Advertentie

200.000 Boeren in India al tot zelfmoord gedreven!


 

 

Steeds meer schrijnende informatie komt boven water, over de manier waarop de commerciële boeven van Monsanto in India bezig zijn. Ze drijven boeren tot zelfmoord met hun verschrikkelijke indoctrinerende wijze van verkoop van genetisch gemodificeerde zaden.

Tevens resulteert dit in het vernietigen van oude zaadlijnen, die al vele generaties in boerenfamilies bewaard zijn en het verkopen van gepatenteerde Monsanto-zaden zorgt ervoor dat elk jaar wéér door de boeren betaald moet worden..! Lees en huiver van dit imperialistische sluipmoordenaarsgedrag..!!

Wist je overigens dat in de nieuwe grondwet die in Irak is aangenomen, hele passages staan over het toepassen van GM-zaden? Meneer Paul Bremmer, oud-ambassadeur van de VS in Nederland, heeft dit, met zijn team in deze grondwet gefietst. Het is in feite een grof schandaal!

Helemaal onderaan een pdf van een artikel, waarbij je de werkwijze van de Amerikaanse overheid duidelijk in beeld krijgt. ‘We’ve got him’, riep Paul Bremer toen Sadam was opgepakt. Nu Paul Bremer zelf..?

x

* * *
x

200.000 Boeren in India tot zelfmoord zijn gedreven.

By Tara Lohan, managing editor at AlterNet. 20 Mei 2009

© 2009 Independent Media Institute / © vertaling 2009 Guido Jonkers WantToKnow.nl/.be

x

Vorige maand kreeg de wereld een glimp te zien van de epidemie die India heeft getroffen in de laatste 10 jaar. Nieuwe rapporten lieten zien dat meer dan 1500 boeren zelfmoord hebben gepleegd in de Indiase staat Chattigarh. HIER een artikel in de Engelse Independent.

Vandana Shiva helpt het grauwe gordijn van imperialistische landbouw opzij te schuiven.
Vandana Shiva helpt het grauwe gordijn van imperialistische landbouw opzij te schuiven. "De enorme stijging van hun schuldenlast ligt aan de wortel van het probleem, dat boeren letterlijk hun leven geven"

“Maar dit is slechts een fractie van het aantal zelfmoorden onder boeren sinds 1997”, aldus Vandana Shiva, Ph.D., fysicus, milieu-deskundige, feminist, wetenschappelijk advocaat en directeur vanhet Navdanyaen de Research Foundation for Science, Technology and Ecology. Ze is ook auteur van meer dan 300 artikelen in vooraanstaande kranten schreef talloze boeken, waaronder: Monocultures of the Mind: Biodiversity, Biotechnology, and the Third World and Earth Democracy. Vandana is tevens de oprichter van International Forum on Globalization

Terwijl nieuwe rapporten de recente zelfmoordgolf wijten aan de droogte, legt Shiva uit dat deze zelfmoordepidemie in India toch wat gecompliceerder ligt en veel verder reikend is.

“De enorme stijging van de schuldenlast ligt aan de wortel van dit probleem, dat boeren hun leven letterlijk geven” zo schreef zij onlangs. “Schulden zijn een reflectie van een negatieve economie. Twee factoren hebben de landbouw getransformeerd van een positieve naar een negatieve economie voor boeren: de stijgende kosten voor de productie van gewassen en de dalende prijzen voor landbouw-werktuigen. Beide factoren zijn geworteld in de politiek om de handel vrij te maken en de trend naar globalisatie door bedrijven.”

In het hart van dit probleem zit een vicieuze cirkel van schuldenlasten, die voortkomt uit de zg. ‘Groene Revolutie’, die ervoor zorgde dat industriële landbouw praktijken naar landen zoals India werden geëxporteerd. Door deze werkwijze werden ook zaden, eens een onuitputtelijke bron voor boeren, nu iets werd dat moest worden gekocht van grote industriële bedrijven..

 

Het Monsanto Bt-cotton zaad, het 'Witte Goud' blijkt puur vergif te zijn voor de landbouw-infrastructuur in India
Het Monsanto Bt-cotton zaad, het 'Witte Goud' blijkt puur vergif te zijn voor de landbouw-infrastructuur in India

“In 1998 zorgde de Wereldbank ervoor, dat door haar structurele aanpassingspolitiek, India gedwongen werd om de zaadindustrie open te gooien voor industriële conglomeraten als Cargill, Monsanto en Syngenta” aldus het artikel dat Shiva schreef.

