Advertentie

De 3e, 4e en 5e dimensie en over de ‘Shift’…!


Uitleg over dimensies en over de Shift waar we nu in zitten
x

2012 © Jim Self – vertaling Joelle Rademakers

x

Wat bedoel je dat de 3de dimensie verdwijnt? Met 2012 om de hoek is er haast geboden met dit bericht, want onze tijd is bijna op in de 3de dimensie. Simpel gezegt, de gewoonte om te denken en te voelen en ons te gedragen zoals we het nu kennen in de 3de dimensie houdt op te bestaan. Iedereen verplaatst zich naar het 4-dimensionale bewustzijn en ervaring, en daarna naar het 5-dimensionale bewustzijn en ervaring. Maar, de meeste mensen zijn niet voorbereid op deze verplaatsing. Toch gebeurt het en voor diegene die onbewust zijn over wat er gebeurt zal het geen makkelijke of comfortabele ervaring zijn…

Toch kan het ook een mooie tijd zijn om van te genieten. Met basisinformatie over wat deze verplaatsing is, en wat ‘dimensies’ zijn, en met simpele gereedschappen om ons te helpen met onze gedachten en gevoelens om te gaan, heeft iedereen de mogelijkheid om te evolueren met hun bewustzijn en soepeler en leuker te bewegen in deze hogere vibrationele sferen. Als je niet weet wat dimensies zijn, weet dan dat je niet de enige bent. De meeste mensen in het spel van het leven zoals wij dat kennen in de 3de dimensie, spelen dit zonder gebruiksaanwijzing of regelboek die zou kunnen uitleggen wat het spel inhoud en hoe je het met succes moet spelen. Dit artikel geeft je de basisregels, die je wellicht (nog) niet had. Het legt uit wat de 3de, 4de en 5de dimensies zijn en waarom ze juist nu zo belangrijk zijn.

Als je de structuur en het spel van deze dimensies kan begrijpen, dan kan je vloeiender bewegen door de ongekende veranderingen van deze shift zonder bang te zijn, zonder moeite, zonder spanning en angst, dat voor het grootste gedeelte onderdeel is van onze huidige levens.

Allereerst wil ik uitleggen wat dimensies niet zijn. Dimensies zijn geen plaatsen of locaties, ze zijn niet een lineaire progressie 3, 4, 5, 6 opgestapeld als pannenkoeken. En de 3de dimensie of de 4de dimensie zijn niet de stoel waar je op zit of de muren die je omringen, zelfs niet de Aarde zelf. Dat is de vorm die overwegend in de 3de en 4de dimensies bestaan, en die nog een erg grote rol in het spel in de 4de dimensie zal spelen, als de 3de dimensie niet langer een optie is. In het geheel zijn dimensies een staat van bewustzijn die voor iedereen beschikbaar is die vibreert in resonantie met bepaalde frequenties en mogelijkheden beschikbaar in elke dimensie. Op een bepaalde manier, kan je over elke dimensie denken als een nieuw spel met verschillende regels over wat kan en niet kan voor de wezens die kiezen om daar te spelen en te creëren.

Dus wat is de 3de dimensie?
De 3de dimensie (3D) is, min of meer, een doos met rigide geloven met een relatief inflexibele regelgeving en met beperkingen. De meesten van ons hebben dit spel al diverse levens gespeeld, en denken dat dit het enige spel is dat er gespeeld kan worden. Dit kan niet verder van de waarheid af liggen. Een van de rigide 3D geloven dat ons leven structureert – denken en voelen en acties – is lineaire tijd. Lineaire tijd een optionele geloofsstructuur dat ons laat ‘leven’ met een ervaring van verleden en heden…en dan gaan we dood. Omdat dit geloof een standaard aanname van het massale 3D bewustzijn is, en gebeurtenissen dit lijken te bevestigen, denken en reageren de meeste van ons alsof dit waar is.

Maar nu worden we allemaal wakker van de illusie van dit alomtegenwoordige geloof. En als je meer bewust wordt, realiseer je je dat tijd in 3D eigenlijk een tijdlus is. Wat je hebt ervaren in het ‘verleden’ is bijna hetzelfde als waar je nu je aandacht op plaatst, en dat projecteer je weer in de ‘toekomst’ waarna je het keer op keer weer beleefd. Dus de structuur van tijd is behoorlijk specifiek (en beperkend) in de 3de dimensie, maar je ervaring van tijd (en de macht ervan) is heel anders als je je beweegt naar de hogere dimensies.

Alles in 3D bewustzijn is conditioneel. Het concept van bijvoorbeeld ‘onvoorwaardelijke liefde’, bestaan niet in de 3de dimensie. Als je ‘onvoorwaardelijke liefde’ of ‘onvoorwaardelijke vrede’ ervaart, dan beweeg je je al in het 4 dimensionale bewustzijn. Je ziet de aarde-ervaring nu, we hebben zowel toegang tot het 3 en 4 dimensionale bewustzijn, maar de meesten onder ons stappen zelden uit de welgevormde gewoonten van het 3D denken en voelen. De 3de dimensie biedt ook geen mogelijkheden tot keuze. We kiezen ons gedachten, gevoelens en acties niet in welk moment dan ook (dat is een talent uit 4D of 5D), in plaats daarvan reageren we met onbewuste geloven en reacties naar mensen en situaties die zich voordoen in onze ruimte.

Licht en donker als aspecten van (schijnbare) dualiteit in onszelf.

Dualiteit biedt nog een andere rigide structuur voor de 3D ervaring. Op/neer. Links/rechts. Doen/niet doen. Sinds Atlantis 12.500 jaar geleden is gevallen, zijn we erg bang geworden als een manier van leven en in die angst hebben we nauw geleerd te bepalen wat goed en kwaad is. Onbewuste oordelen doordringt het 3D denken. Verder, ervaren we 3D overwegend met de linkerhelft van ons brein, thuis van het rationale denken, en daarom gebruiken we 5 tot 10 procent van de hersencapaciteit om het 3D spel te spelen. Bijna iedereen vermoed dat onze hersenen wel iets horen te doen, maar hebben geen idee wat eigenlijk en hoe het werkt.

Want wat de rest van onze hersenen eigenlijk behoren te doen is ons laten functioneren in de 4de en 5de dimensies en nog verder. Alles wat we nodig hebben aan potentieel, onderdelen en bedrading is er al op dit moment, alles om volledig bewust te zijn in deze dimensies. Maar ons gewoontes, ons denken en voelen, opgedaan in de vele levens die we geleefd hebben, maken ons dommer en beperken ons tot de 3de dimensie. Onze linker rationele hersenhelft weet alleen wat het weet en het werkt hard in een smalle ruimte van objectief 3D denken en mogelijkheden. En wij, voor het grootste gedeelte, gaan mee voor de rit. Maar niet langer.
De toegenomen licht energieën en frequenties van de Shift zijn onze hersenen opnieuw aan het bedraden zodat we weer toegang hebben tot een ruimere mogelijkheid van kennis en meer mogelijkheden dan er aanwezig zijn in de 3de dimensie. Deze licht energieën bereiden ons voor op de 4D en 5D ervaring, en ze schonen de rigide 3D regels op in ons bewustzijn.

Dus wat is de 4de dimensie?
De ‘regels’ van het 4 dimensionale bewustzijn geven ons een hogere zin van gemak, mogelijkheid en bekwaamheid dan de structuren in de 3de dimensie. Tijd in 4D is altijd het heden. De focus ligt altijd alleen op dit moment, wat er nu gebeurt. Onze lichamen kennen alleen de huidige tijd, die kennen geen ‘gisteren’ en ‘morgen’. Als bewuste wezens in ons natuurlijk staat van zijn in de hogere 4de dimensie, functioneren wij absoluut in het ‘nu’ van het bewustzijn en de attentie van het heden. Als onze attentie punt bewustzijn van het heden wordt, dan zal keuze weer mogelijk worden. We kunnen iedere en elke activiteit observeren met een soort van afstand, meer als het overwegen van een vorm van informatie vanuit dat stille, overzichtelijke platform dat we dan zijn, en dan en alleen dan, zijn we vrij in de keuze om te reageren. In de 4de dimensie worden we verantwoordelijk voor onze acties.

Een concept en mogelijkheid die we kennen als paradox wordt ook beschikbaar in het heden van 4D bewustzijn. Paradox betekent simpel gezegd dat wat net nog waar was, nu niet waar zou kunnen zijn. En wat fout was een moment geleden, zou nu niet fout kunnen zijn. In plaats van de rigide, van te voren vastgestelde definities voor elke gebeurtenis kiezen we onze voorkeurs versie en vibratie in elk moment. Interessant genoeg zal 4D bewustzijn geen lange termijn optie zijn nadat de Shift ons van de rigide structuren van het 3D bewustzijn wegvoert. De 4de dimensie werkt als een essentiële, maar kortlevende, stapsteen of een vibrationeel platform waarvan we allemaal door bewegen naar het 5 dimensionaal bewustzijn. 5D is het doel van de Aarde en al haar bewoners. De aartsengelen hebben gezegd dat het gehele bewustzijn van de Aarde een 5 dimensionaal bewustzijn moet zijn voor het jaar 2015.

Ondanks het feit dat de 5de dimensie het doel is, is de ervaring in de 4de dimensie essentieel. We kunnen 5D niet direct binnengaan vanuit 3D. Alle mentale en emotionele bagage van 3de dimensie moet worden achtergelaten bij de deur van de 4de dimensie en we kunnen alleen de 5de dimensie binnengaan nadat we meester zijn geworden van onze gedachten en gevoelens in de 4de dimensie. Enige montage is vereist.

Dus wat is de 5de dimensie?
De 5de dimensie opereert, voor een groot deel, in een compleet andere gebied dan de 3de en 4de dimensies. Tijd in 5D is een onmiddellijke tijd dat betekent dat alles (alle mogelijkheden) zich voordoen op hetzelfde moment. In 5D, krijgt je de focus van je attentie en het antwoord of de ervaring op hetzelfde moment waar en wanneer je focust. Vraag en je zult ontvangen.

In 5D hoef je nergens naartoe verhuizen of gaan voor de antwoorden en ervaringen; alles komt met gemak naar je toe gebaseerd op de attentie en vibratie die je verkiest in elk moment. Als je in 5D bewustzijn vibreert, creëer je niet met vorm zoals in de 3de en 4de dimensie, je creëert met licht, lichtpatronen en lichtfrequenties. Je past geluid, kleur en geometrische vormen toe. Je gaat bewust om met ‘Creator’ of ‘Spirit’ en alle lichtwezens.

In dit verhoogde bewustzijn, speelt het rationale een minimale rol. Het keert terug naar een kleine, specifieke focus zoals het bedoeld was, namelijk het welzijn van het fysieke lichaam. Maar voordat we richting ons vibrerende thuis bewegen, dat in 5D bewustzijn ligt, moeten we eerst meester worden over de vibraties en mogelijkheden in het 4D bewustzijn. Dit is de focus van de shift voor de meeste mensen, wanneer we ons bevinden in de altijd-versnellende gebeurtenissen van 2012.

Meesterschap of.. alchemie!

Dus hoe word je meester van het 4D bewustzijn?
Door de gereedschappen van het heden in 4D. 4D is het ‘precies op dit moment’ van het ‘heden’. Maar het heden heeft 4 verschillende niveaus. In 2010 zijn we allemaal in het 3e niveau gestapt. Als we ons in 2012 bewegen, stappen we in het 4e en laatste niveau. In dat niveau, als je denkt ‘ik wil een appel’, zal de appel in je hand verschijnen. Maar…. er is een maar! Het overgrote deel van de mensen op deze planeet zijn nog geen meester van hun gedachten, gevoelens en acties op ieder moment. Er is geen andere optie. Het is een verplichte basisvaardigheid voor het hogere 4D en 5D bewustzijn.

Eén van de redenen waarvoor de 3de dimensie gecreëerd was is om als een ‘speeltuin’ te functioneren waarin we met de vibratie van onze gedachten en gevoelens kunnen oefenen en ze leren aanzetten. Om dit voor elkaar te krijgen heeft deze 3D speeltuin een timebuffer. In plaatst van ‘onmiddellijke manifestatie’, is er een tijdruimte tussen de gedachte die we denken en de manifestatie of ervaring waaraan we hebben gedacht. Voor het overgrote deel zijn we erg slordig met deze buffer. In plaats van de focus te leggen op wat we willen, en toe te laten dat dit zal ontvouwen over een tijdje, spuien we boosheid, frustratie, verveling, zorgen, angsten, schuld geven, schuldig voelen, bang zijn – allemaal soorten van lagere, disharmonische gedachten en gevoelens. We gedragen ons alsof we denken en alles kunnen voelen zonder consequenties omdat we niet onmiddellijk het resultaat zien van onze gedachten.

Maar niet langer. Omdat 3D lineaire tijd in elkaar stort naar het ene punt van het heden, zal de tijdbuffer ook instorten. We zullen minder mogelijkheid hebben om te oefenen in het bewust zijn van onze mentale en emotionele gewoonten, voordat wat we denken wat we krijgen is. Dit is een behoorlijk groot ding. Gelukkig, zijn er een paar simpele energie gereedschappen die je kunnen helpen met het beheersen van je gedachten en emoties in elk moment, zodat je voorbereid bent voor de ongekende mogelijkheden en uitdagingen in het leven en creëren in het heden in de hogere dimensies. Deze simpele gereedschappen zijn gratis beschikbaar via de website masteringalchemy.com

Laat de Shift toe je onbewuste gedachten en gevoelens te schonen. In simpele termen zal de Shift gebruik maken van een golf van lichtfrequenties om op te schonen wat we niet zijn en een andere golf om ons te helpen herinneren wie we zijn. De Shift weet dat we ongewenste, onbewuste gewoonten in gedachten en reactionele emoties hebben vastgezet, en het licht zorgt ervoor dat dit wordt opgeschoond uit onze vibratie.

Aan de andere kant, komen deze lagere gedachten en gevoelens bij opschoning in ons bewustzijn en trekken we mensen en omstandigheden aan voor ons die deze chaotische energieën spiegelen. Hoe ga je om met deze vaak krachtige energieën als ze voorkomen? Je laat ze zijn. Als je ze simpelweg kan observeren als ze ontstaan – wetend dat ze gewoon opkomen om te worden opgeschoond – zullen ze sneller opschonen, en weet je niet eens meer waar het om te doen is geweest.
Maar als je ze vastpakt en deze chaotische gedachten en gevoelens tegemoet treed, als je erop staat om je schuldig te voelen of je zorgen te maken, als je doorgaat met ‘ik ben niet goed’ of ‘zij zijn niet goed’, zullen deze energieën niet opschonen in jouw ruimte en zal de Shift, als het nog meer versneld een erg hobbelige, oncomfortabele weg voor je worden. Herinner, dat wat meestal naar boven komt vaak niet eens van jou is. Erken het en weet dat het naar boven komt om te worden opgeruimd….Voor altijd. Neem een paar keer diep adem, ga wandelen, luister naar muziek – maar breng je attentie naar iets met een hogere vibratie.

Het begrijpen van de lagere en hogere 4de dimensie.
Om een ander belangrijk aspect van de Shift simpeler te maken het volgende, stel je je voor dat de 4de dimensie uit twee gedeelten bestaat – een lagere 4de dimensie en een hogere 4de dimensie. (Dit is technisch gezien niet waar, maar het is handige verwijzing). Vorm zal blijven bestaan als 3D verdwijnt. We zullen nog steeds huizen, auto’s en bomen ervaren. Maar angst, oordeel, schuld geven en schuldig voelen, gelijk en ongelijk, zullen verdwijnen. Al deze dichte emotionele energie, welke als enige ons op dit moment tegenhoudt te gaan spelen in de hogere dimensies, zal heel simpel worden geschoond in onze ruimte.

Aan de andere kant hangt het af van de vibratie van je gedachten in 3D, of je jezelf vindt in de lagere 4de dimensie of de hogere 4de dimensie. De lagere 4de dimensie, welke ook wel het astrale vlak of de droom ruimte wordt genoemd, geeft plaats aan alle gedachten ooit door iemand gedacht in de 3de dimensie. Weet je, gedachten verdwijnen niet zomaar als we ze denken. Ze leven voort in de lagere 4de dimensie, met een specifiek gewicht, textuur, dichtheid en emotionele lading. Ze verbinden en clusteren met alle gedachten van een gelijk karakter.

