Advertentie

Wij mogen en kunnen in actie komen..!


x

We mógen en kúnnen in actie komen..

2012 © Yatri Kramp

x

We mogen en kunnen in actie komen, door achterover te gaan liggen als we mogen gaan stemmen…!

Het is eindelijk zover. De lang verwachte val van het kabinet. Hiermee is ook de propaganda machine weer opgestart. Propaganda die wordt verspreid door de meest bekeken media is vooral tegen Wilders en probeert nu van alles om er voor te zorgen dat hij wordt weggevaagd bij de aankomende verkiezingen. Ook de sterk opkomende linkse partij de SP, die een vergelijkbaar programma heeft als de PVV en slechts op een paar punten een hele andere richting inslaat zal er aan moeten geloven. Omdat we al redelijk tegen het zomer reces aanzitten wordt verwacht dat de nieuwe verkiezingen pas in het najaar zullen worden gehouden.

Ik ga nu een voorspelling doen over wat er gaat gebeuren tussen nu en de tijd dat we een nieuw kabinet hebben. Er zijn een aantal impopulaire maatregelen die de rechtse regering wilt nemen om zogenaamd ons land te redden van een financieel, dan wel bezuinigingen, het afgeven van onze macht aan Europa en het bestelen van de mensen die niet in de hoogste klassen zitten qua inkomen.

Om dit te realiseren heeft het werkkabinet medestanders nodig, maar de meeste medestanders met genoeg zetels zouden hiermee hun eigen programma verloochenen. Ik voorspel nu dat bijna alle grote partijen een deel van de impopulaire maatregelen op zich zal nemen en daarmee bewijst dat ze niet voor het bestwil van het volk kiezen, maar puur voor het behoud van de macht over ons werkvolk.

Je zult zien dat het een spel is waarbij de ene leugen de andere overtreft. Aangezien het land nogal verdeelt is tussen links en rechts zal het ook lastig worden om een nieuw kabinet te vormen. De partijprogramma’s zullen daarom worden aangepast, en veel spectaculairder worden dan dat ze ooit zijn geweest. Bezuinigen wordt veranderd in ombuigen, inleveren wordt ontvangen en zelfs de partijen die gematigd zullen liegen, zijn in staat om water als wijn te verkopen.

Niet zo lang geleden was er een artikel over niet stemmen, wat volgens mij de enige manier is om voor jezelf te kiezen in een schijndemocratie vanwege de verborgen macht van het koningshuis. Ik stel daarom voor dat iedereen die graag wil helpen om de Nederlandse burger te informeren, even de tijd neemt om een stukje te schrijven over het niet stemmen. Of zelfs nog makkelijker door dit artikel te kopiëren en te verspreiden.

In een wereld waarin we moeten geloven dat we vrij zijn en we kunnen stemmen op vertegenwoordigers die deze vrijheid voor ons bewaken zijn er een aantal mythes ontstaan. Alleen al deze acht mythes omtrent het stemmen zijn erg overweldigend.

Acht punten waarom niet-stemmen dè manier is

om de regering zijn macht te ontnemen.

x
Mythe 1 Als u niet stemt hebt u geen recht van spreken.
Als u stemt geeft u iemand de volmacht om voor u te spreken. Met stemmen geeft u uw recht van spreken dus juist weg. Als uw partner vraagt wat u vanavond wil eten en u zegt: ‘beslis jij maar’, dan kunt u later niet klagen dat u het niet lust. U hebt uw partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. U hebt uw recht van spreken weggegeven.

Mythe 2 Als u niet stemt gaat uw stem naar de grootste partij.
Dit leren we op school en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf. Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven. Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk. Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die uw gedachten kan lezen en uw niet uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij of aan welke partij dan ook. Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht.

Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden. Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden uit de regering te houden. Ze stemmen op de ‘minst slechte’. Maar uiteindelijk is het niet uw stem die bepaalt wie er regeert. Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt. Nadat uw stem binnen is kan iedere partij in principe meeregeren. Het wordt door politici onderling uitgemaakt.

Mythe 3 Uw stem heeft invloed.
We hebben de afgelopen twaalf jaar vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door uw stem. Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc. Hebt u daar echt voor gekozen?

Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar u. De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd. Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt. Ondanks uw tegenstem. Uw stem heeft geen invloed gehad. De politiek deed en doet wat ze wil. En als u het er niet mee eens bent krijgt u de schuld, u hebt immers gestemd!

Mythe 4 Blanco stemmen is beter dan niet stemmen.
Met blanco stemmen zegt u:’Ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is.’ Door blanco te stemmen steunt u weliswaar geen enkele kandidaat maar geeft u wel uw medewerking aan het bestaande politieke systeem en kan dit systeem blijven voortbestaan. Wel zou u zich af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar u luistert.

Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag en heeft dus geen invloed. Wel telt uw stem gewoon mee in de opkomstcijfers. Niet stemmen verlaagt het opkomstcijfer en is daarmee een signaal. Een signaal dat zegt dat ik mijn medewerking aan een schijndemocratie opzeg en dat wel degelijk invloed heeft. Met name als steeds meer mensen dit doen.

Mythe 5 Onze regering vertegenwoordigt het volk.
Dat is ons altijd geleerd. De 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’. Politici vertegenwoordigen van alles maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over geld en de verdeling ervan. De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang. En hoe meer de politiek daarmee rekening houdt en hoe minder met uw belang. En niet te vergeten dat de politici hun eigen belangen vertegenwoordigen, hun eigen positie. En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven. Men is dan ook bereid het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van u.

Wat dacht u van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn? Miljarden van uw belastinggeld. Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen. Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van u, de belastingbetaler. De ‘redding’ van een bank kostte € 30 miljard (toevallig…. het bedrag dat nu bezuinigd moet worden). Dat is € 2000,- per persoon. Voor uw gezin met twee kinderen betekent dat € 8000,-. Als u meer dan modaal verdient, is het bedrag hoger. Wanneer hebt u € 8000,- van een bank gekregen toen u krap zat omdat u ‘fouten’ gemaakt had?

Wie kwam u toen ‘redden’? Minister Bos beloofde dat deze bank later weer verkocht (geprivatiseerd) zal worden. Net zoals de overheid de NS en de Nutsbedrijven verkocht (privatiseerde). Bedrijven die u betaald had met uw belastinggeld en dus van ons allemaal waren. Werd de opbrengst van die verkopen op uw rekening teruggestort? Wiens belang behartigt de regering dus? Het zijn niet uw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken. En van zichzelf.

Mythe 6 Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie.
Om een gefundeerde keuze te maken, moet u weten waarvoor u kiest. Om dat te kunnen weten, hebt u informatie nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie. Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van. Tegenwoordig worden de massamedia wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. (klik HIER voor artikel op WantToKnow)

En ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken. Die banken zijn alleen bereid tot financieren als deze mediabedrijven hun belangen behartigen. De publieke omroep is een staatsomroep en in die zin dus eigendom van de politiek. Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus.

Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is. Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden.
Ze bieden informatie die in hun belang is. In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf. En in het belang van grote adverteerders natuurlijk. Zou u als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van u is?

Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken. Hoe vaak worden die beloften nagekomen? Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor u, de consument. Zo is het u, via de media, verkocht. Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder.
Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van u. Of was u dat alweer vergeten? In plaats van u te informeren, manipuleren de media u. En daarmee is het niet meer uw eigen stem die u uitbrengt, maar wordt uw stem gestuurd door de media. Waar komt uw informatie vandaan?

Mythe 7 Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland.
Door te stemmen draag ik daaraan bij. Ieder westers land heeft een gekozen regering. Gekozen door het eigen volk. Elk volk kiest die regering om haar belangen te behartigen. Zo wordt het ons verteld. Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen. In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen.

En ieder land heeft haar eigen nationale belangen. Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde. Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen. Het is overal min of meer hetzelfde. De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie. Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap.

De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. Het Nederlandse volk moest en zou de Europese Grondwet tóch slikken.. Door een grondwet een 'verdrag' te noemen, het Verdrag van Lissabon, ontglipten deze 'kleine lettertjes' de Nederlandse Grondwet..!

De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland. Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat Europese wetten boven nationale wetten gaat. Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy). Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU. Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

Mythe 8 De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief.
Democratie is een mooi systeem. Maar schijndemocratie is in sommige opzichten erger dan een dictatuur. Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid. Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur. De bovenstaande mythes hebben aangetoond dat stemmen veel minder invloed heeft dan de meeste mensen denken.

De gedachte dat u met stemmen invloed uitoefent is dan ook een illusie. En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen en u het gevoel te geven dat u daarvoor gekozen hebt. U hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan de uwe. Als u dat niet meer wil, waarom zou u dan langer uw medewerking verlenen? Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen. En dat kan door niet te stemmen.

Het is het meest duidelijk signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’ Door niet te stemmen maakt u juist gebruik van uw democratisch recht. Alleen in een dictatuur is iedereen verplicht voorstander te zijn van het bestaande systeem. Stelt u zich eens voor: Er komt niemand naar de stembus. Dan zit er voor de politici niks anders op dan naar huis te gaan en een baantje te zoeken. Natuurlijk zullen bij de komende verkiezingen nog veel mensen gaan stemmen.

Maar als een opvallend grote groep dit niet doet, dan zullen politici dat zeker opmerken en er op zijn minst erg zenuwachtig van worden. Ze zullen begrijpen dat we ze in de gaten hebben. Ze zullen dan ook inzien dat we onze steun uiteindelijk opzeggen als ze blijven weigeren te doen wat ze moeten doen: Het vertegenwoordigen van het volk. Anders komen er de volgende keer nog minder mensen naar de stembus. Niet stemmen is de enige mogelijkheid om de schijndemocratie weer tot een echte democratie dwingen.

Als u werkelijk iets wil veranderen, laat dan uw stem horen en stem niet! Gebruik uw eigen stem! Inspirerend hé, of niet? Er zullen mensen zijn die na het lezen van deze te controleren feiten nog steeds niet overtuigd zijn en nog steeds pleiten dat niet stemmen een doodzonde is. Ik draai het liever om, stemmen is een doodzonde, en kost je vroeg of laat jouw leven, en die van al je geliefden. Niet stemmen alleen geeft je het recht om jezelf te vertegenwoordigen. Hoe meer mensen dit inzien en hier naar handelen, hoe groter onze eigen kracht. Het is een keuze tussen je leven leiden of een leven lijden.

In Licht en Liefde,

Yatri Kramp

www.indiansummer.nu

162 gedachten over “Wij mogen en kunnen in actie komen..!

 1. een prachtig, krachtig en waar artikel.
  waren maar meer mensen zich bewust van deze gegevens.
  ik stem al jaren niet meer.
  eigenlijk sinds men mij had gevraagd of ik niet in de politiek wilde komen en dit ging bestuderen.
  als er ergens wordt gelogen, bedondert, belogen, bestolen etc. etc. dan is het wel in de politiek.
  en degenen die dit tegenspreken hebben boter op hun hoofd en/of belangen bij het in stand houden van de mythen of zijn in mijn ogen gevaarlijk naïef.
  stop met deze onzin en ga weer een wereld maken die het waard is om in te leven dus stuur de politici naar huis, wereldwijd.
  ga zo door. Robth

  1. Imke, prachtig!
   Geloof u in polariteiten? Het Leven leiden/lijden op basis van tegenstellingen stem en u weet wat u krijgt(creeert). Weet u dat de Eenheid (Alles tegelijkertijd Niets) bestaat, blijft dan lekker thuis! Hoezo? Kies ik voor + ? Of kies ik voor – ? Of kies ik voor 0? Ik weet wat ik ga kiezen u ook?

  2. Garbage In, Garbage Out… Kostelijk, maar wel waar. Net als dit overigens:

   1 liter schoon, helder water + 1 liter vuil water = 2 liter vuil water.

