Advertentie

Anti-Zionisme groeit onder Joden.


x

Anti-Zionisme groeit onder Joden.

x

Pro-Palestijnse Joodse activisten en -organisaties

beschuldigen Israël van ‘misdaden tegen de mensheid’.

Professor As’ad Abdul Rahman (Chairman of the Palestinian Encyclopedia.)

2011 © Nederlandse vertaling WantToKnow.nl/.be

x

Zo simpel is het protest van Joden tegen de staat Israël.

Een grote groep van Joodse activisten zijn volledig tegen de Zionistische ideologie en de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, de racistische en koloniale politiek tegen het Palestijnse volk en eisen de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. Deze groep wordt sterk ondersteund door de IJAN, dit is de ‘International Jewish Anti-Zionist Network’, een organisatie van activisten in het Westen.
Deze organisatie roept op tot het boycotten van Israëlische producten, investeringen in Israël, en andere campagnes tegen Israël, als moreel wapen en als antwoord op de bezetting van het Palestijnse land door Israël.
De staat Israël, feitelijk de manifestatie van het Zionisme, aldus IJAN, is een ‘koloniaal project dat de herinneringen onteert aan de Europese Joden die leden onder de genocide in Europa’.  

Dit netwerk wijst de Zionistische ideologie en de Zionistische instituten af als: “Een diepe onrechtvaardigheid, die leidt naar een verdere loopgravensituatie waarin het Palestijnse volk te maken krijgt met de etnische zuiveringen en gevangen wordt gehouden in een apartheidsysteem.”, Het IJAN-netwerk geeft hiermee verdere indicaties dat deze politiek impliceert dat elke Jood ‘door het onderdrukken van het Palestijnse volk en het ontwrichten van de Joodse erfenis, verder verstrikt raakt in een legale strijd en de ontbinding van banden met haar medemensen’

Volgens deze denktrant heeft IJAN inmiddels campagnes gelanceerd om steun te zoeken voor haar activiteiten, waarbij het vooral tot doel heeft om een halt toe te roepen aan de steun die het National Jewish Fund krijgt, het fonds dat sinds het begin van de twintigste eeuw verantwoordelijk is voor het stelen van Palestijns land of het in beslag nemen van de geldige eigendomspapieren van de Palestijnse eigenaren.

In Juni 2010 was IJAN de gastheer van de eerste anti-Zionistische bijeenkomst in de VS, in Detroit, die het thema meekreeg: ‘Bijeenkomst van Joden: een confrontatie met racisme en Israëlische apartheid’. Dit symposium bleek een groot succes te zijn. IJAN-activisten kwamen ook samen in 2009 en 2010, die werden gehouden als ondersteuning van de BDS-beweging, geleid door een Palestijnse coalitie van burgerorganisaties.

In Februari 2009, publiceerde IJAN een oproep van anti-kolonialistische Israëlische Joodse burgers aan UNESCO, om het lidmaatschap van Israël op te heffen. In februari 2009 hadden verschillende Zionistische organisaties in de VS en over de hele wereld een verklaring uitgegeven, waarin ze een oproep deden om de BDS-campagne in de ban te doen.

Het IJAN en 34 anti-Zioniste Joodse personen kwamen meteen met een tegenverklaring, waarin stond dat de BDS-activiteiten:
(a) ‘een moreel instrument zijn van een geweldloze, vredelievende response op een de Israëlische kolonialisatie die al meer dan 60 jaar duurt’ en
(b) ‘Deze activiteiten de verantwoordelijkheid bij Israël (en bondgenoten en partners) neerleggen, van het resultaat van de economische activiteiten, culturele- en academische banden die Israëlische instituten gebruiken om de verantwoordelijkheid wit te wassen van de voortdurende misdaden tegen de mensheid.’

Deze anti-Zionistische Joodse activiteiten en organisaties leggen de schuld van ‘de misdaden tegen de mensheid’ bij Israël en haar koloniale structuur, teneinde te voorkomen dat álle Joden verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van de staat Israël. Zij verwerpen categorisch het anti-semitische label dat de Zionisten op de campagnes van het BDS willen plakken. Volgens hen zijn hun campagnes niet geworteld in ‘anti-Joods sentiment tegen de dagelijkse, brutale bezetting van Palestina en de militaire dreiging in de regio, door de daden van de staat Israel’.

