Advertentie

Auschwitz-overlevende over Palestijnse onderdrukking: NOOIT MEER!


Hebben deze seculiere Joden het verkeerde bord vast, of zitten wij in onze gedachten vast-geroest..?!

Het was voor mij als schrijver van dit artikel een heftige openbaring om het verhaal te schrijven en samen te stellen, met de informatie die jij hieronder kunt lezen. In eerste instantie wist ik me, met m’n steeds heftiger wordende afkeer over het gedrag van ‘Israël’ ten opzichte van de Palestijnen, geen raad. Want hoe konden dit nu de Joden zijn, die zélf zouden moeten weten wat het is om te worden onderdrukt. “Zijn dit nu de Joden die zélf zo verschrikkelijk te lijden hebben gehad?”

Deze gedachte bleef de laatste jaren maar door mijn hoofd spoken; hoe kon dit nou wáár zijn.. Een volk dat eerst onderdrukt en vernietigd is geweest, onderdrukt en vernietigd ‘op haar beurt’ nu een andere volk? Middels een verschrikkelijk soort fascistoïde gedrag, van onderdrukking, machtswellust en tirannie? Ik begreep er niets van… Totdat…

Totdat ik -een maand geleden- de presentatie van David Icke mocht bijwonen in Amsterdam en me de schellen van de ogen vielen.. Wat een openbaring! En ik had het goed.. De Joden die hadden geleden onder het Nazi-regime, ZIJN NIET DE JODEN, die het Palestijnse volk zo afschuwelijk behandelen.

Het zijn ‘ANDERE’ joden die de bizarre onderdrukking van het Palestijnse volk op hun geweten hebben. Het is de ZIONISTISCHE beweging, die niets anders voor ogen staat, dan van de staat Israël een machtsstaat te maken. Is dit de grootste doofpot waarvan inmiddels ÓÓK het deksel begint te bewegen..?

Telkens de bewijzen dat het niet het Joodse kerngeloof is dat de anti-Arabische haat predikt.

Het gaat naar mijn idee vooral om het achterhouden van deze waarheid door met name de main stream media. Zij laten een plaatje zien van één Israël, het ‘zielige land’ dat zich maar moet verdedigen tegen de agressieve Arabische landen. En straks is er ook nog Iran, jeweetwel.., met die atoombom-die-ze-gewoon-aan-het-maken-zijn.. Daarover twijfelt u toch niet, moet je die Ahmedinidjad zien, wat een gluiperd niet..? Dát is het beeld dat jij dient te slikken, voor ogen moet krijgen.  Keer op keer.

Maar dat de Zionistische staat Israël ZELF EEN KERNMACHT is, dient in stilte te worden gedeeld.. Iets dat vooral niet te vaak, en het liefst helemáál niet gezegd  zou moeten worden; ssssstt..! Deze ‘staat’ Israël stopt zelfs de Jood die dit verhaal openbaarde, voor zijn leven lang in de gevangenis. Wegens het lekken van staatsgeheimen..

Maar laten we nu eens kijken naar de uitspraken van échte Joden.. De mensen die om andere mensen geven, sympathiek zijn; Joden zijn, zoals ik ze ook ken, hartelijk, intelligent en warm van hart.

“Mensen (joden) die meegemaakt hebben wat ze hebben meegemaakt, bijvoorbeeld onder Hitler, behoren NOOIT bij anderen te doen, wat hen is overkomen! Fascisme is een schandalige uiting van macht en onderdrukking.”

Dit zijn de letterlijke woorden van Dr. Hayo Meijer, overlevende van het kamp Auschwitz die zich in de onderstaande documentaire uitspreekt over de weerzinwekkende onderdrukking van het Palestijnse volk door de ‘staat Israël’.

Hij komt tot de conclusie dat Israël geen Joodse staat is…!!

En laat ik nou bij David Icke, vorig jaar December, preciés hetzelfde verhaal gehoord hebben… Jeetje.. In een presentatie die aan duidelijkheid niets te wensen overliet, ging David Icke haarfijn in  op het feit, dat de staat Israël, niets te maken heeft met ‘Joden’…

Dat deze staat is opgezet door de Rothschild-‘joden’, en dat het vlak ná de Tweede Wereldoorlog vooral de Rockefeller-familie was, die ruimte zag voor haar agenda van overheersing, machtswellust, hebzucht en onderdrukking.

De ‘staat’ Israël is daarmee sinds die tijd een dekmantel geworden voor de agressieve en repressieve methoden van onderdrukking van deze Rothschilds. Maar vergis je niet in hun macht; zij zijn ver vertakt in de wereld. Vooral in de machtsregionen van deze wereld. Bijvoorbeeld de politieke macht in de VS, van oudsher de ‘bondgenoot’ van Israël.

De macht van deze Zionistische ‘Joden’ is groot en hun tentakels reiken ver. David Icke is duidelijk in zijn verhaal over deze ‘club’.. Het reikt echter té ver om zijn verhaal hier helemáál uit de doeken te doen, maar het komt erop neer, dat deze Zionistische beweging nietsontziend is. Letterlijk over lijken gaat, om ‘hun’ land, hun ’thuisbasis’ (…) te verdedigen.

