Advertentie

Courtney Brown: ‘De opmerkelijke gebeurtenis’… (Update 14 03 #22)


DE AANKONDIGING DIE COURTNEY BROWN

HEEFT GEDAAN

IS INMIDDELS GEPUBLICEERD..!

klik HIER voor het hele verhaal!

* * *

x

Courtney Brown: ‘De opmerkelijke gebeurtenis’…

x

2014 © WantToKnow.nl/.be
2014 © vertaling Guido Jonkers

x

Een bijzonder verhaal wellicht, wat kan aflopen als elk verhaal met een voorspellend karakter: het zou ook zomaar helemaal niets kunnen worden… Het enige waar je op af kunt gaan bij het waarderen van een dergelijk voorspellend bericht, zijn de omstandigheden (bijvoorbeeld: ‘wie vertelt het‘ en ‘in welke hoedanigheid vertelt die persoon het’) en natuurlijk de inhoud van het verhaal. Wat de inhoud van het verhaal betreft, is het aan jou om het te beoordelen. Wij vinden het in ieder geval stevig genoeg ‘resoneren’, dat we het hier plaatsen en je te voorzien van updates, die de afzender. Courtney Brown, met regelmaat de wereld in stuurt.

En wat die omstandigheden betreft, kijk je natuurlijk vooral naar de persoon die de boodschap afgeeft. In dit geval is dat Dr. Courtney Brown, een wiskundige, een visionair, auteur, kunstenaar en een ‘remote viewer’.. Waarover zo meteen meer..
Courtney Brown is kort gezegd een behoorlijk ‘serieuze’ kerel, die met deze voorspelling, een essentiële verandering op Aarde aankondigt.. En hij laat deze voorspelling/onthulling voorafgaan door een aantal voorstadia of vooraankondigingen, de zogenaamde ‘Implication Postings’. Courtney Brown is ook een getalenteerd ‘remote viewer’ en veel mensen blijken zijn voorspelling serieus te nemen. Zo ook wij.. Zeer waarschijnlijk heeft deze ‘openbarende informatie’ te maken met deze deskundigheid van hem, met ‘Remote Viewing’..

Courtney_Brown_full_color_EarthWie is Courtney Brown (Ph.D.)
Hij promoveerde in 1982 aan de ‘Washington University’ (St. Louis) in het vak politieke wetenschappen, waarbij met name wiskundige modellen een rol spelen. Naast een hele rits universiteiten waaraan hij les gaf, staat op zijn cv ook bij ‘beroep’: ‘auteur’. Maar Dr. Courtney Brown is vooral wiskundige en sociaal-wetenschapper en geeft les aan de ‘Department of Political Science’ aan de ‘Emory University’/Atlanta, Georgia. Hij publiceert daarbij vooral wiskundige artikelen en boeken, die studies bevatten van het in wiskundige modellen vatten van sociale wetenschappen. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij ook -zoals gezegd- heel druk met het werken aan de fundamentele pijlers onder het fenomeen ‘remote viewing’. Daarbij maakt hij gebruik van principes die door militaire opleidingen voor remote viewers (RV) worden toegepast; bijvoorbeeld voor spionagedoeleinden.

Remote-Viewing achtergrond
Dr. Brown is de directeur en de oprichter van het ‘Farsight Institute’ (www.farsight.org), een non-profit organisatie voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de studie naar het fenomeen van non-lokaal bewustzijn, ook bekend als ‘remote viewing’.. Courtney Brown is onderzoeker op dit gebied en publiceerde een aantal peer-review studies, waarbij remote-viewingonderzoeken met elkaar werden vergeleken. Tevens is hij een veelgevraagd gastspreker, op internationale conferenties en op universiteiten. Onlangs kwam zijn nieuwste boek over RV uit: ‘The Science and Theory of Nonphysical Perception’. In dit boek ontwikkelt hij de theorie dat het RV-fenomeen het gevolg is van een soort superpositionering van het kwantumveld, waarin wij allen leven..!

Remote viewer Ingo Swann, schrijver van het fascinerende boek 'Penetration', is vooral geïnteresseerd in het welzijn van onze Aarde. Wars van al het 'geheime gedoe' op de maan.
Remote viewer Ingo Swann, inmiddels overleden schrijver van het fascinerende boek ‘Penetration’, was vooral geïnteresseerd in het welzijn van onze Aarde. Wars van al het ‘geheime gedoe’ op de maan of elders op Aarde of in het Universum .

Daarnaast is Courtney Brown actief in theater en kunst. Hij zingt als solo-bariton zogenaamde ‘Heilige muziek’, en veel van deze muziek wordt verkocht in zowel de VS als in Afrika..! Hij filmt en produceert eigen Dvd’s en een Science fiction internet-serie, waarin RV en buitenaards leven worden gecombineerd. Courtney Brown is ook kunstenaar, die werkt met houtskool, krijt en pastel. En daarbij tekent hij regelmatig aliën-figuren. Veel van dit werk kun je zien op zijn website, onder het kopje ‘Artwork’. (hier en hier)

De collega van.. Ingo Swann dus..!
Wellicht heb je hier op de site het artikel over Ingo Swann gelezen, wiens boek ‘Penetration’ werkelijk indrukwekkend is. Het boek vertelt over zijn gaven als ‘remote viewer’. Kort gezegd is ‘remote viewing’ een waarnemingstechniek die een persoon in staat stelt om met diens bewustzijn in ruimte en tijd te kunnen reizen.

Remote viewing blijkt tal van mogelijkheden te bieden om jezelf spiritueel/mentaal te verplaatsen; je kunt bijvoorbeeld in het water zijn zonder zuurstofgebrek, je kunt door allerlei objecten heenlopen, de gedachten en gevoelens van mensen aftasten, en dat allemaal ook nog in verleden, heden en toekomst. Hierbij worden toekomstige gebeurtenissen overigens door ‘remote viewers’ niet als vaststaand ervaren, maar meer als mogelijkheid gezien..! In het geval van Ingo Swann, bleek hij in staat om op basis van coördinaten die hem werden aangereikt, een mentale reis naar de maan te maken. (HIER en HIER).
x

De inhoud van de boodschap: De voorspelling over de AANKONDIGING..
X

Het eigenlijke verhaal van dit artikel gaat over de voorspelling die Courtney Brown heeft gedaan, over een op handen zijnde ‘fundamentele gebeurtenis op Aarde’.. Hierbij weet hij nog niet precies wat die voorspelling precies in houdt, maar het betreft in ieder geval geen ‘angstige’ gebeurtenis. Een gebeurtenis waarbij geen heftige krachten tevoorschijn komen, zoals bijvoorbeeld aardbevingen of een meteoorinslag. Het is tevens een gebeurtenis waarbij ook geen sprake is van ‘buitenaards contact’.. Maar wat is het wel..? Dit zijn de postings die Courtney Brown vanaf eind januari op zijn Facebookpagina deed; we raden je aan deze in alle rust te lezen, want elke posting lijkt je een stapje dichter bij het uiteindelijke beeld te brengen. Het beeld dat feitelijk de volledige ‘onthulling’ beschrijft.

courtney brown header

* * *

x
Courtesy of Courtney Brown :

De aankondiging.

x
Er staat iets belangrijks te gebeuren, ergens volgende maand, februari 2014.
(inmiddels def. vastgezet op 15 maart! gj) Niets kan dit nu nog stoppen. Er zal een aankondiging komen, en de wereld zal veranderen, op de dag van die aankondiging. Een deel van die aankondiging zal plaatsvinden op deze Facebook-pagina. In het begin zullen slechts enkelen de grootsheid van deze aankondiging  begrijpen, en wat deze inhoudt voor de hele mensheid, die momenteel op deze planeet leeft. Sommigen zullen lachen en anderen zullen huilen. Maar in de loop der tijd, zal de wereld te weten komen, dat het leven op Aarde significant is veranderd. Op die dag in februari 2014. Een mysterie dat onze beschaving al duizenden jaren heeft verward, zal worden opgelost. En uit dat antwoord zal een nieuwe richting voor de toekomstige groei van onze soort opkomen.

A). Voor hen die gaan reageren op mijn ‘announcements’ op Facebook: dit is geen lokkertje. Maar de reden voor de vertraging is dat er veel gebeurt op dit moment. Als alles er klaar voor was, zou deze aankondiging morgen plaatsvinden; maar de dingen zijn nog niet helemaal op orde op dit moment. Ergens in Februari zal dat wel het geval zijn.
En terwijl het een natuurlijke zaak is, om erachter te proberen te komen, wat hier aan de hand is, zal dit niet veel uithalen. Ik meld dit hier alleen maar om, wanneer de aankondiging wordt gedaan, hen die er geïnteresseerd in zijn, toegang te geven tot de gerelateerde informatie. Maar om de lucht een beetje te klaren: Nee, er zullen geen grote verandering met de Aarde zélf plaatsvinden. En nee, de hemel zal ook niet vallen, noch zal de Aarde gaan schudden. En nee, president Obama zal ook geen aankondiging doen van… wat dan ook. Wat er zal worden aangekondigd is eigenlijk veel groter dan dat. Eerlijk!
Maar daar zal niet iedereen het over eens zijn. Mijn aankondigingen hieronder op mijn Facebookpagina melden alleen dat mettertijd, de mensheid uiteindelijk zal beseffen, dat de gehele ontwikkeling van ons ras fundamenteel werd veranderd, op die dag in februari 2014. Er is tijd voor nodig dat mensen zich dit zullen realiseren; maar het zál gebeuren..

 B). Achter de schermen, blijkt er bezorgdheid te zijn gegroeid, dat het onvermijdelijke ‘geroezemoes’ dat ontstaat rondom deze aankondiging in februari, ongewild de adem van de publieke discussie erom heen, en de diepte ervan zal doen verstillen. Dat betekent, dat claims en contra-claims, argumenten en verhitte retoriek, het publiek ervan kan weerhouden de implicaties van inhoud van deze aankondiging te begrijpen.  
En precies om die reden, werd ik aangemoedigd om een serie ‘Implications Postings’ te maken, zoals hieronder. Niets van deze ‘postings’ zal direct in de februari-aankondiging worden genoemd, maar het grote publiek wordt aangemoedigd voor zichzelf de ‘punten te verbinden’.. En hierdoor het effectieve perspectief op de aankondiging te verbreden. Vanaf maandag 3 februari 2014 zal ik de eerste ‘Implication Posting’ doen. Vervolg hierop zal elke paar dagen plaatsvinden, totdat de feitelijk aankondiging zal worden gedaan, ergens in februari. (inmiddels maart, zoals gezegd gj)

De aankondigingen zullen te maken hebben met onze 'realiteit'; met ieders unieke waarheid. Vooral zullen ze te maken hebben met waar-nemen..
De aankondigingen zullen te maken hebben met onze ‘realiteit’; met ieders unieke waarheid. Vooral zullen ze te maken hebben met waar-nemen.. Of zoals de illustratie het klinkklaar laat zien: ‘We zien slechts 1/miljardste van alles wat IS’.. Dan bestaat onze realiteit dus ook alléén uit wat wij waarnemen ‘realiteit’..?

