Advertentie

Update van mijn Corona/tijd dagboek


X
X

Update van mijn Corona/tijd dagboek

2020 Jaap Rameijer

x

Nieuwe boeken, nieuwe sites, nieuwe ontwikkelingen na het verschijnen van mijn boek ´Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf´, dat uitkwam, afgelopen september 2019. Dit boek zie ik als een opmaat, een inleiding tot de pandemie die enkele maanden later, inderdaad, wereldwijd, uitbrak. Er is sedert het uitkomen van dit boek en na het begin van de pandemie veel gebeurd, heel veel. Ik heb daar regelmatig over geschreven en heb diverse artikelen op mijn website geplaatst. Zie Jaap-Adventures.com. En ik zal daar mee doorgaan, want dat is nodig. Het is nu een buitengewoon kritische tijd. Het omslagpunt nadert en misschien is het al gepasseerd. Het kan allemaal goed komen, dat is lang geleden ook voorspeld, maar het kan ook helemaal mis gaan.

Ik hoop dat ik mensen een beetje wakker kan schudden en hen bewust kan maken van wat er nu gebeurt. En wie ze werkelijk zijn. Hen kan sterken in het geloof dat wij in feite hele krachtige wezens zijn, met een diep innerlijk weten en een enorme creativiteit. En verder dat wij niet voor niets in deze tijd op aarde zijn gekomen. Dat velen van ons daar bewust voor gekozen hebben en dat wij belangrijke missies hebben, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust.

Dat we ons realiseren dat er een handjevol schatrijke, buitengewoon machtige figuren op aarde verblijven met hele foute agenda’s. Bekend onder namen als de Elite, de Cult, de Illuminati, de Satanisten, de State behind the State en vele andere. En dat er mogelijk achter de schermen nog machtiger ‘spelers’ aan de touwtjes trekken. Die moeten we ontmaskeren en ter verantwoording roepen. En verder dat we allemaal aardmensen zijn, blank of zwart, rood of geel, dat maakt niet uit, wij zijn allen bewoners van deze prachtige planeet, ‘The Blue Planet’. Waar we zuinig op moeten zijn en waar we weer moeten genieten van al het moois dat onze aarde te bieden heeft.

Bovenal is vereist dat we onze angst, onzekerheid, frustraties en wanhoop van ons af schuiven en weer in onze kracht gaan staan, dat we actie ondernemen en dat het begrip onvoorwaardelijke liefde daarbij onze leidraad moet zijn. Nu is het tijd om met vertrouwen in onszelf en met een glimlach op het gelaat door het leven te gaan. Ik zal de ontwikkelingen hier op aarde, en wie weet ook in de ruimte, nauwgezet blijven volgen en zal u op de hoogte houden van mijn bevindingen. Er gebeurt veel, heel veel. Zie het overzicht hieronder.

Nieuwe boeken

 • Coen Vermeeren 9/11 complex, De dag dat men de wereld veranderde (HIER)
 • Yuval Noah Harai, 21 lessen voor de 21ste eeuw
 • Bernadette von Dreien, Christina, het visioen over het goede (HIER)
 • Aafke Douma, Rob Heiligers. Het mysterie van de Bosnische piramides
 • Berend Warrink. Van Apocalyps naar Aquarius, Atlantis herrijst, Van de Goden bevrijd
 • Bob Kukler. De Holist
 • Radu Cinamar, Transylvenian Sunrise, Transylvanian Moonrise, Inside the Earth, the second tunnel
 • Rob de Wijk. De Nieuwe Wereldorde,
 • Robin de Ruiter, Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarloges en Tetralogie, De 13 Satanische Bloedlijnen (HIER)
 • T00on Akkermans & Stichting Odebaer. Het Witte veld, zeven tonen van de stilte
 • Bert Janssen. Het Ordenend Principe

