Advertentie

Planeet X – Survival Gids voor 2012 en daarna


Velen geloven dat Nibiru, of Planeet X, zeer binnenkort weer langs gaat komen, al in 2012 of vlak daarna. Daar zijn in allerlei culturen aanwijzingen voor. Het jaartal 2012 verwijst daar naar een periode van catastrofale gebeurtenisse. De Maya’s beschreven 2012 als het einde van de huidige tijd en het begin van een nieuwe. Dit zou wel gepaard gaan met vele rampen die de hele wereld treffen. Wie zeker wil weten dat hij een kans heeft moet zichzelf redden. Maar hoe doe je dat, als je niet weet wat er komen gaat? ‘Denk als Rambo, neem de situatie in je op en reageer er op. Denk na en handel dan, volg je intuïtie. In het boek Planeet X – Survival Gids vind je hiervoor concrete, betaalbare handreikingen. Eén van de auteurs –  Jacco van der Worp – heeft voor WantToKnow.nl een samenvatting van het boek gemaakt, die je hieronder kunt lezen.

Een persoonlijke noot van Tessa: ik vind het een goed boek, maar wat ik een minpunt vind zijn de voorspellingen over wat er kan gaan gebeuren. Het kan voor angst zorgen bij veel mensen. Bovendien weten we niet precies hoe de dingen gaan verlopen, we zijn immers zelf de geschiedenisschrijvers van onze toekomst.

~~~~

Planeet X, we hebben er allemaal wel eens van gehoord. Het is een naam voor een groot en tot dusver onbekend object in ons zonnestelsel. Al duizenden jaren wordt er over geschreven, gesproken en gespeculeerd. Het is bekend onder vele namen, er zijn er meer dan veertig. De oude Sumeriërs, afkomstig uit Mesopotamië (het huidige Irak) spraken meestal over Nibiru.

Tekst: Jacco van der Worp

Komt hij terug en zo ja; wanneer dan?

planetxAls de Sumeriërs het over Nibiru hadden, spraken ze over een object, een aantal malen groter dan de aarde. Het is een object dat zich beweegt in een langgerekte baan om de zon met een omlooptijd van zo’n 3600 jaar. Wat voor object het precies is, wordt uit de verhalen minder duidelijk. Het zou een reusachtige komeet kunnen zijn, of een planeet in een sterk elliptische baan, of, zoals we in ons boek aannemen, een bijna gedoofde “bruine” dwergster. In het eerste geval voert het een enorme wolk aan gruis mee en is het sterk elektrisch actief richting de zon, in het tweede geval is het redelijk inactief, in het derde geval is het ook sterk elektrisch actief richting de zon en kan het een dichte stofwolk meevoeren. Wij gaan uit van het laatste, omdat dat de minste zichtbaarheid oplevert voor telescopen. De hamvraag is: komt hij terug? Volgens de Sumeriërs wel.. Dan is vraag twee natuurlijk: wanneer dan?

Nog drie jaar te gaan…

Velen geloven dat Nibiru, of Planeet X, zeer binnenkort weer langs gaat komen, al in 2012 of vlak daarna. Daar zijn in allerlei culturen aanwijzingen voor. Het jaartal 2012 verwijst daar naar een periode van catastrofale gebeurtenissen zoals die is voorspeld door met name de Maya’s. Die beschreven 2012 als het einde van de huidige tijd en het begin van een nieuwe. Dit zou wel gepaard gaan met vele rampen die de hele wereld treffen. Ook in andere kalenders zoals die van het oude China en de Hebreeuwse kalender is 2012 een bijzonder jaar. Dat jaartal is nog maar drie jaar van ons verwijderd.

Velen geloven dat Nibiru, of Planeet X, zeer binnenkort weer langs gaat komen, al in 2012 of vlak daarna. Daar zijn in allerlei culturen aanwijzingen voor. Het jaartal 2012 verwijst daar naar een periode van catastrofale gebeurtenissen zoals die is voorspeld door met name de Maya’s.

