Advertentie

’n Vitamine-D-tekort-epidemie golft over de wereld!


Wij schrijven hier op WantToKnow.nl nog steeds over doofpotten. Maar wat heeft Vitamine-D hier dan mee te maken zul je je wellicht afvragen..? Die vraag is volledig beantwoord, als je het onderstaande artikel hebt gelezen.. Dan is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk: willens en wetens wordt informatie over het gevolg van Vitamine-D-tekort achtergehouden. Dat kan niet anders..!

De moluculaire opbouw van het vitamine-B12 complex. Deze B-variant komt ook ineens weer in de belangstelling, i.v.m. de enorm heftige tijdsperiode, waar we doorheen gaan.. (klik voor lead)

Maar ook wordt -willens en wetens- verzwegen dat dit Vitamine-D-tekort al uitermate ernstige gevolgen heeft voor het welzijn van miljarden mensen, die vooral in de ‘Westerse’ maatschappijen leven. En wat blijkt tevens?

De wetenschappelijke bewijzen zijn al lang en heel duidelijk! De meest simpele onderzoeken rondom Vitamine-D tonen heftige resultaten in dit verband. Maar waarom wordt dit dan niet grootst gepubliceerd, vraag je je af? Waarom wordt hier niet vanuit een Ministerie van Gezondheid stimulerend op gewerkt..?

Big Pharma, jazeker, daar zijn ze weer.. Big Pharma verkoopt chemisch-synthetische stoffen als ‘medicijn’ tégen de verschijnselen van Vitamine D-tekort(en). En die middeltjes-tégen steken schril af tegen de niet-patenteerbare, natuurlijke middelen, zoals Vitamine D.

Het blijkt eens temeer: bij deze farmaceutische medicijnen gaat het, zoals blijkt uit dit artikel, in feite alleen om de verkoop dan om ‘het medicijn’. Het is hier op de site al veel vaker gezegd en gevraagd:
‘Welke overheid pakt het ‘conflict of interest’ tussen Big Pharma en mensen-zoals-jij-en-ik nou eens bij de horens?’

De farmaceutische INDUSTRIE heeft PER DEFINITIE een tegengesteld belang met dat van hun ‘klanten’ die ze zeggen te helpen. Maar deze bedrijven is het allereerst om winst en macht te doen. U is het om gratis, NATUURLIJKE gezondheid te doen, geen kunstmatige. Laat staan chemisch-synthetische. Waar je dan ook nog eens heftig voor moet betalen.. Welke krachten zijn achter de schermen bezig om Vitamine-D, de meest noodzakelijke stof die je immuunsysteem nodig heeft, te ondermijnen..?!

X

* * *

X

Een epidemie van Vitamine-D-tekort golft over de wereld.

door Mike Adams, the Health Ranger, NaturalNews Editor

april 2010 © vertaling Guido Jonkers/WantToKnow.nl/.be
x

 

 

Mike Adams, gezondheidsjournalist, een man die met open vizier in de slag is om waarheidsvinding.

Er is een epidemie van Vitamine-D-tekort, die over de wereld golft. En het is een epidemie van een dusdanige omvang en reikwijdte, dat het de H1N1-griepepidemie-verhalen, die we een paar jaar geleden op ons bord kregen van de ‘experts’, erbij doet verbleken. Want Vitamine-D-tekort is niet alléén alarmerend wijd verspreid, maar het is tevens de wortel van veel serieuze ziekten, zoals kanker, diabetes, osteoporose (botontkalking) en hartkwalen..!

Een studie die werd gepubliceerd in het Maart 2010-nummer van het ‘Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’, maakt melding van een verbijsterende 59% van de wereldbevolking dat een Vitamine-D-tekort heeft.. Daarboven op komt ook nog eens het onderzoeksresultaat, dat maar liefst 25% van de onderzochte personen, extreem lage niveaus had van Vitamine-D.

De leider van het onderzoek, Dr. Richard Kremer van het McGill University Health Center verklaarde:

“Abnormaal lage niveaus van Vitamine-D worden in verband gebracht met een heel spectrum van ziektes, waaronder kanker, waaronder cardiovasculaire en auto-immuun verstoringen.”

Deze nieuwe studie toont bovendien aan dat er een verband is tussen een Vitamine-D-tekort en opgeslagen lichaamsvet. Dit ondersteunt de theorie die ik hier op NaturalNews al sinds jaren opper: Zonlicht zorgt voor afbraak van lichaamsvet. Daarbij is Vitamine-D waarschijnlijk het hormonale mechanisme dat ervoor zorgt dat dit vetafbraak-mechanisme werkzaam is. De onderzoeksresultaten met betrekking tot Vitamine-D, worden overigens steeds beter…

Vitamine D = de ’trigger’ voor je immuunsysteem.
Recent onderzoek dat door de Universiteit van Kopenhagen is uitgevoerd, toont aan dat Vitamine-D ons immuunsysteem activeert door ‘T-cellen’ zodanig uit te rusten, dat zij in staat zijn om infecties te bestrijden..! Dit onderzoek, dat geleid werd door Professor Carsten Geisler, van de afdeling ‘International Health, Immunology and Microbiology’, toont aan dat deze vechtcellen, de ‘T-cellen’ dus, slapend blijven, wanneer zij geen Vitamine-D als prikkel ontvangen! Ze blijven dan van weinig of generlei waarde, om binnendringende micro-organismen en virussen te bestrijden! Maar met genoeg Vitamine-D in je bloed, blijkt dat deze ‘T-cellen’ tot de tanden bewapend zijn en zich heel druk gaan maken om binnendringende vreemde lichamen op te sporen, om ze vervolgens te vernietigen en uit het lichaam te verwijderen..!

Met andere woorden: Vitamine-D werkt een beetje zoals de contactsleutel in je auto; de auto gaat niet starten als je deze sleutel niet omdraait… In je lichaam gebeurt dus niets op het gebied van immuunsysteem-activatie, totdat biochemische processen, aangedreven door Vitamine-D, in werking worden gezet..!
Wanneer je de het griepseizoen tegemoet treed, met een ernstig Vitamine-D-tekort, dan is je immuunsysteem feitelijk kansloos tegen deze seizoensgriep.. En daarom worden inderdaad die mensen het eerst ziek, die de hele dag binnen zitten, werken of gewoon niet buiten kúnnen komen. Zij leiden dan vooral aan een chronisch Vitamine-D-tekort..!!

Dat is dus ook de reden dat alle mensen die stierven aan de H1N1-griep, een chronisch tekort hadden aan Vitamine-D. Door hun uitermate zwakwerkend immuunsysteem, waren zij een makkelijke prooi voor de varkensgriepvirussen! Deze onderzoeksresultaten inzake Vitamine-D, dat het immuunsysteem bewapend, werden gepubliceerd in ‘Nature Immunology’. Als reactie op deze onderzoeksresultaten, meldden de onderzoekers:
“Wetenschappers hebben altijd al geweten dat Vitamine-D een uiterst belangrijke stof is, die er onder andere voor zorgt dat calcium opgenomen wordt in je botten, en dat deze Vitamine-D ook een uiterst belangrijke rol speelt bij het uitblijven of ontstaan van ziekten zoals kanker en MS. Maar wat we ons niet hebben gerealiseerd, is dat Vitamine-D een ESSENTIËLE ROL speelt in het activeren van het immuunsysteem.
(zie hier artikel uit de Engelse ‘The Telegraph’).

Het lijkt erop dat de Amerikaanse CDC (Centre for Disease Control) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) uiterst onwetend blijven inzake deze onderzoeksresultaten, anders hadden ze ongetwijfeld Vitamine-D ingezet om de H1N1-griep te bestrijden, in plaats van de massale vaccinaties..!

Ook in Nederland zijn veel publicaties verschenen over het belang van Vitamine D. In dit boek sluit Dr. Schuitemaker zich volledig aan bij de aanbeveling van een groep internationale experts met grote faam op het gebied van vitamine D. Net als hen adviseert Schuitemaker een dagdosis van 50 mcg ofwel 2000 IE vitamine D. Daarmee gaat hij aanmerkelijk verder dan het jongste advies van de Gezondheidsraad, dat dateert van september 2008. (klik op foto voor link naar Bol.com)

Vitamine-D zou vele malen effectiever zijn geweest en economischer (lees goedkoper),  tegen de ‘pandemie’, dan alle vaccinaties bij elkaar.. Zeker wanneer we ons bedenken, dat vaccins alleen werken als ze een immuunresponse triggeren. Een immuunresponse die weer niet zonder de absolute aanwezigheid kan van Vitamine-D in het lichaam..!!

Terwijl vaccins vaak uitermate ongewenste effecten hebben, zoals ernstige neurologische schade, bij kleine groepen gevaccineerden, is de enige ongewenste ‘bijwerking’ van Vitamine-D, dat het waarschijnlijk 77% van alle kankers voorkomt… (Zie hiervoor deze link HIER)

De algemene noemer voor ziekte..
Wat steeds duidelijker wordt, is dat nieuw onderzoek keihard aantoont dat Vitamine-D-tekort de grootste noemer is achter alle moderne en verwoestende afbraakziekten..! Van nierpatiënten is het bijvoorbeeld bekend dat zij, bijna zonder uitzondering!, een tekort hebben aan Vitamine-D en ook suikerziektepatienten kunnen zeer vaak in dezelfde categorie ‘Vitamine-D-tekort’ ingedeeld worden..

Mensen die lijden aan een vorm van kanker, zijn bijna ALTIJD lijders aan ernstig Vitamine-D-tekort!! Zo ook geldt dat voor mensen die lijden aan botontkalking (osteoporose) en aan Multiple Sclerose (MS). Het tekort aan Vitamine-D, kan weleens de basis zijn van heel veel afbrekende ziekten, zodanig dat een correctie van dit tekort, weleens kan gaan zorgen voor een revolutie, een totaalomslag in de gezondheidssituatie in de HELE WERELD..

En natuurlijk zou dat weleens funest kunnen zijn, voor de uitermate winstgevende ‘ziektebestrijdende industrie’, die tegenwoordig het wereldwijde medicijn-toneel beheerst.

Het is dus wezenlijk dat mensen gaan leren over de kracht van Vitamine-D, en omgekeerd  evenredig zal de ‘kankerindustrie’ gaan lijden, maar dit keer aan ernstige financiële verliezen. (Vitamine-D kan bijna 80% van alle kankergevallen voorkomen!)

Kan het zijn dat bijna alle economische systemen, zoals bedrijven en organisaties, zelfs NON-PROFIT organisaties!, die voor hun autoriteit en macht, afhankelijk zijn het bestrijden van kanker (en andere ziekten), zich verzetten tegen het ‘Vitamine-D-bewustzijn’..??! Ook zij hebben dus een -voor hun gevoel- tegengesteld belang. Als ze dat idee nou eens uit hun hoofd kregen!
Het Amerikaanse Kankerinstituut bijvoorbeeld, dat één van de meest kapitaalkrachtige non-profitorganisaties in de wereld is, plaatst paginagrootte-advertenties, die proberen mensen bang te maken voor zonlicht, wat tot gevolg heeft dat zijn in ernstige staat van Vitamine-D-tekort zullen blijven! Hoe is het mogelijk?

Officiële instanties weigeren allemaal om Vitamine-D aan te bevelen…! Maar tegelijkertijd bevelen ze wél de synthetische, gepatenteerde, hoogst-winstgevende medicaties aan, die feitelijk NIETS genezen!

Deze situatie van tekort blijkt wel heel toevallig de machtspositie van het NCI (National Cancer Institure) te versterken, dat ervoor zorgt dat mensen zich verliezen in het kankervraagstuk, terwijl een gratis geneeswijze (zonnenschijn) reeds lang beschikbaar is..!

De waarheid moet verborgen blijven!
Ook de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit, de FDA (Food & Drug Administration) wil kennelijk niet dat mensen achter de waarheid over Vitamine-D komen. Omdat geïnformeerde klanten onvermijdelijk méér Vitamine-D-supplementen zullen gaan nemen, waardoor allerlei ziekten voorkomen worden. Ziekten waarop de farmaceutische industrie rekent dat ze blijven bestaan voor haar monopolistische winsten. Elke patiënt die Vitamine-D neemt, is weer één patient minder die geld spendeert voor kankermedicijnen, diabetesmiddelen of medicijnen tegen hartkwalen.

En dat geldt gewoon ook voor non-profitorganisaties die het uitbannen van kanker in hun vaandel hebben staan.. Zij willen niet dat consumenten achter de waarheid komen over Vitamine-D. Zij blijven liever hun ridicule roze-lintjes consumentenprodukten verkopen, en claimen dat ze geld verzamelen voor menig fictieve ‘zoek-naar-de-kankeroplossing’-onderzoek. Een onderzoek dat al krankzinnig was vóórdat het begon. Zonneschijn is al lang gebleken hét middel te zijn tegen kanker en kanker te voorkomen, zolang wij mensen al op deze planeet lopen.
Voor onze voorvaderen was het niet nodig om hard hollend ‘achter-de-kankeroplossing’ aan te lopen, via een of andere fictieve fondsenwerving. Zij liepen alleen maar in de zon, en ze waren genezen van kanker. Alleen maar door het simpele feit dat ze zich blootstelden aan zonlicht. Buiten lopen, wandelen in de natuur, is alleen al, de ‘oplossing’, de ‘geneeswijze’ tegen kanker, waarvoor de industrie pretendeert miljarden nodig te hebben, middels haar aanvullende onderzoeken.

In zon om vitamine-D aan te maken. Zonnebrand op om huidkanker te voorkomen..?? Vitamine D die weer huidkanker voorkomt.. Even nátellen! (klik op het plaatje voor het artikel in het AD)

Men wil je onwetend hóuden!
De onvermijdelijke waarheid in deze zaak is dat de ‘moderne’ medische wereld wil dat mensen onwetend blijven inzake de geneeswijze via Vitamine-D. De financiële redding van de medische industrie hangt heer zonder meer van af, en hierdoor verminderen de meest invloedrijke medische organisaties, de aandacht voor het belang van deze vitamine, terwijl ze ook nog eens categorisch weigeren deze Vitamine-D voor te schrijven en/of aan te bevelen aan hun patiënten.

De NCI beveelt Vitamine-D NIET aan, net zo min als de borstkankerorganisatie ‘Komen for the Cure’ dat doet. Ook de AHA, de AMA, de ADA en de FDA weigeren allemaal om Vitamine-D aan te bevelen…! Maar tegelijkertijd bevelen ze wél de synthetische, gepatenteerde, hoogst-winstgevende medicaties aan, die feitelijk NIETS genezen!

In feite spreken we hier dus over een ‘stille-samenzwering’ want Vitamine-D wordt doodgezwegen door de gezondheidsindustrieën om hen nog méér business te bezorgen..  En dit zal natuurlijk alsmaar doorgaan, omdat bedrijven er zijn om geld te maken, en als jij in zaken zou zijn om geld te verdienen aan ziekten, dat zul je in het algemeen niet aan mensen gaan vertellen, dat ze zich kunnen genezen voor niets. GRATIS!

Vanuit het winstoogmerk dat deze bedrijven en organisaties hebben, levert het doorgeven van informatie over Vitamine-D aan mensen absoluut geen business’ op voor de gezondheidsindustrie. Het gaat over winst, winst over de ruggen van mede-mensen, zoals gewoonlijk..

