Advertentie

De Jezuïtenpiste..


Een bericht van vaste WantToKnow-bezoeker ‘Anel’:
“Hierbij stuur ik je dan de vertaling van
‘La piste jésuite’ van de Franse onderzoeker Joël Labruyère, die heel wat werken op zijn naam heeft staan. Het is een introductie tot een lijvig dossier van 118 blz dat enkel via het Internet te koop is en waarin op de items uit deze intro dieper ingegaan wordt. Niettemin laat deze intro voldoende licht schijnen op de dubieuze rol van de Jezuïeten binnen de Illuminati. Gezien wat er op dit ogenblik aan de gang is, met de openlijke beschuldigingen aan het adres van de Jezuïetengeneraal ivm. de ramp in Fukushima, denk ik dat het slechts een kwestie van tijd is vooraleer het ware gelaat van de Jezuïeten naar buiten wordt gebracht.”

‘Anel’

* * *

Toen paus Clemens XIV de jezuïetenorde in het rooms-katholieke Europa van 1773 verbood, wierp de Pool Stanislaus Czerniewicz zich vanuit Wit-Rusland op als jezuïetenleider. Tsarina Catharina II weigerde tegemoet te komen aan de pauselijke eis en de 201 jezuïeten die het Russische rijk telde eruit te gooien. Ze was zelf niet katholiek en vreesde zwaar weer als de ascetische monniken zonder pardon uit hun scholen en kloosters zouden moeten verdwijnen. Daardoor kon Czerniewicz ongestoord contact houden met jezuïtische broeders in heel Europa en de orde voortzetten als een machtig geheim genootschap.
x

“Zolang er Jezuïeten zijn,
kan er nooit vrede komen.”

Paus Clemens XIV

* * *

 “De Jezuïeten hebben in de Kerk
de dichtste duisternis ooit verspreid
die uit de poelen
der onpeilbare diepten opsteeg.

Blaise Pascal

* * *

“De Jezuïeten zijn de enige
Westerse organisatie
die over dusdanige occulte macht beschikt,
dat daarmee vergeleken
de geheime genootschappen
slechts padvinders zijn.”

Rudolf Steiner
x

 * * *

De Jezuïtenpiste

Tot meerdere glorie van ignatius-de-martiaan

Auteur: Joël Labruyère

© vertaling: 2012 ‘Anel’ voor WantToKnow.nl/.be
X

Voorwoord.
Ziehier informatie die nog niet expliciet werd onthuld. Enkele onderzoekers van de Illuminati maakten reeds gewag van deze groep – waarvan ieder onder ons sinds mensenheugenis de naam kent – maar zij omzeilden de ‘hindernis’. Desinformatie? Men zou haast gaan denken dat iedereen zonder kennis van zaken over de Illuminati praat.  Voor alle duidelijkheid : deze groepering die de wereldpolitiek sinds vier eeuwen manipuleert, draagt de naam “SOCIËTEIT VAN JEZUS”. Het is in werkelijkheid een geheime genootschap, verborgen achter de schijn van een congregatie van priesters.

De Sociëteit van Jezus is de meest gestructureerde en zonder twijfel de meest actieve geheime genootschap ter wereld. Het is in ieder geval de enige groepering die reële, geconcentreerde en doeltreffende occulte macht heeft. Bijna niemand weet hiervan en de meeste mensen denken dat de Jezuïeten een kerkelijke orde is met opvoedkundige doelstellingen ten behoeve van de bourgeois jeugd. En het moge dan al zo zijn dat onze westerse elites door hun handen gevormd werden, daarom is een leerling van de Jezuïeten nog geen Jezuïet. Hij houdt er meestal slechts een psychisch merkteken aan over.

Ignatius of Loyola

De ingewijde Jezuïeten zijn een ander paar mouwen. We hebben het niet over de Jezuïetenpater van de basis, die we al ’s tegenkomen in een college, een sociale organisatie of opvoedkundig centrum. Neen, we hebben het over de ingewijden van de 4de graads professie of gelofte. Het in deze groep dat het kruim van het Luciferiaanse Hof gerekruteerd wordt, de waarachtige Illuminati.

Zijn de leiders van de Illuminatie Jezuïeten van een hoge graad?
De Illuminati zijn echte Jezuïeten en vice-versa. Het kan gewoon niet anders. De Jezuïeten hebben de beroemde Illuminati van Beieren gesticht als lokvogel (of valstrik) voor de liefhebber van initiatieke curiosa. Mocht deze een échte geheime orde zijn, zou niemand haar kennen. Wat echt geheim is, blijft geheim. De interne orde van de Jezuïeten daarentegen is een ware geheime genootschap. En niemand weet er iets van, noch jij, noch de zgn. kenner van de esoterie. Lees de boeken over het occultisme en alles wat de geheime genootschappen aangaat. Hoogstens vind je een vage verwijzing naar de Jezuïeten.

Zijn de mensen bang erover te praten of is het zó geheim dat er niets van doorschemert?
Wanneer men lieden die de mond vol hebben over het Illuminati complot, vertelt dat alles terug te voeren is tot de Jezuïeten, merk je een zekere aarzeling, onzekerheid. De mensen zijn geconditioneerd om in de Jezuïeten niets anders te zien dan een groep zeer discrete, in het zwart geklede priesters. Dat is het beeld dat de Jezuïeten van zichzelf willen geven : dat iedereen hen voor goed herkenbare religieuzen houdt, zodat niemand zich ook maar zou kunnen voorstellen in hoeverre hun dubbelhartigheid de normen overschrijdt.
Bij hen is alles paradoxaal en extreem. Het gaat hier wel nog steeds over de Jezuïeten van de hogere graden, want, nogmaals, de Jezuïeten van de basis zijn NIET in de geheimen van hun orde ingewijd. Wel vormen zij een bataljon van gehoorzame soldaten, klaar om gelijk welke missie te vervullen. Op veertig kandidaten, die een voorbereiding van vijftien tot twintig jaar ondergaan, wordt slechts één ingewijde gerekruteerd!

Bij hen is de paradox regel. De Jezuïeten laten zich voor valsspelers doorgaan om op het gemak te kunnen samenzweren. Zij staan op vele vlakken aan de spits. Zij zijn arm met de armen, rijk met de rijken. Maar ze kunnen exact het tegenovergestelde doen dan datgene wat men denkt dat zij aan het doen zijn. Sedert vier eeuwen houden zij zowel de RK Kerk als de Vrijmetselarij gegijzeld met als enig doel hun Grote Streven vooruit te helpen. De NWO is hun uitvinding en de lotsbestemming van de volkeren valt onder hun controle. Geen enkele oorlog, geen enkele revolutie werd zonder hen begonnen. In de vier eeuwen van hun bestaan, werden zij 73 keer uit zowat alle landen verbannen, zo erg waren hun politiek gestook en bemoeienissen allerlei.

Maar om dit beter te begrijpen, moeten wij even terug naar hun geschiedenis.
In de XVIde eeuw stichtte Ignatius van Loyola (Iñigo Lopez de Loyola) de Jezuïetenorde, de ‘Sociëteit van Jezus’, om er in theorie een leger in dienst van Rome van te maken. Ik zeg wel degelijk Rome en niet de Kerk, dat hun werkinstrument van verovering werd. Het is een super-inquisitie voor de moderne tijd. Een militie om de volken te bekeren, of tenminste de grote wereldgodsdiensten via het oecumene naar de schoot van Rome te voeren wanneer bekering onmogelijk blijkt. Daarom heet deze orde Compagnie (Compañia de Jesús) en draagt haar chef de titel van Generaal. De oprichters van de SS inspireerden zich op de Jezuïetenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Maar wij zullen zien dat de nazi’s slechts marionetten waren en hun ‘peters’ heel wat slimmer.

De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de vorige paus Ratzinger. Of de witte en zwarte paus.. Is er sinds deze week een ‘werkelijk-zwarte’ Paus…?

Aanvankelijk moest het Vaticaan van een zekere ondergang gered worden, door de Reformatie te counteren. Op geniale wijze profiteerde Ignatius van Loyola van deze kritieke toestand voor de Kerk, door zich op te werpen als verdediger van het Geloof tegen de  ‘ongelovigen en ketters’, tegen dewelke de Dominicanen onvoldoende bleken te kunnen strijden .

Sinds haar stichting, verspreidt de orde zich over heel de wereld, eerst in India, daarna Japan en China. Van China trekken de Jezuïeten naar Tibet, wellicht als eersten en we zullen verder het belang van dit clandestiene binnendringen zien. Bij elke fase, versmelten zij zich met de plaatselijke bevolking ‘als vissen in het water’.

Deze uitdrukking ontleende Moa Tse Tung aan de Jezuïeten, zijn echte meesters. En de hele XVIIde eeuw gaat de opmars onverminderd voort. Zij verschijnen in Zuid-Amerika, Afrika en alle landen ter wereld. In één eeuw tijd, zijn zij overal, achter de gordijnen van alle paleizen.

Tijdens elke etappe dringen zij dieper binnen in de plaatselijke culturen. In India ziet men hen als sannyasin, in China als confuciaans mandarijn. Zij doen dit zelfs helemaal niet stiekem want vermomming vormt een wezenlijk onderdeel van hun plichten. Op Chinese gravures die mandarijnen met lange nagels en lange snor voorstellen, kan je moeilijk de Jezuïet herkennen, enkel het detail in een hoekje van de gravure – een kruis – maakt je wijzer. In Tibet verdwijnen zij in de lamaseries (kloosters) om in de XIXde eeuw terug op te duiken als… Meesters van de Grote Witte Loge, alias HET GROTE WITTE BROEDERSCHAP!!! Snapt u de de slinkse zet?

De nieuwe paus, een Argentijnse Jezuïet. "Bidt voor mij, kies mij"... Zijn eerste woorden om wereldwijd de focus en intentie op je te krijgen..?
De nieuwe paus, zich Franciscus noemend, een Argentijnse kardinaal, maar vooral Jezuïet. Zijn eerste woorden om wereldwijd de focus en intentie op zich te krijgen..? “Bidt voor mij, kies mij”…

Dit zal enkel de naïevelingen verbazen, die geloof hechten aan de sprookjes van de Theosofie in de new-age versie. Hoe kan men zich indenken dat de Loge van het Oosten in handen van de Jezuïeten is, die ook nog het Groot-Oosten onder de plak houden? Het is nu eenmaal zo. De Jezuïeten hebben Tibet belegerd om er nooit meer uit weg te gaan. Zie je het? Dat alles is ook de reden waarom tot op heden, de Jezuïeten het Tibetaans bouddhisme financieren.

