Advertentie

Ondanks weinig zon, floreert zonne-energie..!


zonnecentrale Ivanpah 2
Dit soort mega-zonnecentrales in landen waar de zon dagelijks rijkelijk schijnt, betekenen niet dat het onmogelijk zou zijn in het bewolkte Nederland geen efficiente zonne-energie te winnen.. Lees het onderstaande, hoopgevende artikel.

x

x

Ondanks weinig zon, floreert zonne-energie..!

2016 WantToKnow.nl/be

i.s.m.
duurzaam nieuws INSnet

x

Ze kunnen het dak op, je kunt er overheen fietsen én ze dienen als geluidsscherm: zonnepanelen. We zetten ze in steeds grotere getalen in. De technische ontwikkeling van deze panelen is nog lang niet op z’n hoogtepunt, waardoor er steeds efficiëntere panelen op de markt komen. Hiermee is het inmiddels zo, dat de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in Nederland jaarlijks aanzienlijk stijgt. Dat zal helemaal gaan gebeuren, als er steeds meer zonnewallen langs de snelweg verschijnen. Eind dit jaar is de eerste grote zonnewal een feit en de innovaties zijn in volle gang.

Het geluidsscherm op de A9 bij Amstelveen, was in 1997 het eerste testscherm, dat al snel zijn kosten terugverdiende..
Het bijna 20 jaar oude geluidsscherm op de A9 bij Amstelveen, was in 1997 het eerste testscherm, dat al snel zijn kosten terugverdiende..

Al voor millennium zonnepanelen snelweg
Ze zijn er eigenlijk al, maar dan in het klein. Langs de A9 bij Oudekerk aan de Amstel zijn vlak voor het millennium al 2200 zonnepanelen boven op de 1650 meter lange geluidsscherm aangebracht. Een paar jaar daarvoor werd er al een scherm van 500 meter langs de A28/A27 bij Utrecht bezet met panelen. Goed voor de stroomvoorziening van 20 woningen. Deze zonnepanelen zijn óp de geluidsschermen geplaatst. Met de moderne zonnewalprojecten gaat dat anders worden.

Zonnewallen in spe
Helemaal nieuw is het zonnewal-idee dus niet. Wel de mate waarin de zonnepanelen worden geplaatst. In plaats van enkel boven op de schermen, worden de zonnepanelen er tegenaan bevestigd. Dit zorgt voor een grotere bedekking en een stijging van de verkregen energie. Dit jaar zal de eerste grote zonnewal volgens de voorspelling af zijn. Het zonne-geluidsscherm, dat uit 2000 zonnepanelen bestaat, wordt langs de A20 bij Rotterdam geplaatst. 150 huishoudens ontvangen hier stroom van. Ook Amersfoort wil graag een wal realiseren. Deze moet langs de A1 bij Vathorst komen.
Geluidswering-zonne-energieCellen verwerkt ín geluidsscherm
Rijkswaterstaat heeft het Solar Highways-project opgezet. Hiervoor heeft ze van de Europese Commissie een subsidie van €1,4 miljoen ontvangen. Hiermee moeten innovatieve geluidsschermen ontwikkeld worden. Het gaat om een zonnewal van 450 meter lang en 6 meter hoog, waarbij de zonnecellen ín de geluidswand zijn verwerkt. De integratie gebeurt daarbij aan twee kanten, zodat de ochtend- en middagzon worden gevangen. In totaal zal de zonnewal zo’n 275 MWh per jaar opwekken; het jaarlijkse stroomverbruik van meer dan 80 huishoudens. Begin 2018 moet het scherm in worden gezet. Tot 2021 wordt de performance gemonitord.

Groene stroom voor 220.000 huishoudens
Langs het wegennet van Nederland staat ongeveer 1.250 kilometer aan geluidsschermen. Goed voor 5 miljoen vierkante meter. Worden al deze schermen ingezet als zonnewal en wekken ze net zoveel stroom op als die van Rijkswaterstaat? Dan zou dat beteken dat er jaarlijks voor pakweg 222.000 huishoudens aan groene stroom wordt verkregen.

Dat betekent dat 1 op de 35 woningen in Nederland hier energie van ontvangt. Hoe rendabel een zonnepaneel is, hangt ook af van de zonnestraling en het aantal zonuren in een jaar. In 2015 lag dit aantal hoger dan gemiddeld, wat een extra kWh-opbrengst voor stroomverbruik van 20.000 huishoudens opleverde.

geluidsscherm kleur solar2

Anders dan dakpanelen
De huidige panelen, langs de A20, zijn redelijk diefstal- en vandalisme gevoelig. Bij de nieuwe zonnewallen moest daar een oplossing voor komen. Bij de nieuwe projecten wordt hier rekening mee gehouden. Naast het onderzoek van Rijkswaterstaat, startte in 2014 het SONOB-project van Heijmans. Waarmee onder andere onderzoek wordt gedaan naar geluidsschermen waarin, anders dan bij gewone zonnepanelen, LSC’s (luminescent solar concentrators) zijn bevestigd.

Sinds 2015 worden de schermen in Willemspoort (’s Hertogenbosch) getest. LSC’s hebben een lager rendement dan zonnepanelen, maar zijn wel constanter. Ze vangen namelijk meer licht op dan de veel geziene panelen en piekmomenten zijn minder extreem. Handig voor een land als Nederland, waar het vaak bewolkt is. Met het project moet een doorbraak in zonnegeluidsschermen van de grond komen.
x

Meer zonne-energie met tweezijdige panelen

x

Door het toepassen van tweezijdig werkende panelen op water kan de opbrengst aan zonnestroom fors worden verhoogd en breiden de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken in Nederland zich nog verder uit. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) demonstreert deze nieuwe drijvende zonnepanelen samen met partners Tempress Systems, Sunfloat en Havenbedrijf Amsterdam op 14 april voor het eerst op het IJ tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

sunfloatTweezijdig werkende zonnepanelen hebben aan de achterkant geen witte of zwarte folie, maar een glasplaat of een transparante folie. De zonnecellen ín de panelen zijn zo gemaakt dat ze bijna net zo efficiënt licht via de achterkant in elektriciteit kunnen omzetten als licht dat – zoals gebruikelijk – van de voorkant komt. Daardoor kunnen de panelen ook het licht benutten dat door het wateroppervlak of de grond wordt gereflecteerd en normaliter verloren gaat.