 2. Vergeet die politiek !! Er is geen links er is geen rechts er zijn geen partijen. Die kliek daar in Den Haag zijn loopjongens voor de machtselite. Het is een toneelstukje wat iedere keer opgevoerd wordt om de schaapjes bezig te houden. Kijk naar wie de touwtjes in de wereld echt in handen hebben en zie dat democratie een grote illusie is.

  1. Ik heb met verbazing gekeken naar de politicolosoap in de tweede kamer,en werkelijk krom gelegen van het lachen. Wat een mop! Maar als klap op de vuurpijl ook een enorme verduidelijking van het werkelijke schimmenspel. Immers na 7 weken vergaderen en onderhandelen was er geen werkbaar akkoord, dat kon wel even in 48 uur worden bereikt. Mijn conclusie , we hebben helemaal geen kabinet nodig ,sterker nog we doen het beter zonder! Als deze conclusie misplaatst lijkt rest er nog maar een andere,het was gewoon poppenkast. Al met al is het heel duidelijk welke conclusie je ook aanhangt het is gewoon een soap van de hoogste plank. En het gros van de bevolking stinkt er met open ogen in. Nee ik stem nu helemaal niet meer op geen enkele denkbeeldige partij. Ook erken ik die lieden niet als mijn “volksvertegenwoordigers “want dat zijn ze duidelijk niet.Staat er niet in de wet dat deze lieden na verkiezing zonder overleg en/of ruggespraak kunnen handelen naar eigen eer en geweten? Moet je die natuurlijk wel hebben,eer en geweten. haha wat een grap.

  2. @Marcel W: We zijn letterlijk bedonderd door het Haagse gespuis! Waarom moet een overleg 7 weken (= 3,36 miljard euro! a 80 miljoen per dag!) duren? We hadden dat geld beter in onze economie, de zorg, kunnen steken! Dan waren er nog mensen op een positieve manier mee geholpen! Nu is het geld werkelijk verbrast en alles wat er nu overblijft van de Nederlandse democratie is een zielig hoopje as en een paar rookpluimen.
   Ik ben echt ontzettend verontwaardigd over de hele gang van zaken daar in Den Haag! De Haagse maffia heeft de burger weer aan het lijntje gehouden en zelfs bij de neus genomen! En weer mogen wij, de burgers, opdraaien voor de fouten van de politiek en het bedrijfsleven (lees: multinationals en hun gelieerde bedrijven).
   In het bovenstaande artikel schuilt een kern van waarheid, maar toch ben ik bang dat het maar een halve waarheid is. Niet-stemmen kan leiden tot nog grotere verdeeldheid en dualiteit in de politiek. De gevestigde politieke partijen zullen er dan ook alles aan doen om de potentiële kiezer te overtuigen van hun gelijk en hen proberen naar de stembus te lokken. Wanneer er geen coalitie gevormd kan worden al er een zakenkabinet gevormd worden welke ook impopulaire maatregelen kan doorvoeren. De onvrede onder de mensen zal niet verdwijnen totdat Nederland beseft dat alles socialer en mensgerichter moet.
   Ergo: door niet te gaan stemmen schieten we ook niet op. We kunnen veel beter gaan voor een hervorming van het politieke landschap (zelfs de EU de rug toekeren zou een goed beginsel zijn!) en zorgen voor een sociaal en menswaardige samenleving dan dat we onszelf en onze nationaliteit blijven verloochenen door mee te blijven aan de Europese Kermis in Brussel (Brusselse Kermis?).

  3. @ Johannes.
   Het probleem is dat de hele EU al tig jaren geleden is besloten, net als de Euro. Het hoort bij het grotere plannetje.
   Iedere partij die (nog) goede bedoelingen heeft, zal na de verkiezing ‘bestuurt’ worden door ‘hogere machten’…dus dan doet de partij niet meer wat ze wilde maar wat ze moet. Iemand die niet mee doet in het grote spel, die zal ook op het politieke podium niet meer verschijnen…wordt negeert, of van kwaad beschuldigd.
   Deze machten zijn zo groot dat ze de hele wereld als speelballetje (nog?) in hun handen hebben. De landen die zich niet conformeren als Iran, Venezuela, Libië, Syrië, Cuba enz. worden als boevenlanden uitgemaakt.
   De politici en media houden ons ‘zoet’ met nieuws en onderwerpen die met het echte gebeuren niets te maken hebben. Achter onze rug om worden alle wetten vastgelegd, die belangrijk zijn om een Verenigd Europa te laten ontstaan.
   In Spanje zijn nu weer de eerste grenscontroles (Schengen adieu) en niet om arme vluchtelingen uit derdewereldland af te houden, maar demonstranten, die naar Spanje willen om bij de EZB (Europ. centrale bank) bijeenkomst te demonstreren, die worden nu afgehouden….dat is de werkelijke reden….
   Ze weten dat er veel meer protesten van het volk te verwachten zijn, daarom gaan ze de grenzen dicht gooien…
   Niet-stemmen heeft alleen nut als alle mensen niet gaan stemmen, en dat is denk ik alleen haalbaar als alle mensen wakker zijn.
   De meeste mensen hebben te lang geslapen….en nu is het gehuil groot….
   We moeten in ieder geval als mensen in Europa ons niet laten splijten door nu in vooroordelen of clichés te denken, dat is juist wat ze willen…
   Google ‘luister, kleine man’ van Wilhelm Reich en lees die uittreksels.
   Het is nl niet alleen de schuld van ‘grote, kleine mannen’, maar vooral onze eigen schuld omdat we niet het lef hebben om voor een andere richting te kiezen. Om een ‘grote man’ te worden…..
   We hebben geen bestuurders nodig, we zijn onze eigen bestuurders!

  4. @ Monika

   Weet je ik heb zelfs geen Wilhelm Reich nodig om tot bepaalde zaken en conclusies te komen, geen Guru in 3D nodig of wat ever, gewoon observeren en waarnemen en inzien dat je belazerd wordt. De angst regeert als je mee doet in het denken dat je gevangen zit in in een MATRIX van een systeem, dan doe je werkelijk niet iets goed. Je bent zelf de créator dus je kan zelf handelen en kijken of er een mede signaal is van anderen om elkaar te joinen, samen zijn de handen beet te pakken en voor dat bewuste doel te gaan. Het is die stap naar voren te maken en zeggen wie je bent, Nederland altijd al beweerd dat je een vrije mening heb en vrij bent in je zijn, laten we dat eens gaan doen, als we toch allemaal 1 zijn. Weg met die 1% die alles voor ons verziekt en dingen ze ze ons opleggen van uit de States (het land waar alle geboefte ooit heen ging) we nep zaken van hun moeten aannemen die al duizenden jaren door onze Oosterburen uitgekauwd zijn in diverse culturen die nu als achterlijk beschouwd worden. Je wordt gedwongen al het oude los te laten en ruimte vrij te maken voor prietpraat en andere waanzin, zonder dat je een mening hebt in deze dictocratie. Shows us the good things of Life!

   @ marcel w

   Ik heb al heel wat jaren niet meer gestemd en moet ik dan inderdaad in de houding springen voor een stel piassen die niet eens lid van de RNF zijn?! Tijd om weer eens te gaan gummen op dat politieke vlak, weg met al die geheime agenda lui die gewoon hun zin door drammen, weg met al die klere kasten meuk! Stem bewust op de Heren des 5D van de RNF en dan zit U zeker voor 100% gebeiteld, zij doen precies het omgekeerde, alle Nederlanders VET rijk te maken zonder een stink bank of andere Leen instelling.

   http://img204.imageshack.us/img204/6214/notullen.jpg

  5. Zelf heb ik de indruk dat het totaal negeren van machts wellustelingen het beste werkt.
   Als volk gewoon je eigen gang gaan_ (de fransen doen dat bv best goed…EU regels? soit)En idd we hebben het geteisem zelf gecreëerd; het hoort nu denk ik bij het opschonings proces om te erkennen dat we wel degelijk een rol in het grote geheel spelen.

  6. Ergens hebt u gelijk. De waarheid zit altijd ergens in het midden. Politieke kleuren is angst aanjagen, inspelen op emoties, het kiezen voor het wij of zij kamp. Verdeeldheid zaaien en van daaruit ‘samenwerking’ oogsten. Politiek is een Spel. En zo wordt het al eeuwen gespeeld. Alleen worden de spelregels voortdurend veranderd, naar gelang het hun uitkomt. Drie principes lopen als een rode draad door het politieke spel. Dat zijn verdeel en heers, het doel heiligt de middelen en het brood en spelen principe. Het is niet veel anders dan vroeger. Intellegentie kan goedschiks of kwaadschiks naar willekeur gebruikt worden. De toegepaste strategie na val kabinet was geniaal uitgedokterd. Gelijk aan een schaakspel eerst uw Dame opofferen en daarna de Heer(Koning) schaakmat. Hoezo in scene gezet?
   Na val kabinet deden ze volk geloven dat het een complete chaos. Iedereen gaf een andere de schuld.
   Hiermee wordt verdeeldheid gecreeerd op basis van bangmakerij. Vanuit die verdeeldheid moest met een tour de force een 1heid (samenwerking) tot standkomen om het bezuinigingsplan 3% erdoor heen te jassen. Komt die kabinetcrisis juist niet goed van pas. Iets wat je via de normale procedure ‘eigenlijk niet’ aan je volk kan verkopen wordt even binnen 2 dagen na crisis ‘aangenomen’. En dat er andere partijen daarbij betrokken zijn is pure verdeel en heers. Het klinkt als een komplot maar in het ‘belang van het land(liever EU en niet van het volk) was het varkentje gewassen.
   Wat blijkt dat ‘opeens’ dat politiek zonder regering binnen 2 dagen ‘even’ een besluit kunnen nemen. Waar is ons poldermodel gebleven? Is dit niet positief voor alle ‘lopende vooruitgeschoven’ problemen dat die politieke problemen in 2 dagen opgelost kunnen worden? Dat hebben ze nu toch bewezen! Politiek wordt van vergadercultuur, een doecultuur, prachtig toch! Goh, daardoor valt er een hoop te bezuinigen op al die ‘overbodige’ ambtenaren(departementen) in Den Haag? Ze kunnen zo naar huis! Wat levert dat veel geld op. Natuurlijk met een schok wakker worden en beseffen het kan anders is helaas en blijft toch voor mij een droom(illusie). Vooral mij niet geloven ik moest het even kwijt!

   O ja die polieke kleuren zijn ook maar verzonnen. En doet ons alleen geloven dat het SPEL ‘eerlijk’ en ‘democratisch’ wordt gespeeld. Is dat zo? Vele politici die het ‘vergeschopt’ hebben in en na de politiek zijn ‘vaak’ de jongens en meisjes die van Universiteit van Leiden (corps Minerva) afkomen. Het wie kent wie cultuur zal elkaar door dik en dun helpen(steunen) en politieke kleur heeft daarbij niets van doen. Google maar eens op de oude politieke coryfeeën en ‘lopende lichting’ politici en u ziet wat ik bedoel. Want onze maatschappij en die we vanaf Julius Caesar tot nu gehad hebben is altijd te herleiden naar de macht, het geld en de hebzucht.
   Maar beoordeel deze mensen niet want ooit zijn we het beest, de keizer, de officier, de soldaat, de arbeider de slaaf, de moeder,de vader, het, kind, de paus, de politicus of wie dan ook geweest. Leven na leven wisselen we van rol en spelen gezamenlijk het Scheppingspel. Het Spel en de Spelers zijn altijd perfect.

