Advertentie

Een ‘soeverein’ kenteken bij ‘de soevereine mens’..!


ikclaimmijnnaam

 

We schreven hier op de site al artikelen over de soevereine mens. Voor velen is dit perceptueel ‘een brug te ver’, maar feitelijk is het een idee dat ieders aandacht verdient. Want ben je een ‘onderdaan’ van het ‘Koninkrijk der Nederlanden’, of ben je ultiem een ‘vrij mens’ en mag dit ‘Koninkrijk’ blij zijn met jou als onderdaan..?

‘Ik ben geen vogel; en geen net houdt mij gevangen. Ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil’ ―
Charlotte Brontë
uit ‘Jane Eyre’

Kijk dát zijn de vragen waar het om gaat.. Toch? En.. Het lijkt erop dat steeds méér mensen de wens hebben om hun soevereiniteit te bekrachtigen. Simpel, omdat datzelfde ‘Koninkrijk’ ontvoerd lijkt door een stelletje machtswellustelingen, dat ‘achter de schermen’ de touwtjes in handen heeft.. En aldus ook haar macht botviert, naar lieve lust…

Wat is dan die soevereine mens ook alweer? We horen het je vragen.. Simpelweg, heel simpelweg komt het erop neer, dat jij als wereldburger, mens op deze Aarde, jouw onafhankelijkheid claimt, ’terug’claimt als het ware. Want vergeet niet, dat door de aangifte van jouw geboorte, je ouders ervoor gekozen hebben, jou onderdeel uit te laten maken van het Nederlandse koninkrijk. En natuurlijk heeft dát Koninkrijk zich weliswaar gecommitteerd aan de Universele wetten van de Mens, zoals die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in verschillende handvesten van de Verenigde Naties. Maarrr..

‘De waarheid is dat alle mensen met macht gewantrouwd dienen te worden’ –
VS-president James Madison (1809 -1817)

Wellicht heb je helemaal geen behoefte om in dit spel van het Koninkrijk mee te spelen en wil je je hieraan onttrekken. Dat kan natuurlijk om velerlei redenen zijn, dat is aan ieder persoonlijk om uit te maken. Maar het meest gehoorde argument blijkt tóch het feit te zijn, dat de macht over jou als persoon, TEVEEL bij een select groepje ‘machthebbers’ terecht is gekomen. En natuurlijk ligt dat ‘Koninkrijk’ ook ‘embedded’ in een parlementaire democratie, maar er zijn voorbeelden te over, waarbij die democratie meer als dekmantel dient voor die genoemde ‘machthebbers’, dat bestaat uit een elite-club die elkaar al decennia de bal toespeelt, dan dat die democratie werkelijk en vooral praktisch dienend is voor haar burgers.

Want zou het niet zó moeten zijn, dat een overheid haar burgers dient..? En is het niet zo geworden, of moeten we zeggen ‘verworden’, dat die overheid zich in haar machtsgeilheid wentelt in het regerings- en bestuurspluche..? Dat de burgers de leiding moeten dienen.. De macht in Nederland wordt feitelijk uitgeoefend door een klein groepje, dat zich op strategische machtsfuncties in Nederland heeft gericht en deze posities ook daadwerkelijk inneemt.

Logo, Soevereine Mens, cirkelvormig oranjeDaarbij ligt vooral de nadruk op het juridische en bestuurlijke kader dat Nederland ‘rijk’ is. Kijk naar de voorbeelden van zwalkende rechterlijke macht, en het volstrekt onwenselijke respect dat ‘bestuurders’ afdwingen, door zich ‘boven’ de bevolking te achten. Zie bijvoorbeeld het geval van Sam Boersma in dit kader. Kijk naar klokkenluider Fred Spijkers en naar de zaak Joris Demmink. Waarom dient er heimelijk een bestuur te zijn, dat dit ‘soort zaken’ afschermt van haar burgers..

Kijken we naar de schandalige wijze waarop Ab Klink in staat is, in onze parlementaire democratie, om enkele honderden miljoenen weg te sluizen naar de farmaceutische industrie, als vergoeding voor de aankoop van het ‘Mexicaanse griepvaccin’, dan krabt toch ieder weldenkende ‘Nederlander’ zich achter het oor…. En dan is er natuurlijk de ‘WOB’, de Wet Openbaarheid van Bestuur, waarbij bestuurders/ambtenaren openbaar dienen te maken, wat de officiële stukken zijn, die de basis zijn, waarop beslissingen zijn genomen, of overeenkomsten zijn afgesloten.