“Het is een slimme en voor de hand liggende oplossing. Je gebruikt licht dat er al is en krijgt zo voor ongeveer hetzelfde geld een aanzienlijk hogere opbrengst aan zonne-energie. Op jaarbasis kan dat tientallen procenten aan opgewekte elektriciteit schelen”, zegt professor Wim Sinke, Manager

Programmaontwikkeling Zonne-energie bij ECN.

Daarnaast bieden tweezijdig werkende zonnepanelen nieuwe toepassingsmogelijkheden. Ze kunnen behalve schuin ook rechtop gezet worden en bijvoorbeeld verwerkt worden in geluidsschermen langs snelwegen. Daarbij is er bovendien een grote vrijheid in de plaatsingsrichting. De opbrengst van voor- en achterkant samen verandert namelijk maar weinig als de richting varieert, bijvoorbeeld om de weg te volgen.

floating solarMeervoudig ruimtegebruik met drijvende panelen
Een andere toepassing is het plaatsen van de tweezijdig werkende panelen op water. Tijdens de demonstratie op het IJ worden drijvende vlotten gebruikt die worden geleverd door Sunfloat. Het gebruik van drijvende zonnepanelen ontsluit volgens Sunfloat grote gebieden in Nederland voor duurzame energie. ”Het water maakt de panelen beter rendabel door de weerkaatsing van het zonlicht en de koelte. Bovendien kunnen de panelen bijna energieloos met de zon meedraaien en dat levert in Nederland al een meeropbrengst van 18%”, zegt business developer Sipco Eggink van Sunfloat.

Volgens Rijkswaterstaat, dat een vergelijkbare pilot met Sunfloat en het Havenbedrijf Rotterdam uitvoert in baggerdepot De Slufter op de Maasvlakte, kunnen drijvende panelen op ongebruikte wateroppervlakten – bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen – een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Nederlandse stroomproductie.

”18 procent van Nederland bestaat uit (binnen)water. Als je hiervan 1 tot 2% zou gebruiken voor drijvende zonnevelden, kun je hiermee 2 tot 4 miljoen huishoudens van stroom voorzien”, zegt Rik Jonker, Coördinator Zonne-energie bij Rijkswaterstaat. ”Alleen al de baggerdepots die wij als Rijkswaterstaat in beheer hebben, beslaan grofweg 500 hectare. Hier kan je al 375 megawatt aan zonne-energie installaties kwijt. Een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik. De waterschappen hebben nog veel meer van dit soort industriële wateren in beheer, ook al zijn deze vaak kleiner van omvang.”
x

Eigen zonnepanelen op het dak van een ander..!
x

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en efficiënter waardoor ze een aantrekkelijke investering zijn. Vooral particulieren kunnen flink profiteren van stroom die zij opwekken met eigen zonnepanelen. Maar wat doe je als je geen eigen dak hebt om de zonnepanelen op te plaatsen? Het gebrek aan een geschikt dak blijkt een groot obstakel voor particulieren in grote steden. Zo bestaat Amsterdam grotendeels uit gestapelde bouw, waardoor meerdere appartementen onder één dak vallen. Hierdoor beschikken veel mensen niet over ruimte om zonnepanelen te plaatsen terwijl zij dat wel graag zouden willen. Wethouder Abdeluheb Choho van Duurzaamheid uit Amsterdam draagt als oplossing aan om daken van bedrijven hiervoor te gebruiken.

Bedrijven stellen dak ter beschikking
Veel bedrijven hebben grote daken die gebruikt zou kunnen worden om zonnepanelen te plaatsen. Volgens EasySwitch zijn zonnepanelen financieel minder winstgevend voor bedrijven dan voor particulieren, waardoor het dak vaak niet voor eigen gebruik wordt benut. Wethouder Choho heeft zogenaamde ‘grootdakbezitters’ benaderd en er bleek veel interesse te zijn voor het initiatief.

Streven naar 160 Megawatt zonne-energie
Amsterdam streeft ernaar om in 2020 160 MW energie uit zonnepanelen te halen. Op dit moment wordt 13,3 MW zonne-energie opgewekt in de stad. Er is dus een grote investering nodig om dit doel te behalen. Het vooruitstrevende plan van Amsterdam is grotendeels afhankelijk van de interesse van particulieren in zonnepanelen. Om het doel te bereiken is een investering nodig van ruim 200 miljoen euro. Dat geld moet voornamelijk bij particulieren vandaan moet komen.

Er bestaan al meerdere energiecoöperaties waarbij Amsterdammers zich aansluiten om samen te investeren in duurzame energieprojecten. Met meer beschikbare daken voor zonnepanelen kunnen deze projecten toegankelijker worden gemaakt. Of dit genoeg Amsterdammers over de streep zal trekken kan niet met zekerheid worden gezegd, maar het biedt in ieder geval ook mogelijkheden voor particulieren zonder eigen dak om te investeren in duurzame energie.

Groene energie zonder eigen zonnepanelen
Ook zonder te investeren in zonnepanelen kun je thuis zeker zijn van groene energie. Meerdere Nederlandse energieleveranciers bieden groene energie aan die opgewekt wordt door windmolens of zonnepanelen. Vergelijk energieleveranciers met elkaar en draag ook je steentje bij aan het opwekken van duurzame energie door leveranciers op duurzaamheid te vergelijken op de site van easyswitch.nl. Door van energiecontract te wisselen kun je ook nog eens besparen op je energierekening waardoor je goed bezig bent voor het milieu én voor jouw eigen portemonnee.

