Advertentie

’n Vitamine-D-tekort-epidemie golft over de wereld!


Wij schrijven hier op WantToKnow.nl nog steeds over doofpotten. Maar wat heeft Vitamine-D hier dan mee te maken zul je je wellicht afvragen..? Die vraag is volledig beantwoord, als je het onderstaande artikel hebt gelezen.. Dan is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk: willens en wetens wordt informatie over het gevolg van Vitamine-D-tekort achtergehouden. Dat kan niet anders..!

De moluculaire opbouw van het vitamine-B12 complex. Deze B-variant komt ook ineens weer in de belangstelling, i.v.m. de enorm heftige tijdsperiode, waar we doorheen gaan.. (klik voor lead)

Maar ook wordt -willens en wetens- verzwegen dat dit Vitamine-D-tekort al uitermate ernstige gevolgen heeft voor het welzijn van miljarden mensen, die vooral in de ‘Westerse’ maatschappijen leven. En wat blijkt tevens?

De wetenschappelijke bewijzen zijn al lang en heel duidelijk! De meest simpele onderzoeken rondom Vitamine-D tonen heftige resultaten in dit verband. Maar waarom wordt dit dan niet grootst gepubliceerd, vraag je je af? Waarom wordt hier niet vanuit een Ministerie van Gezondheid stimulerend op gewerkt..?

Big Pharma, jazeker, daar zijn ze weer.. Big Pharma verkoopt chemisch-synthetische stoffen als ‘medicijn’ tégen de verschijnselen van Vitamine D-tekort(en). En die middeltjes-tégen steken schril af tegen de niet-patenteerbare, natuurlijke middelen, zoals Vitamine D.

Het blijkt eens temeer: bij deze farmaceutische medicijnen gaat het, zoals blijkt uit dit artikel, in feite alleen om de verkoop dan om ‘het medicijn’. Het is hier op de site al veel vaker gezegd en gevraagd:
‘Welke overheid pakt het ‘conflict of interest’ tussen Big Pharma en mensen-zoals-jij-en-ik nou eens bij de horens?’

De farmaceutische INDUSTRIE heeft PER DEFINITIE een tegengesteld belang met dat van hun ‘klanten’ die ze zeggen te helpen. Maar deze bedrijven is het allereerst om winst en macht te doen. U is het om gratis, NATUURLIJKE gezondheid te doen, geen kunstmatige. Laat staan chemisch-synthetische. Waar je dan ook nog eens heftig voor moet betalen.. Welke krachten zijn achter de schermen bezig om Vitamine-D, de meest noodzakelijke stof die je immuunsysteem nodig heeft, te ondermijnen..?!

X

* * *

X

Een epidemie van Vitamine-D-tekort golft over de wereld.

door Mike Adams, the Health Ranger, NaturalNews Editor

april 2010 © vertaling Guido Jonkers/WantToKnow.nl/.be
x

 

 

Mike Adams, gezondheidsjournalist, een man die met open vizier in de slag is om waarheidsvinding.

Er is een epidemie van Vitamine-D-tekort, die over de wereld golft. En het is een epidemie van een dusdanige omvang en reikwijdte, dat het de H1N1-griepepidemie-verhalen, die we een paar jaar geleden op ons bord kregen van de ‘experts’, erbij doet verbleken. Want Vitamine-D-tekort is niet alléén alarmerend wijd verspreid, maar het is tevens de wortel van veel serieuze ziekten, zoals kanker, diabetes, osteoporose (botontkalking) en hartkwalen..!

Een studie die werd gepubliceerd in het Maart 2010-nummer van het ‘Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’, maakt melding van een verbijsterende 59% van de wereldbevolking dat een Vitamine-D-tekort heeft.. Daarboven op komt ook nog eens het onderzoeksresultaat, dat maar liefst 25% van de onderzochte personen, extreem lage niveaus had van Vitamine-D.

De leider van het onderzoek, Dr. Richard Kremer van het McGill University Health Center verklaarde:

“Abnormaal lage niveaus van Vitamine-D worden in verband gebracht met een heel spectrum van ziektes, waaronder kanker, waaronder cardiovasculaire en auto-immuun verstoringen.”

Deze nieuwe studie toont bovendien aan dat er een verband is tussen een Vitamine-D-tekort en opgeslagen lichaamsvet. Dit ondersteunt de theorie die ik hier op NaturalNews al sinds jaren opper: Zonlicht zorgt voor afbraak van lichaamsvet. Daarbij is Vitamine-D waarschijnlijk het hormonale mechanisme dat ervoor zorgt dat dit vetafbraak-mechanisme werkzaam is. De onderzoeksresultaten met betrekking tot Vitamine-D, worden overigens steeds beter…

Vitamine D = de ’trigger’ voor je immuunsysteem.
Recent onderzoek dat door de Universiteit van Kopenhagen is uitgevoerd, toont aan dat Vitamine-D ons immuunsysteem activeert door ‘T-cellen’ zodanig uit te rusten, dat zij in staat zijn om infecties te bestrijden..! Dit onderzoek, dat geleid werd door Professor Carsten Geisler, van de afdeling ‘International Health, Immunology and Microbiology’, toont aan dat deze vechtcellen, de ‘T-cellen’ dus, slapend blijven, wanneer zij geen Vitamine-D als prikkel ontvangen! Ze blijven dan van weinig of generlei waarde, om binnendringende micro-organismen en virussen te bestrijden! Maar met genoeg Vitamine-D in je bloed, blijkt dat deze ‘T-cellen’ tot de tanden bewapend zijn en zich heel druk gaan maken om binnendringende vreemde lichamen op te sporen, om ze vervolgens te vernietigen en uit het lichaam te verwijderen..!

Met andere woorden: Vitamine-D werkt een beetje zoals de contactsleutel in je auto; de auto gaat niet starten als je deze sleutel niet omdraait… In je lichaam gebeurt dus niets op het gebied van immuunsysteem-activatie, totdat biochemische processen, aangedreven door Vitamine-D, in werking worden gezet..!
Wanneer je de het griepseizoen tegemoet treed, met een ernstig Vitamine-D-tekort, dan is je immuunsysteem feitelijk kansloos tegen deze seizoensgriep.. En daarom worden inderdaad die mensen het eerst ziek, die de hele dag binnen zitten, werken of gewoon niet buiten kúnnen komen. Zij leiden dan vooral aan een chronisch Vitamine-D-tekort..!!

Dat is dus ook de reden dat alle mensen die stierven aan de H1N1-griep, een chronisch tekort hadden aan Vitamine-D. Door hun uitermate zwakwerkend immuunsysteem, waren zij een makkelijke prooi voor de varkensgriepvirussen! Deze onderzoeksresultaten inzake Vitamine-D, dat het immuunsysteem bewapend, werden gepubliceerd in ‘Nature Immunology’. Als reactie op deze onderzoeksresultaten, meldden de onderzoekers:
“Wetenschappers hebben altijd al geweten dat Vitamine-D een uiterst belangrijke stof is, die er onder andere voor zorgt dat calcium opgenomen wordt in je botten, en dat deze Vitamine-D ook een uiterst belangrijke rol speelt bij het uitblijven of ontstaan van ziekten zoals kanker en MS. Maar wat we ons niet hebben gerealiseerd, is dat Vitamine-D een ESSENTIËLE ROL speelt in het activeren van het immuunsysteem.
(zie hier artikel uit de Engelse ‘The Telegraph’).

Het lijkt erop dat de Amerikaanse CDC (Centre for Disease Control) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) uiterst onwetend blijven inzake deze onderzoeksresultaten, anders hadden ze ongetwijfeld Vitamine-D ingezet om de H1N1-griep te bestrijden, in plaats van de massale vaccinaties..!

Ook in Nederland zijn veel publicaties verschenen over het belang van Vitamine D. In dit boek sluit Dr. Schuitemaker zich volledig aan bij de aanbeveling van een groep internationale experts met grote faam op het gebied van vitamine D. Net als hen adviseert Schuitemaker een dagdosis van 50 mcg ofwel 2000 IE vitamine D. Daarmee gaat hij aanmerkelijk verder dan het jongste advies van de Gezondheidsraad, dat dateert van september 2008. (klik op foto voor link naar Bol.com)

Vitamine-D zou vele malen effectiever zijn geweest en economischer (lees goedkoper),  tegen de ‘pandemie’, dan alle vaccinaties bij elkaar.. Zeker wanneer we ons bedenken, dat vaccins alleen werken als ze een immuunresponse triggeren. Een immuunresponse die weer niet zonder de absolute aanwezigheid kan van Vitamine-D in het lichaam..!!

Terwijl vaccins vaak uitermate ongewenste effecten hebben, zoals ernstige neurologische schade, bij kleine groepen gevaccineerden, is de enige ongewenste ‘bijwerking’ van Vitamine-D, dat het waarschijnlijk 77% van alle kankers voorkomt… (Zie hiervoor deze link HIER)

De algemene noemer voor ziekte..
Wat steeds duidelijker wordt, is dat nieuw onderzoek keihard aantoont dat Vitamine-D-tekort de grootste noemer is achter alle moderne en verwoestende afbraakziekten..! Van nierpatiënten is het bijvoorbeeld bekend dat zij, bijna zonder uitzondering!, een tekort hebben aan Vitamine-D en ook suikerziektepatienten kunnen zeer vaak in dezelfde categorie ‘Vitamine-D-tekort’ ingedeeld worden..

Mensen die lijden aan een vorm van kanker, zijn bijna ALTIJD lijders aan ernstig Vitamine-D-tekort!! Zo ook geldt dat voor mensen die lijden aan botontkalking (osteoporose) en aan Multiple Sclerose (MS). Het tekort aan Vitamine-D, kan weleens de basis zijn van heel veel afbrekende ziekten, zodanig dat een correctie van dit tekort, weleens kan gaan zorgen voor een revolutie, een totaalomslag in de gezondheidssituatie in de HELE WERELD..

En natuurlijk zou dat weleens funest kunnen zijn, voor de uitermate winstgevende ‘ziektebestrijdende industrie’, die tegenwoordig het wereldwijde medicijn-toneel beheerst.

Het is dus wezenlijk dat mensen gaan leren over de kracht van Vitamine-D, en omgekeerd  evenredig zal de ‘kankerindustrie’ gaan lijden, maar dit keer aan ernstige financiële verliezen. (Vitamine-D kan bijna 80% van alle kankergevallen voorkomen!)

Kan het zijn dat bijna alle economische systemen, zoals bedrijven en organisaties, zelfs NON-PROFIT organisaties!, die voor hun autoriteit en macht, afhankelijk zijn het bestrijden van kanker (en andere ziekten), zich verzetten tegen het ‘Vitamine-D-bewustzijn’..??! Ook zij hebben dus een -voor hun gevoel- tegengesteld belang. Als ze dat idee nou eens uit hun hoofd kregen!
Het Amerikaanse Kankerinstituut bijvoorbeeld, dat één van de meest kapitaalkrachtige non-profitorganisaties in de wereld is, plaatst paginagrootte-advertenties, die proberen mensen bang te maken voor zonlicht, wat tot gevolg heeft dat zijn in ernstige staat van Vitamine-D-tekort zullen blijven! Hoe is het mogelijk?

Officiële instanties weigeren allemaal om Vitamine-D aan te bevelen…! Maar tegelijkertijd bevelen ze wél de synthetische, gepatenteerde, hoogst-winstgevende medicaties aan, die feitelijk NIETS genezen!