Maar wat doe je nu, wanneer een man als Ab Klink in zijn functie van Minister van Volksgezondheid besluit om, sámen met zijn ambtenaren én het RIVM, de helft van het openbaar gemaakte contract met de farmaceutische industrie, zwart te maken, zodat teksten en hele delen van het contract, niet meer leesbaar zijn..? De macht bij de overheid laten, die keihard de burgers die deze overheid ‘dient te dienen’, in het gezicht uitlacht..?Een overheid die wellicht juridische helemaal niet zo ‘legaal’ is, als je zou denken. HIER

Het land waar je woont.. Het bestond al ruim vóór het Koninkrijk en ook de rode lijn is kunstmatig.. Dat je het weer even scherp op het netvlies hebt..!
Het land waar je woont.. Het bestond al ruim vóór het Koninkrijk en ook de rode lijn van de ‘begrenzing’ is kunstmatig.. Dat je het weer even scherp op het netvlies hebt..! Hoe onnatuurlijk is die ‘soevereine mens’ dan nog..? Zeker als je hem gewoon ziet rondrijden in zijn of haar auto met een ‘buiten’lands kenteken..

Of stel je een daad en laat je jouw stem in een veel praktischer wijze horen.. Door jezelf soeverein te verklaren en ‘afstand’ te nemen van dit gemanipuleer, dit machtsmisbruik en deze ‘achterkamertjespolitiek’..? Want hoe kan het bijvoorbeeld dat ‘staatsbelang’ belangrijker is geworden dan het belang van ‘burgers’..?? En dat in naam van dát staatsbelang, burgers opgepakt kunnen worden, op basis van een eng soort willekeur..

De soevereine mens maakt zich juridisch los van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar doet dit met respect en probeert niet te provoceren. De soevereine mens benadrukt zijn onafhankelijkheid en vooral zijn Universele karakter. Hij is allereerst bewoner van de Aarde en eist zijn rechten in dat perspectief op. Rechten die op papier staan, bijvoorbeeld in het Handvest van de VN, maar die steeds vaker als papieren werkelijkheid gelden, dan als bekrachtiging van elkaars soevereiniteit. Maar als je je los maakt uit het Koninkrijk, mag je er dan nog wonen..?

Ja natuurlijk, en je kunt ook niet ‘het land worden uitgezet’, zoals menigeen denkt. Want heel feitelijk gezien, lig het Koninkrijk der Nederlanden geografisch gezien dan ook BOVENOP het Nederland zoals we dat topografisch/geologisch hebben geduid. Dat stuk van Limburg tot aan Den Helder en van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Appingedam. Dat daar ’toevallig’ nou een Koninkrijk op ligt, of beter: is komen te liggen, zo’n 200 jaar geleden, doet natuurlijk niets af aan jouw geboorterecht op DIE plek in dat geografische gebied..!!

Souverein zijn betekent dus afstand nemen van het Koninkrijk der Nederlanden. Een nieuwe paspoort..? Een nieuw kenteken voor je auto..?? Jazeker.. Het zijn maar een paar punten, die jou als ‘soeverein mens’ feitelijk helpen om je los te maken van.. Datgene wat je niet meer soeverein deed zijn..

x

* * *

soeverein kenteken foto

x

Een ‘soeverein’ kenteken bij ‘de soevereine mens’..!

2013 WantToKnow.nl / © Luca van de familie Van Dinter
x

Misschien heb jij al eens zo’n auto zien rijden met die ‘ongewone kentekenplaat’; met daarop ‘leuke boodschappen’ als bijvoorbeeld 1-LOVE-2U, 3-HUGS-4U of 1-AAD-2B. Opvallend rode platen met aan de linkerzijde een opvallend logo, al dan niet met een wereldbolletje. En misschien heb je ergens op internet al eens een filmpje gezien of een artikeltje gelezen over mensen in Nederlanden, die hun naam en hun soevereiniteit hebben geclaimd. Hier op WantToKnow kun je HIER en HIER dit verhaal lezen. Kijk ook even naar dit filmpje:

Uit die nog steeds groeiende groep (ca. 1600 per 1 december) is nu het initiatief ontstaan om het gedachtegoed dat jij meer bent dan een juridisch etiketje (het staatsburgerschap), ook tot uitdrukking te brengen op onze auto’s. Waar het voor staatsburgers wettelijk verplicht  is hun eigendom (= auto) met door de Staat uitgegeven kentekenplaten uit te rusten, is de soevereine mens vrij in de keuze van zijn of haar kenteken. Uiteraard is het wenselijk dat niet iedereen met hetzelfde kenteken gaat rijden, want zoals het woord “ken-teken” al zegt, is het een teken waaraan de auto herkend wordt.

soeverein kenteken1Een soeverein kenteken, bij een soeverein mens
In een grote groep mensen in een samen-leving is het wenselijk dat er omgangsregels zijn. Ook bij soevereine mensen zijn er regels wenselijk. En het is  om allerlei redenen wenselijk dat een auto herkend wordt. Daarom zijn ook alle soevereine kentekens verschillend en zijn er afspraken over de vormgeving, het aantal gebruikte karakters en de gekozen karaktercombinaties. Gelet op de lengte van de kentekenplaat passen nou eenmaal een beperkt aantal cijfers en letters en omwille van een efficiënt productieproces van de platen, worden vrijwillig enige beperkingen voor lief genomen.

