Advertentie

O.a. over de kracht van bewustzijn en die van water? De toekomst van geneeskunst!


Over de ontwikkelingen en achtergronden van het huidige kennisniveau en -wereldbeeld inzake ziek-zijn, genezen, en beter worden. In het hoofdartikel van deze week kun je de overdenkingen en conclusies lezen van John Consemulder, die hier op WantToKnow een geziene gastschrijver is, op dit vakgebeid.

Het artikel hebben we in 2 delen geknipt, omdat het een hele kluif is het artikel in een keer helemaal tot je te nemen. Een soort ‘Kluifje op WantToKnow’ zullen we maar zeggen. Maar alle gekheid op een stokje: het artikel is het meer dan waard om tot je te nemen, al was het maar om je informeren over de krankzinnige achtergronden van de huidige medische ‘wetenschap’.

Wij wensen je leerzame momenten van her-kenning!

* * *

Over de kracht van bewustzijn,

het placebo-effect, het geheugen van water,

digitale biologie en elektromagnetische homeopathie:

de toekomst van genezing?

x

Drs. John Consemulder, neuropsycholoog, onderzoeker, auteur en muziekproducent,
www.healingsoundmovement.com

‘9-9-9’

De blauwdruk

Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.

Is het mogelijk om zonder medicijnen, drugs, vaccinaties of andere werkzame stoffen te genezen? Is het mogelijk om te helen door medicijnen te vervangen met middelen die informatie overbrengen, zelfs op afstand? Kunnen onze ziektekosten premies drastisch omlaag? Kunnen we in principe gratis genezen zonder een origineel farmaceutisch middel steeds weer opnieuw voor te moeten schrijven voor elke persoon en elke ziekte? Het antwoord lijkt een overduidelijke JA te zijn!

In mijn artikel ‘De blauwdruk van medicijnen, vaccinaties, bewustzijn en liefde’ (o.a. te vinden op deze website, waar ook enkele van mijn andere artikelen te vinden zijn ) en ook in mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ ga ik in op de rol die non-lokale energetische en holografische informatieoverdracht speelt bij ziekte en gezondheid.

De nadruk ligt daarbij dus niet op de ‘stof’ en ‘materie’ (enzym, hormoon, neurotransmitter, medicijn, drug of spuit), maar op de onderliggende elektromagnetische blauwdruk van die stof of materie. Deze blauwdruk is gebaseerd op trillingen, frequenties, resonantie en interferentiepatronen. De wereld van dynamische en organische energievelden die materie aanstuurt en in stand houdt, zou je kunnen zeggen. Feitelijk de ware vorm van communicatie binnen en tussen alle cellen van ons lichaam.

De rijke leegte

In feite is minder dan 1 % van de totale ruimte in atomen ‘lege’ ruimte. Dit betekent dat meer dan 99 % van de ruimte in al onze cellen (en alle overige ‘materie’ in de wereld, inclusief tanks, voeding en lichamen) bestaat uit energetische krachtvelden en subatomaire ‘materie’ en niet de deeltjes zelf. Atomen zijn regulier wetenschappelijk gezien voornamelijk energie gevulde lege ruimte! Is het dan niet logisch dat we op het meest fundamentele niveau kunnen ingrijpen en helen (of vernietigen, afhankelijk van de intentie en het beoogde effect) met dezelfde energetische velden waar alles uit bestaat?

'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap voor jou en mij.
'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap voor jou en mij.

In mijn boek Blauwdruk komen de Aether en het nulpuntenergieveld uitgebreid aan bod. Even kort door de bocht gezegd is het nulpuntenergieveld een alles verbindend en doordringend veld van levensenergie. De essentie is dat ‘atomen’ en ‘materie’ niet zonder nulpuntenergie en ‘onzichtbare’ energetische velden van geluid, licht en energie tot stand kunnen komen. Ze worden er door in stand gehouden.

En ook in mijn nieuwe boek ‘Science Faction: the truth about antigravity and free energy’ komt dit onderwerp (nog uitgebreider) aan bod: de reguliere ‘pop physics’ is in feite oppervlakkig, omdat de ‘Aether physics’ de ware fysica is die alles doordringt en met elkaar verbindt. Fysieke materie is ’slechts’ een verlengstuk van energie. En de dichtheid van gebonden energie is juist het hoogst in dit ‘vaccuum’ (nulpuntenergie/aether.)

De onzichtbare microwereld schept niet alleen nucleaire wapens, maar ook de ware communicatie en regulatie tussen en binnen onze cellen. De energievelden van onze cellen reguleren onze volledige fysiologie, inclusief de chemische reacties, die feitelijk maar een ‘gevolg’ zijn van deze fundamentelere principes. Wij zijn zelfs wetenschappelijk gezien eerder lichtwezens (en geluid en andere energetische coherente vibraties), dan biochemische en ’stoffelijke’ wezens!

Als je een tank ziet, zie je niet makkelijk de ‘werkelijke werkelijkheid’ van bij elkaar gehouden energetische velden. En toch is dat de echte realiteit, dezelfde als die voor biochemische acties en het lichaam geldt…Wat ik de ‘werkelijke werkelijkheid’ noem werkt op een fundamenteel niveau energetisch, via de wereld van interferentiepatronen en staande golven, de wereld van geluid, licht en energie.

De energetische informatieoverdracht bij gezondheid en ziekte

Nu de vaccinatie ‘propaganda’ weer op volle toeren draait, de Codex Alimentarius verder doorgevoerd wordt en de ‘alternatieve’ gezondheidszorg steeds meer onder druk lijkt te komen staan (toevallig allemaal om en nabij dezelfde periode) begint ook de discussie over homeopathie en producten als colloïdaal zilver op gang te komen. Ook al is het laatste woord hier nog niet over gezegd, opvallend is dat inmiddels bekend is dat colloïdaal zilver in een beker water plaatsen die bacteriën bevat, deze bacteriën doodt.

Maar nog wezenlijker vind ik het belangrijke feit dat de non-lokale en bio-energetische blauwdruk van dit zilver (en alle andere stoffen, medicijnen, en werkzame substanties!) ook gebruikt kan worden om hetzelfde effect te verkrijgen! Als je namelijk hetzelfde colloïdale zilver in een nabije buis plaatst die gas kan ontladen (gas discharge tube), kun je de elektromagnetische emissies van deze buis vervolgens richten op de beker gevuld met water en bacteriën.