Deze situatie van tekort blijkt wel heel toevallig de machtspositie van het NCI (National Cancer Institure) te versterken, dat ervoor zorgt dat mensen zich verliezen in het kankervraagstuk, terwijl een gratis geneeswijze (zonnenschijn) reeds lang beschikbaar is..!

De waarheid moet verborgen blijven!
Ook de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit, de FDA (Food & Drug Administration) wil kennelijk niet dat mensen achter de waarheid over Vitamine-D komen. Omdat geïnformeerde klanten onvermijdelijk méér Vitamine-D-supplementen zullen gaan nemen, waardoor allerlei ziekten voorkomen worden. Ziekten waarop de farmaceutische industrie rekent dat ze blijven bestaan voor haar monopolistische winsten. Elke patiënt die Vitamine-D neemt, is weer één patient minder die geld spendeert voor kankermedicijnen, diabetesmiddelen of medicijnen tegen hartkwalen.

En dat geldt gewoon ook voor non-profitorganisaties die het uitbannen van kanker in hun vaandel hebben staan.. Zij willen niet dat consumenten achter de waarheid komen over Vitamine-D. Zij blijven liever hun ridicule roze-lintjes consumentenprodukten verkopen, en claimen dat ze geld verzamelen voor menig fictieve ‘zoek-naar-de-kankeroplossing’-onderzoek. Een onderzoek dat al krankzinnig was vóórdat het begon. Zonneschijn is al lang gebleken hét middel te zijn tegen kanker en kanker te voorkomen, zolang wij mensen al op deze planeet lopen.
Voor onze voorvaderen was het niet nodig om hard hollend ‘achter-de-kankeroplossing’ aan te lopen, via een of andere fictieve fondsenwerving. Zij liepen alleen maar in de zon, en ze waren genezen van kanker. Alleen maar door het simpele feit dat ze zich blootstelden aan zonlicht. Buiten lopen, wandelen in de natuur, is alleen al, de ‘oplossing’, de ‘geneeswijze’ tegen kanker, waarvoor de industrie pretendeert miljarden nodig te hebben, middels haar aanvullende onderzoeken.

In zon om vitamine-D aan te maken. Zonnebrand op om huidkanker te voorkomen..?? Vitamine D die weer huidkanker voorkomt.. Even nátellen! (klik op het plaatje voor het artikel in het AD)

Men wil je onwetend hóuden!
De onvermijdelijke waarheid in deze zaak is dat de ‘moderne’ medische wereld wil dat mensen onwetend blijven inzake de geneeswijze via Vitamine-D. De financiële redding van de medische industrie hangt heer zonder meer van af, en hierdoor verminderen de meest invloedrijke medische organisaties, de aandacht voor het belang van deze vitamine, terwijl ze ook nog eens categorisch weigeren deze Vitamine-D voor te schrijven en/of aan te bevelen aan hun patiënten.

De NCI beveelt Vitamine-D NIET aan, net zo min als de borstkankerorganisatie ‘Komen for the Cure’ dat doet. Ook de AHA, de AMA, de ADA en de FDA weigeren allemaal om Vitamine-D aan te bevelen…! Maar tegelijkertijd bevelen ze wél de synthetische, gepatenteerde, hoogst-winstgevende medicaties aan, die feitelijk NIETS genezen!

In feite spreken we hier dus over een ‘stille-samenzwering’ want Vitamine-D wordt doodgezwegen door de gezondheidsindustrieën om hen nog méér business te bezorgen..  En dit zal natuurlijk alsmaar doorgaan, omdat bedrijven er zijn om geld te maken, en als jij in zaken zou zijn om geld te verdienen aan ziekten, dat zul je in het algemeen niet aan mensen gaan vertellen, dat ze zich kunnen genezen voor niets. GRATIS!

Vanuit het winstoogmerk dat deze bedrijven en organisaties hebben, levert het doorgeven van informatie over Vitamine-D aan mensen absoluut geen business’ op voor de gezondheidsindustrie. Het gaat over winst, winst over de ruggen van mede-mensen, zoals gewoonlijk..

Je kunt Vitamine-D niet uitbannen!
Maar je kunt de waarheid niet meer onder het tafelkleed verbergen. De waarheid over vitamine-D én de wetenschappelijke resultaten zijn hierin té sterk. ONWEERLEGBAAR!
Deze 9 absolute waarheden over Vitamine-D dien je te weten:

#1) De grote meerderheid van de Westerse populatie heeft een schreeuwend Vitamine-D tekort.

#2) Vitamine-D-tekorten stimuleren vele gezondheidsproblemen, zoals kankers, suikerziekte, botontkalking, nierziekte, depressies, zwaarlijvigheid en hartaandoeningen.

#3) Vitamine-D-tekorten kunnen eenvoudig worden gecorrigeerd door Vitamine-D-supplementen te slikken, en door het verstandig gebruik van het zonlicht op de huid.

#4) In feite zorgen zonnebrandmiddelen voor een blokkage van de produktie van Vitamine-D, waardoor het Vitamine-D-tekort blijft bestaan, ook al staan mensen bloot aan de zon.

#5) Het corrigeren van de wijdverspreide Vitamine-D-tekorten, zou over een breed veld de afbrekende ziekten die in onze maatschappij heersen, sterk verminderen. Hierbij zouden letterlijk honderden, zo niet duizenden miljarden Euro’s kunnen worden bespaard, op ziektekosten, waaronder vele landen gebukt gaan.

#6) Vitamine-D supplementen zijn uitermate voordelig. Het voorkomen van ziekten die ontstaan door een ernstig tekort aan Vitamine-D, is heel eenvoudig door deze supplementen. Het is een geringe investering in je gezondheid, die zich honderdvoudig of meer zal terugbetalen, via besparing op de gezondheidszorg.

#7) Vitamine-D is uiterst veilig! Er zijn feitelijk geen negatieve bijwerkingen bekend, van het gebruik van Vitamine-D door mensen die hier een ernstig tekort aan hebben. Zelfs in doses, waarvan lijkt dat ze extreem hoog zijn, zoals 4000 tot 8000 IE per dag. Dat is overigens meer dan 10x de huidige ADH. (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid)

#8) Een tekort aan Vitamine-D wordt voor een groot deel veroorzaakt door de ‘moderne levenswijze’ van onze maatschappij, waarbij we vooral BINNEN ZITTEN! Mensen leven, werken, en spelen steeds meer binnen en worden dan door kunstlicht beschenen. Hierdoor ontstaan ernstige tekorten aan natuurlijk ZON-licht, wat in bijna alle gevallen Vitamine-D genereert in ons lichaam.

#9) Vitamine-D zorgt ervoor dat de vatbaarheid van het menselijk lichaam voor infectieziekten dramatisch dealt. Hieronder valt dus ook de griep en dus ook de seizoensgriep en de HN-varianten van griep. Vitamine-D is DÉ stof die het immuunsysteem activeert en ervoor zorgt dat dit veel agressiever functioneert tegen virale infecties.

Beter dan een vaccin, veiliger dan een medicijn!

Als gevolg is Vitamine-D dus beter dan vaccins. Want Vitamine-D is een beter kankerbestrijder dan kankermedicijnen. Het is een beter osteoporose medicijn dan osteoporose-medicijnen. En Vitamine-D is een betere behandeling tegen diabetes dan diabetes-medicijnen..

Vitamine-D is gewoon als voedingssupplement te koop..!

Telkens weer blijkt dat Vitamine-D veiliger is, effectiever en uitermate voordeliger dan hele dure, monopoly-geprijsde medicijnen. Daarbij, is Vitamine-D vanaf onze geboorte af, een lichaamsvriendelijke stof, omdat het menselijk lichaam Vitamine-D aanmaakt wanneer het daarvoor de gelegenheid krijgt in de blootstelling aan zonlicht.

Laten we last-but-not-least niet vergeten dat Vitamine-D veel en veel vriendelijker is voor het milieu. Het door de WC spoelen van Vitamine-D-resten, vergiftigd onze vissen niet zoals de farmaceutische medicijnen dat doen. (Klik HIER voor een artikel hierover)

Met al deze waarheden over Vitamine-D komt natuurlijk de vraag boven: “Waarom wordt er in de gezondheidszorg-reorganisatie helemaal niet gesproken over dit voedingsmiddel?
Want als je werkelijk de gezondheidssituatie van een land wilt verbeteren, DAN DIEN JE ALS EERSTE TOCH DE EPIDEMIE VAN VITAMINE-TEKORT ONDER DE BEVOLKING TE CORRIGEREN…??!!

Wanneer het erop aankomt om mensen gezond te houden, dan kan geen medicijn in de wereld het opnemen tegen Vitamine-D. Simpel, betaalbaar en uiterst veilig..
Je kunt het voor niets krijgen, er is geen recept van een dokter voor nodig.. Zelfs geen bezoek aan de dokter. Je hoeft zelfs geen winkel in om een voedingssupplement te halen. Zorg er alleen voor, dat je buiten loopt, in de zon, en INITIEER JE EIGEN FYSIEKE HELING!

Het idee dat kankerpatiënten hun eigen ziekte zouden kunnen genezen, door in de natuur te gaan wandelen, is het meest afschrikwekkende beeld voor de kanker- en vaccinatie-industrie..! Big Pharma verafschuwd de gedachte dat mensen onderlegd raken op het gebied van voeding. Dat deze mensen zich gaan realiseren dat alléén al Vitamine-D, de noodzaak voor honderden verschillende medicaties én vaccins kan wegnemen.
Vitamine-D activeert heling, het helpt het lichaam om zich te verdedigen tegen ziekte, én het is de meest heftige bedreiging voor de winstgevendheid van de ‘gezondheidsindustrie’, die tegenwoordig de medische wereld domineert.!

Als de huidige-medische-wereld in staat zou zijn om Vitamine-D uit te bannen, dan zouden ze dat onmiddellijk doen! Wellicht dat ze daartoe inmiddels allerlei pogingen doen, zoals bijvoorbeeld via het wetsvoorstel van oud-presidentskandidaat van de republikeinen, John McCain, die voedingssupplementen wil verbieden. (Zie HIER).

Mike Adams

Bronnen voor dit artikel, o.a.:

en CBC-canada HIER

Aanvulling op dit artikel:

Vitamine-D3 in plaats van D2!

 

 • Onderzoek toont aan de Vitamine D3 rond de 87% krachtiger is in het ophouden van vitamineD-concentraties in het lichaam. Daarbij produceert D3 een 2- to 3-voudige, hogere opslag van Vitamine D in het lichaam als D2 dat doet. Vitamine-D3 wordt bovendien ook zo’n 5x sneller omgevormd in het lichaam als D2. Dus mijdt D2 zoveel mogelijk, veelal een synthetische Vitamine-D-vorm!
 • Het optimaliseren van je VitamineD-niveau in je lichaam, kan weleens de meest belangrijke stap zijn die je zet in het ondersteunen van je lange-termijngezondheid. En dat doe je feitelijk heel eenvoudig: zorg dat je grote hoeveelheden zonlicht op je huid krijgt, of via een gezonde zonnebank. En als je het dan oraal wilt innemen, gebruik dan altijd Vtiamine D3 ipv D2!!
 • De meest belangrijke factor is je VitamineD-serum niveua, dat idealerwijs op een niveau van 50-70 ng/ml hoort te liggen.. Als je dus oraal Vitamine D(3) inneemt, zorg er dan voor dat je dit niveau aanhoudt. IN het algemeen kun je zeggen dat volwassenen ongeveer 8.000 IU/vitamine D per dag moeten innemen om dit niveau te handhaven.

