,
omdat de politie wordt getraind
om mensen te vermoorden.

De militarisering van de politie..

x

x

Wordt VS-politie getraind te moorden..?

2016 © WantToKnow.nl/be / vertaling L. Smit

2016 © origineel Dr. Paul Graig Roberts (hier)

x

 

Dr Paul Graig Roberts“Ik heb op mijn site, aan mijn lezers-bezoekers gevraagd of ze informatie hebben over de Amerikaanse politietrainingen. De ontvangen verscheidenheid aan informatie was zodanig, dat ik een beeldvormend geheel heb kunnen schetsen. Zo goed als ik kan zal ik de werkhypothese omschrijven. Ik hoop dat een politietrainer, of een inmiddels gewezen politieman of nog werkzame politieagent, die ook bezorgd zijn over de veranderingen in het gedrag van de Amerikaanse politie, deze voorlopige hypothese kan corrigeren..”

We weten dat de politie is, of in hoog tempo wordt gemilitariseerd. Agenten worden tegenwoordig behangen met oorlogswapens die voorheen alleen werden gebruikt op het slagveld. Waarom is dit? We weten niet waarom de politie op deze manier wordt bewapend. Dit soort wapens zijn niet nodig voor toezichtwerk op het Amerikaanse volk en ze worden nergens in de wereld door de politie gebruikt.Is het Amerikaanse volk ineens in opstand dan? Nee, ook niet. Waar deze praktijken WEL worden toegepast, dagelijks.. In het door Israël bezette Palestina.

Er zit een onbekende agenda achter deze wapens en noch het Congres, noch de ‘presstitute’ media hebben belangstelling om deze verborgen agenda te onthullen. Toch sluit de militarisering van de politie aan bij wat we weten over politietraining. Rapporten over de Amerikaanse politie laten zien dat de Amerikaanse politie wordt getraind door Israël, door zelf naar Israël te gaan, of door Israëliërs die mensen in Amerika komen trainen plus Amerikaanse firma’s die Israëlische methodes gebruiken. (Zie bijvoorbeeld HIER en HIER)

GA NIET ROEPEN DAT DIT EEN ‘COMPLOTTHEORIE’ IS, HET IS PRAKTIJK..!
De training van de Amerikaanse politie door de Israëlische bezettingsmacht is dus geen vaag gerucht op het internet of een ‘samenzweringstheorie’.  Het feit wordt beaamd door de Israëlische kranten (HIER). De Israëlische politiepraktijken zijn ontstaan in de bezette Palestijnse gebieden, wat nu al tientallen jaren duurt. Het land van de Palestijnen wordt gestolen en de mensen worden opgesloten in enclaves, in getto’s. Het komt er op neer, dat de Israëlische politie intimideert en geweld pleegt. (HIER)

police training israel

Wordt VS-politie kopie van Israëlische onderdrukkingskorps..
Uit talloze nieuwsberichten herkennen wij het gedrag van het bezettende Israëlische leger in de richting van de Palestijnse bevolking onderhand wel. In vier woorden: ze zijn uiterst brutaal. Een soldaat, vooral voor een vrouwelijke soldaat, dient ongevoelig te zijn voor het niet Israëlische menselijk leven, zodat de soldaat een kind en zijn moeder kan executeren in de straten of huizen van Palestina. Palestijnen dienen onmenselijk gemaakt te zijn, net zoals de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten en Australië werden ontmenselijkt door de Europese immigranten die het land van hen afpakten.

En-zo-handelt-de-Israëlische-bezettingsmacht-in-de-bezette-Palestijnse-gebieden-zaken-af-met-kwalijke-elementen.-Kijk-naar-het-plezier-in-zijn-werk-dat-de-beul-heeft-in-zijn-daden...jpg
En zo handelt de Israëlische bezettingsmacht in de bezette Palestijnse gebieden zaken af met ‘kwalijke elementen’.-Kijk naar het ‘plezier-in-zijn-werk’ dat de rechter ‘politieman’ heeft in zijn daden

Op basis van deze informatie kunnen we afleiden dat de Israëlische training de Amerikaanse politie op het hart drukt dat alleen politiemensen waardevol zijn en dat het volk als potentiële bedreiging voor de politieagenten moet worden gezien. Dit is de reden waarom de Amerikaanse politie vaak een onterechte verdachte doodt en een bijna altijd ongewapende. De voorbeelden zijn talrijk. Je kan veel tijd besteden aan kijken naar video’s op YouTube van door de politie moedwillige moorden op Amerikaanse burgers.

