Advertentie

Auschwitz-overlevende over Palestijnse onderdrukking: NOOIT MEER!


Hebben deze seculiere Joden het verkeerde bord vast, of zitten wij in onze gedachten vast-geroest..?!

Het was voor mij als schrijver van dit artikel een heftige openbaring om het verhaal te schrijven en samen te stellen, met de informatie die jij hieronder kunt lezen. In eerste instantie wist ik me, met m’n steeds heftiger wordende afkeer over het gedrag van ‘Israël’ ten opzichte van de Palestijnen, geen raad. Want hoe konden dit nu de Joden zijn, die zélf zouden moeten weten wat het is om te worden onderdrukt. “Zijn dit nu de Joden die zélf zo verschrikkelijk te lijden hebben gehad?”

Deze gedachte bleef de laatste jaren maar door mijn hoofd spoken; hoe kon dit nou wáár zijn.. Een volk dat eerst onderdrukt en vernietigd is geweest, onderdrukt en vernietigd ‘op haar beurt’ nu een andere volk? Middels een verschrikkelijk soort fascistoïde gedrag, van onderdrukking, machtswellust en tirannie? Ik begreep er niets van… Totdat…

Totdat ik -een maand geleden- de presentatie van David Icke mocht bijwonen in Amsterdam en me de schellen van de ogen vielen.. Wat een openbaring! En ik had het goed.. De Joden die hadden geleden onder het Nazi-regime, ZIJN NIET DE JODEN, die het Palestijnse volk zo afschuwelijk behandelen.

Het zijn ‘ANDERE’ joden die de bizarre onderdrukking van het Palestijnse volk op hun geweten hebben. Het is de ZIONISTISCHE beweging, die niets anders voor ogen staat, dan van de staat Israël een machtsstaat te maken. Is dit de grootste doofpot waarvan inmiddels ÓÓK het deksel begint te bewegen..?

Telkens de bewijzen dat het niet het Joodse kerngeloof is dat de anti-Arabische haat predikt.

Het gaat naar mijn idee vooral om het achterhouden van deze waarheid door met name de main stream media. Zij laten een plaatje zien van één Israël, het ‘zielige land’ dat zich maar moet verdedigen tegen de agressieve Arabische landen. En straks is er ook nog Iran, jeweetwel.., met die atoombom-die-ze-gewoon-aan-het-maken-zijn.. Daarover twijfelt u toch niet, moet je die Ahmedinidjad zien, wat een gluiperd niet..? Dát is het beeld dat jij dient te slikken, voor ogen moet krijgen.  Keer op keer.

Maar dat de Zionistische staat Israël ZELF EEN KERNMACHT is, dient in stilte te worden gedeeld.. Iets dat vooral niet te vaak, en het liefst helemáál niet gezegd  zou moeten worden; ssssstt..! Deze ‘staat’ Israël stopt zelfs de Jood die dit verhaal openbaarde, voor zijn leven lang in de gevangenis. Wegens het lekken van staatsgeheimen..

Maar laten we nu eens kijken naar de uitspraken van échte Joden.. De mensen die om andere mensen geven, sympathiek zijn; Joden zijn, zoals ik ze ook ken, hartelijk, intelligent en warm van hart.

“Mensen (joden) die meegemaakt hebben wat ze hebben meegemaakt, bijvoorbeeld onder Hitler, behoren NOOIT bij anderen te doen, wat hen is overkomen! Fascisme is een schandalige uiting van macht en onderdrukking.”

Dit zijn de letterlijke woorden van Dr. Hayo Meijer, overlevende van het kamp Auschwitz die zich in de onderstaande documentaire uitspreekt over de weerzinwekkende onderdrukking van het Palestijnse volk door de ‘staat Israël’.

Hij komt tot de conclusie dat Israël geen Joodse staat is…!!

En laat ik nou bij David Icke, vorig jaar December, preciés hetzelfde verhaal gehoord hebben… Jeetje.. In een presentatie die aan duidelijkheid niets te wensen overliet, ging David Icke haarfijn in  op het feit, dat de staat Israël, niets te maken heeft met ‘Joden’…

Dat deze staat is opgezet door de Rothschild-‘joden’, en dat het vlak ná de Tweede Wereldoorlog vooral de Rockefeller-familie was, die ruimte zag voor haar agenda van overheersing, machtswellust, hebzucht en onderdrukking.

De ‘staat’ Israël is daarmee sinds die tijd een dekmantel geworden voor de agressieve en repressieve methoden van onderdrukking van deze Rothschilds. Maar vergis je niet in hun macht; zij zijn ver vertakt in de wereld. Vooral in de machtsregionen van deze wereld. Bijvoorbeeld de politieke macht in de VS, van oudsher de ‘bondgenoot’ van Israël.

De macht van deze Zionistische ‘Joden’ is groot en hun tentakels reiken ver. David Icke is duidelijk in zijn verhaal over deze ‘club’.. Het reikt echter té ver om zijn verhaal hier helemáál uit de doeken te doen, maar het komt erop neer, dat deze Zionistische beweging nietsontziend is. Letterlijk over lijken gaat, om ‘hun’ land, hun ’thuisbasis’ (…) te verdedigen.

Met betrekking tot de brutaliteit die deze bondgenoot van de VS, de ‘Zionistische’ staat Israël, uithaalt, hoeven we slechts te kijken naar een boek vol voorbeelden van valse vlag-operaties, waarbij deze staat Israël grote ‘broer’ US laat optreden tegen haar ‘vijanden’..

Hier geven we in dat opzicht graag het voorbeeld uit 1967, waarbij het de bedoeling was de VS in stelling te brengen tégen Egypte, een toenmalig aardsvijand van de ‘staat Israël’.. Een actie die nota bene gericht was tégen de VS.. Maar -en daarom plaatsen we ook het voorbeeld- de actie mislukte en liep op ‘niet geplande wijze’ af..!

De US-Liberty, een boekje  open!
Het Valse Vlag-incident in 1967, waarbij ‘Israël’ het Amerikaanse schip ‘Liberty’ tot zinken bracht, toont aan hoe gewetenloos de Rothschild-joden handelen. Het was in dit geval de bedoeling dat Egypte de schuld zou krijgen van deze ‘smerige actie gericht op een onbewapend Amerikaans verkenningschip’... En het was de bedoeling dat ‘Israël’ handenwrijvend had kunnen toezien, hoe de Amerikanen hun 3e atoombom van plan waren af te werpen, op de ‘dader’ van de aanslag, om de ‘smerige Egyptenaren’ een lesje te leren..

Het is 8 Juni 1967 en mirage-jets, zónder merktekens (!!), hadden de hele ochtend al om het schip de ‘US Liberty’ gevlogen. Er hing overduidelijk een grote Amerikaanse vlag in de top van de mast van het schip te wapperen; de Israëli-jets wisten dus duvels goed met wie ze te doen hadden.

Het schip voer in internationale wateren, 15 zeemijlen uit de kust van de Sinaï-woestijn.
34 Amerikaanse opvarenden vonden de dood bij de laffe luchtaanvallen, die rond 14:00 begonnen en méér dan 1 uur duurden.

Maar liefst 171 opvarenden werden (zwaar)gewond, het resultaat van de aanval die door de teruggekeerde Miragejets werd ingezet op het schip. Ondanks aanvallen met 5 torpedo’s van plotseling verschijnende torpedo-schepen, slaagden de Israëli er niet in, het Amerikaanse schip tot zinken te brengen. Eén van deze torpedo’s raakt het schip wel in het hart, waarbij in één klap 25 opvarenden om het leven kwamen.

Maar dan gebeurt er iets bizar.. Het is de ‘US LIBERTY’-ondanks de sterke storingssignalen van de ‘Israëli’ gelukt om een noodsignaal de lucht in te sturen, dat wordt opgepikt door de 6e vloot van de US Navy, die voor de kust van Kreta vaart, z0’n 300 kilometer verderop. De admiraal van deze vloot neemt direct contact op met Washington en krijgt de minister van Defensie Robert McNamara aan de lijn, die op ONVERKLAARBARE WIJZE de opdracht geeft om NIETS te doen! De admiraal krijgt GEEN TOESTEMMING om een reddingsoperatie via de lucht op te zetten..!

De admiraal is niet van plan zijn landgenoten te laten verzuipen en wil de reddingsoperatie dóórzetten. Dan wordt hij opnieuw gebeld, nu door de president van de VS, ‘himself’. De uiterst corrupte Lyndon Johnson komt aan de lijn..  “I don’t give a damn if the ship sinks. WE ARE NOT GOING TO EMBARRASS AN ALLY’…! (vert. “Het kan me geen reet schelen of het schip zinkt; WIJ GAAN GEEN BEVRIENDE NATIE TE KIJK ZETTEN”..!). Dat waren de niet mis te verstane woorden van de president van de VS, die -zoals je weet- het stokje had overgenomen van de vermoordde president John F. Kennedy..

Maar wat Lyndonn Johnson niet wist, was dat dát al gebeurd was.. Het schip zonk niet en was in staat op eigen kracht de haven van Malta te bereiken. De berichten over de (mislukte) aanval gingen de dagen erop de wijde wereld in, en Israël had wat uit te leggen…  De overlevenden deden hun verhaal en vertelden dat de bemanning die in reddingsboten was gestapt om van het zinkende schip te vertrekken, ook nog zwaar onder vuur was genomen door de straaljagers..! Het was duidelijk: er diende geen enkele overlevende zijn verhaal te doen van de aanslag..!

Officieel werd door ‘Israël’ de verklaring afgegeven dat het de ‘US Liberty’ helaas voor een Egyptisch schip had aangezien en dat in de 6-daagse oorlog, die toen in volle gang was, Israël ‘geen enkel risico kon nemen’.

Geen woord over de moorden op de zeelui die in hun reddingsboten, volledig hulpeloos, waren afgeknald. Geen woord over de uiterst simpele mogelijkheden die er waren, en die zéker gebruikt zijn, om vooraf het Amerikaanse schip te identificeren en ná te checken, in de vele uren die de verkenningsvluchten die ochtend hadden geduurd..!

Een van de vele, vele uiterst goed gedocumenteerde boeken over de vals-vlag operatie van Israël tegen de US Liberty. (klik voor lead)

Het plaatje is duidelijk, Amerikaanse burgers dienden te sterven voor de staat ‘Israël’ en de president van de Verenigde Staten én zijn minister van Defensie kozen niet voor hun eigen burgers..! Een admiraal van de marine werd opgedragen zijn landgenoten te laten verzuipen! Om de staat Israël niet voor schut te zetten..
(HIER meer achtergrondinformatie over deze totaal mislukte valse-vlagoperatie. En HIER het eerste deel van een Duitse TV-documentaire over deze zaak met de US Liberty op YouTube.)

* * *

Israël lijkt inmiddels een schuilplaats geworden te zijn voor deze ‘Zionisten’, waarbij door hen een bijna ondoordringbare ‘camouflage’-net wordt gebruikt. En toch is het vooral aan deze ‘leiders van Israël’ zélf te wijten (‘danken’?), dat dit camouflagenet doorzichtig wordt, dat er open plekken komen in dit net, die deze ‘schuilplaats’ openbaren. En vooral de manier waarop het Palestijnse volk door Israël wordt vernederd, op een bijna fascistoïde wijze, blijkt dit proces te versterken.

Of om met de woorden van deze Auschwitz-overlevende, Dr. Hajo Meyer, te spreken:

“Wat is het verschil in behandeling tussen de wijze waarop de staat Israël de Palestijnen vandaag de dag behandelt en de wijze waarop Nazi-Duitsland de Joden behandelde in de Tweede Wereldoorlog?

Toen de Joden werden vergast in de Tweede Wereldoorlog, zweeg de wereld. Nu de Palestijnen worden vermoord door de Joden, zwijgt de wereld weer. Ik wil de wereld wakker maken, dat WARE Joden dit niet mogen en kunnen tolereren. De staat Israël vernietigd de Joodse wereld en het Joodse erfgoed.”

Laten we het woord geven aan Dr. Hajo Meijer:

x

Joden tegen het ‘Zionisme’; hopelijk kun jij deze spandoeken nu óók een plekje geven!

Meijer vertelt uiterst gepassioneerd over zijn afkeur over wat hij allemaal ziet als de morele ineenstorting van de huidige Israëlische gemeenschap én daardoor de wereldwijde Joodse gemeenschap als gehéél. Meijer is lid van ‘Een ander Joods Geluid’, dat vanuit Nederland opereert en openlijk de wijze, waarop Israël de Palestijnen behandelt, bekritiseerd.

In zijn persoonlijk observaties, diep doortrokken van zijn emotionele trauma’s opgelopen in de Tweede Wereldoorlog, vergelijkt Meijer zonder enige terughoudendheid, het huidige politieke beleid van Israël met de Nazi-vervolgingen van de Duitse Joden van destijds.

Hij verklaart in niet mis te verstane bewoordingen, dat hij op geen enkele manier probeert de vergelijking van Nazi-Duitsland en Israël kracht bij te zetten, maar dat hij slecht probeert om aan te geven op welk glad ijs Israël zich begeeft met de barbaarse behandeling van het Palestijnse volk.
En volgens Meijer is dit ‘gladde ijs’ het ijs van de ‘roetsjbaan’ waarop het beleid van de Nazi’s terecht kwam in de Tweede Wereldoorlog, toen hun Jodenhaat leidde tot vernietiging van 6 miljoen onschuldige mensen.

Juist door de huidige onderdrukking en behandeling van de Palestijnen, nota bene in hun eigen land, op hun eigen grond!

Meijer vind het ongelooflijk dat de Palestijnen op deze wijze worden behandeld. (zie ook het boek van oud-premier Van Agt HIER). De oproep van deze Auschwitz-overlevende aan de wereldbevolking, ongeacht wie, is NOOIT TE HANDELEN ZOALS JE ZELF WERD BEHANDELD DOOR JE ONDERDRUKKERS! Al mag het Palestijnse probleem’ nog zo groot zijn, het geeft niemand het recht om deze mensen te vernederen, te verminken, te bestelen, te minachten en te vernietigen! In de ogen van Meijer is de manier waarop Israël te keer gaat, het einde van het ‘Judaisme’. Hij is niet bang om deze woorden te gebruiken en om op te staan voor wat hij ten diepste als de Waarheid voelt.

Iran en de orthodoxe Joden..
Kan het zijn dat er een wereldwijd propaganda-verhaal de ronde doet, dat ook jouw visie heeft bezoedeld.. Zeg eens eerlijk, ken jij deze beelden.. De president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad die op bezoek gaat bij… Orthodoxe Joden..? Je zou toch zeggen, dat als er íets is dat aan het fundament van de staat ‘Israël’ staat, dat toch wel de orthodoxe Joden zijn.. Toch? Nou dus niet!! Het is het wereldbeeld dat jij voorgeschoteld krijgt van de Joodse staat, waarin voor dit beeld geen plaats is. Kijk naar deze hartelijke ontmoeting tussen Ahmadinejad en deze orthodoxen!
x

X

Misschien is het -tot slot- het allerbelangrijkst dat je Joodse mensen van over de hele wereld laat vertellen, dat JIJ vanaf nu een onderscheid moet maken tussen Zionisme en de staat Israël voor de Joden..!!
Deze volgende YouTube is gemaakt om de Joodse gemeenschap over de hele wereld te laten wéten dat het ‘Judaisme’ is gekaapt door de Zionisten, een ‘club’ die over de hele wereld handelt en haar tentakels uitspreidt.

Deze Zionistische groep misbruikt de sympathie van Joden over de hele wereld, de sympathie die zij hebben voor één Joodse staat op grond van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het misbruik van deze Zionisten bestaat eruit, om een brutale onderdrukking van het Palestijnse volk te rechtvaardigen. Steun van Joden voor Palestijnen.

 

Wie anders dan Joden kunnen ons het verhaal vertellen over Joden..? Bepaal je eigen gevoel met je eigen onderscheidingsvermogen!

En misschien is het verhaal zó simpel, dat we het gewoon eigenlijk niet kúnnen geloven. Want vertrouwen we in dit verhaal wel op ons buikgevoel? Op ons gevoel van compassie en medemenselijkheid..?

Of laten we de media dat gevoel bepalen.. De media die voor een groot deel al gekaapt zijn door dezelfde Zionistische club, dezelfde club die ook achter deze ‘staat Israël’ zit..?