Met betrekking tot de brutaliteit die deze bondgenoot van de VS, de ‘Zionistische’ staat Israël, uithaalt, hoeven we slechts te kijken naar een boek vol voorbeelden van valse vlag-operaties, waarbij deze staat Israël grote ‘broer’ US laat optreden tegen haar ‘vijanden’..

Hier geven we in dat opzicht graag het voorbeeld uit 1967, waarbij het de bedoeling was de VS in stelling te brengen tégen Egypte, een toenmalig aardsvijand van de ‘staat Israël’.. Een actie die nota bene gericht was tégen de VS.. Maar -en daarom plaatsen we ook het voorbeeld- de actie mislukte en liep op ‘niet geplande wijze’ af..!

De US-Liberty, een boekje  open!
Het Valse Vlag-incident in 1967, waarbij ‘Israël’ het Amerikaanse schip ‘Liberty’ tot zinken bracht, toont aan hoe gewetenloos de Rothschild-joden handelen. Het was in dit geval de bedoeling dat Egypte de schuld zou krijgen van deze ‘smerige actie gericht op een onbewapend Amerikaans verkenningschip’... En het was de bedoeling dat ‘Israël’ handenwrijvend had kunnen toezien, hoe de Amerikanen hun 3e atoombom van plan waren af te werpen, op de ‘dader’ van de aanslag, om de ‘smerige Egyptenaren’ een lesje te leren..

Het is 8 Juni 1967 en mirage-jets, zónder merktekens (!!), hadden de hele ochtend al om het schip de ‘US Liberty’ gevlogen. Er hing overduidelijk een grote Amerikaanse vlag in de top van de mast van het schip te wapperen; de Israëli-jets wisten dus duvels goed met wie ze te doen hadden.

Het schip voer in internationale wateren, 15 zeemijlen uit de kust van de Sinaï-woestijn.
34 Amerikaanse opvarenden vonden de dood bij de laffe luchtaanvallen, die rond 14:00 begonnen en méér dan 1 uur duurden.

Maar liefst 171 opvarenden werden (zwaar)gewond, het resultaat van de aanval die door de teruggekeerde Miragejets werd ingezet op het schip. Ondanks aanvallen met 5 torpedo’s van plotseling verschijnende torpedo-schepen, slaagden de Israëli er niet in, het Amerikaanse schip tot zinken te brengen. Eén van deze torpedo’s raakt het schip wel in het hart, waarbij in één klap 25 opvarenden om het leven kwamen.

Maar dan gebeurt er iets bizar.. Het is de ‘US LIBERTY’-ondanks de sterke storingssignalen van de ‘Israëli’ gelukt om een noodsignaal de lucht in te sturen, dat wordt opgepikt door de 6e vloot van de US Navy, die voor de kust van Kreta vaart, z0’n 300 kilometer verderop. De admiraal van deze vloot neemt direct contact op met Washington en krijgt de minister van Defensie Robert McNamara aan de lijn, die op ONVERKLAARBARE WIJZE de opdracht geeft om NIETS te doen! De admiraal krijgt GEEN TOESTEMMING om een reddingsoperatie via de lucht op te zetten..!

De admiraal is niet van plan zijn landgenoten te laten verzuipen en wil de reddingsoperatie dóórzetten. Dan wordt hij opnieuw gebeld, nu door de president van de VS, ‘himself’. De uiterst corrupte Lyndon Johnson komt aan de lijn..  “I don’t give a damn if the ship sinks. WE ARE NOT GOING TO EMBARRASS AN ALLY’…! (vert. “Het kan me geen reet schelen of het schip zinkt; WIJ GAAN GEEN BEVRIENDE NATIE TE KIJK ZETTEN”..!). Dat waren de niet mis te verstane woorden van de president van de VS, die -zoals je weet- het stokje had overgenomen van de vermoordde president John F. Kennedy..

Maar wat Lyndonn Johnson niet wist, was dat dát al gebeurd was.. Het schip zonk niet en was in staat op eigen kracht de haven van Malta te bereiken. De berichten over de (mislukte) aanval gingen de dagen erop de wijde wereld in, en Israël had wat uit te leggen…  De overlevenden deden hun verhaal en vertelden dat de bemanning die in reddingsboten was gestapt om van het zinkende schip te vertrekken, ook nog zwaar onder vuur was genomen door de straaljagers..! Het was duidelijk: er diende geen enkele overlevende zijn verhaal te doen van de aanslag..!

Officieel werd door ‘Israël’ de verklaring afgegeven dat het de ‘US Liberty’ helaas voor een Egyptisch schip had aangezien en dat in de 6-daagse oorlog, die toen in volle gang was, Israël ‘geen enkel risico kon nemen’.

Geen woord over de moorden op de zeelui die in hun reddingsboten, volledig hulpeloos, waren afgeknald. Geen woord over de uiterst simpele mogelijkheden die er waren, en die zéker gebruikt zijn, om vooraf het Amerikaanse schip te identificeren en ná te checken, in de vele uren die de verkenningsvluchten die ochtend hadden geduurd..!

