Advertentie

Ad Broere uit Burgerinitiatief ‘Ons Geld’..


loesje zelfde geld

x

x

Ad Broere uit Burgerinitiatief ‘Ons Geld’..

2015 WantToKnow.nl/.be

x

drs. Ad Broere hier bij TROS-Radar.. Bij de Tweede Kamer is zijn geluid kennelijk nog onopgemerkt gebleven..!
drs. Ad Broere hier bij TROS-Radar.. Bij de Tweede Kamer is zijn visie op met name de verwoestende renteheffingen kennelijk nog onopgemerkt gebleven..!

Stichting Ons Geld heeft een nieuwsbrief rondgestuurd, waarin staat: ‘Ad Broere heeft er voor gekozen niet deel te nemen aan het rondetafelgesprek van 14 oktober. Wij respecteren Ad zijn beslissing en danken hem voor zijn kennis, passie en inzet’.

Maar wat is nu de réden van afzeggen, die Stichting Ons Geld niet vermeldt.. En dat terwijl ze nu zo dicht bij het vuur komen, wanneer op 14 oktober a.s. in de Tweede Kamer het langverwachte gesprek plaats vindt..? Waarom wordt er geen inhoudelijke melding gemaakt van de motivatie van Ad om uit deze samenwerking te stappen..? Hier daarom het héle verhaal, dat volledig en naadloos aansluit op eerder gepubliceerde artikelen van Ad (o.a. HIER en HIER)..! Ad Broere voegt op zijn Facebookpagina de volgende motivatie toe aan zijn besluit:

“Ik ben een van de eerste initiatiefnemers van het Burgerinitiatief Ons Geld. In november 2014 ben ik met de cast van ‘De Verleiders’ en ‘Stichting Ons Geld’ gestart met het initiatief, waarbij mijn inzet vooral het rentevrij maken van de economie was. Het initiatief kreeg 115.000 handtekeningen en wordt behandeld in het parlement. Hoewel ik veel waardering heb voor de visie en de aanpak van mijn mede-initiatiefnemers, zie ik té weinig terug van mijn uitgangspunten in de tekst die nu is voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Ik begrijp heel goed dat politiek zich niet goed verhoudt tot een radicaal standpunt. Ik heb echter besloten dat mijn loyaliteit naar de mede initiatiefnemers niet zo ver kan en mag gaan dat ik mijn eigen visie daarvoor opoffer. Ik ben vrijspreker, ongebonden en wil dat blijven! Daarom heb ik het besluit genomen om mijzelf terug te trekken uit het initiatief. Op 14 september stuurde ik daarop de mede-initiatiefnemers de volgende tekst:

De leden van het samenwerkingsverband 'Ons Geld' tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer in juli 2015, waar de handtekeningen werden aangeboden.
De leden van het samenwerkingsverband ‘Ons Geld’ tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer in april 2015, waar de ca. 115.000 handtekeningen werden aangeboden.

‘Ik heb het besluit genomen om per direct te stoppen met mijn deelname aan het Burgerinitiatief Ons Geld. Hiervoor heb ik meerdere redenen. De belangrijkste is dat ik niet geneigd ben tot een compromis met betrekking tot dit geldstelsel. Zolang verreweg het grootste deel van het geld door schuld ontstaat en zolang voor die schuld geld moet worden betaald, is het een mathematische zekerheid dat crisissen bij herhaling zullen optreden en dat de welvaart zeer ongelijk verdeeld zal blijven.

[bookshop url=”http://bookshop.wanttoknow.nl/economie/geld-komt-uit-het-niets.html” align=”alignright”]Wat mij betreft staat daarom een rentevrije economie centraal en een verdienmodel van banken dat is gebaseerd op de toegevoegde waarde van de dienstverlening en niet op de hoeveelheid uitgeleend geld. Vanzelfsprekend heb ik er begrip voor dat radicale besluiten politiek onhaalbaar zijn en dat het een kwestie van manoeuvreren is om zoveel mogelijk te bereiken van wat je voor ogen hebt. Dat is echter niet ‘my cup of tea’. ‘ In de discussie over de onderwerpen geldschepping en rente gaat het om buigen of barsten en daarin is geen compromis mogelijk.

Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat ik ‘Stichting Ons Geld’ en ‘De Verleiders’ veel succes wens bij het rondetafelgesprek dat op 14 oktober in het gebouw van de Tweede Kamer wordt georganiseerd door de ‘Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer’.”

Ad Broere, september 2015

In een persoonlijk gesprek met Ad, gaf hij nog aan, dat óók vanuit de planning van de Tweede Kamergesprekken over ‘Geld’ nauwelijks aanleiding is tot optimisme om het ‘rentemonster’ te belichten en bespreken. De initiatiefnemers krijgen een half uur om het initiatief toe te lichten. Daarna komen vertegenwoordigers van banken en wetenschap aan het woord. De planning ziet er op 14 oktober als volgt uit:

Blok 1 (10.00 – 10.30) Gesprek met een delegatie van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Ons Geld (https://burgerinitiatiefonsgeld.nu/) bestaande uit:

 • Edgar Wortmann (jurist)
 • Martijn Jeroen van der Linden (econoom en promotieonderzoeker TU Delft)
 • George van Houts (acteur en scriptschrijver)
 • Luuk de Waal Malefijt (voorzitter Stichting Ons Geld)

Blok 2. (10.40 – 12.10 uur)

 • Jan Marc Berk (De Nederlandsche Bank)
 • Teunis Brosens (ING)
 • Klaas van Egmond (Universiteit van Utrecht en kroonlid van de SER)
 • Dirk Bezemer (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Reinier Pollmann (Autoriteit Financiële Markten)

Van dit laatste rondetafelgesprek wordt geen verslag gemaakt! De onderwerpen zijn ook al voorgekookt. Wat betreft het doel van het rondetafelgesprek, worden daarin de volgende vragen voorgelegd:

 • Hoe kan ons geldstelsel het best worden ingericht?
 • Hoe houden we daar controle op?
 • In wiens handen moet de geldcreatie worden gelegd?

Met het rondetafelgesprek wordt aangesloten op het burgerinitiatief, het doel van het rondetafelgesprek is dan ook beter inzicht te krijgen in de antwoorden op deze vragen en daarmee het debat over het geldstelsel te voeden. Kortom: GEEN WOORD OVER RENTE.. Dit gegeven én de zeer beperkte tijd en het feit dat ook mijn mede-initiatiefnemers het renteaspect van minder belang vinden, hebben mij mijn besluit doen nemen. 

