Advertentie

Wijffels: VVD en PvdA sluit een vertrouwensakkoord..!


x

Wijffels: VVD en PvdA sluit een akkoord op vertrouwen af..!

2012 WantToKnow.nl/be

x

VVD en PvdA moeten het samen een losjes geformuleerd regeringsakkoord afsluiten. Herman Wijffels adviseert de twee winnaars van de verkiezingen uit te gaan van grote principes om zo te komen tot een duurzame transformatie van de samenleving. Dus geen regeringsakkoord vol details. Dat is alleen maar een bewijs van ‘gestold wantrouwen’. Dat zei Herman Wijffels vandaag in Nieuwspoort, ter gelegenheid van het uitkomen van zijn vlugschrift onder de titel ‘Formeren is Vooruitzien’. Wijffels schreef dit handzame boekje direct nadat het eerste kabinet Rutte was gevallen. Met een perfecte timing ligt het nu enkele dagen na de uitslag van de verkiezingen in de winkel.

Het voortdurende zwalken en wijzigen van regeringsbeleid is een grote ergernis bij het bedrijfsleven. Het is ook uit economisch oogpunt een verkeerde zaak. Het remt het vertrouwen om te investeren. Hoe kan het komende kabinet er nu voor zorgen dat er een beleid wordt uitgezet, dat door een toekomstige regeringsploeg weer niet omver gekegeld wordt?

Politiek beleid valt moeilijk vast te leggen in de grondwet.
“Dat hoeft ook niet”, zegt Wijffels, in een interview met P+. “Maar je moet wel een groot en breed vergezicht neerzetten. Als je dat hebt, dan vallen de noodzakelijke politieke maatregelen vanzelf in dat kader. Vergelijk het met het idee van de Verzorgingsstaat. Die brede wens is door opeenvolgende regeringen uitgevoerd. Dat kan ook als we kijken naar de eindigheid van grondstoffen en het veel te grote beslag dat wij ook in Nederland leggen op de aarde. Onze economie is gebaseerd op het concept: we nemen wat we nodig hebben. We gebruiken het en dat wat over is, dat verbranden we dan maar. Dat uitgangspunt heeft tot een crisiscaroussel geleid. Die lineaire economie moet de komende jaren heringericht worden tot een circulaire economie, waarbij het afval voedsel is voor een volgend productieproces.”

Wijffels werd tijdens de presentatie heel concreet, toen het ging over de vraag hoe de regering deze omwenteling vorm moet geven, wanneer het over energie gaat. “Ik pleit voor een stevig regie-orgaan, dat niet onder 1 enkel ministerie valt. Een kernkabinet van 5 of 6 ministeries zou helpen.” Ook concreet was Wijffels in de stellingname dat natuurbeheer niet langer meer onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zou moeten vallen. “Natuur moet naar infrastructuur, waar bepaald wordt wat de kwaliteit van onze ruimte is. Groene infrastructuur is net zo belangrijk als wegen.”

De cover van het nieuwe boek van Wijffels. (klik voor link)

Waarom denkt Wijffels dat de twee grote partijen van dit moment er geen CDA of D66 bij moeten betrekken, om een regering te vormen? Wijffels: “Wij willen nu eens een keer geregeerd worden, dat heeft de kiezer ons succesvol duidelijk gemaakt. Aan de ene kant een beetje sociaal, om de opbrengst van onze inspanningen eerlijk te verdelen en zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Maar er moet ook ruimte zijn om dat te verdienen, ruimte voor ondernemerschap. Dat is in Nederland altijd al de mix geweest.
In het verleden is die erfenis door het CDA beheerd, door dan weer eens met de een, dan weer eens met de ander te regeren. De boodschap van de kiezer is nu: laten die twee partijen die deze twee uitgangspunten het sterkste in zichzelf vertegenwoordigen het nu maar eens samen gaan doen, zonder een derde partij erbij. Wanneer dit goed beleid oplevert, zal dit in de Eerste Kamer niet op problemen struikelen.”

In zijn vlugschrift geeft Wijffels de nieuwe regering ook de raad mee om de belastingen te verduurzamen, door de fiscale druk op werk te verleggen naar het gebruik van nieuwe grondstoffen. Hij zou burgers en bedrijven die zelf energie opwekken volop de ruimte willen geven, door het maximum aan de hoeveelheid groene opgewekte energie een heel stuk te verhogen. In een van de stellingen in zijn boekje pleit Wijffels ook voor een nieuwe rol van de Nederlandse pensioenfondsen in de financiering van de woningvoorraad in ons land.