Een van de vele, vele uiterst goed gedocumenteerde boeken over de vals-vlag operatie van Israël tegen de US Liberty. (klik voor lead)

Het plaatje is duidelijk, Amerikaanse burgers dienden te sterven voor de staat ‘Israël’ en de president van de Verenigde Staten én zijn minister van Defensie kozen niet voor hun eigen burgers..! Een admiraal van de marine werd opgedragen zijn landgenoten te laten verzuipen! Om de staat Israël niet voor schut te zetten..
(HIER meer achtergrondinformatie over deze totaal mislukte valse-vlagoperatie. En HIER het eerste deel van een Duitse TV-documentaire over deze zaak met de US Liberty op YouTube.)

* * *

Israël lijkt inmiddels een schuilplaats geworden te zijn voor deze ‘Zionisten’, waarbij door hen een bijna ondoordringbare ‘camouflage’-net wordt gebruikt. En toch is het vooral aan deze ‘leiders van Israël’ zélf te wijten (‘danken’?), dat dit camouflagenet doorzichtig wordt, dat er open plekken komen in dit net, die deze ‘schuilplaats’ openbaren. En vooral de manier waarop het Palestijnse volk door Israël wordt vernederd, op een bijna fascistoïde wijze, blijkt dit proces te versterken.

Of om met de woorden van deze Auschwitz-overlevende, Dr. Hajo Meyer, te spreken:

“Wat is het verschil in behandeling tussen de wijze waarop de staat Israël de Palestijnen vandaag de dag behandelt en de wijze waarop Nazi-Duitsland de Joden behandelde in de Tweede Wereldoorlog?

Toen de Joden werden vergast in de Tweede Wereldoorlog, zweeg de wereld. Nu de Palestijnen worden vermoord door de Joden, zwijgt de wereld weer. Ik wil de wereld wakker maken, dat WARE Joden dit niet mogen en kunnen tolereren. De staat Israël vernietigd de Joodse wereld en het Joodse erfgoed.”

Laten we het woord geven aan Dr. Hajo Meijer:

x

Joden tegen het ‘Zionisme’; hopelijk kun jij deze spandoeken nu óók een plekje geven!

Meijer vertelt uiterst gepassioneerd over zijn afkeur over wat hij allemaal ziet als de morele ineenstorting van de huidige Israëlische gemeenschap én daardoor de wereldwijde Joodse gemeenschap als gehéél. Meijer is lid van ‘Een ander Joods Geluid’, dat vanuit Nederland opereert en openlijk de wijze, waarop Israël de Palestijnen behandelt, bekritiseerd.

In zijn persoonlijk observaties, diep doortrokken van zijn emotionele trauma’s opgelopen in de Tweede Wereldoorlog, vergelijkt Meijer zonder enige terughoudendheid, het huidige politieke beleid van Israël met de Nazi-vervolgingen van de Duitse Joden van destijds.

Hij verklaart in niet mis te verstane bewoordingen, dat hij op geen enkele manier probeert de vergelijking van Nazi-Duitsland en Israël kracht bij te zetten, maar dat hij slecht probeert om aan te geven op welk glad ijs Israël zich begeeft met de barbaarse behandeling van het Palestijnse volk.
En volgens Meijer is dit ‘gladde ijs’ het ijs van de ‘roetsjbaan’ waarop het beleid van de Nazi’s terecht kwam in de Tweede Wereldoorlog, toen hun Jodenhaat leidde tot vernietiging van 6 miljoen onschuldige mensen.

Juist door de huidige onderdrukking en behandeling van de Palestijnen, nota bene in hun eigen land, op hun eigen grond!

Meijer vind het ongelooflijk dat de Palestijnen op deze wijze worden behandeld. (zie ook het boek van oud-premier Van Agt HIER). De oproep van deze Auschwitz-overlevende aan de wereldbevolking, ongeacht wie, is NOOIT TE HANDELEN ZOALS JE ZELF WERD BEHANDELD DOOR JE ONDERDRUKKERS! Al mag het Palestijnse probleem’ nog zo groot zijn, het geeft niemand het recht om deze mensen te vernederen, te verminken, te bestelen, te minachten en te vernietigen! In de ogen van Meijer is de manier waarop Israël te keer gaat, het einde van het ‘Judaisme’. Hij is niet bang om deze woorden te gebruiken en om op te staan voor wat hij ten diepste als de Waarheid voelt.