Je kunt Vitamine-D niet uitbannen!
Maar je kunt de waarheid niet meer onder het tafelkleed verbergen. De waarheid over vitamine-D én de wetenschappelijke resultaten zijn hierin té sterk. ONWEERLEGBAAR!
Deze 9 absolute waarheden over Vitamine-D dien je te weten:

#1) De grote meerderheid van de Westerse populatie heeft een schreeuwend Vitamine-D tekort.

#2) Vitamine-D-tekorten stimuleren vele gezondheidsproblemen, zoals kankers, suikerziekte, botontkalking, nierziekte, depressies, zwaarlijvigheid en hartaandoeningen.

#3) Vitamine-D-tekorten kunnen eenvoudig worden gecorrigeerd door Vitamine-D-supplementen te slikken, en door het verstandig gebruik van het zonlicht op de huid.

#4) In feite zorgen zonnebrandmiddelen voor een blokkage van de produktie van Vitamine-D, waardoor het Vitamine-D-tekort blijft bestaan, ook al staan mensen bloot aan de zon.

#5) Het corrigeren van de wijdverspreide Vitamine-D-tekorten, zou over een breed veld de afbrekende ziekten die in onze maatschappij heersen, sterk verminderen. Hierbij zouden letterlijk honderden, zo niet duizenden miljarden Euro’s kunnen worden bespaard, op ziektekosten, waaronder vele landen gebukt gaan.

#6) Vitamine-D supplementen zijn uitermate voordelig. Het voorkomen van ziekten die ontstaan door een ernstig tekort aan Vitamine-D, is heel eenvoudig door deze supplementen. Het is een geringe investering in je gezondheid, die zich honderdvoudig of meer zal terugbetalen, via besparing op de gezondheidszorg.

#7) Vitamine-D is uiterst veilig! Er zijn feitelijk geen negatieve bijwerkingen bekend, van het gebruik van Vitamine-D door mensen die hier een ernstig tekort aan hebben. Zelfs in doses, waarvan lijkt dat ze extreem hoog zijn, zoals 4000 tot 8000 IE per dag. Dat is overigens meer dan 10x de huidige ADH. (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid)

#8) Een tekort aan Vitamine-D wordt voor een groot deel veroorzaakt door de ‘moderne levenswijze’ van onze maatschappij, waarbij we vooral BINNEN ZITTEN! Mensen leven, werken, en spelen steeds meer binnen en worden dan door kunstlicht beschenen. Hierdoor ontstaan ernstige tekorten aan natuurlijk ZON-licht, wat in bijna alle gevallen Vitamine-D genereert in ons lichaam.

#9) Vitamine-D zorgt ervoor dat de vatbaarheid van het menselijk lichaam voor infectieziekten dramatisch dealt. Hieronder valt dus ook de griep en dus ook de seizoensgriep en de HN-varianten van griep. Vitamine-D is DÉ stof die het immuunsysteem activeert en ervoor zorgt dat dit veel agressiever functioneert tegen virale infecties.

Beter dan een vaccin, veiliger dan een medicijn!

Als gevolg is Vitamine-D dus beter dan vaccins. Want Vitamine-D is een beter kankerbestrijder dan kankermedicijnen. Het is een beter osteoporose medicijn dan osteoporose-medicijnen. En Vitamine-D is een betere behandeling tegen diabetes dan diabetes-medicijnen..

Vitamine-D is gewoon als voedingssupplement te koop..!

Telkens weer blijkt dat Vitamine-D veiliger is, effectiever en uitermate voordeliger dan hele dure, monopoly-geprijsde medicijnen. Daarbij, is Vitamine-D vanaf onze geboorte af, een lichaamsvriendelijke stof, omdat het menselijk lichaam Vitamine-D aanmaakt wanneer het daarvoor de gelegenheid krijgt in de blootstelling aan zonlicht.

Laten we last-but-not-least niet vergeten dat Vitamine-D veel en veel vriendelijker is voor het milieu. Het door de WC spoelen van Vitamine-D-resten, vergiftigd onze vissen niet zoals de farmaceutische medicijnen dat doen. (Klik HIER voor een artikel hierover)

Met al deze waarheden over Vitamine-D komt natuurlijk de vraag boven: “Waarom wordt er in de gezondheidszorg-reorganisatie helemaal niet gesproken over dit voedingsmiddel?
Want als je werkelijk de gezondheidssituatie van een land wilt verbeteren, DAN DIEN JE ALS EERSTE TOCH DE EPIDEMIE VAN VITAMINE-TEKORT ONDER DE BEVOLKING TE CORRIGEREN…??!!

Wanneer het erop aankomt om mensen gezond te houden, dan kan geen medicijn in de wereld het opnemen tegen Vitamine-D. Simpel, betaalbaar en uiterst veilig..
Je kunt het voor niets krijgen, er is geen recept van een dokter voor nodig.. Zelfs geen bezoek aan de dokter. Je hoeft zelfs geen winkel in om een voedingssupplement te halen. Zorg er alleen voor, dat je buiten loopt, in de zon, en INITIEER JE EIGEN FYSIEKE HELING!

Het idee dat kankerpatiënten hun eigen ziekte zouden kunnen genezen, door in de natuur te gaan wandelen, is het meest afschrikwekkende beeld voor de kanker- en vaccinatie-industrie..! Big Pharma verafschuwd de gedachte dat mensen onderlegd raken op het gebied van voeding. Dat deze mensen zich gaan realiseren dat alléén al Vitamine-D, de noodzaak voor honderden verschillende medicaties én vaccins kan wegnemen.
Vitamine-D activeert heling, het helpt het lichaam om zich te verdedigen tegen ziekte, én het is de meest heftige bedreiging voor de winstgevendheid van de ‘gezondheidsindustrie’, die tegenwoordig de medische wereld domineert.!

Als de huidige-medische-wereld in staat zou zijn om Vitamine-D uit te bannen, dan zouden ze dat onmiddellijk doen! Wellicht dat ze daartoe inmiddels allerlei pogingen doen, zoals bijvoorbeeld via het wetsvoorstel van oud-presidentskandidaat van de republikeinen, John McCain, die voedingssupplementen wil verbieden. (Zie HIER).

Mike Adams

Bronnen voor dit artikel, o.a.:

en CBC-canada HIER

Aanvulling op dit artikel:

Vitamine-D3 in plaats van D2!

 

 • Onderzoek toont aan de Vitamine D3 rond de 87% krachtiger is in het ophouden van vitamineD-concentraties in het lichaam. Daarbij produceert D3 een 2- to 3-voudige, hogere opslag van Vitamine D in het lichaam als D2 dat doet. Vitamine-D3 wordt bovendien ook zo’n 5x sneller omgevormd in het lichaam als D2. Dus mijdt D2 zoveel mogelijk, veelal een synthetische Vitamine-D-vorm!
 • Het optimaliseren van je VitamineD-niveau in je lichaam, kan weleens de meest belangrijke stap zijn die je zet in het ondersteunen van je lange-termijngezondheid. En dat doe je feitelijk heel eenvoudig: zorg dat je grote hoeveelheden zonlicht op je huid krijgt, of via een gezonde zonnebank. En als je het dan oraal wilt innemen, gebruik dan altijd Vtiamine D3 ipv D2!!
 • De meest belangrijke factor is je VitamineD-serum niveua, dat idealerwijs op een niveau van 50-70 ng/ml hoort te liggen.. Als je dus oraal Vitamine D(3) inneemt, zorg er dan voor dat je dit niveau aanhoudt. IN het algemeen kun je zeggen dat volwassenen ongeveer 8.000 IU/vitamine D per dag moeten innemen om dit niveau te handhaven.

295 gedachten over “’n Vitamine-D-tekort-epidemie golft over de wereld!

 1. Er wordt wat afgeschreven op deze site. Er zijn mensen die blijven volhouden dat al die supplementen onzin zijn als je maar gezond eet. Dat is echt al lang achterhaald door een lange reeks onderzoekingen.
  Sommige bijdragen zijn gebaseerd op een groot gebrek aan kennis maar ze kakelen maar door. Er zijn gelukkig ook een aantal bijdragen van mensen die echt weten waar ze het over hebben. Ook een paar prima links. Bedankt.
  Vitamine D is de absolute topper onder de supplementen. Zowat elke cel in ons lichaam wordt aangestuurd door vit D. Ons immuunsysteem is volledig afhankelijk van de aanwezigheid van vit D.
  Hier enkele opmerkingen nav dingen die ik in de tekst las:
  1-de geactiveerde vorm van vit A (retinol) (dat is de vorm die in levertraan zit) deactiveert de werking van vit D. Niet nemen dus. De vorm van vit A in groenten bv (betacaroteen) doet dat niet.
  Lees maar: http://www.vitamindcouncil.org/newsletter/2008-december.shtml
  De newsletter van de http://www.vitamindcouncil.org is zeer de moeite waard.
  2-olijfolie gebruiken voor bakken is zeer af te raden. Olijfolie mag niet verwarmd worden omdat er dan toxische stoffen ontstaan. Gebruik kokosolie/vet. Dat mag wel verwarmd worden. Het wordt al honderden jaren in heel Azie gebruikt. Koop wel de ontgeurde vorm anders domineert de geur te veel. Voor het bakken van vlees (wat ik zeer zelden doe) raad ik roomboter aan.
  3-de hoeveelheden vit D in margarines etc is zo laag dat je het beter kan vergeten dat het er in zit. Bovendien zou ik margarines helemaal vergeten. Allemaal troep.
  4-de verhalen over de overdosering van vit D zijn erg hardnekkig en dateren nog uit de tijd dat de kennis over vit D rudimentair was. Men kan nooit te veel vit D krijgen door in de zon te zitten. Integendeel men krijgt eindelijk een adequate bloedspiegel. Beach bums hebben een 25(OH)D van 250nmol/L (= 100ng/ml). In die range moet je zitten om een goede kanker preventie te bereiken.
  Iemand die vit D supplementen en zijn hersens gebruikt kan niet in de toxische range komen. Zelfs niet bij 10.000 IU per dag.

  1. @Andries, ik heb nog nooit gehoord dat je olijfolie niet mag verhitten, dat wordt altijd door iedereen aangeraden, zelfs door mijn ortho-therapeut. Wat ik wel weet is dat dat voor zonnebloemolie geldt.

  2. Jacqueline,

   Olijfolie is minder hitte bestendig!

   gr.

   Wietse

 2. @ trijntjewinkel en andere anders denkenden !
  Even een bericht van huishoudelijke aard. Het is mijn voornemen om de site te sluiten voor andersdenkenden.
  Je kan lezen wat je WIL maar het ZURE gezeur van jullie ben ik Spuug Zat !!

  Of doe normaal of ga WEG !!

 3. Eet wat je lichaam je zegt te eten, vergeet daarbij wat je ego je ingeeft. Jouw lichaam weet het beste wat het nodig heeft en geeft dit gewoon aan.

  Luister naar het lichaam en je weet wat je nodig hebt.
  De ene dag is de andere niet, soms heeft het zin in eiwitten, de andere keer meer aan groenten en fruit.

  Luister intens en je weet wat je eten moet.

 4. In 2004 is er bij mij, middels een biopsie, prostaatkanker geconstateerd. Mijn PSA schommelt tot heden, dus 6 jaar lang, tussen 5,5 en 8,9. Het is net als de tanden van een zaag, wel een beetje een rare vergelijking.
  Als er zon is, zit ik of werk ik in de tuin. Wat blijkt nu? Er is een relatie tussen mijn gehalte PSA en zonneschijn!
  Na de winter is er een vehoging van mijn PSA en na de zomer een lage waarde.
  Of ik nog prostaatkanker heb weet ik niet. Na de diagnose heb ik 3 maanden lang 60 abrikozenkernen gekauwd en gegeten en dat per dag. Nu wil de arts weer een biopsie, want dat staat in het protocol!
  Dat lijkt mij niet goed. Een behoorlijke verstoring van de prostaat, nieuwe bloedvaatjes om de rommel op te ruimen. Maar die een kankercel nodig heeft, als deze er nog is, om zich te verplaatsen in het lichaam.

  Sinds een half jaar neem ik nu 65 mcg D3 en mijn gehalte 25(OH)D is 99nmol/l Veel te laag. Moet zijn 175nmol/l
  Daar richt ik mij nu op.

  Maar dat kan NU nog! Het Kabinet ( CDA/CU/PvdA) wil onze vitaminevrijheid sterk beperken.
  Minister Klink schrijft 7 januari j.l. in een brief aan de Tweede Kamer:
  “Een inname hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid levert geen gezondheidswinst”
  Dat is het advies van de Gezondheidsraad aan de minister!
  “En voorkom een te hoge inname van microvoedingsstoffen”

  Dat staat ons te wachten na de verkiezingen !!
  Daarom is een grote landelijke actie om onze vitaminevrijheid te behouden noodzakelijk.

  Op http://www.uitdaging.net en http://www.leefbewust.com staan in mijn “brief aan een kiezer” de partijen die VOOR onze huidige vitaminevrijheid en CAM zijn.
  Lees die brief en stuur deze door a.u.b. !

  Ik hoop dat veel gezondheids sites en CAM organisaties
  deze oproep plaatsen.

  1. Beste Peer,

   Het zal aan mij liggen, maar ik kan op beide sites je brief niet vinden. Misschien kun je een directe link naar de pagina geven ipv dat ik op beide sites door de bomen het bos niet kan vinden. Dank!

   Groet,
   N.

  2. tja sommige stoffen moet je nu eenmaal niet overdoseren dat is namelijk schadelijk voor de gezondheid. daarom word er per stof gekeken wat een veilige en nuttige dosis is.

 5. Het is allemaal zo verwarrend wat gaan we doen ?
  Zeker in de zon zitten als hij er is maar hoe zit het nou met die vitamine D is er misschien iemand die niet zo bevooroordeeld spreekt, wat is de juiste dosis ??? Kan dan niemand het zeggen jullie lijken het allemaal zo goed te weten !! Kom dan eens vooruit en zeg wat goed is ! Al die verschilende opinies en niemand kan echt zeggen waar het op staat!
  Zijn er onder ons op deze site misschien nog natuur artsen ???
  Hoop n.l. dat die het weten !!

  Groetjes
  Pietje

  1. @ Pietje, @ Gait,

   Teveel innemen is nooit goed. maar vitamine D heeft relatief gezien een lagere toxiciteit dan bijvoorbeeld water. De officieel aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is momenteel zo laag en onze natuurlijke aanmaak ook, door te weinig blootstelling aan de zon, dat depletie meer voorkomt en een groter risico voor de gezondheid vormt dan dat er gevallen van overdosering voorkomen.

   Daar komt bij dat verschillende ziekenhuizen verschillende waarden hanteren om te bepalen wanneer iemand vit. D(3) deficient is of niet. En die lopen nogal uiteen. Er is hier dus geen standaard voor (zie wikipedia). In het ene ziekenhuis krijg je te horen dat je prima gezond bent, in het andere dat je een groot tekort hebt. Vraag dus altijd naar de exacte meetwaarde bij bloedonderzoek.

   Momenteel is de aanbevolen hoeveelheid voor volwassenen 200 IE per dag. In reguliere supplementen zit soms zelfs minder (bijv. 130 IE).
   Hieronder info over wat de maximale bovengrenzen zijn. Die liggen ver boven de aanbevolen hoeveelheid en er zijn al diverse verzoeken gedaan voor een heroverweging van de aanbevolen dagelijkse inname voor vit. D(3).

