Advertentie

Oneigenlijk gebruik Europese steunfondsen..?!


animated vlag-griekenland

Ad Broere: “Zijn de Nederlandse politici, die in 2012 om het hardst riepen dat alles onder politieke controle stond en dat er geen geld uit de Europese fondsen zou worden besteed zonder het fiat van de parlementen van de eurolanden, hiervan niet meer op de hoogte? Op zijn minst kunnen we vaststellen dat men niet erg zijn best heeft gedaan om door te vragen bij het EU-bestuur over de activiteiten van het Europese stabilisatiefonds, de EFSF/ESM.. Wan wat is er aan de hand..?

Het blijkt dat een private, autonome instelling maar liefst € 48 miljard heeft ontvangen uit de Europese steunfondsen. En het lijkt er sterk op dat deze Griekse instelling, naar eigen goeddunken geld stopt in het redden van Griekse banken. En dit fonds, het HFSF, heeft in zijn korte bestaan al meer dan € 20 miljard afgeschreven wegens verliezen..!!
In de periode dat de rol van de steunfondsen werd bediscussieerd in de politiek en er heftig werd ontkend dat deze fondsen directe steun aan banken zouden geven blijkt nu dat er buiten de politiek om al geld uit de steunfondsen naar Griekse banken ging. Het lijkt op een regelrecht schandaal, waarvan nog lang niet alle details bekend zijn.”

x

De structuur van de Euro staat onder immense druk; het tijdsbeeld is ook hierin terug te vinden..!

x

Oneigenlijk gebruik Europese steunfondsen..?!

x
2015 © Ad Broere / deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

HFSFOp 21 juli 2010 werd het Hellenic Financial Stability Board (HFSF) opgericht om Griekse banken en in Griekenland opererende buitenlandse banken te herkapitaliseren en om een vangnet te vormen als deze banken in acute nood komen te verkeren. Het HFSF blijkt een private instelling te zijn en maakt geen onderdeel uit van het publieke domein. Verder heeft het HFSF volledige bestuurlijke autonomie en is geen verantwoording verschuldigd aan de Griekse overheid.

In 2010 werd een kapitaal van maximaal 10 miljard euro voldoende geacht om de doelstelling van dit HFSF-fonds te kunnen vervullen. Het aandelenkapitaal zou worden volgestort door de EU en het IMF. In plaats van € 10 miljard werd er € 1,5 miljard aandelenkapitaal gestort. Maar later, in 2012, werd besloten tot een verhoging van het kapitaal tot een niveau van € 50 miljard.

Euro how long have I gotDeze aanvullende kapitaalstorting is op een wel zeer bijzondere wijze tot stand gekomen. Het Europees Financieel Stabilisatie Fonds (EFSF) verstrekte in 2012 twee obligatieleningen en in 2013 de derde obligatieleningen aan dit HFSF. De eerste lening met een bedrag van € 25 miljard werd op 19 april 2012 verstrekt, de tweede van € 16 miljard op 19 december 2012, en de derde van € 7,2 miljard op 31 mei 2013.

De Griekse overheid staat volledig borg voor alle drie leningen, wat ongebruikelijk is omdat de Griekse staat geen invloed heeft op het bestuur van het HFSF en het HFSF een private onderneming is. Bovendien worden de obligatieleningen gerekend tot het kapitaal van het HFSF en ook dat is wonderlijk, want obligatieleningen behoren gewoonlijk tot het vreemd vermogen en niet tot het eigen vermogen. Eigen vermogen is risicodragend, hetgeen inhoudt dat verliezen ten laste worden gebracht van het eigen vermogen, terwijl vreemd vermogen moet worden terugbetaald als de lening volgens contract opeisbaar is..!