Ze gaat verder met: “In een klap was de input van de Indiase economie veranderd! De zaden die boeren opspaarden als de start voor een nieuwe oogst, dienden te worden vervangen door de zaden van deze conglomeraten.

Het ergste is daarbij dat de zaden niet alleen gekocht dienen te worden, maar dat ze ook nog eens kunstmest nodig hebben en met pesticiden dienen te worden bewerkt! Bovendien kunnen deze zaden niet worden bewaard voor een volgende oogst. Deze shift van het oude systeem van zaden-opslag  tot volgende oogst naar een bedrijfsmonopolie van het zaadaanbod, had ook nog eens tot fundamenteel gevolg dat de biodiversiteit van zaden in een klap werd vervangen door een monocultuur van gewassen in de landbouw.”

In een interview dat Shiva heeft met Alternet, legt ze uit dat vooral Monsanto’s BT-katoen op indringende wijze heeft laten zien wat er mis kan gaan met industriële landbouw, wat er gebeurt met boerengemeenschappen, wanneer traditionele landbouwmethodes worden vervangen door de mono-gewasculturen die door deze corporaties worden gepromoot en hoe dit de opmaat is geweest voor de zelfmoordgolf onder Indiase boeren.

Onlangs kwam India in het nieuws toen een zelfmoordgolf van 1500 boeren het nieuws haalde; waaraan zijn deze doden te wijten volgens jou?

Vandana Shiva (VS): In de afgelopen 10 jaren hebben méér dan 200.000 boeren zelfmoord gepleegd in India alleen al. En dit getal van 1500 gaat alleen over de Indiase staat Chattisgarh. In de staat Vidharbha alleen al, plegen jaarlijks 4000 boeren zelfmoord. Dit is ook de regio waar 4 miljoen hectare is beplant met de katoen van Monsanto: Monsanto’s Bt-cotton. Deze zelfmoorden zijn het directe resultaat van de schuldenvalkuil die wordt gecreëerd door de steeds maar stijgende kosten van zaden en benodigde chemicaliën en de steeds maar dalende prijzen van de landbouwoogsten.
Toen Monsanto’s Bt-katoen werd geïntroduceerd, stegen de kosten van katoenzaad van 7 rupies/kilo naar maar liefst 17.000 rupies/kilo. En ons onderzoek toont aan dat er maar liefst 13x zoveel pesticiden voor katoen gebruikt wordt, alleen al in Vidharbha.

De boeren worden dus gemalen door de hoge kosten enerzijds en de negatieve inkomensspiraal anderzijds.

Een aktiepamflet tegen de imperialistische overheersing van bedrijven als Monsanto en Cargyll.
Een aktiepamflet van Greenpeace tegen de imperialistische overheersing van bedrijven als Monsanto en Cargyll.

En ondertussen zorgt de subsidie van US$ 4 miljard, die de Amerikaanse katoenlandbouw heeft gekregen, ervoor, dat de internationale prijzen voor katoen in een depressie zijn geraakt en dat katoen wereldwijd wordt gedumpt..

De boeren plegen zelfmoord als hun land wordt onteigend door de financiers die werken als agenten voor de landbouwchemie-bedrijven en de zaad-bedrijven. Op deze manier zijn de zelfmoorden dus keihard het gevolg van de industriële landbouw globalisering en het monopolie op het eigendom op zaden, dat grote corporaties hebben.”

De zelfmoord van Indiase boeren is helaas niet nieuw. Hoe lang is dit al aan de gang, hoe verreikend is het probleem en wat zijn de onderliggende oorzaken?

VS: Het eerste zelfmoordgeval dat we hebben onderzocht, vond plaats in Warrangal in Andhra Pradesh in 1997. Deze regio is een droge regio, die slechts zelden regenbuien krijgt en daarom wordt er landbouw gedaan met specifiek geschikte gewassen. In 1997 echter, werd deze regio door de landbouw-corporaties omgebouwd van een biodiversiteit naar een mono-cultuur van katoenhybride teelt. De boeren werd niet verteld dat voor de katoenteelt irrigatie absoluut noodzakelijk is; katoen hoort in een vochtig klimaat te groeien.

