Advertentie

Bijnieruitputting; stresssyndroom van deze tijd!


Dr. James L. Wilson, auteur van het boek 'Bijnieruitputting'.
Dr. James L. Wilson, auteur van het boek ‘Bijnieruitputting’.

Dokter James L. Wilson heeft, gedurende de 24 jaar van zijn privépraktijk, honderden mensen met bijnieruitputting geholpen hun gezondheid en vitaliteit terug te winnen. Gedurende de laatste 10 jaar heeft hij ook uitvoerig lezingen voor artsen gegeven en is hij erkend als een expert op het gebied van de bijnierfunctie en andere endocriene disbalansen en hun effect op de gezondheid. Met het begrip van de wetenschap achter de bijnierfunctie, zoals alleen een onderzoeker dat heeft, en het inzicht in de invloed daarvan op de mens, zoals alleen een clinicus dat heeft, heeft hij velen de fysiologie achter de aandoening leren begrijpen.

Als één van de weinige mensen met drie doctorale titels en twee mastertitels voor verschillende disciplines, ontving hij zijn Ph.D. in Human Nutrition aan de Universiteit van Arizona, met bijvakken in immunologie, microbiologie, farmacologie en toxicologie. Behalve dat heeft hij de titel draagt ‘Doctor of Chiropractic’ en ‘Doctor of Naturopathic Medicine’. Zijn mastertitels zijn voor bionutrition en experimental psychology.

Dr. Wilson was ook één van de 14 oprichters van het Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM) in Toronto. Zijn naam staat op de lijst van The International Who’s Who in Medicine en momenteel woont hij in Tucson, Arizona. Wilson over dit boek:
“Dit boek draag ik op aan wijlen Dr. Leo Roy, mijn vriend en mentor, die als eerste het belang van het subtiele functioneren van de endocriene klieren en het belang daarvan bij gezondheid en ziekte onder mijn aandacht bracht. Leo liet me de kracht van natuurlijke therapieën en het belang van voeding bij gezondheid en ziekte zien. Ik heb hem vaak mensen, die aan het eind van hun latijn waren, volledige gezondheid zien maken door het gebruik van voornamelijk voedingsconcentraten en extracten van klieren. Hij was een uniek begaafd natuurkundige wiens afwezigheid als pijnlijk ervaren wordt.”

Over zijn boek vertelt Dr. Jim Wilson:
“Gedurende meer dan twintig jaar van mijn praktijk ben ik getuige geweest van het effect van het helpen bij het herstel van mensen met bijnieruitputting, niet alleen in termen van gezondheid, maar ook in termen van hun vermogen om zich gelukkig te voelen. Geluk is misschien een ‘keus’ voor zover dit algemeen wordt aangenomen, maar voor mensen van wie de bijnieren ‘leeg’ zijn lijkt deze keus bijna buiten hun bereik te vallen. Door met andere artsen in de Verenigde Staten en daarbuiten te spreken, realiseerde ik me dat bijnieruitputting een veelvoorkomend en groeiend probleem is van het moderne leven.

De plaats van de bijnieren in ons lichaam; bovenop de nieren zien we de gele uitsteeksels; dit zijn de bijnieren. Zie ook het andere plaatje.
De plaats van de bijnieren in ons lichaam; bovenop de nieren zien we de gele uitsteeksels; dit zijn de bijnieren. Zie ook het andere plaatje.

Ofschoon ik het al had verwacht, hebben mijn conversaties, onderzoek en klinische ervaring mij ertoe gebracht te geloven dat we hier met een probleem van monsterlijke afmetingen te maken hebben, dat grotendeels niet herkend wordt door de medische wereld. Dit heeft miljoenen mensen aan een onbehandeld probleem laten lijden, dat niet alleen hun functioneren in de weg staat, maar ook hun vermogen om van het leven te genieten.

