Advertentie

Rechtszaak Neurenbergcode met 1000 advocaten en 10.000 artsen..!


Wat rest desperate artsen en erudiete mensen ánders, dan naar de rechter stappen..? De ongelooflijke misstappen van nationale regeringen, inzake de ‘bestrijding’ van het  COVID-19-virus, grenzen voor velen aan experimenten met de menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit van elke burger op aarde. Hiervoor zijn ná de Wereldoorlogen, internationale verdragen opgesteld, om de menswaardigheid te beschermen en gruwelijke scenario’s, zoals de massavernietigingen in de Tweede Wereldoorlog, tot het verleden te laten behoren.

Maar wat er hier nu gebeurt, is voor ons onvoorstelbaar.. Een wereldwijde pandemie, die geen pandemie is, omdat dat BUITENPROPORTIONEEL verkocht wordt, omdat het anders geen pandemie kán zijn. Natuurlijk is er een smerige griepvariant losgebroken, maar dat is ABSOLUUT geen reden, tot deze maatregelen. Maatregelen die dan ook een ander doel dienen, dan menigeen denkt..! Maar daarover is hier op de site ook genoeg te vinden..! Een verborgen agenda die wordt uitgerold, voor hen die kijken en ZIEN en zij die luisteren en HOREN..!

Even terug naar de juridische noodrem, waar nu door artsen en juristen naar gegrepen wordt.. Alles in relatie tot de Verdragen van Genève. Deze verdragen verwijzen naar internationale overeenkomsten die bestaan ​​uit vier verdragen en drie protocollen die de behandeling van mensen tijdens een oorlog bepalen. De overeenkomsten werden overeengekomen door 12-landen en -rijken in 1949 na de Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst van 1949, bekend als de Geneefse Conventie (enkelvoud), heeft eenvoudigweg twee verdragen bijgewerkt die in 1929 zijn onderhandeld en twee extra conventies hebben toegevoegd.

Er is een belangrijk onderscheid tussen de Geneefse Conventies en de Haagse Conventies van 1899 / 1907. De conventies van Genève spreken mensen in oorlog aan, wat betekent dat het gaat om de bescherming die wordt geboden aan mensen die gewond of ziek zijn, bescherming van burgers en niet-strijders in een oorlogsgebied, en de behandeling van oorlogsgevangenen.

De Haagse Conventies praten daarentegen over de eigenlijke oorlog en het gebruik van wapens. Een soortgelijke overeenkomst, het Geneva Protocol van 1925, verbiedt chemische oorlogvoering in internationale gewapende oorlogen. Tot op heden is het Verdrag van Genève van 1949 geratificeerd door 196-landen, geheel of ‘met voorbehoud’.

En wat rest erudiete mensen, zoals deze groep van 1000 advocaten/juristen en 10.000 artsen en medisch wetenschappers ánders, dan INTERNATIONAAL DEZE SCHANDALIGE OPLICHTINGSPRAKTIJK aan te pakken, via de juridische weg. Specifiek via een beroep op deze internationale Verdragen van Genève..? Anders een oorlog ontketenen? Tussen zij en wij..? En wat zegt jou het AANTAL artsen/medici en het aantal juristen, dat deze claim steunt..? Voor henzelf, of voor het welvaren van de mensheid..?

* * *

X
X

1.000 advocaten en 10.000 artsen spannen rechtszaak aan:

Wegens overtreding van de Neurenberg Code..!!

2021 © WantToKnow.nl/be

x

Een groot team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische deskundigen, onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich, heeft een rechtszaak aangespannen tegen het CDC, de WHO en de Davos Groep wegens misdaden tegen de menselijkheid. Dr. Fuellmich en zijn team presenteren de onjuiste PCR-test en het bevel aan artsen om elke comorbiditeitsdood als een Covidood te omschrijven – als fraude. De PCR test is nooit ontworpen om ziekteverwekkers op te sporen en is bijna 100% onnauwkeurig bij 35 cycli. Alle PCR testen die door de CDC worden gecontroleerd zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli. De CDC erkent dat tests met meer dan 28 cycli geen positief betrouwbaar resultaat mogen opleveren.