Zij betalen rechtreeks aan de lama’s, nadat zij eerst Communistisch China tegen Tibet gelanceerd hebben. Steeds weer : ‘verdeel en heers’.
Want China is een van hun sterke stekhouders en het communisme hun Paard van Troje. Dit alles is verkort weergegeven, doch de gemotiveerde onderzoeker vindt vlot bewijzen als hij zich wat moeite getroost. Want eigenlijk is niets verborgen voor wie bv. de propagandaboeken over het Lamaïsme erop naleest.

Wie zijn deze wezens dan wel om een dergelijke macht te bezitten?
Het systeem van psychisch conditionering zit verborgen in de esoterische betekenis van de ‘Spirituele Oefeningen’ van I. de Loyola die een ‘bezeten ingewijde’ (un initié investi) van een geest afkomstig van Mars was. Het gaat om niets minder dan de verovering van de wereld achter een religieus masker. Vast weleens gehoord van de NWO, de New World Order..?

Verschillende eeuwen lang voeren de Jezuïeten een vreselijk oorlog en àlle conflicten werden direct of indirect door hen gewild en ontketend, steeds financieel gesteund door hun genereuze bank : niemand minder dan het eervolle huis van Rothschild. Het waren de Rothschilds die de Illuminati van Beieren financierden, en ook de Rothschilds die de Jezuïeten weelderige geschenken aanboden, met name het kasteel van Chantilly (Fr).

De oorsprong van het Jezuïetenfortuin is onbekend, doch als men een beetje gaat zoeken, met name richting Italiaanse Maffia, wordt alles duidelijk. De zonen van Ignatius van Loyola zijn de grootste drugs- en mensenhandelaars in dit hoekje van ons zonnestelsel. Mijn excuses mocht dit allemaal een beetje paranoïde klinken, maar het wordt tijd dat deze zaken gezegd worden. Aan ieder de keus om dit ofwel te begrijpen, ofwel te verwerpen.

Telkens wanneer de macht van de Illuminatie aan bod komt, denkt men aan de internationale geldschieters als de Rothschilds, maar niemand echter haalt het belang van de Jezuïeten aan!

In de XIXste eeuw lanceerden de Jezuïeten de ‘mode’ van het antisemitisme om de verantwoordelijkheid van hun gemene handelingen op de joden af te wentelen. De eerste anti-semitistische pamfletten en geschriften van de anti-semitistische ideologie werden door Jezuïeten opgesteld. Achteraf zullen zij zich als militanten van het antiracisme opwerpen. Vergeten we niet dat zij steeds aan de beide zijden van een conflict te vinden zijn. Verdelen om te heersen. Daarom vermoedt men dat de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’ door de Jezuïeten werden verspreid om de aandacht naar de joden te leiden. Zo werden de joden een ideale zondebok, tot voldoening van de beroemde joden die het bevel voeren over het Jezuïeten-Illuminati systeem.

De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot 'de waarden van de staat Israël' te verheffen. Dat Zionnisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!
De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionnisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..! De stem van niet-Zionistische Joden lijkt volledig verloren te gaan in de media. Die natuurlijk bestuurd worden door een handjevol media-tycoons, zoals Rupert Murdoch. (klik voor artikel over Murdoch!)

Nochtans zijn de gewone joden van de basis helemaal niet verantwoordelijk voor het feit dat de miljardairs van de zionistische elites in deze combine zitten. Heel wat joden moeten zich de vraag stellen waarom zij zoveel succes in de wereld van de media, de financiën en de showbizz hebben. Zij zouden best wat minder vertrouwen hebben in hun ‘peters’ en machtige families als de Rothschilds die er niet voor terugdeinsden hun soortgenoten te offeren, zoals in de laatste wereldoorlog. Want, wat de revisionisten ook mogen beweren, de joden hebben wel degelijk zwaar geleden onder het nazi-Jezuïetenjuk, ook al mogen zij daarom nog niet het monopolie over het lijden voor zich alleen opeisen.

Herinneren we eraan dat de Rothschilds geen enkel familielid verloren, evenmin als dat zij te lijden hadden van enige hinder onder het hedendaagse antisemitisme. Men beweert zelfs dat zij het naziregime financierden. De nazi’s op hun beurt onderhielden uitstekende relaties met de zionisten. We gaan echter niet dieper in op dit gevoelige thema dat meer afstand en een eigen onderzoek behoeft.

De politieke oorzaak van revolutionaire gruwelijkheden en totalitaire regimes, laat zich verklaren door de politiek van de Jezuïeten-Illuminati die aan alle kanten stonden, die verraad pleegden, hun tegenstanders vermoordden, koningen en staatshoofden vermoordden, van Hendrik IV (Fr) tot Kennedy. En de geheime diensten dan ? Laat het volstaan te weten dat de verantwoordelijke voor de contacten tussen het Vaticaan en de CIA, de Jezuïet kardinaal Dulles is, de kleinzoon van de stichter van de CIA! De reptiliaanse geheimen blijven in de familie.

Hoe kan men ‘SOCIËTEIT VAN JEZUS’ heten en tegelijkertijd een plan volgen dat zo tegenstrijdig is met het christelijke geloof..?!
Deze vraag is het bewijs van onze naïeviteit. Wij hebben nog steeds niet begrepen dat hij die op lange termijn een doel wilt bereiken, dit best doet in naam van God en van het Goede om ons in zijn ‘beste bedoelingen van de wereld’ te laten geloven. De wolf weet dat men de deur pas zal opendoen, als hij bloem op zijn snuit smeert en woorden van vrede en broederschap blaat. Hij kent de menselijke reactie wanneer zij vriendelijk worden toegesproken en hun hulp wordt aangeboden.

Het is met het ‘goede’ dat de mensheid bedrogen kan worden en niet door kortstondige explosies van bruut geweld. De beste camouflage is het masker van een religie want de mens is een kind dat dergelijke boosaardigheid niet kan doorprikken. Deze menselijke onschuld is trouwens het bewijs van onze oorspronkelijke goedheid, gepaard helaas aan een niet weg te schrobben domheid.

Het bevorderen van de menselijke vooruitgang, sociale en wetenschappelijke vooruitgang, ziedaar de allerbeste wapens van de Jezuïeten. Nochtans, wanneer men hun spoor volgt, vindt men enkel bloed en tranen. Van het afslachten van de Amerikaans Indianen tot de slachtpartijen van Pol Pot, langs de goelags van Stalin en de slachtpartijen ten tijde van Mao’s culturele revolutie. Getekend : Ignatius. En iedere keer blijven de Jezuïeten-Illuminati op de achtergrond en zo wij de reden van een genocide niet kennen, noch begrijpen : zij wéten het. Steeds weer ‘Tot meerdere Glorie van God’. Hun krankzinnige devies vereist de toepassing van het adagium ‘Het doel heiligt de middelen’. Vanwaar toch dat gekke idee om Gods Glorie erbij te slepen? Wie is dan die god die dergelijke aardse veroveringen behoeft? Het moge duidelijk zijn wie deze god is.

Hoe de vrijmetselarij onder hun controle is geraakt
Doodeenvoudig. De Jezuïeten treden toe tot een organisatie zoals elke geïnteresseerde persoon dat zou doen. Eens opgenomen, worden zij de beste en de meest toegewijde leden en nemen op een quasi natuurlijke manier het roer over, dat hen ‘de ogen toe’ overgedragen wordt, zo onmisbaar worden zij voor de administratie, de financiën enz. Wanneer de andere leden merken dat van de oorspronkelijke doelstellingen afgeweken wordt, is het te laat. Getekend ‘Ignatius’: censuur en manipulatie van de originele teksten, stalinistische richtlijnen, nietszeggende taal, politiek gemanoevreer, machtsstrijd, immobilisme of juist activisme, listig verdraaide aanvangsdoctrine… de Jezuïeten druppelen geduldig hun manier van werken in de organisatie en… Klaar is Kees..!

Franciscus_de_XabierVandaag de dag zijn hun acties meer verborgen – in de betekenis van occult – dan vroeger het geval was. Hun krachtig ‘magisch’ egregoor is in staat om zich op het psychisch collectief te enten en er zijn gif via subtiele kanalen in te injecteren. Meestal brengen zij het gif in via telepathisch ontvankelijke individu’s, wier zwakke punten gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Deze zwakke punten zijn : ambitie, seks, geld… het zijn natuurlijke ‘fouten’ waarlangs een organisatie vlot ten gronde kan worden gericht.

De Jezuïeten-Illuminati doen aan occulte piraterij. Zij hebben de rituelen van de hoge maçonnieke graden op punt gesteld teneinde hun eigen egregoor te dienen. Zij hebben de colonnen van de zgn. Franse ritus in de Loge van het Groot-Oosten omgewisseld, zodat de mythische initialen I en B (Iakin en Booz) van de kolonnen van de tempel van Salomon, nu de initialen B en I weergeven : Beatus Ignatius (Heilige Ignatius).

Zo komt het dat de brave Vrijmetselaars eer betonen aan de H. Ignatius terwijl zij hun maçonnieke ritueel uitvoeren. Dit is slechte één voorbeeld van de talloze manipulaties door de ingewijde Jezuïeten, dankzij hun wetenschappelijke kennis van het occulte effect van het magisch ceremonieel. Binnen de RK Kerk spreekt men van ‘Jezuïetenritueel’ om de ombuiging van de Confuciaanse riten in een Jezuïetenstijl aan te duiden.

Weet u wie de meeste heilige geschriften vertaalde? Lao Tse zou zelf de grootste moeite hebben om zijn eigen teksten te herkennen in de pseudo-Tao van de Jezuïeten. En wat te zeggen over de grote Indische wijzen? Niemand kan met de Jezuïeten rivaliseren, geen enkele groepering haalt hun niveau, al was het maar omdat zij hen controleren of dat zij deels door de Jezuïeten-Illuminati geneutraliseerd werden. Zij hebben in alle gelederen hun ‘agenten’ die zich soms van geen kwaad bewust zijn.