Bewustzijn en creatie

Sommige gedachten – zoals verkrachting, overheersing, slavernij, oorlog, haat – voelen zwaar, dicht en donker aan. Daartegenover staan gedachten als ‘vlinders’, ‘spelende kinderen’ en ‘bloeiende bloemen’ die licht aanvoelen en een simpele en luchtige vibratie hebben. Lichte gedachten blijven maar zelden hangen in het 3D bewustzijn. Want om op één lijn te komen en de vibratie te voelen van bijvoorbeeld ‘schoonheid’, moeten we uit het 3D bewustzijn stappen in het heden, de hogere 4 dimensionale ruimte.

‘Wacht’, zul je zeggen, ‘Ik ken: ‘Schoonheid!’’ Dat doe je inderdaad, want nu leven we in zowel de 3de en 4de dimensies naast elkaar, maar hoe vaak zit jezelf op één lijn, en blijf je daar in hangen, met het gevoel van schoonheid? Het is een 4D vaardigheid in het heden om gedachten zoals ‘licht’, ‘luchtig’ en ‘schoonheid’ naar je hart te brengen. Deze gedachten bestaan niet eens in het schiet op, verleden-heden van de 3de dimensie, waar het erg moeilijk is om stil te staan in het heden en een bloem te ruiken.

Maar aan de andere kant, heb je gemerkt dat zware, oncomfortabele gedachten zoals ‘ik ben niet goed genoeg’ of ‘ze vinden me niet aardig’ of ‘het gaat me nooit lukken’ veel langer blijven hangen in het 3D bewustzijn? Dit is omdat onze gedachten elektrisch en emoties magnetisch zijn. Een set van lichte, luchtige vibraties zoals ‘schoonheid’ of ‘gracieus’ hebben een lage, zachte, elektrische lading dat uitzet en vloeiend is. Waar in tegenstelling de zwaardere, lelijke gedachten een hogere lading hebben en zijn omhult in hoge magnetische emoties. Deze gedachten zijn niet alleen moeilijker op te schonen dan de vriendelijke, lieve gedachten; ze verbinden zich ook magnetisch aan alle andere gedachten in de lagere 4de dimensie.

Zoveel van het magnetische veld waar we in lopen – ik ben niet goed, jij bent niet goed – heeft erg weinig te maken met wie we werkelijk zijn. Het is het magnetisme van een zware, onbewuste gedachte die zich verbind aan het magnetisme van soortgelijke, zware en onbewuste gedachten. Je begint te zien waarom het vitaal is om bewust te worden van de gedachten die je denkt en de emoties die je in de vibrationele mix gooit. Gelukkig, maakt de tweede golf van de Shift dit makkelijker en makkelijker. Als we de zware energieën over wie we niet zijn loslaten, zal het licht ons opnieuw bedraden, waardoor we omhoog stappen naar de 4dimensionale vibratie waar de mindere gedachten en emoties niet zo’n afleiding zullen zijn in ons algemene ervaring.

We beginnen met het leven in de uitlijning met ons hart, en de ervaring van de vibraties en consequenties van concepten zoals ‘ik vind me aardig’, ‘ik ben gelukkig’, ‘ik ben blij met mezelf. De uitlijning met het hart wordt natuurlijk, omdat het al onze natuurlijke staat van zijn is in de hogere 4de, 5de en 6de dimensies. Maar ook hier is het nodig om het een en ander te monteren. Alle beperkingen, oordelen, ontkenningen, schuld geven, schuldig voelen of kwalijk nemen die we nog steeds toepassen, worden gewichten aan de heteluchtballon. Ze beperken hoe ver we kunnen opstijgen in de 4 dimensionale omgeving van vibratie.

Iedereen van ons is voor 100 % in controle over dit proces. Hoe meer gewicht – lager vibrationele patronen van woorden, gedachten en emoties – wij weghalen, hoe hoger we stijgen in de uitgebreide ervaring van de hogere 4de dimensie. Hier is het alsof we langs de grenzen en limieten kijken, welke altijd een gewoonte bij het observeren in 3D. Het is een bredere kijk, een kalmere kijk en een stillere kijk. In de bovenste 4de dimensie kan je kiezen tussen angst en zorgen maken en zakken in de lagere 4de dimensie…maar dat gebeurt niet. Als je uitlijnt met je hart, heel natuurlijk – ‘ik vind mezelf leuk’ – zal je uitvinden dat er geen reden of dwang is om een oncomfortabel punt van attentie te hebben in de lagere 4de dimensie. Het zal je natuurlijk af gaan en je zult er klaar voor zijn, want het is de taal en vibratie van je natuurlijk staat van zijn – als je het laat zijn en je focus daarop legt.

Het is een keuze. Als de Shift versneld en de tijd ineenstort en alles in het heden is, kan het nog steeds zo zijn dat je je gedachten en gevoelens onbewust kiest, vanwege 3 dimensionele gewoonte, en heb je de mogelijkheid om in dat ongemak meteen en volledig te leven in jouw ervaring. Maar je kunt ook kiezen voor gedachten en emoties in elk moment, met focus en bewustzijn, en die volledige ervaring leven. In andere woorden, het is jouw voordeel om te oefenen en de mogelijkheid nu te integreren om de inhoud van je bewustzijn te kiezen, voordat het echt telt – en dat moment is niet heel ver weg.

Het is allemaal aan jou. Tot nu is, het centrum van je hoofd, de plek waar je kiest voor je gedachten en attentiepunt, beziggehouden door anderen. Je moeder, vader, leraar, minister hielden van je en hadden allemaal een mening over de beste manier voor jou om je leven te leiden, en toen hun gedachten in je hoofd verhuisden, verhuisde ‘jij’ eruit. Nu is het tijd om het centrum van je hoofd weer eigendom te maken van jezelf. Als je onnatuurlijk gedachten herkent en loslaat die zeggen ‘ik kan dat niet’, ‘ik mag dat niet doen’ en ‘ik moet dat doen’, zal je uitvinden dat al snel al die gedachten, met hun plakkerige vastzet connecties in de lagere 4de dimensie zullen verdwijnen. Door je attentie in het heden te houden op ‘schoonheid’ en ‘gezondheid’, of gewoon door ‘gelukkig’ te zijn in een staat van ‘gemak’ elimineert de lagere vibraties die vastzitten in het lagere astrale veld van de 4de dimensie.

Begin met het spelen van de levende woorden. De aartsengelen zijn duidelijk en precies geweest bij het selecteren van deze woorden – woorden zoals Zeker, Mogelijk, Opdragen, Nu, Senior, Genade en Gelukkig – zodat je heel gemakkelijk de onbewuste vibraties kan opschonen uit jouw ruimte. Kies elke dag één woord en leef er de hele dag mee, denk het en voel het vaak. Als je deze vibraties nu denkt en oefent, als het nog niet absoluut telt, zullen ze je gewoonte worden als het wel telt. Je begint jezelf heel gracieus uit te lijnen met de volledigheid van ‘Jij’, en je natuurlijke staat van zijn, het helpt je op te stijgen naar de 4de dimensie.

Makkelijk? Ja, min of meer.  Simpel? Ja! En is het nodig om bewust te zijn en een keuze voor huidige tijd en ruimte? Absoluut! Kan je aan de kant gaan zitten en hopen dat het allemaal goed komt? Nee. Toegenomen niveaus van elektromagnetisch licht van de hogere dimensies stromen nu door ons allemaal heen. Veel mensen in 3D kunnen er niet mee omgaan en die kiezen ervoor om uit hun lichamen te stappen. En veel, veel meer zullen nog volgen als de Shift versneld. Je ziet dat iedereen naar huis gaat in de 4de en dan 5de dimensie, maar niet iedereen gaat naar huis in dezelfde tijdslijn, en met hetzelfde gemak en genade.

Hoe en wat kies jij?

Blessings!

Jim Self

Voor andere artikelen van Jim Self in het Engels HIER

101 gedachten over “De 3e, 4e en 5e dimensie en over de ‘Shift’…!

 1. Beste Jim, beste Guido, bedankt voor het (vertaalde?)artikel, ik ben bewust bezig met manifestatie, visualisatie etc. Ik lees graag over visies die beschrijven wat voor dimensies er nog meer zijn dan de 3 ruimtelijke dimensies.
  De rol van tijd, energie en aantrekking spelen hierin net als cycli, afspiegelingen, bewustzijnsniveaus een rol.

  Waarschijnlijk omdat ik zelf de eerste 3 dimensies puur als lengte x breedte x hoogte zie, begreep ik niet dat er werd genoemd dat men pas in 2010 in de 3e dimensie kwam.

  *Kan iemand dat uitleggen?

  Hartelijke groet,
  Berend

 2. Hallo Berend,

  De dimensies zoals in dit artikel, gaan over je waarneming, en over welke positie je inneemt in je waarneming.

  Te vergelijken met ‘ik’ naar ‘wij’ naar ‘omniversum’. Dat zijn 3 verschillende posities, met verschillende waarnemingen, waardoor sommigen nuances verdwijnen, als je meer richting ‘omniversum’ gaat.

  Dit puur als voorbeeld-uitleg. Mijn uitleg is niet gelijk aan de inhoudelijke betekenissen zoals 3 4 5 D meestal gebruikt worden als in teksten hierboven.
  Maar ter duiding dat het niet gaat om de bekende dimensies hbd zoals je noemt.

  Mocht je deze uitleg ‘iets’ doen, dan wil ik er ook wel dieper op ingaan. Geef dan maar een seintje.

 3. Het blijft voor mij een ‘moeilijk’ verhaal die dimensies.
  Er leiden zoveel wegen naar Amor(niet Roma).
  Als je spreekt van ‘veranderende ‘ bewustzijnsniveau’s wordt eea wel duidelijk. 3d is onbewust. 4d of hoger is bewust. Wat ik wel ervaar in mijn zelf gecreeerde 3D Wereld dat creativiteit is onuitputtelijk en oneindig.
  Iets Nieuws komt altijd uit het Niets. En het Niets wordt op eens Alles. Alles=Niets. Ook in 3D is naar mijn gevoel(intuitie) en geweten(gevoel en verstand in evenwicht) het ‘Alles is Niets’ principe te ervaren.
  Zonder dualiteit is ‘niets’ in onze wereld te ervaren.
  Hopelijk trap ik niet opnieuw op zieltjes van andersdenkenden. Maar oplossen of overstijgen van tegenstellingen is niets anders dan tegenstellingen samenbrengen( verbinden) tot 1 Geheel. Juist niet ontkennen van die tegenstellingen of kiezen tussen + of-. Maar het vinden van EVENWICHT. Dan kom je uit op ‘nulpunt’ energie. Het Scheppende Energie dat ‘GEEN’ energie kost geeft mij ‘ongekende’ mogelijkheden(oplossingen) altijd simpel en deel uitmaken van het grote Geheel. Zoals het altijd is geweest en het zo vanzelfsprekend is.. Ik kan ook niet anders. Mijn ervaring en misschien voor u ook herkenbaar. Groetjes.

  1. @Het blijft voor mij een ‘moeilijk’ verhaal die dimensies.

   Je moet die beschrijvingen ook altijd zien als de beschrijvingen van de beschrijvers zelf; die zitten zelf nog in dat proces, en hebben die benamingen nodig. Heeft ook met ‘generatie’ te maken. Er is een generatie die zichzelf ‘heeft terug moeten vinden’, en projecteren dat proces op ‘we zijn met zijn alleen ergens naar toe aan het gaan’.

   En er is een generatie die zichzelf al als ‘bron van leven’ ervaart, van nature. Die ervaart helemaal niet ‘dat we ergens naar toe aan het gaan zijn’, ervaart gewoon de bron ervaring van leven te zijn: we zijn er al, en we komen iets brengen, vanuit het niets…

   Nu heb ik het vermoeden… dat jij …… gewoon een bron ervaring zelfbeleving hebt..Ik noem dat ‘bronkracht zelfbeleving’. Da’s mooi…

  2. PS: als je bronkracht zelfbeleving hebt, kan je ook vanzelf ervaren dat wij het Overvloedsprincipe zijn….zoals je schrijft: wat wij komen brengen vanuit het niets…

  3. Hoe anders zou ons leven zijn als wij dag en nacht niet kunnen ervaren?
   Stel dat wij 2 zonnen hebben en geen dag-en nachtritme kennen? Overdags schijnt de zon en ’s nachts ook? Zullen we dan nog steeds naar bed moeten gaan om ons ‘op te laden’ voor de volgende dag? Misschien is slapen ook een door ons zelf ‘gecreeerde’ illusie’? Zoals wij een ‘droom’ niet als onze werkelijkheid ervaren? Stel dat wij nooit wakker worden dan is onze droom toch onze werkelijkheid geworden.

   Is onze aardse leven niet veel anders?

   Ook Ruimte en Tijd schep ik zelf. Alleen creatie overstijgt Ruimte en Tijd. Creatie is dimensieloos.

   Ik leef altijd in het NU. Het verleden is geweest. De toekomst ken ik niet. Wat ik NU doe bepaalt mijn toekomst.

 4. Vind dit altijd zo’n onzin verhaal en het barst ook nog eens van de ideeën, concepten en aannamens. Leuk om je mee te vermaken maar meer ook niet.Het ego is altijd bezig met iets in de toekomst te projecteren en kan nooit in het nu aanwezig zijn en zo ontgaat ons de schoonheid van het moment zelf. Van A naar beter enz enz…Dit moment (het nu) is het enige kapitaal dat je hebt iets anders is er niet. Als het nu niet ok is, is het nooit ok.

  1. Daar heb je een punt, Jan.

   Ik vraag me ook zo vaak af: “Wat moeten we anders gaan doen dan we nu doen? En hoe weten we of we wel naar die andere dimensie toe gaan?”

   Het zou zo fijn zijn om eens een ondubbelzinnig signaal te zien, zo eentje die iedereen kan waarnemen, dat alles wat ons werd voorgespiegeld er inderdaad aan zit te komen. Begrijp me goed, ik zeg dit niet uit ongeloof, maar uit behoefte omdat we al zolang horen dat we het niet weten.

   Wat is er nodig om onze herinnering te activeren?

 5. Vind dit een goed artikel. Goed in die zin dat het ons wakker houdt, dat het ons doet inzien dat ascensie niet alleen iets is dat ons overkomt, maar dat je het jezelf een stuk comfortabeler kan maken door mee te werken. Herinnert er ons ook aan dat we verdraaid erg op de hoede moeten zijn voor onze gedachten. Dat enige zelfdiscipline daaromtrent broodnodig is, willen we onze ascensie vlot laten verlopen. Wat ik er voor eigen gebruik uit onthouden heb, is de dagelijkse positieve gedachte die je als een mantra doorheen de dag leidt.
  @Berend
  Volgens Ashtar zijn veel mensen nauwelijks in 3D aangekomen. Ik denk dat hij daarmee doelt op onderdrukkers en geweldplegers, ook de mensen die in oorlogsgebieden leven enz.

  1. De informatie in deze serie komt wel compleet en goed op me over.

   Ik kan me echter heel slecht concentreren op de veelheid aan informatie (mateloos interessant, dat wel) wanneer het in een -naar mijn gevoel- versnelde en monotone spreekwijze in het Engels wordt aangeboden.

 6. BESTE MENSEN MAG IK WEER TERUG NAAR MIJN 5D PLEKKIE,
  WAAR IK EERST MEZELF NIET VERTOEFEN MOCHT ?!

  ps. was zo heerlijk rustig daar zonder al die slapende 3D en 4D JIGSAW sukkels.
  en tevens dan weet gelijk dat de RNF geen verzinsel was, we waren echt in 5D aanwezig hier op WTK.

  1. @ paul
   Het is maar goed dat de RNF niet gelooft in copyright of patenten ,het hele 5D gebeuren was dan nu tot verboden gebied verklaard. We werden aan onze enkels van de ladder gesleurt maar we schopten terug en lieten zien dat er wel degelijk een visie achter zat. Mooi dat de schrijver van bovenstaand artikel zijn inspiratie lijkt te hebben gevonden uit de verhitte discussies die op het RNF 5D gebeuren volgden omstreeks jan. 2011.

  2. 5d, go for it folks! Ik wist eerst nog niet wat 5d betekende, al was ik er allang geweest. Zo nu en dan in 5d, prachtig als je dan mensen ontmoet in zo’n zelfde trillingsfrequentie. Dat trok mij ook weer op uit het slijk zo nu en dan. Nu toch echt bezig om het op eigen houtje te redden. Er valt een hoop rommel te verwerken.
   Mijn grootste vijand was ik altijd zelf. Door dit inzicht kan ik het laten oplossen ipv. verzet en strijd.

 7. Alles is Energie. Energie= Trillende, draaiende deeltjes.

  (Kijk maar eens door een microscoop… Dan zul je zien dat alles uit trillende deeltjes bestaat).

  Hoe Hoger de trilling (Wat we aanduiden met HZ, het aantal trillingen per seconde) hoe Lichter de Energie…

  Linksdraaiende (tegen de klok in) trillende deeltjes zijn Positieve Energie!