295 gedachten over “’n Vitamine-D-tekort-epidemie golft over de wereld!

 1. Hierop aanvullend zou je kunnen zeggen dat er een ernstig zonlicht tekort is. Mensen zitten teveel binnen, zodra ze buiten in de zon lopen zetten ze een zonnebril op. Zonlicht gevoelige ogen hebben juist zonlicht nodig!

  Ga naar buiten, geniet van de zon!

  1. Ik moest vroeger levertraan slikken vanwege de vitamine D, omdat dat zo gezond was.

   Vanwege de heilzame werking wordt vitamine D al heel lang toegevoegd aan margarine e.d.

   Ook weet ik al heel lang dat zonneschijn gezond is (want: maakt vitamine D aan) maar dat je van verbranden in de zon nare dingen kunt krijgen.

   Ook weet ik al heel lang dat meer van iets gezonds niet per definitie beter is. Voldoende vitamine D is gezond, teveel vitamine D is schadelijk.

   Door wie is dit allemaal geheimgehouden als zowel mijn ouders als ikzelf ik het al zoooo lang weten?

   Dat zou ik nou weleens willen weten

  2. Als je op de site van KWF vitamine D intikt krijg je nul resultaten, ook bij het zoeken binnen de veelgestelde vragen.

 2. Ik lees hier toch vooral beweringen die niet onafhankelijk door derden zijn gestaaft. Vitamine D wordt mede aangemaakt door zonlicht en zelfs een zonnebank in de winter doet al wonderen. Ook deze mensen krijgen weleens griep of worden geconfronteert met de diagnose kanker. Dus het verband van een tekort aan vitamine D met deze ziektebeelden vind ik iets te ver gezocht.

  Wel speelt voldoende vitamine D in combinatie met je weerstand een belangrijke rol. Mensen met een donkere huid is gebaat met een extra vitamine D aanvulling bij langdurige bewolkte dagen. Mensen die zichzelf bedekken dmv. een gewaad zijn tevens gebaat met een extra aanvulling.

  1. Een groot aantal van die beweringen worden anders door ‘onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek’ gestaafd.

   Je schrijft: “Ook deze mensen krijgen weleens griep of worden geconfronteert met de diagnose kanker. Dus het verband van een tekort aan vitamine D met deze ziektebeelden vind ik iets te ver gezocht.”

   En gaat daarmee geheel voorbij aan het feit dat er niet wordt gezegd dat álle kanker wordt voorkomen door voldoende vit D, maar dat het leidt tot een gereducéérde kans op kanker (en overigens allerlei andere nare aandoeningen).

 3. Als je meer dan 6000 IE vitamine A per dag neemt dan kan vit D niet goed opgenomen worden. Vit A heeft dezelfde receptoren als vit D en vit A gaat voor, ’tis competitie.

  Andere contra indicatie is: granulomateuze ziekte, (TB)Sarcoïdose.

  Als je nu in de zon gaat moet je wel voor 40% uit de kleren hoor, beetje koud lijkt me.

  Ik neem altijd 2 x 1000 IE per dag.

  Een hele mooi video met veel betrouwbare informatie:

  http://www.youtube.com/watch?v=TQ-qekFoi-o&feature=player_embedded#

  1. @Abranna, dat is apart want vitamine A en D worden beiden toegevoegd aan boter. Dat zou dus betekenen dat je alleen wat hebt aan de vitamine A. De reden dat ik toch af en toe boter gebruik is juist die toevoegingen. Ik hou niet van boter op mijn brood maar bak er daarom af en toe mee, waar olie ook zou kunnen voldoen. Daar zou ik graag meer over willen weten en dan specifiek waarom beiden dan nog toegevoegd worden.

 4. Nog een mooie van Walter Fache:

  ORTHOTREND
  Vitamine D bestrijdt de ziekenhuisbacterie

  De gevreesde ziekenhuisbacterie of MRSA (methicilline resistente Staphylococcus aureus) is al lang niet meer de enige antibioticaresistente bacterie die de medische wereld teistert. Het lijstje van resistente bacteriën wordt alsmaar langer. In het weekend van 10 en 11 april waarschuwden gezondheidsexperts op een congres rond infectieziekten in Wenen voor de opmars van een nieuwe superbacterie. Deze zogenaamde esbl-vormende bacterie, die stoffen aanmaakt die antibiotica inactiveren, zou in 2007 al enkele duizenden Europeanen het leven gekost hebben, volgens het Europese centrum voor ziektebestrijding.

  Toch is er ook goed nieuws. Uit een studie die begin maart in het tijdschrift Scandinavian Journal of Infectious Diseases gepubliceerd werd blijkt dat vitamine D wel eens dé sleutel zou kunnen zijn in de strijd tegen de gevaarlijke ziekenhuisbacteriën.
  Het is al langer bekend dat vitamine D de weerstand verhoogt en beschermt tegen infecties. Vitamine D activeert specifieke genen die op hun beurt meer dan 200 antimicrobiële peptiden (eiwitten) produceren die alle soorten bacteriële en virale infecties helpen bestrijden.

  Wetenschappers gingen daarom na of er een verband is tussen vitamine D en de aanwezigheid van MRSA in de neusslijmvliezen. 25% à 30% van de gezonde volwassenen zijn dragers van MRSA, d.w.z. dat de bacterie bij hen gevonden wordt ter hoogte van de huid of de slijmvliezen (neusholte, keelholte, liezen, navel, oksels). Zo’n 1,2% van de bevolking draagt MRSA in de neusslijmvliezen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een tekort aan vitamine D twee keer zoveel kans hebben om de ziekenhuisbacterie in de neusholte te dragen (204%). Dit verband houdt stand na correctie voor andere risicofactoren, zoals leeftijd, ras, geslacht, armoede, gezondheidsstatus, ziekenhuisopname in het afgelopen jaar en antibioticagebruik in de afgelopen maand.

  Uit talloze onderzoeken blijkt dat zo’n 30 à 60% van de bevolking een tekort heeft aan vitamine D (serumwaarden van <50nmol/l). Het is dan ook niet verwonderlijk dat infecties zo welig tieren.
  FIOW Advies:
  In de orthomoleculaire geneeskunde wordt een serumwaarde van minstens 80 nmol/l nagestreefd. Laat je vitamine D waarde meten en neem indien nodig hoge doses vitamine D om deze streefwaarde te halen.
  Een algemeen advies is 2.000 IE voor gezonde volwassenen, het hele jaar door. In de wintermaanden kan 5.000 IE nodig zijn.
  Referentie:

  1. Matheson EM, Mainous AG, Hueston WJ, Diaz VA, Everett CJ. Vitamin D and methicillin-resistant Staphylococcus aureus nasal carriage. Scand J Infect Dis. 2010 Mar 8. [Epub ahead of print]
  2. Grundmann H, Aires-de-Sousa M, Boyce J et al. Emergence and resurgence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat. Lancet. 2006 Sep 2;368(9538):874-85.

 5. Op het noordelijk halfrond is veel minder zonlicht aanwezig dan op het zuidelijk halfrond. Gevolg: groter tekort aan Vitamine D.
  Ongeveer 6 duizend jaar geleden begon het proces dat mensen op het noordelijk halfrond steeds blanker werden, met alle voordelen van dien.
  Interessant is dat dit mijns inziens niets met evolutie te maken heeft, aangezien dit zou betekenen dat zwarte mensen zouden moeten sterven vanwege tekort aan zonlicht, wat dus niet gebeurt, ook nu niet.
  Wat heeft dus het blank worden getriggerd?
  In ieder geval zullen de zwarte mensen van nu in Europa over een slordige 6 duizend jaar ook blank geworden zijn.

  1. Ik was nog vergeten te vertellen dat een blanke huid veel minder zonlicht nodig heeft om toch vitamine D aan te maken.

  2. Donkere mensen die in Nederland wonen, hebben een grotere behoefte aan vitamine D. Dit is een bekend gegeven, ook bij mensen met een donkere huid die hier wonen. Mijn zoon is half Surinaams en heeft altijd extra vitamine D gekregen. Bij een tekort krijgt hij witte vlekken op zijn huid, vooral in de winter is dit het geval. Het is onzin dat er geen aandacht aan besteed wordt, bij het consultatiebureau is dit ook duidelijk aangegeven. Ik vind dit een rel artikel waar niets van klopt. Inderdaad hebben wij een blanke huid gekregen zodat wij beter vitamine D op kunnen nemen en dus werkt ook de natuur mee.

 6. Eigenlijk is D3 geen echte vitamine, maar een neuraal hormoon dat de productie van oestrogeen bij mannen en vrouwen ondersteunt. Vitamine D verhoogt dus het aantal geslachtshormonen en een tekort aan vitamine D leidt tot onvruchtbaarheid.
  Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de gemiddelde hoeveelheid sperma bij mannen sinds 1989 met een derde is afgenomen en in vijftig jaar zelfs is gehalveerd. Bij blanke Europeanen lag de afname in de laatste dertig jaar zelfs boven de 50 procent.
  Dat is goed voor de afname van de bevolkingsgroei. In Italië zal die b.v. rond het jaar 2050 tweeëntwintig procent bedragen.

  Vitamine D3 wordt door het lichaam, onder invloed van de ultraviolette golflengte UV-B, aangemaakt uit cholesterolhoudende lichaamsoliën. Juist cholesterol als zonlicht worden ons de laatste jaren met grootschalige campagnes ontraden.

  UV-B straling is alleen aanwezig in de directe stralen van de zon, nauwelijks in zonlicht zelf. UV-B stralen kunnen niet door de wolken, door smog of mist en ook niet door chemtrails heendringen. Als gevolg van deze obstakels is volgens sommige onderzoekers de intensiteit van de zonnestralen wereldwijd – maar vooral op het noordelijk halfrond – in de laatste decennia met 10 tot 20% afgenomen. (aanvangend in 1950)

  Ook zonder al die belemmeringen is het al niet makkelijk om voldoende vitamine D te genereren uit zonlicht. Dat heeft te maken met de hoek waarin de zonnestralen de aarde bereiken. Alleen een zonnebad in de zomermaanden tussen 10 uur ’s-morgens en 14.00 ’s-middags van 20 tot 120 minuten zal, afhankelijk van het type huid en kleur, adequate productie van vitamine D tot gevolg hebben.

  Het zonnebad moet dus worden genomen in de uren waarvan ‘deskundigen’ ons de laatste jaren juist op het hart drukken dat we de zonstralen mijden, omdat het heel schadelijk zou zijn voor onze huid. Of anders moeten we ons goed insmeren met zonnebrandolie. Bij mensen die zonnebrandolie gebruiken met een SPF van 8, wordt het vermogen van de huid om vitamine D aan te maken echter met meer dan 95% gereduceerd.

  Het is vrijwel ondoenlijk om een voldoende dosis vitamine D3 binnen te krijgen via ons dagelijkse voedsel, omdat het in relatief weinig voedingsmiddelen zit.
  Vitamine D is vooral te vinden in dierlijke voedingsmiddelen zoals vette vis, (paling, zalm en makreel), rauwe melk en in eieren. Eieren bevatten alleen vitamine D als de kippen dit via insecten of vismeel binnengekregen hebben. Zalm moet zich met algen kunnen voeden wil het vitamine D in het vet kunnen opslaan. Gekweekte zalm is daarom arm aan deze essentiële voedingsstof.
  Vitamine D3 is te vinden in [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Levertraan]levertraan[/url]. Daarnaast wordt vitamine D in Nederland toegevoegd aan margarine, halvarine en bak- en braadproducten.
  De meeste voedingssupplementen bevatten slechts een geringe dosis (Devaron is met 400 IE D3 per tablet daarop een uitzondering).