  1. Ook dit is te triest voor woorden. Lees u zelf maar!
   Nb. Appeltje, eitje voor EU. NL valt al onder EU grondwet.

   http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2012/articles/esm-mag-er-niet-komen.xml

   Nederlanders NU moeten we ECHT wakker worden voordat het te laat is.
   O ja, angst is een slechte raadgever. Deze groten der Aarde hebben het ook allemaal ‘ns geprobeerd maar zijn allen van een kouwe kermis teruggekomen: Julius Caesar, Djengis Kahn, Atilla de Hun, Alexander de Grote,Karel de Grote,Lodewijk de ivx, Filips ii van Spanje, Napoleon Bonaparte, Kaiser Willhelm, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zsedong en vele anderen. Dit is gewoon gedoemd om te mislukken. Hebzucht wordt altijd gestraft.
   Maar ze zijn er nog lang niet om het West – en Oostromeinse Rijk in ouwe glorie te herstellen dan moeten Turkije en Rusland ook om.
   Ladies and Gents this is the captain speaking: Fasten your seatbelts, this EU Plane will approach a a wind turbulation. No kidding I don’t believe in selffullfilling profhecies!

  2. Waarvoor heb je dan de verplichting om een identiteitsbewijs te hebben? En hoe is dat mogelijk als je geen identiteit hebt???

 3. Deze post had ik een paar uur geleden onder plofkip en uni-lever (let op je lever!) gedaan….maar volgens mij kan die ook onder deze nieuwe artikel….

  Aan alle die het willen weten……is off-topic maar heeft wel met Nederland te maken…..
  Ik las net in een bijlage ‘Koninginnedag in Veendendaal en Rhenen’ van de Gelderlander van vrijdag, 27 april 2012 het volgende.
  Er wordt door een groep dansers het treurspel ‘Cunera’ opgevoerd. Het gaat om Cunera die blijkbaar in de 4 eeuw met 11.000 andere pelgrimsvrouwen in Keulen is aangevallen door de heidenen. Later wordt Cunera vermoordt door de slechte en jaloerse koningin Aldegonde. Radboud haar man heeft Cunera gered tijdens deze pelgrimstocht, daardoor kwam ze in Rhenen terecht. Haar goede daden wakkerden de jaloezie van Aldegonde aan. Pogingen om Cunera klein te krijgen mislukten.
  NU KOMT HET:
  ‘De emoties worden 30 april uitgebeeld tot aan de climax: de wurging met een doek.’

  De hele opvoering duurt 6 minuten en 58 seconden….huh??

  ‘Koningin Beatrix zal aan het einde van het Cuneraspel een sjaal overhandigd krijgen:
  een worgdoek van Cunera.’

  Wat is dit?
  Voor mij klinkt dit niet gezond….maar goed…graag reacties.

  1. Wie nog denkt dat die met zijn stem iets kan veranderen leeft in dromenland.
   Goede artikel!, als niemand gaat stemmen dan kunnen ze ook niets…een duidelijker signaal kan je als volk niet geven….kom op Nederland!!

 4. Dit artikel kopieerde ik enkele jaren geleden van Unitynet.
  Ik ben geen NL, maar vermoed dat bij jullie dezefde regels gelden.
  “Blanco stem gaat niet naar meerderheid.
  Het blijft een hardnekkige kwakkel, maar blanco stemmen worden niet aan de meerderheidspartijen of de grootste partij geschonken. Wat wel geldt: per blanco stem krijgen de partijen jaarlijks ca. 1,75 euro minder dotatie.
  Als reactie op de oproep ‘Stem massaal blanco .. als petitie om uw stem terug te krijgen’ hoort en leest men dikwijls dat een blanco stem naar de meerderheid gaat, of naar de grootste partij. Hoe die tovertruk dan zou werken, dat is dan niet meer duidelijk. Men heeft het “van horen zeggen”, maar weet niet juist hoe dat gaat. Voor alle duidelijkheid: een blanco stem gaat nergens anders naartoe.
  Op de website van Binnenlandse Zaken, Directie van de Verkiezingen staat onder de ‘FAQ’ volgende vraag:
  Kunt U mij inlichten over het gebruik van ongeldige of blanco-stemmen. Worden ze genegeerd of gaan ze naar de meerderheid?
  Met volgend antwoord:
  Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels over de partijen. Deze stemmen worden dus totaal genegeerd bij de zetelverdeling en geen enkele partij kan er een beroep op doen. Bijgevolg worden uitsluitend de stembiljetten met geldige stemmen voor de diverse lijsten in rekening gebracht voor de zetelverdeling.
  Op de website ‘Vlaamse overheid’, in de rubriek ‘Hoe kan ik geldig stemmen?
  Wat gebeurt er met blanco stemmen en ongeldige stemmen?
  Met volgend antwoord: Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.
  Wel minder partijdotatie
  De blanco stemmen worden dus niet meegeteld om de zetels te verdelen. De proportionele verdeling van de zetels blijft dezelfde op basis van de wél geldig uitgebrachte stemmen. De oproep om massaal blanco te stemmen heeft vooreerst niet de bedoeling voor een halfleeg parlement te zorgen, wel dat de verkozenen van alle partijen zó sterk onder druk gezet worden om de tien punten uit te voeren, waar ze vandaag niet toe in staat blijken.
  Een klein beetje zal het de partijen toch wel pijn doen, omdat de partijdotatie deels bestaat uit een toelage per geldig uitgebrachte stem (jaarlijks 1,49 euro per geldig uitgebrachte stem voor het Vlaamse Parlement). Voor elke blanco stem krijgen de partijen die 1,49 euro dus vijf jaar lang niet. Dit bedrag wordt aangepast aan de gezondheidsindex, waarbij het indexcijfer van januari 2001 als basis genomen wordt. Het bedraagt dus vandaag ongeveer 1,75 euro per jaar per blanco stem.”
  In België geldt stemplicht, een blanco-stem is een beter signaal naar de politiek, ipv. een protest-stem op één of andere anti-democratische partij. Mooi meegenomen is het feit dat alle partijen dan minder centen krijgen.

  1. @ Anelle. Ik denk het gat erom helemaal niet te stemmen.
   Geen stemmen in een zogenoemde democratie zorgen voor geen ‘volks-participatie’ en dan hebben partijen een probleem nl. niemand die het met hen eens is…dus geen daadkracht.
   Dat niemand gaat stemmen is nog een grote illusie. De meesten gaan wel, helaas….
   En voor de centen…ik weet het niet, ik denk dat de meeste partijen hun geld o.a. uit hele andere bronnen krijgen. Denk maar aan Wilders, die heeft tot nu aan toe nog niet bekend gemaakt door wie hij ‘betaald’ wordt.

  2. @Monika
   In België moét je gaan stemmen. Er staan zware straffen op het niet gaan stemmen. Alleen wanneer iedereen dan weg blijft heeft het bestel een probleem, want men kan geen miljoenen mensen dagvaarden. Vandaar het grote aantal proteststemmers voor de extreme partijen. Dan is een blanco-stem een veiliger middel om zijn onvrede te tonen.

  3. @ Anelle. Jeetje dat wist ik niet….
   Hoe krijgt men zoiets voor elkaar als land? Hoe lang is dat al?
   Ik zie het ook zo pas als niemand gaat stemmen is er iets te bereiken. Dat is ook in landen waar het wel een keuze is het geval. Waarschijnlijk wordt je dan als terrorist uitgemaakt als je een campagne tegen stemmen start 🙁
   Dus nog veel ‘zwaardstrijders-werk’ te verrichten 😉

  4. @ Monika
   dit systeem van verplicht stemmen hebben wij ook een hele lange tijd in de NL gehad hoor!
   maar dqat is nu gelukkig afgeschaft.
   groeten Robth

  5. @ Robth. Bedankt.
   Hoe lang is dat geleden?
   En hoe kwam het dat het niet meer verplicht was? groet terug 🙂

 5. Een 15 jarige scholier schrijft een gedicht voor dedenherdenking en bevrijdingsdag , over zijn oudoom die de keuze maakte om zich bij de waffen ss aante sluiten .
  Het gedicht
  Mijn naam is Auke Siebe Dirk
  Ik ben vernoemd naar mijn oudoom Dirk Siebe
  Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt

  Koos voor een verkeerd leger
  Met verkeerde idealen
  Vluchtte voor de armoede
  Hoopte op een beter leven

  Geen weg meer terug
  Als een keuze is gemaakt
  Alleen een weg vooruit
  Die hij niet ontlopen kan

  Vechtend tegen Russen
  Angst om zelf dood te gaan
  Denkend aan thuis
  Waar Dirk z’n toekomst nog beginnen moet
  Zijn moeder is verscheurd door de oorlog
  Mama van elf kinderen, waarvan vier in het verzet zitten
  En een vechtend aan het oostfront
  Alle elf had ze even lief

  Dirk Siebe kwam nooit meer thuis

  Mijn naam is Auke Siebe Dirk
  Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe
  Omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden

  Het gedicht won de tweede prijs , maar is geboycot , NOW THAT IS FREEDOM !!!!

  1. Zelfs ‘velen’ blijven in het verleden hangen. Zij zijn feitelijk ‘ dood’ en leven niet. De tijd is bij hun stil blijven staan en blijven lijden in het Nu en Toekomst. Zij komen pas tegen het einde van hun leven komen ze achter(beseffen zij met een ‘schok’) dat zij ‘vergaten’ om ECHT te leven. Ook zij zijn (onbewust) ‘slachtoffer’ geworden vanuit het dualiteits(matrix)denken.
   Zij zullen het ‘begrip’ VERZOENEN nooit kunnen vatten.
   Die jongen van het gedicht staat met beide benen in de NIEUWE TIJD, en velen van ons. Alleen gevestigde orde probeert zich ’te handhaven’, maar hun SPEL is over en uit.

  2. @ Lezer…het is te hopen. Ik kan het ook niet bevatten hoe zo een jongen als ‘nazaat van een oorlogsmisdadiger’ betiteld wordt door Het Auschwitz Comitee en CIDI vond het niet kunnen dat het gedicht wordt voorgedragen, anderen spraken dat hij een neo-nazi zou zijn…wanneer stopt men steeds in haat en in verschillen te denken en niet verbindend? Het leed mag blijkbaar alleen aan een kant staan. Juist door te beseffen dat iedere oorlog fout is, dat het fout is mensen te gebruiken, dat je kunt vergeven, zet je een stap in de goede richting.

  3. Wat een mooi gedicht!
   Er zit zoveel liefde in. Deze jongen ziet de godsvonk in de mensen. Mooi!

 6. Volgens mij maakt wel of niet stemmen voor het systeem niets uit.
  Ongeacht het aantal geldige stemmen vallen er 150 kamerzetels te verdelen.
  Die nieuwe kamer komt er dus altijd.

  1. behalve dus als niemand stemt immers er zijn dan geen stemmen te verdelen . De leugen kan dan niet ongehinderd voortgang vinden. En de hele structuur valt in duigen. Leg maar eens uit hoe je dan tot de verdeling gekomen bent , i.i.g. niet naar aanleiding van een volksraadpleging.

  2. Dat klopt Marcel W.
   Zou het niet fantastisch zijn als 51% niet zou gaan stemmen?
   Het is in ieder geval mijn intentie!

