Advertentie

Israel en de vernederende Gaza-moorden…


x

x

Israel en de vernederende Gaza-moorden…

x
2018 © WantToKnow.nl/be

x

Voorheen waren het de excuses van de door de Palestijnse milities afgeschoten raketten op Israël, die Israëlische burgers slachtoffer hadden gemaakt, die als motivatie dienden van de slachtpartij van het Israëlische leger tegenover het Palestijnse volk in het concentratiekamp Gaza. En ja, tegen het volk, want het gaat al lang niet meer over het bestrijden van bijv. de Hamas-militie of iets dergelijks. Nee, het zijn gewoon excuses geworden om in het wilde weg Palestijnen te vermoorden. Palestijns jongeren, die ongetwijfeld wel een of andere aanleiding hebben gegeven, die het de jonge Israëlische soldaten, een ‘excuus’ geeft om ‘raak’ te schieten.

Een gevoel van diep onrecht is kennelijk wereldwijd niet genoeg om HEEL STRENGE maatregelen te nemen tegen de regering van de Likud-fanaat Benjamin Netanyahu, premier van Israël. En van dat land een ‘Isra-hel’ maakt; een woord dat je steeds vaker ziet verschijnen in social media en in gesprekken hoort. ‘Isra-hel’.. Wat een afgang voor een land, waarvan de burgers toch zouden moeten wéten, wat het is om in een concentratiekamp te leven. Om daar te worden geknecht en vernederd.. En te weten wat het is om DAGELIJKS met de oorlogs-traumatische gevolgen te kampen te hebben, van deze gevangenzetting..

De specificatie van concentratiekamp Gaza..
Want dat de Gaza-strook een concentratiekamp geworden is, hoeft toch hier verder geen betoog..? Een strook land, die van onder tot boven door het Israëlische leger wordt gecontroleerd. De Palestijnse bevolking met z’n 1,9 miljoen, zijn als ratten in de val gezet. Kijk eens naar dit kaartje hiernaast. Een strook van maximaal 60 km, zo lang als de Randstad van A’dam tot R’dam. Een kustlijn van 40 km, en maar 10 tot 15 km breed.. Om je een indruk te geven..

De ‘vredespolitiek’ van Netanyahu in beeld. Gaza, het concentratiekamp aan de Middelandse Zee..

En om een ander, heel actueel FEIT te noemen in dit kader: het woord ‘grens’ is hier in elk verband simpel misleidend. Wij kennen het woord ‘grens’ als de suggestie van een mate van territoriale gelijkwaardigheid van 2 gebieden, waar deze grens tussen ligt. Maar vernederend genoeg, hebben Palestijnen over hun grenzen, de vaak door Israël aangegeven ‘grenzen’, ook weer niets te vertellen. Ze kunnen die ook niet vrijelijk passeren, zodat het met de woorden van Tommy Wieringa in het AD, beter is te spreken van een gevangenishek.

Dat geldt ook voor de grens op zee, waar Palestijnse vissers zich tot zes zeemijl buiten de kust mogen begeven – daar voorbij worden ze door de Israëlische marine doodgeschoten. In deze strook liggen een paar steden, waarvan we Gaza-stad allemaal wel kennen. Voor Israël is deze Palestijnse strook grond een doorn in het ‘annexatie-beleid’.

Een ‘beleid’  waarbij je grond steelt, van de rechtmatige eigenaren, vanuit een zwaar-gepromote ‘visie’ van zelfbescherming. Met andere woorden: de grond moet worden geannexeerd, omdat dat veiliger is voor de staat Isra-ël..En natuurlijk zet je daar dan nederzettingen neer, die uiteindelijk steden worden. In weerwil van een stuk of 100 VN-resoluties, die wereldwijde afkeuring van deze diefstal behelzen.

Palestij­nen hebben over hun grenzen
niets te vertellen.
Noch kunnen ze deze vrijelijk passeren

Tommy Wieringa

Vluchten? Onmogelijk. Waar naar toe?
Je komt het land niet zomaar uit als Palestijn. Je wordt in de gaten gehouden en je Palestijns staatsburgerschap is voor Israël niet geldig, omdat de Palestijnse staat nooit erkend is door de Zionistische stromingen in Israël.. En zij maken telkens de dienst uit, want de gematigde Joodse burgers, die dit beleid afkeuren, zijn er met honderduizenden, nog steeds niet in geslaagd, dit tij te keren. Zij laten van zich horen, maar komen niet in de Westerse media aan het woord. Ook (of ‘zeker’?) niet in Nederland.. Want, zo heet dat dan, Nederland is pro-Israëlisch en daarbij hoort kennelijk het impliciet goedkeuren van de onderdrukking van het Palestijnse volk. Via concentratiekamp-achtige opsluiting..

