Advertentie

Protesteer tegen vingerafdruk in paspoort


Nederland ontwikkelt zich razendsnel tot een glazen samenleving waarin niemand meer onbespied door het leven kan. De invoering van de OV-chipkaart, het rekeningrijden en het elektronisch kind en patiëntendossier dragen daaraan bij. Het laatste wapenfeit van de overheid is de opname van twee digitale vingerafdrukken in het paspoort. Die worden ook opgeslagen in een landelijke database. En daaruit kan de politie weer naar hartelust putten.

Is dit de nasleep van de aanslagen van 11 September 2001? Is dit de bedoeling van die aanslagen geweest, is het een prettige bijkomstigheid voor ‘overheden’, om jou en mij in de gaten te kunnen houden? Blijkt de Big Brother waarover gesproken werd in het boek ‘1984’ van George Orwell, ineens ‘Uncle Sam’  te heten..?

Europa en vooral Nederland loopt fluitend -zo schijnt het- achter de ontwikkelingen in de VS aan, om persoonlijke gegevens steeds meer vast te leggen. Er is geen ambtenaar meer, die straks o.b.v zijn intuïtie of aan de hand van de bekendheid met de persoon, nog iets mag doen voor deze persoon; ook hij zal dan strafbaar zijn.

Maar, wellicht nog belangrijker: ambtenaren en de overheid krijgt een ‘wapen’ in handen, om personen te knechten, vast te pinnen op zaken die ‘wettelijk’  niet in orde lijken te zijn. Kijk o.a. in dit verband naar het verhaal van Europarlementariër Sophie in ’t Veld.

Wordt het tijd dat burgers en burgerorganisaties massaal rechtszaken gaan aanspannen om deze overdreven trend te stoppen? ‘Geef je middelvinger aan de scanners’.. Een waarschuwing van de hand van Henk Lomax.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geef je middelvinger aan de scanners

door Henk Lomax – Bron: Het Vrije Volk

Sinds 2006 zit in nieuwe Nederlandse paspoorten een chip met daarop een biometrische scan van het gezicht van de houder. Met die scan worden specifieke lichaamskenmerken van een persoon vastgelegd, waarmee die wordt onderscheiden van anderen. Doordat de gegevens in een chip zijn opgeslagen, is machinale vergelijking mogelijk. Als gevolg van Europese wetgeving moeten nu ook twee digitale vingerscans van iedereen ouder dan 12 jaar aan de chip toegevoegd worden. In januari 2009 stemde de Tweede Kamer in met een wetswijziging die dat mogelijk maakt. Alleen de SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

Informatieschat

fingerprintAls gevolg van de wetswijziging moet iedere Nederlander vanaf 28 juni 2009 twee digitale vingerafdrukken afstaan bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. De vingerafdrukken worden op het gemeentehuis gescand met een zogeheten vingerscanner, en op de chip in het paspoort gezet. De scans worden ook centraal opgeslagen in een landelijke digitale database. Dat biedt een schat aan informatie voor politie en Justitie.

Een Officier van Justitie mag namelijk onder de nieuwe wetgeving informatie uit de database opvragen om de identiteit van anonieme verdachten te achterhalen. Ook mag die officier informatie opvragen “in het belang van het onderzoek in geval van een misdrijf”. Concreet betekent dit dat het een fluitje van een cent is voor een officier om aan de hand van op een plaats delict aangetroffen vingerafdrukken, en met een beroep op de database, achter de identiteit van een verdachte te komen.

Met de nieuwe maatregel wil Nederland een extra dam opwerpen tegen identiteitsfraude, ongewenste immigratie en “terroristen”. Zo wordt het mensen moeilijker gemaakt om te reizen op het paspoort van een ander en kunnen verdachten van misdrijven, waaronder politieke activisten, niet meer anoniem blijven. Ook voor geïllegaliseerden zal het lastiger worden om de eigen naam te verzwijgen en daarmee een uitzetting te dwarsbomen. De biometrische gegevens worden ook nog eens uitgewisseld met andere landen.