   M.a.w. Als je dus op eigen initiatief boven de aanbevolen hoeveelheid gaat zitten, maar ruim onder de toxische hoeveelheid, zit je dus hoogstwaarschijnlijk goed.

   Overigens, 10 minuten met ontbloot lijf in de zon bij zonnekracht 3, zonder sunblock (dat is overigens ook de lengte die je veilig kunt zonnen zonder te verbranden) is al goed voor 10.000 IE, gewoon zelf aangemaakt >>> dat ligt dus ook ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Zonnekracht 3 zonder bewolking komt echter te weinig voor in Nederland om voldoende aan te maken om de winter door te komen.

   Wikipedia:

   Chronische toxiciteit:

   De maximaal veilige dosis (bij chronisch gebruik) voor vitamine D3 is momenteel 50 µg (2000 IE) per dag. Volgens een risico-analyse uit 2007 kan deze waarde zonder bezwaar worden vervijfvoudigd tot 250 µg (10.000 IE) per dag[69], 100 maal de huidige ADH voor personen tussen 4 en 50 jaar.

   Bij kortdurend gebruik kunnen veel hogere doseringen gegeven worden. Zo werd na het geven van injecties met 600.000 IE (15 mg) de calcidiolspiegel verhoogd van 2 ng/ml naar 22 ng/ml bij tien ouderen zonder enige aanwijzing voor toxiciteit.[70] Dergelijke doses zijn niet alleen veilig, maar worden ook aanbevolen voor ouderen om vitamine D deficiëntie in de winter te voorkomen.[71]

   Vitamine D vergiftiging door voedingssupplementen:

   In Nederland is het vrijwel onmogelijk om toxische hoeveelheden vitamine D3 binnen te krijgen via voedingssupplementen. Vitamine D3 heeft pas toxische effecten bij serumwaarden van 250 nmol calcidiol per liter of meer.[13][33] Dergelijke waarden worden pas bereikt bij chronisch gebruik van meer dan 10.000 IE (250 µg) vitamine D3 per dag,[33] honderd maal de huidige aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen. Aangezien voedingssupplementen in Nederland maximaal 5 microgram per dag mogen bevatten,[26] is het risico op overdosering van vitamine D3 door het gebruik van een voedingssupplement, mits men zich aan de aanbevolen dosering houdt, in Nederland daarom uitgesloten.
   Bij suppletie van Ergocalciferol (D2) treedt eerder toxiciteit op dan bij D3 waarvoor de drempel voor toxiciteit veel hoger ligt.

   In onderzoek is diverse malen aangetoond dat lage bloedspiegels van vitamine D algemeen voorkomen, zelfs bij personen met een ogenschijnlijk adequate inname via de voeding, waaruit blijkt dat het risico op een chronisch tekort op vitamine D vele malen groter is dan het risico op een overdosis.[13][22]

   Voor de bronnen (zie cijfertjes), verwijs ik naar wikipedia en van daaruit kun je verder zoeken.

   Vriendelijke groet,

   N.

  2. @ Pietje

   Te veel vitamine D kan bijna niet. 50 microgram per dag kan best en is onschadelijk. Ik ga het ook weer gebruiken na dit artikel. Mijn vader krijgt voor botontkalking van de dokter in het ziekenhuis 25 microgram vitamine D.

   http://www.nieuwlichtopvitamined.nl

  3. Ach Pietje, als kind leerde ik al dat zodra de R in de maand kwam we extra vitamine moesten slikken in de vorm van levertraancapsules (dat was D en E met sinaasappelsmaak) aangevuld met vitamine C en een paar kalktabletten voor de botten die hard moesten groeien. Als het niet regende speelden we altijd buiten (computers waren er niet). En zomers bleven we wel in de schaduw als de zon te heet werd. Misschien hebben we nu iets extra’s nodig omdat onze leefomgeving meer vervuild is en de stressfactor hoger ligt. Laat je overigens niet gek maken en gebruik je gezonde verstand en houd je aan de aanbevolen hoeveelheden.

   De goede invloed van D op het imuumsysteem werd trouwens vorig jaar in een Amerikaans ziekenhuis bevestigd toen alle patiënten, verplegend- en schoonmaakpersoneel allemaal de Mexicaanse griep kregen behalve de patiënten op één zaal: de gevangeniszaal. Gevangenen slikken in Amerika vitamine D omdat ze jarenlang weinig buiten komen. Zo zie je maar weer: elk nadeel heb z’n voordeel!

 6. Vit.D is ook uitstekend bij depressie en vooral bij het afkicken van anti-depressiva. Gedurende mijn onderzsoek naar anti-depressiva en het afkicken daarvan, kwam ik talloze keren Vit.D (van de zon) tegen als bijzonder sterk hulpmiddel. Maar idd ook voor heel erg veel andere ziekten. De theorie dat de T-cellen gevoed/opgeladen worden om het immuniteits-systeem goed te laten werken, kom ik steeds tegen.

  De werking van Vit.D is al heel erg lang bekend en wordt m.i. bewust achtergehouden en zelfs ontkracht. Wat kregen we steeds te horen? Niet te lang in de zon, want dan krijg je huidkanker. Weet U het nog? Het waren spotjes op TV van onze “zorgzame” overheid. Niemand wil kanker.

  Vervolgens worden er zonnebrand-creme’s ontwikkeld die ons zouden beschermen. Voor wie het echt wil weten: Google eens naar de ingredienten van die produkten en merk, (ws. tot uw stomme verbazing op) dat er nogal wat giftige stoffen inzitten.

  1. -beledigende deel van de reactie verwijderd-

   Al vanaf de 19e eeuw wordt onderzoek gedaan naar de rol van vitamine D. Reeds toen is ontdekt dat met vitamine D in de voeding rachitis kan worden voorkomen. Sinds vitamine D aan de voeding wordt toegevoegd, komt rachitis vrijwel niet meer voor.
   In de eerste helft van de 20e eeuw ontdekte men de relatie tussen vit. d, zonlicht en rachitis. Wat er bekend is over vit. D, danken we aan de medische en biochemische wetenschap en nergens anders aan.

 7. en aan die farmaceutiche ziekte werkt onze minister ab klink heel graag aan mee en ook onze doktoren want zij hebben allermaal dollar tekens voor hun ogen en dat is pas een ziekte .je kunt eigenlijk hellemaal niet meer op welke site dan ook iets over fitaminen omdat meneerFARMA dat liever niet wil want anders kan hij geen medicijnen meer verkopen ! die ons eigenlijk nog zieker maken dan we al zijn om dat wij teveel troep uit de muur halen en bij de slager bakker groenteman kruidenier want in alles zit een hooptroep in die WIJ MENSEN EIGENLIJK NIET MOETEN NUTTIGEN maar ja het word ons gewoon opgedrongen he van meneer FARMA en onze restand van de ministers willen er ook niet aan want ook zij willen graag in een heel groot huis wonen ! die ?? wij! de bevolking betalen voor ze op welke partij je ook stemd ze zijn allemaal het zelfde ook met gedogen !

  1. @Garriet60.

   Even terug naar school om wat nederlands te leren typen,ok?
   Verder ben je gewoon niet goed wijs.

   Kees

  2. Ik wou even wat kwijd ik vind dat garrie60 wel gelijk heb En zo gaat het wel. en schijf fouten heb iedereen wel en Dat heb jij ook wel eens toen je jong was Dutchie wat zit Je toch te klagen over iemand anders let eerst maar eens op Je zelf je komt hier op deze site alleen maar op mensen te Klagen en echt nuttig komt er niet uit bij je waar het over Gaat Dutchie je ben net zelf zo klein kind die net uit de Wieg komt om te kijken.

  3. Dutchie, Garriet heeft al eens uitgelegd waarom ze taalfouten schrijft.
   Eerst even jezelf afvragen wat de oorzaken kunnen zijn van zulke dinge.
   En iemand uitschelden voor niet goed wijs getuigt van weinig respect.

 8. Zonnebrand: bescherming tegen een prijs
  Verschenen in juli/augustus 2008

  Recent Amerikaans onderzoek spoort ons aan na te denken over een al te scheutig gebruik van zonnebrandcrèmes. Heel vaak zit daar oxybenzone in, en dat beschermt niet alleen tegen de zon maar lijkt ook vervuilend te zijn voor mensen.

  Bijna alle Amerikanen zijn ‘vervuild’ met een giftig ingrediënt van zonnebrandmiddelen: oxybenzone. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Amerikaanse equivalent van onze GGD: de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
  Oxybenzone heet ook wel bezophenone-3 of BP-3 en wordt algemeen gebruikt in zonnebrandproducten omdat het uv- (ultraviolet)straling absorbeert. Daardoor beschermt het weliswaar tegen straling van de zon, maar uit onderzoek komt nu naar voren dat we daarvoor wel een prijs betalen in de vorm van allergische reacties, hormonale ontregelingen en celschade. De stof kan zelfs de ontwikkeling van ongeboren kinderen aantasten wanneer zwangere vrouwen aan deze stof worden blootgesteld.
  In het onderzoek van de CDC werd de urine geanalyseerd van meer dan 2500 Amerikanen vanaf zes jaar oud. Bij 97 procent van hen bleek oxybenzone aanwezig te zijn, wat betekent dat de vervuiling wijdverbreid is onder de Amerikaanse bevolking1. Bij meisjes en vrouwen werd een hogere concentratie gevonden dan bij mannen en jongens, waarschijnlijk omdat die eerste groep meer gebruikmaakt van zonnebrandmiddelen en andere verzorgingsproducten, die soms ook oxybenzone bevatten. De stof komt namelijk ook voor in lipsticks, lippenbalsems en vochtinbrengende gezichtscrèmes.
  In het algemeen gaat men ervan uit dat van een product dat op de huid wordt aangebracht, weinig tot niets geabsorbeerd wordt. Maar uit dit nieuwste onderzoek blijkt het tegenovergestelde: oxybenzone wordt goed opgenomen in het lichaam en vervolgens uitgescheiden in de urine. Toch is de uitkomst van dit onderzoek eigenlijk geen nieuws. Bij een eerder uitgevoerd, verkennend onderzoek onder negentig meisjes in de leeftijd van zes tot acht jaar bleek al dat meer dan 94 procent een meetbare hoeveelheid chemische stoffen in de urine had, waaronder oxybenzone2. Bij een ander onderzoek onder volwassenen werden verschillende stoffen gevonden in alle (100 procent) urinemonsters3, en oxybenzone in 90 procent, aldus de CDC1.
  Ook al zijn deze onderzoeken in Amerika gedaan, toch gaat het probleem zeer waarschijnlijk ook Nederland en andere landen aan, aangezien oxybenzone ook hier en elders in producten verwerkt is4. Uit onderzoek met vrijwilligers blijkt dat er een grote variatie bestaat in de mate waarin het lichaam oxybenzone opneemt. Sommige mensen absorberen wel 9 tot 10 procent van de aangebrachte dosis5,6,7. Bij één onderzoek bleek zelfs dat de proefpersonen nog dagen na de laatste applicatie oxybenzone bleven uitscheiden. Dat zou kunnen betekenen dat de stof zich in het lichaam ophoopt7.

  Zwangerschap
  De Amerikaanse onderzoeksstichting genaamd de Environmental Working Group (EWG) vindt dat de alomtegenwoordigheid van oxybenzone en het gemak waarmee het in het lichaam wordt opgenomen, redenen tot zorg zijn. De stof wordt namelijk in verband gebracht met enkele negatieve effecten. Het meest recent ontdekte probleem is dat moeders met een hoge concentratie oxybenzone in het lichaam vaker een meisje met ondergewicht ter wereld brengen8. De EWG wijst erop dat een laag geboortegewicht een belangrijke risicofactor vormt voor hartziekten van de kransslagaderen, hoge bloeddruk, diabetes type 2 en andere ziekten op latere leeftijd9.

  Hormoonbalans
  Ander onderzoek doet vermoeden dat oxybenzone het hormoonsysteem ontregelt. Bij reageerbuisonderzoek met menselijke en dierlijke cellen blijkt dat oxybenzone en haar metabolieten (stoffen die het lichaam maakt uit oxybenzone om het beter te kunnen ontgiften en/of uitscheiden) een licht oestrogeen en androgeen effect kunnen hebben10,11,12. Bovendien bleek bij een test waarin ook andere stoffen uit zonnebrandcrèmes werden toegevoegd, dat die allemaal zelf ook effect hadden op de oestrogeenreceptoren13, en uit een onderzoek lijkt naar voren te komen dat de stof het hormoonsysteem van de bijnierschors (met onder andere adrenaline) beïnvloedt14.
  Er is niet veel klinisch onderzoek verricht, maar bij eentje werden er, zij het ‘kleine’, veranderingen in het testosterongehalte gevonden onder gezonde mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers die gedurende een week een crème gebruikten met oxybenzone en twee andere actieve ingrediënten tegen zonnebrand15.

  Vrije radicalen
  Een ander mogelijk euvel van zonnebrandmiddelen is celschade. Als de zonnebrandcrème dik op de huid wordt gesmeerd en de oxybenzone trekt in de huid, reageert hij op uv-stralen en worden er schadelijke vrije radicalen aangemaakt die – hoe raar dit ook klinkt voor een zonnebrandmiddel – huidkanker en vervroegd verouderen kunnen veroorzaken. Zo bleek uit een onderzoek aan de Universiteit van Californië dat hoe langer oxybenzone en twee andere stoffen uit zonnebrandmiddelen op de huid bleven, des te meer schade door vrije radicalen er ontstond16. Tegen dit dosis-respons-effect adviseerden de onderzoekers om steeds een nieuwe dunne laag aan te brengen om te voorkomen dat het zonlicht in de huid doordringt. Maar zoals uit andere onderzoeken naar voren komt, zal dat ook leiden tot een grotere hoeveelheid oxybenzone, evenals andere stoffen die in het lichaam worden opgenomen.

  Huideigenschappen en allergie
  Behalve dat oxybenzone zelf door de huid dringt en in het lichaam komt, blijkt het ook de doordringbaarheid voor andere stoffen te vergroten16. Een zichtbaarder probleem is dat het allergische reacties kan veroorzaken. Volgens de EWG is oxybenzone van alle stoffen die vaak in zonnebrandmiddelen zitten, de stof die het vaakst samengaat met een allergische reactie door zon. Uit een Engels onderzoek bleek dat een op de vijf allergische reacties bij een pleistertest op fotosensitiviteit toe te schrijven was aan oxybenzone18. Bij een ander onderzoek bleek dat oxybenzone tot een reactie aanzette bij een op de vier patiënten met fotoallergische contactdermatitis19, een aandoening met jeuk, roodheid, ontsteking en blaarvorming van de huid.