Colloïdaal zilver is overal te koop, het is redelijk prijzig, maar staat in geen verhouding tot 'de kosten' van de pharma-chemische produkten.
Colloïdaal zilver is overal te koop, het is redelijk prijzig, maar staat in geen verhouding tot 'de kosten' van de pharma-chemische produkten.

En wat zien we tot onze verbazing gebeuren? Hetzelfde resultaat, de uitstraling (in de vorm van door het lichaam geproduceerd licht, elektromagnetisme en de blauwdruk van de informatieoverdracht van de werkzame stof) geladen met de energetische ‘informatie signatuur’ van het colloïdaal zilver doet precies hetzelfde: het doodt de bacteriën! Even voor alle duidelijkheid: niet het zilver zelf, maar de blauwdruk van de ‘stof’ zilver, de ‘uitstraling’ van deze stof in de fundamentele wereld van frequentie, vibratie en trilling, doodt de bacteriën…

Dit voorbeeld wordt nog interessanter wanneer we kijken naar de specifieke frequentie emissies (uitstraling) van hetzelfde colloïdaal zilver. Wanneer je de optische elektromagnetische emissies benadert (en eigenlijk dus nabootst) en deze via een elektromagnetische straal weer uitstraalt (zonder colloïdaal zilver überhaupt te gebruiken dus!), dan…gebeurt precies hetzelfde! De frequentie uitstraling van een werkzame stof die is ‘nagebootst’ en gebruikt in deze opstelling doodt de bacteriën zonder dat de ‘originele’ substantie zelfs aanwezig is!

Je zou dit proces bijna magie of alchemie kunnen noemen, zij het niet dat het hier feitelijk om de ware reguliere wetenschap van de toekomst gaat! Een wetenschap die al meer dan een eeuw wordt aangetoond door talloze wetenschappers. Het jarenlang systematisch onderdrukken van het vele wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat deze bio-energetische informatieoverdracht werkt, is dan ook niet alleen zeer onwetenschappelijk te noemen, maar in feite ook immoreel.

De Grote Biochemische Leugen

Dit is dan ook de reden waarom ik in mijn lezingen en boek spreek over de Grote Biochemische Leugen (of de halve waarheid van de reguliere geneeskunde.) Gezondheid, ziekte en de behandeling en genezing van ziekte worden op het meest fundamentele niveau niet tot stand gebracht door drugs, farmaceutische middelen, spuiten of vaccinaties in stoffelijke zin! Ik las ergens zoiets als “God geneest, maar de arts schrijft de factuur uit”.

Robin Williams in de rol van Patch Adams, de dokter die met humor genas!!
Robin Williams in de rol van Patch Adams, de dokter die met humor genas!!

Ik wil de integriteit van de meeste artsen niet in twijfel brengen, maar het is opmerkelijk dat een arts of een medicijn feitelijk niemand geneest. Het werkelijk genezend mechanisme (wat uiteraard wel gesteund kan worden) is het bewustzijn van het immuunsysteem en in bredere zin het zelfgenezende vermogen van het (licht)lichaam. Hierbij spelen ook intentie, bewustzijn en psycho-neuroimmunologische processen (als suggestie, conditionering, verwachting, humor, liefde en bewustzijn in brede zin) een sterke rol.

Deze belangrijke rol van (auto)suggestie en bewustzijn en intentie worden gereflecteerd in het feit dat zo,n 70 % van de ‘reguliere’ farmaceutische middelen berust op een placebo-effect (we bestaan toevalligerwijs ook voor ongeveer 70 % uit water.) Dit houdt niet in dat er geen werkzame delen kunnen zitten in farmaceutische middelen, maar het is de bio-energetische vibratie blauwdruk van deze middelen die het lichaam ‘informeert’ en beïnvloedt!

Het placebo-effect

Als een geneesmiddel in de ‘alternatieve’ hoek een werking heeft, wordt vanuit de ‘reguliere’ hoek vaak geroepen dat de werking hooguit berust op het placebo-effect (en de extra aandacht voor de patiënt, indien juist iets waar de reguliere geneeskunde nog wat van kan opsteken trouwens.) Bij een homeopathische remedie is er na vele verdunningen in feite geen atoom van de werkzame stof meer aanwezig in de wateroplossing.

Water lijkt zo gewoon, de kracht van water als drager van intenties, is echter té lang onbekend gebleven.
Water lijkt zo gewoon, de kracht van water als drager van intenties, is echter té lang onbekend gebleven.

Maar nu volgt de reden waarom homeopathische middelen juist effectief en veilig ingezet kunnen worden bij zelfs zeer ernstige ziekten: de fundamentelere energetische ‘afdruk’ of blauwdruk van de originele stof neemt juist bij herhaalde verdunningen en ‘schudden’ toe, terwijl de hoeveelheid opgeloste stof steeds meer afneemt! Vanuit de reguliere opvatting lijkt het alsof het om ‘suggestie’ zou gaan en de homeopathische (of ander energetische) remedie niet een ‘echte’ werking zou hebben. Het is alsof de genezen persoon puur mazzel heeft gehad vanwege zijn naïeve geloof in iets onwerkelijks.

Allereerst moet duidelijk gesteld worden dat de placebo juist een van de belangrijkste aanwijzingen zijn voor een energetische overdacht van informatie die blijkbaar in staat is tot genezing en die materie en biochemische processen blijkbaar kan beïnvloeden. Ten tweede is het ronduit onwetenschappelijk en lichtelijk hypocriet en arrogant om te stellen dat iets op het placebo-effect berust, terwijl juist veel van de farmaceutische middelen hun werking ontlenen aan dit effect!

Allemaal suggestie!

Het placebo-effect staat juist aan de basis van al het bewijs dat suggestie, intentie, bewustzijn, hypnose, conditioneringen, overtuigingen en verwachtingen centraal staan in het uiteindelijke effect. En aan de basis van al het bewijs dat vaak alleen suggestie, visualisatie en focus al tot zelfheling kunnen leiden, zonder drugs! Placebo’s dienen eigenlijk als wetenschappelijk ‘controlemiddel’ bij echt onafhankelijke studies (om te zien of de uitkomst aan het geteste middel ligt, of aan een andere variabele.)