Laten we het sentiment dat we hebben voor het lijden van deze ‘zielige-Joodse-mensen-uit-de-Tweede-Wereldoorlog’ gewoon kapen door de Zionistische beweging, die dit zelfde gevoel misbruikt?
Als ons nou door Joden zélf wordt verteld, dat ZIJ het er al niet mee eens zijn wat er met de compassie van de wereld over hun ervaringen gebeurt, wie zijn jij en ik dan, om het ‘op te nemen’, vóór de Joodse staat..? De Zionistische Joodse staat..

Wat natuurlijk weer niet wil zeggen dat je ertégen moet zijn..!! Tegen die Joodse staat.

Het verhaal is in feite simpel. Gun je medemens het licht in zijn ogen. Geef hem de ruimte die jij ook jezelf gunt.
En het verhaal is vooral: ‘Wie haat zaait zal haat oogsten’. Dát is de diepe, diepe les die veel Joodse overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog zich hebben ingeprent.

Eenheid in afzonderlijkheid.. Hoe moeilijk is het om elkaar met respect te behandelen?

Want als zij de haat gaan versterken die de Nazi’s bij hen hebben gezaaid, dan zal de wereld er niet beter van worden; integendeel! Haat zal opnieuw worden gevoed. Het is de dankbaarheid naar déze Joodse mensen toe, dat zij deze ‘zaadjes van haat’ niet hebben gevoed en laten kiemen!

Lof voor al die oprechte mensen, Joods, Blank, Zwart, Moslim, Vrouw, Man, Chinees, Amerikaan of wat dies meer zij, die hun medemens niet zien als een tegenstander, maar als MEDE-mens! Naast de ontwikkeling rondom deze agressief-Joodse clan, zoals die in het artikel is benoemd, zijn er veel organisaties in de wereld die wél streven naar vrede, wél streven naar dialoog.

Mensen en organisaties die met hun hart praten, in plaats van met geweren, tanks en explosieven. Eén van de Nederlandse initiatieven die ik hier in het licht zou willen zetten, zijn de inspanningen van Ton van der Kroon, die veel werk verzet in het verlichten van de verschrikkelijke oorlogstrauma’s, die vooral bij het Palestijnse volk ingeprent zijn.

En kijk verder op deze websites voor informatie:

Jewish Voice for Peace.

Een ander Joods geluid. (EAJG)

Steun het burgerinitiatief ‘Sloop de Muur’

x

Tot slot -met dank aan Christian voor de tip- deze prachtige film; laten we het de kinderen maar vertellen!

x

 

230 gedachten over “Auschwitz-overlevende over Palestijnse onderdrukking: NOOIT MEER!

 1. Ook ik heb me wel eens afgevraagd wat het verschil is tussen de 2e WO en wat vanaf het begin in Palestina gebeurt!
  Maar nog meer vraagtekens krijg ik: Rechten van de mens! de Conventie van Geneve?!!
  Verenigde Naties, en zovoort..
  Maar mijn eigen regering en 1e en 2e kamerleden die zich dik maken om allehande zaken die goed beschouwd opgeblazen luchtballonnen zijn, zegt niets, doet niets en is inderdaad doofstom!
  Geeft niet alleen stilzwijgend medewerking aan deze volkerenmoord, stuurd ook hulpgoederen die eerst door de daders ervan geconfiskeerdworden als het goed bruikbaar is!

 2. We kunnen wat DOEN…!

  ZES JAAR ILLEGAAL…!
  Steun het burgerinitiatief Sloop de Muur door te tekenen op http://www.sloopdemuur.nl

  700 kilometer lang. Op sommige plaatsen 10 meter hoog! Al zes jaar illegaal.

  Toen, oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de muur die Israel bouwt illegaal is. Illegaal omdat Israël de muur grotendeels op Palestijns grondgebied bouwt.

 3. eindelijk een goed artikel, duidelijke taal, duidelijke uitspraken, en stel daarbij dat zionisten in feite oproerkraaiers zijn die zichzelf joden hebben genoemd.
  we gaan er op vooruit in de wereld, als alles stilaan zo duidelijk wordt voor iedereen
  het blijft natuurlijk een feit dat het geheel een ingewikkeld kluwen is maar het inzicht dat palestijnen niet zomaar mogen worden uitgemoord, omdat de moordenaars israelieten zijn is een goed begin

 4. Vroeger waren het de heksen, daarna de Joodse mensen, daarna de buitenlanders.

  Ik denk dat hiervoor ook geldt dat dit misschien wel gestuurd wordt door de duisteren, ze zoeken een pispaal, om het recht denken te hebben, om dit op deze manier op te lossen. Ik denk dat het misschien wel dezelfde discussie is.

  1. En de negers en de blauwen en de homo’s en de achterbuurtbewoners en de vluchtelingen en de andersdenkenden en de jongeren en werkschuwen en de vrijgezellen en de vrouwen en de nudisten en de preciezen en …Als wij het niet veranderen verandert er niks.
   Ze hebben ons precies waar ze ons willen hebben.
   Denk niet dat dit niet nog steeds overal gaande is.
   Ik maak me sterk dat er hier alleen maar mensen komen die nooit iemand anders kwaad willen doen en de lelijkste dingen toewensen, gewoon omdat het kan.
   Ze zijn nooit ver van je vandaan. Ik schrik nog regelmatig van reacties van mensen.
   Het kan altijd van kwaad tot erger gaan.

  1. ps: zelfs David Rockefeller schijnt bij de ‘creatie’ van de staat Israël overstag gegaan te zijn (anders zouden zijn Nazi-banden wat duidelijker naar voren komen was het argument…). Israel is letterlijk het ‘speelveld’ (battlefield) van de Illuminati.

   Zie ook het werk van Dr. Len Horowitz, het boek The Fourth Reich van Jim Marss en het ‘Corporatism’ van Jeffrey Grup over deze ‘kwestie’!

   Ga naar http://www.healingsoundmovement.com/radio.html voor een 2 uur durende radio-special met in dit artikel genoemde David Icke (zie ook News voor ene video-interview)

   zie blz 135-139 van boek ‘The Fourth reich’ van Jim Marrs. he tgaat om de chantage van (nee, dit keer niet door maar van!) Nelson Rockefeller…

   En mijn geheugen liet me hier niet in de steek: het was kiezen of delen voor de ‘Zionisten’. Of een land ‘cadeau’ (Israël, iets waar de Zionistische Rothchilds al vanaf 1800 mee bezig zijn!), of wraak. Nelson leverde, maar wilde wel in ruil niets meer horen of lezen over zijn banden en handel en bewijzen hieromtrent mbt de Nazi’s en andere Amerikaans-Duitse corporate zaakjes (en ook niets over waar de gevluchte Nazi’s door Project Paperclip vanuit het Vaticaan naar Argentinië nu zouden zijn, etc).

   De Zionisten kregen hun ‘Beloofde Land’…Zo gedreigd, zo gedaan!

   ps: nu snap je gelijk waarom ‘Israël’ in feite regeert over USA: als men niet ‘loyaal’ is met de Israël lobby, dreigt men gewoon wederom met de NAZI-banden tijdens WO2. Het lijkt te werken…

  2. @ john
   ik ben maar een simpele Penis agraricus , echter met mijn simpele intelect heb ik mr Icke in de loop der jaren wel diverse contradicties naar voren zien brengen . ( ik zit me ontzettend in te houden ffs ). imso is hij niet de moeite waard om op zo n voetstuk gezet te worden . commercie mengen met waarheden is voor mij werken met een dubbele agenda en dan verliest hij mijn geloofwaardigheid .

 5. Deze superieure , arrogante houding van het zionistenclubje getuigt van hun ware intentie . Ook best wel triest dat Nederland een kontlikkende verhouding met ‘Israel’ heeft .
  Dessalniettemin staat ww3 voorspeld als een religie conflict .
  Hoogstwaarschijnlijk tussen joods en islam , wat dat betreft hebben de zionistische puppetmasters ver genoeg vooruit gedacht .In de tussentijd lekker stoom op de ketel houden en de boel laten ploffen als de tijd rijp is .
  Uiteindelijk krijgen de joden de schuld , niet de zionisten ,krijgen de moslims de schuld , niet de zionisten binnen de moslimwereld , krijgen de christenen de schuld , niet de zionisten in de kerk . Achter de schermen zitten de werkelijke puppetmasters hun zieke occulte plannetje uit te voeren en met voorkennis overal hun voordeel uit te halen .
  De dag boontje voor zijn loontje komt , die komt hopelijk snel .

 6. Laten we duidelijk zijn: De staat/regering/overheid Israel heeft hele andere belangen dan de bevolking. De macht van de staat Israel is enorm en werkt zeer nauw samen met de Amerikaanse overheid.

  Onze huidige oorlog wordt voor een deel uitgevochten op religieuze gronden en de MSM smult daarvan en moedigt dat aan, omdat de MSM in de handen is van bv. mensen als Rupert Murdoch, die allen sterk voorstander zijn van een NWO en dus depopulatie, worden opnieuw Joodse mensen als crimineel aangezien.

  Het volk wil niet, wat onze overheden, onze vertegenwoordigers , doen. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor elk land in de wereld.

  Conclusie?: De overheden i.s.m. de MSM veroorzaken deze zgn. oorlog, die op een zeer strategisch niveau ( lees Brezinski) , uitgevochetn wordt, met als gevolg, dat opnieuw de Joden en de Islam nu tot vijand verklaart zijn.
  De bevolking is nooit iets gevraagd !!

 7. Een paar dagen terug kwam ik het volgende veelzeggende commentaar tegen op nuwij;

  Quote:

  “door barrapoeha
  Hitler was waarschijnlijk een Rothschild.
  Een kind van een Rothschild en de hulp in de huishouding.
  Er wordt wel eens gezegd dat Hitler van Joodse komaf zou zijn.
  Waarschijnlijker is dat Hitler een Ashkenazi was. Geen echte Jood dus.
  Ashkanazi zijn geen semitische Joden. Het zijn witte kaukasische mensen uit Europa die het land van het Kaukasus gebergte bevolkten. Zij stonden bekend als de Khazaren en waren een gewelddadige stam die de lokale bevolking terroriseerden. Ze werden hun Oost-Aziatische land uitgetrapt en rond 740 A.D. bekeerden zij zich tot het Judaïsme om hun ware intenties te verhullen. Steeds meer mensen worden gelukkig wakker en doorzien het probleem genaamd Zionisme. Zionisten en Joden zijn absoluut niet hetzelfde! Rothschilds zijn geen Orthodoxe Joden maar Khazaren!”

  http://www.nujij.nl/the-rothschilds.10663398.lynkx

  1. Een paar dagen terug kwam ik ook het volgende veelzeggende commentaar tegen op xander nieuws;

   Quote:

   “Hallo allemaal!!…..
   t.a.v. Kissinger en veele kor”zotten” met hem:

   Héél veel ,de grootste gros van de normale mensen op deze aarde weet niet dat niet alle mensen die ten tijde van Jezus en daarvoor “Joden”waren…..Er was zelfs koning ‘Herodes’ die zelf géén “Jood” was……wat wil ik hier mee zeggen….er waren in die tijd zeer veel bevolkingen binnen de staat Israël…ze hadden dan wel de Israëlische “nationaliteit” in die dagen(bijv. ten tijde van Jezus)…maar waren zelf geen Jood!!….deze groep wordt nu ook wel de “Azkenazi” “Jood” genoemd….onterecht “Jood”dus……deze Azkenazi ‘joden’ ..hebben een gloeiende haat jegens de echte joden.!!!..Ten tijde van de ballingschap hebben zijn zij ook weggevoerd…maar hebben zich op frapante wijze ‘apart geprofileerd’ door de jaren heen….zo hebben ze bijvoorbeeld hun achternamen veranderd…zo weten ze zelf precies van elkaar wie ‘ze’ zelf zijn….deze groep vindt de grootste aanhang binnen het Zionisme…en heeft géén enkele band met het ‘echte Jodendom’…..Ze zijn allemaal “Joods”-Liberaal. Ook hebben ze geen enkele “religieuze binding” Ze(deze groep) vervuld een grote machspositie in deze wereld…..het zijn de machtigsten van deze tijd….de Rockefeller’s..de Rothschild’s..en vele andere bankiers en verzekering- en beleggingsmaatschappijen,CIA,FBI,SVR(Russ.geh.dienst), Kissinger..Obama’s political advisor Ezekiel Emanuel,Madam Allbright, etc.. etc……..Deze groep was ook medeschuldig aan het vergassen van Joden ten tijde van de tweede wereldoorlog..zo hielpen ze Hitler zelfs mee!! ook vele oorlogen daarvoor en daarna…..zij zijn overal in vertegenwoordigd…en bevriend met iedereen die de Joden haat!!…..Je zou kunnen zeggen…het is nog steeds de ‘Geest”van Herodus die nog rondwaart in deze wereld…ook vele Sadduceën en Farizeën toendertijd waren niet”echt” Jood!!….WORDT HET NU AL EEN BEETJE DUIDELLIJK??..BEGINT HET EEN BEETJE TE DAGEN?….Nu begrijp je het ook een beetje beter denk ik waarom de ene “jood”de andere “echte” kan verraden!!!!JA..JA”….Het is me met elkaar een vies en ingewikkeld wereldje aan het worden…….
   Er is overigen weinig materiaal over deze zaak…en ik waarschuw iedereen hier niet al te diep in te gaan duiken!!!!! Velen die dit al hebben gedaan leven al niet meer of zitten in een inrichting of zijn totaal van hun status beroofd..bijv. oefenen geen werk of funktie meer van betekenis uit!!!Je wordt totaal lamgelecht dus…dit wat ik hier schrijf is zelfs al héél gevaarlijk!!…dus ga ik er verder ook niet meer op in…..een klein zoek ‘hintje’ wil ik nog geven…het woord ‘Azkenazi’…dus nogmaals wees voorzichtig..kijk en zoek dus niet te lang…want alles wat je intoetst wordt door hun gecontroleerd…..en opgespoord!…
   Ze zijn internationaal(globaal) met elkaar vertakt..en helpen elkaar altijd!!!Ze zijn rijk,machtig..en eigenlijk niet te vertrouwen…
   Zij willen wel Israel..maar geen Jood erin laat staan een écht joods orthodox-christelijk belang!!

   Zebulon

   Pax,

   Nee en Ja!! ….waar haal je dat uit mijn verhaal vandaan???….Ik heb het het niet over “grenzen` Jij beperkt deze groep met je vraag nu alleen tot de huidige staat Israel!!………Deze groep vind je tot op heden buiten Israel….en als ik spreek over het bankwezen en `Global` intelligence..de media) Ook ons 8-uur journaal!!!…let maar eens op vele namen..die de presentatie-of verslaggeving doen!!………..Luister Pax…..zoals ik al zei ..IK kan hier en wil hier niet verder op in gaan……Ik begrijp je opmerking helemaal…en je verwondering in deze…waarschijnlijk heb je dit nog nooit gehoord…en dan is het ook vanzelfsprekend dat je deze vraag stelt….zoals ik al zei…kijk naar de ´hint´ die ik al eerder heb gegeven…..als Israel..`Yeshuah je werkelijk lief is en je werkelijk wil weten…uit het diepst van je hart…ZUL JE DIT OOK ZELF MOETEN DOEN!!….Als je hart het nu liever niet wil´horen´…of willen ´zien´ zal je het ook nooit komen te weten….Er zijn niet veel mensen..die de echte Waarheid nog willen zoeken…want het kost je alleen maar…je wint er materialistisch dus niets mee….alleen maar gevaar…maar oh..als je eenmaal de kans hebt gehad..het sluiertje..even te hebben mogen gelicht…dan kun je jezelf heel wat hoofdpijn besparen..en begrijp je ook een beetje meer hoe het hele wereldje in elkaar zit…ALLES MAAR DAN OOK ALLES IN DEZE WERELD DRAAIT OM HUN EN DAAROM OOK AUTOMATISCH OM ISRAEL……..
   Begrijp me niet verkeerd…ik ben pro-Israel…maar op een heel ander vlak…..de naam Israel is een andere naam aan Jacob gegeven….Alleen hij en zijn zonen..de twaalf stammen en al zijn nakomelingen..mogen de werkelijke naam Israel dragen…….mits zij .G´d`s geboden onderhielden….waren ze verzekerd van G´d´s hulp en kracht!..Maar helaas weten we uit de geschiedenis dat Israel niet alleen de enige waarachtige G´d´dienden en zodoende ook door Hem zijn verstrooid…en Hij eigenlijk wil dat ze weer terugkomen in het beloofde land…Ja..maar dan ook MET ZIJN GEBODEN EN MET Jezus als hun en onze Koning EN Verlosser!!….Zolang dat niet aan de orde is..zolang zal het al eeuwen lange gevecht tussen goed en kwaad voortduren…..
   Zebulon ”

   Henry Kissinger: ‘Laat de Sovjets de Joden maar vergassen’
   http://xandernieuws.punt.nl/?id=614425&r=1&tbl_archief=&

  1. ik wist het ik zat er op te wachten het zat al in de lucht
   het grote toverwoord antisemiet is gevallen
   tegenwoordig is Hol land in de ban van anti-Islamietisme
   maar dat woord bestaat niet
   dus wordt het niet gebruikt
   maar het is er wel
   maar je mag er niet over praten
   anders komen de gatekeepers met hun toverwoord je neer bliksemen
   het onwelriekende spel is uit

   I Put a Spell on You
   http://nl.wikipedia.org/wiki/I_Put_a_Spell_on_You

  2. Right back at ya

   “De staat Israel vernietigd de Joodse wereld en het Joodse erfgoed.”
   Als wij Israel vandaag de kernwapens afpakken en de rug toe keren, hoe lang denk je dat het duurt voordat Israel Islamitisch grondgebied is?
   En wie denk je dat er dan sterven: de zionisten of de gewone joden?
   En dacht je dat Palestina en omliggende landen van oorsprong islamitisch waren?