  Openstaande vragen
  De belangrijkste vraag over oxybenzone is echter wat we er nog niet van weten. Welke effecten heeft de stof werkelijk in het lichaam? Zijn er gezondheidsrisico’s op de lange termijn? Kan het synergetisch werken met andere stoffen in het lichaam? Vormt het een groter risico voor kinderen dan voor volwassenen?
  Hoewel volgens het Europese Wetenschappelijk Comité voor Cosmetische Producten (2006) er niet voldoende informatie beschikbaar is om te weten of oxybenzone nu wel of niet veilig in zonnebrandmiddelen gebruikt kan worden, is het toch toegestaan en mag het tot 10 procent van een product uitmaken. Gezien de zorgen rond de veiligheid van oxybenzone en het groeiende bewijs dat zonnebrandmiddelen wellicht juist huidkanker veroorzaken, lijkt het verstandig een natuurlijkere manier te kiezen om onszelf tegen de zon te beschermen.
  Joanna Evans

  1Environ Health Perspect, 21 maart 2008; doi: 10.1289/ehp.11269
  2Environ Health Perspect, 2007; 115: 116-121
  3Anal Chem, 2005; 77: 5407-5413
  4J Eur Acad Dermatol Venereol, 2008; 22: 456-461
  5Lancet, 1997; 350: 863-864
  6Br J Clin Pharmacol, 1999 ; 48 : 635-637
  7Br J Dermatol, 2006 ; 154 : 337-340
  8Environ Health Perspect, 20 maart 2008; doi:10.1289/ehp.11007
  9Birth Defects Res C Embryo Today, 2004; 72: 300-312
  10Environ Health Perspect, 2001; 109: 239-244
  11Toxicol Sci, 2006; 90: 349-361
  12Toxicol Sci, 2003; 74: 43-50
  13Toxicol Appl Pharmacol, 2005; 208: 170-177
  14J Invest Dermatol, 2004; 123: 57-61
  15Free Radic Biol Med, 2006; 41: 1205-1212
  16Toxicol Appl Pharmacol, 2004; 195: 348-354
  17Br J Dermatol, 2006; 155: 737-747
  18Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2006; 22: 189-192

  kader 1
  Verdachte stoffen naast oxybenzone
  • Octyl methoxycinnamaat. Dit is het meest wijdverbreid gebruikte ingrediënt voor zonnebrandmiddelen en staat erom bekend dat het niet snel overgevoeligheid zal opleveren of fotoallergeen zal werken. Bij dierexperimenteel onderzoek zijn wel oestrogene effecten gevonden, bij concentraties in de orde van grootte van die bij gebruikers van zonnebrandmiddelen.
  • Homosalaat. Dit is een UVB-filter die licht hormoonverstorend werkt. Hij vormt giftige metabolieten en vergroot de doorlaatbaarheid voor giftige bestrijdingsmiddelen.
  • 4-Methylbenzylideen kamfer (4-MBC). In Europa hebben onderzoekers zorg geuit over schade aan de schildklier en hormonale verstoring door deze stof. Ze bevelen aan deze stof niet te gebruiken in zonnebrandmiddelen.
  • Octyl-dimethyl-PABA. Dit is een stof die afgeleid is van het ooit populaire ingrediënt voor zonnebrand PABA. Hij maakt vrije radicalen vrij, beschadigt het DNA, heeft oestrogene werkingen en geeft bij sommige mensen allergische reacties.

  Uit ‘Skin Deep’, de veiligheidsdatabase voor cosmetica van de EWG (www.cosmeticdatabase.com).

  Veilig zonnen zonder chemicaliën
  • Beperk de blootstelling, met name tussen elf en een uur als de uv-stralen het meest aanwezig zijn.
  • Bedek de huid met kleding in plaats van crèmes gedurende het warmste deel van de dag.
  • Gebruik supplementen in de dagen voorafgaand aan de blootstelling, die de natuurlijke bescherming van de huid tegen zonlicht kunnen versterken.
  o Antioxidanten zoals selenium en de vitamines C en E kunnen helpen. Bij een onderzoek bleek er minder zonnebrand op te treden bij gebruik van 2 g vitamine C en 1000 IE vitamine E per dag. Op zichzelf gaven de twee geen bescherming tegen uv-straling, hetgeen aangeeft dat er synergie optreedt tussen de twee1.
  o Carotenoïden zoals beta-caroteen en lycopeen blijken steeds weer te beschermen tegen zonnebrand. Bij een onderzoek bleek dat door een supplement met natuurlijke carotenoïden (voornamelijk beta-caroteen) in dagelijkse doseringen van 30 mg, 60 mg en 90 mg progressief meer bescherming tegen uv-straling ontstond2.
  o Proanthocyanidinen (OPC’s), een groep flavonoïden uit pijnboombast, druivenpitten en andere plantaardige bronnen, zijn veelbelovend gebleken als bescherming tegen de schadelijke effecten van uv-licht. Door een supplement met het OPC-rijke French maritime pine bark extract Pycnogenol (1,1 – 1,66 mg/kg lichaamsgewicht/dag) bleek een significant grotere hoeveelheid uv-straling verdragen te worden voordat er zonnebrand optrad3.
  • Eet veel tomaten. Deze bevatten lycopeen en andere antioxidanten die de huid helpen beschermen. Bij een dagelijkse dosis tomatenpuree, overeenkomend met 16 mg lycopeen per dag, namen na tien weken de symptomen van zonnebrand significant af4.
  • Gebruik natuurlijkere zonnebrandmiddelen. Er zijn er maar weinig met enkel natuurlijke ingrediënten, maar een aantal zijn vrij van giftige stoffen.

  1J Am Acad Dermatol, 1998; 38: 45-48
  2Proc Soc Exp Biol Med, 2000; 223: 170-174
  3Free Radic Biol Med, 2001; 30: 154-160
  4Skin Pharmacol Appl Skin Physiol, 2002; 15: 291-296

  DERMATOLOGEN EN PHARMA MARKETING is de meest juiste beredenering van dit circus

 9. Laten wij met zijn allen niet vergeten dat er medemensen zijn in dienst van de pharma industrie die op deze site mensen op andere gedachten proberen te brengen en daar worden ze goed voor betaald.

  1. Brenda,

   Mensen met een afwijkende mening zijn niet per definitie in dienst van Big Pharma, net zo min als alle achterdochtige mensen zoals jij met een alu-hoedje op lopen.

 10. Nou ja zeg, vanochtend lekker lang op bed blijven liggen ivm regen en grijs. Na het douchen zeg ik tegen mijn vriend dat volgens mij er expres gezegd wordt dat zonlicht kanker veroorzaakt zodat we bij deze energie bron vandaan blijven. En dat de zon misschien wel veel meer is dan we tot nu toe begrijpen en aannemen. Daarop kreeg ik al een hele verhandeling over vanalles en nog wat, ik was dus duidelijk niet de eerste die dat had bedacht en nu lees ik dit artikel. Zo mooi hoe dat allemaal samenvalt.
  ’s morgens bij het eerste zonlicht Tai Chi in de tuin, heel gezond!

 11. Als kind kregen wij levertraan. Omdat ik die lepel vette troep echt niet binnen kreeg, kreeg ik capsules. Die waren dus ook al te koop.
  Vitamine D kregen wij dus met de paplepel ingegoten.:) Iedere winter weer.
  Terwijl we echte buitenkinderen waren en ook als het vroor dat het kraakte.
  Ik ben van 1954 dus uit een tijd dat men nog geen weet had van alle vitaminen. Alleen van wat de dokter wist te vertellen over kinderziektes. Toen waren er nog dokters die je beter probeerden te maken zonder medicijnen.
  Kortom, nu komen veel kinderen bijna helemaal niet meer buiten. Zitten bijna altijd in een verwarmde ruimte (dat was in mijn kindertijd héél erg anders)en slapen vaak ook in een verwarmde ruimte. Als je dan ook geen vitamine D als supplement geeft waar moet zo’n kind dan die nodige vitamine D vandaan halen? Bovendien eten veel kinderen ook nog eens slecht en als ze wel goed eten is de kwaliteit van eten niet goed genoeg.
  Onvoldoende zonlicht, meer tijd samen met andere kinderen, sneller besmet met verkoudheidjes die maar blijven duren, Bisolvon en weet ik niet wat, kinderaspirine?
  Dat kan nooit goed zijn volgens mij.

  1. @ Selene

   Ik bestel mijn vit. d3 bij iemand die het weerom in de VS bestelt.

   Productnaam is Allergy Research Group Super D3

   Dit is puur vegetarisch. Wordt uit het vacht van de schapen (wat een lieverds) gemaakt en met vit. c en vit. e vermengd.

   De dosering per capsule is 2000 ie od iu (international units of eenheden) dit i.v.m. als je hogere dosen inneemt dan hoef je niet een berg aan pillen te slikken.

   Voor kinderen heb je vit.d3 kauwtablettjes met smaak. Deze dosering is bij 500 iu.

   Je kan het bedrijf googelen maar bestellen kunnen allen maar professionele mensen…dus arts, heilpraktiker, homeopaath etc.

   Ik heb een hele tijd hoge dosen geslikt dus 4 capsules per dag. Als je naar de huisarts gaat kan je vragen om bloed te laten prikken voor een 25 OH D3 waarde. Dus niet gewoon vit. D maar je moet deze waarde hebben.

   Het gaar naar nanogram per ml bloed. Vanaf 60 ng/ml kan je je gezondheid beschermen. De meesten hebben veel veel lager.

   Vit. D 3 gaat tot je dna…alle cellen vernieuwen zich in je lichaam dus als je een goede d3 waarde hebt dan hebben de cellen hier baat aan.

   Zonder supplement zou je iedere dag 20 min bloot in de zon moeten liggen en dan zou de zon ook hoog moeten staan.

   Ik heb een goed gevoel over vit. d 3.

 12. Als eten optioneel is dan weten we onmiddellijk dat bovenstaande stukje een grote chaos aan wartaal is (pogingen tot extrinsiek waarnemen omzetten in meningen leidt doorgaans tot een grote onoverzichtelijke en overbodige autistische line-aire puinzooi)

  Oxybenzone vreet ik doorgaans als toetje na het plunderen van de toiletpot als deze bezocht is door alle andere huisgenoten 🙂

  Thought you liked to want-to-know 🙂

  1. Was dit artikel bedoeld als verkooptechniek voor potjes met pillen Guido ? Want ik lees/las: Het is gratis & zelfhelend en toch kun je het in een potje in de winkel kopen !?
   Zoals ik al zei Guido: de spelregels van logisch taalgebruik zijn er voor om onder ogen te komen, alvorens we gaan spelen met woorden en lettertjes ! Let er de volgende keer beter op is mijn advies; dan krijgen jij en ik ook geen botsinkjes meer.
   Want pillen ? Daar heb ik geen problemen mee; ik heb er enkel problemen mee als pillen aan een waarneming worden gekoppeld 🙂 Een potje met pillen is een mening. Dit verhaal hierboven is groten-deels een poging tot een beschreven waarneming.
   Haal die 2 niet al te vaak door elkaar 🙂 Thats all

  2. En nou wegwezen uit ons gezamenlijk Domein Ontiegelijke nep lach gezichtjes meneer, blijf op je schaakpaf mat en waag het niet om je te vertonen in die andere wereld die wij plegen te betreden als ons eigen huis en haard.
   Pas maar op anders bel ik het vriendje van IMkleintje Imke, die wordt al zenuwachtig van zoveel publieke overtredingen van externe eigenheimers die maar niet kunnen begrijpen wat het verschil tussen mein und dein isz.
   Zal me niets verbazen als dat vriendje een Vrouw blijkt te zijn, met een snor, alles beter dan Ontiegelijke kerel’s gekakel over NIETS, dan nog liever Nietsche maar ook dat zit er niet want dat is maar een Mening volgens het Witte Paard op het zwartwit speelbord.

   Bedankt Ontiegelijke Iege (Yèk Jèk Braak) M’n hele Zondag naar de bliksem door Jouw Ontiegelijke Iege, ga maar naar Mascha en haar nauw gezet in het rood omcirkelde border lijn ‘Vriendjes’.
   Eigenlijk zit ik mij meer aan Imke te irriteren Yge, dusz neem mijn pokken humeur van vandaag niet kwalijk, het is niet jouw schuld of zo, het is meer mijn probleem en neuh Imke Snap mij niet en zal mij ook nooit vatten dusz we delen wat Yge, we kunnen nog bloed broeders in Arms worden, ik hoop dat je mij begrijpt in het positieve Yge, verlos mij van die ondergrondse Vrouwelijke agressie gevuld met een oppervlakkige gespeelde Domheid van pure Dominantie zonder een greintje begrip of medeleven of medegevoel… Jah zet die bonk muziek maar zo hard dat er niets meer overblijft om over na te denken.

  3. dat ik mij begeef in de digitale schemerwereld Imke, en dat daar andere schimmen wonen, en dan begint het bij mij, flarden uit het Verleden, en delen van mezelf die nog niet opgelost zijn, uiteindelijk heel klein, dusz niet zo ingewikkeld als dat ik het breng, maar pijnlijk genoeg voor mezelf in ieder geval, maar in ieder geval top dat je je aanwezigheid even kenbaar maakt, dat is al meer dan de helft, ik wou dat ik mij in tekst net zo kon uiten als jij in beelden van graniet

  4. Misschien moet je dat dan gewoon eens gaan proberen; werken in steen bedoel ik.
   Gewoon beginnen, de steen leidt je wel. Dat klinkt missschien gek maar zo werkt het vaak wel.Tijdens het hakken, vijlen en schuren kom je op de een of andere manier bij je diepste zelf terecht. Ik vindt ’t soms bijna magisch, wat er gebeurd. De uiteindelijke vorm die dan ontstaat doet er niet zoveel toe, het is het proces zelf.

  5. Het leven wordt gevaarlijk in mijn opinie, als ánderen de regels van de logica zeggen te beheersen, andersom gezegd: zich aanmatigen dat jij dat niet doet. Impliciet je naar beneden duwen. Zoals gezegd Yge: het is jouw feestje, klets er op los; het enige dat ik zie, dat er genoeg mensen zijn, bij de meeting onlangs hele bossen zelfs, die van je betoog geen hout snapten. Dat spijt me, het spijt me érg, en dat meen ik! Forget it, let it be!

  6. Mooi zoals je zo’n wordingsproces beschrijft Imke!!
   Naast schrijven en (te) veel nadenken moet ik echt Iets met m’n handen gaan doen.
   Sjeeez Cozmic ik word al verlegen als ik naar die Serene Ronde STenen Versie van Maria Magdalena kijk, wat zit dat toch diep vervlochten in sommige wezens, die archetypische ronde vormen, als je er niet van los kan komen dan er maar volledig in kruipen.
   Ik schrok trouwens wel even van je ‘Sodeju’ reactie Imke, ondanks dat ik duidelijk om zoiets vroeg, softie ben ik toch ook nog steeds voor de helft.
   Er was een Sage Overlevering Mythe Sprookje dat zo’n beeld ineens tot leven kwam, schrik je je ook wild, het schijnt dat als je dat heeeeel graag wil dat de kans bestaat dat het steen tot leven komt, dusz het blijft oppassen geblazen voor de passionele kunsten makers…

   Turn Me On ~ Norah Jones
   http://www.youtube.com/watch?v=uuTzxvid5VU

  7. Ok point taken, ik ben soms wat te hard in mijn bewoordingen. Maar ondanks dat ik kort van stof ben en niet alles omgeef met harte groeten, namastes en lachende lachebekjes wil dat niet zeggen dat ik geen gevoel voor mijn medemens heb hoor. In tegendeel zelfs.
   Uiteindelijk proberen we ons allemaal staande te houden in een vijandige en verwarrende wereld.
   Deze 4 tolteekse wijsheden helpen mij daar nog wel eens bij;
   1 Wees onberispelijk in je woorden ( haha, daar faal ik kennelijk nogal eens…)
   2 Vat niets persoonlijk op
   3 Ga niet uit van veronderstellingen
   4 Doe altijd je best

   In mijn beleving is het met name nr 3 die heel vaak voor gedoe zorgt.