Wat gebeurt er dan in 2012

Wat gebeurt er dan in 2012, als Nibiru inderdaad langskomt? In dat geval zal zijn elliptische  baan hem naar het binnenste deel van ons zonnestelsel brengen, waarbij hij de zon zal activeren. Wanneer dat gebeurt, krijgen we op aarde mogelijk grote problemen door de sterk toenemende activiteit van de zon met zonnevlammen en uitbarstingen. De zon is al een tijd angstvallig stil, terwijl toch was verwacht dat de volgende zonnecyclus zou zijn begonnen. De piek daarvan wordt verwacht in 2012. Niet eerder is een zo lange periode van inactiviteit gemeten op onze ster. Wetenschappers hebben geen verklaring voor wat ze zien, of liever gezegd, wat ze niet zien.

De voortekenen van een op handen zijnde passage van ‘iets’ worden ook in een steeds groter tempo gemeld; we kunnen ze eigenlijk niet langer zomaar negeren. Dit is waarom velen, nadat ze dit op eigen gelegenheid hebben gevonden, nu geloven dat de tijd rijp is voor actie. Kort gezegd krijgen ze het ‘door’ en krijgen ze de behoefte om wat met deze kennis te doen! Ze willen overleven wat er komt. In vijf delen beschrijven we in ons boek Planeet X – Survival Gids voor 2012 en daarna wat daarvoor nodig is.

1. De dreiging begrijpen;

De dreiging begrijpen
De dreiging begrijpen

Om te begrijpen wat er op ons afkomt moeten we om ons heen kijken, zowel in de ruimte als ook in de tijd. We moeten kijken wat er zoal aan voortekenen beschikbaar is. Zo blijken er allerlei aanwijzingen te vinden te zijn die aangeven dat er iets niet klopt in het zonnestelsel. Planeetbanen die ‘fouten’ bevatten, vreemd gedrag van planeten, kometen en andere leden van het zonnestelsel.

Een greep in de geschiedenis van de laatste twaalfduizend jaar leert dat er eerder wereldwijde catastrofes zijn opgetreden. Velen van ons denken hierbij aan folklore, aan religieuze parabelen, maar als een verhaal over een rampzalige vloed niet alleen in de Bijbel blijkt voor te komen, maar ook in de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners van Hawaii, wat dan?

Met de verzamelde aanwijzingen in ruimte en tijd is een baan samen te stellen, een lange ellips (een soort opgerekte cirkel) om de zon, met een periode van ruim 3600 jaar en een passage door het binnenste van ons zonnestelsel in 2012. Stap voor stap komen daarin de belangrijke stappen in de baan aan de orde en wordt bekeken wat het effect ervan op aarde kan zijn.

Ook over deze effecten is uit het verleden veel te leren. Als we kijken naar het Bijbelse verhaal van de Ark van Noach zien we een rampzalig scenario, waar het water tot hoog in de bergen reikt en daar de Ark meevoert.

Ook over deze effecten is uit het verleden veel te leren. Als we kijken naar het Bijbelse verhaal van de Ark van Noach zien we een rampzalig scenario, waar het water tot hoog in de bergen reikt en daar de Ark meevoert. In de Exodus dwingen tien plagen van ongekende omvang de trotse en machtige Farao in Egypte uiteindelijk op de knieen. Deze plagen blijken verklaarbaar in het kader van een passage van een groot hemellichaam. De interactie met de stofwolk van onze atmosfeer zal grote hoeveelheden ijzerhoudend stof doen neerdalen op aarde, terwijl de elektromagnetische activiteit van de zon en Planeet X zware aardbevingen zullen veroorzaken, misschien zelfs wel een poolverschuiving, met een enorme vloedgolf als gevolg: de oceanen zullen reageren als een teil met water die je plotseling verplaatst.