De Amerikaanse politie wordt geleerd dat alleen hun leven waardevol is, niet het onze. Daarom dient bij de ontmoeting met een burger automatisch te worden aangenomen dat de burger van plan is de politie schade te berokkenen en moet de burger onmiddellijk krachtig worden onderworpen, geboeid, of doodgeschoten. De politie wordt opgeleid met het idee dat het ‘t veiligst is om van een verdachte het leven te beëindigen, ook al is dat een moeder die tijdens het autorijden om haar kinderen naar de voetbaltraining te brengen vergat om de richtingaanwijzer te gebruiken.

Met andere woorden, de Amerikaanse politie heeft niet langer de verplichting om het leven en de rechten van Amerikaanse burgers te respecteren. Net zoals de Israëlische bezettingstroepen het leven en de rechten van de Palestijnen niet respecteren. Dat lijkt me een nauwkeurige beschrijving van de situatie. Ook de New York Times heeft een artikel over William J. Lewinski geschreven. Lewinski traint de Amerikaanse politie in het éérst schieten, later zal hij de vragen in de rechtbank beantwoorden, in het zeldzame geval dat de moedwillige moord die zij gepleegd hebben daar zal eindigen. (zie artikel in NYTimes HIER)

shoot first questions later politie

Hoe zit het met racisme?
Racisme is het antwoord dat door de liberalen, progressieven en de vermeende linkse kliek naar voren wordt geschoven. En door de zwarte bevolking zelf. De racistische verklaring klopt niet helemaal. Een voor de hand liggend probleem is dat de Amerikaanse politie ook moedwillig blanken vermoord. Niet lang geleden heeft de politie een 19-jarige blanke Amerikaan vermoord, terwijl hij op de grond lag. En de TSA mishandelt veel meer blanken dan zwarten. Kijk gewoon op mijn website voor recente voorbeelden van beiden.

stop police brutality politieEen voormalige (zwarte) politieagent geeft inzicht in de werkelijke situatie. Ongeveer 15% van een politieafdeling bestaat uit mensen die er zijn om de juiste redenen, om dienstbaar te kunnen zijn. Nog eens 15% bestaat uit psychopaten die regelmatig hun macht misbruiken. De resterende 70% van de agenten past zich aan bij welke van de twee culturen op de afdeling overheersend is. Helaas, slechte ambtenaren kunnen het hele departement bederven. Het geval van de politie in Chicago en Politie Commandant Jon Burge is hier een goed voorbeeld van. (HIER)

De voormalige politieagent geeft de schuld aan ‘institutioneel racisme’. Maar op basis van wat we hebben gezien van Israëlische politietraining kan het vooroordeel van politieagenten tegen zwarte Amerikanen niet racistisch of alleen racistisch zijn. De zwarte bevolking in Amerika heeft een geschiedenis van ontmenselijking. In de ogen van politietrainers zijn Amerikaanse zwarten net als de Palestijnen. Het is makkelijker om de training te beginnen met het onverschillig maken van de Amerikaanse politie tegen een reeds ontmenselijkt element van de Amerikaanse bevolking. Zodra de politie is geïndoctrineerd en zichzelf als ‘uitzonderlijke onmisbare mensen’ ziet van wie het leven nooit in gevaar mag komen, dan is het een relatief eenvoudige zaak om het gevoel van superioriteit ook te generaliseren tegenover de blanke bevolking.

usa_human_rights_abuse_05-26-2015bIk heb altijd twijfels gehad over de racistische verklaring. Volgens mij wordt deze gevoerd aan ons om voor verdeling te zorgen, zodat we onszelf niet verenigen tegen onze ware onderdrukkers. We zijn geïndoctrineerd om elkaar te haten en te vrezen, zodat degenen die ons beheersen en misbruiken kunnen doen wat ze willen. Het is zo klaar als een klontje, slechts een klein percentage van de blanke Amerikanen behoren tot de 1 procent. De rest van ons is van geen enkel belang voor diegenen die regeren, net als de zwarte bevolking. Toch zijn we verdeeld en bang voor elkaar. Wat een succes voor die 1 procent!

