Advertentie

Een juridische wanboel..


 

x
x

Een juridische wanboel..

2021 © Lilian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De Stichting Artsen voor Waarheid (HIER) heeft advocaat Arno van Kessel in de arm genomen om te onderzoeken of er een strafzaak tegen Mark Rutte CS mogelijk was wegens covid-19 en de medisch onverantwoorde maatregelen. Arno heeft meer dan genoeg bewijzen gevonden om een strafrechtelijke zaak te formuleren en de aangifte, een dik blauw boekwerk, is inmiddels door velen gedaan. Het is nog steeds mogelijk aangifte te doen, hetzij individueel, hetzij via de Nationale Bond tegen Overheidszaken (HIER).

Op grond van de aangifte heeft het Openbaar Ministerie aangegeven geen aanleiding te zien in een onderzoek, zodat er nu een zg. ‘Artikel 12-procedure’ is ingezet bij de Gerechtshoven in Nederland. Mochten deze de aangifte niet ontvankelijk verklaren, dan volgt de stap naar het Internationale Hof van Justitie in Den Haag.

Op 29 juli 2021 gaf Arno een lezing – Nederland is een (illegaal) bedrijf (HIER) – voor boeren en hierin achtergronden en inhoud van de aangifte toegelicht. Later heeft hij een lezing in Joure met soortgelijke strekking gegeven. Deze video/presentatie zie je hieronder. Het is een bizarre reis door een geschiedenis van internationale verdragen en juridische afspraken. Hij heeft bewijzen voor de vele zorgwekkende verhalen die al langer in de vrije media worden gepubliceerd. Om de inhoud de boventoon te laten voeren heb ik grote delen van zijn lezing, maar ook delen uit het ‘Blauwe Boek’ middels diverse thema’s verwerkt tot een verhaal. Te beginnen met de volgende toonaangevende uitspraak:

Covid-19 is een project..
Covid-19 is geen ziekte. Het is een project gestart in 2015 en staat voor Certificate Of Vaccination ID. Dit project is gekoppeld aan een project van Bill Gates genaamd ID 2020. Het houdt in dat je lichaam je paspoort wordt. Er zal geen papieren of plastic paspoort meer zijn en geen BSN-nummer. Je lichaam zelf wordt een digitaal paspoort waarmee je je moet identificeren. Het is bovendien een ‘credit’-paspoort: er worden kredietpunten op verzameld waarmee je betalingen kunt doen.

Covid-19 is een politieke agenda die voorschrijft dat iedereen in Europa in 2022 een vaccinatiepaspoort moet hebben. Deze politieke agenda is voorgekookt in de hersenkrochten van een kleine groep mensen en verder ontwikkeld in stichtingen, verenigingen en (niet) gouvernementele organisaties. Te beginnen bij de Rockefeller Foundation en de Verenigde Naties (VN). Aan de tijdlijn van stappen en projecten wordt de agenda van covid-19 duidelijk.

de tijdlijn

1919 1. Start samenwerking tussen David Rockefeller en Alice Bailey. Ze zetten een plan op voor een Wereld Regering. De superschatrijke Rockefeller Foundation (RF) financiert het esoterisch-spiritueel gedachtengoed van Bailey, aanvankelijk door haar geschriften uit te geven.
2. Oprichting van de Volkerenbond n.a.v. de verschrikkingen van 1e Wereldoorlog.
1922 Oprichting van de Lucifer Trust, een uitgeverij om Bailey’s gedachtengoed te verspreiden.
1923 Naamswijziging van Lucifer Trust in Lucis Trust.
1946 Opheffing van de Volkerenbond, geregeld door de RF.
1947 Oprichting van de Verenigde Naties door de RF. De Lucis Trust wordt de exclusieve uitgeverij van de VN.
1955 1. Oprichting van de World Goodwill, de ‘spirituele afdeling’ van de VN die de weg voorbereidt voor de (weder)komst van de Kosmische Christus (Maitreya).
2. Lucis Trust brengt Bailey’s boek ‘Discipleship in the New Age’ uit dat de formulering van een wereldplan propageert en door de VN moet worden uitgevoerd. De eerste contouren van The New World Order zijn neergelegd. Het wordt de basis voor Agenda 21.
1971 Oprichting van het World Economic Forum (WEF) door Klaus Schwab.
1992 Ondertekening van Agenda 21 in Rio de Janeiro door 197 landen, waaronder Nederland.
2008 Oprichting van het Institute for Disease Modeling door de Bill & Melinda Gates Foundation (BMF). Deze onderneming leidt oa. het onderzoekslaboratorium in Wuhan (waaraan ook Anthony Fauci financieel bijdraagt).
2010 De RF brengt het rapport ‘Scenario’s for the Future of Technology and International Development’ uit, gebaseerd op Agenda 21 en ter voorbereiding van The New World Order uit te voeren door de VN. Dit rapport bevat een 4 tal scenario-verhalen waaronder de Lock Step: een stapsgewijze strengere overheidscontrole en meer autoritaire aansturing.
2015 1. Project Covid-19 wordt opgestart dat zijn beslag moet krijgen in 2019.
2. Agenda 2030 wordt gepresenteerd. Het is de opvolger van de Lock Step met als doel een aanzienlijke reductie van de wereldbevolking in 2030. De uitvoering is in handen van de BMF en Klaus Schwab. Mark Rutte ondertekent deze agenda voor Nederland.
3. Richard Rothschild vraagt patent aan voor een System and Method for Testing for Covid-19.
4. Moderna krijgt van Bill Gates de opdracht om onderzoek te doen naar vaccins op basis van de lipids/NP+ mRNA technologie.
5. De Europese Commissie krijgt van de RF de opdracht om Project Roadmaps 5G op te starten.
2016 1. Moderna doet de eerste patentaanvragen voor deze nano/gen-technologie.
2. Project ID2020 wordt opgestart met een eerste topontmoeting van experts op gebied van cryptografische technologie als onderdeel van de VN Agenda 2030.
2017 1. De Europese Commissie krijgt van de RF de opdracht om Project Roadmaps Vaccination op te starten.
2. Oprichting van een groepsvennootschap genaamd Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) door de WHO (onderdeel van de VN = onderdeel van de RF). Het is ter voorbereiding van de Covid-19 pandemie. Hierin hebben oa. Sigrid Kaag en Anthony Fauci zitting.
3. De Nederlandse Overheid krijgt via de Europese Commissie de opdracht om miljoenen Covid-19 PCR-testkits te kopen uit China. Zeer waarschijnlijk zijn de wattenstaafjes uitgerust met nanotechnologie die aansluit bij het patent van Rothschild (zie 2015).
2019 1. Bill Gates vraagt via Microsoft patent aan voor Cryptocurrency Systems Using Body Activity Data  (WO2020060606). Dit patent sluit aan bij project ID2020.
2. Mark Rutte ondertekent het contract ID2020 en sluit Nederland hiermee aan op dit project.
3. De GPMB brengt ter voorbereiding van Event 201 het rapport ‘A World at Risk’ uit. Dit bepleit de noodzaak om voorbereid te zijn op een grote uitbraak van een dodelijk respiratoir virus, hetzij spontaan hetzij opzettelijk.
4. De Europese Commissie en de WHO (beiden onderdelen van de VN/RF) organiseren de Vaccination Summit. Hieruit komt een Global Vaccination Plan voort bestaande uit 10 actiepunten om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken. Het bevat ook de verklaring dat “misinformatie over vaccinatie een van de belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid in 2019 zal zijn”. Dit actieplan is gekoppeld aan Agenda 2030. Mark Rutte is deelnemer aan deze topconferentie.
5. Event 201 is een conferentie waarin een pandemie-oefening wordt gehouden. Georganiseerd door Klaus Schwab (WEF), het John Hopkins Center for Health Security en de BMF.
6. De RF komt met het ‘National Covid-19 Testing Action Plan’ om een wereldwijde vaccinatie mogelijk te maken i.v.m. het feit dat niet iedereen overal wettelijk hiertoe verplicht is. Dit plan behelst een deelvaccinatie middels de PCR-test. Om tot volledige vaccinatie te komen moet er dus veel en vaak getest worden. Door scholen te verplichten een veilige omgeving te creëren kunnen kinderen via de PCR-test gevaccineerd worden.
7. The Commons Project is een onderneming, opgestart door de RF, die samenwerkt met het ‘National Covid-19 Testing Action Plan’. Ze bouwen oa. de CommonPass, een applicatie voor de mobiele telefoon waarmee je je vaccinatie of negatieve test kunt aantonen.
2020 1. De voorspelde pandemie breekt uit. Het coronavirus wordt hernoemd tot SARS-Cov-2 en de naam Covid-19 wordt nu gekoppeld aan de ‘ziekte’. Het project is omgetoverd tot ziekte.
2. Tijdens het 75-jarig bestaan van de VN (onderdeel van de RF) wordt het project ‘Build Back Better’ uitgerold. Dit project is nooit voorgelegd aan het parlement.
3. De overheid sluit overeenkomsten met VST Enterprises en TENTO Health voor de levering van software en beveiligingstechnologie t.b.v. de COVI-Pass, het digitale gezondheidspaspoort. Deze technologie kan gekoppeld worden aan de microchiptechnologie van Cryptocurrency Systems Using Body Activity Data dat onderdeel is van ID2020.

