Advertentie

Robbert van den Broeke en Neil Armstrong…


Robbert van den Broeke wordt op 7 mei 1980 geboren in Breda en groeit op in een klein West-Brabants dorp en is heel jong als blijkt dat hij meer ziet dan zijn ouders zich kunnen voorstellen. Het onbegrip over wat hij ziet en voelt maakt dat zijn jeugd in alle opzichten zeer moeizaam verloopt. Er ontstaan bij Robbert trauma’s, fobieën en onzekerheden in combinatie met grote angstsyndromen.

Robbert van den Broeke in gesprek met graancirkelonderzoekster Janet Ossebaard
Robbert van den Broeke in gesprek met graancirkelonderzoekster Janet Ossebaard

Pas als hij 13 jaar is, worden zijn gaven en begaafdheid erkend en onder uitstekende professionele begeleiding van psycholoog Rens Hendriks kan hij zich op paranormaal en spiritueel gebied bewust ontwikkelen.
In februari 1996 doen zich de eerste graan- en gewascirkels voor, die Robbert van tevoren voelt aankomen en waarbij hij de exacte locatie weet aan te geven. Ook zag hij een gewascirkel met het blote oog ontstaan en later ook met andere. De meest bijzondere ingevingen en ervaringen doet hij hierbij op. Vaak zo extreem dat Robbert en ook zijn ouders die voor zich houden ter voorkoming van onbegrip en vertwijfeling.

In deze periode gaat Robbert ook steeds scherper waarnemen en invoelen en doet hij uitspraken tegenover andere die hij beslist niet kan weten. Ook begint Robbert in en boven graancirkels energetische verschijnselen zoals lichtbollen en lichtstrepen te zien. Er komt belangstelling vanuit Amerika van het BLT-team van Nancy Talbott, die namens de Amerikaanse biofysicus W.C. Levengood veel research doet naar de authenticiteit van de door Robbert gevonden graancirkels.

Dr. Nancy Talbott van het BLT-researchteam. Wetenschappelijk graancirkelonderzoekster
Nancy Talbott van het BLT-researchteam. Wetenschappelijk graancirkelonderzoekster

In die periode brengt Nancy Talbott jaarlijks een aantal weken met Robbert door, waarbij zij samen spirituele ervaringen hebben en vastleggen. Nancy heeft o.a. samen met Robbert, tweemaal een gewascirkel zien ontstaan.

In die begintijd komt de tiener Robbert zo nu en dan in het nieuws en is hij onder andere tweemaal te gast in het televisieprogramma ‘Catharine’ bij RTL4.  In 2005 wordt een boek uitgebracht met de titel ‘Robbert, van zorgenkind tot medium. Inmiddels heeft Robbert zich zover ontwikkeld dat hij in staat blijkt ondenkbeeldige en wonderbaarlijke projecties en beelden vanuit de energetische wereld te registreren.

Beelden van overleden personen, bekend of onbekend, die Robbert op basis van zijn “voelen”, vastlegt. Hij doet dit nagenoeg altijd met camera’s van (toevallig) aanwezige personen. Niet alleen mensen maar ook beelden van energetisch aanwezige dieren, lichtwezens en buitenaardse objecten legt hij vast.

Op 4 mei 2005 fotografeert Robbert zijn eerste waarneming van een buitenruimtelijk wezen. Hij besluit met deze opname naar buiten te komen na een teruggetrokken leven. Daarna komt zijn leven in een stroomversnelling. De media weten hem te vinden en Robbert krijgt landelijke bekendheid. Om u een inkijkje te geven wat er op mediagebied plaats vindt verwijzen wij naar de pagina ‘In de Media’ op de website van Robbert.

Robbert van den Broeke2De KRO maakt een aflevering van ‘Wonderen Bestaan’ en ook ‘Omroep Brabant’ maakt een prachtige documentaire over het bijzondere leven van Robbert. Vervolgens is hij regelmatig te gast bij het programma ‘Life and Cooking’ met Irene Moors. Het resultaat van elke uitzending is een lawine aan reacties van mensen die onder de indruk zijn van de spirituele prestaties van Robbert. Dit alles heeft geleid tot het ontwikkelen van een eigen televisie programma voor RTL met als titel ‘Er is zoveel meer’.

Daarnaast willen veel mensen inzicht krijgen in de andere wereld waar Robbert inmiddels zo vertrouwd mee is. Hij is inmiddels -ondanks zijn nog jonge leeftijd- voor velen een rots in de branding. Een kerel die smaad en laster trotseert en zich steeds weer kwetsbaar durft op te stellen om datgene op bescheiden wijze te delen wat hij zelf ervaart. En waarvan hij het van belang vindt dat het bekend wordt gemaakt.

x

* * *

x

x

Foto-experiment, de verschijning van
x

Neil Armstrong en Karla Turner, en een onthulling/boodschap.

2014 © Robbert van den Broeke (website)

 x

In de nacht van 24 op 25 Februari, voelde Robbert spontaan de energie van Neil Armstrong en voelde ook de sterke drang om foto’s te maken. Stan, die ook aanwezig was, besloot weer een foto-experiment te doen. Dit is het proces om te filmen hoe en welke foto’s worden gemaakt. Dit keer werd gefilmd van twee kanten, met twee onafhankelijke camera’s, hetgeen een bewijskrachtiger conditie vormt. Tijdens deze sessie verscheen op bijzondere wijze de afbeelding van Neil Armstrong, tot 2x toe, op de foto.

Opmerkelijk daarbij was, dat de achtergrond van deze foto’s steeds een stuk opschoof. Alsof de foto’s vanuit verschillende posities zijn genomen, terwijl dit – zoals je kunt zien in de video hieronder – niet het geval was. Naast de verschijning van Neil Armstrong zelf is dit een opmerkelijk fenomeen! De tijd en datum van deze foto’s bleken achteraf bij het controleren op de computer, te zijn gewijzigd, maar dan naar iets onmogelijks…!

Ook leek de nummerreeks van de foto’s niet te kloppen, alsof er nummers zijn overgeslagen. Dit gebeurde al eerder op onverklaarbare wijze. Wil je dit bekijken, en een voorval waarin ook een verschuiving van de achtergrond te zien was. (HIER) Een half uur hierna voelde Robbert een liefdevolle vrouwelijke energie; de aanwezigheid van het type ‘lieve schooljuf’, zo omschreef Robbert het simpel..

Hij kreeg de naam ‘Karla’ door, en Robbert kon via zijn gevoel duiden wie deze persoon was; hij had al eens van haar gehoord..! Haar naam is  Karla Turner, de vrouw die ufo-onderzoekster was en die zelf eens een ontvoering heeft meegemaakt. Robbert maakte foto’s en daar verscheen meerdere keren duidelijk het gezicht op van deze Karla. De volgende dag ging Robbert in stilte zitten voor de boodschap van Neil en Karla. Hij voelde weer sterk hun energie naderen, alsof ze samengebundeld waren.

Dit is de video waarop duidelijk te zien is, HOE de foto’s tot stand zijn gekomen, waarbij vanzelfsprekend elk misbruik zo goed als uitgesloten mag worden. Op deze video dus te zien, hoe de genomen foto’s en 2 screenschots tot stand komen. Te zien is dat de vreemde tijd en datum van de foto’s verschijnt, en dat de fotonummers (DSC00698 en DSC00703) niet lijken te kloppen, omdat er in de reeks maar  één foto tussen zat (deze had Robbert al op de camera verwijderd omdat er niets opstond).
X

X

Neil gaf Robbert door, dat het nu tijd is om zijn geheim te vertellen. Robbert hoorde duidelijk in zijn hoofd de stem van Neil Armstrong zeggen (naar het Nederlands vertaald) dat hij bij deze zweert op God, op de bijbel en op de heilige geschriften die er zijn, dat hij nu in naam van God de waarheid vertelt..!

Robbert van den Broeke
X

– De Boodschap van Neil Armstrong –

x

Neil voelt zich verplicht de mensen voor te bereiden op buitenaards contact, en te vertellen wat er daadwerkelijk is gebeurd tijdens zijn bezoek op de maan. Hij vertelde en liet Robbert beelden zien. Robbert zag een enorm voertuig, dat wij op aarde een ufo zouden noemen, waaruit  drie wezens kwamen. De wezens waren behoorlijk lang, ze hadden een beetje de motoriek van Afrikanen, en amandelvormige ogen.