   In Licht en Liefde, Yatri

  3. Ik kan Rene’s standpunt onderschrijven. Als alles eerlijk na stemming geteld wordt maken percentages ook niet uit. Als politiek vals gaat spelen dan maakt na op opkomst van 0% of groter helemaal niets uit. Wie weet met stelligheid te vertellen dat er ‘altijd’ eerlijk geteld wordt? En dat ze gewoon met een opkomst van 50% of lager een tweede kamer samenstellen. Een rad voor ogen draaien is gemakkelijk. Hoe groter de leugen des te eerder we met ze allen erin geloven, niet waar?
   En welke partijen gaan dan regeren in de laatste 12 jaar toch niet altijd de winnaar van de verkiezingen? Wat een wassen neus. I am confused, u2?
   Dus niet streven naar 51% gewoon lekker schockeren dus met ze allen voor 100% thuis blijven. Die pinokkio’s in TW moeten maar eens een keer weten dat ik hun spelletjes in de poppenkast spuugzat ben. Wacht maar als de Dood van Pierlala verschijnt dan is die ‘schijnvertoning’ zo voorbij. Gewoon een volksreferendum voor de belangrijkste zaken in het land invoeren. Ook de figuren die ons volk vertegenwoordigen via referendum benoemen. Het gehele Trias Policas (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) middels referendum benoemen. Als iemand niet voldoet ook via referendum uit functie onttrekken. De Koning benoemt niemand meer ivm vriendjespolitiek.
   Eerste referendum ivm met opwarming aarde geld pompen in dijkbewaking en ophoging. Stoppen met aardgas- en oliewinning in de Noordzee (ivm met breuklijn van Portugal tot Noorwegen). Niemand wil toch de tsunami van 1953 terug zien. En als Nederland eruit gaat zien als 2000 jaar geleden Het Koninkrijk der Nederlandse Eilanden daar is toch niemand gebaat mee. En wie wil de dood van 16 miljoen Nederlanders op zijn/haar geweten hebben? De keuze lijkt met snel gemaakt. Vooral mij niet geloven.

 7. Ik heb de vorige keer niet gestemd en zie wat er uit kwam.
  Ik weet het nu even niet meer. Tuurlijk, als er niemand stemt zal het wel klaar zijn met de hap.
  Maar als er genoeg stemmen om nog een partij te vormen, komt er een regering van door onduidelijke en dus voor de burger gevaarlijke oorsprong, betaalde partijleden. De rest kan het niet meer betalen als ze gekort worden. Ze zitten nu al met angst en beven te kijken of ze nog wel in de politiek kunnen blijven.
  Wordt het geen tijd dat de echte wijze vrouwen en mannen opstaan en de boel overnemen.
  Ik ken ze niet maar ze moeten er haast wel zijn.
  Er zijn tenslotte ook een hoop onwijze figuren die hetzelfde weten.

 8. Yatri.

  Door maar iedereen raak te beschuldigen (en echt, niet alles wat je schrijft kan bewezen worden!Een verhaal of hoax op internet maakt iets nog niet tot waarheid!!) en dit op ‘feiten’berustende verhaal te schrijven doe je hetzelfde als waar je de politici van beschuldigd: onvolledige en opruiende informatie verspreiden.
  Je gebruikt nogal dramatische woorden in jouw verhaal,zoals: ‘en kost je vroeg of laat jouw leven, en die van al je geliefden.’
  De wereld is echt niet zo zwart/wit als jij het nu doet voorkomen, hoor.

 9. Stem SP. Ben ik al een mooie tijd lid van. De enige partij die tegen de Irak oorlog stemde. Volgens Maurice de Hond staan VVD, de partij voor werkgevers en de SP, de partij voor het volk gelijk met respectievelijk 31 zetels op dit moment.

  Daarom roep ik ieder op, stem tegen, stem SP!
  http://www.sp.nl/

  Let wel, vvd’ers en cda’ers en sgp’ers stemmen altijd!
  Jouw stem telt dus wel degelijk!

  1. Als je van vliegende zaken houdt Martijn, dan is SOPN echt iets voor jou, als je tenminste soeverein wilt sijn!

  2. SP
   tja het blijft oude wereld (old energy , old consciousness)… gaat veel te langzaam

  1. @Cozmic
   Door de discrimenerende houding en achterstelling vanwege het centrale gezag in Madrid, werd het autonome Baskenland verplicht haar boontjes zelf te doppen en moest zij wel innoverend zijn wilde zij overleven. In een land als NL dat altijd een zekere welvaart heeft genoten, ontbreekt de mentaliteit die nodig is om radicaal een andere weg in te slaan.

 10. Please, stop dat flauwekul gedoe over vliegende zaken.. dat SOPN nou eenmaal ontsproten is uit een alternatieve media site, die zijn origine had als ufomeldpunt, doet er toch niet toe..

  SOPN vraagt om een nieuwe samenleving en een andere benadering van de politiek..
  (hier staan jullie toch ook allemaal achter)
  http://www.sopn.eu/index.php/over-sopn/102-manifest-soeverein-onafhankelijke-pioniers-nederland

  Is het ook niet onze taak om door zaken (zoals de waarheid) aan het licht te brengen meer bewust-zijn / bewustwording te kweken (te versnellen) onder het Nederlandse volk.
  Het gaat uiteindelijk toch gebeuren.. net als de Dierenpartij wil SOPN zichzelf uiteindelijk ook overbodig maken.

  SOPN brengt het i.i.g onder de aandacht en of je nou wel of geen politiek moet bedrijven.. het moet i.i.g anders.. En geloof mij, SOPN zal zich op een andere manier ‘gedragen’ in de 2e kamer..

  1. @ Loek

   Wat wil je horen?

   SOPN ken ik al veel eerder dan het reeds geroemde NIBURU.nl. Wat er achter steekt is mij reeds allang bekend en daarin tegen lobbyén we al jaren dat het anders MOET in deze MATRIX.
   Je vergeet misschien dat er veel meer Pioniers rond hupsen die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen aan het grotere geheel. Het vliegen is meer een optie dat het wel eens heel snel mag gaan dat er verandering in gaat komen, dat jij er een nuance gelijk van maakt van glimmende kop en schotels is dan ook overbodig.
   Het gaat erom dat je dan ook ter presse het aan andere kan uitleggen zonder iemand er toe te dwingen, anders wordt het weer een zo opgelegd fenomeen gebeuren.
   In ieder geval als men naast het inkleuren van bepaalde zaken ook de rest kan aanvullen van de nu lopende zaken in een ander dag licht te plaatsen dan maken we kans met SOPN. Niet eerder! (misschien moet ik maar eens een etiket met Anton op me rug plakken, dat ik hem persoonlijk ken)

  2. @Paul,

   Je hebt helemaal, maar dan ook helemaal gelijk, serieus.

   Ik weet als geen ander dat we niet moeten dwingen, we hoeven het alleen maar te ZIJN. (be the change, be love..) dan stralen we het al uit en verander je de wereld al, en dat doen we dus al met velen en is uiteraard hard exponentieel groeiend.
   ..En soms kun je wat extra’s toevoegen (het land inslingeren), mensen dienen zelf te ontwaken..
   Ik spreek Anton momenteel dagelijks 😉
   (het is al een gekkenhuis met pers en er moet nog zoveel gebeuren..)

  3. Van degene die het over bewustwording heeft kun je nog geen 5% voor waar aannemen, de rest praat erover maar snapt er niets van haha! Allemaal theorietjes e.d. ga gerust je gang hoor, lekker lullen, zoekenden lezen het wel. Wie is erin geslaagd om de zoeker te doorzien? Waar zoek je naar? Find it out for yourself and you wil laugh…

  4. Loek, als het aan mij zou liggen zie ik liever Anton naast Obama een GF groet uitbrengen dan menig ander. Naast die wel gemeende punten is het ook van belang dat veranderingen die zaken verbeteren ook een oplossing moeten zijn waar de kliek nu eenmaal om heen draait om ons lichter te maken vooral in onze portemonnee.
   SOPN zou een resulterende overtuiging moeten uitdragen, hoe maken we heel Nederland weer stinkend rijk dan 1% die zelf een stinkerd is en met ons zuur verdiend geld er vandoor gaat in belastbare vorm. We hebben een bulldozer nodig tegen die EU Toren van Babel en geen gladde Babbel die even later toch weer anders is.

   Daarom kijk ik zelf nog even de kat uit de boom, snap je ??! Heb geen zin in een ‘wilde rutte II’.

  5. Ze schijnen er mee bezig te zijn Martijn, niet vragen hoe het er aan toe gaat maar het lijkt al verdacht veel op de PVV met komen en gaan. Waar mensen zijn is er revolutie naar macht, het ontzetten van de ander en het voortzetten van eigen beweegredenen. Laten we maar zwijgen hoe vaak dit al niet gebeurd is in het verre verleden. Zolang ik straks maar geen 15de hands spullen moet verkopen om een boterham op tafel zien te krijgen…

  6. Ah, morgen weer vroeg op. Wie weet wat deze rat nog vinden kan op de vrijmarkt. Leven en laten leven. Alleen is het nu zo lekker dat ik niets zoek, heb handel zat op dit moment, ook wel een lekker gevoel in 3d…

  7. Martijn, je weet het, als je nog van die pluche David de kabouters tegen komt, mee nemen, dan heb ik een smoes om langs te komen bij je….

   Veel plezier morgen!

  8. Ha martijn
   Heel veel rotzooi verkocht vandaag , zelfs het boek”the story off stuff “haha als dat geen eye opener wordt voor de kopert.

  9. He Marcel, niet veel kunnen kopen vandaag. Wel een leuk theekastje. Dina had nog een leuk boekje gekocht, zit ik hier en daar te lezen: Het geheim van de Secret werkboek.
   Valt me niet tegen, had er mijn vooroordelen over zeg maar. Melanie heeft weer veel petshop diertjes kunnen kopen en een huis. Was met het heerlijke weer toch een schitterende dag. Lekker in de tuin in de zon naderhand, heerlijk!

 11. Ik heb nog nooit gestemd, en zal het nooit doen ook.
  Zolang er geen partij voor de mensen is, zal het nooit nie geen enkele zin hebben.
  De resultaten mogen onderhand wel duidelijk zijn.
  Politiek werkt gewoon niet.

  Groet,

  Zjoz.

 12. Sorry hoor, maar stemmen of niet maakt volgens mij niets uit. Ze doen inderdaad gewoon wat het illuminatie-plan voorschrijft en ik heb er totaal geen vertrouwen in dat de computer goed kan tellen. Die is volgens mij gewoon geprogrammeerd op de volgende illuminatie opgeleide poppenkastspeler te late winnen, net als met Balkenende en Sarkozy, beide op dezelfde school van toekomstige premiers gezeten.
  Voor die opleiding wordt je geselecteerd dus.

  http://exchanges.state.gov/ivlp/alumni.html

 13. He Marcel, niet veel kunnen kopen vandaag. Wel een leuk theekastje. Dina had nog een leuk boekje gekocht, zit ik hier en daar te lezen: Het geheim van de Secret werkboek.
  Valt me niet tegen, had er mijn vooroordelen over zeg maar. Melanie heeft weer veel petshop diertjes kunnen kopen en een huis. Was met het heerlijke weer toch een schitterende dag. Lekker in de tuin in de zon naderhand, heerlijk!
  Groetjes ût Fryslân.

  1. Ja overal markt, overal veel te veel mensen dat ik dacht laat ik het eens maar overslaan om al die 2de en 3de hands spullen te bekijken en bewust te worden hoeveel ‘meuk’ men eigenlijk op deze wereld heeft. Het is dat mensen er geld voor willen hebben, maar je zou ze zo kunnen rank schikken dat het weer een ouderwetse ruilmarkt is. Ook de kermis was weer dezelfde oranje gekleurde draai en snaai tent met ziekelijke mensen toeten. Het enigste wat telde deze dag was het heerlijke weer buiten, behalve in me achtertuin waar de rust overstemd werd door buren met hun kinderbezoek herrie van jewelste. Bij deze viel het oranje bitter en de oranje tompoes ook weer in trek, behalve de Thaise Wok-tent welke was gesloten moest ik met tegenzin maar weer eens pruttelend thuis in de keuken koken. Misschien morgen beter, dubbele dinsdag, 5 pizza’s halen voor 10 Euro… Op naar 4 en 5 Mei voor de rest…

  2. Onvoorwaardelijke liefde, waar hier zo vaak over geschreven wordt, houdt ook in het genieten van het gejoel van spelende kinderen en hen hun spel gunnen. Spelende kinderen genereren een massa aan positieve energie en energieën. Op de meeste foto’s van spelende kinderen zijn er veel orbs te zien. Ik zou zeggen : zegen spelende kinderen want zij brengen jou ook veel zegen! En een spelend kind is er al eentje minder met z’n neus voor tv of gamebox.
   Ik houd ontzettend van het leven dat spelende kinderen maken, zij brengen mij steeds terug naar mijn gelukkige kindertijd. Wat hebben wij gespeeld, en wat mòchten wij spelen, ook al leverde dat al ’s een gebroken ruit of een vernield bloemperk op.
   En wat is lawaai? Het snerpend gesputter van een opgefokte motorfiets, of het gekrijs van een blaster, en ook dat is relatief. Want de anderen genieten ervan terwijl het jou ergert. Wanneer ik met ‘ongewenste’ geluiden geconfronteerd wordt, zorg ik voor een tegengeluid in de vorm van een mooi stuk klassieke muziek.
   Iedereen dus content.