* * *

Tot slot een alinea uit de petitie/handtekeningenactie, door 115.000 burgers ondertekend:

3d human character that push a big percent symbol

Commerciële exploitatie van de geldomloop zorgt voor een continue geldstroom van ‘de armen’ (geldleners voor levensbehoeften) naar vermogenden. Dit vanwege de rente. Traditioneel wordt renterekening gerechtvaardigd geacht daar uitgeleend geld door de uitlener niet meer voor iets anders kan worden gebruikt. Voor banken gaat deze rechtvaardiging echter niet op. Banken creëren het girale geld zelf naar gelang de vraag. Kredietverlening aan de één gaat slechts in geringe mate ten koste van kredietverlening aan een ander.

Bijgevolg is renterekening door banken niet te rechtvaardigen met de traditionele argumentatie. Andere argumenten zoals kosten- en risicovergoeding overtuigen evenmin. Betreffende kosten en risico’s lopen niet evenredig op met de looptijd van het bankkrediet. Een gepaste kosten- en risicovergoedig zou kunnen volstaan.

Renterekening door het bankwezen is dan ook op te vatten als een belasting van de girale geldomloop. Deze belasting achten wij economisch en maatschappelijk ongewenst. Wij achten hem ook onterecht daar een wettelijke basis ervoor ontbreekt en niet is voorzien in afroming van het profijt ten gunste van het Rijk c.q. het algemeen belang.

playing banking

65 gedachten over “Ad Broere uit Burgerinitiatief ‘Ons Geld’..

 1. Ad Broere maakt inhoudelijke een hele duidelijke melding van zijn motivatie om uit deze samenwerking te stappen, namelijk hij wil geen compromissen sluiten met betrekking tot dit geldstelsel. Ook ziet hij zijn eigen visie niet terug in de tekst die nu is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Veel duidelijker kan het niet.

  Ik geef Ad Broere helemaal gelijk, dat hij stopt zijn energie te steken in halfhartige mensen die steeds maar weer compromissen sluiten met de politieke mafia. De visie die Ad Broers heeft is niet radikaal, maar is gewortelt in inzicht, waarheid en moed. Waarom willen mensen steeds weer compromissen sluiten met idioten.

  1. Inderdaad, geldcreatie is één van de taken van de Centrale Bank. Dat is iets dat ik lang geleden op de middelbare school heb geleerd.

  2. Jets
   dat gaat alleen op als die centrale bank een bank van de staat is , niet als die net als nu het geval een private onderneming is

  3. Jets
   Hoe kan de nederlandse staat een begrotingstekort hebben als het zelf zijn geld drukt? Waarom is het lenen van gelden dan nodig?En ik ben misschien ouder dan jou maar ik heb geleerd dat geld gedrukt en gemaakt werd door de staat!( spellingcontrole is bliss)

 2. Opnieuw staat de burger in zijn hemd?

  wat nu te denken van de overige initiatiefnemers van “Ons geld”???
  Vreemd al, dat zij bij Matthijs van N (tv programma DWDD) en in Tros Radar op de buis kwamen! Dat gaf meten al een flinke twijfel.

  Zijn de initiatiefnemers ook allen niet immers goed (/veel)verdieners?
  Hebben deze mensen inmiddels niet al hun geloofwaardigheid verloren? Hebben wij opnieuw onze “stemmen” aan hen verkwanseld?

 3. Ik hoop, dat de heren van het burgerinitiatief dan het fatsoen hebben om aan hun achterban uit te leggen, waarom juist zo’n belangrijk onderwerp als (onterechte) rente van de agenda verdwenen is.

  Als er al een verandering komt, wordt het dus een verandering van niets.
  Maar de initiatiefnemers zijn er wél in geslaagd om hun naam op de kaart te krijgen.
  Misschien was het ze daarom juist wel te doen…

 4. Commerciele exploitatie van de geldstroom zorgt voor een contineu geldstroom van de armen (geld leners voor levensbehoeften) naar vermogenden.
  En dat is nu precies wat regeringen ondersteunen omdat de bevolking als onderdanen wordt beschouwd wat inhoud dat regeringen zich als legitieme leiders zien die alleen maar de rijken bevoordelen ten koste van degene die echt hun geld verdient hebben uit arbeid en dergelijke.
  Dagelijks komen mensen in schuld terecht buiten hun schuld om omdat de leiders ervoor zorgen dat hun geld naar vermogenden gaat die dat dan ook nog durven te gebruiken om oorlogen mee te betalen inplaats van mensen te helpen (denk aan de aanschaf van de JSF)terwijl onze opa,s en oma,s de zorg niet krijgen waar zij wel RECHT op hebben en ook de zorgverlening wordt steeds slechter door de zogenaamde bezuinigingen wat geen bezuinigingen zijn maar pure diefstal.
  Waarom moet Jan met de pet zwaar lijden onder belastingdruk terwijl dezelfde regering de banken en multinationals miljarden aan belastingvoordeel en subsidies geeft laat hen ook maar een flinke duit in het zakje doen inplaats van alleen maar te nemen.

  1. @arnold: Dit zul je ongetwijfeld weten…
   Tijdens de crisis van 2008 hebben we kunnen zien wie de macht hebben in Nederland en in de westerse wereld: o.a. de banken! Er werd ons beterschap beloofd. De klant moest weer koning worden. De exorbitante salarissen en bonussen moesten worden aangepakt. 7 Jaar later is de klant nog steeds slaaf, de bonussen zijn iets verlaagd, maar de salarissen zijn overeenkomstig verhoogd. Tijd voor een nieuwe crisis. En wel die van complete instorting van het huidige systeem.

  2. Hallo arnold
   Er mag een hele mentale gedachtengang omwenteling plaats vinden. Volengs mijn idee. De hierboven genoemde personen gaan vanuit HET systeem wat nu heerst En van daar uit het veranderen. Dan win je het niet. ONZE eigen mentaliteit mag veranderen qua gedachten gang van bezit.Beursganger denken het meest,helaas. En dat is niet terecht. Niets is van ons, en ons is van ons zelf, en alles is ervaring. En wat daarna weet ik niet
   Gegroet line

  3. Er is een tijd terug ophef geweest over pensioenfondsen die belegden in oorlogstuig(cluster bommen ed)dat vonden wij niet goed.
   Waarom betalen wij dan wel belasting waar de overheid hetzelfde mee doet?
   Waarom accepteren wij een regering die de belastingdienst inzet om ons te beroven?
   Deze belastingdienst wordt betaald van uw en mijn belastinggeld zodat ze door kunnen gaan met u en mij te beroven hoe logisch is dat?
   Belastingdienst is helemaal geen dienst omdat ze mij geen dienst bewijzen maar eerder het tegendeel.(hoe kan je dienen als je geld steelt)?
   Een bijdrage leveren is goed om sociale voorzieningen te bekostigen waar iedereen mee geholpen wordt.
   Maar 56% loonbelasting is geen bijdrage meer,maar diefstal en daar komt ook nog bij dat u op goederen die u koopt vaak ook nog tot 21% belasting moet betalen terwijl u al belasting hebt betaald,kortom u levert gemiddeld zo,n 70% van uw inkomen in wat neer komt op 70 van de 100 uur arbeid verrichten alleen voor de staat.

