Advertentie

Atlantis revisited..?! (update!)


Een artistieke impressie gebaseerd op beelden van Atlantis.
Een artistieke impressie gebaseerd op beelden van Atlantis.

UPDATE:

Nadat we dit artikel plaatsten, verscheen een artikel over de film:

‘The new Atlantis, secret mysteries of America’s history’..

Kijk helemaal onderaan het artikel voor het bekijken van deze film én uitleg over de achtergronden ervan.

* * *

x

Atlantis revisited..?!

2013 © WantToKnow.nl/.be

x

‘Atlantis, the lost world’
atlantis onderwaterEen documentaire die je hieronder kunt zien (45 min.) gaat over het mythische land ATLANTIS, de legende van een verzonken stad, of wellicht wel een continent..! Zijn er überhaupt historische feiten die het bestaan van Atlantis onderbouwen? Het legendarische eiland Atlantis wordt voor het eerst genoemd in de dialogen van Plato rondom Timaeus en Critias, die hij opschreef rond 360 voor Christus.

En volgens Plato was Atlantis een marine grootmacht, dat gelegen was ‘Voor de pilaren van Hercules’… Een grootmacht die vele delen van West Europa en Afrika zou hebben veroverd, rond 9600 voor Christus, 9000 jaar voor de tijd van Solon. Na een mislukte poging om Athene te veroveren, verzonk Atlantis in de oceaan, zoals Plato het omschrijft: ‘In een enkele dag en nacht van ongeluk’.

Veel studenten discussiëren nog steeds over de mogelijkheid dat Plato wellicht geïnspireerd was geraakt door oudere tradities en verhalen. In ‘Critias’ claimt Plato dat zijn notities en kennis van Altantis en Athene afstammen van een bezoek aan Egypte, door de legendarische wetgever Solon, in de 6e eeuw voor Chr. Solon zou in Egypte een priester hebben ontmoet, die de geschiedenis van Athene en Atlantis in het Grieks vertaalde, zoals die beschreven stond op papyrusrollen die beschreven waren met Egyptische hiëroglyphen.

Er wordt ook beweerd dat Plato deze gebeurtenissen als een soort geheugen tevoorschijn wist te halen, verhalen over de ontploffing van de vulkaan van Thira/Santorini en de Trojaanse oorlog. Anderen claimen dat Plato slechts geïnspireerd zou zijn door de vernietiging van Helike in 373 v.Chr. of de mislukte invasie op Sicilië in 415-413 v.Chr. Hier een van die vele video-documentaires (45 min.) die je een inzicht geven in de diep-liggende Atlantis-emoties in het DNA van velen, die nu op Aarde leven.
X

De Nederlandse vertaling van 'Metatron Spreekt'. (Klik voor meer info)
De Nederlandse vertaling van ‘Metatron Spreekt’. (Klik voor meer info)

Metatron
Ook aartsengel Metatron heeft een uiterst gedetailleerde weergave doorgegeven aan James Tyberonn over het continent Atlantis. Dit hele verhaal kun je hier op de site lezen in 2 delen. (HIER deel 1) Uit deze beschrijving komt een veel realistischer beeld naar voren, als we dat baseren op de karmatische relatie die er ligt met de wereld van nu, in connectie tot de machtsmanipulaties uit de oude Atlantische wereld en de uiteindelijke totale vernietiging van het continent en grote delen van de toenmalig Aardse plateaus..!

De karmatische patronen uit die tijd hebben hun vurige wortels in deze tijd geankerd en dragen nog dagelijks bij tot de chaos die op Aarde veelal de boventoon lijkt te voeren..! Ook Judith Moore schreef over de enorme machtige potentiëlen waarmee de bewoners van de Aarde in de Atlantische tijd werkten.

Bio-computers die op een uiterst krachtige manier in staat waren, menselijk gedrag op fundamentele wijze te beïnvloeden en dat ook deden. Vooral ‘angst’ was een zaad dat deze bio-computers dienden te zaaien..! Lees HIER dat hele verhaal van Judith Moore over Atlantis; uiterst fascinerend en bijzonder intrigerend..!