Een prachtig voorbeeld: Zoneiland Almere
Ken je ‘Zoneiland Almere’, een van de grootste zonnecollectorenvelden ter wereld..? Een project, gebouwd in 2008, dat in 2015 een recordhoeveelheid warmte leverde? Zo ziet de toekomst van de zon als bron voor warmte er zonnig uit! Zoneiland Almere, een veld met 7.000 m2 zonnecollectoren voor duurzame warmte, leverde in 2015 een recordhoeveelheid warmte. Het eiland vlakbij de woonwijk Noorderplassen-West wekte met ruim 9.200 Gigajoule zo’n 15% meer energie op dan in 2014. Die opbrengst is voldoende voor een miljoen douchebeurten.

Zoneiland AlmereDirect vanuit de zon als bron
“Wat we hier aan warmte produceren, komt direct van de zon als bron”, zegt Gerrit Daalmeijer, vanuit Nuon verantwoordelijk voor het beheer van Zoneiland Almere, over het duurzame rendement van het project. “De omzetting van zonne-energie naar warm water is veel efficiënter dan naar stroom, zoals gebeurt bij zonnepanelen die elektriciteit leveren.”

Het inmiddels vijfjarige Zoneiland voorziet woningen in Noorderplassen-West van verwarming en warm tapwater. In totaal leveren de 520 zonnecollectoren op het eiland 10% van de jaarlijkse warmtebehoefte van de wijk. Het stadswarmtenet levert de overige 90%, zorgt voor het warmtetransport van Zoneiland naar de wijk én garandeert dat er ook op bewolkte dagen voldoende verwarming en warm kraanwater is. De huishoudens in Noorderplassen-West beschikken daarmee over een warmtevoorziening die 40 tot 50% minder CO2 uitstoot dan gasgestookte cv-ketels.

Optimalisatieslag
Hoe is de recordhoeveelheid warmte die Zoneiland in 2015 leverde te verklaren? “Er is zeker meer zon geweest, met name in het voorjaar. Maar tegelijkertijd hebben we een optimalisatieslag gemaakt binnen de systemen op Zoneiland”, zegt Daalmeijer. “We hebben bijvoorbeeld gekeken hoe de collectoren de zonstraling beter kunnen opvangen en hoe we de instelling van de pompen kunnen optimaliseren.” De nieuwe instelling van het besturingssysteem zorgt ervoor dat de warmteopslag langer plaatsvindt, ook als er even geen zon is. Daardoor kan er beter geprofiteerd worden van de regelmatig afwezige zonnestraling.

Zoneiland-Almere verwarmt woonwijkKoploperproject
Al sinds de oplevering in 2010 staat Zoneiland Almere bekend als koploperproject. Nederland kende – en kent – geen ander zonnecollectoreneiland met een dergelijke omvang: 15.000 m2 grond, waarvan de oppervlakte van anderhalf voetbalveld bedekt is met collectoren. Het ovaalvormige terrein ligt ingebed tussen de ringweg en Almere-Stad, dichtbij de wijk Noorderplassen-West, waardoor het warmteverlies tijdens transport minimaal is.

“De feitelijke bijdrage van Zoneiland aan de totale energievoorziening van Almere is op dit moment heel klein – onder de 1%”, zegt Erwin Lindeijer van de gemeente. “Maar het project fungeert als een reminder van de waarde van zonnecollectoren. Het is zo mooi om te zien dat Zoneiland zelfs in hartje winter warmte kan leveren als de zon even schijnt. De rol in de positieve beeldvorming over duurzame energie is misschien wel een belangrijker effect van Zoneiland dan de kwantitatieve bijdrage aan de warmtevoorziening van de stad.”

Energietransitie
Is een grootschalig zonnecollectorenveld een wenkend perspectief voor alle gemeenten in Nederland? Voor de doorontwikkeling van grootschalige terreinen met zonnecollectoren zijn buffers, die een teveel aan warmte kunnen opslaan voor perioden waarin de warmtebehoefte groter is, essentieel, benadrukt Lindeijer. Maar ook nu al helpt de combinatie van Zoneiland en het stadswarmtenet de gemeente om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

“Almere wil in 2022 energieneutraal zijn. Dat is een ambitieuze doelstelling, waarin het warmtenet een centrale rol speelt. Want twee derde van de energievraag in Almere bestaat uit warmte. Zoneiland levert echt duurzame warmte en realiseert in de wijk Noorderplassen-West een significante CO2-reductie.”

* * *

57 gedachten over “Ondanks weinig zon, floreert zonne-energie..!

  1. Rusland is al heel ver op het gebied van Zonne energie, te winnen buiten de dampkring, de oude Boreanen, leefden waar nu het Noordpool koude klimaat heerst, de oude Grieken berichten daar al over, Zonne spiegels noemden zij dit, zij kregen ook jaarlijks hun ijsbloemen gebracht door de Boraanse wind,
   nog voorkomende ijskoude wind, rechtstreeks van de Noordpool afkomstig.

  2. Nulpuntsenergie is inderdaad de ultieme schone energie, ze is zo schoon en zuiver dat ze totaal ongrijpbaar is en uiteraard compleet onbruikbaar momenteel.

   laat het me vooral weten als het eerste led-lampje brandt op basis van nulpuntsenergie maar ik denk dat tijdens mijn leven (en ik hoop nog 50 jaar mee te gaan. 🙂 ) ik geen bericht moet verwachten.

   Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, zoals Elsschot al wist.
   Veel wetten en hopen praktische bezwaren.