  4. Danny.
   Je hebt het over 2008,maar was het niet zo dat geld wat voor de Grieken bedoeld was naar Nederlandse,Franse en Duitse banken is gegaan?
   Dit is angstvallig stil gehouden omdat nogmaals de hulp van het publiek inroepen tot problemen zou leiden.
   Hoe is het mogelijk dat wanneer de banken winst maken de burger daar nooit wat van ziet,maar als ze zogenaamd een tekort hebben zijn wij met z,n allen wel goed om het probleem op te lossen?
   Waarom moet een staatsbank als ABN naar de beurs met alle risico,s die daar bij horen/komen?
   En waarom worden alle staatsbedrijven geprivatiseerd waardoor de staat minder inkomen voor zichzelf creeerd omdat de winst dan naar particulieren gaat?
   Het gemene is wel dat de staat 1% aandeel houder blijft zodat ze altijd in geval van verlies de belastingbetaler kunnen laten betalen.
   Vertrouwen hebben in de regering is u laten beroven met uw eigen toestemming.

  5. Omdat de meesten onder ons het nog altijd goed genoeg hebben om ons stil te houden.
   Er zijn maar een paar mensen nodig om de kampen zodanig te verdelen, dat niet in opstand geloofd wordt.
   Geef het volk brood en spelen en je hebt er geen last van.
   De mind control doet in Nederland perfect zijn werk.

  6. n.a.v. Arnold 4.3,

   Eerlijker zou zijn de mens de vrije keuze te laten waaraan deze contributie wenst te betalen.
   Wil je niet bijdrage aan sociale verzekeringen? Prima, maar dan ook geen profijt ervan als je je werk kwijt bent.
   Geen deelname aan een ziekenfonds(what’s in a word?), dan ook geen hulp als je je poot breekt.
   Ik denk dat in een dergelijk systeem het snel afgelopen was met ‘defensie'(thans offensie)en /of met andere kwalijke zaken die thans ons levensmilieu de nek omdraaien.
   Indeed, wij worden verplicht het monster te voeden wat ons opvreet.
   Het is allemaal een kwestie van je eigen verantwoordelijkheid nemen, vanuit de vrijheid die dat oplevert.
   En dat begint bij jezelf en bij niemand anders.
   Zolang men blijft denken dat een ander verantwoordelijk is voor jouw leven zal het ingewikkeld blijven om te worden wie je bent……

   Stay Human.

 5. Helass zijn er nog te weinig mensen die net als Ad Broere staan voor een rechtvaardige samenleving. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle politici die functioneren in een maatschappij die geheel ten dienste staat van het geld, dus van de industrie, maar vooral van de banken.
  Onder de huidige omstandigheden heeft het geen enkele zin om volksvertegenwoordigers te kiezen, want ze kunnen ons toch niet vertegenwoordigen, zelfs als ze het al zouden willen.

 6. Money, money, money. Root of all Evil… Of zou het inderdaad eerder om rente, en rente over rente (woekerrente) moeten gaan, wat uitgebaannen zou moeten worden!?

  Over TV-dialogen gesproken, hier zijn er nog een drietal van inmiddels een paar jaar terug al weer, waaronder ook een juist over die nieuwe en menselijke economie (o.a. met Ad Broere), zie hier:

  http://www.healingsoundmovement.com/news/144/hsm-tv-dialogen-waarheid-over-vaccinaties-em-straling-en-nieuw-geldsysteem-en-economie.html

  1. Ik herinner me trouwens nog goed een gezamenlijk gesprek in onze vorige Centrum Zonnewijzer locatie vorig jaar Ad Broere (ik zal de inhoud even achterwege laten, maar daar speelde toen ook al het een en ander, dus in die zin komt je beslissing denk ik niet koud uit de lucht vallen…

  2. wat is de mogelijke verklaring menselijkerwijs niet te verklaren, dat compleet zomaar de andere kant opwaaien nu zomaar plotseling ineens; gewetenloze reptieldebielen met koud blauw koperhoudend bloed zonder geheugen?! misschien moeten de heren (mk-ultra infiltranten?) 180 graden draaiende toneelspelers deze docu nog maar eens bekijken, ga dat zelf wel doen nu namelijk, hoe zat het ook al weer in historisch internationaal perspectief bezien; er is in de geschiedenis vele malen gestreden en gevochten namelijk, om het huidige wanstaltige babylonische exponentiële monetaire monopolie stofzuiger naar boven alles is voor Bassie for the 1% boom bust bubble papal pauselijke papieren perkamenten babybloodbull debt is money and blood is money gamble trickster racketeer ponzi scheme gebakken lucht gok Sssssysteem in satanische private piraten handen tegen te houden…

   https://en.wikipedia.org/wiki/Racket_%28crime%29

   The Money Masters
   https://www.youtube.com/watch?v=51CvlMEtf1A

 7. en alweer een duidelijk voorbeeld dat je zaken niet kunt veranderen door deel te nemen aan een systeem dat tot in de basis door en door corrupt en verrot is. Hulde voor ad omdat hij standvastig in zijn princiepe blijft.

  1. Het enige dat het volk als oplossing heeft (tenminste als het grootste deel ‘wakker’ is), zijn de hooivorken!

  2. @ Paul:
   Het grootste deel is dus niet wakker.
   Soms word ik ’s nachts wakker, omdat ik me schor stond te roepen in de woestijn.
   “stond”.
   Sinds Wonderland slaap ik een stuk beter.
   Geen gesleur meer aan het dode paard (oftewel, de meer dan 7 miljoen slapende volwassen staatsburgers).
   Voor mij geen hooivorken, maar zoetgevooisde stemvorken in Wonderland.
   Zalig!!!

