Advertentie

Toeval? Was Hollande Poetin net té goedgezind..?!


Een maand geleden bezocht de Franse president Francois Hollande zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Putin. Het is zaterdag 6 december en Hollande legt een verrassingsbezoek af bij Poetin in Moskou. Hollande is van plan om de nog steeds groeiende spanningen rondom de sancties tegen Rusland, en het oorlogsgebied in oost-Oekraïen te verminderen. Hij is de eerste westerse leider die Rusland bezoekt, sinds het begin van de crisis, augustus vorig jaar.

De crisis bereikt zijn climax, als Europese leiders, onder aanvoering van de Amerikanen, besluit om sancties tegen Rusland af te kondigen. Rusland wordt het zwaar aangerekend dat er steun word verleend aan de separatisten in het oosten van Oekraïne; bewapende milities die zich afzetten tegen de pro-westerse vrijage van Kiev met de Amerikanen. Deze milities worden er ook nog eens van verdacht betrokken te zijn geweest bij de crash van de MH17 en Poetin is indirect hierbij ook betrokken. Zo luidt de logica van de sanctionisten..!

Het verhaal van Hollande tegen de pers in Moskou, die 6e december is eenvoudig, maar veelzeggend. “Er zijn momenten dat je gebruik moet maken van de gelegenheid en dit is zo’n moment” zei hij, voordat hij zich met Poetin terugtrok voor beraad achter gesloten deuren. Poetin verklaarde achteraf, dat er ‘behoorlijke problemen’ waren, maar dat dit ‘korte werkbezoek’ van Hollande zonder enige twijfel zou bijdragen aan de oplossing van veel problemen’…! Tja, hoor je het verschil..? Poeting noemt het dus een ‘werkbezoek’, terwijl het voor Holande een ‘verrassingsbezoek’ was.. Het ene plan je, en het andere overkomt je min of meer..

Een gevechtsvaartuig van de Franse Marine, van de 'Mistral'-klasse. Een schip dat ook door de Fransen wordt geproduceerd. Feitelijk hadden er 2 van deze schepen afgeleverd moeten worden aan Rusland.
Een gevechtsvaartuig van de Franse Marine, van de ‘Mistral’-klasse. Een schip dat ook door de Fransen wordt geproduceerd. Feitelijk hadden er 2 van deze schepen afgeleverd moeten worden aan Rusland. De internationale sancties tegen Rusland staken hier echte een stokje voor..! Maar waar 2 vechten hebben 2 schade.. Ook Frankrijk kreeg natuurlijk niet haar

Het is dus duidelijk en niemand kent de ware reden, maar Hollande zocht toenadering tot Poetin. De 2 leiders ontmoetten elkaar in een speciale terminal van het ‘Vnukovo-vliegveld’, nabij Moskou. Deze terminal wordt gebruikt voor officials van het Kremlin en andere officiële ambtenaren. Onderwerp van gesprek tussen beide mannen, zal ongetwijfeld ook de weigering zijn geweest van Frankrijk (overigens onder internationale sanctie-druk tot stand gekomen) om 2 enorme gevechtsschepen van de Mistral-klasse te leveren aan de Russische marine.

Maar er is meer, want Frankrijk en Rusland hadden in 2009 al een overeenkomst afgesloten, waarbij beide partijen zouden meewerken aan het produceren van deze schepen.. ( Zoals de Nederlandse regering toezeggingen heeft gekregen van de Amerikaanse overheid, dat de nieuwe JSF-straaljager, sámen ontwikkelt zal worden..) In 2009 maakten de Russia media nog gewag van deze radicale stap voor Rusland.

Er was een quote van de chef van de Russische generale staf, generaal Nikolai Makarov, die zei: “We zijn op dit moment aan het onderhandelen over de levering van 1 schip, en we plannen de levering van 3 tot 4 schepen van dezelfde Mistral-klasse, die we gezamelijk in Rusland zullen bouwen.” Zoals je weet, gaat het vanuit die afspraak over de levering op korte termijn van 2 schepen, en met een optie voor nóg 2 schepen.