  3. @ martijn
   heb je de geweldige energie van vandaag ervaren? het mooie weer? de vriendelijke glimlachen en humoristische opmerkingen van mensen onder elkaar? De lessen die over en weer werden gegeven zonder vraag naar beloning?
   Dat hebben we als mensen samen gecreeert, alleen is niet iedereen daar bewust van .
   Het was een mooie dag , zullen we er nog een zooitje maken?

  4. @ Anelle

   Je moet het zo zien, als ik ook eens lekker wil genieten van mijn tuin, dan is het altijd een takken herrie die bij de buren vandaan komt, hoge drukspuit elke dag, bladzuiger om de 3 dagen, visvoer apparaat 4x per dag, hard pratende buurvrouw, snoer schaar, getimmer, gezaag en kindergezang. Ben ik zelf in de tuin bezig dan krijg ik een scheldkanonade dat men er last van heeft, durf amper iets van muziek te draaien of laat staan de deur eens hard dicht trekken dan heb je al gedonder in de glazen. Halve dorp kan beter over me beppen dan dat ik dat ooit zelf heb los gelaten, vergeet niet dat deze mensen ook er zijn, hoeveel liefde en onvoorwaardelijk je ook bent in je gehele welzijn. Ze gaan gewoon door met wie ze zijn en trekken zich vooral niet van jou toe doen aan. Daarom is niet alles zomaar even voorwaardelijk, het is zelfs vaak eenduidig van zijn. Maar ach ik vergeef het hun, want zij weten niet beter, ik ben hun spiegel en ben altijd de rust mijn zelve, ik kan wel oog om oog en tand om tand zijn maar wat schieten we daar nu mee op?! niks helemaal niks….

   ps. we hebben hier een kinderspeeltuin pal achter me huis zitten en een kleine 2 km verder op de grootste speeltuin van Europa, daar lig ik niet wakker van.

  5. @Paul & Co
   Vergeef me mijn oprisping. 😳 Ik ben nu eenmaal hypergevoelig wanneer het om kinderen gaat… Al durven daar ook ferme eikels tussen te zitten.
   Tja, je bent echt niet gezegend met zulke buren. Heb je al geprobeerd om, telkens als zij veel kabaal maken, voor eigen ‘kabaal’ te zorgen dmv. je lievelingsmuziek?
   Door hun eigen rumoer zullen zij het jouwe niet of nauwelijks horen, en jij hoort dan tenminste dat wat je graag hoort.

  6. @ Anelle

   Het enigste wat zou volstaan is het produceren van Anti geluid, een speaker achter in de tuin plaatsen met versterker en een richt microfoon op hun hele ouvre richten, dan is het zo gedaan met elk geluidje wat ze produceren. Kan ik ongestoord me elders begeven zonder dat ik dan een last post ben ter plekke. Ben zelf niet een beller die de politie gaat lopen te bellen en aangeven, dat is enkel wanneer ze me uitrit hebben geblokkeerd door fout parkeerders en buren die het nodig vinden om hun kliko in mijn tuin te deponeren. Liefst was ik hier allang weg gegaan naar een veel liefder voller hart verwarmde plekje toe.

  7. @Paul & Co
   Dat spijt me.
   Wanneer technische snufjes niet direct uitvoerbaar zijn, kunnen ‘spirituele’ hulpmiddelen misschien helpen. Ik heb met een combinatie van de violette vlam, ho’oponopono en een oproep aan AA Michael, onze straat verlost van een gezin dat meer dan overlast bezorgde met een aan drugs verslaafde zoon die tot mensen toe bedreigde. Drie maanden geleden zijn zij verhuisd. En de nieuwe buren zijn erg nette mensen.

  8. @Anelle 21:8: dat is mooi dat het je op die manier gelukt is Anelle. Ik woon nu al bijna 12 jaar naast mensen die werkelijk op een vileine manier ons (vooral mij) het leven zuur willen maken; het lijken nette mensen, maar ondertussen. Toen wij daar kwamen wonen vroegen zij onmiddellijk of wij onze auto niet voor hun raam/deur wilden zetten, wat wij al vreemd vonden maar alla, wij zeiden daar rekening mee te houden maar ook dat het openbare weg was, dus als het zo eens uitkwam dat dan niet anders was. Wij hebben ons er altijd aan gehouden. Zelf zetten zij nu heden ten dage hun auto pal voor ons pad (daardoor hebben zij ruim spel) zodat wij altijd moeten omlopen en er zijn al verschillende verzoeken naar hun toe geweest, maar ze blijven stug doorgaan, we weten ondertussen ook dat zij ons heel zwart maakt waar het maar kan (straatje schoonvegen) maar gelukkig staat zij ook niet zo goed bekend bij de hen bekenden kwamen wij langzamerhand ongevraagd achter. Eenmaal stak mijnheer zijn middelvinger omhoog toen wij hem weer vroegen zijn auto naar voren te rijden en het lijken van die politiek correcte mensen jaja, lijken. Na verschillende pogingen een beroep op hun redelijkheid gedaan te hebben en hen ook altijd gegroet te hebben, zijn ze nu lucht voor ons. Ik negeer hen volkomen, maar het help niet hoor. Als ik aan tafel bijv. een kopje thee xzit te drinken en zij komt voorbij vertraagt zij haar lopen of fietsen en werpt vuile blikken naar binnen. Ik heb nu heel grote brokken rozekwarts en bergkristal in de vensterbank liggen nu tegen “het boze oog”. Ik ga nu mijn tuin omgooien en wil in de tuin ook kwartsen neerleggen. Als jij nog tips hebt Anelle, graag wil ik die ontvangen. Bvd. 🙂

  9. Willie
   zend ze veel liefde zet ze”in het licht”met een intentie van onvoorwaardelijke liefde.
   Bij mij werkt dat heel verhelderend, mijn nare buurman voelt zich steeds slechter en dat kun je zien, Ik haat hem niet want dat zou mij opvreten . Ik gun hem liefde en geluk , hij houd vast aan zijn haat en kan de geboden energie helaas niet gebruiken .Maar dus ook niet om mij te raken, ook je laten raken door hen is een keuze.Succes!

  10. @ Marcel

   Je vergeet nog mede te delen dat je je buurman wel verwend hebt vorig jaar met bloemenzaad in en om zijn huis heen, je moet af en toe iemand een bloemetje geven.

  11. 21:10: Dankjewel Marcel W, dat is ook wat ik nu doe en ik kan je wel vertellen dat het niet altijd zo geweest is: heb geworsteld met gevoelens van gramschap en dan weer medelijden. Inderdaad vreet haat je op, die ervaring heb ik ook hoor en het was een enorme levensles om te ontdekken wat haat met je doet ook al heb je menselijkerwijs gesproken redenen genoeg om te haten. Maar uiteindelijk heeft het geresulteerd in berusting dat ik er verder niets aan kan doen en dat ik haar en hem alle goeds wens en inderdaad houden zij ook vast aan hun haat wat ik ook afwijs en ik sta niet meer open voor hun negatieve energie. Eigenlijk heb ik diep medelijden want ze gedragen zich “krank”zinnig en kunnen blijkbaar niet anders.

  12. @ paul
   Dat kewam ook voort uit liefde , in dit geval voor de natuur in al haar pracht.
   Dat hij meer van geschoffelde “onkruid “vrije tuinen houdt tja…. daar kan ik me dan weer niet mee bezig houden haha

  13. Buren, schoonfamilie, collega’s denk je, kies je niet maar krijg je in het leven erbij. Is dat zo? Het Levenspel en de Spelers zijn Altijd Perfect. Kijk naar de Natuur dan is Symbiose de enige Uitkomst. Je hoeft elkaar niet te ontlopen, je kunt elkaar blijven groeten, je kunt niet doen alsof, je kunt het laten escaleren, je kunt elkaar de hersenen inslaan, angst zit constant tussen je oren, spanningsvelden creeeren omdat je elkaar niet pruimt, doen alsof ze lucht zijn heet ook weinig zin. Al pakken ze me alles af mijn zelfrespect nooit. Dat is het enige wat ik uiteindelijk overhoud. Gebalde opgekropte energie blijft groeien in me. Het wil eruit. Het wil exploderen. Schep je explosie dan krijg je explosie. Ik heb het over VERBINDEN en LOSLATEN. IMPLODEREN inplaats van EXPLODEREN, voortdurend VERANDER IK en NIET MIJN OMGEVING mij. Ik blijf maar SCHEPPEN om MIJN SPEL te kunnen SPELEN. Ik geloof dat ik het kan. En als dat mijn waarheid is. Kan een ander dat ook. Ik ervaar GEEN VIJANDEN MEER. Vijanden schep ik zelf.
   Het Levenspel is CONSTANT een uitdaging besef het VERSCHIL tussen LEVEN en OVERLEVEN. Als het pijn doet, verdriet doet, ik kwaad word, racuneus word, schep ik het zelf. Deze emoties zijn mijn scheppingen ongeacht wat een ander u ook aandoet. Laten escaleren is ook mijzelf door een ander laten leven. Niet meer mezelf zijn, terugvallen op je instinct, dus onbewust (3d bewustzijn) vechten of vluchten, dus willen overleven. Hij dood of ik dood. Een andere keus heb ik niet. Als ik Leven wil inplaats van overleven wordt ik regisseur en regisseer mijn eigen SPEL. Ik ben bewust wat ik denk, voel en doe. Ik weet op de juiste moment op de juiste plaats altijd in het HIER en NU precies HOE ik denken, voelen en handelen KAN. Nooit volgens een vast plan. Ik accepteer LEVEN en zij komt mij tegemoet. Hoe doe ik dat? Ik zou zeggen volg je intuitie meer dan je verstand. Niet de een sterker dan het ander maar in EVENWICHT. Ook eens kwaad worden is niet erg maar besef altijd bewust ik ben de SPELER van het SPEL. Ik weet wat mijn GRENZEN zijn dan zijn ik en mijn Levenspel altijd Perfect. En fouten maken, op je bek gaan, emotioneel zijn dat hoort er allemaal bij, maar daarom kan ik dat VERANDEREN maar natuurlijk naar eer en geweten (gevoel, verstand, gedrag in EVENWICHT), dan ervaar ik pas dat LEVEN mooi, prachtig, nieuw, voortdurend een uitdaging is om ECHT te mogen LEVEN in die Mooie Wereld voor ons allemaal.

   Scheppen=Veranderen=Creeeren=Leven=Bewustzijn=Eenheid=Liefde=Evenwicht=Verbinden=Loslaten
   =Volledigheid=Perfectie=Licht=Oneindig=Alles
   =Niets=(nulpunt)Energie=God …..en uiteindelijk besef ik dat ik dat zelf ben. En wat blijft over is dat heb ik altijd al geweten, ik ben van nature zo en niet anders.

 14. @ anelle
  Onvoorwaardelijke liefde is onvoorwaardelijke liefde is zonder voorwaarden liefhebben.
  Das wat anders dan iedereen lief vinden. Het is in iedereen jezelf herkennen en jezelf liefhebben.