Zo heeft u er waarschijnlijk geen notie van hoeveel gouvernementele en non-gouvernementele organisaties inzicht hebben in uw persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan uw BSN. Wist u bijvoorbeeld dat het Legers Des Heils inzicht heeft in bepaalde gegevens op basis van uw BSN? Een overzicht van het aantal organisaties die inzicht hebben in uw gegevens kunt u vinden op de website van de overheid. Zie hier het gealfabetiseerde overzicht van organisaties die formeel toegang hebben tot uw gegevens. Hoeveel organisaties niet-formeel toegang hebben tot uw gegevens zult u nooit weten.

Kritiek

Vingerscans vormen een grote inbreuk op de privacy. Iedereen wordt immers als potentiële verdachte of terrorist behandeld, zonder ook maar een strafbaar feit te hebben begaan. Jaren geleden zou het volstrekt ondenkbaar zijn geweest dat zo’n ingrijpende maatregel door het parlement geloodst zou worden. Maar sinds “de strijd tegen terreur” moeten alle burgerrechten wijken. Veel experts hebben ook kritiek op de toegepaste techniek. Zo zou de foutmarge bij een vingerscan 3 tot 5 procent bedragen.

Vingerscan: Straks de 'gewoonste zaak van de wereld'? Maar is dit wel zo gewoon?!
Vingerscan: Straks de 'gewoonste zaak van de wereld'? Maar is dit wel zo gewoon?!

Dat komt bijvoorbeeld doordat een vingerafdruk bij ouder wordende mensen nog wel eens van structuur wil veranderen. De biometrische apparatuur geeft dan een foutmelding. In Japan is de vingerscan al ingevoerd en liep men al snel tegen de beperkingen van het systeem aan. Een illegaal verklaarde Koreaanse vrouw wist meerdere keren grenscontroles te passeren met een vervalst paspoort en tape met nepafdrukken om de vingers. Japanse ambtenaren vrezen dat veel “ongewenste bezoekers” zo toch het land binnenkomen.

Een ander manco aan het systeem is dat kwaadwillende met technische middelen het signaal van de chip kunnen opvangen en kopiëren, waardoor de persoonlijke gegevens van de paspoorthouder op straat komen te liggen. Om dat tegen te gaan is de informatie op de chip versleuteld, maar die versleuteling zal naar verwachting binnen afzienbare tijd gekraakt worden.

Een andere veelgehoorde klacht is dat van de meeste terroristen de biometrische gegevens helemaal niet bekend zijn en dat het nieuwe paspoort dan ook waardeloos zal zijn bij “de strijd tegen terrorisme”. De centrale databank brengt bovendien grote veiligheidsrisico’s met zich mee, omdat het een gewild doelwit is voor hackers en criminele organisaties.

Verzet

In december 2008 keurde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een Britse wet af die het de regering mogelijk moest maken om DNA-profielen en vingerafdrukken van mensen zonder strafblad te bewaren. De zaak was bij het hof aanhangig gemaakt door twee Britten die verdacht werden van een strafbaar feit, maar uiteindelijk ontslagen werden van rechtsvervolging. Dat gebeurt wel vaker. Maar toch bleven hun DNA-profielen en vingerafdrukken voor onbepaalde tijd opgeslagen in een databank. Eén van de klagers was overigens ten tijde van de strafrechterlijke vervolging slechts 11 jaar oud, om maar aan te geven hoe ver het justitiële systeem doorslaat.

In januari 2009 bepaalde een Amerikaanse rechter echter dat Sophie in ’t Veld, Europarlmentariër voor D’66, na een door haar aangespannen proces, geen uitleg hoeft te krijgen over de lijst van verdachte personen en de extra controles die daarmee gepaard gaan.

En daar kan ze het mee doen.