4. Om kleine kinderen makkelijker te kunnen vaccineren dan wel te PCR-testen is er de ‘Quantum-DOT Tattoos’-technologie, waarmee middels een pleister een microchip-tatoeage onder de huid kan worden aangebracht. Deze technologie is reeds gepatenteerd in 2015.

5. Amper 3 maanden na het uitroepen van de pandemie door de WHO brengt Klaus Schwab een boek uit getiteld ‘Covid-19: The Great Reset’. Hierin beschrijft hij de opmaak naar The New World Order.
2021 Invoering van de wet Deelgezag. Hierdoor wordt de overheid mede gezagdrager van kinderen en wordt het mogelijk ouders te dwingen hun gezag over te dragen aan de overheid.

Deze diverse agenda’s nader toegelicht
Nederland en Europa rollen dus een stappenplan uit dat zijn basis vindt in Agenda 21 en dateert van 1992. In 2015 is hieraan Agenda 2030 toegevoegd, gevolgd door een agenda genaamd ‘the Accelerator’ om de doelstellingen reeds in 2025 te halen in plaats van 2030.

Agenda 21
Dit is een contract met de Verenigde Naties. In onze perceptie is de VN een organisatie opgericht in 1947 door vele landen, maar in werkelijkheid is dit een vereniging opgericht door de Rockefeller Foundation. Agenda 21 is een programma dat een duurzame ontwikkeling voor de planeet nastreeft. Dat klinkt oké zolang we niet kijken hoe dit programma wordt ingevuld. Op Wikipedia kunnen we oa. dit lezen:

Agenda 21 is een niet-bindend programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de VN, de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden kan worden nageleefd.

Er zijn 40 hoofdstukken in Agenda 21, die in vier secties zijn verdeeld:

Sectie I – Sociale en Economische Dimensies bestrijding van armoede, verandering in consumptiepatronen, bevolking en demografische dynamica, gezondheid.

Sectie II – Behoud en Beheer van Middelen voor Ontwikkeling waaronder bescherming van de aardatmosfeer, de strijd tegen ontbossing, biodiversiteit, en controle van verontreiniging.

Sectie III – Het versterken van de Rol van Belangrijke Groepen waaronder de rollen van kinderen en de jeugd, vrouwen, plaatselijk autoriteiten en arbeiders.

Sectie IV – Middelen van Implementatie waaronder wetenschap, technologieoverdracht, onderwijs, internationale instellingen en mechanismen en financiële mechanismen.

Echter, het is een agenda die onder het mom van de opwarming van de aarde, cq. klimaatcrisis, al het leven op aarde wil reguleren. Dit houdt in een totale controle over alles, en met name de bevolking, want mensen zijn CO2-producerende eenheden. Een van de uitgangspunten is dat er teveel mensen op aarde zijn en dat mensen niet genoeg duurzaam leven. Het aantal moet teruggebracht worden tot een ‘redelijk’ aantal (wat dat ook moge zijn, maar er worden wel verschillende concrete getallen genoemd) en de mensen die over blijven moeten binnen strak geregelde kaders blijven. Om kort te gaan: deze agenda lijkt sterk op de ‘Nieuwe Wereld Orde’ van het WEF (HIER).

Op 14 juni 1992 heeft namens Nederland de toenmalige premier Ruud Lubbers, vergezeld van toenmalige minister van buitenlandse zaken Hans van den Broek, dit contract getekend in Rio de Janeiro. Dit contract dat een duurzame ontwikkeling in de etalage heeft staan, dient echter twee doelen, met jaartallen die in Agenda 2030 zijn geformuleerd:

 1. In 2030 moet de totale wereldbevolking systematisch en aanzienlijk zijn gereduceerd.
 2. In 2030 moet het overgebleven deel van de bevolking onder volledige digitale controle staan (dit is het Covid-19 Project).