Eén van de wezens maakte met zijn hand richting de bemanning van de maanlander een soort halt-beweging: ‘Niet verder!’. Het wezen sprak in het Engels en zei tegen hen dat het niet de tijd was om al daar te zijn, dat de mensen eerst op de aarde moeten leren goed met hun planeet om te gaan. De wezens legden uit dat de mens voorlopig niet welkom is op de maan, en dat zij (deze wezens) gekomen zijn uit liefde, als een soort beschermers. Ook maakten deze wezens duidelijk, dat de verdere plannen die de NASA had met de maan niet plaats mogen vinden, totdat de mens verder geëvolueerd is in liefde. Dat de ontwikkeling van het godsbewustzijn, het groeien naar de liefde, nog een voort te zetten uitrijpingsproces van de mens is, voordat de mens verder het heelal in mag.

Robbert van den Broeke Neil ArmstrongArmstrong gaf Robbert door dat hij onder druk van de NASA dit altijd geheim heeft moeten houden, en dat er ook nog meerdere mensen op aarde verbleven of verblijven, die dit onder druk van de NASA moesten en moeten doen. De NASA is bang dat er anders paniek in de wereld uitbreekt, en wil het onderzoek én de kennis voor zichzelf houden, zodat ze controle kunnen uitoefenen over deze onverklaarbare zaken, en NASA heeft angst voor machtsverlies.

Neil gaf Robbert door dat er plannen waren vanuit de NASA om een space-station te bouwen op de maan. De wezens hebben duidelijk gemaakt dat dit absoluut niet de bedoeling is, dat dit niet mocht/ag gebeuren. Ook gaf Neil door dat er op de maan bepaalde bouwwerken staan van buitenaardsen, die de maan gebruiken als een soort tussenstation, en dat die stations in een erg ver verleden, ook al gebruikt werden door buitenaardsen..!

Neil gaf door dat aan de onderkant van de maan, ook bouwwerken zijn, en dat Google-moon onder invloed vanuit hogere kringen dit heeft verborgen. Google-moon heeft de onderkant van de maan eruit gehaald of iets dat er op lijkt, (misschien bedoelde Neil compleet weggehaald of gemanipuleerd). Aan de achterkant van de maan staan ook bepaalde bouwwerken volgens Neil, waarvan sommige eeuwen oud zijn.

Neil Armstrong en quoteRobbert voelde een emotie van bevrijding door Neil heen stromen, toen hij deze boodschap aan Robbert had gegeven; het was de tijd om dit naar buiten te brengen. Neil geeft ook door dat we nu steeds meer in de tijd komen dat we rijper worden voor buitenaards contact. Dat er een bepaald ras is van buitenaardsen, die zich aan het voorbereiden is op contact met de mensheid. Zij willen de komende tijd meer signalen gaan geven. De komende tijd is ook een tijd waarin mensen steeds meer het godsbewustzijn (bewustzijn van liefde) gaan ontmoeten.

De komende tijd kunnen astronomen of mensen door telescopen, op de maan vreemde flitsen zien of pulserende lichten. Ufo’s zijn op het moment zeer actief daar. De maan is eigenlijk de zender van ufo’s die zich materialiseren naar de aarde. De maan is ook de transformator van energieën die komen van andere planeten en via de maan geprojecteerd worden op de aarde. Het is goed voor mensen om de komende tijd regelmatig maan-meditaties te doen in groepsverband, er wordt dan extra energie gegeven, en er kunnen dan ufo’s zichtbaar worden, of ontmoetingen met buitenaardsen plaatsvinden.

Deze buitenaardsen laten zich de komende tijd zien, in driehoekige schepen. Ze lijken erg veel op de mensen, het zijn de Yahyels. Het zijn weer andere wezens dan die Neil op de maan zag, maar wel nauw samenwerkend. Zij zijn het eerste buitenaardse ras dat met de mens contact zal maken, binnen nu en 15 à 25 jaar. Neil groet alle mensen, in de liefdevolle uitademingen van het universum.

* *

x
Hierna voelde Robbert de boodschap van Karla Turner naderen. Zij overleed in januari 1996. Robbert voelde de liefdevolle aanwezigheid van Karla. Karla voelde in het begin een beetje verdrietig, maar het leken meer tranen van blijdschap te zijn,. Robbert werd er zelf ook een beetje emotioneel van.

Robbert kreeg duidelijk de tekst door van Karla: “De waarheid, niks anders dan de waarheid” Ze gaf door blij en verheugd te zijn dat er steeds meer goedwillende buitenaardsen rondom de aarde komen. Dat het goede vanuit het universum nu aan het winnen is en ze liet een soort boekwerkje aan Robbert zien, dat maar voor de helft af was.. Net alsof er een boekwerkje wel al geschreven was, maar dat nog niet afgemaakt is..

Gedetailleerde uitvergroting van de verschijning van Karla Turner op de genomen foto's.
Gedetailleerde uitvergroting van de verschijning van Karla Turner op de genomen foto’s.

Ze gaf door dat ze nu in handen van God is en totale vrede ervaart, en bescherming. Dat ze in de toekomst nog meer teksten wil gaan doorgeven. Dat ze, samen met de engelen, kinderen en volwassen op Aarde beschermt die benaderd worden door kwaadwillende buitenaardsen.

Maar dat de kwaadwillende buitenaardsen steeds minder invloed hebben op de aarde. Dat het niet haar bedoeling is om de ‘Greys’ te discrimineren, omdat het maar een bepaald klein groepje van de ‘Greys’ is, dat vanuit onzuivere intenties werkt.

De meeste ‘Greys’ deden dit niet. Dat nu en in de toekomst, alleen nog wezens die met het goddelijke gaan, met de liefde, worden toegelaten op Aarde. Ze geeft door dat mensen zich geen zorgen meer over haar hoeven te maken, dat het goed is met haar.
Dat ze bezig is met het helpen om de Aarde op een hogere trilling te brengen en ook voor te bereiden op ruimere contacten, zoals ook buitenaards contact. Ze is van plan om in de toekomst vaker contact met Robbert op te nemen…

Robbert is zeer dankbaar voor deze mooie boodschappen en ervaring, en wenst de mensen ook het allerbeste toe.

Wil je meer lezen over het werk van Robbert, klik dan HIER voor een bezoek aan zijn website. Meer over Karla Turner vind je bijv. op deze YouTube HIER waarin ze o.a. vertelt over haar ontvoeringen door aliën-rassen.

73 gedachten over “Robbert van den Broeke en Neil Armstrong…

 1. Onze Robbert is toch stiekum wel eens door de mand gevallen, onzin verkopen is hem niet vreemd. Ik begrijp niet dat jullie hem een podium bieden op deze manier.

  Er staan geregeld goede artikelen op deze site, soms ook zaken waar ik minder mee kan. Maar dit valt me echt tegen. Als je kritisch naar de maatschappij wilt kijken dan lijkt me een kritische blik op Robbert van den Broeke geen overbodige luxe. Of hebben jullie aandelen in de firma van den Broeke?

  1. Ik zie wel dat onze Michael een groot brok vooringenomenheid vertegenwoordigd. Nergens inhoudelijk iets concreets noemt. Hier volledig vrij is zijn MENING te verkondigen, maar dit dan wel vergeet te melden.. (Bijv. een ‘naar mijn idee’, of een ‘ik vind dat’…) Probeer het eens joh, wie weet bevalt het, over jezelf praten door ‘IK’ aan het begin van de zin te zetten. Mij gaat het steeds beter af.
   Ik vind dat het een goed doorwrocht artikel is, door twee mensen gemaakte foto’s en video. Een steekhoudend inhoudelijk verhaal, dat ook nog eens in een groter actueel kader past. Tja, ik vind het wel wat, ik vind het wél wat.

  2. Ik zou niet graag in Robberts schoenen staan, als je met één voet in de subtiele werelden staat dan is dat verwarrend genoeg voor jezelf. Zoek je dan ook nog eens de publiciteit op dan krijg je daar ook nog eens een shitstorm van over je heen.
   Blijf gewoon je ding doen Robbert 😉

  3. Toen ik Robbert vroeg om dit artikel te mogen plaatsen, voelde ik door de mailwisseling heen zijn zachtheid en oprechtheid op me af komen.. Toen wist ik het zéker: plaatsen dit artikel..!

