Advertentie

Courtney Brown: ‘De opmerkelijke gebeurtenis’… (Update 14 03 #22)


DE AANKONDIGING DIE COURTNEY BROWN

HEEFT GEDAAN

IS INMIDDELS GEPUBLICEERD..!

klik HIER voor het hele verhaal!

* * *

x

Courtney Brown: ‘De opmerkelijke gebeurtenis’…

x

2014 © WantToKnow.nl/.be
2014 © vertaling Guido Jonkers

x

Een bijzonder verhaal wellicht, wat kan aflopen als elk verhaal met een voorspellend karakter: het zou ook zomaar helemaal niets kunnen worden… Het enige waar je op af kunt gaan bij het waarderen van een dergelijk voorspellend bericht, zijn de omstandigheden (bijvoorbeeld: ‘wie vertelt het‘ en ‘in welke hoedanigheid vertelt die persoon het’) en natuurlijk de inhoud van het verhaal. Wat de inhoud van het verhaal betreft, is het aan jou om het te beoordelen. Wij vinden het in ieder geval stevig genoeg ‘resoneren’, dat we het hier plaatsen en je te voorzien van updates, die de afzender. Courtney Brown, met regelmaat de wereld in stuurt.

En wat die omstandigheden betreft, kijk je natuurlijk vooral naar de persoon die de boodschap afgeeft. In dit geval is dat Dr. Courtney Brown, een wiskundige, een visionair, auteur, kunstenaar en een ‘remote viewer’.. Waarover zo meteen meer..
Courtney Brown is kort gezegd een behoorlijk ‘serieuze’ kerel, die met deze voorspelling, een essentiële verandering op Aarde aankondigt.. En hij laat deze voorspelling/onthulling voorafgaan door een aantal voorstadia of vooraankondigingen, de zogenaamde ‘Implication Postings’. Courtney Brown is ook een getalenteerd ‘remote viewer’ en veel mensen blijken zijn voorspelling serieus te nemen. Zo ook wij.. Zeer waarschijnlijk heeft deze ‘openbarende informatie’ te maken met deze deskundigheid van hem, met ‘Remote Viewing’..

Courtney_Brown_full_color_EarthWie is Courtney Brown (Ph.D.)
Hij promoveerde in 1982 aan de ‘Washington University’ (St. Louis) in het vak politieke wetenschappen, waarbij met name wiskundige modellen een rol spelen. Naast een hele rits universiteiten waaraan hij les gaf, staat op zijn cv ook bij ‘beroep’: ‘auteur’. Maar Dr. Courtney Brown is vooral wiskundige en sociaal-wetenschapper en geeft les aan de ‘Department of Political Science’ aan de ‘Emory University’/Atlanta, Georgia. Hij publiceert daarbij vooral wiskundige artikelen en boeken, die studies bevatten van het in wiskundige modellen vatten van sociale wetenschappen. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij ook -zoals gezegd- heel druk met het werken aan de fundamentele pijlers onder het fenomeen ‘remote viewing’. Daarbij maakt hij gebruik van principes die door militaire opleidingen voor remote viewers (RV) worden toegepast; bijvoorbeeld voor spionagedoeleinden.

Remote-Viewing achtergrond
Dr. Brown is de directeur en de oprichter van het ‘Farsight Institute’ (www.farsight.org), een non-profit organisatie voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de studie naar het fenomeen van non-lokaal bewustzijn, ook bekend als ‘remote viewing’.. Courtney Brown is onderzoeker op dit gebied en publiceerde een aantal peer-review studies, waarbij remote-viewingonderzoeken met elkaar werden vergeleken. Tevens is hij een veelgevraagd gastspreker, op internationale conferenties en op universiteiten. Onlangs kwam zijn nieuwste boek over RV uit: ‘The Science and Theory of Nonphysical Perception’. In dit boek ontwikkelt hij de theorie dat het RV-fenomeen het gevolg is van een soort superpositionering van het kwantumveld, waarin wij allen leven..!

Remote viewer Ingo Swann, schrijver van het fascinerende boek 'Penetration', is vooral geïnteresseerd in het welzijn van onze Aarde. Wars van al het 'geheime gedoe' op de maan.
Remote viewer Ingo Swann, inmiddels overleden schrijver van het fascinerende boek ‘Penetration’, was vooral geïnteresseerd in het welzijn van onze Aarde. Wars van al het ‘geheime gedoe’ op de maan of elders op Aarde of in het Universum .