Poetin en Hollande op 6 december in Moskou. Op een holletje, zo lijkt het, op weg naar een ruimte voor overleg.. De een noemt het een 'verrassingsbezoek' en de ander (Poetin) heel geraffineerd een 'werkbezoek'..
Poetin en Hollande op 6 december in Moskou. Op een holletje, zo lijkt het, op weg naar een ruimte voor overleg.. De een noemt het een ‘verrassingsbezoek’ en de ander (Poetin) heel geraffineerd een ‘werkbezoek’..

En natuurlijk gaat het over geld, over veel geld voor de Franse regering. Maar natuurlijk ook over werkgelegenheid en het aanzicht van Hollande.. Volgt hij de Amerikanen in hun gladde, imperialistische koers om Oekraïne te ‘veroveren’, of laat hij zich als trotse Fransman, het beleg niet van het brood eten..? Moskou betaalde namelijk al een bedrag aan voor de beide boten van €1,2 miljard..! Dat is meer dan de helft van de contractprijs. Frankrijk dient een bedrag te betalen voor contractbreuk, dat precies gelijk is aan dit voorschot. €1,2 miljard..!

Wanneer Frankrijk haar verplichtingen voor deze schepen niet nakomt, zou het een groot deel van de koopsom van de boten op haar buik kunnen schrijven. Het zou dan gaan om een geschat bedrag van € 1 miljard..! Waarbij Frankrijk vanzelfsprekend als boete de genoemde aanbetaling zou moeten voldoen.. Tja, dan zou Rusland dus 2 schepen geleverd krijgen, op termijn, voor de prijs van 1 schip.. Een mega-kostenpost voor de Franse scheepsbouwers en de overheid in het algemeen en Hollande in het bijzonder, doordat hij ‘niets gedaan zou hebben om dit probleem op te lossen’..

De deal met Rusland voor de levering van 2 tot 4 Marineschepen, heeft president Hollande met dikke touwen beperkt in zijn bewegingsvrijheid..!
De deal met Rusland voor de levering van 2 tot 4 Marineschepen, heeft president Hollande met dikke touwen beperkt in zijn bewegingsvrijheid..!

Rusland had in het het contract ook bedongen dat het het recht zou krijgen om Frankrijk voor het internationale arbitragehof te slepen, op grond van het niet nakomen van contractverplichtingen. En dat zou Frankrijk nóg eens -naar alle schattingen-  enkele miljarden aan schadevergoedingen hebben gekost.. De scheepswerf die deze boten maakt, ‘STX France’ Saint-Nazaire én de Franse vakbonden zouden een dergelijke ontwikkeling van stevige repliek hebben gediend.. Deze scheepswerf was -vooral door deze Russische order- juist weer op de weg terug uit een ernstige economische malaise..!

En dus.. Dus zwoor Hollande vlak voor zijn bezoek aan Kazachstan en dus indirect ook aan Poetin, dat hij zou werken aan een ‘de-escalatie’ van de crisis. Een crisis die de relatie van Rusland en Europa op een heel laag pitje heeft gezet. Teruggekomen in Frankrijk maakte Hollande van zijn afspraken met Poetin geen geheim.

En dan… Op 6 januari, de dag vóór de aanslagen in Parijs, komt Hollande met het volgende nieuws, dat we graag citeren uit de ‘DWN’, oftewel de ‘Deutsche WirtschaftsNachrichten’ (een tegenhanger van het Financiële Dagblad in Nederland)

x

* * *

x

x

Frankrijk: Hollande eist opheffing sancties tegen Rusland

2014 © vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be (bron: HIER)

x

Een radicale draai in Parijs: Frankrijks president François Hollande heeft zich uitermate duidelijk uitgelaten over het einde van de sancties tegen Rusland. De maatregelen functioneren niet.. En Poetin wil oost-Oekraïne helemaal niet annexeren, maar hij is niet van plan de groeiende aanwezigheid van de NAVO in Oekraïne goed te keuren. Als de EU het voorbeeld van Hollande volgt, zou dit tot een stevige aanvaring met de VS kunnen komen..