  De werking van vitamine D is effectiever als er voldoende calcium in het lichaam aanwezig is. Volwassenen hebben daarom 500-1000 mg calcium per dag nodig en kinderen onder de twaalf jaar 250 mg per dag. Het lichaam neemt calcium het best op uit groene bladgroentes algen, peulvruchten, noten en zaden en zure zuivel producten. Gewone melk daarentegen bevat veel anorganische calcium zoals calciumcarbonaat, wat slecht in het lichaam wordt opgenomen met als gevolg dat essentiële mineralen zoals magnesium, borium, mangaan, zink en silicium verloren gaan. Melk bevat veel caseíne. Caseíne kan aan de darmwand blijven kleven en verhindert de opname van vitamine D en andere mineralen.

  Begin tijdig met vitamine D suppletie. Een chronisch vitamine D tekort is niet van de ene dag op de andere ongedaan te maken: het duurt maanden voor suppletie zonnestralen dat werk hebben gedaan.

  Tenslotte nog dit:
  Cholesterol is one of the most essential elements in the survival of the human body. Its normal rate of production is of course to create membranes for the cell membranes and brain cells and nerve insulation and of course the hormones of the body, vitamin D for the body. Dehydration causes the deterioration of the walls of blood vessels. In order to repair the damage, the body produces more cholesterol. Cholesterol is ‘a waterproof bandage’ “a waterproof bandage” for the cardio-vascular system and actually saves the lives of people, giving the cells time to recover. UV-licht verlaagt de cholesterolspiegel).

  1. Cholesterol wordt niet afgeraden, teveel cholesterol wordt afgeraden.

   Dit geldt ook voor zonlicht.

   Het is nog niet duidelijk wat de juiste en veilige dosering van vitamine D is voor de verschillende bevolkingsgroepen. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals huidkleur, waar op de aarde men woont, leeftijd, leefstijl en voeding.

   Zoals met alles geldt ook voor vitamine D dat er niet zonder meer van kan worden uitgegaan dat meer per definitie beter is.

 7. Herkenbaar stukje , als baby was er bij mij melk alergie geconstateerd , ook in onze famillie zijn er veel klachten over verzwakte botten ,daarbij komt ook nog dat ik de hele dag binnen werk , nu slik ik al een paar jaar elke dag 2 pilletjes vitamine D en K . voor de rest slik ik geen medicijnen maar ik vind dit wel belangrijk wetende als ik het niet doe het op de lange baan mischien complicaties mee gaat brengen

 8. Deze winter nam ik iedere dag 65 mcg vitamine D3, naast andere vitaminen. Dat is volgens de gezondheidsraad veel te hoog, 5 tot 10 mcg is voldoende.
  Pas heb ik mijn 25(OH)D laten meten. Het gehalte was
  99 nmol/L. Volgens Dr. Mercola en vele anderen is een een optimale gehalte in het bloed 125 tot 175 nmol/L.

  Vervelend is dat ik iedere dag 6 pillen moest slikken, het potje is dan zo leeg.
  En DAT staat ons te wachten als het Kabinet onze vrijheid
  om voedingssupplementen te gebruiken, wil beknotten.
  Wilt u deze vrijheid behouden, stem dan 9 juni op de politieke partijen die deze VRIJHEID willen behouden.

  1. Zeg TW.. Als jij deze omschrijving van het KWF, voldoende vindt om de essentiële rol van Vitamine D’ in ons lichaam te omschrijven, voldoende vindt, dan zijn we uitgepraat.
   ‘En dat hebben we nodig om gezond te blijven. Vitamine D is namelijk goed voor sterke botten en tanden, en speelt een belangrijke rol bij de instandhouding van de weerstand.’

   Als je het artikel goed leest, is Vitamine D, DE SLEUTEL om je immuunsysteem überhaupt op te starten..!!!
   Het speelt dus geen belangrijke rol, het speelt een ESSENTIËLE ROL!! En dat voor het KWF, schandalig. Die essentiële rol is inmiddels dus bekend, en ook het schandalige feit dat de Vitamine-D-tekorten wijd verspreid zijn. EN DAT DÁÁR NIETS AAN GEDAAN WORDT!
   TW je mist de essentie VOLKOMEN!!

  1. Dag Jacqueline,

   Ouderen in verpleegtehuizen zouden ze vitamine D3 moeten geven in plaats van al die medicijnen.
   En veel meer dan de 5 mcg die de GR adviseert.
   Waarom wordt er niet regelmatig bloed onderzocht? Dan kan je meteen zien of er een deficientie is of niet.

   1000 IE is 25 mcg.
   Dag lieve Jacqueline

 9. nee trijntjewinkel, je snapt het weer niet. Het wordt niet geheim gehouden, maar wat ze niet aan de grote klok hangen is dat er een veel hogere dosis noodzakelijk is om bepaalde ziekten te voorkomen. De ADH die ze adviseren is veel te laag, zodat Big Pharma toch grip houdt op de zieke mens, want daar verdienen ze aan, snap je het nu eindelijk????

  1. Waarom zeggen jullie dat het geheim gehouden wordt als dat niet zo is?

   Het internet wemelt van publicaties over vitamine D en ook in ontelbare wetenschappelijke publicaties komt het aan de orde.

   Ook het KWF geeft informatie over de mogelijke relatie tussen vitamine D en kanker.

   Dus hoe jullie er bij komen dat big pharma dit geheim houdt, begrijp ik niet.

   Overigens zijn vitaminesupplementen ook een product van “big pharma”.

   De productiekosten van vitaminesupplementen zijn zeer laag en gezien het omvangrijke gebruik zijn de winsten groot. Het is dus een ideale pot boiler voor de farmaceutische industrie waar ze niet graag vanaf zullen willen.

   Maar dat was je waarschijnlijk nog niet opgevallen.

  2. Dank voor je wijze aanvullingen TW.. De farmacy die zich rijk verdient aan Vitamine D… hahahahahhahahahaaa..

 10. Je moet vitamine D ook koppelen aan je cholesterol. Kan het niet uitstaan maar heb ergens gelezen dat cholesterol als enige vitamine D aanmaakt, maar ik kan het niet terug vinden. Misschien wel de verklaring dat cholesterol naar beneden moet!!

  1. Dank je wel! Ben behoorlijk met me gezondheid bezig na wat problemen, sinds dat ik D slik gaat het een stuk beter. En ik laat -integenstelling tot wat de dokter zegt- me cholesterol niet laag komen. Het is de vitamine D motor!

 11. wil even iets duidelijk hebben, vitamine d voorkomt het de kanker en geneest hij deze ook ? want ik zie in de officiële verwijzingen dat het met vitamine d kan worden voorkomen althans de kans aanmerkelijk reduceert, maar geneest vitamine d kanker ?
  dat zou zeker een grote doorbraak zijn maar is hier een onderzoek naar gedaan ?

  1. Onze lichamen verzuren doordat we door alle omstandigheden ver uit ons evenwicht getrokken worden. Wist je dat een te hoog cholesterol gehalte een verzuringsprobleem is? Wist je bv. dat 1 glas cola met een pH waarde van 2,5 (jaja!) 40 liter water met een pH van 7,4 naar 4,6 laat dalen? Door verzuring krijg je een zuurstof tekort in je lichaam. Dit heeft ook alles met je citroenzuurcyclus te maken.
   Ook kanker kan alleen maar ontstaan in een verzuurd lichaam maar er zijn veel wegen die naar Rome leiden.
   Volgens mij is de beste kanker preventie om ervoor te zorgen dat je meer basisch bent dan zuur.
   Maar je moet het 1 doen en het ander niet nalaten.

 12. Nog een leuke van Walter Fache:

  ORTHOTREND
  Vitamine D voorkomt incontinentie

  Uit verschillende studies blijkt dat vitamine D van essentieel belang is voor gezonde spieren. Een vitamine D-tekort wordt geassocieerd met verlies van spierkracht en spiermassa, niet alleen bij ouderen, maar ook bij jonge mensen. Zwakke bekkenbodemspieren liggen aan de basis van problemen zoals incontinentie en verzakking van blaas, baarmoeder of darmen.

  Amerikaanse wetenschappers onderzochten daarom of vrouwen met bekkenbodemproblemen lage vitamine D-concentraties in het bloed hadden en of er een verband kon worden gevonden tussen vitamine D-concentraties en bekkenbodemproblemen. Uit hun onderzoek blijkt dat de gemiddelde vitamine D-waarden aanzienlijk lager waren bij de vrouwen die minstens één bekkenbodemprobleem rapporteerden en bij vrouwen met incontinentie, ongeacht hun leeftijd.
  Het risico op één of meer bekkenbodemproblemen daalde naarmate de vitamine D-concentraties in het bloed stegen, zowel bij jonge als bij oudere vrouwen. Vrouwen van 50 jaar of ouder hadden bovendien een 45% verminderd risico op incontinentie wanneer ze vitamine D-waarden van 30ng/ml of meer hadden.
  De onderzoekers concluderen dat hogere vitamine D-waarden het risico op bekkenbodemproblemen en incontinentie verminderen.
  Referentie:
  Badalian SS, Rosenbaum PF. Vitamin D and pelvic floor disorders in women: results from the National Health and Nutrition Examination Survey. Obstet Gynecol. 2010 Apr;115(4):795-803.

 13. @ Kritisch:
  Ik had geen mogelijkheid meer om te reageren op je reactie (vind ik wel een beetje mager hoor Guido), dus maak ik er maar een nieuwe posting van

  “@Abranna, dat is apart want vitamine A en D worden beiden toegevoegd aan boter. Dat zou dus betekenen dat je alleen wat hebt aan de vitamine A. De reden dat ik toch af en toe boter gebruik is juist die toevoegingen. Ik hou niet van boter op mijn brood maar bak er daarom af en toe mee, waar olie ook zou kunnen voldoen. Daar zou ik graag meer over willen weten en dan specifiek waarom beiden dan nog toegevoegd worden.”

  Heb je wel eens onderzoek gedaan naar het bereidingsproces van margarines en alle daarvan afgeleide produkten?

  Ik heb lang geleden eens een opleiding orthomoleculaire voedingstherapie gedaan. Mijn parate kennis is een beetje weggezakt maar wat ik wel weet is dat ik met die kennis nooit meer een margarine in mijn koelkast heb gehad. Alleen roomboter en dat gebruik ik af en toe. Ik smeer gewoon geen boter op mijn boterham, bak er af en toe in(als verwenner :)) Normaal bak ik in palmvet of olijfolie oid.

  Deze website verwoord het wel leuk:

  http://www.puurgezond.nu/columns/column/article/boter-op-je-brood-358.html

  1. Laat maar Guido, ik geloof dat ik het ei van Columbus gevonden heb. Al die forums werken weer anders pfff 😉

  2. Abranna: we hebben hier op de site al die reacties-op reacties-op reacties met de ‘schalenmethode’ weggehaald. Het werd er niet overzichtelijker door..!

