Advertentie

Huisarts waarschuwt voor vaccins..!


Het maakt kennelijk niet uit of en welke wetenschappers UITERST KRITISCH zijn over de ERNSTIGE mogelijke bijwerkingen van vaccins/vaccinaties. Laten we ze vooral proberen het zwijgen op te leggen. Het past niet in ons denken..!???

x

x

Huisarts waarschuwt voor vaccins?

In de ban ermee..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

De Belgische huisarts Kris Gaublomme heeft het op zijn geweten.. De man heeft na zorgvuldige bestudering van de vaccinatie-literatuur in het openbaar gezegd, dat inentingen tegen mazelen gevaarlijk zijn.. Tja, hoe die dáár nou bij komt.. Maar alras staan de aanbidders van de Heilige VaccinatieGraal op en verdoemen hem..: “Hij creëert risico op epidemie”  De uitspraken van deze Vlaamse huisarts over de mazelen waren in het VTM NIEUWS.

De arts in kwestie, dr. Kris Gaublomme beweerde dat het vaccineren tegen mazelen, de immuniteit verlaagt en dat vaccinaties zelfs kunnen leiden tot astma, autisme en gedragsstoornissen. Da’s niet zo vreemd dat Kris Gaublomme dit beweert natuurlijk, want het enige wat hij doet, is de steeds grotere wordende bewijslast over deze uiterst zorgelijke ontdekkingen/ontwikkelingen aanhalen. Steeds meer medisch-wetenschappelijke onderzoeken tonen immers aan, dat vaccins, zéker in de hoeveelheden en intensiteit waarin ze nu worden toegediend, het menselijk (kinder)lichaam zódanig ontregelen, dat het immuunsysteem als het ware chronisch ‘onderuit’ gaat..!

Maar door de ‘reguliere’ middle-of-the-road, medische wetenschap wordt deze uitspraak gewoon nog, als je reinste onzin omschreven. En ook in België, net als in Nederland, neemt de Minister van Volksgezondheid dan het voortouw, waar een pas op de plaats en evt. overleg op zijn plaats is. De Vlaamse minister Maggie De Block twitterde alwetend:  “Pure schande en gevaarlijk bovendien”.. 

De uitspraken van Gaublomme kwamen naar aanleiding van een nieuwsitem rond een uitbraak van de mazelen in een Brooklyn/New York. Daar is de medische noodtoestand afgekondigd en worden inentingen verplicht. In deze reportage kwam deze Vlaamse huisarts aan het woord, die tegen een verplichte vaccinatie is. Volgens Kris Gaublomme zouden die ‘nevenwerkingen’ hebben en ‘het immuniteitssysteem van het kind onderdrukken’.

In deze Tv-reportage zei Gaublomme: “Gevaccineerde kinderen lijden vaker aan astma, allergieën, hyperkinetisme, leerstoornissen, slaapstoornissen, gedragsstoornissen en autisme”. Voor velen is dr. Kris Gaublomme een controversieel figuur en zijn diens uitspraken onwetenschappelijk, raken voor hen daarom kant noch wal. Geen enkele inspanning van de makers, journalisten van de grote media, om de uitspraken van Goublomme te toetsen in de medische literatuur.

Wel kwam in de reportage ook de bekende viroloog Marc Van Ranst, vergelijkbaar met ‘onze Ab Osterhaus’, aan het woord. Hij probeerde de stellingen van de huisarts te pareren, door een aantal standaard-opmerkingen te herhalen, die worden gebezigd, wanneer er wordt gesproken over de bjiwerkingen van vaccinaties.. Van Ranst: “Behalve wat roodheid op de plaats van de inenting en wat koorts een paar dagen erna, zijn er geen nevenwerkingen. En mensen die zeggen dat het leidt tot autisme dwalen. Dat heeft niets meer met geneeskunde te maken, dat heeft met bangmakerij te maken.”