Het is moeilijk om precies te schatten hoeveel geld er bij bedrijven verloren gegaan is door afwezigheid van  medewerkers, slechte of onduidelijke besluitvorming, alcoholisme, drugsgebruik, zenuwinzinkingen, burnout, conflicten tussen werknemers, acute en chronische ziekte, verlies van werknemers en een massa andere kostbare problemen, die voortkomen uit de gevolgen van overbelaste bijnieren.

Het is eveneens onmogelijk de persoonlijke kosten te schatten van mensen die hebben moeten overstappen naar een slechter betaalde baan om een totale instorting te voorkomen, of van chronisch zieken, die gewoon de energie niet hebben om weer aan de gang te gaan. Mensen die aan bijnieruitputting lijden hebben veel meer kans om een reeks van veelvoorkomende aandoeningen en syndromen te ontwikkelen, waarvan vermoeidheid één van de belangrijkste symptomen is.

Velen van ons, die dit syndroom keer op keer in onze praktijk zien, wisten dat een boek als dit geschreven moest worden, maar ik wilde niet bepaald degene zijn die het zou schrijven. Ik wachtte en wachtte tot iemand anders het zou doen, maar ondanks mijn geduld deed niemand het. Tot op een dag, net nadat ik een lezing over bijnieren afgerond had aan het American College of Medicine (ACAM), een bevriende vooraanstaande arts mij staande hield en zei: “Zeg dokter, wanneer ga je een boek schrijven over bijnieruitputting..?”

De bijnieren (onderaan, het kleine driehoekje) vervullen een poortwachtersfunctie in het lichaam.
De bijnieren (onderaan, het kleine driehoekje) vervullen een poortwachtersfunctie in het lichaam.

Ik antwoordde dat ik geen tijd had om het te schrijven, maar als hij me zou kunnen vertellen hoe ik het moest doen met mijn schema, ik dan geïnteresseerd zou zijn. Aangezien hij zelf  een paar boeken geschreven had, bracht hij mij in contact met een uitgever, die zei dat hij iemand zou vragen om mij te helpen bij het schrijven van het boek. Nadat ik vijf schrijvers om verschillende redenen had afgewezen, gaf ik eindelijk toe wat ik intuïtief al die al tijd geweten had: dit was een boek dat ik zelf moest schrijven.
Mijn eerste gedachte was om een boek te  produceren dat alle feiten tot in de details zou weergeven. Het moest voor artsen geschreven worden en zou voor eens en voor altijd alle belangrijke en voortdurende problemen van bijnieruitputting, die meer dan honderd jaar geleden voor het eerst werden beschreven, vastleggen.

Met dit in mijn achterhoofd nam ik een medisch student van de Universiteit van Arizona in dienst en samen stelden we een lijst van meer dan 2400 wetenschappelijke referenties samen. Nadat ik deze referenties had verzameld begon ik te schrijven. En gedurende het schrijven van de eerste paar hoofdstukken realiseerde ik me dat, hoe zeer ik ook toegewijd ben aan het opleiden van artsen, ik echt toewijd ben aan de vele, vele mensen die lijden aan de onzichtbare epidemie van bijnieruitputting..

Deze mensen gaan vaak van arts naar arts en klagen over verschillende signalen en symptomen die regelmatig door de artsen die ze bezoeken genegeerd worden. Erger nog, ze worden oneerlijk en misplaatst gebrandmerkt als hypochonders, chronische klagers, neuroten of erger. Velen hebben het opgegeven en hun toestand geaccepteerd als iets waar ze mee moeten leren leven. Anderen hebben manieren gevonden om ermee om te gaan, hun symptomen te minimaliseren en zich door het leven heen te worstelen. Op dit moment is het vooruitzicht somber voor iemand die symptomen heeft van wat waarschijnlijk het meest wijd verbreide, doch niet-erkende gezondheidssyndroom van vandaag de dag is: bijnieruitputting.

Om deze redenen heb ik besloten dit boek te schrijven voor mensen die aan bijnieruitputting lijden. Het is bedoeld als een zelfhulpboek, zowel voor de diagnose als voor de behandeling van bijnieruitputting. k schrijf het in de hoop dat het je zal voorzien van de informatie, begeleiding, bemoediging en gereedschappen die je nodig hebt om van dit soms subtiele, doch  afmattende gezondheidsprobleem te herstellen en om weer blij te kunnen zijn.”