  Rechtsdraaiende (met de klok mee) trillende deeltjes zijn negatieve Energie.

  In Hogere Dimensies bestaat de Energie uit meer Hogere en Positievere trillingen (energie) dan in de lagere Dimensies.

  Hoe Hoger de Dimensie hoe hoger en positiever de trilling (energie) daar is.

  Doordat er geleidelijk steeds meer Lichtwezens uit steeds Hogere dimensies hier op Aarde zijn gekomen (door reincarnatie)… hebben de mensen hier ook hun eigen trilling meer kunnen verhogen en is de gehele resonantie (het tezamen trillen van) deze gehele planeet, verhoogd.

  Sinds begin vorig jaar is deze planeet in de 4e Dimensie gekomen…We zijn al 4.5 gepasseerd en naderen de 5e Dimensie!

  Je kunt dit niet alleen merken aan het bewustzijn/wakker worden van mensen, maar vooral ook aan het steeds Lichter uitzien (trillen) van de Natuur. Kijk maar eens naar de lucht op een wolken- en chemtrails-vrije dag en zie hoe stralend Licht het hier is!

  Hoe Hoger de trilling van onze planeet des te warmer het ook wordt… Licht is nou eenmaal Warm!

  “Global Warming” is dus niet iets waar we tegen moeten vechten.

  En Zonlicht laadt op met Positieve energie.

  Hartelijke en Zonnige Groeten!!!

  1. Zonlicht laadt ons op met Positieve energie.

   Het is zo dat mensen die hun lichaams-trilling niet kunnen verhogen en dus niet mee kunnen gaan naar de 5e Dimensie ziek worden en/of sterven…

   Dat wil niet zeggen dat iedereen die sterft, zal reincarneren in een lagere dimensie.

   Sommige wezens komen in een hogere dimensie terecht nadat ze sterven.

   Hoe Hoger de Dimensie hoe Hoger en Positiever en Lichter de trillingen (Energie) daar dus is…

   In de hogere Dimensies vanaf de 6e Dimensies, vibreren de kleuren zoals wanneer je de kleuren van een regenboog ziet door het Zonlicht dat door een Christal wordt weerkaatst.

  2. @ Guido en ‘JaNee’

   Uiteraard Graag gedaan!

   Overigens is het ook zo dat de 5e dimensie ook de dimensie is van de ‘buitenaardsen’/’engelen’…

   En hogere dimensies bestaan voor een groter deel uit positieve energie en dus ook voor een kleiner deel uit negatieve energie…

   Het is dan ook logisch dat we momenteel een grote schoonmaak houden van de meest negatieve energie hier op aarde alvorens we in de 5e Dimensie terecht komen.

  3. @ Roshana

   De 5de dimensie is ook wel de 5de lichtsfeer genoemd.

   “De vijfde sfeer.

   De 5e sfeer is een sfeer die niets of nauwelijks meer iets met de Aarde te maken heeft. De ziel, dat wat u bent, heeft zijn cyclus wat betreft de Aarde ingevuld, heeft vanuit de 4e sfeer misschien nog een paar maal, al of niet in een persoonlijke betrokkenheid naar de Aarde, teruggekeken.
   Maar wanneer de ziel door de 4e sfeer heen, binnengetreden is in de 5e sfeer, is de eventuele band, de stoffelijke aantrekkingskracht en de inlossing van het karma voltooid verleden tijd.

   Wanneer die kracht zich van de ziel heeft meester gemaakt, kan zij voor een kort moment, binnentreden in de Godskern, dus kan zij voor een kort moment naar de 7e sfeer. Daar kan zij ademen. Daar kan zij informatie opnemen. Daar kan die ziel vanuit het begin van de 5e sfeer, binnengetreden in de 7e sfeer, heel even een opdracht voelen, een opdracht die zij zichzelf samen met andere ‘engelen’ gesteld heeft.
   Zij heeft het ondergaan. Zij kan dan terugkijken naar de 5e sfeer en zien wat zij straks zal gaan doen.

   Het zeer ragfijne, dat de ziel op dat moment in zich heeft, is eigen aan de 5e sfeer. Zij kent kosmische integratie, geestelijk bewustzijn en een zeer fijnbesnaarde gevoeligheid. Dit laatste heeft niets te maken met sensitiviteit of het aanvoelen en herkennen van ervaringen.
   Haar opdracht is vaak een verbond sluiten, collectieven smeden, krachten zoals u bekend van de Witte Broederschap in stand houden.
   Het is de sfeer van de Witte Broederschap, van een Ring van Licht. Het is de sfeer van de Meesters die de waarheid en het doel van de mensen op Aarde kennen, maar ook dienen.
   Het is de sfeer waarin een ziel probeert om vanuit haar eigen goddelijke kern, los van het stoffelijke, de ordening in de astrale wereld te handhaven.

   Ik zeg niet, dat zo’n ziel niets meer met de Aarde te maken wil hebben. Ik zeg wel, dat zo’n ziel de sferen in de astrale wereld schoon houdt, dat zo’n ziel krachten van de Witte Broederschap gebruikt om nieuwe plannen te smeden, om nieuwe ordes van geestelijke groeperingen op Aarde en in de astrale wereld te laten voortbestaan. Voornamelijk in de astrale wereld waar zielen voorbereid worden, gesmeed worden, maar dan positief en vanuit goddelijke ordening, om straks op Aarde een spirituele groepering te stichten. Of om straks op Aarde iets te doen, wat te maken heeft met een bloeiperiode, zoals in Atlantis, zoals in Egypte.

   In deze sfeer is het de taak van de ziel vanuit de eigen hiërarchie kracht te bundelen en een groot blok van energie te vormen, zodat trillingen vanuit de allereerste sfeer niet naar de 6e en 7e sfeer kunnen komen. Er zal een absolute blokkade zijn, maar een blokkade in licht en liefde.

   De vijfde sfeer is de enige sfeer die kan putten uit alle andere sferen.
   Zielen van de 5e sfeer kunnen zich – en ik moet dit in woorden van de Aarde weergeven – ‘verlagen’ om zich naar de 1e sfeer te begeven om hulp te bieden, maar zij doen dit nooit alleen. Zij zullen zich altijd beschermen en zich laten vergezellen door b.v. mensen op Aarde, die hebben n.l. een sterke materiekracht.
   De zeer grote geestelijke energie is eigen aan de ziel in de 5e sfeer. Zij gaan dan met iemand die nog leeft op Aarde (of nog meerdere mensen) die materiekracht heeft (hebben) terwijl het lichaam zich ter ruste heeft begeven en de ziel is uitgetreden, naar zo’n 1e of 2e sfeer om daar kracht en harmonie te brengen.

   U begrijpt dat een confrontatie tussen positief en negatief een harde strijd kan zijn, maar het zal een strijd zijn zoals die van de Witte Broederschap – het ‘leger’ van de positieve witte monniken, c.q. energievormen, kosmisch zowel als geestelijk – die altijd in het positieve zal eindigen. Al is het maar één ziel die zich een stukje kan transformeren, dan is de funktie op dat moment ingevuld en dan is alle energie niet voor niets geweest.

   De 5e sfeer kan ook putten uit de 6e en de 7e sfeer, maar zal dit zelden of nooit doen. DE OPDRACHT IS OM DE ANDERE SFEREN MET ELKAAR TE VERBINDEN EN IN ELKAAR TE LATEN OVERLOPEN, daar waar dit mogelijk en wenselijk is.
   Als u kijkt naar de laatste 50, 60 jaar op uw wereld, dan ziet u dat de evolutie in een versneld tempo gekomen is. De mens gebruikte zijn wil oorlogszuchtig. Dacht: “Ik wil dit hebben, mijn huis, mijn partner,
   mijn kinderen, mijn maatschappelijke positie” en men liet dat dikwijls ten koste gaan van anderen.

   De 5e sfeer is een bijzondere sfeer. Als ik er een naam aan zou mogen geven dan zeg ik: Het is een sfeer der Goden, een sfeer der engelen. Een sfeer van zielen die vanuit een krachtig positief beginsel proberen de vrede in de astrale wereld te herstellen. Dat betekent dat zij zelfs zielen die minder positief in de astrale wereld komen, door stralingen en niet meer door een persoonlijk zielscontact, maar door een afstandelijke straling schoon wassen, voor ze opnieuw naar de Aarde gaan. Althans daartoe wordt een poging ondernomen en vaak slaagt die, omdat het een afstandelijke, geen versmelting zijnde samenvloeiing is, een ‘niet-lijfelijke’ zoals bij mensen.

   De 5e sfeer is er een van muzikaliteit en kunstzin, maar dan wel een heel hoge ethische kunstzin. Het is een sfeer waarin een ziel alleen maar kan funktioneren, wanneer zij de goddelijke kern heel even geproefd heeft. Daarom is het zo noodzakelijk dat een ziel dat heel even doet. Even de trilling proeft van Gods Schepping, heel even terugkeert in de buikholte van God, zoals dat weleens genoemd wordt, maar tegelijkertijd weet nog niet aan het eind van haar hele reïncarnatiecyclus te zijn!

   In deze sfeer wordt door een kosmische straal prana aangemaakt, gematerialiseerd en op alle doelen in de astrale wereld gericht. Ik zeg met nadruk: in de astrale wereld. Omdat daar het Plan dat de Meesters kennen en dienen…, wordt voorbereid. Omdat van daaruit reïncarnaties op Aarde, maar reïncarnaties onder auspiciën van de Witte Broederschap (dat betekent zielen met een heel hoge evolutiegraad) plaatsvinden.

   Zoals ik al zei: “De 5e sfeer is een sfeer waarin geestelijke groeperingen van heel hoge orde gesmeed worden.” Om u een korte informatie te geven: Alle informatie die wij u overdragen komt, direct of indirect, uit die 5e sfeer. De 5e sfeer is een overkoepelend geheel, zo overkoepelend, dat hij enerzijds totaal onemotioneel is en anderzijds vanuit een warmte, een kracht van prana, een stuwende goddelijke energie, iets in een mens kan laten gebeuren, wat naar menselijke maatstaven niet mogelijk is.
   De kracht van de Witte Broederschap, de kracht van de hiërarchie die zich noemt “De Ring van Licht”, die dit allemaal is, vertoeft in die 5e sfeer en heeft zich met groot élan gestort op de evolutie van de planeet Aarde, waar al die 7 sferen nog steeds aan verwant en mee verbonden zijn.”

   Bron: “WANDELEN DOOR DE SFEREN” (Malva-Meditatie Lex Persoon)

   Deze informatie klopt als een bus wat jij steeds zegt Roshana, zo te voellen zit je ook op een oude hoge trilling van de levensboom.

  4. De 4de sfeer ook wel de 4de licht sfeer genoemd:

   “In de vierde sfeer zullen uw levens op Aarde van zeer fragiele, etherische aard worden. De esoterische kennis in u, zal van kosmische en geestelijke aard zijn.
   De vierde sfeer is de sfeer van balseming, de sfeer van loslaten en de sfeer van wijding.

   Waarom een sfeer van balseming? Het is die sfeer waaruit niet of nauwelijks – en dat betekent: maar in een zeer beperkt aantal – zielen incarneren op Aarde. Het betekent daarnaast, dat heel veel zielen die als kind gestorven zijn in een menselijk bestaan op Aarde en als ziel in de astrale wereld aankomen, naar de kindersfeer gaan en die kindersfeer nu bevindt zich op de helft (als men een indicatie zou moeten geven), van die vierde lichtsfeer of dimensie.

   Het is een bijzondere sfeer, een sfeer waarin zielen de Aarde loslaten. Misschien helemaal aan het begin van die vierde sfeer, nog éénmaal teruggaan om een allerlaatste incarnatie op Aarde in te vullen, een allerlaatst afscheid van de belichaming op Aarde, een allerlaatst afscheid van een planeet met vele mogelijkheden; de natuur, de mineralenwereld, de dierenwereld, de mensen. Het is een sfeer, waarin een ziel op een bepaald moment de formule: “Genoeg is genoeg” gaat hanteren omdat zij het hele Rad van Wedergeboorte, voor zover dat op Aarde wordt ingevuld, achter zich heeft liggen. Haar aardse cyclus is volbracht. Waarschijnlijk bedoelde Christus hetzelfde, toen Hij aan het eind van Zijn leven zei: HET is volbracht”, daarmee doelend op zijn stoffelijke taak.

   Dit is een sfeer waarin een ziel zich onthecht van de Aarde, maar misschien juist een sfeer, waarin zielen van de Aarde houden, waarin een ziel zegt: “Ik heb het leven op Aarde lief, ik heb van al mijn levens gehouden, ik heb van al mijn lichamen, mijn partners, kortom van de hele planeet Aarde gehouden!
   En dat is goed, want anders zou u het als ziel nog niet begrepen en verwerkt hebben.

   Wanneer u zegt: “Ik ben blij, dat ik niet meer terug hoef, omdat dat harde lichaam mij pijn doet en ik die oorlog, haat, negativiteit en die afschuwelijke ziekten e.d. op Aarde zo verschrikkelijk vind”, dan hebt u de funktie van de Aarde en de eerste drie sferen niet begrepen, want wanneer u werkelijk in die vierde sfeer bent, dient u hier los van te zijn en terug te kijken in dankbaarheid en respect, terug te kijken in liefde en vrede en tegelijkertijd een taak in de sferen te gaan invullen. Want die vierde sfeer, is een sfeer waarin een ziel een taak krijgt, een taak die soms aansluit op een cyclus.

   Dat betekent dat een ziel in eerdere incarnaties of tussen incarnaties in, al een geestelijke taak in de sferen gehad heeft.
   Die taak is soms om zielen van de Aarde op te halen en die zielen te reinigen, dat wil zeggen “de pijn van de wereld” van ze af te halen. Soms zal men een geestelijke taak krijgen in de kindersfeer.

   De vierde sfeer is een sfeer waarin een ziel geestelijker wordt, dan zij ooit in het verleden geweest is. Ze hoeft immers niet meer te incarneren, dus geen voorbereidingen meer te treffen en geen karmische afspraken meer te maken.
   Het is een sfeer van verbroedering, van broederschap hoewel die op zich nog niets te maken heeft met de Witte Broederschap. Het is een sfeer van liefde, een sfeer waarin heel veel gemediteerd wordt, waarin een soort geestelijk bassin met prana, levenselixer van geestelijke vormgeving aanwezig is. En elke ziel die daarin vertoeft, in die vierde sfeer, baadt zich in zo’n bassin van liefde en vrede, om dan los van de Aarde te kunnen zeggen: “Ik wil in een bepaalde tijdseenheid die vierde sfeer doorlopen.”

   Er zijn zielen en dat zijn er niet een paar, maar zelfs zeer veel, die ongeveer honderd jaar nodig hebben om door de vierde sfeer heen te komen. U kunt in honderd jaar door die hele sfeer heen alle facetten ervan doorlopen, maar de meeste zielen zullen een gevoel van mededogen -en zeker niet van medelijden – hebben naar de Aarde, een gevoel van mededogen hebben naar mensen en zullen via trancemediums proberen leringen en/of kursussen over te dragen. Maar er zijn ook zielen, die er honderden jaren over doen, want dit is een sfeer waarin de ziel voor het eerst niet meer aan de wetmatigheid van karma onderhevig is, waarin de ziel kan zeggen: “IK WIL”. Ik wil een geestelijke taak en de ziel bepaalt zelf of zij die lang- of kortdurend invult.

   Het is een sfeer waarin tweelingzielen, nevenzielen en alles wat daar bij komt kijken, elkaar voor het eerst na een hele cyclus van levens weer ontmoeten. Zelden of nooit gebeurt het, dat die tweeling- en nevenzielen echt veel levens en veel tijdseenheden met elkaar in die tweede of derde sfeer hebben ingevuld. Het gebeurt wel dat er ontmoetingen ontstaan en dat zijn dan meestal stoffelijke ontmoetingen, waarin de yin/yang verhouding, een dualiteit een rol kan spelen maar in de vierde sfeer vindt een versmelting plaats en heel vaak gebeurt het dan dat twee, drie of vier zielen in die vierde sfeer besluiten (dat gebeurt via een heel proces, waarin veel raad­gevers een rol spelen) met elkaar te versmelten om dat laatste gedeelte van de astrale wereld, dat laatste stuk van die vierde, vijfde, zesde en zevende sfeer als een collectief, gebundeld en onafscheidelijk, te gaan invullen.