C). De Farlex Free Dictionary (woordenboek) definieert hysterie als: ‘gedrag dat excessief en oncontroleerbaar gedrag toont, zoals paniek en angst.’ Hysterie wordt vaak veroorzaakt door mensen die denken aan het onbekende; het wordt zelden veroorzaakt door echte angst voor een échte zaak.. Er kan bijvoorbeeld oorlogshysterie ontstaan, wanneer de bevolking angstig is voor het uitbreken van oorlog,  zelfs als die oorlog nooit zál uitbreken. Kinderen kunnen hysterisch worden voor ‘boze mannen’, zelfs als deze boze mannen nooit bestaan. Hysterie is feitelijk angst die ontstaat uit verbeelding, niet vanuit de realiteit. En hoewel discussies over de aanstaande februari-aankondiging nuttig zijn, is het niet nuttig dat mensen hysterisch gaan worden.

De aankondiging zal niet gaan over Aarde-veranderingen, of iets anders, dat het normale dagelijkse leven zal verstoren. Het zal gaan over nieuwe kennis, die de visie zal veranderen van hoe de mensheid kijkt naar haar verleden, en haar huidige bestaan. Het zal een moment zijn van een fundamenteel leren, ‘niets meer, maar ook niets minder’. Het zal een van de meest belangrijke momenten in de historie van onze beschaving markeren. Niet iedereen zal het daarover eens zijn, maar uiteindelijk zal dát de visie zijn, die bij het grote publiek zal blijven hangen. De grootste veranderingen gebeuren niet op onze planeet, doordat er fysieke zaken gebeuren, maar doordat nieuwe kennis in ons bewustzijn terecht komt. En sommige nieuwe kennis is zó groot, dat het de horizon vult en bijna álles verandert..

D). Bedenk dat de eerste van deze ‘Implication Postings’ morgen uitkomt en dat vergelijkbare postings elke paar dagen zullen worden gedaan, tótdat de ‘grote aankondiging’ ergens in februari plaats vindt. Deze aankondiging zal enorm zijn, maar deze ‘Implication Postings’ zijn niet direct een onderdeel van deze aankondiging. Het zullen ideeën zijn, die van toepassing kunnen zijn op de grote lijnen van de aankondiging. Het doel van deze ‘Implication Postings’, is het grotere publiek aan te moedigen, een grotere discussie te voeren, die voldoende adem en diepte zal opleveren, wanneer de grote aankondiging daadwerkelijk plaatsvindt.

Nogmaals gezegd: deze grote aankondiging zal niets te maken hebben met Aarde-veranderingen, cataclysma’s, presidentiële onthullingen, of iets dergelijks. Het is feitelijk veel groter dan dat, maar er zal tijd nodig zijn voor het publiek om de implicaties van deze aankondiging te absorberen en de reikwijdte van de veranderingen te beseffen, die de initiatie van deze dag in februari zal hebben. Niets zal meer hetzelfde zijn.

* * *

Om de februari-aankondiging voor te bereiden, maakt Courtney Brown dus gebruik van de zogenaamde ‘Implications Postings’.. Wij hebben ze verzameld tot vandaag en zullen dit artikel de komende dagen aanvullen met nieuwe postings.. Deze postings hebben we hieronder neergezet.  De aankondigingen 1 t/m 6 zijn op dit moment ‘beschikbaar’.. Het woord ‘Implications’ is te vertalen met het simpele Nederlandse woord ‘implicaties’. Met andere woorden, ‘dat wat erin (de voorspelling) opgesloten zit’.. Wat behelst dus de voorspelling en/of constatering..

We raden je aan deze ‘implicatie-berichten’ goed te doorvoelen. Het zijn relatief simpele berichten die, zo hebben we gemerkt, een krachtige energie in zich dragen. Het is geen luchtfietserij voor ons, maar heel Aardse realiteit, die -zoals vele postings laten doorvoelen- aan een groter historisch referentiekader refereren..! En dát is voor jezelf te voelen, wanneer je je erop afstemt.

Hier zijn deze vertaalde postings, deze ‘implication postings’ vanaf 1 februari, met tussen haakjes de datum van publicatie door Courtney Brown. En onderaan het artikel hebben we ze ook allemaal afgebeeld op de manier waarop CB ze ook plaatst.

De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote 'bedenker'..
De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’.. Afbeeldingen van dit soort zijn gevonden en zouden ‘waar’ blijken, wanneer de inhoud van de aankondiging bekend wordt..

#1 (03-02).  Sommige van de claims die Zacharia Sitchin heeft gemaakt, over het ingrijpen van extra-terrestials op de menselijke ontwikkeling, zullen ‘waar’ blijken te zijn. (Expliciet wordt vermeld dat dit niet betekent dat de planeet Nibiru bestaat..!)

#2 (05-02). Nieuw bewijs suggereert dat de Aarde in het verleden is geleid op een manier, zoals een ‘gevangenis planeet’ in het verleden gerund zou zijn. Hierbij spelen religie en monumentale constructie projecten, die tot stand kwamen met behulp van slavernij een rol, om de ontwikkeling van een sociale maatschappij mogelijk te maken, evenals het ontwikkelen van een ‘collectief geheugen’. En hoewel deze activiteiten lijken te zijn onderbroken, is het zeer wel mogelijk dat overblijfselen van deze invloed nog aanwezig zijn..

#3 (07-02) Door de historie heen, is fundamentele verandering van de menselijke beschaving nooit gekomen door het uitoefenen van brute kracht. Zulke grote veranderingen zijn eigenlijk altijd het gevolg geweest van de algehele acceptatie van nieuwe kennis, nieuwe ideeën. Kennis bekrachtigt de vrije wil; iets dat alleen kan worden verkregen, doordat individuen en groepen zich vrijwillig overgeven, doordat hen voorgehouden wordt, dat deze kennis iets is dat enkelen tot dienst is, om controle te krijgen over velen. Bij de afwezigheid van dit geloof, kan geen enkele fysieke kracht dit voor elkaar krijgen, ongeacht hoe onderdrukkend.

#4 (09-02) Boven alles verheven: zij die regeren willen controle uitoefenen over alles wat de massa als ‘realiteit’ accepteert, en er is niets dat zij niet zullen doen, om dit te bereiken, omdat dit de ENIGE bron is van hun macht. Het geloof dat zij die regeren, niet op brute wijze de kennis zouden manipuleren voor simpelweg hun eigen voordeel, is het ENIGE belangrijke geloof dat de continue macht van de regerende macht ondersteunt. Dit geloof leidt altijd tot verwarring, wanhoop en meedogenloos cynisme, vanuit de rangen van hen die onder controle staan. Zodra dit geloof vervalt, herrijst de vrije wil opnieuw en is een grote verandering onvermijdelijk.

#5 (11-02) Wanneer de Aarde ooit heeft gediend als een ‘gevangenisplaneet’ (Prison Planet) in oude tijden, impliceert dit, dat sommige mensen hier op Aarde, een ervaring hebben van een andere ervaring, ‘ergens’, misschien wel ver weg.., wat geresulteerd heeft in het óf vluchten naar de Aarde, óf het zijn verbannen naar deze Aarde. De gevangenisautoriteiten’ zouden zeer waarschijnlijk pogingen doen, de gevangenispopulatie te bewegen activiteiten te ondernemen en geloofssystemen te accepteren, die hun energieën zou aftappen en hun geheugen zou ondermijnen, van wie ze zijn en waar ze vandaan zijn gekomen.

#6 (13-02) Er zijn twee mogelijkheden waarop buitenaardsen kunnen arriveren op deze Aarde. Een aantal arriveert per ruimteschip, en zij zullen duidelijk herinneren waar ze vandaan kwamen en waarom ze hier zijn. Maar de meesten hebben verkozen om hier geboren te worden, en zij zullen zich weinig herinneren.

george lucas star wars
George Wars, de bedenker en producent van de mega-succesvolle film ‘Star Wars’, samen met Yoda, één van de characters uit de films.

Maar iedereen zal zich iets herinneren, al is het maar vaag, en persoonlijkheden zullen hardnekkig zijn. Als er in oude tijden ergens een conflict was, en de Aarde was als gevolg hiervan een gevangenisplaneet (Prison Planet) dan zouden zowel de rebellen/vrijheidsvechters als hun bestrijders, op beide manieren op Aarde terecht komen; per ruimteschip en via geboorte. En beiden zouden de neiging vasthouden om het ‘oude gevecht’ voort te zetten, daarbij oude rollen uitwerkend. Sommige mét het geheugen eraan, en sommige rollen zonder dit geheugen. En zij met het volledige geheugen eraan, zouden hun voordeel verliezen, als zij zichzelf zouden bekend maken.

#7 (15-02) Aanwijzingen: Multiple Choice. Kies er één.

Waarom is de film ‘Star Wars’ de meest succesvolle film en leverde deze de meest lucratieve merchandisings-artikelen op, óóit van een film gemaakt..?
1. Púúr geluk

2. Iéts in de film resoneert met het onderbewuste, collectieve geheugen van de mensheid..

 Aanwijzingen:
George Lucas (de maker van Star Wars GJ) is:

1. een Hollywood-computergek met een enorme verbeeldingskracht
2. een voormalig keizer van het Kwaad
3. een voormalige vechter voor de Vrijheid
4. getrouwd met een ‘lekker wijf’.

#8 (17-02) De diefstal van nucleaire technologie van de VS, tijdens de Tweede Wereldoorlog en gedurende de Koude Oorlog, droeg één belangrijke les in zich: het is volstrekt onmogelijk om cruciale informatie geheim te houden, door het achter slot en grendel te bewaren. Omdat dit uiteindelijk alleen maar het belang van dat geheim onderstréépt. Hierdoor zal een vastberaden tegenstander altijd een mogelijkheid vindt om het geheim uiteindelijk te pakken te krijgen.