Dit maakt meer dan 90% van de vermeende Covid-gevallen/’infecties’ die door het gebruik van deze onjuiste test zijn opgespoord, ongeldig. Afgezien van de onjuiste tests en frauduleuze overlijdensakten is het ‘experimentele’ vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève. Volgens artikel 32 van het Verdrag van Genève van 1949 zijn ‘verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die niet vereist zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon’ verboden.  Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van de Conventie.

Klik op de illustratie voor het hele verhaal rondom de PCR-manipulaties..!!

Het formeel-juridische ‘experimentele’ vaccin schendt ALLE 10 Neurenberg-codes – waarop de doodstraf staat voor diegenen die deze internationale wetten proberen te overtreden:

 1. Het verschaft immuniteit tegen het virus. Dit is een ‘lekkende’ gentherapie die geen immuniteit tegen Covid verschaft en beweert dat het de symptomen vermindert, maar dubbel gevaccineerden zijn nu 60% van de patiënten die ER of ICU nodig hebben met covid-infecties.
 2. Beschermt de ontvangers tegen het krijgen van het virus. Deze gentherapie verschaft geen immuniteit en de dubbel gevaccineerden kunnen nog steeds het virus oplopen en verspreiden.
 3. Vermindert sterfgevallen als gevolg van virale infectie. Deze gentherapie vermindert het aantal sterfgevallen ten gevolge van de infectie niet. Mensen die dubbel gevaccineerd zijn en besmet zijn met Covid zijn ook overleden.
 4. Vermindert de circulatie van het virus. Deze gentherapie laat nog steeds toe dat het virus zich verspreidt omdat het geen enkele immuniteit tegen het virus geeft.
 5. Vermindert de overdracht van het virus. Deze gentherapie maakt de overdracht van het virus nog steeds mogelijk omdat ze geen immuniteit tegen het virus verleent.

De volgende schendingen van de Code van Neurenberg zijn van toepassing:

Neurenberg Code # 1: Vrijwillige toestemming is belangrijk
Geen enkel persoon mag gedwongen worden om een medisch experiment te ondergaan zonder geïnformeerde toestemming.  Veel media, politieke en niet-medische mensen dringen er bij mensen op aan om de injectie te nemen.  Zij geven geen informatie over de negatieve effecten of de gevaren van deze gentherapie. Alles wat je van hen hoort is – ‘veilig en effectief’ en ‘de voordelen wegen op tegen de risico’s’.  Landen gebruiken blokkades, dwang en dreigementen om mensen te dwingen dit vaccin te nemen of worden uitgesloten van deelname aan de vrije samenleving onder het mandaat van een vaccinpas of Groene Pas.

Tijdens de processen van Neurenberg werden de media ook vervolgd en leden werden gedood wegens liegen tegen het publiek, samen met veel van de artsen en nazi’s die schuldig werden bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid.

Neurenbergse Code # 2: Opbrengsten met vruchtbare resultaten die niet kunnen worden geproduceerd door andere middelen
Zoals hierboven vermeld, voldoet gentherapie niet aan de criteria voor een vaccin en biedt het geen immuniteit tegen het virus. Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten geven tegen Covid, zoals Ivermectine, vitamine D, vitamine C, zink en een versterkt immuunsysteem tegen griep en verkoudheid.

Neurenberg Code # 3: Basisexperimenten als gevolg van dierproeven en natuurlijke ziektegeschiedenis
Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar experimenten op mensen. In mRNA-onderzoek gebruikt door Pfizer – een kandidaat-studie over mRNA met resus-makaken apen met BNT162b2-mRNA. En in die studie ontwikkelden alle apen longontsteking maar de onderzoekers achtten het risico laag, omdat dit jonge gezonde apen waren van 2-4 jaar oud.
Israël heeft Pfizer ingeschakeld en het Internationale Hof van Justitie heeft een eis aanvaard dat 80% van de ontvangers met longontsteking met deze gentherapie moet worden geïnjecteerd. Ondanks deze alarmerende ontwikkeling is Pfizer doorgegaan met de ontwikkeling van zijn mRNA voor Covid, zónder dierproeven.