Placebo, auto-suggestie en hypnose zijn bijzondere eigenschappen van de menselijke geest!
Placebo, auto-suggestie en hypnose zijn bijzondere eigenschappen van de menselijke geest!

Overigens is het bekend dat bij vaccinatie studies niet een echt placebo (’niet werkzaam’ middel volgens de ‘reguliere’ definitie) wordt gebruikt, maar een ander giftige stof of een andere vaccinatie. Niet echt integer en wetenschappelijk, maar daarom niet minder waar helaas. Het is een ernstig misverstand (misbruik) om te denken dat helende effecten alleen plaats vinden door medicijnen.

Het menselijk lichaam kan namelijk ook beïnvloed worden door bewustzijn en niet chemische agenten, zoals energetische krachten (die opvallend genoeg in alle wetenschappen worden geaccepteerd, maar niet in de reguliere geneeskunde) die op het energielichaam inwerken. Ook medicijnen, drugs en vaccinaties werken op dit fundamentele niveau met deze energetische velden, alleen dan helaas vaak minder specifiek en dus ook met ‘bijverschijnselen’.)

Biochemie en farmacie = homeopathie?

En ook al kan het lichaam geholpen worden met medicijnen die biochemisch werken, in feite zijn het dus de bio-akoestische, elektromagnetische, elektra-genetische en bio-energetische processen die de biochemie aansturen. Geluid, licht en energetische velden dus, in plaats van de ‘stofjes’ en ‘materie’ zelf! De ‘reguliere’ geneeskunde komt zo wel erg dichtbij de ‘alternatieve’ geneeskunde als we dit doorzien en in zien…

Zelfs vaccinaties en homeopathische middelen baseren zich in feite beide op het ‘gelijksoortigheidsprincipe’ (een ziekte genezen door hoeveelheden te slikken of spuiten – een groot verschil – van een stof die dezelfde symptomen als de ziekte genereert.) Het is dan ook volstrekt logisch dat de werking met behulp van bio-resonantie principes (de blauwdruk herstellen met hetgene waar de blauwdruk in feite uit bestaat, via frequenties en resonanties dus) tot stand wordt gebracht.

En het ironische feit is dus dat medicijnen en vaccinaties feitelijk ook op deze elektromagnetische en bio-energetische manier werken. Maar dan wel met de extra ‘bijwerkingen’ en ‘risico’s’ vanwege de nog sterk aanwezige hoeveelheid stoffen in het geval van een regulier medicijn of vaccinatie. Een vereniging van beide ‘richtingen’ is dus mijn inziens mogelijk, maar zolang de farmaceutische industrie dit niet toelaat vanwege commerciële motieven, raad ik niemand aan de adem in te houden.

De psycho-neuroimmunologie van ziekte en gezondheid

Vreugde, dankbaarheid en waardering zijn essentiële sleutels om jezelf te 'liften' boven de manipulatie uit.
Vreugde, dankbaarheid en waardering zijn essentiële sleutels om jezelf te 'liften' boven de manipulatie uit.

Suggestie en placebo-onderzoek (zo riep ik al tijdens mijn literatuurstudie naar psycho-neuroimmunologie en de rol van suggestie in 1995, maar toen nog als ‘roeper in de woestijn’) dienen juist aan de basis te staan van al het belangrijke onderzoeksgeld. Even kort over PNI: het is gebleken uit onderzoek dat intentie, geloof, verwachtingen, conditioneringen, suggestie, liefde, compassie, humor en emoties een enorm krachtig effect kunnen hebben op het lichaam.

Het is wetenschappelijk bewezen dat deze ‘psychische’ processen allemaal in kunnen werken op het hart, het immuunsysteem en de interferentiepatronen en staande golven van geluid, licht en energie die feitelijk alle biochemische processen vormen en in stand houden. En wat blijkt? Net zo goed als deze processen helend kunnen zijn, kunnen ze andersom ook ziek maken!

Het is dus zeer goed mogelijk om je ziek te denken, wensen en voelen. Maar dus ook andersom bij positieve, hartverwarmende, mooie en liefdevolle suggesties, visualisaties en affirmaties! Bewustzijn is centraal en stuurt alle processen in het lichaam aan.

Het is gebleken dat het lichaam luistert naar ‘de waarheid’, maar ook naar ‘leugens’ (bewust of onbewust, intern of extern ‘gevoed’ aan het lichaam.) Het voert de ‘ingevoerde boodschap’ bio-energetisch uit in veranderingen in ‘de hardware’, waarbij afhankelijk van de intentie (of de eigen of externe aangeboden leugen of manipulatie die wel/niet wordt herkend door het bewustzijn) een ander resultaat wordt ‘gevormd’. Een ziekmakende of helende boodschap dus, afhankelijk van vele factoren.

Het inzicht dat je zelf krachtig je eigen lichaam ziek kunt maken was (als een soort ‘psycho-somatische zelfmutilatie’ die vaak zelfs onbewust op iemand anders kan zijn gericht) geeft een enorm belangrijk inzicht: de kracht van (onder)bewustzijn, emoties en intenties! Dit geeft wederom aan hoeveel we feitelijk niet weten en uit handen hebben gegeven. “Gezondheid? Mijn verantwoordelijkheid niet! Zelfbeschikking? Geen tijd voor!”

‘In je kracht staan’ wordt alleen maar moeilijker met ‘medische verzekeringsmaatschappijen’ zoals vaccinatie en medicijnen aanbieders die juist op de angst en onzekerheid dat we iets nodig hebben, inspelen. Maar juist dan is het meer dan ooit nodig en vraagt het moed om toch nee te kunnen zeggen. Iets (regulier) niet doen betekent zeker niet ‘niets ‘ doen.

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een industrie werd geboren!
Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een industrie werd geboren! En wie houdt het toezicht?