De sancties tegen Rusland hebben vooral Rusland en Duitsland heftige economische schade toegebracht. Het is François Hollande die het eerst met de ogen knippert en probeert de sanctie-ketenen af te werpen.. Gesprekken met Poetin dus, die nog wel even door had willen pokeren, zo lijkt het..
De sancties tegen Rusland hebben vooral Rusland en Duitsland heftige economische schade toegebracht. Het is François Hollande die het eerst met de ogen knippert en probeert de sanctie-ketenen af te werpen.. Gesprekken met Poetin dus, die nog wel even door had willen pokeren, zo lijkt het..

François Hollande wil een einde aan de sancties tegen Rusland. In een interview met de Franse radiozender ‘France Inter’ sprak Hollande zich uit tegen een verscherping van de sancties, waar ook sprake van zou zijn. Hollande zei, dat de strategie tegen Poetin, de president van Rusland, gewoon niet functioneren.. Het heeft volgens Hollande geen zin, te proberen om Poetin in een hoek te drijven.

Hollande zei hierover letterlijk: “Meneer Poetin is niet van plan oost-Oekraïne te annexeren, daarvan ben ik zeker; hij heeft het me op het hart gedrukt. Wat hij wil, is dat hij zijn invloed kan blijven uitoefenen. Poetin wil absoluut niet dat Oekraïne lid van de NAVO wordt. Het idee van Poetin is simpel, in de zin dat er geen vreemd leger aan de Russische grens zou moeten staan.

En daarmee is Hollande meteen de meest prominente stem in de EU, die toegeeft dat de sancties niet gewerkt hebben en dat het westen van deze sancties meer schade heeft, dan men vooraf had bedacht. Dat is het uitgangspunt, op basis waarvan Hollande een einde aan de sancties wil. “Ik ben tegen een politiek, die haar doelstellingen zodanig wil bereiken, door de zaken slechter te maken. Ik geloof dat de sancties nu gestopt dienen te worden.” In het begin van het gesprek leek Hollande zich echter nogal dubbelzinnig uit te drukken. Hij zei: “Je ne suis pas pour la politique du pire, je pense que les sanctions maintenant doivent s’arrêter.“ (‘Hieronder kan met ook verstaan het opheffen van de sankties, door ze op het huidige niveau te bevriezen’)

Een beeld dat aantoont dat Merkel en Poetin goed met elkaar konden opschieten, ook al is de relatie dan lichtelijk bekoeld. Bij Angela Merkel speelt nog steeds het verraad van de VS in het hoofd, in het kader van het afluisterschandaal door de NSA, waarbij tot 2x toe, zelfs haar eigen mobiel niet veilig bleek..!
Een beeld dat aantoont dat Merkel en Poetin goed met elkaar konden opschieten, ook al is de relatie dan lichtelijk bekoeld. Bij Angela Merkel speelt nog steeds het verraad van de VS in het hoofd, in het kader van het afluisterschandaal door de NSA, waarbij tot 2x toe, zelfs haar eigen mobiel niet veilig bleek..!

Maar de dubbelzinnigheid ontstond door  de bijzin, waarin Hollande meldt, dat wanneer er geen voortgang in de betrekkingen komen, de huidige sancties uitgebreid zouden moeten worden. Met die woorden citeert ook de krant Le Monde de Franse president. De EU-landen zijn door de sancties tegen Rusland in economisch zwaar weer terecht gekomen. En specifiek François Hollande heeft in de gaten, dat wanneer de Franse economie nóg verder inzakt, hij absoluut kansloos zal zijn, in de volgende verkiezingen, tegen zijn rivaal Marine le Pen.