Verbazing op verbazing..
Het meest verbazingwekkende aspect aan het HFSF is echter, dat er € 41 miljard aan leningen door het EFSF, de voorloper van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) , werden verstrekt in een periode dat de discussie over het ESM en de rol van het ESM nog in volle gang was..!

adbroere
Ad Broere, auteur van het boek ‘Geld komt uit het Niets’.. (klik voor lead)

Toen ik in april 2012 een petitie aanbood aan het Nederlandse parlement om het ESM verdrag niet te ratificeren werd mij door politici verzekerd dat er geen directe bankensteun zou worden geboden, want daar was het ESM noch zijn voorloper EFSF voor bestemd. De politiek zou erop toezien dat de middelen die aan het EFSF/ESM beschikbaar werden gesteld uitsluitend zouden worden bestemd voor steun aan probleemlanden en dat de controle op de besteding ervan bij de parlementen van de eurolanden zou liggen.

Deze bewering blijkt onjuist te zijn geweest. Erger nog, de directe steun aan banken werd al in 2012 geconcretiseerd middels de € 25 miljard lening, die in april 2012 aan het Hellenic Financial Stability Fund werd verstrekt, gevolgd dus door een tweede van € 16 miljard in December 2012 en nog eens een derde van € 7,2 miljard in mei 2013. In totaal werd dus € 48,2 miljard euro uitgeleend aan dit fonds, door de Europese fondsen, om directe bankensteun te kunnen geven. En dan ook nog aan een private, autonome instelling.

Waren de Nederlandse politici, die in 2012 om het hardst riepen dat alles onder politieke controle stond en dat er geen geld uit de Europese fondsen zou worden besteed zonder het fiat van de parlementen van de eurolanden, niet op de hoogte? Op zijn minst kunnen we vaststellen dat men niet erg zijn best heeft gedaan om door te vragen bij het EU bestuur over de activiteiten van het EFSF/ESM.

Verder is het een duidelijke en steeds weer terugkerende signatuur van alle ‘mechanismes’ en instellingen die er in Europees verband worden opgericht dat ze autonoom zijn, geen verantwoording hoeven af te leggen over het gevoerde beleid aan de politiek en dat men dus de vrije hand heeft met de besteding van belastinggeld van de Europese burger.
X

Het HFSF had op 30 september 2014 van de € 50 miljard kapitaal,
x

al ruim 20 miljard afgeboekt als verlies..!

 

Wordt het niet tijd heren en dames politici,

dat u eens een aantal indringende Kamer-vragen gaat stellen..!?

© Ad Broere, 2 maart 2015

x

x

animated vlag-griekenland

18 gedachten over “Oneigenlijk gebruik Europese steunfondsen..?!

 1. Zo zie je maar dat miljarden die doormiddel van bezuinigingen in de EU kas verdwijnen ongecontroleerd worden verkwanseld.
  Dit gaat echter wel ten koste van mensen en bedrijven die het toch al moeilijk hebben.
  Al het geld dat naar de EU gaat wordt beheerd door of corrupte ambtenaren of deze mensen weten niet waar ze mee bezig zijn.
  Er is al zoveel steun aan arme zuidelijke landen gegeven met tot op heden als resultaat dat deze landen nog steeds EU geld nodig hebben en dat de vroeger rijkere landen op deze manier ook als arm land zullen eindigen.

  1. Arnold,

   Mijns inziens moet het hele bestaande, frauduleuse, ondemocratische (net als de EU), hebzucht bevorderende en manipulerende financiele systeem samen met de belastingparadijzen te verdwijnen. Echter dat zal mi pas gebeuren als zowel wij als de politiek geen angst meer hebben voor verandering. En de angst wordt natuurlijk dagelijks gevoed via machtige financiele instellingen, de politiek en de MSM.
   Zelfs de noodlijdende Grieken hebben nog angst. Mijn advies aan de Grieken is:

   ‘Wat kan er nou helemaal gebeuren als jullie terug gaan naar de Drachme. Slechter dan nu kan het niet worden. Het toerisme en de export zal geweldig groeien. Daarnaast zou ik de grootste belastingontduikers zoals Onassis en andere rederijen aanpakken d.m.v. naheffingen en/of confiscatie van al hun bezittingen en binnen tien jaar zijn jullie er weer boven op!’