Auschwitz-overlever Dr Hayo Meijer is duidelijk met zijn statements: "De staat Israël bestaat niet". En wat dacht je van deze tekst van een kenner...: "Israël handelt zoals de Nazi's dat deden". (klik voor artikel)

Deze valse, anti-semitische claims, zijn volgens het IJAN, ‘verstorend voor de ware aard van de Palestijnse worsteling en tevens een verraad van de lange historie van de eigen Joodse overlevingsstrijd en haar weerstand tegen vervolging.’
Dergelijke groepen Joodse activisten tonen de noodzaak aan van ‘gerechtigheid in Palestina, waarin niet inbegrepen is de Joodse dominantie en kolonialisatie van het Palestijnse volk, waardoor Israël een racistische staat is, die er alleen is als een soort ‘Joods-privilege’.

De wet van de wederkerigheid
Deze groepen Joden van over de hele wereld hebben zichzelf altijd als de stem van het Joodse geweten opgeworpen, die de alarmbel dient te luiden tegen vervolging van mensen, gebaseerd op ras, geslacht, huidskleur of etniciteit. Het is in de loop der eeuwen altijd zo geweest dat het juist de Joden waren, die als eerste in het geweer kwamen tegen vervolging op basis van racistisch-koloniale systemen, vanuit het gevoel dat zij de volgende in rij zouden kunnen zijn die een dergelijke vervolging te wachten zou kunnen staan.

Consciëntieuze Joden hebben de zekerheid van de ‘wet van de wederkerigheid’ geleerd, door Mozes onderwezen en die achter deze ‘gouden regel’ stond, die uitlegt: ‘Behandel je buur zoals je jezelf behandelt’. Deze wet van wederkerigheid, of de ‘wet van reciprociteit’, kennen we allemaal als het populaire gezegde:  ‘Wie goed doet, goed ontmoet’.  In de Thora staat nota bene geschreven: ‘Hij die met het zwaard leeft, zal door het zwaard sterven’. Waar het de Zionistische entiteit betreft, betekent dit dat het in beslag nemen van andermans land en het wegnemen van andermans leven, op dezelfde wijze terug zal komen bij de veroorzakers.

Het is de strategie van de BDS-campagnes, die gesteund worden door het ‘International Jewish Anti-Zionist Network’ (IJAN) om het Israëlische apartheidssysteem tot een halt te roepen, met dezelfde strategie waarop ooit het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime tot een einde werd gebracht.

Het is inderdaad zo dat consciëntieuze Joden tegen de Zionistische ideologie zijn, vanuit de basisgedachte dat het principe ervan racistisch en discriminerend is. En tevens gedoemd is te leiden tot de Zionistische identiteit. Zij probeert de Joodse gemeenschapen te beschermen voor de gevolgen van de voorspelde verwoesting, zoals die door elke Christelijke fundamentalist in het Westen en Westerse inlichtingendienst wordt voorzien.

‘De oorlog tegen het terrorisme is een strijd die op meerdere fronten wordt gestreden, zodat de inzet van massavernietigingswapens kan worden voorkomen. Wapens die Tel Aviv en andere grote Westerse steden kunnen treffen, in het bijzonder natuurlijk New York en Washington D.C. En dat is preciés de reden dat de overleving van het Palestijnse volk en die van het Joodse volk, met elkaar verweven zijn’, aldus IJAN, en dat deze wordt bedreigd door de Israëlische rascisten en het koloniale Zionisme.


17 gedachten over “Anti-Zionisme groeit onder Joden.

 1. Hallo,

  Volgens mij zijn de echte Joden niet gelukkig met Israël (eufemisme) om dat God ze het heilige land heeft uitgeschopt en het een gotspe is om terug te keren voor de Messiassen ze terugroept. En helaas zijn er meer Farizeeërs dan Thora belijdende Joden.