Het moge duidelijk zijn dat het rijden met soevereine kentekens alleen voorbehouden is aan soevereine mensen, die met hun zogeheten Verklaring  van Begrip en Intentie aan het staatshoofd zich geconformeerd hebben aan o.a. de mensenrechtenverklaring en het Handvat voor Compassie. Want een auto is geen speeltje, maar kan gemakkelijk ontaarden in een dodelijk instrument. Dus soevereine mensen aanvaarden verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen en hun vrijheid eindigt waar jouw vrijheid begint. Om die reden blijven ook soevereine mensen verzekerd voor ongelukken met financiële gevolgen, die het individuele draagvermogen te boven gaan.

Het plaatje dat we regelmatig te zien krijgen in de media. De landing van Willem I in Scheveningen. 200 Jaar geleden in deze dagen.. Willem I werd gevraagd om koning te zijn van de mensen die in dat land al leefden.
Het plaatje dat we regelmatig te zien krijgen in de media. De landing van Willem I in Scheveningen. 200 Jaar geleden in deze dagen.. Willem I werd gevraagd om koning te zijn van de mensen die in dat land al leefden.

Het staatshoofd en wegenbelasting..!
Uiteraard wordt niet alleen het staatshoofd op de hoogte gesteld van het rijden met een soeverein kenteken. Ook  de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Korps Landelijke Politiedienst (KLPD) en het lokale politiekorps wordt schriftelijk ingelicht van de auto met het betreffende kenteken. Dat er des ondanks een enkele politieagent zijn of haar dossier niet goed kent, is niet te vermijden; ook politieagenten blijven mensen. Toch zijn de ervaringen van de eerste pakweg 50 kentekens overwegend positief en wordt er sinds afgelopen mei met veel plezier en (nog wel) een hoop bekijks met de soevereine kentekens gereden.

Boze tongen van mensen (die vermoedelijk op zoek zijn naar wat ons verdeelt in plaats van wat ons allen verbindt), beweren dat mensen met een soeverein kenteken geen wegenbelasting willen betalen. Integendeel! Soevereine mensen willen juist graag bijdragen aan aanleg en onderhoud van het fantastische wegennet van Nederland. Ware het niet dat de Belastingdienst niet kan/wil zeggen in hoeverre de Motorrijtuigenbelasting (vroeger wegenbelasting geheten) wordt gebruikt voor aanleg en onderhoud van de wegen. Het geld gaat in de pot Algemene Middelen en er worden ook JSF straaljagers van gekocht. Als soevereine mens vraag je je dan af waarom er 8 miljard euro voor een paar straaljagers hoog in de lucht uitgegeven wordt, terwijl wij met z’n allen beneden dag in, dag uit in de file staan….. ?

met een soevereine groet,

Luca; van de familie van Dinter

loesje vingerafdruk

450 gedachten over “Een ‘soeverein’ kenteken bij ‘de soevereine mens’..!

 1. PAUL 3,5, spijtig te horen dat je zo ziek bent, kan me ook voorstellen dat dit vrijblijvende gekeuvel je niet boeid.
  Heb in gedachte op Kerstavond een slokje op je gezondheid, die je misschien gaat herwinnen, uitgebracht.
  Hou het kort, het beste Paul, groet Jenne.

 2. Om als biologisch wezen erkent te worden heb je denk ik een enkele reis Venus nodig . Je krijgt dan ook daar aangekomen , direct de bevestiging dat je van vlees en bloed bent.

  Een alternatief zou een onbewoond eiland zijn maar zorg er dan voor dat je de enige blijft want er zou zomaar een of andere randdebiel aan kunnen spoelen die direct zijn alphastatus opeist.

  Ook in de staat van biologisch wezen heb je rechten en plichten waarom zou ik dan daarin erkent willen worden? Wanneer ben je volledig vrij?

  1. Maak je een grapje, Lianne?
   Af en toe heb ik in de meer dan geposte 300 reacties gereageerd, maar nog niet eerder heb ik daarvoor naar Venus gemoeten……
   Je zou denken dat het hier op Moeder Gaia toch ook moet lukken om uit de slavernij van het staatsburgerschap te blijven.

   Die tip van het onbewoonde eiland is overigens zo slecht nog niet. Chargerend uitgedrukt zit nl. de Staten Generaal inderdaad vol randdebielen. Wellicht dat ze met moeite het woord -mensenrechten- kunnen schrijven, maar dat beleidsmatig inhoud geven…..

 3. Ja die Luca van dinter, neemd regelmatig de koe bij de horens van het souverain zijn, maar het blijft bij woorden, als zo veel van die salon revolutionairen.

  1. Jenne, beste wensen trouwens, maar nu sla je de plank toch echt mis omdat je geen flauw idee hebt wat er op de achtergrond gebeurd. Denk niet dat wij stil zitten, want het rommelt al flink binnen de wegen die wij bewandelen.