Daarnaast is Courtney Brown actief in theater en kunst. Hij zingt als solo-bariton zogenaamde ‘Heilige muziek’, en veel van deze muziek wordt verkocht in zowel de VS als in Afrika..! Hij filmt en produceert eigen Dvd’s en een Science fiction internet-serie, waarin RV en buitenaards leven worden gecombineerd. Courtney Brown is ook kunstenaar, die werkt met houtskool, krijt en pastel. En daarbij tekent hij regelmatig aliën-figuren. Veel van dit werk kun je zien op zijn website, onder het kopje ‘Artwork’. (hier en hier)

De collega van.. Ingo Swann dus..!
Wellicht heb je hier op de site het artikel over Ingo Swann gelezen, wiens boek ‘Penetration’ werkelijk indrukwekkend is. Het boek vertelt over zijn gaven als ‘remote viewer’. Kort gezegd is ‘remote viewing’ een waarnemingstechniek die een persoon in staat stelt om met diens bewustzijn in ruimte en tijd te kunnen reizen.

Remote viewing blijkt tal van mogelijkheden te bieden om jezelf spiritueel/mentaal te verplaatsen; je kunt bijvoorbeeld in het water zijn zonder zuurstofgebrek, je kunt door allerlei objecten heenlopen, de gedachten en gevoelens van mensen aftasten, en dat allemaal ook nog in verleden, heden en toekomst. Hierbij worden toekomstige gebeurtenissen overigens door ‘remote viewers’ niet als vaststaand ervaren, maar meer als mogelijkheid gezien..! In het geval van Ingo Swann, bleek hij in staat om op basis van coördinaten die hem werden aangereikt, een mentale reis naar de maan te maken. (HIER en HIER).
x

De inhoud van de boodschap: De voorspelling over de AANKONDIGING..
X

Het eigenlijke verhaal van dit artikel gaat over de voorspelling die Courtney Brown heeft gedaan, over een op handen zijnde ‘fundamentele gebeurtenis op Aarde’.. Hierbij weet hij nog niet precies wat die voorspelling precies in houdt, maar het betreft in ieder geval geen ‘angstige’ gebeurtenis. Een gebeurtenis waarbij geen heftige krachten tevoorschijn komen, zoals bijvoorbeeld aardbevingen of een meteoorinslag. Het is tevens een gebeurtenis waarbij ook geen sprake is van ‘buitenaards contact’.. Maar wat is het wel..? Dit zijn de postings die Courtney Brown vanaf eind januari op zijn Facebookpagina deed; we raden je aan deze in alle rust te lezen, want elke posting lijkt je een stapje dichter bij het uiteindelijke beeld te brengen. Het beeld dat feitelijk de volledige ‘onthulling’ beschrijft.

courtney brown header

* * *

x
Courtesy of Courtney Brown :

De aankondiging.

x
Er staat iets belangrijks te gebeuren, ergens volgende maand, februari 2014.
(inmiddels def. vastgezet op 15 maart! gj) Niets kan dit nu nog stoppen. Er zal een aankondiging komen, en de wereld zal veranderen, op de dag van die aankondiging. Een deel van die aankondiging zal plaatsvinden op deze Facebook-pagina. In het begin zullen slechts enkelen de grootsheid van deze aankondiging  begrijpen, en wat deze inhoudt voor de hele mensheid, die momenteel op deze planeet leeft. Sommigen zullen lachen en anderen zullen huilen. Maar in de loop der tijd, zal de wereld te weten komen, dat het leven op Aarde significant is veranderd. Op die dag in februari 2014. Een mysterie dat onze beschaving al duizenden jaren heeft verward, zal worden opgelost. En uit dat antwoord zal een nieuwe richting voor de toekomstige groei van onze soort opkomen.

A). Voor hen die gaan reageren op mijn ‘announcements’ op Facebook: dit is geen lokkertje. Maar de reden voor de vertraging is dat er veel gebeurt op dit moment. Als alles er klaar voor was, zou deze aankondiging morgen plaatsvinden; maar de dingen zijn nog niet helemaal op orde op dit moment. Ergens in Februari zal dat wel het geval zijn.
En terwijl het een natuurlijke zaak is, om erachter te proberen te komen, wat hier aan de hand is, zal dit niet veel uithalen. Ik meld dit hier alleen maar om, wanneer de aankondiging wordt gedaan, hen die er geïnteresseerd in zijn, toegang te geven tot de gerelateerde informatie. Maar om de lucht een beetje te klaren: Nee, er zullen geen grote verandering met de Aarde zélf plaatsvinden. En nee, de hemel zal ook niet vallen, noch zal de Aarde gaan schudden. En nee, president Obama zal ook geen aankondiging doen van… wat dan ook. Wat er zal worden aangekondigd is eigenlijk veel groter dan dat. Eerlijk!
Maar daar zal niet iedereen het over eens zijn. Mijn aankondigingen hieronder op mijn Facebookpagina melden alleen dat mettertijd, de mensheid uiteindelijk zal beseffen, dat de gehele ontwikkeling van ons ras fundamenteel werd veranderd, op die dag in februari 2014. Er is tijd voor nodig dat mensen zich dit zullen realiseren; maar het zál gebeuren..