   Bent u een ziel uit de vierde sfeer levend op Aarde, dan zult u bewuster leven en ontdekken dat, wanneer u te veel eet, te veel drinkt en andere dingen te veel doet, u ziek wordt. U zult gaan relativeren. Verder zult u kunnen omgaan met kosmische krachten en kunt u zich openstellen voor kosmische invloeden, voor inspiratievormen van buiten af. Dan zult u in uw dagelijks leven niet meer zonder het omgaan met God’s geesteswereld kunnen, noch zonder het denken omtrent levensvormen op andere planeten. U zult uw leven niet meer waardevol vinden als u uw aura niet versterkt aan anderen kunt overdragen.

   Dat betekent dat uw uitstraling voor anderen een bron van energie kan zijn. U zult altijd genoeg hebben en niet meer dwangmatig hoeven zorgdragen voor het invullen van uw stoffelijk zijn. Uw voedsel zal ogenschijnlijk langs buitenwegen tot u komen, maar uw ziel heeft dit verkregen als verworvenheden uit eerdere incarnaties.

   Als u wat verder komt in de vierde sfeer, dan gaat het zeer grof-stoffelijke u pijn doen. Denkpatronen van mensen op Aarde zijn dan te stoffelijk om er nog mee om te kunnen gaan. U wilt zich gaan distantiëren, wat er toe zal leiden dat u op een bepaald ogenblik in de vierde sfeer in overleg met een aantal geestelijk, gelijkgestemde intelligenties – of zielen – zult zeggen: “Ik wil niet meer terug naar de Aarde”. U hebt dan uw laatste leven op Aarde ingevuld, maar u wilt nog bepaalde ervaringen opdoen. In dat geval bent u nog niet aan het eind van uw hele reïncarnatie-cyclus, want u bent nog niet aan het eind van de zevende lichtsfeer, maar het leven op Aarde zal u pijn gaan doen. Toch zult u de Aarde dankbaar zijn voor de functie die uw levens en uw reïncarnatie-cyclus voor u als ziel gehad heeft. In dat geval keert u zich niet af van het stoffelijke, maar weet u dat het achter u ligt, dat u er bovenuit bent gegroeid.

   U gaat zich dan realiseren dat u uit meerdere dimensies bestaat, dat u, als u nog op Aarde bent, bestaat uit een stoffelijk lichaam, een astraal licha­am en een mentaal lichaam. Alle drie de lichamen zijn opgebouwd uit materie, elk heel anders samengesteld. Uw stoffelijk lichaam kent u allemaal. Uw astraal lichaam is opgebouwd uit een gasvorm, maar kent toch een bepaalde materie. Als u die gasvorm afkoelt of zich hierop met uw gedachtenkracht concentreert, dan kunt u als helderziende dit astraal lichaam waarnemen. Het is tevens de drager van uw aura, uw uitstraling.

   In de vierde sfeer en niet eerder, zult u pas met uw mentaal lichaam kunnen omgaan, omdat dit lichaam per definitie geënt is op kosmische integratie, op het omgaan met levensvormen in of buiten of tussen andere planeten, passend in uw eigen of andere zonnestelsels.
   De opbouw van uw hele evolutie op Aarde kan niet in één leven geschieden; u dient zich dat bewust te zijn. De opbouw geschiedt in een optelsom van ervaringen en ervaringsprocessen. Dat zijn al uw eerdere incarnaties, maar ook alle tussenfasen tussen uw levens. Die zijn net zo belangrijk om dat leven wat achter u ligt te verwerken.

   Soms dienen die tussenfasen om te wachten op gelijkgestemde zielen die in dezelfde trillingssfeer verkeren als u, met wie u in een volgend leven iets samen wilt doen. Soms wacht u niet, maar komt u elkaar toch tegen en dan zit er een bepaald leeftijdsverschil in. Als u partners wilt zijn zal dit leeftijdsverschil uiteraard niet zo erg groot zijn. Bij sommige mensen gebeurt dit wel, maar dat heeft dan meer een kosmische of geestelijke reden; u hebt dan als ziel een zeer sterke, ondwangmatige evolutie bereikt. Die vierde sfeer is voor veel mensen een afronding van hun ZIJN en verblijf op Aarde.

   Toch komt u dan nog eens terug en u gaat zich dan meestal bezig houden met de natuur en de vrede op uw wereld, maar vooral met de bomen, de bossen, de planten, de dieren en alles wat daarmee te maken heeft en ook met de wateren. Kortom: de hele natuur. Het is een trilling die u meer-dimensionaal meeneemt.
   Stoffelijke, menselijke ervaring koppelt u aan de kracht van die grote goddelijke energievonk, die u als mens kunt aanschouwen in de natuur. Kijkt u maar om u heen. Als het winter is, is het hout dat u ziet ogenschijnlijk dood, maar in het voorjaar ontluikt de knop, de bloesem en de vrucht. In het voorjaar ontstaat het nieuwe leven en zo is het ook in de cyclus van u als mens. Zo is het eveneens in de optelsom van al uw levens; het zijn fasen.

   Hoe gerichter die fasen zijn, hoe dichter ze tegen elkaar aan liggen, hoe minder groot de sprong is die u maakt, hoe hechter het verwerken zal zijn en des te minder moeilijkheden u zult hebben.
   Maar als u als ziel zegt: “Ik wil in één leven een zeer grote sprong in mijn geestelijk bewustzijn maken, dan zult u een moeilijk leven krijgen. U zult heel veel mensen ontmoeten met een verscheidenheid aan eigen trillingen. In dat geval zult u ongeveer op de helft van de vierde sfeer, samen met uw geleidegeest of andere etherische gelijkgestemden, afspreken om niet meer terug te keren. Dan zult u een eigen taak, een geestelijke taak in de sferen op u nemen.

   Dat hebt u al eerder gedaan, in de derde sfeer, tussen diverse levens in. In de eerste of tweede sfeer doet u dit nimmer. Indien u een constante taak op u neemt, kunt u – zoals gezegd – als intelligentie esoterische kennis overdragen via een trancemedium. U kunt uiteraard ook een andere taak op u nemen bijvoorbeeld het leiding geven aan wat u de kindersfeer noemt of mensen, ongeacht het punt van hun geestelijk bewustzijn en evolutie, die door een ongeluk – en dat is iets wat niet karmisch voorbestemd was – met een schrik in onze wereld aankomen, opvangen. U zult hen in zo’n geval voor een korte tijd begeleiden, tot zij zich realiseren waar ze zijn en geconfronteerd zijn met hun huis en hun trillingsgetal in de sferen en hun graad van evolutie. Zo bouwt het leven zich op.

   U kunt ook als kracht van de “Witte Broederschap”, in bundeling en hechte harmonie, inspiratief instralen op vele vredesbewegingen die vrede op een stoffelijke manier naar buiten brengen en op vele spirituele groeperingen die de vrede op een geestelijke manier naar buiten trachten te brengen.
   Of u zult mensen die een grote verantwoordelijkheid kennen, zoals artsen en chirurgen op uw wereld, of mensen die zich bezig houden met fysica en andere vormen van energieën, dus mensen die zich op zeer belangrijke, essentiële plaatsen in het leven bevinden, vanuit de astrale wereld “bombarderen” met een energiestroom van liefde en homogeniteit.
   Kortom: U kunt in vele hoedanigheden inspiratief werken.

   Dat is een geestelijke taak die u voor lange tijd op u kunt nemen in de 4e sfeer. U bent dus nog steeds werkzaam.
   Op dat moment bent u tevens nog stukjes karma aan het toevoegen aan uw eigen evolutie. Heel belangrijk is, dat u aan het einde van de 4e sfeer te maken krijgt met dat wat men de “Engelensfeer” noemt of de sfeer waarin het geestelijk bewustzijn onstoffelijk is, op zeer goddelijke wijze naar buiten komt.”

   Bron: “WANDELEN DOOR DE SFEREN” (Malva-Meditatie Lex Persoon)

  5. @ Paul&Co

   Hogere Dimensies zijn de ‘Hemelen’… Wanneer iemand zijn trilling voldoende heeft verhoogt om naar een hoger dimensie te gaan (Dus wanneer iemand een goed mens is, geleerd heeft wat hij/zij hier ‘moest’ leren) en hij/zij overlijdt dan komt de ziel/geest terecht in een hogere dimensie (‘hemel’).
   Wanneer iemand hier in deze dimensie nog meer moet leren, of er zelf voor kiest om hier opnieuw te komen… Dan reincarneert diegene in deze dimensie.

   Voor hardleerse en zeer negatieve mensen (die er zelf voor kiezen om naar een hel te gaan na hun overlijden), zijn er de lagere 3e en 2e dimensie.
   Overigens zijn er zelfs nog lagere en echte hellen.

   Je trilling verhogen is eigenlijk heel simpel: wees in zowel denken, doen en voelen een Goed mens en behandel je lichaam met respect en als een Tempel. En niet als een afvalbak voor chemische en giftige troep of toiletpot.

   IEDEREEN is geboren uit het Goddelijke licht. We zijn Allemaal kinderen van het Goddelijke. We worden ook allemaal in principe onschuldig geboren met een relatief schone lei.
   Het kan wel zo zijn dat wanneer bijvoorbeeld een man vrouwen heel slecht heeft behandeld (pooier, die vrouwen misbruikte en mishandelde) en diegene overlijdt zonder z’n zonden in te zien en zonder zich daar echt schuldig over voelt… Dat diegene dan reincarneert als vrouw en zelf in een minder ongunstige situatie voor vrouwen terecht komt.
   En het is ook zo dat alles wat je wel leerde (en van waarde is) dat je dat ook meeneemt naar een volgend leven. Stel dat je goed hebt ontwikkeld met zingen of dansen, in je vorige leven, dan is de kans groot dat wanneer je reincarneert… Je als klein kind al heel goed kan zingen en dansen uit jezelf.

   Als je meer wilt weten over de dimensies kun je ook lezen wat mensen met een BDE (Bijna Dood Ervaring) vertellen die zelf een hemel hebben gezien/ervaren…
   Hun verhalen komen vaak heel erg overeen.

  6. @ Roshana

   De hel ken ik enkel als onderdeel van de 4 tussen sferen die ‘NA’ Atlantis gecreeerd zijn, gekenmerkt door de tunnel effect met aan het eind het witte licht.

   De 1ste Sfeer.

   “Die eerste sfeer kent niet alleen duisternis, angst en agressie, maar zal u ook niet in staat stellen om u over uw angsten en depressies heen te komen.
   U hebt anderen nodig om uw leven te leiden. En toch zult u in die levens moeten leren om het zelf te doen. Zelden zult u in die eerste sfeer tot ontwikkeling komen. U bent dan nog niet in staat stoffelijke kennis, intellect, uit te diepen en u kunt ook geen geestelijk bewustzijn naar buiten brengen.

   U bent een dode mens, een mens waarin het levende, het bezielende nauwelijks aanwezig is. In de bijbel wordt gesproken over ‘de dode mens’ en: “u mag de doden niet oproepen”. Dit betekent geenszins dat u niet in verbinding zou mogen treden met zielen of krachten uit de astrale wereld.
   Het betekent veeleer dat men u waarschuwt niet met onbewuste levensvormen om te gaan; dat is de essentie die ten grondslag ligt aan die eerste sfeer.

   De eerste sfeer is een sfeer van ervaringen. Bovenal van fysieke grofstoffelijke ervaringen. Een materiesfeer. Materie kunt u op Aarde aan geld koppelen. Ik zou onjuist handelen wanneer ik zei dat alle rijke mensen tot de eerste sfeer behoorden, maar ik zeg wel, dat u in de eerste sfeer de mogelijkheid hebt om rijk te worden, omdat u massa nodig hebt, massa aanmaakt, geld dienaangaande ook massa en materie is en geld vermenigvuldigd kan worden, zoals massa vermenigvuldigd kan worden.

   Heel veel geestelijk genezers, paragnosten en psychometristen behoren tot het eind van de eerste lichtsfeer of dimensie, daar waar zij voor het eerst hun geestelijke capaciteiten, hun vermogen en geestelijke gaven ontdekken. Zij zijn het die het negatieve van de Aarde zien. Zij zijn het die voorspellingen doen die met doemdenkerij te maken hebben, die rampen verkondigen, voorspellingen doen van dood en verderf.”

   De 2de Sfeer:

   “De 2e sfeer een zeer duidelijke sprong. Men spreekt in geestelijke termen dan over de tweede lichtsfeer. Dat betekent dat een bepaalde verlichting, een transcenderen boven uzelf uit, uw deel kan zijn. U zult te maken krijgen met een grote toevloed van geestelijk bewustzijn en stoffelijke kennis.

   Dat impliceert dat u misschien zelfs vele esoterische wijsheden, lessen, boeken e.d. tot u zult krijgen. U zult zich er aan laven. U zult er zich mee voeden en uw intellect tot op grote hoogte tot ontwikkeling kunnen brengen.
   Hoe vreemd het ook moge lijken, mensen die een hoge maatschappelijke positie hebben, die hun intellect buitensporig kunnen ontwikkelen bevinden zich meestal in het tweede gedeelte van de tweede lichtsfeer, omdat daarin juist het ‘in-zichzelf-omhoog-brengen’ aanwezig is.
   Maar… men heeft een begrenzing: men kan de echo uit de eerste sfeer die als ziel in die mens aanwezig is en ook de kennis die men in de tweede sfeer opdoet, niet overdragen aan anderen. Men zal dan nog niet in staat zijn om op goede wijze leiding te geven.

   Als u in uw maatschappelijk bestel kijkt, dan ziet u mensen met een groot intellect op bepaalde posten. Maar hun intellect loopt niet helemaal synchroon aan hun geestelijk bewustzijn en dat is kenmerkend voor die tweede lichtsfeer.
   Hoewel zij het in zich hebben, kunnen zij de kennis in geestelijk bewustzijn niet overdragen.

   In die tweede sfeer begint de ziel zich bewust te worden van haar bestaansrecht op Aarde. Pas dan, en niet eerder, kan zij op een bepaald ogenblik, als zij in onze wereld aankomt na een leven op Aarde, terugkijken naar al haar eerdere incarnaties. Dan zal de ziel ongeveer op de helft van de tweede lichtsfeer zijn en dan wordt zij geconfronteerd met de leringen uit het verleden. Dan wordt de ziel geconfronteerd met een stukje toekomst, de weg omhoog, dat wat door de ziel bereikt zou kunnen worden: het absolute ideaal en wel die derde sfeer.
   Veel verder wordt nog niet gegaan in deze context van tijd en esoterische krachtseenheid. De ziel wordt als het ware geconfronteerd met zichzelf, met mensen en/of zielen met wie zij een karmische verbondenheid kent, met wie zij een partnerschap gekend heeft al of niet zakelijk of persoonlijk. Zij wordt geconfronteerd met oorzaak en gevolg, de wet van karma, dat wat zij zelf in het verleden tot stand gebracht heeft of juist niet gedaan heeft, waard­oor zij ook negatief karma op zich heeft kunnen laden. Op dat moment zal een wat extreem lange tijd nodig zijn voor het verwerken van dit emotionele aspekt.

   De ziel heeft tijd nodig – hoewel in onze wereld de faktor tijd niet echt geldt – maar zal naar uw tijdseenheid omgerekend, vele honderden, soms zelfs duizenden jaren of meer, niet op Aarde vertoeven. Dan pas durft zij de stap aan om het tweede gedeelte van die tweede sfeer te gaan invullen. Dan is zij zich voor het eerst bewust te kiezen voor een leven op Aarde en door haar wil de kracht van haar ziel in het stoffelijke naar buiten te brengen. Dit is ruimschoots voldoende om de evolutie van de ziel in een zeer sterk tempo naar boven te stuwen. De kracht die de ziel op dat moment in zo’n leven ontwikkelt is, dat zij de trilling van geestelijk etherische aard, gaat kennen, waardoor een geestelijke groei ontstaat. Vele wijsheden worden opgedaan. Zoals gezegd is de 2e sfeer een sfeer, waarin zich mensen met een hoog intellectuele ontwikkeling bevinden. Zonder te willen zeggen dat veel artsen en chirurgen uit de 2e sfeer komen, is het toch zo, dat veel geneesheren met alle goede bedoelingen op een stoffelijke manier met mensen omgaan.
   Ze hebben de stoffelijke kennis van anatomie, ze hebben de theoretische kennis van zielkunde, maar ze missen het goddelijk sensitieve, ze missen ‘het voelen’.
   Die hoog intellectuele ontwikkeling is wars van en staat totaal los van elk spiritueel gevoel. Wie nog meer tot de 2e sfeer behoren – en dat zal u misschien verbazen – zijn mensen die op geestelijk gebied werkzaam zijn, veel priesters en dominees, paragnosten en sommige mediums. De eersten zijn dogmatisch bezig, de laatsten op spiritistische wijze. Meestal wordt de kerkelijk dogmatische mens na verloop van tijd een spiritueel geïnteresseerd mens. Ik zeg niet ; een spiritueel mens. Nee, een spiritueel geïnteresseerd mens! Dit geldt ook voor veel mensen die het dogma nog niet helemaal hebben losgelaten, maar die toch wel geïnteresseerd zijn in spiritistische verschijnselen. Niet om het werkelijk hoog-geestelijke, maar om de sensatie.