2. De tekenen waarnemen;

Als we voor even aannemen dat het mogelijk is dat ons een ramp te wachten staat, hoe zien we die dan aankomen? Of worden we van achter beslopen, totaal verrast? Er is een vijftal stadia te benoemen zoals wordt uitgelegd in het boek, de stadia van onderkennen en erkennen van een dergelijk scenario:

 • Deflectie,
 • Internalisatie,
 • Externalisatie,
 • Acceptatie
 • Verlichting.

Het is een groeiproces waar je doorheen moet om te overleven, om niet dicht te klappen. Het is een evolutie van de mens als soort. Het proces heeft tijd nodig, daarom is het zaak er snel mee te beginnen, want als de veel genoemde datum 2012 juist blijkt, rest ons niet veel tijd meer. Op hulp van autoriteiten hoef je niet te rekenen, die redden eerst zichzelf en daaromheen een klein groepje uitverkorenen.

Hoe red je jezelf, hoe stel je vast dat er iets komt en wanneer? Let op de tekenen, ze zijn overal te vinden. Kijk naar de atmosfeer, hoe het weer verergert, kijk naar de activiteit van aardbevingen, vulkanen. Extreme regenval, waar, hoe erg, wat is de trend..?

Hoe red je jezelf, hoe stel je vast dat er iets komt en wanneer? Let op de tekenen, ze zijn overal te vinden. Kijk naar de atmosfeer, hoe het weer verergert, kijk naar de activiteit van aardbevingen, vulkanen. Extreme regenval, waar, hoe erg, wat is de trend..? En let op de schijnbaar toevallige berichten in het nieuws. Stukken zee die biologisch dood zijn, weer een overstroming, een storm die alleen maar sterker wordt als hij aan land komt. Dat zijn de echte waarschuwingen voor een naderend keerpunt waarop je moet letten. Want regeringen gaan je niet helpen.

3. Wat onze regeringen doen;

Zoeken naar bewoonbare planeten. De Maan misschien?
Zoeken naar bewoonbare planeten. De Maan misschien?

Onze regeringen sturen een vloot aan satellieten de ruimte in, met een aantal hoofddoelen. Het eerste hoofddoel is de zon in de gaten houden. Ze willen weten dat de zon gaat uitbarsten voordat de zon dat zelf weet. Ze willen dekking kunnen zoeken tegen zonnegeweld. Ook zoeken ze naar planeten, die mogelijk bewoonbaar zijn. Planeten rondom verre sterren. En daarnaast houden ze natuurlijk een oogje op wat er nadert, vanaf bijvoorbeeld de Zuidpool met de South Pole Telescope, op een ideale locatie om zonder al te veel pottenkijkers de zuidelijke hemel in de gaten te houden.

Hier op aarde doen regeringen tevens wat Noach ooit deed; ze bouwen arken. Nog nooit zijn er zoveel schepen gebouwd als in de laatste paar decennia. Miljoenen mensen kunnen tegelijk op boten op de zee vertoeven. Daarnaast bouwen ze ook ondergrondse arken in bijvoorbeeld oude mijnen zoals de Bunker Hill Mine, waar nog eens miljoenen mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. Deze mensen zullen hierop worden geselecteerd.

4. Voor jezelf opkomen;

Wie zeker wil weten dat hij een kans heeft moet zichzelf redden. Maar hoe doe je dat, als je niet weet wat er komen gaat? Denk als Rambo, neem de situatie in je op en reageer er op. Denk na en handel dan, volg je intuïtie. In ons boek vindt je hiervoor concrete, betaalbare handreikingen.

Het belangrijkste dat je kunt doen is scenario’s uitdenken. Wat gebeurt er als…? De zon gaat ons problemen geven, veel problemen, tenminste als we ons niet beschermen. Hoe kun je veilig zijn voor de zon? Een fles zonnebrand gaat niet helpen. Er is beschutting nodig tegen echte straling. Veel van deze beschutting is om ons heen beschikbaar; met andere woorden, hoe gebruik je wat je voor handen hebt om te vinden wat je zoekt?

Ook moeten we nadenken over hoe we eventueel een veilig heenkomen kunnen vinden onder de meest barre omstandigheden. Net als het samenstellen van een persoonlijke survival kit.

