Advertentie

200.000 Boeren in India al tot zelfmoord gedreven!


 

 

Steeds meer schrijnende informatie komt boven water, over de manier waarop de commerciële boeven van Monsanto in India bezig zijn. Ze drijven boeren tot zelfmoord met hun verschrikkelijke indoctrinerende wijze van verkoop van genetisch gemodificeerde zaden.

Tevens resulteert dit in het vernietigen van oude zaadlijnen, die al vele generaties in boerenfamilies bewaard zijn en het verkopen van gepatenteerde Monsanto-zaden zorgt ervoor dat elk jaar wéér door de boeren betaald moet worden..! Lees en huiver van dit imperialistische sluipmoordenaarsgedrag..!!

Wist je overigens dat in de nieuwe grondwet die in Irak is aangenomen, hele passages staan over het toepassen van GM-zaden? Meneer Paul Bremmer, oud-ambassadeur van de VS in Nederland, heeft dit, met zijn team in deze grondwet gefietst. Het is in feite een grof schandaal!

Helemaal onderaan een pdf van een artikel, waarbij je de werkwijze van de Amerikaanse overheid duidelijk in beeld krijgt. ‘We’ve got him’, riep Paul Bremer toen Sadam was opgepakt. Nu Paul Bremer zelf..?

x

* * *
x

200.000 Boeren in India tot zelfmoord zijn gedreven.

By Tara Lohan, managing editor at AlterNet. 20 Mei 2009

© 2009 Independent Media Institute / © vertaling 2009 Guido Jonkers WantToKnow.nl/.be

x

Vorige maand kreeg de wereld een glimp te zien van de epidemie die India heeft getroffen in de laatste 10 jaar. Nieuwe rapporten lieten zien dat meer dan 1500 boeren zelfmoord hebben gepleegd in de Indiase staat Chattigarh. HIER een artikel in de Engelse Independent.

Vandana Shiva helpt het grauwe gordijn van imperialistische landbouw opzij te schuiven.
Vandana Shiva helpt het grauwe gordijn van imperialistische landbouw opzij te schuiven. "De enorme stijging van hun schuldenlast ligt aan de wortel van het probleem, dat boeren letterlijk hun leven geven"

“Maar dit is slechts een fractie van het aantal zelfmoorden onder boeren sinds 1997”, aldus Vandana Shiva, Ph.D., fysicus, milieu-deskundige, feminist, wetenschappelijk advocaat en directeur vanhet Navdanyaen de Research Foundation for Science, Technology and Ecology. Ze is ook auteur van meer dan 300 artikelen in vooraanstaande kranten schreef talloze boeken, waaronder: Monocultures of the Mind: Biodiversity, Biotechnology, and the Third World and Earth Democracy. Vandana is tevens de oprichter van International Forum on Globalization

Terwijl nieuwe rapporten de recente zelfmoordgolf wijten aan de droogte, legt Shiva uit dat deze zelfmoordepidemie in India toch wat gecompliceerder ligt en veel verder reikend is.

“De enorme stijging van de schuldenlast ligt aan de wortel van dit probleem, dat boeren hun leven letterlijk geven” zo schreef zij onlangs. “Schulden zijn een reflectie van een negatieve economie. Twee factoren hebben de landbouw getransformeerd van een positieve naar een negatieve economie voor boeren: de stijgende kosten voor de productie van gewassen en de dalende prijzen voor landbouw-werktuigen. Beide factoren zijn geworteld in de politiek om de handel vrij te maken en de trend naar globalisatie door bedrijven.”

In het hart van dit probleem zit een vicieuze cirkel van schuldenlasten, die voortkomt uit de zg. ‘Groene Revolutie’, die ervoor zorgde dat industriële landbouw praktijken naar landen zoals India werden geëxporteerd. Door deze werkwijze werden ook zaden, eens een onuitputtelijke bron voor boeren, nu iets werd dat moest worden gekocht van grote industriële bedrijven..

 

Het Monsanto Bt-cotton zaad, het 'Witte Goud' blijkt puur vergif te zijn voor de landbouw-infrastructuur in India
Het Monsanto Bt-cotton zaad, het 'Witte Goud' blijkt puur vergif te zijn voor de landbouw-infrastructuur in India

“In 1998 zorgde de Wereldbank ervoor, dat door haar structurele aanpassingspolitiek, India gedwongen werd om de zaadindustrie open te gooien voor industriële conglomeraten als Cargill, Monsanto en Syngenta” aldus het artikel dat Shiva schreef.

Ze gaat verder met: “In een klap was de input van de Indiase economie veranderd! De zaden die boeren opspaarden als de start voor een nieuwe oogst, dienden te worden vervangen door de zaden van deze conglomeraten.

Het ergste is daarbij dat de zaden niet alleen gekocht dienen te worden, maar dat ze ook nog eens kunstmest nodig hebben en met pesticiden dienen te worden bewerkt! Bovendien kunnen deze zaden niet worden bewaard voor een volgende oogst. Deze shift van het oude systeem van zaden-opslag  tot volgende oogst naar een bedrijfsmonopolie van het zaadaanbod, had ook nog eens tot fundamenteel gevolg dat de biodiversiteit van zaden in een klap werd vervangen door een monocultuur van gewassen in de landbouw.”

In een interview dat Shiva heeft met Alternet, legt ze uit dat vooral Monsanto’s BT-katoen op indringende wijze heeft laten zien wat er mis kan gaan met industriële landbouw, wat er gebeurt met boerengemeenschappen, wanneer traditionele landbouwmethodes worden vervangen door de mono-gewasculturen die door deze corporaties worden gepromoot en hoe dit de opmaat is geweest voor de zelfmoordgolf onder Indiase boeren.

Onlangs kwam India in het nieuws toen een zelfmoordgolf van 1500 boeren het nieuws haalde; waaraan zijn deze doden te wijten volgens jou?

Vandana Shiva (VS): In de afgelopen 10 jaren hebben méér dan 200.000 boeren zelfmoord gepleegd in India alleen al. En dit getal van 1500 gaat alleen over de Indiase staat Chattisgarh. In de staat Vidharbha alleen al, plegen jaarlijks 4000 boeren zelfmoord. Dit is ook de regio waar 4 miljoen hectare is beplant met de katoen van Monsanto: Monsanto’s Bt-cotton. Deze zelfmoorden zijn het directe resultaat van de schuldenvalkuil die wordt gecreëerd door de steeds maar stijgende kosten van zaden en benodigde chemicaliën en de steeds maar dalende prijzen van de landbouwoogsten.
Toen Monsanto’s Bt-katoen werd geïntroduceerd, stegen de kosten van katoenzaad van 7 rupies/kilo naar maar liefst 17.000 rupies/kilo. En ons onderzoek toont aan dat er maar liefst 13x zoveel pesticiden voor katoen gebruikt wordt, alleen al in Vidharbha.

De boeren worden dus gemalen door de hoge kosten enerzijds en de negatieve inkomensspiraal anderzijds.

Een aktiepamflet tegen de imperialistische overheersing van bedrijven als Monsanto en Cargyll.
Een aktiepamflet van Greenpeace tegen de imperialistische overheersing van bedrijven als Monsanto en Cargyll.

En ondertussen zorgt de subsidie van US$ 4 miljard, die de Amerikaanse katoenlandbouw heeft gekregen, ervoor, dat de internationale prijzen voor katoen in een depressie zijn geraakt en dat katoen wereldwijd wordt gedumpt..

De boeren plegen zelfmoord als hun land wordt onteigend door de financiers die werken als agenten voor de landbouwchemie-bedrijven en de zaad-bedrijven. Op deze manier zijn de zelfmoorden dus keihard het gevolg van de industriële landbouw globalisering en het monopolie op het eigendom op zaden, dat grote corporaties hebben.”

De zelfmoord van Indiase boeren is helaas niet nieuw. Hoe lang is dit al aan de gang, hoe verreikend is het probleem en wat zijn de onderliggende oorzaken?

VS: Het eerste zelfmoordgeval dat we hebben onderzocht, vond plaats in Warrangal in Andhra Pradesh in 1997. Deze regio is een droge regio, die slechts zelden regenbuien krijgt en daarom wordt er landbouw gedaan met specifiek geschikte gewassen. In 1997 echter, werd deze regio door de landbouw-corporaties omgebouwd van een biodiversiteit naar een mono-cultuur van katoenhybride teelt. De boeren werd niet verteld dat voor de katoenteelt irrigatie absoluut noodzakelijk is; katoen hoort in een vochtig klimaat te groeien.

En de boeren werd ook niet verteld, zo bleek uit ons onderzoek, dat ze voor deze katoenteelt, mest en pesticiden nodig hadden..  En hen werd niet verteld, dat ze de zaden niet gratis ter beschikking zouden krijgen. De katoenzaden werden verkocht als ‘Wit Goud’ met de valse beloften dat deze boeren miljonair zouden worden. En het tegenovergestelde gebeurde natuurlijk: ze belanden in een onbetaalbare schuldenlast. En zo begon de zelfmoordgolf.”

U sprak over maar liefst 200.000 boeren die sinds 1997 hun leven hebben genomen. Maar hoe komt u aan die cijfers? En zijn deze cijfers als vergelijking, af te zetten tegen zelfmoordcijfers van vóór de ‘Groene Revolutie’?

VS: De statistieken van zelfmoorden door boeren worden bijgehouden door het National Crime Bureau. Omdat er geen zelfmoord-op-grote-schaal plaatsvond voor 1997, werden er natuurlijk geen statistieken van bijgehouden. Maar de zelfmoord-epidemie werd op gang gebracht door de genoemde combinatie van niet-vernieuwbare zaden en wereldhandel.”

Welke rol speelt water en watermanagement in de problemen die de Indiase boeren tegenkomen?

VS: “India is een land van zeer gevarieerde klimaatzones, van regenwouden tot woestijnen. 70% Van de Indiase landbouw is vanaf historische tijden gebaseerd op natuurlijke regenval, dus niet op irrigatie. Door de introductie van niet-geschikte gewassen en oogstschema’s is de watercrisis ernstig verscherpt en heeft deze geresulteerd in veel hogere mislukte-oogst cijfers.