 8. Triest dat politiek en banken deze uitdaging niet aanneemt. Het getuigt van weinig zelfvertrouwen en zelfrespect om steeds maar door te gaan met het tooien met andermans veren (levensenergie). Blijkbaat is er nog wat werk te doen voor ieder bij zijn eigen energie kan komen.

 9. Respect Ad Broere, zo doe je dat!!
  Wat je niet wilt, daar geef je ook geen energie aan. Wat er nu overblijft zal geen hout snijden, en de wereld niet beter maken.
  Voor de rest van de groep, shame on you.

  1. Waarom zo negatief over de groep. Ze hebben wel hun nek uitgestoken, een initiatief gestart en het stelsel grootschalig op de kaart gezet. Velen hebben er kennis van kunnen nemen. Ook als ze niet voor 100 % slagen in hun opzet hebben ze toch mi een bijdrage aan de ontwikkeling van het collectief bewustzijn geleverd.

   Verdeeldheid en/of negative energie voedt de cabal (elite) en vertraagd het veranderingsproces.

  2. Jopiek, het collectieve bewustzijn was er al, vooral bij de mensen die hebben getekend…wat denk je wat er nu verder gaat gebeuren?
   De groep heeft dus niet Ad Broere’s visie gewaardeerd maar gewoon uit lafheid of onwetendheid of political correctness? niet voor de echte oorzaak (rente) van veel ellende gekozen. Zo zie ik dat.
   Het siert je dat je een middenweg probeert te bewandelen van alles is goed ook is het eigenlijk niet goed…of zoiets 😉

  3. Zoals je hierboven in het artikel kunt zien, is er in de petitie ruimte in geruimd voor het fenomeen rente. Op niet mis te verstane wijze zelfs. Waarom de andere initiatiefnemers dan het rente-monster willen veronachtzamen, kan imo alleen door gebrek aan kennis en dus kort-zichtigheid..! Met alle respect hadden ze Ad voorzitter van deze club moeten maken. Een econoom op die post geeft meer invloed dan een toneelspeler, die imo nu al dun door de broek loopt, over wat hij moet gaan zeggen op 14 oktober..!

 10. Ik ben blij dat het burgerinitiatief Ons Geld de zaak aan blijft kaarten en door gaat. Heel veel succes voor de Stichting Ons Geld’ en ‘De Verleiders’. Ook Ad Broere respecteer ik. Zijn standpunt aangaande rente is ook precair lijkt mij. Ik hoop dat het proces stand houdt.

 11. Laat me hier iets verduidelijken.

  Het burgerinitiatief is ingediend op 21 April. Toen is ook het visiedocument ingediend. In dat document wordt een onderdeel van het rente-verhaal aangekaart. Dit namelijk:

  “Commerciële exploitatie van de geldomloop zorgt voor een continue geldstroom van ‘de armen’ (geldleners voor levensbehoeften) naar vermogenden. Dit vanwege de rente. Traditioneel wordt renterekening gerechtvaardigd geacht daar uitgeleend geld door de uitlener niet meer voor iets anders kan worden gebruikt. Voor banken gaat deze rechtvaardiging echter niet op. Banken creëren het girale geld zelf naar gelang de vraag. Kredietverlening aan de één gaat slechts in geringe mate ten koste van kredietverlening aan een ander.

  Bijgevolg is renterekening door banken niet te rechtvaardigen met de traditionele argumentatie. Andere argumenten zoals kosten- en risicovergoeding overtuigen evenmin. Betreffende kosten en risico’s lopen niet evenredig op met de looptijd van het bankkrediet. Een gepaste kosten- en risicovergoedig zou kunnen volstaan.

  Renterekening door het bankwezen is dan ook op te vatten als een belasting van de girale geldomloop. Deze belasting achten wij economisch en maatschappelijk ongewenst. Wij achten hem ook onterecht daar een wettelijke basis ervoor ontbreekt en niet is voorzien in afroming van het profijt ten gunste van het Rijk c.q. het algemeen belang.”

  Ad Broere was het eens met dit document. Bewijs heb ik in mijn email. Wij hebben niet “onze steun ingetrokken voor het rente-aspect”. Het klinkt in dit artikel alsof we Ad de mond zouden snoeren, of alsof wij expliciet stellen dat we het niet over rente zouden willen hebben. Onzin. Wij staan voor wat in het document staat. Als Ad het daar niet mee eens is, waarom heeft hij dan ZES maanden gewacht voordat hij uit de coalitie vertrok? Alle andere initiatiefnemers zijn hier verbaasd over geweest, zeker gezien Ad aankondigde te vertrekken, nog vóór onze gezamenlijke voorbereidende vergadering van 5 oktober.

  Sterker nog, zoals je hier kan lezen in de uitnodiging van de commissie: http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8c1b6f86-98bd-4457-a9a5-3ab332b1b9b3&title=Uitnodiging%20rondetafelgesprek%20Geldstelsel.pdf wordt er van iedere deelnemer gevraagd een Position Paper te schrijven. Een kort betoog over de persoonlijke visie van de deelnemer. Hier had Ad alles kwijt gekund over rente; zoveel hij had gewild. De kamer had het dan op basis daarvan er met hem over kunnen hebben.

  Tot slot: Ad Broere en Ons Geld verschillen slechts op één punt betreffende het renteverhaal. Wij (Ons Geld) stellen dat:
  – geld gecreëerd moet worden onder een tak van de Staat (4e macht)
  – dat dit geld zonder schuld en zonder RENTE dient te ontstaan en initieel in omloop gebracht dient te worden

  Ad Broere stelt het bovenstaande en voegt daar aan toe:
  – dat commerciële banken het schuld- en rentevrije staatsgeld vervolgens niet tegen rente zouden mogen uitlenen aan klanten

  Het enige verschil is dus dat wij (Ons Geld) na de herinrichting staan voor een vrije markt betreft het uitlenen van geld. Partijen zijn vrij dat te doen tegen welke condities zij dat zouden willen. Ad Broere stelt dat na de hervorming het banken ook verplicht zou moeten zijn geen rente te mogen vragen. Dat wij hier niet voor pleiten (maar het niet afvallig zijn) betekent niet dat we het er niet mee eens zouden zijn uit principe. Rente is een herverdelende kracht. Er is een reden dat het van oudsher verboden was. De reden voor ons om hier (nog) geen punt van te maken is puur uit pragmatisch oogpunt.

  We achten het onderwerp “rente verbieden bij gelduitlening” nóg radicaler dan het onderwerp “wie moet het geld creëren en tegen welke condities”. In onzer ogen kan dit debat dan ook pas plaatsvinden ná de hervorming over de verantwoorelijkheid wie het geld in eerste instantie zou moeten creëren.