De economie gaat omvallen als de natuur het laat afweten. We zullen ons op een kleinere schaal moeten gaan redden, we moeten zelfredzaam worden, in ons eigen onderhoud voorzien. Met kleine nijverheid de meest noodzakelijke dingen realiseren. Ook moeten we nadenken over hoe we eventueel een veilig heenkomen kunnen vinden onder de meest barre omstandigheden. Dit is eveneens onderdeel van het overlevingshandboek dat wij nader toelichten. Net als het samenstellen van een persoonlijke survival kit. In het boek vind je hierover een duidelijke beschrijving en toelichting.

5. Een verlichte toekomst;

De mens maakt een evolutiesprong
De mens maakt een evolutiesprong

Uiteindelijk zal duidelijk worden dat dit een evolutie-stap is voor de mens. We gaan schakelen naar een nieuw en hoger energieniveau, we gaan voorbij het huidige model van geld voor goederen, het schuldenstelsel, groeien in de richting van een resource-based economie. Geld zal niet meer tellen, ieder krijgt wat hij nodig heeft en draagt bij wat hij kan. We zullen letterlijk samen (over)leven..zonder verplichting of verwachting over wat dan ook, gewoon zijn wie of wat je bent, in harmonie… een liefdevolle, vreedzame samen-leving.

De eerste voorlopers van deze nieuwe wereld zijn er al, de Indigo en Kristalkinderen (De Indigo’s worden ook wel Nieuwetijdskinderen genoemd). Zij zijn het die de rest de weg zullen wijzen. Zij nemen de mens bij de hand naar het nieuwe niveau, de nieuwe wereld. Samen kunnen we het redden, we zijn als soort de moeite waard.

We zien je naderhand..!

Op de site www.jumla.eu vind je alle informatie over Planeet X – Survival Gids voor 2012 en daarna. Ook kun je het boek daar bestellen. De Jumla site zal actuele zaken blijven koppelen aan passages uit het boek en verwijst naar andere interessante sites over dit en aanverwante onderwerpen.

40 gedachten over “Planeet X – Survival Gids voor 2012 en daarna

 1. Hallo Tessa:)

  Een interessant en een mooi geschreven artikel.
  Wat mij ook erg aansprak,omdat ik zelf ook een NieuweTijds kind ben;
  “De eerste voorlopers van deze nieuwe wereld zijn er al, de Indigo en Kristalkinderen (De Indigo’s worden ook wel Nieuwetijdskinderen genoemd). Zij zijn het die de rest de weg zullen wijzen. Zij nemen de mens bij de hand naar het nieuwe niveau, de nieuwe wereld. Samen kunnen we het redden, we zijn als soort de moeite waard.”
  Nogmaals,een interessant en een mooi artikel en voor een ieder om over na te denken wat de toekomst ons brengt:)

 2. Tjonge jonge, het is weer smullen.

  Als wij stukgestraald zouden worden is dat ook het geval met de planten en dieren. En die straling blijft daarna nog jaaaaren hangen. Tegen die tijd zijn we of verhongerd of hebben we elkaar in pure waanzin afgemaakt.

  Hum, andere bewoonbare planeten zoeken en vinden binnen drie jaar??? Heb ik iets gemist….

  Op internet zijn nog veel meer van die fantastische verhalen te vinden.
  Lekker makkelijk, hoeven we ons ook niet meer druk te maken over pesticiden, corrupte big farma, gestoorde regeringen….

  En hoe lang blijft dit stuk op w2k-nl staan?

 3. Weet je,
  Ik las op deze site dat Nassim Haramein naar Nederland komt en op Youtube kan je zijn death valley bijeenkomst bekijken maar….

  Hij zegt dus dat Planet X daadwerkelijk in 2003 is langsekomen in de maand februari.
  Hij noemde comet NEAT de beruchte planet X en dat ons een tweede kans gegeven is.