Het meeste Nederlandse pensioengeld gaat nu nog steeds de grens over. Een nieuwe regering zou moeten bemiddelen tussen fondsen, banken en corporaties. Dan kan er vervolgens ook gewerkt worden aan een nationaal plan om ‘ons gebouwenbestand in dertig jaar energieneutraal te maken’, aldus Wijffels.

* * *

‘Formeren is vooruitzien’ is als bijzondere druk uitgegeven door de holding Veen, Bosch & Keuning, ISBN 978 90 202 0861 0. Het is ook als e-book verkrijgbaar.

 

 

15 gedachten over “Wijffels: VVD en PvdA sluit een vertrouwensakkoord..!

 1. Ik was afgelopen dinsdag bij een ondernemersvergadering waar Herman Wijffels gastspreker was. Zelden iemand meegemaakt die zo inspirerend kon vertellen en ook precies aangaf waar de schoen wringt in onze huidige maatschappij.

  Zijn pleidooi voor herintroduceren van bijvoorbeeld ethiek bij elke vorm van onderwijs ging er bij mij in als koek. Ook het circulair omgaan met onze grondstoffen ipv lineair is natuurlijk onvermijdelijk willen we niet onze hele aarde opsouperen (wat natuurlijk al flink is gebeurd).

  Duidelijk maakte hij dat we moeten veranderen. Wat de afgelopen decennia voor ons heeft gewerkt, werkt nu niet meer en moeten we van ons afwerpen. Niets geen doemverhaal gewoon meestromen met de nieuwe wereld die naast dat tie er bedreigend uitziet ook veel kansen kent.

  Waarom deze kansen niet oppakken in plaats van te blijven mokken wat we zijn kwijtgeraakt…

  1. Je hoort deze nieuwe ideeën gelukkig al op meer plaatsen. Er lopen heel misschien wel heel veel mensen rond die dit kunnen en zullen gaan doen met zijn allen. Dat het anders moet is zeker en dat iemand dat goed uit kan leggen is gewoon prachtig en ook noodzakelijk. Ik heb echt genoten van Herman Wijffels zijn uitleg.

 2. Ja, we moeten vooruit en niet stil blijven staan. Maar welke vooruitgang moet het worden. In het algemeen hebben mensen geen idee. Roepen wat je niet wilt kan iedereen. Maar wat willen we dan precies.

  1. @Selene,
   Tja, zo maar wat overwegingen waar dit over zou kunnen gaan….(dus niet speciaal op jou gericht maar in zijn algemeenheid, dus voel je niet aangevallen 🙂

   Volgens mij is de kern waar het om draait een rem te zetten op verdere ongelijkheid in de maatschappij. Toename ongelijkheid heeft in de geschiedenis altijd voor narigheid gezorgd. En de toename van ongelijkheid begint epidemische vormen te krijgen. Ethiek moet worden teruggebracht in alle facetten van de maatschappij. Niet meer alleen dat alles om geld draait, ook behulpzaamheid, broederschap en nabuurschap zijn geen ‘vieze’ woorden meer. Terugkeer naar de menselijke maat, in woord en daad. Maar niet alleen van ‘hen’, ook van onszelf, want de maatschappij dat zijn we zelf…Niet meer mokken over de rest die niet functioneert. Functioneren wij zelf wel bezien naar de door ons gehoopte verandering? Laten we die vraag ook fundamenteel aan ons zelf stellen. Of vinden we het gewoon lekker om te mokken, zodat het niet over ons hoeft te gaan?

   Verder zou iedereen voor de verandering eens moeten stoppen met zijn slachtofferschap en met zichzelf buiten de rest te plaatsen (wie die rest ook moge wezen. Ik ken geen rest. Zie alleen 7 miljard individuen die samen één zijn. Net zo’n zinloze discussie als wie ‘wakker’ is en wie ‘slaapt’)….Zoek juist de verbinding. Maak een praatje met die vreemde buurman.