 14. @abranna,

  Je zegt dat het incontinentie kan voorkomen, maar als je al incontinent bent zou het dan ook kunnen verminderen?

  Overigens heb ik nog een algemene vraag over dit onderwerp;

  Ik ben vandaag Vitamine D3 gaan nemen, Via druppels.
  er stond 2 druppels is de dagdosering maar goed ik heb dit artikel gelezen en zo nog meer…

  maar mijn vraag er stond ook dat 6 druppel 600 IE was en dat dit staat voor 15 mcg. Ik heb nu 10 druppels genomen, het lijkt mij dat dit dan staat voor 1000 IE. (lange inleiding) Heb ik dit goed uitgerekend of niet, en zo ja hoeveel is dat dan in mcg. (sorry slecht rekenwonder)

  Ik hoop op antwoord.

  Groeten
  John.

  1. @abranna,

   Je zegt dat het incontinentie kan voorkomen, maar als je al incontinent bent zou het dan ook kunnen verminderen?

   Overigens heb ik nog een algemene vraag over dit onderwerp;

   Ik ben vandaag Vitamine D3 gaan nemen, Via druppels.
   er stond 2 druppels is de dagdosering maar goed ik heb dit artikel gelezen en zo nog meer…

   maar mijn vraag er stond ook dat 6 druppel 600 IE was en dat dit staat voor 15 mcg. Ik heb nu 10 druppels genomen, het lijkt mij dat dit dan staat voor 1000 IE. (lange inleiding) Heb ik dit goed uitgerekend of niet, en zo ja hoeveel is dat dan in mcg. (sorry slecht rekenwonder)

   Ik hoop op antwoord.

   Groeten
   John.

   @ John,
   ik denk dat het zeker wel de conditie van de spieren verbetert. Verder is het goed om in die situatie flink veel bekkenbodemspier-oefeningen te doen. Een hele goede is: net doen alsof je vreselijk je plas op moet houden. Deze oefening kan overal gedaan worden, bij wijze van spreken zelfs als iemand in de rij voor de kassa staat te wachten.

   6 druppels = 600 IE = 15 mcg
   1 druppel = 100 IE = 2.5 mcg
   10 druppels = 1000 IE = 25 mcg

   hartelijke groet, Abranna

  2. Sorry voor de herhaling, was makkelijk om even dicht bij de hand te hebben ;))

  3. John, een goede dosis is, zeker wanneer je er net mee begint, 5000 IE per dag. Dat is bijna 100 druppels, ik zou eens naar een andere verpakking gaan uitkijken als ik jou was. Voor mij is de goedkoopste die van Healthy Origins, 5000 IE/softgel, 360 in een pot, en dus meteen genoeg voor een jaar. Als je een lagere dosering wilt, kun je er bijvoorbeeld 5 of 3 per week innemen. Of 1. Wat je maar wilt.

  4. @Frits, het wordt nu wel zomer he? 5000 IE vind ik nu wat aan de hoge kant.

 15. Heb vandaag vitamine d3 gekocht bij de tuinen.
  Wat weten jullie mijn vraag is de pilletjes zijn van 10 mg. de verkoopster zei 1 per dag is voldoende maar wat denk b.v. drs. John hiervan en andere mensen die hier verstand van hebben.
  Ben erg nieuwschierig.
  Alvast bedankt

  1. 8000 mg per dag voor volwassen mensen, tenzij je tussen 10 en 2 uur bijna in je nakie gaat zonnen tot je roze kleurt. Dan maak je nl.ongeveer 10000/20000 aan.

 16. Wat een hysteria weer!
  Guido, het is niet slim om op basis van 1 artikel te roepen “dat er eigenlijk maar één conclusie mogelijk is”.

  Tevens staan er zelfs meer concrete adviezen op de KWF site, zoals hieronder al aangegeven, dan in dit artikel op jouw site.

  En waarom is dat boek van Gert Schuitemaker niet gratis te downloaden?

  1. Zeg beste Kees, misschien moet JIJ zeggen: IK VIND… Ik vind dat obv 1 artikel je dit niet kunt roepen.. Enz..
   Mike Adams is iemand die ik uitermate respecteer. Ik heb niets anders gedaan dan het artikel vertaald.. Snap je. En er wordt niet ‘zomaar’ iets geroepen..!
   Kijk naar alle leads die erbij staan man!! Snap jouw commentaar eigenlijk voor geen snars..

 17. de vit D3 van de tuinen zijn 10 mcg, van bonusan 15mcg, je moet starten met 150mcg per dag, dus reken maar uit, 15 van de tuinen en 10 van bonusan per dag en dat 6 weken, nu het zomer wordt, want de zon schijnt en dan ga je over op b.v 5 a 6 stuks, in de winter dosis weer verhogen en via je huisarts eens je vit D laten prikken.

 18. @pietje, Nee dat is niet teveel als je je titer wil opkrikken, als deze goed verhoogd is, kun je het halveren. Eerst bloed laten prikken en kijken hoe hoog hij is. Ik zelf slikte er 10 van 15mcg en nu 6.

 19. @abranna,

  Bedankt, “helaas” zit ik in de rolstoel dus dat zal misschien wat moeilijk zijn, maar we zien wel wat het gaat worden.

  Wat betreft die druppels, als ik die zoals ik uitreken 60 op een dag = 150 mcg, moet nemen dan is het zo op.

  en weet je toevallig ook of het goed is als je slechte nieren hebt? ik bedoel of het geen kwaad kan?

  Ik hoop wederom iets te horen 🙂

  Groeten
  John.

  1. @ John, er was iets met vit D en nieren maar dat moet ik opzoeken. Je hoort er nog van.

   Wat Dyzan zegt is ook helemaal waar! Laat je suikers staan.

   Groetjes, Abranna

  2. John, lees dit maar even door. Als je nieren niet goed werken is het wellicht beter om je bloed regelmatig te laten controleren door je huisarts. Dit ben ik al bij veel info over D tegengekomen, ook bij de ‘alternatieven’.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D#Overdosis_vitamine_D

   Trouwens, die bekkenbodemspieren kan je ook doen terwijl je zit hoor. Goedkoop en kost geen fysiotherapeut, geen gepeuter aan je lijf door en ander 😉

 20. Ik denk dat eerst eens goed onderzocht moet worden wat een veilige dosis vit. D3 is. Een teveel aan vit. D3 is nml. ook erg schadelijk.
  Probleem is dat de officiële instanties een bepaalde dosis aanraden die over genomen wordt door doktoren en voedingsdeskundigen die zoals het er nu uitziet wel eens veel te laag zou kunnen zijn, daarnaast raden alternatieve gezondheidswerkers ook weer bepaalde doses aan en heb je nog een heleboel andere mensen die de klok hebben horen luiden, maar geen idee hebben waar de klepel hangt.
  Het is allemaal te onoverzichtelijk. Het ene onderzoek is nog slechter dan het andere en weer andere onderzoeken worden gefinancierd door afhankelijke instanties en weer andere zullen wel de waarheid gevonden hebben, maar kun jij als leek weten welke dat zijn?

  Ik lees hier dat je bepaalde bloedwaardes moet hebben en dat je die moet laten controleren door een bloedonderzoek. Door wie? Juist! Diezelfde dokter die aanraad dat je veel minder nodig hebt. Wie zegt dan dat je waardes als 150nmol/l wel kunt vertrouwen?

 21. Een teveel ervan is schadelijk. Het veroorzaakt misselijkheid, nierproblemen en pijn in de botten. Vitamine D zit vooral in margarine, halvarine en bak- en braadproducten. Hieraan is de vitamine toegevoegd. Natuurlijke producten met vitamine D zijn vette vis (haring, makreel, zalm), zuivelproducten, eieren en vlees. Een tekort aan vitamine D kan bij kinderen leiden tot het ontstaan van de Engelse ziekte en bij ouderen kans op botontkalking. Als je te veel vitamine D binnen krijgt kan dat leiden tot kalkafzettingen in het lichaam en vergroot de kans op een hartinfarct.

 22. Als ik aandelen had in een vitamine D3 fabriekje zou ik het ook zo opschrijven. Dit artikel houdt de aandacht weg van echt gevaarlijke dingen. Suiker en Zout. Is de oorzaak van meer dan 50% van alle doden per jaar.

  Als ik op een dag als vandaag 1 uur in de zon ga staan, dan maakt mijn lichaam meer vitamine D3 aan dan wat ik in een jaar kan eten.

  Blijf je gezonde verstand gebruiken aub.

  Groet,

  Dzyan

 23. Bedankt je hulp abranna,

  Ik wacht het even af, heb nu alleen 10 druppels is 1000 IE gister en vandaag genomen, en hou ook mijn lichaam goed in de gaten. En ook denk ik dat ik van de week maar eens mijn vit D laat testen.

  Groetjes
  John.

 24. De goedkoopste oplossing is de M.I.R. Methode
  Of je wrijft drie keer over je hand en vraagt dan bv vitamine D aanvullen en klaar is kees.
  Of een kwartiertje in de zon als je tijd hebt.
  Alles is gratis je hoeft het maar te vragen.

 25. Lieve mensen,

  Kijk alsjeblieft eens naar dit interview en heel veel vragen zullen beantwoord zijn. http://www.youtube.com/watch?v=HH1rB-Ya2UQ&playnext_from=TL&videos=56avcIWvIv8

  Ik gebruik 10.000IU per dag en ik spring happy en gelukkig door het leven. Zodra ik ook maar een spoor van een koudje of iets voel opkomen slik ik 15.000IU en dan na 6 uur nog eens 15.000IU en de volgende dag heb ik absoluut helemaal nergens meer last van. Afgelopen winter ben ik niet een keer ziek geweest, dat wil toch wat zeggen, niet?

  Als je het moeilijk vindt om om te rekenen is hier de ideale omreken tool: http://www.etoolsage.com/converter%5CIU_Converter.asp wel alle balkjes invullen.

  En hier nog veel meer informatie http://www.vitamindcouncil.org/

  Vergeten jullie ook niet je Vitamine C (Ester C of Ascorbinezuur) en B12??? Zeker zo belangrijk!

  Life is Vitalicious!

  1. Ik slik helemaal niks en spring ook gelukkig en happy door het leven.

   NIet alleen afgelopen winter maar mijn hele volwassen leven heb ik niks gebruikt qua supplementen en ik heb absoluut helemaal nergens meer last van. Afgelopen winter ben ik niet een keer ziek geweest, de winters daarvoor ook niet, ook niet de winter dat ik chemotherapie onderging – en ook toen geen enkel supplement, gewoon lekker gegeten vogens de schijf van vijf, dat wil toch wat zeggen, niet?

 26. Niet knoeien met laaggedoseerde druppels of pillen. Ik neem gewoon softgels (op olijfolie basis) van NOW van 5.000 IE. Besteld via internet bij http://www.iherb.com/Vitamin-D. Lekker makkelijk, wel innemen met iets vettigs eten anders wordt het door het lichaam niet herkent. Bak alles in olijfolie dus dat is geen probleem.

  Half jaar geleden een 25(OH)D test laten doen, bleek mijn Vit D gehalte te laag. Toen ik voor de test ging was er nog een bovengrens (Vit D in bloed), toen ik belde voor de uitslag was die er niet meer….(?) Ze worden eindelijk wakker……..!

  Alhoewel ik een stevige roker ben en ook wel eens doorzak heb ik behalve een wintergriepje nergens last van gehad.
  Vitamine D rules……!!!!!