 B). Achter de schermen, blijkt er bezorgdheid te zijn gegroeid, dat het onvermijdelijke ‘geroezemoes’ dat ontstaat rondom deze aankondiging in februari, ongewild de adem van de publieke discussie erom heen, en de diepte ervan zal doen verstillen. Dat betekent, dat claims en contra-claims, argumenten en verhitte retoriek, het publiek ervan kan weerhouden de implicaties van inhoud van deze aankondiging te begrijpen.  
En precies om die reden, werd ik aangemoedigd om een serie ‘Implications Postings’ te maken, zoals hieronder. Niets van deze ‘postings’ zal direct in de februari-aankondiging worden genoemd, maar het grote publiek wordt aangemoedigd voor zichzelf de ‘punten te verbinden’.. En hierdoor het effectieve perspectief op de aankondiging te verbreden. Vanaf maandag 3 februari 2014 zal ik de eerste ‘Implication Posting’ doen. Vervolg hierop zal elke paar dagen plaatsvinden, totdat de feitelijk aankondiging zal worden gedaan, ergens in februari. (inmiddels maart, zoals gezegd gj)

De aankondigingen zullen te maken hebben met onze 'realiteit'; met ieders unieke waarheid. Vooral zullen ze te maken hebben met waar-nemen..
De aankondigingen zullen te maken hebben met onze ‘realiteit’; met ieders unieke waarheid. Vooral zullen ze te maken hebben met waar-nemen.. Of zoals de illustratie het klinkklaar laat zien: ‘We zien slechts 1/miljardste van alles wat IS’.. Dan bestaat onze realiteit dus ook alléén uit wat wij waarnemen ‘realiteit’..?

C). De Farlex Free Dictionary (woordenboek) definieert hysterie als: ‘gedrag dat excessief en oncontroleerbaar gedrag toont, zoals paniek en angst.’ Hysterie wordt vaak veroorzaakt door mensen die denken aan het onbekende; het wordt zelden veroorzaakt door echte angst voor een échte zaak.. Er kan bijvoorbeeld oorlogshysterie ontstaan, wanneer de bevolking angstig is voor het uitbreken van oorlog,  zelfs als die oorlog nooit zál uitbreken. Kinderen kunnen hysterisch worden voor ‘boze mannen’, zelfs als deze boze mannen nooit bestaan. Hysterie is feitelijk angst die ontstaat uit verbeelding, niet vanuit de realiteit. En hoewel discussies over de aanstaande februari-aankondiging nuttig zijn, is het niet nuttig dat mensen hysterisch gaan worden.

De aankondiging zal niet gaan over Aarde-veranderingen, of iets anders, dat het normale dagelijkse leven zal verstoren. Het zal gaan over nieuwe kennis, die de visie zal veranderen van hoe de mensheid kijkt naar haar verleden, en haar huidige bestaan. Het zal een moment zijn van een fundamenteel leren, ‘niets meer, maar ook niets minder’. Het zal een van de meest belangrijke momenten in de historie van onze beschaving markeren. Niet iedereen zal het daarover eens zijn, maar uiteindelijk zal dát de visie zijn, die bij het grote publiek zal blijven hangen. De grootste veranderingen gebeuren niet op onze planeet, doordat er fysieke zaken gebeuren, maar doordat nieuwe kennis in ons bewustzijn terecht komt. En sommige nieuwe kennis is zó groot, dat het de horizon vult en bijna álles verandert..

D). Bedenk dat de eerste van deze ‘Implication Postings’ morgen uitkomt en dat vergelijkbare postings elke paar dagen zullen worden gedaan, tótdat de ‘grote aankondiging’ ergens in februari plaats vindt. Deze aankondiging zal enorm zijn, maar deze ‘Implication Postings’ zijn niet direct een onderdeel van deze aankondiging. Het zullen ideeën zijn, die van toepassing kunnen zijn op de grote lijnen van de aankondiging. Het doel van deze ‘Implication Postings’, is het grotere publiek aan te moedigen, een grotere discussie te voeren, die voldoende adem en diepte zal opleveren, wanneer de grote aankondiging daadwerkelijk plaatsvindt.

Nogmaals gezegd: deze grote aankondiging zal niets te maken hebben met Aarde-veranderingen, cataclysma’s, presidentiële onthullingen, of iets dergelijks. Het is feitelijk veel groter dan dat, maar er zal tijd nodig zijn voor het publiek om de implicaties van deze aankondiging te absorberen en de reikwijdte van de veranderingen te beseffen, die de initiatie van deze dag in februari zal hebben. Niets zal meer hetzelfde zijn.