Graag plaatsen we in dit kader hier ook een doorgeving van Berry Vincenta, van wiens hand je veel inspiraties kunt vinden op deze site. Haar channeling over Atlantis is ook niet mis-te-verstaan!

* * *

 

De lichtenergie vanuit het Atlantische bewustzijn zal opnieuw een rol gaan spelen

2013 © Berry Vincenta

x

De lichtenergie vanuit het Atlantische bewustzijn zal opnieuw een rol gaan spelen

“Klopt het dat Atlantis in deze tijdspanne weer heel duidelijk haar energie laat voelen? En zijn er mensen die bewust aan het werk zijn op de aarde, mensen van andere planeten, wezens van andere planeten?”

De 'Bimini road', een bijzonder overblijfsel van de tempels van Atlantis?
De ‘Bimini road’, een bijzonder overblijfsel van de tempels van Atlantis?

Datgene wat nu op dit moment zich ontvouwt in deze nieuwe tijd, is een enorme sprong die gemaakt wordt, maar deze sprong laat hele oude sporen zien. En deze oude sporen, deze enorme oude energiedraden, die nog zó geladen zijn, zijn nog diep verbonden met planeet Aarde en diep verbonden in dit zonnestelsel. En daarin ligt, zeker op dit moment, nog een heel belangrijk, veld wat zijn invloed doet gelden ten opzichte van het enorme Lichtveld, waar deze wereld op dit moment mee te maken heeft.

De beïnvloeding  vanuit Atlantis
De beïnvloeding  vanuit Atlantis, waarin zoveel bewustzijn al beschikbaar is gekomen, waar zoveel bewustzijn al is neergezet, maar waar uiteindelijk toch een breuk moest zijn, heeft in deze fase van evolutie weer een plek in dat geheel. Want deze lichtenergie vanuit dat bewustzijn, zal opnieuw een rol gaan spelen en wordt ook via frequentie opnieuw ingeprent in het bewustzijn van heel veel mensen. Velen op uw wereld zullen met een schok van herkenning plotseling iets op hun weg vinden, waarin ze voelen dat ze haast ergens ingezogen worden, in iets wat ze al kennen.

Maar ook iets waar ze nog niet direct woorden aan kunnen geven. Velen zullen voelen dat ze innerlijk helemaal stilvallen, terwijl het innerlijk in hen woedt en woedt. Niet vanuit negativiteit, maar vanuit een enorme krachtbron, die maakt dat ze zichzelf opnieuw gaan herinneren. Herinneren wie ze zijn, herinneren wie ze waren, herinneren wie ze opnieuw kunnen zijn in een wereld die vraagt om bewustzijn.

Energiepunten worden samengevoegd en samengetrokken,
Als één lichtnetwerk in uw leven.. En  uw vraag over wezens van andere planeten, of deze momenteel werkzaam zijn hier op Aarde, kan ik u  zeggen dat dit werkelijk zo is. Er zijn heel veel andere wezens momenteel actief op uw Aarde, die op heel veel verschillende krachtpunten ook hun energie aan het bundelen zijn. Zodat er  energiepunten worden samengevoegd en samengetrokken, als één lichtnetwerk in uw leven, in uw levensveld. Dan zult u ook gaan begrijpen dat er zoveel gaande is, ook in uw bewustzijn, omdat u allen deel uitmaakt van dit totale bewustzijn.

Dus al datgene wat in uzelf plaatsvindt, wat zoveel verwarring kan geven, soms ook zo kan overspoelen, doordat u nog niet direct kunt begrijpen wat het nu betekent in uzelf. Daarin kunt u uiteindelijk steeds dieper gaan beseffen dat u allemaal individueel deel uitmaakt van wat gaande is.