Het Europese Hof oordeelde dat het bewaren van DNA-profielen en vingerafdrukken van onschuldige inderdaad in strijd is met het recht op een privé-leven en met de Europese Mensenrechtenconventie. Die gegevens bevatten volgens het hof namelijk “gevoelige informatie” over een individu, inclusief materiaal over diens gezondheid, genetische relaties en etnische oorsprong. Engeland kan niet tegen de uitspraak in beroep gaan. De beslissing leidt er mogelijk toe dat het land bijna een miljoen gegevens moet vernietigen. Volgens mensenrechtenorganisaties heeft het arrest ook gevolgen voor de opslag van andere gevoelige en persoonlijke gegevens.

Gevolgen

Het is de vraag in hoeverre het arrest van het Europese Hof gevolgen zal hebben voor de nieuwe Nederlandse Paspoortwet. Wellicht zal ook de Nederlandse opslag van vingerafdrukken van onschuldige burgers afgekeurd worden. De Nederlandse regering wil echter van geen wijken weten. Men stelt in antwoord op Kamervragen dat het hof alleen uitspraak heeft gedaan inzake de opslag van digitale vingerafdrukken in een strafrechtelijke context, maar niet in het kader van de uitgifte van identiteitsbewijzen aan iedere burger. Dat laatste zou volgens de regering “geen enkel stigmatiserend effect” hebben.

D'66-europarlementariër Sophie in 't Veld ondervond aan den lijve wat het betekent om in het 'controle-systeem' gemangeld te worden.
D'66-europarlementariër Sophie in 't Veld ondervond aan den lijve wat het betekent om in het 'controle-systeem' gemangeld te worden.

Daar is natuurlijk het nodige op af te dingen. Het is te hopen dat ook een aantal Nederlanders bezwaar zal maken tegen de opslag van vingerafdrukken en de kwestie uiteindelijk laat toetsen door het hof. In de tussentijd wordt in kringen van critici een ieder geadviseerd om voor 28 juni bij de politie aangifte te doen van vermissing van het paspoort. Daarop zal de politie een proces-verbaal uitschrijven waarmee bij de gemeente een nieuw paspoort, nog zonder vingerafdrukken, gehaald kan worden. Dat scheelt weer 5 jaar.

Een veel gehoorde opmerking is dat wie niets te verbergen heeft, ook niets te vrezen heeft van alle privacybeperkende maatregelen. Maar dat gaat niet op. Zelfs de D66-politica en Europarlementariër Sophie in ‘t Veld ondervindt hoe rigide het beleid kan zijn. Zo komt haar naam voor op een Amerikaanse lijst waarop “verdachte personen” staan.

Mogelijk is In ‘t Veld op die lijst beland, omdat ze een voorvechtster is van de privacy van burgers. Dat is allerminst crimineel of laakbaar, maar natuurlijk wel tegen het zere been van de Amerikaanse autoriteiten. Bij aankomst in de VS wordt ze dan ook altijd uit de rij gehaald en extra gecontroleerd. In ‘t Veld spande een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse autoriteiten om duidelijk te krijgen waarom haar naam nu op die lijst staat. In januari 2009 bepaalde een Amerikaanse rechter echter dat ze geen uitleg hoeft te krijgen over de lijst en de extra controles. En daar kan ze het mee doen.

Protest

Vrijbit drong er daarom bij de Eerste Kamer op aan om de verplichte opname van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, alleen te gebruiken zoals in de EU-verordening staat en om het voorstel voor het inrichten van één centrale opslag af te wijzen.

Vindt u ook dat de Eerste Kamer met haar goedkeuring uw persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit aantast? Wel nu schrijf of mail dan aan de Eerste Kamer uw mening hierover en neem contact op met de fractieleden van de partijen die akkoord gingen.

Adres:

Eerste Kamer der Staten Generaal, Postbus 20017, 2500 EA Den Haag
Mailadres: postbus@eerstekamer.nl

Bronnen:

Gebladerte
De vereniging Vrijbit stelt zich ten doel zich grensoverschrijdend in te zetten voor het recht op privacy, vrije communicatie en toegang tot informatie.