Ook je ‘intuïtie’ kan hierbij van groot belang zijn bij het waarschuwen door het lichaam. Ook dit is een (wetenschappelijk) onbegrepen instrument van het lichaam die signalen afgeeft over de totale balans in het lichaam (net zoals we dit nu wel van stress en angst toegeven, maar feitelijk nog niet fundamenteel begrijpen hoe dit werkt.)

Géén stof, géén rekening?

Even terug naar de farmaceutisch georiënteerde reguliere geneeskunde. Het blijkt dus ook nog eens zo te zijn dat we de ‘hulpstoffen’ in de vorm van medicijnen niet eens nodig hebben. Het is voldoende (en effectiever, doelgerichter en met minder mogelijke ‘bijwerkingen’) dat we de werkzame ’informatie’ van de stof gebruiken.

Je kunt deze informatie zien als de elektromagnetische blauwdruk van die stof of biochemische actie, als de frequentie ‘handtekening’ die de stof vertegenwoordigt. Denk eens na wat dit betekent voor vaccinaties, pillen, spuiten, medicijnen, en kosteneffectiviteit met betrekking tot de geneeskunde en de gezondheidszorg.

 

Geen peperdure farmaceutische middelen meer en enorme besparingen omdat er energetische ‘gekopieerd, gedistribueerd en uitgezonden’ kan worden, zelfs via een e-mail of internetverbinding. Sterker nog, zelfs via een radio- of tv- signaal! Dat geeft een andere ‘dimensie’ aan de uitdrukking ‘aan de buis gekluisterd zitten’, nietwaar? Geen transportkosten, milieuvervuiling, minder tot geen farmaceutische vervuiling en een enorme besparingen op wereldwijde energiekosten!

Deze energetische informatie overdracht noemen de Russische wetenschappers overigens ‘energetics’, een soort ‘elektromagnetische homeopathie’ zonder de stof zelf fysiek in contact te laten komen met een lichaam, non-lokaliteit (overbrenging van ziekmakende of helende informatie op afstand dus!)

pharma moneyHet failliet van de farmaceutische industrie of de doorstart van digitale biologie, elektromagnetische homeopathie en een lagere ziektekostenpremie?

De digitale biologie, elektromagnetische homeopathie of energetische informatieoverdracht van een blauwdruk van een stof is de meest fundamentele laag die geldt (in de fysische uitdrukking van deze energie althans.) Wanneer we een ruimteschip naar de maan sturen, vindt iedereen energie processen nog wel logisch en begrijpelijk, maar stel je eens voor dat biochemische en materiële acties ook energetisch zijn (wat dus inderdaad aantoonbaar het geval is!).

Maar nu komt het grote ‘probleem’ (vergelijkbaar met de oplossingen voor de ‘geldcrisis’, ‘energiecrisis’ en de ’milieucrisis’): het levert machtige belanghebbenden in de status qua weinig tot niets op…Sterker nog, het is een enorme bedreiging voor de machtige en heersende farmaceutische industrie. Weg dure medicijnen, pillen en spuiten…

Want wie wil er nu niet een lagere ziektekostenpremie, ware immuniteit, echte gezondheid zonder ‘bijverschijnselen’ en heling op het meest fundamentele niveau (dus preventie en echte oorzaken aanpakken in plaats van ’symptoomaanpak’ die vaak weer lijdt tot nieuwe drugs.) In de fysica en biofysica is het energetische principe alom aanvaard, maar het kan leiden tot het inzicht dat onze gezondheidszorg gebaseerd is op een ernstig fundamenteel gebrek of fout, en dat genezing in principe bijna gratis zou kunnen.

Tja, logisch toch, die weerstand? Niet voor het overgrote deel van de mensheid die gewoon gezond en gelukkig wil zijn zonder al te veel financiële belemmeringen. De ‘alternatieve’ wetenschap (de feitelijke wetenschap) is niet zozeer bang om in een bepaalde vorm samen te werken met de ‘reguliere’ (oppervlakkige drugs symptoom gerichte wetenschap) wetenschap, het is juist de reguliere wetenschap die op geen enkele wijze wil samenwerken met de nieuwe energetische wetenschap.

De waarheid over drugs die niet meer nodig zijn

De waarheid is namelijk dat we nu voor elke ziekte en de gehele wereldbevolking een aparte pil, spuit of vaccinatie nodig hebben om ‘biochemisch’ te ‘genezen’. Maar als we de energetische informatie blauwdruk van de stof kunnen meten, opslaan en zelfs digitaal kopiëren en distribueren via het net en e-mail, om uiteindelijk weer ‘uit te stralen’ en te genezen (hetgeen dus mogelijk is), dan gaat het beeld van de huidige geneeskunde er ineens drastisch anders uit zien!.

Zeldzame of peperdure medicijnen zijn ineens voor iedereen (in principe gratis, het grote ‘probleem’ dus) beschikbaar! Over ware gezondheidszorg en te hoge ziektekosten premies gesproken. Uw premie gaat nu zelfs weer omhoog door de ongewenste, ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke vaccinaties die u als belastingbetaler heeft betaald – evenals de ‘immuniteit’ die de Staat der Nederlanden de farmaceutische industrie al heeft vereend tegen wettelijke aansprakelijkheid bij ziekte na vaccinatie trouwens.)

Deze ‘nieuwe’ vorm van genezing (al experimenteel bewezen vanaf het einde van de 19e eeuw) dient wereldwijd te worden toegepast, maar vanwege patenten (en geen patiënten!) wordt deze al jaren systematisch onderdrukt. Maar de studies zijn er en de techniek bestaat, vergist u zich niet.

 

 

 

Homeopathie: apothekersrekken vol met onzin? Wat voor andere belangen zijn er gemoeid met het verbieden ervan?
Homeopathie: apothekersrekken vol met onzin? Wat voor andere belangen zijn er gemoeid met het verbieden ervan?

Helen met gif?

Net zoals er vele homeopathische en bio-energetische bewijzen zijn van heling van ernstige ziekten, is er ook zoiets als ‘Hormesis’. Weinig mensen zijn op de hoogte van dit interessante onderzoeksgebied, of van het begrip ’sufficient challenge’. Het is namelijk niet juist zoals in de toxologie (de wetenschap van giftige stoffen) vaak wordt gesteld, dat alleen hoge doseringen een effect hebben en lage doseringen niet. Juist bij lage doseringen blijken zelfs sommige giftige stoffen een heilzaam effect te hebben!