Agenda 2030
In 2015 is Agenda 2030 toegevoegd en getekend door Mark Rutte. Deze agenda is eigenlijk opgesteld door Klaus Schwab, baas van het WEF. Het is een verkorte versie van Agenda 21, nu voorzien van een spirituele/esoterische component. Een nadere toelichting kan verduidelijking geven van het hele project: De spirituele/esoterische inhoud komt van een samenwerking tussen David Rockefeller en Alice Bailey. Zij ontmoetten elkaar in 1922 en richtten een stichting op genaamd Lucifers Trust.

In 1923 werd de naam veranderd in Lucis Trust die later de exclusieve uitgeverij werd van de VN..! Alice Bailey gebruikte Madame Blavatsky’s theosofie als basis en ontwikkelde een geheel eigen versie over de bedoeling van de mens in de Schepping.

Haar gedachtegoed bevatte oa. de ontwikkeling van een christelijke Nieuwe Wereld Religie, een 2e komst van de Christus en verder veel esoterische symbolen wat tezamen de dageraad van een New Age moest bewerkstelligen. Deze ideeën vonden aansluiting bij de meer dan schatrijke David Rockefeller, zodat ze samen een team werden en de Lucifer/Lucis Trust oprichtten waarmee ze via de uitgifte van esoterische boeken en geschriften Bailey’s  gedachtegoed, dat ook satanistische elementen bevat, konden verspreiden.

Op de website van Lucis Trust staat het zo: Lucis Trust is gewijd aan en opgericht voor een nieuwe en betere manier van leven voor iedereen in de wereld op basis van de vervulling van het goddelijk plan voor de mensheid. Haar educatieve activiteiten bevorderen erkenning en de praktijk van de spirituele principes en waarden waarop een samenleving van een stabiele en onderling afhankelijke wereld kan worden gebaseerd.’

In 1922 stelden ze een 10-stappenplan (HIER) op om de wereld te veranderen in een Nieuwe Wereld Orde:

 1. Haal God en gebed uit het onderwijssysteem
  1. verander het curriculum, want kinderen moeten worden bevrijd van de slavernij van de christelijke cultuur
 2. Verminder het ouderlijke gezag voor de kinderen
  1. verbreek de communicatie tussen ouders en kind, zodat zij niet de christelijke cultuur aan hen kunnen doorgeven;
  2. bevorder ook kinderrechten buitensporig en schaf lijfstraffen af;
  3. onderwijzers zijn de sleutel voor het implementeren van de nieuwe gedragsregels dat kinderen niet hoeven te doen wat hun ouders zeggen
 3. Vernietig de judeo-christelijke gezinsstructuur of de traditionele christelijke gezinsstructuur
  1. het is onderdrukkend dat het gezin de hoeksteen van de natie is – als je het gezin breekt, breek je de natie – bevrijd de mensen uit deze structuur;
  2. bevorder seksuele wisselende contacten, bevrijd jongeren van het concept van seks voor het huwelijk en laat ze gratis seks hebben – verheerlijk seks zodanig dat de vreugde om ervan te genieten de grootste vreugde in het leven is – fantaseer erover dat iedereen trots zal zijn seksueel actief te zijn, zelfs voor hen buiten het huwelijk
  3. gebruik de reclame-industrie, de media, de tv, tijdschriften, de filmindustrie om seksueel genot te promoten als het hoogste genot van de mensheid
 4. Als seks vrij is, maak dan abortus legaal en maak het eenvoudig
  1. bouw klinieken voor abortus en ook gezondheidsklinieken op scholen – als mensen willen genieten van de vreugde van seksuele relaties, moeten ze vrij zijn van onnodige angsten, m.a.w. ze mogen niet worden belemmerd door ongewenste zwangerschappen
 5. Maak echtscheiding eenvoudig en legaal, maak mensen vrij van het beeld dat het huwelijk voor eeuwig is
 6. Maak van homoseksualiteit een alternatieve levensstijl
 7. Ontaardt kunst en maak het krankzinnig
  1. bevorder nieuwe vormen van kunst die de verbeeldingskracht van mensen zullen bederven en vertroebelen, kunst is namelijk de taal van de geest, dat wat van binnen is en je naar buiten kunt brengen in schilderkunst, muziek, drama, enz.
 8. Gebruik de media om de mindset te beïnvloeden en te veranderen
  1. het beste kanaal dat je nodig hebt om de menselijke houding te veranderen zijn de media – gebruik de pers, de radio, tv, de bioscoop, billboards, tijdschriften
 9. creëer een multi-geloofsbeweging
  1. bevorder andere religies om op één lijn te komen met het christendom – breek met de leer dat het christendom de enige weg naar de hemel is door het christendom af te breken en andere religies te bevorderen – bevorder de belangrijkheid van de mens in het bepalen van zijn toekomst en bestemming: het Humanisme – vertel de mens dat hij het recht heeft om te kiezen wat hij wil zijn en dat hij het zelf kan laten gebeuren, hij heeft het recht om zijn eigen dood te bepalen – dit zal God van zijn troon stoten
 10. Zorg dat regeringen al deze wetten maakt en zorg dat de kerk deze veranderingen ondersteunt

De VN heeft dit 10-stappenplan in haar spirituele doelstellingen geïmplementeerd d.m.v. de constructie van The New World Order. Dit is wat de VN nu als de nieuwe ‘culturele waarden’ over samenlevingen uitzaait. Er is 100 jaar uitgetrokken om samenlevingen te ontwrichten. En in 1955 richtten ze de stichting ‘World Goodwill’ op. In de statuten staat dat deze de weg voorbereidt van de kosmische Christus en de naam Maitreya zal dragen. Dit is Agenda 2030. Arno noemt het de voorbereiding van de anti-Christ.

Met Agenda 2030 worden landen opgeheven. De wereld wordt verdeeld in 5 delen en de Europese Unie komt onder directe controle van de VN (= de RF). Het betekent einde Nederland, einde Duitsland, einde Italië, enz. Het VN hoofdkantoor wordt verplaatst van New York naar Jerusalem. Het plan voorziet ook in de afschaffing van het geld per 2024. De rapporten van de Nederlandse Bank liggen op Kessel’s advocatenkantoor. Er komt een Great Debt Reset: alle schulden worden kwijt gescholden, maar er gaat wel iets tegenover staan.

The Accelerator
Op 18 sept 2019 is er nog een agenda getekend: the Accelerator, oftewel de versneller van Agenda 2030. De doelstellingen van 2030 moeten hiermee al in 2025 worden behaald.