  3. Waarom een droom? Het is alleen maar weggestopt en verborgen gehouden door geldwolven in schaapskleren. Het is er al eeuwig en er is met succes! geëxperimenteerd een eeuw geleden. Blijven zitten en jammeren om te wachten dat iemand anders het wiel voor je uit gaat vinden helpt niet. De toepassingen zijn eindeloos en voor iedereen.
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=P38
   Tachyon energie/nulpunt energie,
   Nicola Tesla reed al in de zomer van 1931 in een auto met electromotor rond, voor 100% aangedreven door vacuüm-energie/nulpunt energie.

  4. Reactie 1.3 wil deze even aan de balie komen, U verzoekt het leven met Uw verwachting, U krijgt wat er voor U is weggelegd.

   En wat die arme Elschot nu op eens met energie te maken heeft ontgaat me volkomen.

   De Russische onderzoekers zijn op eens een heel stuk opgeschoten, met vooral hogere technieken, why why my my.

  5. Erna,
   Wat een retorische vraag…
   Wanneer stop jij nou eens hier met reageren…?

  6. Odette,
   ik ken de Nicola Tesla Electric Car Hoax : https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla_electric_car_hoax

   Jij blijkbaar niet, het is een leugen, een fantasieverhaal, er WAS geen auto die reed op elektrische energie in 1931, dat is fysisch onmogelijk.

   Wat betreft nulpuntsenergie : ik ben redelijk op de hoogte van de huidige techniek (no kidding) en er is geen enkele indicatie van bewijs dat nulpuntsenergie haalbaar is, er is zelfs geen ernstig onderzoek op dat vlak.
   Mensen die beweren dat het kan of dat ze een product hebben (tegen een aanzienlijke prijs uiteraard) dat nulpuntsenergie kan omzetten in mechanische of elektrische energie : het zijn allemaal en zonder onderscheid onnozele halzen en oplichters. Het spijt me, maar de realiteit is hard en buigt niet naar de fantasie van dromers.

   Tussen droom en daad staan echt wetten in de weg en praktische bezwaren.
   Tot spijt van wie het benijdt. 😐

  7. Ah, de heilige Wiki(bijbel)pedia, verteld je als geen ander de waarheid en niets dan de waarheid.
   Pollux is nooit Jason geworden bij de zoektocht naar het gulden vlies.
   Probeer, heel voorzichtig hoor, dit filmpje van de TU Delft.
   https://youtu.be/mI3227d5Css

  8. @Odette. Zie 1.7. It says it all.
   Aah, Michiel Haas, die met pek en veren van de TU Delft is gekicked wegens plagiaat.
   En oplichter Yildiz, ook nooit meer iets van gehoord.

   Sterke referenties Odette. Knap onderzoekswerk.

  9. Ik erken dat Tesla een paar nuttige dingen heeft uitgevonden, hij heeft het grote geluk gehad te kunnen samenwerken met mensen als Westinghouse waardoor de talenten van deze wereldvreemde en zonderlinge Servier toch konden doorbreken en benut worden, anders had wellicht niemand ooit van hem gehoord.

   De reden waarom vele gelovigen van de kwak-kerk zo hoog met hun ‘Sint Tesla’ oplopen is uiteraard zijn ronkende fantasieverhaaltjes en de mythevorming errond. Kijk naar Odette die zonder meer trapt in die elektrische auto-hoax. Ze DENKT er zelfs niet aan om dat te controleren omdat als goed gelovige ze WEET dat Sint-Tesla wonderen kon verrichten. 🙂

   Het feit is dat de man na een paar productieve jaren afgegleden is in waanzin, heel zijn draadloos systeem van energie-overdracht was daar een mooi voorbeeld van : het is onmogelijk te realiseren, behalve als je de fluxdensiteit van het elektrisch veld zo hard opdrijft dat je gezondheidsproblemen riskeert. Dan spreken we over het miljoenvoudige van de stralingswaarden die nu als gezondheidslimiet word beschouwd bij mobiele telefonie bvb. Je kookt daar dus hersenen mee, mogelijk hebben bepaalde tests bij hem tot dat resultaat geleid.

   Op het einde van zijn leven was hij zover afgegleden dat hij effectief gek was, hij leefde als arme zonderling in een hotel en was verliefd op een duif.

   Ik weet dat dergelijke informatie het blazoen van de heilige Sint-Tesla besmeurt, ik krijg er vast van langs tijdens de volgende preek in de kwak-kerk. Ik kom vast nooit in de kwak-hemel zo, nietwaar? Arme argonaut. 🙁

  10. Argonaut,
   dit is een uitstekende historische docu over
   “Hoe ´Big Oil´ de wereld heeft veroverd” en dan zal jij verbaasd zijn wat er zo aan alternatieve energiebronnen (behalve op olie gebaseerde technieken) AL uitgevonden was en in gebruik, en dan gedeeltelijk meer dan 100 jaar geleden, en waarom het er niet van kwam.
   Het duurt 1:11:26 min. en is zelfs Nederlands ondertiteld, als je de instellingen weet te wijzigen. Zet hem op, zou ik zeggen.

   https://www.youtube.com/watch?v=2Sb_lM-HT_w

   Trouwens liever verliefd op een duif, dan op een draak…

  11. Wel ik behoef geen medelijden en de anderen geen verkleinwoordjes. Een respectvol onderhoud is meer dan voldoende. We vinden het alleen jammer dat de luiken dichtgaan als iets te ver van het eigen bed gaat. Geeft niks maar houdt dit wel voor ogen;
   “Those who say something can’t be done – should stop bothering those who are doing it!- Nicola Tesla

 1. “Zonne-energie zou in de toekomst direct uit het heelal verzameld kunnen worden. Omdat er in het heelal noch nacht noch wolken voorkomen, zouden solar-installaties daar 8 keer zoveel zonne-energie kunnen opwekken dan op de aarde.
  Onderzoekers uit de VS hebben een concept ontwikkeld, om zo de gewonnen elektriciteit middels magnetrongolven richting aarde te transporteren.”
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/05/20/solar-kraftwerk-im-weltall-soll-energie-bedarf-der-welt-decken/

  magnetrongolven…??