Iran en de orthodoxe Joden..
Kan het zijn dat er een wereldwijd propaganda-verhaal de ronde doet, dat ook jouw visie heeft bezoedeld.. Zeg eens eerlijk, ken jij deze beelden.. De president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad die op bezoek gaat bij… Orthodoxe Joden..? Je zou toch zeggen, dat als er íets is dat aan het fundament van de staat ‘Israël’ staat, dat toch wel de orthodoxe Joden zijn.. Toch? Nou dus niet!! Het is het wereldbeeld dat jij voorgeschoteld krijgt van de Joodse staat, waarin voor dit beeld geen plaats is. Kijk naar deze hartelijke ontmoeting tussen Ahmadinejad en deze orthodoxen!
x

X

Misschien is het -tot slot- het allerbelangrijkst dat je Joodse mensen van over de hele wereld laat vertellen, dat JIJ vanaf nu een onderscheid moet maken tussen Zionisme en de staat Israël voor de Joden..!!
Deze volgende YouTube is gemaakt om de Joodse gemeenschap over de hele wereld te laten wéten dat het ‘Judaisme’ is gekaapt door de Zionisten, een ‘club’ die over de hele wereld handelt en haar tentakels uitspreidt.

Deze Zionistische groep misbruikt de sympathie van Joden over de hele wereld, de sympathie die zij hebben voor één Joodse staat op grond van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het misbruik van deze Zionisten bestaat eruit, om een brutale onderdrukking van het Palestijnse volk te rechtvaardigen. Steun van Joden voor Palestijnen.

 

Wie anders dan Joden kunnen ons het verhaal vertellen over Joden..? Bepaal je eigen gevoel met je eigen onderscheidingsvermogen!

En misschien is het verhaal zó simpel, dat we het gewoon eigenlijk niet kúnnen geloven. Want vertrouwen we in dit verhaal wel op ons buikgevoel? Op ons gevoel van compassie en medemenselijkheid..?

Of laten we de media dat gevoel bepalen.. De media die voor een groot deel al gekaapt zijn door dezelfde Zionistische club, dezelfde club die ook achter deze ‘staat Israël’ zit..?

Laten we het sentiment dat we hebben voor het lijden van deze ‘zielige-Joodse-mensen-uit-de-Tweede-Wereldoorlog’ gewoon kapen door de Zionistische beweging, die dit zelfde gevoel misbruikt?
Als ons nou door Joden zélf wordt verteld, dat ZIJ het er al niet mee eens zijn wat er met de compassie van de wereld over hun ervaringen gebeurt, wie zijn jij en ik dan, om het ‘op te nemen’, vóór de Joodse staat..? De Zionistische Joodse staat..

Wat natuurlijk weer niet wil zeggen dat je ertégen moet zijn..!! Tegen die Joodse staat.

Het verhaal is in feite simpel. Gun je medemens het licht in zijn ogen. Geef hem de ruimte die jij ook jezelf gunt.
En het verhaal is vooral: ‘Wie haat zaait zal haat oogsten’. Dát is de diepe, diepe les die veel Joodse overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog zich hebben ingeprent.

Eenheid in afzonderlijkheid.. Hoe moeilijk is het om elkaar met respect te behandelen?

Want als zij de haat gaan versterken die de Nazi’s bij hen hebben gezaaid, dan zal de wereld er niet beter van worden; integendeel! Haat zal opnieuw worden gevoed. Het is de dankbaarheid naar déze Joodse mensen toe, dat zij deze ‘zaadjes van haat’ niet hebben gevoed en laten kiemen!

Lof voor al die oprechte mensen, Joods, Blank, Zwart, Moslim, Vrouw, Man, Chinees, Amerikaan of wat dies meer zij, die hun medemens niet zien als een tegenstander, maar als MEDE-mens! Naast de ontwikkeling rondom deze agressief-Joodse clan, zoals die in het artikel is benoemd, zijn er veel organisaties in de wereld die wél streven naar vrede, wél streven naar dialoog.

Mensen en organisaties die met hun hart praten, in plaats van met geweren, tanks en explosieven. Eén van de Nederlandse initiatieven die ik hier in het licht zou willen zetten, zijn de inspanningen van Ton van der Kroon, die veel werk verzet in het verlichten van de verschrikkelijke oorlogstrauma’s, die vooral bij het Palestijnse volk ingeprent zijn.

En kijk verder op deze websites voor informatie:

Jewish Voice for Peace.

Een ander Joods geluid. (EAJG)

Steun het burgerinitiatief ‘Sloop de Muur’

x

Tot slot -met dank aan Christian voor de tip- deze prachtige film; laten we het de kinderen maar vertellen!

x

 

230 gedachten over “Auschwitz-overlevende over Palestijnse onderdrukking: NOOIT MEER!

 1. o ja, dat is ook het volk dom houden en het probleem israel vs palastijnen te bagatelliseren. Om een ‘nog grotere’ vijand te creeren zoals Iran. Zo wordt er weer een verdeel en heers spelletjes gespeeld. Israel gebruiken om de belangen van ‘de echte’ machthebbers tot uitvoer te brengen. De macht en hebzucht, het beheer van het geld en de grondstoffen. En ‘atoombommen’ of massavernietigingswapens is een grote smoes. Omdat Israel al ‘kernwapens’ bezit is het toch onzin om bang te zijn dat Iran ze gaan maken. Israel hoeft ze alleen te gebruiken, dan zouden ze er toch zo van ‘vijand’ Iran af zijn. Dat bevestigt alleen dat regering Isreal zijn oor laat hangen en maar ‘marionet’ is van de ‘echte’ machthebbers. En die recente aanslag op de joden in Frankrijk is ook ‘evil’. Dat riekt naar ‘opzet’ om ons doen geloven dat antisemitisme nog steeds bestaat. Want wie zijn oorspronkelijk de semieten, niet alleen de joden maar vele ook ‘andere moslim’ bevolkingsgroepen, raar maar waar ook de palastijn is semiet. Zoals ik eerder zei wij maken onze ‘eigen’ vijanden, want vijanden ‘bestaan’ gewoonweg niet. Want Hitler zei eens
  ‘Hoe groter de leugen, des te eerder de mensen daarin geloven’.