The Roadmaps
In 2015 heeft de Europese Commissie (onderdeel van de VN = de RF) een nieuwe agenda opgesteld: de Roadmaps. Het zijn er twee. Eén Roadmap betreft 5G, deze loopt van 2015-2018 en de tweede betreft ‘Vaccination’ welke loopt van 2018-2022. Hierin staat dat in 2022 iedere burger uitgerust moet zijn met een vaccinatiepaspoort wat eigenlijk een creditpaspoort is, want er worden kredietpunten op verzameld. Nu, in de zomer van 2021, heeft iedereen vanaf 12 jaar al een oproep ontvangen.

De wereld-bepalers
We hebben dus te maken met een kerngroep die de regie van het leven op deze planeet in handen heeft genomen en zich boven alle wetten en verdragen opstelt. Het lijkt me zinvol om stil te staan bij deze situatie. Kennelijk vindt deze groep mensen dat ze beschikken over de kennis van het goddelijke plan voor de mensheid en hoe samenlevingen hierop moeten worden gebaseerd.

Bovendien stellen ze zich op als de uitvoerders van dit goddelijke plan waarbij zij zich boven iedere nationale wetgeving (Grondwetten) en internationale verdragen, waaronder de Fundamentele en Universele Rechten van de Mens, opstellen. In hun Wereld Plan bepalen zij hoe het leven er uit moet gaan zien en wij moeten hieraan onderworpen worden. Wie zijn deze mensen die bezig zijn voor God te spelen?

de Verenigde Naties
De VN is de opvolger van de Volkerenbond uit 1919. De intergouvernementele Volkerenbond was opgericht door landen en had economische noch monetaire taken. De Rockefeller Foundation heeft in 1947 de Verenigde Naties opgericht. Hoewel de VN zich profileert als intergouvernementele organisatie met een diplomatieke status, is dit slechts een vereniging waar landen lid van konden worden. De VN is opgericht om de Wereld Regering te organiseren en wordt geleid door de Rockefeller Foundation. Onder aansturing van de VN, in samenwerking met het WEF, komen we organisaties tegen als de WHO, de Europese Commissie, het GPMB.

het World Economic Forum
Het WEF is opgericht door Klaus Schwab. Hij is opgeleid door Henry Kissinger. De RF heeft geld gestoken in deze club die een soort denktank is en géén intergouvernementele organisatie. Op de loonlijst staan oa. Mark Rutte, Angela Merkel en Sigrid Kaag. Het WEF is een groepsvennoot van de RF. Samen hebben ze de CommonPass en het CommonTrust Netwerk uitgevonden. Klaus Schwab heeft als leider van het WEF plannen met de aarde en de wereldbevolking.

Volgens zijn laatste boek, ‘Covid-the Great Reset’ (2020), eindigen alle bedrijven in 2025. Er komt een nieuw Build Back Better. Vanaf september staat er weer een lockdown gepland om onze economie verder kapot te maken. In 2017 heeft Schwab ook een boek uitgebracht, genaamd ‘The 4th Industrial Revolution’. Hierin schrijft hij over de verbetering van de mens via biotransformatieve technologie. Dit is de technologie waarmee de mens op afstand bestuurd kan worden en tot transhumaan wordt ‘verbeterd’. Het is de biologische verbinding van mens met machine. Daar is deze prik voor bestemd.

de Rockefeller Foundation
Dit is het onvoorstelbaar rijke fonds, dat alle organisaties financiert en hiermee de opperbaas is van de VN, het WEF en alle daar onder vallende organen. De Bill & Melinda Gates Foundation is een groepsvennoot van de RF, dus deze twee fondsen opereren onder één hoedje. Bill Gates heeft de opdracht gekregen de depopulatie-agenda uit te rollen. In 2011 is het al zwart op wit gezet: ‘depopulation by forced vaccination’.

de Bank for International Settlements & Black Rock
De BIS is het monetaire vehikel van de families Rockefeller en Rothschild waarmee ze het geldsysteem regelen. Bijna alle banken ter wereld zijn in het bezit van de BIS. En alle schulden, wereldwijd zijn dat er ongekend veel, worden door de BIS beheerd. Black Rock is het investeringsbedrijf van beide families dat de wereldeconomie in handen heeft doordat het eigenaar is van zo ongeveer alle bedrijven in de wereld.

Over eigendom merkt Arno nog het volgende op: Eigendom is een juridisch begrip en het hoogste begrip in het Burgerlijk Wetboek. Maar eigendom is ook eindig. Wij kunnen worden onteigend. Als de overheid doorpakt met dit beleid dan gaan we ons land kwijtraken. De eventuele schadevergoeding stelt niets voor. Aanvulling van mij: Als deze strategie de kans krijgt om door te zetten, dan kunnen wij als mens een onteigening van ons lichaam gaan meemaken.

Door het modificeren van ons DNA, dat van oorsprong ons natuurlijke eigendom is, wordt ons DNA een synthetisch biochemisch product. Dat kan gepatenteerd worden en degene die dit patenteert is dan de eigenaar.

over patenten
Arno heeft Marion Koopmans, dierenarts van origine, al twee keer gesommeerd om hem het bewijs aan te leveren van het bestaan van SARS-Cov-2. Ze heeft het niet. Zijn kantoor heeft alle patenten in handen èn het bewijs dat SARS-Cov-2 is gemaakt in laboratoria en afgemaakt in Wuhan. Het zijn allemaal onderdeel-patenten, maar één van de uitvinders op een belangrijk patent is Ab Osterhaus.

Marion Koopmans heeft 5 jaar op de loonlijst van het Wuhan laboratorium gestaan. De eigenaar van dit laboratorium is dr. Anthony Fauci. Hier is ook bewijs van. Bill Gates heeft het patentrecht dat gaat over cryptocurrency (WO2020-060606). Dit is een technologie waarmee het lichaam wordt gekoppeld aan een betalingssysteem. Microsoft is de rechtmatige eigenaar. Het project ID2020 dat Bill Gates heeft opgestart in 2015 is gefinancierd door de RF. ID2020 is de vervanging van het BSN-nummer en dit project moet hij uitrollen namens de VN. ID2020 wordt vervolgens gekoppeld aan patent 060606. Het BSN-nummer wordt afgeschaft en je lichaam is een digitale streepjescode. Hier zijn al die 5G-masten voor nodig.

Arno’s opmerkingen over het vaccin
We weten inmiddels dat dit vaccin een hoog gehalte aan grafeenoxide bevat. Het vaccin heeft meerdere producenten, maar ze hebben allemaal maar één eigenaar: Black Rock. De mRNA-techniek is bovendien niet nieuw. Het is er al sinds 2001 en is van Nederlands fabricaat: Wageningen en de Erasmus Universiteit.

