Advertentie

De Keuze is geheel aan onszelf..!


De Keuze

Door Mike Bara

Nederlandse vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be

x

Mike Bara is een New York Times bestselling-auteur. Zoals hij zelf zegt een ‘Born Again Conspiracy Theorist’. Mike begon zijn schrijverscarrière meer dan 25 jaar terug toen hij nog werkzaam was als ruimtevaartconsultant voor belangrijke ruimtevaartbedrijven als Boeing en Northrop/Grumman.

Mike’s eerste boek ‘Dark Mission‐The Secret History of NASA’ (dat hij samen met de welbekende Richard C. Hoagland schreef) werd in 2007 New York Times bestseller.
Zijn essay ‘The Occult History of NASA’ is verschenen in het prestigieuze tijdschrift ‘Secret and Suppressed II’.
En op YouTube staan verschillende filmpjes over zijn lezingen.

In ‘The Choice’ gaat hij in op de vraag of de menselijke psyche in staat is de aanstaande grote bewustzijnsverandering tegemoet te treden.

Bara gaat dieper in op verschillende disciplines, waaronder Kirlian fotografie, het ‘Princeton Global Consciousness Project’ en recente IQ-onderzoeken, waarin telkens sprake is van bewijzen over een etherisch energieveld dat alle dingen met elkaar verbindt. Hij introduceert principiële argumenten die door wetenschappers worden aangedragen met betrekking tot de voorspellingen over 2012 en hij documenteert en onderzoekt de betekenis van allerlei astronomische gebeurtenissen.

x

* * *

x

– De Keuze –

De Hervorming van de Wereld door Bewust Denken en de Psyche

Nederlandse vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be

x

Deze planeet verkeert in moeilijkheden. De meesten van ons weten dat. Op een of andere onbeschrijflijke manier voelen we het. Er hangt een ongemakkelijk aanvoelende sfeer. Een ondertoon ergens op de achtergrond die ons zegt dat niets is zoals het lijkt. Het geeft ons het gevoel dat het kleine beetje vastigheid dat nog over is, op ieder moment onder onze voeten kan worden weggeslagen.

Dat gevoel is terecht – er zijn heel goede redenen voor, ofschoon het niet de redenen zijn die wij vermoeden.

Als de media weer eens berichten over de gevaren voor Planeet Aarde, richten zij zich onveranderlijk op de verschillende crises die nogal vluchtig van aard schijnen te zijn. De opwarming van de Aarde, problemen met huisvesting, het daklozen vraagstuk, de crisis in de gezondheidzorg, het gedoe met de pensioenen – stuk voor stuk weliswaar ernstige zaken, doch allemaal van voorbijgaande aard. Het lijkt wel of we ons in een cyclus van allerlei rampspoed bevinden- de ene crisis is nog niet over, of de volgende dient zich alweer aan, alsof we een midden in een verdraaide versie van het boek ‘1984’ van George Orwell terechtgekomen zijn.

.

In tegenstelling tot wat de media ons wil laten geloven, gaat de algehele toestand van de mensheid echter generatie na generatie vooruit dankzij onze collectieve wijsheid, ons gemeenschappelijke innovatieve geest en allesomvattende medemenselijkheid.

Ieder jaar is er sprake van een daling van het kindersterftecijfer, vinden we nieuwe geneesmiddelen uit voor de bestrijding van hardnekkig ziekten, zijn we in staat steeds meer mensen onderdak en voedsel te bieden en stijgt het collectieve IQ.

Dus als het zo is, dat het merendeel van onze zorgen eigenlijk niet veel voorstelt, waarom zijn we dan zo rusteloos? Waarom maken we ons dan zoveel zorgen over onze toekomst, op zowel korte als lange termijn, en hebben we problemen met veranderingen, piekeren we over een nieuwe manier van leven?

Het antwoord op die vraag is eigenlijk redelijk eenvoudig, maar komt misschien wat ongeloofwaardig over: het komt omdat de sterren ons dat gevoel geven.