 

Langzaam maar zeker trekken de Monsanto's van deze wereld het net dicht en komt de waarheid van dit motto dichterbij..

Ecologische landbouw vergt gewoon 10x minder water voor de gewassen dan de chemische landbouwmethodes. De zg. Groene-Revolutie-varianten, de hybride gewassen én de genetisch gemanipuleerde gewassen, worden allemaal gefabriceerd om via irrigatie te worden bewaterd. Daardoor krijg je dus bij het gebruik van deze gewassen in drogere gebieden een enorme run op de beschikbare waterreserves en pogingen tot het aanboren van waterbronnen, die veelal falen, maar daar waar het wel lukt een enorme daling van het grondwaterniveau veroorzaken, van 10 meter onder de grond tot soms wel meer dan 80 meter diepte. En aan de andere kant leidt dit watertekort natuurlijk tot veel meer mislukte oogsten.”

Hoe heeft de Groene Revolutie de zaken voor de boeren veranderd? Zit het grootste verschil in het eigendom van de zaden, dat daarvoor gewoon bij de boeren lag i.p.v. de grote corporaties?

VS: “De naam ‘Groene Revolutie’ werd in 1965/66 toegekend bij de introductie van chemische/industriële landbouw in India, onder druk van de regering van de Verenigde Staten en de Wereldbank. Deze ‘Groene Revolutie’ was gebaseerd op de ontwikkeling van zaden die reageerden op chemische input.. De grote corporaties verdienden geld aan de verkoop van landbouw-chemicaliën en de zaden waren toen nog in het bezit van de boeren.

Genetische manipulatie wordt vaak de tweede Groene Revolutie genoemd. Daardoor zijn de zaden eigendom geworden via het systeem van intellectueel eigendomsrecht. Hierdoor heeft een drastische omslag plaatsgevonden op de wijze waarop landbouw wordt uitgeoefend en wie de beslissingen neemt in de agricultuur.”

Hoe hebben bedrijven, zoals Cargill, Monsanto en anderen een ‘zelfmoord-economie’ kunnen creëeren, zoals u het noemt?

VS:De bijdrage die met name Monsanto levert aan deze ‘zelfmoord-economie’ is gebaseerd op het onttrekken van superwinsten in de vorm van royalty’s op ‘hun’ zaden. Deze zaden worden boeren opgedrongen en dienen elk jaar te worden gekocht, in plaats van de zaden  die boeren telkens overhouden van hun oogst. Monsanto heeft een grote rol in het vormgeven van het TRIP-akkoord van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) dat over intellectueel eigendom gaat.

De bijdrage die Cargill levert aan deze zelfmoordeconomie is dat het de grootste controllerende partij is in de handel in landbouw-opbrengsten. Cargill is verantwoordelijk voor de Agreement on Agriculture. Deze afspraak heeft ertoe geleid dat dumping van oogsten wordt gepromoot en dat Derde Wereld boeren hun rechten worden ontnomen, met name op het gebied van faire prijzen voor hun oogsten.”

Tekent een nog grotere tragedie zich af, wanneer de mannen wegvallen en de weduwen een dubbele last te dragen krijgen?
Tekent een nog grotere tragedie zich af, wanneer de mannen wegvallen en de weduwen een dubbele last te dragen krijgen?

Is er een specifiek gebied in India dat het ergst getroffen is door deze zelfmoordgolf? Welke groepen zijn het slechtst af en welke gewassen verbouwen ze? En zijn andere gebieden succesvoller, en zo ja, waarom?

VS:De gebieden in het die het meest te lijden hebben onder deze zelfmoordgolf, zijn Vidharbha, Andhra Pradesh, Punjab en Karnataka. Dit zijn overigens ook de katoenteeltgebieden én de gebieden waar Monsanto een monopolie heeft gecreëerd door de leveringen van Bt-katoen. In de gebieden waar de boeren hun eigen zaden (nog) gebruiken, waar een diversiteit van gewassen wordt geteeld en waar organische landbouw wordt gedaan, dat zijn de gebieden die volledig vrij zijn van zelfmoord onder boeren..

Navdanya is begonnen met een seeds-of-hope programma in de zelfmoordgordel van Vidharbha. Door zaadbanken te openen, boeren te trainen in organische landbouw en door het helpen van boeren met fair trade, is het inkomen van boeren vertienvoudigd in vergelijking met boeren die de Monsanto Bt-katoen verbouwen.”

Wat kan de overheid van India doen in dit verhaal en wat voor rol kan de wereldgemeenschap hierin spelen?

VS: “De Indiase overheid zou natuurlijk een hoofdrol moeten spelen in het zaadaanbod op de publieke markt. Vóórdat Monsanto op de markt kwam, werd 80% van de zaden die boeren gebruiken door henzelf geoogst. De andere 20% kwam van zaadbanken van de overheid. Nu, onder de regels van privatisering, zijn de overheidszaadbanken volledig van de kaart geveegd. Natuurlijk zijn zaden een gemeenschappelijk goed en publiek domein,  zodat zaden in de handen dienen te blijven  van boeren gemeenschappen en de instituten die het publieke domein vertegenwoordigen.

De overheid zou ook een moratorium moeten afkondigen over Genetisch gemanipuleerde zaden, zoals inderdaad het katoen van Monsanto, het Bt-katoen. Totdat onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de prestaties van deze zaden minimaal overeenkomen met de zaden die door de kleine boeren worden gebruikt. De overheid zou ook organische landbouw dienen te ondersteunen, omdat vanuit het perspectief van de boeren, dit de enige manier weer is om uit de schulden- en zelfmoordvalkuil te komen.

Op internationaal niveau zou de wereldgemeenschap het gemeenschappelijke belang van zaden dienen te erkennen en tegelijkertijd een beweging dienen te starten die patent en monopolies op zaden tegengaat.”

En iedereen kan onze campagne steunen! Navdanya’s Seeds of Hope Campaign.

Het Engelstalige artikel dat Shiva heeft geschreven is .pdf beschikbaar. HIER

Hier een eerder artikel over de wijze waarop de VS-regering de GM-landbouw bij Irakeze boeren door de strot heeft geduwd.. HIER

x

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

x

Moge deze van Gandhi ons in dit kader moed geven, en vooral de mensen in India, die lijden onder deze doctrine!

x

‘When I despair,

I remember that all through history
the way of thruth and love has always won.

There have been murderers and tyrant,
and for a time they can seem invincible.

But in the end they always fail.

Think of this always!’

(vertaling)

Als ik wanhopig ben,

Dan bedenk ik, dat door de hele geschiedenis,
de weg van Liefde en Waarheid, altijd gewonnen heeft.

Er zijn moordenaars en tirannen geweest,
en het lijkt een tijdje alsof ze onoverwinnelijk zijn.

Maar uiteindelijk falen zij allemaal.

Denk daar altijd aan!

Mahatma Gandhi.

122 gedachten over “200.000 Boeren in India al tot zelfmoord gedreven!

 1. die uitspraak van ghandi is onwaar
  het is een droombeeld

  er zijn moordenaars geweest, en tirannen,
  en als je denkt, op het einde,
  dat ze allemaal weg zijn,
  komen ze sterker terug dan ooit

  dat is waarheid
  en dat is ook het leven op aarde onder mensen:
  een hel!

 2. Als het enige pad, het pad van vrede is maar de vrede word ondermijnd door de huidige wereldwijde tirannie,occultie,demo(n)cratie en bedrijven die boven perk en paal staan, zoals bovengenoemd. En hierdoor de verwerken van de vrije wil worden ontzegeld! Wat het hoogste goed der mensheid is. Hoeveel kan/mag en moet men dan nog accepteren voordat het inziet dat, misschien wel de enige weg terug naar het juiste pad er eentje zal worden waar geweldloosheid niet van toepassing is.Herstel naar een idealistische wereldbeschaving kan alleen plaatsvinden als men op de rand van de afgrond beseft dat het MOET omdraaien terugvechten, overwinnen en herstellen. Dat is met alle lessen die we van het leed dat oorlog zich meebrengt misschien wel de meest nare constatering voor een mens dat in 2009 leeft en wakker is ( geworden ). Maar met alleen kennis en informatie overdracht naar de nog slapenden kan men geen tot weinig verandering tot stand brengen. Wat is het spreekwoord ook alweer? zij die de boodschap niet willen horen, zullen de boodschap voelen? Dan voel ik een bittere onderstreping van de realiteit. Dan vrolijk je kop in het zand steken en doen alsof t allemaal wel meevalt echt geen happy change voortbrengen!

  MvdG Galliléon

  MvdG Galliléon

 3. @Harry
  Ik kan me vaag zoiets herinneren, nu nog de bijbehorende links als je die nog kunt vinden heel graag.

  Verder:
  Al een beetje oud nieuws al hoor, Guido. Maar nog steeds heel erg belangrijk.

  En verder:
  Waarom steunen we in Nederland niet massaal de biologische landbouw! Volgens mij HET antwoord op Monsanto.

 4. In Nederland ken ik minstens één initiatief om de originele ‘oer’ gewassen te bewaren.

  Ik kan daar op hun site http://www.louisbolk.nl/ zo snel niets meer van terugvinden. Vind ‘m ook niet zo toegankelijk meer:
  Het Louis Bolk Instituut verricht al dertig jaar wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van biologische en duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Uitgangspunt is de natuur als bron voor kennis over het leven. Het instituut vervult op haar werkterrein een pioniersfunctie, gericht op nieuwe inzichten en inspirerende wegen in onderzoek.

  Maar wie meer van deze zaken weet, lijkt me razend interessant. En ook heel goed om die in het zonnetje te zeten en te ondersteunen!

  1. Boeiend deze link Guido, want in biodiversiteit ligt wel een belangrijke sleutel…Natuurlijk dynamiek, organische, niet lineaire processen.