Het is in de onlangs verschenen film/documentaire 'THRIVE" dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB ('The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!
De onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..! (klik voor artikel hier op de site)

De enige mogelijkheid om een dergelijk geheim te bewaren is, om het onder ieders neus in het openbaar te bewaren; tegelijkertijd haar ‘betekenisloosheid’ te benadrukken. Tot dan, dient de aandacht van geïnteresseerde personen te worden afgeleid naar onbetekenende zaken. Tegelijkertijd dient de MSM (main stream media) geprikkeld te worden het onderwerp (geheim (gj)) te ridiculiseren en in diskrediet te brengen, evenals de personen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.
Overal ter wereld, wordt er op de dag van vandaag, geen hoger niveau van geheimhouding gegeven, aan enig ander onderwerp, dan aan het werkelijke potentieel van ‘Remote Viewing’, in de context van optimale training en implementatie.

#9 (19-02) ‘The Powers That Be’ (TPTB = de heersende macht gj) behouden hun controle over de massa, ten gevolge van het wijdverspreide geloof, dat geaccepteerde informatie ‘officieel’ gesteund dient te zijn, of vrijgegeven dient te worden, door de elite in kwestie. Wanneer de realiteit niet overeenkomt met de informatie die door TPTB wordt vrijgegeven, resulteert dit in spanningen. Én een eindeloze cyclus van oproepen, uit de massa opstijgend, die roept om een ‘officiële’ vrijgave van de informatie die de spanningen tot bedaren kan brengen.
Deze schreeuw om ‘officiële informatie’ heeft de onbedoelde consequentie dat het zowel het idee bevestigd dat TPTB de leiding hebben over wat wél en wat niet acceptabel is, én de psychologisch effect dat de massa geen macht heeft om deze controle te doorbreken. TPTB zullen nooit een prikkel krijgen om die spanning op te lossen; doordat het de spanning zélf is, die hun machtsposities versterkt..

#10 (21-02) Veel mensen geloven dat er grote veranderingen op Aarde zullen gaan beginnen, via cataclysmen, presidentiële onthullingen, landingen van buitenaardsen, poolkantelingen, de wederkomst van Jezus, de wraak van God, en zo verder. Ze hopen dat deze zaken de mensheid kunnen veranderen en dat daardoor de wereld beter wordt. Maar dit zal nooit gebeuren; de massa laat al dergelijke gebeurtenissen over zich heen komen, feitelijk in de slachtofferrol, en van slachtoffers kun je niet veel verandering verwachten…
De zegeningen van ongeachte welk trauma, elke heftige ervaring of verwarring, zullen nooit passief komen, noch via het smeken aan anderen om het jou aan te reiken, of je dat nu doet met een gebed of met een stembiljet. Geen enkele elite is in staat een planeet ten goede te transformeren, met één pennenstreek of één speech; dat is niet de manier waarop werelden worden veranderd.

remoteviewing#11 (23-02) De Mensheid is een collectieve intelligentie. En een collectieve intelligentie verandert alleen dán, wanneer de gedachten van velen evolueren. Door ‘anders’ te denken, creëren mensen een verandering in hun realiteit. En het is onmogelijk voor een enkel individu om dit alléén voor elkaar te krijgen, ongeacht of die persoon nu een president is van een land, een heilige of ‘Jan-met-de-pet’. Het is volledig nutteloos om de elite een petitie aan te bieden, waarin het verzoek staat om de samenleving te veranderen. Omdat de personen van deze elite, in eerste instantie juist onderdeel werden van de elite, door het bewustzijn van een maatschappij te reflecteren, zoals die wás.
De elite verandert pas dán, als de maatschappij verandert. Er is niet te ontsnappen aan het feit, dat wanneer iemand een betere wereld wil, hij met de massa zal dienen te gaan werken, omdat de massa zich letterlijk een weg naar een betere wereld moet ‘denken’.. Er zijn op dit principe geen uitzonderingen.

#12 (25-02) Het kan voor de meeste mensen niet eenvoudig zijn, om nauwkeurig te ‘remote viewen’. Maar het feit dat het gedaan kán worden, door zelfs één mens, betekent dat het bewustzijn van elk mens reikt dóór alle tijd en ruimte. Het is onmogelijk om iets uit het verleden met ‘remote viewing’ te zien, als men -in zekere zin- niet in leven zou zijn in dat verleden; men dient te bestaan in het verleden, teneinde het te kunnen waarnemen. Hetzelfde zou waar dienen te zijn voor de toekomst. Derhalve kan bewustzijn niet gebonden zijn aan de fysieke dood; het dient de fysieke dood te overleven, doordat we ons bewustzijn kunnen uitreiken voorbij het punt van geboorte en sterven, zelfs nu dat we fysieke wezens zijn.
Luke fail yoda thats whyDit betekent impliciet dat onze ervaringen als fysieke wezens, slechts worden gelimiteerd door onze overtuigingen, doordat alleen onze overtuigingen onze perceptie kunnen be-perken, en onze percepties zorgen voor datgene wat we be-leven.

#13 (27-02) In het verleden hebben buitenaardsen regelmatig hun invloed uitgeoefend op de menselijke ontwikkeling, door bij de massa een verandering in de overtuiging te veroorzaken. Sommige buitenaardsen hebben daarbij de rol gespeeld van Goden, om ervoor te zorgen dat mensen zouden geloven in slavernij en lijden. Andere buitenaardsen (extra-terrestials) acteerden als Goden, zodat mensen zouden geloven in juist het einde van slavernij en lijden. Maar daarbij ging het altijd om het veranderen van geloofssystemen; en het god-spelen is een eenvoudige truc om het geloof van de massa te veranderen. Onze waarnemingen definiëren onze ervaringen. En onze waarnemingen worden slechts beperkt door onze overtuigingen. We zullen ALTIJD datgene zien en ervaren, waarvan we geloven dat het ‘waar’ is.

Courtney Brown 28 02 2014

#14 (01-03) Een aankondiging die uitleg geeft over het verleden en een positieve invloed zal hebben op de toekomstige ontwikkeling van de Aarde, zal gedaan worden op ‘The Ides of March 2014’. (zaterdag 15 maart gj)

ides of march ceasar#15 (03-03) Het belang van de ‘Ides of March’ is niet dat Julius Ceasar op die dag stierf, omdat Ceasar ook maar een mens was, die net als alle mensen sterfelijk is. Maar vooral omdat die dag het einde van een tijdperk markeert, waarin het geloof heerste dat de corruptie en tirannie van het bestaande overheidssysteem onveranderbaar was. En dat is waar de ‘Ides of March’ nog steeds symbool voor staan, vandaag de dag.

Een dag om iedereen die op deze planeet leeft, eraan te blijven herinneren dat geen enkele overtuiging voor altijd stand houdt. Een revolutie hoeft nooit gewelddadig te zijn, omdat er al geweld genoeg is dat géén revoluties voortbrengt. ‘Revolutie’ betekent eigenlijk maar één ding: een snelle verandering van overtuiging bij de grote massa. Hetgeen betekent dat de overtuigingen uit het verleden stoppen en dat nieuwe ideeën en gedachten de oude vervangen. Eén keer per jaar, doen de ‘Ides of March’ ons eraan herinneren, dat binnen in ons, de kracht ligt, om ónze manier van denken te veranderen.

#16 (05-03) Bedenk dat het leiderschap van een land, altijd het bewustzijn van het volk van dat land reflecteert. Er zijn daarop géén uitzonderingen, ongeacht of dit leiderschap nu virtuoos is of lafhartig. De huidige fysica hier op Aarde, verklaart niet helemaal waardoor dit komt, hoewel puzzelstukjes hiervan duidelijk in het zicht liggen. Als wetenschappers maar eens de puntjes zouden verbinden.. Maar desalniettemin is het de consequentie van een Universele wet, ongeacht of je het begrijpt waarom dit zo is, of niet.

180 graden waarheid leugen2Daarom is het ook volledig zinloos om boos te zijn op de leiders van een land, omdat het volk daadwerkelijk haar eigen bestemming vorm geeft, ongeacht wie hen leidt. Wanneer je de wereld ten goede wilt veranderen, is het enige dat zal werken, het op een heldere manier introduceren van een nieuw idee aan het volk, en dat met focus te doen. Om het zich daarna te laten verspreiden. En de leiders zullen alleen dán het idee omarmen, wanneer het volk het idee heeft accepteerd.

#17 (07-03) Het feit dat het leiderschap van een land, altijd het bewustzijn van het volk van dat land reflecteert, betekent niet dat er geen noodzaak is dat deze mensen actie gaan ondernemen. We leven in een Universum waar actie de natuurlijk consequentie is van gedachten en alle acties zijn het resultaat van gedachten die gewenste ‘verandering’ bevatten. We dichten vaak de veranderingen toe, aan de acties. Maar de realiteit is dat de verandering in onze gedachten, de wérkelijke bron is van veranderingen in de manifestatie-ervaringen, omdat wanneer deze acties niet hadden plaatsgevonden, wanneer niet eerst de gedachten waren veranderd. Als er geen verandering optreedt, komt dat omdat we dezélfde frustrerende gedachten blijven houden, evenals de gedachte dat verandering onmogelijk is.. ALS we verandering willen, dan moeten we onze gedachten veranderen, en niets doet dit effectiever, dan de introductie van nieuwe informatie.

#18 (09-03) ‘The Powers That Be’ hebben feitelijk ongelimiteerde bronnen beschikbaar, zowel financieel als fysiek. Zij gebruiken deze bronnen om hun informatie te monopoliseren, die de massa te zien krijgt. Omdat dit hun enige effectieve manier is om het geloof van de massa te controleren. Ze weten dat geen enkele beweging succesvol kan zijn om deze controle uit te dagen, zonder de verspreiding van nieuwe informatie, die in tegenspraak is met de vloed van verhalen die hun macht versterkt. Directe censuur werkt nooit goed, omdat er altijd manieren zijn om deze censuur te vermijden. Maar omdat iedere inbreng van nieuwe informatie een minimale drempel aan bronnen nodig heeft om effectief te zijn, is het de hoogste prioriteit van ‘The Powers That Be’, om potentieel respectabele bronnen financieel te verhongeren door ze te voeden met afwijkende informatie.

#19 (10-03) Fysieke kneveling is altijd tijdelijk, omdat er altijd inspanningen zijn, om deze te weerstaan. En de inspanningen om deze kneveling te handhaven gaat gepaard met continue en uitputtende bronnen. Psychologische kneveling daarentegen, is voort-durend en kosten-effectief, omdat het daarbij simpelweg alleen nodig is, om een populatie in informatie-isolement te houden en hen te hersenspoelen. Dit hersenspoelen van een grote bevolkingsgroep heeft betrekking op de continuë toepassing van repeterende ideeën over een lange periode. Sommige van deze ideeën zijn defensief en gericht op het immuniseren van de bevolking tegen de aantrekkelijkheid van concurrerende en tegenovergestelde informatiebronnen.
asterix intrigant2Het promoten van cynisme tegenover deze bronnen is een sleutelingrediënt voor succes. Elke poging om de populatie te bevrijden die onderhevig is aan hersenspoeling, zal een duurzame inspanning vergen over een lange periode, die daarbij kan bogen op financiële en fysieke bronnen.