  PS. Ik heb geen belangen bij firma’s. Zag aan de reakties alleen dat er nogal wat mensen moeilijk aan het doen waren met de gangbare laaggedoseerde supplementen.

  PS. Voor de rest neem ik niks, gezondheid is een mindset !

 27. Guido,

  Mijn bericht over het KWF was in reactie op iemand die zei dat op de hele KWF-site niets te vinden was over vitamine D. En dat is dus niet zo.

  Dat jij de rol van cholesterol en vitamine D niet kent, wil niet zeggen dat dit voor iedereen geldt. Al vind je zelf van wel, jij bent echt niet de maat voor alle dingen.

  Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar de rol van vitamine D in relatie tot de afweer, inclusief tumorsuppressie en er komt steeds meer aandacht voor andere functies van vitamine D en de rol ervan bij (preventie van) hart- en vaatziekten, autoimmuunziekten en kanker. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat vitamine D deficiëntie een verband heeft met colonkanker; ander onderzoek brengt vitamine D ook in verband met andere vormen van kanker, maar daarover bestaat nog geen consensus in de wetenschap. En met dit laatste kan iemand als jij totaal niet uit de voeten.

  Als er geen concensus is, omdat bepaalde materie gewoonweg gecompliceerd is, dan is er in jouw optiek sprake van een complot. En als er een wetenschappelijke ontdekking wordt gedaan, dan moeten we geloven dat dit allang bekend was maar geheimgehouden werd door “big pharma” en het hele medische en wetenschappelijke veld, die niets liever willen dan mensen aan dodelijke chemo’s helpen.

  Dat veel mensen weinig tot te weinig vitamine D hebben, weet ik al jaren. Ook weet ik al een jaren dat is aangetoond dat zelfs 100 maal de de ADH voor vitamine D niet tot problemen leidt. Dit is openbare informatie die zo is op te zoeken. Dat jij dit allemaal niet weet en een geheimhoudingscomplot vermoedt, heeft wellicht te maken met je eenzijdige literatuurselectie. Niet alles wat jij niet weet is daarom een complot Guido.

  Maar als je alleen maar datgene in overweging wil nemen wat je eigen vooringenomen opvattingen bevestigt, kun je zo ongeveer alles voor waar aannemen en overal complotten zien. Dat blijkt ook wel uit de artikelen op deze site, waarvan niet alleen de inhoudelijke stumperigheid maar daarmee samenhangend ook de schadelijkheid elke beschrijving tarten.

  1. TW: mijn reactie was erop gericht om te zeggen, dat het KWF wel degelijk de zaak onderbelicht…!!! Je gaat hier weer makkelijk aan de essentie van mijn reactie voorbij.
   Ik vind het overigens weer HEEL OPVALLEND, dat je niet reageert hieronder, bij de reactie waarop ik reageer..!! Maar hier weer bovenaan de reacties een ‘los’ bericht plaatst… Wat wil je daarmee bereiken..??

   Kennelijk heb je niet zo’n zin om de nuances waar ik op wijs, uit te diepen, maar wel de aandacht af te leiden van het ontbreken van nuances in jouw stellingen! Het geeft niet hoor, maar het valt me op. Je reageert ook niet op mijn opmerkingen hierover. (Je valt wat mij betreft niet alleen door de mand, deze heeft volgens mij helemaal geen bodem meer..)

   Fijn dat JIJ het allemaal kennelijk al wel weet joh! Maar het gaat erom dat iedereen het te weten komt! Dat de juiste toon wordt aangeslagen daarbij, want het is wel degelijk alarmerend! Voor zó iets simpels als een basaal Vitamine-D-tekort, om dát te onderbelichten (zo beter?) En dáár, op dát punt, zit wat mij betreft wel degelijk opzet in het spel. Ik sluit me dan ook aan bij Mike Adams, als je het goed vindt…? 🙄 Er zijn inmiddels téveel belangen gediend bij het opheffen van het Vitamine-D-tekort. Dáár hoor ik je niet over.

  2. Voor wie nog meer wil weten over de stand van onderzoek naar de relatie tussen vitamine D en kanker:
   http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/prevention/vitamin-D

   Overigens wil ik er op wijzen dat vitamine D niet de enige component is bij het activeren van ons immuunsysteem. Daarbij spelen veel meer stoffen een rol, die alle in een nauwe onderlinge samenhang hun werk doen. Het toevoegen van extreem veel van een bepaalde stof, waarvan verwacht wordt dat het kanker kan bestrijden, leidt daarom niet altijd tot betere resultaten, omdat het kan resulteren in het uit balans brengen van deze essentiële samenhang, hetgeen kwalijke gevolgen kan hebben. We hebben dit al eerder gezien bij bijvoorbeeld beta-caroteen, waarvan vermoed werd dat het longkanker tegen zou gaan. Uiteindelijk bleek dat meer beta-caroteen bij rokers juist tot longkanker leidt.

  3. “…Ik vind het overigens weer HEEL OPVALLEND, dat je niet reageert hieronder, bij de reactie waarop ik reageer..!! Maar hier weer bovenaan de reacties een ‘los’ bericht plaatst… Wat wil je daarmee bereiken..??”

   Helemaal niks. Door die antwoordfunctie en de volgorde van de nieuwe reacties vind ik het een ontzettend onoverzichtelijke boel hier. Dus soms reageer ik gewoon met een nieuw bericht omdat ik niet weet waar ik het anders neer moet zetten. Ik kan namelijk niet in een oogopslag zien wat de meest recente reactie is maar moet me hier de hele tijd scheel zoeken waar ik een reactie kwijt moet. Daar heb ik niet altijd zin in.

   Het is geen complot van mij. Het komt doordat ik je commentaren erg onoverzichtelijk gegroepeerd vind. Ik zou bijna aan je vragen: wat wil je daarmee bereiken..??

  4. “…Er zijn inmiddels téveel belangen gediend bij het opheffen van het Vitamine-D-tekort. Dáár hoor ik je niet over.”

   Die belangen ken ik niet.

   In “jouw” stuk wordt de indruk gewekt dat met voldoende vitamine D (en hoeveel dat is, dat weten we dus nog niet) alle kanker de wereld uit te helpen is. Nou, zover is het nog niet hoor, dat we dat kunnen zeggen. Maar ga jij vooral door om mensen die indruk te geven als je dat zo graag wil hoor.

   Verder wordt in het stuk de indruk gewekt dat er een complot is om bepaalde vitamine D informatie geheim te houden. Ik zie geen aanwijzingen daarvoor. De aanwijzing blijkt nu, als ik je goed begrijp, dat niet iedereen die kennis heeft. Dat slaat natuurlijk nergens op. De betreffende informatie staat op openbare websites en is dus voor iedereen toegankelijk. Ergo: geen aanwijzingen voor een complot om dit geheim te houden.

   Ik vind het prima dat jij je aansluit bij Mike Adams, want het zegt alles over jou en dat is alleen maar goed.

  5. Grappig dat je nu wel doorgaat met reacties onder reacties.. hahahha. En maar niet reageren op mijn vragen?
   Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!

  6. Guido: Stel je vragen nog eens en dan zonder dat sarcasme. Ik vind dat Trijntjewinkel hele goede bijdrages levert in deze discussie. Bovendien lees ik de commentaren ook en heb ik even geen idee welke vragen je nu bedoelt.

   Ik ben het wel met je eens dat veel informatie er wel is, maar heel erg onderbelicht wordt (gehouden?)

   Verder wil ik even kwijt dat ik vroeger hagedissen kweekte en toen er nog geen goede daglichtlampen waren, men vaak overdoseerde met vitamine D3 preparaten. Dit had wel degelijk hele nare gevolgen voor de desbetreffende dieren. ik zie niet in hoe dit bij mensen anders zou zijn.
   Overigens kregen deze dieren voornamelijk problemen als ze afvielen. De overtollige vitamine wordt in het vetweefsel opgeslagen en komt bij afbraak van dat weefsel weer in het systeem terecht. Dit zou misschien een verklaring kunnen zijn dat sommige posters hier, die grote hoeveelheden Vit. D3 slikken (nog) geen problemen ondervinden.

   Ook is mij geleerd dat zonnebank lampen bijna alleen maar UV-a afgeven terwijl UV-b voor de synthese van pro-vitamine D naar vit. D3 zorgt.

  7. Morelio, ik hoop dat je ook snapt waarom ik dat doe. Ik zie kennelijk gedrag van deze figuur, ná de vele waarschuwingen voor deze figuur, van verschillende kanten, die jij niet ziet. Kan dat ook..? Sarcasme is een vorm van communiceren die niet veel mensen kunnen plaatsen, als de ondergrond hiervoor ontbreekt. Dat snap ik ook!

  8. Dat kan Guido. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook niet alles lees, wel de reacties in dit topic en daar kwam mijn opmerking vandaan.
   Ik denk ook dat sarcasme niet veel toevoegt aan de discussie. Maar dat is mijn visie.
   Ik vind iig. dat hier wel degelijk goede bijdrages geleverd worden door haar.

   Magoe.. verder met de discussie. 😉

 28. Er is er maar één die weet wat goed voor mij is, dat ben ik zelf. Daarmee ben ik ook ZELF verantwoordelijk voor mijn eigen gezondheid. Dat beseffend en naar mezelf uitsprekend ontwikkelde ik een gevoel voor wat goed en slecht voor mij is.
  Ik slik dagelijks vitamine D3 in variërende hoeveelheden. Tussen de 5.000 en 10.000 IE’s per dag. Mijn lijf heeft er antennes voor ontwikkeld.
  Naar elkaar gaan staan schreeuwen wat goed of slecht is heeft geen zijn. Zoek de stilte in jezelf, daar ligt JOUW waarheid.

 29. Precies, en de weermannen hebben de instructies om ons te waarschuwen voor felle zonnestraling en adviseren er nog snel even naast dat wij ons goed moeten insmeren.

  Naast het tekort aan vitamine is er nog een belangrijke oorzaak aan te wijzen voor het stijgende kankerpercentage onder de wereldbevolking en dat is demineraliseren van zowat alles dat wij binnen krijgen als dagelijks voedsel. Mineralen bevatten stoffen die verzuring tegen gaan en net aan mineralen hebben heel veel mensen ook gigantische tekorten, net als vitaminen die samen essentieel zijn voor onze gezondheid en daarmee ons afweersysteem.

  http://www.dr-rath-gezondheidsalliantie.org/wetenschap/cellulaire_voedingsstoffen.html

 30. @Morelio en @Guido, behalve bij vitamine C, die je gewoon weer uitplast wanneer je het niet nodig hebt, is overdosering van vitamines erg schadelijk. De werking van syntetische vitamines is tevens discutabel. Bovendien denkt men dat de opname alleen in zijn natuurlijke vorm plaats vindt en dat geeft te denken welke andere stoffen in de natuurlijke vorm schijnbaar nodig zijn voor die opname. Ook is het correct dat een zonnebank niet zorgt voor vitamineopslag in tegenstelling tot zonlicht. Vitamine A en D worden opgeslagen in vetten, dat is ook de reden dat men het toevoegt aan margarine (vraag is echter of dit zinvol is) en dus heeft Morelio daar een punt. Gezond eten en regelmatig buiten verblijven is de enige remedie, pak de fiets i.p.v. de auto naar je werk en dan krijg je zelfs in de winter vitamine A en D. Het is vooral onze manier van leven die zorgt voor het tekort! Dus ook hand in eigen boezem steken. Het belang van vitamine D wordt zeker niet achtergehouden en dat belang wordt je al verteld op het consultatiebureau. is dit dan niet in het belang van de farmacies? Ook daar wordt veel geld aan verdient en het is maar de vraag of het geld wat je daar aan uit geeft niet zinloos is.

