Advertentie

Herstart je Gezondheid Kaj jaarbanner 2019

C&A is marktleider in biokatoen..!


Volgens de Organic Exchange zal tussen de jaren 2015 en 2020 het aandeel biologische katoen in de wereldtextielproductie, ongeveer op 20% uitkomen. Dat het hard nodig is om biologische katoen te produceren en te verwerken, mag blijken uit de enorme ravage, die de huidige katoenteelt achter zich laat. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn nodig, vooral in die gebieden waar feitelijk geen natuurlijke habitat voor katoen is, maar men toch dit gewas teelt.

Des te meer respect voor de manier waarop C&A het biologische katoen op de kaart zet, middels haar eigen winkels, merk en productiekanalen. Want nu al is het biologisch-katoenaandeel van textielverkopen van C&A al 13%. En dat het voor C&A niet alleen blijft bij biokatoen, maar dat ook de biokatoen-boeren worden geholpen, blijkt uit dit artikel.

 

Biokatoen: C&A versterkt positie als marktleider

© WantToKnow.nl/.be juni 2011

x

C&A Europa heeft haar positie als wereldwijd marktleider voor kleding van biologisch katoen verder versterkt. De onderneming, met hoofdkantoren in Düsseldorf en Brussel, heeft in het afgelopen boekjaar onder het label ‘Bio Cotton’ 26 miljoen kledingstukken van 100% gecertificeerd biokatoen verkocht. Dit jaar wil C&A meer dan 30 miljoen kledingstukken van biokatoen verkopen.

“Wij zijn erg blij dat de keuze voor en de vraag naar milieuvriendelijk geproduceerde kleding uit onze biokatoencollectie blijven toenemen”, zegt Maiko Slegtenhorst, woordvoerder en lid van de directie van C&A Nederland.

De meeste producten van biologisch katoen die C&A verkoopt, zijn door de Amerikaanse stichting Textile Exchange gecertificeerd met het internationaal erkende keurmerk ‘OE 100’. Dit keurmerk is een kwaliteitsstandaard voor de in- en verkoop van producten die voor 100% uit biologisch katoen bestaan, dat verbouwd wordt zonder gebruik te maken van chemicaliën, zoals pesticiden en kunstmest, en zonder genetisch gemodificeerd zaaigoed.

13% Van de totale katoencollectie van C&A bestaat nu uit gecertificeerd biologisch katoen. Ter vergelijking: het aandeel biokatoen in de wereldwijde productie van katoen bedraagt slechts 1,1%. C&A heeft als wereldwijd grootste afnemer het strategische doel om dit nog zeer kleine segment duidelijk te vergroten.

Met de verkoop van meer biokatoenproducten reageert C&A niet alleen op de toegenomen vraag van haar klanten. “Wij beschouwen onze actieve betrokkenheid bij biologisch katoen als een onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”, aldus Slegtenhorst. “Wie ecologische en sociale duurzaamheid in de kledingindustrie wil bevorderen, moet zich richten op alle schakels in de productieketen. Wij als C&A hebben onze klanten een belofte gedaan en zijn vastbesloten die belofte waar te maken.”

Hier is het allemaal om te doen, het katoen uit de katoenplant.

Daarom heeft C&A samen met de Shell Foundation en Textile Exchange de organisatie ‘Cotton Connect’ opgericht. Deze heeft als taak de overgang van conventionele naar duurzame verbouwmethoden gericht te stimuleren. Vooral in India zijn al een reeks initiatieven genomen waarbij verschillende fases in de productie en verwerking van katoen aan elkaar worden gekoppeld en aangepast, om zo een sociaal maar ook economisch verantwoorde productieketen tot stand te brengen.

In dit verband worden bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden aangegaan met landbouwbedrijven om de financiële risico’s bij de overschakeling op biologisch katoen tot een minimum te reduceren.
Bovendien neemt C&A deel aan uitgebreide scholingsprogramma’s voor boeren.
Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor wevers, handelaren en leveranciers.
Ten slotte, en dat is niet minder belangrijk, investeert de onderneming in diverse sociale projecten, bijvoorbeeld onderwijs aan plattelandskinderen, cofinanciering van ontwikkelingsprogramma’s voor zaaigoed om ervoor te zorgen dat gecertificeerd biologisch katoenzaad beschikbaar is, evenals projecten voor druppelirrigatie om het waterverbruik bij de verbouw van de dorstige katoenplanten te verminderen.

C&A verkoopt sinds 2007 mode van biologisch katoen. Intussen heeft C&A meer dan 60 miljoen kledingstukken van  biokatoen op de markt gebracht en in haar Europese winkels verkocht. “Het succes van onze biokatoencollecties is zeker ook te danken aan het feit dat onze producten van 100% gecertificeerd biologisch katoen voor dezelfde prijs worden aangeboden als kleding van traditioneel katoen”, aldus Slegtenhorst.

Afgelopen jaar heeft Textile Exchange op basis van een wereldwijde marktanalyse C&A Europa aangewezen als de retailer die wereldwijd de meeste kleding van duurzaam verbouwde katoen verkoopt. Volgens Slegtenhorst is het grote succes van het Bio Cotton-label echter niet alleen te danken aan de duurzaamheid en de prijs. “Blijkbaar spelen wij met onze producten van biologisch katoen ook in op de modesmaak van onze klanten.”

Advertentie