De Stichting Artsen voor Waarheid is bezig om alle sera (de covid-vaccins) te onderzoeken. Dat blijkt een moeilijke zaak, want ze worden met hulp van de politie beschermd, maar de sera zijn bemachtigd. Ze hebben slechts 1 laboratorium bereid gevonden om ze te onderzoeken, want veel mensen zijn bang. Ook hebben ze 100 gevaccineerde mensen gevonden die als controlegroep willen functioneren. Zij worden wekelijks getest op bloedwaarden en vertonen al verhoogde neiging tot thrombose. Voor de oplossing van dit probleem kan je denken aan bloedverdunners.

Grafeenoxide is tegen te werken met behulp van bioresonantie. Er zijn 3 machines aangekocht. Helaas wordt er nog geen onderzoek naar het daadwerkelijk effect gedaan. Ook zijn artsen naarstig op zoek naar iets dat de vaccins kan tegenwerken. Op dit moment lijkt Suramine een kandidaat, maar er moet nog veel onderzocht worden.

Aanvullende informatie van mij: Biofotonentherapie, ook wel fotonen fysiologie genaamd, sorteert effect op frequentieniveau doordat het een niveau ‘hoger’ werkt. Het voorziet ons bio-energetische veld van informatie (scripts en codes). Zowel biofotonentherapie als bioresonantie pakken dus het vaccin in zijn frequentie-hoedanigheid aan. Hiernaast wordt er nog een kandidaat gepresenteerd: gluthation. Dit is een belangrijk anti-oxidant en gezonde mensen maken hier hoge celconcentraties van. Op de website van Artsen voor Vrijheid (HIER) staat ’t artikel over de vaccin-detox mogelijkheden.

Ook meldt Arno het feit dat de FDA in de VS alle sera (vaccins) heeft afgekeurd. In Europa hebben we de EMA en die bepaalt of een serum of geneesmiddel verhandeld mag worden. De EMA heeft alleen maar een voorlopige vergunning toegekend. Het hele vaccinatieprogramma is een medisch experiment dat loopt tot 1 januari 2024 en het moet elk half jaar gemonitored worden. Dit staat in alle officiële bijsluiters, maar het RIVM en de GGD laat ze niet zien.

Aanvulling van mij: Er is in de VS nu veel te doen over de goedkeuring door de FDA van het Pfizer product genaamd Comirnaty. De documenten tonen een addertje onder het gras. De goedkeuring geldt namelijk voor het Comirnaty product en niet voor het Pfizer-BioNtech product dat nu in omloop is. Bovendien is Comirnaty in de VS nog niet in de handel en liggen de voorraadkasten vol met het voorlopig toegestane BioNtech -product.

De voorlopige toestemming, alle vaccins zitten tenslotte nog in de testfase, blijft overeind voor beide Pfizer-labels voor groepen waarvoor het niet volledig goedgekeurd is (bv. kinderen van 12-15 jaar). Dus wat er in de spuit zit is hetzelfde, maar ze hebben nu 2 labels gekregen. Een verwarrende strategie heeft meestal obscure doelstellingen.

De monitoring tot eind augustus 2021 laat al hoge probleemcijfers zien: 23.252 doden als gevolg van deze sera. In de praktijk wordt 15-20% van de bijwerkingen doorgegeven aan het Lareb. Dus als je dit dodental vermenigvuldigt met 5 (= 20%) dan kom je uit op ruim 116.000 overledenen. Het aantal bijwerkingen staat per 18 juli 2021 op 2.189.537 en dit zijn ernstige problemen zoals thrombose, longembolie, hartinfarct, hersenbloeding en andere inwendige bloedingen.

In feite moet je deze getallen bekijken in verhouding tot het aantal gevaccineerden, maar dit weten we niet, omdat de officiële cijfers niet betrouwbaar zijn. Maar zelfs zonder een correcte beschouwing zijn dit grote cijfers. De cijfers van augustus vertonen een verder oplopende trend. Een dierenarts vult dit verhaal aan met de ervaring van mRNA-vaccins bij dieren: ze zijn ermee gestopt vanwege de vele bijwerkingen. Arno voegt hier aan toe dat de fretten, die de mRNA-testinjecties kregen, allemaal gestorven zijn.

over het Nederlandse vaccinatiebeleid
In het parlement is er een nieuwe wet genaamd ‘Wet Deelgezag’ met 2/3 meerderheid aangenomen. Dit houdt in dat de overheid voor 50% het gezag over het kind krijgt en dat kinderen vanaf 12 jaar geprikt mogen worden. Ook is er afgesproken dat er vanaf 12 jaar geen toestemming van de ouders nodig is. Na de zomervakantie is het plan om prikbussen bij de scholen te plaatsen.

De wet zegt iets anders! Een kind heeft t/m 11 jaar 2 handtekeningen nodig van de gezagdragenden, dat zijn meestal de ouders. Een kind tussen 12-16 jaar heeft naast een eigen handtekening nog 1 handtekening nodig van een gezagdragende (een ouder) en vanaf 16 jaar is een kind medisch meerderjarig.

In de bijsluiters van het vaccin staat echter klip en klaar dat de vaccins pas bestemd zijn voor 16 jaar en ouder. Dit is te lezen op de websites van de fabrikanten, maar het staat niet op het pamflet bij de uitnodiging en veel mensen gaan niet naar de websites van Pfizer of Moderna of Astrazeneca om daar hun informatie te halen. Als je niet wilt dat je kind wordt gevaccineerd, dan is de enige optie dat je voor je kind gaat staan, letterlijk. Het parlement gedraagt zich hiermee crimineel volgens Arno. Ook daarom is er de aangifte.

Correctie: De bijsluiters zijn recent aangepast en melden nu een ondergrens van 12 jaar. Dus je kunt je niet meer op de bijsluiter beroepen. (LR)

In Nederland geldt de ‘Wet Publieke Gezondheid’, ook aangenomen in het parlement met 2/3 meerderheid. Dit is de wet waarop nu alle maatregelen worden genomen, zelfs de avondklok. Deze wet is recentelijk nog strenger geworden, want hieronder valt nu ook de psychiatrie. Dit gaat heel ver, want als ‘men’ vindt dat je een gevaar bent voor de gezondheid, dan mag je worden opgehaald als een psychisch gestoord persoon.

Voorafgaand aan de vaccinatiecampagne heeft zijn kantoor 17.000 artsen aangeschreven en hen gewezen op hun Eed van Hippocrates. Vaccins geven schade en er zijn uitstekende geneesmiddelen tegen virussen zoals ivermectine en hydroxycholoquine, Maar ze worden nu verboden. Er staan forse boetes (€5.000-€150.000!) op het voorschrijven er van. Hij refereert aan huisarts Rob Elens die activist moest worden om zijn patiënten volgens de regelen der medische kunst (en niet volgens het politieke protocol) te kunnen behandelen. Het is het kantoor bekend welke artsen meedoen aan de vaccinatiecampagne en deze mensen zullen eindigen bij het tribunaal.