Suggesties, nieuwe gedachten en inzichten

 • We moeten de verhalen uit het verleden letterlijk nemen en ze serieus nemen. “Study the past to survive the future” is de fameuze uitspraak van Zecharia Sitchin, de man die de kleitabletten vertaalde en ze ook wist te verklaren. De man die de komst naar onze aarde van een buitenaardse beschaving, de Anunnaki afkomstig van de planeet Nibiru, beschreef. Zo konden verschillende passages uit de bijbel en andere oude geschriften, op basis van de huidige kennis van de technologie, verklaard worden.
  x
 • Denk ook aan het feit dat de Ilias en Odyssee van Homerus door Schliemann letterlijk werden genomen, met als gevolg dat hij Troje en Mycene ontdekte. Waarom zouden we dan de verhalen over de vele oude, mythologische goden niet ook serieus nemen? Zeus, Poseidon, Hera, Athene, Afrodite, Mercurius, Mars, etc. Ze worden vaak genoeg genoemd in oude geschriften en hebben allemaal typisch menselijke eigenschappen. Hun tempels en piramiden, gebouwd met technologiën die we nu nog niet eens beheersen, zijn overal ter wereld te zien. Waarom blijven we de verhalen over deze goden dan afdoen als fabeltjes! Als mythen en sprookjes?
  X
 • De huidige, hectische tijd is lang geleden al voorspeld, dat is al vaker gezegd. Maar het is ook een zekere geruststelling. Er is voorspeld dat er een hele moeilijke tijd zou aanbreken, een overgang van de derde naar de vijfde dimensie, zowel van de aarde als de mensheid. Maar er is ook gezegd dat er na die zware tijd een nieuwe tijd aan zou breken. Een gouden tijd. Als wij het huidige tijdsbestek kunnen zien als een overgangsperiode van oud naar nieuw, is er al veel gewonnen. Dat zal wat meer rust geven.
  X
 • We kunnen nu aan den lijve voelen dat de zogenaamde ‘tegenmaatregelen’ van de Illuminati ongekend hard zijn. Dat is logisch. Want als men aan de verliezende hand is, verzet men zich extra hard. Is de strijd extra fel. Maar door deze keiharde opstelling zullen hun sinistere plannen ook steeds duidelijker worden. En zullen de misdadige krachten die achter de schermen aan de touwtjes trekken, steeds beter zichtbaar worden.
  X
 • We zitten nu midden in een zorgvuldig voorbereide pandemie. De plannen zijn al jaren geleden gemaakt. Maar moesten nu snel operationeel gemaakt worden en wel om een aantal redenen: de onthullingen over de Illuminati namen toe, machtige, arrogante mannen, pedofilie, satanische rituelen, de staat die zich niet om haar onderdanen bekommert, supranationale organisaties die de macht overnamen, farmaceutische industrieën met megawinsten, de onrusten en gele hesjes overal ter wereld namen sterk toe, Hongkong bleef opstandig en bleef eisen dat China haar afspraken na zou komen, er ontstonden problemen met 5 G die onder meer hoofdpijn veroorzaakten, en verder het feit dat het gebruikt zou worden voor gezichtsherkenning.
  x
  5G Moest wereldwijd snel ‘doorgedrukt worden (dat kon mooi toen de wereld op slot zat), ook de weerstand tegen verplicht vaccineren nam toe en men was bang dat met de vaccinaties nanochips of zelfs nano/apparaten mee ingespoten zouden worden, er waren zorgen over de privacy en over Apps, over mogelijke klimaatbeinvloeding door Chemtrails, en Haarp-achtige experimenten, Bill Gates en de WHO/Wereld Gezondheids Organisatie raakten steeds vaker in opspraak en de herverkiezing van president Trump naderde. Allemaal redenen om snel de Covid-19 pandemie in de benen te zetten.
