Advertentie

TOEVAL? Akerboom (AIVD) én Omtzigt over ‘de elite’..!!


TOEVAL?

Akerboom (AIVD) én Omtzigt over ‘de elite’..!!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

Erik Akerboom in zijn eerdere functie van hoofd van het landelijk korps politie. Schiet de brave man zich nu in eigen voet? Door o.a. te gaan strooien met ‘elite’-beschuldigingen..!

Hoe is het mogelijk, dát vroegen we ons af, toen we de strekking van het AIVD-jaarverslag van de ‘directeur-generaal’ van deze dienst hoorden. Het gaat om Erik Akerboom, oud-politie-agent en hoofd van de landelijke politiediensten. De strekking van zijn jaarverslag gaat over de ‘bedreigingen’ die onze Nederlandse samenleving dient te pareren, zoals de spionagediensten van China en Rusland, die álles in het werk stellen, volgens het verslag van de AIVD, om hun vingers achter onze infrastructuur te krijgen en daarover ‘uiteraard’ zo veel mogelijk informatie willen vergaren.

En de dreiging van IS en andere extreme geloofsstromingen in de wereld. En ja, als je toch aan het moddergooien bent, doe je daar -in bijna dezélfde zin- een andere ‘dreiging’ bij, om het even lekker aan te dikken.. Nóg een dreiging dus, die je – zeker als complotdenker- van verre zag aankomen..

Want het blijkt volgens Akerboom dat de complotdenkers een gevaar vormen, ‘EEN ERNSTIGE DREIGING VOOR DE DEMOCRATIE’, en een groter gevaar dan tevóren, want deze ‘complotdenkers’ hebben -kennelijk massaal- nu de neiging, een wereldwijde elite verantwoordelijk te houden voor de manipulaties, de onderdrukking en uitbuiting van de wereldbevolking. De Nederlandse bevolking en met name de democratie in het bijzonder, kan daar -volgens de inzichten van AIVD-Akerboom, de dupe van worden..!

Hoe bizar dat de oud-politie-agent niet ingaat op bewijzen, en bewijzen niet toont, die de AIVD verzameld zou moeten hebben, om tot deze conclusie te komen. Bizar dat deze man niet ingaat op het woord ‘elite’.. De groep/club die onze wereld achter de schermen bestuurt/zou besturen. En waarom mogen mensen niet in alle rust dit zéér goed gefundeerde idee zélf onderzoeken en daarover met elkaar van gedachten wisselen.. Zijn ze daardoor alleen al een bedreiging voor de Nederlandse Staat/Nederlandse rechtsorde..? Wat een gewauwel en sluwe verdachtmakerij. Complotdenkers in één dreigingscategorie met Chinese en Russische spionagediensten en ISIS en andere extreme stromingen..!!

Wat voor BEWIJZEN heeft deze Erik Akerboom en zijn club dan wel, dat deze groep van ‘complotdenkers’, die in deze elite gelooft, daadwerkelijk een ‘bedreiging’ zou vormen. Zulke sterke bewijzen, dat hij ‘er verder niet op in kan gaan’..! Mogen we hier jou onze conclusie aanbieden, dat het één grote luchtfietserij is van Akerboom..? Wij geloven dat het een ‘spelletje Zwarte Pieten’ is van de AIVD, onder de leiding van Akerboom, die in het verleden al heeft bewezen (met de invoer van de taserpistolen voor agenten), dat hij het propaganda-spel tot in de finesses beheerst..!

Dr. Pieter Omtzigt: “Er is geen transparantie, besluiten worden buiten het Parlement om genomen, toetsing van wetten aan de grondwet is onmogelijk, wetten treden vaak niet of slechts gedeeltelijk in werking en ministeries doen uitgaven zonder ze te verantwoorden.”

Het is extra kolen op het vuurtje dat een ‘regenten-elite’ graag opstookt.. De zogenaamde ‘complotdenkers’ zijn voor deze regenten niet alleen -zoals dat zo keurig heet- een ‘pain-in-the-arse’, maar hebben natuurlijk het intrinsieke gevaar, dat DE WAARHEID BOVENKOMT..! Natuurlijk bedoelde Akerboom niet deze ‘regenten-elite’, maar de -daar zijn we zéker van- ‘complotdenkers’ doelen WEL op deze ‘elite’. Kortom, dhr. Erik Akerboom heeft zich -heel bijzonder voor een ex-politieman- in zijn eigen voet geschoten..! De verachtelijke ‘stemmingmakerij’ die hij aan de dag legt, is haarfijn zichtbaar voor iedereen die het wil ZIEN en HOREN..!

