WantToKnow.nl

Aan Willem is niets ‘Oranje’s’ meer te vinden..!!

De nieuwe kleren van de Keizer in een eigentijdse uitvoering..?

De nieuwe kleren van de Keizer in een eigentijdse uitvoering..?

x

x

Aan Willem is niets ‘Oranje’s’ meer te vinden..!!

2016 © WantToKnow.nl/be

x

Dr. Johan Oldenkamp wil de politieke arena nieuw elan en kleur geven..

Dr. Johan Oldenkamp

Johan Oldenkamp heeft zichzelf ontwikkeld tot een allround wetenschapper. Dat wil zeggen dat hij via zelfstudie deskundig is geworden in alle vakgebieden die tegenwoordig worden gerekend tot de wetenschap. Daarvoor had hij zijn dissertatie al met succes verdedigd, waarmee hij -volgens de geldende academische normen- bewees een vakbekwaam wetenschappelijk onderzoeker te zijn. Daarvoor mocht hij dan vanaf toen dan ook de titel ‘doctor’ dragen.

Daarnaast heeft hij zichzelf ook onderwezen in alle disciplines die in de oudheid eveneens tot de wetenschap werden gerekend, maar die sinds de komst van de universiteiten opeens werden buitengesloten..! Dit betekent dat Johan als weinig anderen, de samenhang begrijpt tussen alle aspecten van onze werkelijkheid, zowel de fysieke realiteit die we via onze zintuigen kunnen waarnemen, als de metafysische wereld die veelal wordt aangeduid als hetgeen ‘boven’ de ‘normale’ wereld is.

De bestudering van deze hogere werkelijkheid samen met die van de ‘gewone’ realiteit duidt Johan Oldenkamp als ‘Wholly Science’ aan. Nadat hij inmiddels een arsenaal van maar liefst 37 boeken heeft geschreven, voornamelijk over deze ‘Wholly Science’, besloot Johan zijn begrip hiervan en -over, ook via een videocursus te gaan uitbrengen. Deze bestaat uit 30 video’s van elk een gemiddelde speelduur van ca. 2 uur. De Nederlandstalige videocursus is vorige maand gereed gekomen, en momenteel werkt hij aan het voltooien van de Engelstalige videocursus. (Wil je hier meer informatie over, kijk dan op de betreffende beginpagina’s van de site van Johan: Pateo.nl).

pateo wholly science video overzicht

(klik op illustratie voor directe link naar deze videocursus)

De appeltjes van Oranje..
people-illusion-nietzscheIn één van deze video’s, namelijk aflevering 24, beschrijft Johan in detail de machtspiramide, evenals hoe en waarom deze is ontstaan. Tegenwoordig zien steeds meer mensen wel in dat we in een schijndemocratie leven, waarin de onwetende bevolking meent invloed uit te kunnen oefenen op de nationale besluitvorming. De voor velen onverteerbare waarheid is dat de mensheid al geruime tijd in het geheim wordt geregeerd door een oligarchie van samenzwerende families.

Deze families noemt Johan Oldenkamp in die video #24 met naam en toenaam. Aan het einde van deze aflevering van de ‘Wholly Science-videocursus’ komt een bepaalde familie aan bod die beweert van ‘Koninklijke bloede’ te zijn en die tevens meent te mogen regeren over de Nederlanden. Johan Oldenkamp hierover:

“Ik weet (dankzij Wholly Science) dat geen enkele mens het recht heeft om over een ander volwassen mens te mogen regeren, maar dat laat ik hier maar even buiten beschouwing. Wat ik als allround wetenschapper heb gedaan is dat ik ook met betrekking tot de vaderlandse geschiedenis van de Nederlanden op zoek ben gegaan naar de waarheid. En die waarheid heb ik dan ook vervolgens gevonden..!

Deze wetenschappelijke waarheid is dat die zogenaamde ‘koninklijke’ familie helemaal niet ‘Van Oranje’ is, en zelfs niet eens ‘Van Nassau’. Omdat ze dit zelf uiteraard al heel lang weten, doen ze net alsof ‘Van Oranje-Nassau’ een soort adellijke titel zou zijn die van generatie op generatie doorgegeven zou kunnen worden, maar dat is pure volksverlakkerij. Zo probeert deze familie de schijn te wekken dat ze van het huis ‘Van Oranje-Nassau’ zouden zijn, maar dat ‘huis’ bestaat gewoon helemaal niet.”