* * *

Om de februari-aankondiging voor te bereiden, maakt Courtney Brown dus gebruik van de zogenaamde ‘Implications Postings’.. Wij hebben ze verzameld tot vandaag en zullen dit artikel de komende dagen aanvullen met nieuwe postings.. Deze postings hebben we hieronder neergezet.  De aankondigingen 1 t/m 6 zijn op dit moment ‘beschikbaar’.. Het woord ‘Implications’ is te vertalen met het simpele Nederlandse woord ‘implicaties’. Met andere woorden, ‘dat wat erin (de voorspelling) opgesloten zit’.. Wat behelst dus de voorspelling en/of constatering..

We raden je aan deze ‘implicatie-berichten’ goed te doorvoelen. Het zijn relatief simpele berichten die, zo hebben we gemerkt, een krachtige energie in zich dragen. Het is geen luchtfietserij voor ons, maar heel Aardse realiteit, die -zoals vele postings laten doorvoelen- aan een groter historisch referentiekader refereren..! En dát is voor jezelf te voelen, wanneer je je erop afstemt.

Hier zijn deze vertaalde postings, deze ‘implication postings’ vanaf 1 februari, met tussen haakjes de datum van publicatie door Courtney Brown. En onderaan het artikel hebben we ze ook allemaal afgebeeld op de manier waarop CB ze ook plaatst.

De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote 'bedenker'..
De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’.. Afbeeldingen van dit soort zijn gevonden en zouden ‘waar’ blijken, wanneer de inhoud van de aankondiging bekend wordt..

#1 (03-02).  Sommige van de claims die Zacharia Sitchin heeft gemaakt, over het ingrijpen van extra-terrestials op de menselijke ontwikkeling, zullen ‘waar’ blijken te zijn. (Expliciet wordt vermeld dat dit niet betekent dat de planeet Nibiru bestaat..!)

#2 (05-02). Nieuw bewijs suggereert dat de Aarde in het verleden is geleid op een manier, zoals een ‘gevangenis planeet’ in het verleden gerund zou zijn. Hierbij spelen religie en monumentale constructie projecten, die tot stand kwamen met behulp van slavernij een rol, om de ontwikkeling van een sociale maatschappij mogelijk te maken, evenals het ontwikkelen van een ‘collectief geheugen’. En hoewel deze activiteiten lijken te zijn onderbroken, is het zeer wel mogelijk dat overblijfselen van deze invloed nog aanwezig zijn..

#3 (07-02) Door de historie heen, is fundamentele verandering van de menselijke beschaving nooit gekomen door het uitoefenen van brute kracht. Zulke grote veranderingen zijn eigenlijk altijd het gevolg geweest van de algehele acceptatie van nieuwe kennis, nieuwe ideeën. Kennis bekrachtigt de vrije wil; iets dat alleen kan worden verkregen, doordat individuen en groepen zich vrijwillig overgeven, doordat hen voorgehouden wordt, dat deze kennis iets is dat enkelen tot dienst is, om controle te krijgen over velen. Bij de afwezigheid van dit geloof, kan geen enkele fysieke kracht dit voor elkaar krijgen, ongeacht hoe onderdrukkend.

#4 (09-02) Boven alles verheven: zij die regeren willen controle uitoefenen over alles wat de massa als ‘realiteit’ accepteert, en er is niets dat zij niet zullen doen, om dit te bereiken, omdat dit de ENIGE bron is van hun macht. Het geloof dat zij die regeren, niet op brute wijze de kennis zouden manipuleren voor simpelweg hun eigen voordeel, is het ENIGE belangrijke geloof dat de continue macht van de regerende macht ondersteunt. Dit geloof leidt altijd tot verwarring, wanhoop en meedogenloos cynisme, vanuit de rangen van hen die onder controle staan. Zodra dit geloof vervalt, herrijst de vrije wil opnieuw en is een grote verandering onvermijdelijk.

#5 (11-02) Wanneer de Aarde ooit heeft gediend als een ‘gevangenisplaneet’ (Prison Planet) in oude tijden, impliceert dit, dat sommige mensen hier op Aarde, een ervaring hebben van een andere ervaring, ‘ergens’, misschien wel ver weg.., wat geresulteerd heeft in het óf vluchten naar de Aarde, óf het zijn verbannen naar deze Aarde. De gevangenisautoriteiten’ zouden zeer waarschijnlijk pogingen doen, de gevangenispopulatie te bewegen activiteiten te ondernemen en geloofssystemen te accepteren, die hun energieën zou aftappen en hun geheugen zou ondermijnen, van wie ze zijn en waar ze vandaan zijn gekomen.