   Dat wij de natuur niet begrijpen, zegt de natuur natuurlijk niets…Net zoasl ons lichaam het niet uitmaakt of wij het voeden met gid of gezond voedsel, lellijke onwaarheden op spirituele essenties en moois, het voert de opdracht gewoon uit…

   Afwisseling van spijs doet eten?

 5. Je hebt helemaal gelijk Guido.

  Ik heb mij destijds helemaal wezenloos gezocht naar het hoe en wat. Misschien kan ik andere mansen blij maken met deze tip:

  Op http://www.biologica.nl/biogids/ staat heel veel informatie over onder andere winkels waar je de spulletjes kunt kopen. Of gewoon ‘ns even binnen lopen om te kijken.
  De lijst is niet helemaal compleet/up to date helaas, maar je komt er een heel eind mee.

 6. ‘Kan dit stuk wel eens hier op WantToKnow zetten.’

  Wow Guido, perfect

  En dank je wel Harry, die had ik idd in gedachten. Heb ze ‘live’ en daarna nog een paar keer bekenen.

 7. Ook ratten gaan er kapot aan.
  Mensen krijgen nu op teevee de schuld van hoogleraren dat ze niet gezond eten.
  Als er dan gevraagd wordt wat er niet gezond is aan het eten dan krijg je het riedeltje van te veel vet, suiker en zout en geen fruit en groenten.
  Dat een beetje bourgondische Fransman pas echt vet zout en zoet eet en drinkt en wel gezond blijft daar hebben de academici van de overheid niets mee te maken.
  Er er echter iets geheel anders aan de hand met ons voedsel uit de supermarkt;

  Quote:

  ” Pusztai found that rats fed GM potatoes had smaller livers, hearts, testicles and brains, as well as damaged immune systems; they showed structural changes in their white blood cells, making them more vulnerable to infection and disease compared to other rats fed non-GM potatoes. It got worse. Thymus and spleen damage showed up, as did enlarged tissues, including the pancreas and intestines.

  There were cases of liver atrophy as well as significant proliferation of stomach and intestinal cells that could be a sign of greater future risk of cancer. Equally alarming was that all this happened after only 10 days of testing, and the changes persisted after 110 days—that’s the human equivalent of 10 years.

  GM foods today saturate our diet, particularly in the USA. Over 80 per cent of all processed foods sold in supermarkets contain them. Other GM foods include grains like rice, corn and wheat; legumes like soybeans (and a range of soy products); vegetable oils; soft drinks; salad dressings; vegetables and fruits; dairy products including eggs; meat and other animal products; and even infant formula. There’s also a vast array of hidden additives and ingredients in processed foods (such as in tomato sauce, ice cream and peanut butter).

  They’re unrevealed to consumers because such labeling is prohibited— yet the more of these foods that we eat, the greater the potential threat to our health.

  Today, we’re all lab rats in an uncontrolled, unregulated, mass human experiment, the results of which are as yet unknown. The risks from it are beyond measure, and it will take many years to discover them. Once GM seeds are introduced to an area, the genie is out of the bottle for keeps. ”

  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_seedsdestruction.htm

  1. Waar zijn jullie mee bezig ? oproepen tot geweld? bommen en het vormen van terroristische organisaties? Niet echt hoog spiritueel gedachtegoed! Wel heel erg 3D, Ik zou zeggen laat de oever los en zwem lekker mee in de stroom. Ban elke vorm van geweld uit je denken en stuur wit licht naar een ieder. Das vele malen effectiever dan bommen.

  2. @ guido
   Dat was nog niet boos hoor,hoogst verbaasd dat wel. Maar ik vond dat soort oproepen dan ook een weinig ongepast. En heb daar mijn mening over gegeven, als je vind dat ik daarin te ver ga kun je dat gewoon melden.Imo bleef ik erg rustig en vriendelijk(zelfs met een goede raad)

  3. @Marcel
   dat je zelf nou zo in die fantasie gelooft wil niet zeggen dat de rest ook zo onrealistisch moet zijn (wanneer gebruik je weer eens de woorden ‘denk ik’ trouwens?)

   Het lijkt mij dat jij het schoolvoorbeeld bent van iemand die in de goedkope psychologische truukjes van de illuminatie trapt en het is inmiddels wel duidelijk (aan de hand van de strekking van jouw posts en de gebruikte terminologie) waar jij jouw ‘wijsheid’ vandaan haalt: youtube en niburu en dat soort ‘betrouwbare bronnen’

   Gelukkig zullen de meesten niet in die uitermate doorzichtige psychologische trucjes van onder andere Salusa van Sirius (‘jullie weten’ – ‘jullie merken’ – ‘jullie voelen’ etc.) of in die onzin 5d filmpjes op youtube trappen.
   We weten-merken-voelen inderdaad een heleboel maar niet die onzin die jullie proberen te verkopen.

   Je begint op mij echt steeds meer over te komen als 1 van de duisteren, wat jij namelijk wilt is dat we alles maar laten gebeuren tot het te laat is.
   Ik weet wel dat je niet daadwerkelijk 1 van de duisteren bent maar je doet wel heel hard je best om je verdienstelijk voor hen te maken.

   Ban elke vorm van geweld uit je denken en stuur wit licht naar een ieder. Das vele malen effectiever dan bommen.

   GET REAL!!!

   Voorbeeld: er worden verplichte vaccinaties aangekondigd.
   Marcel & 5d CO stropen braaf hun mouwen op voor de 3d spuit en laten zich injecteren met de dood. Die 3d spuit kan hen toch niet raken en zich verzetten doen ze niet, behalve dan ‘licht sturen’ naar degenen die hen dood of slaafs willen hebben.

   HASHAHSIN & CO rekenen eerst af met degene die het waagt met een spuit voor de deur te staan en trekken vervolgens naar Den Haag om daar alle verantwoordelijken op te sporen en met hen af te rekenen.
   Dit lijkt mij vele malen effectiever

   Zullen we anders een keer een test doen? Dan ga jij tegenover me staan en stuurt liefde en wit licht naar mij en ondertussen stomp ik jou in je gezicht.. eens kijken wat effectiever is.
   Klinkt misschien wat bruut maar beter tijdens dat testje erachter komen dat je er compleet naast zit dan pas op het moment dat een NWO-soldaat je een kogel door je kop jaagt.

  4. @ hashashin
   wie vergat er ik denk
   te zeggen? En vanwaar die harde agressieve toon lieve jongen? Hoe weet jij waar ik mijn info vandaan haal?
   Allemaal nogal subjectieve aannames is het niet?
   Dat jij niet een antwoord wilt herkennen wil nog niet zeggen dat het niet gegeven is. Maar blijf volharden in jouw eigen idee zo je wilt. Overigens lijkt het me erg sterk dat jij mij kan kwetsen(zelfs met je grappige experiment).

   Ook de manier van redeneren van jouw lijkt mij een uitnodiging voor geweld ,waar ik zelfs verbaal niet op in zal gaan. Geweld trekt geweld aan . Als dat de wereld is waar jij in wilt leven ….. Ik hou je niet tegen vriend,zal je alleen zeggen dat dat niet mijn wereld is.

   Misschien ten overvloede maar ik herken mij niet in jouw aannames over mij en zie mij zelf heel anders in de wereld staan dan jij beschrijft. Jouw hele post staat bol het onbegrip en das jammer ,voor jou,nogmaals mij raakt dat niet.
   je bent van harte welkom om in dialoog te treden met mij of mijn wereld te delen. Maar ik denk niet dat je dat op deze manier kunt.

   liefdevolle groet marcel

  5. @Marcel
   Jij vergat, zoals zo vaak, ‘ik denk’ te zeggen toen je jouw belerende en betweterige vingertje weer eens tegen iemand opstak. Ik vind het nodig daarop te reageren.

   het is inmiddels wel duidelijk (aan de hand van de strekking van jouw posts en de gebruikte terminologie) waar jij jouw ‘wijsheid’ vandaan haalt

   Leek me duidelijk genoeg

   Verder natuurlijk weer geen inhoudelijke reactie maar daar raak ik inmiddels al aan gewend

  6. @ hashashin
   moet ik ook een vraagstelling beginnen met ik denk? bovendien past ik voel, mij beter. En nogmaals als jij een inhoudelijk antwoord niet als zodanig herkent,wil dat niet zeggen dat het niet gegeven is. Bovendien zag ik niet veel ik denk bij jouw post. Maar dat geeft niet daar ik er al vanuit ga dat je volledig vanuit jezelf spreekt.

  7. @ HASHASHIN

   Het klassieke geweld zoals jij daar beschrijft is gewoon boerengeweld, met de Hooivork stormen we als malloten naar Den Haag, of we doen een rondje Tunesie of Egypte na.

   Het is net Judo beste jongen, wie aanvalt geeft en verspeelt zijn kracht, de verdediger legt je zo met een heupzwaai op elke deurmat neer.

   Als je iets wilt ondernemen dan zal je het georganiseerd moeten doen met dezelfde technieken die gebruikt worden op dit moment, het alom bekende oog om oog en tand om tand geval, alleen op een iets ander (totaal onverwacht doordacht) niveau.

   Anders ben je nooit die geweldige Cerrebral Assassin, een zomaar aanloopje nemen op jou manier verraad de kennis in notendop van een klein jochie die net huis en haard heeft verlaten en de wereld denkt aan te kunnen zijn eentje.

   Ach het loont gewoon niet als je met spec-ops te maken krijgt die infiltraties doen in 5D.

  8. @ Marcel

   Licht en duister heb je niet nodig, is allemaal aangeprogrammeerde onzin om je op een verkeerd been te zetten, die hele Dualiteitsmodus die je steeds weer terug gevangen zet in 3D, dat lost al duizende jaren niks op, tijd voor een verandering van taktiek en dat valt onder wapenwedloop 5D, secret in mission!

   Pappa Beer, Tango, Rover, Over !