#20 (11-03) De huidige praktijken die de massa zélf gebruikt om als beslissers van binnenkomende informatie te dienen, werd in de jaren 1950 geïnitieerd. Daarbij werden heel typisch, bepaalde individuën (‘zaaiers’ genaamd) strategisch in ongeacht welk publiek geplaatst, om te luisteren naar een potentieel dreigende, alternatieve informatiebron. De taak van deze ‘zaaiers’ is om consistent het doel en de accuraatheid van de bron van informatie uit te dagen (een proces dat ‘cheerleading’ (marjorettes gj) wordt genoemd). Tót het moment dat authentieke en goedbedoelende leden van het publiek, waar deze ‘zaaiers’ dus tussen aanwezig waren, de uitdagingen van de binnenkomende informatie zélf begonnen te herhalen. Vervolgens worden de strategische geplaatste individuën teruggetrokken, zodat er geen bewijs voor massa-manipulatie meer aanwezig was. Oprechte critici in het publiek ontkennen vervolgens fel het bestaan van deze strategische aanvallen, daarbij onbedoeld de sporen van de ‘zaaiers’ bedekkend.

intrigant asterix

#21 (12-03) Planetaire verandering kan alleen plaatsvinden, door middel van de wijdverspreide uitwisseling van nieuwe informatie en nieuwe ideeën onder de massa. Overduidelijk zijn ‘The Powers That Be’ hiervan op de hoogte en zullen dus altijd pogingen blijven ondernemen, om positieve en transformerende informatie te verstoren; informatie die zou kunnen leiden naar een revolutionair ontwaken.
news mediaDe ‘zaaiers’ en ‘cheerleaders’ zijn cruciale elementen in deze verstorende inspanningen. (zie posting #20 gj). De enige manier voor een andersdenkend persoon of een andersdenkende organisatie om dergelijke verstorende pogingen te omzeilen, is het gebruik van enkele, of sterk gecentraliseerde, bronnen te vermijden, die een spreekbuis zijn van de publieke opinie en het publieke debat. Dat betekent, dat de massa zélf van de verantwoordelijkheid doordrongen moet zijn, om gedecentraliseerde en positieve discussielocaties te vormen en te onderhouden. Want het is niet mogelijk om discussielocaties te verstoren, wanneer er heel veel van zijn, die allen worden gemonitored door hun eigen leden.

#22 (13-03) Wees op je hoede voor ‘vliegenvanger’-organisaties, -media en -mensen. Wanneer mensen geïnteresseerd raken in nieuwe ideeën, die de geloofwaardigheid van de zittende autoriteiten, in de ogen van de massa bedreigd, dan is het dáár de bedoeling van deze ‘vliegenvangers’, om dergelijke mensen naar een ‘niet-productieve status’ te leiden. ‘Vliegenvangers’ draaien aan je wielen, maar brengen je feitelijk nergens en je kunt deze ‘vliegenvangers’ ontdekken, door op je gevoel te vertrouwen, je intuïtie.

Als je een soort ‘prikkel’ voelt, of een gevoel van beperkt of beknot te worden, dat zal/zullen de betreffende media-outlet, deze organisatie en/of deze mensen, waarschijnlijk een onderdeel zijn van een ‘vliegenval’.
Als je vrolijk wordt van de opwinding bij het ontdekken van nieuwe ideeën, dan zou er werkelijke waarde kunnen zitten in het je verbinden met deze zaken. Vertrouw op je gevoel; het is je werkelijke en enige gids naar een oprechte toekomst die je zélf bepaalt.

#23 (14-03) Als onze ervaringen als fysieke wezens slecht worden bepaald door wat we waar-nemen, en onze waarnemingen alleen worden begrensd door wat we geloven wat kan en wat niet kan, dan is het leven natuurlijk helemaal niet bedoéld om pijnlijk te zijn! Het leven kan dus alleen maar pijnlijk zijn, als we ook geloven dát het pijnlijk zál zijn, ongeacht wat daarvan ook de kennelijke oorzaak is, en ongeacht de graad van het ontvangen trauma.
Niets waarin we NIET geloven kan worden ontvangen. Dus mensen zijn helemaal niet automatisch voorbestemd om te lijden, en ‘zonde’ en ‘boetedoening’ zijn controle-instrumenten. En geen vanzelfsprekende onderdelen van de menselijke conditie. Revoluties zijn simpelweg verschuivingen van het geloof dat voorheen werd vastgehouden door velen; het geloof in pijn en lijden dat nu eindelijk wordt afgedankt. En zij die baat hadden bij dergelijke overtuigingen, verliezen de controle en de macht, wanneer dit plaats vindt.

courtney brown laatste beelden

x

Tot zover..
We updaten dit artikel, telkens als er nieuwe ‘Implications Postings’ worden gedaan!
In de week van 10 maart zal in de aanloop naar de onthulling van 15 maart,
elke dag een (vertaalde) ‘implication posting’ hier op de site verschijnen..!

x

ximplication postings tm 23

666 gedachten over “Courtney Brown: ‘De opmerkelijke gebeurtenis’… (Update 14 03 #22)

  1. In maart wordt er in Amerika besloten(lees er weinig meer over) of het schuldplafond mag verhogen of dat het systeem gaat vallen. Dat zou pas een echte verandering zijn.

 1. Oordeel? Nee, uitkijken voor manipulatie is in deze tijd niet overbodig Dat kun je toch wel met me eens zijn? Ik blijf bij mijn mening hou de ogen open, kijk naar de feiten. Amen right back at jah! 🙂

  1. Ja Eh nou ehh 🙂 ik ben het met je eens. Je moet er gevoelig of vatbaar voor zijn kennelijk. Een soort ziekte ofzo? Elke opmerking wat als kritiek opgevat kan worden wordt gelijk de kop ingedrukt.
   Weet je wel, als je een kou-tje hebt en lekker chagerijnig bent, gewoon mond houden en uit laten zieken 🙂
   Maak je niet ongerust, alles heeft een doel.

  2. SUN, hoe is het afgelopen met dat plekje op je borst, heeft het inderdaad geholpen die zwarte crème?

  3. @Sun

   Ja, maar het is niet eens echt kritiek echter meer een waarschuwing, fijn dat jij ook wakker/alert blijft, we worden al genoeg belazerd.
   En kritiek moet ook kunnen, dat is ook een zienswijze.. dus geef lekker je mening. Dat is alleen maar goed. :-)Alles heeft ook een doel maar niet alle doelen zijn zuiver. En als iets niet oke voelt geef ik het gewoon aan. Jammer dan, als het niet in het verhaal van een ander past. We kunnen dan gewoon een dialoog aan gaan.
   @Allaya
   ja ehh nou en ehhh? 😛
   Wel alert van je, Goed zo!

  4. Hallo Sun, lees dat je met zwarte zalf bezig bent. Kan inderdaad pijnlijk zijn. Heb ervaring in de familie, zij smeerde tot er niets meer uit kwam, soms komt het van dieper. Het gaat nu wel goed met die persoon, laat dat hoopvol voor je zijn. Tis een pittige rit.. zorg dat je de wond goed blijft ontsmetten, zij deed bruisen met waterstofperoxide 3%, zo’n flesje wat gewoon bij de alcohol staat en als het te rood werd met honingzalf, dan echt even pauzeren !! Zij heeft er wel littekens aan overgehouden maar ze is er nog. Veel Ontgiften is ook belangrijk hierbij. Ondersteun lever nieren en lymphen, het is n.l. een proces waar toxinen bij vrijkomen.

   Veel sterkte.

  5. Sun

   nog even dit : het is pas klaar bij een prachtig roze schone wond, bij gele plekken nog doorgaan.

  6. Hoi eh ja nou en.. H202 3% gewoon bij de kruidvat e.d. is giftig ivm de stabilisatoren etc. Als je H202 aanbeveelt, moet je altijd de foodgrade aanbevelen.
   Bedankt voor je berichtje btw.
   Die schone wond klopt, maar het kan terug komen en verspreiden. In mijn geval omdat ik het waarschijnlijk niet de 3e dag heb ingesmeerd. Ik heb daarna wat andere dingen geprobeerd.

 2. Graag wil ik volgende ‘aankondiging’ maken:

  Op 6 maart 2014 pakte ik een pen en een velletje papier.
  Ik liet me ‘leiden’ vanuit de kosmos….ik werd ‘geleidt’ en de pen doet zijn werk…na paar minuutjes is het klaar. Er ontstond een tekening die op een platte grond lijkt. Ik zie meteen Japan maar neem toch voor de zekerheid een atlas erbij, en ik kan duidelijk herkennen, dat ik de hoek van Japan, China en Korea ‘heb getekend’ met de wateren ertussen.
  Zal wel een ‘hersenspinsel’ zijn, of niet, of wel?

  1. De ‘china-south-sea-triangle’…? Wow.. ik voel het resoneren.. Zal ik er een stukkie over maken? 😉

  2. Nou een stukkie hoeft niet, maar als aankondiging nr. 21, zal wel gaaf zijn 😉
   Maar zonder gein nu, het is echt zo gegaan! En ik dacht ook geen seconde aan die landen of wat dan ook. Ik liet me alleen ‘leiden’, had de pen losjes in mijn vingers…en er zit nog boven in de hoek een soort ‘vogel’, ‘vliegtuig’, ‘raket’ achtige bedoeling…maar goed, achteraf weten we het wel zeker…

  3. Ik dacht dat je een geintje maakte.. Écht.. Sorry! Maar verdorie, zo gááát Remote Viewing dus ook..
   Kijk in hemelsnaam het boek hier op de site na en lees het. Van Ingo Swann.. Hoe hij zelfs op DE MAAN landt met zijn mind.. En wat hij daar ziet, ziet hem ook…! Fascinerend verhaal!!
   Spannend genoeg als inleiding? Hier is de lead, met alle hoofdstukken, de eerste onderaan dus..
   http://www.wanttoknow.nl/dossiers/universum/ingo-swann/

   Monica, ik denk dat je nog verder kunt gaan..! Weer gaan zitten, leeg maken en op een punt focussen. ZONDER oordeel.. Luister en kijk naar de beelden..
   penetration cover

  4. Dat snap ik dan weer niet… hoe kan het als je remote gaat viewen, dat de “andere kant” jou kan zien (?)

  5. Jij bent niet met NIETS aanwezig natuurlijk. Het is je mind of spirit, die gezien kan worden. Een ijle energie, die wij niet zien, maar ‘anderen’ wellicht wel. Als dagelijkse kost zelfs..