  Een warme groet,

  Dzyan

 2. Israel is gewoon een strategisch stuk land (basis) van Rothshield (plus de zwarte adel/vaticaan). Ze gebruiken het Amerikaanse leger (gelinkt aan de vn) voor hun te bereiken doelen, namelijk de verovering van de hele regio, waarbij Iran het volgende doel zal zijn. Het doel, de grondstoffen plus het vestigen van een centrale bank.
  De geldpers kan dan aan, waarbij het veroverde land (de staat) geld kan lenen met rente, dit alles gecreeerd uit het niets. (de bevolking ook in Nedrland is hier het slachtoffer van)
  Een vrome jood heet geen thuisland nodig, want leeft met god in z,n hart waar ook ter wereld (van een rabijn vernomen).
  Plus dan heb je nog het verhaal van de Khazaren, die het jodendom hebben aangenomen , maar geen semieten zijn, maar wel een groot deel uitmaken van de joodse gemeenschap , ook in Israel.
  Er wordt een strategisch spel gespeeld, waarbij het judaisme is gekaapt door een kleine groep bankiers/multinationals , die het Israelische volk misleiden.

 3. Erg goed dit artikel. Hier wordt duidelijk gemaakt dat Israel niet synoniem is met Joden.
  En je kunt dus tegen Israel (alle door Israel veroorzaakt ellende) zijn zonder dat je tegen Joden bent.
  Het geeft ook aan dat heel veel Joden liever vreedzaam met de Palestijnen zouden samenleven dan dat ze met de Palestijnen in oorlog zijn.

 4. Joden zijn in het westen nooit een terroristische, noch andere bedreiging geweest. Vroeger niet en nu ook niet.Moslims wel…Joden hebben geen geschiedenis van meer dan 1000 jaren gewapende aanvallen op Europa, India, Afrika, Oost- en Centraal Azië.Moslims wel… De strijd in het Midden-Oosten is geen territoriale, maar een ideologische strijd.Het is een conflict tussen een mentaliteit die dateert uit de Middeleeuwen en een andere mentaliteit die behoort tot de 21ste eeuw. Het is een conflict tussen beschaving en onderontwikkeling, tussen de beschaafden en de primitieven, tussen barbarisme en rationaliteit. Het is een conflict tussen vrijheid en onderdrukking, tussen democratie en dictatuur.Palestijnse schoolkinderen wordt systematisch geleerd om joden te haten, de media zitten vol met jaren ’30-stijl racistische nazi-propaganda; passages uit de Koran worden geciteerd als bewijs van de joodse trouweloosheid, de Holocaust wordt behandeld als een zionistische hoax gericht op het chanteren van de Westen.De wereld veroordeeld Israël en niet de PA/PLO-doodscultuur. Is het niet uitermate vreemd dat de wereld toestaat dat zelfmoordenaars zich tussen onschuldige Israëlische burgers opblazen? Is het niet merkwaardig dat er door de wereldgemeenschap geen enkele veroordeling plaatsvindt voor deze misdaad tegen de menselijkheid?Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs?Wie protesteert in Nederland als Hamas Palestijnen executeerd die volgens hun lid zijn van Fatah, van andere terroristische groeperingen of collaborateurs zijn? Wie protesteert als Hamas huizen van Palestijnen vernield, zoals recentelijk in Gaza? Wie protesteert als Hamas een kinderkamp van de VN tot de grond toe afbrand, omdat ze die als concurrent zien voor hun eigen kinderkampen waar kinderen geleerd worden om joden te haten en zelfmoordenaars te worden?Vorig jaar zijn er zo’n kleine vijfhonderd Palestijnen vermoord door wat je cynisch “hun eigen mensen” zou kunnen noemen.En dat zeg ik niet. Dat zeggen instanties als Amnesty en The Palestinian Independent Commission for Citizens’ Rights.Als een Jood een Arabier doodt, komt dat in alle kranten en regent het VN-resoluties en internationale veroordelingen op de hoofden van de Israëlische staat, als een Palestijn een andere Palestijn doodt, is het alsof het nooit is gebeurd.Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd 50 miljoen vluchtelingen. Vandaag zijn alle vluchtelingenproblemen van voor de jaren 1950 opgelost. Allemaal, behalve een – het Palestijnse.Er kwamen geen kampen voor joodse verschoppelingen/1 miljoen . Maar wel voor zogenaamde Palestijnse vluchtelingen, die zich van 710.000 in 1950 vermenigvuldigden naar een babyboom van meer dan 4,7 miljoen in 2010.Palestijnen krijgen ook geen kans duurzaam een nieuw leven op te bouwen in de Arabische landen. In Europa en Noord-Amerika kunnen ze staatsburgers worden. Maar een Palestijn kan in Egypte of Syrië geboren worden, leven en sterven zonder ooit de nationaliteit te krijgen.De discriminatie van Palestijnen in de hele Arabische wereld is enorm.Door de geschiedenis heen hebben Palestijnse leiders alle kansen laten schieten land in ruil voor vrede te krijgen en een staat te stichten met alle goodwill en geld van de wereld aan hun kant. Zo hadden ze Israël tot goed buurmanschap kunnen verleiden. Altijd verkeerde keuzes gemaakt, met het eigen volk als slachtoffer.Dat is de ware tragiek van het Palestijnse volk: leiders die geen onderscheid maken tussen mens en bom, leven en dood, kind en soldaat, moskee en wapendepot, vriend en vijand.STOP met Israël te DEMONISEREN en kijk ook eens hoe het in de omringende landen van Israël hoe het DAAR aan toe gaat, KIJK en VERGELIJK met de Midden-Oostenlanden!http://szrzlj3.blogspot.com/2010/04/antisemitisme-vanuit-links.html