  9. Hey Paul,

   laat me je allereerst even corrigeren m.b.t. judo: ik heb altijd gejudood als rechtopstaande tori (aanvaller) met ‘minachting’ voor verdedigende judoka’s en hier vrij veel succes mee gehad.
   🙂

   Het scenario wat ik schetste over verplichte vaccinaties leek me een vrij realistisch scenario waarbij ongepland massaal verzet (en mogelijk geweld) nodig zou kunnen zijn, of niet?
   Ik ben waarschijnlijk ook niet zo klein en onervaren als jij wellicht vermoed, wel gewoon realistisch.

  10. @ HASHASHIN

   Zo kom je wel over als een klein iel mannetje die struikelt over zijn eigen veters, het grappige is dat ja zoveel van je zelf bloot geeft, een goede getrainde ondernemende warrior heeft andere manieren van skills op zijn programma staan.

   Maar goed, als je zo goed verpakt realistisch vast zit in je eigen bezinksel van het blueband strikje (welke je toch nooit los krijgt) zal je het nooit verder schoppen zoals je dat als voorbeeld tegen marcel deed, de toon die je zet profileert dat je functioneel hier zelfs op WTK ook bezig bent onder een andere naam.

   Want een goed getraind oog ziet namelijk van alles en daar valt niet mee te spotten, niet denken dat ik gelijk een allunaki ben, dan zit je wel op een heel verkeerd spoor.

   Maar goed nog ff geduld en dan ben ik zelf op het witte doek te zien!

  11. In 2x goed, hoera voor mij!

   Ach Paul,
   ik hield me nog wel zo in tegen jou, for old times sake
   Begin je zo tegen me te praten, gekkie
   😀
   Het voelt heel bijzonder om door zo’n, waarschijnlijk bij tijd en wijle flink kwijlend, figuur als jou zo omschreven te worden. Echt zelfs terwijl je me probeert te raken moet ik nog om je lachen, gekkie..
   😀

   de toon die je zet profileert dat je functioneel hier zelfs op WTK ook bezig bent onder een andere naam.

   Serieus? Vertel gekkie

  12. @ HASHASHIN

   Zie je nu hoe makkelijk je al gevloerd bent, je gaat al 2x gelijk plat op 2 verschillende plaatsen, ach je mag het nog wel eens proberen met een aanvalletje alleen, vloer je zo weer waar je bij staat.

   Maar hoe dieper je erin duikt des te meer ik over jou persoonlijke kwantiteiten te weten kom, tis de manier hoe jij je woede opbouwt en je agressie naar buiten gooit, daar maak ik nu juist gebruik van, wat aanvoelt als en verkeerde gekregen vaccinetje.

  13. 😀

   gekkie! doe dat nog eens?
   en kan je dat gebazel svp ook meteen even vertalen voor me?

  14. @ hashashin
   Je blijft halstarrig in 3D. Sta dan niet vreemd te kijken als wij, al zwaaiend in de stroom voorbij drijven naar een andere wereldvisie. Het valt ook niet mee om je te verheffen terwijl je je krampachtig vasthoud aan een oud paradigma. Laat het los jonge vriend en laat zien dat je boven jezelf uit kan stijgen.

  15. Met een beetje respect voor het onderwerp, even terug weer ON TOPIC..?! Tenx.

  16. @ Sorry Guido

   Mijn rooie stip was even weg gewaaid, heel erg interessant anti monesato artikel weer.

  17. @ guido
   ja het is wel vreselijk,maar zou het geen zielscontract kunnen betreffen? Bovendien lijkt het mij vrij onwaarschijnlijk dat dergelijke praktijken nog veel langer zullen blijven bestaan,tis immers zoooo 3D.

 8. ik vraag mij inderdaad af waarom komen mensen niet in opstand voor hun zelve ,een groot organisatie opbouwen de handen bij elkaar slaan en monsanto uitschakelen ,we geven hun op deze manier wel gewonnen het deught van geen enkele kant dat men ons zo in de macht grijpt.ik zou zeggen gooi een bom of iets op monsanto bedrijven.
  dit is meer dan schandalig wat men doet de mensheid in zijn mag te grijpen het is gewoon een schandaal het moet echt stoppen dit.

  1. @ Sandra: Dat zou volgens mij een oorzaak kunnen zijn, waarom zoveel mensen overlijden. Ze zijn w.s. enorm bang voor een opstandige masse, dat gaan ze nooit trekken als dat gebeurt. Alles hebben ze w.s. zorgvuldig uitgedacht.

 9. ik wil nog 1 ding toevoegen,waarom laat de indiase regering dit dan toe dat monsanto hun mensen zo dupeert.is toch hun eigen nadeel .
  maar zal mij niet verbazen dat ook zij omgekocht worden.

 10. @Marcel,
  Ik ben ook tegen geweld, dat is niet de oplossing, echter kan ik niet ontkennen dat ik sympathie heb voor de Raf, omdat veel mensen (black wizards) te ver gaan en andere souvereine wezens ernstige schade toebrengen.
  Wees aub wel waakzaam en vergeet niet dat de hele “new age” beweging ook opgezet kan zijn door diezelfde psychopaten (de rulers of the planet and you know who they are).
  Peace,
  http://www.youtube.com/watch?v=nD80iRZLYe0

  1. Ok, so if I önderstand you correctly: When there is a böm in the röm, pick up the fön and call the pölice.. (By the way? Are you expecting one?)
   Is het wijzigen van situaties door middel van geweld een hartsgedreven doel..? Of zit er altijd die betweter ‘Ratio Neel’ weer tussen..?

   Wat zich tegen de duisternis verzet,is geen licht, maar een andere vorm van duisternis.
   Wat zich tegen de angst verzet, is geen liefde, maar een andere vorm van angst.
   De Waarheid verzet zich niet tegen onoprechtheid; ze wacht geduldig, rustig en met open armen.

   Paul Ferrini

  2. De Waarheid verzet zich niet tegen onoprechtheid; ze wacht geduldig, rustig en met open armen.

   Tot dat Monsanto z’n zaad door je strot duuwd! Pardon voor m’n taalgebruik inspector, maar je zal maar boer in India zijn, wat een drama.

  3. @ Guido

   Jammer dat je enkel altijd het werk van een ander citeert, doe ook eens iets op je eigen gevoel, dat heeft immers zoveel meer waarde meer, want de geciteerde kan er namelijk ook geheel mis mee zitten als ieder in zijn eigen waarheid vertoeft.

  4. Bedoel je Paul Ferrini of Inspecteur Clouseau..?
   Of -zoals Paul McCartney tegen John Lennon zei-: “Let it be!”
   Scheisse nu doe ik het weer..
   Maar ik wil zelf wel een ‘citaat’ bedenken, als jij het vervolgens dan maar niet gaat citeren?!
   Of zoals Churchill zei…

  5. @ pepijn 3000
   Ik kan de beweegredenen voor verzet begrijpen. Echter sympathie voor het oproepen van geweld niet. De Rote Armee Fraction heeft onschuldige slachtoffers gemaakt, en heeft zich daarmee verlaagd tot hetgeen zij zeiden te bestrijden.
   Tis simpel en ongeveer hetzelfde als mijn afkeer tegen de doodstraf.( why shoud we kill people to show people that killing people isn’t right?)
   Een leven nemen is niet moeilijk, een leven schenken des te meer. En wat is er gebeurd met vergeving ? Waarom is dat zo aan de kant gezet? Kan nog wel meer neerzetten over het nemen van levens of over oordelen, maar misschien is het verstandiger daar zelf eens bij stil te staan.

   Alleen deze nog: wat ge niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet.

  6. @Guido
   mag ik er ook eentje doen dan?

   All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.

  7. @ hashashin
   wat jij ervaart als nietsdoen,lijkt voor jezelf te moeilijk te zijn om je aan over te geven. Toch kun je beter de oever loslaten en lekker meedrijven in de stroom. Al het ongewenste kan daar niet blijven het word afgespoeld en maakt je daardoor lichter.( bron de R.N.F.)

  8. @Marcel
   Dat zie ik voorlopig niet gebeuren
   Niet omdat ik niet open zou staan voor een vreedzame en uiteindelijk ‘verlichte’ wereld maar omdat ik geloof dat we daar nog lang niet zijn.

   Ik heb tot nu toe nog geen enkele aanwijzing gezien dat ons in de nabije toekomst iets goeds staat te wachten.
   Wel een heleboel aanwijzingen voor het tegendeel.

  9. @Hashasin,

   Drie jaar geleden zag ik ook geen enkele aanwijzing die mij hoopvol leek voor de toekomst. Hoe anders is dit vandaag de dag. Steeds meer mensen om me heen zien in dat de wereld anders is dan altijd gedacht en raken bewust van nieuwe energien. Is met mijn ervaring die ik hier neerzet de ‘buitenwereld’ de afgelopen drie jaar veranderd?

   Dat is niet te beoordelen denk ik want het is ‘mijn’ perceptie die dit beeld vormt. Er is geen algemene pereceptie die voor alle mensen geld hoe je naar de wereld kunt kijken, hoe de wereld is. Dat zou het soms makkelijker maken, maar dat maakt ook een ieder mens uniek, zo ook ieders pad. Er is geen pad voor de Mensheid an sich.

   Groei manifesteert zich alleen intern niet extern, daar is de bron van liefde en die overstijgt al die angst uit de buitenwereld. Dus wacht niet op die vreedzame wereld zoals marcel aangeeft, no need to argue, just be.

  10. Of zoals ik zelf altijd roep: “Het deurtje opent zich ‘naar binnen'”, want dáárbuiten is NIETS.
   We verbinden ons van-binnen-uit. En er wordt in deze wereld, als je niet oppast, niets anders gedaan dan het ‘wegtoveren’ van onze focus. Het gaat om de Bron van onze Focus. De Bron die Intentie heet, de scheppende Godsbron.
   Hypnose is het wegtoveren van de ‘focus’ van een persoon. Zonder dat hij het in de gaten heeft, wordt ie weggetoverd. Kijk naar jezelf, naar je TV-kijkgedrag, kijk naar (je) kinderen, naar hun wegetoverde focus.