Het is juli 2014 en dit zijn beelden van de aanval van Israël op de Gazastrook en Gaza-stad. Daarbij werd ‘doodleuk’ gebruik gemaakt van fosforgranaten, afgeworpen op burgers.. Fosfor, dat afschuwelijke wonden achterlaat op de menselijke huid. Gebruik van fosfor werd ontkend door Israël en de VS keurde een motie van afkeuring af tegen Israël voor het gebruik van fosfor.. Of hoe je al Palestijns burger gewoon vogelvrij bent in concentratiekamp ‘Gaza’..

 

x
De Palestijnse betogingen van mei 2018.

De trieste cijfers van het optreden van het Israelische leger in Gaza tegen de burgerbevolking.

Is het vreemd dat een volk, dat te maken heeft met deze onderdrukking, wil protesteren tegen deze situatie..? Is het vreemd dat het dat wil doen, bij het 70-jarige verjaardag van het ‘bestaan’ van de staat Israël, die dus in 1948 werd ‘uitgeroepen’. Is het vreemd dat het dat wil doen, op het moment dat de Amerikaanse ambassade symbolisch wordt verplaatst naar Jeruzalem, de hoofdstad van veel religies, waaronder die van de Palestijnen.

Jeruzalem is in de ogen van de wereldgemeenschap al 70 jaar een aparte stad, die een essentiële rol moet gaan spelen bij het bereiken van vrede tussen de Israëli’s en Palestijnen. De Palestijnen hebben naar aanleiding van deze zaken, de ‘Mars van de Terugkeer’ georganiseerd, rond de 70-jarige ‘verjaardag van de staat Israël, op 15 mei jl.

Lange tijd wilden de VN een internationaal bestuur voor Jeruzalem, maar sinds het Arabische oosten van de stad, in 1967 door Israël werd bezet en vervolgens geannexeerd, is Jeruzalem het symbool van onderdrukking geworden, in plaats van symbool van hoop. De VN eisen, met wereldwijd aangenomen resoluties, dat de Zionistische bezetters vertrekken. En dat ze gaan onderhandelen over vrede tussen een Joodse een een Palestijnse staat.

De erkenning door Washington van deels bezet Jeruzalem als Israëlische hoofdstad, is volgens waarnemers funest voor het streven naar een ’tweestatenoplossing”.  Met andere woorden: is het gek dat een getergd volk, nóg heftiger wordt vernederd, wanneer de VS feitelijk de zionistische beweging naar Jeruzalem als ‘hoofdstad van de staat Israël’ ondersteunt, zonder ENIGE NUANCE..! En wat doet een getergd volk, wat doen mensen die ten einde raad zijn..?

Aan de grens tussen de Gazastrook en Israël hadden Palestijnen verzameld, om hun eis kracht bij te zetten, dat ze kunnen terugkeren naar Israël, dat ze beschouwen als hun eigen land. En ja, dan ga je ‘stenen gooien’, en dát is aanleiding, of beter gezegd: een excuus, voor het Israëlische leger het vuur te openen.

Want, hoe zielig, volgens Israël is het ‘een aanval op Israël’ en die dient te worden afgeweerd. En dan komt het bericht van ene Aviva Raz Shechter, ambassadeur van Israël bij de VN, die doodleuk meldt, dat ‘Israël zijn best heeft gedaan om het aantal slachtoffers te beperken’.. En ja, daaruit concluderen wij, dat men wel degelijk van plan was, de Palestijnen weer eens een lesje in nederigheid te laten ondergaan. Met scherp schieten dus op mensen die feitelijk ongewapend zijn en met stokken en stenen, OP EIGEN GEBIED (GAZA), toch écht té dicht bij de Israëlische grens kwamen.