Pieter Omtzigt, Maurice de Hond over DEZE WAARHEID!
Wellicht heb je ons artikel over de Thorbecke-lezing van dr. Pieter Omtzigt gemist. Dit kun je HIER vinden op de site. Dit Tweede Kamerlid schetste in deze presentatie een volledig ontluisterend beeld van de toestand van de democratische rechtsstaat in Nederland. Er is geen transparantie, besluiten worden buiten het Parlement om genomen, toetsing van wetten aan de grondwet is onmogelijk, wetten treden vaak niet of slechts gedeeltelijk in werking en ministeries doen uitgaven zonder ze te verantwoorden.

Het is opiniepeiler Maurice de Hond die geen blad voor de mond neemt, en in een reactie (zie de link hierboven) deze bevindingen van Omtzigt ‘meer dan schokkend’ noemt. Oud-advocaat mr. Frank Stadermann stelt onomwonden: “De rechtsstaat is kapot”. Dat is natuurlijk nogal een conclusie; maar ondertussen is de Nederlandse journalistiek niet onder de indruk? En schijnt het allemaal normaal te vinden.

Pieter Omtzigt is heel duidelijk in zijn afwegingen..!

“Steeds meer controleert de staat de burger en leidt deze overheidscontrole tot grote ongelukken, zoals bij het toeslagenschandaal. Maar het legt ook de infrastructuur klaar, waarmee een regering of een staat de bevolking kan controleren, commanderen en onderdrukken. Er zijn steeds nieuwe ongekende mogelijkheden waarmee de overheid alles kan bijhouden of opvragen over burgers.

Van telecomgegevens tot passagiersgegevens en binnenkort ook elke banktransactie boven € 100,- ..! Uw bonnetjes vanaf € 100 zijn straks inzichtelijk, terwijl miljardenuitgaven van VWS dat niet zijn. Uw telefoonverkeer is inzichtelijk, terwijl de besluiten die ministers via sms nemen, geheim zijn. Deze processen bieden een kwaadwillende regering ongekende mogelijkheden. En de technologie kan ook nog eens gebruikt of misbruikt worden door buitenlandse regeringen of andere spelers.”

Graag plaatsen we hier de column van schrijver Leon de Winter over dit fenomeen. Het fenomeen van ‘bangmakerij’, dat Akerboom als wapen hanteert. Maar vooral de toevallige samenloop van het verschijnen van het AIVD-jaarverslag met de woorden van Akerboom, in relatie tot de ‘Nederlandse elite’- en ‘verwordings’-lezing van dr. Pieter Omtzigt.

* * *

x

Dr. Pieter Omtzigt wijst op de ’elite van regenten’..!!

2023 © Leon de Winter

x

In zijn Thorbeckelezing van vrijdag 14 april in Zwolle zei Pieter Omtzigt: “De regering kan ongestraft de parlementaire controle omzeilen en besluiten elders nemen: hier zit een grote weeffout in het systeem. (…) Het land kan bestuurd worden door regenten, die bijzonder slechte besluiten kunnen uitvoeren zonder al te veel weerstand.” In Omtzigts lezing komen die ‘bijzonder slechte besluiten’ aan bod. De besluitvorming over bijvoorbeeld de coronacrisis, vond plaats bij het zogenoemde Catshuisoverleg, waardoor de ‘ingebouwde controlemechanismen werden vermeden.’

Omtzigt hierover: “De belangrijkste besluiten van de regering, zoals een lockdown, een avondklok en een schoolsluiting zijn de afgelopen jaren dus genomen in een gremium [het Catshuisoverleg] dat volgens de wet of de grondwet helemaal niet bestaat, laat staan bevoegdheden heeft om besluiten te nemen.”

In de lezing zijn talloze van dergelijke wanhopig stemmende uitspraken te vinden: “Mocht u denken dat de besluiten in Nederland verder netjes door de regering en het parlement genomen worden, dan vertel ik u graag een keer over de klimaattafels, waar lobbygroepen een klimaatakkoord mogen voorstellen, dat door de regering wordt overgenomen.”

Argwaan
Hier volgen meer Omtzigtse vaststellingen: (…)

Tweede Kamerlid, CDA-er Pieter Omzigt.