  1. @ lezer….In Duitsland is een grote groep ‘Aussiedler’ die moesten Oost-Europa verlaten tijdens de wo II omdat ze een Duitse achtergrond hadden (waren jaren daarvoor daar heen gebracht om het land te bewonen). Ze hebben ook veel mee gemaakt. Er zijn ieder jaar bijeenkomsten. Toen ze begonnen dat ook zij antisemitisme hadden ervaren, begon de Joodse gemeenschap te klagen, dat er maar een groep dat had mee gemaakt en dat is en was het Joodse volk. Het lijkt bijna een geboorterecht.
   Ondertussen wordt dit wel ‘gebruikt’ om anderen (critici over het beleid in Israel) steeds op hun ‘political uncorrectness’ te wijzen.
   Hierbij wil ik ook opmerken dat niet alle mensen in Israel zich zo manifesteren, ook daar worden mensen wakker. Maar we kunnen niet veel verwachten van een natie die hun hele leven extreem bang is gemaakt.
   De leugen regeert….niet meer lang, hoop ik dan maar.

 2. @ Lezer
  U hebt iets volledig nieuws bedacht, dat ‘het volk’ nooit zelf haat zaait. Het moet u toch overduidelijk zijn, dat sedert Israël in 1948 zijn eigen staat heeft gekregen, het Zionistische jodenvolk begonnen is met haat zaaien? Bijna 100% van al het geweld in de wereld komt uit de Zionistische hoek. Hoe kan een volk schreeuwen tegen Iran, dat die geen kernwapens mogen hebben (wat ze ook niet willen), terwijl de Zionistische staat ze wel heeft, illegaal en niet zo’n klein beetje ook. Gelijke monniken, gelijke kappen. En uw opmerking: Waar rook is, is vuur, wijst erop, dat u met voormalig minister Donner heeft gesproken. U zegt zoveel over de Palestijnen te hebben gelezen, maar u kunt er geen oordeel over vellen. Nou stop dan met lezen, zou ik zeggen, het is aan u niet besteed ergens een mening over te creëren. Misschien kunt u nog proberen het artikel op deze link lezen van voormalig ambassadeur Jan Wijenberg: http://pdfcast.org/pdf/gaza-een-schandvlek Als u het daarna nog niet begrijpt, dat IsraHell bezig is aan een sluipende volkerenmoord, dan kunt u maar beter niks meer op het internet lezen.

 3. @Aart. Jammer dat u mij niet begrepen heeft. Oorzaak heeft altijd gevolg. U stelt regering gelijk aan het volk. Is dat zo? Het volk heeft ‘gewoon’ niets te vertellen. Zij zullen altijd ‘slaaf’ blijven van de machthebber. De machthebber degene die regeert die heeft het laatste woord. U beseft niet dat er nooit naar het volk wordt geluisterd. Ook al stemt het volk op die ‘leider’. In Nederland is het toch niet veel anders. Wij zeggen allemaal neen tegen de Eu grondwet. En toch jast onze regering het vedrag van Lissabon erdoor heen zonder toestemmingvan ons. Leiders nemen de besluiten en niet het volk. Het is bekhouden en je aanpasssen of wegwezen. Zoveel keuze hebben wij of die Israeliers ook niet. Dat is wat je met de paplepel bent ingegoten. Je zit ‘vast’ in het systeem. Ik ben niet pro Israel of anti Palastijns. Dat zijn uw woorden . U vindt ‘gemakkelijk’ om iemand in een hokje te stoppen. Uit uw woorden bent u pro Palastijns. Mijn woorden moet u niet uit de context plaatsen. Nu zaait u zelf haat omdat u een ‘hekel’ heeft aan joden. Waardoor die grote ‘boosheid’ bij u. Er is toch genoeg ruimte op Aarde dat mensen ‘zonder angst’ en met Liefde naast elkaar kunnen leven. Breek u matrixdenken af door in ‘wij en zij kamp’ te denken. Verder heb ik niets met politiek. Rechts of links of daar tussen in. Het is een grote leugen. Zijn ze aan de macht dan trekken ze hun eigen plan(agenda), en daarin heeft volk niets in te brengen. En beseft u ook wat u zegt. Elke zionist is een jood. En elke jood een zionist. Ïs dat zo? Het zionisme is een maatschappijvorm, dus verzonnen. Een jood is een mens met een geloofsovertuiging. U woont in een kapitalistische maatschappij. Bent u per definitie een kapitalist? Zo zwart wit is het dus niet. Ik zal nooit partij trekken voor mensen die anderen het licht in de ogen niet gunnen. En mensen die anderen papagaaien of meelopen zullen nooit Liefde Vrede en Vreugde vinden. Vooral mij niet geloven en probeer meer uw ‘gevoel’ te bruiken, dan alleen maar uw ‘verstand’,want dat kan zomaar een ‘valstrik zijn. Succes.