  1. Da’s de theorie, Marcel. Da’s althans de teorie 😉
   Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om in je 5D paradijsje te blijven. Dat lukt niet permanent ook al is het een natuurlijke staat van zijn geworden. De ons omringende 3D laat nog vaak genoeg van zich horen om je te laten jo-joën. Gelukkig rekt het 5D verblijf zich alsmaar langer uit en worden de minder mooie momenten steeds zeldzamer en korter.

  2. @ Marcel

   Namasté bro, ik heb je lief zoals ik iedereen lief heb vanuit mijn hele waarneming. Liefde van uit het hart is zo grofstoffelijk van aard, er zit niet eens een spikkeltje geestelijk liefdes vermogen in dan enkel een 4 dubble spier die wat bloed rond pompt.

  3. @Paul & Co: wat jammer voor je Paul, zo een verpestende atmossfeer en dat terwijl op zich in een fijne omgeving woont dat heel wat te bieden heeft: zee, bos en polder en bloembollenvelden tochl; Linnaeushof? Je hebt nog geen lichtspel in de tuin opgenoemd. Dat heb ik ’s avonds: elke slak die in de buurt van de lamp van de buren komt zorgt voor een hele grote flats licht recht onze slaapkamers in! Ken je nagaan. Niet in hun slaapkamers vanwege een uitbouw in hun tuin. En maar mijn clematis klimopranken weg- of afrukken. Ik wens je veel succes en sterkte.

  4. @ anewlle
   Spreek vanuit jezelf ,jouw waarneming is natuurlijk de mijne niet ,en andersom. Dat het lastig is om in een 5D bewustzijn te verblijven, geld voor jou maar misschien wel helemaal niet voor mij. Dan is het voor jou theorie en voor mij praktijk,toch? Het feit dat 3D je terug wenst te trekken in haar zelf hoeft geen beletsel te zijn om in 5 D te blijven.( kijk maar eens terug naar januarie 2011 op dit forum) Afleiding is een keuze die je wel of niet wenst te maken.
   Over onvoorwaardelijke liefde: verwar het niet met sex, verwar het niet met knuffelen, verwar het niet met verliefdheid of lief vinden. Onvoorwaardelijke liefde is veel dieper en gaat over eenheid.

  5. @ Willie

   1 hart verwarmde blik van jou hier is de beste blik die je maar krijgen kunt!

   Ach weet je ik haal ergens m’n schouders op, het had zelfs nog erger gekund als het Familie Doorzon of de Tokkies geweest waren, was het Ma Flodder geweest dan was er reeds al meerdere artikels aan gewaagd geweest. Kortom ze doen maar lekker wat ze niet kunnen laten en anders een WTK feestje aan huis hier de volgende keer en nog eentje en nog eentje en nog eentje en nog eentje…

  6. Ja Paul & Co: und dann komme ich mit großen Elefanten stampfen und alles ist kaputt. En telkens en telkens weer hahahaha. Hier en nu zend ik je mijn “hartverwarmende” dubbele schorpioenenblik Paul.

  7. @ Willie

   Ah een schorpioen, geweldig!!! ik weet hoe het staartje en het steentje werkt… De rest is een heel lief toetje + geroezemoes…

 15. Ik was al van plan om niet te gaan stemmen en inderdaad is het veelal gehoorde antwoord daarop, maar dan gaat jouw stem naar de grootste partij, dus als ik jou was zou ik altijd gaan stemmen! Dit misverstand is dankzij dit artikel voorgoed ontkracht.

  Onlangs ben ik gaan twijfelen, toen ik lucht kreeg van een nieuwe partij, nl. SOPN, Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. De aandachtspunten die zij aandragen, zoals o.a. toegang tot vrije energie voor iedere Nederlander spreekt mij zeer aan. Maar ik ben bang opnieuw te worden bedrogen door Politiek Den Haag. Ik denk dat de enigste manier om dit mooie plan daadwerkelijk te verwezenlijken is, om dit door de burgers zelf te laten doen, want als wij op Politiek Den Haag moeten wachten dan kunnen wij wachten tot wij een ons wegen.

  1. @Monika

   Uit de jongste boodschap van Montague Keen aan zijn vrouw :
   “De WAARHEID moet onder ogen worden gezien. Geloof me, het is beter het te zien en actie te ondernemen dan niets te doen en alles dat jullie fijn vonden vernield te zien worden. Verspil geen kostbare tijd aan de trivialiteiten die bedoeld zijn om jullie af te leiden en jullie aldus afhouden van de problemen die jullie moeten aanpakken. De toekomst van jullie planeet en de mensheid is in jullie handen. Als jullie waarlijk beseffen dat ieder van jullie een machtig Wezen van Licht is en jullie je hiermee verbinden zal alles gered worden. Jullie – de 99% – hebben de macht, de 1% is niets zonder jullie. Het wordt tijd om jullie macht terug te nemen. Vertrouw je hart, niet je hoofd. Met jullie gedachten is geknoeid, ze zijn onder controle van de Cabal. Dit is de belangrijkste beslissing die je ooit zult maken, zo veel hangt hiervan af. Jullie hoeven alleen maar de controle-ketenen af te werpen die de mensheid al duizenden jaren aantastten omdat jullie niets deden om het te voorkomen. Jullie lieten het gebeuren. Tot op vandaag gaan jullie door met het vertrouwen van de verkeerde mensen. De sprookjes die de politici jullie vertellen zijn niets meer dan dat – sprookjes. Waarom trappen jullie daar steeds weer in? Ze hebben niet de intentie om hun “beloften” na te komen. Ze luisteren allemaal naar de Cabal, anders zouden ze niet in de politiek zitten.”
   Ook de SOPN dreigt in de valkuil van de macht terecht te komen, want zonder compromissen krijg je geen enkele kans ook maar iéts van je programma waar te maken. Is het SOP.. de kolen echt waard?
   Ik leid uit Keen’s betoog af dat de beste actie is BLANCO te gaan stemmen. Dat is beslist ook je stem laten horen! Anders word je tot de zwijgende – en dus instemmende – massa gerekend en de politiek doet niets liever!

  2. Nee, ik was ook niet van plan te gaan stemmen. Dit deed ik eigenlijk al jaren niet meer en telkens weer de kreet dat mijn stem dan naar de grootste partij zou gaan. Blijkt dus een misverstand. Dus na twee keer weer te hebben gestemd is het nu afgelopen, eventueel ga ik naar de stembus en vernietig ik het biljet ter plekke. Ja, dat SOPN naar het politieke circus gaat baart me ook zorgen: of je je regelrecht begeeft naar een addernest!

  3. 23:1: Ja, dit artikel heb ik ook gelezen op Unitynet Anelle. Heel duidelijk stuk!

  4. @ Willie

   Nieuwe stapjes van de PVV is om uit de EU te willen stappen als Verkiezings Campagne.

   In ieder geval we worden nu allemaal massaal alweer in mindcontrol mode gewalst, we zien het wel tegen die tijd… Ik zit in het NU, voor iets wat straks misschien gaat gebeuren, zover kan ik niet vooruit kijken in mijn Agenda.

  5. @Paul & Co 23.4: Oh, maar daar trappen we toch niet meer in, in dit circus? Ze doen maar. Mijn stem krijgt niemand meer. Ik voel mij toch al steeds meer vervreemd van alles wat er gaande is. De enige remedie voor mij is: afwijzen, alles afwijzen. 🙂

  6. Okeej Willie, zullen we je dan maar gelijk overslaan voor een WTK meeting?! Wil graag in het echt je stem wel eens horen dan het op een papiertje komt te staan als een rooie stip!

  7. @ willie
   In mijn optiek is juist het focussen op wat je wel wilt de uitkomst. afwijzen is ook weer in een negatieve modus gaan , wat je zou afwijzen moet je verder gewoon los laten . Laat het gaan voor hen die dat leuk vinden en doe er verder niet aan mee!

  8. Ja Marcel, misschien druk ik mij ook ongelukkig uit met afwijzen, maar ik bedoel eigenlijk ziende waar ik het niet mee eens ben niets mee doen, loslaten ja. Dat is beter. Ik hoef er ook niets mee te doen. dat is telkens weer de valkuil dat je er iets mee moet doen. Waarom eigenlijk, zou je dagwerk aan kunnen hebben.
   Paul & Co 23.6: mij overslaan? Huh. Zijn er af en toe WTK-meetings? Wil ik ook wel eens bezoeken hoor. Kan ik proberen een ariaatje weg te geven: heb een mooie stem volgens mijn zanglerares in het verleden, maar ik ben te verlegen en dat is geen goede eigenschap om furore te maken hihihi. Maar ja, ik kan heel mooi twinkeleren.

  9. @ Wille we zijn wel met iets bezig om voor iedereen een meeting op te zetten, voor en door wtk’ers, lekker gezelligheid met zijn allen bij elkaar zonder digitale en verbale tekst opmaak voor je neus. Een mooi moment om elkaar eens diep in de ogen te kijken, te lachen naar elkaar, elkaar te huggen in voor en tegenspoed en vooral samen zijn. Cozmic en ik zijn dus bezig met een soort ‘Pilot’ van een opzet in elkaar te steken, zodra we wat meer weten wordt het hier gauw genoeg gepost door ene GuidoJ.

  10. Jajajaja… Het is goed dat we het gaan doen. De mensen ontmoeten achter de Nicks.. Geen gegaap naar elkaar maar luisteren en ont-moeten. Toch? Maar het is druk, druk.. We spreken binnenkort gewoon iets af. Een strandtent oid.

  11. We zouden kunnen beginnen met ons eigen giechel als gravatar en de eigen naam als nick ?begin ik een nieuwe hype?

  12. @ Paul & Co: leuk idee, maar ik ben dan wel een oudje onder de jonkies hoor. Mocht je geen plek vinden, aan de overkant van mijn huis ligt een leuk plantsoentje, kunnen wel een man of 50 in harmonie gezellig met elkaar ouwehoeren; bij de avondvierdaagse zijn wij altijd de klos, dus. Leuke tent met schragen opzetten, drankjes en hapjes erbij en sanitaire voorziening. M’n buren zien het al gebeuren, ik denk dat ze verschieten in vele kleuren hahahaha.

  13. @ Willie

   Hoe ouder des te beter, van mensen zoals jij kunnen we nog veel van leren hoe het vroeger er ook aan toe ging. Tja voor de deur van die nette buren die iets in te zeuren hebben kan het eens een leuk verschietje zijn, zijn ze gelijk het een wtk artikel nr 1 ter plekke.

  14. @Paul & Co: ja, maar je zult maar een glimp van ze kunnen opvangen hoor. Ze staan altijd achter de gordijnen te gluren, maar ik heb het wel in het snotje, want de gordijnen bewegen dan of ze springen net weg als ik het tuinpad op kom; komisch Maar ik kijk niet, het valt me gewoon op doordat er beweging bij het raam is en dat zie ik vanuit mijn ooghoeken. Edoch als ik visite krijg kunnen ze het loeren niet laten. Het is zelfs zo erg geweest dat ze soms even naar buiten kwamen. Heel nieuwsgierig. Een voorval: een schoonzus van mij kampeerde in Egmond Binnen, vlakbij Heiloo dus en kwam op de fiets naar mij toe; ik wist dat niet. Mijn zwager werkte op dat moment in Heiloo. Ze belt bij mij aan en buurvrouw kwam naar buiten zen zegt: “ze zal nog wel op d’r bed liggen”, waarop mijn schoonzus zei: “pardon, heb ik u iets gevraagd?”. Zij wist helemaal niks van onze akkefietjes met de buren. Ik ben ernstig burnout geweest, dus een fanatieke poets- en boenvrouw zit er niet in bij mij, heb te weinig energie en wat ik heb moet ik koesteren. Het organiseren kost me moeite. Ik moet het hebben van af en toe me redelijk fit voelen en probeer het redelijk bij te houden en in ieder geval de allerbelangrijkste dingen te doen, verder heb ik vrij geregeld hulp van mijn man. Maar koken en bakken kan ik als” de beste”, dus jullie zullen niets te kort komen; kosten noch moeite worden dan gespaard haahaha. Maar alle gekheid op een stokje, het zou natuurlijk wel leuk zijn met een strandtent etc. Eigenlijk moet ik naar bed, maar kan niet slapen nu. Toch maar eens proberen.