  x
 • Men zal de pandemie zo lang mogelijk willen laten voortduren. Tot de meeste oude en zwakke mensen zijn overleden. En totdat de meeste mensen die in hun eigen levensonderhoud konden voorzien, op de fles zijn gegaan. En afhankelijk zijn geworden van de staat, vol stress en beladen zijn met schulden.
  x
 • We moeten kennelijk toe naar ‘het nieuwe normaal’. Nou dat nieuwe normaal is allesbehalve normaal. Misschien kan men beter spreken van een alternatief normaal. Want dat er dingen moeten veranderen, is wel duidelijk. En als we het dan toch over alternatief hebben, denk dan aan alternatieve nieuwsvoorziening, alternatieve gezondheidszorg, alternatieve werksituaties, alternatieve bestuursvormen, alternatief bankieren, alternatieve vrijetijdsbesteding en zo meer, waarmee we de uitwassen van ons huidige systeem weer enigszins kunnen repareren
  x
 • En hier even op doorgaand zouden we meer dingen moeten omkeren. Ik zie een tijd aankomen waar kinderen die gevaccineerd zijn met bepaalde vaccins niet meer welkom zijn in kinderdagverblijven. Omdat ze daar andere kinderen kunnen besmetten. Of niet meer toegelaten zullen worden tot bepaalde scholen omdat ze in de klas niet bij de les kunnen blijven en onhandelbaar zijn geworden. En dat de kosten voor de gezondheidszorg voor deze beschadigde kinderen de pan uitrijzen.
  x
 • Het systeem is ook zo hypocriet als wat. De CDC in Amerika is een erkend voorstander van vaccins. Maar het is tevens de overheidsorganisatie die moet toezien op de veiligheid van vaccins. En hetzelfde geldt voor de WHO, die zorg zou moeten dragen voor de wereldgezondheid, maar die haar oren meer laat hangen naar farmaceutische industrien, naar Bill Gates en naar corrupte overheden, zoals in China.
  x
 • Dan nog iets, angst. De heersende klasse maakt ernstig bezwaar tegen mensen die hun medemensen informeren over de gevaren van vaccins. Ze verwijten hen dat ze angst zaaien. Maar wat doen WHO, overheden, farmaceutische industrieën met het Covid-19 virus? Die zaaien massaal angst. En overspoelen de burgers met propaganda, want onafhankelijk nieuws kan je het niet meer noemen.
  De mensen zijn doodsbang geworden voor het virus en zullen ongetwijfeld pleiten voor wereldwijd verplichte vaccinaties ,voor jong en oud, onderbouwd door de overheden en toezichthoudende organisaties met forse strafmaatregelen als men daar niet aan voldoet.
  x
 • Het lijkt voor velen misschien alsof er niets gebeurt, alsof het allemaal heel langzaam gaat en alsof de huidige situatie nog jaren zal voortduren. Maar dat is niet zo. Het gaat in feite razendsnel. Zeker als je even de tijd neemt om terug te kijken en op een rijtje zet wat er allemaal gebeurd is in de laatste maanden. Kijk maar naar de punten die hierboven zijn genoemd.
  x
 • Kijk ook eens naar de groeiende weerstand tegen supra-nationale organisaties, met hun niet democratische gekozen besturen, die wetten en voorschriften uitvaardigen waaraan de aangesloten landen moeten voldoen. Organisaties wiens wetten en regels boven ons nationale rechtssysteem staan.
  x
 • In 1893 schilderde Edvard Munch ‘De Schreeuw’. Geteisterd door de demonen in zijn hoofd en de folteringen uit zijn jeugd. Is er een betere expressie van ‘Angst’..?