  – Luuk de Waal Malefijt, oprichter Stichting Ons Geld

  1. Ik kan,mag en ga niet voor Ad Broere praten maar zou een reactie van Ad Broere wel waarderen.
   Als ik reageer vanuit mijzelf dan vind ik het vreemd dat de commissie op voorhand al een kort betoog over de persoonlijke visie van de deelnemer vraagt.
   Als Ad Broere of wie dan ook op voorhand hun visie bekend maken geef je de commissie op voorhand de mogelijkheid om ontwijkende antwoorden te formuleren en dat lijkt mij niet nodig.
   Als de commissie eerlijk en oprecht is kunnen zij gewoon afwachten welke vraagstukken er voorgelegd gaan worden en op het moment dat dit in de kamer aan de orde komt kunnen zij daar dan gewoon op antwoorden.

  2. Het enige verschil Luuk, maar wel het meest cruciale. Wat mij betreft staat rente centraal in de discussie. Het klopt dat ik mij akkoord heb verklaard met de initiatieftekst omdat die de grootste gemene deler is van de verschillende visies van de initiatiefnemers. Vanaf de start van het initiatief heb ik echter duidelijk gemaakt dat rentevrij maken van leningen en kredieten mijn uitgangspunt is.
   Uit jouw tekst wordt eens te meer duidelijk dat de visie van Ons Geld leidend is geworden: “We achten het onderwerp rente verbieden bij gelduitlening” nóg radicaler dan het onderwerp wie moet het geld creëren en tegen welke condities. In onzer ogen kan dit debat dan ook pas plaatsvinden ná de hervorming over de verantwoordelijkheid wie het geld in eerste instantie zou moeten creëren” Duidelijker kun je het niet uitdrukken. Ons Geld is richtgevend in de discussie. Ik heb het overigens NIET over het VERBIEDEN van rente. Dit is wat mij betreft tekenend voor het ontbreken van duidelijkheid bij in elk geval jou over wat ik voorsta.
   Dit is voor mij de belangrijkste aanleiding om me terug te trekken.
   De position papers waarover jij schrijft en waarin ik mijn persoonlijke visie had kunnen weergeven, is niet gevraagd door de commissie; in de uitnodiging staat: “Tevens is het gebruikelijk om aan de genodigden vooraf een position paper te vragen waarin zij reeds kort hun opinie uiteenzetten. Echter in uw geval ligt er natuurlijk al een burgerinitiatief.”
   Verder is het duidelijk dat er in het halve uur dat de initiatiefnemers wordt gegeven NIET over rente zal worden gesproken.

  3. Er is echter meer Luuk en ik heb je uitgenodigd om daarop in een persoonlijk gesprek in te gaan.

  4. Luuk/Ad
   Daar Luuk op een site waar iedereen op kan/mag reageren een uitleg heeft geschreven heb ik gereageerd en geschreven dat ik een reactie van Ad wel zou kunnen waarderen omdat iedereen die deze site bezoekt anders het verhaal maar van een kant te lezen krijgt terwijl elke medaille twee kanten heeft en daarover ben ik de mening toegedaan dat dat niet de bedoeling kan zijn.
   Verder lijkt me dit een onderling meningsverschil en vind ik het niet gepast om dit in het openbaar uit te vechten.
   Daarom lijkt de oplossing meer te liggen in het aanvaarden van de uitgestoken hand van Ad om in een persoonlijk gesprek de oplossing proberen te vinden.
   Maar laat aub de mensen die hun handtekening hebben gezet niet om een verschil van mening in de kou staan.
   Ik weet niet of het verstandig is deze reactie te plaatsen want wie ben ik,maar dit is wel mijn mening.

  5. Niet verstandig, Arnold.
   Ik ben blij met de toelichtingen, vooral met die van Ad Broere.

  6. gelezen en enigszins wel begrepen geloof ik, ik begrijp dat Luuk en Ad niet geheel goed afgestemd zijn momenteel, al enige tijd sinds vorig jaar al, of Ad gewoon wel komen opdagen bij die plenaire politieke overleg vergadering …. en het onverwacht ongevraagd tegen ‘de regels’ in juist wel over Rente gaan hebben!

   Putin Obama Luuk Ad of weet ik wie of Wat, graag wil ik ze tegelijk allen horen Monika.

  7. Monika.
   Waarom vind jij mijn schrijven in punt 11.5 niet verstandig misschien kan ik nog wat leren.
   Mijn mening is nog steeds dat in het openbaar geschillen uitvechten alleen maar beide personen schade berokkend en hun geloofwaardigheid aantast.

  8. Beste Ad, Luuk en andere lezers, ik heb een beetje een dubbel gevoel bij de stand van zaken… Aan de ene kant geef ik Ad groot gelijk, aangezien rente en woekerrente misschien wel aan de basis (naast dat geld uit het niets komt) staat van veel problemen die we nu steeds meer beginnen in te zien gezamenlijk. Aan de andere kant denk ik dat alle partijen er bij gebaat zouden zijn geweest dat dit een enorm succes was geweest, gezamenlijk… Want waar de ‘elite’ juist doelbewust via ‘schock and awe’ diverse’false flags’ inzet om ‘Problem/Reaction/Solution’ scenario’s te implementeren wereldwijd (en zo de boel te destabiliseren, ontregelen en verdeel en heers tactieken te ontvouwen… zo gebeurt het nu misschien ook dat een fantastisch initiatief nu ene andere wending krijgt…

   Dit neemt niet weg dat dingen zijn zoals ze zijn en soms ook zo dienen te zijn misschien, naast het feit dat een beslissing die er mag zijn geen bestaansrecht zou hebben binnen deze dynamiek. Sterker nog: soms zijn diverse ‘eilandjes’ met verschillende deels overlappende intenties nog krachtiger dan een ‘verenigd’ veld vol potentiële disbalans en daakracht!

   Mensen die ons kennen weten dat we Ad Broere al jaren geleden 2 keer hebben geïnterviewd en ook een complete Tv-dialoog hebben georganiseerd en geproduceerd over ‘Nieuwe en Menselijke Economie’ (nota bene met Ad Broere en iemand van OnsGeld.nu destijds…). Ook heb ik de producent van ‘De verleiders’ benaderd, maar niets vernomen.