Neurenberg Code # 4: Vermijd alle onnodig lijden en letsel
Sinds het begin van het experiment en opgenomen in het CDC VAERS meldsysteem, zijn er meer dan 4.000 sterfgevallen en 50.000 verwondingen door vaccins gemeld in de Verenigde Staten. In de EU zijn meer dan 7.000 sterfgevallen en 365.000 verwondingen door vaccins gemeld. Dit is een ernstige schending van deze code.

Neurenberg Code # 5: Geen experiment mag worden uitgevoerd als er reden is om te geloven dat letsel of de dood zal optreden
Zie nr. 4, gebaseerd op op feiten gebaseerde medische gegevens, veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar mRNA toont ook verschillende risico’s aan die zijn genegeerd voor dit huidige experimentele genexperiment. Een studie uit 2002 van SARS-CoV-1 spijkereiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, immunopathologie en bloedklonters veroorzaken en de Angiotensine 2 expressie remmen. Dit experiment dwingt het lichaam om dit nagel-eiwit te produceren dat al deze risico’s erft.

Neurenberg Code # 6: Het risico mag nooit groter zijn dan het voordeel
Covid-19 heeft een genezingspercentage van 98-99%. Vaccinschade, dood, en nadelige bijwerkingen van mRNA gentherapie wegen veel zwaarder dan dit risico.  Het gebruik van ‘lekkende’ vaccins werd verboden voor gebruik in de landbouw door de VS en de EU als gevolg van de Marek Kip-studie die aantoont dat “hete virussen” en varianten verschijnen… die de ziekte nog dodelijker maken.

Niettemin is dit voor menselijk gebruik genegeerd door de CDC, die zich ervan bewust is dat het risico van nieuwe, dodelijker varianten ontstaat door lekkende vaccinaties. De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vaccins het ontstaan van nieuwe (dodelijker) stammen bevordert. Toch hebben ze dit genegeerd als het gaat om mensen

Neurenberg Code # 7: Voorbereidingen moeten worden getroffen voor zelfs de verre mogelijkheden van verwonding, invaliditeit of dood
Er zijn geen voorbereidingen getroffen. Deze gentherapie sloeg dierproeven over. De eigen klinische fase 3 studies van de farmaceutische bedrijven zullen niet eindigen voor 2022/2023. Deze vaccins werden goedgekeurd in een noodsituatie om een verkeerd geïnformeerd publiek te dwingen. Ze zijn NIET goedgekeurd door de FDA.

Neurenberg Code # 8: Experimenten moeten worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen
Politici, de media en acteurs die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische wetenschap.
Veel winkels zoals Walmart & drive-through vaccincentra zijn niet gekwalificeerd om experimentele medische gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde publiek.

Neurenberg Code # 9: Iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op elk moment te beëindigen
Ondanks de oproep van meer dan 85.000 dokters, verpleegsters, virologen en epidemiologen – eindigt het experiment niet. In feite zijn er op dit moment veel pogingen om wetten te veranderen om de naleving van vaccins af te dwingen. Dit omvat verplichte en verplichte vaccinaties. Experimentele ‘sproeiers’ worden om de zes maanden gepland zonder gebruik te maken van het groeiend aantal doden en gewonden dat reeds door dit experiment is veroorzaakt.
Deze update-beelden zullen worden toegediend zonder enige klinische proeven. Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad tegen de mensheid.