   Er zijn ook andere geestelijk hongerenden, die weliswaar op een zachte sensitieve manier met het geestelijke omgaan, mensen die hopen op, geloven in en misschien weten van een leven na de dood, maar die niet in staat zijn deze kennis in het dagelijks leven toe te passen.
   In deze sfeer bevinden zich zeker niet de spiritualisten! Die behoren tot de 3e sfeer.
   Nee, de 2e is de zuiver spiritistische sfeer waarin men ternauwernood het dogma ontgroeid is, waar­in zich mensen bevinden die op een star, verharde manier met hun dogmatiek van denken omgaan. Zij schuwen het stoffelijke, zoals seksualiteit, bezit en rijkdom en denken dat mensen die wel rijk zijn of een goede sexuele relatie hebben, niet spiritueel kunnen zijn.
   Psychometristen, paragnosten, geestelijk genezers die zo werken bestaan dus ook in de 2e sfeer, maar het zijn dezelfde mensen die een aantal incarnaties later in diezelfde 2e sfeer over de spirituele mens spreken als over “die halve zachten, die niet met hun beide benen op de grond staan. Die 2e sfeer is ook de sfeer waarin veel twisten worden uitgevochten zoals familieveten, maar ook strijd om de macht vindt men hier. Strijd om b.v. een hogere positie te willen hebben, coûte que coûte.
   In deze sfeer bestaat het hele leven uit 2 componenten, een duidelijk yin/yang, maar beide zijn even sterk.
   Dat betekent dat u in die sfeer het stoffelijke moet uitdiepen en het geestelijke moet leren kennen. Dat hoeft gelukkig niet binnen één leven. Dat krijgt men pas in de derde sfeer. En dan kan men het wel goed aan.

   In de 2e sfeer doet de ziel een heleboel kennis op en zo komt zij langzaam, maar heel zeker vooruit in haar evolutie.
   In het laatste gedeelte van die tweede sfeer worden levens geprojekteerd b.v. eerst als boer, werkend met de grond, met het magnetisme en de etherische trilling van de Aarde en de oerkracht van de Logos van de Aarde.”

   De 3de Sfeer:

   “In die 3e sfeer waarin een stuk bewustzijn naar buiten komt, zal die kritiek er toe leiden dat men niet alleen kritisch is naar zichzelf toe maar eveneens hoge eisen zal stellen aan de ander.
   In deze sfeer kiest de ziel bewust zijn ouders en erfelijkheisfaktoren. In die hele 3e sfeer zult u leren omgaan met uw persoonlijkheid, het goddelijke, het geestelijke, het spiritueel – en misschien in het begin nog dogmatisch – bewustzijn zult u kunnen overdragen aan anderen. U zult levens kennen in kloosters, u zult levens kennen waarbij u in een bepaald dogma, in een bepaalde religie uitgaat, om het geloof uit te dragen.

   Kijk maar om u heen: mensen die aan het hoofd staan van bepaalde grote groeperingen op uw wereld, die zich inzetten om het goddelijke, het spirituele – misschien toch in een bepaalde stoffelijke engheid van denken – aan vele mensen over te dragen, doen dit op hun eigen wijze, kunnen het niet anders. Dat is voor hen de absolute waarheid en het weten. Zij kunnen het overdragen, vandaar het grote gehoor dat zij hebben. Zij kunnen het materialiseren, zij kunnen het omzetten in materie.

   In die derde lichtsfeer heeft uw ziel een duidelijke invloed op uw lichaam. U zult te maken krijgen met het aspekt, vegetariër te willen zijn. U zult het prettig vinden om bijvoorbeeld kennis te hebben van kruiden, van homeopathie, van alternatieve geneeskunst zoals acupunctuur, meridiaantherapieën en dergelijke.

   In die derde sfeer zult u zich gaan bezig houden met het verleden. U zult cultuur- en beschavingsvormen gaan bestuderen en zo komt de echo – de trilling uit het verleden – via de kracht van uw onderbewustzijn naar boven. Positieve energieën gaan door uw sympathisch (of onbewust) zenuwstelsel naar de hersenen en u zult op een bepaald moment het gevoel hebben te weten, bijvoorbeeld iets te moeten doen of iets niet te moeten doen. Dan kunnen uw partner, uw kinderen, uw vertrouwensarts of uw magnetiseur anders oordelen, als u op dat moment de impuls als ziel vrijmaakt; dan zegt u: “Dit past bij mijn evolutie, dit past bij mijn denken”, gelijk een spreekwoord van uw wereld zegt: “Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dat betekent dat u niet meer kunt geven dan u hebt. Een mens kan ook niet meer liefde geven dan past bij zijn ontwikkeling. Dat wat hij geleerd heeft te ontwikkelen, kan hij uitdragen maar hij moet er zich wel bewust van zijn dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Op dat moment staat hij al met beide benen – maar dan op astraal nivo – in die derde sfeer.

   Vanaf het allereerste moment dat u met een stoffelijk leven omgaat, hebt u een astraal lichaam. In de eerste sfeer kunt u er niets of nauwelijks iets mee doen. De ontsnappingsclausule, uw dromen en uittredingen, zullen in de eerste sfeer praktisch niet tot stand komen, behoudens een zeer exceptionele uitzondering.
   In de tweede sfeer wilt u het, hebt u kennis van dromen en uittredingen maar hoe graag u het ook zou willen, u kunt er niet mee omgaan.

   In de derde sfeer kunt u in uw leven misschien pas na uw veertigste levensjaar – wanneer de zomer van uw leven voorbij is – tot invulling van daden komen, nadat u hebt leren relativeren, of door de loutering van het leven zelf. Het is uitermate belangrijk dat u op een bepaald moment zegt: “Mijn ziel en mijn lichaam zijn twee afzonderlijke elementen, samen vormen zij mijn mens-zijn en mijn mens-zijn op dit moment is de invulling, de materialisatie van het geestelijk bewustzijn van mijzelf op Aarde”.

   Het betekent verder, dat in blokkades, de energiestoringen in uw lichaam, bij ziekten of spanningen zoals u die kent, bij echtscheidingen of andere problemen des levens, waarin uw ziel heftig reageert, dat u de kracht zou moeten kunnen opbrengen, vanaf het moment van die derde sfeer, om in een verstilde meditatie bij uzelf te rade te gaan. In die verstilde meditatie kunt u de wijsheid, liefde, waarheid en de weg van uw eigen leven voelen. Dan zegt u: “Ik weet de beslissing die ik op dit moment moet nemen”. Het is een absoluut weten.

   Sommige mensen zullen misschien die kracht niet kunnen opbrengen, omdat dat weten wat naar boven komt, niet past bij dat wat zij als mens gehoopt hadden.
   Stel u voor dat de kracht van uw ziel tegen u zegt: “Het karma met mijn partner is voleindigd, bouw het af en een nieuwe toekomst ligt open”. Dan zult u onmiddellijk te maken krijgen met emoties en emoties hebben op mensen een remmende invloed. Indien u weet, dat u het los moet laten en u wilt het niet, dan houdt u het vast. Als het toch tot stand komt, bent u ook nog bezig met het verwerken van dat verleden. Zo lang u met het verleden bezig bent, ziet u het heden niet en laat u een groot stuk van de schoon­heid, het goddelijke, het etherisch-zijn, liggen. Dat wat bij u paste zult u dan in een volgend leven opnieuw moeten ervaren. Ik zeg “moeten” maar eigenlijk is het een eigen willen van de ziel: u kunt namelijk niet verder. “Zo kan op een bepaald moment de gedachte in u opkomen: “als ik het niet uit mezelf kan halen, dan ga ik naar een helderziende of een trance-medium. Of ik probeer via een horoscoop of op andere wijze de waarheid, mijn toekomst tot mij te krijgen”. Dat kan. Het is en blijft echter een hulpmiddel en kan slechts een handreiking zijn naar wat u zou moeten doen. Het moet echter wel passen in uw denken. Als men u iets overdraagt wat absoluut niet past bij uw bewustzijnsnorm, dan moet u het niet doen.
   Andere mensen kunnen nog zo begaafd zijn, zij zijn niet altijd in staat u te adviseren. Intelligenties vanuit mijn wereld kunnen buiten-stoffelijk, buiten-emotioneel oordelen over uw situatie en kunnen u daardoor veel beter adviseren. Zij kennen geen blokkades, geen normbesef; zij kennen alleen de absoluut goddelijke waarheid, de overdracht van het spirituele in uzelf, uw eigen weg, uw eigen waarheid, uw levensweg die ligt opgeslagen in uzelf.

   In die derde sfeer krijgt u te maken met esoterische scholen. Ook zullen contacten met kosmische krachten, buitenaardse levensvormen zich summier beginnen op te bouwen. U wordt tevens geconfronteerd met uw eigen persoonlijkheid. U wilt iets betekenen voor anderen. U hebt het gevoel, wanneer u op een bepaald ogenblik niet meer op Aarde zult zijn, er iets van uzelf in het nageslacht – in welke vorm dan ook – moet zijn achtergebleven.

   Dit impliceert dat u op een bepaald moment zult zeggen: “Ik wil iets tot stand brengen”. U hebt onbewust de impuls in u iets aan anderen te willen nalaten. Dat betekent, dat u uw eigen krachten zult transformeren. Als er over gesproken wordt, betekent dat, dat u invloed uitstraalt op anderen. Het betekent dat uw persoonlijkheid naar buiten getreden is en dan is het in eerste instantie om het even of men negatief of positief over u oordeelt, als men maar reageert. In dat geval hebt u iets losgemaakt: u hebt anderen aangezet tot nadenken. Dat kan de opdracht zijn die u zichzelf als ziel gesteld hebt.

   Uw engelbewaarder of geleidegeest zal pas in deze sfeer in uw dromen en uittredingen – of u er zich nu bewust van bent of niet – kontakt met u kunnen hebben en zal eerst in de derde sfeer van invloed kunnen zijn op uw inspiratievorm. Als u bewust bent in die derde sfeer en u opent zich voor uw omgaan met het geestelijke, dan zult u zich openen voor uw geleidegeest. Maar als u zich nog niet bewust bent aan het begin van deze sfeer, dan zal uw geleidegeest toch dat bewustzijn kunnen versterken. De invloed, de greep op uw leven, wordt steeds sterker.

   Dat impliceert niet dat u zelf geen invloed, geen eigen wil of mening kunt hebben; nee, uw geleidegeest zal u altijd uw eigen recht laten, uw eigen mening laten, maar zal in overleg met de kracht van uw ziel – de oerkracht van uw hoger zelf – komen tot besluitvorming en invulling van uw toekomst en hij of zij zal u weten te overtuigen, dat dat wat bijgestuurd moet worden in uw leven, ook moet gaan gebeuren. Die derde sfeer is net zo belangrijk als de eerste sfeer: het is voor veel mensen de afronding van vele tientallen, soms honderdtallen levens. Het is in deze sfeer niet vast te leggen hoeveel levens u er over doet. Er is geen grootste gemene deler voor aan te geven.”

   Bron: “WANDELEN DOOR DE SFEREN” (Malva-Meditatie Lex Persoon)

   Tis maar een klein stukje van de totale kracht wat zich buiten de Matrix zich afspeelt aan gene zijde.

  7. Heb een beetje 12-D gevoel als de reacties langer worden dan het artikel zelf. Een stukje platvloerse 3D jalouzie, gecombineerd met een astraal-DNA-profiel van ieder zijn ruimte geven, wetende dat diens ruimte mijn ruimte is en andersom. Een diep besef dat alles EEN is.

  8. @Paul&co
   Dank voor de teksten van Lex Persoon. Ging die ooit ’s lezen, wanneer ik wat meer tijd had… Ga ze nu van op Lichtsferen downloaden en printen.
   Dat noem ik geleid worden. Ik zit al een tijdje met een boel vragen en met het gevoel rondjes te draaien. En dan krijg je de antwoorden gepresenteerd in de vorm van een tekst als deze. Mooi!

  9. Graag gedaan Anelle, van Harte welkom nog steeds hoor.
   Het was mijn oude leerschool ooit, waar ik vroeger graag vertoefde, een kleine 25 jaar geleden en er ooit een HBO achtige Chakra Therapeutische opleiding gedaan heb.
   Nu na Lexs zijn persioen heet het Lichtsferen, gedeeltelijke kleine hernieuwde stukjes informatie op hun site te vinden. Op http://www.malva-registratie.nl/pagina2.html vind je nog oude informatie terug, hoe groot het ooit was. Velen kennen dit werk eigenlijk niet en weten niet eens dat de informatie die daar toen behandeld werd nog steeds van daag de dag deel uitmaakt over de gehele wereld heen als informatie. Een diep trance medium is toch heel wat anders dan die doorsnee channelaars die je van alles wijs kunnen maken en elkaar zonder meer kopycatten, en kleine zaken verwarren en magisch willen kunnen veranderen. Veel lees en luister plezier toe gewenst en dat doe ik nog dagelijks met heel oude tapes waarvan ik zelf enkel een bescheiden 500 van de 6400 tapes heb staan.

  10. De ziel heeft geen woorden nodig, die doet gewoon zijn ding. Zoekende naar zijn eigen essentie. Er is een weten in mij die alles overstijgt, alles begrijpt en alles doorziet. Dit weten heeft geen naam, geen dimensie, geen vorm. Het overstijgt alles wat gekend kan worden. Ik ben het zelf. Hier is dan het samensmelten van de ziel met de essentie. Alles is één. Vormen komen en vormen gaan. Ze komen op in mij. Wie ben ik?
   Wat ben ik? Haha, hier is alleen ervaren, het is niet te zien, je kunt het alleen zijn.
   Dat wat is…

  11. @ Paul&Co

   Er zijn heel erg veel mensen die een BDE (Bijna Dood Ervaring) hebben gehad en die aan het einde van de ronde tunnel wit licht zagen… En dat was geen ‘hel'(lagere dimensie) waar ze in terecht kwamen, maar een hogere dimensie (Hemel) waar ze toen in terecht kwamen! (Er zijn hierover zelfs boeken en docu’s over verschenen, gemaakt door wetenschappers).

   Wit licht is niet iets wat je snel zult zien in een ‘hel'(Lage dimensie).

   Een boog-poort staat wel symbool voor een toegang tot een lagere dimensie terwijl een deur (met opstapje/trap) een toegang is tot 1 hogere dimensie. Hoe langer de ronde tunnel (met aan het einde wit licht) des te hoger is de Dimensie waar je dan in terecht komt.

   Zie hier wat informatie over BDE’s:

   Er is goed onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Bijna Dood Ervaringen (BDE) door de nederlandse Cardialoog Pim van Lommel:
   http://www.pimvanlommel.nl/?pim_van_lommel
   “In 2001 publiceerde cardioloog Pim van Lommel in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet over zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen Waarbij de meeste mensen hun lichaam uittreden.
   Het is een authentieke ervaring die niet is te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort.
   In zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’ legt Van Lommel stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn toch zo’n indringende ervaring kunnen hebben. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad.
   Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden. ”
   Bron: http://www.pimvanlommel.nl/?eindeloos_bewustzijn

   “het waarnemen van de eigen reanimatie (uittreding).
   Deze bijzondere bewustzijnstoestand kan optreden tijdens een hartstilstand, dus tijdens een periode van klinisch dood, maar ook bij ernstige ziekte; bij een hersenbeschadiging met coma ten gevolge van een verkeersongeluk of hersenbloeding; bij shock door bloedverlies, bijvoorbeeld na een bevalling; bij bijna-verdrinking (meestal bij kinderen); of tijdens een stervensproces (sterfbedvisioen). BDE’s worden ook gemeld bij depressie, tijdens meditatie of zonder duidelijke oorzaak. Men hoeft dus géén hersenbeschadiging te hebben om een BDE met Uitreding te ervaren!”
   Bron: http://www.pimvanlommel.nl/?bde

   Alleen al in Nederland meer dan 100.000 en wereldwijd meer dan 25 miljoen mensen die een BDE-ervaring hebben gehad:
   http://www.eindeloosbewustzijndefilm.nl/
   Bovendien hebben de meeste mensen die een BDE hebben gehad ook de herinnering dat ze een andere hogere dimensie (hemel)hebben bezocht/gezien!