De werkelijkheid is dat veel van onze diepgewortelde geloofssystemen en overtuigingen op het punt staan van ons te worden weggerukt. Dat dit allemaal gebeurt op het snijvlak van een andere stressvolle gebeurtenis, aan het eind van de Lange Telling Kalender van de Maya draagt alleen maar bij aan nog meer ongemakkelijke gevoelens. Moeten we daar nu ook eens doorheen, na alle opwinding, oorlogen, conflicten en financiële rampspoed van de afgelopen tijd?

Het Einde der Tijden door een of andere onweerstaanbare kracht? In welke vorm dan? Door alles verterende Zonnevlammen? Door aardbevingen die wij qua hevigheid nog niet eerder meemaakten? Door wereldwijde stortregens als gevolg van het verschuiven van de magnetische polen? Of door de ultieme catastrofe – het verschuiven van de geografische polen – zoals wordt voorgesteld in de Hollywoodfilm ‘2012’?

Of zal het meer te maken hebben met een plotseling verschuiving van ons bewustzijn, zoals veel New Agers en kenners van de Maya ons voorhouden? Zal het een nieuw ontwaken zijn dat een einde maakt aan het occulte tijdperk waarin we nu leven en waardoor we in staat zullen zijn meer in harmonie met onze eigen goden zullen komen?

Eerlijk gezegd zou die transformatie die we allemaal voelen aankomen, weleens geen van al die dingen zijn, of juist misschien wel van alles wat. Het enige dat we diep van binnen weten en voelen is dat we een verandering zullen gaan meemaken. De vraag hoe zich dat zal manifesteren blijft vooralsnog onbeantwoord.

Geloof het of niet, maar de Keuze is geheel aan onszelf.

Laten we eerlijk zijn, de idee van een bewustzijnsverandering komt ons verreweg het beste uit. Het houdt min of meer in dat we weliswaar minder materiële overvloed zullen kennen, maar tenminste eten en onderdak zullen hebben en misschien ook wel een hernieuwde gemeenschapszin. Het roept een beeld op van een eenvoudiger, rustiger, tijdlozer leven, waarin wij ons meer kunnen richten op de spirituele ontwikkeling van ons hart en minder bezig zullen zijn met de materialistische bevrediging van onze geest.

Zoals veel New Age goeroes hebben voorgehouden is de Maya-kalender een routebeschrijving voor de evolutie van het menselijk bewustzijn en iets anders. En wat de meesten in de New Age wereld zich echter niet realiseren, is dat er sprake is van een onderliggende psyche die deze bewustzijnsverschuivingen teweegbrengt en niets te maken heeft met kwantummechanica of zwaartekracht.
Later komen we terug op deze hyperdimensionale natuurkunde, maar vergis je niet: in de eerstkomende jaren komt er een energiestoot vanuit het centrum van ons Zonnestelsel en de verandering die wij, hetzij in ons bewustzijn dan wel in onze fysieke werkelijkheid zullen meemaken, wordt daardoor beïnvloed.

Mike Bara staat achter zijn boek..

Voorouderlijke kennis en ‘weten’..
Onze verre voorouders, die leefden in een tijd waarin we veel dichter bij onze Schepper leefden dan tegenwoordig, wisten en begrepen dit op fundamenteel, bijna instinctief niveau. Zij zagen de dimensie van Tijd als een grote cyclus, een serie zich eindeloos herhalende cycli, die hen in staat stelden te leren van fouten uit het verleden en zich ermee te verzoenen.

En toen zij omhoog keken naar de nachtelijke hemel en de onophoudelijke bewegingen van alle sterren telden, zagen zij dat deze specifieke periode in onze geschiedenis – dit post-millennium-tijdperk – van uitermate belangrijke betekenis zou zijn.

De Egyptenaren markeerden het als de opkomst en ondergang van de gordel van Orion, gezien vanaf de Grote Piramide van Gizeh.
In de Hindoeïstische Veda’s werd het gezien als het hoogtepunt van een serie astronomische cycli van de Aarde rond de bron van alle leven, die zij aanduidden met Vishnu Nabhi.
Volgens de Maya werd het tijdperk gemarkeerd door de transitie van Venus voor de Zon en de uitlijning van ons Zonnestelsel met het centrum van de Melkweg die eens in de 26.000 jaar optreedt.
De Hopi-Indianen uit Noord-Amerika markeren het gebeuren met een serie profetieën waarvan er slechts een of twee in vervulling gaan.
En in de Christelijke traditie wordt ernaar verwezen in het boek Openbaringen 20:12.