Over het Europese vaccinatiebeleid
In januari 2021 heeft de Europese Raad een Resolutie aangenomen waarin staat dat vaccinatie nooit verplicht mag worden, dat een vaccinatiepaspoort nooit als ID-bewijs gebruikt mag worden en dat de wet in deze nooit mag worden misbruikt. Zelfs niet met de Wet Publieke Gezondheid! Ze gaan het nog niet verplichten, maar hier kan je zo nodig wel een beroep op doen.

De Europese Raad heeft overigens niets maken met de Europese Unie en ook niet met de Europese Commissie. De Europese Raad staat hierboven. Deze Raad is opgericht voordat de Europese Gemeenschap is opgericht. Het is de hoogste wetgevende macht binnen Europa. Het Europese Hof in Luxemburg heeft op een belangrijk Arrest gewezen. Dit betrof een geval in Praag waarbij een kinderdagverblijf een kind weigerde omdat het niet gevaccineerd was tegen mazelen. De ouders waren toen naar het Europese Hof gestapt.

De uitspraak was dat je ouders mag verplichten om kinderen te vaccineren, maar als je dat niet doet riskeer je een boete van €50. Je kunt het dus afkopen, maar het is juridisch gezien een gevaarlijk kantelpunt. Het Hof stelt immers dat je in het publieke belang mensen mag verplichten tot vaccinatie. Wat we nu ècht voor ogen moeten houden is dat de covid-injectie geen vaccin is, maar een medisch experiment met een proeftijd tot januari 2024. De uitspraak van het Hof betrof een vaccin en niet een medisch experiment. Hier kan je je op beroepen.

waarom zitten we aan deze agenda’s vast?
Alle landen, en ook Nederland, hebben torenhoge schulden bij de Bank for International Settlements (BIS). Deze bank zetelt in Basel, Zwitserland. Dit is een private bank die in handen is van de families Rockefeller en Rothschild. Samen hebben ze een investeringsvennootschap genaamd Black Rock (gehuisvest in Zürich, Zwitserland) waarmee ze bijna de hele wereld in bezit hebben. Ze zijn de eigenaren van de meeste multinationals. Ook Microsoft is in bezit van Black Rock en niet van Bill Gates.

Het runnen van en de controle over hun bezit realiseren ze via bestuurslagen, oa. George Soros. Als eigenaren oefent Black Rock  invloed uit op de banken (het geldstelsel), de gezondheidszorg, het onderwijs (inclusief universiteiten en onderzoekscentra), de bedrijven (de economie), de media en de politiek. Met name de Rockefeller Foundation heeft exorbitant veel geld zitten in alle sectoren van de wereld en bepaalt hiermee de koers van bestuursorganen en publieke instanties.

Geen enkel democratisch gekozen parlement is een volksvertegenwoordiging in de ware zin van het woord. De overheden hebben zich afhankelijk gemaakt van de economie. De economie is afhankelijk van investeringen door banken. De banken zijn in bezit van Black Rock en de basis voor het geldstelsel is de creatie van geld door middel van schulden. We leven op de pof en de schuldeisers hebben het voor het zeggen (LR).

Nederland is een failliete boedel.
Nederland wordt feitelijk bestuurd door een onderneming genaamd The States of the Netherlands Inc. met meerdere handelsnamen. Eén bedrijf met de handelsnaam ‘Regering’, staat ingeschreven in Washington DC.. Hiervan is Mark Rutte directeur. Nederland was het eigendom van United States Corporation Company en deze onderneming is per 25 januari 2021 failliet verklaard en ontbonden. Alle activa zijn verpand aan de schuldeisers en de hoofdschuldeiser is …. de BIS. Nederland is dus het eigendom van de families R. en R.

Wetgeving die ons kan beschermen
Er zijn twee belangrijke wetten: de Neurenberg Code uit 1947 en het Internationale Verdrag Burger- en Politieke Rechten (IVBPR).

 1. De Neurenberg Code is opgesteld in 1947 en is een mensenrechtenverdrag ingesteld na de 2e Wereldoorlog wegens de onmenselijke experimenten die toen zijn gedaan. Het is een onderdeel van het Internationale Verdrag inzake Rechten van de Mens. In deze code staat dat geen mens verplicht mag worden aan een medisch experiment mee te doen zonder zijn onomstotelijke toestemming. Dit wordt nergens op de priklocaties gevraagd. Op basis van de Neurenberg Code kunnen Rutte en de Jonge worden aangeklaagd, want ze vertellen dit niet.
 2. De IVBPR bevat een Artikel nr. 7 dat een absoluut recht is. Dit is een grondrecht en hiervan mag onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid worden afgeweken. In Artikel 7 staat dat je alleen maar mee kunt doen aan een medisch experiment na onomstotelijke instemming. Als je hieraan voorbij gaat, wat het kabinet en de gezondheidsinstanties nu doen, dan pleeg je een oorlogsmisdrijf volgens het Verdrag van Genève en hier staat de doodstraf op. Dit Verdrag valt onder de WIM, dat is de Wet Internationale Misdrijven en deze wet wordt getoetst door een militair tribunaal.

Hoewel er nu misdrijven worden gepleegd van deze allure is de vraag nu “Wie gaat dit uitvoeren? Wie heeft de macht om dit te stoppen?”

De status van Nederland
Nederland is geen soeverein land. De status van ons land zit nogal raar in elkaar. Arno begint met Artikel 21 in de Grondwet: ‘Koning kan geen vreemde kroon dragen; Regering zetelt binnen Rijksgrenzen’. Dit is een artikel uit 1938, maar het is in 1983 aangepast. We moeten de geschiedenis induiken.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitse legers Nederland binnen. Op 13 mei 1940 vertrok/vluchtte koningin Wilhelmina met het parlement Gerbrandy naar Engeland en begonnen ze in Londen een oorlogskabinet. Dus vanaf 13 mei 1940 bevonden Koning en Regering zich buiten onze Rijksgrenzen. Het parlement is het hoogste bestuursorgaan in Nederland en juridisch gezien hadden ze het parlement moeten ontbinden, maar dat hebben ze niet gedaan. Op 18 mei 1940 komt er een verordening van Hitler waarbij Arthur Seyss-Inquart tot Rijkscommissaris van Nederland wordt benoemd.