  15. Willie

   Ik snap precies exact wat je bedoeld, het hele leven gaat precies zo met alles, je kan vaak niet goed doen om men weet het zelfs beter te vertellen dan je dat zelf ooit kan impliceren. We gaan in ieder geval alle mogelijkheden bij elkaar schrapen en misschien krijgen we er een hele reeks van meetings er uit omdat waarschijnlijk niet iedereen altijd weer op dezelfde datum kan komen vanwege drukte en lastige gluurburen.

   Ik heb het ook druk met volgende week met David Wilcock 2 dagen, Hans Rietveld komt een hele week over de vloer logeren en daarna James Redfield als dat ook nog door gaat. Maar tussendoor laten we ons niet kennen om iets in elkaar te steken. Alle goed intenties en ideeen zijn allemaal van harte welkom. We gaan er gewoon voor…

  16. Wij(ik als mede woordvoerder) van SOPN gaan niet de reguliere politiek bedrijven.. de wereld is van de mensheid (Dalai Lama). In eerste instantie moet de waarheid bekend worden, zodat zoveel mogelijk mensen (zelf) wakker worden. Be the Change (Ghandi) We gaan aantonen dat het ook anders kan.. veel heilige huisjes zullen daarom om gaan.. het kan anders.. het gaat anders. Now is the Time! de bevolking is er klaar voor om wakker te worden..
   Lastig in Nederland om dat we het allemaal relatief nog zo goed hebben en zo druk zijn de hele dag met onze speeltjes ((nr 1 twitteraars van de wereld..), wat ons werkelijk afhoudt van de essentie..
   Ons doel is ook om ons zelf zo snel mogelijk, bij wijze van spreke, op te heffen, daar we niet meer nodig zijn.. Lees ons manifest en ben niet bang, we gaan echt geen oude politiek bedrijven..

  17. @ Loek

   Geweldig, waarom ben je nou niet eerder gekomen hier mee, wacht er al zoveel jaren opdat antwoord. Inderdaad de zaken moeten maar eens anders worden ingekleurd, het oud zwart/wit denken moet maar eens over zijn, vooral die grijs-tonen!

   ***Show us the ‘Guts’ what you have in common***

   (deden we des tijds ook met Anton op de Bosbaan in Amsterdam)
   We kunnen nog altijd weer eens een keertje bij de Griek gaan eten, laten we Sander wel thuis voor de te dure rekening…
   Doe hem in iedergeval maar de groeten…

  18. @Paul & Co

   Dank je Paul, ik zal het zo meteen doen. wie kan ik zeggen (Paul & Co ?). Sander? deze naam heb ik het laatste jaar niet voorbij horen komen..

   Voorlopig zijn we nog zoet met het voldoen aan de eisen. (3D gedoe#) 20 kieskringen x 30 ondersteuningsverklaringen, fondsenwerving, bankrekening, email etc..
   Maar zeer enthousiaste club..
   Ik zou zeggen, hou ons in de gaten en schrijf hier wat je vind of voelt… Komende periode staat er sowieso nog veel te gebeuren.. waardoor we meer wind in de rug krijgen

  19. @ Loek

   Ik zat vroeger bij Team-Niburu-Amsterdam, (met Sander en René) dat moet Anton nog wel weten… & Co staan voor al diegene die nog mee lopen en informatie verstrekken omtrent veel onderwerpen met oa bv Mira uit Canada. En nog wat trouwe jongens en meisjes die mee lobby’en in de achtergrond. Later waren we één met Frank Bonte en zijn nulpunten-energie groep. Lopend achter Tessa en Anton aan voor wat gezellige lezingen van formaat. En mee gedaan met de Niburu events in de Meern te Utrecht en later in Sollution in Hillegom.

   Denk dat er nu wel een schoteltje los schiet bij Anton, kan niet anders…

   ps. de groetjes ook nog aan Richard als ie nog functioneel is bij Niburu-team.

 16. Volgens mij kan stemmen wel zin hebben, maar alleen als de meerderheid van de mensen begrijpt hoe het spelletje in Den Haag gespeeld wordt. Men moet dan dus de klassieke partijen zoals CDA, PvdA, VVD, CU, D66 en nu ook GroenLinks vermijden. Stem op een anti-europa partij. Dat moet dus de meerderheid van de mensen doen. De moeilijkheid is om zveel dit te doen laten inzien, maar als dat eenmaal is gebeurd kunnen verkiezingen een groot wapen van het volk zijn.
  Dat dit wel zin kan hebben wordt geillustreerd door huidige regeringen in Zuid-Amerika.

  1. !andre: ja, als heel het volk wil staan alle raderen stil. Moeten zij zich wel bewust zijn van……. ja dan!

 17. “Handelen gaat voor niet-handelen” zo luidt een gezegde. Van nature zul je een medemens overeind helpen wanneer iemand struikelt. Omdat je van binnen voelt dat het welzijn van die ander jouw eigen welzijn bepaalt.
  Van nature gedrag, juist gedrag, dharma, is geen bedachte handeling. Je ‘doet’ zoals je ademt, ofzoalsje hart klopt: Het gaat vanzelf en goed zolang je jezelf er niet mee bemoeit. Ga je eerst denken en calculeren hoe je ademen moet, of hoe snel je hart klopt, dan wordt het meteen een ontregelt zootje. Dan verlies je levenskwaliteit.

  Ook de politiek is een zootje. Want alles wordt bedacht en gecalculeerd. Bedacht vanuit een voortzetting van oude al bekende en eveneens falende eerdere gedachten. En “waar gecalculeerd wordt is God (de Natuur) niet aanwezig” verklaarde indertijd Sai Baba al.
  Doeners zijn het, die mensen zoals velen van ons, die maar blijven struikelen.

  Ga je stemmen om struikelaars overeind te helpen? Is dat dan wel werkelijk helpen?
  Of ga je niet-stemmen om ‘aan te geven’ dat het falende systeem faalt?
  Is het dan wellicht juister om aan te geven wat wel de uitweg is voor jou en mij en iedereen? De uitweg uit deze ontkenning van die ‘van nature weg’?

  Als het mij en jou als mens is gelukt om de Natuur zo te ontkennen dat we inmiddels in een bijna dood en een dodend (ook politiek) systeem terecht zijn gekomen….. dan moeten jij en ik een grote kracht kunnen genereren. Zou jouw en mijn kracht-van-ontkenning dan wellicht ook groot genoeg zijn om dit ge’doe’ weer te ontkennen?

  Een Cursus In Wonderen beweert van wel. Deny the denial (Ontken de ontkenning). Want dat is de enige mogelijkheid om hier uit te komen. De vernietigende kracht in te zetten om te vernietigen wat het gecreerd heeft, die systemen en die technocratie ten koste van al wat leeft. Van de natuurlijke bedoelde en dharmische weg. Die er dus is, die jou en mij immers ademt.

  Wel stemmen of niet-stemmen heeft dat van doen met ontkennen? Volgens mij blijf je dan gewoon aandacht geven aan wat dus dharma ontkent. In beide gevallen geeft het meer van hetzelfde, het gaat immers niet om politiek ge’doe’.

  Maar hoe formuleer je dan in woorden waar t wel om gaat, in woorden die aansluiten bij de taal en cultuur van deze tijd. Bij die van onze samenleving, zelfs bij die van onze politiek en kiesraad.

  Ik heb het proberen te verwoorden wat wel overblijft als je dus niet meer mee wil doen met deze waanzin. Op een manier die door de kiesraad werd aanvaard. Het gaat dan nooit meer om ‘doen’ en al helemaal niet om iemand anders iets te ‘laten doen’ in de politiek van straks. Juist dit oude gedrag wordt gekeerd.
  Wat resteert is jouw en mijn ZIJN.
  Zoals mijn ademhaling en mijn hartslag IS. Ongeacht wat iemand daar van vindt.

  “Aanwezig zijn in het staatsrecht leven”……
  Dat zijn de woorden die resteren voor mij en jou, je bent deelgenoot van wat wij hier in Nederland het staatsrechtstelsel noemen. En wat jij en ik door onze ontkenning zelf gebouwd hebben ooit. Die (dubieuze) schepping daar neem ik verantwoording voor, want ik heb m zelf geschapen, en ga m nu niet langer in stand houden als politiek geëngageerd burger.

  Hoe? Door het enige te ‘doen’ wat rest: Dit in mijzelf en aan al wat leeft te VERGEVEN.
  In plaats van bekrachtigen van die gekkigheid zeg en meen ik “Sorry, het spijt mij. Ik hou van jou Leven/Natuur”. Ik kies die houding voor mijzelf, louter voor mijzelf. Voor jou of iemand anders kan en zal ik dus nooit kiezen. Mijn keuze kan wel een voorbeeld zijn vanzelfsprekend.
  ………. “in het voorbeeldig gedachtengoed van vergeving”…..

  Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Als ik mijzelf verander dan is er in het universum direct een verandering een feit. Kortom, alles en iedereen verandert noodzakelijkerwijs mee. Wat een verantwoording, wat een kracht! Deze persoonlijke macht heb ik, heb jij. En daarom is het ook zeker dat het lukt deze onmogelijke transformerende taak te vervullen voor mij.
  ……….”en Uw persoonlijke transformatie.”

  Aanwezig zijn in het staatsrechtleven in het voorbeeldig gedachtengoed van vergeving en Uw persoonlijke transformatie”.
  Zo heb ik het verwoord, datgene wat achter de woorden ligt. En de kiesraad heeft dit erkend als een politiek aanvaardbare weg en keuze.
  Ik kan dus een derde weg -letterlijk- kiezen nu. De keuze uitdrukken en voorleven van “Not This”.

  Wie weet spreekt dit jou aan. Dan op een dag zijn er genoeg mensen een voorbeeld dat opgepakt kan worden, ook om die politieke waanzin ongedaan te maken. Op een dag herinneren mensen zich dat wat ik denk of doe en kiest allen meteen beïnvloed, omdat allen zijn een.

  Vereeniging Allen Zijn Een is bekend bij de kiesraad.
  Ooit kom jij er uit zoals ik er uit kom. Omdat ook ik er met ‘mijn’ gedachtengoed BEN.
  Dus moet ik ook mogen en kunnen zijn in Nederland, waar ik bij alle andere politieke partijen dus niet terecht kan als soeverein mens.

  Tot zover, hartegroet, JP

 18. ik?? had ook al een paar jaren niet gestemd totdat er ene wilders om de hoek kwam kijken en ons dus ook met een mooi verhaal hert bos in stuurde hij zou ook niet aan die 65 + komen daar kwam al gauw niets van terecht want hij stemde erin mee .nu? heeft hij dan uiteindelijk de knoop doorgehakt maar hiermee zijn we niet klaar want de zetting van 65 naar 66 is al een fijt met deze demisionere partijen hebben daar inmiddels in toegestemd rara hoe kan dit / dat ?want demisionare partijen mogeg/kunnen geen keuzes maken om iets door te drukken .ook hierin laten wij nederlanders ons onder het gras stampen ook hier ?! doen we weer helemaal niets aan kijk naar het buitenland frankrijk spanje italie enz;enz die gaan de straat op om dat tegen te houden maar wat doet de LAFFE NEDERLANDER ??die kruip vanzelf wel onder de grond want die wil ? geen geruzie aan zijn hoofd .maar mensen ik weet ook wel in je eentje doe je niets maar met meedere sta je veel sterker dus kom uit de veren nederlanders en ga de straat op EN GA ER TEGEN IN

 19. Niet stemmen is in het huidige stelsel nagenoeg zinloos :
  De zitjes in de tweede kamer blijven gewoon verdeeld worden naar rato van het aantal wel uitgebrachte stemmen !
  Het is waarschijnlijk beter om op een partij te stemmen die bij de meeste partijen kippevel oproept bij de gedachte aan verplichte samenwerking.