  Het lijkt dat al het geld nu van de olie naar de zonne-energie club gaat…grootste exploitaties plannen zo te zien, de volgende deceptie. Weer niet helemaal goed opgepakt…terwijl er zo veel andere alternatieven zijn, maar daarmee zou er vrijheid ontstaan en geen afhankelijkheid…en dat mag niet, een vrij en onafhankelijk mens doet niet meer wat ene slavendrijver verteld. Daar is ‘de club’ bang voor, oftewel daar heeft die geen zin in.

 2. Vrije energie, een apparaat dat meer energie geeft dan erin gaat. Nee dat mag er niet komen van de bestaande machten, de gevestigde orde. Die mensen die dat kunnen, worden vermoord en zo. Al honderd jaar is de techniek beschikbaar, maar die machten zijn zo sterk, die houden het allemaal tegen en het domme volk wordt maar niet wakker.

  Die mensen met die apparaten zetten natuurlijk de kennis en fabricage ervan niet anoniem op Internet of proberen het gewoon uit in een straat of woonwijk waarna geen gevestigde macht het meer tegen zou kunnen houden. Nee natuurlijk dat niet.

  En dan heb je nog de charlatans van dit soort apparaten die denken er wat geld mee te kunnen verdienen zoals de Keshe foundation.

  Nee, geef mij maar waarneembare zonne energie, wind energie, getijde energie, een economie meer gebaseerd op waterstof en investering in onderzoek naar koude kernfusie. Dat lijkt me zeker wel verstandig en ontdaan van complotjes.

  1. @ arno
   Waterstof is slechts een energiedrager, tenzij je het over carbit hebt dan kun je het vrijmaken in een reeds bestaande vorm. En als ik jou was zou ik wat meer onderzoek doen alvorens zo denegrerend over vrije energie te oreren als je hier doet .Er zijn wel degelijk werkende prototypes.

  2. Marcel,
   Waar kunnen we zo’n werkend prototype aanschouwen?
   Ik ken wel een lange lijst van fraudeurs en charlatans die beweren zo’n Over-unity machine te beschikken.
   Maar vreemd genoeg willen ze dat nooit tonen of falen die machines als ze ECHT getest worden, dus niet de fake tests die de oplichters zelf verzinnen.

   We moeten helaas concluderen dat tot nu free-energy incompatibel is met een kritische ingesteldheid.
   Als je maar genoeg wil geloven, zie je die motor zelfs draaien met je ogen dicht.
   De wet lijkt dus te zijn dat free-energy gevoed wordt door blind geloof.
   Hoe meer je gelooft, hoe beter het werkt. 🙂

   Komaan, dat opent toch deuren nietwaar? Maak een autoframe, zet er een free-energy motor in en geloven maar. Er zijn op dit forum een paar mensen die ongetwijfeld binnen 3 seconden aan honderd per uur zullen geraken. (met de ogen dicht natuurlijk° 🙂

  3. Ik sluit me aan bij Argonaut, graag wil ik zo´n werkend prototype zien. En vertrouw me dat ik inmiddels heel goed weet waar ik het over heb.

   Heb genoeg geïnvesteerd in mensen die (overtuigend) vertelden er “bijna” te zijn maar nog net dat laatste stapje moesten zetten. Nu ben ik op het punt “Zien is geloven” aangekomen.

   Als iemand me een goed werkend prototype kan laten zien, ben ik de 1e die graag vol wil investeren in de implementatie en uitrol! Kom maar op met die prototypes! (Niet die van Keshe graag… die valt in de categorie charlatans)

  4. De wijze waarop argonaut en arno van der weij hier zich profileren is op zijn best lui te noemen . Elke keer weer moeten de zaken door een ander bewezen worden en zodra die bewijzen gegeven zijn kunnen ze afgeschoten worden door beide personen. Het lijkt een trend te zijn ,en het heeft overeenkomsten met hen die niet in hun eigen kracht durven staan , maar de verantwoordelijkheid over zichzelf stelselmatig bij overheden legt.
   Jammer heren ik ga niet in op nietus wellus spelen , doe je eigen onderzoek en maak mij niet tot jullie guru. Als je iets wilt vinden moet je zelf zoeken. Tip kijk eens bij de Duitse marine onder onderzeeboten, je zou versteld kunnen staan van het feit dat zij( de duitse mariene) er wel in geloven en middels dat geloof ook al een prototype onderzeeer heeft gebouwd met de specificaties van een motor die meer energie levert dan er ingestopt wordt.
   Tja dat zal dan inderdaad met geloven te maken hebben,echter begind niet alle innovatie met een gedachte en het geloof dat die gedachte levensvatbaar is? Succes heren!

  5. Nou Marcel, eerst geef je aan “Er zijn wel degelijk werkende prototypes”.

   Vervolgens kom je met een verhaaltje dat je goed moet zoeken en erin moet geloven en dat de Duitse Marine er druk mee is. En je hoort mij niet zeggen dat het onmogelijk zal zijn.

   Je kent de definitie van prototype neem ik aan?
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Prototype

   Dus nogmaals, graag een werkend prototype dan neem ik implementatie en distributie voor mijn rekening, ieder z´n eigen talent nietwaar.

  6. @ arno Excuus voor de verkeerde naam in de vorige post van mij , echter heb je nu al gekeken? Of ga je gelijk schieten in plaats van onderzoek doen , en houd alsjeblieft wikipedia ver van mij. Lees nogmaals mijn post door en succes met de zoektocht , ik heb ze al gevonden!