Kijk naar het volstrekte onevenwichtige kracht van beide partijen, wanneer je deze nieuwsinfo leest:

Bij de ‘Mars van de Terugkeer’ in de Gazastrook zijn inmiddels meer dan 50 Palestijnen om het leven gekomen, volgens opgave van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Vele honderden Palestijnen raakten gewond.

De meeste omgekomen demonstranten zijn door Israëlisch geweervuur geraakt. Een Palestijnse boer werd al voor zonsopgang gedood, volgens persbureau AP door vuur van een tank. De Palestijnen die gewond zijn geraakt, hebben traangas ingeademd of schotwonden opgelopen, aldus het Palestijnse ministerie.

Deze ‘Mars van de Terugkeer’ in de Gazastrook is een protestactie die weken moet gaan duren. Duizenden Palestijnen trokken richting de grens. Duizenden Palestijnen hebben zich daar voor de ‘Mars van de Terugkeer’ verzameld, een demonstratie die is georganiseerd door onder meer de radicaal-islamitische Hamas-beweging. Het leger heeft honderd scherpschutters ingezet en op veel plekken is prikkeldraad aangebracht.

Tientallen rolden brandende autobanden naar de aanwezige Israëlische militairen. Ook werd met stenen gegooid. De Israëlische krijgsmacht vuurde terug.Zeker vijftien mensen zijn om het leven gekomen, de meesten door Israëlisch geweervuur. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn nog eens honderden anderen gewond geraakt. Media melden dat 30.000 mensen meededen aan het protest, dat juist de bedoeling had, vreedzaam te verlopen. Israël had al aangekondigd harde maatregelen te nemen als Palestijnen te dicht bij de grens zouden komen.

Maar..??
HAMAS door Israël opgericht..???

Volgens welingelichte kringen, is het bestaan van Hamas, te wijten of te ‘danken’ aan Israël zelf. Deze militante Palestijnse beweging werd gefinancierd door Israël in een poging de macht van de Palestijnse oud-president Yasir Arafat te breken. Het is hieronder Paul Joseph Watson, die je hier achtergrondinfo over aanreikt.

x

Israël’s partnerschap met Hamas
X
Hamas – opgericht en gefinancierd door Israël

Door Paul Joseph Watson
X

De vermeende aartsvijand van Israël, de terroristische groep Hamas, werd opgericht en gefinancierd door de regerende Likud-partij van Israël en wordt tot op de dag van vandaag overspoeld met geld door de politieke instellingen die een een-wereldige regering besturen. Dat is niet mijn mening en ik breekt hier niet uit met een exclusief verhaal. Dit is een gedocumenteerd feit dat door de reguliere media wordt gemeld en door gerespecteerde mensen in de Amerikaanse en Israëlische regeringen en geheime diensten wordt gepubliceerd.

Paul Joseph Watson

De doelstellingen van Hamas worden gecoördineerd met die van de Likud-partij – tot elke prijs zonder officiële overeenkomst. Telkens wanneer het vooruitzicht op een functionerend vredesverdrag tussen Israëli’s en Palestijnen ontstond, schoten Hamas of een van zijn nakomelingen, een bus, een restaurant of een hotel omhoog. Dit gaf Israël de rechtvaardiging die het nodig had om een eind te maken aan alle mogelijke onderlinge afspraken en om de instelling van de betwiste gebieden verder te ontwikkelen. Het enige wat u van buitenaf ziet, is slachten, dood en een reguliere pers die de kwesties presenteert alsof deze gruweldaden op de een of andere manier de wensen van het Palestijnse volk tot uitdrukking hebben gebracht.

De globalisten hebben er geen belang bij om het conflict op te lossen en zullen het gebruiken om geleidelijk een bijna apocalyptische Derde Wereldoorlog op gang te brengen over een aantal jaren die uiteindelijk hun wrede rijk zal vestigen. De laatste fase is een geënsceneerde ‘botsing van culturen’ tussen de Arabische wereld, wellicht gesteund door China, en het Westen.

Volgens United Press International,
“Israël en Hamas zijn op dit moment dan wel dodelijke vijanden, maar volgens verschillende huidige en voormalige Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen heeft Tel Aviv jarenlang, vanaf het einde van de jaren zeventig, directe en indirecte financiële steun verleend aan Hamas.
(Richard Sale: United Press International, 18 juni 2002.)…….”