Elk van deze tradities spreekt echter in beangstigende en vreesaanjagende bewoordingen over deze overgangstijd. Ze hebben het over de grote schoonmaak, over oorlog en strijd tussen goed en kwaad, over het maken van keuzen en partij kiezen en veldslagen die gevochten moeten worden.

Ik zal je twee dingen laten zien.

Ten eerste zijn al die dingen, zelfs die grote schoonmaakbeurten, mogelijkheden die worden voortgebracht door natuurkundige processen welke nog slechts in zeer geringe mate kunnen worden doorgrond. Er is sprake van een lange geschiedenis van onderdrukte en verzwegen  experimenten waaruit blijkt dat dit proces niet alleen kan worden aangepast, maar ook kan worden gemanipuleerd en beïnvloed. Zij stelt ons in staat de uitkomst van de eerstvolgende tien jaren waarin die verandering zal plaatsvinden te beïnvloeden met onze gedachten, onze gebeden en onze welgemeende wensen.

Ten tweede geloof ik dat de waarheid zoals de voorvaderen die voor ogen stond is verwrongen als gevolg van de vele vertaalslagen die de oorspronkelijke verhalen door de eeuwen heen hebben doorstaan. Bovendien hebben we veel meer invloed op de komende gebeurtenissen in 2012 dan de doemdenkers geloven.

Oorspronkelijk waren er 1.562 Maya codices, waarvan er vandaag de dag slechts vier zijn overgebleven. Voor zover we weten zouden de overige 1.558 best zeer gedetailleerd kunnen verhalen over de verschillende manieren waarop we zullen leren en groeien en uiteindelijk de zonsondergang tegemoet wandelen onder het zingen van Kumbaya in 2012.

Oorspronkelijk waren er 1.562 Maya codices, waarvan er vandaag de dag slechts vier zijn overgebleven. Voor zover we weten zouden de overige 1.558 best zeer gedetailleerd kunnen verhalen over de verschillende manieren waarop we zullen leren en groeien en uiteindelijk de zonsondergang tegemoet wandelen onder het zingen van Kumbaya in 2012. Misschien is het wel alleen de Dresdener Codex die waarschuwt voor een toekomstige chaotische tijd.

Wat ik echter in dit boek wil aantonen is dat al die vreesaanjagende voorspellingen, het schoonmaken, de veldslagen en de grote verschuivingen niet in fysieke vorm zullen optreden, maar op onbewuste niveaus van ons hart, ons verstand en onze geest. Daar zullen we onze besluiten nemen en onze standpunten bepalen en het zal in de derde dimensie zijn dat we onze Keuzes zullen manifesteren.

Dat is echter geenszins zeker. We zullen ons pad moeten kiezen. En snel.

We zijn misleid door te geloven dat de Apocalyps iets is dat ons overkomt, in plaats van in te zien dat we eraan deelnemen. Wat er gebeurt wanneer de wereld zoals wij die kennen teneinde komt en het allemaal nogal traumatisch wordt, ligt geheel aan ons?

Die energiestoot is op zichzelf neutraal hij heeft geen vooropgezette bedoeling over goed of fout, totdat hij zich manifesteert in onze 3D-wereld afstemt op de frequentie van onze planeet. Als wij op dat moment een wereld zijn die is ondergedompeld in angst, hebzucht en conflicten, dan zou het uiteindelijk resultaat weleens dramatisch, zo niet catastrofaal negatief kunnen uitvallen.

Maar als onze wereld is afgestemd op een hogere trilling waarbij wordt gezocht naar liefde, harmonie en vrede, kunnen die binnenkomende energieën worden gekanaliseerd tot een positieve kracht welke de onheilsvoorspellingen van de Maya, de Hopi en alle anderen met een factor honderd of misschien wel enkele duizenden zou  kunnen verminderen.