  4. Beste Guido,

   Natuurlijk ben ik er van bewust dat ik slechts mijn mening verkondig in deze. Ik was me er overigens niet van bewust dat het verkondigen van je mening een voorecht is op deze site. Maar goed, je hebt wel een punt, ik had het anders kunnen omschrijven.
   Dhr. van den Broeke staat er in sommige kringen om bekend erg oprecht en liefdevol over te komen. Niets mis mee natuurlijk, maar werkelijk elke oplichter is in staat zijn “slachtoffers” in te palmen, zonder die eigenschap zouden ze weinig succes hebben.
   Zoals ik uit je reacties lees ben je er stellig van overtuigd dat Robbert oprecht en integer is. En daarbij ga je grotendeels op je gevoel af (ik ken je natuurlijk niet, maar ik haal het uit je reactie, so correct me if i’m wrong). Uiteraard is daar niets mis mee! Persoonlijk ga ik ook op mijn gevoel af als ik iemands integriteit wil doorgronden. Ik krijg bij van den Broeke niet zo’n geweldig gevoel. Maar ik ben me er van bewust dat dit een persoonlijke kwestie is. Een mens kan naar mijn idee voor 100% op gevoel vertrouwen. We hebben alleen de neiging onszelf voor de gek te houden, waardoor we het soms niet goed van gedachten kunnen onderscheiden. Mogelijk hebben we op dat vlak iets te leren. Verder wil ik mijn betoog niet te veel in het spirituele trekken, omdat dit naar mijn mening een persoonlijke zaak is wat je niet zo 123 naar iemand anders kunt kopieëren.
   Ik ben zeker geen fan van mensen die alles constant willen “debunken” wat niet in het algemeen kader past. Maar er hebben zich verschillende websites met deze man bezig gehouden. Waaronder bijv Skepsis (nogmaals ik ben geen fan, maar hun verhaal bevat wel een aantal opmerkelijke zaken, en zelfs nuances), en Grenswetenschap. Het valt mij op dat dhr van den Broeke graag zijn verhaal verkondigd naar mensen die hem willen geloven, maar zodra er iets kritischer wordt gekeken is hij niet bereid op deze kritiek in te gaan. Een goed voorbeeld vind ik de foto’s die hij maakt. Men is behoorlijk succesvol zijn resultaten te reproduceren met simpele middelen. Deze kritiek afdoen door te stellen dat de metadata van de foto’s gemanipuleerd is door entiteiten uit andere dimensies vind ik echt te gemakkelijk. Hoeveel waarde heeft het dan nog om deze foto’s met twee camera’s te maken?
   Ik neem aan dat je zelf ook research hebt gedaan naar deze persoon? Wat is jouw mening over dit soort zaken?
   De moraal van mijn verhaal is dat je niet zomaar alles moet geloven, zowel niet van zelf verklaarde (spirituele) media als RvdB, als van zaken uit het reguliere circuit die bol staan van de propaganda.
   Ik neem aan dat ik met bovenstaande mijn mening voldoende onderbouwd en genuanceerd heb. Overigens heb ik respect voor ieders mening.

  5. Dank Michael voor je imo goed doorwrochte verhaal. Ik mis in je observaties het punt dat Robbert van den Broeke niet door jou KAN worden beoordeeld.. Het kán wel, maar dan is het JOUW oordeel, meer dan het oordeel zélf..! Snap je? Of zoals het in mijn beleving zo vaak wordt uitgedrukt, in deze confronterende zin:
   “Wat Piet zegt over Klaas, zegt álles over Piet en feitelijk NIETS over Klaas..”
   En dát is de reden dat je jezelf dient te noemen imo, als je praat over RvdB.. Snap je..?

   Het is een bijna filosofische kwestie, maar het is energetisch ZO’N ENORME STAP heb ikzelf gemerkt, dat ik geloof dat veel aan wat bijv. vandaag de dag in de politiek VOLSTREKT FOUT zit, naar mijn mening, door de zinsnedes ‘Naar mijn idee/menig’ en ‘Ik vind’ ten gunste veranderd zou kunnen worden..
   Weet je wie het wel veel doen.. Profsporters..!! Die zijn mentaal en spiritueel zódanig gecentreerd, dat ze het vanzelf doen. Het gááát altijd over henzelf weten ze. Niet om ‘wind-tegen’, of ‘de scheidsrechter deugde niet’, of ‘mijn mede-spelers snappen me niet’… Het gáát altijd over jezelf..!!! Denk ik en geloof ik. Amen.. 🙄

  6. Dat klopt imho deels. Wat Piet zegt over Klaas zegt iets (maar zeker niet alles) over zowel Piet als Klaas. Maar je kritiek op mij, wat mijn omschrijving betreft, vind ik terecht. 😉 Uiteraard mijn dank hier voor.
   In de spirituele wereld, hoe liefdevol ook, maken veel mensen gebruik van de goedgelovigheid van anderen. Men denkt (!) vaak op gevoel af te gaan, maar om redenen die ik eerder genoemd heb, houden mensen zichzelf vaak voor de gek. Niks menselijks is mij vreemd, dus mij overkomt het ook wel eens.
   Om op het filosofisch vlak te blijven geloof ik niet dat er een algemene realiteit bestaat die wij kunnen duiden. Zoveel mensen, zoveel belevingswerelden, zoveel realiteiten. Wel delen we een hele hoop, en mischien vangen we soms wel een blik op van een andere wereld, die zich normaal gesproken aan onze waarneming ontrekt. Daarmee is niet gezegd dat deze andere wereld een algemeen gegeven is. Alles hangt af van de interpretatie van de waarnemer. Dat gezegd hebbend ben ik er wel van overtuigd dat we als mensen een organisch geheel vormen, en dat individualiteit (deels) een ilusie is. Daarom gaat iets wat over jezelf gaat, ook over anderen. (Amen. :p)
   Ik wil absoluut niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb ofzo, ook niet betreffende RvdB. Voor mij is er wel te veel wat tegen hem spreekt. Dat gaat zich niet eens zozeer over dat men hem op internet onderuit haalt, des te meer over zijn weigeringen in dialoog te gaan met mensen die hem kritisch (maar vaak oprecht) volgen. Ik hou niet zo van mensen die gebruik maken van de goedgelovigheid van anderen, zeker niet als er ook nog overleden dierbaren in het spel zijn.
   Wie weet heb ik (en anderen) het compleet mis wat betreft RvdB, maar erg overtuigend vind ik hem niet.

  7. Het is een verademing om ook eens een positief stuk te lezen waarin uitgeweid wordt over het feitelijke werk wat Robbert doet, inplaats van te blijven hangen in het wel/niet geloven van wat hij doet. Ik ben al die voors en tegens en zwartmakerij zo kots beu, dat ik me nu beperk tot de inhoud van de boodschap en de ego’s er omheen uitgom. Ik kan zelf goed genoeg invoelen wat resoneert en wat niet. Daar heb ik fora-vervuilers zoals Michael niet voor nodig.

  8. Meen je echt dat ik in jouw ogen een forum vervuiler ben, omdat ik een andere mening heb dan jij?

  9. Toegegeven, ik druk me nogal ongenuanceerd uit. Had ik diplomatieker kunnen doen, maar ik ben het echt zo beu dat er in een forum discussie altijd elementen zijn die zich beperken tot het vinden van, inplaats van over het onderwerp zelf te discussiëren of toevoegingen te plaatsen. Er is niks constructiefs aan iets vinden over iemand die z’n stinkende best doet. Dat lees ik overal al. Daarom vind ik WTK een hele fijne uitzondering waar het wel tot een substantiële discussie kan komen. En ja, dan is alles wat daar vanaf wijkt en aandacht naar zichzelf toetrekt, een forum vervuiler. Sorry, ik kan er niks beter van maken, dat is mijn mening over jouw bijdrage. Natuurlijk moeten we kijken of de informatiebronnen oprecht en eerlijk zijn, maar met alle voors en tegens van vandaag, oprecht of niet, wil ik ook nog wel een keer de diepte van de boodschap in duiken, inplaats van te blijven hangen op het niveau van geloofwaardigheid van het medium (WTK of Robbert of wie dan ook). Snap je?

  10. Aan de andere kant voel je nu ook wat Robbert al die jaren gevoeld kan hebben, toen hij (al of niet ten onrechte) een etiketje opgeplakt kreeg van al diegenen die het nodig vonden een mening over hem te vormen, volledig voorbij gaand aan de boodschap die hij met anderen wilde delen.

  11. Beste Allaya,

   Je mag mij gerust een forumvervuiler vinden als je dat wilt, het verbaast me alleen dat je dit op basis van het bovenstaande concludeert. Wat mijn mening over Robbert betreft, die heb ik naar mijn mening voldoende kenbaar gemaakt. Ik verwacht natuurlijk niet van je het met mij eens te zijn of mijn conclusies over te nemen. Als jij iets concreets kunt noemen waarom ik er compleet naast zit, zal ik het zeker in overweging nemen.
   Ik vraag me wel af wat een substantiële discussie voor waarde heeft als je die alleen met gelijkgestemden wilt voeren? De meerwaarde van een discussie is imho juist dat het onderwerp door verschillende personen, van verschillende kanten belicht word.