 

Net zoals bij de bio-energetische vorm van genezen (waar rekening gehouden dient te worden met de elektromagnetische emissies van specifieke bandbreedte, frequentie, amplitude en fase) is hier dus ook de dosis bepalend voor een bepaalde uitwerking. Het gaat hier dus wederom om zeer verdunde oplossing van stoffen, net zoals bij homeopathie.

En net zoals de zeer effectieve effecten van homeopathie worden stilgezwegen door de farmaceutische invloed (het was in feite zelfs – naast elektrische en elektromagnetische vormen van genezing – de geldende vorm van genezing aan het eind van de 19e eeuw!), wordt hormesis stilgezwegen binnen de ‘reguliere’ toxicologie.

Je zou kunnen zeggen dat dan alleen de energetische blauwdruk van de stof overblijft, zodat er geen schade optreedt, maar wel een gelijksoortigheidsprincipe optreedt wat weliswaar het immuunsysteem voldoende prikkelt, maar niet ‘hondsdol’ maakt of de ziekte zelf opwekt (zoals dit vaak het geval blijkt te zijn bij vaccinaties.)

Belangen en belangen

In feite dienen zowel colloïdaal zilver, andere metalen, bekende toxische stoffen en alle medicijnen langdurig longitudinaal getest te worden op schadelijke effecten en gezondheidseffecten (maar dan wel met echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en herhaalonderzoek waar geen financiële belangen mee gemoeid zijn.) En uiteraard is colloïdaal zilver niet de enige oplossing (letterlijk), maar de ‘aanval’ van de reguliere wetenschap lijkt wel degelijk gericht te zijn op het feit dat er methoden zijn die tot genezing leiden die niet of nauwelijks te patenteren zijn.

Het doel van Monsanto is duidelijk. Over lijken desnoods.
Het doel van Monsanto is duidelijk. Over lijken desnoods.

Medicijnen, pillen en alle farmaceutische middelen zouden in feite overbodig zijn als de bio-energetische wetenschap (homeopathie, hormesis, elektromagnetische heling, digitale biologie, etc) werkelijk zijn intrede doet! Wat al zo vaak is aangetoond over de vaccinatie industrie en de farmaceutische industrie (geld en macht en belangen in plaats van ‘bezielde geneeskunde’), geldt ook voor de voedselindustrie: Monsanto’s patenten in plaats van biologisch voedsel zonder chemische en kunstmatige ‘toevoegingen’.

Ook de testen van de kwaliteit van voedsel berusten op een ‘halve waarheid’. Als de menselijke en dierlijke biofotonen emissies zouden worden gehanteerd als uitgangspunt bij kwaliteit onderzoek van voedsel, zou het heel goed mogelijk zijn dat veel ‘voedsel’ van de markt af gehaald dient te worden, omdat het dan ineens niet meer voldoet aan de echte kwaliteitseisen voor gezond voedsel. Van handel naar gezondheid belangen.

De effectiviteit van energetische geneeskunde

Er is een overweldigende hoeveelheid studies die aantoont dat je de ‘elektromagnetische blauwdruk’ of ‘informatie handtekening’ van de werkzame stof kunt gebruiken. Niet alleen verdund (homeopathie), maar ook materialistisch gezien ‘afwezig’ (door de emissies/uitstraling/frequentie spectrum van die stof te gebruiken.) Ook is het helemaal niet nodig om de stof fysiek in contact te laten komen, juist vanwege deze energetische vibratiepatronen die voor de overdracht zorgen. Dit geldt dus ook voor de ‘oppervlakkige’ medicijnen die we nu gebruiken, die niet specifiek op de diepste energetische laag inwerken en daarom ‘bijwerkingen’ hebben en alleen gericht zijn op symptomen, niet de ware oorzaken.

De WHO neemt homeopathie (en dus wetenschappelijk bewijs) niet serieus!

Misschien is het interessant om de kritiek die de World Health Organisation nu uit op homeopathie eens te ‘googlen’ (“WHO rejects homeopathy for serious diseases”) Wat de WHO vergeet te melden, is dat diverse studies met moderne technieken zoals spectra-analyse verkregen met de Raman laser, infrarood absorptie en nucleair magnetische resonantie imaging (MRI) hebben aangetoond dat er een verschil bestaat tussen het emissie patroon van een homeopathische remedie en een placebo! (1)

Meer en meer komt de WHO in een dubieus daglicht te staan.
Meer en meer komt de WHO in een dubieus daglicht te staan.

Verder blijkt een homeopathische remedie een uniek NMR emissie patroon te bevatten (2). Alsof dat nog niet genoeg is om die energetische blauwdruk aan te tonen blijkt er een specifiek bandpatroon te zijn in het geval van ‘geschudde’ homeopathische middelen en ‘verdunde’ homeopathische middelen (3). De opvatting dat er geen bewijs zou bestaan voor de werking van homeopathie is dus onjuist!

Waarom refereert de WHO niet naar al deze studies? Naar welk bewijs zoek je en met welk motief is vaak de vraag en zo ook hier. In het boek ‘The emerging science of homeopathy, complexity, biodynamics and nanopharmacology’ van de auteurs Paolo Bellavite, M.D. en Andrea Signorini, M.D. is een fascinerende discussie te vinden over de biofysica van water, de biologische effecten van elektromagnetische velden, chaos theorie en ‘fractals’.

Het boek levert een solide theoretische basis voor de werking van homeopathie en levert een berg aan bewijs dat deze wetenschap een aantoonbare werking heeft en zeer effectief is bij de behandeling en genezing van ziekten.

(binnen een paar dagen plaatsen we deel II van John’s beschouwing.)

Noten:

1:

* Luu, C. Etude de Dilutions Homeopathiques pas Spectoscopie Raman-Laser, Essai d’Interpretation de Leur Mechanisme de’Action (Ed. Boirin, Paris 1976)

* Barros, J., Pasteur, St. Omeopatia, Medicina del Terreno. (1984) F. Balombi Editore (original edition: Homeopatia, Medicina del Terreno (1977), E. Bibl. Universitad Central de Venezuela, Caracas).