  En kijk ook eens hoeveel mensen en organisaties er de afgelopen maanden wakker zijn geworden en tot actie zijn overgegaan. Dat is veelbetekenend. Interviews, artikelen, spreekbeurten, demonstraties. Zoals via het inmiddels befaamde Cafe Weltschmerz en ook deze website!
  x

 • En juist vanwege hun harde, arrogante en manipulatieve optreden worden de Illuminati nu ook beter gekend. Vele kopstukken zijn al ontmaskerd en nog meer machtigen zullen aan de kaak gesteld worden.
  x
 • Er is nog veel te doen, vooral de speurtocht naar de ‘onzichtbare’ machten achter de ‘publieke’ Illuminati is belangrijk. Denk dan aan Jezuïten, Maffia-achtige organisaties, hoge vrijmetselaarsloges, religieuze leiders en wie weet zelfs buitenaardse wezens zoals de Anunnaki. Ik ben bang dat die onzichtbare, uiterst intelligente machten, met hun hoge technologische kennis, achter de Illuminati aan de touwtjes trekken. Zie mijn boek “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”.
  X
 • Als op dit moment fameuze kopstukken als Bas Heijne en andere columnisten, wetenschappers, autoriteiten en medici moeten worden ingezet om het groeiende aantal complotdenkers belachelijk te maken, is dat voor mij juist hèt bewijs dat het fenomeen ‘complotdenken’ serieus wordt genomen.
  x
 • En de kritische burgers die nu ten onrechte worden aangeduid als complotdenkers, zullen het er niet bij laten zitten. Die gaan door, zolang ze niet weg gecensureerd worden, iets wat inmiddels op kleine schaal reeds plaatsvindt.
  x
 • En de mensen die hun verhalen lezen en merken dat deze verhalen ‘resoneren’, zullen intuïtief aanvoelen dat het waar is wat er gezegd wordt. Complotdenken begint zo langzamerhand dus een geuzennaam te worden.
  x
 • En wat zou er gebeuren als woedende, verontruste burgers zich straks op dezelfde wijze gaan ‘verdedigen’ als de Illuminati dat nu doen? Dan gaat de wereld in de fik. Denk aan moordaanslagen, publieke terechtstellingen, openbare vernederingen, rechtszaken, boycotten, publieke ongehoorzaamheid, vechtpartijen, schietincidenten, zelfmoord. Het is al begonnen.
  x
 • Denk ook aan de weer terugkerende rellen in het dappere Hongkong. Aan de nieuwe gele en oranje hesjes, aan de 5G zendmasten die in brand gestoken worden en aan de breed gedragen commotie over nieuw Apps.
  x
 • En wat als er straks illustere Illuminati formeel aangeklaagd worden. Verdacht van ernstige misdrijven als het plannen van de uitroeing van het grootste deel van de wereldbevolking, terug van 7,7 miljard naar 500 miljoen, het instigeren van een `Derde Wereld Oorlog’ in het Midden-Oosten en het invoeren van wereldwijd verplichte vaccinaties die veel schade zullen veroorzaken vooral bij kinderen.
  x
 • Denk voorts aan de toenemende protesten tegen moderne technologiën die onze gezondheid en onze privacy schaden. Zoals 5G zendmasten die instralen op onze hersenen en op die manier rationeel denken onmogelijk maken. Zendmasten die tevens gebruikt kunnen worden voor gezichtsherkenning. Of chemtrails die het klimaat beïnvloeden, of verplichte vaccinaties waarbij naast de nodige gifstoffen ook nano-machientjes ingespoten kunnen worden.
  Denk voorts aan hoogwaardige apps die ons hele doen en laten volgen en aan Artifial Intelligence, algoritmen en robots die het leven gemakkelijker kunnen maken, maar die ook voor andere doeleinden geprogrammeerd kunnen worden.
  x
 • Dan zijn er nu veel bedrijven en instituten wereldwijd bezig om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Daarbij valt mij op dat er veel partnerships zijn tussen instituten van verschillende landen. Dat doet denken aan een sturende, overkoepelende, wereldwijde organisatie, zoals de Illuminati. Verder valt op hoe ontzettend veel geld er door verschillende overheden en organisaties gestoken wordt in de ontwikkeling van dit vaccin en in het aanleggen van de nodige voorraden en medische hulpmiddelen.
  x
 • Meer verontrustend vind ik het feit dat er eind 2020 een nieuwe, grotere en meer langdurige pandemie wordt voorspeld. En dat veel bedrijven zeggen dat ze eind van dit jaar waarschijnlijk reeds (niet behoorlijk geteste) vaccins klaar zullen hebben voor noodgevallen. Die zullen natuurlijk worden ingezet als de nood aan de man komt. Daarbij valt op dat in Amerika farmaceutische industrieën niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor fouten en schade opgelopen door deze vaccins tijdens erkende noodsituaties. Het moet toch niet gekker worden. Het lijkt wel een vrijbrief voor moord en doodslag en doet mij denken aan de excommunicatie door de paus van bijvoorbeeld de katharen, die nu vrijelijk gedood konden worden zonder het verbod “Gij zult niet doden” te overtreden.
  X
 • Laten we bij dat alles niet vergeten dat we niet alleen zijn. Dat er een Spirit World is die we om hulp en advies kunnen vragen. Dat er miljarden goedwillende mensen zijn die niets liever willen dan in liefde en in harmonie met elkaar en hun omgeving te leven. Dat het begrip Universele Liefde weer opgang doet en dat half vergeten begrippen als medemenselijkheid, solidariteit en respect voor je medemens en voor de aarde steeds belangrijker worden.
  X
 • Dit is ook een tijd waarin we weer leren wat echt belangrijk in het leven is. Een soort gedwongen loutering. Een herwaardering van normen en waarden. Geen materiële zaken, geen onbesuisde feesten en partijen. Het zijn de kleine dingen zijn die het doen. Bloemen, spelende kinderen, muziek, vrienden, er is zo veel te genieten, echt genieten.
  x
 • En wie weet, als het helemaal uit de hand dreigt te lopen, wie weet kunnen we dan eindelijk, als aardmensen optreden en een beroep doen op bevriende buitenaardse wezens, zoals de Allies of Humanity of de buitenaardsen die de aarde al eerder gered hebben, toen het bij de kerncentrale van Fukushima finaal uit de hand liep.
  x
 • Of hulp vragen aan de Galactische Federatie, waarvan al eerder vertegenwoordigers op aarde zijn geweest. Buitenaardsen die niet willen dat deze mooie aarde, deze bijzondere, unieke blauwe planeet, naar de Filistijnen gaat.