37 gedachten over “Protesteer tegen vingerafdruk in paspoort

 1. Ik heb op tijd mijn paspoort en ID-kaart verlengt, voorlopig zit ik de komende 5 jaar nog redelijk safe, en na die 5 jaar?, Nederland verlaten waarschijnlijk!

 2. misschien is het mogelijk om als protest vlak voor de scan van je vingers deze met een nagelvijl schoon te vijlen van kenmerken?
  dan hebben ze geen bruikbare afdruk en duurt het een tijd voor deze weer aangegroeid zijn.
  het is te gekl voor woorden dat dit soort zaken worden toegestaan door organisaties die zeggen er voor de mensen te zijn en hun belangen te behartigen.
  het enige belang wat wordt behartigd is hun eigen zak.
  robth

 3. Heb een aantal (vredige, veilige, non-profit)ideeën die de burger weer een stem gaat geven.

  Ik ben nu sponsoren/investeerders aan het verzamelen.

  Hoop dat ik op tijd ben democratie gaat een nieuwe betekenis krijgen 😉

  Later meer.

 4. mocht men zich geroepen voelen om daadwerkelijk te protesteren tegen dit, hou dan de site van argusoogpunt.nl in de gaten, ik meen mij te herinneren dat ik daar gelezen heb dat Arend Zeevat daarvoor in is.

 5. Ook in het Vrije Volk een flink artikel van Henk Lomax over protesteer tegen vingerafdruk in paspoort.
  Big brother is watching you en Nederland loopt voorop , ze zijn hier net zo wantrouwig en controle ziek als in Amerika , waar je het land niet binnen komt zonder irisscan, bodyscan en 2 vingerafdrukken, in zo’n land wil ik niet op vakantie!!!

 6. Ik heb een aantal maanden eens voor de grap gezocht op internet hoe vingerafdrukken te vervalsen.
  Als je ziet wat ze daar mee kunnen…. Er worden gewoon trucjes uitgewisseld. (Weet niet meer welke site). Dus als men op de 1 of andere manier kunnen binnengeraken in jouw gegevens en je vingerafdruk er uit pikken….. Dan is deze volgens mij zo nagemaakt en wordt je op een keer opgepakt omdat je een inbraak gedaan hebt of iemand vermoord. Terwijl je lekker in je luie zetel een boek zat te lezen. En breng dan maar eens iets in. Dit is echt een slecht idee van de overheid. Nederlanders ….. protesteren maar, anders hangen we er straks allemaal aan.

 7. ik vind dit te ver gaan, hoelang verder nog voordat we daadwerkelijk een chip krijgen….volgend jaar mijn paspoort verlopen, een nieuwe dan zeer goed mogelijk met vingerafdruk, wat als je echt zou weigeren???

 8. PROJECT L.U.C.I.D — het 666 universeel controlesysteem van het beest

  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen. Lees verder: http://www.openbaring.org/lucid.html

 9. “Wist u bijvoorbeeld dat het Legers Des Heils inzicht heeft in bepaalde gegevens op basis van uw BSN?”

  Wisten jullie, dat het Leger des Heils een overheidsinstelling is. In het UWV-systeem van bedrijfsverenigingen en sectoren bijvoorbeeld vallen ze voor wat betreft het socialisatiedeel onder sector 42. Hoezo scheiding Kerk en Staat?

 10. Voor het aanvragen van een nieuw id-kaart of paspoort hoef je de nog niet verlopen oude niet eerst ‘kwijt’ te maken. Je kunt gewoon met je nog niet verlopen id-kaart een nieuwe aanvragen. Heb ik ook gedaan vorige week, terwijl mijn id-kaart nog tot eind 2010 ‘houdbaar’ was.

  Sjaak

 11. Uiteindelijk krijgen alle ID kaarten een chip met biometrische gegevens.En dat kan plotseling gebeuren na 1 of andere ‘calamiteit’ of valse vlagoperatie.