   Het lijkt mij nu juist zinvol om misschien een nieuwe TV-dialoog te organiseren in ons Centrum Zonnewijzer (we gaan daar weer beginnen met nieuwe Tv-dialogen na 10 eerdere edities), waar publiek GRATIS (met rente) naar toe kan komen. Met alle partijen rond de tafel en een open dialoog omdat het onderwerp ons dient te dienen, niet te verdelen…Want hier komt het verhaal van een kant, als reactie op ene verhaal van de andere kant. Daar waar inhoudelijk gereageerd wordt, wordt geantwoord maar ook verzocht om (sommige) zaken verder persoonlijk te bespreken (maar wel nadat hier de zaken wel in de openheid zijn gegooid samen). Dit geeft mogelijk verwarring, daar waar hier juist ene delicate transparantie nodig is denk ik. Als we samen het in hoofdlijnen wel eens zijn, is het dan niet goed om elkaar te versterken en bekrachtigen waar we het al eens zijn en om verbinding te zoeken daar waar de verschillen liggen? Zodat wij zelf in ieder geval niet onderdeel worden van het ‘verdeel en heers’ spel waar dit initiatief juist op gericht was om tegen te gaan!?

   Mijn voorstel ligt er, wij regelen de organisatie en productie (graag wel samen qua inhoud) en zaal en zorgen voor alle techniek, editing en montage. Want samen kunnen we het voor elkaar krijgen, een verdeelde ‘we are the 99 percent’ gaat alleen maar mee in de geënsceneerde plannen van de elite, die dan het laatst lacht… Uiteindelijk zijn we allen de honderd procent, toch?

  9. Arnold,
   “Ik kan,mag en ga niet voor Ad Broere praten maar zou een reactie van Ad Broere wel waarderen…”
   Nou…Ad Broere reageert, en dan is het voor meneer Arnold weer niet goed? Of moet meneer Broere dan dat schrijven wat jij wilt lezen..of hoe moet ik je verontwaardiging begrijpen?

   Uiteindelijk vraag je je zelf af of het wel verstandig is…
   “Ik weet niet of het verstandig is deze reactie te plaatsen want wie ben ik,maar dit is wel mijn mening.”
   Nou daarop heb ik gereageerd.
   Misschien is het soms verstandig zijn eigen mening niet te snel te ventileren en het politiepetje niet meteen op te zetten. Een beetje ruimte…is mijn bescheiden mening 🙂

  10. monika.
   Dat iemand een reactie heeft geplaatst wat uitleg geeft waarom iemand zich heeft teruggetrokken vind ik op zich wel netjes,maar dan moet het wel van die persoon zelf komen.
   Omdat het hier niet om de persoon zelf ging ben ik nog steeds van mening dat men dan het verhaal maar van een kant te lezen krijgt en de reden waarom iemand zich terugtrekt kan dan ook om een andere reden zijn dan beschreven wordt juist daarom heb ik geschreven dat ik een reactie van de persoon waar het over gaat wel kan waarderen zodat je een compleet beeld krijgt.
   Wat betreft die politiepet die ik volgens jou zou opzetten,jij doet hetzelfde namelijk jij schrijft ook dat mijn schrijven niet verstandig is (met andere woorden dat had je niet moeten doen).
   Mijn motivatie om wat ik schreef wel te plaatsen was om te voorkomen dat er schade aan beide personen zou ontstaan of ben jij van mening dat waar het hier om gaat wel in de openbaarheid uitgevochten mag worden?

  11. @ Luuk: als je/jullie met 115.000 handtekeningen (= mailadressen) niet voor de volle winst gaan, moet gevreesd worden voor een nachtkaars.
   De agenda van de commissie spreekt al boekdelen: een half uur voor de 4 initiatiefnemers tegenover anderhalf uur voor de 5 probleemveroorzakers.

   Een Position-Paper op voorhand kan ik niet anders als een aanfluiting beschouwen.
   Derhalve zou ik de eer aan mezelf houden en verzoeken (ook op dit late tijdstip) om een agendawijziging, die qua spreektijd meer recht doet aan de harde werkers, die het initiatief opgezet hebben. Op “straffe” van wegblijven door jullie; met een krachtig signaal via 115.000 ondertekenaars.

   Het gerezen uitgangsverschil tussen jullie en ad laat ik in het midden; voor beider standpunten is iets te zeggen. Wellicht was een dialoog vòòr het terugtrekken een optie geweest.

 12. Overigens heb ik op 22 juli mijn ‘position’ al toegelicht aan de leden van de vaste commissie:

  ‘We moeten het niet toestaan dat de overheid de geldkraan in handen krijgt. De Weimar republiek in Duitsland in de jaren ’20 van de vorige eeuw en Zimbabwe zijn afschrikwekkende voorbeelden van wat er gaat gebeuren als we de overheid z’n gang laten gaan. Enorme geldontwaarding, chaos en ellende zijn het gevolg.’
  Dit is een reactie van de banken op het Burgerinitiatief Ons Geld. Op 21 april 2015 werd het initiatief met 115.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 2 juli 2015 werd het initiatief ontvankelijk verklaard door de Tweede Kamer. De belangrijkste doelstelling van het initiatief is de scheiding van geldcreatie en gelddistributie. Geldcreatie moet een taak worden van een publiek instituut en gelddistributie blijft een taak van de financiële sector.

  De initiatiefnemers zijn van mening dat commerciële ondernemingen met een winstoogmerk geen geld mogen scheppen. Tot nu toe is dit wel zo. 95% van al het geld dat in omloop is, wordt door banken gecreëerd. Door schuld, dus op basis van het leningcontract dat de klanten van banken tekenen. En uit het niets, dus geld dat er niet was voordat het leningscontract werd getekend door de klant. Geld dat wordt gecreëerd door ondernemingen – want dat zijn banken- die het belang van de aandeelhouders boven dat van de samenleving als geheel plaatsen. Daarom moet geldschepping niet aan de banken worden overgelaten, maar moet het een taak worden van de overheid en moet geld worden gecreëerd op basis van maatschappelijke doelstellingen. Vanzelfsprekend is het niet gewenst dat deze publieke instelling wordt gestuurd door de politiek. Het moet worden bestuurd door mensen die daartoe in staat zijn.

  De financiële sector houdt de distributiefunctie. Dit betekent dat ondernemingen en particulieren lenen bij de bank. Die banken lenen echter op hun beurt geld bij het publieke instituut. En dat kan rentevrij. Waardoor banken ook rentevrij geld kunnen uitlenen. Bijvoorbeeld voor hypotheken. Nee, dit leidt er niet toe dat de huizenprijzen gaan stijgen en dat mensen hypotheken krijgen zonder daarvoor in aanmerking te komen. Dat heeft niets met rente te maken, maar wel met de kwaliteit van het werk dat banken behoren te doen. Het is namelijk de taak van banken om te beoordelen of de aanvrager van een lening wel of niet in aanmerking komt voor de lening en hoeveel de aanvrager kan lenen gelet op zijn inkomen. Dat is de dienstverlening die van banken wordt verwacht.