  1. Één reactie Max: Israël komt steeds verder in isolatie, gewone mensen van vlees en bloed neem je niet in de maling met ‘land voor vrede’, land dat je eerst steelt en dan onder voorwaarden weer teruggeeft.. Israël is ZICHZELF aan het demoniseren, door deze rol héél overtuigend te spelen..
   En nu niet zo’n zielig verhaal hier ophangen. Max. Gewoon feiten noemen: diefstal van land en goederen (geen WOORD erover in je reactie!!) en onderdrukking van een volk, met tanks, fosforbommen, vliegtuigen en helikopters. Mensen in kampen opsluiten zoals de Joden niet past, zeker hen niet. Weleens een Palestijnse tank gezien, een helicopter misschien? Stop met Israël te demoniseren..?? Wat een bizarre opmerking. Kijk naar de Jood met het spandoek boven het artikel; het is een Jood die het zat is!
   Ohja, dat opblazen van zelfmoordenaars, die hadden we een tijd niet gehoord.. Nog maar een keer andersom gezegd? ‘Hoe desperaat moet je worden/zijn om jezelf op te blazen als daad van wanhoop’? Weleens bij de bakker gestaan en iemand horen roepen: “5 Broden, anders blaas ik mezelf op’..?

  2. @Max
   Wat een ongelooflijke Zionistische prietpraat en propaganda.
   De Zionisten willen een groot Israël ten kostte van de Palestijnen en Arabieren.
   Al decennia lang zijn ze bezig met etnische zuiveringen.
   Elk vredesoverleg wordt moedwillig getorpedeerd door onaanvaardbare acties van de kant van Israël.
   Zoals het bezoek van Sharon aan de tempelberg op een politiek gevoelig moment en het graven op Moslim heilig grond.
   Pure provocaties!!
   Ook de eis van de VS en Israël, dat Hamas moesten meedoen aan de Palestijnse verkiezingen, terwijl ze dit zelf weigerden, was een valstrik.
   De enorme winst van Hamas werd door hen niet geaccepteerd en zodoende werden de Palestijnen uit elkaar gespeeld.
   Hamas annexeerde de Gazastrook en was hiermee een makkelijk doelwit voor Israëlische staatsterrorisme!
   De mensen in de Gazastrook werden langdurig onthouden van allerlei dagelijkse basisvoorzieningen en werden met geavanceerde en verboden wapens aangevallen.
   Israël viel zelfs ambulances aan, wat in strijd is met het Internationaal oorlogsrecht. Niet voor niets is Israël het land met de meeste VN resoluties!
   Denk alleen nog maar eens terug aan de barbaarsheid in de oorlog tegen het Libanese volk!
   Moeten we het dan nog eens hebben over ex Premier Sharon, die buiten de muren van een “vluchtelingen kamp”, twee voetballende Palestijnse tienerjongens afschiet.
   Puur in koelen bloede.
   Max, zoals zo vaak zijn slachtoffers daders geworden.
   Dit is zeer te betreuren!