  Als je de details opzoekt van Neat dan schrik je misschien een ongeluk hoe zo’n grote ‘komeet’ ongemerkt onze Aarde kon passeren en hoe de mediastilte kompleet was rondom deze komeet.

  Mocht je naar zijn lezingen toe gaan vraag het hem dan even en waarom hij denkt dat dat planeet X was.

 4. Volgens Dan Burisch, David Wilcock en Richard Hoagland en vele andere insiders is het ” Niburu
  verhaal een misinterpretatie van Zacheria Sitschin, er is geen planeet die ons zonnestelstel in kan komen omdat de zon energetisch zoveel ruimte inneemt dat daar geen plaats voor zou zijn.
  Dit is al vele malen verteld maar de hoax blijft maar doorgaan. Niburu is een toestand
  dat is de fase vlngs deze mensen waar we nu inzitten.

 5. @sarah

  Beste Sarah,

  Als je van de ondiepzinnige werking van de “klassieke” thermodynamica uitgaat, dan zullen mensen als gauw zeggen “dat kan niet!”.

  Ruimte is nogal een 3D begrip, dat die hokjescultuur-wetenschappers proberen vast te houden. Einstein was ook ooit voor ketter uitgemaakt!

  En kun je uitleggen wat de misinterpretatie nu is? De verhalen over de planeet zijn zo duidelijk dat er geen misinterpretaties kunnen zijn. Alleen diegene die het niet kunnen bevatten zullen het aandragen als onzin/hoax etc. Die moeten eerst qua bewustzijn zichzelf verlichten!

 6. Moeten we nu bang worden. Of moet ik nu gelijk bepaalde groeperingen doen gaan hamsteren, wapens kopen, pas op voor de buren spelen enz.
  En oh ja holy wood brengt nogmaals maar eens een apocalyptische film uit. 2012 the movie!
  En dan maar blazen dat het universum liefde is en gaia het goed met ons voor heeft.
  Sorry hoor, living in the now en every well lived moment give a brigth light for the future and makes every memory a good one. quote:??weet niet meer!

 7. Herinerd iemand zich de milenium bug nog? Atoomwapens zouden afgaan toch? Nou we zijn er nog steeds of niet?

  Tegen 2012 is het weer een andere datum. Al die onzin boeken, daar worden bomen voor gekapt weet je?
  Denk daar eens over na.
  Er zijn veel problemen die urgent zijn. Honger, armoede, klimaat etc.
  Steek daar je energie in in plaats van dit soort onzin.

 8. @reasonable
  En wie denk je dat er hoofdverantwoordelijk is voor honger, armoede, klimaat etc.?
  Juist, die groepen zoals het WHO, de meeste regeringen en zeker de big farma en grote zware industrieen!

  AL jaren betalen wij goeddenkenenden burgers geld aan goede doelen zoals heropbouw van afrika, kankerbestrijding, bestrijding tegen hartziekten etc.
  En wat zien we ervan terug? MEER armoede, MEER vervuiling, MEER ziekten, MEER oorlogen.

  Onzin…reasonable?

 9. Tja jij kan daar van op kijken, maar het feit dat jij hier relaxed kan wonen heb je te danken aan uitbuiting en oorlog. Ik durf te wedden dat jij producten koopt(olie) die dat in stand houdt.

  Klinkt een beetje hypokriet uit de mondvan een nederlander of niet? Jij hebt je lekkere leventje te danken aan shell en unilever. Dan hebben we het nog geen eens over de nederlandse geschiedenis.

  En het feit dat het geld nergens terecht komt kijk ik niet van op.
  Ik noem het human nature, pakken wat je pakken kunt.