Men kan zich de vraag stellen waarom er zoveel irrationele moeilijkheden zijn. Veel groepering die ter plaatse blijven trappelen, terwijl zij een natuurlijke groei zouden moeten kennen, zouden zich beter afvragen of zij niet met de handrem op vooruit proberen te gaan. Anderzijds, kennen andere bewegingen een bijna miraculeuze internationale voortgang, die op zich al even onnatuurlijk is als de stagnatie van de anderen. Let wel, het is hier niet de bedoeling om de eigen fouten aan occulte invloeden te wijten. Onbekwaamheid, domheid en ambitie blijven de belangrijkste gebreken die op de meeste organisaties invreten, doch deze gebreken horen in de eerste plaats hun leden toe.

Het is Jezuiet Joe Biden, die ere-lidmaatschap en -graden heeft van de Jezuitische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia en de Jesuit University of Scranton, die de ‘werkelijke man achter de troon is, groter dan de troon zélf’…

Om maar te zeggen dat de geheime Orde der Jezuïeten, in feite een occulte inquisitie is op planetaire schaal en onvermijdelijk de controle over de geheime polities van alle landen heeft. Deze geheime diensten zijn niets anders dan afdelingen van een occulte centrale. Openlijke verdeeldheid moet de talloze ‘dupes’ motiveren om zich ten dienste te stellen, hetzij om ideologische redenen, hetzij simpelweg om te kunnen overleven. Twee vijandige legers kunnen elk onder de controle van de Jezuïeten staan, die beide partijen van wapens voorzien, tot grote voldoening van hun bankier.

Want stel je in de plaats van de Rothschilds!
Wat een reuze meevaller voor deze wisselagent uit Frankfurt, wanneer hij van enkele mysterieuze onbekenden het voorstel aangeboden kreeg om de grote Europese banken van de 18de eeuw op te richten. Zo kwam een groot deel van het Jodendom onder het juk van de Jezuïeten-Illuminati te liggen. Het is daarom dat de joden van de basis totaal onschuldig zijn, letterlijk gegijzeld en het mikpunt van het antisemitisme werden. Toch lijken de doorsnee joden niet geneigd om zich van deze voogdij te ontdoen die hun aanzienlijke materiële voordelen biedt. Doch, als het tij mocht keren, zou dit voor hen rampzalige gevolgen kunnen hebben.

Hoe de Jezuïeten de Franse koningen stuurden
De Jezuïeten hadden zich het monopolie van de biecht van de Katholieke prinsen en koningen in Europa toegeëigend. Zo wisten zij alles van iedereen en konden zij vlot een koning tegen zijn neef opzetten. Dit gemanoeuvreer meer dan beu, werden de Jezuïeten door de vorsten prompt het land uit gezet. Dit gebeurde meer dan 70 keer. Maar iedere keer kwamen zij terug en namen zij de draad van hun zaakjes weer op.

Jesuit-Universities-AmericaDe Zonnekoning, Lodewijk XIV was een creatie van hun hand en hun marionet. Zij alleen kenden het ceremonieel van de Chinese keizers en pasten dit op de Franse koning toe. De hele mise-en-scène rond Keizer Napoleon – de bijenkeizer, wegens de goud geborduurde bijen op het wapen en de staatsiegewaden – draagt duidelijk de handtekening van de H. Ignatius en is een uiting van Jezuïeten-barokke hoogdravendheid. De keizerlijke praal, van het Oosten geleend, diende om de massa in vervoering brengen. Nu zijn Lodewijk XIV en Napoleon voorbeelden uit het verleden. Vandaag de dag is alles minder spectaculair met de huidige machthebbers en hun hele kliek van Illuminati knechten en hun cohorten van dienstwillige technocraten.

Waarop is hun esoterische kennis en macht gebaseerd?
In 1521, tijdens het beleg van Pampelune, raakt Ignatius van Loyola zwaar gewond aan het been door een kanonskogel en om zijn genezing te bevorderen, sublimeert hij zijn sexuele energie. Op zich niet nieuw want de basis zelf van het occultisme. Maar hij coiffeert een erg doeltreffend systeem van occulte ontplooiing door er de kracht van Mars aan te verbinden, of dat van een van de geesten van deze planeet.

Men houdt de mensen bezig met de Kundalini-yoga e.d., maar de ingewijde Jezuïeten van de hoogste graden verbergen zeer krachtige geheimen. Bovendien worden hun chefs (be)geleid door superieure occulte entiteiten zoals deze die Ignatius inspireerde, net als zijn volgende incarnatie, de helderziende Swedenborg. De ‘Jezus’ in Jezuïet is slechts een bedrieglijke ‘leen-naam’ want Jezus gaf nimmer het bevel tot list en moord om het Rijk Gods vooruit te helpen. Loyola was een XVIde eeuwse Spaans militair die ervan droomde de wereld te veroveren, doch algauw begreep dat religie, met haar vrede prekende woorden de beste manier was om tot de vijand door te dringen. Door zijn verwondingen, was hij lange tijd bedlegerig, wat hem de gelegenheid gaf om de meest subtiele psychische mechanismen te analyseren.

Hij sublimeerde de seksuele energie en stelde een systeem van geestelijke vorming op punt dat abnormalen fabriceert. Om in de Kerk te infiltreren, liet hij zich tot priester wijden en eens in Rome, beloofde hij de paus de redding van zijn troon door de Reformatie aan te pakken. Hij richtte een totalitaire militie op, goed gecamoufleerd onder de pij van een religieuze orde en vertrok voor de verovering van het universum ‘Tot meerdere Glorie van God’. Zo werd hij het agens voor de lotsbestemming van het ‘zwarte tijdperk’. Hij stelde zich ten dienste van de paus, wat in Jezuïetentaal natuurlijk precies het omgekeerde betekent! Dit maakt dat de Rooms Katholieke godsdienst volledig in handen is geraakt van de Jezuïeten generaal de zwarte paus, die zelf slechts de top van de zichtbare piramide is.

Alle Jezuïeten ter wereld leven in een absolute gehoorzaamheid en volgens hun formule van ‘kadaverdiscipline’ verworden zij tot robots in de handen van hun oversten. Zij vormen aldus een militair elitekorps – tegelijk priester en strijder – dat in alle landen aanwezig is. Het is een demonisch leger die de Aarde belegerd heeft en de link van de Jezuïeten met de buitenaardse Greys is meer dan waarschijnlijk. Zij controleren de geheime diensten, de legers en de internationale organisaties.

Via deze verbindingen experimenteren zij naar hartenlust met de volken. Zo bv. konden zij tijdens de Vietnamoorlog hun tegenstanders daar elimineren en de genocide in Cambodja liet hen toe om een miljoen recalcitrante boeddhisten die het Christelijke geloof weerden, uit de weg te ruimen. Vooral de boeddhisten van ‘Het Kleine Voertuig’, de Hinayana, hebben bijzonder veel geleden, terwijl de Tibetaanse Lama’s door de Jezuïeten gefinancierd worden.

Zonder deze hulp zou het Lamaïsme, het Tibetaans Boeddhisme, gewoon onbekend zijn bij het grote publiek en zou de Dalaï Lama niet de publiciteit krijgen die hij nu heeft. Er is een flinke duw in de rug voor nodig om zo hoog te klimmen wanneer je een arme vluchteling zonder geld of land bent. En wanneer men je gedwongen vaccineert, bedank dan de Jezuïeten, zonder hun goeie vriend baron Rothschild te vergeten : de eerste beheerder van het Pasteur Instituut.

Het is inderdaad om van te duizelen, maar zijn er bewijzen voor al deze beweringen?
Die zijn er genoeg, maar je moet je wel de moeite getroosten om ernaar te zoeken. Bij mijn weten is geen enkele onderzoeker van de complottheorieën echt geïnteresseerd in de Jezuïetenpiste. Het is nog teveel taboe. Sommigen maken er gewag van om al snel op een ander onderwerp over te stappen, omdat zij er eigenlijk niets over weten. In deze sfeer te duiken vergt een soort profetische gave, want alles is verborgen en vervalst. Het onderzoek behoeft geduld, overdenking en stap voor stap verder gaan zonder te hard te focaliseren om emotionele projectie te vermijden.
Men moet zeker niet geobsedeerd geraken door het ‘satanisch Jezuïetencomplot’ zoals sommigen door de Reptilians,het joods-maçonnieke complot of het fascistisch complot. Je goede humeur bewaren is essentieel, zo vermijd je de wraakgevoelens die je vlug de verkeerde weg op sturen. Zoals de visser die de dobber in de gaten houdt, moet je soms kunnen wachten en enige afstand nemen alvorens een informatie te checken. Het kleinste detail kan belangrijk zijn. Het déclic komt meestal onverwacht.

Sommige Amerikaanse onderzoekers hebben essentiële informatie over de Jezuïeten uitgebracht, maar hun discours is teveel geconditioneerd door Evangelisch Religieus fanatisme in een strijd met het Rooms Katholicisme. Door hun religieus dogmatische vooroordelen gaan zij volledig voorbij aan het occulte aspect van het onderwerp. Zij zien enkel een strijd tussen het Protestantisme en Katholicisme. Volgens hen is het Protestantisme van de Nieuwe Wereld de enige waarborg voor de gewetensvrijheid, terwijl Rome, via de Jezuïeten de inquisitie voortzet en een mondiale theocratie voor ogen heeft, met een Messias-paus aan het hoofd. Deze Amerikaanse evangelisten, die zich patriot noemen, menen dat Amerika volledig onder het juk van de Jezuïeten is geraakt. Dit is niet onjuist, maar doordrongen van religieuze vooroordelen en miskent volledig de occulte wereld.

new world francis_jesuit_time-pope-francis
De New World Order is gereed om onthuld te worden. Hoort daar ook een nieuwe wereld-(orde)-paus bij..?

Weliswaar, behoeft deze studie een grote motivatie en wellicht zitten er enkele onjuistheden in mijn betoog. Maar ik beschik over de nodige referenties voor zeker 80% van mijn beweringen. De sympathisanten van het Tibetaans Boeddhisme kunnen verontwaardigd zijn wanneer ik beweer dat de Lama’s geld van de Jezuïeten ontvangen. Dat is niet mijn schuld, het is een waarheid waarvan een spoor te volgen is in een boek dat door een monnik werd geschreven wiens vader filosoof is. Ik vraag je niet om mij zomaar te geloven, maar om zelf op onderzoek te gaan, op voorwaarde goed geïnspireerd en volhardend te zijn.