   Laten we in godsnaam niet worden zoals de nieuwe 50plus partij om als kamerlid van die partij voor een salaris van een ton per jaar (oke t is eigenlijk 93.000 bruto per jaar) te gaan zitten memoireren over die goede oude tijd… Kappen moeten we daarmee. Niet afzonderen, verbinden. Niet alleen de oude tijd was goed, ook de nieuwe!

   Zoiets?

   Maar ja, wie ben ik…

  2. Dat bedoelde ik ook. Ik niet alleen gelukkig maar nog lang niet genoeg mensen weten wel degelijk hoe het zou moeten en kunnen zijn. Maar wij zijn de kiezers niet blijkt wel. Er wordt steeds weer zogenaamd veilig gekozen. Een veiligheid die niet bestaat. Men regeert vanuit het hoofd. En daar zit volgens mij niks meer in dan gebakken lucht. Ik krijg het er benauwd van.

 3. Als de verkiezingsuitslag klopt, en dat moeten we dan maar voor zoete koek aannemen, dan zijn er dus net als in de VS 2 grote partijen ontstaan, om die zich dan alles zal draaien. Iedere andere partij wordt op een van de manier als ‘extreem’ neergezet.
  Ik heb me altijd verbaasd sinds ik in Nederland woon, hoe het komt dat men hier zo snel van de hak naar de tak springt wat het beleid aangaat. Ik vond altijd dat men als (werkend) mens hier totaal onzeker van wordt. Want de wetten veranderen dat uiteindelijk niemand meer weet wat mag,moet of kan. Men wordt regelrecht geblokkeerd (voorbeeld onderwijs, niemand weet wat de ‘heren’ deze keer weer gaan besluiten.)
  Dit is idd heel slecht voor een maatschappij.
  Maar de Nederlander zag/ziet dat juist als voordeel, altijd maar inspringen op wat er speelt. Alleen is er achteraf geen enkele mogelijkheid om op lange termijn beleid te kunnen toetsen, dwz heeft zich iets bewaard. Altijd vernieuwing, het oude als ‘slecht’ beoordelen, niet kijkend naar wat wel goed is aan het ‘oude’. Zo kom je er niet. Dat is zeker. De politici hier zijn net als jonge hondjes, veel met zichzelf bezig, zien hun functie als hypotheekgarantie en beroep, en niet als beroeping.
  Zolang zich ook de economie altijd als het belangrijkste naar voren schuift, zal er nooit echt een beleid voor de hele maatschappij en vooral voor deze aarde komen.
  Ik zelf geef om geen enkele politieke partij, het is voor mij allemaal hetzelfde at the end of the day.
  Geïnformeerde en bewuste mensen hoeven geen bestuurders, maar besturen zich zelf.
  Als die twee zich samen sluiten dan is Nederland in ieder geval dicht getimmerd. Hopen we dat ze een redelijk mild beleid uit gaan oefenen, maar met Opstelten & Co. zie ik daar echter geen zonnetje schijnen. Die mensen zijn zo realiteitsvreemd omdat ze nooit aan het ‘echte leven’ hebben deelgenomen. Liberaal jaja vooral geen empathische vermogens. Nee dank je….Nederland heeft ‘gestemd’…goodbye Nederland.

  1. @ Monika, heel mooi gesproken, onze politici zijn de Verbinding met zichzelf kwijtgeraakt. Als je bijv. Rutte hoort praten, dan Voel je gewoonweg dat hij spreekt vanuit zijn Hoofd en niet vanuit zijn Hart. En het jammere is dat ze zich zelf er niet van Bewust zijn! Daarom blijf ik ook weg van de politiek…..Op het moment dat Mensen zick niet meer Bewust zijn van hun eigen Binnenwereld, is Liegen, Bedriegen en Manipuleren gemeengoed geworden, zonder dat ze het zelf vaak Beseffen!