  x
 • Dan nog een laatste opmerking. Zoals reeds eerder vermeld hebben de Orbs mij er toe gebracht om het boek ´Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf´ te schrijven. Dat kwam uit in september 2019 en kan, achteraf, gezien worden als een opmaak, een voorspel van de later dat jaar en begin 2020 wereldwijd uitgeroepen pandemie. Op 19 maart ontving ik van een goede vriendin een heel bijzondere Orb foto. Een ‘Corona Orb’. Ook dat kan geen toeval zijn. Ik zie het als een waarschuwing. (zie foto’s hierboven)
  x
 • De demonstratie op het Malieveld op 21 juni georganiseerd door Viruszwaanzin met Willem Engel en sprekers als Ernst Jansz, DJ Paul Elstak en Maurice de Hond. Het ging niet door. Een protest van liefde, verboden door de burgemeester en ook een kort geding bij de rechter hielp niet. Hier is ‘eufemistisch’ sprake van bestuurlijke en gerechtelijke dwaling. Reden was dat te grote aantallen mensen verwacht werden, dat geen 1,5 meter afstand gehouden zou kunnen worden en de demonstratie te veel op een evenement zou lijken. Wat een onvoorstelbare drogredenen. Toch kwamen er duizenden mensen en het verliep rustig tot er een grote groep relschoppers kwam om de boel uit de hand te laten lopen. En demonstraties tegen rassendiscriminatie mogen uiteraard gewoon doorgaan! De hand van de Illuminati zit nu zelfs in de rechtelijke macht!
  x
 • 24 juni, Telegraaf. Opinie van Janneke Wittekoek over het stiekeme geritsel van Hugo de Jonge, toch al een hele foute minister. Die nu de vrije artsen keuze en zelfs de vrije keuze voor een zorgverzekeraar wil afschaffen. De duivelse hand van de Illuminati begint nu in alle geledingen door te dringen
  x
 • 24 juni Telegraaf. Column van Leon de Winter, met als titel “Knielen voor altaar antiracisme goden”. Over het absurde gegeven dat de biomassa verbranding met het bijplanten van bomen CO2 neutraal zou zijn. Bomen kappen? Laat ze toch staan. En biomassa verbranden is veel vervuilender dan stoken op gas of zelfs kolen. En het verstrekken van achtergronden over de criminaliteit van zwarte Amerikanen die onderling meer geweld gebruiken dan de politie. Het echte nieuws mag niet verteld worden? Over de Illuminati, onrust, angst, mensen tegen elkaar opzetten. En hoe weldenkende mensen de mond te snoeren. Een dapper man die durft uit te spreken, in deze column en in zijn andere columns, wat veel mensen denken maar niet meer durven zeggen.
  x
 • De : “War on Cancer” waar in Amerika heel veel geld in gepompt is, is totaal mislukt. Met dank aan de Medical Mafia. Het lijkt wel op een “Medical Vietnam”. In 2020 wordt verwacht dat er 600.000 mensen aan kanker zullen overlijden. Op dit moment, 1 juli 2020 zijn er 125.000 geregistreerde Corona doden. En in Barcelona staan de mensen in de rij voor voedsel hulp, in Barcelona! Waar gaat dat naar toe?
  x
 • Een tweede demonstratie van Virus Waanzin, of misschien beter Virus Waarheid is weer verboden. Met dezelfde huichelachtige excuses als voorheen. Men is heel selectief in het verbieden van demonstraties. De mensen zijn bang en onzeker. Ze willen hun angst uiten, vragen om zekerheden, maar worden telkens met grote kluiten het riet in gestuurd. Mensen worden wakker, ze worden boos. Nog meer verbieden woekert die woede alleen maar aan. Men gelooft de overheid niet meer. Zelfs de media besteden er nu, voor het eerst aandacht aan. Wat overblijft zijn waarschuwingen, nieuwe besmettingen, een nieuw media offensief, censuur op boeken en artikelen en vooral de angst voor een tweede epidemie aanwakkeren.
  x