#6 (13-02) Er zijn twee mogelijkheden waarop buitenaardsen kunnen arriveren op deze Aarde. Een aantal arriveert per ruimteschip, en zij zullen duidelijk herinneren waar ze vandaan kwamen en waarom ze hier zijn. Maar de meesten hebben verkozen om hier geboren te worden, en zij zullen zich weinig herinneren.

george lucas star wars
George Wars, de bedenker en producent van de mega-succesvolle film ‘Star Wars’, samen met Yoda, één van de characters uit de films.

Maar iedereen zal zich iets herinneren, al is het maar vaag, en persoonlijkheden zullen hardnekkig zijn. Als er in oude tijden ergens een conflict was, en de Aarde was als gevolg hiervan een gevangenisplaneet (Prison Planet) dan zouden zowel de rebellen/vrijheidsvechters als hun bestrijders, op beide manieren op Aarde terecht komen; per ruimteschip en via geboorte. En beiden zouden de neiging vasthouden om het ‘oude gevecht’ voort te zetten, daarbij oude rollen uitwerkend. Sommige mét het geheugen eraan, en sommige rollen zonder dit geheugen. En zij met het volledige geheugen eraan, zouden hun voordeel verliezen, als zij zichzelf zouden bekend maken.

#7 (15-02) Aanwijzingen: Multiple Choice. Kies er één.

Waarom is de film ‘Star Wars’ de meest succesvolle film en leverde deze de meest lucratieve merchandisings-artikelen op, óóit van een film gemaakt..?
1. Púúr geluk

2. Iéts in de film resoneert met het onderbewuste, collectieve geheugen van de mensheid..

 Aanwijzingen:
George Lucas (de maker van Star Wars GJ) is:

1. een Hollywood-computergek met een enorme verbeeldingskracht
2. een voormalig keizer van het Kwaad
3. een voormalige vechter voor de Vrijheid
4. getrouwd met een ‘lekker wijf’.

#8 (17-02) De diefstal van nucleaire technologie van de VS, tijdens de Tweede Wereldoorlog en gedurende de Koude Oorlog, droeg één belangrijke les in zich: het is volstrekt onmogelijk om cruciale informatie geheim te houden, door het achter slot en grendel te bewaren. Omdat dit uiteindelijk alleen maar het belang van dat geheim onderstréépt. Hierdoor zal een vastberaden tegenstander altijd een mogelijkheid vindt om het geheim uiteindelijk te pakken te krijgen.

Het is in de onlangs verschenen film/documentaire 'THRIVE" dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB ('The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!
De onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..! (klik voor artikel hier op de site)

De enige mogelijkheid om een dergelijk geheim te bewaren is, om het onder ieders neus in het openbaar te bewaren; tegelijkertijd haar ‘betekenisloosheid’ te benadrukken. Tot dan, dient de aandacht van geïnteresseerde personen te worden afgeleid naar onbetekenende zaken. Tegelijkertijd dient de MSM (main stream media) geprikkeld te worden het onderwerp (geheim (gj)) te ridiculiseren en in diskrediet te brengen, evenals de personen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.
Overal ter wereld, wordt er op de dag van vandaag, geen hoger niveau van geheimhouding gegeven, aan enig ander onderwerp, dan aan het werkelijke potentieel van ‘Remote Viewing’, in de context van optimale training en implementatie.

#9 (19-02) ‘The Powers That Be’ (TPTB = de heersende macht gj) behouden hun controle over de massa, ten gevolge van het wijdverspreide geloof, dat geaccepteerde informatie ‘officieel’ gesteund dient te zijn, of vrijgegeven dient te worden, door de elite in kwestie. Wanneer de realiteit niet overeenkomt met de informatie die door TPTB wordt vrijgegeven, resulteert dit in spanningen. Én een eindeloze cyclus van oproepen, uit de massa opstijgend, die roept om een ‘officiële’ vrijgave van de informatie die de spanningen tot bedaren kan brengen.
Deze schreeuw om ‘officiële informatie’ heeft de onbedoelde consequentie dat het zowel het idee bevestigd dat TPTB de leiding hebben over wat wél en wat niet acceptabel is, én de psychologisch effect dat de massa geen macht heeft om deze controle te doorbreken. TPTB zullen nooit een prikkel krijgen om die spanning op te lossen; doordat het de spanning zélf is, die hun machtsposities versterkt..