* Smith, R., Boericke, G.W. (1966) “Modern instrumentation for the evaluation of homeopathic drug structure”J. Am. Inst. Hom. 59:263

*Young, T.M. (1975) “NMR studiess of succussed solutions: a preliminary report.” J. Am. Inst. Hom. 68:8

*Lasne, Y., et al., (1989) “Contribution a l’approche scientifique de la doctrine homeopathique.” De Natura Rerum 3:38

*Smith, R.B., Boericke, G.W. (1968) “Changes Caused by succussion on NMR patterns and bioassay of bradykinin triacetate succussions and dilutions.” J. Am. Inst. Hom 61:197-212

*Sachs, A.D. (1983) “Nuclear magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies” J. Holistic Medicine. 5: 172-175.

* Demangeat, S.L. et al., (1992) “Modifications des temps de relaxation RMN a 4 Mhz des protons du solvant dans les tres hautes dilutions salines de Silicose/Lactose” J. Med. Nucl. Bio-phy. 16 (2): 135

2: Sachs, A.D. (1983) “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175

3: Sachs, A.D. (1983), “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175

4: Zie o.a. Nobili, R., (1987) “Ionic waves in animal tissues”, Physical Reviews A 35-1901-22.)

5: Smith, C.W., Endler P.C., (1994), “Resonance phenomena of an ultra high dilution of thyroxin.”In: Endler, P.C., Schulte, J., (Eds. ) Ultra High Dilution: Physiology and Physics, Dordrecht, Kluwer Academics, 203-207.

6: Luwig, W. (1986, 1988), Papers presented at seminars of the Brugeman Institute

7: Endler, P. Christian, et al. (fall, 1993)”Effects of Highly Diluted Succussed Thyroxine on Amphibia Development” The Center for frontier Sciences, Volume 3, Number 2.).

Zie ook: Del Giudice, E., et al. (1988a) “Water as a free electric dipole laser” Phys. Rev. Lett. 61: 1085

8: Zie de boeken van professor William Tiller en mijn boek Blauwdruk.

9: Sachs, A.D. (1983), “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175

10: In Lakhovsky, The Secret of Life, (Clement, M. London: Heinemann, 1939)

11: Rapp, P.E. (1979) “An Atlas of Cellular Oscillators, Experimental Biology”, J. exp. Biol. 81, 281-306, Great Britain

12: Robert Becker, ‘The Body Electric’

13: Zie mijn boek ‘Blauwdruk’

14: Zie het werk van Dr. William Adey.

15: Van Wijk, R., Schamhart, D.H., (1988) “Regulatory aspects of low intensity photon emission”, Experientia 44, Birhauser Verlag, CH-4010 Basel, Switzerland

80 gedachten over “O.a. over de kracht van bewustzijn en die van water? De toekomst van geneeskunst!

 1. Jongens, jongens, roep nou in hemelsnaam bij al je uitspraken nou eens, dat je dat zélf vindt. Het maakt energetisch een wereld van verschil en staat aan de basis van meer begrip en respect. Als Gait roept:
  “maar het lukt niet erg”, dan is het toch net zo makkelijk om te schrijven “maar het lukt volgens mij niet erg”..? Een wereld van verschil. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Mevrouw Gait, die hier weer heerlijk de Troller speelt. Volledig over de top, vind ik. Maar dat is een persoonlijk gevoel en menning.
  (Een troller is een persoon, wiens enige intentie het is om in reacties op internet-artikelen herrie te lopen maken; daarbij niet de intentie heeft daadwerkelijk inhoudelijk op het betreffende artikel in te gaan.)
  Ik ken Gait en weet dat ze, wat ze hierboven schrijft absoluut niet meent. En of dit een troller-uitspraak is of niet, mag Gait beantwoorden..!

 2. @ John

  Tja reguliere leugens

  insuline voor diabetici
  dopamine voor parkinson patiënten
  kanker behandelingen
  kraam zorg
  thuis zorg
  verpleeghuis zorg
  paracetamol morfine

  allemaal leugens ? dit is ongeveer 1 promille aan algemene voorbeelden.

  wat een boefjes toch !!

  maar nogmaals john, ik heb gezien dat je antwoord gaf in concreet maal zoals altijd in vaagheden.

  zou je niet willen antwoorden op de tegen stellig heden in je verhaal ?
  maakt het wel zo helder , en het was volgens mij bij de tros de eerste vraag ! en die is daar een keer of 4 gesteld , en door jou volledig genegeerd.

  nogmaals de vragen

  1 waarom zeg je de ene keer in je stukje hier dat je niet kunt genezen met intenties , in je filmpje wel en na het wijzen door mij op je filmpje kun je wel genezen met intenties ? bijzonder

  2 waarom praatje de ene keer over frequentie emissie.
  (nogmaals een frequentie kun je niet uitzenden (emissie) en de andere keer over elektromagnetische frequentie emissie

  3 hoe wil je dit alles dozeren ?

  Groet De gaitert !!

 3. @ guido,

  de wereld en de mensen om je heen leer je alleen kennen, door te onderzoeken en te vragen. als mensen concrete vragen niet beantwoorden zegt dat genoeg dan willen ze zich niet laten kennen.

  juist tegen stellingen kunnen een schat aan kennis opleveren.

  vandaar mijn vraag aan john. en of hij die concreet wil beantwoorden.

  Guido ik ben hier niet om te trollen maar wil gewoon de waarheid weten.

  nogmaals de vragen

  1 waarom zeg je de ene keer in je stukje hier dat je niet kunt genezen met intenties , in je filmpje wel en na het wijzen door mij op je filmpje kun je wel genezen met intenties ? bijzonder

  2 waarom praatje de ene keer over frequentie emissie.
  (nogmaals een frequentie kun je niet uitzenden (emissie) en de andere keer over elektromagnetische frequentie emissie

  3 hoe wil je dit alles dozeren

 4. Gait: je bent wel aan het trollen:
  “he he eindelijk weg, werd tijd want er kwam toch niks zinnigs uit! nu guido nog”

  en

  “Ben je er nog tessa??? hahahaha dag en vaarwel met je onzin verhalen”

  Hele liefdevolle commentaren voor een therapeut, toch? Overvloeiend van liefde, compassie, vreugde en waardering. Dat vind ik trollen. Of zijn deze liefdevolle aspecten van jouw mens-zijn, voor jou alleen voor dieren bedoeld?