 12. Mijn vingers zijn ook gescand toen ik een maand geleden in Amerika wilde binnenkomen. In feite zonder je toestemming en voor de worldsafety. De nieuwe wereldorde rukt met rasse schreden op…

 13. Precies Joyce, een vriend van mij overkwam dit ook en voelde zich vernederd mede ook de manier waarop en vragen stellen, hadden ze geen boodschap aan, echt ik wil niet naar zo’n land.
  mijn paspoort zit in een kooi van faraday en ook al mijn pasjes, die kunnen ingelezen worden op afstand, het is echt te gek voor woorden. Democratie , wat is dat??

 14. Ik weet niet meer wanneer dit me ineens aangreep. Ergens de afgelopen dagen. Ik ben niet zo activistisch ingesteld maar op een of andere manier stuit dit vingerafdrukken verhaal me enorm tegen de borst. Het voelt écht niet goed en ik wil het dus ook niet.
  Dit moet toch te weigeren zijn?
  Er moet iets gebeuren. Die petitie is niet handig omdat er weer een e-mailadres aan gekoppeld zit. Daar heb je dan ook meteen geen zin meer in.
  Misschien de partijen die tegen gestemd hebben vragen om op te roepen tot weigeren?

 15. Wilde n.a.v. dit artikel meteen ’n nieuwe ID-kaart regelen. Moet ik eerst een afspraak maken via digitale balie en natuurlijk kan ik pas de 29e terecht. Balen te laat dacht ik.
  MAAR (na wat doorlinken en zoeken), voor de ‘gewone’ burgers gaat het vingerafdrukkenverhaal pas in in september, zie ook http://www.paspoortinformatie.nl
  Heb ik toch nog even tijd om een oude stijl te halen.

 16. Ik wil geen legitimatie plicht. Afschaffing. Als burger op het busstation heb je een rijbewijs nodig voor politie. Te zot voor woorden. Ga weg met je adres. Iedereen dezelfde postcode. Ik word er doodziek van. Ik kan geen werk verrichten meer. Hierdoor. Klinkt overdreven misschien maar wel waar.

 17. Mensen, ik heb gister gehoord dat op Netwerk zondagavond.
  Verteld is dat men nog 2 maanden je id bewijs zonder een vingerafdruk kan doen, dan ben je er even vanaf maar wat gaat de Bilderberg groep nog meer verzinnen.. / kind chip als baby controle BIG Brother, 2 e Hitler in America in aantocht Obama die armoede ouderen, willen uitroeien.
  Wanneer volgt Nederland.

  Maar weet je een hoop is er we hebben het al eerder gewonnen dit is in ons DNA van God, die pakken ze niet af. Naar de dood leef je verder i.e andere dimensie…
  zonder pijn/ellende/verdriet, en commando controle, laat je daarom.

  lekker inenten die je dood laten gaan. Scheelt hoeven we geen begravenisgeld meer te regelen

  Heerlijk leven we op aarde niet in een derde dimensie. Kwaad op kwaad het is al in ons gezet, Families die het niet meer aankunnen plegen al zelfmoord, het Kabinet doet geen moer om het NWO tegen te werken dank u koninklijk gezindte die hun plan allang op papier hebben staan…

  Weet je laat angst niet meer de baas zijn, zet je media tv uit zodat je niet meer word gebrainwasht met smerige leugens.

  Geef de kinderen verkeerde educatie zodat ze lekker dom blijven.

  Fals Bible, wat is je eigen waarheid, dat is wat je voelt wat goed is niet want je weet zelfs niet dat de religie kloppen, met schrijven die niet gedateerd zijn.?

  De Vaticaan houd zijn mond, de rijkdom die is daar voldoende om alle mensen op aarde te helpen.

  Geloof in jezelf, vertrouw op je hartgevoel, zodat je weet wat fout/goed voelt. Laat je niet langer misleiden

  Klagen we nu allen ook niet eens de Overheid aan. Of de WHO vanwege Genecyde Mexicaanse Griep neen mensen pas de Injectie is een Euthanesie prik
  waarbij je gaat inslapen en niet meer wakker word.