  3. Lieve Max,

   Ik voel met je. Het moet verschrikkelijk zijn als je er achter komt dat je misschien niet de hele verhaal (waarheid) hebt gehoord en daardoor denkt hoe je denkt.
   Dat niet alle Palestijnen lieverdjes zijn dat kan. Dat is nergens op de wereld, dat is juist ons probleem. Er lopen inderdaad ´lelijkerds´ rond die niet hetzelfde willen dan wij…namelijk vrijheid en vrede.
   De palestijnen zijn van binnen kapot gemaakt. Ze hebben al JAREN oorlog en onrechtvaardigheid voor de deur, waar ze niet om hebben gevraagd. Israel heeft het recht gekregen om in deze streek een eigen staat op te gaan bouwen. Dit betekent niet dat je dus ook monter er op los bouwt en grond inneemt zonder te vragen en mensen van hun land wegjaagt.
   Dat de palestijnse kinderen NU wel niet altijd even leuk over Israel denken lijkt me nogal logisch.
   Hoe langer je dat kweekt, zulke voorordelen en haatgevoelens, blift het levendig. Ook in Nederland zijn er 14 jarigen die denken dat alle Duitser nazi´s zijn. En kijk maar naar de media in Engeland over Merkel en de crisis of naar Griekenland….meteen wordt de Duitser weer als nazi uigemaakt.
   Dus accepteer dat wat met Palestina is gebeurd niet zomaar even snel overgaat…..dit heeft veel tijd nodig en ook oprechtheid. Erkennen wanneer fouten zijn gemaakt en ze gewoon niet meer doen.

   Denk in liefde….ook vertellen ´ze´ je iets anders

 5. Erg goed artikel.
  Een natie die door terroristen is gesticht, daar kan niet veel goeds uit voortkomen. De eerste generaties politieke leiders waren regelrechte terroristen die met veel geweld en bloedvergieten de Palestijnen letterlijk hun huizen uit ranselden. Die moordden, plunderden en dies meer. Menachem Beghin, stichter van Likoed, pochtte er openlijk over. Dit clubje uiterst gewelddadige terroristen bestond, naast Beghin uit oa. Ben Goerion, Moshe Dayan, Ariel Sharon, Golda Meir, Yitzhak Rabin en, niet te vergeten : de bejaarde president Shimon Peres als meest bekenden. Het spoor dat zij hebben getrokken, blijft als een kanker verder doorwerken in de hele Israelische samenleving. Vandaar dat ik het verzet, deze keer niet van kunstenaars en schrijvers, maar van de gewone Joden die hun hart laten spreken, geestdriftig toejuich. Ik hoop echt dat deze protestbeweging zich als een olievlek verspreidt en dat de hele zionistische gangsterbende van de top verdreven wordt.

  1. Ik heb nog niet de gehele video bekeken maar het blijft interessant, het is het spannendste maar ook het meest gruwelijke ‘hans en grietje sprookjes verhaal’ dat je kan bedenken, misschien moet je wel kunsten makende eigenschappen hebben om er iets constructiefs mee te kunnen of er in te kunnen zien, alleen jammer dat er gerust wel weer een groepje zal zijn die dit als aanleiding zal zien om overtuigd en bekeerd hun kop kaal te scheren en rare militaire schoenen kistjes te gaan dragen en foute plakplaatjes op de onderarm en hard in een groepje schreeuwen dat de zegen er aan komt maar dan in het germaans, en dat er mensen groepsgewijs 20 tegen 1 (‘helden’) in elkaar moeten worden geslagen omdat ze niet van de ‘zuivere’ stam zijn en dat soort tijdloze flauwekul.

   Quote:

   ” Jack B. Otto has the authored the book World War III. It is an expose? of massive corruption in high places. The conspirators comprise a large satanic cult that pretends to be Jews. They control the world through international banking and all it can buy. Discover how their Illuminati organization fomented the French Revolution, American Revolution, Communism, Nazism, Civil War, the United Nations, World War I, II and soon III ”

   http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/jack_otto_-_forbidden_knowledge_video

   De aankomende nieuwe president van de US of A hebben ‘ze’ al weer een chirurgische hersenloze lobotomie gegeven, net als bij bush junior een tijdje terug, in het begin was bush junior een goede spreker en toen had ie ineens twee duidelijk zichtbare ritssluitingen op z’n hoofd en was het een incoherente brabbelaar geworden, en dan ben je uiterst geschikt als touwtjes pop video prompter voorlezer.

