Advertentie

Neil Armstrong: zo was hij nooit op het nieuws..!!


x

x

NASA Mission Control:

‘What’s there ? Mission Control calling Apollo’

Apollo 11:

These babies are huge, sir … enormous….Oh, God, you wouldn’t believe it!

I’m telling you there are other space craft out there… lined up on the far side of the crater edge…

They’re on the moon watching us.

x

x

Neil Armstrong zoals je hem niet op het nieuws hoort..!!

Michael Salla, www.exopolitics.org – © 2012

WantToKnow-vertaling Guido Jonkers © 2012

x

Vandaag is Neil Armstrong gestorven aan een falend hart. De man die als eerste mens ‘officieel’ op de maan liep, was voor velen een icoon, symbool voor de vastberadenheid om datgene te bereiken, wat voor velen als onmogelijk werd beschouwd.  Hij vulde de droom in die VS-president John F. Kennedy voor de ogen van de wereld had losgelaten, namelijk om binnen 10 jaar tijd, en vóór 1970, een mens op de maan te brengen en hem veilig terug naar Aarde te brengen.

Het maatje van Neil Armstrong tijdens de Apollo-11-vlucht, Buzz Aldrin, heeft zich in een aantal persinterviews duidelijk uitgelaten in de zin dat UFO’s aanwezig waren bij hun landing op de maan. “Wij vermeden het woord UFO zoveel mogelijk en gebruikten in plaats daarvan, in opdracht van Houston, allerlei andere bewoordingen. In dit geval spraken we over de locatie van de Saturnus V-lanceerraket..”

En uiteindelijk liep Neil Armstrong op de maan en keerde hij veilig terug op Aarde, waarbij zijn reis werd bekeken via alle TV-kanalen op Aarde, door honderden miljoenen mensen. Hij bracht licht in de gedachten van mensen om verre ruimtereizen niet meer als ‘onmogelijk’ te betitelen.

Wat weinig mensen weten, is dat er tijdens het 3 kwartier-lange verblijf op de maan een controverse ontstond over een radio-stilte van zo’n 2 minuten met de astronauten en Spacecontrol van NASA. Veel mensen werden er tijdens de rechtstreekse uitzending door verrast en dit gaf veel voeding aan allerlei theorieën wat er in die 2 minuten gebeurd is..! Volgens schijnbaar gelekte overheidsdocumenten en – foto’s, zag Armstrong niet alleen het door de TV-kanalen uitgezonden barre landschap, maar zag hij en zijn maatje Buz Aldrin, iets veel indringenders..!

Volgens NASA-insiders en een vermeend onderschept transmissie-verslag, zag Armstrong die dag iets, dat zijn verdere leven indringend zou veranderen. Uiteindelijk zou datgene hetzelfde zijn geweest, dat NASA heeft doen besluiten de bemande maanvluchten volledig te staken..! Volgens de gelekte documenten zouden 2 enorme buitenaardse ruimtevaartuigen de Apollo-11-landing hebben gadegeslagen, die op hun beurt weer door de twee, op de maan gelandde NASA-mannen werden gezien.

Zowel Neil Armstrong als zijn maatje Buzz Aldrin zouden deze ruimteschepen hebben waargenomen..! Volgens NASA werd de 2 minuten-interval in de Aarde-Maan-communicatie veroorzaakt door oververhitting van één van de beide TV-camera’s, waardoor de interrupties in de communicatie zouden zijn opgetreden..

De foto’s van de maanlanding van de Apollo-11, uit Juli 1969, zoals die opdoken in 1975 en werden geplaatst door ‘Modern People Magazine’.

De ‘verloren gegane’ 2 minuten communicatie..!
Maar volgens o.a. Timothy Good, de auteur van ‘Above Top Secret’, een boek uit 1988, zouden HAM-radio-amateurs, die het VHF-signaal van Apollo 11 naar NASA opvingen, de volgende boodschap hebben onderschept, die uiteraard.. voor het grote publiek werd weggehouden:

Mission Control:  Wat is daar? Mission Control roept Apollo 11 op.