Waar is de ‘dienstbaarheid van onze politieman’..?
Net zoals wij tegen de gewelddadige mentaliteit zijn van de politie (wiens salaris door ons wordt betaald), verzetten ook een groot aantal joden en Israëli’s zich tegen de mentaliteit van de kolonisten in de Israëlische regering. Sommige joden zijn vurige verdedigers van de mensenrechten. Denk aan Norman Finkelstein, Noam Chomsky, Ilan Pappé, en de American Civil Liberties Union.

Denk aan de dappere Israëlische organisaties, die zich verzetten tegen de diefstal van het Palestijnse land en de Palestijnse dorpen. We kunnen niet een heel volk neersabelen voor de zonden van hun politieke meesters.. Als dat zo is, dan is na Clinton, George W. Bush en Obama, het hele Amerikaanse volk aan de beurt..! De grootste bedreiging voor de wereld is het Amerikaanse en Israëlische gevoel van exceptionalisme. De succesvolle indoctrinatie van de ‘nazi-doctrine’ van uitzonderlijkheid is de bron van het geweld in de wereld van vandaag.

Americans-Killed-by-Cops-Now-Outnumber-Americans-Killed-in-Iraq-WarDe uitzonderingspositie die de Amerikaanse politie inneemt is het probleem. Ze hoeven geen verantwoordelijkheid af te leggen voor hun daden. Ze kunnen ons allemaal zomaar vermoorden, net zoals Washington van onnoemelijk veel mensen in Afghanistan, Irak, Syrië, Somalië, Jemen en Pakistan het leven neemt. Mensen die geen uitzonderingspositie bekleden kunnen zonder meer worden vermoord.

Het is paradoxaal: de training van de Amerikaanse politie in de gewelddadige methoden van de Israëlische bezettingsmacht wordt gerechtvaardigd door het argument dat het noodzakelijk is om Amerikaanse levens te redden tegen terroristen, terwijl het uiteindelijke resultaat is dat er veel meer Amerikanen door de politie worden gedood dan door terroristen! Nogal duidelijk dat de politietraining contraproductief is.

Het lijkt erop, dat de families van de vermoorde en mishandelde slachtoffers goede redenen hebben om burgemeesters, gemeenteraden, commissarissen van de provincie, gouverneurs en wetgevers te laten vervolgen, vanwege nalatigheid op politietoezicht. Het bewijs is er. De politie neemt levens, redt niet. De training lijkt een totale mislukking. Toch blijft deze doorgaan. En dat is in ieder geval een enorme nalatigheid van de overheid..!

x

* * *

 

politie verandering in soldaten

29 gedachten over “Wordt VS-politie getraind te moorden..?

 1. Het elitaire politiekorps van de Amerikaanse cabal en ja zij worden getraind om mensen straks af te voeren naar de Femakampen, zelfs pastors en dominees werken hier aan mee om mensen te misleiden. Ontwapening van de burgers heeft daarmee te maken.
  Ik heb daar vele artikelen over gelezen op Beforeitsnews. Overigens zijn ook in Europa de Femakampen, zoek het artikel op Niburu.co.
  Nog twee profetieën te gaan, dan gaat het los en vallen tijd en ruimte in elkaar. Zie filmpje van Evert Jan Beverwijk, wwww.welkomindeoorspronkelijkewereld.com. Wordt Wakker en Ga naar Huis!
  https://youtu.be/SSjldpRC6QE
  https://youtu.be/UiYKhqrtcy8

  1. Kent U het fenomeen van de Nederlandse Marokkanen, nou de zwarte Amerikaanse bevolking, is dit in het quadraat, natuurlijk zijn er wijze en verstandige Zwarte Amerikan, maar hun inpact is heel klein niet noemenswaardig !

   Plus dat deze groep mensen constant wordt misbruikt en misleid, voor eigen doelen van andere Zwarte Amerikanen, de Afro’s zo genaamd is in wezen een grote groep zielige tweed rangs burgers, maar daarom niet minder gevaarlijk, want ook zij zijn zwaar bewapend, en hun maitre coq blijkt een black boogey men te zijn, die ze nog verder in de soep heeft geholpen met zijn joodse masters.