  2. Halo Loki, hoop dat er in dit jaar het één en ander voor jou positief gaat veranderen!
   Nou van uit de verte zakt Nederland steeds dieper weg, mooie praatjes genoeg.
   Gisteren op het sport uur, nog even gezien hoe heerlijk die Nederlanders mee doe om de koude oorlog nieuw leven in te blazen, stelletje van die jonge schofterige hournalisten.
   Nou ik wacht het af, al die revolutionaire souveraine hordes, die de boel is even gaan opschonen.
   Trouwens Loki maak je maar druk om je Eigen gezondheid ! andere souveraine mensen doen dat niet voor je!

  3. Hoi Jenne, maak je maar niet druk over mijn gezondheid dat regel ik zelf wel. Ik bruis van de energie en heb zojuist een Juridische kennisgeving af gegeven bij een illegaal handelende Gerechtsdeurwaarder. Wat inhoudt dat hij over 14 dagen vervolgd gaat worden. Ik weet dat dezelfde Gerechtsdeurwaarder as maandag van nog iemand een Juridische Kennisgeving zal overhandigd krijgen. Dus zoals je ziet er wordt wel degelijk aan de weg getimmerd.

  4. LOKI,
   Nee O.K. ik zal me niet meer druk maken over je gezondheid, maar achter af blijkt dat ik dat niet heb geschreven, ik schreef maak je maar druk om je Eigen gezondheid, dit is natuurlijk ook heel vrijblijvend op te vatten.
   En met die Deurwaarders dwars te zitten, verdien je daar iets mee, voor je broodnodige onderhoud.
   Ja het klinkt goed, al die juridische kennisgevingen, net als bij Demmink, weinig zoden aan de dijk.

  5. @ Jenne:
   Zo flauw!
   Hoe wist je dat ik te bescheiden ben om al mijn daden hier op te gaan sommen?
   You Tube weerlegt je leugen, Jenne.
   Zijn die soevereine kentekens soms uit de lucht komen vallen? Of de acties met deurwaarders, rechtbanken, etc.?

   Het is helemaal prima dat jij niks op hebt met het soevereine Mensconcept, maar kom niet aan met de leugen, dat er alleen maar woorden zijn en geen daden.

  6. Nou Luca, de daden zijn er wel, zo als je zegt, daar ga ik van uit, maar vruchten, of liever gezegt de som van deze inzet is nergens zichtbaar, en denk ook niet dat dit gehhel zinvol is, het lijkt een beetje maniakaal, net als ons Provo gedoe, de overheid gooid er een ludieke deken over heen en ieder één haalt zijn schouders op, nou en dat was het dan, zonde van je energie.

  7. Jenne ipv u zo negatief reageert op zaken zoals de verdere uitwerking waar wij als soevereinen mee bezig, kun u zich natuurlijk zelf afvragen waarom u daar met uw vrouw met een bootje in het zuiden zit. Je hebt zeker makkelijk praten als je ver van huis bent, maar vergeet niet dat wij als soevereine mens alles wereldwijd in de gaten houden, vooral ik heb geen zin om in de afgrond te worden meegesleurd als de wereldeconomie instort. En denk nou niet dat onze NL overheid daar niet aan meewerkt.
   De werkkamer van Rutte; http://www.youtube.com/watch?v=jLqGkG_o-vM

  8. LOKI, goed zal niets meer zeggen hier over, en hoop dat jullie goede en mooie resultaten behalen.
   En je moet niet denken dat ik zit te zwelgen in eten en drinken, en ons zeilschip is van de familie, om dat wij van de zee houden en nog al talrijk zijn, kunnen wij er allemaal van profiteren.
   Verder zijn wij niet the sitting ducks zo als jij je dat voorsteld, wij hebben lang geleden ons al bevrijd uit het systeem, en leven bewust, en proberen de juiste beslissingen te nemen, ook naar buiten te toe.

  9. Tuurlijk Jenne het is je gegund. Hier heb je een klein voorbeeld waarover luca schrijft BRP niets te vinden op de sites van de Rijksroverheid wel via de site van VNG https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-34313.html

   Kijk even naar deze tekst; Gelet op richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

   Geen mensen dus. EVRM is dus ook een grap bij de EU als je je niet vrij en soeverein maakt.

 4. Beste Soevereine mensen van vlees en bloed,

  Hierbij wensen M en Ik jullie allemaal de beste wensen voor 2014.
  Doordat we nu weer uitgeschreven zijn in gemeente hebben we niet de
  gelegenheid om ons soeverein te maken.
  Maar onze intentie is er nog steeds, alleen moeten we al meer dan 2 jaar overleven zonder inkomsten, door corrupte staat der nederlanden.
  Zie onze weblog http://klokkenluiders2013.wordpress.com en onze tweets onder naam @klokkenluiders .

  1. @ klokkenluiders:
   Mensen die niet ingeschreven staan in de GBA (vanaf 6 januari BRP geheten), kunnen via de gemeente Den Haag gewoon de procedure volgen.