   Is er leven na de dood? Dr. Jeffrey Long stelt dat gezien het wetenschappelijk bewijs dat nu voorhanden is, het antwoord alleen maar ‘ja’ kan zijn. In de jaren negentig initieerde hij de website http://www.nderf.org, een platform voor mensen die over hun Bijna Dood Ervaringen (BDE) wilden vertellen.
   Pim van Lommel, cardioloog en auteur van Eindeloos Bewustzijn:
   ‘De arts Jeffrey Long heeft in 1998 de website NDERF opgezet om zoveel mogelijk informatie over de inhoud en gevolgen van een bijna-dood ervaring (BDE) te verzamelen. Door een grondige en systematische bestudering van de aldus vergaarde gegevens komt Dr. Long tot de conclusie dat een BDE een bijzondere bewustzijnservaring is die in alle culturen wordt gemeld en niet afhankelijk is van een al dan niet religieus mensbeeld. Een zeer ingrijpende, transformerende en universele ervaring bovendien, die niet te verklaren is op basis van actuele fysiologische of psychologische inzichten. Verder concludeert Long dat wetenschappelijk bewezen is dat de dood niet het einde is, maar veeleer een overgang naar een andere bestaansvorm. Persoonlijk ben ik van mening dat dit inderdaad uiterst waarschijnlijk is, maar dat ‘hard’ wetenschappelijk bewijs vooralsnog ontbreekt. Zijn boek is een interessante en nuttige aanvulling op de reeds bestaande literatuur over BDE.’
   Bron: http://www.uitgeverijarchipel.nl/web/Midden-in-de-wereld/Artikel/Bijna-Dood-Ervaringen.htm

  12. @Paul & Co 10.13
   Dankjewel voor de link naar de Malva-registratie. ’t Lijkt de ‘bibliotheek van Alexandrië’ wel, ben ik een tijdje zoet mee.

  13. @ Roshana

   BDE’s en OBE’s zijn ervarings fases die je kan ondergaan en zelf heb ik vaak het verschil tussen geest en lichaam dan ook ondervonden. Het zogenaamde putje trappen wat je in bed doet met terug schieten in het lichaam kent iedereen wel, maar vaak ook het terug keren en alles zo’n beetje moet aanschakelen beneden de pijnlayer om wakker te worden. Mede door deze eigen ervaring kreeg ik al heel wat jaartjes geleden een boek door een vriend in me handen gedrukt of ik er raad mee wist. Hij had het zelf al een tijdje maar kon er met niemand over praten, aangezien ik altijd al de interesse had voor dingen buiten de maatschappij om wilde ik best daar wel eens naar kijken. Hij vertelde me vaak dat hij spontane uittredingen had en vaak van genezijde werd aangevallen, hard gelach en andere parasitair gedrag, maar nu een boek van van een Robert A. Monroe. ‘Journeys Out of Body’. Al gauw was ik omdat ik zelf bepaalde dingen ervaarde die ik niet thuis kon brengen en er over praten eindige eerder bij een psychiater dan ik er net als die vriend er wat aan had. Aan Robert A. Monroe’s boek heb ik veel aan gehad en die heb ik menig keer uitgeleend aan anderen die met het zelfde probleem zaten. Ik ontdekte dat je helemaal geen drank of drugs nodig had om OBE’s op te wekken. Zeker toen ik een cursus ging doen voor Diep Trance Meditaties. Na een flink aantal eigen OBE’s heb ik bepaalde dingen gezien van ben ik nou gek of is het de gehele waarheid?! Gelukkig kon ik dat delen met verschillende mensen om me heen die na het lezen van Roberts A. Monroe tot de zelfde resultaten waren gekomen. Voor ik het wist had ik zijn boek ‘Far Journeys’ net bij de boekhandel opgehaald en ontdekte dat er een hele tape cursus ‘Hemi-Sync-Gate way’ was van 7 Delen met elke 6 Tape xxperience. Wow we ontdekten dat er al veel meer mensen waren die van alle leeftijden en ongeacht opleiding dit soort zaken konden serieus ervaren. Alleen vielen er een grote groep af die met de tapes niet uit de voeten konden komen of niet geheel volgens Monroe’s aanwijzingen de OBE’s goed onder de knie hadden genomen. Men hield er heel nare ervaringen aan over. Roberts laatste boek ‘Ultimate Journey’ ging er dus bij mij als zoete koek erin. Alleen de ervaring er achter dat de wereld die er achter stak nog veel groter was dan mijn stoffelijk bewustzijn dat kon bevatten was enorm. Het werd te veel aan kennis en inzichten, ook aan wat er precies zich allemaal afspeelt is indrukwekkend te noemen. Er werd aan alle kanten aan me getrokken, kreeg een andere baan, andere energieén om me heen en andere situaties op aarde dat ik me er niet veel meer mee bezig kon houden. Roken, drugs, sex en alle geld van de wereld kwam niet eens in de buurt, wel een ludieke ervaring die je met anderen kon delen die het ook deden.

   http://www.monroeinstitute.org/about/robert-monroe/

  14. @ Paul&Co

   Het is niet de bedoeling dat je Ziel/Geest (deels) uit je lichaam treedt OBE’s (Tenzij je overlijdt of een BDE hebt), omdat er dan ruimte vrij komt in je lichaam en er dan allemaal negatieve entiteiten in jouw lichaam kunnen kruipen en je lichaam dus ‘bezeten’wordt door die negatieve entiteiten.
   Vervolgens wordt je dan ‘schizofreen’… Wat hetzelfde is als ‘bezeten’ zijn.

  15. @ Roshana

   Daar hoef je niet bang voor te zijn, er is nog altijd een geleide geest aanwezig en weet je ’s nachts doe je het zo vaak onbewust dat je het niet weten wilt. Als je maar weet hoe je handelen moet. Vergeet dat een lagere entiteit niet goed uit de weg kan met een lichaam van een mens die van hoge trilling is, ook wanneer dit persoon in kwestie geen gebruik maakt van drank of drugs. Iemand die gezond en wel is zal alles naar behoren functioneren, Khundalini, Chakra’s en Aura. Behalve wanneer men zich inmengt met angst, lagere trillingen, drank en drugs raken deze energie stromen geblokkeerd en zullen er gaten ontstaan in de aura waardoor het voor deze entiteiten des te makkelijker wordt om bezit te nemen van het lichaam.

   Lees de boeken maar eens door van Robert A. Monroe dan zul je ineens ook het onbewuste van je nachtelijke eigen ervaringen gaan begrijpen. Elke nacht dat je slaapt en uittreed ga je al inprincipe een beetje dood. Probeer maar eens het verschil tussen lichaam en geest te voelen, op je bed of bank gaan liggen en dan 1 voor 1 al je zintuigen uitschakelen en niet in slaap vallen. Je kan je zelf dan niet meer bewegen en voelt heel sterk hoe zwaar de zwaarte kracht van de aarde is, je astraal lichaam zal heel makkelijk loskomen en voor je weet sta je naast je lichaam in die zelfde kamer.

  16. @Paul&Co

   Wanneer je gaat experimenteren met het gedeeltelijk uitreden van je Ziel/Geest uit je lichaam… Komt er ruimte vrij in je lichaam, waardoor negatieve entiteiten dus in je lichaam kunnen kruipen (vanachter) en de negatieve entiteit dus bezit kan nemen van jouw lichaam… Met als gevolg dat je ‘schizofreen’/’bezeten’ wordt.
   (Als je gaat slaapwandelen en niet weet wat je toen gedaan hebt, heb je dus echt een probleem).

   Negatieve entiteiten in een lichaam zullen altijd de trilling van het lichaam verlagen. Alleen de lichamen van zielen met een heel hoge trilling zullen niet zodanig verlaagd worden dat het ernstige gevolgen heeft.

  17. 10.20 Roshanna
   U heeft veel kennis over uittreding. Maar heeft dat zelf ook eens gedaan?
   Ik weet dat niet iedereen zomaar kan experimenteren met uittreding. Het is alleen mogelijk als je in evenwicht bent niet + of -, maar in 0 (Evenwicht, Eenheid, God). Vanuit de Natuur gezien is punt 0 waar alle dimensies naar toe leiden om weer een te worden met de Eenheid. Alles in de Natuur heeft een 0 punt (mens, plant, dier, mineraal). Ook wanneer je schept komt je in die 0 punt terecht. In dat punt is Echt Alles mogelijk. Het gevaar zoals je noemt zit dat je wil uit treden in + of -. Dat is zeker niet aan te raden. Uittreding,Tijd en Ruimte reizen het is om het even gebeurt in punt 0. Als de pesoon er niet klaar voor zal het hem vaak niet lukken, wat die ook probeert. Besef ook dat alleen Liefde (+) niet voldoende is om idg uit te treden ook alleen Angst(-) baat niet op uit te treden. Beiden kanten van de medaille moet je opschonen om tot 0 te komen. Dus niet alleen Liefde geven maar ook je Angsten onder ogen durven te zien en daarmee in reine komen. Ik heb geen ervaring met het bovennatuurlijke, maar ik ken mensen die dat kunnen. En wat Paul zegt, heb je eenmaal zo’n uittreding ervaren en ben je ongeschonden teuggekeerd. Dan ben je er klaar voor en kun je hulp vragen van uit de Kosmos om je verder op weg te helpen met zoektocht. Onthoud: zo Boven, zo Beneden. En vergis je niet entiteiten boven (goed en kwaad) zijn net zo als levende zielen (goed en kwaad) hier op Aarde. Daarom is Aarde een goede leerschool om veel ervaring op te doen met vele zielen van allerlei oorsprong. Dus uw omgang met wie dan ook op deze aardkloot is altijd behandelen zonder aanzien des pesoons. Uw ervaringen hier kan je goed ten pas komen Boven. Onderzoek zelf. Succes.

   Een laatste punt het overdenken waard: geen enkele entiteit of ziel is goed of kwaad. Wat u wil scheppen en/ervaren doet u altijd zelf. En wat u schept komt altijd weer bij u terug. En of die schepping goed of kwaad is, is ook uw keuze.

  18. @Lezer, ervaren hier en gebruiken boven? Misschien zijn we al boven. Boven mij is minder dan onder mij. Daar zit ook Moeder Aarde nog eens tussen…
   Zo boven zo beneden, zo macro zo micro. Er is geen boven en onder, wat een wonder.

  19. @ Martijn

   Daarom dan ik nog wel ondersteboven van je ben hoor! en graag je nog eens achterstevoren wil tegen komen in voor en tegenspoed!

   @ Lezer

   Namasté broeder… 😎

  20. Achterste voren of op de kop, 0 blijft 0 en dat is het. 0 heeft een binnenste en een buitenste met een dun randje, zie je? 00000 Eén ei is geen ei, twee is een half ei, drie ei is een paasei. Daar halen we de drie eenheid erbij.
   0 is the fool, de dwaas in tarot. Prachtig, de 0 staat ook voor o, oohh ja, oohh wat mooi!

  21. Martijn,
   gefeliciteerd dat je iets schept uit het Niets. Voel de Blijheid, de
   Vreugde, de Vrede, de Liefde dat is ook Nulpunt Energie. 😉

  22. Van nullen zul je nooit rijk worden Martijn, de Grieken wel, die doen al nul jaren niks anders dan niks creëren. Want dat is ‘het land’ van alles en niets. Ik zou er zo gaan wonen als het aan mij lag. Alleen de lullen met enen mogen dan weer niet mee doen, van hun worden we alleen maar armer. Een nul is altijd nog het midden van alles.
   En daarom dat ik nu zo graag een ‘NUL’ wil zijn, jij ook?!

  23. Ja, 0, dat is toch waarachtig prachtig? Zonder 0 niets anders. 0 is de basis waaruit alles geschapen wordt, zelfs planeten nemen deze vorm aan. Rond, ik hou van rond.
   Of cellen natuurlijk, met van binnen informatie hoe het met de buitenwereld moet omgaan, in een teamwork van een jewelste spelen ze hun spel. Daar bestaan wij uit, mooi he die 0.

  24. @Lezer

   Ik heb genoeg eigen ervaringen en kennis van de ervaringen van anderen om te weten dat het alleen de bedoeling is dat je uit je lichaam treedt wanneer je overlijdt/een BDE hebt.

   Uittreden en dan in het in het Goddelijke ‘0’ komen kan alleen door je lichaam te verlaten en dus te overlijden.

   Uiteraard hoef je dat niet van me aan te nemen…
   Maar ik heb je dan tenminste gewaarschuwd voor wat er wel zou kunnen gebeuren als je gaat experimenteren met uittreden.

   Gedeeltelijk uittreden (dus dat de ziel/geest deels naar voren uit het lichaam hangt) kan ook komen door (langdurige) diepe meditatie/trance, of doordat de persoon eigenlijk niet meer hier in het lichaam wil zijn maar in een betere dimensie… Dus bijvoorbeeld wanneer iemand zelfmoord-neigingen heeft. Vaak door Leed en Trauma’s.

   Diegenen in deze en lagere dimensies die voor het Duister hebben gekozen, veroorzaken opzettelijk leed en trauma’s bij andere (onschuldige) mensen omdat ze weten dat hun slachtoffers daardoor deels uit hun lichaam treden en negatieve entiteiten daardoor bezit kunnen nemen van het lichaam van hu slachtoffers.(‘Bezetenheid’=’Schizofrenie’)
   Zie bijvoorbeeld de informatie hier:
   http://secretarcana.com/hiddenknowledge/monarch-programming-mind-control/
   http://www.wanttoknow.nl/boeken/familie-van-licht-familie-van-duisternis-3/
   http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html
   Er bestaan dus helaas echt negatieve entiteiten. Alle entiteiten waren van oorsprong wel zuiver. Helaas koos niet iedereen ervoor om zuiver te blijven.

  25. Dezelfde informatie vanuit een andere bron:

   “Niet bij iedereen is de ziel goed genoeg geintegreerd in zijn of haar lichaam. Bij sommige mensen hangt de ziel zelfs half uit hun lichaam. Soms door traumatische ervaringen, in andere gevallen uit gewoonte. Dit kan prettig zijn, maar vaker is het beter om volledig aanwezig te zijn in het hier en nu. In Healingmedicine I vullen we onze basis (fundament) met energie, zodat we ons weer thuis voelen in ons lichaam en ons eigen leven. We harmoniseren de energie en roepen de ziel terug naar het lichaam. Hierdoor staan we steviger en zijn we beter in staat om meer te genieten en situaties in ons leven het hoofd te bieden.

   Dit Healingmedicine is bijzonder geschikt om toe te passen bij mensen die ernstig of langdurig ziek zijn (geweest). Door het Healingmedicine I toe te passen, krijgt het hele lichaam extra kracht toegevoegd en kan de ziel weer worden geleefd. Hierdoor komt de eigen genezende stroom weer op gang en wordt het lichaam weer krachtiger.”
   Bron: http://www.siberischsjamanisme.nl/start.php?id=200329

   “Tijdens Healingmedicine I hebben we onze ziel teruggebracht naar het lichaam. In dit deel van de workshop werken we aan het Protection Field, deze kan namelijk behoorlijk te lijden hebben gehad gedurende het leven. Om in balans te zijn en onze soul geïntegreerd te houden, is het gewenst en zelfs noodzakelijk dat het Protection Field stevig is. Hierna zijn we beter in staat om onze eigen energie te behouden en in te zetten voor doelen die we zelf na willen streven.