  12. Als gelijkgestemden allemaal filatelisten zijn, praat je over postzegels, niet over het nut om ze te verzamelen, snap je?

  13. Je neemt wel erg gemakkelijk aan dit ik niet in “paranormale” zaken geloof. Mocht het iets verduidelijken dan kan ik je melden dat ik in mijn leven aan aantal dingen heb meegemaakt, die mij hier wel in hebben doen geloven.
   Maar dat wil niet zeggen dat ik iedereen die zich uitgeeft voor paranormaal medium geloof. En op basis van mijn informatie, en mijn eigen intuitie heb ik weinig vertrouwen in Robbert van den Broeke.

  14. Grenswetenschappen en skeps!s hebben door de jaren heen flink lopen te ‘Robbert bashen’ met de vasthoudendheid en vooringenomenheid van een roddelpersjournalist. Ik moet eerlijk toegeven dat ik me daar in het verleden door heb laten meeslepen. Ik blijf nu heerlijk in het midden, ik heb hem nooit bezig gezien dus overtuigd kan ik niet zijn. Hij komt ook niet over als een charlatan die de wereld van goedgelovigen een pootje uit wil draaien, hij lijkt gewoon zijn verhaal te willen vertellen, nix mis mee.
   Als je echt een walking talking portal bent dan gebeuren er nu eenmaal rare dingen om je heen, very fringey.

  15. Het is niet dat ik er plezier aan heb om RvdB hier te af te gaan zeiken. Dus ik laat het bij deze reactie en val jullie er verder niet mee lastig. 🙂

  16. Michael, je bent toch qua toon behoorlijk afgezwakt tov “Onze Robbert is toch stiekum wel eens door de mand gevallen, onzin verkopen is hem niet vreemd. Ik begrijp niet dat jullie hem een podium bieden op deze manier.

   Er staan geregeld goede artikelen op deze site, soms ook zaken waar ik minder mee kan. Maar dit valt me echt tegen. Als je kritisch naar de maatschappij wilt kijken dan lijkt me een kritische blik op Robbert van den Broeke geen overbodige luxe. Of hebben jullie aandelen in de firma van den Broeke?”

   Heeft dit artikel je stiekum toch inzicht verschaft, maar dan in jezelf¿ in hoe je denkt te weten¿ . Anyway, good luck 😉

  17. Je mag ons overal mee lastig vallen Michael. Maar de vraag die wij hebben, is simpel. JOUW mening betekent toch niet dat RvdB zo IS..? Hoe hard we onze meningen verkondigen, het blijft gaan over ONSZELF, die die mening hebben. Zoals al eerder vermeld. En het lijkt erop, in mijn ogen, dat je ons wilt overtuigen dat RvdB tóch ergens niet deugt.. Amen.

  1. tis een lichtvoetig vrolijk aetherisch volkje zo te zien zeg, die pro exo biotische jah yel yakult boomerang space schreeuwertjes van pleysier..

 2. Moonlanding Memorial Quote Neil Armstrong

  ‘Voor hen die een van de beschermende lagen rondom de waarheid kunnen verwijderen.’

  NASA Mission Control: “What’s there ? Mission Control calling Apollo”

  Apollo 11:

  “These babies are huge, sir … enormous….Oh, God, you wouldn’t believe it! I’m telling you there are other space craft out there… lined up on the far side of the crater edge… They’re on the moon watching us.”

  zie ons eerder artikel over o.a. Neil Armstrong: http://www.wanttoknow.nl/universum/neil-armstrong-zo-was-hij-nooit-op-het-nieuws/

  Neil Armstrong, tijdens zijn speech in het Witte Huis, bij de viering van 25 jarige herdenking van de Apollo-11 maanlandingsvlucht.

  “Today we have with us a group of students, among America’s best. To you we say we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of the truth’s protective layers. There are places to go beyond belief…”

  Vertaald: “Vandaag zijn hier 25 studenten aanwezig, waaronder Amerika’s beste. Tegen jullie zeggen we, dat wij slechts het begin hebben afgelegd. Wij laten veel aan jullie over, dat onaf is. Er liggen nog grote, onontdekte ideeën, doorbraken open voor ons. Voor hen die een van de beschermende lagen rondom de waarheid kunnen verwijderen. Er zijn ongelofelijke plaatsen waar we naartoe kunnen..”

 3. Ik heb dit verhaal een tijdje gevolgd met interesse tot ik op een gegeven moment een opmerking onder zijn you tube kanaal plaatste wat werd weg gemodereerd, door Robbert.
  Ik zei alleen dat hij misschien wel eens gebruikt kon worden voor een bepaald doel (wat niet perse goed hoeft te zijn), waarbij ik project blue beam aanhaalde (google).
  Het is heel makkelijk voor de powers that be om via zeer geavanceerde apparatuur (die opereren op andere frequenties) bepaalde beelden op te wekken, te projecteren zelfs tot in het hoofd.
  Dat werd niet op prijs gesteld.

  1. Achteraf gezien wellicht niet zo handig om juist zo’n opmerking open en bloot op een youtube kanaal op te merken?

 4. Weet niet waarom, maar had vandaag opeens zo een gedachte dat het eerste contact met ‘buitenaardsen’ in Israël plaatsvindt, gezien dat het voor veel gelovigen wereldwijd het heilige land is.
  Misschien wel een gekke gedachte maar wilde het toch delen.

  1. het uitverkoren volk, door god himself, hij heet Ra en z’n vrouw Isis, roepnaam El, hmmmm erg logisch wel eigenlijk Moon, hoe heette die Fransman met z’n cult sekte, en z’n villa achterwerk in israel, ouwe auto coureur, Rael of zo, met zo’n aanstellerig wit pauselijk druïdisch hogepriester pakkie aan, en gratis de liefde bedrijven zonder belasting, soort bagwannieman maar dan franser, die zegt dat ze komen, heeft alvast een welkomst centrum gebouwd, in israel, daar gaat de de door god aangewezen antiegriissstttt dan de nwo dictator uithangen, met steun van de ufo matties, en als je het er niet mee eens bent kan je doodvallen, in de traditie van het oude testament, Putin is ze nu al zat aan het worden, ze verstoppen zich bij voorkeur onder dat gouwe koepeltje op die berg, de gaten gravers, op zoek naar de overgebleven losse onderdelen van de draagbare ark, die niet varen kan, maar wel schieten met donderstralen, soort walkie talkie verbinding met god, die woont op de planeet el saturnus, voor ellenlange gesprekken, die nergens naar leiden en nergens op lijken, ze gaan wel over lijken bij voorkeur, dat zijn batterijen voor hun god, El is gehandicapt in de derde dimensie, moet regelmatig opgeflufffd worden door z’n volgelingen, weer een rook gordijn offer, daar zijn de nato en de nasa erg goed in, en een kop starbucks koffie toe, dan kan ie er weer een weekje tegen aan, stumper godje, is ergens achter de coulissen blijven hangen tussen 3d en 4d in, moeten de mensen hum verlossen, maar omdat ie zo trots is zegt ie dat wij door hem verlost gaan worden, uit den boze, omgekeerde psycho methode, erg doorzichtig, trap er niet, die trap naar de hemel van el;

   Quote: ” For over 30 years, Rael Maitreya (left) has been the leader of a growing world movement known as Raelism – a self proclaimed ‘atheist religion’ claiming direct contact with invisible ‘extraterrestrial beings’ resembling Biblical ‘fallen angels’. My recent research has uncovered numerous personal connections between the leadership of this cult movement, and the top-level world elite – musicians, politicians, gate-keepers of capital, media and culture – several indicating a more than passing interest in fallen angels! Is this Raelian connection a harmless fling or a potential threat to the stability and spiritual well-being of human-kind? Let’s examine some of the activities and claims of this group… ”

   http://www.henrymakow.com/steve_thomas.html

 5. @ Monika Dit gevoel had ik ook gelijk na het lezen.
  Als er een bekend handels merk genoemd word zoals DE Bijbel dan weet je dat het misleiding is van de illuminatie. De Vaticaan loopt ermee te koop met de Bijbel. En het is net als TV erg veel van gemaakt als warme broodjes. om te verleiden. Iedereen weet nu dat als er iets makkelijk te verkrijgen is juist hun agenda is.