  1. Kritisch: het is bijna onmogelijk om een overdosis Vitamine D te krijgen, ik citeer van de site van de Weston Price Foundation (HIER):

   Vitamineprogramma’s laten doorgaans de vitamine D uit het programma omdat men zich bezorgd over giftigheid maakt.
   Deze bezorgdheid is onterecht omdat vitamine D in alle vormen toxisch kan zijn in farmaceutische (zoals drugs en meditatieve) dosis.
   De gevaren van toxiteit worden niet groter, maar de dosis die resulteert in toxiteit werd ziekelijk gedefinieerd met het ongelukkige resultaat dat momenteel veel mensen lijden aan vitamine D gebrek of onvoldoende er van hebben.

   Waardes van 200 – 3000 nmol/l of hoger werden gezien in verschillende onderzoeken die supplementatie gebruikten en deze verdwenen vlug als de supplementatie gestopt werd. In zulke gevallen werden er op lange termijn geen problemen gevonden.
   Supplementatie over langere termijn, zonder controle, kan ernstige consequenties hebben.

   Voor 1993 was er geen goede resultaten opleverende bloedtest voor vitamine D verkrijgbaar. Nu is die er wel. Om problemen te vermijden zou iedereen die zich in bereiken van boven de 1000 IU vitamine D supplementatie per dag begeeft, een periodieke bloedtest moeten doen. Vergeet daarbij niet je totale vitamine D inname van alle bronnen te berekenen – zonlicht, voedsel (inclusief vitamine D in melk, en supplementen inclusief levertraan.

   Dr. Vieth suggereert dat de kritische toxische grens kan liggen bij 20.000 IU per dag en dat de Bovenste Grens (UL) eerder veilig gezet kan worden op 10.000 IU, dan op de momenteel gehandhaafde 2000 IU. Terwijl dit wel of niet het definitieve markeerpunt voor veiligheid kan zijn bij gezonde personen met geen actief lever- of nierprobleem, is er geen klinisch bewijs voor dat supplementatie over langere termijn als optimale onderhoudende dagelijkse dosis hoger zou moeten zijn dan 4000 IU. Deze waarde zou wat lager kunnen worden als er gecombineerd wordt met expositie aan licht UV-B (3;76)

   De doses die gebruikt worden bij klinische onderzoeken variëren van zo weinig als 400 IU per dag tot 10.000 – 500.000 IU, oftewel toegediend als op zichzelf staande eenmalige dosis per dag, per week of per maand. Zulke grote doses worden of als preventief middel of vanwege de inschikkelijkheid als een probleem beschouwd. Er schijnt wat bewijs er voor te zijn dat vitamine D beter werkt, zonder toxiteit, als het gegeven wordt in lagere meer lichamelijk aangepaste doses van 2000 – 4000 IU per dag, in plaats van eenmaal per maand 10.000 IU. Alhoewel een eenmalige maandelijkse dosis van 100.000 IU de lage waardes van vitamine D bij adolescenten in de winter heropvult (77).

   Volgens onderzoekers kan infrequente hoge dosering tot problemen leiden. In een recent onderzoek stegen de bloedwaardes binnen 2 – 4 uur na het toedienen van een orale dosis van 50.000 IU van extreem laag naar extreem hoog (meer dan 300 nmol/l) (65). En daalde dan weer langzaam naar onder-optimale waardes van voor de behandeling. Het is duidelijk dat dit de normale biofeed-mechanismes in de vitamine D en calcium regulatie ontwricht.
   Vitamine D heeft maar een kleine opslagcapaciteit in de lever en het perifere vet. Daarom hebben onze voorvaderen per definitie geen vitamine D in grote infrequente doses binnen gekregen. Terwijl de vitamine D in het lichaamsvet wordt opgeslagen, is de opslag niet voldoende om optimale bloedwaardes te behouden gedurende de wintermaanden (78).
   Een enkele expositie aan UV-B licht zal de waardes van vitamine D over de volgende 24 uur doen stijgen en dan weer dalen naar de basislijn of ietwat hoger binnen de volgende 7 dagen. Historisch gezien werden onze behoeftes aan vitamine D voldaan door dagelijkse behoefte aan zonlicht en/of de inname uit voedsel. Diëten met weinig vet er in en het gebrek aan zeevoedsel in het dieet draagt verder bij tot de momentele wereldwijde gebrek aan vitamine D.

   Opnieuw blijkt hoe belangrijk het is om DAGELIJKS zonlicht op de huid te krijgen..!! En vergiftiging is bijna niet mogelijk!

 31. @Guido, ik ga niet uit van één site en bovendien is het ook een vrij vage site. ik geloof nog steeds ook in wetenschappelijk onderzoek, waarbij niet alleen de auteur maar ook andere wetenschappers mee hebben gedacht en daarnaast ook het kort door de bocht genoemde “alternatieve circuit”. Net zoals ik anderen nodig heb mezelf en mijn gedachtengoed te spiegelen is dat ook noodzakelijk voor een onderzoek/discussie met waarde. Helaas is dat wat ik nu mis hier. Dank voor de eye-opener want ik besef ineens wat ik mis op deze site. De site wint aan objectiviteit wanneer er niet meer geageert wordt op de wetenschap maar wanneer juist beiden een rol gaan spelen. Tip!!!!!!! Benader ook wetenschappers die reageren op een artikel en laat het aan de lezer daaruit conclusies te trekken. Dat zou pas geweldig zijn, niet meer strijden over wie er nu gelijk heeft maar het beste van beiden:-) Dan maken wij met elkaar een punt.

  1. Helemaal mee eens. Ik vind ook dat er vaak teveel waarde gehecht wordt aan te weinig bronnen. Als je 100 onderzoeken doet naar de beste waardes voor vit. D3 dan zullen er mss. 5 zijn die een heel andere uitkomst hebben dan de rest, deze worden vaak weer aangehaald door mensen die er baat bij hebben dat deze onderzoeken geloofd of aangenomen worden. Dit zowel in het reguliere als het alternatieve circuit.

   Daarnaast heb ik persoonlijke ervaringen met het toedienen van (in dit geval AD3 van davitamon.) bij hagedissen die wel degelijk uitwijzen dat een overdosis kwaad kan. Helemaal als het dier wegens ziekte oid. zijn lichaamsvet aan moet spreken. Te weinig D3 is overigens net zo slecht.

   Daarnaast ben ik echter ook wel van mening dat bepaalde zaken, al dan niet bewust een beetje weggemoffeld worden in het belang van meer winsten aan medicatie en dat medicatie vaak de voorkeur geniet boven een natuurlijke manier van het versterken van het immuunsysteem. Overigens zijn de mensen daar zelf ook vrij vaak debet aan, ze willen een zogenaamde quick fix en niet hun hele levensstijl omgooien om langzaam beter te worden.

   Ook hier heeft het verhaal weer twee (of meer) kanten.

 32. @ TrijntjeWinkel

  Je schrijft het volgende:

  “Ik slik helemaal niks en spring ook gelukkig en happy door het leven.
  Niet alleen afgelopen winter maar mijn hele volwassen leven heb ik niks gebruikt qua supplementen en ik heb absoluut helemaal nergens meer last van. Afgelopen winter ben ik niet een keer ziek geweest, de winters daarvoor ook niet, ook niet de winter dat ik chemotherapie onderging – en ook toen geen enkel supplement, gewoon lekker gegeten volgens de schijf van vijf, dat wil toch wat zeggen, niet?”

  Ik zou hier graag op willen reageren (mijn reactie is langer geworden dan bedoeld, mijn excuses alvast):

  Als kind heb ik geen borstvoeding gekregen (zoals zovelen in de eerste emancipatiegolf… het was toen ‘mode’ om geen borstvoeding te geven).
  Ook nooit levertraan geslikt (ook dat was ‘uit’).
  Wel in de eerste periode van m’n leven de gangbare AD-druppels als baby/peuter gehad.

  De eerste 6 jaar van m’n leven opgegroeid in een flat (geen tuin), waarbij we 1 keer per week lang uitwaaiden in veld en bos vlakbij, daarna verhuisd naar huis met tuin, gewoon buiten gespeeld, maar toch 16 jaar in de schoolbanken gezeten en daarna werk gevonden waarbij ik het grootste gedeelte van de tijd binnen zit.
  Allemaal redelijk doorsnee.

  De eerste 6 jaren van mijn leven alles gegeten (zelfs gebakken lever ed.), daarna weinig tot geen vlees meer, wel vis. Verder gewoon schijf van 5. Bloedarmoede werd verholpen met ijzertabletjes en na mijn pubertijd geen bloedarmoede meer gehad, wel aan de lage kant, maar altijd binnen de marges, suppletie niet nodig.
  Ook dat klinkt nog redelijk doorsnee.

  Echter, als ik nu volgens de schijf van 5 eet, dan val ik om (bij wijze van spreken).
  Die schijf blijkt nl. na meer dan 35 jaar toch echt onvoldoende.
  Mijn doorsnee opvoeding heeft ofwel mijn lichaam te weinig basisreserves gegeven, ofwel er is een situatie ontstaan waarbij de producten in de schijf van 5 onvoldoende aanleveren om optimaal te functioneren.

  Sinds 5 jaar van de reguliere schijf van 5 naar de biologische schijf van 5 gegaan. Dat gaf lichte verbetering, maar was nog steeds niet afdoende.

  Toen ik echter ‘extreem’ ging (volgens de mening van mijn omgeving): nl. Raw Food (veganistisch) >>> werkte het ineens wel!
  Mijn lichaam functioneert dan optimaal, ik ben niet meer ziek, ook niet in de winter en alle vage fysieke kwaaltjes verdwijnen als sneeuw voor de zon (bij het starten met 100% Raw Food heb je wel eerst een korte periode een detox-reactie, van je gangbare voedsel).

  Maar, Raw Food vereist nogal wat ‘veranderingsmanagement’ in je leven, dus ik ben uit gemak weer ’teruggevallen’ in de bio schijf van 5. (Na 1 maand was dat ook direct voelbaar: alle vage kwaaltjes weer terug).

  Afgelopen zomer heb ik door omstandigheden praktisch geen zon gezien, eigenlijk 2 maanden alleen maar binnen gezeten…

  Gevolg: vanaf oktober t/m maart bijna chronisch aan de griep geweest. Nog nooit zolang en zo heftig ziek geweest en in de tussenperiodes gekwakkeld.

  Eerst geprobeerd dit met ander (beter) voedsel op te lossen (meer groente en fruit, VEEL MEER dan wat er op de schijf van 5 staat).
  Maar, ook dat bleek toch echt onvoldoende.

  De heftigste ziekteaanvallen heb ik uiteindelijk in toom gehouden met af en toe MMS (maar dat smaakt niet zo lekker, dus ik deed dat alleen in geval van hoge nood en vond dat mijn lichaam’s immuunsysteem het verder zelf moest doen).

  VITAMINE D:

  In maart was ik het zat >>> suppletie vit. D (5000 IE per dag) en ook de eerste lentezon haar werk laten doen. BINNEN ENKELE DAGEN was het grote ziek-zijn eindelijk over! Ondanks dat er op dat moment ‘gewoon’ volgens de schijf van 5 werd gegeten.
  Ik voelde bij wijze van spreken hoe elke dosis vit. D meewerkte aan het versterken van mijn lichaam. Daarna niet meer ziek geweest.