En vergeet niet, dat het voor Hollande nu ook mogelijk is én een welkome aanleiding, om vrijuit te praten over de oorzaak van de van de verslechterde Franse economie; die dus door de EU-sancties wordt veroorzaakt. Het is ook een verwijt aan Hollande, dat hij de laatste jaren praktisch geen significante hervormingen heeft doorgevoerd..! De werkloosheid heeft in december in Frankrijk een nieuw record bereikt en daarbij moest Hollande de superrijkentax van 75%, die hij met veel aplomb had aangekondigd, ter grave dragen. Het was de rechter die een stokje stak voor het aannemen van deze wet, waarvan bovendien bleek, dat deze veel minder zou hebben opgebracht, dan voorheen gedacht.

De rest van Europa is ook huilen-met-de-pet
In Italië heeft inmiddels de voormalige president van de EU-commissie, Romano Prodi, de prognose afgegeven, dat Rusland een significante trendbreuk in haar export naar Rusland zal beleven. En ook in Duitsland neemt het verzet tegen de sancties hand over hand toe. Al bij de top van EU-leiders, begin december, liet Bondskanselier Angela Merkel horen, dat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk zou moeten zin, de sancties tegen Rusland te beëindigen.. En nog maar een paar dagen geleden, eind december, liet de Minister van Economische Zaken van Duitsland, Sigmar Gabriel, weten, dat hij tegen verdere uitbreiding van de sancties was.

europa vs TTIPWanneer de EU een stemming van Hollande volgt en feitelijk een koers gaat volgen, die de verstandhoudingen met Rusland doen keren, dan zou het tot een ernstige ontwrichting van de verstandhouding met de VS kunnen komen. De mogelijke strijd met de Amerikanen, heeft bovendien ook een economische ondergrond: Rusland is voor de VS als exportpartner bij lange na niet zo belangrijk als Rusland dat is voor de EU..!

Rusland op haar beurt zorgde de laatste dagen voor nogal wat opzien, door met een verrassend voorstel te komen. De EU zou de onderhandelingen met de VS over het zeer omstreden TTIP-verdrag (HIER en HIER) moeten beëindigen. In plaats daarvan zou de EU in overweging moeten nemen, toe te treden tot een door Rusland aangevoerde EurAzië-economische Unie..

De Amerikanen op hun beurt, nemen de zorgen van de Europeanen, dat zij in het geval van foutieve handelspolitieke beslissingen, meer economische schade leiden, zeer ernstig op. Ze komen de EU tegemoet, om in een goed boekje te blijven. Zo heeft het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) besoten, dat de Amerikaanse markt voor EU-rundvlees geopend mag worden.. Deze beslissing, om na 17 jaar (!!) weer Europees rundvlees toe te staan, is echter geen geheime deal om de TTIP-onderhandelingen weer op de rails te helpen, aldus de zegsman van de EU, Enrico Brivio, een paar dagen geleden op een persconferentie in Brussel. .

Het gezaghebbende tijdschrift EU Observer s ziet de uitspraken van Hollande over het beëindigen van de sancties in relatie tot de aanstaande ontmoeting van Hollande en zijn collega Angela Merkel met de presidenten Poetin en Poroshenko (Oekraïne). Officieel staat dit punt van de sancties niet op de agenda, maar je kunt er gif op innemen, dat de EU-presidenten zullen proberen met Rusland het sanctie-thema aan te kaarten.

Bondskanselier Angela Merkel met de man naast haar, die de kooltjes uit het vuur mag halen, inzake de minder eervolle boodschap te verkondigen, namens de EU, dat de sancties tegen Rusland, uitermate pijnlijk zijn, voor de EU-economie..
Bondskanselier Angela Merkel met de man naast haar, die de kooltjes uit het vuur mag halen, inzake de minder eervolle boodschap te verkondigen, namens de EU, dat de sancties tegen Rusland, uitermate pijnlijk zijn, voor de EU-economie..