Al diegenen die zijn geïncarneerd, weliswaar niet allemaal vanuit een direct begin met geboorte -er zijn ook andere wezens die halverwege een leven zijn ingestapt in dit leven- zijn allemaal wezens die met een bepaalde  collectieve bedoeling op Aarde zijn gekomen. Door te helpen om datgene werkelijk te verankeren, wat wordt gevraagd, namelijk het Licht te verankeren vanuit deze verhoging van frequentie, het Licht te verankeren ook in de diepste, diepste bodem van het levende wezen Aarde. Daarin zal er dan steeds dieper een verbinding ook worden gezocht met mensen die zich ook in het leven van alledag steeds bewuster worden.

U allen, in uw eigen bewustzijn zult een opwekking gaan ervaren …….
Daarom zal er ook zoveel veranderen, zal zoveel veranderen ook in het persoonlijk leven. En het is belangrijk dat u  gaat begrijpen dat deze veranderingen niet via uw oude velden een plek dienen te krijgen, maar dat u alleen maar innerlijk kunt voelen dat u zich vertrouwd en veilig mag weten in deze nieuwe instroom. U allen, in uw eigen bewustzijn, zult een opwekking gaan ervaren vanuit een weten waarvan u nog niet wist wat u allemaal wist. Er zal steeds dieper weten worden geactiveerd in uw bewustzijnen u zult steeds meer de verbanden gaan begrijpen, u zult steeds meer gaan begrijpen ook van uzelf. Daarin zult u dan allemaal individueel helpen de hemel op aarde te zetten.

Atlantis als grote energiebron…..
Dit is een enorme collectieve kracht die momenteel werkzaam is, maar waarin Atlantis als grote energiebron nog steeds een zeer belangrijk veld vervult als voedingsbron voor diegenen die geïncarneerd zijn. Er wordt een soort  driehoek gecreëerd, enerzijds vanuit de planeetstelsels waar deze wezens vandaan komen, als anderzijds met oude bronnen, oude  hoge bewustzijnsbronnen op uw Aarde, waarin er opnieuw contact wordt gelegd met al dat oude weten, dat ook in deze fase gestalte wil krijgen. Wat nu  steeds verder gebracht kan worden, daar waar het gestopt was. Het zal opnieuw een gezicht krijgen, het zal opnieuw in de vorm worden gezet door mensen die zich innerlijk geroepen zullen voelen, het zal werkelijk weer die plaats gaan krijgen. Niet vanuit de oude wijze, maar vanuit de manier zoals het nu plaats gaat krijgen, in de samenleving zoals het nu plaatsvindt. Daar zal steeds zichtbaarder worden, wat het hogere bewustzijn in zich draagt.

Mijn zegen.

 * * *

‘The new Atlantis, secret mysteries of America’s history’..

Het boek uit 1627 van Francis Bacon
Het boek uit 1627 van Francis Bacon

Er is een epische film gemaakt over wellicht de grootste ‘Whodunit’ uit de laatste 500 jaar, waarbij dat mysterie een brug slaat naar het huidige Amerika. Het verhaal gaat over de stichting van de VS als natie en legt de esoterische onderbuik bloot van het ontwerp van dit land. Waarom is bijvoorbeeld Washington D.C. gebouwd op de 77e breedtegraad? En zijn de steden waar de revoluties plaatsvonden in de VS werkelijk in perfecte oplijning met Stonehenge gebouwd? En als Amerika werkelijk als een Christelijke natie werd gegrond, waarom zijn dan zoveel van haar symbolen, gebouwen en monumenten gebaseerd op de ‘Pegan’-tradities..?!

Er bestaat geen twijfel over het feit dat de basis van het Amerikaanse erfgoed, zijn ‘roots’ heeft in het Christendom, maar net zoals een munt twee zijden heeft, zo heeft ook het Amerikaanse erfgoed een andere kant. Een kant die volledig is gebaseerd op occulte geheime gemeenschappen en hun waarden..

Het stratenplan van Washingtong, de hoofdstad van de VS, dateert uit de tijd van de stichting van de VS.
Het stratenplan van Washingtong, de hoofdstad van de VS, dateert uit de tijd van de stichting van de VS.