Goublomme die overigens geen blad voor de mond neemt, wanneer hij spreekt over de corrupte farmacy, die jaarlijks vele, vele miljarden opstrijkt aan de verkoop van vaccins. Wat te denken van deze uitspraak:

“Ik heb altijd gezegd dat privébelangen verborgen zijn achter de officiële beleidsvorming inzake vaccinatie, ik had ongelijk, het is niet verborgen, het gebeurt in de openbaarheid. En de betrokken krachten voelen niet eens de behoefte om er geheim over te zijn. Ze voelen zich zo machtig dat ze hun kwaadwillige intenties bekend kunnen maken in ‘officiële’ rapporten zonder er enig verzet tegen te hebben.

De lobby van de vaccinatie neemt schaamteloos alle kinderen van deze wereld als gijzelaars om hun hebzucht naar geld en macht te stillen, ze maken meedogenloos misbruik van ons medeleven voor zwakkeren en onze bezorgdheid over gezondheid om hun giga-business te promoten, ongeacht hoeveel vaccinslachtoffers de dood of bijwerkingen zullen ondervinden,. En ongeacht hoeveel financiële middelen deze strategie verslindt ten koste van essentiële sociale investeringen zoals huisvesting en werkgelegenheid. wat schokkend! “— 

Gewoon maar een opmerking van een gerespecteerde medici, die niet veel anders beweren, dan deze dr. Kris Gaublomme.. Over de Heilige Vaccinatiegraal..

En toen was het de beurt weer aan de minister, Maggie De Block om Gaublomme op Twitter een schop in het kruis te geven: “Vaccins redden zoveel levens en deze non-believer trekt dat in twijfel.”  De storm was opgestoken en de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde brandmerkte ook op Twitter, de uitspraken van Gaublomme met de term ‘Levensgevaarlijk’.. Deze vereniging liet dat meteen gepaard gaan met de oproep aan de Orde der Artsen om dr. Kris Gaublomme terecht te wijzen.

Waar is journalistiek ‘weerwoord’??
Ook het VTM-nieuws, waar de reportage werd uitgezonden, kreeg een veeg uit de pan, omdat het de arts een forum had gegeven. Kennelijk is het niet de bedoeling dat er eerlijk over vaccins en deze mogelijke ERNSTIGE PROBLEMEN gesproken mag worden..! Hoofdredacteur Nicholas Lataire van het VTM-nieuws, meldde dat dat nooit de bedoeling was om specifiek Gaublomme in het daglicht te zetten..

“Het gaat over een journalistieke reportage en dit item zat in een ruimer blok over de mazelen”, zegt Lataire. “We brachten namelijk eerst een reportage over de uitbraak van de mazelen in New York, waarin duidelijk werd gewezen op het gevaar van de ziekte voor zwangere vrouwen en kleine kinderen. We vermeldden ook dat de inenting standaard in het inentingsprogramma van Kind en Gezin zit. Bovendien hebben we in de reportage ook viroloog Marc Van Ranst laten reageren op elke uitspraak van Gaublomme. Deze viroloog kreeg ook het laatste woord. Maar ik geef wel toe, we deze controversiële arts beter hadden moeten kaderen.”

En zo past dit verhaal weer naadloos in het kader van het vaccinatiesprookje, waarin je de Heilige VaccinatieGraal dient te aanbidden en er niet over mag spreken, over dat wel terecht is. Of er geen sprake is van dwaling, door al die mensen die zonder enige kennis, inzichten en/of ervaringen rondom de achtergronden van vaccins, toch op de knieën gaan om uit deze Heilige Graal te drinken van het ‘heilige vaccinatie-geloof’..!

Lees in dit kader ook het artikel over Eva Jinek, waarin ook deze ‘journaliste’, kennelijk door haar jonge-moederschap overmand, besloot een vaccinatie-onderwerp eenzijdig te behandelen. Namelijk het niet-vaccineren door ouders van kinderen die naar creches gaan. (HIER)

Conclusie, tot slot..