  7. Voor de hard-core ontkenners van mogelijke vrije energie 🙂

   Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl,
   “Potential vortex, newly discovered properties of the electric field are fundamentally changing our view of the physical world.”

   http://www.k-meyl.de/go/index.php?dir=10_Home&page=1&sublevel=0

   Prof. Dr.rer.nat. Turtur
   http://www.ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/FundE

   Helaas is geldtekort een groot probleem om het grootschalig op te zetten. Als al het geld voor de oorlogmachinerie in onderzoek naar vrije (alternatieve) energie zou gaan… dan hadden we allemaal al lang schone en vooral vrije (gratis) energie.

  8. Parabolaatje, Je begrijpt het niet he.
   Een nulpuntsenergiemachine is gewoon een nieuwe vorm van de steen der wijzzen die van lood goud kan maken. (of dus van niets elektrische energie, wat dus in feite een andere vorm van goud is, want verkoopbaar)

   Als iemand daar van overtuigd is dat dat kan, dat hij dan een persoonlijke lening aangaat, desnoods met een groep mensen samen, zo krijg je al snel een paar miljoen euro samen. Daar kan je toch iets mee, denk ik.
   Wat maakt het uit? als je toch een machine gaat maken die geld uit het niets gaat produceren?

   Maar ik hoor al jaren veel geblaat en weinig wol. Altijd is er nog een beetje geld tekort om net dat laatste cruciale eindje te gaan en dan zal het wonder geschieden : de mirakelmachine. 🙂
   De technieken en methoden van de hoax-industrie zijn zo doorzichtig, je moet echt kinderlijk zijn om daar nog in te trappen.
   Oubollige websites van obscure duitse doctortjes zijn uiteraard een grap neem ik aan?
   Je zou beter naar hun artikels posten in journals, maar ach, die zijn er natuurlijk niet. QED. 🙂

   Ook Marcel presteert het om hier alweer het jarenoude truukje van oplichters en kwakzalvers te herhalen :

   “Er bestaan prototypes” => “Ok, waar dan?”
   “Dat vertel ik lekker niet, zoek maar zelf. Jullie zijn lui”. => “Hahaha. Dat is dan gigantisch door de mand vallen”. 🙂

   Tja, zalig zijn de armen van geest nietwaar? Zij zullen gratis energie ontvangen en voor eeuwig door het nulpuntsenergie-paradijs dartelen. 🙂

  9. Argonaut, oppertrol.
   Wil je me nu vertellen dat je in 23 minuten de 2 links hebt aangeklikt en bestudeerd? Dan moeten we nog minimaal 10 min. eraf halen voor je schrijfsel, dan blijven er nog 13 min. over om je te verdiepen…haha welkom in het Nederlands onderwijssysteem 🙂 🙂

   Je bent niet serieus te nemen….dat had ik meteen door, vanaf je eerste regel hier.

  10. @ argonaut
   Eigenlijk ben je de energie niet waard ,maar ik ben in een goede bui.
   Het enige dat je hier komt doen is bewijsvoering van reageerders hier afkraken en naar de vuilnisbak verwijzen, nou is dat je goed recht, maar waarvoor zou je daaraan al je energie ( vrij of niet) besteden??Dat is de vraag, of anders gesteld wat doe je hier als je niet kunt vinden wat je wilt op deze site??
   Enne oja die machine die geld uit het niets maakt heet hoofdcomputer bij de willekeurig welke bank dan ook.

  11. @ argonaut(je)4.8
   Nee ,je hebt helemaal gelijk, wat niet kan ( volgens de huidige wetenschappelijke inzichten) kan nou eenmaal niet! Sukkel, als we dat zouden geloven hadden we geen vliegtuigen,raketten, ultrasone wasstraten en noem maar op. Elke keer weer wordt de wetenschap ingehaald door de werkelijkheid en zijn er mensen zoals jij die dat angstvallig tegen willen houden .Als je vasthoud aan wat je kent zal je nooit verder komen, begrijp je dat dan niet?

  12. er schijnen in de traditionele meer lineaire reguliere wetenschap nogal wat dingetjes gelijk te (moeten) zijn en vooral blijven anders raken ze in paniek, je hoeft het niet eens meer te weten want van te voren is bepaald vastgesteld door 1 of andere dude met een zwarte jurk en eenn bokkenbaard dat men het er al over eens is geworden, dat het het zelfde zal zijn als de vorige keer, zo’n getal is zo erg hetzelfde dat het een Constante wordt genoemd, Constance vind ik een erg mooie naam die goud geld aan de horizon doet vermoeden vanwege de vermeende betrouwbaarheid vooraf, garantie voor je ouwe hok op wielen, sko-da, maar stel nou dat we de max planckie volledig aan het mis slaan zijn op die starre benarde manier, dat ut veel eerder juist niet zo zeker is dat dat vastgestelde dingetje maar hetzelfde blijft in de tijd, de constante goes entropisch all over the place, dat ie z’n sjit lang niet zo together heb als wuh dachten of wilde weten, en-of sterker nog dat op een andere plek in de kosmos of zelfs hier op aarde dingetjes kunnen gaan verschillen waarvan we vooraf dachten dat het het zelfde zou moeten blijven, nondejutezak dat zou pas een shock wave aan nieuwe inzichten kunnen gaan opwekken!! de heilige C van de vermeende constante van de Lichtsnelheid is misschien wel erg variabel ondertussen terwijl we even geen zin in zelf kijken dus opletten hadden, weer die alertheid hèh?!