   Rick Perry Full uncut “drunk” Cornerstone New Hampshire speech 2011
   http://www.youtube.com/watch?v=21z30aNO3cA

  2. Het is vooral David Icke geweest die mij de ogen deed openen. Voor mij waren zionisten en Israël één en dezelfde..?! Tja, ook gebrainwashed waarschijnlijk..?! Orthodoxe joden zouden het opnemen tegen Palestijnen, bijv. om nederzettingen te verdedigen.. Het verhaal gaat veel verder; de Zionistische club aan de top van de Amerikaanse regering, lopend door de draaideur die van de banken naar de regering en kringen dicht om de regering draait. En weer terug natuurlijk. Kijk naar alle toppers rondom Barack Obama. Van Geitner naar Polson, van Greenspan tot Wolfowitz.. Maar nog veel engere, creepy mannetjes (opvallend dat er bijna geen vrouwen tussen zitten idd..!). Wat dacht je van Philip Zelikow, Michael Chertoff en Rahm Emanuel (Obama’s persoonlijk adviseur!), de nog niet politiek actieve Lloyd Blankfein, Goldman Sachs (een bank té groot om aan te pakken volgens Obama..) en last but not least chief-creep: rothschild-zionist en wereldbank-voorzitter Robert Zoellick
   Het grote probleem is feitelijk dat vredelievende mensen wellicht te vriendelijk zijn. Dat wraakzuchtige mensen overheersen en excelleren op het grote podium.. Een publiek dat niet nadenkt toesprekend..!

 6. Lieve mensen,

  De wereld is op zijn kop…..en dat is goed want dan kunnen we alles weer opnieuw bekijken en oude fouten niet meer toelaten.
  Super dat in Israel ook mensen (joden) leven die het niet eens zijn met het beleid van hun leiders, die kompleet zijn doorgeslagen.

  Ik kan jullie vertellen hoe het is als je als Duitser door het leven gaat. Ik ben van de 60er jaren. In Nederland sinds 16 jaar.In Duitsland al heb ik mijn hele leven lang moeten aanhoren hoe slecht de Duitsers niet zijn (geweest). Barbaren, moordenaren, faschisten etc.
  Ik heb ieder jaar weer op school in Duitsland het hele verhaal ‘geleerd’ hoe fout Duitsland in de oorlog was.
  Als mensen een vlaggetje van Duitsland op hun auto hadden, of jas of waar dan ook…..waren het voor ons ‘inziende’ Duitsers gewoon nazi’s.
  Ik voelde me (waarschijnlijk ergens nog steeds) schuldig.
  Schuldig aan de dood van miljoenen joden, schuldig naar alle buurlanden toe.
  Schaamte voelde ik voor het oorlogsgebeuren. Ik keek de film Schindler’s list en ik moest overgeven omdat ik een heel rechtvaardig mens ben en deze onrechtvaardigheid niet kon verdragen….
  Nu weet ik het iets beter…..niemand kan het goed praten wat er gebeurd is…..maar als je maar een keer kritiek uit op Israel dan weet je het wel als Duitser. Dat is politisch niet correct en dat mag absoluut niet. Je krijgt de hele christelijke EN joodse gemeenschap over je heen. In Duitsland zijn er veel kritische joden als Friedman en Broder die ook niet ervoor terug deinzen om iedere andere ethnische groep in Duitsland (Sudetenduitsers) hun lijd tijdens de oorlog af te spreken. De voorzitter van de Sudentenduitsers hield een speech en vergeleek het leid van deze groep ook met de holocaust. Nou de hut was te klein voor de joodse gemeenschap want er was maar een holocaust en dat was die aan de joden.
  Dat is in mijn ogen macht. Praat mensen een schuldgevoel aan en je hebt ze de komende decennia´s in je hand.
  Dat is wat de joodse machtelite (zionisten) in de hele wereld doen, niet alleen in Israel. Steeds weer de holocaust gebruiken om eigen criminele en mensenverachtende acties te rechtvaardigen.
  In de heilige schrift van het jodendom staat geschreven dat Israel met aanvallen moet rekenen. Wie heeft dit verzonnen? Is dat niet ook ´iets´ wat gebruikt wordt om mensen in het gareel te houden. Mensen decennia´s lang bang te maken voor ´aanvallen´.