 5. Wat een onzin over ‘leven vanuit je hart’ en ‘vage antwoorden geven’. Het is toch duidelijk, als me wat persoonlijks te melden heb dan mail je me maar, dat plaats je toch niet op een site waar een artikel INHOUDELIJK besproken mag worden? Sterker nog: dat leidt ernstig af van de tendens waar de reacties heen moeten gaan, of is dat soms de bedoeling? ‘Negatieve’zaken transformeren naar ‘postieve’ dingen wil niet zeggen dat we alleen maar in de ontkenning dienen te zitten en persoonlijk en trollerig moeten gaan worden. En andersom mag ik (vanuit mijn hart, jazeker) reageren op aantijgingen die-volgens mij- niet juist zijn of te persoonlijk zijn. Daar is deze site toch niet voor, of wel? Wees eerst zelf eens tactvol, liefdevol en respectvol. Deze informatie is niet bedoeld voor de (varkensgriep?)zwijnen, of voor een ‘copypaste’ Gait die eigenlijk een papegaai is (en zeker geen ‘psycho’therapeut blijkbaar). Liefdevol zijn betekent niet dat je niet van je af mag bijten of storende energieën van je af mag schudden. Ik heet geen Coutinho, Osterhaus of media die zwijgen als het graf en nooit thuis geven. Is dat soms de bedoeling?

 6. @Drs. John Consemulder
  Ik moest even zeker weten of je echt niet naders kunt. Uit je antwoord af te leiden moet je volgens mij nog heeeeel wat leren.
  Ga je ook zo tekeer tegen je vrouw in aanwezigheid van je kind? Alles onder het mom van dat je het recht hebt, en dat je je toch moet kunnen verdedigen???
  Sommige dingen leer je ook niet uit boeken dat moet het leven zelf, je aanreiken.

  Volgens mij zit je muurvast in een en de zelfde mood en die zal zich hoe langer hoe meer tegen je keren.
  Succes ermee.

 7. @
  In den beginnen was het woord en……..
  het werd niet begrepen
  Wat kunnen we als mens toch verdwalen in woorden. Wat een afleidingmaneuvres om de essentie niet te hoeven vatten.
  Wat het uit de context halen van van alles en nog wat.
  Het lijkt de politiek wel hier.

  @John, laat je toch niet langer verleiden tot het reageren op dit soort reacties.
  Verloren energie, levert niets op.
  Ik persoonlijk heb veel liever dat je gewoon doorgaat met je onderzoek en mensen wakker maakt die wakker willen worden.
  Laat je niet bij de kern van de zaak weghalen.

 8. @Drs. John Consemulder
  Ik heb proberen aan te geven dat je benadering voor veel goedwillende mensen onnodig kwetsend zou kunnen zijn. Waardoor de inhoud niet tot zijn recht komt.
  Mij heb je in ieder geval meerdere keren behoorlijk gekwetst. Waarschijnlijk heb je dat niet opgemerkt maar bij deze dan.
  Of misschien heb je het wel gemerkt, was het ook de bedoeling, en vond je dat je daartoe het recht had.

  Ik heb van heel dichtbij meegemaakt dat, ik zou bijna zeggen deze karakterstruktuur, uiteindelijk leidt tot diepe eenzaamheid.

  Heel belerend ja, iemand die zijn eigen kwetsbaarheid aangeeft en een stukje schrijnende pijn in de direkte omgeving memoreert.

 9. @ Droppie, misschien herinner je je niet je eigen woorden in een eerdere reactie? Veroordelend, negatief en mijn inziens zeer onterecht. Vandaar mijn pot verwijt de ketel reactie. “Ik zit muurvast, het zal tegen me keren” Je weet nogal veel over mij en mijn karakterstructuur. Kan het zijn dat je me niet eens kent? Of dient te kennen? Dat je alleen op de informatie kunt reageren zonder zelf kwetsend te ageren? De diepe eenzaamheid die volgens jou past bij “mijn karakterstructuur” komt niet overeen met het gelukkige zin wat hier veel iefde van mij ontvangt en andersom. De schrijnende pijn in de directe omgeving is hooguit een reflectie, mijn excuses als de reacties op je eigen emotionele uitingen dit weerspiegelen. Misschien is het dan ook raadzaam om mijn kwetsbaarheid hier in te zien, de mensen die hier soms ongepast en persoonlijk reageren zijn zelf niet degene die hun nek uitsteken middels controversiele maar uiterst belangrijke informatie, artikelen en lezingen voor onbekende mensen (en informatie proberen te verspreiden, zelfs daar waar mogelijk niet enthousiast of met desinformatie wordt gereageerd). Je oordeelt over mij, denkt wat te mogen zeggen over mijn karakterstructuur en regeert belerend. Misschien hebben we allen nog veel te leren?

 10. Tja…..
  Zo reageerde mijn eigen vader ook altijd. Daar had ik het dus over. Super intelligent, heel erg begaan met mensen…

  Laat me raden wat hier je antwoord op is. Denk denk eh…: Jij bent net zo. En, heb ik het goed geraden?
  😉

 11. John C. is eigenlijk ook een soort geluidstechnicus. Ik vroeg me af of we misschien in grote getale kuddeliefhebbers in een stadion kunnen behandelen met bewustzijnverhogende vibraties? Een soort neo-Woodstock electro renovatie festival/spektakel o.i.d.
  Op macro niveau.
  Is het wat John?

 12. @ john

  als ik je reacties op droppie lees zie ik toch wat sinistere trekjes.
  jammer maar helaas zal wel bij je liefdevolle persoonlijk heid horen. net zo als het concreet antwoorden op vragen voortgekomen uit het lezen van je stukjes en het zien van je filmpjes.