  1. Zet hem er nog even onder Jana, op de juiste plaats; dan haal ik deze weg..?

  1. De foto’s heb ik ook moeite mee. Het lijkt alsof er een uitgeknipt plaatje met beweging in de foto is gezet, of uitgesmeerd als dat met foto’s al mogelijk is. Ik heb iets meer gelezen over de “geleende afbeeldingen”, zoals Robbert ze zelf noemt (http://www.robbertvandenbroeke.nl/foto/Voorbeelden_van_Geleende_Afbeeldingen_ ), maar krijg er een ander gevoel bij, alsof er iets niet helemaal klopt. Wanneer iemand een boodschap heeft van gene zijde en zich wil manifesteren, waarneembaar voor het menselijke oog, kan die een herkenbare afbeelding “lenen”.

   Meteen springt bij mij in gedachten dat die ook in staat kan zijn een andere afbeelding te lenen en zich als iemand anders voor te doen, dan die met hem/haar overeen komt. Of zijn er aan de “andere kant” regels waardoor dat niet mogelijk is?

   Ik fotografeer zelf veel en krijg ook orbs te zien, maar de totstandkoming van de verschijningen op de foto’s van Robbert snap ik niet goed.

  2. @Tsjongejongejongejongejonge

   Foto’s die foto geniek zijn?!. Heb je ze zelf wel eens gemaakt dan? of waren ze waziger dan die hier gepubliceerd staan?!
   Dussssssss niet! fotoshoppen maar zelf ff Neil met roket/trompet/fiets op je cam zien te vangen mocht je hem ineens naar het schijnt te voelen. Op naar een Neil Armstrong foto-collage…

 6. M.a.w. als ik iets voel dan kan ‘het’ zelf ook op de gevoelige plaat vast leggen… ?! Tjaaah de laatste keer waren dat Orbs (Mijn Dartel Fans) die een show kwamen geven. Dus nu ook eens weer proberen of ik ook Neil te pakken weet te krijgen of dat er andere ouwe reus zijn snor komt laten zien (mits er een die hij ooit had) Je weet maar nooit lijkt mij, wie graag bij mij voor de lens verschijnt, behalve als het Albert Mol maar niet is want dan ben ik weg…..

 7. Ik kan helaas niet anders dan het met Tjongejongejongejongejonge eens zijn. In hoeverre kun je een man die op deze manier foto’s maakt nog serieus nemen? Robbert zal geen kwaadaardig persoon oid zijn, maar helemaal eerlijk is ie niet. De foto’s zeggen genoeg inderdaad. Je ziet nog net niet op de achtergrond een schaar op tafel liggen met wat papierresten. Ik vraag me af in hoeverre je iemand dan nog kunt vertrouwen.

  Alle liefde voor Robbert en de mensen die hier iets uit halen, maar ik ga weer terug naar de andere artikelen hier op de site.

 8. oplichter eerste klas…als je met hem chat stuurt hij je gore foto’s van afgehakte hoofden en zo iemand moet ik serieus nemen…NEEEEEE AANDACHTSTREKKER

 9. Volgens Robbert moeten we de vaccinatiewaanzin van gehersenspoelde ‘deskundigen’ maar gewoon geloven. Helaas ken ik de wetenschappelijke feiten mbt aluminiumadjuvants en hun afweerondermijnende werking. Robbert geeft hier bewezen misleidende en onjuiste adviezen.

  Zelfs de HPV vaccinatie hype en misleiding noemen ze (Robbert en Janny Post) een nuttige en goede zaak. Ze leven helaas in een sprookjes werkelijkheid, de waarheid is dat de producenten niet eens meer aansprakelijk willen zijn, omdat juist zij de ernstigere bijwerkingen kennen en hebben gedocumenteerd van de ‘novel’ adjuvants die nog toxischer zijn dan de ‘oude’ op aluminiun gebaseerde adjuvants.

  Iedereen kan er naast zitten, maar van mensen die zogenaamd in contact staan met ‘goede’ krachten/energien of whatever verwacht ik juist de waarheid.. Van Robbert en Janny krijgen we dus de PR of vaccinatie propaganda die bewezen onjuist en eenzijdig is.

  Zie Christall nr 79

  1. http://www.robbertvandenbroeke.nl/downloads/5_2013_OKTOBER_.pdf pagina 20
   ” INENTING BAARMOEDERHALS KANKER
   Er is ook veel onzekerheid, angst en twijfel over de entingen bij meisjes tegen baarmoederkanker.
   Als ik hiernaar kijk voel ik onmiddellijk het bewustzijn erachter. Het is een fantastische uitvinding waarmee ziekten kunnen worden uitgebannen. Het wordt zo goed uitgezocht, er is echt geen gevaar. Ik zie absoluut geen enge dingen. Laat de angst los ”

   En meer wijsheden

  2. Als dit onze Koen/Feniks had verkondigd, was die ‘aangepakt’.
   Het verhaal over Robbert in het Engels (door Nanct Talbott) geeft je een indruk van ‘ja, het zou kunnen’. Maar het hele ‘gedoe’ om die Robbert en ook zijn verschijnen op tv, geeft me een gevoel van een ‘gemaakte zaak’.
   En ook dat de Amerikaanse Nancy zich zo met Robbert bemoeit.
   Eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat alle mensen die mee doen, erbij horen bij het ‘promoten’ van Robbert.
   Er was ooit gewaarschuwd, dat het chaos zou komen, een chaos waarin niemand meer weet wat de bedoeling is…en ziezo.
   Ik wens Robbert alle goeds, hij heeft geen invloed op mijn leven, behalve dat het ook een mens is uit de bron.

   Wie heeft ooit opnames laten doen via zijn eigen camera door Robbert?
   B.v. iemand van wtk?
   Ik zou graag mensen hier over willen horen en hun ervaringen….en gewone mens 😉

 10. Prachtig tijdens het lezen van dit verhaal,kreeg ik heftige hartkloppingen.
  Sloot mijn ogen en kreeg een gevoel van een oneindige Liefde.
  Bedankt voor het verspreiden van deze voor mij oneindige mooie boodschap
  Heb altijd helder geweten dat er meer is.
  Warme groet
  Carla Abeis.

 11. Mediteren naar de maan? En daar de liefde heen brengen?
  Mediteren naar God en de Heilige Geest, zodat je hart open gaat staan. Dat is mijn manier van Liefde zoeken en die trillingen verspreiden.
  Het kwaad kan zich in alle vormen manifesteren en daarmee de boel zwaar in de maling nemen.
  Pas op, wees kritisch en laat je vooral niet programmeren!

 12. Nederland heeft een grote invloed op andere landen in de wereld. Politiek en energetisch gezien is het een land wat een grote en positieve invloed heeft op de wereldpolitiek. Nederland is een politieke
  voorloper en één van de beste en meest vredelievende landen.
  Ik krijg een heel blij en leuk gevoel bij Nederland. Nederlanders zijn vredig en heel dapper. Ik zie dat het doel van God is, dat je op de aardbol met verschillende rassen en geaardheden, religies en opvattingen, samenleeft en deze lief kan hebben.
  In Nederland ontstaat dat ook vanuit de politiek. We proberen samen iets op te bouwen. Het is de bedoeling dat we samen door één deur kunnen gaan en kunnen komen tot een hoger bewustzijn.
  God staat echt heel dicht bij de politieke kopstukken in de discussie die op grote schaal plaatsvindt. Hierdoor wordt op een positieve
  intermenselijke schaal, het bewustzijn ook politiek gezien, collectief meer gedragen. Het wordt meer opgetrokken naar een hoger bewustzijn. Een Goddelijk bewustzijn. Dat is nieuw. Het maakt daarin niets uit of een politici atheïst is, of een ander geloof heeft. De kracht loopt door. Het is een zo groot bewustzijn en werkt door, zodat er
  veranderingen komen. In de komende tijd gaat Nederland echt nog belangrijker worden voor andere landen. Ook voel ik in Nederland veel harmonie en een goede toekomst.
  Wie zegt dat de politiek in Nederland niet goed is, of dat het een zooitje is, heeft het mis.
  In Nederland hebben de mensen het zo goed, dat ze geen recht hebben om te klagen. Ik zie symbolisch gezien, iedereen met vlaggetjes en ballonnen staan. Ik krijg een Koninginnedag gevoel daarbij.
  Iedereen is trots en tevreden. In Nederland is voor ieder wat wils. Voor ieder mens probeert men een oplossing te vinden.
  In Nederland gaat dát gebeuren wat voor de wereld belangrijk is. Het is een modern gevoel.
  Vanuit de politiek is men ruimdenkend. Men houdt met iedereen rekening. Er komt een nieuwe bries. Nederland gaat een sprong maken in de ontwikkeling. Het is echt heel goed. Ik zie steeds maar hoe dapper Nederlanders zijn.
  Als ik kijk naar premier Rutte, dan zie ik wit fris licht om hem heen. Hij is wel geschikt om de juiste beslissingen te nemen. Hij werkt veel vanuit zijn verstand. Er wordt veel op hem ingewerkt om nog
  intuïtieve beslissingen te nemen. Het zit een beetje dicht. Dat moet ook wel voor zelfbescherming. Je moet de grote verantwoordelijkheid wel geestelijk kunnen dragen. Ik zie wel een ommekeer in hem komen. Ook dat is weer de dapperheid die in beeld komt. De invloed van Koning Willem
  Alexander is aanwezig. Daar heeft premier Rutte op zich wat last
  van en het geeft onderling wrijving, maar het zorgt wel voor een positieve invloed. Ze zijn het niet altijd met de Koning eens.
  De politiek leiders willen hem er eigenlijk een beetje buiten houden. Toch ontstaat er een soort traditie, een eer, een gevoel wat ook goed is. De tussenkomst van God zorgt ervoor dat het goed gaat. Nederland wordt ook echt goed geleid…
  …zo dat was weer een verhaaltje uit de fabeltjeskrant (met dankt aan Johny en de kristal nr. 79)