Ook de ‘New York Times’, die over het voorstel van Hollande schrijft onder de titel ‘French Leader Urges End to Sanctions Against Russia Over Ukraine’ (‘Franse leider dringt aan op het beëindigen van sancties tegen Rusland inzake Oekraïne’), laat zich twijfelachtig uit over de geloofwaardigheid van Vladimir Poetin. De NYT schrijft: “Welke toezeggingen ook zijn gedaan door Poetin aan Hollande, in oost-Oekraïne werd Poetin door een Kozakkenleider gekarakteriseerd als ‘Onze Keizer’..

De NYT beroept zich op de uitspraak van Nikolai Kozitsyn, die veronderstelde dat het niet meer nodig is voor Lugansk (oost-Oekraïne) om een onafhankelijkheidsverklaring te hebben. Dit omdat volgens zeggen van Kozitsyn Rusland toch al bij Rusland hoort. Maar ook de NYT erkent dat deze Kozitsyn ook een buitenstaander is.

Ondertussen heeft de VS haar sancties tegen Rusland gewoon keihard verscherpt. Met een nieuwe wet werd in december besloten, dat ook Oekraïne toegevoegd kan worden bij de lijst van landen, die wapens van de VS mogen afnemen. De levering ervan, kan plaatsvinden via Litouwen, waarmee de NAVO een aanwezigheid in Oekraïne kan doen gelden. En wanneer deze strategie verder wordt uitgerold, ontstaat preciés het kritische punt, dat Hollande signaleerde in de confrontatie met Rusland.

* * *

x

Tot slot..
Het is dus duidelijk. De EU-landen willen van de sancties af, want het economische nadeel is véél groter dan de consequenties die de VS heeft van haar sancties tegen Rusland. De VS heeft dus makkelijk kletsen. Bovendien zit de VS lekker op de reservebank en kan het de kooltjes uit het vuur pikken. Maar dan moeten wel alle landen, inclusief president Hollande van Frankrijk mee blijven zingen in het protestkoor tegen Rusland..! En de aanslagen van 7 januari in Parijs lijken het karakter van een valse-vlag-operatie te dragen..

Zou Hollande te verstaan gekregen hebben, dat er maar één partij de scepter zwaait in Europa..? En dat is de bevrijder van Europa, de VS, het land dat Europa uit haar gevangenschap van het NAZI-regime bevrijdde.. En wil Europa niet luisteren, dan zijn er andere maatregelen voorhanden die duidelijk maken, wie de baas is..! De staat-in-de-staat, ook in Frankrijk..

25 gedachten over “Toeval? Was Hollande Poetin net té goedgezind..?!

 1. Heeft de aanslag te maken met de laatste ontmoeting tussen Hollande en Putin om te stoppen met de nutteloze en onterechte sancties tegen Rusland ?

  De Amerikaanse CIA samen met de Israëlische Mossad zijn de grootste en gevaarlijkste terreurgroeperingen van de hele wereld. Als regeringen niet naar de meester ( Amerika ) luisteren volgen daar altijd aanslagen op zie volgende :

  Charlie Hebdo false flag story goes viral

  Just one month ago, France set off a stampede when its lower house voted to recognize Palestine. Now Palestine is in the International Criminal Court, poised to take down Israel for genocide.

  Suddenly “Islamic terror strikes France.” Is Paris being punished for its pro-Palestine vote?

  In late 2013, Malaysia’s Kuala Lumpur Tribunal found Israel guilty of genocide. A few months later, Malaysian planes started falling out of the sky.

  In 2011, Norway’s Labor Party’s youth wing was poised to impose a complete blockade on Israel. Suddenly the entire leadership of the Party’s youth wing was slaughtered in a professional operation falsely attributed to a lone nut, Anders Breivik.

  http://www.veteranstoday.com/2015/01/08/charlie-hebdo-viral/

  1. Mensen moeten eens wakker worden en in gaan zien dat het alleen maar om geld gaat. Wie denkt dat stemmen nut heeft moet ik teleurstellen. Stemmen is er alleen om u een gevoel te geven dat u mee mag praten over het uit te stippelen beleid…… sorry u mag niets u stem is ongeldig.