  3. Pfff… Ik wordt er zooooo moe van; iedere vorm van kritiek meteen weer met antisemitisme schermen.

   Kotsmisselijk!!!

   Ik heb zelf een joodse afkomst maar wil mezelf (en gelukkig vele met ons) niet identificeren met de langetenen generatie waar Hashashin op doelt….?

  4. tuurlijk ga ik Israël in wat voor vorm dan ook niet de rug toekeren
   ik laat niemand barsten en ik wens geen enkele groepering de afgrond in
   ze mogen van mij voorlopig alle kernwapens van de wereld houden
   het is alleen dat ik probeer te snappen hoe opzettelijke media spin de grote harrie massa achter valse sentimenten aan moet laten lopen om verborgen politieke groeperingen in de schaduw te houden

   is bijvoorbeeld ons aller Ab Osterhaus een Jood? zo ja wat voor een Jood? herkennen ze elkaar? werken ze samen met ongure machten achter de schermen om de boel te beduvelen?

   in de volksmond is een ieder die zich als een jood gedraagt ook een jood; de grootste vrek met de meest vieze trucs om in iedere onmogelijke situatie z’n voordeel te behalen over de ruggen van onwetenden dus onschuldigen

   Maar Hashashin heb jij zelf in Israël misschien wel gewoond omdat je een enorm veel weet van de situatie daar?
   Zou best kunnen dat jij daar de helft van je leven gewoond hebt.
   Nee helaas ben ik daar nog nooit geweest dus heb ik ook geen levendig beeld van wat daar aan de hand is.

   Ik ben zelf zo germaans als de pest qua uiterlijk maar volgens sommige theorieën zijn de caucasische bleekscheten “de echte” joden; er was een witte stam en een donkere stam… die khazaren zijn echte strategen en vechten al duizend jaar lang tegen hun oude vijanden, ze willen winnen tegen elke prijs omdat ze zo geëvalueerd zijn in de geschiedenis

  5. Het mogelijke feit dat Israëli zich bedreigt voelen, wil toch niet zeggen dat je fascistoïde hoeft te worden toch? Mensen moet behandelen zoals de Joden zélf werden behandeld, als oud-vuil in de kampen en in de Tweede Wereldoorlog. Verdiep je eens in de krachten achter DIT lepe spel..

   Hashashin gaat gewoon niet in op datgene wat Dr. Hayo Meijer hierboven zegt. Ook een Jood toch?
   Kijk eens naar deze uitzending van gisteren! HIER
   (Het lijkt wel of ze in het Joodse Ghetto in Warschau lopen..! Het is echter het Palestijnse Ghetto in Hebron)

  6. @Guido
   Mijn post bovenaan hoorde hier natuurlijk

   inzake jouw filmpje over Hebron een citaat hieruit:
   “een paar honderd joodse kolonisten woont in het centrum van de stad, zij worden beschermd door meer dan 600 Israelische militairen” Dit is niet voor niks denk ik.
   En zoals in een andere discussie reeds gemeld: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
   Elke meter grondgebied die Israel niet met hand en tand verdedigt en controleert zullen ze kwijtraken

  7. Ik had het gevoel dat die kolonisten’ (op gestolen grond natuurlijk!) er waren om die 600 soldaten een alibi te geven… (maar dat had je natuurlijk ook al door!)
   Maar weet je wat het is? Als je het niet voelt, dan valt er weinig uit te leggen over compassie en medemenselijkheid. Diefstal, bezetting, onderdrukking en fascisme is onmenselijk! Ik wens je wijsheid en onderscheidingsvermogen. Hier laat ik het bij. Een discussie waar 1 partij niet wenst te delen, is geen discussie.

  8. het is inderdaad een beetje als praten tegen een muur en die grond is inderdaad gestolen

   Als je mij wilt te beschuldigen van het niet hebben van compassie en medemenselijkheid omdat ik iemand anders als de ‘bad guy’ zie dan jij dan moet je dat vooral doen Guido

  9. Al met al werkt het verdelen van de mensen heel goed toch? Zie je ook weer hier zelfs onder nederlanders wordt er partij gekozen voor of israel of voor de palestijnen, ziet nou niemand in dat dat precies de bedoeling is? wanneer gaan we nou eens met zijn allen tegen agressie en geweld en voor vrede en liefde en medemenselijkheid? Lijkt mij een stuk constructiever.

  10. @Hashashin,
   Ik merk dat jij een enorme passie voor dit onderwerp hebt. Ben jij soms met deze situatie of dit land verbonden?

  11. @Marcel
   ‘met zijn allen’ zou dat zeker een goed idee zijn, helaas gaat deze mooie gedachte natuurlijk niet op in deze wereld.
   Afgezien van kwaadwillenden zoals dictators, illuminatie, zionisten en het Vaticaan hebben we namelijk ook nog de (onveranderlijke) islam, die de rest van de wereld wil onderwerpen of doden.

   Ik snap dat het veel fijner is om iedereen lief te vinden en te denken/hopen dat zij jou dan ook lief zullen vinden, dit vind ik echter wel totaal onrealistisch.

   Inzake de palestijnen: vergeet svp niet wie hun democratisch gekozen (!) leiders zijn en wat die zoal verkondigen.
   Zoek bijvoorbeeld ook eens naar wat er met Christenen in Bethlehem gebeurt.
   De Joden en de Christenen zijn niet de bad guys, zij zijn degenen die bestolen, geterroriseerd en gedood worden.

   Hoe durft de Islam te claimen dat Bethlehem en Jeruzalem hun toebehoren en hoe kunnen jullie het daar in godsnaam mee eens zijn?
   Weet je wel dat ze zelfs durven ontkennen dat er ooit een joodse tempel op de tempelberg is geweest? (het waren er 2 FYI) En dat Joodse en christelijke gelovigen daar niet mogen bidden van de Moslims?

   @Mirakel
   daar heb ik al op geantwoord om 13:46 18 december 2010

  12. correctie
   ‘dat er ooit een joodse tempel..’ = ‘dat er nooit een joodse tempel..’

  13. @ hashashin zolang als wij roepen dat iets niet kan in deze wereld zal dat ook niet kunnen. Mijn wereld doet recht aan intenties en heeft geen onmogelijkheden, en dat is niet alleen mijn wens maar ik zie dagelijks dingen gebeuren die vele mensen in jouw wereld voor onmogelijk houden. Het is dus “slechts”een keuze die je maakt wil je dat het conflikt in het midden oosten ophoud? Geloof dan ook dat die mogelijkheid bestaat en handel ernaar. Blijf je volharden in jouw idee dat het nooit opgelost wordt, dan heb je in mijn idee de keuze al gemaakt.

  14. @ hashahshin overigens heb ik helemaal niet de illusie dat iedereen me lief zal vinden ,ook ik vind niet iedereen lief . Wel voel ik liefde voor alle mensen das wel iets van een heel andere katagorie. De liefde die ik voel is een kadootje voor de mensen ze moeten daar maar mee doen wat ze willen, ik zou respekt/liefde in ruil daarvoor erg mooi vinden ,maar het is geenzins een voorwaarde die ik aan mijn gift verbind.

  15. @Marcel
   ja ik wil dat het ophoud maar nee ik geloof er niet in dat dit geweldloos op zal houden tenzij initieel heel Jeruzalem en later heel Israel aan de islam overgedragen wordt

   Moet ik nu toch mijn innerlijk weten proberen te overrulen en mezelf op e.o.a. manier dwingen te geloven dat het straks allemaal ineens op magische wijze goed komt?
   Dat kan ik niet en dat voelt ook niet als een keuze maken

  16. @hashahshin tja jammer , ik snap je wel maar volgens mij is het heel helder. Ik kan alleen maar zeggen dat het uiteindelijk de keus van alle mensen is die er toe doet. En in acht genomen dat gedachten energie vertegenwoordigen ,kan je dat maar beter ten positieve(vanuit dit zichtspunt)richten lijkt mij. Ik weiger daarom ook de gedachte dat het toch nooit zal ophouden,vast te houden en delete hem regelmatig zelf. Er voor in de plaats stel ik een intentie op die ik wel wenselijk vind.

   Misschien als je het als volgd wil zien ?
   Als ik het feit niet kan veranderen , den toch in ieder geval mijn perceptie ervan? Of je blijft vasthouden aan het idee dat het dus feitelijk hopeloos is en toch niet zal veranderen. Aan ons de keuze lijkt mij zo!

   Uiteindelijk begint elke verandering in een hoofd of beter nog in een hart, om vandaaruit een onstopbare veranderende kracht te ontketenen.

  17. Eigenlijk is het nog heel knap, dat deze mensen, die zo in de strijd zitten daar, het vol hebben gehouden tegen deze groep duisteren! Ze zitten zo in de strijd, dat ze het zelf misschien even niet meer zien dat ze zo uitgespeelt worden. Maar ze zijn er allemaal nooit voor weggelopen.

 8. @Guido
  Jij hebt zeker ook nooit die neger met dat hakenkruis op zijn voorhoofd gezien en wat die verkondigt?

  @HyperAlert
  Nee in dit leven geen rechtstreekse connectie met Israel
  Wel eens van Noah gehoord?

  THE BOOK OF ENOCH
  10) THE BOOK OF METHUSELAH

  106.1 And after those days my son Methuselah chose a wife for his son Lamech and she became pregnant by him and bore a son.
  106.2 And his body was white like snow, and red like the flower of a rose, and the hair of his head was white like wool.
  And his eyes were beautiful and when he opened his eyes he made the whole house bright, like the Sun, so that the whole house was exceptionally bright.
  106.3 And when he was taken from the hand of the midwife he opened his mouth and spoke to the Lord of Righteousness.
  106.4 And his father Lamech was afraid of him, and fled, and went to his father Methuselah.
  106.5 And he said to him: “I have begotten a strange son; he is not like a man but is like the children of the Angels of Heaven, of a different type and not like us.
  And his eyes are like the rays of the Sun and his face glorious.
  106.6 And it seems to me that he is not sprung from me but from the Angels and I am afraid that something extraordinary may be done on the earth in his days.
  106.7 And now, my father, I am entreating you and petitioning you, to go to our father Enoch, and learn from him the truth, for his dwelling is with the Angels.”
  106.8 And when Methuselah heard the words of his son he came to me, at the ends of the Earth, for he had heard that I was there. And he cried out, and I heard his voice and went to him. And I said to him: “Behold I am here my son, for you have come to me.”
  106.9 And he answered me, and said: “Because of a great matter I have come to you, and because of a disturbing vision, have I come near.
  106.10 And now hear me, my father, for a child has been born to my son Lamech, whose form and type are not like the type of a man. His colour is whiter than snow, and redder than the flower of the rose, and the hair of his head is whiter than white wool. And his eyes are like the rays of the Sun; and he opened his eyes and made the whole house bright.
  106.11 And he was taken from the hand of the midwife, and he opened his mouth, and blessed the Lord of Heaven.
  106.12 And his father Lamech was afraid and fled to me. And he does not believe he is sprung from him but thinks him to be from the Angels of Heaven. And behold, I have come to you, so that you may make known to me the truth.”
  106.13 And I, Enoch, answered and said to him: “The Lord will do new things on Earth, and this I have already seen in a vision, and made known to you. For in the generation of my father, Jared, some from the height of Heaven transgressed the word of the Lord.
  106.14 And behold, they commit sin and transgress the law, and have been promiscuous with women, and commit sin with them, and have married some of them, and have begotten children by them.
  106.15 And there will be great destruction over the whole Earth, and there will be a deluge, and there will be great destruction for one year.
  106.16 But this child, who has been born to you, will be left on the Earth, and his three sons will be saved with him. When all the men who are on the Earth die he and his sons will be saved.
  106.17 They will beget on the Earth giants, not of spirit, but of flesh, and there will be great wrath on Earth, and the Earth will be cleansed of all corruption.
  106.18 And now make known to your son Lamech that the one who has been born is truly his son.
  And call his name Noah, for he will be a remnant for you and he and his sons will be saved from the destruction which is coming on the earth because of all the sin and all the iniquity, which will be committed on the Earth in his days.
  106.19 But after this, there will be yet greater iniquity than that which was committed on the earth before. For I know the mysteries of the Holy Ones, for the Lord showed them to me and made them known to me, and I read them in the Tablets of Heaven.
  107.1 And I saw written on them, that generation upon generation will do wrong, until a generation of righteousness shall arise, and wrongdoing shall be destroyed, and sin shall depart from the earth, and everything good shall come upon it.
  107.2 And now, my son, go, make known to your son Lamech, that this child that has been born, is truly his son, and this is no lie.
  107.3 And when Methuselah had heard the words of his father Enoch …..

 9. ik zie in veel kommentaren hieronder termen als ware jood joodse afkomst akhazize jood en palestijn , jammer toch dat er maar heel weinig van de posts over mensen gaan en afkomst of religie of politieke geaardheid buiten beschouwing laten. Een regel die zelfs mijn dochter van 10 al kent : wat ge niet wilt dat u geschied ,doet dat ook een ander niet. En zolang als we bezig blijven de verschillen te benadrukken en te leven in angst zullen we die regel nooit werkelijk doorgronden.
  Als laatste wil ik nog even zeggen dat ik ook heel ziek wordt van alle gesteggel over israel, laten we voor eens en voor altijd vaststellen dat het volgens de conventies van geneve verboden is om voor je eigen volk te bouwen in /op bezet gebied . Dat israel dit wel doet zegt genoeg, en is geheel in strijd met alle internationale wetgeving.
  Het moet dus gewoon stoppen ( net zoals de daad van piraterij op de hulpvloot voor gaza )dient het als het voortgang heeft te worden veroordeeld door de vn, waarna er sancties kunnen worden opgelegd aan israel. Immers geen natie staat boven de internationale wetgeving .

 10. Ha die Hashashin, ik heb even een free style vertaling gemaakt van die antieke Enoch tekst, best interessant die apocriefen, die boeken die niet voor niets uit de bijbel gegooid zijn! Alles wat er werkelijk toe doet en wat echt wel interessant is moet worden afgedekt, je moet ze wel dom houden die mensen en liefst arm ook, de bankier en de dominee…

  Lamech schrok zich rot want hij kreeg een heel vreemd zoontje.
  Een wit zoontje met rode stippen.
  En z’n ogen waren als led lampjes in het donker.
  Lamech als de donder naar z’n ouwe vader Methuselah.
  Na 1200 jaar zal die toch wel weten wat er zo al tussen en hemel en aarde te koop is?
  Maar die ouwe gek die wist het ook niet en dacht ik kan mijn zoon Lamech dit keer niet met een goedkoop smoesje afschepen.
  Methuselah besluit om met z’n grootvader Enoch in de hemelen te bellen.
  Hey die Enoch tijd niets van je gehoord hoe is het met jou daar hoog in de hemelen?
  Jah alles okay hier zegt Enoch, maar euh die rare zoon van m’n zoon met rode stippen en wit pluis haar das toch niet normaal? Weet jij daar meer van?
  Jah dat klopt wel zegt Enoch, onze hoogste vader der vaderen die in de hemelen zijt is met freaky experimenten bezig op aarde; alles wordt anders, alles moet kapot en dan wil hij weer opnieuw beginnen met versie 2.0.
  Dat is het laatste nieuws.
  Weet je de laatste tijd begint de heer der heren die in de hemelen zijt zich een beetje te irriteren aan de mensen, de mensen doen maar wat; het eet maar en schreeuwt maar en ze fokken maar raak, z’n geduld begint een beetje op te raken; daarom heeft ie een gesprekje gehad met Henry Kissinger. Ze waren het al snel eens met elkaar. Ze schuiven een paar puppets naar voren zodat het volk denkt dat alles nu goed komt, lenin en stalin in rusland en mao in china en pol pot in cambodja en idi amin in afrika en zitler met de snor voor de germanen. Die laten iedereen militair worden en dan klinkt het commando ‘schiet ze aan flarden’ en dat doen ze dan allemaal meteen massaal, komt door al die bioscoop films, daardoor denkt iedereen dat de ander de vijand is, heel simpel hebben we al vaker gedaan en ze trappen er altijd weer in, miljoenen doden dusz, lekker veel voer voor de astrale reptielen want die eten graag mensen zieltjes met de kerst. Zijn die ook weer tevreden en zo een bondgenoot achter de schermen laat je niet lopen. Als ze er dan nog te veel mensen leven nou dan gaan we wat rommelen met die haarp machine en dan komt er snel weer een nieuwe zondvloed, iedereen die niet afgeschoten is verzuipt dan alsnog, hebben we al vaker gedaan werkt altijd.