  Ook gun ik de Palastijn zijn/haar Liefde Vrede en Vreugde op Aarde. Want is die mooie Aarde niet voor ons allemaal?

  Rabin had ‘iets’ voor de vrede voor het Middenoosten kunnen, maar is helaas om zeep geholpen.

  En dat u mij met Donner vergelijkt vind ik wel grappig omdat ik juist een ‘enorme hekel’ aan hem hebt. En onze staat loopt te slapen. Hoe kan iemand zoals hij eerst wetten indienen. En nu als ‘onderkoning’ van de raad van state deze wetten ‘goed’keuren. Heel bijzonder. Velen weten ook niet dat Donner uit een regentenfamilie komt en die familie goede banden heeft met de familie Van Amsberg en haar voorgangers. Het is ook niet ‘bijzonder’ dat in het wie kent wie cultuur juist Donner jr. voorzitter van rvS is geworden.

  1. @ Likoed
   U bestaat uit arrogante ,misleide, antisociale, oorlogzuchtige etc.etc. leden.En hoewel ik niet van oordelen houd maak ik voor u graag een uitzondering.
   Denk erom dat de waarheid dit jaar geheel geopenbaard wordt. Dat alle misleiding en leugens en oorlogzuchtige lobbypraktijken aan het licht gaan komen.
   KARMA’S A BITCH!!!!!

  2. @ likoed
   Ik vind het wel tekenend dat u alleen een tegen argument geeft over het wel dan niet betaald worden van de leden van likoed. De overige argumentatie schijnt dus niet door u te kunnen worden weerlegd. Mag ik bij deze dan vaststellen dat u de argumentatie van broodjeAAP op de andere punten volledig onderschrijft?

  3. @Marcel W

   Nee, daar mag u uit afleiden dat het niet de moeite waard is om op alles in te gaan bij iemand die overduidelijk niet weet waar hij over praat.
   Als ik er nou nog voor betaald kreeg ….

  4. @ Marcel , mocht ik voor de shift nog een andere hond uit een asiel halen en het is een teefje dan noem ik haar ter ere van deze KARMA .

  5. @ cozmic
   lol, soms komen ze aan die comments hihi. En ja honden zijn leuker!

  6. @ Marcel , doordenkertjes om je scherp te houden 😉
   V ; is het een mannetje of een vrouwtje en hoe heet jouw hond
   A ; Karma is a bitch

  7. @ cozmic
   EDie had ik even gemist haha
   Ik heb er 2 een reu en een teef
   Boucha en tara.

  8. @ Marcel ,
   het gebeurt vaak dat men aan de werkelijke betekenis van het woord voorbij gaat .
   vb ; bitch = vrouwtjeshond/teef
   basterd = oneigenlijk kind of voor het huwelijk verwekt
   Dick = reageerder op WTK
   Willie = idem 🙂
   I rest my case

  9. @cozmic
   Soms zijn er meerdere interpretaties;
   Basterd= niet raszuiver,klootzak etc.
   Evenzo bij willie and dick!

  10. @ Marcel ,
   dat is nu het leuke met taal , bv een klootzak was een zak met 2 kanonskogels erin , nu zie je bastaard/basterd al vertaald naar klootzak . Ken je het klootschieten nog , of aardkloot ?

  11. zeker,en deze dan “neut’n schaite’n”( noten schietengroningse volkloren ( geen volkoren)sport rond de paastijd

  12. mocht vroeger graag cryptogrammen maken, maar ben een beetje roestig geworden.

  13. Marcel? Volk(ver)loren; volkskoren; volksverhoren; kostverloren; volklorren; folkore; volksvermaak; vermaakt volk; volksoren; volknorren! Ben een beetje balorig nu, sorry hoor, maar ik ben nu toch van besproken gedrag, dus. 🙂

  14. @ willie
   Ach was niet naar bedoeld hoor en besproken gedrag ? In zekere zin wel natuurlijk maar dat is inherent aan het net hihi

  15. cozmic 55.12: Klootzak? Touwtje d’r om broodzak. Lintje d’r om paasei!

  16. @marcel w: “mocht vroeger graag cryptogrammen maken, maar ben een beetje roestig geworden”. Ik vind je anders nog behoorlijk scherp met je laatste opmerking hihihi!

  17. @Likoed Oh U werkt vrijwillig mee en uw organistatie wordt ook niet financieel gesteund door de zionistische propaganda machine? gemiste kans want ze geven wel degelijk miljoenen uit om de global public opinion te sturen. Ook daarover is genoeg bekend. Mocht ik dit fout hebben mijn welgemeende excuses. De meeste NSBers deden hun “werk” ook net als U uit ideologische overtuiging in al hun blindheid. Dezelfde selectieve blindheid waar U last van schijnt te hebben. Kunt U mij mocht ik nog meer foute beweringen hebben gemaakt mij aub met FEITEN corrigeren? U staat aan de foute kant van de geschiedenis zoals dat heet. En laten we hopen dat het niet uit de hand loopt. Want ik acht uw geliefde Israel in staat om kernwapens te gebruiken en is daarmee de facto de gevaarlijkste bezettingsmacht want een land is het niet op aarde.