   Wie er dan wel regeren. Wel dat is ook niet de regering want dat zijn alleen maar pionnen die gebruikt worden om het vuile werk op te knappen. Maar wie bestuurt ons land dan wel…. nou heel simpel dat zijn de banken, de multinational “Huis van Oranje” en nog een handje vol elite geholpen door het criminele justitie apparaat. Dat is ook waarom er nooit een witteboordencrimineel veroordeelt gaat worden. Justitie is er alleen om de gewone burger te zieken…ja jammer voor u want u hoort niet bij de club die u bezitten ….u moet alleen leren netjes te gehoorzamen…luister maar en dit geld ook voor Nederland http://youtu.be/BK3nmXZp9Ig?t=1m

  2. Vervolg:
   Mensen moeten eens in gaan zien dat de banken in heel de wereld de dienst uit maken. Zij liggen aan de wieg van ALLE oorlogen. Dus als u uw kinderen de dood in wil jagen door hen te steunen een oorlog te voeren tegen mede burgers dan doet u dit in het belang van banken !!!!

   Om een oorlog te voeren is veel, heel veel geld nodig. England heeft vorige mand de laatste afbetaling gedaan van WWI !!!!!!!!!!!!!!!!

   Banken verstrekken geldleningen aan beide partijen in de hoop dat het vooral een lange en bloedige strijd zal worden en banken zullen altijd trachten olie op het vuur te gooien om diezelfde reden…… geld , geld en nog meer geld.
   Dat daar honderden miljoenen doden bij vallen daar liggen banken nog niet 1 nacht van wakker ….. hun enige doel is zoveel mogelijk geld verdienen.
   Dat is ook de reden dat banken altijd betrokken zijn bij drugsmokkel en witwaspraktijken etc etc ….. ach ze hebben toch de hulp van hun criminele justitie apparaat die zich veel liever bezig houden met uitoefenen van kindermisbruik ( zie het hele Joris Demmink dossier, Joris Demmink is de gepensioneerde topambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie).

   Dus onthoudt het volgende heel goed :

   **************** ALL WARS ARE BANKERS WARS ****************

   wil je er meer over weten bekijk dan volgende video en veel zal duidelijk worden : http://youtu.be/5hfEBupAeo4

 2. Hoi Guido, bedankt voor dit journalistieke hoogstandje! Waarheid waar vind je dat nog? Hier op WTK dus!

  @Rick, zie ook het filmpje over “Cabal defeat is looming” waar alle punten aan elkaar worden geknoopt mbt de geldstroom en de schaduwregering, de aanvallen op fukushima en Noorwegen o.a.
  Oftewel: Global Nucleair Blackmail. Doel: geld voor de DUMBS. Ook de moord op JFK wordt helder, de link met de Asian gold dat door Roosevelt naar Amerika is gehaald in ruil voor miljarden bonds en het ontstaan van de FDA.

 3. Ben benieuwd wat er a.s zondag uit het topoverleg komt waar uiteraard ook de Amerikanen weer bij zijn en wat de gevolgen weer zijn.(Ik bedoel het overleg in Parijs over terrorisme)

 4. Just one month ago, France set off a stampede when its lower house voted to recognize Palestine. Now Palestine is in the International Criminal Court, poised to take down Israel for genocide.

  Suddenly “Islamic terror strikes France.” Is Paris being punished for its pro-Palestine vote?

  In late 2013, Malaysia’s Kuala Lumpur Tribunal found Israel guilty of genocide. A few months later, Malaysian planes started falling out of the sky.