  6. Ergens heb ik gelezen dat remote viewen dagelijkse kost is bij de CIA. Aannemende dat het werkt zoals het werkt, zijn de aftap-activiteiten van de NSA hier slechts kinderspel bij.

   Wat als we die remote viewers zouden waarnemen, whaaaa!!! Om gek van te worden!

  7. Euhm Imkie, nu dat je dat schrijft, word me pas bewust dat de tekening vóór het ongeluk was met Malysian Airlines… 😕
   Er zaten iig Chinezen in het toestel. Maar niet helemaal goed dus, ik volg Guido’s tip wel en blijf oefenen 😀

  8. Monika….heeft jouw tekening iets te maken met het vermiste vliegtuig?

  9. haha, ja Coz, ook die optie is hier de revu gepasseerd. Doorgaan hoor Moni! Spannende online soap. Ben er achter gekomen dat ik een appocaloptimist ben, dus het komt goed.

  10. What Ingo Swann kan, kon Emanuel Swedenborg ook. Als je wil weten hoe buitenaardsen (engelen, geesten) over aardbewoners denken moet maar eens Telleribus in mundo nostra solari(1758) Aardbollen in het heelal lezen.
   Naast zijn wetenschappelijk werk was vooral zijn metafysisch werk zo controversieel in zijn eigen tijd. Zelfs door de Paus van toen op de codex gezet.
   Je kon hem de voorloper noemen van de nieuwe media noemen tov mainstream. Kerk en wetenschap hebben hem uit de geschiedenisboekjes geschrapt. Voor mij is hij een bewustzijnsbaken voor de anderen misschien niet. Als de kerk weer aansluiting had kunnen maken door de verbinding van innerlijk(hemel) en uiterlijk(aarde) dan had de kerk hem kunnen omarmen. Helaas kerk en wetenschap had alleen oog aandacht voor wereldlijke zaken (roem en hebzucht)…en de rest is history.
   Een vreemde eend(Swedenborg) doorbreekt altijd de tijdslijn om anderen ergens van bewust te laten worden. Maar een vreemde eend weet heel goed dat de vrije wil van wie dan ook altijd gerespecteerd dient te worden.
   Ten slotte voor wie denkt dat alleen wetenschap onze waarheid bepaalt: Veel wordt bewezen dat in den grond niet waar is, en veel is eeuwig waar, ofschoon het bewijs niet daar is. (P.A. De Genestet, Leekedichtjes).

  11. Monika, je viewing laat me niet los, om meerdere redenen.
   Wat jij beschreef vormtechnisch, was de hoek Japan/China/Korea.
   Maar dit lijkt wel erg veel op de hoek Maleisie/Vietnam/Filipijnen.
   Je zag ook een soort vogel/vliegtuig.
   Vind dit plaatje wel kloppen met het vermiste vliegtuig.
   Vervolgens had je het over Chinezen.
   Ik heb op forum Projekt Avalon een tijd de reacties hieromtrent gevolgd.
   Vervolgens kwam daar iemand aan met het feit dat het wellicht ging om Chinezen met een patent waarbij deze Chinezen maar ook een bepaald instituut aandeel in hebben.
   Posting is van Cidersomerset op 12:23:
   http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?69217-Boeing-MH370-disappears-in-flight-with-239-passengers/page47
   Met onder andere de quote:
   “Rothschild Inherits a Semiconductor Patent For Freescale Semiconductors”
   Het patent zie er zo uit:
   http://worldtruth.tv/wp-content/uploads/2014/03/1111.png
   Wat ik vervolgens frappant vond was dat Imke reageerde van zal dit het vermiste vliegtuig zijn…
   Vervolgens heb jij nog iets gepost, maar kan jouw reactie niet terugvinden, met een link naar het beeld van Imke en het bijzondere objektje erin.
   Als je nu de patent afbeelding ziet en dit vergelijkt met Imke’s ontdekking is dit toch wel zeer bijzonder…
   Vind het op zijn minst een voorbeeld van tijdlijn springen.
   Maar meer…
   Kom er nog wel weer op terug 😉

 3. Zou dit alles te maken kunnen hebben met het verdwenen vliegtuig Malaysia (vlucht 370) dat gered lijkt/blijkt of schijnt te zijn door de Ashtar Command (zo zegt het hieronder aangegeven bericht); alles in verband ook met disclosure. Mar 10 2014 staan er op http://www.HollowEarthNetwork over Flight 370 2 berichten.

  1. wat een rare naam; “Sky Dread Not”

   “no matter what anyone else may say… when all is said and done, only love and the truth shall remain… remember you cannot be wise and unkind at the same time. ”

   wat is het stil…..
   weinig reacties hierop….
   als dit waar is, dan zal ik blijven lachen (van opluchting en blijdschap dat er eindelijk een onthulling is) dag en nacht tot ik weet niet hoelang 😉

  2. Bedankt Anna voor de link. 🙂
   Als dit allemaal waar is, dan weten we het binnen max 3 dagen allemaal. spannend.

   “http://beforeitsnews.com/alternative/2014/03/breaking-news-et-commander-ashtar-says-his-sky-dread-not-is-disclosure-malaysian-plane-and-nesara-update-2916044.html?currentSplittedPage=0”

   zijn er nog meer die de blijdschap en spanning voelen?
   Zal het nu eindelijk ervan komen?

  3. Dat nieuws zou wel inslaan als een bom, als bekend wordt dat Ashtar dat vliegtuig onderschept heeft 😀 De hele wereld zoekt er ondertussen al naar, dus aan aandacht geen gebrek 😀

  4. Van Amerikaanse bodem: (Cigar Shaped UFO Over The Ukraine)
   The Sky Dreadnought is the most advanced military weapons system in the history of human existence. Nothing on the face of the earth can even come close to comparing. The ship, a long, cigar-shaped craft, is almost 3,000 feet long, about the length of three aircraft carriers.

   http://www.youtube.com/watch?v=HuUdett2GiY

  5. Weet je… die filmpjes zijn wellicht leuk om te kijken, maar ik heb ze niet echt nodig. Vaak zit er zoveel ruis op de lijn, dat je niet weet of hetgene je ziet ook datgene weergeeft wat ook maar enigszins dichtbij de waarheid komt.

   Hoe zeg ik, zonder arrogant over te komen, dat ik stiekem al hoopte (en eigenlijk wist zonder het wereldkundig te durven maken, want het zàl toch eens niet waar zijn…) dat het vliegtuig zou zijn waar het volgens de link van Anna blijkt te zijn. Het was de enige optie die niet werd verkend, omdat het niet als waarheid wordt geaccepteerd. Ik kan me nu ook wel voorstellen dat “Sommigen zullen lachen en anderen zullen huilen.”

  6. ja. ik moet het nogmaals maar eens goed lezen. Want bovenin staat dat Sky Dread Not van Ashtar is.
   Maar onder staat dat het van amerikaanse bodem is skydreadnougt.

  7. voorbarig of niet, maakt me echt niet uit. 🙂
   maar dat is waarschijnlijk de clue; zijn het de Amerikanen, of zijn het Aliens? 🙂

  8. Dan gaan we huilen, Sun, als het hele verhaal eindelijk naar buiten komt:

   van opluchting 😀

  9. Allaya, huilen en lachen tegelijkertijd van opluchting en blijdschap.
   ♥ ♥ ♥

   en luisterend naar ons hart of het zuiver is, of alweer de zoveelste bedrog.

  10. Tja, het zou zomaar een “Gieltje” kunnen zijn, je weet wel, iemand die de primeurs van anderen afsnoept (met een bijna-echte versie) om zijn eigen ego te strelen.

   Sinds een paar maanden was ik van plan om een betere camera te kopen, of zelfs eentje met nachtkijker erop. En toch bedwing ik mezelf steeds, want wat hebben we aan een lichtpuntje ergens in de lucht, of en vorm waarvan we niet goed kunnen zien wat het is of waarvan afkomstig. Ik heb zoiets van “als ze me willen benaderen, weten ze me te vinden” 😀

  11. to fok or not to fok met giant aliens, dat is de geschiedenis van de vrome vrouwheid humanzee anity in een nuttie noten shell, alles naar de kloohooten, een beetje ufoloog weet dat Cigar Shapes meestal kwaadaardig zijn, en ze gaan er nog steeds voor, silly asssss schreeuw wijven, 1 knip van de vinger van medium space draak poets commandant aassssshtar en ze zijn om, hoezo verraad, weken maanden jaren onder de prozac komen ze voor niks niet hun nest uit maar nu ineens jah hoor …. beschikbaar voor Sinterklaahaaas van Sirius, we zijn gedoemd, appokalieptiesch gezegd, en niet mauwen en klagen dat de geboorte zo pijnlijk was, had je je eerder moeten bedenken…. ‘Dread Not’ kom op zeg, zegt wel genoeg….. de Lord van het oude testament met z’n wrede jaloerse rot streken…. gaat ie de mediale space blitz maken met een vliegtuiggie, kinderachtig gedoe, gladjanus, ik mag hun niet …

   Nephilim Giants / Angels & Aliens of the Past / Scheletro interista / Ancient Human Skeletons
   http://www.youtube.com/watch?v=-LxRtfQnzG4

  12. Hyper, we weten inmiddels dat de teksten in onze geschiedenisboeken op z’n zachts gezegd naar het land der fabelen verwezen kunnen worden. Wat de waarheid is, wie zal het zeggen? Ik doe gewoon mijn dagelijkse dingen (liefst alleen de leuke), wacht rustig af en als mijn tijd komt, ga ik. Heel gewoon. Mij krijgen ze niet meer gek, hoe ze ook heten en waar ze ook vandaan komen.

  13. Ja Odette, het idd een vreemde naam. Daar is iets mee.
   @HyperAlert, maak je niet ongerust om anderen.

  1. @ Sun en @ Allaya,

   Ik kreeg vanmorgen een reactie, dat het bericht van Ashtar “The Sky Dreadnought” via een medium is gechanneld, dat uit verkeerde kanalen tapt. Zeg maar wat nu waar is. Mijn bescheiden mening hierover is, dat je intuïtie moet blijven volgen, want de chaos in medialand, zowel MSM als alternatief, wordt alleen maar groter. Dus is het zaak nog fijngevoeliger te luisteren naar je eigen intuïtie. Niet altijd gemakkelijk, maar het enige innerlijke kompas, dat we hebben. En tot nog toe heeft mijn gevoel, om het zo maar te noemen, me in mijn leven niet in de steek gelaten.