  8. Oh jaah trouwens alweer een heel tijdje terug had ik je Artikel gelezen Imke, dat je goed schrijft, ook dat nog, daarna niet meer van je gezien helaas, en toen je foto even bekeken, daarna niet meer hoor, maar euhm een mooi wezen om te zien kan ik muh herinneren, met een olijke lichtvoetige Labrador, nu zie ik dat weer terug, jah Cozmic ik had in mijn uitbarsting weer eens geluk kennelijk de goeiste uitgekozen te hebben, dat geluk wil mij nog wel eens toevallen eens in de zoveel tijd, het was een vulkanische lava uitbarsting in een fractie van een sekontje, kon het nauwelijks tegenhouden, spelen met lucifers maar het moest kennelijk even van Iets in mij, nou jah oehfff even zweet van m’n voorhoofd afvegen, Dat mooie wezentje zal Hare bescherming ook wel nodig hebben, vandaar misschien af en toe het stalen schild en een luid woord?

   Veronderstellingen zijn onmisbaar in een fantasiewereld die raakt met andere ‘echtere’ werelden of als het tegen zit ze doorboort als een zwaard.

   Ze kan op een goeie manier streng zijn Cozmic hmmm.

   Rush Rush, Hush Hush

   Rush – Working Man
   http://www.youtube.com/watch?v=ul0qlHHvELU

  9. Ja Hyper , ik denk dat je de goeiste uit had gekozen en hulde voor haar . Ze laat zich niet meer zo snel gek maken want ze heeft de rockbottom ook al gezien .
   Heb je je mail al een keer geopend ? Was niet belangrijk ofzo , gewoon leuk om te weten .
   Als je wat meer mensen ( in jouw geval vrouwen ) wil ontmoeten van over de hele wereld , laat me dan even weten . Paltalk downloaden is simpel en gratis , wil je iets meer luxe in het surfen kost het een paar tientjes per jaar . Ik maak je wel wegwijs . Lol , ik had 2 maanden terug in een room met alleen vrouwen ( + ik ) gezegd dat ik jou binnenkort zou introduceren en ze blijven me aan me kop zeuren .
   Mail me even en dan geef ik evt mijn telefoon nr .
   Be cool

  10. Ok Hyper , ik ga dit gewoon een keertje zeggen . Dit is niet een datingsite !! Het feit dat hiet fantastische lieve aardige bewuste sterke vrouwen reageren , betekent niet dat ze opzoek zijn naar een man . Zoek hier het spiritueel contact , als daar een man/vrouw spanning tussen zit is dat misschien meegenomen . Door te denken dat aqlle vrouwelijke reageerders beschikbaar zijn en misschien voor jouw charmes vallen leef je in een schijnwereld , de meeste zijn gewoon onder de pannen en dat kan je ze niet kwalijk nemen . Zoek je spirituele verbintenis hier en ga een beetje verder shoppen voor wat er nog meer mogelijk is . De meeste vrouwen hier zijn getrouwd , oud of hebben al een vriendje , het is de verkeerde vijver om te vissen voor een partner . Hier vindt je misschien je ziellemaatjes , ongeacht getrouwdheid etc .
   Hoe je dit ook oppakt zal mij een zorg zijn , ik geef je een handreiking, hopelijk maak je er het beste van n.

  11. @ cozmic

   oooooh, ik dacht wel dat het een datingsite was….wat een teleurstelling 😉

  12. Ik meen zelfs zo’n 33% te snappen van waar Yge op doelt, wil niet zeggen dat ik mij er aan hou maar ik doe er al wel wat mee in mijn denken en schrijven..

   Klop Cozmic, ik heb het weer maanden niet op kunnen brengen om in mijn Email te kijken. Niks persoonlijks naar een ander of jou toe, (on)gewoon mijn langgerekte periodieke blokkades en is geen excuus op zich ik weet het.
   Ik waardeer je nuchtere analyse Cozmic, voor een groot deel Waarheid.
   Alleen, maar, euuh, nou euhm, net niet de gehele Waarheid, voor mij dan..
   Wees gerust Monica voor mij is Alles een ‘Alles’ Site, hier of ergens anders, zelfs dat verschil is moeilijk voor mij te maken, al zou ik het niet meer op kunnen brengen om nog intensief te geloven in het NuJij publiek.
   Voel ook al ruim een jaar geen enkele behoefte meer om daar nog iets te zeggen.
   Die groene gelovige overgevoelige naïviteit heb ik mezelf gelukkig stap voor stap kunnen (laten) afnemen (vrijwillige collectieve desensitisatie).

   Marcel en Yge benaderen een Waarheid die ik denk deels te begrijpen maar dood eng vond, omdat ik weet dat ik zo kan denken, ik weet te goed wat dat soort Logica inhoudt, toch begin ik er nu achter te komen dat het nodig is en voor vele mensen de enige taal die ze kunnen bevatten, snoeihard recht voor z’n raap, het woord Fascisme noemde Yge geloof ik ook laatst, bundeling van vele stokken maakt onoverwinnelijk, de verkeerde overwinning die ik niet wil, ik wil dusz verliezen op een zo goed mogelijke manier, ik weet ergens wat verkeerd winnen is, wil ik niet meer..

   Het woord “Daten” zegt mij helemaal Niets, dat is iets wat niet kan en niet bestaat, dat is voor mij hetzelfde als “Rapen” maar dan nog erger, maar dat zal wel Yge achtige taal zijn, Dawn ben ik in mijn geweten en gevoel net niet helemaal kwijt geraakt, is goud voor mij en voor een ander een Schijntje, niet echt, het zij zo..

   Als ik in de volle glorie van het zonlicht tevoorschijn kom, dan moet er nog heel wat gebeuren, zolang ik nog achter elke boom een letter beul zie met een hakbijl, mensen zijn nog lang niet toe aan sommige pijnpunten die ik te melden heb en zie, daarom doe ik zo over voorzichtig aan de ene kant en bruusk naar de andere kant, zelfbescherming, ik laat me nog net niet helemaal vrijwillig voor de Leeuwen gooien.

   Michael Jackson z’n liedjes werden luidkeels na gezongen door de massa, vrijwel niemand begreep de teksten, ik ook niet verstandelijk gezien, een paar jaar terug de duidelijke duiding gelezen over het liedje “Beat It” ; juist ook z’n grootste fans van vroeger (was ik niet en nog niet) kunnen niet onder ogen zien wat “Beat It” betekent…

   Op de overbekende Vigilant site meen ik mij te herinneren. Wat ze met dat jong vroeger uitgevreten hebben daar lusten de honden geen brood van, de meeste mensen willen daar nog steeds niks van weten, alleen maar gemakkelijk mee schreeuw zingen met de hoofdstroom tonen, ik “Date” nooit, ik Test alleen maar, deed Michael ook, met alles en Iedereen, en als je niet door de Testen heen komt dan kun je het Shaken.. ik zeg niet dat ik hetzelfde heb meegemaakt als Michael, maar ik zeg ook niet dat ik het niet heb meegemaakt…

   Jah Cozmic jij bent al een tijdje door mijn Testing met goed gevolg door gekomen, dat is heel heavy voor mij en maakt me heel moeilijk Nu, ik zie wel hoe ik reageer de komende tijd, thumbs Up voor Cozmic, Imke ik mag jou terecht eigenlijk niet vanuit het ogenschijnlijke niets belasten en afvallen, laat ik zeggen dat vanuit mijn Belevingswereld jij , neeh zeg ik niet, is niet fair waarschijnlijk, maar helaas het isz, .. 1 keer Rock Bottom bereiken is voor mij een lachertje, dat doe ik al 36 jaar 36 keer per dag, ik wens je goeds toe maar kan niet om mijn soms opkolkende Razernij in mij heen, is mijn probleem ik weet het…

   Willie is weer terug Jippie!!!!!!!!!!!!! Dusz euh Mirakel piept er na al die tijd gewoon even tussen uit zonder boeh of baah? Heb ik vandaag ook nog even over gedacht, dat is ook geen stijl, vroeger zou ik dat wel gedaan hebben als het te heet onder de voetjes wordt… Maar geeft niet Mirakel, 1 ding ben ik je eeuwig dankbaar voor, Negeren daar hou jij niet van en deed je nooit, dat is zo Klasse… Paul ik kan aan je schrijven zien dat je het naar je zin hebt aan de Spaanse kust, helderder en relaxter, de zon doet wonderen.. Geen Vitamine Deeeeeee tekort in Spanje, tingelingeling

  13. Ooooh Monika, is voor heel groot deel wel waar wat jij net zei, al zeg ik het zelf, ik wist direct toen ik je naam zag dat we wel wat met elkaar hebben, zal wel intuïtie zijn, hebben sommige kerels ook nog wel zo af en toe, zo en nu voel ik golf van verlegenheid opkomen, effe kalm aan anders raak ik meteen de weg kwijt in het biebelebonse liefdesbos, maar ik geniet er wel van, even afkoelen hoor, stijgt me naar m’n hoofd, ik ga vannacht dromen dat weet ik nu al…

   Mijn droom zal hoogst waarschijnlijk gaan over een grondige degelijke Duitse lerares met een verborgen wulpse kant aan haar karakter die alleen tevoorschijn komt als de sterren goed staan, zoiets….

   Neeh maar serieus ik zou best een taal extra kunnen leren maar dan vanuit gevoel, dat is voor mij de enige manier om het echt op te pikken, ook schrijven en zo, bovendien veel groter taal gebied dan ga ik Goethe misschien wel achterna met Monica als ghost Co Writer, of hoe noem je zoiets, en als Muze, nou jah ik word er nu al kortademig van, zij gelooft in mij, dat heb ik nodig en dan kan ik wel van allesz, dat is het eigenlijk, en daar ben ik vast niet de enige in, nEDERlandse vrouwen heb ik doorgaans nooit begrepen, snap ze niet, voel me niet echt Nederlander, heb ik altijd al gehad, ze doen niet alleen vaak lomp, volgens mij zijn ze het ergens ook… (diegenen die zich niet aangesproken voelen mogen ze alsnog melden, alhoewel dat trek ik vast ook weer niet, dat zullen er toch vast niet meer dan anderhalf per honderdduizend kunnen zijn toch?)

   Nou maar hopen dat ik weer eens aan het overdrijven ben.

  14. Hyper , ik weet zeker dat Monika gelijk heeft . Dat ik niet de hele waarheid ken is ook een feit . Zelfs al zou ik hem kennen zou ik em niet hier neerzetten .
   Met mijn impulsieve reactie probeerde ik je eigenlijk een por te geven om je te stimuleren om uit je schelp te komen . Volgens mij kan je ontzettend met jou lachen en bovendien op gespreksnivo de diepste dalen bezoeken en de hoogste bergen beklimmen . Je bent niet alleen , als je je schelp wat wijder opengooit zal je ontdekken dat er mensen vanuit de hele wereld graag met jou willen communiceren , je hebt zat te bieden .
   Gooi die angsten opzij als je er klaar voor bent .

   http://www.youtube.com/watch?v=3LKD-XQjEHs

  15. Hey Cozmic is Waar, dat ik in m’n schelp blijf steeds weer, ik ga er uit klimmen, en die elektro shock duw van je is goed, thnx, ik zit nog na te hikken van vandaag, het was vandaag een bijzondere dag voor mij in vele opzichten, niet alleen op het forumn hierooh, alle vezels in mij zeggen dat ik alsnog ga leren te leven… best heel eng maar ook heel heel mooi en intense. voor het eerst de zon weer ECHT gezien vandaag in tijden, ga ik vaker doen

  16. Hyper, dat jij demonen te bevechten hebt is me duidelijk, ik heb alleen geen zin om daarvoor als pispaal te fungeren. “en 1 keer rockbottom bereiken is voor mij een lachertje” is precies wat ik bedoel met het uitgaan van veronderstellingen. Mijn pad is ook niet bepaald een “walk in the park” geweest tot nu toe, maar ik ga er geen wedstrijd ver pissen van maken over wie het ’t zwaarste heeft. Dat ik op de een of andere manier razernij bij je oproep vindt ik spijtig, dat is niet mijn bedoeling in ieder geval. Laten we het er maar op houden dat jij niet van hard houdt en ik niet van soft; klaar.
   Nu ga ik weer aan het werk, de bv Nederland schijnt me nog veel meer uit te willen kleden, en vooralsnog moet ik de boel met euro’s draaiende zien te houden.

  17. Jah daar hebben de Nederlandse dames doorgaans een ‘Vriend’ voor Imke, ik weet het, daar zit het hum nou precies, de naald weet juh..
   Maar wees blij dat je geschikt bent voor de Harde Manier, Nederlandse dames zijn graag hard, ik weet het, dat biedt mogelijkheden, ik zal niet in details treden, dan word ik weer beroerd..

   Ik en mijn familie zijn al 36 jaar elke dag aan het failliet gaan, de dreiging van het Zwaard van Damocles elke dag weer ook als er goed geld verdiend werd, a mental state of being, totally ingrained to make you insane, en jah er zal een dag komen dat we Echt Failliet gaan, ik weet het, neeh dat wens ik jou en niemand toe.

   Neeh ik heb geen cash geld meer tot m’n beschikking, wel wat gehad, maar zelfs als ik het had, dan nog..

   En onze generatie X zat het niet mee doorgaans en nog niet, maar ik moet zeggen dat ik generatie Y zachter vind, ik heb tot nu toe niet veel gehad met de generatie Adam Mickey Hoogendijk en Rob Scholte ben ik bang, het botst altijd, als X’er moest je met je ellebogen voor je Eigen Self Made zijn, de voor ons neerwaartse spiraal maatschappij zal weinig voor je kunnen doen, dat maakt snoeihard misschien wel en dat proef je in een oppervlakkige afgunstige wantrouwige afstandelijke nepperige onderlinge verstandhouding, klasgenoten hoeft voor mij niet, ik hoef ze niet meer te zien, ik herken me ook niet in hun, opa’s en oma’s zijn het doorgaans voor mij, volslagen vreemden, toen en nu nog, Adam heeft veel ook veel ‘vrienden’, volledig inruilbaar zoals de wind waait.. http://www.noagendashow.com

  18. Nou euh ik schat jou volledig zelfstandig in, Self Made, je zou schatrijk moeten kunnen zijn met wat jij kan maken, en je hebt een bloedmooi uiterlijk ook nog…

  19. Weet je nog Imke dat je een tijdje terug je eigen Deur moest intrappen?
   Mensen willen voor jou komen en niet voor je Vriend of wat voor stand-in dan ook, de real thing willen wu woe wei, gekke Anton willen we zien en niet zo zeer zijn brave bruiden, wij willen Antoonius de Onmogelijke incarnatie in huilend wolven vlees op aarde kunnen aanraken.

   http://www.thefreedictionary.com/fiend

   A-ha Cry Wolf
   http://www.youtube.com/watch?v=HLxoBBcfY_o

   Gooi de boel open.
   Voor jou wil ik en ongetwijfeld de halve wereld veel doen maar niet voor je persoonlijke totemn Bulldog in wat voor vorm dan ook.
   Er zit iets in de weg, daar achter zit het Goud dat jij al lang bent.
   Jah ik ben jaloers bij voorbaat.
   En als ik jou nooit mag aanraken vanwege het bewakingsmonster met de stekelband dan kan ik altijd nog voelen aan die beelden, dat is een troost, ga koffie drinken nou als troost..
   En als je aardig tegen me doet ben ik helemaal de weg kwijt op een fijne (zachtaardige?) manier.