En de boeren werd ook niet verteld, zo bleek uit ons onderzoek, dat ze voor deze katoenteelt, mest en pesticiden nodig hadden..  En hen werd niet verteld, dat ze de zaden niet gratis ter beschikking zouden krijgen. De katoenzaden werden verkocht als ‘Wit Goud’ met de valse beloften dat deze boeren miljonair zouden worden. En het tegenovergestelde gebeurde natuurlijk: ze belanden in een onbetaalbare schuldenlast. En zo begon de zelfmoordgolf.”

U sprak over maar liefst 200.000 boeren die sinds 1997 hun leven hebben genomen. Maar hoe komt u aan die cijfers? En zijn deze cijfers als vergelijking, af te zetten tegen zelfmoordcijfers van vóór de ‘Groene Revolutie’?

VS: De statistieken van zelfmoorden door boeren worden bijgehouden door het National Crime Bureau. Omdat er geen zelfmoord-op-grote-schaal plaatsvond voor 1997, werden er natuurlijk geen statistieken van bijgehouden. Maar de zelfmoord-epidemie werd op gang gebracht door de genoemde combinatie van niet-vernieuwbare zaden en wereldhandel.”

Welke rol speelt water en watermanagement in de problemen die de Indiase boeren tegenkomen?

VS: “India is een land van zeer gevarieerde klimaatzones, van regenwouden tot woestijnen. 70% Van de Indiase landbouw is vanaf historische tijden gebaseerd op natuurlijke regenval, dus niet op irrigatie. Door de introductie van niet-geschikte gewassen en oogstschema’s is de watercrisis ernstig verscherpt en heeft deze geresulteerd in veel hogere mislukte-oogst cijfers.

 

Langzaam maar zeker trekken de Monsanto's van deze wereld het net dicht en komt de waarheid van dit motto dichterbij..

Ecologische landbouw vergt gewoon 10x minder water voor de gewassen dan de chemische landbouwmethodes. De zg. Groene-Revolutie-varianten, de hybride gewassen én de genetisch gemanipuleerde gewassen, worden allemaal gefabriceerd om via irrigatie te worden bewaterd. Daardoor krijg je dus bij het gebruik van deze gewassen in drogere gebieden een enorme run op de beschikbare waterreserves en pogingen tot het aanboren van waterbronnen, die veelal falen, maar daar waar het wel lukt een enorme daling van het grondwaterniveau veroorzaken, van 10 meter onder de grond tot soms wel meer dan 80 meter diepte. En aan de andere kant leidt dit watertekort natuurlijk tot veel meer mislukte oogsten.”

Hoe heeft de Groene Revolutie de zaken voor de boeren veranderd? Zit het grootste verschil in het eigendom van de zaden, dat daarvoor gewoon bij de boeren lag i.p.v. de grote corporaties?

VS: “De naam ‘Groene Revolutie’ werd in 1965/66 toegekend bij de introductie van chemische/industriële landbouw in India, onder druk van de regering van de Verenigde Staten en de Wereldbank. Deze ‘Groene Revolutie’ was gebaseerd op de ontwikkeling van zaden die reageerden op chemische input.. De grote corporaties verdienden geld aan de verkoop van landbouw-chemicaliën en de zaden waren toen nog in het bezit van de boeren.

Genetische manipulatie wordt vaak de tweede Groene Revolutie genoemd. Daardoor zijn de zaden eigendom geworden via het systeem van intellectueel eigendomsrecht. Hierdoor heeft een drastische omslag plaatsgevonden op de wijze waarop landbouw wordt uitgeoefend en wie de beslissingen neemt in de agricultuur.”

Hoe hebben bedrijven, zoals Cargill, Monsanto en anderen een ‘zelfmoord-economie’ kunnen creëeren, zoals u het noemt?

VS:De bijdrage die met name Monsanto levert aan deze ‘zelfmoord-economie’ is gebaseerd op het onttrekken van superwinsten in de vorm van royalty’s op ‘hun’ zaden. Deze zaden worden boeren opgedrongen en dienen elk jaar te worden gekocht, in plaats van de zaden  die boeren telkens overhouden van hun oogst. Monsanto heeft een grote rol in het vormgeven van het TRIP-akkoord van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) dat over intellectueel eigendom gaat.