Om dit te laten gebeuren, moeten zoveel mogelijk mensen doordrongen worden van de perikelen die voor ons liggen. Zij moeten de gereedschappen aangereikt krijgen om hun aandeel te leveren voor het scheppen van een betere wereld, zich te verenigen met de God-Godin en te helpen bij het zetten van de toon voor de volgende fase van de menselijke ontwikkeling: Het universele bewustzijn.

We zouden dat kunnen doen door het scheppen van een tweede Harmonische Convergentie, een beweging van gewone mensen zoals die van de oorspronkelijke convergentie uit 1987, waarbij de deelnemers worden aangetrokken door een positieve, maar uiterst welgemeende en urgente boodschap aan de wereld. In tegenstelling tot die eerste keer, zal deze convergentie van blijvende aard moeten zijn. Hij zal veel langer moeten duren dan een weekend en eigenlijk moeten uitmonden in een volledig nieuwe staat van zijn.

Zoals je in het boek kunt lezen, is er eigenlijk geen verschil van opvatting tussen de Maya kalender of welk ander profetisch geschrift dan ook waar het gaat over deze periode in onze geschiedenis. Iedereen is het erover eens dat er een grote omwenteling op komst is. Wat we echter tot nu toe niet goed hebben ingezien, is dat ons bewustzijn wordt aangestuurd door natuurkundige oorzaken – het is de wetenschap die de geest aanjaagt, de astronomie drijft de astrologie aan.

We dienen ons te realiseren en te aanvaarden dat er wetenschap huist achter onze gemoedstoestanden, onze gedachten en onze daden en dat betekent dat we temidden van onze aanstaande existentiële crisis in staat zullen blijken te zijn elke negatieve energie tegemoet te treden en ten goede te keren.

Het occulte Vissentijdperk loopt teneinde, het tijdperk van de Waterman komt op gang. Net zoals de precessie van de winterzonnewende niet kan worden teruggedraaid, zo kan de overgang van de tijdperken ook niet worden tegengehouden. De Darwinistische misleiding dat wij niet meer zijn dan een toevallige verzameling biologische toevalligheden die evolueerden in een goddeloze schepping heeft al lang genoeg onze geest vergiftigd. De Maya, de Egyptenaren, de Hopi en de Hindoes begrepen maar al te goed hoe het wel zat.

Nu is het aan ons om het volgende hoofdstuk van onze geschiedenis te schrijven. Het enige dat we hoeven doen is bij onszelf te rade gaan, in ons hart en onze ziel te kijken. We kennen allemaal het Geheim, we bezitten allemaal de kracht om onze eigen werkelijkheid te scheppen op basis van onze hoop en dromen en ja, zelfs op basis van onze angsten.

Gewapend met die belangrijke eeuwenoude alchemistische kennis is het nu tijd die kracht aan te wenden en onze Keus te bepalen.

Het is Tijd.

Wie ben je? En wat wil je?

Zeg het maar!

x

* * *

x

Het boek ‘The Choice’wordt uitgegeven door:  The Career Press Inc. – 220 West Parkway, unit 12 –  Pompton Planes, NJ 07444

Je kunt het bij Amazon bestellen HIER en Mike Bara’s website HIER vinden.

22 gedachten over “De Keuze is geheel aan onszelf..!

  1. ja marcel zo is het, alles heeft te maken met vorige incarnatie`s.
   Wat je uitzend krijg je terug, is het niet nu dan is het in een ander leven.
   Maar omdat de tijd steeds sneller gaat nu ,krijg je het nu in dit leven al voor de kiezen.
   Elke situatie en elk mens dier of gedachte heeft te maken dat zij je alleen maar spiegelen zodat jij het om kan zetten waardoor je een steeds liefdevoller mense word.
   Als je dit toepast dan gaat het erg hard en doorzie je het ware leven.

  2. Idd Marcel, wat je toen nog niet opgelost kreeg heb je nu opnieuw de kans voor, je bent je eigen voorouder geweest alleen in een ander jasje.

   Sommige mensen vergeten dit nog wel door dat ze niet weten dat ze al die informatie allang in zichzelf dragen, het geheugen van lange duur is dus niet vatbaar in die van korte duur, daarom dat je er ook zoveel levens voor nodig hebt wil je het ergens allemaal kunnen bevatten.