* * *

x

Bijnieruitputting; stresssyndroom van deze tijd!

2013 WantToKnow.nl/.be

x

Ben je moe of uitgeput en kun je gewoon je normale energie niet terugkrijgen, ongeacht wat je doet of hoeveel artsen je al bezocht hebt? Ondanks een regelrechte toestroom van ‘gezondheidsboeken’ de laatste tien jaar is er niet één geweest dat het, niet zeldzaam voorkomende, maar meestal over het hoofd geziene, probleem van een zwakke bijnierfunctie op zo’n grondige maar begrijpelijke wijze beschrijft. De antwoorden die je zoekt zouden hier wel eens in kunnen staan. 

Bijnieruitputting (in medische termen ‘hypoadrenia’ en ‘hypoadrenalisme’) is de laatste vijftig jaar één van onze meest voorkomende, doch zelden gediagnosticeerde, aandoeningen geweest. Ondanks het feit dat deze aandoening in medische teksten in de 19e eeuw beschreven werd en ondanks de ontwikkeling van de eerste daadwerkelijk effectieve behandeling in de jaren 1930, zijn de meeste ‘conventionele’ artsen zich er niet bewust van dat het probleem bestaat!

In de Tahoma Clinic werken collega-artsen van Dr. Wilson al tijden met mensen die aan bijnieruitputting lijden en velen hadden daarvóór al een groot aantal artsen bezocht. De meeste patiënten hebben één of meer adviezen gekregen om ‘naar een psychiater te gaan – er is niets met uw lijf aan de hand’. Anderen kregen diagnoses te horen, die varieerden van ‘het chronische-vermoeidheidssyndroom’, ‘fibromyalgie’ of ‘ernstige voedsel- en/of luchtwegallergieën’. Weer anderen werden, het is werkelijk waar, ‘gefeliciteerd’ met hun ongebruikelijk lage bloeddruk. Allen hebben echter één ding gemeen: een vermoeidheid ‘die je gewoonweg niet kunt overwinnen’.

Zoals Dr. Wilson het zo goed uitlegt is er hoop! Van bijnieruitputting kun je genezen en je energie kan hersteld worden. Zoals het met zoveel problemen het geval is, begint herstel bij het stellen van de juiste diagnose en door zo veel mogelijk van de factoren die eraan ten grondslag liggen en die het veroorzaakt hebben aan het licht te brengen. Dan alleen kunnen we een plan, dat ons zal helpen te herstellen, maken en uitvoeren.
Wil je weten of jij lijdt aan bijnieruitputting? Vul dan deze digitale vragenlijst in, op Excel, dan vormt jouw puntenaantal als resultaat op deze vragenlijst, een goede indicatie voor wel/geen bijnieruitputting.

* * *

Uit het Nederlandse voorwoord van het boek,
geschreven door Orthomoleculair arts, Dr. P. Musarella, natuur- en anti-aging arts in Zeist:

De cover van het boek; klik voor een directe lead naar de uitgever.
De cover van het boek; klik voor een directe lead naar de uitgever.

“Het is een grote eer voor mij om het voorwoord te mogen schrijven voor de Nederlandse versie van het boek ‘Adrenal Fatigue’ van Dr. James Wilson. Hij is een regelmatige spreker op de congressen van A4M (de Amerikaanse vereniging van Anti Aging geneeskunde) waar ik ook een keer een lezing van hem mocht bijwonen. Hij is ontegenzeggelijk een inspirerend spreker.

Als schrijver van veertien boeken kan ik zeggen dat dit een fantastisch boek is en het enige spijtige is dat ik het niet zelf geschreven heb! Het gaat over een stresssyndroom, de ‘Adrenal Fatigue’, dat miljoenen mensen kan treffen maar helaas wordt miskend (of niet erkend) door artsen. Het betreft uitputting van onze stressklieren, de bijnieren. Dit zijn twee kleine klieren boven onze nieren die het stresshormoon produceren dat cortisol wordt genoemd. Bij het hier beschreven syndroom is de cortisol te laag.