   Het betekent allemaal niet dat je niet van-daarbuiten’ mag genieten o.i.d., maar het gaat erom, dat wat je buiten ziet, van Binnen wordt bewaarheid.
   En dus… Dus is ALLES subjectief.
   (Zelfs 1 kg of 1 meter -om maar eens wat te noemen- zijn subjectieve begrippen.. Je kunt ze wel afmeten, maar HOE VOEL JE 1 KG, HOE VOEL JE 1 METER. Andersom gezegd, je kunt NIET zonder gevoel naar 1kg kijken of naar 1meter..)

  11. Een meter , een liter, een uur, een gram zijn allemaal aannames (afspraken)bedacht om de wereld in behapbare brokjes te kunnen beschrijven. De wetenschap stelt deze aannames tot norm en geeft ze een wetenschappelijke( schijn)status verleent, als zijn ze een universeel niet te betwisten gegeven. Echter het zijn geen wezenlijke eenheden die iets zeggen over mens zijn of hoe de wereld in elkaar zit, het blijven aannames. Vandaar ook de scheiding tussen wetenschap(meten wegen vast kunnen pakken) en religie (geloof)(ook een vorm van dualisme). In wezen zijn ze dus niet heel verschillend, daar beide uitgaan van aannames. Ook termen als goed en kwaad zijn gebaseerd op aannames zoals alle termen om het dualisme in te verwoorden.
   Nu is er imo een heel nieuwe manier van beschrijven van de wereld en het mens zijn, het is een weten vanuit gevoel. Wij noemen dit 5D en het ontstijgt elke vorm van dualisme en generalisatie. Het maakt ook de wetenschap en het geloven overbodig, en daarom iets om los te laten. Immers wat je voelt is jouw waarheid, en niet gestoeld op een aanname.(hierbij moet je dan wel het onderscheid maken tussen een emotie of gevoel)
   Ik zie dat heel veel mensen daar vreselijk veel moeite mee hebben ,en dat is jammer. Uiteindelijk is het heel makkelijk en noodzakelijk willen we verder komen dan we tot nu toe hebben gedaan. De oude manier van omschrijven voldoet niet meer en heeft dus afgedaan.
   We wensen ons een klasje hoger maar willen wel onze prikpen en het prikkussentje van de kleuterschool meenemen. Dat is echter een gepasseerd station, we zijn al aan het ascenderen en dat is een onomkeerbaar proces. Uiteindelijk valt een ieder, die niet mee wil op dat (persoonlijke) pad af ( je kunt niet de hbo opleiding afmaken met alleen je prikpen en kussentje).
   Hou je je vast aan de oude manieren blijf je achter, immers hou je de oever vast zie je de mensen in de stroom van je verwijderen en blijf je alleen achter.
   Deze zienswijze impliceert niet een statisch afwachten ,maar vraagt een aktief onderzoek naar je eigen weten vanuit je eigen gevoel. Het veroorzaakt een verandering in perceptie van de wereld om je heen, en leid naar een wezenlijke verandering van die wereld. Immers wij hebben haar zelf zo gecreëerd, en elke creatie begint vanuit een gedachte. Dus verander je perceptie dan verander je (aktief) de wereld om je heen.
   Vraag jezelf dus eens af in welke wereld je wilt leven, een gebaseerd op aannames en geloven, of een wereld waarin je harmonie en vergeving in liefde als boventoon kunt voelen. Een wereld geregeerd door schijn(geloven), of een geregeerd door weten(voelen).
   Zo maar even een gedachte tussendoor vanuit mij zelf geschreven en dus mijn perceptie(voordat er weer iemand valt over het ontbreken van ik denk of ,volgens mij).

  12. @ Burke & Guido

   Het is niet opzoek gaan naar dit en dat om de wereld te kunnen veranderen van uit je innerlijke zelf, dat is iets aanemen wat toch geen doorgang van zijn heeft, tis puur het al zijn dat je het bent, er vanuit gaan dat het de gewoonste zaak van de wereld is.

   HET ZIJN!

   Dan zit je een fase verder en kan je je ondernemen op de volgende stap.

  13. @Burke
   in onze zeer beschermde west-europese belevingswereld zou je idd kunnen denken dat het de goede kant op gaat met de wereld, helaas bestaat de wereld uit meer dan west-europa.
   Hiebij komt ook nog eens dat in mijn beleving en omgeving echt niet meer dan 1 op de 5 mensen zijn ogen open heeft, en zelfs daarvan nog maar weinigen die echt doorhebben hoe vies alles in deze wereld in mekaar zit.

   @Marcel & Guido & Paul
   jullie geloven stellig dat we middenin het ascentie-proces zitten en ons daarom geen zorgen hoeven te maken. Ik geloof dat niet, ik geloof dat ascentie nog heel ver verwijderd is voor ons..
   Mogelijk denken jullie dat ik dwars of ‘close-minded’ ben en niet voor zaken opensta en ze daarom niet zie.
   Ik zal jullie even een korte voorgeschiedenis geven ter verduidelijking

   ik heb:
   3x onontkenbaar contact gehad met ‘geesten’ oid.
   Waarvan 1x face to face met landurig oogcontact (+/- 10 seconden: een man met bruine driekwart regenjas, een bruine gleufhoed en een blonde labrador aangelijnd zittend links naast hem) en 1x met fysiek contact met iets wat zich het beste laat omschrijven als een poltergeist, deze ervaring was met ongeveer 6 getuigen erbij (ik was de eerste die het doorhad en de rest geloofde het niet totdat het fysieke contact zich ook bij enkele van hen voordeed, zij het iets gewelddadiger dan de aanraking die ik ervoer)

   1x een ‘bijna dood ervaring’ gehad door verdrinking tijdens het surfen.
   Na mijn laatste gedachte (letterlijk: “Dat was het dan, best wel jong 16 jaar”) was ik uit mijn lichaam, alle pijn en paniek was weg (degene die ooit beweert dat verdrinking een zachte dood is heeft dit duidelijk nooit zelf meegemaakt) en ik was me bewust dat ik rechtop stond, droog was en, hoewel het echt pikdonker was, dat de ruimte waar ik stond immens groot was.(en nee, dus geen wit licht en tunnel maar een donkere wachtruimte voor ‘onverwachte gasten’)
   Net op het moment dat ik op onderzoek uit wilde gaan was ik terug in mijn lichaam en los van hetgeen dat mij onder water hield (de trapeze: een surf-hulpmiddel) en met ineens weer genoeg lucht in mijn longen om nog zo’n 3 seconden naar de oppervlakte te zwemmen terwijl ik mijn lichaam verliet op het moment dat mijn longen al explodeerden door zuurstofgebrek

   2x uitgetreden uit mijn lichaam (na eerst een tijdje bewust geprobeerd te hebben dit op te wekken, gebeurde dit 2x spontaan toen ik dit reeds opgegeven had)

   1x het slachtoffer geweest van een poging tot voodoo, hierbij kreeg ik ogenschijnlijk hulp van iets om te voorkomen dat ik (mijn geest) het huis zou verlaten waar ik mij bevond. Toen de hiervoor verantwoordelijk 3 negers terugkwamen naar dat huis omdat ze dachten dat ze mij als lijk of zielloos lichaam aan zouden treffen, trokken deze pikzwarte negers spierwit weg en zetten het op een rennen. Ik heb later van ‘deskundigen’ begrepen dat dit (behalve door de schok dat ik degene was die de deur in levende lijve opendeed) komt omdat zwarte magie de oproeper van dit kwaad als slachtoffer zal nemen als het oorspronkelijke slachtoffer de aanval heeft afgeweerd.

   1x midden in een gevecht (toen ik ongeveer 18 was) met een enorme (en enorm laffe) bodybuilder door iets aangesproken wat ik niet anders kon omschrijven dan als God.
   Ik had de laffe 100+kg bodybuilder zo gepositioneerd dat hij m.b.v. de 1e beenworp (judo) precies met de basis van zijn schedel op een hekje zou stuiteren. De vooractie was reeds ingezet en 0.1 seconden later zou het afgelopen geweest zijn; middenin de worp was er ineens een stem (100x harder dan je ooit iets gehoord hebt, zonder dat de stem klonk alsof die zich verhief en zonder dat mijn oren pijn deden) en deze stem zei letterlijk: “Als je hem gooit is ie dood”.
   Ik heb hem toen maar niet gegooid
   Ik heb me wel erg verbaasd over het feit dat deze entiteit ‘ie’ gebruikte in plaats van ‘hij’ en deze hele zin in 0.05 seconden wist uit te spreken.

   Dit om aan te geven dat ik niet iemand ben die nergens in gelooft en niet iemand ben die niet in staat is dingen te zien die sommige anderen niet (willen) zien.

   Dit gezegd hebbende heb ik dus tot nu toe dus geen enkele aanwijzing van ascentie oid gezien en heb ik sterk de indruk dat jullie het gewoon heel graag willen en daarom jullie zelf ervan overtuigen dat er wel aanwijzingen zijn dat er binnenkort ascentie op het programma staat.

   Op zich niets mis mee, ware het niet dat ik jullie boodschap een gevaarlijke vind.
   De enige reden mijns inziens dat we nog geen totale slaven van de duisteren zijn is omdat de duisteren bang zijn dat we in opstand komen en genadeloos met hen afrekenen, daarom doen ze het stapje voor stapje en heel voorzichtig.
   Jullie proberen deze dreiging voor hen weg te nemen door te stellen dat we allemaal niets moeten ondernemen en al helemaal niet iets waarbij geweld komt kijken (hoewel dit de enige taal is die dat tuig begrijpt en ‘respecteert’ en de dreiging hiervan mijns inziens dus de enige reden is dat wij nog geen totale slaven zijn)

  14. @ hashashin
   Ik oordeel niet over jou noch over jouw belevenissen. Echter ik WEET dat ascentie een reeds ingezet /opgestart proces is en niet omkeerbaar( voor mij dan ). Ik zou alle tekenen kunnen beschrijven maar denk niet dat jij ze als zodanig wilt zien. Mijn weten komt voort uit gevoel en een zielsintentie, en ook ervaringen zoals jij ze beschrijft zijn mij niet wezensvreemd.