  Maar euh zeg maar tegen Lamech dat die rare zoon van hem met rode stippen en wit pluis haar dat dat wel z’n eigen zoon is hoor. Zal die leuk vinden. En ik heb nog een tip voor je; zeg maar tegen Lamech dat ik Noah een mooie naam vind, je moet het zelf weten maar in de toekomst weten de mensen precies wat er bedoeld wordt als ze de naam Noah lezen, vandaar, altijd voorruit denken in media land, je weet toch. Oh ja en zeg ook even dat er generaties met vervelende mensen aankomen die allemaal maar een hoop lawaai maken en irritant gedrag, het eet maar door en het fokt maar door; daar is de heer der hemelen nu al helemaal zat van; daarom gaat er uiteindelijk in de verre toekomst een Nieuwe WEreld Orde komen en daar hebben wij cross hybrides onze stromannetje op aarde al voor aangewezen; komt allemaal goed ik voorspel het je. Nou euh tabée want m’n accu van m’n hemelse cell phone begint op te raken, we zitten nog in de prehistorie en die goden zijn wel verder maar nog niet zo ver dat ze al overgestapt zijn op kernfusie aandrijving voor hemelse mobiele telefonen. Joep doei en schrijf dit gesprekje even op een graniet tabletje; dan kunnen de betweters in de toekomst daar elkaar de hersentjes mee in elkaar slaan; ook altijd lachen als ze ruzie krijgen over wat de goden gezegd zouden hebben 5000 jaar geleden; we vervelen ons rot hier boven in de hemelen en dat is onz amusement; ik moet nu echt ophangen en de groeten aan je zoon Lamech en je kleinzoon Noah en gefeliciteerd met je 1200 honderdste verjaardag; daar zijn we hier ook al over aan het vergaderen; we zullen het niet langer tolereren dat gewone mensen zo oud kunnen worden; 120 vinden we wel genoeg en daarvoor gaan we supermarkten uitvinden die E nummers in appels stoppen en we gaan ene Ab KlinkerHaus uitverkoren om de mensen in de toekomst te overtuigen dat ze zich vaak moeten laten behandelen door vuilspuitende scherpe slangentanden die om een aesculaap gekronkeld de status aap uithangen; daar zijn de mensen ook altijd erg gevoelig voor; werkt altijd en we houden hierboven ook van psycho oorlogje spelen, dan laten we bijvoorbeeld een veearts mensen voorschrijven wat ze moeten doen, dat voelen die mensen dan wel maar ze snappen het niet, dat zijn de stille hints van de goden, hoe ze werkelijk over de mensen op aarde denken…

  1. 😀
   Ik vraag me af hoe je een ariër zou beschrijven als je er nog nooit een gezien hebt en geen woord hebt voor roze, volgens mij op ongeveer op deze manier
   Het weglaten van verscheidene belangrijke boeken uit de bijbel is inderdaad zeker niet zonder reden gebeurd

   Voor geïnteresseerden in het volledige boek van Enoch
   http://exodus2006.com/enoch.htm
   (bij de .doc versie staan aantekeningen, negeer deze vooral aangezien degene die die heeft toegevoegd er naar mijn mening vaak naast zit met zijn interpretatie)

  2. jah das een goeie Hashashin, nu ik naar mijn handen kijk zien ze er best wel roze uit; het woord blank of wit is meer taal gebruik dan dat het de realiteit beschrijft. Bedankt voor de Enoch boeken link, ik ga er eens fijn in rond neuzen.

  3. ha ah hyper Alert,
   Je schrok vanmiddag ook al van je knappe roze gezicht zo ineens.

 11. Israel is het grondgebiedje waar een nepvolk woont en dat alles is een splinter, een wig tussen de twee continenten Afrika en Azie. Die splinter doet zeer en dat moet ook. Israel bestaat bij de gratie van de Chazaren, de jooddietsen uit Rusland, die in opdracht van de Soemeriers oftewel de Friezen/Nederlanders hun werk doen… en dat is de voorbereidingen treffen voor de laatste slag die de goede Anunnaki willen uitdelen aan de foute Anunnaki.
  Na deze slag heeft het licht gezegevierd. Licht is sinds de zondvloed doorgebroken maar de laatste nesten van het duister moeten nog uitgerookt worden… en dat gaat nu gebeuren.
  De Chazaren als volk bestaan langer dan de twaalf stammen Israels en hebben wel een link/relatie met de blanke Soemeriers… De kinderen van Jacob, vertegenwoordigd in de twaalf stammen hebben rood, rossig en blond haar… en een witte huid, het liefst met sproeten. In hen zit het meeste Anunnaki-DNA, die zelf wit tot grijshuidig zijn vanwege het ontbreken van pigment. En inderdaad; Noach was de eerste witte of blanke mens, met zijn witte haar en zijn rose babyhuidje… zelf gemaakt door de godheid Enki, die ook al Adam en Eva naar zijn beeld schiep en die ook Sarai bevruchtte en later nog eens Maria.

  Het uitverkoren volk woont in west-Europa en Israel zal door de atoombommen van Rusland geheel verwoest worden. Terwijl de hele wereld zich richt op Isräel, maakt de westerse wereld zich op voor de laatste klap, uit te delen aan de clan van Enlil, de boze godheid die maar een doel heeft; het zaad van zijn halfbroer Enki vernietigen, ofwel het blanke ras… de creatieve, intelligente, vrijheidslievende kinderen van Enki/Ea/Ptah/Wodan/Odin/Zeus.

  1. Spannend verhaal.. Is weer eens wat anders dan het verhaal van Josef, Maria en dat ezeltje. Laat staan van die 3 koningen..! Zolang de bewijzen ontbreken blijft het een verhaal, nietwaar, Evert Jan? Of is het handig hier en daar een bronnetje te noemen, zodat we even met je mee kunnen lezen.. Misschien beginnen met de viriliteit van Enki..?

  2. de bron is waarschijnlijk de bijbelboeken
   als je meer wil weten zoek eens op RED ARMY:)

   groet

 12. het is een uiting van morbide taalvervuiling om ‘wonend in Israël’ gelijk te maken aan ‘joods’ in het algemeen. Een vorm van taalmanipulatie waar Israël zelf graag aan meedoet om ons te verwarren, opdat we niet gewoon kunnen zeggen, bv. bij die muren dwars door Palestijnse gronden: “hé, waar ben je nu mee bezig?’ Want dan word je afgerekens op antisemitisme. Zij manipuleren alzo het worldwide schuldgevoel t.a.v. Holocaust e.d. Dát is nog eens misbruik van ontzaglijk veel leed!

  1. Het enige wat ik tegenkom over RedArmy is de YouTube over de val van Stalingrad.. (En volgens mij is dat helemaal niet eens gevallen!)
   Tell me more!

 13. Ik meng mij haast niet in deze discussie, omdat ik er weinig verstand van heb wat daar nou precies gebeurd! Ik heb ontertussen iets geleerd over zionisten, maar als westerling, die anders denkt vind ik dit onderwerp te ingewikkeld. Ik vroeg mij daarom ook af, of mr of mevr hashasin zelf in verbinding staat met deze mensen en dit land.
  Het lijkt me zo moeilijk wanneer je er bijvoorbeeld geweest bent, je alles gezien en meegemaakt hebt, je het wel zou willen delen, maar tegen veel onbegrip aan zou kunnen lopen. Dat zie je ook wel bij mannen en vrouwen die voor het leger in een oorlogsgebied gewerkt hebben.
  Wij lopen in ons normale wereldje rond, terwijl zij praten over de aanslagen die op hen gepleegd zijn, en dat ze elkaars ledematen bij elkaar moesten zoeken, terwijl de lichaamsvloeistoffen in het rond spoten. Ik denk ook dat wanneer wij hier bij elkaar bewust van zouden zijn, dat we een hele andere discussie zouden voeren! We kunnen het dan luisteren, een beetje begrip tonen, maar niet echt met elkaar op een krachtige invoelende manier in gesprek gaan. We communiceren dan op verschillende niveaus waardoor misverstanden en wrijving kunnen ontstaan.

  1. Ingewikkeld.. Ingewikkeld…? Weet je wat ingewikkeld is..? Mummies!
   🙄 sorry!

  2. @Mirakel
   nee nog nooit geweest maar heb mezelf wel een stuk meer geïnformeerd dan de meesten.
   Ik vind het noodzakelijk om hier te reageren en een tegengeluid te laten horen omdat de islam als geen ander bedreven is in het in de slachtoffer-rol kruipen terwijl zij feitelijk de daders zijn.
   En helaas trappen velen daarin en ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling, ook voor Europa

  3. We waren er toch net achter dat de Islam gewoon een creatie is van het Vaticaan?!
   Dit dankzij het doorwrochte onderzoek van Professor Walter Veith?!
   Hoe kan je nou zeggen dat de witte schaakstukken slechter of beter zijn dan de zwarte schaakstukken?
   Precies wat Marcel zegt.
   Gewoon de Hegel dialectiek van de Elite.
   En Mirakel je komt dicht in de buurt met je persoonlijke benadering want Hashashin heeft al wel verteld dat hij persoonlijk regelmatig in oorlogsomstandigheden heeft geleefd, ik bedoel als je regelmatig voor je leven hebt moeten vrezen, zelfs zonder dat je zelf ooit in Israel geweest bent, dan leef je wel degelijk zelf je eigen persoonlijke IsRaHell

  4. Hallo Hashasin,

   Ik begrijp dat jij het inzicht hebt, dat de islam in de slachtofferrol zit. Maar toen ik de toespraken bedeek van de Joodse mensen, zag ik dat zij ook in de slachtoferrol zaten. Zij willen niet dat er weer recistische toestanden ontstaan. De Palesteinen zitten ook in de slachtofferrol, dat zag ik ook in de toespraak. Allemaal lijken zij zich slachtoffer te voelen! Iedereen heeft daar belangen en plichten vanuit religieuze achtergronden, omdat de grond daar heilig is.

   http://www.youtube.com/watch?v=YAWReQhtTBk

   wij hebben tijdens onze discussie op creepy airport in gezien met elkaar, dat er een enorme duistere kliek is, met zeer hebberige eigenschappen. Zij zijn degenen geweest die ook in b.v. WO2 veel joodse mensen wilden vergassen. Deze kliek verschuilt zich achter de Joodse mensen, om hun in een kwaad daglicht te stellen. De duistere Zionieten, zaaien veel onrust, w.s om de joodse mensen, van de andere groepen weet ik het niet precies, om het leven te brengen . Ik ben het met je eens dat je de islam niet uit moet vlakken, maar ook daarachter zouden de zionieten (Duisteren)zich kunnen verschuilen. Zo gaat iedereen elkaar als kleutertjes de schuld geven!
   Is het niet de islam, dan wel de palesteinen, dan wel de Joodse bevolking.
   De Duisteren zijn degenen die uit zijn op wereldmacht, daarvoor doen ze rare rituelen, maken ze gebruik man massahypnose en lijden ze ons om de tuim. Het zit dus totaal anders in elkaar dan je op het eerste gezicht zou denken! Of beter gezegt, wat zij ons willen laten denken. Want ook de pers weten ze te manipuleren. Degenen met de duistere trekken bevinden zich voornamelijk in onze koningshuisen, ook in het westen, vooral in America, Engeland. Ik raad je aan, om creepy airports even te lezen, en om dan vooral de filmpjes over de reptiel achtige mensen te bekijken. Ik denk dat je dan heel anders aan zou kunnen kijken tegen dit conflict. Zeer inzichtelijk!

   Ik ken wel mensen die in oorlogsgebied geweest zijn, of gewoont hebben, Zij vertelden mij dat de pers hele andere dingen laat zien, dan dat zij zelf zo ervaren hebben in dit betreffende land.

   Ik hoop Hashasin, dat je hier wat mee kunt.

  5. @HyperAlert & Mirakel

   tegenwoordig kan je leven in Nederland net zo goed meermaals gevaar lopen. Ik heb niet onder oorlogsomstandigheden geleefd.
   Wel ben ik bevriend met een Serviër die dat wel gedaan heeft. In toenmalig Joegoslavië hebben de moslims precies hetzelfde uitgehaald; de christenen terroriseren, doden en verjagen en om het moment dat er teruggeslagen wordt huilend naar de VN rennen.
   en die trapten er nog in ook !!

  6. TJah Hashashin als er iets niet deugt dan is het wel de United Nations.
   Dus los van het achterbakse gedrag van die Islamieten….
   Wat dacht je van de beloofde lucht rugdekking die niet kwam voor Dutchbat?
   Als er iets niet deugt dan is het wel de bekokstoofde oorlog in Yoegoslavië.
   Heel Yoegoslavie is verraden en opgeofferd, die Islamieten zijn ook gebruikt.
   Het enige “voordeel” voor mij persoonlijk is misschien dat ik over het algemeen makkelijker kontakt heb met oorlogs getraumatiseerden dan met ‘gewone mensen’.

   Quote:

   ” The wars in Yugoslavia throughout the 1990s served as a justification for the continued existence of NATO in the world, and to expand American imperial interests in Eastern Europe. The World Bank and IMF set the stage for the destabilization of Yugoslavia. After long-time dictator of Yugoslavia, Josip Tito, died in 1980, a leadership crisis developed.

   The US supported the operation and the CIA actively provided intelligence to Croat forces, leading to the displacement of between 150,000 and 200,000 Serbs, largely through means of murder, plundering, burning villages and ethnic cleansing. The Croatian Army was trained by US advisers, and the general on trial was even personally supported by the CIA. The Clinton administration gave the “green light” to Iran to arm the Bosnian Muslims ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_nwo81.htm

  7. Hashasin,

   Ik ben het met jou eens, dat wij in Nederland ook gevaar oplopen vanwege deze groep elitairen. Eigenlijk de hele wereld. Ze zetten momenteel geconcentreerd met grotere hoeveelheden in America en Engeland. Ik denk dat zij uit zijn op een heilige stad, omdat zij daar nog meer los kunnen gaan, vanwege hun achter de schermen duistere manier van werken. Zij willen hun duistere gebouwen op heilige grond zeten. De hele wereld is dan op hun gericht. Ik denk dat ze nu zoiets hebben, moord eerst elkaar maar uit, des te minder hoeven wij te doen.

  8. Ik heb hier een filmpje van nostradamus. Aan het einde van het filmpje geven ze aan dat er reden is om bang te zijn. Maar om de trillingen hoog te houden, zou ik dit links laten liggen, gezien wat we geleerd hebben van Rene zijn artikel creepy airports. Ik wilde laten zien, dat Nostradamus hier een voorspelling doet van een antichrist. Hij geeft ook aan dat de aarde opwarmt, meer aardbevingen enz. Maar ik denk dat hier misschien het Haarp systeem mee bedoeld zou kunnen worden.
   Ik hecht niet heel veel waarde aan voorspellingen, maar, ik vind heb boeiiend te zien, dat Nostradamus in die tijd al over de antichrist praat!

 14. Wat er in de jaren 40 is gebeurd met de Joden is afschuwelijk, in het nu redenerend zou zoiets ondenkbaar zijn… (is dat wel zo?)

  Hebben de fransen en italianen niet hetzelfde geprobeerd anno 2010 met de Roma`s? Inventariseren, registreren en deporteren was het motto toch? Nederland stond ook op het punt om te beginnen, als de aivd dat al niet gedaan heeft. Acties zijn hier echter achterwege gebleven vanwege de comotie.