  2. mooie scherpe doorwrochte analyse beminnelijke maestresse Monika, lieve gekke eindeloze lenige immer verder ver lonkende slank rijkhalsende monkia, I love it! Het stelselmatig temporele step by step verRuttingsSyndroom der Lage Landen nader verklaard geestig tot op het bot beschouwd en doorgrond, je mag en moet blijven multie cultie Moon light zonder vals synthetisch e.coli aspartaam, hoe vinden wij gekromde paniek dijk werkers met knoestige hard houten rtl NaOmie Swen de Men scheve schaats slut hokkie stok kolen schoppen handen anders ooit de weg terug naar ons verstikt gesmoorde versmeerde uitgedunde zelven? Als het water komt zijn we verknocht verkocht per opbod aan de eerste de beste trendy bagger maatschappij met wat Arabische olie gelden achter den hand van de vliegende klepper de klap op de pof meneer pastoor van ons op voorhand verzopen vermolmde houten geweten. Hoe kan je een goed gefundeerde geaarde Identiteit opbouwen als het water je regelmatig dreigend aan den braven gedienstige voorover gebogen leeslipjes staat na een opvolgend nachtje stormachtige volle maan met galmende politieke amalgaam bronstige holle bolle kerk klokken die het naderend onheil van het volgende vreetlustige alles verzwelgende financiële onheilsvloed debakel tabernakel des heren spookachtig dreigend aankondigen? Niks alles zum hause meer over om op te rekenen en dat leeft niet lekker voor een gemiddeld onzinnig zondig romig gezind gezinnetje in het aanstaande hoopvolle sociale morgenstond rood. Zonder manhaftigheid maar wel gemeenzame door en door met zuur doortrokken afgunstige genivelleerde hufterigheid als trendy maatstaf komen we er niet, tot elkander hand in hand, ik zegt het u ten enen malen, geen stap verder en doch allengs dieper in den zuigende bagger daarom zeg ik hardop terstond met smekenden handen vrouwe justitia heb astublief medelijden met zulks een onnozelheid en maak ons wederom het moedige trotse mannetje dat we ooit waren met zelfstandige viswijven wenend netten vlechtend op de wal maar niet verbeten vermand zodat als wij terug kwamen in den geduldige haven in ziedende trillende volslagen verrukte verheugenis tot wat komen kwam in haren meelevende ontvankelijke schoots verschoten schoot tot in den eeuwigheid ahaah amon ik hou van je Moon.. heerlijk toch onverholen gekke dolle doorgedraaide liefdes briefjes schrijvend met politiek gearrangeerde lading vooral als je er weinig kaas van gegeten hebt in het algemeen en in het bijzonder toch wel niet, zonder mosterd vooraf merde ik brul het uit Arno van Zeebrugge TCMatic je veux l’amour vanzelfsprekend van zich zelf maak ons een man met zware shag en schurende snerende lage stem met lange uithalen van rauw bronstig verlangen zonder achteloosheid laten wij langs zij gaan liggen elkander gade slaand en de koppen bij elkaar steken met open vizier rode wangetjes en bonkend hart van passie plezier en verlangen dan komen we er wel. En dan nu een mopje muzische melancholieke melodie op de maat goed voor lichaam en geest ter nagedachtenis van al dat is en nog komen kan en gaat vergaat ik groet U almachtige zuster in den gemeenschappelijke strijd tegen onrecht en voor liefde met wat vaderland over de blanken toppen der duinen, ik word gek, zal ik weer eens verliefdheid aantrekken, de symptomen der ingebouwde impliciete orale oorzakelijkheid die ik graag hoog houd..

   The Smashing Pumpkins – Disarm
   http://www.youtube.com/watch?v=d1acEVmnVhI

  3. Ben het met jullie eens Monika en Dick en wat heb je weer een prachtig staaltje poëzie geschreven Hyper. Mijn grote waardering!
   We zullen wel zien waar het weer op uitdraait. Niets verbaast mij meer, hoewel toch op een andere manier ook weer wel. Het is alles oude koek die niet meer te vreten is! En toch blijven we maar dooreten en dooreten en dooreten, terwijl we het nauwelijks door de strot krijgende spul naar binnen duwen. Het zal naar mijn mening wel verkeren, maar wanneer????? Ik zou ge niet weten. Dacht het te weten ongeveer, maar dan blijkt dat ik door mijn eigen tijdsbril en perceptie heb gekeken. En die is uiteraard anders dan van anderen.