Zo zouden ingewijde Jezuieten de New Age-kringen controleren
Dit zal de adepten van deze stroming choqueren die hierin een opening zien van het bewustzijn en nieuwe perspectieven voor beschaving. Enkel degene die de werkelijkheid niet onder ogen wilt zien, zal geschokt zijn. Wij hebben nooit beweerd dat de spirituele stromingen geen geestelijke openingen zouden zijn. Maar,zij zouden dit nog meer zijn, mocht men binnen deze stromingen datgene wat bevrijdend werkt en datgene wat de mens vastzet, duidelijk identificeren.

Aan ieder om de ogen te openen. Niettemin, wat betreft de new-age en de flauwiteiten rond de ‘Meesters van de Witte Broederschap’ : ja, dit is een typisch Jezuïeten-Illuminati operatie. Intelligenties die de politiek van het Vaticaan en de Vrijmetselarij in hun macht hebben, moeten niet veel moeite doen om de liefhebbers van het occulte te bedotten. Een medium als Alice Bailey in het oor fluisteren dat het gouden tijdperk is aangebroken en dat Christus zal wederkeren, is echt niet moeilijk voor ingewijden op het niveau van het ‘Grote plan van de Zon’. (Zie Apocalyps van de H. Johannes)

De zon is een symbool van de Jezuïeten. Een zon op azuurblauwe achtergrond. Hun geheime doel gaat verder dan het Aardse plan. Wat hun interesseert is het hele zonnestelsel. Daarom hebben zij het ruimte-onderzoek en de spitstechnologie ontwikkeld. En dit gaat zeer ver! Mochten zij niet aan de basis van zoveel gruwel liggen, zou je hen haast gaan bewonderen. Helena Blavatsky zei ooit: “Alle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezuïeten.” Deze uitspraak kan tellen, want Blavatsky was erg beslagen op het vlak van het occultisme.

Hoe kan de wereld zich van deze roofdieren ontdoen?
Zich van kosmische agentia ontdoen? Droom maar voort. In het zwarte tijdperk zijn zij het die aan het rad draaien en de gebeurtenissen versnellen. Misschien banen zij de weg voor de demon van de materie die in de toekomst op Aarde zou incarneren. De verwikkeling van de Jezuïeten in de experimentele wetenschappen is een indicatie voor hun missie, in de zin dat zij het agens zijn die het terrein prepareert voor iets buitengewoons. In het universum draait alles rond politiek. De redding van de ziel is de inzet van kosmische politiek. En op het gebied van politiek, hebben de Jezuïeten een grote voorsprong omdat zij geen enkel vooroordeel kennen. Een Mariacultus bevorderen bv. is voor hun gewoon politiek realisme; zij hebben er baat bij, en dat is het.

In afwachting van hun zonnendemon, installeren zij de NWO die een einde zou moeten maken aan wat men de humanistische beschaving noemt. Laten wij niet vergeten dat de Jezuïeten de uitvinders van de concentratiekampen zijn. In hun ‘Reducciones’ in Paraguay werden de Indianen gedresseerd tot goede robot-burgers in het kader van een theocratisch-communistische maatschappij. Op het vlak van tirannie, hebben zij met het communisme hun sporen verdiend en dat voorspelt niet veel goeds voor de ‘beste der werelden’ die zij voor ons klaar hebben staan.

Dit moge volstaan. Mocht de lezer deze zaken verwerpen of niet willen begrijpen, kan hij deze informatie altijd afdoen als speculatief.
Dan kan hij de Jezuïeten vergeten, tegen wie geen enkele aardse macht trouwens is opgewassen.

Mise en Ligne: 01.02.10

 

428 gedachten over “De Jezuïtenpiste..

 1. de schepper vragen om je te verdoemen. ik heb de schepper wel gevraagd om mij zoveel pijn te laten voelen als toen de gelovigen zijn enigste geboren zoon aan het kruis hebben geslagen . en dat heeft hij mij toegestaan ja ja en marcel ik hoef alleen maar te vragen om die pijn weer weg te nemen maar dat kan ik niet over mn hart krijgen want dan had het geen zin snap je
  god is er voor hen die hem nodig hebben altijd . eigenlijk denk alleen maar voor hen! vr gr

  1. G.G
   ik kan alleen maar concluderen dat u woorden gebruikt zonder kennis te hebben van hun betekenis , of te dom bent om te snappen wat/wie u vervloekt. Maar er zijn nog vele levens om te leren indien gewenst. Wel verdient het aandacht de reeds geschreven teksten danwel te corrigeren danwel getrouw te blijven. Immers draaikonten hebben wij genoeg.
   Overigens indien u een god bent ,zoals u beweerd,wat let u de hele jezuieten kwestie zelf op te lossen? Moet toch voor een almachtig wezen een peuleschil zijn. Of dienen wij ons eerst eens neer te zetten en het woord god uit te diepen? Wie, wat, waar wanneer hoeveel van hem,haar hen, e.d.?
   Zonder overeenkomstige definities en begrip van gekozen woorden geen denktankje ben ik bang.
   Hoewel ik uw wens tot verandering ten zeerste onderschrijf, ben ik bang dat dit initiatief vanwege een groot kokervisie effect weinig indruk zal maken.

  2. overigens lijkt het mij sterk dat de gelovige ( gezien uw schijnbare antipatie tegen christenen en joden)jezus aan het hout hebben gespijkert. Waren dat uiteindelijk niet de romeinen die het deden gepushed door de farizeeers? Dat kan dan nooit zo’n pijn hebben gedaan bij u. Ziet u , u dient wel een duidelijke vraagstelling gebaseert op weten , te stellen wil god er chocolade van kunnen maken toch?
   voorbeeld van duidelijke vraagstelling.
   Heeft u gevraagt:
   A: de pijn die god de vader voelde toen zijn enig geboren zoon aan het kruis werd genageld?
   B: De pijn die jezus voelde toen hij aan het kruis werd genageld?
   Merk op dat ik de kwestie van wie hem aan het kruis nagelde onbevraagt laat.
   Dan nog even dit heeft god niet alles geschapen en zal hij dan kiezen voor een klein gedeelte van zijn schepping of voor alles?
   Is uw god een god van onvoorwaardelijke liefde of een god van wrake ?

 2. martijn 2102 . we leven in 2012 het jaar van de waarheid ik zeg het jaar van de bewustwording van de mens en en en het verband van die mens met de verbondenheid met het heelal . zie het geheim der goden.. het heelal daar waar de goden leven niet te verwarren met de boze goden uit de bijbel onze voorvaderen
  die het tot de titel god hebben gebracht, wellis waar nog ondergoden laagste rang maar zij klimmen steeds verder op in de gods geleerdheid

  1. Zelfs in onszelf kunnen we merken dat er iets is wat alles ziet. Zelfs de objectieve waarnemer in onszelf wordt waargenomen. Dat is iets wat nauwelijks te bevatten is, we zijn het, al ons hele leven. Alles komt daar in op. Dat noemen ze God, Allah, Licht, Liefde, Etc.

   Er is geen woord goed genoeg, ook Nirvana, het uiteindelijke.
   Het is de ervaring die je dit doet beseffen. Vanuit deze waarheid ervaring is het overduidelijk dat dat altijd zal overwinnen. Waarom? Het is het enigste wat er is wat altijd was en altijd zo zal zijn. Alles komt daar in op.

   Dat wat er in op komt is het schouwtoneel wat wij leven noemen. Dit schouwtoneel is op hoog niveau net schaken. Je zult het moeten opnemen tegen meester schakers.
   Als je dit niet compleet op gevoel doet, dan ben je verdoemt om te verliezen. Tis maar dat we dit allemaal goed begrijpen. Ga voorbij alles om alles te kunnen veranderen. We doen het al. Het rad der gerechtigdheid is begonnen met draaien en draait steeds sneller. Alles zal boven water komen in de aankomende tijd. Be aware…

 3. martijn!! de naam martijn zegt me hooguit 35 jaar wat kan je dan mee gemaakt hebben in 35 jaar. wat heb je dan voor levens ervaring . als je god ontmoet hebt en hij jouw de pasgeboren messias getoond heeft dan mag je mee praten als je doormiddel van concentratie en telekinese met god kontakt kunt leggen dan mag je meepraten dan mag je zeggen dat je levenservaring hebtals je het verlangen kent het groooote verlangen on eens echt met god te praten en dat lukt niet omdat god vind dat de tijd nog niet gekomen is . nog niet nog niet maar ik zeg u het zit in de lucht eentoepasselijk lied!!
  er ruist heeeeel zachtjes een lieflijke naam kent gij!!
  gr

  1. Oke, 30 jaar. Even een lijstje van wat ik gelezen heb de laatste 13 jaar.
   Patel, J. Krishnamurti meerdere boeken, Baghwan meerdere boeken, Alexander Smit, Eckhart Tolle meerdere boeken, Douwe Tiemersma, Nisargadatta, Lao Tse meerdere boeken, Bhagavad Gita, chakra boeken. Daarnaast allerlei boeken over energetische krachten, Croiset.

   Dan ben ik ook nog eens 3 jaar elke dag actief op internet uren aan het lezen en ook reageren op dit niveau.

   Levenswijsheid? Ik ben al een paar keer bijna dood geweest, zag Jezus al op mijn vijfde, net als aura’s e.d. Ben ook helemaal door de harde kant van het leven gegaan. Qua muziek van Rolling stones naar hardcore gabber house muziek, hardrock, heavy metal, dead metal, grindcore. Daarna tot bezinning gekomen door nare hiphop rap muziek. Terug naar mijn werkelijke zelf waar ik heel veel mooi mag vinden behalve bovenstaande of het moet echt goed zijn.

   Over leeftijd gesproken, doe dit maar na: http://www.youtube.com/watch?v=i_VwUVR6P0Y

   Je hebt teveel vooroordelen, lijkt Wilders wel.