   Daarvoor alleen al dank nu vandaag want reken maar dat dat binnen is gekomen bij mij, je zachtaardigheid onder het granieten pantser, en wat dacht je van Het Publiek Hieroooh dat zich kapot mag schamen dat ze jou niet allang uitgekocht hebben zodat je met je super talent Vol Professioneel 24/7 kan werken om de wereld nog meer moois te schenken, jah en ik word bijna handtastelijk, is dat nou zo erg?!@

   Maar goed ik zit nog vast in mijn eigen schelppie, daarom dat ik het zo goed weet.

  20. We lijken meer op elkaar dan je in eerste instantie zou zeggen… Dank je voor je lieve woorden. Het pantser is daar uit zelfbescherming uiteraard, ik ben denk ik een soort choco tof; hard van buiten, zacht van binnen. Maarr, cynisme en zelfspot vindt ik ook gewoon om te lachen. Jezelf niet altijd te serieus nemen, het is allemaal al zo zwaar.

  21. Weet jij wat het geheim van ouwe gekke Anton wasz Imke?
   Ik heb een idee daarover.
   Anton z’n beschadigingen hebben hem gemaakt maar niet volledig gebroken, ohne Beendigung, schließlich.
   Zwaar beschadigd was hij.
   De grap is dat vanaf het begin hij het onnozele publiek heeft verteld wat ze met hem gedaan hebben, de Russen en de Duitsers, in het Kamp.
   Het onnozele publiek kon niet toestaan om dit onder ogen te zien.
   Te gruwelijk.

   Anton kon alleen nog maar 4d liefhebben omdat hij niet meer kon liefhebben in de 3d vorm.
   Snap ie?
   Weet je met wie Anton zaken deed?
   Die groep in Nederland die tot op de dag van vandaag zwaar beschadigd worden in hun vroege jeugd jaren..
   Die groep die nooit niet kunnen voldoen aan de mannetje vrouwtje burgerlijke verstandsvorm.
   Die groep die emotioneel sociaal al voor hun tiende jaar kapot zijn gemaakt door hun lieve klasgenootjes met medewerking van de Meester z’n lievelingetje (DAme en Heer Alfa maar minderjarig maar daarom fällig feitelijk niet minder bruikbaar om de Ordnung muss sein te handhaven in het Klassen Kasten Kamp van onvrijwillige leeftijdssegratie en tijdklok sirenes die alles afkappen wat eventueel kan opbloeien in de nabije toekomst Zukunft, echte gedachten visioenen of onderlinge verstandhoudingen genegenheid bewonderingen Verwunderung en heerlijke verstrengelde innige Verwarring zonder Verirrung alles kwijt raken in plaats van verwensingen en ontmenselijking vooral,

   Symbiotische aanvullingen van verschillende Sterrenbeelden die elkaar kunnen completeren in de toekomst van het snoeiharde monetaire publicitaire leven, dat wat ze jou ongetwijfeld ook afgeleerd hebben, dat wat jouw natuurlijke zakelijke pendanten in het leven om je heen kunnen zijn, de broeders en zusters in Arms, de Tweelingen door dik en dun, de korte en de lange arm)

   De mensen met de poen in de grachtengordel zijn De Verstotenen Ausgestoßenen, en jah als jij dat als pispaal ervaart dan heb je nog wat te leren Witte Dame op het schaakbord, als je mij goed inschat weet je dat ik niet als een Trol alles kapot wil en zal maken dat wat Mooi is, en als ik in m’n eigen vlees van een ander snijdt dan beschadig ik mezelf, Schaden, dat doe ik nog wel eens, en weet je die vreemde verborgen mensen met de Poen in de grachtengordel zijn in dat opzicht ook Schorpioenen,

   Anton wist dat, uiteindelijk wist hij wat de prijs zou zijn voor het Zakelijke Succes, voor al die kruiwagens met geld die binnen stroomden, hun beschadiging moest hij uiteindelijk (ver) Dragen als Ultieme Prijs, hij heeft eerlijk uitgelegd dat hij dat zag aankomen toen dat zo ver was, het is een GevoelsPrijs die ik op voorhand vraag, that’s all, dusz nog redelijk fair, gaat wat dieper dan pispaal te Amsterdamned.

   http://www.godfriedbomans.nl/pictures/ed/Anton.Heyboer.jpg

   http://www.amstelveenweb.com/afbeeldingen/2008-Anton-Heyboer-foto.jpg

   http://www.geschiedenis24.nl/.imaging/stk/geschiedenis/photo/media/geschiedenis/nieuws/twee/2007/April/34447468/original/34447468.jpeg

   dat ik je wel leuk vind, maar jah alleen de boertjes van buuten zeggen dat recht voor z’n raap zonder omhaal nevermind de consequenties

  22. Oooh je ben liefff Imke, is de klank van je naam, daarin staat ‘Ik Ben Liefje’, maar ik wist dat, dat is het probleem, nou ben ik de rest van de dag helemaal hoteldebotel, Joy Division gaat me helpen om het te verwerken…

   Joy Division – She’s Lost Control
   http://www.youtube.com/watch?v=QVc29bYIvCM

  23. Mis niks blijkbaar, gelukkig dat ik de lokale paella lekker vind dan de boerenkool met Hema Worst. Hier met vitaminen D-reizen doet me D spiegel anders weer aardig opbruinen dan in het melk-wit polderlandje 11 meter onder ANP. Haast zo ik Hyper al over wil laten komen om ook eens hier aan de chorizo te gaan, flamendedingo meiden genoeg hier. Gelukkig zit ik in dat Ruime Huis van St. houten Klaas tot 9 December om over te vliegen voor Ickie, mits de hele boel dan ook door gaat omdat er ene H. arry uit Utrecht ff 280.000 pleuro schoon uit iemands knip wil hebben, anders gaat de “Lion is Awake”, voorstelling niet door. Nederland is het land te ranzig voor goede woorden, hopend dat Cruijf weer snel terug komt voor een potje resort Golf op eigen bodem, zijn Sjaak Swart wat ook zwart en nou wat en? nog ff en dan ben ik ook al zo’n diep verlate zwarte Piet uit donker Spanje…

  24. @ HyperAlert

   Je bent nog wel en schrijvende -glimlach-

   ‘Nun bin ich zu nichts mehr nütze’,
   klagte ein Blatt, als es im Herbst zur Erde fiel,
   aber ein Käferchen, das darunter seinen Winterschlaf hielt,
   dachte beim Einschlummern: ‘Ein schöneres Dach hätte ich mir nicht wünschen können’.

   Dit is misschien iets voor je om te kijken…ik vind het wel heel aandoenlijk en lief maar toch heeft het ook iets sterks.

   http://www.youtube.com/watch?v=KDbPYoaAiyc
   http://www.youtube.com/watch?v=J1Rd7zrvW7k&ob=av2e

  25. @ monika,
   Hij was voor Cozmic bestemt, maar als je het goed vind ben ik zojuist ook even helemaal uit mijn plaat gegaan met Tool, Danke!

  26. En omdat ik op deze beste Gouden Vibe Phi Bo draad aller aller tijden het allemaal zelf ook rillend van genot moet verwerken verarbeiten verwirklichen dat het te bevatten ingietbaar is in een gouden Verfassung’s grondraamwet met een maritiem randje voorbij de HOrusZon van Seth, wat een hand vol Métallique Maestro Minnestrelende Minnesänger Meesters al niet los kunnen maken ins All in het Alles, de Kosmos, het levenslustigste protoeinen eiwit drankje ooit uitgegooid in de koekenpan van Biejurk kolkt mij spetterend van de binnen pret tegemoet in geur kleur en geluid met wat traantjes van de emoties, doe mij ook nog maar wat Kortsluiting vanaaaaf schließlich am schluss, als toetje toefje dessert, als blijkt dat alles ins All Elektromagnetisch van aard is ook op aarde dat we zelf Zero point energie zijn in wezen.

   Als ik in hare harem ogen kijk in de ondergaande Spaanse zon los ik op en gaat m’n tapijtje vanzelf hoch fliegen

   Haifa Wehbe sings “Salem Halak” (Give Yourself Up) هيفاء وهبي سلم حالك
   http://www.youtube.com/watch?v=JQSv4FKaeW8

   Quote:

   “Salim Halak” (Give Yourself Up)
   Salim…salim… salim 7alak (Give up & give your self)
   Mbare7 shiftak mesh la 7alak (I saw you yesterday & you were not alone)
   Meno saret 3am te7lalak (You’re starting to like it)
   Kheberni hala2 w 2ol
   Red w gawebni belly be 2albak (Tell me now & answer me about what’s on your mind)
   Elli .. elli .. elli wala ttetlabak (Tell me, tell me, tell me & don’t hesitate)
   Ow3a tfaker ow3a ra7 bet7ebak (you think that she will love you)
   2adi 2adi 2adi (as much as i do) x3 times
   Mesh ma3aool (It’s impossible)
   Teslam .. teslam .. teslam 3ayenak
   Hey elli betkhaberni waynak
   (Give me your eyes tell me where you are)
   Mara7 teslam bayni w baynak (It’s not gonna work out between us)
   Law ra7 bedallak mashghool (if you’re gonna be busy all the time) “

  27. HyperAlertje, dat is wel ook aparte muziek. Ze ziet er in ieder geval lekkerder uit dan björk zou mijn zoon zeggen. Of is het niet te vergelijken 😉
   Ik had van Cozmic een cadeautje en nu kan ik heel veel emoties laten zien…..moet je kijken 🙂 8) die is leuk… 8-0 en die dan 😳 ja een beetje rode oortjes is wel aardig 😉 of toch liever 🙄 poepoe….ich kann mich garnicht entscheiden, es ist alles so schön bunt hier 😕
   De Spaanse helios doet wonderen, de subtiele schoonheid van het karige land, de rust en het pure leven geven voldoening…
   gedachte zonder tijd en ruimte
   vrij en oneindig

  28. Je zoon heeft er wel kijk op hoor Monica.
   Kan niet anders met een knappe moeder?
   Ach jah mannen onder elkaar.
   Is inderdaad niet te vergelijken, zoveel soorten Schoonheid.
   Als ik haar Bio lees is Björk een beetje moeilijk maar zeker ook overgevoelig, ze heeft zo’n aparte ‘Eskimo’ vouw in haar ogen, zeker van een andere planeet.
   En ze heeft volgens mij sterke ‘Krachten’.
   Daar hou ik nou van.
   Wel opvallend zoals jij ook in Emoticons kan verzuipen, bij mij is het ook altijd 5 emoties tegelijk.
   OOh zucht rode oortjes is een goeie 😳
   Ik lees net van Kol dat de jaren zestig zielen het zat zijn en de wereld alsnog ten goede gaan veranderen, we houden ons niet langer rustig Monica!!

  29. @ Alert de hyper

   Je wordt me steeds sympathieker (vrij uit het duits vertaald);)

   Ik dacht altijd dat ik in de verkeerde tijd was geboren, maar nu weet ik dat onze tijd nog gaat komen….
   ….ik wilde als kind altijd al een pistool :shock:….maaaaaar die kreeg ik niet 🙁

  1. @ cozmic

   Ik bestel mijn vit. D3 (2000 iu) bij haar al een paar jaar. Ze belt me dan op een dan praten we minimaal 1 uur samen. Ze is heel aardig en weet een heleboel over de ‘nieuwe onderwerpen’ zeg maar. Heeft 10 jaar in de VS geleefd en nu in München.
   Ze is ook al in Nederland geweest ergens in Amsterdam om mensen te ontmoeten….ze zei dat ene David Wolfe in Nederland was. Dat moet ook een deskundige zijn op raw food voedingsgebied.

   En by the way…ook in München vette chemtrails.

  2. @ Guido

   Ja, dat zal hij wel zijn. Ze was er graag erbij geweest. Had haar donderdag gesproken.

   Ben nog niet zo lang op jouw site, dus ik loop dan misschien soms achter op info oftewel morphogenetische velden zijn in het spel -glimlach-

  3. @ Monica
   Die David Wolfe schijnt in mei weer in Nederland te komen voor een 2 daags seminair , er zijn misschien nog een paar plaatsen vrij .
   Gabriélle Stahler lijkt me een prachtig mens te zijn , als dat jouw Heilpraktiker is dan mag je je gelukkig prijzen . En ze spreekt bovendien goed Engels voor een Duitser 🙂
   Ennuh , datingsite , lol , even het avatartje aanpassen met een fototje in een uitdagende pose en wie weet stromen de Herren met bosjes binnen .

  4. @ Cozmic

   Ze zou mijn Heilprakikerin kunnen zijn maar ik woon in Nederland en zij in Zuid-Duitsland.
   Wat ik wel doe is met haar praten over haar en mijn leven….en dan niet over de laatste mode. Ze weet veel en is enthousiast, open en boeiend.

   Ik zal over mijn avatar na gaan denken ofwel… dan heb ik zeker een secretaresse nodig -grijns-

 13. Zonnen, buiten of onder een hemel is een goede bron van vitamine d.
  Is dus helemaal niet zo moeilijk. Wanneer je logisch nadenkt is het ook makkelijk te zien. Wanneer worden de meeste mensen ziek?

  Juist, in de donkere maanden. Dus net in de donkere manden een paar keer een kuurtje doen en klaar is kees.

 14. Ik vond het artikel over vitamine D supergoed, alleen vind ik het jammer dat in twee van de prenten B12/B staat. Deze onzorgvuldigheid kan mensen op het idee brengen, dat de inhoud van het artikel misschien ook niet helemaal juist is. Ik zou die prenten als ik jullie was, dan ook vervangen door de juiste.

  Succes met jullie goeie werk verder.
  Groetjes,
  René

 15. Daarom is het ook zo ongezond om altijd binnen te zitten. Al die mensen in kantoren die je nu ziet o.a.

  Ga naar buiten, de natuur in! Even weg van alle DECT stations (op de Veluwe bijv.).

  1. Wat dacht je van alle kinderen achter die spelcomputers, gewone computers, televisie, tussen de DECT-straling..! Inderdaad. Nog even afgezien van de ongezonde, vaak schrale lucht in huis.

  2. En wat dan te denken van alle kinderen opgesloten op school…..!!!

 16. Er moet iets van mijn hart, want in het betreffende artikel wordt erop gewezen dat vit D niet iets is wat tegengehouden kan worden om er gebruik van te maken. Immers, wij mensen kunnen naar buiten om daglicht/zonlicht op te vangen en zo kan het lichaam het stofje dus zelf aanmaken. Maar… gezien het feit van chemtrails, wordt ook deze mogelijkheid toch moeilijk gemaakt, zoniet onmogelijk? Als je er over nadenkt, dan is vooral op dagen dat de grote massa vrij heeft van werk en dus de natuur in kan gaan, chemtrails vaak te zien. Heeft dit hiermee te maken misschien? Het is in alle opzichten duidelijk dat wij gewone mensen overgeleverd zijn aan onfrisse praktijken.

 17. Ik gebruik zelf al jaren allerlei vitamine complexen en ik ben een zongenieter, dus D krijg ik meer dan genoeg binnen. Ik mocht zelfs uitkijken dat ik niet teveel in de zon ben, want dat heeft ook gevolgen… maar zit wel goed met mij.

  Ook eet ik geen vlees en altijd veel fruit, groenten en geen snoep. Af en toe een stukkie pure chocolade met 90% cacao. Ook dat is gezond.