Om het antwoord te vinden op de gestelde vragen, worden in deze film de lijnen gevolgd vanuit de VS, de nieuwe wereld, naar de oude wereld, naar Engeland om erachter te komen dat er een oude verwachting ingevuld zou gaan worden, met de stichting van de Verenigde Staten van Amerika: de wederopbouw van het verloren rijk van Atlantis..!

Over de achtergronden van de historie van de VS
In de 16e eeuw, stond Sir Francis Bacon aan de top van de geheime genootschappen in Engeland. Toen Bacon zijn klassieke werk schreef, dat getiteld is: ‘Het nieuwe Atlantis’, geloofde hij dat Amerika en Atlantis één en hetzelfde continent waren. (Dit komt overigens overeen met de aanwijzingen van Metatron (zie boven), die melding maakt van de kristalvelden van Arkansas als ‘de kristalvoorraadkamers van Atlantis’.)

In het boek (zie afbeeldingen) beschreef Bacon zijn visie van een perfecte samenleving. Gebaseerd op die geschriften, zien velen deze als de basis voor het verloop van de moderne geschiedenis. En terwijl het originele concept niet helemaal van zijn hand was, was het toch Bacon die erop aandrong dat alle geheime genootschappen het oude plan weer zouden moeten uitvoeren.

new atlantis 1Als de grote baas van de Rozekruisers én de eerste grootmeester van de moderne Vrijmetselarij, zond Bacon zijn volgers naar de nieuwe wereld. Een postzegel uit Newfoundland, uit 1910, vertelt dit verhaal: ‘Lord Bacon: de leidende geest in (het) kolonialisatieplan’. En juist dóór zijn invloed, wordt Francis Bacon door sommige als de ‘werkelijke stichter’ van de VS gezien.

Eeuwenlang hangt er vervolgens een uiterst controversiële sfeer rondom Sir Francis Bacon, waarvan gezegd wordt dat hij de onwettige zoon van koningin Elizabeth I zou zijn geweest. Maar ook de man die de schaduwschrijver zou zijn, áchter de meesterwerken van William Shakespeare. Een man waarvan uitvinder Thomas Jefferson vond dat hij één van de 3 meest invloedrijke figuren is geweest in de geschiedenis.

Is het mogelijk dat Bacon’s visie nog steeds leidend is in de VS?
Het verhaal is fascinerend; dáár waar de ‘Da Vinci Code’ de ‘National Treasure’ ontmoet, het verhaal van de officiële ‘Founding Fathers’. Kijk naar de ongelooflijke geheimen van de esoterische tradities, verborgen onder een aantal lagen van symbolen en tekenen, die overal in de VS in haar infrastructuur te vinden zijn. Kijk waarom sommigen geloven dat vanuit deze historische tijden, Amerika werd gekozen om een geheim doel te vervullen.

De essentie van deze film is gelegen in het werk eraan, dat vele jaren in beslag nam. Om met name de achterkant van de munt die niet zichtbaar is, in het daglicht te zetten. Zodanig dat er inzichten komen in de werkelijke fundamenten onder het werk van de ‘Founding Fathers’. Want alleen als we dit verleden kennen, kunnen we snappen, waar de huidige leiders in hemelsnaam mee bezig zijn. Want je kunt pas begrijpen waarom de VS zo nodig naar Irak moest, als je begrijpt wat voor occult erfgoed weer actief werd gemaakt, door deze ‘Founding Fathers’. Pas dán kun je begrijpen waarom de VS een bizar soort ‘democratie’ over de wereld wenst uit te spreiden, waarom de VS altijd als leidende natie voorop heeft gelopen, langzaam maar zeker opwerkend naar NOVUS ORDO SECLORUM (De Nieuwe ordening van de eeuwen – the NEW WORLD ORDER), waarvan het symbool zelfs prijkt op de achterkant van het Amerikaanse  dollarbiljet.