   Maar het spreekt voor zich dat soeverein handelen an sich ook al een hele stap vooruit is. Tenslotte is het een juridische stap om los te komen van het staatsburgerschap, maar als je eenmaal onder de radar van de BRP bent, kun je ook al aardig soeverein zijn, want juist via die BRP signaleren en monitoren ze de staatsburgers in toenemende mate.

   De BRP heeft de mogelijkheid van bestuurlijke boetes op te leggen aan staatsburgers. (Dus ook aan jou, Marcel in 5D 🙂 )

  2. Wat dus als ik het goed begrijp hetzelfde systeem is als wat het CVZ hanteert. Als je niet kunt betalen leggen we er nog even een boete boven op. Enzovoort.

   Lekker allemaal Natuurlijke persoontjes blijven hoor.
   Laat jezelf maar lekker afromen/uitkleden binnen de Nederlandse slavengevangenis.
   Blijf vooral lekker mopperen op mensen die noodgedwongen een uitkering hebben moeten aanvragen en ja ik ook, waar door mooi weer spelen helemaal geen werk voor is.
   Tot jezelf aan de beurt bent.
   Kom je bij een gemeente en dan hoor de werkelijke dictatuur die over je wordt uitgestort en ik maak geen grapje, je hoort dan talrijke dreigementen. Zelfs aan een uitkering onder het sociaal minimum, waar je niet eens je huur kan van betalen. Solliciteer je niet genoeg wordt je uitkering 300 euro gekort en als je niet doet wat zij zeggen, wat dus weer een huurachterstand oplevert.
   De overheid houdt uiteraard weer wijs zijn mond en zo houden ze de boel lekker dom. Leve de BRP.
   Ik zou zo zeggen slaap lekker verder tot je uit je mooie droompje wakker schrikt. Dan zou het weleens te laat kunnen zijn.
   En dan zelf je zien dat die soevereine mensen zo gek nog niet zijn.

 5. Ik heb lang gezocht om het woord dualiteit te vervangen, door een minder beladen woord voor tweedeling, tweedeling “” dichotomie “”.
  denk dat dit soms dit tweedelige beter weer geeft, welterusten !

 6. Wel leuk om ff te melden dat er op You Tube (link volgt nog) een nieuw filmpje verschenen is, waarop 5 Limburgse soevereine kentekenhouders van het politiekorps in Vaals te horen gekregen hebben dat zij niet meer vanwege dat kenteken staande gehouden zullen worden.
  Soortgelijke geluiden hoor ik ook vanuit regio Hoorn en Rotterdam.
  Het is nog even wachten hoe een in beslag genomen auto in (typisch) Den Haag weer vrijgegeven gaat worden.

  1. We staan straks toch niet in een soevereine file op de auto snelweg?! Want als iedereen ineens soeverein wordt dan blijft het druk op de wegen, zeker met controles van dienstdoende domme agenten die er weer niks van begrijpen willen…

  2. We streven natuurlijk naar Vrije Energie. Dus dan zweven we met anti-zwaartekracht vijf meter boven het wegdek. We love Tesla! 🙂

  3. Goeie, maar griezelige film, Paul.
   De realiteit is dat er heel veel auto’s in dit land op een en hetzelfde tijdstip eenzelfde richting op willen. Dan ontstaan wat wij -files- noemen.
   Die file wordt niet langer of korter of het auto’s met een gele of een soevereine kentekenplaat betreft.
   Mijn hoop is dat soevereine mensen zich gemakkelijker van het 9-5 uur slavenwerknemersritme kunnen losmaken, waardoor het aantal slaven wat zich in iedere ochtend- en avondspits aan sluit, kleiner wordt = minder file.

  4. Luca, ik doe al ruim 13 jaar niet meer mee in de file leed. Ik leef op andere tijden en zit enkel om de dag 4 uurtjes gevangen aan Artis apparaat. De rest is allemaal vrijheid. Chronisch ziek is het vrijheidsheids label om ook ontzien mogen worden, je bent dan ook los van heel veel dagelijkse verplichtingen. File leed ken ik alleen nog thuis in de keuken bij de koelkast als mijn vrouw weer zo nodig voor me huggend wil gaan staan.

  5. Veel file-rijders zullen graag in jouw soort file gaan staan. Mij incluis….

 7. natuurlijk is het zo dat men dit gedrag in nederland zelf aanzwengelt des te meer corruptie en onbegrip voor de burger des te meer mensen zullen zich souverein gaan verklaren,zou toch mooi zijn als we straks meer als 50% van nederlandse burgers souverein mogen noemen,dan verandert het systeem ten goede!!!!!

  1. Het zou dit land ten goede komen, als heel veel mensen op hun eigen unieke wijze wakker zouden worden, ja.

   Met 25% soevereine mensen (de honderdste aap-formule is nog iets optimistischer) zijn we er ook al.
   Waarbij nog wel in het midden blijft of al deze mensen zich ook werkelijk soeverein gedragen zullen. In de praktijk is het moeilijker dan het even claimen van naam en soevereiniteit.