 • Corona 1950, column van Jaap van Duijn op 27 juni 2020. Die even terugkijkt op wat er de afgelopen 70 jaar gebeurd is. Heel verfrissend. In het jaar 1950 woonden er 2,4 miljard mensen op aatde, tegen nu 7,8 miljard. De virologe Marion Koopmans legt al jaren verbanden bestaan tussen de steeds vaker voorkomende uitbraken van virussen en overbevolking, verstedelijking, intensieve veehouderij en het extreem toegenomen vliegverkeer. Welke sectoren van de economie zijn nu met name getroffen? Het zijn de horeca, het toerisme, de muziekfestivals, congressen, theaters en bioscopen, musea, de sport, allemaal activiteiten die groepen mensen trekken die dicht bij elkaar zitten.
  x
  Vroeger waren er niet zo veel restaurants. Het toerisme heette toen nog vreemdelingenverkeer, Amsterdam was nog van de Amsterdammers. In 1950 waren er 1 miljoen overnachtigen, vorig jaar waren dat er 46 miljoen. In 1950 kreeg Schiphol 383.000 passagiers vorig jaar 71.680.000. Evenementen als Pinkpop en Lowlands moesten nog uitgevonden worden, de pretparken waren kinderspeeltuinen, congressen werden nauwelijks gehouden, betaald voetbal bestond niet en de kantine was nog niet het verdienmodel van de amateurclub. De sectoren die nu door de Corona crisis getroffen worden zijn allemaal producten van onze welvaartsmaatschappij. Het is even wennen, maar als het moet, kunnen we zonder.
  X
 • Twee belangrijke boeken: “The Truth about Cancer” en “The Truth about Vaccines” van Ty Bollinger. Doctoren ontkennen de vele niet-toxische, veilige en natuurlijke behandelingen en gaan door met behandelingen die een groot risico vormen voor hun patiënten. De “go-to behandeling” van iedere oncoloog bestaat uit de “Big 3”. Surgery (operaties), Chemotherapy, Radiation.
  X
 • Een onthutsend rapport uit 2004, geautoriseerd door vele doktoren, getiteld ”Death by Medicine” geeft aan dat het aantal doden veroorzaakt door conventionele medicijnen jaarlijks 783.936 mensen bedraagt. Het is nu te lezen in het Opus Magnus boek van Ty en Charlene getiteld “Cancer: Step Outside The Box”. Met ondermeer de volgende uitspraken: De alternatieve docter heeft een 93% cure-rate gebaseerd op 32.507 patienten. De conventionele cure rate is 2 %. Dat doet mij denken aan John D. Rockefeller (1839 – 1937), de rijkste Amerikaan aller tijden. Hij stichtte de Standard Oil Company of New Jersey (ESSO) en besteedde een groot deel van zijn leven aan het om zeep helpen van de homeopathische geneeswijze en -geneesmiddelen. Want.. veel medicijnen zijn en waren gebaseerd op aardolie.
  X
 • De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!
 • 2 juli 2020. Wereldwijd: Xi Jinping van China wordt ‘keizer’ van China en kan voorbij zijn ambtstermijn aanblijven. De belofte dat Hongkong 50 jaar lang een eigen rechtstaat zal blijven zoals afgesproken bij de overdracht van Engeland aan China, is geschonden. Poetin mag via een nieuwe grondwet ook langer aanblijven, tot 2036. In deze grondwet staat bovendien dat de Russische wet voortaan boven alle internationale verplichtingen staat! Niet eens zo’n slecht idee.
  x
 • NRC: WHO over Corona, door Tedros Adhanom Ghebreyesus, de hele foute directeur van de WHO: ‘het ergste moet nog komen’.
  x
 • 2 juli 2020, nog wat cijfers. In Nederland 2017/2018 zijn 9.444 mensen aan influenza overleden, bron RIVM.In 2018 overleden 37.767 mensen aan hart- en vaatziekten en 44.739 mensen aan kanker, bron CBS. Wereldwijd overlijden 10 miljoen mensen aan de honger, meest in Zuid-Azie en Afrika. Dat zijn elke dag 28.000 mensen. (Bron NRC.) Kijk hier naar een ingezonden brief aan Robert Jensen, waarin keihard de cijfers onder elkaar liggen..!