(…) ‘Stukken worden achtergehouden en stukken worden zelden binnen de termijn aangeleverd: zelfs de meest eenvoudige WOB-verzoeken kosten gemiddeld 111 dagen in plaats van de wettelijke termijn van 21 dagen. Daarom beschouw ik het achterhouden van de opnames van de OMT-vergaderingen – de Kamer mag ze zelfs niet vertrouwelijk beluisteren of inzien – en het achterhouden van al het berichtenverkeer tussen ministers met het beroep op de uitzonderingsgrond met enige argwaan. (…)

Uw bonnetjes vanaf 100 euro zijn straks inzichtelijk, terwijl miljardenuitgaven van VWS dat niet zijn. Uw telefoonverkeer is inzichtelijk, terwijl de besluiten die ministers via SMS nemen, geheim zijn. Deze processen bieden een kwaadwillende regering ongekende mogelijkheden, zoveel is wel duidelijk.

“Er zit grote weeffout in het systeem”

Het beeld dat Omtzigt schetst, kan niet anders dan tot scepsis leiden: het gaat niet om politieke verschillen maar om misbruik van het bestel. We maken kennis met een besluitensysteem dat zich, als het even kan, niet meer door controle door het parlement laat begrenzen. Parlementsleden van coalitiepartijen durven niet op te treden, en de kritische taak van de media kan door het achterhouden van informatie niet worden vervuld, zo stelt Omtzigt.

Ondermijnen
Ondertussen werkte minister Yeşilgöz van Justitie aan een wet die de aanpak zoekt van “organisaties die via hun activiteiten onze rechtsstaat ondermijnen. Er is in ons land geen plek voor activiteiten van organisaties, zoals lezingen of activistische toespraken, die als doel hebben leden op te hitsen om de democratie af te schaffen (…). Met nieuwe handhavingsinstrumenten kunnen we de maatschappij hier beter tegen beschermen.”

Zo’n wet heeft bedenkelijke kanten omdat het de vrijheid van meningsuiting van velen kan opheffen; voor welke gewelddadige stemmen is onze regering zo bang dat de huidige wetten niet voldoen? We leven al lang met islamistisch, neonazistisch en extreemlinks extremisme en onze inlichtingendiensten weten verdomd goed welke gekken tot geweld in staat zijn, dus ik vraag me af wat de regering met nieuwe wetgeving wil. Het lijkt erop dat de regenten een grotere greep willen op online-communicatie. Daar gaat het om, lijkt me, als er sprake is van ‘nieuwe handhavingsinstrumenten.’

Ook de AIVD heeft niet stilgezeten.
We hoorden in de media dat de AIVD in het jaarrapport 2022 stelt dat Nederland minstens honderdduizend mensen telt die menen dat we geregeerd worden door een ‘kwaadaardige elite’. Mocht je denken dat dat allemaal neonazi’s zijn, in het rapport staat een dramatische nuancering over de echte omvang van het tuig: “Hoewel de Nederlandse beweging steeds van samenstelling verandert (…) lijkt de omvang nog steeds uit enkele honderden aanhangers te bestaan. Vergelijkbaar met vorig jaar.”

Omtzigts lezing vertelt ons dat er een klasse van regenten bestaat (ik noem ze een elite) die is losgezongen van het democratische proces en niet ter verantwoording kan worden geroepen. Tegelijkertijd werken die regenten, zoals aangegeven wordt door minister Yeşilgöz, aan het begrenzen van extremisten, van wie er in de praktijk niet zo heel veel zijn, maar voor wie wel extreme wetgeving wordt ontworpen die in principe op elke vorm van rebellerende, dissidente meningen kan worden toegepast. En verder beschuldigt de AIVD honderdduizend burgers ervan te geloven dat er een ‘kwaadaardige elite’ bestaat – impliciet stelt de AIVD dat die elite niet bestaat, laat staan kwaadaardig is.

Gedwee
In de Thorbeckelezing vind ik wel degelijk het bewijs dat er een elite van regenten heerst, die, zoals Omtzigt schrijft, “bijzonder slechte besluiten kunnen uitvoeren zonder al te veel weerstand.” Het land is van die ‘bijzonder slechte besluiten’ de afgelopen jaren getuige geweest terwijl de coalitiegenoten in het parlement gedwee de regering volgden. Omtzigt stelt overtuigend vast dat deze elite chronisch de regels van de democratische rechtsstaat overtreedt. Hoe moet je een dergelijke elite noemen? En is na zijn lezing Omtzigt volgens de regels van de AIVD en Yeşilgöz nu een extremist? En ik? En u? Moeten nu mijn e-mails en appjes worden gefilterd? Of gebeurt dat al?

* * *

Sprekend over ‘elite’, dan is deze uitspraak van David Rockefeller kennelijk aan de aandacht van politieman Akerboom ontsnapt..? Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.