  Ik lees in de reacties elite, zionisten e.d. Maar vergeet niet dat de joden ook op politiek vlak zeer aktief zijn. Ten tijde van WOII zaten er veel joden in de politiek van de V.S. Zij hebben er voor gezorgd dat de staat Israel op poten is gezet. We hebben het dan dus over joden met een amerikaanse mannier van doen in een land dat niet van hun is… Logisch al dat geweld daar!
  Wat er gebeurt met mensen in een mensenleven wordt opgeslagen in de genen, deze maken een verweer aan. Dit verweer zit zo diep bij de joodse bevolking daar dat een kans op vrede geheel uitgesloten is. Dit totdat elke palastijn zich neerlegt bij het feit dat zijn land bezet wordt en blijft.
  Het lijkt er dus al met al in mijn op dat de joden een etnische zuivering hebben uitgevoerd. Dit terwijl de hele wereld meekijkt, dit toestaat omdat ze nog steeds zielig zijn vanwege 70 jaar terug.

  Wat mij betreft mogen de israeliers eerst een jaar in Amsterdam wonen voordat ze in dienst treden. Ik vind ze een stel geavanceerde barbaren nu.

  1. En wat mij betreft mag jij eerst een jaar in Bethlehem & Gaza gaan wonen alvorens je een mening te vormen over wie er ‘etnische zuiveringen’ uitvoert (ongelukkig gekozen term overigens), een ander door moslims gedomineerd land/gebied voldoet ook.

 15. Volgens de internationale gemiddelde berichtgeving verhongeren de mensen in Gaza. Dagelijks sterven zij op straat van honger en miserie. In het Getto van Gaza, zoals het door de pro-Palestijnse propaganda wordt geheten, zou het veel erger gesteld zijn dan destijds in 1943 in het Getto van Warschau. Gaza zou één grote open gevangenis zijn, een concentratiekamp waartegen KZ Auschwitz zou verbleken. Maar, is dat wel allemaal zo? Is het allemaal wel echt zo slecht in Gaza zoals ons dat al jaren wordt voorgehouden?

  http://brabosh.com/2010/08/08/gaza-unplugged-wat-u-nooit-te-zien-krijgt/

  Overal is de vloot, die op 31 mei met humanitaire hulpgoederen aan boord onderweg was naar Gaza, afgeschilderd als een strijdkracht voor het goede, een symbolische ’bevrijder’, een antwoord op vergeten nood. Om zo’n enorme vracht met miljoenen dollars aan hulp te leveren is inderdaad een groots filantropisch gebaar, maar er is meer aan de hand.

  Ik was in de Saoedische hoofdstad Riad gedurende de eerste dagen van deze operatie, in december 2008. Saoediërs zamelden massaal humanitaire hulp in, op aandringen van de hoogste leiders. Ondanks de militaire inval in Gaza werden de hulpgoederen categorisch tegengehouden. Het waren niet de Israëli’s die deze regionale Arabische hulp niet toestonden. Het waren ook geen Joden: het waren moslims. Het was Egypte, een land met een moslim-meerderheid, dat weigerde om Saoedi-Arabië toegang te geven tot een open grens. De Egyptenaren verhinderden zelfs het afleveren van medische hulpgoederen.

  http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article3115280.ece/Gelukki%20g_hebben_we_Gaza_.html

  1. Goed, dat zij wel inzien wat hier speelt, en dat ze zeggen: we geloven in principe allemaal in een god!
   Dit zijn misschien wel de mensen die die het satanisme op hun klompen aan horen komen i.p.v. blote voeten.

  2. eh, wacht even, die laatste wantrouw ik , omdat volgens mij de vlakken in de top van de pyramide verdeeld zouden kunnen zijn volgens hetzelfde principe als de gebouwen van de satanistische elitairen.

  3. Helaas vertoef ik liever niet in california, Want ik heb Rene zijn Blog even geopend, en vergelijk de koepels in het dak maar eens. De foto van Rene is van een pyramide koepel van de Satanistische elitairen. het is wel even een stuk naar beneden scrollen, dan zie je dat goudkleurige, in vlakken gedeelde dak met de zon.

   http://rikclay.wordpress.com/

  4. he, ik bedoel de laatste pyramide die je omschrijft, die zit niet zoals ik mij vergiste in california. Ik bedoel gewoon de pyramide.

  5. interessante opmerking over die oneness temple in california,
   er is me namelijk nog iets opgevallen, in die tempel ga je bidden met vele tegelijk, er wordt bij gezegd dat zo de motor van energie op die gridlijnen die daar uit de grond komen worden geactiveerd en daarmee gaan de chakras draaien en worden we verlicht…
   dat wordt gedaan temidden van een golden ball of divine light
   en die lijkt op die plant in de murals van dat freaky airport.
   je kan fotos zien op die site. het is maar een hint en ik wil niks concluderen, alleen wat links plaatsen die ik tijdens mijn gezoek vindt.

   groet

  6. Nogmaals een correctie, ik denk dat je gelijk hebt, want ik heb nogmaals hun site bekeken. Het gebouw komt zelfs seer sterk overeen met Airport Denver! Het gebouw heeft hetzelfde dak. Zo’n teflon doek met een antenne erop! Allebij satanisten naar mijn idee! toen ik de 2e keer keek, bekroop mij een creepy gevoel. Het is de duivel op klompen himzelf!
   En de gouden bal is hoogst w.s ook hun symbool!!! Ze laten daar heerlijk hun chacra’ s trillen op menselijke negativiteit. Die dingen schieten als paddestoelen de grond uit!!!
   het klinkt heel simpel hoor maar denk maar aan het sprookje de kikkerforsprinces, waarbij het prinsesje de bal uit de vijver moet halen voor de kikker, om met hem samen te smelten!

 16. http://www.hughpearman.com/2006/26.html

  Kijk eens naar het vrijmetselaarsteken in het raam, met de witte duiven erachter. Dit is een vrijmetselaarspirimide. Dit zijn satanisten!!!!!!

  In de tekst wordt een beetje een raar:

  Er is een beetje een cultus van persoonlijkheid rond deze krachtige, goed aangesloten en enigszins afstandelijk figuur. Je zou kunnen zeggen hetzelfde over president Nursultan Nazarbayev. Zijn officiële portret is te vinden op muren opknoping overal. Maar meestal vrij klein, en altijd binnenshuis. Niet groot en buiten, dat is wanneer je moet beginnen zich zorgen te maken. Oppositiepartijen niet erg ver hier. Maar er is een context om dit soort dingen: in een instabiele regio, stabiliteit wordt gewaardeerd. En als een doorgewinterde Turkse waarnemer het uitdrukte: “Ze doen niet opgemaakt gouden beelden van de president hier.” Waar genoeg, hoewel zijn handafdruk is ingesteld in goud aan de bovenkant van de opmerking van de stad toren, en pasgetrouwden aanraken voor geluk. Sommigen zeggen dat hij voornemens is de piramide als zijn uiteindelijke mausoleum.

  1. satanisten die vredesperimides bouwen, hoe bizar kun je zijn! Ze doen zich echt stukken beter voor dan ze zijn! Zo kunnen ze de zieltjes stelen van onwetende mensen!

  1. wat ik niet begrijp is dat de oprichter van deze tempel spreekt over divine en ascentie, maar tegelijkertijd meent dat wij van klei zijn gemaakt.

  2. Christiaan, ik zie dat het dezelfde plant is! Het zijn ze!

   Uit klei…Had de bijbel het er niet over dat de eerste mens door god uit klei geschapen zijn?

   sommige mensen, het elitaire volk zou later hoogst w.s. genetisch samengesmolten zijn met reptielen. (adam, eva en slang genesis).

   Wat gebeurd er eigenlijk wanneer je op een negatieve krachtplaats een chacra keert? Is er ergens een chacradeskundige die dit weet?

   het roept alleen maar meer vragen op Christiaan, weer wat om uit te zoeken.

  3. Mount Shasta wordt genoemd, in noord californie..
   maar niet als negatief;
   het is in mijn onderzoek van dat airport totnogtoe duidelijk dat het een mix is van het taoistische scheppingsverhaal, navajo-historie, feng shui en chinese/hindu mythologie, vooral de Jade Emperor en zijn dochter Xi Wangmu (witte tijger).
   de bergen van de USA verworden zo het kunlungebergte van ‘de mythe’ waarin de mensen vluchten om te verlichten.
   en de wereld wordt Blauw..tussen witte bergen…
   Cochetopa Hills>Saguache>Colorado>Mount Blanca.

   groet C

   groet

  4. Dit zou de krishna Sekte kunnen zijn.
   Maar wanneer ik naar hun tempel kijk zie ik hetzelfde dak als airport Denver.
   En de bloem symboliek, die terugkomt in de airport…

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Hare_Krishna-beweging

   Nu hebben ze zich verscholen achter Joodse mensen, Islam (ze wilden een moskee bouwen op de grond van world trade center). Zo worden veel mensen boos op de islam…..Precies wat zij willen (elitairen).
   Ze hebben de afgelopen periode laten zien, dat zij zich overal achter verschuilen, misschien nu in de vorm van de Krishna! Dat ze als een wolf in schaapskleren, zo zielen proberen leeg te zuigen? Ik analyseer het zo ook maar met wat ik van de afgelopen periode geleerd heb, maar ik als dit zo is, dan kunnen ze als een stel kameleon’ s razendsnel denken! Ik vraag mij af, wat voor banden zij dan met India zouden hebben. Hoever hebben ze zich daar ingenestelt? En wat willen ze met Rusland. Ze pakken het dan nu heel anders aan dan tijdens WO2.

  5. hmm USA en RUSSIA….
   kijk eens naar dat tablet op die mural in dat airport, die dat meisje vasthoudt…
   is dat een plattegrond van N-Amerika of van Rusland?
   het lijkt me het eerste maar ik ben niet overtuigd..

  6. voor het totaal plaatje hier nog een leuk weetje over Rusland
   en de christelijk orthodoxen en de church of jesus the savior;

   http://www.russiablog.org/2007/05/post_7.php

   het blijkt dat de russische orthodoxen over de hele wereld hun gebouwen opeisen, ze willen zelfs het Kremlin als eigendom terug en Israel heeft al toegezegd tempels terug te geven aan de christelijk-orthodoxen kerk.

  7. Heb je misschien een link van Maont c?

   Dat tablet heb ik vergeleken met de kaart van Rusland, het peruaanse tablet OP HET SCHILDERIJ DENVER LIJKT WEL DEZELFDE VORM TE HEBBEN ALS RUSLANd!!!!!!Heb Rusland op de kaard bekeken?????????? Geniaal christiaan!!!

  8. Het tablet, Jij opperde de mogelijkheid, dat het misschien n-am zou kunnen zijn, maar had dat meisje het tablet, dan niet een halve slag moeten draaien, of is mijn vrouwelijke richtingsgevoel wat lastig?

  9. http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicunder.html

   waar zou de bloem voor staan, die bij de vrijmetselaars op
   het muurschilderij staat?
   Ik zie een lotus: betekenis via googele:
   Deze bloem brengt geluk en wordt in India ook gebruikt als amulet tegen ziekte en ongevallen.
   Hij symboliseert Lakshmi, de godin van schoonheid en geluk.
   De Egyptenaren zagen de lotus als een symbool van de zon, en geloofden dat hij helderheid van denken en wijsheid bevorderde. :

   Beide gebruikten ze dit symbool…..

   een rond tablet, Cyclus….

   en een bal: De zon.

   Bij die tempel in californie zie ik niet exact dezelfde tekenen als van de vrijmetselaars, behalve de bloem en de daken.

   Wat betekenen de wittwe daken met een stokje erop?
   (orthodox)?

   http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/2179-new7wonder-7-taj-mahal-in-india.html

   Hier komen de puntdaken terug. taj mahal. Niet alleen Rusland.
   Weer een koningklijke familie??????
   Of heeft met hindu geloof te maken?????.
   Misschien zijn ook niet alle tempels vrijmetselaarstempels? De pirimide’ s zijn in iedergeval heel herkenbaar.
   Hoe zie jij dit Christiaan?

   Christiaan, bedoel jij misschien, dat de tempel op en bij Mount C een Ying Yang situatie zou kunnen zijn?
   De strijd tussen goed en kwaad, om het zo maar uit te drukken? Dat ze mischien de negativiteit willen omzetten naar positiviteit? Er schijnen daar veel sekte’ s te zijn?

   maar dan begreipen we allebei jou vragen nog niet. waarom zeggen zij dat wij uit klei gemaakt zijn, terwijl ze veel met chacra’ s doen? Wordt het nu zo ingewikkeld of lijkt het maar zo? Ik ga slapen, ben er morgen wel weer.

   groetjes van Sandra

  10. Russische burgemeester wilde de komst van het gebouw, de tempel niet ondertekenen. Zij hebben dit genbegeert, en hebben gewoon doorgebouwt. (als dit waar zou zijn pers???)

   Waar halen ze het geld vandaan om zo’ n enormt tempel te bouwen in Rusland….voor Krishna’ s

  11. Deel 2

   http://www.argusoog.org/2010/06/israelische-piraterij-deel-ii/

   deel 1
   http://www.argusoog.org/2010/06/israelische-piraterij-deel-i/

   Hashasin,

   Ik ben het met jou eens, dat wij in Nederland ook gevaar oplopen vanwege deze groep elitairen. Eigenlijk de hele wereld. Ze zetten momenteel geconcentreerd met grotere hoeveelheden in America en Engeland (trekken banden aan naar India en Rusland). Ik denk dat zij uit zijn op een heilige stad, omdat zij daar nog meer los kunnen gaan, vanwege hun achter de schermen duistere manier van werken. Zij willen hun duistere gebouwen op heilige grond zeten. De hele wereld is dan op hun gericht. Ik denk dat ze nu zoiets hebben, moord eerst elkaar maar uit, des te minder hoeven wij te doen.

   Mirakel.

  12. Ik vermoed dat de plant voor wereldmacht staat. Kijk maar eens in het filmpje naar de toorts van het vrijheidsbeeld, met bovenaan de driehoekken op het hoofd! De vrijmetselaars aan de macht!

  13. hey Mirakel/Sandra, bedankt voor de interactie, zeer interessante links die je geeft.
   ik zit nog niet zolang op deze sites dus enige feedback is welkom.
   die Lotus inderdaad, ik linkte het ook al aan de flower of life., en die flower of life is dan weer
   een voorstelling van de chakra’s (in kleur).
   het getal negen is hierin ook van belang, ze zeggen voor negen verschillende religies
   maar er zijn meer toevalligheden hierin.

   die witte daken zouden tenten/tipis kunnen voorstellen,
   belangrijk gegeven is dat wit natuurlijk veel zonlicht weerkaatst
   en geen warmte vasthoudt.
   ik heb zelf nog geen eenduidige conclusie wat betreft die gebouwen etc..
   vooral vanwege het duidelijk willen verstrooien van goed en kwaad,
   en dit is ook een boodschap waarschijnlijk. de parkeergarage en de wegen op DIA
   zijn bijvoorbeeld weer een butterfly, in tegenstelling tot de beetle in kazachstan.

   Yin Yang ja daar gaat mijn meeste aandacht naar uit nu.
   dat komt terug in het Taoistischescheppingsverhaal..
   en dit doet mijn vermoeden bevestigen dat men wil tonen dat straks alles weer wordt
   zoals boven en beneden, hemel en aarde wordt weer één. kortom, de atmosfeer verdwijnt
   de wezens komen uit hun holen, het donker wordt zichtbaar.
   alles wordt weer één en dan komt er een persoon met ijzeren tool en die maakt weer een scheiding
   tussen hemel en aarde voor lange tijd. dit geeft me dan het gevoel dat de gridlijnen
   eigenlijk onze toekomstige gevangenis van het vlees is.

   iedereen die dus immortaliteit in het vlees zijn/materialistisch nastreeft zijn de gelukkigen
   voor de komende tijd? zij gaan heel lang en gelukkig leven net zoals hun meesters?
   en hoeveel mensen zijn bang van de dood tegenwoordig…..??? dat is de sleutel in mijn ogen.
   mensen die zich hier niet thuis voelen kunnen met de atmosfeer mee terug
   naar de bron en de volgende leerfase in je al bestaande infiniteit.
   dat is wat mijn chaotische brein nu kan spuien.
   vergeet ook niet het verhaal van Xi Wangmu, dochter/vrouw (daar is onenigheid over)
   van de Jade Emperor.

   groetjes
   ik ga je links nu bekijken

 17. Ik heb zojuist “De Tweeling” nog even gekeken. Echt een goede film. Zit veel waarheid in.

  Zal dit hele stuk zo nog eens lezen, maar ik ben druk vandaag. Eten maken, laat opstaan, mijn hele hoofd tolt, net of de tijd er niet meer is. Het is erg geworden!!!!!