Apollo 11:  Deze babies zijn enorm sir, e n o r m…! Oh mijn God, je zou het gewoon niet geloven! Ik vertel je dat hier andere ruimtevaartuigen aanwezig zijn. Ze hangen in lijn achter elkaar aan de rand van een krater, het verst van ons af. Ze zijn op de maan en kijken naar ons..!   (Above Top Secret, pag. 384.)

Uiteraard werden deze radio-boodschappen door bijna alle media genegeerd, maar in 1975 kwam er ineens steun vanuit onverwachtte hoek..! Maurice Chatelain is een gepensioneerd NASA-communicatie-ingenieur, die destijds o.a. verantwoordelijk was voor de communicatie tussen NASA-spacecontrol en de Apollo-maanmissies.

In 1975 verscheen zijn boek, ‘Our Cosmic Ancestors’ (‘Onze kosmische voorvaderen’), schreef hij: “Enige momenten vóórdat Armstrong van de ladder afstapte, om als eerste mens voet op de maan te zetten, zweefden er twee UFO’s over zijn hoofd. Daarvan zijn door Edwin Aldrin verschillende foto’s gemaakt. En sommige van deze foto’s zijn gepubliceerd in het 1975-Juni-nummer van ‘Modern People magazine” . (p. 25)”

Later, in 1979, maakte Chatelain toen duidelijk dat Armstrong’s waarneming van de beide UFOs boven een maankrater, expres werd achtergehouden en weggehouden voor de media door NASA. “Deze ontmoeting was algemeen bekend bij ingewijden bij NASA. Maar niemand heeft erover gesproken tot  op dit moment.” 

Nog opmerkelijker is de claim van Chatelain dat ALLE Apollo- en Gemini-vluchten werd gevolgd door buitenaardse ruimtevaartuigen, vanaf een afstand, maar soms ook van verrassend dichtbij. Deze ruimtevaartuigen zouden van buitenaardse afkomst zijn. Telkens wanneer dit voorkwam, zouden de astronauten het keurig hebben gemeld bij NASA, die op haar beurt opdracht gaf om absolute stilte in acht te nemen.

Het maatje van Neil Armstrong tijdens de Apollo-11-vlucht, Buzz Aldrin, heeft zich in een aantal persinterviews duidelijk uitgelaten in de zin dat UFO’s aanwezig waren bij hun landing op de maan. “Wij vermeden het woord UFO zoveel mogelijk en gebruikten in plaats daarvan, in opdracht van Houston, allerlei andere bewoordingen. In dit geval spraken we over de locatie van de Saturnus V-lanceerraket..” (De draagraket die enkele dagen vóór de maanlanding de astronauten vanaf de Aarde in de ruimte had gebracht..)

De bevestiging van Buzz Aldrin, dat de Apollo 11 geschaduwd werd door een of meerdere UFO’s, geeft voedsel aan de theorie dat UFO’s inderdaad de maanlandingen hebben geobserveerd, en dat commandant Neil Armstrong dit in een radio-communicatie had gerapporteerd, hetgeen weer zorgde voor de missende 2 minuten contact tijdens de radio-stilte. Daarbij bevestigt Aldrin dus ook de claim van NASA-pensionado Chatelain, dat een of méér buitenaardse voertuigen de Apollo-11-landing gadesloegen, zoals hij in zijn eerder genoemde boek beweert. Kijk hier naar een videofragment van een van de vele interviews die Buzz Aldrin de afgelopen jaren heeft gegeven, en waarin hij duidelijke taal spreekt..!!
X

X

Is er nog een andere bron die de controversiële claims onderschrijft, dat Neil Armstrong en Buzz Aldrin 2 enorme, buitenaardse voertuigen gezien zouden hebben, tijdens de eerste maanlanding in 1969. Volgens Timothy Good, zou een fysicus en hoogleraar mathematiek aan de Universiteit van Moskou, Dr. Vladimir Azhazha een gesprek met Armstrong hebben gevoerd, waarin Neil Armstrong de waarneming van de enorme, mysterieuze objecten tijdens de maanlanding bevestigde. Armstrong’s boodschap over deze waarneming werd nooit openbaar gemaakt, om de eenvoudige reden, dat NASA deze boodschap heeft gecensureerd. (Above Top Secret, p. 384)

Maar waarom zou NASA dit nu doen dan? Het zou toch een bevinding van de hoogste orde zijn..? Armstrong gaf als volgt antwoord op de vragen van genoemde professor Azhazha:

Professor: Wat gebeurde er werkelijk tijdens de Apollo-11-landing?