Het voordeel van één vijand
Israël wil het conflict radicaliseren door Hamas om te vormen tot een fundamentalistische militante oorlogspartij die de Khomeini-revolutie in Iran nabootst. Dit leidde Israël ertoe om potentiële Hamas-leiders op te voeden en druk uit te oefenen op de Israëlische autoriteiten om gaarkeukens, klinieken, scholen en kinderdagverblijven te erkennen, zodat ze naast Arafat Fatah hun eigen overheidsstructuur kunnen opbouwen. Deze instellingen stonden bekend als “dorpsallianties” en boden Hamas steun aan arbeiders in politiek en bestuur.

Dit begon in 1978, toen premier Menachem Begin, zelf een voormalig terroristenleider, sjeik Ahmad Yassin, op zijn verzoek, toestemming kreeg om de Islamic Association op te richten, die later in 1987 een militaire arm, Hamas, oprichtte. De Israëlische Likudpartij maakte Yassin groot, want beide hadden hetzelfde doel: de Fatah van Arafat destabiliseren. De ‘dorpsallianties’ werden vervolgens geïnfiltreerd door de Israëlische geheime dienst Shin Bet, die de Palestijnen leerde wapens te gebruiken en ook een netwerk van duizenden informanten creëerde. Deze financiering en steun werden ook na de ondertekening van het Oslo-akkoord in 1993 voortgezet.

‘Elke partij is geïnfiltreerd’..
Vóór de interventie van Israël was Hamas een relatief inactieve en marginale minderheidsgroep. De prestigieuze Internationale Harald Tribune kan alleen maar bevestigen,

“Het is algemeen bekend dat Israël in zijn lange strijd tegen het Palestijnse nationalisme elke partij heeft geïnfiltreerd en een echt leger van Palestijnse informanten en collaborateurs heeft gerekruteerd. (HIER)

De secretaris-generaal van de Palestijnse Autoriteit, Tayeb Raheem, ging nog verder in detail toen hij getuigde dat er Hamas-cellen bestaan in het Israëlische leger en de Israëlische geheime dienst. Het hoogtepunt van het gedocumenteerde bewijs is dat islamitische strijders regelmatig kampen als Dahaniya binnenkwamen, waartoe alleen Israëlische collaborateurs toegang hadden…..”

* * *

Tot zover het stuk vertaalde artikel van Paul Watson.

Wil je het hele artikel lezen? Daarvoor verwijzen we je naar deze link HIER

Ook het verhaal van Tommy Wieringa, columnist van het AD, is in dit kader het lezen waard. (Klik daarvoor op de illustratie hieronder.) De vraag is wanneer we nu met z’n allen, in ELK GESPREK en op elke INTERNET-SITE dit Israëlische-Palestijnse conflict in het licht zetten van de concentratiekamp-achtergrond van Israëlische burgers. Burgers die zélf, ten koste van elke prijs, zouden moeten voorkomen dat het Palestijnse volk als minderwaardige minderheidsgroep wordt weggezet en in ieder geval symbolisch wordt uitgeroeid..!

6 gedachten over “Israel en de vernederende Gaza-moorden…

 1. Het is ook van belang te herinneren aan de voorwaarden die aan Israël werden gesteld voor opname in de UNO :
  https://twitter.com/HenryMakow/status/997904956484128771

  (zie inhoud van tweet bericht)
  Wat de blokkade van Gaza is er ook de perverse rol van Egypte dat eveneens de grens met Gaza gesloten houdt. Als men weet wie Sissi is, dan is dit ook logisch.
  https://www.henrymakow.com/2014/01/Al-Sisi-is-Illuminati%27s-Man%20%20.html
  met ondertitel :
  “Al-Sisi is a Crypto Jew. Coup is disguised Zionist Occupation “
  Er is zoals ook gemeld in de publicatie van WTK de rol van Hamas.. het conflict over de olie – en gasvelden voor de kust van Gaza..enz.. maar dit alles kan het moordend geweld van Israël niet verklaren. Ik zie maar één verklaring, namelijk Israël is de opvolger van Khazarië , de schurkenstaat boven de Zwarte Zee , die vernietigd werd door Rusland en Perzië. Israël wordt nu bevolkt voor een groot deel door Khazaren… en zoals men zegt :
  “a fox will lose his hair but not his habits”

  1. Ja hoor, iedereen die slecht is is van de illuminatie? Wat een waanheid. Sissi wil gewoon niet dat er in zijn land mensen komen die getraumatiseerd zijn.