   Ook ik zal blij zijn als er een ontknoping komt van alle leugens en bedrog, maar zoals Allaya het zegt: “als ze me willen benaderen, weten ze me te vinden”. Dus voorlopig blijf ik met belangstelling berichten vanuit diverse bronnen volgen en laveer verder in de chaos van het leven en leer nog steeds meer.

  2. Dank voor je aanvulling Harrie. De vervuiling op het internet is gewoon een feit en niet altijd zichtbaar. Ik was wel benieuwd of en hoe/wanneer deze optie in de media zou verschijnen, dus deze link leek aanvankelijk het antwoord. Ik schrijf deze mogelijkheid nog niet af, het resoneert goed zal ik maar zeggen, maar ben benieuwd naar wat nuancering in de komende berichtgevingen.

  3. Hoi Harrie, dat klopt. Zo denk ik er ook over. Volg je hart, je intuïtie. Als je daarop durft te vertrouwen (want dat is wat velen tegenhoudt imo), dan zit je altijd goed.
   Zie ook de opmerkingen van Odette en mij hieronder mbt de naam Dreadnought.

  4. Dreadnaught = oorlogsschip (de USA-versie)

   Dread = verschrikking, angst

   Mogen we -vrij vertaald- aannemen dat Sky Dread Not (Sirius-versie) betekent: niet schrikken?

 4. Misschien een raar idee maar toch maar even neerzetten:
  Aan wie geven we de macht uit handen via de komende gemeenteraadsverkiezingen.
  Dat kwam bij mij bovendrijven na het lezen van #21.

  1. Voor wat het waard is: ik stem blanco, want niet stemmen is m.i. je stem weggeven aan de grootste “gemene” deler. En wel stemmen, daarvan is de geschiedenis de beste voorspeller van de toekomst.

   Ik heb niet de verwachting dat er na de aankondiging acuut fundamentele wijzigingen zullen plaatsvinden op korte termijn, alsof de landelijke politiek ineens gaat zeggen “ok, zoek het nu zelf maar uit” (dat doen ze al wat mij betreft).

   Wat ik wel verwacht is dat het internet plat gaat, om te voorkomen dat meer mensen kennis maken met de aankondiging…

  1. Het beeldmerk van Malaysian Airlines op de staart lijkt op het profiel van de vleugels van een zwaluw met een kleintje ernaast.

   Als je de andere link opent, die van earthchanges, zie je de verschijningsvorm van Ison met daarnaast een graancirkel in precies dezelfde vormen van een zwaluw.

   Toeval?

  2. Hoi Allaya, het is een vreemde logo. Maar ik voel er niets bij, niet bij de vergelijking. Wel vind ik de graancirkel bijzonder. 3-en en 1-en die ook weer 3-en zijn.
   Zo hebben we allen onze eigen tekens die ons leiden in dit leven denk ik dan maar. 🙂

 5. Ik blijf het vreemde postings vinden van CB. De postings zijn niet concreet en zaaien dus juist verwarring. Over zaaiers gesproken, ik voel me niet aangesproken 😉
  De boodschap van de laatste posting komt bij mij over als: luister vooral naar die ene, en negeer de rest. hmmmm

  nou ja, voor wie het wel goed voelt, prima toch. even goede vrienden. 🙂 Het laatste wat we willen is het zaaien van nog meer verdeeldheid.

  1. Integendeel… ik lees ‘m juist als stoppen met de meerderheid te volgen en op je eigen pad je koers volgen. Decentraliseren, niet meer met de massa meeliften.

  2. jah decentralize de discussies en dusz meningsvorming, dwars tegen de borg in, dusz weg met de centrale bijen banken, wees je eigen woordvoerder, anders ben je De Sigaar, van die dikke aalgladde vliegende penetratie draaideur daar boven, zo lees ik het ook Allaya ! hoe was het ook weer, 1 zwaluw in de lucht maakt nog geen oorlog, beter tien in de hand dan met z’n allen de Crimea lucht in (Johan Cruijfffff, is logisch)…. en… waar is het Goud gebleven? terugkerend AnnuNakie thema…

   Public Enemy-Don’t Believe The Hype http://www.youtube.com/watch?v=LK8sxngSWaU

  3. Met jullie beide eens, maar dat is toch al voor een ieder hier duidelijk, vooral op je eigen gevoel af gaan. Het is net hoe je er tegen aan kijkt. Zoals ook in de posting van vanochtend mbt de Ashtar; welke berichtgeving is zuiver en welke niet. CB lijkt te sturen op kijk alleen naar bepaalde berichtgevingen en negeer de anderen.
   Er zijn altijd 2 kanten, en als je alleen maar 1 kant beluisterd is de keuze snel gemaakt…..

  4. Allahja, werden die wigwammessen niet gemaakt van bizonhuiden?( of bisonhuiden in goed Nederlands) Wat uiteraard niets zegt over de huidige wigwams want daar wifgt en wamt menig plastic sjamaan in met hooguit een tube Bisonkit, niks bisonders dus, zelfs plastic shamoma Keisha Crowter mocht zich geen bisonkut aanmeten , ze werd teruggefloten en moest haar leer voortaan als plastic verkopen.

  1. Gaaaaaaappppp!!!!!
   Weer eentje die het niet kan hebben dat mensen op een forum hun gedachten uitwisselen. Flikker dan lekker op! Je hoeft het niet te lezen.

   Waar hoort ridiculiseren ookal weer thuis in het rijtje?

  2. haha kwestie van meer dingen tegelijk kunnen. Niet voor iedereen weggelegd? 😉

  3. Obi-Wan Kenobi: I have a bad feeling about this. Qui-Gon Jinn: I don’t sense anything. Obi-Wan Kenobi: It’s not about the mission, Master. It’s something… elsewhere. Elusive. Qui-Gon Jinn: Don’t center on your anxieties, Obi-Wan. Keep your concentration here and now, where it belongs. Obi-Wan Kenobi: But Master Yoda says I should be mindful of the future. Qui-Gon Jinn: But not at the expense of the moment. Be mindful of the living Force, young Padawan. 😉

  4. Als tijd eigenlijk toch niet bestaat dan is morgen ook nu, dat afstand niet bestaat , daar is Robert zelf al mee bezig, of was, of zal zijn, ach zal me een worst zijn, de oceaan is groot zei hij vanuit Peru 😉

  5. Allaya, als je je vermomt als gaapschaap ( wel een leuke trouwens, of trouw’ns niet( mijn voorkeur)) dan mot je wel je gravatar ff aanpassen joh.

  6. Tjeezzz, coz… je hebt een scherpe blik 😀
   maar nu blaas je wel mijn gaapschaap-nick op 😛

   O ja, die grav… ik zal eens een leuke uitzoeken

   Sorry voor de toon, ik was op dat moment zo pissig!
   Het is alweer over hoor, die onredelijke bui.

  7. Gaapkindjeschaap, Allaya staat voor aap.
   Onderschat het rode neuzen front.
   Als je ff wil lachen, zoek dan op Robert Boerman, zelf heb ik er geen oordeel over.

  8. Is vast niet dezelfde 😛

   Ik ga gaapschaapjes tellen, tot morgen 😀

  9. robert is een softe, ik wil em niet hard aanpakken, ik hou een open mind.

  10. Keurig omschreven robert; van de familie boerman, respect en complimenten voor je soevereine inzicht..je herkent ze direct,, de vliegenvangers, trollen en agents of darkness.. 15 maart, hoax 🙂

  11. Hoi Zwaardstrijder 113.15, hierbij een link over zwaardstrijders.
   Herkenbaar?

   http://www.wanttoknow.nl/?s=zwaardstrijder

   “Zwaardstrijder zijn is geen hobby, zwaardstrijder ben je vanaf geboorte. Echte zwaardstrijders laten een ieder in hun waarde, maar geven wel kleine tikjes met het zwaard, of planten zaadjes.”

  12. Zwaardrijder, als 15 maart een hoax is gaan we dus van 14 maart direct door naar 16 maart?

  13. Reagerend onder eigen naam ben ik van mening dat dergelijke berichten over het algemeen spreken van ‘binnenkort’ of ‘volgende week’ of ‘deze zomer’ gaan er ‘dingen veranderen’. Het probleem hiervan is dat velen hun hoop in de dag van morgen gelegd hebben, zonder vandaag geleefd te hebben. De Matrix ten top!

   Geen oordeel, slechts een constatering…:)

   De enige verandering die plaats zal hebben, is de verandering die vanaf de grond (van de mensen zelf) moet komen. Er zijn maar weinig mensen dat de broodnodige verandering waar we allemaal op zitten wachten, uit onze eigen handen dient te komen. We zullen zelf de schop in de grond moeten zetten om verder te komen. Van de politiek hoeven we niets te verwachten en waarom stemmen op mensen die de zweep er nog harder overheen willen halen?

   Daarnaast ben ik niet gecharmeerd van enkele reacties die ook nog eens onder een NICKNAME geplaatst zijn. Ik zou bijna zeggen ‘flikker zelf een eind op’, maar ik wil het netjes houden en heb respect voor eenieders mening en reactie…

  14. Erh Robert toch, mijn naam is mijn eigen roepnaam. 4.7 is afgeleid na operatie nr zoveel + herstel. Je vergeten Geetprocessor was van het zelfde perikel zoals je het hier nu verhaalt op het artikel. Er is vaak en veel gesproken/geschreven over je cola/koffie/afwas water motor en we zien graag innovatie te gemoet. Hoop dat je spoedig veel succes er mee hebt.
   Op nulpunten energie gaan de meesten we op in je ethiek die je er aan besteed, hier is het een stelletje ongeregeldheden die langzaam wakker worden en of weer in slaap vallen.
   Dus niet te snel boos worden om niks, we wensen je nigmaals veel succes toe!

  15. Hint is aangekomen, Robert, en bedankt dat je mijn “sorry” in je reactie hebt meegenomen…

   Nee, ik voel niet de behoefte om in het openbaar met naam en toenaam reacties te plaatsen. De lezer hoeft mijn roots niet te kennen, want immers ken ik die van de lezers ook niet. Er lopen nog teveel gekken rond die je een kunstje flikken terwijl je er niet op bedacht bent.

   En ja, flikker lekker een eind op, niet persoonlijk bedoeld, maar met aantijgingen en verwijten, want zo vatte ik in eerste instantie je reactie op.

   Wanttoknow is van de tientallen “alternatieve” websites de enige die de lezers uitgebreid informeert over deze implications met de gelegenheid om te sparren. Ik heb mezelf te vaak af laten wimpelen door honende opmerkingen zoals je in mijn optiek die hier openbaarde.