 18. M.i een eenzijdig verhaal over de ms Liberty. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_incident
  voor een heel wat preciezer beeld van de gang van zaken.
  Niemand die belangstelling heeft voor de palestijns israelische kconflict heeft iets aan dergelijke gekleurde en complotachtige informatie. Zeker in de hektiek van een oorlog worden vergissingen met dodelijke gevolgen gemaakt.

  M.i. zijn er voorts geen uitsluitend good (palestijnen) and bad guys (israeli). Wel krijgen criminelen in semi oorlogs-omstandigheden meer kans om straffeloos hun ding te doen. Dat geldt voor beide kanten van het conflict.

  Guido, dat je naar lezingen van David Icke gaat is één ding. Maar dat je vervolgens de dingen gaat geloven die die man te berde brengt, is niet erg verstandig. De man lijkt me niet iemand die de wijsheid in pacht heeft. Op wikipedia kan je dit over hem lezen. … “Vervolgens publiceerde David Icke in 1999 het boek The Biggest Secret, waarin hij beweerde dat een aantal machtige leiders in de wereld zouden afstammen van de zogenaamde Reptilians, een bepaald ras van buitenaardse wezens. Als voorbeelden van afstammelingen van deze aliens werden o.a. door hem genoemd: George W. Bush, George H.W. Bush, Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk, Kris Kristofferson, Beatrix der Nederlanden, Bill Clinton, Hillary Clinton, Dick Cheney, Henry Kissinger, Frank Sinatra, Winston Churchill, Al Gore en Tony Blair.” … Waarschijnlijk in eigen beheer uitgegeven, pure science fiction gebracht als science.

  Niet iemand met een overdosis aan gezond verstand lijkt me en niet iemand waardoor je de schellen van de ogen kunt laat vallen. Je hebt je eigen schellen voor de schellen van van David Icke ingeruild, de ene slechtziendheid ingeruild voor een andere.

 19. Het verhaal van Wikipedia vertelt precies hetzelfde verhaal..! Mensen aan de kant van de VS die hun mond gesnoerd werd; het Amerikaanse Congres dat GEEN onderzoek doet; waar hebben we dat meer gehoord? 9/11!
  De kapitein en opvarenden van het schip verklaren dat de straaljagers er al een aantal uren overheen vlogen. Over die Amerikaanse vlag in top dus!!
  Dan straaljagers zónder merktekens.. Jajaja, wikipedia heeft het helemaal goed op een rijtje.
  Wij hadden hier een tijdje geleden ook iemand die regelmatig reageerde, ene ‘Gait’. Die haalde te pas en vooral te onpas ook al Wikipedia als ‘betrouwbare bron’ aan.
  ‘Ik meen iets te ruiken’, aldus Paul..

  1. Dag Guido,

   ik lees al een poosje mee op je site, en ik vind het een hele leuke site met veel nuttig en spannend nieuws , maar waarom kun je zo slecht tegen kritiek terwijl je, in menig artikel laat blijken dat je open minded bent.

   Groetjes Tinkerbel

  2. Mijn reactie is alweer van 27 dec vorig jaar Tinkerbel. Ik kijk vandaag de dag op mijn periode van toen terug als een soort ’tussenfase’. Heb het idee dat ik sindsdien flink gegroeid ben.
   Maar even over jouw tekst.. Vind je dat wat je zegt of is het de absolute waarheid..
   ‘maar waarom kun je zo slecht tegen kritiek’.. Zal wel iets moeten zijn van:“Ik vind dat je zo slecht tegen kritiek kunt”.. En zie dit ajb niet als kritiek. Want zo zit ik niet meer in elkaar sinds vorig jaar december. 🙄

 20. @ Hashashin

  Ik heb geen idee waar jij vandaan komt kerel, maar als jij je eens verdiept in het ontstaan van Israël dan zul je erachter komen dat dit geen schone pis is.

  Deze lui zijn op niets anders uit dan heersen over palestina, een gebied wat is geanexeerd door de joodse amerikanen.

  Ken de geschiedenis en leer wat de toekomst zal zijn. Ze doen niets beter dan wat hun is aangedaan. Daarom zal Israël niet ouder worden dan 300 jaar vanaf nu. De beschaving zal daarna naar de filistijnen gaan, dit hebben ze zelf 3000 jaar geleden over zich afgeroepen.

  Citaat:
  Als wij, de hemel verhoedde het, ons zelf afsnijden van drieduizend jaar Jodendom als we ons afsnijden van de gedachte dat we de verwezenlijking zijn van tweeduizend jaar joodse hoop – “volgend jaar in Jeruzalem”- dan zullen we ons recht op ons (Joodse) bestaan verliezen.

  Nathan Sharansky

  Citaat:
  Om een realist in Israel te zijn, moet je in wonderen geloven

  David Ben Gurion

  Tot slot en niet onbelangrijk, want ik kan nog even doorgaan…

  Wie een leven doodt, vernietigt een wereld, wie een leven redt, redt een wereld

  (Talmud, Sanhedrin 37a)

  Read my lips, een volgende oorlog ontstaat vanuit Israël.

 21. Op de radio hoorde ik vanochtend dat in het geheim… de palastijnen allang het hoofd hebben laten zakken. ze hebben bijna alle nederzettingen opgegeven. Het beloofde land is van de Israeliers. (ik zeg het toch, ookal vind ik het maar niks.. “zie je wel?”)

  1. Ik zal effe 1,1% van jouw huis komen bezetten en er een container met rottend slachtafval neerzetten . Start de buldozers maar jongens , ze doen niet open , we komen door de muur ook wel binnen . Oeps , was dat de babykamer , ach maakt niet uit , 1,1% stelt toch niets voor , waardanook .
   Laten we eens 1,1% van de Israeliërs afslachten , pak em beet 66.000 stuks . Moah , het is maar 1,1% , waar hebben we het over , mag de krant niet halen .
   Of telt 1,1% dan wel ?

 22. Als je de term JOOD gaat bespreken,wat nu die zogenaamde joden zouden zijn,je niks joods,danwel semitisch in ze zal zien.Het zijn niks meer dan europeanen.Dan blijft er niks meer over van dat joods zijn,wat ze claimen.Een israliet,of de europeanen destijds die massaal het europa ontvluchten door het zionisme,wat de media al sinds de oprichting in handen heeft en iedereen hersenspoelde met hun ideologie hoe men moest leven en denken.Zoals dat ook vandaag de dag gebeurt.Er word voor je gedacht en je zal het ook niet kunnen weerspreken.

  Ga ik weer terug naar het joods zijn destijds.Je kreeg een stempel dat je een JOOD was.De europeanen afkomstig uit kazharia wat zich door de eeuwen heen onder het volk had gemengd en geassimileerd was,was niks joods meer aan.De duitsers hebben samen met het zionisme,en de bankers het plan bedacht om de JOOD te bestempelen om het israel te bewonen.Voordat de oorlog uitbrak,het land ook volop bewoond werd door so call jews,wat niet eens jiddisch sprak.Overigens een Germaans slavische taal.Ze werden omgetoverd tot selfmade joden.Na de oorlog de overlevende naar israel vertrokken,voor een nieuw leven.Het pijnlijke van dit alles is,dat alles vooropgezet is en dat feitelijk iedereen in israel gehersenspoeld is en zijn doel zal verdedigen om een ideologie wat voor hun verzonnen is.Als ik een beetje logica in de leer van de joden begrijp,dat het Israel niet dat stukkie land in palastina is,maar een israel wereldwijd,waar wij allen gezamelijk en gebroedelijk in harmonie met elkaar kunnen leven,zonder oorlog,haat,afgunst,jalouzie.En al datgene wat je ego’tje voed.

  Helaas leven we in een wereld van het ego’tje.Zo gecreeerd voor ons,omdat alles makkelijker werd,en we dat niet meer op wilde geven.Hoelang israel daadwerkelijk blijft bestaan,als er wereldwijd een crisis gaande is weet ik niet.De redenen destijds waarom de so call joden niet wilde vertrekken wat het zionisme propagandeerde om het land met so call joden te vullen,was ondermeer de eeuwenlange strijd met de arabieren.Nu is het zionisme met europa en amerika opnieuw op gebied,wat hen niet toebehoort.Ze worden gesteund door de goedkope olie,die ons leventje gemakkelijk maakt,en wij de andere kant opkijken wat er gaande is.Tordat dat wegvalt,en die steun ook zal wegvallen.

  Europa heeft al 3 kruistochten geprobeert in 1000 tot 1200 en allemaal uiteindelijk verloren.Uiteindelijk zal ook israel vallen.het grote probleem is alleen dat israel ca 300 kernbommen gericht heeft op europa en het midden oosten,en zelf zo gek zijn om de wereld mee te trekken in hun ondergang.
  Het probleem in israel is louter het zionisme.Zoals wij hier de PVV hebben met de VVD en CDA en al die andere refo partijen die de staat israel/vs zullen steunen.
  feitelijk zit de hele politiek vol zionisten.
  Wij het volk zijn zelf zo onwetend gehouden over het verleden,zodat wij de toekomst niet zullen begrijpen.Of wat er nu gaande is.

  Hopelijk zal de so call jews exposed worden als nep joden,wat niks met het uitverkorene heeft te maken,wat ons de juiste weg moesten wijzen,hoe je het beste door het leven kan gaan.Want ik zie met de komst van de so call jews niks anders als zelfverrijking,tweedelingen,slavernij,wereldafbraak door het snelle graaiwerk,egoisme,nationalisme,dictaturen,en ga zo maar door.Als dat de juiste weg is voor iedereen.Men kijkt teveel TV,of leest de kranten.En worden dagelijks gemanipuleerd met onwaarheden.Nu ik er zo over denk,het diep treurig is,dat wij onszelf een democratie noemen,terwijl je niks te vertellen hebt.

  1. Tamso, mijn jongen – waar zal ik beginnen met je?! Allereerst: ik denk dat je het wilt hebben over ” ZOGENAAMDE” Joden, in goed Engels “So callED Jews?” Als je het daarover wilt hebben, dan maak je natuurlijk een onderscheid tussen echt en onecht.
   Onecht heb je een beetje geprobeerd duidelijk te maken: dat zijn “niets meer dan Europeanen”…. Ja hoor; als je rond 400 na Christus geboorte uit Israel vertrekt en ofwel via Constantinopel, ofwel via Gibraltar in de loop van eeuwen Midden- en Westeuropa bereikt, wordt je ergens in de loop van die 1000-en jaren Europeaan…..?!
   Terwijl je al die tijd een oorspronkelijk volk blijft, dat alleen met elkaar omgaat en trouwt, een eigen taal spreekt (Jiddisch voor hen die uiteindelijk via Constantinopel, Rusland, de Oekraine en Polen via Duitsland naar het Westen komen; Ladino voor hen die vanaf de NoordAfrikaanse kunst en Gibraltar naar het Iberisch schiereiland en Franrkijk reizen en over alles heen altijd nog hun VIJF EN HALF DUIZEND JAAR OUDE TAAL HEBREEUWS, IN WOORD EN IN GESCHRIFT: echte Europeanen!
   Een mening hebben is niet hetzelfde als ergens verstand van hebben; daarvoor moet je toch echt eerst even wat onderzoek doen, Tamso… Wat een prachtige naam trouwens! Klinkt haast Tibethaans! Waar liggen jouw (genetische) wortels in deze wereld? Vraag ik alleen uit interesse hoor; als je het niet wilt zeggen ben je daar uiteraard geheel vrij in en voel je a.j.b. vooral niet aangevallen!

  2. Beste Rebeca , Constantinpel ligt in het huidige Turkije . De straat van Gibraltar ligt tussen Spanje en Marokko . Niet zo’n klein eindje van elkaar verwijdered !
   Haal je niet een paar verhalen door elkaar ? Linkerduim /rechterduim ?

  3. er was eens een handig volkje in de caucasus, dat ligt tussen de caspische en de zwarte zee in, dat handige volkje dacht van hmmm zou het niet handig zijn om met iedereen handel te kunnen drijven, ongeacht welke godsdienst, zou het niet handig zijn om een godsdienst te kiezen waar je alle kanten mee uit kan? Dit is zo’n slordige 1000 jaar geleden, het begin van de globale kameleon die zich nu verschuilt achter Amerika om zo de wereld in de bankschroef te kunnen leggen.. Toch? Ontzettend mooie naam trouwens Rebecca vind ik..

 23. Als de auteur zich echt in de materie had verdiept, had hij geweten dat die orthodoxe joden betaald worden door Iran, als publiciteitsstunt.
  En dat deze Joodse antizionisten juist graag door de media geportretteerd worden, maar slechts een paar procent van de Joden uitmaken.

  Want het zionisme staat voor het Joodse zelfbeschikkingsrecht. De meeste Joden willen dat.

  1. Zelfbeschikking. Met veel expansiedrift. Ja, dan krijg je ruzie met anderen, dat lijkt met logisch.

  2. Schrijf je nu ook echt vanuit Likoed Nederland of doe je net alsof?
   Wel leuk een naampje en een logootje. Vind je het gek dat er zoveel oorlog is. Als iedere idioot met een vlag kan gaan wimpelen dan is het einde zoek natuurlijk.

  3. Als Likoed Nederland eens stopt met zijn propaganda hier op de site, zich alleen laat zien als er propaganda gemaakt kan worden.. Zijn we in staat gewoon onze eigen afwegingen te maken. De orthodoxe joden betaald door Iran.. hahahhaha.. Mijn hemel.. Laat je bewijs en links zien en geen loze kreten..!

 24. Volgens mij zijn de echte Joden verbrokkeld en verspreidt over de hele wereld.
  de staat Israel is meer een symboolstaat, ik heb altijd gedacht dat het een signaal naar de hele wereld is geweest,dat ze voortaan van `de Joden`moesten afblijven na de massaslachting in de kampen van Herr Hitler. Van de echte Joden die de Kampen hebben overleefd zijn er steeds minder over,over twintig jaar leeft er niemand meer die de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt, ze zijn er destijds lelijk ingestonken door te denken dat ze eindelijk terug waren op de plek waar ze door de overlevering meende te kunnen sterven,door de Engelsen neergeplant,(de Engelsen hebben zoiets ook gedaan in India en Pakistan en kijk wat een zooitje) maar wie heeft nou recht op wat? het bekende kip en ei verhaal.

  Inmiddels is Israel uitgegroeidt tot een oorlogszuchtig monster, het leed de Joden ooit aangedaan in de kampen en altijd elk jaar rond Mei weer steeds opgehaald, met herdenkingen, documentaire`s en Schindlerslist, kan al lang niet meer als excuus dienen met in het achterhoofd het leed dat vandaag een andere bevolkingsgroep`de Palestijnen`aangedaan.Ik kan mij voorstellen dat de `echte Joden`zich kapotschamen over hetgeen dat Israel flikt, het heilige land is veranderd in een onderdrukker van mensen en is schijn- heilig geworden.Zionisten, je vind ze ook in de Pinkstergemeente`s( weer zo`n enge sekte) fanatiek tot en met als het om de staat Israel gaat, de Joodse vlag in de huiskamer aan de muur,ramshoorn aan de muur,Menorah op tafel,sabathviering, elk leed de palestijnen aangedaan rechtvaardigen ze,ze zijn er zelfs trots op en vergoeilijke iedere daad `omdat het om het beloofde land gaat`Men zegt over de Holocaust`Dit nooit meer`maar elke dag toch weer.

  Volgens mij en ik weet ik kan niet spreken namens de`zes miljoen gestorven Joden,maar slechts vermoeden, ze draaien zich met gruwel om in hun graf over Israels daden van vandaag.Met Amerika als grote beschermer wanen deze zionisten zich onkwetsbaar en beschermd,het Israel van vandaag gedraagt zich als een verwend kind en denkt in de wereld met elke daad weg te komen, dit Israel schuwt niet om de derde wereldoorlog te veroorzaken door zaken op de spits te drijven,zoals nu met Iran, het voelt zich nog steeds uitverkoren en misbruikt de Holocaust( steeds minder effectief) als het schuldgevoel en geweten van het westen,het gaat al lang niet meer om lijfsbehoud, maar macht.Ik ben absoluut niet pro de een en anti de ander, ik ben voor vrede in de wereld voor ieder mens,dat er vertrouwen mag komen en de mensen elkaar het leven gunnen.