  x
 • Tijdens een van de vele presentaties die ik regelmatig bijwoon werd verteld dat de gruwelijke daden van de Illuminati veelal uitgevoerd worden door de geheime diensten van Israel.
  x
 • Oktober 2017. Asterix en de race door de laars. Blz 13. Daar wordt expliciet de kreet ´CORONAVIRUS´ genoemd. Toeval of vooruitziende blik?

  x
 • Ty en Charlene Bollinger blijven de meest interessante columns schrijven. Zoals ´8 ´Facts´ About Coronavirus That Are Actually Lies´, op 16 juli 2020.
  x
 • “De ziel van de mens is veranderd”, door Judith Moore en Herbert van Erkelens, 20 juli 2020 (HIER)
  x
 • De huidige Covid-19 pandemie zou een ‘oefening’ zijn, gepland en georganiseerd door de WHO, de VN en de Bill & Melinda Foundation. Kortom Agenda 21 en Agenda 2030. Een oefening voor een nog veel grotere pandemie. Gedocumenteerd in hun (WHO) “Global Preparedness Monitorin Board’s (GPBM) Annual 2019 Report”.
  z
 • De controle of iemand besmet is door met watten op stokjes diep in de bovenste neusholte te porren, is levensgevaarlijk. Daarmee wordt het ‘scherm’ dat de hersenen beschermt tegen het binnendringen van gevaarlijke stoffen, kapot gemaakt. Iets wat tot allelei nare hersenaandoeningen kan leiden.
  z
 • Zou het niet eens de moeite waard zijn om te onderzoeken hoe het komt dat vooraanstaande Illuminati, niet ziek worden en een hoge leeftijd bereiken, zoals het Engelse koningshuis. Heeft dat te maken met het stofje dat zit in het bloed van doodsbange kinderen zit. Of komt dat omdat hun meesters, de Anunnaki, over een hoogwaardige technologieën beschikken?
  x
 • De plannen die nu steeds meer uitlekken tonen een zo duivels karakter en zijn zo ingenieus dat ze welhaast door een satanistische, hogere macht ontworpen moeten zijn. In mijn ogen zijn dat de krachten achter de Illuminati, de groep van Marduk met zijn Igigi en hun halfgoden en verdere afstammelingen.
  x
 • De maatregelen die nu genomen worden zijn zo onbegrijpelijk, en zo wreed, dat ze zich op een gegeven moment tegen de Illuminati gaan keren. De aardbewoners worden wakker, worden zich bewust van wat er gebeurt, de artsen worden wakker en zelfs de media. En wij mensen, aardmensen, zijn afstammelingen van de Anunnaki en hebben zelf ook wat van hun karaktertrekken in ons, maar ook een eigen bewustzijn en creativiteit.
  x
 • 23 juli, Nieuwe infotmatie van de Nieuw-Zeelandse arts Dr. Carrie Madej die vertelt dat de Covid-19 vaccins het DNA van mensen zullen veranderen! Dit is als een schokgolf door de media gegaan! En wanneer merk je dat je DNA veranderd is? Dat zal waarschijnlijk pas op de lange termijn blijken. Kijk HIER voor de volledige video met haar indringende waarschuwing..!!
  x
 • Nederlands onderzoek uit Utrecht heeft uitgewezen dat er drie simpele maatregelen zijn waarmee het Covid-19 virus onder controle gebracht kan worden. Ten eerste draag mondkapjes in besloten, slecht geventileerde, openbare ruimten, ten tweede was je handen, want als we de supermarkt ingaan en met karretjes netjes afstand bewaren, dan is er niemand die nadenkt over het feit dat de cassiere alle producten met haar blote handen aanpakt om ze daarna te scannen, producten die wij kort daarna ook weer oppakken en in onze mand of tas stoppen en ten derde het feit dat aerosol druppeltjes, hele fijne druppels veel langer in de lucht blijven hangen dan we denken en veel verder kunnen reiken dan de anderhalve meter. Beter is het dus om 6 meter afstand te houden!
  x
 • En tot slot is er het prachtige optreden van Frank Ruesink, vader van een door vaccins beschadigd kind, die op een hele professioneel en vriendelijke wijze politici aanspreekt op hun verantwoordelijkheid jegens de burgers van Nederland. Door een vliegtuigje met sleep over het PSV stadion te laten vliegen met de vraag waaruit nu gebleken is dat vaccins veilig zijn, door brieven te schrijven en politici op straat aan te spreken. Hulde
  X
 • Het Europese akkoord over de Coronacrisis van 21 juli is een teken aan de wand. Nu moeten Nederlandse burgers de belasting betalen die de Italiaanse overheid niet bij haar eigen burgers en bedrijven kan of durft te innen. En wie profiteert het meest van dit fonds, Polen die de minste Corona slachtoffers kent. Een opmaak voor een nieuw centraal Europa, onder leiding van Macron. Vreemd dat Duitsland hierin meeging, maar misschien niet zo vreemd als men bedenkt dat Merkel uit een Rothschildfamilie stamt. Maar de Duitsers zelf zullen daar nog wel een appeltje met haar over willen schillen.
  X
 • Het nieuws. We horen niet anders dan: “de besmettingen nemen toe”. Ja logisch, maar het zijn niet de besmettingen die toenemen maar het aantal tests. En in die testen kan altijd wel een virus worden gevonden want de mensen dragen honderden virussen bij zich. Alleen het Covid-19 virus is nooit geïsoleerd. Dus hoe weet men dan of het een Covid-19 besmetting is?
  X
 • 24 juli. Covid-19 en 5G. Bij de eerste massale uitbraak van Covid-19 in China, in Wuhan, eind 2019 en begin 2020 werd al geopperd dat de uitbraak te maken zou hebben met de installatie en ingebruikname van een omvangrijk 5G netwerk in Wuhan. Dat werd later afgedaan als een complottheorie, een benaming die voor mij eerder duidt op een ongewenste waarheid dan op een ongefundeerd verhaal. En het feit dat die verhalen streng gecensureerd werden, versterkt die gedachte alleen maar.
  Nu is er een nieuw document gepubliceerd in “The Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents” waarin door wetenschappers uit Italie, de U.S en Rusland wordt gesuggereerd dat de 5G straling geabsorbeerd wordt door dermatologische cellen die werken als antenne’s en het effect daarvan overdragen op andere cellen, inclusief het activeren van de op DNA gebaseerde biosynthetische processen in de kern van de cel, een situatie die mogelijk resulteert in de ‘de novo’ synthese van coronavirussen in biologische cellen. Mijn aanvankelijke vermoedens blijken dus toch, mogelijk, terecht te zijn.
  X
 • Doutzen Kroes en harde woorden. Doutzen Kroes heeft het lef gehad om op Instagram (HIER), met ruim een miljoen volgers, haar mening te ventileren, in nette bewoordingen. “Waarom is het boosten van ons immuunsysteem met vitamines en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen geen onderdeel van de regels tegen corona? Is het gemakkelijker om een angstige samenleving te controleren? En dan bedoel ik de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote ondernemingen die andere belangen lijken te hebben dan wij.