   In elke nieuwe tijdperk kan je die zelfde kansen benutten vanuit een ander perspectief of ze zelfs nog eens te willen doorlopen om het geheel verder te kunnen uitdiepen, alles uit 3D nu eens in 5D te kunnen doen.

   Dus de hele zoektocht naar van alles toe ligt niet bij onze voorouders maar in jezelf, zelf ben je die sporen uit het verre verleden, die blijkens niet uitwisbaar meer zijn.

  3. haha die Marcel w in 5D, daar zeg je me wat, en zet een mens toch wél ff aan het denken, waarachtig en heb je nog gelijk ook…hihi

   dat is een hele goeie…….degene die in 5D niet mee kunnen komen, tja…. pech voor hen

  4. Hoe gaat die theorie in zijn werk eigenlijk, er zijn momenteel toch veel meer mensen op de wereld dan eeuwen terug ofwel kom je dan niet een aantal voorouders of reïncarnaties te kort?

  5. @Galdrith,

   Misschien is je eigen zieleenergie wel meerdere malen geincarneerd en kun je regelmatig jezelf tegenkomen? Alles is mogelijk, want er staat nergens dat je maar kan reincarneren op één en hetzelfde stijdstip.

   Prachtige Koan trouwens Marcel

  1. Tuurlijk kan je dat nog steeds Wattenstaafie, alleen je zal het anders tot je toe moeten nemen, oudematerie zal je los moeten laten door het vanuit een vernieuwd perspectief te willen ondergaan.

   Probeer dan ook zoveel niet in je verstand weg te proppen maar puur in je gevoel gekoppeld aan je ah! bevestigings indicatie.

   Je harde schijfje inwendig zit in je ziel, die precies weet als meester van jou stoffelijk lichaam in 3D in het huidige EGO te doorgronden, alleen de frequentie van trilling verschilt dat per lichamelijke belevnis vandaar dat je ze niet over elkaar heen kunt projecteren.

   Maar het is wel aanwezig.

  2. For those Who Want To Know. For those who are able to absorbe the message:

   https://www.youtube.com/watch?v=SPIK9wUXogo

   Says it all! Prachtig in beeld gebracht, het fractale denken wat we doen en waarvan we denken dat het is zoals we denken. Het deeltje wat we van het geheel begrijpen is onze maatstaf geworden. Terwijl het geheel tot noch toe door niemand is te bevatten gebleken.
   Mooie muziek, mooie tekst, mooie beelden. All together a masterpeace!

   Says it all! Prachtig in beeld gebracht, het fractale denken wat we doen en waarvan we denken dat het is zoals we denken. Het deeltje wat we van het geheel begrijpen is onze maatstaf geworden. Terwijl het geheel tot noch toe door niemand is te bevatten gebleken.
   Mooie muziek, mooie tekst, mooie beelden. All together a masterpeace!

  3. Ik kan me voorstellen dat er na het absorberen van deze beelden (gecombineerd met de intense boodschap hiervan,de boodschap is immers, – althans volgens mij – reïncarnatie) dat heel veel onbegrepen zaken opeens een bodem krijgen ‘look at yourself’ kan voor velen een nieuw begin binnen het grotere geheel van het Zijn zijn.

  4. Misschien ben je wel mijn splitup in dit leven, je weet het maar nooit…

   Marcel is mijn andere 5D helft al.

  5. Eet smakelijk fijne vent, hoop dat je 3d ingewanden het 2d voedsel heerlijk vinden.

   Vertel straks maar wat je voor lekkers op je bord had…

  6. Nou als toetje dan maar deze. Het hoeft immers niet zo heel moeilijk te zijn veranderen kost alleen een weinig meer standvastigheid dan hier getoond wordt.

 1. Ik las gisteren in het AD een interessant stukje over het einde van de superzon Beetlejuice. (zie wetenschap/gezondheidsectie op de site)

  Deze ster is aan het einde van zijn bestaan en kan binnen nu en 10.000 jaar uitmonden in een supernova. Wanneer dat gebeurd zal tijdelijk twee zonnen ons firmanent verlichten en er zal een paar maanden geen nacht meer verschijnen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.