Johan gaat verder:

Zo was Wilhelmina (1880 – 1962) helemaal niet de dochter van Willem III van Nassau (1817 – 1890), maar was diens adjudant Sebastiaan de Ranitz (1846 – 1916) de biologische vader van Wilhelmina. Willem III werd in welingelichte kringen aangeduid als ‘Koning Gorilla’, omdat deze oversekste koning blijkbaar als een onverzadigbaar beest tekeer ging. Daardoor liep hij syfilis op, en was het algemeen bekend (in welingelichte kringen) dat hij al twee jaar onvruchtbaar was toen hij op 61-jarige leeftijd trouwde met de 20-jarige Emma.

Dit huwelijk was nodig omdat toen al duidelijk was dat uit zijn eerste huwelijk geen kleinkinderen geboren zouden gaan worden. De oudste zoon van deze Willem III van Nassau was onhandelbaar geworden nadat hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn keuze. De middelste zoon stierf al op 6-jarige leeftijd. En diens jongste zoon was homoseksueel, en was niet te porren voor een schijnhuwelijk.

Ik en Mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waar hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt.

Koningin Wilhelmina, die vanuit Londen de Nederlanders ‘moed’ in sprak. Ze was echter -tegen de grondwet in- van Nederlandse bodem vertrokken en heeft zó haar eigen koningschapseed opgeheven..!

Vervolgens liepen de vijf zwangerschappen van Wilhelmina allemaal op een fiasco uit. Na drie mislukkingen is toen besloten om een burgermeisje te adopteren van een gezin uit Soest. En vervolgens werd net gedaan alsof deze Juliana de dochter was van Wilhelmina. Na de adoptie van Juliana heeft Wilhelmina dus nog twee miskramen gehad, voordat definitief de handdoek in de ring werd gegooid. Veel later, in 1960, was er in het bejaardentehuis Nijenstede te Amersfoort een bewoonster die beweerde dat Juliana haar dochter was.

Haar toehoorders dachten dat deze oude vrouw, die heel haar leven in Soest had gewoond, aan het dementeren was en daarom onzin uitsloeg, maar het bleek de waarheid te zijn. En het jaar daarop, in juni 1961, werd de huisgynaecoloog die Wilhemina terzijde had gestaan opeens opgesloten in een psychiatrische instelling omdat Soestdijk bang was dat ook hij zijn mond voorbij zou gaan praten.

In 1991 heeft de Russische familie Romanov een officieel verzoek gezonden aan Juliana voor het afstaan van DNA. Willem II (1792 – 1849), de vader van ‘Koning Gorilla’ Willem III, trouwde namelijk met Anna Pavlovna von Holstein-Gottorp-Romanov (1795 – 1865), en dus had Willem III ook Romanov-DNA in zich via de voorouderlijn van zijn moeder. In mijn video vertel ik dat Juliana dit verzoek resoluut heeft afgewezen, maar ik denk nu dat het Beatrix is geweest die de opdracht heeft gegeven voor deze afwijzing.

telegraaf huis van oranje oorlogMijn vermoeden is namelijk dat Juliana gewetenswroeging had (een woord waarvan haar oudste dochter waarschijnlijk de betekenis niet kent, en waarvan haar oudste kleinzoon wellicht zelfs niet eens weet hoe je dit schrijft). Ik denk namelijk dat Juliana al in 1940 een boodschap aan de oplettende ‘onderdanen’ heeft gegeven. Ze zei destijds namelijk, vijf dagen voordat haar moeder naar Buckingham Palace in Londen wegvluchtte voor de Duitse invasiemacht, dat “het Huis van Oranje al vijf eeuwen lang voor geen enkel gevaar op de vlucht is geslagen.”

Deze uitspraak is zeer opmerkelijk, omdat iedereen die de geschiedenis van de Lage Landen ook maar een beetje kent wel weet dat de vader van Willem I (de opa van ‘Koning Gorilla’ Willem III) in 1795 ook al naar Engeland was gevlucht. Die vader van Willem I (en overgrootvader van Willem III) werd Willem V (1748 – 1806) genoemd. Die vlucht van Willem V was anderhalve eeuw daarvoor.