   Als we energieën van anderen in ons systeem niet af kunnen voeren of ons er niet tegen beschermen, kan het onze harmonie verstoren en ervoor zorgen dat we niet dichtbij onszelf kunnen blijven. Als de energie van de ander blijft hangen kan ook onze reactie hierop blijven bestaan. Als je erg gevoelig bent kunnen niet eigen energieen je ook beinvloeden in je beslissingen, zelfs in je gezondheid.”
   Bron: http://www.siberischsjamanisme.nl/start.php?id=200330

  26. @Roshana
   Ik kan mij helemaal vinden in je uitleg.
   Hieronder enkele fragmenten uit het essay van Joël Labruyère’s “Judas,Ignace et l’ordre mondial” dat ik voor WTK vertaalde. Maar, omdat ik de buik vol had van de Jezuïeten, vroeg ik Guido om het allemaal zo te laten.
   “De aardse autoriteiten zijn slechts de afgezanten van occulte hiërarchieën die in andere dimensies leven, zoals bv. de spirituele entiteiten van Mars die volgens Rudolf Steiner, massaal in de subtiele lagen van de aarde zijn geland, tot in ons onderbewustzijn en dit sinds de 19de eeuw.
   Kijk naar de fysieke staat van hun planeet : Mars. De entiteiten van deze zone leven niet in een biologisch milieu als het onze. Zij kunnen naar een organisch lichaam verlangen op de manier dat wij een auto gebruiken, maar hun wereld is anders. Om ons lichaam beter te kunnen infiltreren, vernietigen deze geesten vooraf ons natuurlijk milieu dat ons bescherming biedt. Zij hebben de analystische geest vergroot teneinde de materialistische beschaving te vestigen, die de Aarde sinds twee eeuwen veroverd heeft. Het zijn hyper intelligente spirituele wezens waarvan onze geleerden, wetenschappers, wiskundigen en technici de onbewuste mediums zijn. Wetenschap en techniek dienen hun veroveringsplan. De organische natuur is voor hun van geen enkel nut, integendeel, zij hoort geslecht te worden zoals een virus de immuniteitsbarrière vernietigt om een organisme binnen te dringen.
   Er bestaan drie belangrijke machtscentra, in overeenstemming met de drie innerlijke energiecentra bij de mens, aan dewelke deze egregoren hun geestelijk voedsel onttrekken. Zolang men dit systeem van energetisch vampirisme, vanuit het onzichtbare, bij de mens niet begrijpt, zal men niets van politiek begrijpen. De wereldpolitiek laat zich slechts door deze energetische redenen verklaren én door de spirituele oorlog tussen de vampiristische lobby’s. Van hoog tot laag in het zichtbare en onzichtbare, heerst een uitbuiting van de energiebronnen, voornamelijk van de waardevolle essence uit de mensenziel. Deze specifieke essence laat de onzichtbare egregoren toe zich op abnormale wijze in gene zijde te handhaven. Dit dankzij energetische voedingscentrales die de collectieve emoties en gedachten van de mensheid opzuigen. Destijds ging het over magische godsdiensten (godheden), tegenwoordig over de cathodische en mediatieke godsdiensten (vert.: tv en nieuwsmedia).”

  27. @ Roshana 10.29

   Half buiten het lichaam zitten heeft meestal te maken wanneer mensen na een poging van zelfmoord of door middel van een auto ongeluk of door gebruik van medicijnen maar ook hard drugs. Entiteiten die vampieren heeft meer te maken wanneer de chakra’s en of de aura schade heeft opgelopen waardoor er holes ontstaan zijn. Meestal zit de ziel dan half in het schouderblad chakra geblokkeerd op de khundalini stroom. Dit is wel te corrigeren wanneer men terug wordt gezet op de nul merdiaan in combinatie van een volledige lift-up/down behandeling. Eerst dient aura en chakra van het fysieke en astraal dubbel lichaam in balans te worden gebracht en dan kan de ziel veilig terug worden geplaatst. Niet even een makkelijk klusje wat er komt wel meer bij kijken dan het zomaar even doen. Als ex Malva Therapeut weet ik heus wel waar ik over praat.

   BDE’s en OBE’s heb ik zelf al zovaak mee gemaakt, wil je niet weten, dat ik er absoluut er geen angst voor heb.

  28. @Paul&Co

   Een Bijna Dood Ervaring (BDE waarbij je tot aan je rode-chakra uit je lichaam treedt en een open deur of tunnel naar een hogere dimensie of poort naar een lagere dimensie ziet) maakt 1 ziel/geest (meestal) maar 1 keer in zijn/haar leven mee. De volgende keer dat diezelfde ziel/geest zoiets ziet en uit het lichaam treedt, is namelijk wanneer hij/zij het lichaam helemaal verlaat (dood gaat).

   Het gaat er niet om of je bang bent voor het experimenteren met gedeeltelijk uittreden… Het is gewoon niet de bedoeling dat je je lichaam (gedeeltelijk) verlaat (Tenzij bij een BDE / het overlijden)… Ook omdat je lichaam dan ziek wordt/afsterft.
   Het ‘uittreden’ in een droom is overigens wel wat anders.

 8. Ik ontving dit gedicht in 2000: De paradox van de tijd.
  Ergens is het altijd eerder, zijn de dingen al gedaan, ergens is het altijd eerder, zijn de dingen al ontstaan.
  Ergens is het altijd later, moeten dingen nog gedaan, ergens is het altijd later,moeten dingen nog onstaan.
  En dan staan we hier in ’t heden, waar de dingen worden gedaan, ja dan staan we hier in ’t heden, en we gaan er tegen aan.
  In God’s rijk is altijd vrede, in God’s rijk is er geen tijd. In God’s rijk is enkel vrede, en dat gaat door tot in eeuwigheid.
  Jozina

  1. Mooi gedicht.
   Mijn antwoord in 3d wordt tijd als ‘begrensd’ ervaren. Tijd is dan liniair bijvoorbeeld vanaf geboorte tot dood. Tijd wordt ‘begrensd’ ervaren door verleden heden toekomst. Allemaal door ons verzonnen om de wereld om ons heen te kunnen verklaren. 3d is verdichting materie. Lichaam is onderbewustzijn (onbewust). Ziel is bovenbewustzijn. Pas als lichaam en ziel verbindt ervaar ik de geest. Word ik verlicht en maak ik deel uit van de Eenheid. De eenheid(geheel) is altijd meer dan de som der delen. En als ik eenheid ervaar sta ik boven ruimte en tijd. Dan zit ik met mijn bewustzijn in 4d of hoger, want 3d is onbewust en 4d of hoger is bewust.
   In 4d en hoger is tijd ‘onbegrensd’. Omdat de Eenheid(God) Ruimte en Tijd heeft geschapen. Omdat ik deel uit maak van die Eenheid(God) door mijn 4d bewustzijn. Dan heb ik ook meegeholpen met de schepping van Ruimte en Tijd. Ik sta net als God boven Ruimte en Tijd. En dan pas ervaar ik (ben ik me bewust) constant in het Hier en Nu te leven.
   Vooral mij niet geloven.

   Ook dit tijdloze kan vanuit een andere invalshoek ervaren worden. Gooi alles uw hele matrix overboord. Doe net alsof u net op Aarde gevallen bent zonder ook maar iets van uzelf of Aarde te weten.
   Bent u man gedraag u als een vrouw. Bent u volwassen gedraag u als een kind. Bent u serieus gedraag u niet serieus. Doe gewoon eens anders wat u gewend bent te doen. Principes weg ermee! Hoezo? Ascensie, bewustwording, verlichting hoe je ook noemen wil is voortdurend jezelf bewust VERANDEREN tot je een VOLLEDIG mens bent. Laat het TOESCHOUWER zijn los MAAK U DEEL VAN HET GEHEEL. Ga met de STROOM mee. U wordt HOOFDROLSPELER in uw eigen geregiseerde SPEL. Gewoon DOEN. En voelt het al LEKKER. Elke keer kunt u eigen SPEL veranderen en spelen. Niets is leuker uw eigen sleur te doorbreken? Ik weet niet hoe ik dat moet doen? Onzin? Ga u gevoel achter na. Er zijn genoeg rollen te verdelen en spellen te spelen. Hoezo? We leven met 7 miljard op Aarde iedereen speelt zijn eigen spel. Nou dan, gaan met die banaan?
   En wat ik u voorkauwt is ook maar mijn SPEL. Waarin u geloof dat is u Leven. En de schepper bent u zelf. Ik was zo druk met dit schrijven bezig en ervaar de tijd dat ik dat opschreef als tijdloos. Succes.

 9. Een heel eng stukje. Alweer een soort oordeel over mensen die niet in die zogenoemde
  5 d zitten. Kijk naar de wereld om je heen. Er is veel haat en nijd en dan een beetje wegzweven ?? Ik ben al blij dat ik elk mens zijn plekje op aarde gun. Maar gun mij er dan ook een. Onvoorwaardelijke liefde is een term die me kriegelig maakt. Er zijn mensen die me het licht in de ogen niet gunnen. Daar wil ik gewoon niks mee te maken hebben en die heb ik niet nepperig lief omdat dat moet van de 5 d examen.

  1. Hendrik tielemanse
   Als je 5D georienteerd bent raakt een lagere frequentie je niet , tenzij je dat zelf wilt. Je kunt dus iedereen liefhebben zonder “weg te zweven”. Bezie de sorus van de lagere frequenties met mededogen. En dat andere mensen jou het licht in de ogen niet gunnen is hun tekortkoming, waarom zou het jou tegenhouden hen lief te hebben? Te bezien met compassie? Daar wordt jij toch niet minder van? Zodra je inziet dat we allen een mensheid vertegenwoordigen is elke haat of nijdgevoel naar de ander een haat of nijd gevoel naar jezelf, dat zou je toch niet moeten willen? Dat heeft verder niets met nepperige liefde te maken, tenzij je jezelf nepperig lief hebt.

  2. Beste Hendrik Tielemanse, natuurlijk heb jij ook een plekje waar je kunt vertoefen, niet iedereen apprecieert dat. Dat kom je inderdaad wereldwijd tegen, veel mensen denken dat ze hoog van trilling zijn maar hun EGO regeert en laat te wensen over, ze willen macht en eerzucht hebben over de ander, terwijl de ander er reeds en allang daar aanwezig is. Men kan dan terug schakelen naar een lagere frequentie om te helpen tot op elk niveau van aardse bewustzijn. 5D is het er gewoon weten dat je er al bent en er midden in zit, dat je geen aanloop meer hoeft te maken naar de overkant van de sloot, want je zit al aan de overkant voor jou en niet voor de ander.
   Onvoorwaarlijk lief hebben doe je van uit je hele wezen, van kruin tot aan je tenen, vanuit je 3D lijf tot aan je ziel, maar niet enkel van uit het grofstoffelijke hart gebeuren waar iedereen zo van uit ambieert.

  3. Yes Paul! Heel mooi, van kruin tot ziel, vergeet aarde niet. Zij is er voor ons om dit te ervaren. Liefde voor allen, niet voor alles wat ze manifesteren. Sommigen kunnen er een mooie rommel van maken in 3d. Maar van binnen zijn ze niet rot, dat kan helemaal niet, anders zouden ze niet leven. Heb daarom je naaste lief, ook de grootste vijanden want van binnen zit er toch een ruwe diamant die ooit geslepen zal worden tot een schitterend fenomeen.

  4. Hallo Hendrik,

   Ik voel helemaal met je mee. Je schrijft ‘Ik ben al blij dat ik elk mens zijn plekje op aarde gun’. Dat is de crux van alles. De echte crux.

   Al het andere is puur persoonlijk, en heeft niets met ‘de grote transformatie’ op aarde te maken. De 1 wil graag innerlijk in een bepaald gebied zijn, en een ander kan het zich niet schelen. Het leven op aarde kan dat prima verdragen.

   In het e-boek ‘De werkelijkheid van het Overvloedsprincipe’, wordt ook een streep gehaald door ‘onvoorwaardelijke liefde’: http://equi-place.net/index.php?p=home&s=contact

  5. Zo is dat er is voor iedereen een plekje hier op aarde. Als we dat eens zouden beseffen dan zijn we er. En zo’n loze kreet als onvoorwaardelijke liefde is geforceerd vind ik persoonlijk. Uiteraard mag ieder dat zelf weten.

 10. Uiteindelijk komt elke dimensie op in ons bewustzijn. Wees bewust en laat het zijn.
  Bewustzijn is dat waar alles in opkomt en in vergaat. Allemaal slechts tijdelijk van aard.

  1. Behalve je Ziel natuurlijk.. Maar die wacht geduldig op de Grote Hereniging..

 11. heel goed verwoord LEZER, heel duidelijk, voor mij althans,want ik leef al een hele tijd(?) in HET NU, DUS NU = voorbij, ben Nu weer in het NU

 12. Ik wilde heel graag die tools op mijn MP3 zetten want het klinkt heel bijzonder.
  Nu ben ik niet zo goed met computers eigenlijk. Ik heb Media Player en die bestandjes zijn voor Quick time player. Hoe kan ik die dan op mijn MP3 krijgen?
  Dat gedicht van Jozina is trouwens heel mooi.

 13. Je kunt je afstemmen op frequenties. Bv. overvloed. Alleen, wat doe je er mee?
  In mijn tienertijd wou ik rentenier worden en een Ferrari. Sommigen blijven dit willen en zitten op een bepaald level van intelligentie. Anderen laten zo’n verlangen los en veranderen het in andere verlangens. Bv. erkend worden in wat je doet of zo.

  Ik heb een verlangen, dat is dat ieder mens zijn leven mag invullen zoals hij of zij het wil, zonder er een ander mee te schaden of lastig te vallen. Van een hogere intelligentie dus, meer bewust geworden mensen, beschaafde mensen die, aan de ene kant niet alles van je afpikken door hun regeltjes en aan de andere kant niet door armoede.

  Een sociale hoog intelligente wereld, waar vertrouwen kan zijn naar elkaar i.p.v. achterdocht. Elkaar helpen i.p.v. afzeiken. Samen brainstormen i.p.v. elkaar brainwashen.

  Daarom, heb je naaste lief, ook als ze er naast zitten. Het tij keert, alles is veranderlijk. Alles is mogelijk. Alles is kwantumfysica.

  1. Alles is er al, we kunnen creëren wat we willen. Let’s do it!

  2. @Bv. overvloed. Alleen, wat doe je er mee?

   Als je hem niet vanuit ik bekijkt, maar vanuit ik-in-wij, dat weet je wat je er mee kunt: elkaar toegang geven. Simpelweg toegang tot leven, dan kan ieder het eigen leven leven. We are all invited on this planet. Zie de kop op mijn site: astridvantriet.nl

   En inderdaad. Alles is er al. We kunnen elkaar dus zonder meer toegang tot leven bieden. Kost niets. Echt niets. Alleen even anders kijken en dat ook communiceren.

  3. @Alles is er al, we kunnen creëren wat we willen. Let’s do it!

   Hoi Martijn, I am in. Als je dit vanuit ik-in-wij bedoeld, dus niet vanuit ‘we kunnen allemaal mooie dingen voor arme mensen doen’ of zo. Maar puur vanuit ik-in-wij, then I am in.

   Hier wat uitgebreider beschreven wat ik hiermee bedoel: http://astridvantriet.nl/index.php?hoofd_id=252

   Is er iets concreets wat je wilt laten ontstaan?

   Astrid

  4. @Een sociale hoog intelligente wereld, waar vertrouwen kan zijn naar elkaar i.p.v. achterdocht.

   Dit vertrouwen komt er, als de ervaring er komt.
   Er is geen sociaal hoge intelligentie voor nodig.

   Er is een ervaring nodig.
   Die ervaring kan je elkaar bieden.
   Dan kan de ervaring bij mensen innerlijk worden.
   En dan kan die zich vanzelf verder voortplanten.

  5. @Marijn

   @afstemmen op frequenties. Bv. overvloed

   Overvloed is een besef. Het besef dat er Overvloed IS. Dat is er AL. Overvloed neem je waar. Overvloed is een keuze vanuit jouw innerlijk. Je kunt Overvloed alleen beleven wanneer je besluit haar te willen waarnemen en je niet langer te laten afleiden door illusies (wat niet wil zeggen dat er in jou geen illusies meer zijn). Het is een keuze je te laten aanraken door de resonanties van Overvloed?

   Overvloed Leven
   Overvloed Leven is een besef gebaseerd op een innerlijke keuze. Het kan heel ontnuchterend zijn Overvloed te Leven. Hier zijn alle verhalen en illusies doorzien en vragen om losgelaten te worden. Niets om je meer aan vast te houden. Zodra je vanuit Overvloed Leeft komt in jezelf alles aan het licht dat je weerhoudt te Leven en het Leven te Laten Leven, te laten stromen.

   Leven vanuit Overvloed is er al en wacht ook op jou!
   We Are All Invited…

   @Een sociale hoog intelligente wereld, waar vertrouwen kan zijn naar elkaar i.p.v. achterdocht. Elkaar helpen i.p.v. afzeiken.

   Emoties als wantrouwen en achterdocht zijn diep ingesleten als gevolg van eeuwenlange ervaringen met onbetrouwbaarheid en onderdrukking, en ervaringen met elkaar in de steek laten. We laten elkaar diep in de steek en dit heel dichtbij in onze eigen directe verbindingen. Zodra we dit omdraaien en elkaar betrouwbaarheid beschikbaar stellen (betrouwbaarheid en vertrouwen bieden dus) zal eenieder opnieuw in vertrouwen groeien. Omdat de ervaring van vertrouwen geboden wordt. Emoties als wantrouwen en achterdocht (en jaloezie) hoeven niet ontstegen te worden.

   http://hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=22

  6. De kracht van de ervaring van bedding, vertrouwen, sámen als rol in de genezing van kanker:
   http://vimeo.com/31752459

   Een verhelderende lezing van Caroline Markolin. De grondlegger van German New Medicine toont aan dat kanker een biologische en logische reactie is van het lichaam op een plotseling en onvoorzien conflict.