Een film die een ‘must-see’ is, en die de vergelijking met een ‘National Geographic’- of ‘History Channel’-documentaire, eenvoudig doorstaat, door de superieure technische kwaliteit.

x

x

Tot slot, last but not least!
Atlantis draagt naar onze mening nog steeds bij aan een diep-fundamenteel, maar vooral collectief bewust-zijn, dat veel droefenis, pijn en leed in zich draagt. Het is aan ons om dit collectieve veld in Liefde te openen en deze energie vrij te laten; de littekens van die tijd uit ons DNA te verlossen. Pas dán is er ruimte, komt er ruimte voor on-conditionele medemenselijkheid. In haar volle omvang..!

 

10 gedachten over “Atlantis revisited..?! (update!)

 1. Hallo Berry,
  dank je wel voor de fijne uitleg wat betreft de verbinding met Atlantis.
  Voor mij is die er duidelijk. Ik heb in Atlantis geleefd en het niet helemaal goed gedaan ,vandaar dat ik nu weer meedoe in 2012/2013 om zaken op de rails te zetten.En het fantastisch vindt om nu te leven op Gaiya en deze prachtige ascentie mee te maken. Ik vindt het wel spannend en ook wat er uit komt waar ik terecht kom.
  Lieve groet Lia

  1. Atlantis blijft altijd vragen opwerpen. Wat ik en menig ander oud zeevarende weet, is dat in de wateren in de zogenoemde Bermuda-driehoek, de kompasnaalden een magnetische afwijking kregen.

   Dus zonder eventueel bijgeloof wisten we gewoon dat dar iets bijzonders vanaf de zeebodem moest zijn.
   Als daar Atlantisch niet is, dan is er wel een andere verzonken stad,natie.

 2. Hoi Lia,
  Kun je daar meer over vertellen: “zaken op de rails te zetten”?
  Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaringen.
  Zelf heb ik veel met het leven in de NU, ik probeer geen moment verloren en/of niet goed benut te laten, overal van te genieten zolang het kan. Ik ben minder gefocust op hetgeen wat gaat komen. Wat komt, komt wel 🙂
  Veel liefs!

 3. Heb ooit een boek gelezen over regressie therapie van herinneringen uit atlantisch. Weet de titel niet meer maag het boek kan snel gevonden worden als je zoekt op google. Er zullen wel meerdere verslagen zijn.
  Atlantisch was verzeild geraakt in een burgeroorlog, en uiteindeljk hebben ze zichzelf vernietigd door een energiestraal naar China te sturen. Dat kon de aarde niet aan. Tesamen met een mega kernbom in een vulkaan te gooien kwam er de grote ramp en verschuiving van de aardas.
  De opgehaalde herinneringen spraken over ontwikkeld spiritualisme en uittredeningen werden ook gedaan om onderzoeken te doen op moeilijk begaanbare plaatsen.
  Ook waren er half mensen half paarden in die tijd (centauri?). Daarnaast leefden er ook grote een-oogige reuzen.
  De grote bergrug met vele witte toppen is nu het midden van de atlantische oceaan.

  1. Het boek heet; Atlantis en wereldkarma van Pieter Barten, uitgeverij Strengholt. ISBN 90 6010 866 3
   Even uit de boekenkast gehaald 🙂
   Lemuria en Antiek Egypte en oogggetuigenverslagen van levens vóór 10.000 jaar v. Chr. op een verloren continent.

  2. Je bent welkom, maar misschien is het in de nabije toekomst wel niet meer nodig. 🙂

  3. tja, vorig jaar was ik zelf bezig met een boek over voeding. Echter ik ben er mee gestopt omdat ik ook zo’n gevoel had. …

 4. Wat dacht je van het bijzondere boek geschreven door Taylor Caldwell op zeer jeugdige leeftijd. Mocht destijds niet gepubliceerd worden van ouders. Jaren later (1975) alsnog uitgegeven, mede geredigeerd door Jess Stearn: “The romance of Atlantis” een onversneden vorig leven herinnering

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.