   https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_constant

   wat mij erg intrigeert als een bepaalde wiki in de kantlijn niet meer naar een grote hoeveelheid andere talen verwijst, cultuur gebonden terminologie die ons terug kan brengen naar de oerwortels van de negentiende eeuwse meer melodische beschrijvende wetenschap in bijvoorbeeld Germania, die tot voor kort 300 kleine deelstadstaatjes die op een geheimzinnige manier ineens 1 werden, wie is dat zo snel gelukt? keizer WilHelm met die punthelm of zo, Materialkonstante oder Stoffkonstante, de witjasprofjes gebruiken daar maar wat graag de mystieke letter Epsilon voor, ε constant de lange uithaal letter van mijn eeuwig klinkende dubbele voornaam frequentie;

   https://de.wikipedia.org/wiki/Materialkonstante

   AC/DC Live Performance – First Show With Axl Rose – FULL Concert at Lisbon 2016
   https://www.youtube.com/watch?v=1K-izalmbo4

  13. Geeft niks mensen, de man is aan de hogere school toe, dan kan hij die toch krijgen? The Searl effect generator
   https://youtu.be/HJZUIw_C2zo
   Ik zie het probleem niet. Het ware probleem is dat de burger niet mag mee delen… Is het geen olie dan is het wel dit pricipe. Het blijven geldwolven in schaapskleren.
   Thank you sir for the idea. Maybe we look futher into it. Don’t call us we call you…
   Sugarloaf: Don’t call us we call you
   https://youtu.be/3oiYqBY_38Q

  14. @marcel 4.11.
   Tjah, ik zou je dan eerst moeten uitleggen wat wetenschap exact is en wat wetenschappelijke inzichten precies zijn, je bent er nog niet helemaal uit zie ik. 🙂
   Er is voortschrijdend inzicht in bepaalde zaken en dat is NIET dankzij devote kwak-kerkgangers als jij die eindeloos met open mond kwijlend naar snake-oil verkopers staan te luisteren die vanop de preekstoel hun waren slijten aan de domme goedgelovige schapenmeute.

   Ik vind dat nogal hilarisch omdat het tegen de ware geest van de wetenschap ingaat die ik toch even moet toelichten zie ik :
   “Geloof niets, enkel objectief verifieerbare en herhaalbare tests zijn de basis voor kennisopbouw”
   De wetenschap gaat de werkelijkheid uiteraard ver vooraf, je kan enkel denken wat jij denkt als je een totale leek bent. Lees eens een boek, ga eens naar een museum, praat eens met een echte wetenschapper, kortom : wordt wakker en doe je ogen open. In de kwak-kerk gaat dat niet lukken, die kunnen enkel werken met slapende schapen.

  15. Argonaut, je maakt het jezelf ook niet echt makkelijk…
   Duitse taal? je kan op een vlaggetje klikken dan is het allemaal in het Engels, en scrollen kan je ook al niet? Lol. Volgens mij is dan voor jou een site van vóór 1990 beter..? Inhoudelijk kan je dan ook helemaal niets zeggen, dat snap ik nu. Maar goed je krijgt vandaag ook heel veel huiswerk op…te veel wellicht? Begeleiding nodig? Geen punt, is inclusieve..haha

  16. -beledigende reactie verwijderd-

   Vele Willy Wortels ben ik de afgelopen circa zes jaren tegengekomen en in sommige heb ik mede geïnvesteerd. Wat hadden ze gemeen? “Ze waren er allemaal BIJNA, nog even doorzetten en dan was er een ECHT prototype. (Prototype volgens de geldende gangbare definitie!).

   Helaas mijnerzijds verspilde tijd, energie, geld etc…

   Zelf heb ik niet de ambitie een Willy Wortel te zijn maar ik kan zeker toegevoegde waarde leveren in opzetten en uitvoeren van serie productie, implementatie en distributie van apparatuur dat een goede bijdrage levert aan de mens.

   Maar tot op heden blijft het bij (soms) goedbedoelde onderzoeken, halve waarheden, leuke internetberichten en “Misschien gaat het wel lukken hoor”.

   Nee, ik besteed tot ik een ECHT prototype zie mijn energie liever aan de eerder opgesomde duurzame energie soorten. En ja daar hoort ook waterstof bij, bijvoorbeeld de Noren en Jappen zijn al best ver met deze techniek inclusief concrete implementaties. Geen oeveloos gezwam dus daar! Zie bijvoorbeeld: https://www.toyota.nl/modellen/new-mirai/landing.json

   Combineer die techniek met wat op de TU/e aan kennis beschikbaar is:
   https://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/13-08-2013-zonneauto-van-tu-eindhoven-mag-van-rdw-de-openbare-weg-op/

   Das was anders als die vervuilende accu´s van elektriek autotjes. En onderzoek sponseren in http://www.e-cat.co.nl/ is ook een goed idee.

   Maar goed, jullie gaan maar fijn door hier op deze manier. Het zal ongetwijfeld ook wel ergggensss voor nodig zijn.

  17. Arno, je hoeft ook niets te leren, als je het niet wilt. Maar soms leert men ook onbewust. Net als jij nu. Je hebt geleerd, dat het geen zin maakt mensen met onzin te willen overtuigen. Ik hoop het iig voor je. Een ´trol´ is trouwens iemand die op een voor hem ´verkeerde´ site, verkeerde dingen post, dus probeert de site-aanhangers steeds onderuit te halen….zo flauw 🙂 Lees het wijze citaat van Tesla waarmee Odette zo mooi afsloot.