#10 (21-02) Veel mensen geloven dat er grote veranderingen op Aarde zullen gaan beginnen, via cataclysmen, presidentiële onthullingen, landingen van buitenaardsen, poolkantelingen, de wederkomst van Jezus, de wraak van God, en zo verder. Ze hopen dat deze zaken de mensheid kunnen veranderen en dat daardoor de wereld beter wordt. Maar dit zal nooit gebeuren; de massa laat al dergelijke gebeurtenissen over zich heen komen, feitelijk in de slachtofferrol, en van slachtoffers kun je niet veel verandering verwachten…
De zegeningen van ongeachte welk trauma, elke heftige ervaring of verwarring, zullen nooit passief komen, noch via het smeken aan anderen om het jou aan te reiken, of je dat nu doet met een gebed of met een stembiljet. Geen enkele elite is in staat een planeet ten goede te transformeren, met één pennenstreek of één speech; dat is niet de manier waarop werelden worden veranderd.

remoteviewing#11 (23-02) De Mensheid is een collectieve intelligentie. En een collectieve intelligentie verandert alleen dán, wanneer de gedachten van velen evolueren. Door ‘anders’ te denken, creëren mensen een verandering in hun realiteit. En het is onmogelijk voor een enkel individu om dit alléén voor elkaar te krijgen, ongeacht of die persoon nu een president is van een land, een heilige of ‘Jan-met-de-pet’. Het is volledig nutteloos om de elite een petitie aan te bieden, waarin het verzoek staat om de samenleving te veranderen. Omdat de personen van deze elite, in eerste instantie juist onderdeel werden van de elite, door het bewustzijn van een maatschappij te reflecteren, zoals die wás.
De elite verandert pas dán, als de maatschappij verandert. Er is niet te ontsnappen aan het feit, dat wanneer iemand een betere wereld wil, hij met de massa zal dienen te gaan werken, omdat de massa zich letterlijk een weg naar een betere wereld moet ‘denken’.. Er zijn op dit principe geen uitzonderingen.

#12 (25-02) Het kan voor de meeste mensen niet eenvoudig zijn, om nauwkeurig te ‘remote viewen’. Maar het feit dat het gedaan kán worden, door zelfs één mens, betekent dat het bewustzijn van elk mens reikt dóór alle tijd en ruimte. Het is onmogelijk om iets uit het verleden met ‘remote viewing’ te zien, als men -in zekere zin- niet in leven zou zijn in dat verleden; men dient te bestaan in het verleden, teneinde het te kunnen waarnemen. Hetzelfde zou waar dienen te zijn voor de toekomst. Derhalve kan bewustzijn niet gebonden zijn aan de fysieke dood; het dient de fysieke dood te overleven, doordat we ons bewustzijn kunnen uitreiken voorbij het punt van geboorte en sterven, zelfs nu dat we fysieke wezens zijn.
Luke fail yoda thats whyDit betekent impliciet dat onze ervaringen als fysieke wezens, slechts worden gelimiteerd door onze overtuigingen, doordat alleen onze overtuigingen onze perceptie kunnen be-perken, en onze percepties zorgen voor datgene wat we be-leven.

#13 (27-02) In het verleden hebben buitenaardsen regelmatig hun invloed uitgeoefend op de menselijke ontwikkeling, door bij de massa een verandering in de overtuiging te veroorzaken. Sommige buitenaardsen hebben daarbij de rol gespeeld van Goden, om ervoor te zorgen dat mensen zouden geloven in slavernij en lijden. Andere buitenaardsen (extra-terrestials) acteerden als Goden, zodat mensen zouden geloven in juist het einde van slavernij en lijden. Maar daarbij ging het altijd om het veranderen van geloofssystemen; en het god-spelen is een eenvoudige truc om het geloof van de massa te veranderen. Onze waarnemingen definiëren onze ervaringen. En onze waarnemingen worden slechts beperkt door onze overtuigingen. We zullen ALTIJD datgene zien en ervaren, waarvan we geloven dat het ‘waar’ is.

Courtney Brown 28 02 2014

#14 (01-03) Een aankondiging die uitleg geeft over het verleden en een positieve invloed zal hebben op de toekomstige ontwikkeling van de Aarde, zal gedaan worden op ‘The Ides of March 2014’. (zaterdag 15 maart gj)

ides of march ceasar#15 (03-03) Het belang van de ‘Ides of March’ is niet dat Julius Ceasar op die dag stierf, omdat Ceasar ook maar een mens was, die net als alle mensen sterfelijk is. Maar vooral omdat die dag het einde van een tijdperk markeert, waarin het geloof heerste dat de corruptie en tirannie van het bestaande overheidssysteem onveranderbaar was. En dat is waar de ‘Ides of March’ nog steeds symbool voor staan, vandaag de dag.