   Veel van de (staats)schulden zijn wereldwijd afkomstig uit grootschalige belastingontduiking en/of speculaties wat mi feitelijk neerkomt op diefstal en als zodanig niet terugbetaald hoeft te worden.

  2. Jopiek.
   Wat ik heel vreemd vind is dat in 2010 in Griekenland een enorm veld met olie is gevonden en dat ik daar niemand(MSM)of regeringsleiders over hoor.
   De opbrengst van deze olie zou volgens meerderen de schuld van Griekenland ruimschoots afbetalen dus waarom hebben de heren en dames daar niets over te melden?
   Ook wel triest is dat ik zojuist bij RTL nieuws hoor dat de eigenaar van VenD een lening heeft gegeven waar hij 8%rente over vraagt wat ongeveer gelijk staat aan het bedrag dat het personeel als offer zou moeten inleveren.
   Hoe kan een eigenaar een lening aan zijn eigen bedrijf geven normaal noemt men dat toch investeren waar bij het zowel geld kan kosten als ook geld kan opleveren?
   Waarom zeggen de vakbonden niet gewoon laat het personeel gewoon hun toch al schamele loon houden dan blijven zij in elk geval tevreden en dan kost het VenD ook niets alleen heeft u dan geen winst maar dat is nu eenmaal het risico van infesteren.
   Want zoals het nu zou gaan heeft de leningverstrekker die tevens eigenaar is 8%rente ten koste van het personeel met mogelijk gevolg dat zij als de mogelijkheid zich voordoet naar een andere baan zullen overgaan.

  3. Dat is het punt waarom het draait Line. Het zit zo geraffineerd in elkaar dat het de meeste mensen boven de pet gaat. Daarom kunnen deze frauduleuze praktijken straffeloos worden bedreven.
   De leningen van 48 miljard euro in totaal zijn deel van de 240 miljard die via Europese steunfondsen aan ‘Griekenland’zijn uitgeleend. Dat wil zeggen, Griekenland is aansprakelijk voor deze leningen, maar deze 48 miljard is nooit terecht gekomen in de Griekse staatskas. Het kwam in de kas van een private instelling, los van de Griekse overheid en die private instelling heeft met dat geld naar eigen goeddunken Griekse banken ondersteund. Zo erg is het.

  4. Ad
   Bedankt voor je antwoord. Ik heb je reactie gelezen en daarna weer de bovenstaande tekst. Ik kan het nu beter plaatsen.

  5. We zijn nu gefocust op Griekenland maar ondertussen wordt Europa steeds meer slachtoffer van bv de ECB.
   Zoals in andere landen ook al is gebeurd zorgt men eerst dat een land(in dit geval Europa)leningen aangaat die vroeg of laat terugbetaald moeten worden.
   Er wordt nu gezegd dat de economie weer aantrekt dus waarom gaat de ECB dan door met obligaties opkopen ter waarde van 60 miljard per maand?
   Dit doen ze volgens mij om straks eisen aan Europa te kunnen stellen waar wij allen dan weer het slachtoffer van zullen worden.
   1240 miljard (de totale som van wat de ECB wil)is een enorm bedrag en wat gebeurd er als de rente veranderd moeten we dan meer dan dat bedrag terug betalen of speelt rente geen belang bij dit opkoop programma?