  Als ze die niet kunnen leveren omdat ze niets meer dan een grote computer zijn geworden, dan zullen er bedrijven ontstaan die dat wel kunnen. Zoiets heet marktwerking. Het inkomen van de banken of de bedrijven die zich gaan richten op gelddistributie is dan niet meer gebaseerd op rente, maar op de dienstverlening.”

 13. Beste Luuk,

  Helaas is het nu vlak voor de hoorzitting al tot een flink verschil van inzicht gekomen tussen het BI Ons Geld en Ad Broere. Daarmee hebben jullie een bekend en deskundig boegbeeld verloren om het BI verder te brengen.

  Als mede ondertekenaar van het Burger Initiatief voel ik me daardoor flink genomen.
  Vooral ook omdat Ad Broere er erg goede boeken, lezingen en documenten aan heeft gewijd.
  Voor mij was de deelname van Ad Broere en zijn heldere vewoording van de standpunten een reden om het Burger Initiatief te tekenen.

  Ook teleurstellend is dat de communicatie tussen jullie en Ad zo onprofessioneel verloopt.

  Waar kan ik mijn ondertekening aan het BI weer intrekken?

  Vr.grt,
  wilco

  1. Beste Wilco,

   Er is geen verschil van inzicht tussen Ons Geld en mij over de doelstelling van het initiatief. Beiden willen we een totale hervorming van het geldstelsel. Beiden willen we dat de overheid zijn verantwoordelijkheid voor het welzijn en de welvaart van alle burgers neemt zoals in de Grondwet artikel 20 staat beschreven. Dat kan alleen als de overheid geldschepping niet langer overlaat aan commerciële banken.

   Ook wil Ons Geld een rentevrije economie. Dit is echter niet de eerste prioriteit van Ons Geld. Wat mij betreft is een rentevrije economie uitgangspunt. Zolang we toestaan dat er geld met geld wordt verdiend, blijft het herverdelingsmechanisme in stand en zullen er in elke conjunctuurcyclus enkelen steeds rijker en de massa steeds armer worden. Daarom moet dit in mijn opinie allereerst worden aangepakt.

   Ons Geld onderkent dit herverdelingsmechanisme ook, maar wil eerst geldcreatie bij de overheid onderbrengen om vervolgens rente ter discussie brengen.

   Er is dus geen controverse, er is een verschil van visie op hoe het probleem aan te pakken.

   Mvg, Ad

  2. ‘Ons Geld’ wil geldcreatie bij de overheid onderbrengen maar, ik lees ook:
   ‘We moeten het niet toestaan dat de overheid de geldkraan in handen krijgt. De Weimar republiek in Duitsland in de jaren ’20 van de vorige eeuw en Zimbabwe zijn afschrikwekkende voorbeelden van wat er gaat gebeuren als we de overheid z’n gang laten gaan. Enorme geldontwaarding, chaos en ellende zijn het gevolg.’

   Waarschijnlijk heb ik iets gemist, want hier raak ik het spoor bijster.

  3. Ik reageer op ‘koekje’
   Die uitspraak ‘We moeten het niet toestaan dat de overheid de geldkraan in handen krijgt enz.’ is van de BANKEN en niet van Ons Geld.

  4. Beste Ad,

   Bedankt voor je nadere uitleg, waar voor jou de schoen wringt.

   Helaas is het binnen Ons Geld niet gelukt om jou binnenboord te houden.
   Dat is voor mij teleurstellend en ook niet goed voor verder brengen van het BI Ons Geld.

   Ik ga er dan ook van uit dat Luuk op je uitnodiging in gaat en jullie tot een werkbare oplsoosing komen. Het BI Ons Geld kan je deskundige inbreng en goede presentatie zeker niet missen.

   Hartelijke groet,
   Wiclo

 14. “Geef mij uw munt en uw wetten doen er niet(s) meer toe.” Dat is de positie vandaag in NL. De bank der banken heeft (en houdt stellig) zo’n massieve invloed op ALLE beslissers wereldwijd, dat OnsGeld of elke andere delegatie van de burger, nog slimmere bevoegdheden dan de bank der banken moet verwerven. Het lijkt me een klus, maar ik geef OnsGeld graag het krediet om hun missie te voltooien. Maar wees gewaarschuwd.

  1. Dat klinkt behoorlijk verstandig Suuz. Heb je bij die bank der banken gewerkt toevallig. Dan graag even de namen van de bevoegden aldaar. Dank.

 15. Het betekent niets om monetaire hervormingen voor te stellen die geen oplossing bieden tegen inflatie, deflatie, de dispositie van het ruilmiddel, en onomkeerbare vermenigvuldiging van gefalsificeerde schuld door onrechtmatige rente in terminale schuld.

  Er is maar één integrale oplossing voor [1] inflatie en deflatie, [2] systematische manipulatie van de kosten of waarde van geld en eigendommen en [3] permanent, onomkeerbare, en onontkoombare vermenigvuldiging van schuld in verhouding tot de noodzakelijke vitale geld circulatie.

  De enige reden waarom je deze oplossing niet ziet is omdat de zogenaamde vertegenwoordigers dezelfde mensen zijn die het meest toegewijd zijn aan onze exploitatie.

 16. Nou wat erg dit, kunnen jullie een geschil niet bespreken??? en dan tot een compromi komen .Ze lachen zich nu al weer slap aan de top als wij mensen met zo een mooi initiatief nu al weer verdeeld zijn wat moet het dan ooit worden?? hou het grote belang in het oog
  samenwerking word vereist geen verdeeldheid dat is precies de reden waarom er niets van de grond komt daar moet je niet aan toegeven kom op mannen aan de tafel en niet weglopen dat lost helemaal niets op,laat mij en vele anderen de moed niet verliezen.Ik schat jullie in als wijze krachtige mannen.,anders was dit nooit ontstaan ga ervoor!!!!in liefde

 17. Laten we gewoon een voorbeeld aan Ijsland nemen en direct het Zwitserse geldsysteem aannemen en invoeren in Nederland!
  Klaar…! Kunnen we gewoon opnieuw beginnen en schoonschip maken hier!
  Het huidige geldsysteem is OP, Corrupt en slecht!