  Zo gaat dat de een hebben ze een schuldgevoel aangepraat de anderen maken ze bang.

  Ik weet nu meer over deze dingen omdat ook hier een doofpot over open ging. De ´boze machtselite´ is OVERAL vertegenwoordig. Laten we ons niet gebruiken, laten we mensen zijn en geen onmensen.
  Hitler was vegetarier en vrijmetselaar en hij had machtige vrienden in de hele wereld. Het land Israel moest komen en hij heeft door het vermoorden van onschuldige mensen (de rijke, machtige joden waren al lang welkom in de VS)ook ervoor gezorgd. Waarom denken jullie zijn zoveel nazi´s naar de oorlog ontsnapt naar landen in Zuid-Amerika? Omdat ze support hadden…..door dezelfde mensen die nu een wereld-dictatuur ambitieren.

  Lang leve Israel en de goede mensen die daar leven……
  Lang leve de Iran en de goede mensen die daar leven…..

  NO WAR MAKES SENCE

  Namasté

  1. @Monika, De goeden moeten dan onder de kwade lijden,het is onrecht van meer dan zestig jaar geleden.Ook wel ontstaan in een ernstige crisis van de jaren 30, zulke gevoelens liggen nu ook op de loer en er hoeft maar iemand op te staan die voeding geeft en de vinger blijft wijzen naar een bepaalde groep en ja je kan zulke toestanden zo weer krijgen.Als je de bijbel leest dan zie je dat de Joden in die tijd hun land zijn uitgejaagd en verspreidt over de wereld, door de christenen worden de Joden verantwoordelijk gehouden voor het mishandelen en kruisigen van Jesus, zelfs Pontius Pilates twijfelde aan het schuldig zijn van Jesus,hij liet het daarom aan de joden zelf over en `waste zijn handen in onschuld`de joden geloven dan ook niet dat Jesus ooit bestaan heeft, ze wachten nog steeds op de komst van hun messias.Ik ga de enorme genocide destijds van Nazi-Duitsland niet bagataliseren natuurlijk,de uitvoering van Hitlers plan is duivels slecht geweest, maar zal mensen van na die periode zeker niet verantwoordelijk houden voor de daden van zijn voorouder.Het is net zo onzin dat Surinamers onze generatie er nog voor aanzien dat onze voorouders ooit in slaven hebben gehandeld en uitgebuit en wij rijk zijn geworden van de handel van produkten in de koloniës. Elk volk heeft bloed aan de handen op de een of andere manier,kijk naar de geschiedenis van de Japanners, De Turken( ottomaans rijk)onze Napoleon, de Romeinen enz. en 60 jaar na dato zijn er nog veel meer mensen dan de zes miljoen slachtoffer geworden van oorlogen en geweld vaak tegen hun eigen soort (zoals in Afrika bijv.)maar het is altijd handig in te blijven spelen op schuldgevoelens van een volk om dat te krijgen wat je wilt.Jammer is wel dat de Verschillende Hitlers die na de oorlog zijn opgestaan, lang en stevig in het zadel hebben gezeten en ongemoeidt zijn gelaten, dat er mee gehandeld is en er wapens aan zijn geleverd om hun misdaden te plegen,het opstaan van wrede heersers is al zo oud als de mensheid, dit tot op de dag van vandaag.Ik ben van `54 en ben als het ware opgevoed met de verhalen van de oorlog, tot in den treure toe heb ik het gehoord,het lijden is in tijd van zo`n noodsituatie voor iedereen hetzelfde ongeacht welke bevolkingsgroep dat ook is,als er honger, gebrek en angst is voelt ieder mens dit hetzelfde.Oke destijds zijn we `bevrijdt`door de canadezen en Amerikanen, ook wij die dan Marshalhulp kregen voor de opbouw,zijn in zekere zin hiermee gegijzeld door Amerika en nog steeds willen wij Amerika en zeker ook Israel niet veroordelen, `wat ze ook uitspoken`deze sentimenten zijn er tot vandaag,dus!!!