  1 waarom zeg je de ene keer in je stukje hier dat je niet kunt genezen met intenties , in je filmpje wel en na het wijzen door mij op je filmpje kun je wel genezen met intenties ? bijzonder

  2 waarom praatje de ene keer over frequentie emissie.
  (nogmaals een frequentie kun je niet uitzenden (emissie) en de andere keer over elektromagnetische frequentie emissie

  3 hoe wil je dit alles dozeren

  Groet van de Gait

 13. @John,
  Klopt je blauwdruk wel John ?
  Je zegt dat je door blijft gaan waar mee je bezig bent, hoop wel dat je dan eens eerlijk wordt als mensen je dingen vragen en niet steeds weg loopt met een excuus.

  @Guido, jou blauwdruk is okee en je bent zelfs too honest ook, jou mag ik ten zeerst, omdat je naast Tessa ook goed werk aflevert, ga zo door!

 14. dank Paul. Ook John werkt vanuit zijn hart; dat is voor mij een hand-in-het-vuur. Zoniet, dan plaatste ik zijn pionierswerk hier niet op de site.
  Het hoort kennelijk bij een pionier om gekwetst te moeten/mogen worden. Let it be!
  Maar hoe kun je nou ’too honest’ zijn..? Doet het zeer aan je ogen..?

 15. inderdaad john
  hoef je niet te doen vragen beantwoorden, maar zou je toch de laatste vragen willen beantwoorden ?

  komt je geloofwaardigheid alleen maar tem goede

  1 waarom zeg je de ene keer in je stukje hier dat je niet kunt genezen met intenties , in je filmpje wel en na het wijzen door mij op je filmpje kun je wel genezen met intenties ? bijzonder

  2 waarom praatje de ene keer over frequentie emissie.
  (nogmaals een frequentie kun je niet uitzenden (emissie) en de andere keer over elektromagnetische frequentie emissie

  3 hoe wil je dit alles dozeren

 16. Gait, mag ik u erop wijzen dat John niet zo’n trek heeft, naar mijn idee, om deze vragen te beantwoorden. Wat naar mijn idee meer zegt over jouw houding naar hem toe, dan het onvermogen van John om deze vragen daadwerkelijk te beantwoorden.
  ‘Je zult het er wel weer naar gemaakt hebben’, is dan zo’n tekst die door moeders wordt gebruikt, wanneer kinderen zeurend binnenkomen met de melding dat ze een pak rammel hebben gekregen op straat. Of geen antwoorden krijgen op essentiële levensvragen van de meester in de klas. hahahahaa.

  Komop Gait, be a big girl. Copy-pasten van hele lappen tekst en dan geen antwoorden geven op de vragen hier op de site over de inhoud ervan, als je dat gevraagd wordt.. (werd) Wigait-pedia.. Herken je het?

  En wat me opvalt is je ’tone-of-voice’. Beetje dwingend, zeurpieterig ook: ‘komt-je-geloofwaardigheid-ten-goede’-teksten.. Hemeltje lief.. Gait, grow up, behave like the big girl you are.

 17. http://www.argusoogradio.org/?page_id=1808 Geachte lezers, hier een interessant en belangrijk verslag wat te beluisteren is (je kunt het interview pauzeren of in het midden klikken van de player om verder of terug te gaan tijdens het luisteren!)

  De linkt speelt het radiointerview van gisteren af (het Argusoogradio programma ‘Gezond en Wel’, met de presentatoren Desiree Rover, Johan Oldenkamp en vanaf 11 oktober ook ikzelf).

  Belangrijke informatie en inzichten op het gebied van intentie, placebo-effect, bewustzijn, holistisch en energetisch helen, bewijzen voor homeopathie, acupunctuur, non-lokaal genezen, bio-resonantie, samenhang, verbondenheid en heelheid!

  En…bewijs dat vaccinaties, drugs, medicijnen genetische manipulatie bewezen vervangen kunnen worden door een bio-energetische methode van informatie overdacht van een werkzame ‘stof’, zonder dat deze stof contact maakt met een lichaam (non-lokaliteit) of zelfs fysiek gebruikt hoeft te worden. In principe gratis…genezing met energetische medicijnen, homeopathische middelen of andere overgebrachte ‘informatiebronnen’!!!

 18. @ john

  Ah geeft niet John, ook jezus hing af en toe aan het kruis, vergeet niet dat het je alleen maar sterker maakt, steeds een schouderklopje dat je zo geweldig in performance bent zet ook geen zolen aan de dijk, een goed man als jij behoort af en toe ook te prijken op de cover de Story of Weekend.

 19. ATOMEN BESTAAN UIT RUIMTESCHEPEN

  Atomen bestaan uit ruimteschepen waarin triljoenen super-intelligente microwezens wonen en in de verre toekomst gaan wij ook zelf het heelal volbouwen met ruimteschepen.

  ONEINDIGE REEKS VAN STEEDS HOGERE CULTUREN

  Atomen bestaan uit ruimteschepen, waarin microwezens wonen, die ook weer uit (hoger ontwikkelde) atomen bestaan, die uit (nog veel hoger ontwikkelde) ruimteschepen bestaan, enz enz enz … als een oneindige reeks van steeds hogere culturen.

  HEELAL UIT LEVENDE WEZENS.

  Het hele heelal is dus eigenlijk uit levende wezens opgebouwd.
  Het heelal is geen dood mechaniek wat de wetenschap ons wijs wil maken, maar het heelal is een levend heelal uit levende wezens opgebouwd.

  GOD

  Het heelal is eigenlijk GOD zelf als de eenheid van een oneindig aantal microwezens.
  Lees de nieuwe bijbel over gods eeuwig en oneindig rijk in de microkosmos.

  http://home.kpn.nl/wegge168/Frame-nederlands.html

  http://www.vrijeforums.com/

  hartelijke groeten van harriechristus

 20. Hallo , ik ving het geweldig wat jullie doen . Ieder werk vanuit zijn hoogste potentie aan de grote veranderingen naar een nieuwe wereld> gehakketak over bepaalde gedragingen en opmerkingen zeggen meer iets over degene die het schrijft. Is storend en dulalisties en niet constructief.
  Ik werk gestaag aan mijn eigen opdracht en kan van dit alles op mijn manier gebruik maken.
  Ik dank John hartelijk voor al zijn integere werk. Alle zegen! Amtritha

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.