   Als je aan neemt dat elke indruk van de wereld zoals jij die ervaart voortkomt uit een gedachte, dat de wereld zoals wij die zien gevormd is door gedachten ( immers aan elke aktie ligt een gedachte ten grondslag zo ook aan elke creatie).
   Dan ligt het voor de hand dat door het veranderen van je perceptie van deze wereld je deze wereld veranderd. Dat is geen passieve houding ,maar een heel aktieve. Je dient je dan heel bewust te zijn van wat je wilt creeeren door middel van je perceptie. Ga je dan voor geweld ( omdat het duister dat als enige zou snappen) dan creeer je een geweldadige wereld. Ga je voor vergeving ( imo een zwaar ondergewaardeerde kracht) dan maak je een wereld van liefde en compassie. Das echt niet een passief iets ,das hard werken aan je zelf en jezelf geen rad voor ogen draaien. Dat is jezelf doorgronden en alle facetten van jezelf erkennen, ook de minder leuke. En ja hoor ook ik wil nog wel eens iemand met plezier in elkaar rossen als ik vind dat mij wat is aangedaan.Juist dan is het belangrijk om die gedachte te deleten en om te zetten in vergeving en onvoorwaardelijke liefde. Probeer dat maar eens en je zult het met me eens zijn dat dat geen passieve houding is. Het is de moeilijkere weg.(ik maak met een glimlach een einde aan een leven als het moet das geen kunst, het leven laten en vergeven is vele malen zwaarder)

   Je hebt gelijk dat ik heel graag wil ascenderen, zoals ik al zei het is een zielsintentie. Dat maakt het echter niet ireeel, sterker nog dat maakt het tot een opdracht. Een opdracht om voor mijzelf mijn frequentie te verhogen en de dualiteit en de daaraan verbonden oordelen achter mij te laten,simpelweg omdat het mij niet meer past. Simpelweg omdat ik in een wereld van compassie ,liefde , en mededogen wil leven. Daar is geen plaats voor geweld in geen enkel opzicht ,daar is ook geen denken daar is voelen en daardoor weten.

   Wil jij een andere wereld als die ik beschrijf dan staat het je vrij die te creeeren ,maar bedenk wel wat je zaait zul je oogsten. Succes met jouw weg en jouw wereld, je kunt hem maken zo je wilt.

  15. @ HASHASHIN

   Weet ik geloog nergens in, moeilijk om dat misschien te willen begrijpen of te willen snappen, geloven doen we nu eenmaal in de kerk in de wanhoop dat er misschien iets is wat boven ons staat.

   Ik zeg al me hele leven dat “Geloven tijfelen is aan het zeker wetem”, dat houdt in dat wat je ervaart in het leven ook zo is als je zelf met je neus er bovenop heb gestaan of waarbij anfderen direct een deelgenoot van zijn geweest.

   M.a.w. je kan bepaalde zaken hebben mee gemaakt waar anderen zich onzeker over voelen of het zelfs lach wekkend vinden, maar voor een ander een rakingvlak kan wezen omdat diegene precies het zelfde ervaren heeft, dan kan je iets delen in het snappen en begrijpen.

   Kijk ik bv naar ascentie om mij heen dan zie ik iets op de Tv wat Egypte heet, dat is een land waar ik al heel veel jaren aan tijd en energie in heb gestoken en waar ik me erg naar toe getrokken voel, iets meer dan een jaar geleden er een speciale reis er naar toe gemaakt waardoor ik heel Egypte van Noord naar Zuid heb bewonderd, niet alleen de oudheidkundige zaken maar ook de armoede, de eenvoud en vooral het soort mensen daar deed mij vibreren op iets wat je nooit uit een resort verhaal van een ander kan wegplukken.

   Nu zie ik iets wat mij doet vastnagelen aan de Hollandse grond,de opstand daar nu in Egypte, het houdt mijn adem in, dat is wat ascentie is, de verandering die een heel volk ineens wil ondergaan, weg met dictatorschap, op weg naar een ander gedachte goed, maakt niet uit naar wat als men maar vrij is, dat is de lok roep van ascentie.

   De assentie is ook wat er verder in de wereld gebeurd met alle weersomstandigheden die er niet om liegen, in sommige delen van de wereld zijn er zaken aan de gang op natuurlijk gebied die nog nooit zo hevig zijn geweest als voorheen, zulke zaken zuigen w nu eenmaal niet uit onze natte duim vandaan.

   Ascentie is voor mij een vooruitgang, dat is iets wat je zo graag beoogt om naar toe te willen gaan, zelfde als je groot rijbewijs wilt gaan halen voor beroepsgoederenvervoer bv, dan moet je eerst je theorie gan doen, je praktijk, je vakrijvaardigheidsproeven, je examens, je chauffeursdiplomma, je kennis van administratie en documenten, je kennis van het soort vervoer van het te rijden produkt tussen diverse klanten, overzee of internationaal, daar doe je dan ook een tijdje over tot je de fel begeerde stukjes papier in je zak hebt zitten.

   Die heel reis van A naar B is ascentie, dan heb je iets behaald waar je trots op kan zijn, je beheerst dan waar je ooit voor stond van leek tot intructeur, dan heb je iets begrepen wat escentie heet, alleen als je na het eerste jaar al liet blijken dat je de hele opleiding maar niks vond en je bent afgehaalt omdat het nogal wat geld koste en eigenlijk te moeilijk was, dan is die hele ascentie niet door gegaan voor je.

   Bepaalde zaken voor mij en marcel maar ook voor al die anderen hebben zo’n level bereikt in hun leven in hun zoektochten in de woestijn in hun en buiten hun zelf en zijn op een punt gekomen dat men het ineens begrijpt het het hele verhaal comprimeerd tot een verkleind stukje tekst 5D, is dat nu zo verrekte moeilijk omdat te willen begrijpen?

   Zijn we dan een stel domme gelovigen die er geen donder van begrijpen aan jou pleidooi van mensenlijk zijn in 3D? Nee wij weten ook heus wel wat we hebben ervaren alleen we kunnen dat delen zonder slag of stoot alleen enkel toegevoegd met een vleugje humor.

   Het niets willen doen komt niet bij ons vandaan, wij opperen de hele tijd dat je er voor moet knokken om aan te tonen wat je ooit bereikt hebt in het leven en als je die mijlpaal nu eenmaal bereikt hebt voor je zelf en niet voor de ander die dat zo graag weer wilt afbreken in 5 minuten, zal nooit de ascentie willen begrijpen die deze mensen hebben willen ondergaan.

   Weet je HASHASHIN je kent me nog niet eens voor 1 meter of je kan het al zo fraai inkleuren terwijl, je nog niet eens weet wie ik nou eigenlijk ben, misscchien mag je me eens ontmoeten in het echt dan wil ik nog wel eens weten wat je dan wel van me vind, die kans gun ik je dan ook met heel me hart.

   Liefs: Paul

  16. @Marcel,

   door te stellen dat achter elke actie een gedachte van iemand ten grondslag ligt kun je natuurlijk nog niet stellen dat je met jouw perceptie van de wereld de wereld kunt veranderen.
   Je verandert dan alleen jouw perceptie ervan…dan moet je daarna natuurlijk niet vergeten dat je eerst bewust je perceptie hebt aangepast, anders ga je nog denken dat de wereld is veranderd i.p.v. jouw perceptie van de wereld.

   De wereld zoals die is wordt niet gevormd door mijn of jouw gedachtes of percepties, als dat wel zo zou zijn dan zag de wereld er vast heel anders uit.
   De wereld wordt gevormd door de gedachtes en handelingen van de machthebbers en geloof me, die breiden hun macht alleen maar verder uit en gaan nu echt niet ineens ‘eerlijk zullen we alles delen’ gedachtes zitten denken.

   Echt, ik zou willen dat je gelijk had Marcel maar daar wijst naar mijn idee helaas helemaal niets op.

  17. @ hashashin
   zolang er mensen zijn die ,net als jij oproepen tot geweld zal geweld een vast onderdeel uitmaken van deze wereld. Zolang er mensen zijn die denken dat “de machthebbers” zichzelf zullen blijven verrijken, zal ook dat een onderdeel blijven. Op die manier verander je deze wereld dus niet,dan hou je je vast aan de status quo.

   Het lijkt erop dat je niet hebt begrepen wat ik je vertelde. Want zoals ik al zei het is een aktief veranderings proces, en blijft niet alleen een gedachte in je hoofd.

  18. @Paul,

   ik heb het idee dat jouw opvatting over ‘ascentie’en ‘5d’ en die van Marcel nogal verschillen en dat jij daarin wel flink wat realistischer bent

   Inzake Egypte
   Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook zo zat te bekijken op tv en dacht van ‘zou er dan toch nog hoop zijn?’ Ik vond het wel een beetje jammer van dat ‘allah akbar ‘ geroep van een gedeelte van die mensen maar goed..
   Totdat ik even later hoorde dat de Moslim Broederschap het wel eens voor het zeggen zou kunnen krijgen. Mijn goede hoop voor al die jongeren die ik zojuist had gezien nam meteen weer flink af.
   🙁

   De Moslim Broederschap, de grootste, best georganiseerde oppositiebeweging in Egypte, wil eerst de de samenleving voorbereiden om daarna een staat op te richten volgens de Koran. Gisteren, maandag 31 januari 2011, is de Egyptische volksopstand haar zevende dag ingegaan, en zijn alle ogen gericht op de Moslimbroeders, ‘s lands grootste en best georganiseerde oppositiebeweging, om te kijken hoe het zal proberen te profiteren van de crisis haar doel te naderen en stilaan de macht zal grijpen.