Hiermee krijgt Seyss-Inquart de macht van de Koning en de Regering. Hij krijgt dus de Kroon èn de Regering. Seyss-Inquart kon hiermee het parlement aanpassen en benoemde Mussert tot leider van het parlement. Op 29 mei 1940 wordt Seyss-Inquart in de Ridderzaal ingezworen door het parlement, dat nu onder leiding van Mussert staat. Onder Nederlands recht is Seyss-Inquart nu officieel Koning en de Regering.

Hiermee is Nederland vanaf 29 mei 1940 officieel Duits grondgebied en eigenlijk niet bezet, zoals bv. België en Frankrijk dat wel waren. Vanwege dat er daar sprake was van bezetting gold daar militair recht. In Nederland gold gewoon de Nederlandse wet. Deze datum is onze Reset-knop en ook die van Duitsland! Sinds deze datum is Nederland feitelijk en officieel een deel van Duitsland. Maar toen begonnen de Duitse legers te verliezen.

Nederland wordt Amerikaans grondgebied..
In 1943 richtten de geallieerden de SHAEF op: Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Onder bevel van generaal Dwight Eisenhower werd er door de geallieerden een plan (Operation Overlord) opgesteld voor een grootschalige invasie in Noord-West Europa. De SHAEF had het commando over een enorm aantal troepen bestaande uit Amerikanen, Canadezen, Britten, Fransen, Belgen en zelfs Nederlanders.

Terwijl de Zuid-Duitse legers nog door vochten op 4 mei 1945 werd op de Lüneburger Heide de wapenstilstand getekend tussen de Noord-Duitse legers en de SHAEF (vertegenwoordigd door generaal Montgomery). Vanaf deze datum staat Nederland onder commando van de SHAEF en niet meer onder Duits commando. En vanaf deze datum werden Nederland en Noord-Duitsland officieel Amerikaans grondgebied. Wij zijn dit nog steeds. De originele papieren hiervan liggen op Kessel’s kantoor.

Ons wordt voorgehouden dat prins Bernard de capitulatie van de Duitsers tekende in hotel De Wereld in Wageningen op 5 mei 1945, maar dit klopt niet. Er is wel een bijeenkomst geweest, maar het is niet wat het voorgeeft te zijn. Duitsland werd verdeeld over 4 commando’s: Frankrijk, Engeland, Rusland en Amerika. Zij zijn de baas over Duitsland. Oost-Duitsland bv. is nog steeds Russisch en Nederland is formeel Duits grondgebied onder het Amerikaanse leger (US Army).

Na de oorlog komt Wilhelmina terug met het kabinet van Gerbrandy nummer 2, dat is ingesteld terwijl ze buiten de landsgrenzen verkeerden. Mussert, leider van het dan zittende parlement, wordt geëxecuteerd. Arno verwacht het officiële vonnis binnenkort te ontvangen. Volgens de Grondwet hadden ze toen onmiddellijk nieuwe verkiezingen moeten uitschrijven, maar dit gebeurde pas in 1946.

Toen is Kabinet Gerbrandy nummer 3 geïnstalleerd. Nederland als Duits grondgebied was en is nog steeds juridisch/officieel bezet door Amerika en dit maakt dat het parlement vanaf 1946 onwettig is. Dit geldt voor alle parlementen die nadien zijn gevormd, tot op de dag van vandaag. Om deze reden is Rutte, formeel gezien dus, geen minister-president, terwijl dat in onze perceptie wel zo is.

wat gaat ons redden?
In juridisch opzicht zijn alle ondertekende wetten en verdragen door het Nederlandse parlement na 8 mei 1940 nietig. Dus ook het Europese Verdrag en zelfs de stikstofwet (de lezing is voor boeren) is nietig. Zowel Nederland als Duitsland hebben een nietige regering. Dit is de Reset-knop voor zowel Nederland als Duitsland. De Reset-knop ligt bij het Constitutionele Hof in België, want Nederland heeft deze instantie niet.

Piet Hein Donner

In Nederland hebben ze iets uitgeschakeld: in 1983 is onder leiding van Piet Hein Donner een artikel aan de Grondwet toegevoegd. Dit is Artikel 120 en het zegt dat de rechter de wet niet mag toetsen aan de Grondwet. Hiermee is een belangrijk deel van de hele rechtspraak uitgeschakeld. Maar Arno wijst er op dat, hoe je het ook draait of keert, het volk is de baas! Alleen, we moeten wel opstaan!

Arno: Eigenlijk staan we juridisch gezien weer op het punt waar Nederland stond in 1795. Hij wijst op 2 kantelpunten in de geschiedenis van Nederland. In 1581 was er het Plakkaat van Verlatinghe waarbij diverse provincies van de Lage Landen zich bevrijdden van koning Filips II. Dit verdrag wordt gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland. Het 2e kantelmoment was in 1795, toen Nederland werd uitgeroepen tot de Bataafse Republiek (met hulp van de Franse legers van Napoleon).

de juridische stappen
Met 5 advocaten wordt er nu een ‘Artikel 12 procedure’ ingediend bij 5 verschillende gerechtshoven. Alle verzamelde bewijzen worden bij de gerechtshoven gedeponeerd. Arno verwacht niet dat gerechtshoven over zullen gaan tot arrestatie van Mark Rutte en medeplegers, maar dat er een beschikking ‘niet ontvankelijk’ zal komen.

Dan is de volgende stap het Internationale Strafhof in Den Haag. Het grondwettelijke deel wordt voorgelegd aan het Constitutionele Hof in België (Nederland, België en Luxemburg zijn op dit punt één). Hij verwacht dat het Constitutionele Hof in België zich zeer waarschijnlijk bevoegd zal verklaren om hier een uitspraak over te doen. Als we juridisch in het gelijk worden gesteld dan is het einde oefening van de huidige maatschappij. In Duitsland speelt het zelfde, het is een niet bestaand land. Reiner Fuellmich is er mee bezig en Arno staat met hem in contact.

Arno: Wat wij kunnen doen is NEEN zeggen! We moeten ons meer bewust zijn van onze positie. En we moeten ons bewust worden van het feit dat er meer mensen zijn die weten wat hier aan de hand is. Dus verbind je met elkaar. In Duitsland zijn ze al een stuk verder. Politie en leger beginnen zich tegen Merkel te keren. Dat gaat hier ook gebeuren.

Lillian Richell,

augustus 2021

3 gedachten over “Een juridische wanboel..