 2. Hoe vertaalt dit bericht naar Griekenland toe. Van wat ik begrijp heeft griekenland meer gekregen buiten de politiek (Brussel) om,door de EFSF/EMS.Om de griekse banken te ondersteunen.Terwijl er afspraken stonden/staan dat de overige landen gerant staan voor steun aan griekenland.Wat voor spel word er in godsnaam gespeeld?? De landen die geld in EFS/EMS hebben gestoken zijn 20 miljard kwijt???Dus de HFSF. Hoe vertaald dit bericht in van wat er nu speelt met de nieuwe regering in griekenland?Hoeveel miljard zijn we door dit geteut exstra kwijt aan griekenland. Staat daarom griekenland zo evt sterk in hun verhaal??? Dit gaat even ver boven mijn petje

 3. Kamervragen? Wordt het niet eens tijd om dat hele zootje grondig uit te roeien? Kamervragen… pffft, dat zal helpen , sinds er kennelijk een verplichte lobotomie moet worden ondergaan om op het pluche te plakken is dat een kansloze missie geworden.

  1. Imke.
   Een mooi voorbeeld van wat u schrijft zult u waarschijnlijk dinsdag 10-3-2015 kunnen zien als ze in de kamer weer een toneelstuk gaan opvoeren waarbij Opstelten uitleg moet geven over het bonnetjes gebeuren.
   De afloop zal waarschijnlijk zijn dat o.a Bontes en de PVV een motie van wantrouwn zullen indienen en verder zal het geen gevolgen voor Teeven en Opstelten hebben u zult het zien.

  2. Het moet wel erg voor de hand gelegen hebben dat onverwachts een staatssecretaris en een minister opstappen omdat ze geen weg meer kunnen vinden om hun leugens te verdoezelen.
   Feiten met betrekking tot de VVD zijn:
   1.Teeven heeft zo wordt op TV gezegd een deal gemaakt en geholpen om de belastingdienst te omzeilen.
   2.Teeven was bij de deal aanwezig dus kan het niet anders dan dat hij wist om welk bedrag het ging wat hij al die tijd verborgen heeft weten te houden.
   3.Toen Opstelten een veel lager bedrag noemde en om vertrouwen in de kamer vroeg heeft Teeven verzuimd het juiste bedrag kenbaar te maken en wist hij dus dat Opstelten niet de juiste feiten vertelde.
   4.Opstelten kon op zijn ministerie geen bonnetjes meer vinden totdat nieuwsuur daar wel mee kwam toen vond hij ineens wel bewijs.
   5.Opstelten heeft b.v in de zaak Demmink gezegd er is niets er was niets en er zal nooit iets zijn in hoeverre moet men daar waarde aan geven als van deze persoon nu naar buiten komt dat hij niet altijd de waarheid spreekt?
   Dan is er nog staatssecretaris Weekers die kwam in problemen ivm een billboard en de Bulgaren fraude.
   Vervolgens kregen we de zaak M Verheijen die hoe kan het ook anders onterecht bonnetjes declareerde en dure flessen wijn door de belastingbetaler liet betalen.
   Over premier Rutte bestaat twijfel over zijn optreden omtrent de MH 17 zaak.
   Ik kan maar 1conclusie trekken gelet op de voorvallen met de VVD en dat is als u corruptie en verdoezelen goedkeurt stem dan vooral VVD.

  3. er was een wel zeer opmerkelijke vreemde verfrissende dynamiek gaande bij Slaapt u nog snurkend hard door bij de controlled main lame stream media pauw pow net praat maar lauw achterover met veel dedain npo nwo show gisteravond laat, sponsor lawyer Spock kwam ongenaakbaar hard door met pittige doordesemde feiten salvo’s vanuit z’n jaren lange dossier kennis en neerlandicus met afterburner in z’n voorhoofd Bart weergaloos ultra rap van de tong doordenderend zonder adem halen kon het niet langer meer voor zich houden, over Damn Inc.orporated vervloekt verkracht onder het stoffige tapijt en er zal nooit meer wat gevonden worden volgens naïvo de plots verdwenen roggelende over acterende bonnetjes sinterklaaahaas man en z’n teef trammelant trawant. Over kennelijk nu lopende schadeloos stellingen aan misbruikte mannen waar nu niet over gerept mag worden omdat ze nog lopen naar het schijnt, die lopende zaken achter de publieks-schermen, en een bekende schrijfster die zich hier in den lande daar hard voor heeft gemaakt. De politie heeft er deze maand in elk geval geen zin meer in, in navolging van de psychologen en huisartsen, 1 zijdig verkracht door de insurance ‘zorg’ corporaties van haastig ingevlogen ‘ondernemer’ zwaar overbetaalde hondsbrutale bestuursrat exit Robby met de hoge hoed. Pow punt net npo nwo mannetje probeerde de woorden bij schrijver poseur Bartolomeus nog dreigend diep in z’n roodgloeiende aangelopen huig terug te drukken, over het zwaar misbruikte over politieke nwo newspeak woord ‘nuancering’, maar was afgaande op z’n minder zelf ingenomen grimas zichtbaar deze keer wel enigszins al op de hoogte, kan zich niet beroepen op geen voorkennis, van we hebben het alweer niet geweten. Een wel zeer over de top gewaardeerde collega wtk poster had het laatst over ’trekzeug’ of iets in die trant, mooi woord.