Tegenwoordig lijden veel mensen aan een tekort aan cortisol en in de meeste gevallen zonder het zelf te weten. Een cortisoltekort kan leiden tot allerlei klachten, zoals u zult ontdekken in dit boek. Cortisol speelt een belangrijke rol in ons lichaam en in veel processen, onder andere bij vertering van voedsel, het immuunsysteem en het slaap/waakritme. Een tekort aan cortisol kan ook vermoeidheid veroorzaken met meerdere klachten tot gevolg, zoals chronische angst, depressie, lage bloeddruk, trek in zoet of juist zout voedsel, gevoeligheid voor infecties, allergieën, verminderde energie rond 11 uur en/of 16 uur, ontstekingen overal in het lichaam, slecht slapen, karakterveranderingen en pijn in de gewrichten, om er een aantal te noemen.

En er zijn nog meer vage klachten die gerelateerd kunnen worden aan dit syndroom…! Er zijn natuurlijk verschillende niveaus van tekort aan cortisol en het is niet altijd makkelijk om de diagnose te stellen. Het Nederlands-talige boek van Dr. Wilson is prettig om te lezen en het kan u helpen zichzelf goed te informeren betreffende dit stresssyndroom. Ook staat het vol tips om beter te worden indien u aan deze aandoening lijdt. Zijn vragenlijst vind ik heel compleet en zeer handig: deze is zonder probleem in te vullen en geeft u direct een goed idee of u eventueel aan het syndroom lijdt. (laad zelf deze digitale vragenlijst HIER)

Ook geeft hij goede informatie betreffende mogelijke zelftesten die u kunt doen, maar ook over de reguliere laboratoriumtesten die iedere arts kan aanvragen om een tekort aan cortisol te bevestigen. Voeding en leefstijl zijn essentieel en men moet begrijpen dat zonder goede voeding en een goede leefstijl men niet kan genezen van dit soort syndroom. Dr. Wilson spreekt in simpele maar duidelijke bewoording over de rol van voedingssuppletie en voedselintoleranties, maar ook over bio-identieke hormonen. Deze laatste kunnen u genezen van wat hij noemt het stresssyndroom van de 21e eeuw.

Een dergelijk boek over bijnieruitputting, bestond nog niet in het Nederlands, maar het is volgens mij het beste boek tot nu toe over dit syndroom! Ik raad het iedereen aan, met name als u al langere tijd klachten heeft. Laat uw bijnieren en cortisol testen! Want ‘Meten is weten’..! Er zijn oplossingen zoals kruiden en natuurlijke technieken. Deze worden trouwens uitermate goed beschreven in dit boek van Dr. Wilson. Tot slot wil ik u veel plezier wensen met het lezen van dit boek. Ik hoop dat u er veel profijt van zult hebben.

 

‘Bijnieruitputting, het stresssyndroom van de 21e eeuw’

(klik hier voor verkoopkanaal)

Auteur: James L. Wilson

456 pagina’s – ISBN: 9789079872251

x

* * *

Advertentie

12 gedachten over “Bijnieruitputting; stresssyndroom van deze tijd!

 1. Eindelijk, aandacht voor de bijnieren. In de jaren zeventig was ik altijd na mijn werk extreem moe. Uitgeput kwam ik thuis en viel als een blok in slaap. Soms kroop ik over de vloer van vermoeidheid. Artsen konden niets vinden. Het zat tussen mijn oren. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de alternatieve weg. Via iriscopie kwam men er achter dat ik, zoals men dat omschreef, zeer luie bijnieren had en ze hadden een opdonder nodig. Meer dan een jaar heb ik medicijnen geslikt om mijn bijnieren weer aan het werk te zetten. Al jaren ga ik, ieder jaar, naar de Nefroloog, bloed prikken op het gebied van de Cortisol. Sinds ik met pensioen ben zijn mijn bijnieren stabiel.