 1. Op zich een goed overzichtsartikel. Toch wil ik er een kritische kanttekening bij plaatsen en dat is de volgende.

  Tijdens mijn gesprek met emeritus hoogleraar Staatsrecht voor Argusoog Radio ben ik uit de droom ontwaakt van te leven in een democratische rechtsstaat, waarin individuen of groepen van individuen een juridisch proces tegen de staat kunnen winnen. Tak geeft tijdens het interview namelijk aan dat sinds 1999 geen enkele Nederlander ooit nog een juridische procedure tegen de Staat heeft gewonnen. Dit tot aan de Hoge Raad, het hoogste juridisch orgaan binnen de BV VerNederland. Dit maakt duidelijk dat het juridische onrechtsysteem niet is ontworpen om de belangen van het individu te behartigen, maar om de belangen van het matrixsysteem te verdedigen. Hieronder de link naar die uitzending:

  https://www.youtube.com/watch?v=3N5hd94mZfk

  Om de illusie van een vrije democratische rechtsstaat in stand te kunnen houden, wordt oogluikend toegestaan dat een oppositionele kracht zich kan ontwikkelen in de vorm van georganiseerde belangengroepen van individuen. Deze zijn echter veelal een gecontroleerde oppositie. Zij organiseren met ogenschijnlijk oprechte intenties mensen die zich willen weren tegen het overheidsbeleid. Maar mensen die zich met het blootgeven van hun gegevens aansluiten bij zo’n club, worden geregistreerd. Het is dus een ideaal middel om de critici te inventariseren. Na enig onderzoek ben ik erachter gekomen, dat de Nationale Bond tegen Overheidszaken ook zo’n club is. Zoek maar eens op de naam van de oprichter ervan, Jordy Zwarts. De zeer authentieke Martin Vrijland heeft als geen ander hier een uitstekende neus voor.

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/bond-overheidszaken-jordie-zwarts-hengelt-tonnen-binnen-maar-bereikt-niets/

  Het gaat er dus om uiterst kritisch te zijn t.a.v. iedere vorm van gebundeld en georganiseerd verzet. Ik heb tijdens mijn Argusoog-periode de malafide werking van een gecontroleerde oppositie zelf aan den lijve mogen ervaren. In mijn beleving is de bevrijding uit deze matrix dan ook een individuele bewustzijnskwestie. Je kunt alleen jezelf bevrijden en anderen helpen dat ook te doen. Niet door een uiterlijk georganiseerde strijd aan te gaan, maar door te leren inzien hoe de matrixgevangenis in het individuele onderbewuste werkt. De sleutel van deze gevangenis ligt ieders individuele onderbewuste.

  1. Dank Arend. Heb de YT-link al opgeslagen. Lijkt me zeer de moeite waard. Nu nog de tijd ervoor vinden. Groet, Lillian.

 2. Ik zou toch niet te veel hopen op al deze Gerechtsinstanties. Na een lange mars door de instellingen zitten deze praktisch vol met aanhangers van de NWO, waar dan de loges een hoofdrol spelen in dienst van de “banksters”. Een eventueel “weerspannig” element wordt dan ook “geneutraliseerd”.
  Soms glipt er wel iets positief door de mazen van het net, maar veel gevolgen zal dit m.i. niet hebben. Tel zeker niet op het Belgische grondwettelijk hof. Dat lijkt eerder op een Stalinistisch politiek volkscommissariaat.
  Daar zitten er in die omwille van bepaalde feiten toendertijd thuis hoorden in de gevangenis. En dat zijn nu juist de elementen met wie er te praten valt.(sic). Intussen heeft het Belgische Hof van Cassatie ook al geoordeeld dat de “Coronamaatregelen” van de regering wettelijk waren : https://palnws.be/2021/09/hof-van-cassatie-oordeelt-dat-coronamaatregelen-wel-wettig-waren/
  met citaat : “Volgens het Hof van Cassatie, het hoogste rechtshof van België, is er geen wettelijk probleem met het samenscholingsverbod, het verbod op onnodige verplaatsingen en het verbod om onnodig in openbare ruimtes te komen, dat vorig jaar van kracht was. Het is de eerste keer dat Cassatie zich uitspreekt over de wettigheid van sommige coronamaatregelen” (=einde citaat). Momenteel zitten we in België opgescheept met een linkse logeregering, en na een lange mars door de instellingen is het Hof van Cassatie ook grotendeels in handen van de “broeders en kameraden”.
  Wat advocaten betreft, is er ook een gezegde : de eerste waarmee U problemen zal hebben, is met je eigen advocaat. Ik ben dan ook zoals Arend, zeer voorzichtig over dit “georganiseerd verzet”, rekening gehouden met het voormelde. Naast een gecontroleerde oppositie is er immers ook een gecontroleerd verzet, via geïnfiltreerde mollen.
  En voor het overige een citaat van Lenin : De macht komt uit de loop van een geweer, en heden uit een spuit.
  Wat m.i. in de Covid 19 tijdslijn ontbreekt is het pakt dat tussen 196 landen en de UNO werd afgesloten in 2005 m.b.t. het Covid 19 experiment. Een pakt waarover er in België een oorverdovende stilte heerst. Ik weet niet of dit pakt ook al aan bod gekomen is in Nederland.
  Het programma van Blavatsky lijkt mij een kopie van de Protocollen. Deze zijn imo de blauwdruk voor deze communistische NWO , onder leiding van het “uitverkoren volk”. Dit blijkt ook uit de studie over de Kabbala door DeAnne Loper in he boek : “ Kabbalah Secrets Christians need to know”. Volgens de Kabbala zijn we immers beland in het 7de millenium met “The Utopian Kingdom of Kabbalah” (pagina 129 e.v.).
  De voormelde tekst geeft inderdaad een goed overzicht, maar onderschat imo de macht en het gevaar van wat ik noem het “Internationaal Crime Syndicaat” dat de wereld in zijn greep heeft, en waar binnen er sporen lopen naar maffia’s allerhande, de loges, de politiek, de media, de banken, de zakenwereld, e.a. maar vooral naar politie & veiligheidsdiensten en het gerecht. Het is een oerwoud waardoor men de bomen niet meer ziet. Een dodelijke kanker, die doorgedrongen is tot de kleinste gelederen van de maatschappij. Mijn beperkte kennis van deze Octopus, heeft mij al wel duidelijk gemaakt, dat met wettelijke middelen, de aanpak van deze Octopus hopeloos is. Een Octopus die in veel gevallen onzichtbaar is, en werkt met “front stores”, met daarbij dan het bedrog, waar in een andere publicatie ook al werd naar verwezen door Mr Pieter Stuurman. Een Octopus die dan ook met alle mogelijke middelen een oorlog voert tegen de “waarheid”. Voor de geïnteresseerden nog een brug naar een zakenschets van het gigantische Covid 19 kluwen :
  https://www.carineknapen.info/forum/algemeen/covid-criminal-netwerk-in-kaart-gebracht
  en de link naar het document :
  Netzwerkanalyse-Corona-Komplex(4) . pdf Download PDF • 20.65MB

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.