Advertentie

Electriciteit van planten? ‘Plant-e’ is geboren!


Samen met onderzoekster Marjolein Helder richtte David Strik in 2009 Plant-e op, een spin-off bedrijf van Wageningen University. Plant-e maakt gebruik van de Plant-Microbiële Brandstofcel die nu nog kleinschalig wordt toegepast, maar volgens de Wageningers op termijn wereldwijde potentie heeft. “Elektriciteit genereren uit levende planten en bacteriën, dat is wat we hier doen.” Hieronder het hele verhaal van deze nieuwe ontwikkeling, die jouw steun kan gebruiken!

x

Plant-e

x

Electriciteit aftappen van planten! ‘Plant-e’ is geboren!

2013 WantToKnow.nl/.be

x

De toenemende wereldbevolking, groeiende behoefte aan elektriciteit en de uitputting van huidige bronnen voor energie zijn al jaren een wereldwijd punt van aandacht. Er worden steeds meer zonnecel-collectoren en windmolens geplaatst en er wordt energie opgewekt met behulp van waterkrachtcentrales en de verbranding van biomassa in plaats van schaarse steenkool. De nieuwste ontwikkelingen omtrent het boren naar schaliegas baren momenteel onder andere waterbedrijf Vitens, de Nederlandse politiek en de inwoners van Nederland zorgen.

Plant-e_technologieMaar ondertussen zijn er ook veel andere processen aan de gang op het gebied van onderzoek naar alternatieve energiebronnen. Zo werkt er in Wageningen een spin-off bedrijf van deze universiteit aan het genereren van elektriciteit uit levende planten. Dit wordt ‘Plant-e’ genoemd.

Hoe werkt het?
Tijdens het natuurlijke proces van fotosynthese maakt een plant organisch materiaal aan, zoals we allemaal op de lagere school hebben geleerd. Zo groeit een plant. Maar het blijkt dat tot 70% van dit organische materiaal niet gebruikt wordt voor de groei van de plant; het wordt uitgescheiden via de wortels in de bodem. En de bacteriën die daar leven, breken dit organische materiaal af en geven daarbij elektronen af. De ‘Plant-e’-technologie maakt het nu mogelijk om deze elektronen op te vangen met een koolstofelektrode en de elektriciteit te benutten, waarna deze elektronen weer afgegeven worden aan een tegen-elektrode. Het hele systeem kan worden beschouwd als één groene, duurzame batterij. Tijd voor meer, maar vooral praktisch-intenser onderzoek!

Plant-e zal, en dat staat buiten kijf, met haar nieuwe technologie een duurzaam product toevoegen aan het scala van hernieuwbare energieoplossingen. Via een crowdfund campagne proberen de mensen achter het ‘Plant-e’-project momenteel de kosten, zo’n € 100.000, te dekken; kosten die gemaakt moeten worden om het eerste product grootschalig in productie te kunnen nemen en zo de opschaling van de technologie naar grotere oppervlaktes te financieren. praktisch-intenser onderzoek dus.

Dit eerste product van ‘Plant-e’ bestaat uit een plant met ingebouwde technologie waar een wereldbol op draait. Een volgend product dat ‘Plant-e’ op de markt wil brengen is het groene elektriciteitsdak. En let wel: een eerste pilot van zo’n groen dak draait al 3 jaar onafgebroken op het dak van het NIOO in Wageningen. Het uiteindelijke doel van het bedrijf is natuurlijk, om op grote schaal elektriciteit op te wekken in bestaande natte natuurgebieden. Doordat de elektriciteit opgewekt wordt in de bodem zijn hiervoor geen milieu- en horizonvervuilende centrales nodig..!

Bezoek de website en Facebookpagina van Plant-e voor meer informatie over de technologie en het bedrijf.

1 gedachte over “Electriciteit van planten? ‘Plant-e’ is geboren!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.