 4. Ik vind dit een heel goed en hoopgevend artikel!

  In de jaren ’60 van de vorige eeuw ontmoette ik op een bijzondere wijze een vrouw in Rotterdam waar ik toen nog woonde en die een vriendin van mij is geworden. Ik zat op een bankje in het park met rozentuin van Museum Boymans Van Beuningen. Zij kam aanlopen en ging ook op het bankje zitten, mooi weer en meerdere banken waren bezet. Zij nam een boek en ging lezen: het boek van Khalil Gibran: De Profeet. We raakten daarop aan de praat vanwege het boek en ik haalde een papier uit mijn portemonnee met daarop het gedicht uit dat boek: “Je kinderen zijn je kinderen niet” . Dat vonden we grappig natuurlijk en ik zei haar dat ik diverse mensen dat boek met verjaardagen etc. kadoo had gedaan.

  We kwamen te praat over het probleem Israël/Palestina. Zij was net terug in Nederland: een half jaar in Palestina, daarvoor een half jaar in Jordanië en daarvoor een half jaar in een kibboets in Israël geweest. Wat zij me vertelde over de gewone bevolking in Israël en Palestina en Jordanië en hoe zij met elkaar omgingen vond je echt niet terug in de nieuwsgaring. Joden en Arabieren leefden gewoon met elkaar, zoals hier protestanten met katholieken en niet-gelovigen in de jaren ’60 in de grote steden het geval was. Was er leed in een familie, dan leefden de anderen met hen mee. Zij vertelden ook dat we hier in Nederland ontzettend gehersenspoeld (opgehitst) werden met misinformatie; dit in alle Westerse landen natuurlijk. Zoals zij zei: “Amerika/Israël zijn vier handen op een buik!” en dat de Mossad ook hier in Nederland overal in verweven zat.

  Nu wist ik al wel wat en had best dingen door, maar wat zij me vertelde opende nog meer mijn ogen. Ook dat de Mossad invloed heeft op onze universiteiten. Er zijn professoren die voor de Mossad werken. Zelfs zijn er mensen die niet eens weten dat zij voor de Mossad werken. Zij zijn als een olievlek die overal doorheen dringt. Er wordt een uiterst vuig spel gespeeld door Israël en Amerika! Toen ik het er met mijn schoonvader (Gereformeerde Bonder) over had en mijn zienswijze op Israel verwoordde kwam het bijna tot een breuk met hem, ziedend was hij. Zijn argument: het is het uitverkoren volk (how mad can you get!). Dus zo gehersenspoeld was deze man dat Israël mocht moorden en het grootste kwaad mocht uitvoeren.

  Het ging hard tegen hard toen: ik schreeuwde op een gegeven moment dat hij voortaan maar op moest houden met zijn mambojambo verhalen over God en de bijbel en Jezus en dat de gevestigde christelijke religie meer kwaad dan goed had gedaan, etc. etc. en als hij dit goedkeurde ik geen cent gaf voor zijn opvatting over het christelijk geloof (wat ik al niet had vanwege zijn hardvochtigheid naar andersdenkenden/verdwaalden/ketters/heidenen) en dat het niet strookte met de leer van Jezus: het Mededogen, de Verlossing en de Liefde en de Vrijheid. Het erge is dus dat veel Nederlanders, gelovig of niet zo gehersenspoeld zijn dat zij die mening ook zijn toegedaan: volkomen blind voor wat er feitelijk gebeurt, nu nog.

  Later leerde ik een andere vriendin kennen die met een Libanees was getrouwd. Nou daar heb ik me ook verhalen van gehoord, zij is er dikwijls geweest, en zij bevestigde ook de verhalen van m’n andere vriendin. Haar Libanese man sprak 6 talen, had over de gehele wereld gereisd, dit ten gevolge van de gevechten en bombardementen (zaten vlak bij een Palestijns kamp) aldaar; hij was ook beschoten geweest en door een Amerikaanse arts opgelapt en hij is al heel vroeg op reis gegaan vanwege de toestand daar. Ik heb bloedstollende getuigenissen en verhalen gehoord van mensen die daar de verschrikkelijkste dingen door de Israëli’s hebben meegemaakt.