  2. Het plan is om mensen te chippen met de 10 geboden, want dan zijn ze waarlijk souverain, volgens de chippers dan.
   Uncle Tom is sitting in his tin can, met chip en al, is volkomen souverain, doet geen vlieg meer kwaad, nou mijn liefje wat wil je nog meer.

  3. @ Jenne,
   Is dat die Uncle Tom van het boek “De negerhut van Oom Tom”??? Ik huilde vroeger tranen met tuiten als dat boek voorgelezen werd.

   Toen was ik uiteraard nog niet bekend met de filosofie van Machthebbers en Machtverleners.

  4. Vergat in mijn reactie hierboven er nog bij te zeggen dat deze Oom Tom geen machtverlener was en al helemaal niet soeverein, maar een slaaf in de ware zin van het woord. En hij zat niet in een -tin can-, maar achter tralies.
   Daar was het natuurlijk allemaal heel zichtbaar. Pijnlijk zichtbaar.

  5. Luca, andere mogelijkheid ‘Major Tom’ van ‘Space oddity’? Bowie? 😀

  1. We zijn zwartkijkers en we doen niet aan betalingen, we worden toch uit gegumt waar nodig is…

  2. -olie op het vuur chemische katalytische ketting reactie preventief laten staan tot morgenochtend-

  3. _ Hyper goed ondersteunend tot morgen gloren van on-topic reacties – niet verwijderd –

  4. Voor zover ik het zien kan, worden er geen reacties verwijderd. Wij allen kennen Guido wel beter (of zouden dat behoren te doen).

   Het blijft wel de vraag wat Alex Jones met soevereiniteit van doen heeft. Ongeacht door welk radiostation hij gesponsord wordt. Alsof bijvoorbeeld TV5 of Du Monde onafhankelijk nieuws brengen.

 8. Kijk en lees hoe er in ons brein wordt rond gepookt.
  Amazon weet van te voren wat er besteld gaat worden, vooral boeken, want zij zijn het die de boek verslagen en critisie betalen, en het moment bepalen van verschijnen van de besprekingen, na een
  boek bespreking in één van de grote kranten ook internet natuurlijk stromen de bestellingen binnen, dit heet het sturen van de consumptie, in mooie woorden dan het is natuurlijk dood gewone mannipulatie, wonderlijk hoe weinig souverain onze geest werkt.
  Ik kan mij zelf hier ook vaak niet aan onttrekken, helaas ben maar een gewoon mens.

 9. De Nederlandse versie van Santos Bonacci heet karel; bagchus.
  kafdl werd gisteren ook door 8 politieagenten uit zijn huis gesleept, omdat hij grote posters “Wanted – Joris Demmink” op zijn ramen heeft geplakt.
  Tegelijk hebben ze zijn motor en auto met soeverein kenteken in beslag genomen, doch tot op heden dit nog niet beboet. Wel had hij niet mogen zeggen dat het voormalig staatshoofd, koningin Wilhelmina, Nederland zonder slag of stoot uitgeleverd heeft aan de nazi’s met haar zogenaamde en ongrondwettige “vlucht” uit Nederland op 13-5-1940. Want dat heet -belediging van een ambtenaar in functie- en kost € 450,- voor staatsburgers…..

  1. Luca,
   Ik kan de impact van soevereiniteit nog steeds niet goed inschatten, zeker juridisch niet, maar heb een zwaar onderbuikgevoel dat soevereiniteit misschien wel een belangrijk middel zou kunnen zijn in kader van alle corruptie in Nederland.
   Ik heb de laatste maanden tot op heden de nodige websites gevolgd met betrekking tot diverse rechtzaken.
   Mijn maag draait om te beginnen bij de corrupte rechtspraak.
   Mijn interesse is om die reden groot.
   Zie ik het verkeerd of liggen er wel degelijk mogelijkheden wat dat betreft?

  2. @ Anna11:
   In mijn mail naar Micha Kat (zijn artikel gisteren op KLOL linkte naar dit artikel hier op Wtk) had ik het over een fluwelen revolutie. Dat vertolkt een beetje hoe ik er in sta.
   Geen protesten, demonstraties of geweld, maar feitelijk inhoudelijk bewijs van…… We leggen nu de laatste hand aan rechtszaken in Arnhem, Den Bosch en Middelburg, waar niet gefilmd mocht worden, maar we uiteraard wel gefilmd hebben en waar de rechters in de rechtszaal hele andere dingen (toe)zeggen als dat ze in het vonnis schrijven.
   Dan praat je dus over harde bewijzen.

   We zien dan ook dat, hoewel nog langzaam, steeds meer mensen wakker worden. En dan zijn de soevereine kentekens net weer even een leuke aandachtstrekker om te laten zien dat het echt wel anders kan.

 10. Off topic VRAAG:

  Hallo,

  De trustmaatschappij in Nederland dient niet verward te worden met een “trust” zoals die in Engelstalige landen wordt gebruikt. In dat geval is sprake van iemand (de settlor) die een deel van zijn vermogen afgeeft aan een beheerder (de trustee) die dit beheert voor een aantal begunstigden (de beneficiaries). Deze situatie kan zich in Nederland niet voordoen. …….?

  Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer er iemand binnen de vrijemens beweging (met juridische kennis) bereid is om mij hierover te informeren en eventueel kan bevestigen of bovenstaande klopt?

  Bij voorbaat dank.

  Met vriendelijke groet.

  Ruben

  1. @ Ruben:
   In dit geval is Wikipedia als bron niet erg geloofwaardig. Wèl inzake de trustmaatschappij, maar niet inzake de stelling dat in Nederland geen trust zou kunnen of mogen.
   We verstoppen het alleen onder een NV, welke vervolgens onder een holdingconstructie van een Engelse Limited (Ltd) geparkeerd wordt en waarlangs ALLE grote Nederlandse bedrijven een deel van hun vennootschapsbelasting ontduiken door het buitenlandse moederbedrijf (op de Kanaaleilanden) het leeuwendeel van de tegoeden uit winst toe te schuiven en de belastbare kosten zoveel mogelijk binnen de NV te houden.

   Ik kan je de uitzending van VPRO Tegenlicht, genaamd TAX FREE TOUR, aanraden via uitzendinggemist.nl . 32.000.000.000.000 dollar belastingvrij dankzij een geheim akkoord met de Nederlandse belastingdienst. We hebben dit argument met stip ingebracht in een zaak tegen de Belastingdienst voor het Gerechtshof Arnhem (ergens in 2014 zal die komen als…..). De 2 belastinginspecteurs brak het zweet uit bij de inleidende beroepszaak (wat we uiteraard op film heb staan).

 11. Een wereld paspoort bestaat al ruim 50 jaar. Kijk maar op:
  http://www.worldservice.org/
  We gaan een aanvraag indienen nu we al een paar jaar soeverein zijn. Alle landen die aangesloten zijn bij de VN accepteren deze Worldpassport.
  Dus voor de ruim 2000 Nederlandse soevereine mensen is het een goed idee om deze paspoort aan te schaffen. $100 voor 8 jaar. Je kunt zelfs een wereld geboorte akte laten opmaken en Id en huwelijks akte.
  Dan heb je in ieder geval een wereld document en ben je los van de nationale document.

  1. @ soeverein mens:
   Dank je wel voor deze post.
   Dat herinnert mij eraan dat ik het beeldmateriaal eens op moet zoeken van het experiment van Marjolijn Heemstra (die ja!) en mijzelf om met twee varianten van het wereldburgerpaspoort, waaronder die van Worldservice.org vanaf vliegveld Eindhoven naar Londen te vliegen….
   De rijksmareschaussee was heel snel ter plekke om ons met te nemen. Zowel mijn WFBN wereldburgerpaspoort als haar Worldservice-paspoort werden NIET geaccepteerd als geldige reisdocumenten.
   Waarvan akte.

 12. Ik ben van mening dat ze ons langzaam vergiftigen met chemische rommel . we worden door middel tv ook nog levensgevaarlijk opgeruid tegen islam .. terwijl we niet eens meer weten wie onze buurman is .. ons vakmanschap is ons afgenomen ,, we worden werkelijk vol gepropt met fout vlees en groente , ons eten is besmet met chemicalien drugs groeit uit zaden en komt uit de grond .. medicijnen zijn goed want dat wordt gemaakt van chemmie en olie ,, of ben ik gek ?

 13. wauw,ik dacht dat ik 1 van de weinigen was met een kronkel in me hoofd,
  al die tijd voel ik me als een kuddedier die gemanipuleerd en gecontroleerd wordt.
  ik wil soevereiniteit ik wil niet langer een gezicht zijn in de menigte. de wereld is van ons allen en wij hebben recht op echte vrijheid.
  geen pion meermaar een tevreden down to earth mens.

 14. Gedachtegang achter soevereiniteit claimen
  Iedere Nederlander krijgt bij zijn geboorte een BSN-nummer (Burger Service Nummer). Dit BSN-nummer (door aanhangers van dit gedachtegoed Burger Slaven Nummer genoemd) maakt iemand onderdeel van het Nederlandse koninkrijk. Mensen die hun soevereiniteit claimen vinden dat de overheid de burger moet dienen en niet de burger de overheid. Ze vinden dat er te veel macht bij een klein deel van de Nederlandse bevolking terecht is gekomen en dat dit machthebbend deel (lees de regering) zijn eigen gang gaat en daarbij niet of nauwelijks luistert naar de mening van de burger. Zij willen het juridisch contract met de Nederlandse staat ontbinden en hiermee hun onafhankelijkheid als mens benadrukken.

  Wat zijn de consequenties?
  Wanneer je soevereiniteit claimt, neem je dus afstand van het Nederlands koninkrijk.
  Stap 1 is het aanvragen van geheimcode 7 bij de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.
  Stap 2 is het bekend maken van het feit dat jij je naam terug claimt. Dit kan door een stukje in de krant te laten zetten.
  In Stap 3 van het claimen van je soevereiniteit ga je een notariële akte opsturen naar koning Willem Alexander. Wanneer hij deze akte verwerpt, ben je geen onderdaan meer van het Nederlandse Koninkrijk, dus stateloos.