 2. Zijn er lezer op dit net die onlangs nog de Verenigde staten hebben bezocht, van de gene in mijn familie die de V.S. onlangs hebben bezocht, er zijn grote gebieden waar je als blanke niet moet komen, gebeurt dit toch bij accident, nou je loopt grote risico’s, er niet ongehavend van daan te komen.

  Mijn familie die bij de grote stad Chicago wonen, nou het boek van Jack Vance, de waanzinnige planeet is hier niets bij.

  Er worden jaarlijks vele politie mensen vermoord, en dan ontstaat de situatie van eerst schieten, ja en we weten ook waar de media toe in staat zijn !

  Denk dat als gewoonlijk de waarheid ook hier ergens in het midden verblijft !

 3. Die FEMA kampen worden straks gebruikt om mensen te doden. Sinds dat Amerikanen zijn heb ik daar geen enkel probleem mee. Ze laten ze straks na een thermonucleaire aanval door die body scanners lopen die dan een dodelijke dosis straling aan ze geven. Die Amerikanen op de “main core list” die geliquideerd dienen te worden. Die “main core list” is opgesteld door de NSA. Daarom bespioneren ze de mensen zoveel. Om hen eruit te halen die het slimst zijn en die zich zouden kunnen verzetten tegen de elite.

  De Amerikanen zullen dan passief in ziekenhuisbedden sterven denkend dat ze sterven aan stalingsziekten. Terwijk het die bodyscanners zijn die ze de dodelijk dosis hebben gegeven. Ik heb dit reeds 3 jaar geleden 2000x geschreven op LiveLeak.

  Ik heb er helemaal geen moeite mee dat de elite Amerikanen dood. Ik denk dat de Noord-Koreanen ze binnenkort gaan aanpakken met 5-50 waterstofbommen. Ik denk te weten hoe ze het gaan doen en zelfs wanneer. Afwachten mensen!

  https://youtu.be/CDqnTNSAu9o

  Massamoord in Korea. Massamoord in Vietnam. Massamoord in Arabie. Massamoord op de mensen in MH17. Ze zijn een van onze vijanden. Hoe meer elende ze hebben hoe beter!

  “Daar waar niets te beminnen is daar lopen men voorbij.”

  – Friedrich Nietzsche

  P.S. Hollywood zit in het complot zonder het zelf te weten. Die “end of the world films” zoals “The Book of Eli” en “The Road” hebben een aantal rode lijnen. Mijn vader leerde mij als kind altijd de rode lijnen op te sporen in films. De rode lijnen in deze films zijn:

  – vertrouw enkel de regering
  – wat er ook gebeurd organiseer jezelf niet met andere mensen
  – blijf niet thuis ga op pad!
  – zoek de regering op enkel zij kunnen je veiligheid bieden
  – iedereen wil je vermoorden behalve de regering
  – reis nooit door de natuur maar zoek de WEG op

  Waarom deze rode lijnen? Waarom zo snel mogelijk je huis verlaten?

  Zodat de regering straks iedereen makkelijk kan oppikken op “bottle neck punten”. Kruispunten. Treinstations. Bruggen. Etc. Om de mensen naar FEMA kampen af te voeren.

  1. Treowd,

   Dit spel, samen met de media is al heel lang gaande, het wijst altijd één kant uit, dat van de politie mannen, ken de Verenigde staten aardig, nog steeds familie ter plekke, die tappen uit een heel ander vaatje, sinds Obama de Boogy man, is het alleen maar verslechterd, De VS splitst zich op in meerdere groepen, van éénheid is geen sprake meer.

   Persoonlijk maak ik mij meer bezorgt om de blanke Amerikanen, als om de Afro’s, zuid Amerikanen, Joden, en het handje vol Indianen, het is tegen deze groep gericht, er kloppen veel dingen niet, maar we wachten af, waar het heen voerd !