Armstrong: Het was ongelooflijk, en natuurlijk hadden we het altijd al voor mogelijk gehouden, en het feit is dat we er zelfs voor gewaarschuwd waren..! Er was destijds geen enkel vraagteken bij een ruimtestation of een stad op de Maan..!

Professor: Wat bedoelt u met uw opmerking dat u ervoor ‘gewaarschuwd’ was..?

Armstrong: Ik kan hier helaas niet gedetailleerd op ingaan. Ik kan alleen zeggen dat hun ruimteschepen zo enorm superieur zijn aan onze, zowel in grootte als in technologie. Jongens waren dat kanjers van schepen! En over dat ‘waarschuwen’… Nee, er is geen enkel vraagteken bij dat ruimtestation..

Professor: Maar NASA had toch nog meer missies ná deze Apollo-11-maanlanding?

Armstrong: Natuurlijk.. NASA had in die tijd écht een commitment, en kon zich geen paniek veroorloven op Aarde. Maar het kwam erop neer dat we er snel heen gingen en ook weer snel terug kwamen.. (Above Top Secret, p. 186)

Neil Armstrongs speech in het Witte Huis.
Maar wat is nu de waarheid? Heeft Armstrong die buitenaardsen gezien op de Maan, wezens die NASA hebben gewaarschuwd niet terug te keren naar de Maan? Waarschijnlijk zullen we met de dood van Armstrong nooit weten wat er gebeurde op de dag in Juli in 1969.

Wat we wel kunnen laten zien is de ontroerende speech die Neil Armstrong hield in het Witte Huis, als de ‘eerste-man-op-de-maan’, ter gelegenheid van de 25-jarige viering van de ‘eerste maanlanding’ in 1994. Kijk en luister naar Neil Armstrong die spreekt in deze uiterst cryptische woorden:

“Today we have with us a group of students, among America’s best. To you we say we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of the truth’s protective layers. There are places to go beyond belief…”

Vertaald: “Vandaag zijn hier 25 studenten aanwezig, waaronder Amerika’s beste. Tegen jullie zeggen we, dat wij slechts het begin hebben afgelegd. Wij laten veel aan jullie over, dat onaf is. Er liggen nog grote, onontdekte ideeën, doorbraken braak. Voor hen die een van de beschermende lagen rondom de waarheid kunnen verwijderen. Er zijn ongelofelijke plaatsen waar we naartoe kunnen..” )

 

25 gedachten over “Neil Armstrong: zo was hij nooit op het nieuws..!!

 1. ik blijf het lastig vinden. Zijn ze nu wel of niet op de maan geweest? De een spreekt over de Van AllenBelt. Hoog radioactief en alleen gezond doorheen te komen mits je een ruimteschip hebt met een wanddikte van tenminste 1 meter. Is niet te doen.

  Dus: bestaat die van Allen belt wel? Zo ja, is deze hoogst radio actief?
  Zijn ze nu werkelijk op de maan geweest?

  Ik herinner me een interview met een van de astronauten die toch duidelijk zenuwachtig werd toen men over de van Allen belt begon.

  Wat is waaaarrrrr….

  1. quote artikel: “..zouden HAM-radio-amateurs, die het VHF-signaal van Apollo 11 naar NASA opvingen, de volgende boodschap hebben onderschept, die uiteraard.. voor het grote publiek werd weggehouden:…
   Mission Control: Wat is daar? Mission Control roept Apollo 11 op.
   Apollo 11: Deze babies zijn enorm sir, e n o r m…! Oh mijn God, je zou het gewoon niet geloven! Ik vertel je dat hier andere ruimtevaartuigen aanwezig zijn. Ze hangen in lijn achter elkaar aan de rand van een krater, het verst van ons af. Ze zijn op de maan en kijken naar ons..! ” Einde quote.

   =====================================================

   Werkelijk? Als deze communicatie echt had plaatsgevonden, zou iedere HAM radio-amateur onmiddelijk de landelijke pers ingelicht hebben, want dit zou uiterst sensationeel wereldnieuws zijn geweest.