Waarom noemde Juliana dan “vijf eeuwen” in haar opmerkelijke uitspraak maar de vaderlandse pers? Met deze opzichtige fout heeft Juliana (in de 20e eeuw) de aandacht van de oplettende journalist of lezer willen vestigen op iets wat speelde in de 16e eeuw. Die gebeurtenis was 410 jaren daarvoor, dus meer dan vier eeuwen geleden, en daarom verwees ze ernaar als ‘vijf eeuwen’ geleden.

Ze had ook ‘vier eeuwen en een beetje’ kunnen zeggen, maar dat was dan te duidelijk geweest. Ook die verwijzing had ze dus erg slim verstopt. Ze verwees zo naar het overlijden van Philibert de Châlon op 3 augustus 1530, want hij was namelijk de laatste legitieme Prins van Oranje. Daarna zijn er diverse onwettige kunstgrepen uitgehaald om net te doen alsof deze titel nog zou bestaan.

Juliana wilde onze aandacht dus vestigen op al die illegale kunstgrepen. De aldus verstopte waarheid is dat de titel Prins van Oranje in 1530 ophield te bestaan. Alex von Amsberg (1967) is dus absoluut niet ‘Van Oranje’, en evenmin ‘Von Nassau’, en dat geldt ook voor zijn moeder Beatrix (1938) en zijn overleden oma Juliana (1909 – 2004).

Met haar geheel onnodige vlucht naar buiten het grondgebied der Nederlanden heeft Wilhelmina bovendien artikel 21 van de Nederlandse Grondwet uit die tijd (de versie die sinds 1938 van kracht was) willens en wetens overtreden, waardoor feitelijk alles wat daarna in naam van deze familie is besloten onwettig is. Dat artikel zegt namelijk: “In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst”. Kortom, de lieden van deze familie zijn niet wie zij beweren te zijn en alle “koninklijke” besluiten na 13 mei 1940 zijn niet legitiem.

De vaderlandse geschiedenis laat ook zien dat de Nederlanden gedurende elf jaren een republiek is geweest. Dat was voor de ingreep door de Franse keizer Napoleon. De wetenschappelijke waarheid van mijn onderzoek toont onmiskenbaar aan dat de huidige monarchie in de Lage Landen op misleiding, bedrog en leugens is gebaseerd.

Volgens mij is het de hoogste tijd dat we deze familie de onterecht ontvangen gelden laten terugbetalen (tot in ieder geval de tijd van regentes Emma), en dat we de Republiek de Nederlanden in ere gaan herstellen. Ben je het daar mee eens, deel dit artikel en de video die ik daarover heb gemaakt (getiteld ‘Openheid over Oranje’) met zoveel mogelijk mensen.

Tot besluit benadrukt Johan Oldenkamp dat hij het prima vindt, wanneer het volk der Lage Landen zich wil verbinden met de kleur oranje. Ook met nationale sporters die zich in die kleur kleden is in zijn ogen niets mis. Dat is historisch nu eenmaal zo gegroeid en ook mondiaal is dat allang gemeengoed geworden, zoals we allemaal weten en waar velen van ons zich in herkennen. Maar..

Waar echter wel iets mis mee is, is de bewering van een bepaalde familie die claimt ‘Van Oranje’ te zijn; dat is namelijk simpelweg een opzettelijke leugen. Johan hoopt dat mede door de aandacht die hij aan deze zaak geeft, de Nederlanders een einde aan de gevolgen van deze opzettelijke leugen maken. Door deze regering van leugenaars te ontmaskeren en onze eigen soevereiniteit terug te nemen.

Kijk naar een 40 minuten durend stuk uit deze video #24 over de nepsoap die ‘de familie van Oranje-Nassau’ heet..

Wil je meer weten over deze video en/of de andere video’s uit de splinternieuwe serie van Dr. Johan Oldenkmap, klik dan HIER voor een directe link naar deze pagina op de site van Johan, Pateo.nl.