 2. De bijnieruitputting was bij mij de belangrijkste fysieke graadmeter van mijn burnt out een aanhtal jaren geleden. Ik kwam er achter door voetreflexbehandelingen. Deze behandelingen hebben ook bijgedragen aan herstel. Ik deel echter volledig de conclusie dat het belangrijkste is een verandering van leef- en voedingspatroon. Ik kwam er zelf achter dat ik voortdurend in de “5de versnelling” bewoog, in al mijn doen en laten. Het heeft heel veel tijd gekost om weer de rust in mijzelf terug te vinden. Belangrijk daarbij was om weer mijzelf, mijn lichaam te durven voelen en zo langzamerhand uit het hoofd te komen (uit mijn piekeren, mijn fobisceh angsten). Zelf heb ik heel veel baat gehad aan de voetreflexmassages, energetische massages (zoals shiatsu), veel wandelen en fietsen in de natuur, radicale verandering van voedingspatroon (weg van de bourgondische leefstijl) en natuurlijk het bewust worden van bepaalde denkpatronen ( vaak overgeleverd vanuit voorouderlijke lijnen en door opvoeding), waardoor perfectionisme en de neiging om overal en altijd “control” te willen hebben over het leven kunnen verdwijnen. Dat laatste is wel een heel proces, van jaren en jaren…. Nu kan ik zeggen dat het lichaam zichzelf volledig heeft hersteld. De bijnieren en milt, die ernstig waren aangetast, funcioneren weer uitstekend en langzamerhand is het vertrouwen in het eigen lichaam weer teruggekeerd. Ik ben er van overtuigd, dat de stessverschijnselen met bijnieruitputting een moderne welvaartsziekte is, die bij onvoldoende aanpassing van leefpatroon onder meer kan leiden tot diabetes en andere ziekteverschijnselen

  1. O ja, ik vergat nog een heel belangrijk element…… dat is de ademahaling. Ik had een ernstige vorm van chronische hyperventilatie. Een te hoge ademhaling wordt vaak niet herkend (ook niet in het medische circuit), maar kan wel leiden tot heel veel, vaak vage, gezondheidsklachten. Ik weet er alles van hoe dat werkt. Feitelijk is het essentieel om helemaal opnieuw te leren ademhalen. Hiervoor is professionele hulp van een ademhalingstherapeut aan te bevelen.

  2. Bedankt voor je verhaal Dick, ik herken veel en ben dezelfde stappen aan het zetten. Ademhalingstherapie heb ik al gehad, maar voetreflexbehandelingen is een goede tip. Fijn om te lezen dat iemand ook volledig hersteld is. Dat geeft de burger moed! 🙂

 3. Bij mij is vorig jaar na 3 weken ziekenhuis de ziekte van Addison vastgesteld…ik vraag mij af of dat hetzelfde is als bijnier-uitputting?
  De klachten die ik had waren zware vermoeidheid, afvallen,slapte,kortom niet meer functioneren en doodziek.
  Ik krijg nu medicijnen , cortisol en hydrocortisol. Wat mij vooral aanspreekt is dat er mensen van genezen zijn, er is tegen mij gezegd dat ik heel mijn leven cortisol moet slikken, dat het nooit “overgaat”

  1. @ Marga
   Addison is zeker bijnieruitputting, maar dan in extreme vorm.
   Bij Addison valt de produktie van cortisol door de bijnieren stil.
   Regulier stelt men dat Addison niet te genezen is.
   Daarom wordt Hydrocortison voorgeschreven om dit op te vangen.
   Gevolg is wel dat je bijnieren het dan helemaal nooit meer uit zichzelf gaan doen. Lagen ze al plat, dan blijven ze hierdoor wel plat liggen…
   Ik heb nog steeds de optimistische houding dat alles te keren valt…
   Verdiep je eens verder in de materie, misschien is het mogelijk om met alternatieve middelen je waarden te beinvloeden.
   En op deze manier medicatie te kunnen verminderen.