 25. De regering van Turkije is ook in de handen van zionisten ook premier Erdogan is een geheime zionist. Een week nadat Israel de de Mavi Marmara had aangevallen brak er brand uit in Israel stuurde hij hulp om brand te blussen. De beroemde watervallen de manavgat stuurt elke dag 2 boten vol water naar Israel omdat daar geen water is de gehele turkse leger is in de handen van de zionisten. zie http://www.realzionistnews.com/?p=509

  het land met het grootste navo leger na amerika in de handen van zionisten….

 26. Aha, Niburu heeft een aardig goed artikel over de zeven zuilen van ons wereldbeeld:
  let wel…de 7 is wel een heel belangrijk getal voor arrogante bestuursleden, die bij de vereniging van illoumi aangsloten zijn:

  http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1541:de-zeven-zuilen-van-het-wereldbeeld-waarom-buitenaards-leven-een-ver-van-je-bed-show-is&catid=12:et&Itemid=25

  1. Religieuze instellingen
  Afscheiding op de planeet door het geloof in een God die straft. Religieuze leiders worden aangewezen en dienen als tussenpersoon tussen de mens en God, net zoals in het Sumerische tijdperk. Religieuze dogma’s worden gebruikt om mensen in een staat van permanente angst en gehoorzaamheid te houden. De Katholieke Kerk dacht eens dat de Aarde plat was, dat het zonnestelsel rond de Aarde draaide en deze instelling heeft de controle over 1,2 miljard mensen op onze planeet. Het vreemde gedrag tussen priesters en kinderen: “Doe zoals ik zeg, niet zoals ik doe.” Mijn God is beter dan jouw God.
  2. Het schoolsysteem
  Elk museum heeft twee deuren. Verwijderen van historische artefacten. Geeft les over engelen, niet over buitenaardsen. De elite controleert universiteiten. Verspreiding van religieuze ideeën op school. Neemt de conclusies van het Condon-rapport, het Robertson-panel en andere valse vlag operaties over om informatie over UFO’s in diskrediet te brengen. Enkel de slimste studenten worden gerekruteerd in Black Operations en andere speciale militaire programma’s.
  3. Financiële instellingen
  De Council on Foreign Relations heeft controle over de Federal Reserve. De Federal Reserve is in handen van private bedrijven. Fiduciair geld als lening voor geopolitieke controle. Centrale banken die de geldstroom controleren waarbij de schuld van regeringen steeds groter wordt. Zonder toezicht van het Amerikaanse Congres ontvangt het leger $1,7 biljoen van het Amerikaanse ministerie van Financiën voor Black Operations. De elite houdt de mensheid een vooraf vastgesteld wereldbeeld voor.
  4. Globale elite
  Schakelt tussen de politiek, de economie en militaire structuren via nauw verweven raden van toezicht en raden van commissarissen. Economie, politiek en leger kennen een ongemakkelijk bondgenootschap vanwege de gedeelde belangen om een permanente oorlogseconomie te creëren.Het zijn allen leden van de Council on Foreign Relations, de Bilderberggroep, de Trilaterale Commissie en geheime genootschappen. Creëert schaarste, houdt mensen verslaafd aan olie en een wereld vol tekorten. Sommige buitenaardse technologieën worden door deze groep gebruikt voor exotische wapens en zijn verkregen middels reverse engineering.
  5. Militair-industrieel-complex
  Bestaat uit militaire aannemers, sommige hebben alledaagse namen. Bewaakt de buitenaardse technologie die is verkregen middels de genoemde reverse engineering. Opereert zonder toezicht van het Amerikaanse Congres.
  “Kan ET naar huis brengen.” – wijlen Ben Rich, oud-directeur van Lockheed Skunkworks
  6. Een gecontroleerde wereldpers
  Censureert en bepaalt het wereldnieuws namens de elite. Promoot favoriete presidentskandidaten van de elite. Wordt gebruikt om baanbrekende ontdekkingen te ridiculiseren die de agenda van de elite bedreigen, denk aan koude kernfusie. Wordt gebruikt om informatie over UFO’s en getuigen te ridiculiseren om de olie-industrie te beschermen. Houdt de mensheid in een staat van angst en gehoorzaamheid.
  De media vormen het wereldbeeld van de maatschappij.
  7. Inlichtingendiensten
  Houden buitenaardse schepen in de gaten, alsmede alle telecommunicatie en alles wat een risico vormt voor de elite. Sturen contraspionagediensten aan die worden ingezet tegen getuigen en voor militaire ‘buitenaardse’ ontvoeringen (MILAB). Bestaan uit verschillende geheime agentschappen met hun eigen verzuilde organisatie. De NSA heeft systemen die de elektromagnetische straling van individuen kunnen volgen en die hersengolven kunnen beïnvloeden.

 27. Ergens is het een wagelijk pro joods stuk! Ow, er zullen best mensen zijn die niet willen dat er zoiets als de holocaust opnieuw gebeurt. Maar we zitten er al middenin! Buitendat, waar zijn de bewijzen van al die gaskamers nu precies dan? Hoewel de Duitser alles bijhielden in de oorlog komen onderzoeker niet verder dan 600000 doden. Hebben de duitsers mijns inziens goed bijgehouden omdat ze daar prat op gingen… ach, een feitje zomaar vergeten door de schrijvers van de geschiedenis. In dit geval Amerika en Israël… En al die zogenaamde mensen die echt overleden zijn in concentratiekampen, die zijn niet eens vergast maar gestorven door de slechte omstandigheden! Tja, de geschiedenis van de overwinnaars laat je zomaar stigmatiserende stukjes schrijven met een hoofd vol leugens erover!

  Ik hoop dat de Palestijnese kindertjes het allemaal gaan vergeten… maar met trauma’s weet je nooit hoe die zich gaan gedragen in de toekomst. Kijk eens naar Israël en haar als zogenaamde slachtoffer van de holocaust. De hypocrieten doen hetzelfde met de Palestijnen als de duitser met de joden deden! En toen waren er, net als tegenwoordig, ook mensen die tegen al dat geweld was… Niets nieuws onder de zon dus! Vandaar een walgelijk stukje! Vol hypocrisie, en dat wil je toch niet?

  1. @jeroen.

   Wat een misselijk ventje ben jij.Er zijn er veel,die de Holocaust ontkennen en jij hoort er nu ook bij.Iets om trots op te zijn ,joh.Misschien moet jezelf eens verdiepen in de geschiedenis.

  2. Jeroen,

   Mijn vader is 91 en nog net niet dood – als je geluk hebt! Zijn jongste zuster, mijn tante, is 87. Beiden hebben ze in diverse kampen gezeten. Ze kunnen je uit de eerste hand vertellen hoe het daar was – inclusief gaskamers, waar het verdere deel van hun familie van 7 personenen in is gegaan om er nooit meer uit te komen.
   Ik ken hun verhalen uiteraard goed, daarom dat ik je maar even schrijf. Mijn vader, mijn tante en overigen uit mijn familiekring: ze zijn allen “gemerkt” als een varken: met een nummer op hun arm dat er nooit meer afgaat, tenzij je de huid laat weghalen. Ze hebben de vernederingen, de honger, de gore rotzooi, de martelingen, de stervenden om hen heen iedere dag, de luizem, de experimenten van “Doktor” Mengele enz. enz. allemaal aan hun eigen lijf, dat van hun kinderen of ouders, meegemaakt.
   Als je echt denkt dat dit ” geschiedenis van Israel en Amerika” is, neem dan de moeite om de verhalen over de Holocaust te checken nu het nog kan, voordat je denkt er een oordeel over te kunnen hebben.

  3. Dit nooit meer! Dat hebben ze mij altijd verteld. Dit nooit meer!
   Vervolgens heeft de wereld altijd oorlog gekend, vernedering gekend en armoede gekend.
   In God we trust maar dat is niet mijn God dan.

   Vrede wordt in deze wereld niet getolereerd.

  4. Bedankt dat jullie mij onder het kop ‘ontkenners’ scharen. Terwijl ik enkele bevinden placht mede te delen. Verzand in sentimenten als ‘nooit meer’ en al die andere oneliners, en dat om te laten blijken dat het je verafschuwd. Het is natuurlijk allemaal ingegeven, precies zoals men wilt dat jij je gedraagd. Wie echt op onderzoek uitgaat en z’n koppie gebruikt weet al snel onderscheidt te maken… En hoezeer dat mij ook pijn doet, er zijn leugens verteld! Aan ons allen om dat uit te zoeken. Maar vooral om niet te verzanden in sentimenten die alleen maar ophouden. En wat zijn we opgehouden de laatste jaren! Ga eens een kijkje nemen op klokkenluideronline… http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10182/statement-over-de-holocaust.html#more-10182 Laten we zeggen dat we in een wereld vol ontkenning leven… Hoe die ontkenning zich nu precies uitspreekt, dat is aan jouw om uit te zoeken… Eerlijkheid duurt het langst zegt men weleens. En in deze tijd vol openbaringen zullen er een heleboel ‘monster’s’ het licht zien… Een heleboel monster’s uit het verleden die zichzelf zullen openbaren tijdens onze zoektochten naar het verleden… Het verhaal van de overwinnaars van de geschiedenis rammelt namelijk aan alle kanten… Maar uiteindelijk, wie ben ik? En je kunt nu al je vloeken en minachtingen uiten maar beter is misschien om zelf op onderzoek uit te gaan! Hoeveel pijn Opa en Oma ook ervaren hebben… Ooit van ‘Brandoffers’ gehoord? Daar zijn de mensen het slachtoffer van geworden… ‘Brandoffer’ ga je daar eens in verdiepen. Pas dan zal je begrijpen wat er heeft plaatsgevonden… (met alle duivelse gevolgen vandien!).

 28. Gisteren werd de Amerikaanse bevolking getrakteerd door Fox News op de gevolgen van het ontploffen van een kernwapen op grote hoogte boven de VS – alles wat elektrisch is begeeft het – de water en voedselvoorziening, de auto´s, de electriciteit – computers – inclusief medische voorzieningen als pacemakers, etc – Voor onze ogen ontvouwt zich nu het scenario dat in rampenfilms als The Day After, of het Britse Docu-drama Threads voortdurend op de achtergrond te horen was – de massamedia die het volk bezig houdt met politieke achtergronden, resoluties en spoedzittingen en tot het laatste moment overeind zal houden dat het ´allemaal nog geregeld kan worden´. De tsunami van het ontwaken der mensheid verhinderd de leugenmachines onbelemmerd te draaien en de Elite stuurt nu in ijltempo aan op een catastrophe van ongekende omvang.

  http://www.youtube.com/watch?v=K7N31vQht0Y&feature=mfu_in_order&list=UL

  1. Krijg het idee dat ze een oorlog gaan voeren omdat het nu kan. Zo richting einde 2012.
   Ook dat is er lekker ingewreven. Vooral alle gelovigen geloven in een eindtijd.
   Mooie tijd misschien nu he? Nee, ik hou niet van doom & gloom maar weet ook dat het er nogal dik bovenop ligt op dit moment. Al teveel gelezen en gezien het laatste half jaar.

 29. ” OP WOENSDAG 9 NOVEMBER OM 19.00 U ONZE TIJD VOND ER IN DE VS EEN OVERNAME PLAATS VAN ALLE OPENBARE EN INTERNET KANALEN. DE FEDERALE OVERHEID TEST OP DEZE MANIER OF ALLE UITZENDKANALEN INEENS GEBLOKKEERD KUNNEN WORDEN VOOR ‘DRINGENDE BOODSCHAPPEN’.”
  Bron : Belfort Group.

  DISCLOSURE ???

  1. Gewoon PURE BANG MAKERIJ en niets meer dan dat !!!!!!!!!!!! Er is helemaal niks gebeurd, iedereen was gewoon op dat tijds stip in Amerika on-line…

  2. @Paul. Nou ik hoop dat het wél waar is ! Dat zou betekenen dat het moment van disclosure voor de deur staat. Onze ET vrienden hebben het er vaak over dat disclosure via de diverse communicatiekanalen tegelijk zou worden uitgezonden. Hoe bereik je anders op hetzelfde moment een hele bevolking ?
   Bij mij komt dit bericht helemaal niet als bangmakererij over, maar als erg goed nieuws.

  1. Simba , die holocaust , nou ja het zal wel , ww2 was absoluut onfris . Maar je zou denken dat de slachtoffers daarvan enigzins compassie met hun medemens zouden krijgen . Blijkbaar niet dus .
   Ik heb een paar maanden door India gereisd en kwan daar vrij veel Isrealies tegen , omfg , wat een stelletje ongelooflijke teringhorken ( pardon my french) Ook in andere delen van de wereld kwam ik ze tegen , een paar keer heb ik echt op het punt gestaan om er een paar totallos te rammen , en dan moet je bij mij heel ver gaan .
   Gods uitverkoren volk staat bij mij niet zo hoog op de evolutionaire ladder . Ook zakelijk heb ik mijn encounters gehad met deze uitverkoren leugenaars , als ik nu zo’n kromme neus zie ben ik weg . Precies wat Zarkozy zei .

  2. @Cozmic, mijn beeld over dat volk begon te veranderen, toen ik mensen sprak die op zo’n Kiboetsj of weet ik veel hoe zo’n boerderij heet, hadden gezeten en vol des-illusie terug kwamen met verhalen over hoe ze daar met de Palestijnen omgingen…

   Een dooddoener natuurlijk maar het feit dat WIJ op moeten passen met wat we zeggen over die klanten omdat we anders gelijk gepakt worden voor antisemitisme, zegt genoeg natuurlijk… Welnu, Disclosure zal óók voor hen gelden… Ik ben er echter ook van overtuigd dat er inmiddels zat van die klanten zijn die inmiddels ook wakker zijn geworden en dat is een goede vooruitgang…

  3. Ik denk dat je zo kunt handelen als je een paar honderd atoombommen in je bezit hebt. Enkele tientallen miljarden steun krijgt, jaarlijks van de VS en de Amerikaanse broers kunt opnaaien om AIPAC machtig te houden.

  4. Ik hoor anders ook wel klachten over misselijk gedrag van Hollanders in het buitenland. Ik wil niemand verdedigen maar ieder volk heeft wel wat slechte voorbeelden rond lopen. Thuis durven ze niet maar eenmaal in het buitenland…..
   Ieder landje zijn nare kantje. Vind ik.

  5. @ Selene
   Ik heb het hier niet over het lompe gedrag wat Duitsers en Nederlanders weleens laten zien , nee echt 10x erger ! Ik zal niet in details treden want dat zal alleen stemmingmakerij opwekken , maar als ik eerder het woord teringhorken gebruikte , dan bedoelde ik het ook zo .

 30. Gelukkig is maar 1,1% lid van dat kluppie getuige de beelden van volle straten en pleinen vol demonstrerende Israelie al willen die sjorsen ons anders doen geloven…

 31. Israel wil graag onderhandelen over vrede, een Palestijnse staat en waar dan de definitieve grenzen zouden komen te liggen. Maar de Palestijnen al drie jaar niet.
  De Palestijnse president Abbas en toponderhandelaar Shaath hebben recent toegegeven nooit serieus te hebben willen onderhandelen, omdat ze een Joodse staat niet willen accepteren.
  Zie: http://www.likud.nl/persnl149.html en
  http://www.youtube.com/watch?v=CdqoMKZaTxU

  1. En lid worden van UNESCO is niet toegestaan van Israël, omdat Palestina geen land is.. Haha… met wie onderhandel je dan.. En waar denk je dat de ‘definitieve grenzen’ van ‘Palestina’ komen liggen..? Heb je trouwens nog een naam, meneer of mevrouw ‘Likoed Nederland’..? Of blijf je liever in angst op de achtergrond.

  2. Israel zelf erkend ook geen enkele Palestijnse autoriteit , laat staan dat ze water en brood de gaza strook op laten , hoewel jullie volk geplaagd word door tragedies vind ik niet dat je het voortouw kan nemen in genocide , altijd als er iemand commenentaar geeft op de joden zijn ze nazi’s of wat dan ook , zolang jullie nog onschuldige burgers platgooien met hoog geavanceerd wapentuig zal ik commentaar op deze zionisten laten regenen ( in plaats van bommen hoor ) en ik ben van mening dat likoed Nederland gewoon een tak is van de mossad er word niet voor niets een PVV er bij een bijenkomst van jullie aangehouden met een doorgeladen vuurwapen , wie is hier nu de terrorist.

   ik vind het ook belachelijk dat u als organisatie hier moet reageren , blijkbaar bent u geen individu in uw organisatie.