   @Marcel
   ik heb je wel begrepen, ik zeg alleen dat ik daar niet in geloof
   Of er geweld zal zijn hangt niet af van de gedachtes van de ‘goedaardigen’
   Ook of de machtigen zichzelf zullen blijven verrijken hangt niet af van de gedachtes van de ‘goedaardigen’
   Om met iedereen samen te kunnen leven zoals jij en ik beide willen zal volgens mij eerst het kwaad uitgeroeid moeten worden. Dan pas kunnen we met zijn allen geweldloos én onuitgebuit én vrij én veilig zijn.

  19. Dank je HASHASHIN, ik zou zelf zo ook wel Egypte willen besturen als ik die kan kon grijpen, ik zou werkelijk voor iedere Egyptenaar moslim of niet werk hebben.

   We gaan het land opbouwen daar, nieuwe piramides en graftombes bouwen ipv van al die oude troep, iedereen die 10 stenen kan verslepen van 1 ton krijgt daar aandelen voor een een gouden beloning.

   Maarde hoop is er voor het alnd, maakt niet uit wat er gaat gebeuren het is slechts een voortouw gezien van verandering ook van andere landen waar ik nu van hoor die ook willen veranderen, misschien dat het zelfs ook gaat gebeuren straks hier in nederland als ik de commetaren lees bij Dagbladen en op diverse sites in Amerika.

   De shift… Dit is geschiedenis die we niet meer kunnen uitgummen.

  20. @Marcel,
   lees svp de pagina achter die 2e link van Lianne eens ?

   @Lianne
   Thanx

  21. @ hashashin
   ik herken me zeker niet in het linkje. Als je mij ziet als een new age adept heb je het echt niet begrepen.
   Ook de manier waarop in het linkje wordt gesproken over spirituele zaken is nogal ver verwijdert van mijn perceptie van wat spiritualiteit voor mij inhoud. Bovendien heb ik het niet zo op piraten. Kortom ik herken me hier niet in en kan er helemaal niets mee.

   Nogmaals mijn weten komt voort uit voelen en wordt zeker niet ondersteund door wollige pseudo religieuse rimram praatjes. Ook zie ik deze planeet niet als een gevangenis.

   Ik ben een ziel en ben willens en wetens op deze planeet op doorreis.

   http://www.youtube.com/watch?v=-GugzLSbOQE

  22. Welke gevangenis?

   Die is er niet meer als je niet meer in het systeem gevangen zit en daar buiten rond bivakkeert, dan ben je er allang uit, het daar las van zijn is een ascentie, het vrij zijn van alles, de hunkering naar die er eigenlijk niet meer is.

   Het lichtlichaam is niets meer dan je astraallichaam of ook wel je etherischdubbel genoemd, welke altijd een kopie is van je 3D lichaam maar dan op 4D terrein, dit lichtlichaam heeft iedereen al van zijn geboorte af aan tot zijn dood, daar hoef je niks aan te willen ontwikkelen of aan te werken, het is er en je maakt er elke nacht gewoon gebruik van.

  23. @Paul,

   je inderdaad er is beweging en waar beweging is is hoop.
   En ze steken mekaar inderdaad ook lekker aan daar in die regio: Egypte, Libanon, Tunesië, Jemen , Soedan.
   Laten we hopen dat ze zich dan ook meteen van alle onderdrukking weten te bevrijden, zowel politieke als religieuze

  24. De wereld komt op in ons bewustzijn. Wij scheppen de wereld, die opkomt in ons. Als wij veranderen, verandert de wereld mee.
   Liefde en stille vrede gaan door alle dimensies. Zonder deze is er niets te manifesteren. De ruimte, de vrijheid, alles verandert continu, met jou mee.

  25. @Marcel,

   dat je je er niet in herkent dat kan natuurlijk. Ik meende je er, zoals je al begrijpt, wel een beetje in te herkennen.
   🙂

   Met ‘biologische gevangenis’ neem ik overigens aan dat het menselijk lichaam bedoeld wordt en dat kan je naar mijn mening wel degelijk als een soort gevangenis benoemen.

  26. Wat is goed en wat is fout. Illusie van de waarnemer.
   De wereld verandert met ons mee, let maar op.
   Niet zoals wij denken te willen maar zoals we met z’n allen willen, nu! Bewust, onbewust, allerlei dimensies spelen mee, wat een spel der Goden. Nog nooit waren er zoveel Goden op de wereld, allemaal manifestaties vanuit dat Ene. Oh, wat is de wereld toch mooi.

  27. Martijn goes for President of the New Egypt.

   Mars en ik drijven al een tijdje op onze rug vrij in de Nijl richting Cairo, tis de enigste mogelijkheid om wat te zien als er geen openbaar vervoer meer tot onze beschikking is Martijn.

  28. Heel vaak als er weer eens een lid van de inlakets sektes geforceerd Licht en Liefde uitbalkt dan proef ik vaak ondertonen van iets heel donkers agressiefs onverdraagzaams, misschien dat dit het ook isz Dat F001 ervaart. De echte F001 is niet zo zeer kinderachtige zoals Marcel zei maar in mijn beleving veel gevoeligere en puurder en ongecompliceerder dan menig omgekochte sektant van ‘het Licht’ beseft; om dan maar niet te spreken van de Luciferiaanse duiding van het Licht van de Vrijmetselaars sektes. Hashashin ervaart dit ook, ik heb iemand gekend die me doet denken aan Hashashin, een heel gevoelig mens die nooit een vlieg kwaad zou doen maar wel bepaalde gaven en vermogens had. Gaven die hij het liefst niet in gewelddadige situaties wilde gebruiken, omdat ie wist hoe vernietigend zijn pure krachten konden zijn. Een stel Molukkers vonden het nodig om toch de spot met hem te drijven op het schoolplein en toen werd hij gedwongen om z’n oerkrachten naar boven te laten komen, omdat dit ook een zaak van er op of er onder was, van leven en dood, waren die krachten geforceerd naar boven gekomen; dit leverde schade voor beiden partijen op; ik heb 1 keer deze persoon zien transformeren in iets overweldigends groots; zijn spirit wezen was drie keer zo groot dan zijn aardse niet al te kleine lichaam van ruim 2 meter 5…
   Het geheim van zijn krachten wist ik instinctief was zijn kern die oneindig veel puurder en dusz gevoeliger isz in vergelijking met meer papierige mensen zoals ik… Ik wil altijd samenwerken met dat soort typen omdat ik weet dat zij iets hebben wat ik bijna niet meer heb. Meestal zijn die oermensen niet in staat om te delen omdat ze voortdurend door het kwade “Licht” en “Donker” worden lastig gevallen; ze hebben niets meer over voor papierige mensen zoals ik. Papierige mensen zijn veel sneller handlangers van het witten boorden kwaad dan deze puurdere mensen. Waar ik 20 jaar op papier voor nodig heb dat kunnen deze echtere mensen in een halve minuut genereren maar dan ECHT. Hashashin is ook een ECHT krachtveld, lang voordat er echt bloed gevloeid isz is de zaak eigenlijk al opgelost. Papierige mensen hebben indirect heel veel bloed aan hun handen omdat ze helemaal niet beseffen wat hun halfhartige tergend langzame inadequaatheid allemaal aanricht energetisch gezien en dus ook concreet in de echte harde 3d wereld…

   Ik heb eigenlijk een bloed hekel aan Slipknot achtigen uitingen maar het nummer kwam nu eenmaal voorbij op de noagenda stream en de energie zal dan misschien wel van toepassing zijn…
   http://live.noagendamix.com:8000/listen.pls

   Slipknot – Before I Forget
   http://www.youtube.com/watch?v=v_09wFxoaeQ

  29. De Pa Pieren Connectie nader verklaard met heel veel dank aan Dawn!!
   Dawn is ook nogal ontzettend Echt en daar smelt ik voor.
   Jah Mirakel ook, en nog wel een aantal hoor, en sommigen hebben het nog wel in zich maar laten het er zelden uit komen.
   Ik heb zelf nog lang niet alles bekeken van de serie omdat ik het stap voor stap op me in moet laten werken.
   Het is nogal omvattend maar op zich wel te bevatten als je het echt wil.

   History Of The Police Officer P1
   http://www.youtube.com/watch?v=it1jWkW4wgY

   Yes – Owner of a lonely heart
   http://www.youtube.com/watch?v=sKZ0RzuDXas

  30. Na minuutje 10 is Drunvalo ineens door z’n astmatisch gehijg heen en wordt het verhaal inderdaad heeeeeel interessant.
   Drunvalo vertelt letterlijk waar hij mee bezig is.
   Zijn taak is nogal Dubbel….
   Voor diegenen die zich liever willen laten leiden door iets of iemand anders, de Subs onder ons, voor diegenen is het wellicht de Ideale Meester…
   Voor diegenen die nog wel over hun eigen ziel willen kunnen beslissen, voor diegenen is het zaak om het Meesterschap zelf ter hand te nemen en Meester Drunvalo uit de dagen; wie denk jij wel dat je bent jij addergebroed jij misbaksel jij gevallen engel; vergeet niet dat DRunvalo meedogenloos naar alles en iedereen isz die hem in de weg dreigt te staan. Er zijn mensen die Nu niet voor niets in datzelfde 4 corners gebied wonen die grootser zijn dan Drunvie en die nog maar net aan zijn voodoo aanvallen hebben kunnen overleven (Miriam Bluestar Delicado)

  31. Gelukkig dat het mij nooit echt gelukt is om bodybuilder te worden.
   Jah het zijn eigenlijk doorgaans verschrikkelijk armetierige armoedige lafhartige opgeblazen vetnek hansworsten.
   Het statische apparaten werk heeft me af en toe wel geholpen met wat motorische belemmeringen.
   In sommige krachtsporten zitten wel weer oprechte oerwezens.
   Dan gaat het ook om echte pressztaties.
   Een beetje krachtsporter kan de zwaartekracht volledig naar z’n hand zetten.
   Als je te druk in je hoofd bent en nerveuzig van aard dan red je het nooit in zulke sporten.
   Dan trek je alles kapot door verkeerde spanningen.