   Pauw 9 mrt 2015
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/479257200/0

 4. Er is nu een burgerinitiatief dat u kunt ondertekenen als u vind dat de euro is ingevoerd zonder dat de ministers en de kamer kritisch naar de invoering van de euro hebben gekeken.
  De euro is ook naar mijn mening ingevoerd zonder dat er kritische vragen zijn gesteld door de tweede kamer leden ook heeft men geen aandacht gehad voor de gevolgen die de euro meebrengt.
  Wel heeft men door de invoering van de euro ons landelijke beleid omtrent onze munt uit handen gegeven waardoor de EU nu bepaald wat er moet gebeuren op financieel gebied.
  u kunt tekenen op peuro.nl.

  1. Ik ben wel geschrokken wat ik nu heb gelezen.Punt 1 Kamervragen is wel goed,maar je niey onder laten sneeuwen.Dan de zaak Opstelten-Teeven.Haal het onderste uit de kan.En dan de zaak Griekenland met de banken,daar moet een grondelijk onder zoek naar komen.Wel van onaf hankelijk team.
   Wij als Nederlanders zijn weer de dupe,en Rutte maar ja en amen knikken.
   Veel van de (staats)schulden zijn wereldwijd afkomstig uit grootschalige belastingontduiking en/of speculaties wat dus feitelijk neerkomt op diefstal en als zodanig niet terugbetaald hoeft te worden.

 5. Oneigenlijk gebruik is mij al jaren, zolang EU bestaat bekend, en de kosten lijken wel als in een afvoerputje met een grote “kolk” te verdwijnen.
  Dit moet eens afgelopen zijn.

 6. Oneigenlijk gebruik steunfondsen of tewel geld dat bedoeld is voor het ene doel wordt uitgegeven aan iets anders.
  De EU heeft zijn mond vol dat ze de europese economie weer op gang willen brengen.
  De ECB koopt voor dit doel (althans zo wordt het uitgelegd)60 miljard aan obligaties per maand op wetende dat een obligatie niets anders is dan een lening worden we met z,n allen nog verder in de schuld gebracht want het zal ooit toch terugbetaald moeten worden.
  Als u rond u kijkt ziet u dagelijks dat bedrijven mensen ontslaan dit komt volgens mij doordat heel veel overgenomen wordt door computers.
  Machines worden uitgerust met computerprogramma,s,waardoor handelingen die altijd door mensen werden gedaan nu automatisch gebeuren dus zijn de mensen overbodig en neemt daardoor de winst voor een bedrijf toe.
  Hetzelfde ziet men bij banken zij hebben het liefst dat u internet bankiert zodat mensen ontslagen kunnen worden zodat de heren bankiers nog meer hun zakken kunnen vullen.
  Wat ik met voorgaande bedoel te zeggen is dat men wel steunfondsen kan hebben en overal geld in kan pompen maar als men de oorzaak niet aanpakt zal dat altijd een bodemloze put zijn en de economie zal alleen maar verslechteren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.