  Ik ga daar maar niet over uitweiden, wordt het weer een heel lang verhaal. Toch bleek telkens weer dat die gewone Libanezen, Palestijnen onderscheid maakten tussen de gewone Joden en de Staat Israël/regering. Zelfs de verhalen van mijn vriendin’s echtgenoot wuifde mijn schoonvader weg en als hij er niet onderuit kwam, vond hij het terecht wat de Israëli’s deden, want het volk werd vervolgd omwille van het feit dat zij Jezus hadden voortgebracht!!!!! Nee, het is uiterst uiterst kwaad wat daar geschiedt, notabene tegen broedervolkeren, maar ja, het zijn dan ook niet de gewone Joden, maar de Zionisten die er achter zitten. Ik hoop dan ook dat de ogen van de Westerse mens snel geopend zullen worden in deze tijd en gaan zien hoe het werkelijk in elkaar zit en het daardoor afgelopen zal zijn met hun verschrikkelijke vuige spel en de macht die zij bezitten en uitoefenen.

  1. @ Willie
   Ik ken een beetje van jouw verhaal terug( ben een tijdje met een joods meisje omgegaan ,zeer tegen de wens van haar dogmatische gehersenspoelde pa). Krijg steeds weer een gevoel van groot verdriet als ik zie wat daar(midden oosten) wordt uitgespeeld ,zeer tegen de wens van de bewoners in. Vandaar even een mentale opkicker:
   http://www.youtube.com/watch?v=W3RtyiFDlqE&feature=related

  2. Inderdaad een mentale opkikker marcel w. Dankjewel. Trouwens ik vraag me wel eens af waarom er zo weinig, althans hier ten lande, op scholen en thuis gezongen wordt. Ik kan mij nog herinneren van toen ik jong was dat de bakker, melk- en groentenboer en olieman en alleman gewoon zongen op straat, soms zelfs hele aria’s! Er werd ook heel gewoon gegroet en ik heb nog meegemaakt dat de hoeden en petten van de hoofden gelicht werden om te groeten. Jajaja, de tijden zijn wel heel erg veranderd in zeer korte tijd. Als je nu zingend op je fiets zit, kijkt men verschrikt of meewarig na. Ik heb een tijdje geleden nog zangles gehad en dan zong ik op de fiets door het bos hahahaha. Een keer werd er heel positief op gereageerd door een man, die riep: fantastisch! Blijf zingen!

  3. Ik vergeet: ook op de scholen werd heel veel gezongen en dat geeft toch een saamhorigheidsgevoel, bovendien als je zingt maak je geen ruzie en heb je geen vervelende gedachten!

  4. Ja marcel w: het is in- en intriest zoals de gehersenspoelden zijn vervormd. Ik had ook wel medelijden met mijn schoonvader hoor, hij was tenslotte ook een slachtoffer alhoewel hijzelf dat niet zo ervaarde. Het is toch een en al verdriet in dit ondermaanse gebied, want helaas vrede vindt je hier (nog) niet!

  5. Dankjewel marcel w: waar haal je ze toch- en met jou anderen – vandaan al die treffende joetjoeps? Maar wel leuk hoor, ja Nederland is veranderd, eg wel!

  6. Mooi cozmic! Ook jij vindt steeds maar weer treffende joetjoeps, hoe is het mogelijk! Maarreh, dankjewel.

  7. @ willie
   gewoon op de zoekbalk van joetjoep typen en dan verschijnen ze vanzelf ( als je weet wat je zoekt) 🙂

  8. Jaja Martijn, veel veranderd hè en in zo’n korte tijd; alles gaat steeds sneller, dit ook!

 5. Wat vinden jullie van dit artikel over Herzl de stichter van het zionisme.

  http://zaplog.nl/zaplog/article/niet_nazi_hitler_maar_zionist_herzl_vond_de_holocaust_uit

  Hier is de inleiding.

  Nazi’s waren Herzls Gewilligen Beulen
  Niet Adolf Hitler is uitvinder van de Holocaust, maar Theodore Herzl. Toen Hitler nog in zijn kinderschoenen stond reisde Herzl de wereld rond om namens de Zionistische Wereldbeweging de leiders op aarde zijn anti-Semitisch gif in te fluisteren. Thedore Herzl was een Jood die haat gevoelens koesterde jegens zijn eigen afkomst omdat hij niet frank en vrij opgevoed was als heiden. Ook was hij dankbaar voor slavernij. Herzl maakte zich los van de Joodse tradities en stichtte de Zionistische beweging met de belofte aan de wereld iedereen voor altijd te verlossen van het Jodenvraagstuk. Het beeld wat Herzl en zijn Zionisten van Joden schetste was hetzelfde beeld wat de Nazi’s in de jaren veertig van vorige eeuw hanteerden. Aasgieren. Parasieten. Niet menselijk. Vooral orthodoxe joden moesten het ontgelden. Kijk naar de bovenstaande video waarin teksten van Herzl voorgelezen worden aan Israëli in een warenhuis in Israël. Allen herkennen de teksten als afkomstig van Hitler terwijl het feitelijk citaten uit de dagboeken van Theodore Herzl zijn.

 6. simpel werkt het best: wie goed doet, goed ontmoet. Wie oordeelt, projecteert zichzelf in/naar de buitenwereld, waar het ieder individu slechts gegeven is over zichzelf te oordelen, is mijn mening. Ook vandaag kansen, de zon kwam op. Prachtig, nietwaar? om blij van te worden. Nog 1 opmerking: volg het geld en alles wordt duidelijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.