  2. Anna, leuk artikel, ik heb zelf een gezond leef- en voedingspatroon en beweeg veel, maar toch heb ik naar ” objectieve”” maatstaven gerekend een te hoog cholesterol (en dan ook nog de LDL). Ik beschouw dit maar als een gegeven en ” bestrijdt”” het niet door het slikken van pilletjes. Ik ken iemand die dat wel gedaan heeft, maar er hele rare bijwerkingen aan heeft overgehouden. Hij was net als ik in het verleden een verwoed hardloper, maar heeft dat moeten opgegeven door spierproblemen, die waarschijnlijk het gevolg zijn van de bijwerkingen van de pillen. Mijn advies is om niet te slikken en het gewoon over te laten aan het lichaam…. Maar ja, als je vanuit het reguliere medische circuit angst wordt aangepraat voor hartfalen, dan is het niet eenvoudig om die keuze te maken.

  3. Goedendag! Ik zal me bij Anna aansluiten. Bij mij is in 2006 De Ziekte van Addison geconstateerd door de endocrinoloog. Eindelijk erkenning na een jarenlange zoektocht langs allerlei artsen. (De klachten en symptomen zijn bekend, daar ga ik nu niet op in).
   Ik heb inderdaad zo’n 10 jaar Hydrocortison, Fludrocortison en ook nog tijdelijk Dexamethason gebruikt, omdat het niet beter ging met me. Na 10 jaar had ik er genoeg van. Ik heb dit boek gelezen en ben aan de gang gegaan met voedingssupplenten voor de bijnieren zoals Ginseng en Adrenal+ – Veel Vitamine C etc. Vanzelfsprekend gezond eten en drinken. Geen alcohol. Ik ben nu twee jaar verder en ik leef op natuurlijke basis en medicatie is verleden tijd. Waar een wil is, is een weg. Voor mij is eenanderetijd aangebroken. Veel succes. Maar neem GEEN risico’s

 4. Het boek van Wilson is een zeer aanbevelenswaardig boek.
  Musarella schreef het voorwoord in het door Marja Zahavi in het Nederlands vertaalde boek.
  Beide heb ik de nodige jaren geleden leren kennen op zoek naar antwoorden op allerlei klachten waar ik zelf mee werd geconfronteerd.
  Ik zie ze als voorvechters van deze problematiek in Nederland.
  Stress, en met name chronische stress is een belangrijke factor voor het ontstaan van vele ziekten.
  Het boek van Wilson is vooral heel praktisch gericht op het bestrijden hiervan.

  De relatie met andere ziekten wordt echter zeer beknopt besproken.
  Daarom vind ik het toch belangrijk om een link hier toe te voegen naar het E-book van Mike Donkers over bijnieruitputting.
  Hij staat met zijn beide benen op de grond, maar heeft het vermogen om kort en bondig oorzaak en gevolg in kaart te brengen.
  Hij behandeld in deze publicatie het mechanisme van bijnieruitputting in relatie tot:
  schildklier, cholesterol en verzadigd vet , spijsvertering , candida, gal- en nierstenen, diabetes, dysglycemie, kanker, bloeddruk, hart- en vaatziekte, autoimmuunziektes, nieren, gewrichtsproblemen, gebit en skelet, bloedarmoede, (chronische) vermoeidheid, verslaving, spier- en zenuwziektes, hooikoorts, aandoeningen van de luchtwegen en longen, infectieziektes, ogen, haaruitval, depressie, agressie, hyperactiviteit, autisme, hooggevoeligheid, onvruchtbaarheid.

  Stress is (in mijn optiek) altijd een combinatie van lichaam, geest en ziel.
  Stress begint ergens immaterieel en manifesteert zich vervolgens materieel.
  Er valt dus veel meer over te zeggen dan een puur fysieke benadering .
  Maar belangrijk is dat deze interactie op ‘materieel’ niveau in kaart wordt gebracht.

  http://bewustnieuws.nl/wp-content/pdf/burnout_bijnieruitputting.pdf

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.