 4. martijn 2107 dacht ik martijn maar god heeft ons zijn zoon gegeven en de joden hebben hem bespot bespuugd en aan het kruis geslagen denk je jij niet dat god het fijn zou vinden als wij een klein beetje van die pijn zouden willen overnemen door ook aan de strijd tegen de false profeten te strijden[ jezuieten illuminatie bildernergers enzv of denk jij dat god het liever heeft dat wij ipv te strijden met hem zij aan zij,, in de kerk gaan zitten met een mooi pak aan en een uitgestreken smoel o o wat ben ik gelovig zou het niet redelijk zijn van ons als wij ook eens iets zouden doe de onze bewustwording van de feiten
  gr

  1. Je bent kennelijk nieuw hier. 3 jaar gesprekken tot in de ochtend haal je niet even in. Sommigen ken ik hier maar al te goed. Zij mij ook en corrigeren mij dan ook. Kost soms even tijd maar dan blijken ze soms wel gelijk te hebben. Verder zijn we hier, sommigen veel langer dan ik, bezig om bewustzijn te brengen. Het is niet hoe breng je het hier, hoe breng je het de buitenwereld in. Dat zware blok van mensen die in hun eigen kleinzielige leventje zitten en het overzicht niet hebben dat wij hier menen te hebben. Hoe raken wij de gewone burger die niet op zoek is, die blij is dat ie nog brood op de plank kan brengen? Dat is pas interessant. Let’s go further. Let’s talk about that. Zij kunnen de grote groep mensen wel vinden, waarom wij niet? Hoe wil je het gaan doen Gerrit Gerrits?

 5. marcel u heeft ofwel het geheim der goden niet gelezen of niet gesnapt
  de gelovigen zoals u eisen dus van god dat hij wiens zoon wij aan het kruis hebben geslagen oooooook nog even onze ellende opruimt zodat ene marcel op zijn vette bankrekening kan blijven zitten zou u het niet verplicht zijn aan uzelf
  om de rotzooi op te ruimen op deze aarde zodat als de heer een dezer dagen komt
  hij weet dat u er klaar voor bent dat u u u het straatje voor hem schoon heeft geveegd wie bent ongelovige om eisen te stellen aan . de god. DE GOD! de god die boven alle goden staat .

 6. marcel ten tweede male u bent een meester in het verdraaien van woorden ik heb nog nooit in mijn lange leven iemand vervloekt begin zolangzamerhand te geloven dat u een boosaardig mannetje bent na u twee maal betrapt te hebben op een leugen een haatdragend mannetje en dat alles in naam van god ?? ba ba ,

  1. G.G U verkiest niet te antwoorden en voelt zich aangevallen? U tracht mij nu woorden in de mond te leggen , terwijl ik slechts u op onvolkomendheden in uw betoog wijs?
   U heeft uzelf in een post op dit forum vervloekt. En ik heb u er slechts op gewezen , verder zonder oordeel, u moogt dat doen zoveel u wilt! Echter ik wijs u erop zodat u het bewust wordt, waarin ligt daar de boosaardigheid die u mij toedicht?
   Waaruit maakt u op dat ik gans de dag het woord van god op mijn lippen heb?
   Welke twee leugens heeft u mij op betrapt?
   Ik zeg nergens dat u liegt ik becritiseer slechts uw strategieen, en taalgebruik. En wat kan u dat schelen? U wordt er alleen maar boos om , dat is in mijn ogen een gemiste kans.

 7. marcel waarom verzoekt u god?? u weet dat ik niet DE GOD BEN . maar toch wilt u
  uw gelijk halen kijk dat is nou een bewijs dat je moet uitkijken met mensen die de hele dag het woordt van god lopen te verkondigen daarom heb ik ze liever ook niet in een denktank gr

  1. Als je iets begrijpt van Karma dan zul je toch die ander het zelf moeten latn uitwerken, want volgens gods interprentaties mogen er geen oordelen gevormd worden in het kader de ander zijn wil op te leggen. Ieder van ons strijdt voor vrijheid en zijn eigen perceptie… Begrijpt dan ook de retoriek dat we allen gelijk zijn maar doch dat we ook allemaal een creatie van god zijn die ontworpen zijn als tegenspeler in het bestel wat heet leven hier op de aarde. Gewoon de ander respecteren en in zijn waarde laten met alle fatsoen.

 8. marcel u vraagt mij een keize te maken tussen de god van de liefde en de god van de wraak . god kent alleen maar liefde , mijn god !! uw god kent dus wraak waarschijnlijk een boosaardig verdervelijk geloof dat van u
  dan steld u voor de derde keer de zaken weeeer verkeerd voor als zou ik iets tegen gelovigen hebben . ik heb alleen gestel dat als ik een denktank wil dat er een moet zijn zonder mensen uit het heloof of de politiek omdat zij zij bevooroordeelt zijn
  en dan probeert u mij iets te doen laten zegen met een meer vragen keuze a of b
  of ik de pijn van jezus wil of van god zelf van god natuurlijk de messias is nog maar circa 5 jaar op dit moment
  vraag me toch af van wat voor duivels geloof u bent want u heeft duivelse valse trekjes

  1. Hihi, duiding was dus overbodig.
   ( voor wat het waard is; ik ervaar de berichten van jou, Paul en Martijn als veel genuanceerder en ( bleh, ik blijf het een klam woord vinden, maar toch) liefdevoller de laatste tijd. Watskebeurt? tekenen van ascentie?

  2. @ inke
   zelfs bij ons is er groei. Enja soms ook taalkundig te bewonderen ,zal ik maar zeggen haha

 9. marcel 2216 einde oefening u bent degene die mij aanvalt vanaf het begin al zal me worst wezen dat doen bijna alle gelovigen jezus sprak tot zijn apostelen gaat heen en verkondig mijn boodschap maar weet dat er altijd marcels zijn die u zullen vervolgen gelijk mij dat is dus de kerk en u marcel ten voeten uit
  omdat u het toch niet kunt laten om anderen alleen maar aan te vallen sluit de discussie met u wens u edoch alle geluk en liefde van de wereld

  1. Beste Gerrit waarom als medium en zwarte magier zo’n voorspellende dualistische instellingem die je in pacht neemt, het is zo jammer dat je daar je zelf zo mee ten tonele speelt. Veel zullen je negatief aanvallen waardoor je probeert je zelf weer te verdegigen wat eigenlijk geen zin behaalt. Je zou toch veel beter moeten weten om mensen beter te raken dan op de manier wat je nu probeert te bereiken…

  2. @ G.G.
   Ik val u niet aan echter zet ik vraagtekens bij uw denkwereld, in mijn ogen bent u niet uw denkwereld. Ik stel kritische en harde vragen, dat klopt .Ik stel mij evenzozeer open om op dergelijke vragen zelf een antwoord te geven, vanuit mijn wezen. Ik beoog een dialoog , u lijkt er echter een discussie in te willen zien . Dat is zeer spijtig,uw toewijding vind ik in het geheel niet verkeerd. Alleen niet gefocust en ontdaan van inzicht , maar dat is slechts mijn mening .In geen geval wens ik u daadwerkelijk te veroordelen. Echter als ik een ander zienspunt kan overbrengen, verheug ik mij in de wetenschap , uw bewustzijn een weinig te hebben verbreed,evenals ik dat ervaar door uw standpunten. Wel wil ik u wijzen dat ze ( op mij) niet eenduidig en wel doordacht overkomen.

  3. Ervaar het wel als een eer dat jezus al voor mij waarschuwde, waar staat dat, en is dat met naam entoenaam?

 10. Iedereen weet, ergens achter alle schijn van zichzelf, hoe het zou moeten zijn. Sereen, alles is één, alles gaat zijn gang, zoals het ooit bedoelt was. Hierin terugkomen is als thuiskomen. Jezelf bestaat niet meer, opgelost met het al.

  Het is zo mooi, om te janken zo mooi. Spreekt me wel aan:
  http://www.youtube.com/watch?v=lEeHA4UrTOE

  Is dit dromen of is het de werkelijkheid die wij niet kunnen zien omdat we te druk zijn met de wereld of met onze nepzelf? Tell me. Nog geen antwoord tot dusverre.
  Waarschijnlijk zijn mijn vragen zo moeilijk dat er geen antwoord mogelijk is. Dat degene die het weet, het niet kan uitdrukken in woorden omdat deze woorden nooit dat aangeven wat het is. Het is te mooi…

  1. martijn dat is de liefde van god die er ontbreekt jij bent uitverkoren om straks als hij komt aan zijn zijde te staan want jij bent bezig met de bewustwording jij hebt je hart er voor open gesteld jij bent er klaar voor als de messias komt
   veel mensen zoals ik vanavond ervaren heb op deze site zijn er niet klaar voor als hij komt zij zitten nog met de duivel en het vagevuur iets dat voor mij helemaal niet bestaat en voor jouw hoop ik ook niet . daarom denk ik dat jij en ik uitverkoren zijn om de simpele blijde boodschap van zijn komst te vertellen
   ik gr u jezus zij tegen zijn apostelen ga heen en verkondig mijn boodschap maar weet dat zij u zullen vervolgen gelijk mij gr martijn

  2. G.G.
   Wacht even net had jezus nog gezegd dat marcellen hen zouden vervolgen en nu wordt ik uit de vergelijking geschreven?

 11. martijn 2230 ik heb alle respect voor jouw en zal je ook nooit en te nimmer veroordelen of of maar we hadden het over levens ervaring, ik draai er niet om toe je hebt het over denk ik drugs gebruik en allerlij bij zaken en trips waarschijnlijk
  maar dat heb jezelf gedaan over jouw ervaring met god kan en wilen mag ik ook niet oordelen maar het komt bij mij over als wat je veel hoort een lange wittelichtgevende tunnel verhaal. met aan het einde enzv soms kom je ook mensen tegen die al drie of vier keer een kapot huwelijk hebben meegemaakt en dan zeggen ze ik heb zoveel levens ervaring ja ja zal wel heb jezelf in handen
  als kliene jongen van 7 jaar ben ik misbruikt dooe de gelovigen niets ernstig hoor maar toch smeer lapperij roen het uitkwam stopten ze mij in een gesticht op de veluwe ze trokken me uit de armen van mn moeder snap je en dan begint de lange reis maar ik heb er nooit iemand om gehaat was mijn taak niet toen toen wist ik nog niet dat god een plan met me had maar nu weet ik dat wel sinds 25 08 2005
  god is er voor hen die hem nodig hebben altijd

  1. Oke, verder dan alcohol en marihuana reikt mijn verhaal niet. Tevens bijna 10 jaar getrouwd. Werd al vader op mijn twintigste. Ook nog een dood geboren zoon mogen zien van 7 maanden. Hou toch op mafkees. Ik ben je meer dan zat!