  In 2011, Norway’s Labor Party’s youth wing was poised to impose a complete blockade on Israel. Suddenly the entire leadership of the Party’s youth wing was slaughtered in a professional operation falsely attributed to a lone nut, Anders Breivik.
  http://www.veteranstoday.com/2015/01/09/charlie-hebdo-viral/

 5. Zoals altijd vergeten de bobo’s van de usa gemakshalve maar weer dat ook Rusland wel erg veel heeft bijgedragen aan het bevrijden van Europa.
  Ze denken daar nog steeds dat we bij het horen van de naam usa nog op de knieën vallen uit dankbaarheid maar vergeten dat wij inmiddels hun smerige streken door zien en er niet meer aan mee willen werken.
  Net als de Gaulle is er nu weer een Franse president die ‘non’ zegt, wat de rest blijkbaar uit angst niet durft.
  ik denk dus dat de rest van de dames en heren politici slechts schoothondjes zijn van o.a. de bobos van de usa en consorten in europa.
  Laten we onze naamgenoot Hollande volgen en ook non zeggen tegen deze onzinnige sancties die er alleen voor zijn bedoeld om ons zo gek te krijgen dat wij een oorlog willen.
  Wij als burgers moeten de kolen uit het vuur halen en branden onze vingers….

 6. Wordt het artikel op Want to Know “Charlie Hebdo.. Ook weer georkestreerd..??!” op dit moment gecensureerd?
  Ik weet het niet, het is maar een vraag.
  Het zou zo maar kunnen. Er werden natuurlijk wel beelden getoond die overal in de rest van de media een tijdelijk zwart beeld krijgen (het betreft het dodelijke schot van een gewonde agent).
  Heel de site werkt gewoon, behalve dat artikel. Opent wel, maar vervolgens is er niets te zien.
  Is dat alleen bij mij? Is het slechts een tijdelijk probleem? Of is er meer aan de hand? In dat geval….over persvrijheid gesproken…..waar men nu zo de mond van vol heeft.

  1. Heb net 5 minuten geprobeerd het betreffende artikel te openen. Plaats vervolgens een opmerking om vervolgens het nog eens te proberen en….jawel….daar was het artikel weer.
   Een tijdelijk probleem dus. Iets te vroeg gesproken dus.

  2. Vandaag 18.000 bezoekers op dit artikel alleen al.. Beetje file ws. Dank voor je geduld..!

  3. Hoi Guido, zo! 18.000 bezoekers voor dit artikel! Dat is pas goed nieuws!! Dat zijn een hoop zaadjes, een hoop bezoekers (waarvan natuurlijk een aantal meerdere keren) die ook niet meer in MSM-klaas geloven. 🙂

  4. Guidoj.
   Compliment ik had geen idee hoeveel mensen de site bezoeken maar 18.000 mensen dat geeft de mensen moed.

 7. Diegene die na deze aanslag nog steeds denkt dat dit het werk van terroristen is, mogen ze van mij opsluiten…:) Dit omdat er sinds 911 geen enkele terrorist is opgepakt en veroordeeld…

 8. Niet om het een of ander, maar ik hoop wel dat er steeds meer mensen goed gaan beseffen dat we met z’n allen (wij burgers/belastingbetalers) deze politieke uitvreters (of moet ik zeggen wereldpolitiek kartel en/of criminele organisatie?) in stand houden door hun opgelegde verplichtingen te blijven naleven. Een gezonde dosis burgerlijke ongehoorzaamheid kan op een geweldloze manier toegepast worden, maar dan hebben we meer mensen nodig dan dat ene schaap wat nu schoorvoetend over de dam komt kruipen… En de handen ineen leren slaan zonder dat er een politiek vingertje aan te pas hoeft te komen. Gaan we nu weer zelf denken?

 9. De Rothchilds en de rest van de elitaire elite proberen mijn plannen te dwarsbomen.
  Als er geen thermonucleaire oorlog komt dan is dit het lang termijn plan om de Engelse elite te vernietigen.
  Engeland binnen 20 jaar veranderen in een moslimstaat. Zal ze leren.
  Lees maar even! Dat verhaal zal ik nog 25.000 op het internet zetten op duizenden plekken.

  http://www.liveleak.com/c/Andrew_Parker_Mi5

  Ik verwacht nog minstens 50-100 van deze aanslagen de komende 5 jaar en een totale stop van moslim immigranten.
  Om mijn strategie te dwarsbomen.