 18. Beste Ad Broere, het is nog geen 14 oktober ! Met alle respect voor de legitieme redenen en de vrijheid om “eruit” te stappen en niet deel te nemen aan dat gesprek.
  Echter, velen met mij, die vanaf het begin van de Verleiders ( in mijn geval in Alphen a.d. Rijn ),volledig support gaven en geholpen hebben de olievlek uit te breiden, vragen hierbij, om voorrang te geven aan de brede scope, die hard nodig is om success te bereiken. We hebben in Nederland veel te weinig Ad Broeres !

 19. Beste Ad, ik waardeer je standpunt en sta achter je beslissing. Sterker nog, de hele grondslag van de economie: winstmaximalisatie ten behoeve van de aandeelhouders gaat nog een stap verder dan de renteberekening door de banken en de geldschepping. Als je over veranderingen en vernieuwingen in de economie wilt praten met wie dan ook, kun je je niet beperken tot één aspect, want alles houdt met alles verband. Wat zie jij als volgende stap? Is er enig heil te verwachten van een groepje politici die een halfuurtje voor je uittrekken…? Of moeten we ergens anders beginnen en hoe dan??

 20. Och wat maakt het uit. Sla die rente de ruimte in en pas den hele boel erop aan en het blijft nog een puinhoop. Zolang dit systeem rechtstaat is en kan er van een duurzame samenleving geen sprake zijn en zolang het niet op zen gat ligt is het lege moeite allemaal. Banken hebben in mijn ogen maar één a twee functies, namelijk een instantie waar wij veilig ons geld op kunnen bewaren zonder zorgen te maken over inbrekers en ten tweede om geld te kunnen uitlenen wanneer iemand dat nodig heeft ZONDER rente en die persoon mag zelf kiezen hoe en wanneer hij het wil afbetalen, doch kan wel nergens een nieuwe lening aanvragen zonder dat de eerste is afbetaald. That’s it en daarna dient iedereen een basisinkomen te genieten van +-1200euro met deze huidige prijzen rond om ons heen dat ook al nergens op slaat en de basisvoorzieningen dienen tot een bepaalde hoogte gratis te zijn. Dus maw. stroom, water, voeding tot ene bepaalde hoogte uit het geldsysteem halen (heb ik nog nooit iemand over horen spreken) net zoals de gezondheidszorg en ziekenhuizen want dat men moet betalen voor gezondheid slaat ook nergens op. Dan nog een ander punt en dat is dat alleenstaanden die werken minstens 2500euro moeten hebben netto per maand en belastingen, wat nog erger is dan de rente, moet de deur uit en is er een gezin waar er twee werken dan is het eerlijk dat men 2000/maand per persoon binnenkrijgt want heel deze onnozele schaapachtige maatschappij staat voorop bij mensen die met twee werken want die kunnen ‘nog’ redelijk doorkomen met alles terwijl voor een alleenstaande het leven veel duurder is. Dat zijn een paar punten en zolang dat niet rechtvaardig is geregeld mag men doen wat men wil en zwammen op tv wat men wil…haalt geen zier uit en de gewone (alleenstaande) man in de straat krijgt en blijft maar klappen krijgen ondertussen.

 21. Het blijven allemaal gewoon ordinaire dieven de nepregering de financiële markten de banken en de grote geld makende bedrijven. Liegen om alles naar de burger. Maar dit loopt vast allemaal. De ineenstorting van geld is nabij ik heb geen koophuis maar huurt dus maak ik geen zorgen doe niet mee met het slaven spelletje van de banken. Het is maatvdat u het weet welkom in de controller wereld.

  1. Slaven spelletje van de banken, maatschappij? Je zit in het zelfde schuitje, zolang je nog niet zelf supporting bent.

 22. Geldschepping heeft er toe geleid dat geld niet meer functioneerd als ruilmiddel maar als machtsmiddel omdat de rente steeds weer als lening in de economie terecht komt. Al het onroerend goed is dus uit de handen van de burger geglipt en is inmiddels eigendom van enkele families.
  Rente zelf was het probleem niet, als het geldscheppen door de overheid was gedaan had de rente als uitgave terug in de economie gekomen en was het slechts rond gepompt zoals het ook hoort.
  Ook zet het de jongeren weer aan tot sparen, de jeugd die destijds rond de 7% rente ontving voor hun spaargeld wist dat ze ook iets terug kregen voor het werken en ze wisten ook dat ze moesten werken en sparen wilde ze iets bereiken. Toen de rente 13% procent was liep alles vast en toe de rente naar de 4% sloeg de economie op hol.
  Maar bij 7% was er een goed evenwicht. De jeugd die toen spaarde konden goede huizen bouwen of laten bouwen en hebben ook nu nog geen armoede als ze later niet alsnog gekke dingen gedaan hebben waar ze door de banken wel toe verleid zijn.(overwaarde verkwisten)
  De jeugd van later toen de rente zakte werkte veel minder en spaarde ook veel minder. Sparen had geen zin want terwijl je spaarde was er een dusdanige inflatie daar was niet tegen te sparen en men wist ook nog eens dat het lenen later dusdanig makkelijk was men hoefde ook niet te sparen. Maar er werdt dus ook minder gewerkt door de jeugd en daar gaat het scheef. Inmiddels zitten we met een kansloze generatie opgeschept en dat los je alleen maar op door ze weer creatief te maken. En daar helpt een renteloze economie juist niet aan mee.
  Waar we wel vanaf moeten is het geld scheppen door prive families die alles van waarde naar zich toe trekken en ons alleen maar met niet terug te betalen schulden laten zitten.
  3 generaties terug was bijna elk gezin/bedrijf geheel vrij van schulden op hun huis/bedrijf.
  2 generaties terug was de bank zo’n beetje 50% eigennaar van elk huis/bedrijf.
  Nu staat (bijna)alles onder Water zoals men dat tegenoordig noemt.
  Dat betekend dus dat we juist door lage rente allemaal onteigend zijn.
  Eerst pompte ze bewust veel te veel geld in de economie wat dankzij de lage rente als veel te hoge/gevaarlijke leningen geleend kon worden. En daarna trokken ze het geld weer bewust uit de economie waardoor bij grote deflatie al het eigen kapitaal (overwaarderde) weg was en de prive geldscheppers in 1 klap eigen naar zijn van al het onroerendgoed.
  Als we zelf weer eigennaar willen zijn van wat we zelf met bloed zweet en tranen op bouwen, is én rente loze economie ons grootste struikel blok.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.