   En nu een streep eronder! Stop de Blame-Game en schop in de grond. Zand erover en nu verder. *shake hands*

  16. Gaaap,
   en wat is die Matrix dan?
   Een diabolisch spel vanuit de 4e dimensie?
   Of had die Matrix een nut?
   Vele verhalen over Lemurie en Atlantis en het scheuren van de dimensies, was die Matrix wellicht een soort “overlevingscapsule” ? Waarin we tijdelijk een andere dichtheid aan moesten nemen en er wachters aan werden gesteld om het ontwaken tegen te houden omdat dat de regels van de capsule zou doorbreken? Zijn we wellicht aan het einde van de Matrix era gekomen en mag men ontwaken?
   Does this ring a bell Robert?
   Ik heb hier wel over geschreven, ook onder mijn eigen naam, een klein zoekertje doet vinden.
   You were send here by the millions, there are only tens off thousands off you left, yet you will succeed.

 6. No one knew it happened,
  When the turning point began.
  Humans finally realised,
  The gift of fellow man.

  These lands were once all war torn,
  There was no constant peace.
  Love had tipped the scales,
  To make habitual fighting cease.

  There was no final battle,
  No horsemen had appeared.
  But a change in our vibration,
  From those that volunteered.

  Ego took a backseat,
  True values been restored.
  We went beyond our boundries,
  Man’s pure spirit soared.

  In this blessed era,
  No soul seeks the power.
  Strongholds now relinquished,
  The meek no longer cower.

  New light illumes our planet,
  Lifting corrupted haze.
  Rectifying, healing,
  The scars of bygone days.

  By
  James Cole 2012

  1. Beste JaNee, wij hebben van ochtend onze eerste locale Athéisten kerk geopend, onder een grote eikenboom gezeten, hebben wij gediscusserd over ons spirituele denken, we waren met ons 12 en, er komen vast meer ongelovigen op onze kerk af, en wie weet wat/wie nog meer !!!

 7. #22 Legt imho precies uit waarom “we” van kinds af aan met ambities opgroeien en die gaandeweg verliezen. Als een bal die je door mul zand probeert te laten rollen en alle rol-energie overal heengaat, behalve vooruit.

  Ik snap nu ook waarom ik bepaalde initiatieven nooit volwassen van de grond heb gekregen. Voor de naïeve speler op het machtstoneel zijn buiten het gezichtveld krachten aan het werk die zorgen dat je niet zal meevreten uit de ruif van macht en succes.

  1. Lieve mensen,

   Gewoon een prachtig videofragment http://youtu.be/1oRcGBG7oww, dat helemaal past bij het fantastische lenteweer. Liefde en het weer als twee uitingen hoe de wereld er uit kan zien.

   Gewoon dus? Ja,……. het wordt ooit weer gewoon.

  2. @ Harry H.Braam, wat mooi deze momenten, heb zelf met mijn vader ook zulke momenten gedeeld, en ook met mijn zoon, dit is wat het leven zo’n diepte in je gevoelens geeft.

  3. Om dat je niet de goede weg volgt, of misschien juist wel, je kunt kiezen of je zelf blijven, of je zelf/geest verkopen, alle ogenschijnlijk geslaagde individuen, hebben hier een prijs voor moeten betalen, op deze wereld krijg je niks voor niks, of niets voor niets, en dat gaat dan om consumenten artikelen, het hebben van, maar buiten deze wereld van hebben bestaat er ook een van krijgen, leren, liefde, die veel en veel rijker is en qua voldoening die lege kwade wereld verre overtreft, groet Jenne

 8. Wat er ook aan de hand is…het is een vreemd iets.
  Het rare is dat ik hierdoor ineens meer niet aan de oorlog hoeft te denken, maar me wel zorgen maak over deze mensen.

  Als iedereen wat meer om zijn directe medemens zou geven, zou er niet zoveel gekibbel en oorlog zijn.

  1. AnnaII, dat is de grote truque, vliegende schotels, Marsmannetjes, en andere briljante fantasiën, die dan de werkelijkheid hoe we naar een nieuwe WWIII worden geleidt, volledige verdoezelen.
   Je kunt op je klompen aanvoelen waar deze USA-EU-NATO plagerijen, intriges naar toe leiden, de USA staat met zijn rug tegen de muur, financieel bankrupt, en de EU niet veel beter, Putin blijft rustig, maar is goed geinformeerd, en gaat echt niet op de eerste klap zitten wachten, die de USA aan het voorbereiden is.

  2. jenne, ik ben op geen enkele manier meer bezig met de finesses van het ruzie maken en oorlog zoeken. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een periode in de geschiedenis van de mens die afgesloten dient te worden.

   Het geruzie en gedoe om allerlei rotsmoezen, ik ben er helemaal klaar mee. Alles gaat alleen maar kapot. Is dat het soort banen creëren wat de politiek eigenlijk bedoelt? Ik dank je de koekoek.

   Ik ben het met Anne eens, dat mijn gedachten de laatste anderhalve week met hele andere dingen bezig zijn dan met de ellende die mensen voor elkaar creëren. Ik vraag me ook oprecht af hoe het na de Ides of March verder gaat.

   Vanochtend zat ik in de auto te mijmeren…. stel dat Nesara in werking treedt en iedere bewoner op deze aarde dit jaar nog meer dan voldoende middelen krijgt om eindelijk te doen wat ze echt willen. Zouden mensen dan meer respect voor de aarde krijgen? Zou er dan geen zwerfvuil meer op straat liggen? Krijgen mensen daardoor dan meer begrip en respect voor de dieren waarmee we samen op deze planeet leven? Of blijft hebzucht een diepgeworteld fenomeen waar meer tijd of begrip voor nodig is om er los van te komen?

 9. Voor wie net inschakelt en niet weet waar dit over gaat:
  Courtney Brown heeft aangekondigd dat hij ons op 15 maart wat wil vertellen. In de aanloop naar 15 maart waarschuwt hij ons voor krachten die zijn boodschap belachelijk willen maken. Het advies is om zijn mededeling te toetsen aan je eigen wijsheid. Resoneert het goed dan is het ook goed. Het schijnt nogal belangrijk te zijn. Dat is het eigenlijk.

  1. Mooi heh lieve mensen dat heb ik zelf vandaag ook maar gedaan, geswitched van uit huis naar thuis dialyse universa. En van ’s middags naar ’s nachts toe. Dus nieuwe porthole naam update naar 5.5 mode.

 10. Mooi 🙂 Dus als we #23 goed begrijpen, bepaalt het (niet) geloven in het bestaan van iets of een omstandigheid of we het kunnen bevatten als realiteit.

  Een van de mijmeringen die ik gisteren had, ging over het niet aannemen dat dignen zijn zoals ze zijn. We lopen constant rond met het juk van de wolf in schaapskleren. De leugens, de doekjes voor het bloeden. Sterker nog: zo voeden we ook onze kinderen op.

  “Ik kan het niet geloven.” Nee, ik kon ook niet geloven dat onze overheid economie hoger op de agenda heeft staan dan de gezondheid van de burger. Daar ga je dan met je heilige vertrouwen in Vadertje Staat die voor ons zorgt.

  Alle signalen die wijzen op de werkelijkheid worden massaal genegeerd, als het geloof niet overeenkomt met datgene wat je waarneemt.

  Kijk nog maar eens goed… 😀

  1. Dank je wel Allaya. Je verwoordt het beter dan ik dat kan. En het is fijn om jouw reacties aangaande Courtney te lezen.

  2. Dank voor je fijne reactie Hydra 😀

   Soms voel ik me ongemakkelijk op de “voorgrond”, maar dit artikel gaat me erg aan het hart en voel ik de behoefte mijn praktijkervaring op het forum te spuien. Goed om te zien dat ik daarmee aan een stukje “praktijkvertaling” kan bijdragen.

  3. Dank je Guido voor het vertalen en plaatsen van dit bijzondere artikel.

   Dank je Allaya, voor je reacties op de postings van Courtney,.

   Tot nu toe heb ik me vooral op de postings gericht en die laten binnenkomen. Voor mij zijn die postings al veel waard. Het voedt mij en ik voel de energie binnen komen.

   Het resoneert met mij ongacht wat de aankondiging van morgen zal zijn.
   Goed om te voelen dat ook jouw reacties met mij resoneren.

  4. Dank voor je lieve reactie, Anne.
   Wat zouden we zijn zonder elkaar, ook na de aankondiging 🙂

 11. Courtney Brown schrijft:
  …”The recent hack of this Facebook page gives evidence of the real need for people to sign up for our free Farsight newsletter. If this Facebook page becomes unstable, the newsletter is the only way we have to send information out to all of you. Please sign up today. We do not give out the email addresses to anyone.
  http://www.farsight.org/newslettersignup.html“…

 12. In de meeste implications wordt weer teruggegrepen naar vorige implications, waarmee Courtney niet in herhaling valt, maar het denkconcept telkens aanvult. Het zwaartepunt in de implication ligt telkens ergens anders, terwijl het toch blijft passen in het grotere plaatje.

  Kijk bijvoorbeeld naar #23. Voor een deel grijpt die weer terug op #12 (Dit betekent impliciet dat onze ervaringen als fysieke wezens, slechts worden gelimiteerd door onze overtuigingen, doordat alleen onze overtuigingen onze perceptie kunnen be-perken, en onze percepties zorgen voor datgene wat we be-leven.).

  Dat verbindt #23 en #12 direct met #8 (De enige mogelijkheid om een dergelijk geheim te bewaren is, om het onder ieders neus in het openbaar te bewaren; tegelijkertijd haar ‘betekenisloosheid’ te benadrukken.). Immers “zien” mensen niet wat ze niet (durven) geloven (vandaar het belang van ridiculiseren).

  Grappig hoe zoiets werkt.

  Het meest praktische bewijs van deze bewering is dit voorbeeld: je weet dat de pot pindakaas altijd op het tweede schap in het rechtse keukenkastje staat. Iemand uit het gezin ruimt de pot pindakaas op en zet ‘m bij toeval op het 1e schap. Wedden dat je ‘m op de “automatische piloot” niet ziet en pas wanneer je bewust een andere plek in de mogelijkheden meeneemt, dan ineens wel :)?

  Connecting the dots… Wat zien we niet terwijl het recht voor onze neus te vinden is?