Neurenberg Code # 10: De onderzoeker moet het experiment op elk moment beëindigen als er een waarschijnlijke oorzaak is voor letsel of dood.
Het is duidelijk uit statistische rapportage gegevens dat dit experiment leidt tot dood en letsel. Maar niet alle politici, farmaceutische bedrijven en zogenaamde deskundigen doen een poging om dit gentherapie-experiment, dat een verkeerd geïnformeerd publiek schade berokkent, te stoppen. Juridische procedures zijn aan de gang, bewijsmateriaal is verzameld en een grote groeiende groep deskundigen luidt de alarmbel.


3 gedachten over “Rechtszaak Neurenbergcode met 1000 advocaten en 10.000 artsen..!

 1. De verhouding der krachten, dat is de kwestie waar het in deze tijd of liever gezegd, tijdsgewricht om gaat. Als het zo is dat de luciferiaanse modellen tot uiting moeten komen als onontkoombaar gegeven, en dit buiten door de mensheid te manipuleren mechanisme, dan is de hoogst mogelijke door de mens uit te voeren rechtsinstantie nog niet hoog genoeg om het ware recht te doen gelden in de praktijk.
  Wanneer een luciferiaans model uitgevoerd door gebundelde negatieve krachten, bekend staande als satan een breed mandaat hebben gekregen door met name de vrijmetselarij dan is het venijn al heel ver doorgedrongen in het humane weefsel. (zie de link van Harriet Algra: https://www.youtube.com/watch?v=adfZvHW25_o)
  Het is niet alleen de vrijmetselarij wat de grootste gevechtseenheid is maar ook het gebrek aan bewustzijn wat de menselijke handicap is door het onvermogen te zien. Iedere aanval, of dit nu in de vorm van ’n diktatuur is of ander moreel verval kan worden gezien als ziekte welke alleen dan kan toeslaan wanneer de voorwaarden daarvoor geschapen zijn, hetgeen nu op allerlei terrein (Bechamp) te zien is.
  Wanneer 15% van het lichaam nog gezond is maar 85% ziek, is de kans dat de patient alsnog komt te overlijden, erg groot. Dàt is de pijnlijke realiteit van het feit dat we als mensheid in een groot collectief zitten en helaas de 15% vechten als leeuwen om het leven te redden maar de meerderheid het einde met graagheid verkiest. Het is als heeft men karmisch gezien een grote honger naar de ervaring die een dergelijk levenseinde voortbrengt versus hen die deze ervaring al hebben ervaren en weten wat dit is en zij die kennelijk wel willen ervaren met alle kracht willen waarschuwen. Dit waarschuwen is het bekende adagio van de wakkermakers die opereren vanuit de vrees van het weten en vanuit bezorgdheid voor de onwetenden want zij hebben de toegang tot het akashaveld met de beelden van de gruwel die te voorkomen zijn mits het collectieve veld het roer omgooit. Bovendien hebben zij die dit wéér moeten meemaken de frustratie van de doofheid en blindheid van de willens en wetens onbewusten. Zij die tot de wakkermakers denken te behoren voelen de plicht om te waarschuwen. De intrinsieke functie van deze site!

 2. First published at 15:33 UTC on May 22nd, 2021.

  #antoniadis #covid #scam

  channel image

  mitsa

  mitsa

  28 subscribers

  During the “pandemic”, Greek lawyer Nikos Antoniadis has devoted himself to helping patients that are being held in hospitals, collecting evidence that proves the biggest scam in the history of Greek nation.
  He has also helped several covid victims’ families prove that the cause of death of their beloved ones was not covid, despite what was stated in the official documents.
  By this date, 21st of May 2021, he has managed to have 14 postmortems operated and 100% of his examined cases have shown no covid, and has helped dozens of families, proving that there is “a protocol of death” which is being followed by hospitals leading patients to scheduled intubations and consequently death.
  In this video, amongst others, you will witness a live phone call to Costas Gerkos, a 41 year old “covid patient” who was about to be intubated in Papageorgiou hospital in Thessaloniki, while he was healthy, with oxygen saturation 99, without fever, no coughing, no dyspnea. Fifteen minutes after the live facebook video, Costas Gerkos was released from hospital and went home. https://www.bitchute.com/video/PyiaXnySMjpO/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.