  2. Als die laatste alinea echt waar is, dan schaam ik me diep voor mijn voorbarige taal. Ik reageerde eigenlijk al op je bovenste stuk, las het onderste niet. Ik baal daar van, serieus. Dit is wel ernstig hoor, zeerzeker smeerlapperij, gesticht op de Veluwe, ik voel je verhaal. Dit is echt mis.

  1. – commercieel alternatief genezer,
   – paranormaal politie-assistent,
   – chronisch psychiatrisch patient,
   – zwarte magier,
   – alcoholist,
   – psycho-medicijn verslaafde,

   maar boven alles…

   Zegt meer dan genoeg.

  2. paul en co 60 wat moet ik daar over zeggen deze man verstoort de discussie opzettelijk dan ben ik er klaar mee negatief

  3. De enkeling die stoort ben je zelf, je wilt misschien niet snappen dat sommigen hier al jaren een vooraanstaande bezoeker zijn die al heel wat comments hebben neer gepent, zelf kom je net om de hoek kijken en de lakens uitdelen dat het een lieve lust is. Je zal een goede bedoeling in het brede zins des woords hebben maar vergeet dan ook niet dat je op een plek binnenstormt waar ouden krentenbrood hang ouderen rond hangen en die maar al te graag van alles terug werpen. (Benidorm bastards)

  1. Ja, ik kan wat te vlot zijn met dingen. Dat heb ik al mijn hele leven. Sommige trekjes kom je niet van af. Die zijn mee gegoten. Jou verhaal is een eng verhaal. Het is ook de reden waarom mijn vader altijd overal bij wou zijn. Ook met voetballen. Er lopen te veel pedo’s rond. Ook zeer zeker in het sport circuit. Verschrikkelijk. Ook hierin geldt, vooral voor de ouders, hou het goed in de gaten. Het zijn de eerlijkste en vroomste die het meest fout zijn.

  1. Waarom hanteer je die persoon zijn gegevens, heb je soms iets te verbergen ??!

 12. martijn dat is maar een duizendste stukje van het verhaal na al deze ellende waar ik overigens dankbaar voor ben omdat ik daardoor heb kunnen groeien tot een positief god liefhebbend mens levens ervaring heb je pas als je een jaar of zestig bent dan kun je immers terug kijken op alles wat je meegemaakt heb dan pas kun je vergelijken goed en kwaad mn moeder is op 35 jarige leeftijd gestorven van verdriet gr

  1. De werkelijkheid geeft wel aan dat tijd en ruimte niet bestaan.
   Alles is voor even, behalve dat wat voor eeuwig is.
   Iedereen zal sterven, sommigen worden ziek, het heeft allemaal met loslaten te maken.
   We moeten loslaten. Het verleden is niet meer, de toekomst, die kunnen we zelf invullen, wij zijn dat wat is. Hoe gevoeliger je bent, hoe beter je dingen aanvoelt. Hoe bewuster je bent, hoe beter je dingen kunt uitsluiten van waar en onwaar. Het kwaad is er, zeker weten. Zij zijn verleid en zullen steeds meer ellende willen zien om hun genoegdoening te hebben. Wij, het collectief, zullen stappen moeten gaan ondernemen om verandering te brengen. Alles draait alleen om geld en macht voor de grootste gros van de mensheid. Hebben, hebben. Dat is niet de weg.

  1. Weet je Hyper, je bol.com versier methodes bij de dames hier zwamt ook boekdelen, je bent nog steeds bezig met je one men show hehehe. Figuren zoals jij kunnen maar beter iets goeds verzinnen anno 2012 om toch in de picture te blijven dan klinkklare onzinnige woorden rubrieken, ga eens wat opvallends doen dan lantervanten en de Apotheker uit te hangen… Slik eens een ander pil dan een rode of een blauwe…

   Kortom bij mij ben je allang niet meer intrek, jammer heh?! of ben je toch weer een bofkont keutel ?!

 13. hoi allemaal zullen we sterven br is dat zo?? de vraag is waarom zijn wij op deze wereld ! de geleerden [ kerk ook] om ons voort te planten. o wat simpel edoch ik zeg
  om te leren en ons voor te bereiden om naar boven te gaan om een god te worden
  de aarde is voor veel mensen een hel. het studeren ook waaruit bestaat de studie om een brevet te krijgen om naar boven te gaan !! ellende honger blijdchap diepe verdriet het vormt je tot die mens die god voor ogen heeft de een wordt door het leven gedragen de ander getrapt. maar de beloning! ja! is !! als je het goed doet het paradijs .het belangrijkste wat je moet leren is . vergeven en liefhebben[ goedetierendheid ] weet u nog bar abbas aan het kruis. op het laatste moment er herkende hij jezus , god! dus er is altijd hoop voor hen die zoeken voor hen die de lessen van het leven begrepen hebben . zoniet dan mag men het aardse leven nog een keertje overdoen . reincarnatie natuuuuurlijk zijn er uitzonderingen

 14. OMBUDSMAN!! OMBUDSCLUB VAN EN VOOR HET VOLK
  de jezuieten en andere mensonvriedelijke organisatie s en clubs zoals de bilderberg illuninatie enzv enzv hoe kunnen we die bestrijden we kunne gaan staken vechten enzv maar ik ben voor een vreedzame manier de ombudsclub org dus
  ja maar zegt u dan we hebben een parlement en justitie en pp partijen enzv
  ja ja ja we weten allemaal hoe dat in elkaar zit toch de ene partij is voor amerika en israel wilders en co de andere voor turkye albayrak en co weer een andere partij is voor de geitenfok vereniging pvdd maar ! maaaaar welke partij is er nou voor het volk .meneer de jager deelt onze miljarden uit of het knopen zijn en lijmt de ene leugen aan de andere en ze knikken allemaal schonebeek hoe kan dat.zijn ze toch stiekem allemaal lid van de bilderberg dolfman sachbank?? denk het wel . er bestaat een lijst waarop u kunt zien wie er allemaal al op de bilderberg conferentie is geweest.[ geheime conferentie s ] waar het volk niets van mag weten . dus ! dus wat doet het volk !! wij dus we gaan een overkoepelende organisatie oprichten die deze mensen schaduwt en op de vingers tikt
  walla de OMBUDSCLUB IS GEBOREN . mee doen mee denken waarom !!
  zodat uw kinderen straks niet in een fema kamp worden geinterneerd
  GR ggdermerovingen@hotmail.com effe leuk ik ben van 11 de mnd 1946 1 mnd met pensioen en het eerste wat ze roepen we gaan korten wat denken ze wel wie ze zijn

  1. @ gerrit
   Toch een weinig ingebonden , andere strategie bedacht na een nachtje slaap? Nu staat u een vredelievende methodiek voor , dat was gisteren nog bestrijd de vijand met zijn eigen wapens. In de politiek noemen ze dat draaikontgedrag, ik spreek hierbij de wens uit dat het vernieuwend inzicht betreft. In elk geval klinkt het me al aangenamer( hoewel nog niet erg uitgekristaliseert en realistisch)in de oren.

 15. DE HEMEL HET PARADIJS
  ik durf te stellen dat!! de hemel en het paradijs ons laatste doel is
  ik ben simpelmans dus de hemel stel ik voor als een grote parkeerplaats waar je betalen moet om er te mogen parkeren dus je moet voldoende kleingeld meenemen als je naar boven gaat wil. parkeergeld ?? de pijn en het leed en al het verdriet wat je in de loop der jaren tegen bent gekomen op de aarde dat is je parkeer geld
  nee ik weiger om testellen dat kapitalisten die nooit geen pijn en verdriet hebben gekend niet op die parkeerplaats mogen parkeren . edoch bedenk dat alle misstappen misdaden wel van uw konto afgaan als u naar boven gaat goede reis gewenst
  gr kekke kerrit

 16. OVER HET WATER LOPEN
  ZOUDEN JEZUIETEN BILDERBERGERS OOK OVER HET WATER KUNNEN OF DURVEN LOPEN??
  de bijbel geeft ons het antwoordt .ik zie de jezuieten en bilderbergers niet als barmhartige samaritanen. akkoord?? wat ik heb kunnen constateren is dat ze op macht beluste monsters zijn niets ontziende monsters . die de macht van het internet hebben onderschat. akkoor?? om over water te kunnen lopen en! het lef hebben om boven aan de hemelpoort te durven aankloppen met een uitgestreken smoel van hier ik ben een heilig boontje van de jezuieten nou ik geef u op een briefje dat de poortwachter van parkeer beheer alles maar dan ook alles weet. en als hij niet helemaal zeker is dat hij dan zegt okee dan loop jij maar even over dat water
  kijk dat is nog eens rechtspraak ha ha verdorie krijg ik toch ineens een soort medelijden in me en bedenk dat die jezuieten doodsongelukkig moeten zijn
  kijk om de strijd tegen die jezuieten en bilderbergers te winnen hebben we een goede voorsprong toch . akkoord? en het internet .akkoord? en en de ombudsclub groep aaaaaakkoooord?? gr kekke kerrit maakt toch weer veel goed he als je geen echte knaken op de bank hebt jezuieten schaakmat?? akkoord??