  2. Jenne, de politie gebruikt buitensporig geweld en de media wekt de indruk dat het toegenomen is. Mogelijk is dat nu juist zo omdat er meer media is gekomen dat is sinds de komst van het internet explosief toegenomen. Er vallen teveel slachtoffers door zinloos geweld. Kanten kiezen vind ik persoonlijk geen goede raad in zich dragen een ieder slachtoffer van dodelijk geweld is er 1 teveel , we zijn allen gelijkwaardig aan elkaar. Als aardlingen zijn we allemaal de pineut van het het systeem en niemand kan vooraf aangeven in welke wieg en waar men geboren wordt. Er kloppen inderdaad veel dingen niet, samen zijn we sterker als aardlingen denk out of the box , cultuur e.d. Als we elkaar waardig en respectvol behandelen, gelijkwaardig alles delen dan is de wereld onze schatkist van diversiteit en overvloed. Die mogelijkheid en potentie is er en bij tijd en wijle ook zichtbaar dat paradigma is nog steeds een mogelijkheid .
   Een vriendelijke groet, Treowd

  3. Beste Treowd,

   Overschat de mensen niet, de gemiddelde zwarte Amerikaan, is los gekomen van het geloof, wat ze nog een beetje in het gareel hield.

   Vroeger was de zwarte bevolking net als veel blanke Amerikannen, rurale, in de land en tuinbouw werksaam, na de WWII is dat snel veranderd en daar mee drugs en crime zijn intrede deed, en criminaliteit.

   Er worden ontzachelijk veel politie mensen vermoord, dus we zijn terug bij Dirty Harry, wie het eerst schiet heeft gewonnen.

   Niet een echte humaine democratische situatie, maar het is de réaliteit !

   Groet Jenne

  4. Beste Jenne , er is veel aan gedaan om de Afro-Amerikanen vanaf den beginne geen gelijke kansen te geven er is zeer veel discriminatie op dat gebied en nog steeds na de afschaffing van de slavernij onderdrukt men deze bevolkingsgroep op vele manieren. Racial-profiling, slechte kansen huisvesting in kansarme wijken, cultuur beinvloeding via media ( bad rappers attitude tegelijk moneylove introducerend and dure flashy clothing. Zonder dure kleren ben je niks waard e.d Dus dan gaan kanslozen uiteindelijk stelen om aan dat stigma te voldoen om hun waarde te bewijzen. Niet slim, maar als je verstoken blijft van kennis zonder veel kans daarop zul je moeten leren op de straat….cultuur beinvloeding…all over it.

   Ook in Nederland gebeurt dat er is veel verborgen discriminatie
   White privilege zorgde ervoor dat minder kansen waren en nog dat is nog steeds zo. Er zijn weinig succesvolle Afro-Amerikanen en zijn ze dat wel hebben ze vaak hun ziel aan het geld (lees:de duivel) moeten verkopen of onvoorwaardelijk hun steun gevende aan het door geld (lees:de duivel) bestuurde systeem, geld is het gereedschap van de duivel sinds de rothschilds die tak bestieren met hun andere kornuiten.

   Ben het niet met je eens Jenne heb best veel onderzoek gedaan er worden inderdaad politieagenten vermoord, maar de laatste jaren vermoord de politie onschuldige burgers en dat zijn meestal Afro Amerikanen. Het lijkt er soms wel op alsof men in opdracht handelt om op die wijze de mensheid op te hitsen en te verdelen in verschillende kampen, om de alom gebruikte verdeel en heers kaart uit te spelen. Dat doet men op vele wijzen en het krijgt grip op de mensen want men beheerst de media.

   Zo zie ik aan jouw reactie dat ook jij door propaganda beinvloedt bent van de mainstream media en dat komt mogelijk omdat de familie die jij aanhaalt op hun beurt door de mainstream media beinvloedt zullen zijn.
   via ABC e.d de grote kanalen in Amerika. Zij scheppen een deel van jouw beeldvorming daarin. Werkelijkheid en de gecreerde illusie door de mainstream verschillen nogal van elkaar.

   Zo zal het blanke burgelijke gedeelte in Amerika ervan overtuigt zijn dat the cops bij bosjes worden neergeschoten dat terwijl er duidelijke aanwijzingen zijn dat het juist de politie is die buitensporig geweld gebruikt tegen ongewapende Amerikaanse burgers. Vaak zwart en soms blank. Dat toont men niet op nationale t.v in Amerika slechts een enkel geval wat men niet kan negeren krijgt daarom aandacht mbt tot onnodig buitensporig politie geweld en dan wordt het vaak verdraait neergezet om de opinie te beinvloeden maar vooral om te verdelen. Zoals men ook terrorisme gebruikt om te verdelen.