Een dag om iedereen die op deze planeet leeft, eraan te blijven herinneren dat geen enkele overtuiging voor altijd stand houdt. Een revolutie hoeft nooit gewelddadig te zijn, omdat er al geweld genoeg is dat géén revoluties voortbrengt. ‘Revolutie’ betekent eigenlijk maar één ding: een snelle verandering van overtuiging bij de grote massa. Hetgeen betekent dat de overtuigingen uit het verleden stoppen en dat nieuwe ideeën en gedachten de oude vervangen. Eén keer per jaar, doen de ‘Ides of March’ ons eraan herinneren, dat binnen in ons, de kracht ligt, om ónze manier van denken te veranderen.

#16 (05-03) Bedenk dat het leiderschap van een land, altijd het bewustzijn van het volk van dat land reflecteert. Er zijn daarop géén uitzonderingen, ongeacht of dit leiderschap nu virtuoos is of lafhartig. De huidige fysica hier op Aarde, verklaart niet helemaal waardoor dit komt, hoewel puzzelstukjes hiervan duidelijk in het zicht liggen. Als wetenschappers maar eens de puntjes zouden verbinden.. Maar desalniettemin is het de consequentie van een Universele wet, ongeacht of je het begrijpt waarom dit zo is, of niet.

180 graden waarheid leugen2Daarom is het ook volledig zinloos om boos te zijn op de leiders van een land, omdat het volk daadwerkelijk haar eigen bestemming vorm geeft, ongeacht wie hen leidt. Wanneer je de wereld ten goede wilt veranderen, is het enige dat zal werken, het op een heldere manier introduceren van een nieuw idee aan het volk, en dat met focus te doen. Om het zich daarna te laten verspreiden. En de leiders zullen alleen dán het idee omarmen, wanneer het volk het idee heeft accepteerd.

#17 (07-03) Het feit dat het leiderschap van een land, altijd het bewustzijn van het volk van dat land reflecteert, betekent niet dat er geen noodzaak is dat deze mensen actie gaan ondernemen. We leven in een Universum waar actie de natuurlijk consequentie is van gedachten en alle acties zijn het resultaat van gedachten die gewenste ‘verandering’ bevatten. We dichten vaak de veranderingen toe, aan de acties. Maar de realiteit is dat de verandering in onze gedachten, de wérkelijke bron is van veranderingen in de manifestatie-ervaringen, omdat wanneer deze acties niet hadden plaatsgevonden, wanneer niet eerst de gedachten waren veranderd. Als er geen verandering optreedt, komt dat omdat we dezélfde frustrerende gedachten blijven houden, evenals de gedachte dat verandering onmogelijk is.. ALS we verandering willen, dan moeten we onze gedachten veranderen, en niets doet dit effectiever, dan de introductie van nieuwe informatie.

#18 (09-03) ‘The Powers That Be’ hebben feitelijk ongelimiteerde bronnen beschikbaar, zowel financieel als fysiek. Zij gebruiken deze bronnen om hun informatie te monopoliseren, die de massa te zien krijgt. Omdat dit hun enige effectieve manier is om het geloof van de massa te controleren. Ze weten dat geen enkele beweging succesvol kan zijn om deze controle uit te dagen, zonder de verspreiding van nieuwe informatie, die in tegenspraak is met de vloed van verhalen die hun macht versterkt. Directe censuur werkt nooit goed, omdat er altijd manieren zijn om deze censuur te vermijden. Maar omdat iedere inbreng van nieuwe informatie een minimale drempel aan bronnen nodig heeft om effectief te zijn, is het de hoogste prioriteit van ‘The Powers That Be’, om potentieel respectabele bronnen financieel te verhongeren door ze te voeden met afwijkende informatie.

#19 (10-03) Fysieke kneveling is altijd tijdelijk, omdat er altijd inspanningen zijn, om deze te weerstaan. En de inspanningen om deze kneveling te handhaven gaat gepaard met continue en uitputtende bronnen. Psychologische kneveling daarentegen, is voort-durend en kosten-effectief, omdat het daarbij simpelweg alleen nodig is, om een populatie in informatie-isolement te houden en hen te hersenspoelen. Dit hersenspoelen van een grote bevolkingsgroep heeft betrekking op de continuë toepassing van repeterende ideeën over een lange periode. Sommige van deze ideeën zijn defensief en gericht op het immuniseren van de bevolking tegen de aantrekkelijkheid van concurrerende en tegenovergestelde informatiebronnen.
asterix intrigant2Het promoten van cynisme tegenover deze bronnen is een sleutelingrediënt voor succes. Elke poging om de populatie te bevrijden die onderhevig is aan hersenspoeling, zal een duurzame inspanning vergen over een lange periode, die daarbij kan bogen op financiële en fysieke bronnen.