 10. Ik heb zelf mijn twijfels over Zacheria Sitschin. Hij is misschien wel een Illuminati-pawn. Heb van alles gehoord en gelezen hierover. Veel komt op hetzelfde neer maar alles kan nog steeds net zo goed verzonnen zijn. Ik houd alle opties open. Interessant vind ik alles, ik geniet ervan =)

 11. DingieM: Ja, veel geld gaat naar geheime doelen waar de gemiddelde burger geen “weet” van heeft. Er zit meer achter dan de meesten zich kunnen voorstellen. Veel gaat naar back-engineering van UFOs en onderzoeken waar alelen de machthebbers tot nu toe nog weer beter van worden. Aan de gewone mensen wordt echt niet gedacht hoor, het lijkt alleen maar zo. Het is de ene illusie in de algaande illusie. Het is best een zooitje, maar geloof me aan alles komt een eind MAAR ook weer een begin 😉

 12. DingieM: Ben het met alle reacties van je eens. Lijkt op spiegelbeeld van deze “ik” hier. (Illusie maar maakt uiteindelijk toch niks uit heh het leven is zo leuk!) Maar goed IK weet ook wel wat er komen gaat maar laat ieder lekker zelf bepalen wat er gebeurd, mee eens? Wat maakt het ons uit? Wat gebeurd, gebeurd daar kun je echt niets aan veranderen. Wat de schepper eenmaal in zijn hoofd heeft gehaald kunnen ook wij met ons massabewustzijn echt niks aan veranderen! Zie het als de uitdrukking: Er zijn ook grenzen!

 13. Google eens naar time-wave analyses 2012, en denk er dan eens overna waarom Obama z’n mond vol heeft van change! 🙂

  Wooohoooo, we are there at last^^

  De kurk kan uit de champagne fles en het feest mag wat mij betreft beginnen.

 14. Barack Obamo zou juist de nobele man worden ÓF de anti-christ. Uiteindelijk maat dus NIKS uit want het plan van de schepper valt niet te beïnvloeden door zijn kindertjes 😉

  Ik weet dat hier sprake is van de “Third shaking of the earth” het zou wel eens dat nibiru gebeuren kunnen wezen maar ook net zo goed iets heel anders. We zien het wel, niet druk om maken.

 15. @DingieM:

  “@sarah

  Beste Sarah,

  Als je van de ondiepzinnige werking van de “klassieke” thermodynamica uitgaat, dan zullen mensen als gauw zeggen “dat kan niet!”.

  Ruimte is nogal een 3D begrip, dat die hokjescultuur-wetenschappers proberen vast te houden. Einstein was ook ooit voor ketter uitgemaakt!

  En kun je uitleggen wat de misinterpretatie nu is? De verhalen over de planeet zijn zo duidelijk dat er geen misinterpretaties kunnen zijn. Alleen diegene die het niet kunnen bevatten zullen het aandragen als onzin/hoax etc. Die moeten eerst qua bewustzijn zichzelf verlichten!”

  Klopt helemaal. Nibiru bestaat. Hetgeen wij zogenaamd weten over energieën en/of andere planeten niet zo’n baan zouden kunnen draaien om ons heen is zeer nihil. Wij denken altijd alles te snappen maar gaat men al snel snel in quantumfysica kijken dan blijkt ineens ALLES maar dan ook letterlijk ALLES mogelijk. Wat het mij zeer aantrekkelijk maakt. Vind alle zaken waar we niks van weten (nog) zo grappig ^^

  We staan voor veel verassingen want ik ben samen met een Roemeense maat ook al flink aan het voorbereiden op de zware tijd want die gaat er komen en dat is geen fictie zoals velen maar snel denken omdat het hun fantasie zogenaamd te boven gaat. Weet dat wat snel onzin lijkt dichter bij de werkelijkheid ligt, dan je zou kunnen bevatten.

  Ben mentaal, fysiek en spiritueel al veel aan het voorbereiden. We moeten samen sterk zijn om het duister te overwinnen en dat gaat gebeuren! Heb ik al besloten voor mezelf dus het zal gebeuren. De meer dat doen de sterker het wordt 🙂

 16. @Tumalu
  Quote:
  ik ben samen met een Roemeense maat ook al flink aan het voorbereiden op de zware tijd want die gaat er komen en dat is geen fictie…
  Einde Quote

  Natuurlijk heb ik zo mijn fantasieën welke voorbereidingen dan, maar ik kan het natuurlijk ook gewoon vragen: Tumalu, welke voorbereidingen precies?