  1. zuster Allaya; een grote dikke bronstige roze briezende en stampende doorgebuffelde zweterige kwijlbellen blazende en wild chronisch urinerende stoffige territoriale overjarige oververhitte bizon in de woonkamer van onze meipaal wigwam? haaah vaker dan soms vind ik mezelf grappig…

  2. Ha die Hyper, doe mij zo’n rund 😛
   Ik moet mijn voorstellingsvermogen voortaan toch iets intomen, hahahaha!!!

  1. Bedankt Gijs, gewoon wakker blijven 😉
   Het chaos wordt iig nog groter…alles loopt naar plan.

 13. Moeten we morgen naar een bepaalde zender kijken ?
  Op zijn fb pagina meldt er iemand dat de gebeurtenis op zijn fb komt. Dan zal het bereik maar mager zijn …
  Iemand anders zet ook op zijn fb pagina het filmpje zoals het vandaag op niburu.com staat over de vloot ufo’s die eerder deze week waargenomen zijn door het ISS. Komen ze morgen toe ? Of wordt de echte reden van het vermiste vliegtuig onthuld ? Nog een nachtje slapen of wordt het een salusa-ontgoocheling …

  1. Volg de link van Gijs #121 om in te schrijven op zijn nieuwsbrief, dan krijg je alle postings + de aankondiging vanzelf in je mailbox.

  2. Via zijn nieuwsbrief ? Hmmm … Hoe gaan de 5 miljard aardbewoners daarmee bereikt worden denk je dan ?

  3. jaaaah de stem van God ! luid bulderend over de kale vlakten, met z’n koperen hypersonisch aangedreven trompetten, god z’n trompet heet een bazuin overigens, als hij (God is een hij zeggen ze), als hij in het hEngels praat dan schreeuwt hij met donderend geraas en rollende Rrrrrrr; Rrrrepent !!! ik ben Ashtar van de centrale bijenbotervloot, intergalactisch korporaaltje van lik m’n vestje, ik verzin zalvende verhaaltjes van aankomende aardverschuivingen om weer eens aandacht te trekken, god is terug… eindelijk. Dan krijgt hij last van ‘Wrath’ ; dat is als god boos is, de hele tijd boos, god is een grumpy old kabouter, Door dat file kabouter gezeefzaag over die 0% kaloooriiie nutrena zoetjes en ’the sweet taste that kills….’ en andere mega zuigende aanverwante 100% niet correlerende volkstuin verhalen komt de navigatie naar de overige artikelen in het gedrang, heb ik het zo goed vertaald Monika? even een gedeelde obstinate observatie puntig verwoord en meedogenloos kortgesloten met 220. Je kunt tegenwoordig nauwelijks meer aan het woord komen of er zit wel een bazuin tussen te bazuinen met veel getrompetter van jan klazen met z’n houten poot.

   Quote: ” 1 : to turn from sin and dedicate oneself to the amendment of one’s life ”

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/repent

   Quote: ” Een bazuin is een historisch blaasinstrument. De bazuin was de voorloper van de trompet. Hij bestond uit een ongebogen, lange metalen (koperen) buis, breed uitlopend en was vaak versierd met het vaandel van een burchtheer of ridder. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Bazuin_%28muziekinstrument%29

  4. Ik zit me nu wel af te vragen wat nou eigenlijk een loftrompet is…
   Een klarinet met spinazieblaadjes, een blaasbalg met andijvie?
   De engeltjes schijnen er op te blazen als onze lieve heer zijn gestalte laat zien. FF aan Jeffrey vragen http://www.youtube.com/watch?v=QjhFlI6-ZBI

  5. Ik zit me nu wel af te vragen wat nou eigenlijk een loftrompet is…
   Een klarinet met spinazieblaadjes, een blaasbalg met andijvie?
   De engeltjes schijnen er op te blazen als onze lieve heer zijn gestalte laat zien. FF aan Jeffrey vragen http://www.youtube.com/watch?v=QjhFlI6-ZBI

  6. Een loftrompet dat is een Belgische blaasinstrument met Brusselse lof spruiten eruit groeiend. Blaas smakelijk 😉

  7. Alle lof, coz 🙂
   Voor ons geduld bij het halsreikend uitzien naar de aankondiging.
   Zou je lachen?
   Zou je huilen?
   Zou je zeggen dat …

   truste, kzie je down the rabbithole 😛

 14. Vandaag weer stralende blauwe hemel, geen chemtrails, de lila’s d’Espange bloeien, heerlijk geurend, en vol op bijen, de vossen hebben twee van mijn leghoenders opgesmikkeld.
  Kijk veel naar de Hemel maar nog nooit ook maar iets vliegends buiten vliegtuigen dan, kunnen waarnemen.

  1. Ik zie ook nooit onbekende vliegende dingen in de lucht, jenne. Misschien zijn we te nuchter, of sterk bijziend, hihi…

  2. Allaya, het heeft nog met het één nog met het ander te maken.

   Ben tweemaal da Atlantische Oceaan al zeilende overgestoken, heb veel gereist onder anderen India, Klein Azie, verenigde staten, Canada, en in Europa, heb goede ogen, maar helaas nooit ze zien Vliegen, wel veel over gelezen, en ik sluit het ook niet uit !

  3. Ja idd, Paul, stoer hè 😀
   Ooit weleens iets gelezen over natuurwezens die de chemtroep opruimen, maar dit filmpje is echt waanzinnig! Ziet er redelijk authentiek uit imho.

   Het heeft mij ook altijd gefascineerd, jenne, maar het is -denk ik- net als met op vlinders jagen 😉 Als we iets kunnen doen, krijgen we het vast van ze te horen, no doubt.

  4. Jenne
   fijn dat ze bij u nu niet aan het chemtrailen zijn, dat doen ze nu bij ons.. in midden Nederland En niet zo zuinig ook… het raster kan niet dichter.. 🙁

  5. Het chemtrailen is hier niet echt heel fréquent de laatste tijd, heeft misschien te maken met de enorme fog/lucht verontreiniging in grote delen van Frankrijk wegend geen Wind, vandaag briesje uit het zuid-westen, maar het is diezig, jammer die blauwe luchten zijn goed voor de moraal!

  1. Before It’s News, afgekort bin… that’s where I dump that rubbish. O ja op Niburu.co staat ook een hele botervloot vol ufo’s die ons zonnestelsel in kwamen fladderen.

  1. Dit zijn natuurlijk wel de echte super grote brain fu..k sites, die er te pas en te onpas worden bijgesleept om een punt temaken, zo verarm je wel je Eigen inbreng natuurlijk.

  2. Even ter verduidelijking, dat constante er bij slepen van gezien op YUOTUBE, komt op mij over als de Bidplaatjes van de Katholieke kerk, als het met woorden niet meer te duiden was, kwam er een plaatje aan te pas, met een overtuigende afbeelding, als geestelijke erotic werkte het wel.

  1. Laten we met z’n allen even deze dagen afwachten voordat we door elkaar gaan schreeuwen. Er is iets gaande en het kost tijd om het gehele plaatje te gaan snappen…

  2. Door elkaar schreeuwen? Hoezo?
   Moet iedereen nu even stil zijn? Ik dacht van niet.
   Als er al iets gaande zou moeten zijn, dan is het in jezelf.
   Jij bent het op wie een beroep wordt gedaan.
   Daarover hoef je toch niet stil te zijn.

  3. GIJS, zo is het, en niet anders, en dat er iets gaande is, daar heb ik mijn hele leven al mee te maken, er is altijd wel iets gaande !

  4. Lijkt me goed om ons te beperken tot de inhoud.

   De video bevat inderdaad info waarvan sommigen al kennis hebben genomen. Herinner je je de lezing van Bram Vermeulen nog: In den Beginne…? Zo niet, kijk die even en realiseer jezelf dat diverse mensen los van elkaar (wellicht in andere bewoordingen) toch hetzelfde verhaal vertellen. Waarom zou dat zijn denk je?

   Geloof je eigen ogen, inplaats van je waarheid ontlenen aan wat anderen vinden.

   Op farsight.org staan ook bakken met gratis informatie en oefeningen om zelf te gaan remote viewen. Dan kun je zelf gaan kijken, na enige oefening 😀

   Eye-openers zijn dat overheden bestaan zolang dingen geheim blijven, dus verwacht geen disclosure uit die hoek. Immers is kennis gelijk aan macht, dus waarom zouden ze kennis delen?

   Een andere eyeopener is dat we zolang onszelf hebben laten afhangen van de mening van anderen, dat we onze eigen ogen niet durven geloven. Waarom niet? Nou… stel dat een ander ons belachelijk vindt als je je eigen bevindingen deelt? Of heb je daar schijt aan? Wordt tijd dat het verandert, toch?

  5. Het enige in de video van Courtney wat me ietwat tegenstaat is dat hij zegt dat we de gevestigde orde gaan overtuigen dat we zelf kunnen nadenken…

   Ik ga eerst mijn eigen gedachte opmaken uit wat ik zie en zal een ander (overheid of niet) vooral vertellen datzelfde te doen en niet af te gaan op wat ik vind.

   Ondertussen blijft het opletten wat een ander mij vertelt. Ook bij de info van Courtney.

 15. Bummer… de video van anderhalf uur over Gizeh moet je huren (12 dollar) of kopen (15 dollar). Niet dat ik het er niet voor over heb, maar het is een hedendaagse financiële drempel die toegang tot info kan belemmeren. Dus weer info die niet voor iedereen is?

  Op FB ontstaat er nu “rumble” over de marketing door farsight, inplaats van over de boodschap zelf.

  Zijn we ergens ingestonken?

  1. Ja denk ik wel is gewoon een marketing stunt. Mensen wekenlang in een spirituele wurgreep van verwachting houden en dan uiteindelijk met deze boodschap komen.

  2. Waar je voor moet betalen, ja, hahahaha!

   Het is in ieder geval erg leerzaam 😉

  3. jah geweldig Jan ! en nu nog de eindeloze God & Jeffrey reeks van Cozmic er bij, genieten, humor is eindeloos, de beste god die er is uiteindelijk, en de oplossing voor anything, it is a thing haaah

   Atheist Comedy – God’s Moral Framework
   http://www.youtube.com/watch?v=QjhFlI6-ZBI

 16. Ik heb zojuist om 13.45 uur met Christus gechanneld en die liet door schemeren dat we binnen 3 jaar meer weten dan dat we nu op dit moment weten. Ik was uiteraard door het dolle heen en wilde dit nieuws graag met jullie delen. Verder hoeven we dus ook niet te wachten zei hij, het gaat gewoon vanzelf!!!
  Ik heb ook gevraagd of hij wat meer over het weer kon vertellen, maar hij kon alleen maar zeggen dat het kon vriezen of gaan dooien maar dat lag sterk aan de windrichting!
  Ook over gezondheid was hij zeer duidelijk, drink en eet zo gezond mogelijk en ga vaker wandelen of zwemmen.
  En dat wilde hij ook echt vermeld hebben, Lees zoveel mogelijk op de site van WanttoKnow (-:

  fijn weekend allemaal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.