  Mocht hij wel akkoord gaan dan blijf je gewoon Nederlander, met een “juridisch niet erkende” soevereine status. Een status waarbij je volgens aanhangers van dit systeem rekeningen kunt sturen aan de overheid en erfenissen kunt claimen in hun volledige omvang, dus zonder successierechten. Hier kleven wel wat bezwaren aan, want voor sommige zaken zal er toch gebruik gemaakt moeten worden van het Burger Slaven Nummer.

  Denk hierbij aan zaken zoals een paspoort en een kenteken. Deze horen bij de Nederlandse Staat. Er bestaan wel ongeldige soevereine kentekenplaten en paspoorten, maar daar heb je zo weinig aan. Je kan er niet mee naar het buitenland, je kan er geen verzekering mee afsluiten en je zal geregeld worden aangehouden door de politie.

  Ondanks het claimen van je soevereiniteit zal je toch de gebruikelijke rechten en plichten blijven houden. Het deel van je salaris wat ingehouden wordt aan belastingen vind jij misschien te hoog, maar wanneer je minder belasting gaat betalen loop je tegen dezelfde problemen aan als personen die dit doen en niet hun soevereiniteit hebben geclaimd. Soevereiniteit wordt immers juridisch niet erkend.

  De soevereine mens denkt anders over rechten en plichten. Zij willen niet gebukt gaan onder plichten waar zij zelf niet mee hebben ingestemd. Geen verplichte verzekeringen dus en geen belasting betalen of zelf de hoogte van de belasting bepalen. Zij vinden dat zij inspraak moeten krijgen in de regels die voor hen gelden. Want de wetgeving en regels op financieel gebied zijn wel zo gegroeid in de Nederlandse samenleving, maar zij hebben hier als persoon nooit mee ingestemd.

  Stateloos
  In principe komt soevereiniteit claimen er toch op neer dat je stateloos wordt. Een soeverein persoon wil geen BSN-nummer meer en zonder BSN-nummer wordt het leven lastig. Zonder BSN-nummer geen paspoort, geen mogelijkheid op een baan, geen uitkering en geen rijbewijs. Dat geeft je vrijwel dezelfde status als een iemand die stateloos is, dus in de praktijk zullen vele soevereine personen nog steeds noodgedwongen gebruik maken van het hen opgelegde BSN-nummer.

  Aan stateloos zijn, en die kans loop je als soevereine Nederlander, kleven nogal wat andere bezwaren. Je hebt geen recht meer op uitkeringen en subsidies en je kan worden opgepakt en uitgezet. Je bent immers geen onderdeel van de Nederlandse Staat, dus geen Nederlander meer.

  Amerika
  De “Freeman” beweging waar dit idee op gebaseerd is, komt uit Amerika. Daar zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw groepen ontstaan die niet meer onder de Amerikaanse Staat wilden vallen. Deze groepen zijn in Amerika inmiddels uitgeroepen tot staatsgevaarlijke, terroristische organisaties.

  1. frits 64
   waarom werd door l… op geroepen om geen filmpje,s meer te plaatsen op YouTube over de huisuitzettingen die allemaal plaats hebben gevonden . iedereen heeft een bedrijf wat ze zeggen of mee bezig als politie komt kijken even later gaat men de spullen veilig stellen . waarom mogen dingen niet buiten de groep besproken worden . waarom vraagt men een donatie elke maand . dit is even een stukje wat ik van iemand zelf heb gehoord over wonderland/eurostate men heeft helemaal geen inspraak van hoe of wat want l… volgt zijn eigen gang . plus mocht niet hard praten l… .

 15. Ik sta hier met open mond te kijken.
  Ben zelf voor 11 jaar terug verhuisd naar Duitsland omdat ik mij belazerd voelde door de Nederlandse overheid en companen.
  Door niet meer uitgeknepen te worden door de belastingdienst en ander regelwetgeving voel ik mij in Duitsland erg op mijn gemak maar toch blijf ik zitten met mijn BSN en Moet nog steeds mijn paspoort ophalen (nu alleen nog in Nederland , voorheen op het consulaat)bij een gemeente.Dus je bent en blijft zoals jullie zeggen ,eigendom van de Staat der Nederlanden.
  Kan ik mijn soevereiniteit ook claimen als ik nu ook in het buitenland woon zoals in mijn geval.

  1. een kennis van is duits woont hier in nl . hij moest dit jaar ook een nieuwe pas hebben . aangevraagd bij de consulaat hij was daar aan gekomen werd hem vertelt eigelijk heb je hem niet meer nodig want je bent een europeesburger . het kan nog wel soms makkelijk zijn met dingen aan vragen . ik reken dan ook dat het zelfde geld voor duitsland . bedenkt goed wat je met laaste rolo doet

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.