  2. hai google eens,

   het ontstaan en de rol van De Rockefeller foundation, en de Rockefellers, de rol van prescot Bush(ja die), google eens de Rol en ontstaan van de bekendste askjeNAZImjoden de Rothschilds rond 1700 net onder Frankfurt.
   Wat dacht je van driedubbelspion BORIS (Henry Kissinger).

   de oprichting van de Rothschilds en ondersteuning van Karl Marx zie de cheque van wat was het ook weer 6000 dollar is bewaart in een museum in londen.

   Orda et chao.

   stook in 2 kampen .

   En vul je zakken.

   Kijk nu eens goed om je heen in de wereld.
   In de EU zie je nu ook kopstukken plaatsnemen van Government Sachs,(Draghi, Monti , en Papa Greece).

   10 jaar geleden stonden de centrale banken van IRAN ,IRAK,N-Korea,CUBA, Libie,Venezuela en ik ben er een paar vergeten .
   Nog niet onder invloed van de Rode schilden.

   De GOUDSMID uit de buurt van Frankfurt.

 7. Je hebt Jodendom, je hebt Zionisme voort gekomen uit het Jodendom.
  Anti Zionist is nog weer wat anders als anti semiet, het is allemaal erg verweven.
  Heb veel contact gehad met Joden en nog, heb veel fantastische mensen gekend van Joodse afkomst, ook enkele klootzakken, en dat zouden dan de rot Joden moeten zijn.
  Een probleem is zo als bij veel andere minderheden het nepotisme, maar goed ik heb veel heel veel mooie en goede herinneringen uit mijn Amsterdamse tijd, en soms nog contact.
  Wat ik elke dag gemist heb bij het verlaten van Amsterdam is hun gein, en onverwoestbaar optimisme.
  Mijn ouders hebben veel Joden het leven gered in de laatste oorlog,
  weinig dank ondervonden, maar goed daar hebben ze het ook niet voor gedaan.
  Persoonlijk vind ik Joden heel wat plezanter om mee samen te leven als Moslims, maar goed daar ken ik ook hele fantastische mensen van,
  ik ben toch een racist, want ik vind dat ze eigenlijk in hun eigenland onder hun eigen volk zouden moeten leven, maar goed we zullen het moeten nemen zo als het valt, de grote boosdoener is natuurlijk de manipulatie, maar we zijn maar mensen.

  1. zionisme vs joden Misschien is het Zionisme wel bedacht door bepaalde groepen die het ‘Jodendom’ als masker willen dragen.. Slim natuurlijk, vooral ná WW2.. Dan heb je bij voorbaat al de sympathie van veel mensen op de wereld.. Toch?

   Hoe erg moet het worden in Israël als Joden al roepen dat de Palestijnen worden behandeld zoals Joden in WW2..? Kijk eens naar dit artikel over Auschwitz-slachtoffers die het keihard opnemen voor de Palestijnen.
   http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/auschwitz-overlevende-over-palestina-nooit-meer/

   Of naar dit artikel, waaruit keihard de banden tussen Israël en Iran blijken.. http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/joden-in-iran/

   Enne.. wist je dat er een internationaal anti-zionistisch joods netwerk is..? http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/anti-zionisme-groeit-onder-joden/

  2. GuidoJ, Ik ga deze sites allemaal niet lezen, maar ik geloof je op je woord, wat je hier schrijft.
   In de verenigde staten, heeft heel lang de Joodse maffia geheerst, en waarschijnlijk is dat nog zo.
   Uit gegevens kun je lezen dat zij, de films over de Italiaanse maffia lieten maken, om zodoende van achter die facade uit te werken.
   Het is het wisselen van de wacht dan die en dan weer een andere machts groep, met hun malversaties, bedrog en macht via chantage.
   De chantage op de overheid op de personen die deze vertegenwoordigen,
   is waar hun macht ligt, zo ook wordt het Zionisme, Israel, en toch ook een stuk JOdendom in stand gehouden.
   Wat de bevolking de oude blanke Amerikan te verduren hebben, zonder dit vaak zelf niet te beseffen gelukkig maar, anders zouden daar ook pogroms voor komen.
   Pieter Stuyfesant was er op tegen om de Joden uit Suriname naar Nieuw Amsterdam te laten komen, hij wist wat een macht zij konden ontwikkelen, ze zijn rücksichtslos.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.