  1. hahaha, tijdens het lezen gingen mijn wenkbrauwen steeds hoger. Leuk, bedankt voor de lach van vandaag.

  2. Dat is allang niet meer zo, Monika. Ik denk eerder dat Nederland
   door eigen toedoen in grote problemen gaat komen…

 13. Opeens. Verleden week. Over “het kwaad” gesproken. Telkens werden mij negatieve suggesties ingefluisterd. Ik besloot dat dit naar mij toe kan komen als hulpmiddel om meer bewust te zijn van mijn eigen negatieviteiten. Ik luisterde ernaar, plaatste de boodschap in mijn hart en blies het uit terwijl ik in stilte zei “Dank je wel.”
  Het is stil geworden.

  1. De liefde van het hart is een grofstoffelijk punt die kompleet los staat van de goddelijke liefdedie overal overdag voelbaar is op deze planeet. Liefde doe je vanuit je helee wezen en niet enkel vanuit een punt. Dus oppassen met hartproblemen die komen wanneer je je teveel op je hart gaat focussen.

 14. We hebben de buitenaardsen zo hard nodig ,nu al, ik begrijp wel dat de mens nog steeds geweld uitstraalt,er zijn echter zoveel goeie mensen bezig , die zoveel liefde uitstralen en licht sturen naar al die donkere plekken.
  Die buitenaardsen zouden zich daar toch alvast kunnen laten zien en optreden.

  1. Elisa, welke buiten aardsen, we hebben niemand nodig, en met goed doen en voelen kunnen we niets veranderen, het kwaad moet van tijd tot tijd uitgeroeid worden, dat is de kern van ons bestaan.

 15. De artikelen op WTK over het universum als zender-ontvanger op ontelbare frequenties maakt mediumschap begrijpelijk. Bovendien, wanneer wij deze inzichten combineren met de talloze artikelen over desinformatie en de beïnvloedingsmethodes die sluwe bewoners van de laag astrale wereld (o.a. via de iluminatie op aarde) op de mens toepassen, lijkt het mij dat wij ons vriendelijk-waakzaam zouden kunnen opstellen ten opzichte van de info die we aanhoren, misschien zelf ontvangen EN die we verstrekken, niet?

  Wat zeggen de superstrakke fenomenaal gemaakte graancirkels t.o.v. de kromme, uit het lood geplaatste, nooit ronde grascirkels die nagetekend op papier (zie een artikel in Frontier) echter door onderzoekers tot perfecte formaties gecorrigeerd worden?

  Het valt mij ook op dat de inzichten c.q. berichten letterlijk al eens op deze website en/of elders gepubliceerd zijn, met enkele verschillen echter:

  De inzichten zijn rijkelijk aangevuld met zinsnedes zoals ‘eindelijk rust, ‘eindelijk liefde’, ‘werd er emotioneel van’, e.d.

  Een ander verschil is dat Guido (en andere info-verstrekkers) de informatie in andere bewoordingen neerzet en zo mogelijk bronnen en een referentiekader bijvoegt.

  Info van ‘boven’ zoals vele mediums doorgeven behoeft geen enkele verklaring of wordt toegeschreven aan de kronieken e.d. Dat komt erop neer dat een medium geen verantwoordelijkheid hoeft te af te leggen voor hetgeen hij/zij zegt en over de methodes die worden gebruikt. Goedgelovigheid is voldoende (lees dan de eerste alinea boven nog even door).

  Daar zit toch een moeilijkheid en wat blijkt bovendien: als daar ‘kamervragen’ over komen dan worden de vragers meestal het erf af gejaagd…

  Dat houdt mij persoonlijk oplettend en al heeft iedereen als mens het voordeel van de twijfel, ik kies kritisch te zijn ten opzicht van de fenomenen.

  1. UFO Prevents Blast At Chernobyl Nuclear Plant – Pravda.ru
   Translated by Dmitry Sudakov

   Eyewitnesses say that they saw an UFO hovering above the exploded reactor. Sixteen years have passed since the disaster at the Chernobyl nuclear plant on April 26, 1986. The explosion happened at 1:23 a.m. Tons of radioactive products were emitted into the atmosphere. The machine shop of the plant was gripped with fire, and the fire was about to move on to the third power- generating unit of the plant. Firemen managed to extinguish the fire several hours later. Many of them died later of radiation exposure.
   … The explosion was very large, but, luckily, it was a thermal blast. The fourth power generating unit was basically destroyed by overheated steam. There was no nuclear explosion.
   Roughly 180 tons of enriched uranium were in the reactor. If a large blast had happened, half of Europe would not currently be depicted on any maps.

   There are many theories to explain such luck. One of the theories is that there was help from an Unidentified Flying Object. When troublesome events started to occur, some people saw a spaceship hovering above the fourth generating unit of the Chernobyl plant. Eyewitnesses say that an UFO was there for six hours and that hundreds of people saw it. People started writing about it only two years after the catastrophe. Of course, such information appeared in magazines on ufology. As it is generally believed, serious people donít read such magazines and
   journals.

   Here is what Mikhail Varitsky had to say: ìI and other people from my team went to the site of the blast at night. We saw a ball of fire, and it was slowly flying in the sky. I think the ball was six or eight meters in diameter. Then, we saw two rays of crimson light stretching towards the fourth unit. The object was some 300 meters from the reactor. The event lasted for about three minutes. The lights of the object went out and it flew away in the northwestern direction.

   The UFO brought the radiation level down. The level was decreased almost four times. This probably prevented a nuclear blast.
   Three years later (on September 16, 1989), the fourth power-generating unit emitted radiation into the atmosphere. Several hours later, a doctor saw an object in the sky above the Chernobyl plant. Doctor Gospina described it as ìamber-like. She said she could see the top and the bottom of it as well.

  2. En waarom zou ik jou wel op je woorden geloven..? Wat had je voor idee eigenlijk, bij het kiezen van deze woorden, het schrijven van die wazige zinnen. Eh, die voor mij wazige zinnen..?

 16. Dit is weer z´n verhaal dat met mediums wordt gebracht.Velen zullen dit misschien zien als de real deal. Maar helaas ben ik hier zeer sceptisch over omdat het weer een overleden geest zou zijn.
  Demonen zullen zich in deze tijd laten zien als het licht en zijn bang voor personen die dit door hebben. Als ik bij een medium in de buurt kom vinden zij mij niet zo leuk of ze proberen mij over te halen om in hun te geloven wat zij te zeggen hebben. Vaak hoor ik nu dingen die ik graag zou horen en zijn ze bezig met een charme offensief. Sorry voor de goed gelovigen ( in overleden geesten ) we weten niet uit welke bron het komt. het zal zich voor doen als de goedheid zelf. Dus ik zeg niet dat wat getoond wordt niet echt is maar dat de bron niet bekent is en zal worden. Dus dan is het ook een kwestie van geloven.
  En een ieder mag geloven wat hij wil hier in Nederland.

 17. Mickael wat bedoel je dat Robbert door de mand gevallen is door dat gen toestandje van internet ? Hij krijgt boodschappen door van alle trillingen en ja….dan kan er een verkeerde in zitten zoals de computer ! Voor mij is het een mooi puur mens die niemand lastig valt ! Voor mij is het een heel dapper persoon en zeer puur !