 17. Demon van materie? In welk een jungle leven we nu?
  Dit is de grootste shit ooit die ik heb gelezen.
  Mysteries ontrafelen die geen mysteries zijn, kom nou.
  Waar zijn de huizenbouwers gebleven?
  Wie heeft het lef gehad om uberhaupt een beschaving op poten te zetten?
  Hadden we dan maar beter in de wildernis blijven bestaan als anders ontwikkelde apen?
  De mens is niet af, neen, het is een trage evolutie en er komt dikwijls veel bloed en catastrofes bij kijken, alleen niemand beseft dat we allemaal een prijs betalen voor ons statuut, iedereen vind het evident maar als je mensen vertelt hoe het in elkaar steekt zijn ze niet in staat consequenties te aanvaarden.
  Dit artikel is tijdvulling van overgeciviliseerde inspiratieloze leeghoofden.
  Vergeet niet als je het absolute goede,heilige,spirituele nastreeft je automatisch de tegenpool ontmoet. Dat heet dualisme, alle mooie dingen, uitvindingen, … worden door dit mechanisme geweld aan gedaan. Of je nu occult, islam, katholiek, nihilist, etc… bent het speelt geen rol, het kwaad zit hem in het splitsen van goed en kwaad. Alles is 1 en we zijn allen uniek, met een unieke levenswandel en beleving, wanneer je dit kan delen met iemand hoef je niet zoveel meer te leren.De rest is inspelen op angsten van de mens, een massapsychose creeeren om zo je eigen macht door te drukken, niets nieuws onder de zon, iedere instelling,gelof, regering doet hieraan mee, zo doorzichtig allemaal en je wordt er wel een beetje moedeloos van als je ziet dat het keer op keer werkt, het blijft lukken… Om een zondebok eruit te vissen, is een typische uitwaseming van een verstard standpunt in een machtsstructuur.
  Er komt geen verlossing, niet van boven of van beneden, we moeten gewoon goed schipperen, thats it,als het moet het roer omgooien, geen mirakels beste mensen, al kan het toeval wel eens meezitten. Vergeef me m’n hoogmoed…

 18. Wat mij in het bijzonder opvalt in bovenstaand artikel is het feit dat het Vaticaan (het ‘Instituut Rome’) afgeschilderd wordt als ‘slachtoffer’ van de Illuminati-Jezuïeten. Dit wordt nog duidelijker gesteld bij de foto van de paus met als titel ‘de witte en de zwarte paus’. Wat de kleding betreft klopt dit maar in realiteit diende de titel bij die foto te zijn: ‘de zwarte paus en de nog zwartere paus’. De auteur (Joël Labruyère) lijkt in zijn onderzoek een héél belangrijk gegeven over het hoofd gezien te hebben. Het is correct dat de Jezuïeten de échte leiders van de wereld zijn maar…. de auteur heeft blijkbaar ‘vergeten’ dat het Instituut Rome al eeuwenlang (nog voor Ignatius) niet de Christelijke rites maar wél de oud Babylonische en Saturnale Satanische rites uitvoerde en dit vandaag de dag nog steeds doet. Heeft hij in zijn opzoekingswerk dan niets teruggevonden over het ‘derde geheim van Fatima?” waarin letterlijk over het Satanisch Instituut Rome gesproken wordt?
  Rome is even occult en satanisch als de orde van de Jezuïeten en dienen niet als ‘slachtoffer’ of ‘overgenomen’ aangeduid te worden vermits het gewoon ’tweelingbroers’ zijn waarvan de ene al wat zwarter is dan de andere.
  Het lijkt wel alsof het einde ‘Dan kan hij de Jezuïeten vergeten, tegen wie geen enkele aardse macht trouwens is opgewassen’ een probeersel is om de moed en het zelfvertrouwen, goddelijk zelfbewustzijn de kop in te drukken. Geen enkele aardse macht die opgewassen is???? Een pure leugen! Behoren wij mensen niet tot deze aarde? Kennen wij mensen geen liefde? Ervaring heeft mij geleerd dat tegen de kracht van liefde geen enkele kracht kracht van de duisternis, hoe groot ook, opgewassen is. Laat jullie niet meeslepen in het doemdenken waar de laatste zin van dit artikel naartoe leidt! Verbindt je in gedachten met liefde en de aardse macht die er tegenop kan is een werkelijkheid!

  1. Dit artikel is slechts een ‘beknopte’ proloog van een zeer lijvig essay “La piste Jésuite”. Labruyère schreef oa ook “Judas, Ignace et l’Ordre Mondial” waarin veel dieper in het fenomeen Jezuïetenorde wordt gegraven. Het C.R.O.M (site van Labryuère) besteedt in haar onderzoek “Les origines occultes de Damanhur” veel aandacht aan de heidense achtergronden van de RK Kerk en haar rituelen.
   Al deze essay’s en nog veel meer zijn te lezen op
   http://crom.be
   button ‘documents.
   Met ‘geen enkele aardse macht’ doelt Labruyére op de machtige egregoor in de niet-aardse sfeer en een Mars godheid die de échte occulte macht van de Jezuïeten vormt. Dit alles te lezen op C.R.O.M.

 19. De Jezuieten staan ergens aan het hoofd van de ‘New World Order’ en zijn ook meerdere malen in het nieuws geweest door hun misbruik van kinderen!
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/crime/2011/02/alle_hens_aan_dek_bij.html
  http://www.eenvandaag.nl/binnenland/35880/top_jezu_eten_wist_van_seksueel_misbruik

  Satanisch Pedofielennetwerk
  Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter te Rome. In dit ritueel onder de naam “De op de troon plaatsing van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 paus was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten als paus die een week vóór het ritueel gekozen was tot paus…
  Verder schrijft Martin: “De Rooms Katholieke organisatie had een permanente aanwezigheid van geestelijken die Satan aanbaden en daarvan hielden; bisschoppen en priesters die sodomie pleegden met jongens en met elkaar; nonnen die de “Zwarte Riten” van Wicca uitvoerden en die in lesbische relaties leefden… Elke dag, inclusief zondagen en Heilige Dagen, werden daden van ketterij en godslastering en aanranding en onverschilligheid gepleegd en toegestaan bij heilige altaren door mannen die geroepen waren om priester te zijn”.
  Ook schrijft Martin (in “The Keys of this Blood”): “het incident van satanische pedofilie – rituelen en praktijken – werd reeds gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters zo wijd verspreid als Turijn in Italië en South Carolina in de Verenigde Staten. De sektarische praktijken van satanische pedofilie worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel”.
  Bron: http://www.vaticanassassins.org
  Op die website is veel informatie over de ‘jezuieten’ e.d. te vinden.

  NCRV’s ‘Altijd Wat’ over de top van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming (KVK) was al in 1958 op de hoogte van talrijke ontuchtzaken in internaten. Dit ziet u in een reportage van Altijd Wat op basis van nieuw feitenmateriaal uit het archief van het KVK. Hiermee is voor het eerst schriftelijk bewijs geleverd dat de kinderbescherming wist dat er seksueel misbruik plaatsvond binnen de instellingen…
  http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/rk-kinderbescherming-wist-van-misbruik-in-internaten

  De feiten en cijfers rond seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk in de Altijd wat Wijzer:
  http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/animatie-misbruik-in-katholieke-kerk

  1. @ Paul, ik was afgelopen zaterdag op een lezing van Marcel Messing. En ik werd daar heel erg getriggerd toen hij sprak over de rol van de Jezuieten.

   En de vraag die me sindsdien bezighoudt is: Waarom noemt deze groep, die alle religieuze, financiele, politieke en juridische macht in de wereld in handen heeft, zich naar de Zoon des Mensen, Jezus,die zichzelf ” De Weg, de Waarheid en het Leven” noemde en ook nog “Niemand komt tot de Vader (de Bron, de Ene) dan door mij”?

   En doordat ik de laatste dagen ook erg aan de Vaatstra zaak moest denken en aan de doofpot rondom Demmink, kwam ineens het beeld mijn voor ogen van Jezus toen hij geheel onschuldig voor het Sanhedrin, de Joodse Rechtbank, stond en men hem probeerde te beschuldigen van iets waardoor ze hem te dood konden brengen

   http://www.biblepicturegallery.com/pictures/gtrials/Jesus%20on%20trial%20before%20the%20Sanhedrin%20-%20by%20William%20%20pa.htm

   En dat hij vervolgens naar de burgerlijke rechter, Pontius Pilatus, werd gebracht die zijn handen in onschuld waste door het volk te laten kiezen wie ze aan het kruis wilen nagelen, Barnabas of Jezus. En dat het volk vervolgens riep “” Kruisig hem, kruisig hem” Komt dit alles ons allemaal niet een beetje bekend voor, als we de dna verwantschapsonderzoek van onze eigen justitie onder de loep nemen, nadat de druk op hun zelf werg groot werd? En hoe bijna het gehele volk afgelopen week riep “Kruisig hem, kruisig hem” nadat JS was gearresteerd, terwijl we notabene daarvoor in onze rechts??staat een rechtbank hebben, die de boven alles te koesteren weegschaal als symbool heeft.

   Het volk bij Pontius Pilatus riep nadat ze Jezus op het Kruis hadden gewenst de volgende woorden:
   “En al het volk antwoordde en zei: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.”

   En nu moet ik bij het woord ” dna” en het woord ” bloed” ineens denken aan Marcel Messing toen hij riep dat de Jezutieten waarschijnlijk voortkomen uit die bloedlijnen, die half mens en half god zijn, halfgoden dus. Halfgoden die in een grijs verleden hier op Aarde zijn gekomen, in het gebied van de Tigrus en de Eufraat, en mensenvrouwen hebben verkracht. Deze halfgoden waren Reuzen met enorme fallussen.

   Nu begrijp ik ook waarom ik vorige week ineens gefascineerd raakte door die enorme obilisk (fallus) op het St Pietersplein en ook in Washington DC (daar waar de presidenten worden geinaugureerd), terwijl de symboliek hiervan duidelijk voortkomt uit een niet mono theistische traditie

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanse_Obelisk

   De Goden waar deze halfgoden uit voortkomen leven, volgens Messing, ergens in een andere sfeer, maar zij zijn in tegenstelling tot de Ene, de Volmaakte, de Bron, sterfelijk en kunnen het alleen heel lang volhouden door de energie die ze krijgen vanuit de satanische praktijken zoals jij hier beschrijft en uit een enorm bloedvergieten. Oorlog op oorlog zijn uitgevochten uit naam van het geloof met een enorm bloedvergieten tot gevolg! En ik heb het vermoeden dat deze krachten nu aansturen op een WO III om te kunnen overleven!

   Ik heb even een voor mij interessant linkje opgenomen naar de website van Marcel Messing, waarin iets wordt verteld over dat buitenaards leven dat zo’n belangrijke rol speelt hier op Aarde en dat ons eigen DNA waarschijnlijk genen bevat van buitenaardse afkomst, dat ons probeert af te houden van onze eigen onstervelijkheid en ons zo vast probeert te houden in het wiel van reincarnatie

   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M53&s=M92&ss=P584&l=NL

  2. I remember when, I remember
   I remember when I lost my mind
   There was something so pleasant about that place
   Even your emotions have an echo in so much space

   And when you’re out there without care
   Yeah, I was out of touch
   But it wasn’t because I didn’t know enough
   I just knew too much

   Does that make me crazy?
   Does that make me crazy?
   Does that make me crazy?
   Possibly

   And I hope that you are
   Having the time of your life
   But think twice
   That’s my only advice

   Come on now, who do you
   Who do you, who do you, who do you think you are?
   Ha ha ha, bless your soul
   You really think you’re in control?