 

77 Reacties op Aan Willem is niets ‘Oranje’s’ meer te vinden..!!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Akoeta

  We zijn maar wat blij dat wij niet in hun schoenen staan, ik zou gillend gek worden van al die publiciteit, werkbezoeken en dergelijke. Juliana was dus geadopteerd, mooi, geen reptiel en echt één van ons. Het koningshuis gaat wel met de tijd mee, ze denken echt niet dat ze beter zijn als anderen, ze hebben een verbindende rol en zijn vriendelijk. Vele mensen genieten van de officiële ceremonies, ik ook, vooral Alexia vindt ik schattig, het is en blijft een nationaal toneelstuk. Ik zou zeggen; zendt ze goede gedachten, dan worden ze nog meer gesterkt om voor het welzijn en geluk van eenieder te werken. Lang leve de Koning!

  26
  • Tumalu

   Laat ze dan maar beginnen met bakken geld geven en spenderen aan zij die van de honger zowat omkomen. Neen, het is allemaal huichelarij en zelfverrijking ten koste van de bijna 99%. Hoe naïef de meesten van ons ook zijn, BEWUST MISBRUIK maken van de situatie is natuurlijk nooit een positief iets en ten goede van al het leven.

   Dus ik zou zeggen AFVOEREN naar de Abyss dat gespuis!

   26.1
  • akoeta

   https://twitter.com/starseed52/status/610249688759992321
   Donald Trump is familie van Willem Alexander!
   http://bbsradio.com/podcast/stargate-round-table-june-25-2015 (tijd:1.31)
   Ze hebben ook Bush in het zadel geholpen samen met firma Thijssen.
   tijd:1.14 In Den Haag is ondergrondse gevangenis met plaats voor half miljoen gevangenen! Wie weet of dat waar is? Bij voorbaat hartelijke dank.

   26.2
 • ton de droog

  een uitstekend artikel boeiend , maar veel Nederlanders met een beetje gezond verstand weten allang dat deze zgn monarchie een luchtballon is en zo doorgeprikt kan worden.
  Hoe? Zorg voor een DNA test en de waarheid komt boven water.

  25
  • Loki

   Dat is nu juist het probleem Ton. Daar willen ze niet aan meewerken. Ook komt dan het woordje onschendbaar om de hoek kijken.

   Jaren geleden heeft dit al eens gespeeld bij Juliana, waarbij ook het verzoek werd neergelegd de kist van Willem van Oranje (de Zwijger en zuiver Nassau) te mogen openen voor DNA. Het antwoord was dat dit ongepast zou zijn.

   Als mensen dit zo tegenwerken, zou dat je al genoeg moeten zeggen.

   25.1
 • Loki

  Adrie

  Kleine Adrie is er niet diep ingedoken, maar grote Loki wel…..

  Toch?

  Kan je mij je reactie uitleggen? Ik vat dat namelijk niet helemaal en krijg een beetje het gevoel dat je je laat leiden door de reactie van Cozmic.

  Ik wilde je namelijk alleen maar helpen met wat info. Mijn intenties zijn dus goed bedoeld, zonder achterliggende gedachte. Dus ik begrijp jou merkwaardige reactie niet helemaal.

  24
 • smeigelaar

  Ik denk niet dat het onze landgenoten wat zal uitmaken. De staan straks in september gewoon weer met hun oranje vlaggetjes te zwaaien.

  23
 • Francine Rasenberg

  so wie so vind ik het geldverslindend instituut van de Oranje monarchie zoals het in ons land is georganiseerd, volkomen uit de tijd, een tijd waarin zovelen niet meer weten hoe de eindjes aan elkaar te knopen en de armoede in Nederland afgelopen jaar zelfs is verdubbeld en nog steeds meer vluchtelingen ons land binnen stromen om geholpen te worden een menswaardig bestaan op te bouwen….wie zal dat betalen zoete lieve gerritje ??
  met al het geld en rijkdom dat de Oranjes al van zichzelf hebben zouden ze zelf eens een voorbeeld moeten geven humanitaire doelen te ondersteunen in plaats van nog langer de mederlandse bevolking financieel te laten opdraaien voor hun buitensporige salarissen en luxe voor het leven gekozen…is dat democratie??

  22
 • Berta

  Lang leve de Republiek! Wel vroeg ik mij af wat de naam is van die huisgynocoloog van de Oranjes…

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.