   PJ with Neil – Throw Your Hatred Down
   http://www.youtube.com/watch?v=0vaOEQDqdQA

  32. Oh ja die persoon waar ik het over had met die latent verborgen krachten is ook een zwarte band Judoka…
   En nog iets Greenpeace schijnt net als de Rainbow Warrior van de Frans marine officier Jacques-Yves Cousteau aan de verkeerde kant van het gemanipuleerde regenboog spectrum te staan. Weer die militaire wortels, ze weten het publiek te bespelen en worden verdacht van ‘controlled opposition’ spelletjes. Wie is er echt gaan controleren of er werkelijk in India twee honderd duizend boeren op het randje van de zelfmoord afgrond staan. Bijna een Telegraaf kop, appelleert naadloos aan het fight or flight mechanisme van het lagere brein, niemand die dan nog meer kan nadenken laat staan de boel afchecken.

  33. @Hashashin & Marcel W.

   ‘door te stellen dat achter elke actie een gedachte van iemand ten grondslag ligt kun je natuurlijk nog niet stellen dat je met jouw perceptie van de wereld de wereld kunt veranderen.’

   Het eerste lijkt waar; je mag stellen dat achter elke actie een gedachte van iemand ten grondslag ligt.

   Het tweede echter;

   ‘dat je met jouw perceptie van de wereld de wereld kunt veranderen.’

   is in omgekeerde volgorde (volgens de kwantum fysica) óók juist.
   Je beïnvloed/verandert met je perceptie de wereld (lees realiteit) zegt de kwantum fysica. Dit beseffend, mag je stellen dat door deze veranderde realiteit je perceptie van de wereld/realiteit is veranderd, en hieruit vloeit voort dat niet alleen de perceptie van de wereld/realiteit is veranderd, maar ook de wereld (realiteit) zelf. Althans, zo zie ik het. Realiteit schijnt een hologram te zijn volgens volgende geweldige 6-delige documentaire van de BBC. Ik raad aan alle 6 de delen te bekijken! Voor wie wat minder tijd of geduld heeft, bij deel 3 wordt het écht interessant!
   BBC Horizon – What Is Reality 1 Of 6

   http://www.youtube.com/watch?v=XO1UJXS2o34

   “Clues have been pieced together from deep within the atom, from the event horizon of black holes, and from the far reaches of the cosmos. It may be that that we are part of a cosmic hologram, projected from the edge of the universe. Or that we exist in an infinity of parallel worlds. Your reality may never look quite the same again.”

  34. Er is niet alleen individuele gedachte maar ook een collectieve gedachte.de kracht van de collectieve gedachte is vele malen sterker dan de individuele gedachte.Diegene die de collectieve gedachte kan beïnvloeden is erg machtig.Zolang de mens zichzelf en zijn invloedssferen niet kent geeft men de macht uit handen.

  1. Wat je aanneemt, hoeft je nog niet te passen.
   En wat je past, hoef je daarom nog niet aan te nemen.

   De Waarheid past je pas, als je haar aanneemt.
   En de Waarheid past jou altijd,
   omhels haar.

   Zoiets?
   BTW waarom ga je nou ineens weer bovenaan verder. Kijken hoever je me ‘off topic’ krijgt.. 🙄

  2. Gaat een beetje hier op zijn India’s aan toe als je op een android zit ipv een PC en genetisch gemanipuleerd woord gebruik toe moet passen.

   Was WTK ook maar al android bestendig (in between topic).

  3. Beetje vreemde manier om te zeggen dat je in de verkeerde war bent..? Niet zó vreemd voor mij, als je jezelf met zo’n ET-gravatarrutje zit te presenteren. “ET, Android phone WTK”.

  4. Liever een beetje vreemd vandaag de dag door Superfood als Raw, Goji bessen en rauwe Cacao bonen te leven dan goed bezug te zijn met gemodificeerde Monsato produkten.
   Daar ga je enkel van citeren en retrospecteren, als on-topic waarheid.

   Maakt niet uit durf tenminste er voor uit te komen dat ik een Lethal Alien ben in Nederland.

 11. De Waarheid verzet zich niet tegen onoprechtheid; ze wacht geduldig, rustig en met open armen.

  Ferrini zou waarschijnlijk ook zo z’n rechter hand ophouden en chippy ontvangen. Want het gaat om de spirit en niet om het lichaaam. Yeah right It smells fishy, who knows?

  1. Het vervelende feit dat de onderdrukker vrijwel altijd beter georganiseerd is dan de onderdrukten , de onderdrukker gewetenlozer is , de werkelijke boeven ergens bovenin de top , vrijwel onbereikbaar zijn en hun loonslaafjes het vuile werk op laten knappen , maakt het fysieke geweld tegen de ware badguys vrijwel onmogelijk .
   Hoe zaligmakend , misschien wel tegen het orgasmische aan , het idee ook mag zijn om zo’n witteboordenmassamoordenaar met zijn/haar vette bolide 15 meter de lucht in te zien vliegen ook mag zijn , het is niet echt rationeel .
   Intelligent verzet zal waarschijnlijk meer zoden aan de dijk zetten . Het is triest dat wereldwijd zoveel agrariers metersdiep in de shit komen door de grijpgrage klauwen van oa Monsanto . Dat ze hun ‘boerenverstand’opzij gezet hebben , en zich omver hebben laten lullen door geslepen afgezanten van de duivel is triest maar waar .
   Het gebeurt echter niet alleen in India , wereldwijd op het hele ‘voedsel’skala is de trend bezig . ( ik doe ” bij voedsel omdat imo melk met etter en vlees met groeihormoon voor mij niet als voedsel geldt )
   Als de kritische massa in zou gaan zien waar deze multinationals mee bezig zijn , en de producten zouden weigeren , dan pas zouden de kaarten anders komen te liggen.
   Informeren dus , totdat je er bij neervalt…..

  2. Misschien eens rondneuzen op internet voor de film ‘Food Inc.’ een goede aanrader hoe smerige het hele wereldje van voedsel in elkaar steekt, dan lust je ineens geen bepaald voedsel meer.

  3. yep , Food Inc heb ik gezien . Wel frapant dat er op youtube alleen nog maar een trailertje staat .
   Toch ook wel mooi om te zien dat een gedeelte van de consumenten als tegenreactie overstapt op biologische produkten .

  4. Ah ze zijn wel een stukje slimmer geworden om de film iets anders te formuleren op you-tube anders wordt het zoweer verwijderd voor de zoveelste keer en anders zijn er nog veel andere manieren om de gehele film gratis te kunnen zien.

  1. dank je VL , eindelijk weer wat goed nieuws .
   Ja hebzucht naar het geld is een onderliggende oorzaak van een hoop ellende , monoculturen zijn ontzettend tegen-natuurlijk en maken de agrariers afhankelijk van de grootgraaiers .

 12. Er is maar één zaak dat deze wereld kan redden en dat is eigenlijk te simpel voor woorden en het wordt ook al net zo vaak zelfs genegeerd door veel mensen om ons heen.
  Maar het ene dat deze wereld echt kan en zal redden is Het Licht en De Liefde. Licht en Liefde dat eigenlijk ook in de Duisteren – de Illuminatie zit. Maar zij zijn zo afgeleid door de macht die zij schijnen te niet-hebben!

  Vorm eerst een vonk van Licht en Liefde en als je dat echt doet, dan kan niemand dat ooit overwinnen. Want die vonk groeit nu immers al en is nu ook al meer dan slecht een vonk van Licht en Liefde.

 13. hier is maar een mannier voor ! jaag deze lui over de kling . zij maken ons KAPOT met hun rotsooi .maar ?? wij schrijver er wel over maar doen er verder niets mee .dus? laat deze bedrijven maar hun gang gaan want het is toch niet tegen ons maar ook niet voor ons want zij zien ons liever 7 foot deep liggen dan dat ze ons het brood of de groente in de mond steken .deze mensen zijn potentiele moordenaars maakt hun dus niets uit hoe oud je bent . maar de dood wacht op ons .vanaf de baby tijd ben je al een potentieel hoor? kun je nog weinig doen heb je nog geen stemrecht ! doen de ouders voor jou en laten je onderweil volspuiten met het gifigste materiaal wat er is . weet je een ARTS heeft een gelofte gedaan om jou zo lang mogelijk op de aarde rond te laten lopen de bedrijven waar hij/zij voor werken willen ons zo gauw mogelijk onder de grond hebben maar die hebben deze geloftes nooit gedaan maar onze artsen zijn de werktuigen voor/van deze potentielen dusmoet je niet alte veel van verwachten . als ik hem nodig heb voor een onderzoekje zeg ik meestal k,ga even naar mister dood .

  1. Beste Joanne hetzelfde als hier alleen valt het daar meer op! Geld voor banken niet voor de armen geld voor mulinationals niet voor de armen

  1. Door wie wordt wat gevraagd aan wie..??? En WIE ontwijkt die antwoorden..?? Wat een bijzondere reactie..

 14. grapige dat we altijd over ver kijkken en nooit naar onze zelfe.
  voorbeeld de VOC tijdperk zijn we met zijn allen vergeten want nederland was toen goed in wat we monstato verwijten.
  plattage toe eigen planten .
  planten goed mee naar nederland nemen en veredelen en manupuleren ,
  daar is tno delft en ut wageningen groot mee geworden.
  en we eten dagelijks van nederlandse verander groenten en fruit dat we allang niet meer weten wat oer rassen zijn.
  een plof augruk heet in dee tijd een komkommer veel wat en geen smaak.
  de plof pepper’s die naam parika heeft gekregen die naar water smaakt geen scherpte meer heeft en alleen nog de suikers bevatten .
  en zo ligt onze groente en fruit handel al paar eeuwen vol met ver edelde en gemanupuleerde.
  maar wat ik nog vreemder vindt, als al die nieuwe etensware zo slecht zijn kan dan iemnad me uitleggen waarom we door goede voeding ouder worden dan eeuw geleden?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.