 18. Robbert v/d Broeke is een fantast net als alle andere zogenaamde helderziende en paranormaal begaafden. Men beweert van alles te kunnen “zien” of te voorspellen. Dergelijke beweringen staan op drijfzand en zijn niet te bewijzen door geen enkele paragnost. Het zesde zintuig was ook weer eens z’n flutprogramma waar de producenten er van alles aan doen om het maar zo echt mogelijk te laten lijken. Bekijk op You Tube de analyses terug over de moord op Marianne Vaatstra, niemand van Neerlands beste “helderzienden” kwam ook maar in de buurt van een juiste daderprofiel. Dat een vrome boer uit de omgeving op een fiets de dader kon zijn ontging menig professionele paragnost. Nog nooit is de miljoen dollar van James Randi opgeëist door paranormale helderzienden, het zou een peulenschilletje moeten zijn lijkt mij om te bewijzen dat men over dergelijke gaven beschikt. Derek Ogilvie de bekende die claimt met de overledenen te kunnen praten was echter zo naief om de uitdaging met Randi aan te gaan….helaas voor hem…jankend en snikkend probeerde Ogilvie zich er nog uit te redden door te stellen hij zich tijdens de proeven niet op zijn gemak voelde, op de televisie merk ik weinig van zijn nervositeit trouwens.
  Robbert v/d Broeke schijnt regelmatig te worden ontvoerd door buitenaardse wezens, moet een hele gewaarwording voor hem zijn geweest, steeds wisten de heelal bewoners Robbert op te sporen en mee te nemen. Indrukwekkend zijn ook graancirkels die Robbert altijd als eerste ontdekt, als eerste maakt hij altijd foto’s om daarna een boeiend verslag te geven van de mysterieuze lichtbollen die hij ziet, dat Robbert de enige is die ze ziet deerde hem niet ! Robbert die altijd gewapend met zijn fototoestel op pad gaat zou eigenlijk de aliens eens op de gevoelige plaat moeten vastleggen, of een keer het ruimteschip wat hem regelmatig het heelal in slingert…..helaas is de paragnost en cirkeldeskundige dan net zijn fototoestel vergeten.

  Of Robbert v/d Broeke paranormaal is ?…..nee…wel paranoia !

  1. Zoek de verschillen:

   Jakob
   18 september 2014 om 09:44

   IK VIND DAT Robbert v/d Broeke een fantast is, net als alle andere zogenaamde helderziende en paranormaal begaafden. Men beweert van alles te kunnen “zien” of te voorspellen. Dergelijke beweringen staan VOLGENS MIJ op drijfzand en zijn niet te bewijzen door geen enkele paragnost. Het zesde zintuig was VOOR MIJ DUIDELIJK ook weer eens z’n flutprogramma waar de producenten er van alles aan doen om het maar zo echt mogelijk te laten lijken.
   Bekijk op You Tube de analyses terug over de moord op Marianne Vaatstra, niemand van Neerlands beste “helderzienden” kwam ook maar in de buurt van een juiste daderprofiel. Dat een vrome boer uit de omgeving op een fiets de dader kon zijn ontging menig professionele paragnost. Nog nooit is de miljoen dollar van James Randi opgeëist door paranormale helderzienden, het zou een peulenschilletje moeten zijn lijkt mij om te bewijzen dat men over dergelijke gaven beschikt. Derek Ogilvie de bekende die claimt met de overledenen te kunnen praten was IN MIJN OGEN echter zo naief om de uitdaging met Randi aan te gaan….helaas voor hem…jankend en snikkend probeerde Ogilvie zich er nog uit te redden door te stellen hij zich tijdens de proeven niet op zijn gemak voelde, op de televisie merk ik weinig van zijn nervositeit trouwens.
   ZOU DAAR DAN DE SLEUTEL LIGGEN? ZOU RANDI ENERGETISCH DUSDANIG DE ZAAK NEGATIEF BEÏNVLOEDEN, DAT GEEN ENKELE PARAGNOST NIET METEEN NAAR HUIS ZOU WILLEN?

   Robbert v/d Broeke schijnt regelmatig te worden ontvoerd door buitenaardse wezens, moet een hele gewaarwording voor hem zijn geweest, steeds wisten de heelal bewoners Robbert op te sporen en mee te nemen. Indrukwekkend zijn ook graancirkels die Robbert altijd als eerste ontdekt, als eerste maakt hij altijd foto’s om daarna een boeiend verslag te geven van de mysterieuze lichtbollen die hij ziet, dat Robbert de enige is die ze ziet deerde hem niet ! (IK GELOOF DE VRIENDEN VAN ROBBERT NIET, DIE ZE OOK GEZIEN HEBBEN! ZE HEULEN GEWOON MET ROBBERT MEE!!)

   Robbert die altijd gewapend met zijn fototoestel op pad gaat zou eigenlijk de aliens eens op de gevoelige plaat moeten vastleggen, of een keer het ruimteschip wat hem regelmatig het heelal in slingert…..helaas is de paragnost en cirkeldeskundige dan net zijn fototoestel vergeten.

   Of Robbert v/d Broeke paranormaal is ?…..nee… wel paranoia ! DAT VIND IK!

  2. Och kom Guido, bij mij is ie ook al lang door de mand gevallen met zijn zogeheten boodschap van Jozef Rulof. Meer bewijs hebben WIJ niet meer nodig!

   Niet dat ik hem afschilder als een bewuste leugenaar maar ik denk dat hij het gewoon niet in de gaten heeft en gewoon in zijn eigen illusiewereldje zit betreft zijn channelingen en al de rest daar om heen. Onze gedachten zijn immer krachten en daar kan men wel het één en ander mee. Neem maar die persoon (ken de naam niet meer) uit India die door gedachtekracht Jezus kon manifesteren en nog van alle gedoe erom heen.

   Nou, meer dan eigen gedachten zijn het niet en wie weet heeft Robbert ook zo’n gave maar heeft er totaal gene benul van dat het ook wel eens zijn eigen gedachten kunnen zijn? Leuk voor sensatie maar meer ook niet in mijn ogen.

  3. Wellicht is het voor iedereen moeilijk zaken die je niet kunt verklaren, een plekje te geven. Dat proces losmaken van je oordeel over iemand is niet te doen; zeker als je door aanname en toe te geven dat die betreffende persoon wel degelijk oprecht is, je eigen wereld ondersteboven tovert.. Cognitieve dissonantie volop aan het werk dus. Knap als je die geestelijke reflex, kunt scheiden van de neutrale gebeurtenis.
   Maar wat ik me afvraag, wat het voor zin heeft om als reactie te gaan plaatsen dat je ergens niet in gelooft…!? Als je er niet gelooft, bestáát het toch niet..?? Waarom er dan aandacht aan schenken..? Heel vreemd altijd, net als mensen die heel hard roepen: ‘Ik ben helemaaaal niet kwaaad!!’.. 🙄

  4. Guido, als je in mijn ogen een boodschap doorgeeft van Jozef Rulof maar je leest/kent zijn boeken niet zoals oa. Geestelijke Gaven waar alles over het mediumschap gedetailleerd wordt uitverdiept zodat je WEL weet en kunt verklaren…maar ja ieder weet het voor zijn/haar eigen beter te verklaren dan diegene die het WAARLIJK kunnen weten… ga u gang maar je loopt je alleen maar aan het einde van de rit te pletter. Eigen schuld, dikke bult zeg ik dan!

   ps. als je gelooft dan weet je nog niets!!

  5. Dianthus,
   Vind dit wel een hele mooie 😉
   Als je gelooft dan weet je nog niets…
   Denk dat dat ook de crux is.
   Misschien een artikel waardig?
   Iig is geloven wat anders dan zeker weten.
   Maar wat is zeker weten waard?

  6. In het Engels is ‘uit je hoofd leren’ of ‘weten’ dus, vertaald als ‘knowing by heart’..! Laat ik het daar bij laten.

  7. Als je iets uit je hooft leert weet je dan de waarheid? Dacht ik niet dan weet je wat je geleerd hebt .Als dat een propaganda praatje was hoeft het wel helemaal niet waar te zijn , en dus weet je dan een onwaarheid , maar of je je dat dan ook bewust bent…….?