#20 (11-03) De huidige praktijken die de massa zélf gebruikt om als beslissers van binnenkomende informatie te dienen, werd in de jaren 1950 geïnitieerd. Daarbij werden heel typisch, bepaalde individuën (‘zaaiers’ genaamd) strategisch in ongeacht welk publiek geplaatst, om te luisteren naar een potentieel dreigende, alternatieve informatiebron. De taak van deze ‘zaaiers’ is om consistent het doel en de accuraatheid van de bron van informatie uit te dagen (een proces dat ‘cheerleading’ (marjorettes gj) wordt genoemd). Tót het moment dat authentieke en goedbedoelende leden van het publiek, waar deze ‘zaaiers’ dus tussen aanwezig waren, de uitdagingen van de binnenkomende informatie zélf begonnen te herhalen. Vervolgens worden de strategische geplaatste individuën teruggetrokken, zodat er geen bewijs voor massa-manipulatie meer aanwezig was. Oprechte critici in het publiek ontkennen vervolgens fel het bestaan van deze strategische aanvallen, daarbij onbedoeld de sporen van de ‘zaaiers’ bedekkend.

intrigant asterix

#21 (12-03) Planetaire verandering kan alleen plaatsvinden, door middel van de wijdverspreide uitwisseling van nieuwe informatie en nieuwe ideeën onder de massa. Overduidelijk zijn ‘The Powers That Be’ hiervan op de hoogte en zullen dus altijd pogingen blijven ondernemen, om positieve en transformerende informatie te verstoren; informatie die zou kunnen leiden naar een revolutionair ontwaken.
news mediaDe ‘zaaiers’ en ‘cheerleaders’ zijn cruciale elementen in deze verstorende inspanningen. (zie posting #20 gj). De enige manier voor een andersdenkend persoon of een andersdenkende organisatie om dergelijke verstorende pogingen te omzeilen, is het gebruik van enkele, of sterk gecentraliseerde, bronnen te vermijden, die een spreekbuis zijn van de publieke opinie en het publieke debat. Dat betekent, dat de massa zélf van de verantwoordelijkheid doordrongen moet zijn, om gedecentraliseerde en positieve discussielocaties te vormen en te onderhouden. Want het is niet mogelijk om discussielocaties te verstoren, wanneer er heel veel van zijn, die allen worden gemonitored door hun eigen leden.

#22 (13-03) Wees op je hoede voor ‘vliegenvanger’-organisaties, -media en -mensen. Wanneer mensen geïnteresseerd raken in nieuwe ideeën, die de geloofwaardigheid van de zittende autoriteiten, in de ogen van de massa bedreigd, dan is het dáár de bedoeling van deze ‘vliegenvangers’, om dergelijke mensen naar een ‘niet-productieve status’ te leiden. ‘Vliegenvangers’ draaien aan je wielen, maar brengen je feitelijk nergens en je kunt deze ‘vliegenvangers’ ontdekken, door op je gevoel te vertrouwen, je intuïtie.

Als je een soort ‘prikkel’ voelt, of een gevoel van beperkt of beknot te worden, dat zal/zullen de betreffende media-outlet, deze organisatie en/of deze mensen, waarschijnlijk een onderdeel zijn van een ‘vliegenval’.
Als je vrolijk wordt van de opwinding bij het ontdekken van nieuwe ideeën, dan zou er werkelijke waarde kunnen zitten in het je verbinden met deze zaken. Vertrouw op je gevoel; het is je werkelijke en enige gids naar een oprechte toekomst die je zélf bepaalt.

#23 (14-03) Als onze ervaringen als fysieke wezens slecht worden bepaald door wat we waar-nemen, en onze waarnemingen alleen worden begrensd door wat we geloven wat kan en wat niet kan, dan is het leven natuurlijk helemaal niet bedoéld om pijnlijk te zijn! Het leven kan dus alleen maar pijnlijk zijn, als we ook geloven dát het pijnlijk zál zijn, ongeacht wat daarvan ook de kennelijke oorzaak is, en ongeacht de graad van het ontvangen trauma.
Niets waarin we NIET geloven kan worden ontvangen. Dus mensen zijn helemaal niet automatisch voorbestemd om te lijden, en ‘zonde’ en ‘boetedoening’ zijn controle-instrumenten. En geen vanzelfsprekende onderdelen van de menselijke conditie. Revoluties zijn simpelweg verschuivingen van het geloof dat voorheen werd vastgehouden door velen; het geloof in pijn en lijden dat nu eindelijk wordt afgedankt. En zij die baat hadden bij dergelijke overtuigingen, verliezen de controle en de macht, wanneer dit plaats vindt.

courtney brown laatste beelden

x

Tot zover..
We updaten dit artikel, telkens als er nieuwe ‘Implications Postings’ worden gedaan!
In de week van 10 maart zal in de aanloop naar de onthulling van 15 maart,
elke dag een (vertaalde) ‘implication posting’ hier op de site verschijnen..!

x

ximplication postings tm 23

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.