   Ik heb tal van zaken behoorlijk onderzocht en het is schokkend op welke wijze men soms burgers gewoonweg lijkt te liquideren en dat is waarschijnlijk ook waarom Guido die terechte vraag stelt in bovenstaand artikel ” Wordt VS-politie getraind te moorden?”

   Kwam vandaag langs een video van Corbett Report en ook hij doorziet het spel en brengt het in deze met name in verbinding met het terrorisme:
   vanaf het tijdstip 8:40 tot de 27 minuut krijg je een indruk , maar mischien raak je verder geboeid de aflevering is de moeite waard om te bekijken.

  5. ” Ik heb tal van zaken behoorlijk onderzocht en het is schokkend op welke wijze men soms burgers gewoonweg lijkt te liquideren en dat is waarschijnlijk ook waarom Guido die terechte vraag stelt in bovenstaand artikel ” Wordt VS-politie getraind te moorden?”

   Daar moest de afkorting o.a nog tussen , dus dat moest zijn – en dat is waarschijnlijk o.a. ook waarom enz. – excuus daarvoor.

  6. Je dacht toch niet dat de voormalig slavendrijvers hun mentaliteit hadden veranderd? De FBI vermoord standaard alle zwarte en blanke leiders in de VS die een alternatief zouden kunnen bieden voor het huidge politieke systeem. Hoe meer elende hoe beter!
   Carl Sagan heeft nog een laatste poging gedaan met de HELE COSMOS SERIE om ze een andere richting in the sturen. Als beloning heeft de FBI/CIA Carl Sagan vermoord door een kankerverwekkende stof in een van zijn drankjes te doen. Dat is de VS. Goede mensen worden keer op keer vermoord. Het houd niet op. Niet vanzelf.

  7. Nee Genies die mentaliteit is niet veranderd men blijft satan dienen en betreffende Carl Sagan dat was mogelijk een coverup hij heeft naar alle waarschijnlijkheid op een andere wijze maar met idem “wapen” in opdracht Bob Marley vermoord door die stof in 1 van de schoenen te doen die hij Bob eerder kado gaf. Bron : https://www.youtube.com/watch?v=mv9jZOuj-HQ Maar toch zag ik een wat kromme redenering van je in de onder deze reactie staande reactie:
   Ik heb er helemaal geen moeite mee dat de elite Amerikanen dood

   Het is niet de Amerikaanse bevolking die verantwoordelijk is voor de wandaden die Amerika over de wereld pleegt, het systeem zorgt ervoor dat kansarme Amerikanen zich gaan misdragen en de weg kwijt raken en dat is op zich geen excuus, meer een feitelijk gegeven op zich zelf. Misschien iets om over na te denken. Wil nog wel een link aandragen mocht je het niet helemaal met mij eens zijn. Sta er voor open .Mvg Treowd

  8. Even wat rechtzetten waar ik Carl Sagan aanhaalde als de moordenaar van Bob Marley dat was niet juist haalde wat namen door elkaar dus verkeerde conclusie dat dat een mogelijke coverup zou geweest zijn mbt de moord op Bob Marley. De vermoedelijke moordenaar van Bob Marley dus niet Carl Sagan zoals ik eerder aangaf dat was Carl Cobey zie voorgaande youtube link.

 4. Treowd 4.4

  Ik zou de situatie willen vergelijken, met Nederland met zijn 3e en 4e generatie Nederlandse Marokkanen, niet echt wat mee te beginnen, grote en kleine misdaad hevig groeiende naar iets wat straks niet meer te overzien is.

  Zou je hier de overheid en de Nederlandse samenleving voor aansprakelijk willen stellen, of bij confrontatie de politie.

  Amerika is een ander geval, en het lijkt er op dat de overheid een bepaald spel speelt door het executeren van zwarte Amerikanen, vreemd hun President is zelf een Halve Zwarte nou ja zoek maar uit, maar wel een Moslim, zit hem daar de kneep, het zijn duistere zaken.

  Voor velen zijn de verenigde staten, verloren als democratische natie, het is een land geworden met veel bloed aan zijn handen, van onschuldige mensen,
  en de Amerikanen, kunnen er bitter weinig aan doen, buiten een volks opstand dan, en die zit er aan te komen.