  1. Terechte vragen Ienimini. Als je ‘regulier’ wilt mee doen, dan moet je rekening houden met ‘reguliere’ methodes.
   Maar het mag niet zo zijn dat je je daarom erbij neerlegt. Dit is het moderne verzet. Heel bewust zou men met het ‘systeem’ moeten omgaan. Iedere verandering in je denken en gedrag moet je kunnen opmerken en zodanig kunnen bijstellen, dat het geen invloed heeft of een belemmering voorstelt t.o.v. je eigen doelen.
   Ik denk (of hoop) dat juist deze mensen van SOPN toch weten wat er speelt, dat zou misschien een voordeel kunnen zijn. Alleen het alien/ufo verhaal is iets wat zwaar ‘verteerbaar’ is voor de grotere massa. Laat die aliens even weg, en laat de bewijzen (foto’s) zien van het werkelijke werk (zie VRIL enz).
   Het is al fantastisch dat SOPN een forum krijgt in de media. Dit is absoluut een kans om een grotere groep mensen te bereiken. Maak ze wakker, de slapende schaapjes…..en we will see 🙂

  2. Hoi,
   bedankt voor jullie reacties, ben blij met alle feedback

   Niet bang! volledig vertrouwen, no fear!
   in het slechtste geval moet ik reincarneren, maar het is mijn tijd nog niet.
   ik heb werk te doen hier…
   We zijn bekend met mindcontrol, en we worden idd al afgeluisterd.. maar nu hebbenwe de tijd en de wind mee.. gaat helemaal goedkomen, als we de 3D dingetjes maar afkrijgen..

   We kunnen ufo’s niet ontkennen , is ook de basis voor de vrije energie. We verwijzen naar YouTube , dat ze zelf eens onderzoek doen. Nederland slaapt idd

  3. Dank je voor de reactie Loek. Ik vind het moedig en wens jullie veel succes en sterkte.

 20. Deze week sta ik er toch wel even bij stil dat het 10 jaar geleden is dat Pim Fortuyn om zeep werd geholpen middels een inside job (net als 9/11). Door een stom toeval kwam ik te diep in deze materie terecht en ik ben er behoorlijk van geschrokken waartoe de elite in staat is en hoe alles verweven is.

 21. Hoe is het in hemelsnaam op gezonde wijze te verklaren dat al de US presidents are blood related zijn !!
  We worden met bijna alles voorgelogen en stemmen heeft inderdaad geen enkele zin ik vraag me ook altijd af welk persoon verantwoordelijk is voor vreemde politieke beslissingen waar geen weldenkede burger het mee eens is ?!

  1. Maakt het ook weer makkelijker om ze te targetten als we met de grote schoonmaak beginnen 😉

  1. Even een serieuze vraag: Zou het mogelijk zijn dat met dezelfde energie waarmee ufo’s vliegen (vrije energie?!), ook een mens zou kunnen vliegen. Met zo een klein ‘motortje’ aan je lijf en schwupp de lucht in…?

  2. @monika
   Wat nou als alle begrenzingen waar wij aan onderhevig zijn ,”slechts”door ons denken worden gecreeert? Dan is de “bedachte “zwaartekracht loslaten uit ons denken al genoeg.

  3. @ Marcel. Het lijkt mij op dit moment realistischer met een vrije-energie-zoevertje om mijn lijf 😉

  4. Neem ik mijn zweefteef mee , of is het een zeefteef ? 🙂

  5. @ Paul…mooie filmpjes uit Rusland….moet toch noch Russisch gaan leren 🙂

  6. @ Monika

   Более частые bortsj или русским яичные продукты питания, чем они должны добиться успеха!
   (Vaker bortsj of een russisch eitje eten, dan moet het wel lukken!)

  7. Site raakt overbelast als je wat in het Russisch intikt, bij deze vaker op een Pilot meeting Borstj en Russisch ei naar binnen lepelen, moet genoeg zijn! Pra-da.

  8. Nastrovje Paultje…dawai dawai…of zo iets… glasnost….nou dan maar proost 🙂

  9. @ Hyper…het is maar goed dat ik geen hoortoestel heb…het piet maar door 🙂 pas na 3.13 stopt het, lol…maar wel heel interessant om te zien wat mogelijk is…bewegen van materie met frequenties…ja er is meer tussen hemel en aarde…maar net als altijd wordt tegen gewerkt.
   Hoop dat je paar mooie plaatjes hebt mee genomen van de Zeeuwse Kust 🙂
   http://www.youtube.com/watch?v=7zoInSeQf3I

  10. Mooi nummer cozmic over je vijver… Maar wat ik mij al een tijdje afvraag..spreken jullie ook af met z’n allen?
   Hyper ben je weer terug van vakantie..vond het al rustig 😉

  1. Herr Cozmic, dat is wel heel gul van u. Bedankt alvast namens J.O. 🙂

  2. Dat wéééten wij allemaal toch allang? Hier op WTK gaat het er de hele tijd over. Tenzij het voor de ‘verdwaalde’ surfer bedoeld is, die dan – ocharme – alle waarheid in één keer in het gezicht gekwakt krijgt.

  1. Wat bedoel je met waar zet ik het? Waar je het moet plaatsen?

  1. @ Loek

   Alleen jullie zijn bij elkaar GEEN 40 tellende nieuwe boeven en Anton lijkt zeker niet Ali Baba. Ik hoop wel dat Den Haag de ‘deur’ met ‘Sesame’ voor jullie zal openen.
   Anno 2012 mag er wel een een ‘FLINKE POLITIEKE SHIFT’ ontstaan, Pim Fortuyn’s kiezer spookt nog steeds rond en is eigenlijk opzoek naar een vast mik punt met veel aanhang.

   ‘LET’s SOAPN met zijn allen’ (A=Advanced)

 22. beste Guido samensteller van het ‘niet stemmen’artikel
  ik ben het volledig met je oneens.
  stemmen is één van de mogelijkheden om je uit spreken voor de samenstelling van een nieuwe regering. direkte invloed kun je uitoefenen door actief lid te worden van een partij en degene die jouw stem vertegenwoordigen aan te spreken op hun daden.
  dat de meeste mensen hiertoe niet bereid zijn en jij blijkbaar ook niet, blijven mensen roepen dat er niet gebeurd wat zij vinden dat wel goed is voor jou en mij. Martin Luther KIng zei: het zijn de brave mensen ( de mensen die niets zeggen en niet stemmen en verder vooral blijven mopperen en het niet erg slecht hebben) die het kwaad ( is de machtstruktuur van de elite) in stand houden.
  een stemvolle groet om wel te kiezen
  Laura Gulickx

  1. Je bent goed geprogrammeerd. Je stem weggeven is een valkuil. Je richt je op de poppenkastpolitiek. Mooi ingepakt met praatjes over democratie en inspraak maar ondertussen wordt
   1. de politieke agenda niet op een open forum samengesteld
   2. het regeerakkoord e.d. wordt ook achter gesloten deuren geformeerd en er wordt natuurlijk geen 2e stemronde over gehouden.

   De politiek bemoeit zich met vele zaken waar er helemaal geen bemoeienis zou mogen zijn bvb het sociaal-culturele leven. Het multinationale bedrijfsleven wordt dmv wetgeving en belastingvoordeel gefasciliteerd ten koste van de zelfstandige ondernemer.

   Niet stemmen op een pipoliticus maar je EIGEN STEM verheffen. Dus niet zwijgen inderdaad. STEM op JEZELF!

 23. Ik ben het volledig eens met de visie van de auteur. Wij leven binnen een partij dictatuur, waar het gros er als makke schaapjes achter aan loopt. Helaas durft geen enkele partij de vinger op de zere plek te leggen. Aan alle kanten worden wij beduveld en worden onze belasting centen verkwanseld. Nieuwe partijen wordt het haast onmogelijk gemaakt zich te profileren. Er heerst nu eenmaal een censuur binnen de media geregisseerd door de elite. Een nieuwe politieke partij die duidelijk met oplossingen komt is WIL NU. Wij strijden voor een: “Democratisch, rechtvaardig, duurzaam en transparant Nederland”. Op vele terreinen bieden wij oplossingen, daarbij gaan wij uit van waarheidsbevinding.
  Helaas zullen wij niet mee doen met de komende verkiezingen. Wij hebben sterk de indruk dat mensen murf geslagen zijn. Zo van: “Het zal wel” Ons land wordt naar de knoppen geholpen d.m.v. weinig democratische beslissingen binnen ons eigen land en Europa. WIL NU zal door gaan met de strijd, ook na 12 september. Waarschijnlijk zal eerst de chaos moeten uitbreken, die er aan komt. Een harten kreet: “Nederland wordt wakker!!” Sluit u aan bij de partij, die er voor staat, dat de overheid weer dienend wordt en luistert naar de burger. Wordt actief!! Wij rekenen op u. Voor informatie: info@vpnmail.nl en tel. nr. 06 403 32 423

  Arjan Gelder.
  Voorzitter WIL NU

 24. Met sommige voorbeelden ben ik het eens met de schrijver maar men vergeet het belangrijkste en dat is dat Wilders met de PVV NIET in de regering zat nadat hij door het gekonkel van het CDA buiten spel was gezet hij mocht wel meedoen als gedoogpartij langs de zijlijn. Dat hij zijn steun introk vanwege de absurde bezuinigingen lees lastenverzwaring voor de burger had het kabinet niet ten val kunnen brengen daar hij geen regeringspartij was! Rutte en het CDA hadden door kunnen gaan als minderheidskabinet maar Rutte wist niet hoe snel hij naar mamma (BEA) moest rennen om zijn ontslag in te dienen!!! Verder vind ik dat niet gaan stemmen niet zo slim is of iedereen moet dit doen dan laat je een boodschap zien want dan hebben ze niks meer te vertellen,maar je kunt het beste je stem ongeldig maken dan telt deze helemaal niet mee. Of stem LP en/of SOPN

  1. Waarom zou een soeverein mens zijn stem weggeven? Mijns inziens ben je dan niet echt soeverein.

   STEM op JEZELF! Laat je eigen stem horen.

  2. @ marga
   Ik heb jaren mijn stem ongeldig gemaakt en onder protest( bij de voorzitter van het stemburo zodat het in het proces verbaal kwam) uitgebracht. Echter dan ga je mee in het systeem dat je niet ervaart als werkzaam of geldige democratie. Dus ga ik niet meer stemmen , heel bewust hou ik mijn stem voor mezelf, en doe niet meer mee met het systeem dat ik verafschuw. Ik stem niet meer in dit systeem mee en ben er dus duidelijk tegen.Het maakt me niet uit wat een ander wel of niet doet ,ik doe hier niet meer aan mee.

 25. Niet stemmen of blanco stemmen heeft geen zin daar er teveel mensen toch stemmen.
  Het minimale beetje invloed wat U kunt hebben gooit U daarmee weg.
  De elkaar baantjes toeschuivende en verdelende kliek gaat dus gewoon door.
  Ga nu eens met z’n allen PVV, (valt buiten die kliek), stemmen en schakel daarmee de zittende kliek uit!
  Sommigen onder U zullen wel wat tegen de PVV en Geert Wilders hebben, doch in grove lijnen is het programma het beste voor Nederland.
  Daarbij heeft de PVV al een stevige basis in Nederland.
  Op naar 76 of meer zetels voor de PVV!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.