   Voor de rest ben ik het geheel met dit artikel eens. Het is natuurlijk dat de palestijnen gaan protesteren, en het is een grof schandaal dat iedereen maar met Israel meeloopt. De Amerikanen voorop. Die Trump is wat dat betreft een mispeer, een vreselijke man. Obama daarentegen, en ook mensen als Bush Sr en Jr wisten dat als ze de ambassade in Jeruzalem gingen plaatsen dit een reactie van de palestijnen kon krijgen. Daarom zijn ze zo slim geweest dit niet te doen.
   Momenteel heb je de Giro, die gestart is in Jeruzalem en waar alleen de “goede” kanten belicht zijn. Schandalig! Een beetje geld aanbieden en er is geen sprake meer van ethisch handelen.

   Ik moet het nog maar zien dat men in Nederland (in 1946) iets zou organiseren, toen Nederland zo tekeer ging in Indonesie. Toen had men nog iets in de melk te brokkelen met de NATO en kon men NL terugfluiten. Waarom doen ze dit niet met Israel? Heeft het iets met de WOII te maken, of met de Bijbel?

  2. Ik zou niet te veel afgaan op wat men U wil doen geloven, er zijn hier zoveel verschillende krachten aan het werk met allemaal hun heel Eigen programma, hier waar ik nu woon reeds meer als 40 jaar heb ik bij mijn connecties ook veel Marannos – Joden van Noord Africa en Spaanse afkomst, Barcelona is een in wezen Joods Marannos stad, vandaar ook dit onafhankelijkheids gebeuren, maar heel veel distangeren zich van Israel en vooral van de gevoerde politiek, Groet

 2. Hier staan twee machten tegenover elkaar, hun geschiedenis is oud, heel oud, de Palestijnen werden en worden gebruikt en misbruikt voor bepaalde doelen, net als de straat terreur antisemitisme in Europa, beide partijen creëren hun Eigen vijanden, nodig om hun politiek uit te Voeren, als oud Amsterdammer daar behoren ook de Joden toe, prachtig geleefd in vriendschap en respect, we waren intellectueel tegen elkaar op gewassen wat verbroedering geeft, dat er net als overal, ook bij de Joden groepen zitten die gewoon het nazisme aanhangen is waar, en ook enorme racisten zijn, niet vergeten de Joden hadden altijd het grootste aantal (IDIOTEN) in hun gelederen vanwege de inteelt.
  Joden hebben in vergelijk met andere groepen groter percentage psychisch gestoorde mensen, en daar heeft de laatste WWII ook geen goed aangedaan, in het verre verleden tijdens de grote griepepidemie, zijn er Drie Joodse kinderen wezen in onze familie opgenomen, ze zitten in ons we zijn benaderd door ?, om alles even haarfijn uit te zoeken hoe het nu eigenlijk wel zat, je weet Joodse Grootmoeder maakt je Joods, maar hebben het afgehouden, nu ben ik gepatenteerd aan de noord Africaanse Kabijlen, net als alle volkeren yang-yong, ja een ander verhaal, maar uit mijn persoonlijke ervaring puttende leef ik liever met en tussen Joden dan Arabieren, waarom? Gevoelskwestie, intuïtie ook, dit is bedoelt als achtergrond muziek, niet om een standpunt in te nemen, groet Jenne

 3. De link naar het artikel van Paul Watson werkt niet. Ik kom op ‘Prison Planet’ van Alex Jones met ‘404 page not found’.

  Die Alex Jones is overigens een vreemd fenomeen. Voorspelt in juli 2001 de valse vlag aanslag die 9/11 werd. Was jaren zijn stokpaardje. Werd toen pro Trump, maar tijdens, en na een interview met Trump NIETS meer over 9/11. Heb net gekeken op ‘9/11’ in zijn archief van artikelen. De titels zijn er wel maar veel geven een blanco pagina. Niet allemaal. Heb een paar maanden geleden hier een vraag over gesteld via zijn website. Geen antwoord. Ik snap het niet.

  Gecontroleerde oppositie vanaf het begin?

  Begrijp vooral niet dat zijn publiek dit niet bevreemdt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.