Vaccinaties zijn één van de grote melkkoeien voor Big Pharma. Hun werking is NOOIT bewezen. Aangehaalde bewijzen zijn op onjuiste en dus valse fundamenten gebaseerd. Dit boek sloeg al lang geleden, de spijker ongenadig op de kop..!! (klik voor PDF van dit boek)

Kan het nog doorzichtiger zijn ? Big Farma schreeuwt moord en brand omdat het publieke geheim, over de ernstige bijwerkingen van vaccins, dat sowieso iedere welbelezene al jaren kent, op VTM vermeld werd en roept de hulp in van Maggie De Block. Want deze Maggie de Block is samen met haar kabinet in vriendjespolitiek met Big Farma. Wist je dat in België de medische gegevens worden doorverkocht aan Big Farma?

Het vuile werk – een klacht indienen tegen een integere arts die in eer en geweten handelt – doet deze De Block niet zelf, maar laat ze opknappen door een andere politieke partij, zodat niemand kan beweren dat enkel de politieke partij ‘Open-VLD’ de cowboys van Big Farma openlijk ondersteunt. Het is Louis Ide van de N-VA die de klacht indient, kennelijk zoals afgesproken voor De Block haar interview gaf voor VTM..!

Vervolgens wordt heel sluw VTM belachelijk gemaakt, ook door de andere media, voor de ‘zware fout’ om beide kampen aan het woord te laten over vaccinaties. Wat natuurlijk een elementair gegeven als je aan objectieve berichtgeving wilt doen. De voltallige Vlaamse pers springt op de kar en sleurt Kris Gaublomme door het slijk, waarbij alle regels van de journalistieke werkwijze opnieuw overboord gegooid worden. Wat is hier aan de hand..?? Zijn journalisten lafaards geworden? Brave huisvaders die als marionetten dansen op de muziek van de poppenspelers.. Of zijn ze zo dom, dat ze niet verder kijken, dan hun neus lang is..?? Hoe dan ook, weer een trieste zaak voor de politiek en voor journalistiek, die beiden geloofwaardigheid verliezen.

* * *

x

(klik voor dit artikel op de illustratie hieronder)

8 gedachten over “Huisarts waarschuwt voor vaccins..!

 1. Wat mij in de voormelde publicatie vooral verontrust, is dat binnen de wetenschappelijke & medische wereld elk debat onmogelijk wordt gemaakt, over fundamentele gezondheidsproblemen, wanneer er wordt afgeweken van de “officiële versie”, die dan . wordt afgekondigd door “politieke & zakelijke” belangen. Dit is een toestand, waar m.i. de deur wordt opengezet voor alle mogelijke misbruiken. Ik verwijs hier naar o.a. de problematiek van de chemtrails, de EMP wapens, en meer recent het “5G” netwerk waar er dan “officiëel” geen probleem is. Bij de “klima – hoax” doet zich weeral het omgekeerde voor. .. daar is er dan wel een probleem. In de MSM media wordt dan natuurlijk de officiëel afgekondigde versie, verspreid en verdedigd. Uiteindelijk komen we terecht in het boek “1984” van George Orwell met het “ministerie van waarheid”. Dit is de natte droom van de occulte machten achter de NWO. Dit boek is imo dan ook brandend actueel…en dit in alle domeinen van de maatschappij.