  Ik klop af, maar ben sinds mijn 20e niet meer ziek geweest, zelfs geen hoofdpijn/buikpijn. Ik ken het dus niet eens goed… mag hopen dat het zo blijft. Als ik verhalen hoor van sommige mensen dan kan ik daar juist beroerd van worden…

  Ik gun iedereen het beste, maar mensen je moet wakker worden van de illusie met dat iedereen het wel goed met je voor heeft. Neem niks aan, maar ga zelf op onderzoek uit.

  Hiermee kom je, zoals Guido in dit Vitamine D stuk ook al aangeeft achter de waarheid en ja die zal zeer schokkend voor velen zijn, maar het zij zo.
  Grootse veranderingen staan voor ons allen, dat is ook niet meer dan normaal, om de zoveel duizenden jaren staan er altijd weer grootse omschakelingen te wachten. Dit is de dynamiek van het Universum en alles dat is.

  1. En nog iets, het zonnetje schijnt nu weer heerlijk vandaag, geen Chemtrails te bekennen vandaag, wel een aantal Contrails (mogen van mij ook spoedig verdwijnen, WEG met die rotvliegtuigen die alles vervuilen) en een extra vitamine D aanval op mijn lichaam plegen 🙂

   Ik voel wel mee voor diegenen die de hele dag moeten werken en s’ avonds weer naar huis moeten als het alweer donker is… en zo kun je ook niet van de natuur geniet wat oh zo belangrijk is momenteel. Om helemaal in jezelf te kunnen komen, ik kan niet meer zonder.

   Kasteel Slangenburg in Doetinchem, IK KOM ER ZO WEER AN! 🙂 (Heb je ontzettend mooie routes en nu is het heel rustig door de week)

 18. Ik ben erg nieuwsgierig naar de ervaring van mensen met zonneallergie.
  Ik heb zelf namelijk al meer dan 20 jaar last van zonneallergie, rode jeukende builtjes tot en met vocht gevulde bultjes. En ik vind het opvallend dat ik het bij steeds meer mensen tegenkom.
  Is deze allergie ontstaan omdat er zoveel rotzooi in de lucht zit? Ik denk het wel, maar waarom heeft niet iederen daar last van?
  Ik sta regelmatig in de zomer in dubio omdat ik niks op mijn huid wil smeren (allemaal rotzooi), maar als ik het niet doe doe ik nachten geen oogdicht. En dan wil het wel eens dat ik het product Vision gebruik, dat voorkomt toch wel het ergste, ik heb er dan minder last van.
  Het gekke is dat het soms minder erg is dan andere keren, eerst dacht ik dat het te maken had met hormoonhuishouding, dat je er soms gewoon vatbaarder voor bent. Maar die theorie lijkt niet te kloppen. Zou het dan toch te maken hebben met de hoeveelheid rotzooi in de lucht, die de ene keer erger is dan de andere keer?
  Opbouwen geeft ook geen stabiel resultaat, soms kom ik weken redelijk goed door en dan ineens komt het heel heftig opzetten.

  Ik ben benieuwd te horen wat jullie erover denken, mensen met zonneallergie.

  1. @ Babette

   Wat is met een tekort aan calcium en/of magnesium?
   Heb je al gekeken of dat een rol bij jou kan spelen?

  2. @ monika
   Ik heb daar nooit over nagedacht….
   Dat wordt dan veel noten, vis en groen bladgroente eten.
   Als dat het probleem kan zijn, dan is het wisselende beeld wel verklaarbaar.
   Ik ga het zeker proberen.
   Maar dan nog…. -denk ik-… zo lang zonneallergie? Door tekorten?

  3. @ Babette
   let op met zeep , in je natuurlijke huidvetten zitten ook veel beschermende stoffen . Zeker als je al wat gevoeliger bent en je haalt dat laatste beschermlaagje eraf dan gaat het dubbelsnel . Maak je geen zorgen , je gaat echt niet naar schaap ruiken als je minder of geen zeep gebruikt . Dunne witte kleding dragen als filter werkt ook goed , dan kan je huid langzaam weerstand opbouwen .
   En kijk eens goed naar de youtube die ik heb gepost bij reactie 67 .
   Een bruin leven toegewenst 😉

  4. Hoi,

   Ik heb dat ook gehad: Heb toen Homeopatische korreltjes geslikt. Is al lang geleden, dus weet niet hoe het het.
   Ik heb dat 2 keer gebruikt en was toen van de hitte-uitslag af… (Zonneallergie bestaat niet)..

   SUCCES!!!

  5. @ cozmic en Jogan
   Zeep inderdaad minimaal. En het heeft idd met warmte te maken! Die korrels ken ik, maar ben er zelf nooit mee begonnen, zag dat een vriendin niet erg veel vooruitgang boekte. Wellicht evengoed toch maar eens proberen…
   Ik dank jullie in iedergeval voor de reacties. Nu eerst maar even wachten op de eerste zonnestralen 🙂

  6. Een late reactie en ik hoop dat je em alsnog krijgt. Heb je biologische en koud geperste coconut oil geprobeerd? Erg goed voor de huid en ik ken veel mensen die het dagelijks gebruiken voor de huid en inwendig.

 19. Bangmakerij weer.. Vitamine D wordt in ieder geval wel actief AANBEVOLEN voor ALLE zuigelingen en “zwakkeren”..
  Kinderen opgesloten in scholen? Iedere school heeft speelkwartiertjes.
  Misschien even LOPEN of FIETSEN naar school (ipv even vlug vlug vlug met de auto)..
  En natuurlijk: Zet die TV eens wat vaker uit en ga lekker buiten spelen MET je kinderen…

  Echt een overdreven bangmakend artikeltje weer op WTK.. 🙁

 20. “Wat steeds duidelijker wordt, is dat nieuw onderzoek keihard aantoont dat Vitamine-D-tekort de grootste noemer is achter alle moderne en verwoestende afbraakziekten..!”

  Btje boute bewering maar er is wel degelijk sprake van een angstcampagne voor de zon.

  De zon is onze bron. Je kan er beter vriendschap mee sluiten.
  En zoveel mogeluk contact maken. Kan ook in de vroege of late uren als het overdag te fel is. En er is ook natuurlijke olie die je op je huid kan bevestigen.

  In de revival:
  http://www.sungazing.eu/

  1. ps in de zon doe ik dat masker natuurluk af, dat is alleen voor binnen :+>

  1. @ Jan en Guido, dank je voor het plaatsen van deze prachtige verhalen/gedichten. Dit thema houdt me vandaag op een of ander wijze ook geweldig bezig. Heel inspirerend, dank je!

  2. Hai Jan,

   Ontzettend bedankt voor deze info. Wat een fantastische manier van weergeven!!
   Ik heb het meteen met anderen gedeeld.

   Hartelijke groet,
   Sonja

  3. Hey sonja,dick en guido ik deel het met liefde! Toen ik het gelezen had gaf het me weer wat positieve energie en dat wil ik graag met iedereen delen.

   @Sonja heel goed dat je het met meerdere mensen gedeeld heb dat is namelijk precies wat ik wil 🙂

   Een goed weekend allemaal

   gr Jan

 21. In hoeverre is bekend wat een teveel aan vitamine d voor schade kan geven ?
  Om hier maar eens de controverse te benadrukken…..Ik bedoel er wordt zo ontiegelijk veel geroepen en gedacht maar wie heeft ’t vermogen het geheel te kunnen blijven zien en ook de gevolgen daarvan kan inschatten.
  Wat nou vitamine-D-tekort? Meer ervan maakt je juist zieker!
  http://zaplog.nl/zaplog/article/wat_nou_vitamine_d_tekort_meer_ervan_maakt_je_juist_zieker

  groet;

  1. Je geeft je eigen antwoord Remco… ’teveel’ zegt toch genoeg..? Vitamines zijn geen snoepjes, net zoals taal geen speeltje is.

  2. teveel of te weinig , wat voor resultaat wil je krijgen ?
   bij een lage d3 meting 25oh kan weldegelijk een gevaarlijk hoge d3 1,25d aanwezig zijn maar dit onderwerp wordt helaas ook door de orthomoleculaire geneeskunde niet vaak vermeld .

   “Vit.D heeft bij de ontdekking ervan onterecht de benaming vitamine gekregen, enige tijd later bleek namelijk dat deze stof in feite een hormoon is met zelfs een steroïde werking. Vitamine D bleef echter in benaming een vitamine, waardoor veel mensen zich niet realiseren dat als suppletie nodig is dit met zorg moet gebeuren en onder auspiciën van een arts. Daarnaast dient gekeken te worden naar beide D metabolieten. Het standpunt van medische zijde is tot op heden toe dat een meting van de 25-OH een goede indicator is voor de vitamine D status van het lichaam en dat een te lage waarde duidt op een tekort.

   Echter, bij auto-immuun aandoeningen ziet men zeer vaak de combinatie van een lage 25-OH en een hoge 1,25D. Bij een (te) hoge 1,25D (het actieve bestanddeel) in combinatie met een lage 25-OH waarde dient ten eerste de vraag gesteld te worden of er wel sprake van een tekort is en ten tweede de vraag waardoor deze 1,25D waarde zo hoog wordt.”

   http://b12vitaminetekortpodium.blogspot.com/2011/08/pernicieuze-anemie-en-theorie-marshall.html

 22. Tegenhouden van vitamine D is niet zo goed mogelijk denk ik. Wij kunnen deze belangrijke vitamine weliswaar niet zelf aanmaken, maar je huid zet zonlicht om in vitamine D. Ook in orgaanvlees van biologisch gefokte dieren zit veel vitamine D en ook in vette vis zoals haring, zalm en makreel. Noten zijn eveneens een (beperkte) leverancier van vitamine D.
  Wanneer je regelmatig de zon op je huid laat schijnen en een menu hebt dat vis, orgaanvlees en noten bevat, krijg je voldoende vitamine D binnen. Mensen die weinig buiten (kunnen) komen en zwangere vrouwen hebben meer vitamine D nodig. Dit is in elk reform huis te krijgen als levertraan. Vegetariërs en veganisten hebben een vitaminepreparaat nodig met de juiste vitamine D component.
  Laat je niet gek maken door de farmaceutische industrie!

 23. Tussen 21 september en 21 maart staat de zon te laag, in Nederland, om Vit.D aan te maken (via de zon).
  Dus: Boter op je brood (Vit.D wordt toegevoegd aan onze boters vanwege bovenstaande rede) en Vit.D3 bijslikken.
  Wij zijn een paar weken terug bevallen van ons eerste kindje en er is echt een actief beleid in Nederland op dit gebied om baby’s na een weekje Vit.D3 toe te gaan dienen.
  Vandaar mijn opmerking eerder, dat het te ver gaat door te stellen dat Vit.D niet zou worden aanbevolen in Nederland.
  Jogan

  1. goed dat jullie dat hebben gedaan Jogan ,,maar toen mijn dochter werd geboren
   in 59 ,gaven we ook al vit A ,D druppels ,,zo n klein flesje was het ,,toen was het heel gewoon .
   Zelfs de honden en katten gaf ik de druppels ,,en die ook wat kalk ,,,en die zijn allemaal oud geworden .
   gefeliciteerd met jullie kindje .net een wonder he .dag Hannie

 24. Prima artikel! En er verschijnen er steeds meer. Hoogste tijd dat reguliere artsen zich bezinnen op hun praktijk van bestrijden van ziekten en meer hun aandacht gaan verleggen naar het voorkomen ervan. Hun inzicht in het geweldig wonderbaarlijk complexe lichaam van de mens komt daarbij goed van pas.

  Laten ze nou eens gewoon kijken naar wat voor voedingstoffen in welke hoeveelheden we nodig hebben en geef voedingsadviezen in plaats van alleen maar medicijnen en laten ze meehelpen ervoor te zorgen dat er betaalbaar voedsel in de winkels ligt waarin die voedingsstoffen voldoende aanwezig zijn en van voldoende kwaliteit. Dat noem ik maatschappelijk verantwoord medisch ondernemen. Zorg voor het welzijn van de mens! Wat een prachtig doel om voor te werken.

  Verzekeringsmaatschappijen zouden op dit gebied ook een actief kunnen worden door middel van goede voorlichting. Zij hebben een enorm belang: minder ziektekosten waardoor er minder uitgekeerd hoeft te worden. Kan ook de premie van de verzekerden omlaag.

  De waarheid dienen, was dat niet een ideaal van de wetenschap? Als medicijnman/-vrouw voornamelijk bezig zijn met welke medicijn van welke farmaceut moet worden voorgeschreven, kan toch niet de uitdaging zijn? Ik denk dat artsen meer in hun mars hebben dan doorgeefluik van de farmaceutische industrie
  te spelen. Wanneer gaat bij hen het licht aan?

  Overigens heb ik ergens gelezen dat we op het noordelijk halfrond ter hoogte van Nederland in de maanden met een ‘R’ helemaal niet voldoende vitamine D kunnen aanmaken, ook al loop je de hele dag buiten. De kracht van de UV straling is dan gewoon te gering. Suppletie is dan noodzakelijk.

  Hans

 25. Mooie artikelen altijd over vitamine D.
  Helaas nooit met concrete info, met andere woorden.. welke pillen moet ik slikken?, hoe vaak? en waar haal ik ze?

  Liefst nog met een link erbij.

  Dat wat ik bij de drogist kan vinden zijn baby doseringen..

  1. Klopt voor alles dat wat waard of weinig om het vege begeerlijke lijf heeft moet je tegenwoordig bij de onderwereld wezen, Kentucky Fried Chicken, kijk maar naar South Park, de droog legging uit de jaren 30 voltrekt zich nu op alle fronten van normale gezonde menselijke behoeften, gewoon kontakt is al een overtreding, alles is suele intimidatie op voorhand, ook gedachten, pre crime, alles dat wat om het lijf heeft is illegaal verklaard, dat is heel praktisch, dan is de prijs op leven en dood oneindig op te schroeven voor maximale gekunstelde schaarste, vrouwen gezondheid genot alles heeft de maximale prijs;

   ze rijden vaak op kromme brommers zonder knaldemper die vertegenwoordigers in A plus producten, ze hebben ook veel vrouwelijke fans die ze achterna reizen en die sm posters op hun slaap kamer hebben hangen van de langste wreedste baarden, die hebben de hoogste status omdat ze de meeste stille moorden op hun naam hebben staan, ze maken nooit zelf vuile handen, daar hebben ze vers ingewijde aspirant assistenten voor, net als in de film, ik wil het, niet.. (Doe Maar, niet)

   http://www.southpark.nl/episodes/1403/

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/hoe-verder-met-occupy/comment-page-1/#comment-72809

  2. Ik heb bij de natuurwinkel vitamine D3 van Solgar gekocht, op basis van visolie, capsules van 500% ADH, 100 capsules voor +- 13 euro. Je kunt het ook bestellen op de website van Solgar.