De bijdrage die Cargill levert aan deze zelfmoordeconomie is dat het de grootste controllerende partij is in de handel in landbouw-opbrengsten. Cargill is verantwoordelijk voor de Agreement on Agriculture. Deze afspraak heeft ertoe geleid dat dumping van oogsten wordt gepromoot en dat Derde Wereld boeren hun rechten worden ontnomen, met name op het gebied van faire prijzen voor hun oogsten.”

Tekent een nog grotere tragedie zich af, wanneer de mannen wegvallen en de weduwen een dubbele last te dragen krijgen?
Tekent een nog grotere tragedie zich af, wanneer de mannen wegvallen en de weduwen een dubbele last te dragen krijgen?

Is er een specifiek gebied in India dat het ergst getroffen is door deze zelfmoordgolf? Welke groepen zijn het slechtst af en welke gewassen verbouwen ze? En zijn andere gebieden succesvoller, en zo ja, waarom?

VS:De gebieden in het die het meest te lijden hebben onder deze zelfmoordgolf, zijn Vidharbha, Andhra Pradesh, Punjab en Karnataka. Dit zijn overigens ook de katoenteeltgebieden én de gebieden waar Monsanto een monopolie heeft gecreëerd door de leveringen van Bt-katoen. In de gebieden waar de boeren hun eigen zaden (nog) gebruiken, waar een diversiteit van gewassen wordt geteeld en waar organische landbouw wordt gedaan, dat zijn de gebieden die volledig vrij zijn van zelfmoord onder boeren..

Navdanya is begonnen met een seeds-of-hope programma in de zelfmoordgordel van Vidharbha. Door zaadbanken te openen, boeren te trainen in organische landbouw en door het helpen van boeren met fair trade, is het inkomen van boeren vertienvoudigd in vergelijking met boeren die de Monsanto Bt-katoen verbouwen.”

Wat kan de overheid van India doen in dit verhaal en wat voor rol kan de wereldgemeenschap hierin spelen?

VS: “De Indiase overheid zou natuurlijk een hoofdrol moeten spelen in het zaadaanbod op de publieke markt. Vóórdat Monsanto op de markt kwam, werd 80% van de zaden die boeren gebruiken door henzelf geoogst. De andere 20% kwam van zaadbanken van de overheid. Nu, onder de regels van privatisering, zijn de overheidszaadbanken volledig van de kaart geveegd. Natuurlijk zijn zaden een gemeenschappelijk goed en publiek domein,  zodat zaden in de handen dienen te blijven  van boeren gemeenschappen en de instituten die het publieke domein vertegenwoordigen.

De overheid zou ook een moratorium moeten afkondigen over Genetisch gemanipuleerde zaden, zoals inderdaad het katoen van Monsanto, het Bt-katoen. Totdat onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de prestaties van deze zaden minimaal overeenkomen met de zaden die door de kleine boeren worden gebruikt. De overheid zou ook organische landbouw dienen te ondersteunen, omdat vanuit het perspectief van de boeren, dit de enige manier weer is om uit de schulden- en zelfmoordvalkuil te komen.

Op internationaal niveau zou de wereldgemeenschap het gemeenschappelijke belang van zaden dienen te erkennen en tegelijkertijd een beweging dienen te starten die patent en monopolies op zaden tegengaat.”

En iedereen kan onze campagne steunen! Navdanya’s Seeds of Hope Campaign.

Het Engelstalige artikel dat Shiva heeft geschreven is .pdf beschikbaar. HIER

Hier een eerder artikel over de wijze waarop de VS-regering de GM-landbouw bij Irakeze boeren door de strot heeft geduwd.. HIER

x

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

x

Moge deze van Gandhi ons in dit kader moed geven, en vooral de mensen in India, die lijden onder deze doctrine!

x

‘When I despair,

I remember that all through history
the way of thruth and love has always won.

There have been murderers and tyrant,
and for a time they can seem invincible.

But in the end they always fail.

Think of this always!’

(vertaling)

Als ik wanhopig ben,

Dan bedenk ik, dat door de hele geschiedenis,
de weg van Liefde en Waarheid, altijd gewonnen heeft.

Er zijn moordenaars en tirannen geweest,
en het lijkt een tijdje alsof ze onoverwinnelijk zijn.

Maar uiteindelijk falen zij allemaal.

Denk daar altijd aan!

Mahatma Gandhi.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.