   De conclusie is simpel: alle radio amateurs wereldwijd zaten ook in het complot. Denk nou toch eens na!

 2. Er rammelt ‘helaas’ zoveel bij NASA, jarenlang zijn we voorgelogen.(maar dat geldt voor alles ;-).

  Veel berichten en opname’s/foto’s wijzen er op dat de 1e ‘maanlandng’ studiowerk is geweest..daar zowel licht,schaduwen en achtergrond niet kloppen.

  Er zijn vele ‘geruchten’, maar de waarheid komt in deze tijd van ’transparantie’ zeker aan het licht!

  1. Hi Bees,

   Aan de ene kant heb je helemaal gelijk dat de foto’s van de missie(s) gekunsteld zijn maar… onthoudt daarbij het feit dat het om militaire missies ging. Het is ook een bevestiging voor de boodschap van dit artikel. Er waren waarschijnlijk gevoelige zaken op de originele foto’s vastgelegd waardoor besloten is deze opnieuw te maken in een studio of een paar oorspronkelijke “aan te passen”.
   Een simpel bewijs dat er landings geweest zijn is het volgende:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Third-party_evidence_for_Apollo_Moon_landings

 3. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Sciencetific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De VSA-UFO-coverups sinds 1947, sinds wanneer werden Extraterrestrials-ruimtetuigen waargenomen boven VS-kernwapensilo’s? Dan zouden deze Extraterrestrials de Aardse ruimtevaartactiviteiten niet gadeslaan!
  Serieuze stof tot nadenken…..

  Maar volgens o.a. Timothy Good, de auteur van ‘Above Top Secret’, een boek uit 1988, zouden HAM-radio-amateurs, die het VHF-signaal van Apollo 11 naar NASA opvingen, de volgende boodschap hebben onderschept, die uiteraard.. voor het grote publiek werd weggehouden:

  1. Leuk stukje met een piepjong Drewtje (heb ET nooit gezien)
   Dus het zou kunnen dat Rasecht zijn verhaal niet meer af kon maken..poeh heftig, misschien wel ontvoert, door …jawel…door aliens of ET’s dan…ze hebben hem om zijn ‘Berensiroop’ afgehaald, dat krijg je dan met zo een naam 🙂

   Zou Paul al op vakantie zijn want ik vind de titel van het artikel nodigt uit voor een mooie imageshack
   Neil Armstrong ‘zo was hij (nog) nooit op het nieuws’… 🙂

 4. Er is méér tussen hemel en aarde Horatio…
  De logos van de maan heet Kadak, zo boven zo beneden.
  De Maan is de databank van Moeder Aarde.
  Wij kunnen bekeken worden, ingezoomd tot op een grassprietje.
  De Apollo die destijds verongelukte, had wapentuig aan boord die een gevaar opleverde voor dit zonnestelsel en werd daarom vernietigd.
  Wat de mensheid elkaar aandoet is om het even, zolang het maar niet een kettingreactie in het zonnestelsel teweegbrengt…

  1. Hoe willen ze met de techniek die wij hier op aarde hebben schade aanrichten in ons zonnestelsel? De krachtigste bommen samen kunnen namelijk geen meteoor stoppen.

 5. Zie het boek: Vanachter de schermen wordt de wereld veranderd door Wayne S.Peterson een Amerikaans diplomaat en het boek van Gerard Aartsen over George Adamski Gezant van de ruimtebroeders, alsmede de catalogus Our Elder Brothers Return: A History in Books. Er is al veel meer over deze materie bekend dan overheden ons willen laten weten.

 6. ik ?? denk dat binnen afziebare tijd er wel wat schrijfwerk van deze piloot ;want hij is nu overleden jammer voor hem maar een uitkomst voor ons hij heeft volgens mij zo hier en daar al wel wat schrijfwerk achter gelaten hoor want bij zijn dood kunnen ze toch niets meer aan veranderen .zodus AFWACHTEN maar

 7. Lieve mensen. Ik zou heel graag op de hoogte gebracht willen worden over de laatste ontwikkelingen mbt tot de echte waarheid omtrent buitenaardse aanwezigheid op de maan en verder. We zijn tenslotte allen een onderdeel van geheel[al]. met de hoogst vriendelijke groeten. Jur

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.