 17. Mensen moeten toch altijd het leven iets spannender maken dan het is.Keer op keer komen er mensen die beweren in de toekomst te kunnen kijken en nooit echt nooit is er eentje uit gekomen. Hier weer 1 groot broodje aap verhaal.

 18. Voor de mensen die geintresseerd zijn hier even een linkje van een nieuwe presentatie van Drunvalo Melchizedek die opdracht heeft gekregen van de leider van de Maya’s (Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj) om nu eindelijk eens verhaal te doen wat de Maya’s zelf te vertellen hebben over hun kalender en voorspellingen, Dit is volgens hun eigen zeggen de eerste keer in 500 jaar tijd dat hun zelf een boekje open doen.

  De video is Engelstalig, 14-delig en duurt 2 uur.

  http://www.youtube.com/watch?v=Rq3s0u73Oes&feature=channel

 19. @seeker1133
  Deze Drunvalo Melchizedek heeft het herhaaldelijk over vele, vele zielen die vrijwillig de aarde gaan verlaten. En dat er maar een paar miljoen zielen op aarde blijven.
  Hij zegt hiermee feitelijk: Er vind een gigantische ramp plaats, of meerdere grote rampen, die het overgrote deel van de wereldbevolking het leven kost.

  Dit stukje http://www.projectcamelot.org/Miriam_Delicado_Project_Camelot_lightworkers_attacked_radio_extract_6_August_2009.mp3 zegt precies wat ik bij meneer Drunvalo Melchizedek voel.

 20. @seeker1133
  Ik heb ‘m even uitgeprobeerd, maar bij mij doet die het.
  Als je naar de root gaat http://www.projectcamelot.org/ de voorpagina zie je onder andere dit:
  7 August 2009
  • Project Camelot is not alone in having experienced some very strange and unexpected attacks, or in being astonished about the direction from which they came.
  Click here to hear a 15 minute extract from….

  Onder de ‘click here’ staat die.
  Het kan zijn dat je firewall of wat je ook aan hebt staan, alles van deze site blokkeert. Ze zijn recent verhuisd, misschien heeft het daar mee te maken.
  Ik volg de site al langer en het lijkt mij een volkomen integere site.

 21. @seeker1133
  Ze zitten tegnwoordig ook op American radio freedom
  http://www.americanfreedomradio.com/Project_Camelot_09.html

  En het complete gesprek staat http://www.americanfreedomradio.com/archive/Project-Camelot-32k-080609.mp3
  alhoewel ik heb begrepen dat juist dit hele belangrijke stukje verschrikkelijk werd gestoord. Vandaar dat ze het nog eens apart op hun eigen site hebben gezet.
  Het duurde bij mij ook even voordat het hele gesprek geladen was.

 22. @Droppie

  Drunvalo onderbouwd zijn verhaal vanuit de hermetische leer, dat wordt helaas (nog) weinig gedaan door Bill en Kerry, maar hun bedoeling is dan ook meer een uitlaatklep te zijn voor klokkeluiders.
  Wilcock gebruikt het weer wel.
  Tijdens je verblijf op Aarde bestaan waarheden in dualiteit, zijn relatief en slechts altijd “halve waarheden”. De paradox is dat “absolute waarheid” bestaat als een extreme polariteit, enerzijds is er de “relatieve waarheid” en anderzijds de “absolute waarheid”, met alles wat daar tussenin zit.
  Dus alles is uiteindelijk, net als Albert Einstein al zei, relatief.
  Mijn advies is, behoud datgene waar jij wat mee kunt in het moment.

 23. Beste Tessa,

  Jammer dat je deze versie hebt genomen en niet die van Drunvalo Melchizedek zoals Niburu.nl.

  Jouw versie heeft de ingredienten angst en overgave aan de regering.
  Dat je daar niet doorheen geprikt hebt…..?
  Kan ik net zo goed weer naar CNN gaan kijken…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.