  Fema Kampen, die de mensen dwingen te laten injecteren als het verplicht word in een land.????? Pas op ……………….

  Believe in the Only God, give your hands in his hands & he/she shall help you. Not the Governements..

  Live in Peace, Freedom, and Compassion Love…. Future Freedom.

  Let your fear go, no more control..

 18. ik vind dit paspoort ook verschrikkelijk, heb op dit moment ook email contact met de tweede kamer, maar al wat ik terugkrijg zijn standpunten, die zijn al bekend, ik krijg geen inhoudelijk antwoord op mijn vragen en bezwaren, vooral het CDA is hier heel goed in, ze geven zelf ook toe dat het niet 100% veilig is, maar dat het belangrijker is om toch door te gaan met dit paspoort.
  thats it, het kan ze gewoon geen reet schelen (als je die emails wilt lezen geef maar een gil, kun je meteen het lage denkniveau van het CDA zien.)
  daar ga ik dus mooi niet aan meedoen en heb ook aan het cda geschreven dat ik het er niet bij laat zitten en dat ik ga proberen bij het europese hof van mensenrechten alsnog ons recht op vrijheid en prive te halen.
  helaas krijg ik van de partijen die tegen zijn ook inhoudelijk weinig respons, allen, ja wij zijn er ook tegen…verder krijg je geen sjoege.
  toch ga ik gewoon door met schrijven tot ze het helemaal spuugzat zijn….

 19. UN/FEMA Prisoner Boxcars With Shackles, Guillotines, And the NWO AGENDA for “AMERIKA”

  UN/FEMA Prisoner Boxcars With Shackles, Guillotines, And the NWO AGENDA for “AMERIKA”NO LONGER Considered “URBAN LEGEND”

 20. Toch is die vingerafdruk in je paspoort al een oude truc. Toen we het voormalig Nederlands Indië uit moesten omdat we na de overdracht Nederlander wilden blijven, moesten we ook een vingerafdruk in onze paspoorten en id-kaarten achterlaten. Ik vind de vingerscans veel gevaarlijker. Met een druk op de knop kun je die waar ook ter wereld oproepen. Weg vrijheid…

 21. Vluchten nu het nog kan?
  Waarheen?

  In nederland blijven?

  Citaat uit het artikel:
  Alleen de SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

  Hoelang blijven deze partijen nog tegengas geven?
  Ik weet wel bij een volgende verkiezing draai ik 180 graden

  Droevig dat het zo hard achteruit gaat in NL

 22. mensen het is allemaal EEN complot om ons tot slaaf te maken, zonder vrijheid en kennis van de wereld. d66 sp en al die politieke duivels zitten er waarschijnlijk ook gewoon in!! immers een wetsvoorstel zal wel heel verdacht lijken als elke partij voor stemt! dus laten ze gewoon lijken of een paar partijen tegen zijn!!! en voor de duidelijkheid, de politici hebben geen macht!! ze zijn gewoon de poppetjes van de echte poppenspelers, wie dat precies zijn weet niemand, maar ze zijn lid van de ‘illuminati’ en van de ‘vrijmetselaars’!! zoek op youtube: ’the arrivals’!!!!

 23. inderdaat mensen zet die kut TV UIT!!! en zoek naar de waarheid, neem kennis op en lees boeken kijk naar de geschiedenis, er is altijd al propoganda geweest! denk maar aan hitler.enz.enz.enz dus waarom zou dat er nu niet zijn!!

 24. logisch denken heeft gelijk .
  kort gezegt wie zijn vrijheid inleverd voor veiligheid verdient of krijgt geen van beiden !! dood aan de rotchilds rockefellers engels en nederlands konings huis!! (illuminati) lees behold a pale horse van bill cooper 1984 george orwel daar ligt de waarheid ,,word WAKKER gvd!! het word alleen maar erger let maar op we are human beiings GODDAMNED

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.