  3. Onbegrijpelijk dat ze een terroristische organisatie als Likoed Nederland nog steeds in Nederland gedogen om hun onzin te verspreiden. Ook Likoed blijft maar leugens verspreiden door te stellen, dat ‘Israël graag over vrede wil onderhandelen’. En logisch, dat de Palestijnen, dat niet willen, als die Zionistische joden uit Israël maar blijven doorgaan met het bouwen van illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied. Daarmee tonen ze toch duidelijk aan, dat er van onderhandelen over vrede door Israël in het geheel geen sprake is. Lees de artikelen eens op mijn website http://tinyurl.com/6haosaz, dan weet je, dat alleen geweld tegen niet-joden vanaf de jeugd wordt aangeleerd in die Apartheidsstaat in het Midden Oosten.

  4. Nou, mag dan misschien een bij jullie bekende Antisemiet zijn maar ik denk dat je wel eens kon schrikken hoeveel Antisemieten er in NL zijn die nog niet bekent zijn dan en natuurlijk weet elke redelijk geinformeerde Nederlander dat ze zomaar pardoes opgepakt kunnen worden voor negatieve uitlatingen over de Joden en Likoed in het bijzonder. Kijk alleen maar eens naar de Oorlogsretoriek van jullie leiders tegen Iran. Mag hopen dat het heel snel Lijders worden, juist, met een lange IJ… Ben ik nu ook Antisemiet?

  5. Wel apart dat Likoed direct reageert…….. Houden jullie al dit soort reacties soms in de gaten of post je hier wel vaker?

   Overigens, waar er twee kijven, hebben er twee schuld. Beide partijen zijn niet onschuldig en daarom is er ook niet één schuldige aan te wijzen. Onderhandelen is prima, maar er moet ook water bij de wijn en daar gaat het steeds mis. Ik zie een aantal generaliserende berichten bij dit artikel en persoonlijk vind ik dat erg jammer. Overigens kan dat ook discriminerend overkomen en zou in dit geval als anti-semitisme opgevat kunnen worden.

  6. Likoed Nederland, ben je wel goed snik? Dacht je dat mijn partij hier in Nederland blij zou zijn als ik onder hun vlag hier en daar ga lopen raaskalken?

   Kan me niet voorstellen dat dit praat is besproken met mede leden maar goed.
   Misschien wordt het tijd om eens een linkje te gaan sturen…

  7. Daarom ook de vraag of meneer LN ook een naam heeft..? Desnoods een ‘nick’. Maar wellicht is dit het al..
   @Mathilde: idd waar er 2 kijven hebben er 2 schuld. Maar als de ene vervolgens F-16’s, helicopters en atoombommen heeft, zijn grote broer vervolgens het woord laat doen, en de andere partij deze wapens niet heeft, noch zo’n grote broer, dan wordt het wel een héél ongelijke kijverij..! En als die ene partij vervolgens in staat is, de andere op te sluiten, te bestelen en in concentratiekampachtig isolement te plaatsen, spreek je dan nog over kijverij..?
   Zie de uiterst afgewogen visie van oud-premier Dries van Agt: http://www.wanttoknow.nl/boeken/een-schreeuw-om-recht/

 32. Verzand in sentimenten als ‘nooit meer’ en al die andere oneliners, en dat om te laten blijken dat het je verafschuwd. Het is natuurlijk allemaal ingegeven, precies zoals men wilt dat jij je gedraagd. Wie echt op onderzoek uitgaat en z’n koppie gebruikt weet al snel onderscheidt te maken… En hoezeer dat mij ook pijn doet, er zijn leugens verteld! Aan ons allen om dat uit te zoeken.

  Maar vooral om niet te verzanden in sentimenten die alleen maar ophouden. En wat zijn we opgehouden de laatste jaren! Ga eens een kijkje nemen op klokkenluideronline… http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10182/statement-over-de-holocaust.html#more-10182 Laten we zeggen dat we in een wereld vol ontkenning leven… Hoe die ontkenning zich nu precies uitspreekt, dat is aan jouw om uit te zoeken…
  Eerlijkheid duurt het langst zegt men weleens. En in deze tijd vol openbaringen zullen er een heleboel ‘monster’s’ het licht zien… Een heleboel monster’s uit het verleden die zichzelf zullen openbaren tijdens onze zoektochten naar het verleden… Het verhaal van de overwinnaars van de geschiedenis rammelt namelijk aan alle kanten.
  Maar uiteindelijk, wie ben ik? En je kunt nu al je vloeken en minachtingen uiten maar beter is misschien om zelf op onderzoek uit te gaan! Hoeveel pijn Opa en Oma ook ervaren hebben… Ooit van ‘Brandoffers’ gehoord? Daar zijn de mensen het slachtoffer van geworden… ‘Brandoffer’ ga je daar eens in verdiepen. Pas dan zal je begrijpen wat er heeft plaatsgevonden… (met alle duivelse gevolgen vandien!).

  1. En jij schuift de Palestijnen dit verhaal in de schoenen..? Bizar, radeloos bijna in mijn ogen.

  2. Ik schuif niemand wat in de schoenen lieve Guido, dat weet je best. Ik ben niet degene die zich zelf opblaast voor 70 maagden in het hiernamaals. Ik denk dat het bewuste fimpje veel duidelijk maakt , kijk er eens na met een open blik, het hoeft niet natuurlijk het mag.
   Liefs Tinkerbel

  3. Ik vraag je wat het met het Palestijnse volk te maken heeft.. Niet Van Toepassing..? En de ene, meestal pro-Israël people heeft het over de 70 maagden-saga. De wat meer realistischer mensen, hoor ik vaak spreken over desperate mensen, die niet veel anders rest dan zich opblazen. Gelijk de monniken in Vietnam deden, tijdens de Amerikaanse bezetting, door zich in de fik te steken. Je positie is me duidelijk.

 33. @Likut Nederland
  Weer het gebruikelijk liegen over de werkelijkheid, maar dat is logisch, want volgens de Talmoed mag een jood liegen tegen niet-joden en dat doen ze bij voortduring. En komen met een link over een artikel in HP De Tijd is vreselijk oude koek en is al honderden malen voorbij gekomen. Het moge duidelijk zijn, dat Israël geen enkele behoefte aan vrede heeft, onder de neus van Netanyahu, werd destijds Rabin vermoord, die wel uit was op vrede. En diezelfde Netanyahu staat nu als oorlogsmisdadiger aan het hoofd van een racistische Apartheidsstaat. Het zou verstandig zijn als Nederland zijn minister van Buitenlandse zaken Rosenthal, wegens het dienen van een staat, die erger is dan het regiem van Hitler, zo snel mogelijk het land uit zou gooien. Veel nieuws en nieuwe artikelen zullen in de komende tijd verschijnen op mijn website http://www.stopzionism.com

 34. Van Likoed Nederland “Het beschuldigen van Israel van racisme valt duidelijk onder antisemitisme.” Oh? dus ook als het waar is dat israel racistisch is mag dat niet gezegd worden omdat dat antisemitisme is? Als je alle dus ook terechte kritiek op Israel diskwalificeert door het antisemitisme te noemen zeg je eigenlijk dat zelf terechte kritiek op Israel verboden is. Eng ventje ben jij. Mogen we ook weten door wie jouw clubje financieel gesteund wordt en wat het doel van jullie activiteiten is?

  1. Het is onze taak vandaag,
   om deel te worden van het antwoord,
   op het wereldse, immense en langdurige lijden.

   Anders dan deel te blijven uitmaken
   van onze eeuwenoude taak,
   om onderdeel te zijn van de problemen.

   -Hugh Prather (1938 – 2010), schrijver, politicus.

  2. @ likoed
   zijn er toch een hoop joodse mensen die antisemiet zijn . Zelfs inwoners van de staat israel!

  3. @ likoed nederland
   Sorry ik blijf te netjes naar jou /jullie.
   Ik kots op je , je verschuilen achter woordjes en geschiedenis.Israel is niet het beloofde land zoals jullie prediken en al helemaal niet schulden vrij. jullie hebben wel geleerd hoe je een volk moet onderdrukken en klein maken . Als jullie ook maar een greintje menselijkheid hadden zou je stoppen met deze onzin na het zien van het eerste uiteengereten palastijnse kind door israelische bommen.
   Om met confusius te spreken : wat ge niet wilt dat u geschiet doet dat ook de ader niet! Ook jullie horen je te houden aan de door moses aan jullie gegeven 10 geboden , ge zult NIET doden. Maar nee een paar voetzoekers uit de door frustratie en onmacht gedreven palestijnse gebieden dienen te worden vergolden met helicopters en raketten, Te walgelijk voor woorden.MOORDENAARS!!!
   DENK EROM, KARMA IS A BITCH, AND YOU’RE GONNE MEET HER!!
   Zo hehheh dat voelt beter.

  4. Stelletje debiele niet zelfnadenkende Rothschield knechten, driewerf bah!

  5. Denk dat het aantal antisemieten aan het exploderen is op dit moment en tja, Karma is idd een bitch… en komen ze vanzelf wel achter. Laten ze het maar proberen in Iran, komen ze vanzelf van een koude kermis thuis.

  6. @ Marcel

   Ze zijn het niet waard, laat ze maar gevangen zitten in hun oude Dogma’s, zolang die Likoed bestaat zal er altijd geweld blijven onder de bewindsnaam van “God uit!”, hele 10 geboden wordt gewoon niet serieus genomen, laat staan door gevoerd. Het is altijd Cognitief Dissonant blijven aan het geheel, de ander heeft het altijd gedaan.
   Tis tijd dat men eens anders gaat handelen met meer wederzijds respect voor elkaar, voordat het te laat is. Er zijn zoveel soorten mensen en geloofsovertuigingen op deze planeet, daar ga je elkaar dan toch niet een kopje kleiner voor maken of zit men dan nog steeds vast in de Prehistorie van “Oud Karma”?

   @ Likoed Nederland

   Hebben jullie nou werkelijk niks beters te doen dan steeds door te blijven schipperen met al deze rommel? kunnen we nou niet eens het ‘GEEN’ gaan doen waarvoor God ons voor gecreeerd heeft?!!!!

  7. We spelen allemaal een rol in de eenheid.Het is het contrast wat geweten vormt.Om te verlangen naar zuiverheid is de rol ook nodig wat het tegenovergestelde laat voelen.

  8. Marcel ik snap je ergenis maar laten we ons svp niet verlagen tot het niveau van meneer Likoed die waar wij hooguit met goede bedoelingen reageren hij een door Israel betaald zionist is. Meneer Likoed en die andere mafketel van het CIDI werken betaald om het door terreur en oorlogsmisdaden onstane israel te promoten. Aan alles komt een eind meneer Likoed ook aan Israel. Door mensen die tegen onrecht strijden zoals Dries van Agt of Gretha Duisenberg weg te zetten als antisemiet is een manier om de solide argumenten waar deze mensen mee komen te diskwalificeren.

   Het apartheids regime van Israel heeft jaarlijks vele miljarden, een goed geolied militair aparaat en niet te vergeten hun wereldwijde propagandamachine. Hoe te kijken naar militante/gewelds acties van de palestijnen? Wel het is hun land. Acties van hun vrijheidsstrijders is gewoon verzet. Ik sta daar niet achter, maar dat is alleen maar omdat ik denk dat er betere geweldloze mogelijkheden zijn. Als ik dacht dat geweldsgebruik goed zou zijn voor de zaak zouden ze mijn steun hebben.

   Het geweld dat Israel gebruikt is daarentegen misdadig en buiten proportioneel. Gewoon koele afweging van de feiten meneer Likoed u collaboreerd met oorlogsmisdadigers zoals de NSB dat in WO2 in Nederland deed. Ik heb een paar wetenschappelijk degelijk lees tips voor U. Het joodse volk bestaat namelijk helemaal niet. Het is een religie en geen volk of ras dus kritiek op zionisme of het joodse geloof kunnen helemaal geen racisme zijn.
   Lees Schlomo Sand “The invention of the jewish people”. En dan nog wat de wijze waarop de Holocaust door zionisten wordt misbruikt ter rechtvaardiging van eigen misdaden is uitgekookt en doortrapt. Lees “The holocaust industry” van Norman Finkelstein maar. In uw ogen ben ik ongetwijfeld ook een antisemiet. Dan moet u toch eens goed kijken wat semiet eigenlijk betekend. Semiet is namelijk een taalkundig begrip. Arabisch is bv een semitische taal. Een taalgroep waar naast het weer tot leven gewekte uitgestorven Hebreeuws nog een paar andere talen behoren.

   De vader van mijn vader heeft in Buchenwald gezeten niet vanwege zijn geloof hij was gereformeerd. De vader van mijn moeder en ik verklap hier gewoon zijn naam was een ras Amsterdammer geboren en getogen op de Prins Hendrikkade boven het cafe van zijn ouders. Zijn naam was Konijn. Geen bijzondere naam, een gewone naam. De meeste met die naam zijn echter wel in oa Sobibor geëindigd. Ik betwist niet dat joden verschrikkelijk zijn behandeld, maar het bevreemd mij dat alleen Hitler en de Duitsers daarvan de schuld krijgen. De weerzinwekkende holocaust is namelijk een gevolg van haatzaaien door vooral het vaticaan gedurende meer dan duizend jaar.

   Nog nooit een boek tegen gekomen waarin het christendom beschuldigd is van het veroorzaken van de holocaust het zou namelijk historisch correct zijn en ook nu nog lang na alle gebeurtenissen probleemloos met feiten te onderbouwen. Dat de joden het verdienen dat hun recht gedaan wordt daar ben ik het niet over oneens. Maar om de palestijnen de schuld in de schoenen te schuiven gaat mij tien bergen te ver. Het zionisme als ideologie vind ik verwerpelijk zoals ik dat ook vind van het gedachte goed van welke fundamentalist ook of die nou moslim, christen of milieu activist is. Onrecht is onrecht zo simpel is het.

  9. @ broodjeAAP
   Prachtig verwoord, ook ik ben meestal redelijk met woorden,echter Likoed haalt het slechtste in mij boven .De vuile leugens en antimenselijke houding van likoed ergert mij idd mateloos. De vergelijking met verzetsstrijders en NSB, voor de palestijnen en likoed vind ik zeer treffend. Het wachten is op de ( verbeterde versie van de ) Neurenberg processen.

  10. @likoed
   Antisemitisme kan onmogelijk tegen Joden en Israëli gericht zijn want geen semieten maar Khazaren. De echte semieten zijn de Palestijnen, de sinds minstens tweeduizend jaar bewoners van het oude Palestina en onder dwang tot de islam bekeerd. Dubbelzinnigheid troef dus, want aan de ene kant gunnen jullie de Palestijnen het licht in de ogen niet en aan de andere kant zwaaien jullie bij het minste met de beschuldiging van antisemitisme. Of komt het door het besef dat jullie in werkelijkheid de antisemieten zijn en de aanval ter verdediging hanteren?

 35. Haat zaaien doet nooit ‘het volk’ zelf. De machthebbers bepalen over ‘de ruggen’ van het volk hoe ‘het spel’ gespeeld moet worden. Maw het ‘volk’ is altijd de dupe van dit ‘soort’ machtspelletjes altijd gebaseerd op het ‘wij en zij’ denken. Er wordt gezegd dat de ‘Israelise regering’ zich net zo gedraagt tegen de palastijnen als de Nazi’s'(Nazional Zionismus’?) tegen de joden in WO2. Of het echt zo is weet ik niet, maar je leest er zoveel over. Waar rook is is er ook vuur. Mensen die voorheen (voor 1948) gewoon naast elkaar kunnen leven worden elkaars vijanden. Dat kan alleen maar als ‘volk’ gepiepeld wordt met ‘denkbeelden’ door haar machthebbers. Niet het ‘volk’ denkt en voelt zo, maar hun ‘leiders’ doen aan verdeel en heers. En zegt het doel heiligt de middelen. En als de staat Israel is ontstaan door grote geldschieters zoals Rothchild dan gaat het ‘echt’ niet om het ‘belang’ van het volk.
  Hoe de ‘met opzet gecreeerde machtstrijd’ tussen Israel en Iran zal aflopen? Ik hoop zelf zonder bloedvergieten. Maar ja zolang het ‘marionettentheaters’ hun gang kunnen gaan, is er ijdele hoop. Daarom is bewustwording van het volk wat er Echt speelt o zo belangrijk om tot Vrede te kunnen komen. Want oorlog blijft een ‘vuil’ spel over de ‘ruggen’ van het volk heen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.