  Er zijn zes bedrijven die alle media bezitten. Is dat niet een belangenconflict? Hoe werken de systemen waar we allemaal in zitten? Wie profiteert ervan?” Allemaal, in mijn ogen, terechte vragen. En dan nu de column in de telegraaf van 25 juli van de tot voor kort door mij zeer gewaardeerde columnist Rob Hoogland, met als kop: Zwijg, Doutzen!” Hier volgen een aantal van de bewoordingen uit zijn column. “Doutzen Kroes kan voortaan beter afzien van het delen, op Instagram, van ondraaglijk domme berichten”.
  En onlangs instagrammeerde Doutzen een bericht waarmee zij in één keer toetrad tot het zorgwekkend groeiende leger der aluhoedjes”. En “Zij bestoken mij eveneens, de antivaccinatie-gekken, de 5G-wappies, de dwazen die het gevaar van Covid-19 ontkennen en er niet voor terugdeinzen het volk andermaal met hun potsierlijke demo’s te besmetten, enzovoorts”. En “Ze waren er altijd al, dit soort mafkezen, dat overal een duister complot achter vermoedt”. Ik denk wel eens. Hoe harder de bewoordingen en hoe meer er op de persoon gespeeld wordt, hoe groter de kans is dat het waar is.

2 gedachten over “Update van mijn Corona/tijd dagboek

 1. Jaap Rameijer schreef: “De controle of iemand besmet is door met watten op stokjes diep in de bovenste neusholte te porren, is levensgevaarlijk. Daarmee wordt het ‘scherm’ dat de hersenen beschermt tegen het binnendringen van gevaarlijke stoffen, kapot gemaakt. Iets wat tot allelei nare hersenaandoeningen kan leiden.”
  Binnen Satanistische kringen is een pin hoog in de neus steken een onderdeel van de zes-jarige inwijding!

 2. Omdat er vraagtekens en kinderhandjes bij mevrouw Gorré-Kroes’ instagrambericht staan en ze smeekt om vragen te stellen, doe ik dat dan maar.
  -Les Wexner; eigenaar van Victoria’s Secret, (oprichter Roy Raymond verkocht bedrijf aan Wexner, die de uitstraling van de duivel had ,volgens Roy en later zelfmoord pleegde) bagman(geldbemiddelaar) van o.a. Jeffrey Epstein en oprichter, samen met Edgar Bronfman, van de Mega-group.
  -Jeffrey Epstein’s huizen waar vele modellen kwamen, maar die nooit opbiechtten en hem geen strobreed in de weg hebben gelegd.
  -Jean-Luc Brunel; oprichter van modellenbureaus en seksueel gebruiker van meisjes, nu als sneeuw onder de zon verdwenen.
  Als Victoria’s fantasie-engel ken je veel geheimen; wat weet je van de ongure praktijken van bv deze 3 mensen?
  Nog wat meer corona-informatie van een veteraan: https://youtu.be/ppHE5iqtDA4 en een lied: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sistern+you+doing+it+for+yourself+eurythmics

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.