 26. Ik woon in Duitsland en ben al enige jaren geinteresseerd in gezondheid. In Duitsland volg ik zo veel mogelijk berichten over gezondheid op internet en ik lees veel boeken hierover. Kortgeleden kocht ik een boekje van de duitse arts, Dr. med. Raimund von Helden met als titel: “Gesund in sieben Tagen” – Erfolge mit der Vitamin-D-Therapie. (Ned.vertaling: Gezond binnen 7 dagen – Succes met de Vitamine-D-Therapie).
  Deze arts ontdekte in zijn eigern praktijk dat veel klachten van patienten mogelijk waren te wijten aan een te laag gehalte aan vitamine D in het bloed. Hij liet daardoor bij vrijwel alle patienten het bloed onderzoeken en bij een te laag Vit-D-gehalte, schreef hij een vitamine D-kuur voor. In Duitsland is vitamine D- alleen op recept verkrijgbaar.
  Hij ontdekte dat er heel veel patienten lijden aan vit.D-tekort; hetgeen tot uiting komt in de volgende klachten: Spierpijn en spierkrampen (vooral `s-nachts)die leiden tot onrust, slaapstoringen, depressie en uitputting, zwakte, rug- en hoofdpijn. Voorts koude handen en voeten alsook bloedsomloop- en doorbloedingsstoringen.
  Voor deze klachten bleek – na een hoge doseringsperiode van één of enkele weken –
  een snelle verbetering of een duurzame genezing mogelijk.
  Als Vit.D-gebrek lange tijd bestaat dan is er een verhoogd risico op: hoge bloeddruk, diabetes, osteoporose, M.S. en kanker. Om dit te vermijden moet voor de rest van je leven een optimaal Vitamine-D-niveau worden nagestreefd.
  Hij beveelt twee therapien aan:
  1. De aanvangstherapie: Bij een lichaamsgewicht van 70 kg. wordt aanbevolen 10.000 eenheden per dag te slikken.
  2. Zijn de klachten verminderd c.q. verdwenen, dan volgt de onderhoudstherapie, t.w. 3.333 eenheden per 70kg. lichaamsgewicht.
  Bij een hoger of lager lichaamsgewicht moeten de hoeveelheden naar boven of naar beneden worden aangepast.
  Dr. von Helden geeft in zijn boekje (120 pagina`s diverse voorbeelden van patienten die met deze therapie klachtenvrij werden.
  Overdosering is niet snel mogelijk en bijverschijnselen zijn er niet.
  Er is (nog) geen Nederlandse vertaling van; dus voor wie Duits kan lezen:
  Ik heb het boek gekocht bij http://www.amazon.de
  De tabletten zijn gekocht bij: www. bodyenfitshop.nl

  1. Iedereen zou zich bewuster met zijn gezondheid bezig moeten houden want je gezondheid heb je zelf in de hand!
   Meer gebruik maken van Superfoods, meer biologisch geteelde groenten en fruit en meer Raw Food. En als je kiest voor supplementen, dan natuurlijk.
   Kan een heleboel ellende voorkomen!!!

 27. Over vit D3 is nog veel te doen en zijn we nog lang niet klaar met onderzoek wat wel en niet te doen. Schrijven dat er een soort conspiracy heerst van de farmaceutische industrie om het verborgen te houden omdat ze er niets mee kunnen verdienen is een verhaaltje wat de alternatieve scene altijd maar weer naar voren haalt als het haar zo uitkomt. De alternatieve scene floreert op de onwetenheid van het gewone volk. De alternatieve scene verdient juist heel veel geld door massaal allerlei potjes, pillen poeders etc zonder daadwerkelijke bewezen werking te verkopen.

  Ik lees hier iemand over raw food schrijven en nog meer van die pseudowijsheden. Wij bereiden juist voedsel zodat het lichaam in staat is beter voedingsstoffen, mineralen, elementen, vitaminen op te nemen. Het eten van overwegend rawfood is niet beter maar juist slechter. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de bacteieen en virussen en parasieten die vaak te vinden zijn op rawfood producten.

  Je gezondheid heb je zelf in de hand schrijft dat persoon ook nog eens. wel er zijn talloze voorbeelden in uw eigen omgeving te vinden van mensen die heel veel aandacht aan hun gezondheid en voedsel besteden maar toch ziek zijn geworden, een chronische ziekte hebben gekregen of dood zijn gegaan. Idioot om te claimen dat je je gezondheid zelf in de hand hebt. Ik vind het een hersenloze opmerking.

  De conclusie is dat men nog veel te weinig weet om een echt goed advies te kunnen geven over vitamine d3. Het is zeer wel mogelijk dat dit per individu erg kan uiteenlopen.

  1. U schrijft ‘de alternatieve scene floreert op de onwetendheid…’. Het is juist omgekeerd. De reguliere scene, o.a de farmaceutische industrie, de oliemagnaten, banken enz. profiteren van de onwetendheid van de simpele burger (sheeple) omdat hij met zich laat sollen en bewust onwetend wordt gehouden om gemolken te kunnen worden. En dat niet alleen op medisch vlak. Ik heb zeer veel artikels gelezen over vitamine D3, geschreven door vooraanstaande wetenschappers. Resultaat is dat ik, in tegenstelling tot vroeger, al een geruime tijd geen kou of griep gehad heb en dit zonder enige griepprik. Toeval?

  2. ikke, met zo’n naam kan de rest wel stikke.
   Het is uw waarheid. En gelukkig niet van vele anderen.
   Wat ik u kan zeggen: eet echt voedsel, niet te veel vooral planten.
   Ikke kunt u verklaren waarom volkeren zoals de inuits uit Groenland, de indianen uit Middenamerika, de Masai uit Afrika, volkeren die het westerse voedingspatroon niet gebruiken, een gezonder leven leiden. Bevolkingsgroepen(populaties) met een opvallend breed scala aan traditionele voedingspatronen kampen iha niet met westerse ziekten zoals vetzucht, diabetes type2, hart-en vaatziekten en kanker.

  3. Ik wist niet dat stichting skepsis zijn clubgenoten kennis laten opdoen op alternatieve sites. Tja, op de door farma gesponsorde universiteiten krijg je maar één kant van het verhaal te horen. Daar waren de meeste lezers van want to know ook al achter.

   Wij zoeken dus naar kennis via andere wegen, wegen die niet enkel uit zijn op winstbejag.

   Ik wens meneer Ikke veel kennis toe, dan kan hij de wereld misschien ook eens door een andere bril zien.

  4. Ikke ga eens Primal eten, google het maar eens en je zult zien dat je slechte humeur en je evt. kwaaltjes als sneeuw voor de zon verdwijnen.
   Dat heb je dus echt wel in de hand. Brood, aardappels, pasta, suikertroep, veel zoet fruit etc. eten is een aanslag op je lichaam en zorgt dat je bloedsuikerspiegel constant van laag naar hoog en omgekeerd gaat. Hartproblemen, diabetes, kanker, depressie etc, etc zijn daarvan het gevolg.

 28. Mijn zoontje vertoonde ziekte verschijnselen van pfeiffer maar bij bloed onderzoek wees uit dat hij een veel te laag vitamine D waarde had. Hij moet 100 hebben maar heeft slechts 36. Hij heeft nu Devaron pillen voor 6 weken en dan weer opnieuw bloed prikken. Hebben jullie nog tips, en kan je ook een teveel aan vitamine D krijgen en zijn daar weer gevolgen aan. Hij vertoont voornamelijk vermoeidheid verschijnselen, pijn in z’n benen en vrij snel verhoging na inspanning.

  1. Hij vertoont die verschijnselen waarschijnlijk vanwege zijn VEEL te lage vit. d gehalte. Je kunt ook via IHERb (Amerika) Carlson vit. d bestellen. Die hebben veel hogere/IU d in hun capsules,tot 10000 aan toe.
   Of google dr. Mercola, hij verkoopt (heel goed product) aan een grote aantal landen en heeft het ook in een spray wat nog beter schijnt te werken.

 29. Ik heb zelf nu ook een vitamine D tekort, is pas via bloedonderzoek geconstateerd.

  Maar dit gaat veel verder dan je denkt: De wereld gezondheids organisatie (WHO) wordt beheerd door een kleine groep zeer welgestelde mensen (zij zijn al generaties lang bezig hun machtspositie uit te breiden o.m. via het oprichten van de (privé) banken eerst in Europa en later in de ‘nieuwe wereld’ America, zie de Private Federal Bank die al het geld beheert!) die totale wereld heerschappij willen (Ze noemen het letterlijk een ‘New World Order”). Want: Hoeveel macht kun je hebben als je de wereldgezondheid en het monetair stelsel in handen hebt?
  (Dit zijn onder meer de Morgans, de Rothchilds en ook nog een aantal andere families, waar zelfs ons koningshuis bij betrokken is, misschien niet tot in de hoogste regionen, maar toch…) en zij beheren ook weer het IMF en ga zo maar door). Zie tevens de documentaire: “Thrive” of the website http://www.Thrivemovement.com.
  Alles wat er gebeurt (ja, ook de huidige financiële crisis) wordt daar naar terug geleid!! Dit is geen onzin. Kijk en bepaal zelf.
  Weest wakker.
  Met zorg,
  Bloem1970

 30. “Als de huidige-medische-wereld in staat zou zijn om Vitamine-D uit te bannen, dan zouden ze dat onmiddellijk doen! Wellicht dat ze daartoe inmiddels allerlei pogingen doen, zoals bijvoorbeeld” Geo-Engineering, aka Cloud seeding, aks Chemtrails… nog een aanvulling op de lijst van mogelijke doelen die de chemtrails zouden kunnen dienen naast Agenda21 of het zogenaamde Globalwarming-‘probleem’.

  Goed artikel overigens!

 31. n,goed artikkel maar of hier daadwerkelijk wat mee gedaan wordt !! durf ik te betwijvelen .want de mens gaat het eerste bij de huisarts langs om te vragen dr is dit een goed middel ! en dan zegt zo,n klz nee mevr/menr dit is lariekoek dit helpt niet . nou dan kunnen wij de gezonde doemdenkers het wel op de buik schrijven hoor om een goedbedoelde artiekel neer te zetten in de krant of op want to know .jammer maar het zij zo

  1. Toch merk ik dat mensen steeds bewuster worden zowel jong als oud. En ook is het over het algemeen bekend dat je van een medicijn meer bijwerkingen krijgt dan de kwaal waarvoor je het gebruikt. Ik luister juist niet naar berichten in de krant waarin zoiets staat als: “Nederlanders denken geen extra vitamine D nodig te hebben.” Allemaal brainwashing. Wij hebben thuis de vit. D inmiddels ingeslagen.

   Ik lees in het artikel niets terug over NWO. Heeft dat hele Big Pharma en het ziek maken/houden van de mensen daar ook niets mee te maken..?

  2. Niet alle (huis)artsen zijn zo Garriet, er zijn ook al doktoren die na kunnen denken hoor. Gelukkig wel. Je moet ze alleen weten te vinden en over durven stappen. Mensen beseffen vaak niet dat ze zelf een arts mogen kiezen en dat specialisten waar je snel terecht kunt juist niet de goede zijn. Daar gaan niet veel mensen heen, dus? Beter wat langer wachten en bij een goede arts op bezoek gaan. Dan kun je in ieder geval een duidelijker verhaal verwachten. Zelf beslissen is niet eenvoudig als je helemaal niet weet wat er precies mis is met je gezondheid. Die gegevens krijg je dus niet van iedere arts. Als je huisarts alleen maar medicatie voorschrijft zonder je uit te leggen wat er aan de hand is en wat de medicatie voor je kan betekenen dan kun je beter een andere zoeken.

 32. Waar bijna niemand aan denkt, is dat vit D ook via de OGEN opgenomen wordt. En wat zie je overal bij het minste zonnestraaltje? Zonnebrillen, zonnebrillen en nog ’s zonnebrillen. Van groot tot klein, van jong tot oud, allemaal lopen ze met donker afgeschermde ogen rond. De zonnebril is tot een ‘onontbeerlijk’ mode-accessoire gepromoveerd. Samen met de zonnecrèmes zorgt de zonnebril ervoor dat de mensen de opname van zonne-energie weren en dus steeds minder gezond worden. Weerom kassa, kassa voor mama farma.
  Ogen, gezicht en handen nemen zonne-energie het vlotst op. Een half uurtje per dag in het zonnetje, handpalmen naar boven gericht, gezicht onbeschermd en ogen gesloten, volstaat om een mooie reserve aan toekomstige vit D aan te leggen. Tijdens onze ‘donkere’ maanden is het natuurlijk niet zo makkelijk om vIt D op te slaan. Ik kan tenzeerste “Zon Vitamine à 7,5 mcg vit D3, vit E en Selenium” van Lucovitaal aanraden om de winter zonder blues door te komen.

  1. Anelle, hoeveel heb je er daarvan per dag nodig om aan 4000 IE te komen?

  2. @Ienimini
   1 mcg – 40 IE vit D3.
   De vit D waar ik het over heb, is vloeibaar omdat die het beste door het organisme opgenomen wordt en er geen verlies optreedt.
   1 dosis = 300 IE. Ik doe halfweg de winter een kuur à rato van 2 dosissen/dag omdat we ook op andere manieren (ogen, handen, huid, bio-voeding) vit D binnen krijgen.

 33. Als je naar je huisarts gaat met het verzoek: ik wil graag een bloedonderzoek laten doen om te weten of ik geen Vit D tekort hebt, gaat hij niet weigeren.
  Heden ten dage zijn er heel veel normale huisartsen met gezond verstand is mijn ervaring.
  Een paar rotte appels in de maand heb je altijd, maar grotendeels zijn al lang wakker.We gaan heus wel de goede kant op. Have faith.

  Indra
  http://www.shivani-ayurveda.nl

 34. Een heel goed artikel!Ik mis alleen een voorstel om ook langs gezonde voeding en tekort aan vit.D te voorkomen.Waar vindt men het meest goed vit.D in?Hoeveel moet men eten van een bepaald voedingsmiddel om een gezonde hoeveelheid binnen te krijgen?
  Groetjes,Mieke

  1. Helaas is uit voedsel amper vitamine D te halen. Het zit alleen in vette vis als zalm en haring en een beetje in eigeel. Vandaar dat je zon of voedingssupplementen nodig hebt. Vitamine D zit vrijwel niet in melk, boter en kaas. Als voedingssupplement zit het vaak wel in margarine.

  2. leuk, maar niets is onderbouwd met links naar de onderzoeken die de informatie in het artikel staven.

 35. Dat vitamine D steeds belangrijker blijkt te zijn, geloof ik zonder meer. Dat heb ik zelf ervaren.
  Maar dat zonnebrandolie slecht is, is een grote vergissing in dit artikel. Zonder zonnebrandolie verbrand ik op bepaalde plaatsen zo erg, dat de kans op huidkanker aanzienlijk toeneemt. Jammer dat dit n het artikel staat. Het maakt het onnodig minder geloofwaardig.

  1. Zonnebrandolie is niet slecht, maar verbranden en een lage vitamine D status zijn beide ongezond. Ga dus lekker in de zon, laat je bruin worden, maar voorkom dat je verbrand.

  2. @Kees: Er zijn zeker wel zonnebrand oliën en crèmes die slecht zijn voor je gezondheid en juist huidkanker kunnen veroorzaken en ook zonne allergie. Wees daarom bewust als je zonnebrandcrème koopt en let ook op nano-technologie.

   Je kan het beste de eerste 10 min of een half uur onbeschermd in de zon gaan (dat ligt aan je huidtype) om vitamine D op te nemen. Daarna zou je je kunnen insmeren met een veilige zonnebrandcrème. Dokter Jetske Ultee weet hier heel veer over te vertellen. Zij is dermatoloog, maar volgt haar eigen weg.

   De Neutral zonnebrandcrème van Lavera is één van de meeste veilige crèmes. En laat dat nou net mijn favoriete cosmetica merk zijn 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.