  Groet Jenne

  1. Met je eens Jenne, er staat wat te gebeuren daar, de tijd zal het verder leren..

 5. trainen ?? nou dat zijn ” ze ” al daar.. begint al in de wieg met een gun als flesje.. zo is het wel
  waar komt dat vandaan dat gedrag… heeft het soms met verbanning te maken ( bron oorsprong) ??
  zag pas een docu van Louis Theroux, ging over de ” waanzinnige ” kick die je krijgt als je een prachtig mooi dier uit de natuur in 1 shot kon doden, maakt niet uit wat voor dier..
  Heel raar maar waar.. alle deelnemers waren afkomstig uit de vs..
  schoten graag een tro-feetje.. hoe ziek, zegt alles over deze idiote cultuur die met een mobieltje en een gun onder hun kussen slapen en zich zelf niet eens vertrouwen.. wat moet je nog meer denken als je dan leest of ” ze worden ” getraind?? Ze zijn het al, en ook al heel lang, weg er mee!!!
  Als Hel-LI-RAY president is ( wat het niet gaat worden hoop ik en denk ik)zal de wereld in stof gaan

 6. http://www.nu.nl/buitenland/4290271/obama-afschuw-schietpartij-in-dallas.html
  Deze verwijzing geef ik omdat hier een paar dingen opvallen.
  Obama zegt ontdaan te zijn over het “bloedbad” waarbij vijf politiemensen omkwamen en zeven politiemensen en twee burgers gewond raakten.
  Waarom laat hij dit nu zo duidelijk naar voren komen terwijl ik hem nooit zo meelevend heb horen praten over burgers die door politiegeweld omkomen terwijl (zoals uit het artikel hierboven blijkt) dat er meer zijn dan burgers die door terrorisme omkomen?
  Wanneer je s,morgens de deur open doet en daar politie ziet lopen die er als zwaar bewapende militairen uitzien en waarvan je weet dat ze geweld niet schuwen dan geeft dat geen fijn gevoel maar angst.
  Ook zegt Obama te weten dat hoe zwaarder de wapens zijn hoe dodelijker en tragischer de gevolgen zijn.
  Wordt het dan eens geen tijd dat de politie laat zien dat zij er zijn om de burger te beschermen en te dienen in plaats van grof geweld tegen die burger te gebruiken waardoor je dit soort acties kunt verwachten?
  Als ik naar de twee foto,s kijk waar links de politie veel mensvriendelijker over komt dan op de rechter foto waar de politie meer op militairen lijken dan kan men zich afvragen of de burger daar mee gediend wordt of dat het meer een idee geeft van een militaire dictatuur?
  Dient de politie nog wel de burger of zijn ze zover afgegleden dat ze blind doen wat corrupte overheden hen zeggen te doen waarmee ze langzaam naar een dictatoriale staat toewerken?
  Hier in Europa zien we nu toch ook hetzelfde gebeuren namelijk steeds meer militairen met mitrailleurs uitgerust in het stadsbeeld wat niet echt een fijn gevoel is maar mensen angstig kan maken.
  Ook mensen boetes opleggen die niet te betalen zijn is niet echt burger dienend en als je ze dan ook nog gaat opsluiten omdat ze een boete niet kunnen betalen dan wordt het toch echt tijd dat overheden zich gaan afvragen of ze wel goed bezig zijn of dat ze zo de burger nog verder in de ellende storten.

  1. Het verschil van iemand die zijn vak uitoefend, en daarbij omkomt, en een crmineel die die omkomt, is voor mij levens groot.

  2. Jenne.
   Natuurlijk ben ik het met je eens dat er een groot verschil zit tussen een politieagent die omkomt tijdens zijn/haar werk en een crimineel want die crimineel vind ook ik minder erg als hij/zij omkomt.
   Hier gaat het naar mijn mening om een ander verhaal omdat (ook volgens het artikel) 15% gewoon uit psychopaten bestaat die hun macht misbruiken waarbij ook nog de kans bestaat dat de andere 70% hetzelfde gaat doen terwijl maar 15% daadwerkelijk met de goede bedoelingen politie agent geworden zijn.
   Bij een slecht korps gaat het dan om 85% agenten die geen moeite zullen hebben om verkeerd te handelen waarbij rascisme mogelijk een rol kan spelen.
   Als in dat geval een agent omkomt dan vind ik dat minder erg dan wanneer er een agent omkomt die wel met goede bedoelingen zijn/haar vak uitoefent.
   Het komt er dan op neer dat die agenten die psychopatisch zijn en hun volgers er zelf om vragen dat het volk in opstand komt met doden als gevolg.
   Niemand is gebaat bij optreden van politie als dat op een manier gebeurd die mensen als onderdrukkend en zelfs mensonterend ervaren.
   Daarom ben ik van mening dat je de politie niet zwaarder moet bewapenen maar eerst eens grote schoonmaak moet houden zodat de rotte appels eruit gehaald worden waarna je een korps overhoud die wel correct hun werk doen waardoor de band tussen burger en politie ook beter kan worden.