  1. De MSM lijkt in de zakken te zitten van de politiek en daarmee ook in de zakken van hen die door de politiek de hand boven het hoofd gehouden lijkt te worden.
   Dit artikel gaat over de waarschuwing van een huisarts die zegt dat vaccins niet deugen en dat deze persoon dan “bestraft” wordt zegt natuurlijk veel en deugd natuurlijk helemaal al niet.
   Wat ik vreemd vind is dat in de VS een noodtoestand is uitgeroepen en dat er gelijktijdig zoveel ophef over wel of niet vaccineren is ontstaan waarbij niet naar de argumenten van de anti vaccers lijkt te worden geluisterd wat ook niet deugd natuurlijk.
   Het is niet mijn bedoeling paniek te zaaien of om een product/medicijn in een kwaad daglicht te zetten maar wat betreft de mazelen gaat het om wereldwijd 112.163 gevallen en in Nederland tot nu toe om 18 gevallen volgens het RIVM.
   Nu weten we ook dat medicijnen vaak geen geneesmiddel zijn maar onderdrukkers van klachten en omdat er niet anders is zijn de meeste mensen hier afhankelijk van en vaak blij wanneer klachten verlicht worden terwijl de kwaal niet genezen is.Ook is bekend dat bijna alle medicatie bijwerkingen hebben en dat de farmaceuten daar dan ook wel weer iets voor hebben.
   https://nos.nl/artikel/2280611-who-aantal-patienten-met-mazelen-verviervoudigd.html
   Vorige week kwam ik het volgende tegen in de New York Times waar er wel over geschreven is terwijl dat in Nederland niet gebeurd lijkt te zijn terwijl het toch om 45 miljoen gebruikers wereldwijd gaat.
   https://www.nytimes.com/2019/03/25/health/xarelto-blood-thinner-lawsuit-settlement.html
   Nou is het wel zo dat hier in Nederland wel geschreven wordt over bloedingen in de bijsluiter,dat weet ik omdat ik dat nagegaan ben.
   Farmaceuten betalen niet zomaar $775 miljoen en wie weet worden in andere landen geen waarschuwingen gegeven voor bloedingen.
   De apotheek en mijn huisarts waren hierover ook niet op de hoogte wat bleek toen ik belde om te vragen of dat bloedstollend middel niet gelijk voorgeschreven dient te worden wanneer ze xarelto voorschrijven.Hoeveel tijd heeft men bij een bloeding,heeft men tijd en het besef om 112 te bellen of is dat middel in huis hebben beter?
   Waarom heeft de MSM hier niet overgeschreven of gaat men meer zwijgen wanneer er vragen over iets kunnen gesteld gaan worden? Hoe kan een product met dergelijke bijwerkingen op de markt toegelaten worden?

 2. We have all come from The ONE GREAT SPIRIT and This Precious Earth is our Common Mother. Let Us Walk in Harmony. Native American Wisdom. ( Wij allemaal kwamen van de Grote Geest en deze dierbare aarde is onze gezamenlijke moeder. Laten we samen in vrede & harmonie lopen. Indiaanse Wijsheid ) Wie houdt er niet van de natuur en die mooie indianencultuur? Hier is waarom ze ziek werden: voedsel; sorry vegans, ik was ook gebrainwashed; dus geen vaccinaties, maar rosbief en een Hollandse Nieuwe! https://www.youtube.com/watch?v=3UM_gECb6II

 3. En ja de aarde is plat en chemo geneest kanker. Hoe lang nog laten wij ons nog belazeren door onze overheid en Big Pharma? Dat is gewoon een op geld beluste criminele organisatie, zoals de Deense arts Peter Goetschke in zijn opzienbarende boek “Dodelijke medicijnen”, onomstotelijk aantoont. Niet de burgers worden beschermd, maar de industrie, he meneer Rutte?

 4. Toevallig zit ik net dit filmpje op youtube te bekijken over de onderzoeksresultaten die de FDA aan Del Bigtree overhandigde: https://www.youtube.com/watch?v=Tw7SnvxZVVQ&feature=em-uploademail Geen ellenlange jaren aan studies, maar zelfs in de 1,5 maand dat ze kinderen gevolgd hadden heel veel chronische aandoeningen bij de gevaccineerde kinderen, niet perse autisme, wat wel als gevolg van een darmprobleem kan ontstaan, denk maar aan de gut-brain connectione, maar die darmproblemen waren wel de grootste aantallen alsook andere chronische aandoeningen met de luchtwegen enz.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.