  Doel van de banken financiële elite Engeland: Stoppen van moslim immigratie.
  Middel: 50-100 aanslagen in Europa (niet UK) om de geesten rijp te maken voor een totaal verbod op moslim immigratie.

  Hezbollah/Generaal Sisi hebben niet voor niks de moslims opgeroepen om zich netjes te gedragen.
  Zij werken met mij samen (zeg maar). Doel is vernietiging Engelse elite.

  De tijd zal het uitwijzen. Vermijd kritiek op moslims en grote mensen massa’s.

  Wat jullie doen op deze site. Is reageren op het nieuws. War ik doe is nieuwe situaties in de wereld creëren door middel van propaganda.
  Ideeën zijn het gevaarlijkst. Niet een gek met een AK47.

  1. Hoi Anna, ik kan er geen touw aan vastknopen. Ben je soms de ” ergens vergeten? Is het jouw eigen boodschap of citeer je hier iemand anders? Wat wordt er eigenlijk geciteerd? Erg duidelijk vind ik het niet. Mogelijk is Nederlands niet je moedertaal?
   Toch wel grappig om jouw stuk te lezen, vaak krijg ik ook vibraties van de intenties mee van reacties, maar bij deze helemaal niets.
   haha, ik kan er zelf wel om lachen om mijn eigen verwonderingen over jouw schrijven. Niet kwaad bedoeld, maar echt gewoon interesse. Ben je zelf Moslim? Ben je anti-Moslim?

  2. Anna, ik denk dat je rijke moslimlanden vergeet…die gaan niet meer weg van Londen. http://www.youtube.com/watch?v=WpHkD_MC530
   De rest van de elite zit al lang ergens in een veilig ‘hutje op de hei’ oftewel in een fantastisch natuurgebied of op een eiland, wat nergens vermeld staat.
   Daar gaat het ook om, pure discriminatie, rijke moslim wel, arme moet opzouten? Nee, zo werkt het niet….stop met oorlogje spelen, en dan blijven veel mensen ook in hun landen. Ze denken dat Europa net als de VS een emigratieland is, maar dat is het niet.
   En als nu opeens de Oost-Europeanen aankomen, dan heeft men opeens de anderen niet meer nodig, om goedkoop werk te verrichten. Maar ze zijn hier wel al 3 generaties…wanneer hoor je dan eindelijk erbij?

  3. Sun,

   Mijn excuses voor de onduidelijkheid.
   Wij mensen van deze wereld hebben te maken met een kleine elite uit het verenigd koninkrijk die al honderden jaren oorlogen organiseren om er zelf rijker van te worden.
   Hoe kunnen wij deze elite stoppen?
   Door:
   1. deze elite zelf doelwit te maken
   2. deze elite te vernietigen door hun thuisbasis dood middel van massa immigratie te veranderen

   1. thermonucleaire oorlog op Engeland
   2. moslim immigratie naar Engeland

 10. En als wij als wakkere mensen nou eens kleine boodschappen ophangen die de mensen in het dagelijkse leven tegen komen. zoals je ook wel eens ziet van mensen die bv. een vermist briefje ophangen van hun kat… Soort reclame maken voor de realliteit die wij wel zien.

  Groetjes

 11. Wat ook bijna nooit iemand is opgevallen:
  Filmmaker, columnist en regisseur Theo van Gogh werd op de ochtend van 2 november 2004 in de Amsterdamse Linnaeusstraat door Mohammed Bouyeri

  dit viel mij op omdat ik dit op CNN teletekst las OP DE DAG DAT DE AMERIKANEN DIE OOK KONDEN LEZEN EN NOG NAAR DE STEMBUS MOESTEN GAAN OM TE KIEZEN tussen Bush en Kerry
  ALLE kleine beetjes helpen; en u zult wel met mij inzien dat een nieuwsitem op CCN dat laat zien dat een islamist een bekende naam als Van Gogh vermoord dit invloed kan hebben op stemgedrag

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.