  3. Verder ben ik van mening dat de rechtspraak ook niet deugd zelfs hier in Nederland niet want in mijn ogen is rechtspraak in veel gevallen een verdien model voor de overheid waarbij dan ook nog rechtsongelijkheid een rol speelt.
   Voorbeeld iemand met een fiatje rijd 20 km te hard en iemand met een Ferrari doet hetzelfde resultaat zal zijn dat de boetes voor beiden even hoog zijn terwijl die persoon met die Ferrari lachend zijn portemonnee zal pakken en betalen terwijl die persoon met dat fiatje daar veel zwaarder de gevolgen van zal ondervinden.
   Daarom ben ik van mening dat teveel afgedaan wordt met geldelijk gewin voor de overheid.
   Waarom moet de overheid verdienen aan een delict?
   Zolang de overheid financieel baat heeft bij overtredingen wat is dan hun motivatie om ervoor te zorgen dat er minder overtredingen plaats vinden?
   Telkens beroepen zij zich op veiligheid terwijl ze niets om de burger geven want waarom krijg ik een boete als ik de gordel niet om heb of waarom neemt men de GSM niet in beslag wanneer gebeld wordt achter het stuur zonder handsfree set?
   De staat verdient aan overtredingen/criminaliteit wat gelijk staat aan verdienen aan illegale praktijken waardoor de staat ook niet eerlijk handelt.

  4. De Amerikaanse politie moet straks 10.000 Amerikanen per dag doden in FEMA kampen. Zij die op de NSA doodslijsten staan. De “main core list”. Google dat maar even.
   De politie moet trouw zijn aan de ELITE. Niet aan het volk. Het volk is natuurlijk tuig. Zo wordt de politie klaar gemaakt om haar taak te vervullen bij het volproppen van die FEMA kampen.
   Nu eerst nog even al die Amerikanen ontwapenen!

  5. Inderdaad Genies en dat doen ze dmv false flags en die soort van deathsquads bij de politie juist om alles aan te dikken en de angst en chaos tevens de onderlinge verdeeldheid zo groot mogelijk te maken.
   Problem , reaction, solution, is in dit geval de wapens af te nemen van de zich zelfbeschermde burgers die volgens het second admendment het recht hebben zichzelf en hun gezinnen en hun eigendommen te verdedigen ook tegen een kwaadwillende regering.

  6. In 31 schreef ik al:Hier in Europa zien we nu toch ook hetzelfde gebeuren namelijk steeds meer militairen met mitrailleurs uitgerust in het stadsbeeld wat niet echt een fijn gevoel is maar mensen angstig kan maken.
   http://www.npo.nl/nieuwsuur/03-08-2016/VPWON_1248546
   In deze uitzending van nieuwsuur wordt deze bewering onderbouwd vanaf minuut 3.30 tot minuut 4.50.
   Londen krijgt 3000 man die er zo uitzien erbij en dat is 4 maal zoveel als normaal.
   Wat doet dat met mensen en waarom wordt daar weinig of niet over gesproken maar zonder overleg gewoon door gevoerd?

  7. http://nos.nl/op3/artikel/2082936-zo-zijn-agenten-in-omringende-landen-bewapend.html
   Zoals u kunt lezen ligt in Londen het bewapenen van agenten nogal gevoelig.
   Toeval of niet maar een vrouw is dodelijk getroffen en vijf mensen zijn gewond geraakt.
   De politie heeft de dader doormiddel van een stroomstootwapen onschadelijk gemaakt en gearresteerd.
   Waarschijnlijk gaat het om een verwarde man maar ze gaan ook uitzoeken of er geen terrorisme in het spel is.
   http://nieuws.tpo.nl/2016/08/04/steekpartij-centrum-londen-1-dode-5-gewonden/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.