  8. Juist Marcel, door uit je hoofd te leren weet je nog niets! En hoeveel is er uit het hoofd geleerd of van anderen die ook (nog) niet (kunnen) weten? Als ik een boodschap zou krijgen van iemand die prachtige boeken heeft ontvangen van de andere kant… dan weet ik al dat dit geen nonsens kunnen zijn (bij mij persoonlijk is dit doorheen mijn leven ook versterkt door persoonlijke ervaringen zodat ik weet dat ik op het juiste pad zit) of die persoon waar die boeken door zijn doorgekomen kon mij al geen boodschap sturen op de 1ste plaats. Dus dan ga ik eens in die boeken duiken en kom ik uit op Geestelijke Gaven. Ik weet dus dat die persoon waarheid is of ik kon geen boodschap ontvangen van hem vanuit de andere kant dus ik ga mijzelf ontleden met dat boek en dat weet je precies waar de klepel hangt en dan weet je ook direct, of liever gezegd naar eerlijk onpartijdig eigen onderzoek, de Waarheid want het komt immer van bewustere mensen in een hogere graad van evolutie die ‘weten’ en geen onwaarheid ‘meer’ kunnen vertellen want dat kan niet meer in een hogere bewustere graad van evolutie na deze aarde.

   Juist Marcel, door uit je hoofd te leren weet je nog niets! En hoeveel is er uit het hoofd geleerd of van anderen die ook (nog) niet (kunnen) weten? Als ik een boodschap zou krijgen van iemand die prachtige boeken heeft ontvangen van de andere kant… dan weet ik al dat dit geen nonsens kunnen zijn (bij mij persoonlijk is dit doorheen mijn leven ook versterkt door persoonlijke ervaringen zodat ik weet dat ik op het juiste pad zit) of die persoon waar die boeken door zijn doorgekomen kon mij al geen boodschap sturen op de 1ste plaats. Dus dan ga ik eens in die boeken duiken en kom ik uit op Geestelijke Gaven. Ik weet dus dat die persoon waarheid is of ik kon geen boodschap ontvangen van hem vanuit de andere kant dus ik ga mijzelf ontleden met dat boek en dat weet je precies waar de klepel hangt en dan weet je ook direct, of liever gezegd naar eerlijk onpartijdig eigen onderzoek, de Waarheid want het komt immer van bewustere mensen in een hogere graad van evolutie die ‘weten’ en geen onwaarheid ‘meer’ kunnen vertellen want dat kan niet meer in een hogere bewustere graad van evolutie na deze aarde.

   En laten we ‘bewust’ maar hier varen want er is hier geen één van ons hier bewust want in mijn ogen willen ‘bewust’ zeggen dat je geen onwaarheden meer in je hebt, geen stoffelijke verlangens, op 100% in contact staan met je Ware Ziel, geen stoffelijk ego meer, … of zijn wij Christus al?

   ‘Bewuster’ in de zin van dat men zijn eigen ego redelijk kent, de illusies door heeft dat ons alleen maar gevangen houdt in het stoffelijk nietszeggende ego, zich laat en vooral durft iets te laten vertellen van diegene die weten zonder zelf de nietszeggende betweter uit te willen hangen dus maw. zich eens onpartijdig ‘durven’ op te stellen, zonder direct zelf eigen antwoorden al te willen hebben en eens durven luisteren zonder dat het ego steeds maar om de hoek komt kijken,… dat is wat anders.

 19. Wordt het niet eens tijd dat Robbert een test gaat doen met de stichting Skepsis. Dan kan iedereen zien of en in hoeverre Robbert paranormaal begaafd is. Het zijn kinderlijk eenvoudige tests, die onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden met goedvinden van beide partijen. Dat betekent dat fraude vrijwel uitgeloten geacht mag worden. Het lijkt me voor Robbert ook ideaal, maar vooral ook voor diegenen die (zoals ik) denken dat meneer Van den Broeke helemaal niet over paranormale krachten beschikt. Ik hoop vurig dat hij mee wil werken aan dit onderzoek, het welles-nietes-spelletje is dan eindelijk afgelopen op dit forum. En, als hij de tests doorstaat is hij niet alleen 10.000 euro rijker, hij zal bovendien ook de eerste zijn die aangetoond heeft over paranormale gaven te schikken…..twee vliegen in één klap dus !
  Ik ben niet zo flauw om wéér over dat “genverbrander verhaal” te beginnen, dat was een foutje van onze Robbert die hij niet zo snel weer zal maken. Verkeerde energieën doorgeven of doorkrijgen hoort bij het vak !

  Ik ben nieuwsgierig of Robbert het aandurft om de tests te ondergaan, waarom niet zou ik zeggen ? als nu wel blijkt dat hij over buitenaardse krachten beschikt ? welnu, dan zal ik persoonlijk het bedrag uit eigen portemonnee verdubbelen. Als Robbert zo sportief is om medewerking te verlenen voel ik mij als criticus genoodzaakt hem dubbel te belonen als hij cum-laude zal slagen !

  En ja, ik ben ook lid van Stichting Skepsis……maar dat doet er even niet toe !

  1. Wij van WC-eend (stichting Sceptisch) willen alleen WC-eend adviseren. En dat ik van de WC-eend ben, staat een onafhankelijk onderzoek niet in de weg. WC-eend blijft tóch het beste spul, dáárvan zijn we overtuigd; daar hoeven we ook eigenlijk helemáál geen test voor te doen..
   Maar Mw. Nancy Talbott, die RvdB al 15 jaar geleden heeft onderzocht, heeft het keiharde bewijs, dat WC-eend er een stevige concurrent bij heeft.. De mensen van WC-eend blijken er een potje van gemaakt te hebben.. Want ze bleken hún overtuiging als de waarheid gezien te hebben.. Voor hen die het evt. na willen lezen: HIER

  2. Echt antwoordt geven GuidoJ doe je niet, je komt aandraven met een mevrouw Talbott die uiteraard ook in graancirkels en vooral in de gaven van Robbert v/d Broeke geloofd. Tja, dan is het niet zo verwonderlijk dat zij het “bewezen” acht. Je hoeft iemand die in de gaven van Robbert geloofd niet meer te overtuigen, nee, de sceptici moet je overtuigen, en hoe doe je dat GuidoJ ?…héél simpel, door Robbert testen uit te laten voeren onder gecontroleerde omstandigheden waar fraude uitgesloten is. Voor de goede orde nogmaals, Derek Ogilvie is een collega van Robbert en gelooft heilig dat hij d.m.v telepathie met kinderen kan communiceren. Tot dat James Randi hem testte op zijn wonderbaarlijke telepathie-gaven, helaas bleek er niets meer over van deze gave waar hij miljoenen mensen mee naar de zalen lokt of voor de buis weet te krijgen. Ook hier blijkt weer, dat bij uitsluiting van enige vorm van fraude er tot op heden geen paragnost of wichelroedeloper erin geslaagd is om te bewijzen dat ze over buitengewone gaven beschikten. En daarom zal Robbert die uitdaging ook niet aangaan, en waarom niet weet hij maar al tegoed natuurlijk. Het valt mij tegen GuidoJ dat jij niet inhoudelijk in wilt gaan op mijn voorstel, jij als aanhanger en overtuigd zijnde van Robbert zijn gaven zou mijn voorstel moeten ondersteunen, pas dán krijgen we helderheid over zijn gaven. Het feit dat een Robbert en zijn aanhangers volharden in het feit dat het alom bewezen is wat hij kan zou ook door onafhankelijke bronnen bevestigd moeten worden, zo gaat dat in de wetenschap en zo zou dat in de paranormale wereld ook moeten gaan. Welke reden staat Robbert in de weg ?…hij heeft de gave en kan 20.000 eurootjes mee naar huis nemen, en dat moet voor hem een klein kunstje zijn, niet bij een Ria Bremer gaan zitten te verkondigen wat ik allemaal wel niet kan, nee…ga naar James Randi of stichting Skepsis om het te laten zien…pas dan krijgt het onderzoek naar zijn gaven aanzien, zowel bij de voor-als-tegenstanders.

   Maar ik kan jullie allemaal op voorhand verzekeren dat na de zoveelste ontmaskering van James Randi geen paragnost het in zijn bol haalt om zich te laten testen….logisch, ik zou ook liever een goedgelovige mw. Talbott uitkiezen.
   GuidoJ ik vraag het je nogmaals beleeft. waarom ben jij tegen een onderzoek van onafhankelijke personen die willen weten of Robbert over de gaven beschikt die hij claimt ?….bij het niet slagen zal niemand het in zijn hoofd halen om hem belachelijk te maken, en andersom zal hij bij het doorstaan van de tests ruime aandacht krijgen in de meest vooraanstaande vakbladen……en 20.000 euro meekrijgen !

   Dus…wat is de reden dat jij of een Robbert een test niet zien zitten ????

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.