  De sleutel was in dit verhaal echt de vit. D. Blijkbaar zitten mijn waarden zo laag dat de reserves op zijn en dat het ‘schijf van 5’-voedsel te weinig biedt om dat op te vullen en om nog genoeg over te houden om minimaal te kunnen functioneren.

  ECHTER: volgens alle testen en bloedwaarden (voor diverse zaken, getest in de afgelopen jaren) ben ik al jaren KERNGEZOND, ondanks het feit dat ik me zo niet voel, al meer dan 10 jaar. Bij elke bloedtest, op mijn verzoek (want ik blijf zoeken), wordt er wel altijd gezegd dat ik een beetje aan de lage kant zit, maar dat ik toch overal nog netjes binnen de marges van alles zit en dat ik gewoon volgens (inderdaad) de schijf van 5 moet blijven eten.

  De doorsnee leefpatronen, die bij jou, TrijntjeWinkel, zo perfect werken en doorsnee adviezen die ik al jaren van mijn huisarts krijg, werken voor mij dus helaas niet.
  Ik ben al meer dan 10 jaar chronisch moe en uitgeput.

  BEHALVE dus wanneer ik ‘extreem’ ga: Raw Food of hoge vit. D-suppletie (de tot nu toe door mij ontdekte ‘sleutels’ in het bestrijden van mijn chronische moeheid en ziek-voelen/zijn.
  Ik ben nu tussen 35 en 40 jaar oud, maar wanneer ik dat toepas, voel ik weer dezelfde lichaamskracht als toen ik tussen de 20 en 25 was. Klachten en moeheid verdwijnen als sneeuw voor de zon.

  Omdat er hele volksstammen op dit moment doorsnee adviezen krijgen en iedereen die ‘binnen de ‘normale’ bloedwaarden-marges’ na enkele malen bij de huisarts een verwijzing naar een psycholoog mag verwachten, ben ik van mening dat het wel degelijk nodig is om (tijdelijk) meer nadruk te leggen op de positieve aspecten van de ‘extremere’ vormen van suppletie of aanpassing van voeding.

  De denkwijze: “Als je binnen de marges valt van de medische onderzoeken en ‘gewoon’ gezond eet, en af en toe buiten komt (maar wel UV-factor smeren!), 2 keer per week 20 min. sport, hoef je je niet druk te maken”… die denkwijze blijkt voor velen toch niet op te gaan.

  En laten we eerlijk zijn: ‘gewoon gezond eten’… wie doet dat tegenwoordig?
  Ons hele beeld daarvan is al jaren verwrongen! Van de oorspronkelijke schijf van 5 is in onze halffabricaat-voedselcultuur nog maar een fractie over.

  Deze minimale gezondheidsondergrens is een lachertje vergeleken bij welke fysieke (en mentale!) vooruitgang je kunt boeken als je het aandurft om eens te experimenteren met de wat verder gaande opvattingen op het gebied van voeding en suppletie.
  Toen ik dat eenmaal zelf aan den lijve had ervaren, had ik echt het gevoel dat er jarenlang onwaarheden tegen mij waren verkondigd, zoals: “je bent gewoon gezond, je moet niet teveel met je lichaam bezig zijn, anders wordt het een ongezonde focus”.

  Ik bleek uiteindelijk, na lang zelf te onderzoeken, niet gek te zijn!
  Mijn lichaam had, ondanks het opvolgen van de gangbare doorsnee adviezen, een chronisch tekort aan diverse voedingsstoffen en ik werd pas beter nadat ik NIET meer luisterde naar de doorsnee adviezen!

  TrijntjeWinkel, ik vind het fantastisch dat jij een lichaam hebt dat blijkbaar voldoende reserves heeft om zonder suppletie zelfs een chemo te kunnen doormaken. Waw! Petje af. Ik ben er jaloers op. Want mijn lichaam valt al om bij het opvolgen van de schijf van 5.

  Ik neem waar dat er meer mensen zijn, die ondanks hun doorsnee ‘gezonde’ gematigde levensstijl, toch veel minder vitaal zijn, dan hun leeftijd doet vermoeden en bij wie de diagnose “u bent kerngezond hoor!” maar al te vaak het spoor tot verder onderzoek vroegtijdig in de kiem smoort.

  Om tegenwicht te bieden in deze ‘doorsnee gezonde’ maatschappij, is het volgens mij (tijdelijk) nodig om wat meer gewicht aan de andere kant van de balans te leggen. Totdat er voldoende ruimte ontstaat om de categorie ‘kerngezonde, maar ‘onverklaarbaar’ toch uitgeputte’ mensen van adequate alternatieve kennis en voeding te voorzien. In de ‘doorsnee’-wereld is die kennis en voeding op dit moment helaas (nog) niet/onvoldoende te vinden.

  Beste TrijntjeWinkel,
  dat jouw lichaam altijd zo krachtig mag blijven!

  Vriendelijke groet,

  N.

  1. @ N.

   Ik ben anders wel kromgetrokken van de reuma hoor, haha! Maar evengoed hartelijk dank voor je goede wensen.

   Met betrekking tot jouw conditie in relatie tot je eetpatroon: een paar jaar terug is er een aardig onderzoek gedaan door een Engelse professor. Je kent waarschijnlijk wel de claims m.b.t. zogenoemde “superfoods”. Het was niet een heel groot onderzoek, maar niettemin toch aardig.

   Ze deden het volgende: van een groep van 100 mensen werd geanonimiseerd het vitaminegehalte in het bloed gemeten. Ook werd geanonimiseerd het eetpatroon van de betrokkenen in kaart gebracht. Vervolgens werden er d.m.v. anonieme randomisering twee groepen gevormd. De ene groep kreeg gedurende 6 weken een dieet met weinig vitaminen. De andere groep werd op een zeer vitaminerijk dieet gezet.Na afloop werd gekeken wie er op vooruit gegaan was.

   Enkele proefpersonen hadden onvoldoende vitamines in hun bloed bij aanvang van het experiment (ong. 10%). De rest scoorde voldoende.

   De relatie tussen een gezond dieet en voldoende vitamines was nauwelijks meetbaar. Er was een flink aantal mensen met een vitamine-arm dieet die toch geen tekorten hadden.

   De meeste mensen profiteerden van het gezonde dieet, maar bij enkelen had dit geen enkel effect: hun vitaminetekort bleef in stand, ondanks het gezonde dieet.

   De mensen zonder tekorten profiteerden wel, maar weinig: ze hadden geen tekorten en dat bleef zo, ze werden niet “gezonder”. Kennelijk is genoeg genoeg, en leidt meer vitamines niet tot “supergezonde” mensen.

   Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van prof. Lesley Regan (http://www1.imperial.ac.uk/medicine/people/l.regan/ ) en er is een documentaire over gemaakt door BBC Horizon, in 2008. Helaas is die niet meer online voor zover ik weet.

   Wat zeggen deze uitkomsten nu? Waarschijnlijk betekent dit dat niet alleen wat je eet een rol speelt, maar ook het vermogen van het lichaam om de noodzakelijke stoffen daarin in voldoende mate op te nemen. En dit vermogen blijkt niet bij iedereen het zelfde te zijn. De een is in staat om van een vitamine-arm dieet toch voldoende te profiteren en geen tekorten te krijgen, de ander blijft zelfs bij een supergezond dieet tekorten vertonen.

   Waar dat aan ligt en hoe dat te beïnvloeden, dat is nu de uitdaging om daar achter te komen. Het zou ook een verklaring kunnen geven voor jouw ervaringen en het zou ook kunnen verklaren waarom de relatie tussen voeding en het voorkomen/genezen van kanker en voeding zo onduidelijk is. Het gaat blijkbaar niet alleen om wat er naar binnen gaat, maar ook om hoe dat vervolgens door het lichaam verwerkt wordt.

   Met mijn berichtje poogde ik aan te geven dat wat voor de een geldt, niet per definitie ook voor de ander geldt.

 33. @ trijntjewinkel & allen:

  Aanvulling:

  Voor degenen die iets willen met vit. D en/of Raw Food (of andere alternatieven) >>> INFORMEER jezelf voldoende, en zoek naar (echt!) goede bronnen.
  Want ik ben het eens met velen hier dat een ‘quick fix’ niet bestaat en dat bijvoorbeeld (synthetische) vit. D3 wellicht minder goed is dan opname via je voedsel en de zon.
  Maar in geval van grote chronische depletie kan het tijdelijk een goede oplossing zijn (onder de juiste begeleiding van bijv. een orthomoleculair arts).

  Daar komt bij dat (net zoals met afvallen) ‘jojo-en’ tussen gezonde en ongezonde periodes ook niet zo goed is voor je lijf.
  Dus bijvoorbeeld opeens een periode 100% Raw Food (incl. detox reactie) afgewisseld met daarna weer niet en dan weer wel en weer niet, omdat het 100% lastig is vol te houden, waarschijnlijk schadelijker dan gewoon gematigd de schijf van 5 blijven eten.

  Dat komt, doordat een te kort durende, niet goed begeleide en niet compleet afgeronde detox-fase (getriggerd door, in dit geval, het hoge percentage Raw Food) voor je lijf schadelijker kan zijn, dan ‘gewoon’ blijven eten. De jarenlang genuttigde en geproduceerde (lichaamseigen) toxines die veilig opgeslagen zitten in je vet, komen los en wanneer ze niet goed afgevoerd worden door je lichaam, doordat de detox-fase te kort duurt of niet goed afgerond wordt, kunnen dan vrij rondzwervend door je lichaam schade aan je organen toebrengen.

  Dan denk je iets gezonds te doen, terwijl het effect het tegenovergestelde is.

  Verdere verdieping in de aangeboden informatie met betrekking tot deze onderwerpen is dus echt noodzakelijk, voordat je iets rigoreus gaat doen.

  M.b.t. Raw Food >>> geweldige resulaten zijn al merkbaar wanneer elke maaltijd 51% Raw Food bevat. 100% hoeft niet perse. Het is geen wedstrijd.

  Idem voor vit. D(3) suppletie >>> elk lichaam is anders.
  Trijntjewinkel voelt zich fantastisch zonder suppletie. iemand anders neemt 1000 IE per dag, weer een ander voelt zich pas goed bij 5000 IE per dag.

  Ik heb ooit gehoord van een studie naar 3 maandelijkse vit D injecties aan psychiatrische patienten die per keer 100.000 IE bevatten. Geen toxische reacties waargenomen (ook niet vlak na de injectie met deze zeeeeeer hoge dosering. Ik heb helaas geen originele bron m.b.t. dat specifieke onderzoek. Misschien is het ergens te vinden? Het was in ieder geval een Duitse ‘natur heilpraktiker’ die hierover vertelde en die zelf veel onderzoek naar vit. D gedaan had.

  Vriendelijke groet,

  N.

 34. ***GRATIS*** VITAMINE EN MINERALEN ***GRATIS***
  (zolang de voorraad strekt)

  Overal staan nu paardenbloemen in bloei.
  De gele bloemblaadjes zitten vol vitaminen en mineralen die je juist in het voorjaar goed kunt gebruikt.

  Dus lieve mensen, ga grazen. Lekker buiten, de zon op je huid, op de knieën in het gras, de bloemen van de paardenbloemen grazen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.