  18. Wat jij schrijft Parabola, kan ik natuurlijk één op één omdraaien. Kijk zelf maar wat er dan uit zou komen bij jouw…
   -off topic verwijderd-

  19. @ arno
   Hoe langer je hier bezig bent hoe slechter je nederlandse taal wordt, vreemd . Je lijkt mij een jonge ziel in verwarring, gepakt door een systeem dat dat soort bewustzijn zeer goed gebruiken kan . Je goochelt met “dure “woorden , van het soort dat moet doen lijken of je een welbespraakt en geleerd mens bent . Helaas doet de inhoud van jouw( daar is die w wel op zijn plaats)posts anders vermoeden. Je zeikt alleen af en levert geen opbouwende kritiek, bent uit op strijd en het zaaien van verwarring, erg jammer allemaal . Buiten het feit dat het verspilling van energie is , laat je ook je beperktheid in denken en voorstellingsvermogen genadeloos zien. De definitie van een trol die je geeft bevat alleen subjectieve waarden die één op één dus ook op jou ( zie je zonder w) van toepassing kunnen zijn, al naar gelang je uitgangspunt. Je gaat niet in op inhoudelijke vragen of opmerkingen en hebt last van het bekende ( voor trollen dan ) projektie fenomeen. Je hebt dan ook bij deze mijn interesse geheel verloren en ik zal ook niet meer op je reageren tot je tekenen van voortschrijdend inzicht vertoont, zal wel niet lukken .We zullen zien succes!

  20. Ach Marcel, je probeert me nu te pakken op een grammaticaal foutje. Kijk zelf eens goed terug in je historische commentaren als je graag een competitie in goed Nederlands zou willen opzetten. En het zetten van “komma´s” is ook een vak.

   En met betrekking tot het niet concreet worden op een inhoudelijke vraag, ben je zelf hoofdrolspeler. Het start met “er zijn wel degelijk werkende prototypes” en daarna een hoop geblaat waarschijnlijk omdat je niet in staat bent concreet inhoudelijk te worden net zoals mensen waar ik naar verwijs.

   Als je weer reageert, heb je misschien zelf wat voortschrijdend inzicht opgedaan. Succes joh!

  21. Boris, Koude kernfusie (wat trouwens een ‘verbrande terminologie’ is sinds Pons en Fleischman in 1989) is geen bewezen technologie.
   Het is een terrein waarin een klein aantal wetenschappers proberen stapje per stapje verder te komen (met geen echte goede resultaten in de laatste 25 jaar) maar ze worden omzwermd door gigantische aantallen oplichters en complotdenkers die als kraaien en sprinkhanene dit terrein proberen leeg te plukken en alles op te vreten. Rossi met zijn E-Cat is bijna zeker zo’n oplichter, net zoals de turk Muammar Yildiz en Rosch Innovations.

   Je mag er gerust in geloven maar hou in het achterhoofd dat het onbewezen is en dat het die oplichters enkel maar om (jouw) geld te doen is.
   Jammer maar helaas…..

  22. Nee hoor, Hyper, Koude kernfusie is momenteel volledig en totaal onbewezen.
   Pons en Fleischmann maakten in 1989 een kapitale fout, gedreven in hun drang naar ‘fortune and glory’ : ze publiceerden voordat ze begrepen wat ze in feite hadden en hun ontdekking werd in de weken die volgden naar de prullenmand verwezen door tientallen ‘peers’ die hun resultaten probeerden te verifieren maar niets kregen als resultaat.

   De industrie heeft daar NIETS mee te maken, het was de hubris van Pons en Fleischmann die de schuldige is, wie dicht tegen de zon wil vliegen kan diep vallen. 🙂

   Trouwens je bent vrij naief als je denkt dat ‘de industrie’ koude kernfusie zou dwarsbomen vanwege een paar investeringen van een paar miljard dollar. 🙂
   Je begrijpt toch dat als koude kernfusie zou gevonden worden, ‘de industrie’ een verdienmodel van vele honderden of zelfs duizenden miljarden op wereldschaal heeft gevonden?
   Die Tokamak investering stelt NIETS voor in vergelijking met de potentiele winsten die er te halen zijn.

  23. Er zijn hier individuen, die het over de Zon, en energie hebben, terwijl ze het niet kennen, en niet weten wat het is, ze leven on the black site of the Moon, niet interessant voor warm bloedigen als wij !

  24. Argo nouh neeh is wel degelijk een forse monetaire bedreiging,we leven in een ponzy war oil dollar fakonomy, koude kernfusie kan je bijna in je theepot doen plaats vinden namelijk, theelepeltje nikkel en beetje waterstof er langs manoeuvreren. Bovendien heb ik een keer een interview gezien met 1 van de toen nog levende heren die wel degelijk kon bevestigen dat het werkte vanaf het begin en dat ze geblokkeerd en zwart gemaakt zijn en ook dat het misbruikte argument van dat het waargenomen warmte effect niet voorspelbaar genoeg was al door hem zelf opgelost is een aantal jaren na 1989 thuis op de keukentafel.

  25. Dus Hyper, Pons en Fleischmann waren slechte verliezers?
   Dat zijn we dan eens, al wat ze moesten doen uiteindelijk was een herhaalbaar proces demonstreren dat netto-warmte produceerde en dat is dus nooit gebeurd.

   Al de rest is complotkwak en gezwam, koud of warm, maar het levert geen energie op… 🙂

  26. jah ikkuh benne heel simpele geest, as ik wil dat iets waar is ga ik gewoonweg zo vooringenomen mogelijk aan cherry picking doen op het smartnet voor dombo’s, das nog veel vernauwenderder dan relaxed voor de vuist weg wat grasduinen in de bieb en zie maar wat je op een mooie dag tegen kan komen en ik hou erg van slap lispelen en niet te vergeten chronisch leuteren met zo’n grote gele lamstraal en tegelijkertijd klagelijk lamenteren niet te vergeten. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cherry%20picking http://www.logopedie.nl/site/slissen_en_lispelen neeh aantonen kan ik niet, veuls te hoog gegrepen. Anna hij blijft zoooooh fijn die Hansie https://www.youtube.com/watch?v=luIi0XuHmok (‘ze heeft er geen zin meer in’, ‘waar in?’, ‘dit gedoe..’ whaaahwoppiewoow geweldig, tot minuutje anderhalf.)

  27. Wat een nare reactie argonaut naar Hyper of had je zelf je Lorazepam vergeten in te nemen? Ga ergens anders zonder diagnose beun de haas doktertje spelen…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.