   Deze inzichten gelden voor alle ‘ziektes’. Niet alleen in het geval van kanker. Alle onbalans is een biologische en logische reactie van het lichaam. Ook psychische, emotionele, en spirituele onbalans.

   In deze video borstkanker bezien vanuit een ander paradigma.

 14. Grenzeloosheid, eeuwige duur en beweging…. De rest mag als illusionair bijverschijnsel via schaduwen op een lichtgevende muur worden losgelaten.

 15. Ik ben 49 jaar en volgens een een dame een levende engel ben ik aan mijn laatste leven toe.
  Mijn vader is een maand geleden gestorven en dat heeft me het gevoel gegeven dat er meer is.
  Dit heeft me er toe aangezet naar een dame te gaan die met het spirituele leven bezig is. Mijn buikgevoel had me deze boodschap gegeven. Dit heeft me enorm goed gedaan. Ik ben beginnen lezen en zo ben ik op deze site van het dimensionale terecht gekomen. Mijn ogen zijn open gegaan en besef nu dat ik echt nooit geleefd heb. Dit probeer ik nu te veranderen.

 16. Ik heb in februari 2010 de vijfde dimensie ervaren, op de avond van de grote aardbeving in Chili…toen werden alle dimensies door elkaar geschud zeg maar…doordat ik geboren ben met een bewustzijn dat resoneerd in de vierde dimensie,ben ik heel mijn leven bezig geweest,om me voor te bereiden op het overgaan naar wat ze de vijfde dimensie noemen hier.
  Doordat ik in die nacht ook een bepaald punt bereikt had, in mijn ontwikkeling, werd er dus iets getriggert in me…
  Ik heb ongeveer drie weken in die “staat” mogen verblijven, voordat ik weer terug “zakte” naar de vierde dimensie…wat ik gezien en gevoeld heb..overtreft alles wat ik ooit op internet heb gelezen…
  Blijkbaar was het nog niet mogelijk om in die toestand te blijven…want ik merkte meteen, dat ik een hele sterke invloed had op mijn omgeving…slechts door aanwezig te zijn…mensen voelden iets, wat ze niet konden verklaren…en wat doen mensen in de lagere vibraties dan…angst en agressie tonen…
  Later wist ik, dat de aarde er nog niet klaar voor was…of zeg maar beter, de maatschappij.
  Ook werd ik direct helemaal gezond, alle kwaaltjes en problemen, verdwenen in een dag of twee,de nieuwe hartenergie stroomde door mijn lichaam..ik kon haar oproepen, door er slechts aan te denken…en voelde die zo sterk, ik kon haar ook aan anderen laten voelen.
  Wat me later opviel, is dat ik de laatste jaren steeds minder ziek ben…griep krijg ik niet meer…mijn lichaam blijft jong en strak…en mijn geestelijke ontwikkeling lijkt wel uantumsprongen gemaakt te hebben, als ik nu terugkijk naar 4 jaar geleden en nu…lijkt het wel een totaal ander leven wat ik toen had…en dat is het ook, maar niet uiterlijk…alles komt van binnen.
  Ik heb alles binnenin mezelf gezocht altijd…mijn kijken en ervaren naar buiten toe…was slechts een hulpmiddel.
  Ik las eens een stukje ergens in een boek jaren geleden…er was nog geen internet toen, iemand schreef:
  Zoek je eigen cirkel, en als je die gevonden hebt, dan kun je je kern vinden, en vanuit daar, kun je zijn wie je bent…
  maar ik had toen al uit mijn eigen een andere conclusie getrokken, onbewust natuurlijk, maar ik zag het achteraf…
  Ik zei tegen mezelf: zoek je eigen kern…en kijk naar wat jouw “pad” omringt,en zie wat er zich binnen jouw “cirkel” bevind.
  Hoe je dat kunt interpreteren, moet ieder voor zich bepalen.
  Waar het op neer komt is dat er geen workshop, geen goeroe, geen geloofsovertuiging, of wat dan ook hier op aarde, jouw antwoorden kan geven, of helpen jezelf te overstijgen, er is er maar een die dat kan, en dat ben jezelf, en er is maar een manier…de weg naar binnen, en die begint altijd hetzelfde voor iedereen, en dat is beginnen met de vraag te stellen: Wie en wat ben ik?
  En daar haken de meesten al af.
  Alles draait om bewustzijn…en dujrven de confrontatie met jezelf aan te gaan, een andere weg is er niet.
  Er komen geen aliens ons redden, god daalt niet neer op aarde, jezus komt niet terug,en de derde wereldoorlog komt er niet aan.
  De vijfde dimensie, is de staat waarin je puur bewustzijn bent…zonder de dualiteit, zonder schuldgevoelens…je hebt kennis door puur weten…alle antwoorden, komen vanuit het “niets” direct in je…zelfs je denkproces is er niet meer…mijn gedachten waren weg…het was muisstil in mijn “hoofd”, ik was er helemaal verwonderd van,de dialoog met mezelf was er niet meer…en in mij, was het heelal, zo voelde en zag ik het letterlijk, als ik probeerde mijn denken te gebruiken…zag ik alleen maar het heelal en de sterren in mijn hoofd…want daar “was” ik in feite…overal…hier op aarde, maar ook daar…alles was in mij.

  1. Ik heb zelf ook e.e.a. ervaren mbt verschillende dimensies. Als klein kind, en een aantal malen daarna als laatste in 2013.
   Het mooiste vond ik de ervaring van het een zijn met een allesomvattende liefde. Niet in woorden te beschrijven maar een woord wat er in de buurt komt is gelukzaligheid. Mijn les hieruit voor dit leven is liefhebben, delen en dankbaarheid.
   Het is er allemaal binnen in ons en een ieder volgt een ander pad. Er zijn veel mooie voorbeelden van imo verlichte mensen zoals Ghandi, Sai Baba, John Lennon, Michael Jackson, Charlie Chaplin en Bob Marley die hun werk doen (en deden) met het helpen bewust worden van anderen.
   Zo ook sites als Want To Know.
   Ieder heeft zijn eigen manier. Dualiteit in die zin van: wrok, haat, angst, boosheid is bij mij zo goed als weggevlakt. Voor mij is het gewoon zijn en helpen met verspreiden van liefde ook door duistere zaken naar het licht te halen en helpen met mensen bewust te maken. Voor mij is het dus niet alleen mijzelf, maar juist vooral de verbinding met anderen. Er zijn imo op aarde slechts mogelijk een handje vol perfecte mensen die niet bijdragen aan de belasting en vernieling van de aarde. Verandering begint met ons zelf. Andere helpen is ook jezelf helpen beetje bij beetje te groeien, ook groeien in duurzaamheid. Denk aan papier, katoen, plastic, mobieltjes, wifi etc. Wie is hier vrij van?
   De ervaringen met de dimensies zorgen ervoor dat je geen competitie met anderen hoeft te voeren en niet of nauwelijks de neiging hebt om anderen te beoordelen en laten je inzien dat we allen bij elkaar horen. Een ander pijn doen is het pijn doen van jezelf. Wat betreft WW3, sommige op aarde kennen niets anders dan oorlog o.a. de jong volwassenen en de kinderen van de Palestijnen. Er is voor de mensheid veel werk te verrichten, veel lessen te leren en vooral veel te groeien in bewustzijn en in de liefde voor elkaar.

  2. Osho, ik had graag een definitie wat men algemeen onder de 5e dimensie begrijpt. Volgens mij heeft daar iedereen zijn eigen ‘dimensiegevoel’. Voor mij is het duidelijk dat je als je geestverruimende middelen gebruikt, dat je je dan in een andere ‘dimensie’ waant. En je hebt momenten van ik weet het allemaal….maar soms denk ik dat er daarin veel wordt overdreven. Of ik ben al sinds mijn geboorte in de 5e dimensie…en dat geloof ik niet. We zijn hier om in deze dichtheid te leven, leven we in een andere dichtheid, zijn we er niet meer. Ons lichaam is voor deze dimensie geschapen. En hoe je die dimensie wilt noemen….maakt niet uit. Uiteindelijk zit alles in ons koppie.
   Btw aarom heb je de nick Osho gekozen?

 17. Kan iemand mij helpen ? Ik ben een jongen van 18. Ik heb soms het gevoel dat mijn denkwijze heel erg afwijkt dan die van anderen. Wat in mijn ogen en gedachten realiteit is, is voor hun onvoorstelbaar. Ik kan mijn emoties echt bijna altijd 99% in alle situaties beheersen. Soms voel ik iets van binnen maar het is ook weer geen gevoel. Ik kan ook nooit mezelf zijn bij anderen. Ik kan alleen mezelf zijn wanneer ik helemaal alleen, op een rustige plek zit. En dan naar de maan, de lucht of over een eindeloze landschap, zee enzovoorts kijk. En daardoor bevind ik mezelf in mijn hoofd. Ik snap niet precies hoe ik het moet uitleggen. In mijn ogen wijk ik af van vrijwel iedereen die ik ken. Het klinkt misschien dom of nep in jullie ogen. Ik heb geen idee wat iemand hierover denkt. Ik heb ook nooit met iemand hierover gepraat. Kan iemand mij een soort verklaring geven van wat dit kan zijn of is ?

  1. Je bent helderwetend, voelend, en ziend, alleen weet je het nog niet, doordat je bewustzijn een andere frequentie heeft…zie jij de wereld door een andere bril…je denkt dat iedereen zo ziet en denkt als jij…maar dat is niet zo…helderzien, is door de illusie heen kunnen prikken…en jelder weten…is een weten, zonder onderbouwing.
   Het feit dat je, je emoties zo goed kunt beheersen, komt doordat veel emoties die je ervaart…waarschijnlijk niet vanjezelf zijn…maar van je omgeving…
   De meeste mensen reageren zowat altijd met hun emoties…en dan word het zicht troebel zeg maar…het feit dat je kalm blijft…en meteen naar je innerlijke stem luisterd, zegt dat je juist innerlijk een bepaalde stabiliteit hebt bereikt…of waarschijnlijker…het is aangeboren.
   Verder zweven er geen engeltjes om je heen…of ander zweverig gedoe…dat is slechts een manier om het aan mensen uit te leggen…want die geloven meestal in een kracht buiten zichzelf…en niet in hun eigen “goddelijkheid” zeg maar…
   Je bent dus normaal hoor…maar gewoon anders bedraad….dat is wat ze noemen evolutie…een nieuwe mens.
   Wat mij veel heeft geholpen is een natuur-geneeskundige praktijk…de mensen daar zijn voor zulke dingen opgeleid, en ook hebben zij bepaalde gevoeligheden zeg maar…die ze kunnen aanwenden om je te helpen…
   ( word grotendeels vergoed door je ziekenfonds, zonder eigen risico te betalen).
   Je bent nog jong…blijf altijd kalm…en vraag bij alles wat je nieuwsgierig maakt af…Waarom?
   De antwoorden zullen dan binnen druppelen…soms meteen…soms duurt het dagen of jaren voordat het kwartje valt…
   Als je alleen bent…begeef jij je in de leegt…die leegte ervaar je van binnenuit…het is geen leegte van alleen zijn of eenzaam zijn…het is de leegte waar jij jezelf kan zijn…waar je thuis bent…en waar het stil is…zodat je jezelf kunt horen spreken.
   Je bent een sterke persoonlijkheid, die er wel komt, blijf altijd dicht bij jezlef…en zoek je antwoorden vanuit jezelf, en nooit erbuiten…want alles wat je zou willen weten of ervaren…is al aanwezig in jouw…en op een dag, valt gewoon alles ineens op zijn plek, dus gewoon volhouden, en denk eraan…jij bent niet gek…de rest van de wereld is dat wel haha.
   Groeten M.

  2. Hoi M. Vaessen, erg mooi opgeschreven. Heel herkenbaar.

   @Mastermind, het niet jezelf kunnen zijn bij anderen is moeilijk. Zeker als er veel mensen om je heen zijn die nog geprogammeerd zijn van buitenaf. Je kunt er mee omgaan door er met een nog andere bril naar te kijken. Zie het als, dat een ieder een andere zienswijze heeft. Besef dat de meeste anderen niet denken zoals jij dat doet. Als je dat accepteert, dan zal het mogelijker makkelijker worden. Dit betekent dan mogelijk wel idd dat je niet altijd jezelf kunt zijn, als je bij deze mensen bent. Of probeer er een draai aan te geven met humor, waardoor je wel je eigen denkbeelden kunt delen. Wie weet gaan de mensen om je heen dan langzaam ook over andere zaken nadenken. Zie het als een ervaring die je op kunt doen. Dit zijn vrijblijvende tips. De antwoorden wat het beste voor jou is, zitten in je!

  3. Ik heb ook mijn scheet opgeschoven in een ander universum en merk nu, ruim 2 jaar verder, dat ik hem af en toe nog ruik. Heeft iemand een tip voor 5d luchtverversing? jullie lijken erg ervaren met deze theorieën

 18. Ik ben 14 en heb nagedacht over 4e en 5e dimensie. Ik schreef dit, sorry van de spelling fouten

  Iedereen weet wat de 1e 2e en 3e dimensie zijn
  maar je weet niet wat de 1e en de 2e 3e is. Omdat die 3 Ruimtelijke demensies zijn. Die zijn net als een
  kan met water. Je weet niet wat de 1e beker is of wat de 3e. Maar je weet dat het er 3 bekers met water
  zijn.
  Ik denk dat de 4e demensie Tijd is. omdat demensies zijn manieren om op de zelfde plek te zijn met
  één verandering. Denk maar aan de een kruis. Je kan 2 dimensies zien. de 3e niet, maar er kunnen in het
  midden 2 mensen zijn maar die staan op een andere demensie. Een andere breedte. Dat heb je ook met tijd
  Je kunt in een hal staan in 1900 en in 2200 daar ook staan. Het is dezelfde plek maar in een andere dimensie.
  En wat is dan de 5e dimensie. Daar weet ik nu nog niet veel van, maar ik heb een vermoede dat het
  te maken heeft met superplek. 1 atoom die op 2 plekken tegelijk is. Dat is raar, maar ik heb een
  vermoeden dat die atomen zo snel trillen dat ze sneller gaan dan het licht. Allen bij het ‘afremmen’ om
  omdraaien gaan ze langzaam genoeg om ze te zien. Daarom zijn ze op 2 plekken tegelijkertijd.
  Wat is dan de 5e dimensie. Wet hebben 3 Ruimtelijke dimensies 1 tijd dementie en wat dan?
  Een schaduw/spiegel dimensie? Wat moest een dimensie ook al weer aan voldoen.
  2 dingen moet op de zelfde plek kunnen zijn met 1 verandering.
  Het kan een vervorming zijn. Net als wormgaten. De 5e dimensie kan de ruimte tussen wormgaten zijn.
  Alles heeft een dikte dus moet er ruimte zijn tussen wormgaten als je erdoorheen gaat. Misschien ben je
  dan in de 5e dimensie. Dit heb ik allemaal bedacht in 1 dag. Ik hoop dat je het snapt

  1. Een goede film is ‘interstellar’ gebaseerd op het wetenschappelijke werk van de astrofysicus Kip Thorne. De hoofdrolspeler kijkt uiteindelijk vanuit een andere (hogere) dimensie naar de verschillende ruimte tijd constructies van het menselijke leven.

  2. Hoi Sun, ik moet er nog steeds aan wennen…wat een griezel. Het gaat om de inhoud, dat dan weer wel 😉

  3. Hoi Monika,ja inderdaad het gaat om de inhoud. Ik ben idd ook niet echt van hem gecharmeerd. Zo schreeuwerig. Het is goed om meerdere zaken te onderzoeken, te zien, te beluisteren en eruit halen wat met je resoneert.
   Veel films van de laatste periode laten een aantal puzzelstukjes zien van het geheel.

  4. Er zijn 5 dimentie’s, de 6e is een automathisme, dan valt de I uit en wordt vervangen door een e, er valt helaas niet over te discusseren, je ervaart het! of niet!

  5. Ik ben 9 jaar en heb net in de medische boeken van mijn vader zitten zoeken, hoe ze gemaakt worden en waar ze van daan komen, de nieuwe kleine mensjes, begrijp hier niets van, waarom al die drukte hier over, het op mekaar liggen te zweten en bonken, moeten ze worden wakker geschud, velen denken bij hun geboorte in een rijke familie te zijn geboren hebben hun kop er nog niet uit hebben ze al een bontkraag om, ik heb net geheim gelezen, ja zeg die weet haar weetje, net als die dochter van een journalisten paar 17 jaar en dan al haar eerste boek uit gegeven, ze gaan denk ik de AOW leeftijd naar beneden bijstellen, 35 jaar, met al die braini kinderen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.