  4. jah Willie ik heb mezelf eens nagelezen, goed gelukt verdichtsel, flink hoge compressie waarde en het lucht mij op Nu! Maar welk decadent mens heeft nog een interne compressiewaarde tegensweurdigs, elke scheet die kriebelt of vast zit wordt op voorhand voorbarig naar buiten gebeukt lang voordat het de ziel pijn doet, ook dat is Zombinisme, niet gewend zijn tijdelijk op te hopen, ook dat resulteert in een gelei pudding zonder interne weerstanden met keuringswaarde op eigen merites.. Wij komen nog net uit een tijd dat ut er wel toe deed al bleef het veuls te lang in de kelder hangen, het meneer kelder beestje van Sofia van 87 en eeuwig jong onpeilbaar onbegrijpelijk voor de huidige generatie om te beseffen dat iemand geestelijk zo glashelder springlevend kan zijn op zo’n leeftijd.. Ik ben benieuwd naar wat voor muziek ‘Franse’ Myrle zelf het liefst zou luisteren als ze even uitgespeeld is op de ronkende zware shag mannen bas. Het wordt tijd om Cozmic te meelen, ik laat me gek maken in de Chat Baker 8 baan totdat ik omval.. Ging het Les geven een beetje goed vandaag Monika, ondanks de slopende doch onderhoudende nachtbrakelijke breakaway take a kittiktackatuurtjes van de afgelopen week? JaNee ik zou zeggen maak er eens een Schilderij van, weer eens wat anders dan een blauwe lucht met vreemde smetten vrees..

   En dan nu de Vader Van, tsjaah de dochter met Pep, het zit in de genen, de kracht en de overtuiging en de ongelaten ongeneerde onvervalste voorwaartse rauwdouw tonen recht uit het hart uit vollen borst zonder ingenomenheid ten faveure van het politiek correcte show plaatje voor wie of wat dan ook;

   Raggende Mannen-poep in je hoofd
   http://www.youtube.com/watch?v=NAOmfmJ748M

  5. nog meer ranke hoog benige lenige strijdhaftige ‘Franse’ slag gitaar know it all seen that been there Air tiepjes met schijnbaar onpeilbare schone aanlokkelijke donkere diepten walk like an Egyptian and talk like Marilyn de vrouwelijke Merlijn die aan het eind even kort samengevat ongecompromiteerd gecomprimeerd zegt Wie ben ik of wie ik ben?

   Pretenders – Tattooed Love Boys
   http://www.youtube.com/watch?v=CF_kUB_mdmA

 4. Herman Wijfels beschrijft het proces van verandering helder.

  Zie lezing Wijffels Lowlands University 2012
  http://www.youtube.com/watch?v=B7GvHF3fT9M

  Alléén als het erop aankomt waar het transitie proces toe moet leiden,waar economie en financieele infrastructuur voor moet worden ingezet dan is het tot op heden nog steeds één en AL mist.
  Support Herman Wijffels het nieuwe financieele systeem wat in de startblokken staat om de armoede te beindigen en alle informatie vrij te distribueren of werkt hij nog steeds voor de elite alléén nu in een verlichte verpakking. Waar staat zijn universiteit Utrecht voor

  Economie(pseudo-wetenschap van schaarste) schaarste tot dagelijkse realiteit gebracht met behulp van de financieele infrastructuur zal volledig worden herschreven door de vrijgave van de Keshe foundation technieken

  KNOW(L)EDGE LEADS TO SCIENCE
  UNIVERITIES LEADS TO SIENCE FICTION FOR SALE

  Mijn vraag aan Herman Wijffels is heb jij of mensen uit je netwerk de uitnodiging van 6 september 2012 aangenomen om kennis te nemen van het aanbod van de Keshe Foundation.

  Wetenschap in de ware betekenis van het woord.
  Keshe Foundation Promo Intro Video(english with multiple subtitles) === PLEASE SHARE ===
  http://www.youtube.com/watch?v=UrN99RELqwo&feature=player_embedded

 5. Groot compliment voor een tijdloos visionair politicus. Prachtig om te zien hoe deze – vertrouwenwekkende leider met oorspronkelijke CDA-signatuur zijn visie uitdraagt. Alleen de (sub)titel van zijn boek, spreekt al duidelijke taal. FORMEREN is vooruitzien; duurzame hervormingen in 21 stellingen.

  Los van de belangen van PvdA, CDA, VVD en teveel andere partijen, staat de toekomst van onze volgende (Nederlands-Europese) generaties nú centraal.

  Met een heuse criminoloog schreef ik recent deze column waarbij ‘Marktconforme Eufemismen en Sustainocratie’ helder in beeld komen. Ook hierbij staat onze meer op duurzaamheid gerichte samenleving centraal!

  http://www.commercieelexcelleren.com/columns/frits-nies-rob-adank-marktconforme-eufemismen/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.