   Well, I think you’re crazy
   I think you’re crazy
   I think you’re crazy
   Just like me

   My heroes had the heart
   To lose their lives out on a limb
   And all I remember
   Is thinking, I want to be like them

   Ever since I was little
   Ever since I was little
   It looked like fun
   And it’s no coincidence I’ve come
   And I can die when I’m done

   But maybe I’m crazy
   Maybe you’re crazy
   Maybe we’re crazy
   Probably

  3. @ dick 77.3
   komt de uitdrukking “lul met vingers” ineens ook in een ander daglicht te staan

  4. zoals het ooit bedoeld was, zonder de VolwassenNeus Maffia met Hun slappe patatten Horeca in de Nacht voor de kinderen van de rekening terwijl hun papsen met de bokma fles liggen te snurken op de bank 10 uur s’avonds, na tienen begint het leven van de tiener op het platteland waar zogenaamd niks te doen isz, voor volwassenen verkalkten nothing to do, als je in een war zone concentratie centrum woont dan heb je op je 21ste gewoon verkering met een blonde Freya dochter van 13, No problemo, auto bij de hand en waar zijn de ouders denk ik dan? die denken snel getrouwd opgeruimd staat netjes? vroeg oud is het devies, snel aan de bank verplichtingen en pa ruftend uitgezakt op de back breaking bank met z’n bokma fopspeen na tienen is de geest in de fles, dat is het voorbeeld, de horeca handelaren s’nachts maken daar dankbaar gebruik van, waar zijn de kinderen van Hardenberg en omgeving na tienen s’nachts? de volgende dag fief paraat om 8 uur in de talrijke zwarte kousen satans sekte kerken, hoe doe ze dat die kinderen zonder slaap?

   Daar hebben de ratten grens handelaren op straat het witte engelen poeder voor uitgevonden… Pas rond mijn 29ste dat uitgaansleven leren kennen, ik schrok mij lam van de extreme witte ho outfits van de gereformeerde dochters met driedubbele moraal, dat is op moment veel minder, veel braver, lijkt het, ik praat over 15 jaar geleden, peperdure witte ho outfits van burger meisjes zo fien als poppenstront, diep ondergedompeld in zwarte mercedessen 500 sl’s, nauwelijks 18 jaar, daar werden nooit vragen over gesteld, dat ging toen gewoon zo, tegenwoordig hebben ze de gebreide trutten trui van grootmoeder weer aan, in 15 jaar is het uiterlijk veranderd, maar de rituelen staan nog als een mega disco verborgen diep in de polder in de middle of zogenaamd nowhere, geen auto? was nooit een probleem, toen was het ook nog zo gezellig mega druk…

   Ik was de lone dancing nut, nu met wat ik nu weet mag ik alsnog trots zijn op mijn sukkel status van wel ruiken maar niet mogen scoren, mijn erecode in mijzelf niet geheel verkwanseld, goden zij dank… laat mij maar leven in mijn plaatjes Cashback (2006) wereld.. de ‘leukste’ biatches zijn voor de duistere halfgoden, dat dacht ik toen al wel, ze moeten namelijk links of rechtsom wel even agrarisch kunnen afrekenen, die brave dorps biatches, dat dacht ik toen al wel, stik er maar in biatches… liever dat mijn plaatjes hoofd mijn gevangenis is dan dat ik mijzelf mediaal professoraal in dienst van het AhOeM van lik m’n Nephilim vestje in het openbaar moet verraden met gruwelijke main DiepVries ONlogica, het enige dat ik nog heb is enig denkvermogen, dat hebben ze het massa sbs diepvries publiek al lang afgepakt als losprijs, de gewiekste Nephilim social engineers… ‘Wij zijn eigenlijk allemaal Jezuïeten’ zegt onze trotse EFU president Herman

   Peter, Bjorn & John – Young Folks
   http://www.youtube.com/watch?v=51V1VMkuyx0

   The Stooges – 1969 (another year with nothing to do)
   http://www.youtube.com/watch?v=k0mRfECsHrc

   http://darksiders.wikia.com/wiki/Nephilim

  5. We zijn allemaal Jezuïten
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M73&ss=P1839&l=NL

   The Stooges – No Fun
   http://www.youtube.com/watch?v=vvRkJzVQBP0

   ” Lyrics:

   No fun my babe no fun
   No fun my babe no fun
   No fun to hang around
   Feeling that same old way
   No fun to hang around
   Freaked out for another day
   No fun my babe no fun
   No fun my babe no fun
   No fun to be around
   Walking by myself
   No fun to be alone
   In love with nobody else
   Well maybe go out maybe stay home
   maybe call Mom on the telephone
   Well come on, well come on,
   well come on…….. “

  6. @Hyper en anderen,die dit aangaat.

   Waarom doe je aan die hetze van Argusoog mee,Hyper.Ik had je toch hoger ingeschat.Dus jij gelooft dat gebral van wim dankbaar,mischa kat en nog een paar van die galbakken klakkeloos?Er is een vent opgepakt,wiens DNA op het lichaam van Marianne Vaatstra is gevonden!En dat is dan volgens die galbakken een complot?Ze moeten zich diep en diep schamen.En ze vallen de familie van Vaatsra ook nog lastig.Hoe diep moet je zinken.BAh!

  7. Sorry hoor Kees maar ik heb effe voor mezelf een aantal uren intensieve research gedaan en er kloppen gewoon veel te veel zaken niet. Er zijn verschillende zeer intelligente mensen die al tien jaar met dit onderwerp bezig zijn. Je kunt niet pokhout zo maar alle getuigen verklaringen onder het tapijt schuiven met het plots mediaal oproepen van een DNA mantra labo monster in de wereld draait door, vroeger had je eerst mogelijke verdachten en dader sporen, en dan nu ineens na 13 jaar stilte cold case en zwijgen en negeren en verdachte mogelijke daders het land uit smokkelen, en dan nu ineens vanuit het niets een sbs666 slachtoffer en zondebok propageren en Peter R die zichzelf zwaar tegen spreekt, kijk maar eens op Youtube naar zijn tv afleveringen van 10 jaar terug.. Een mogelijke aanvullende verklaring;

   De DNA Databank is op lange stelten in aantocht, zie ginds komt de Database (Allah Al-Qaida) ;

   Quote:

   ” Jaren lang zijn deze complot denkers genegeerd door overheid, justitie en ook door meneer de Vries, maar nu moeten ze koste wat het kost de kop in worden gedrukt, waarom? Wat maakt hun wilde indianen verhalen over de meest vergezochte complotten ineens zo kwalijk dat nu alle registers worden open getrokken?

   De reden is volgens mij dat deze complotters dichter bij de waarheid zitten dan ze zelf denken. Ja er is een complot, zei het een andere dan op KLOL en andere sites wordt geopperd. Nee het gaat niet om evil Joris Demmink maar waar het wel om gaat is DNA en databanken.

   De overheid wil koste wat het kost totale controle over haar burgers en een verplichte DNA database is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Alleen om de schaapjes zo gek te krijgen dat ze hierin mee gaan is er een reden nodig, een groot succes dankzij DNA onderzoek en daarvoor is de Vaatstra zaak uitgekozen. Dat op zich is al zeer kwalijk maar net zo kwalijk is dat het nog werkt ook! ”

   De Zaak Vaatstra…Opgelost?
   http://urubin.com/?p=6072

   http://xandrah.wordpress.com/2012/11/26/dna-bewijs-kan-gefabriceerd-worden-zeggen-wetenschappers/

   http://www.nujij.nl/economie/willem-middelkoop-mathijs-vertrouwt.20184908.lynkx#axzz2D5XUKBL5

  8. En een DNA databank gecombineerd met een Electronisch Patienten Dossier is helemaal een overheids walhalla.
   Klakkeloos geloven dat de overheid in dienst staat van haar burgers, da’s pas een mooi sprookje!
   Daar is ook idd nog nooooooit een tegendeel van bewezen….

  9. @ kees
   Voor dat je hier gaat lopen roeptoeteren doe eerst eens wat huiswerk! Bij jou is het klakkeloos overnemen wat de overheid zegt een ingesleten gewoonte geworden , zonder slag of stoot geef je je soevereiniteit en de verantwoordelijkheid over je eigen leven uit handen . Dat moet je zelf weten maar ga mensen die dat weigeren niet uitmaken voor meelopers , want een meeloper denkt verder niet zelf na en doet ( net als jij ) niet zelf onderzoek!

  10. @ Paul 77.16, goed voor onze omzet. Ik zal morgen voorstellen om flaflip te gaan afvullen. Weet je trouwens dat melk een hele spirituele betekenis heeft? Het Beloofde Land (staat op meerdere plaatsen in de bijbel) is namelijk een land dat “overvloeit van melk en honing”!

  11. @Marcel.
   Het geeft niet,Marcel.Ik heb mijn huiswerk gedaan .Ik heb heel veel data tot mij genomen,ook van complotsites.Ik heb mijn mening en jij de jouwe.Ik ga verder niet in op details van de Vaatstra zaak.Die zijn bekend.Je hebt een jonge dochter,he,Marcel?Ik hoop ,dat ze het goed doet en gezond is.Dat meen ik echt.Wat ik mij afvraag,is ,of jij als opvoeder,haar opvoedt met het gedachtengoed,dat jij hier al jaren verkondigt.Met je afschuw voor het Koningshuis,de regering,eigenlijk alles.Breng jij haar groot met dit?Zeg jij tegen haar,die boer is onschuldig,die is er ingeluisd,of vertel je haar,er zijn andere wegen ,om de waarheid te weten te komen.Het ga je goed,Marcel.

   @Paul.

   Jouw zogenaamde grapjes zijn niet leuk.Ik vind het bedenkelijk,dat iemand ,die ZO ongezond is(je eigen klaagzang over je eigen gezondheid op de chat),hier de gehele dag meent te moeten reageren en wijsheden posten,die niemand interesseren.Ga rustig verder met het ongetwijfeld tijdrovend gedoe ,om passende youtubes te vinden op internet.Hopende,om daarmee te scoren.Mail ze niet aan mij.Ik open ze toch niet.Nog een heel gezond leven .(1 maand?).

  12. @ Dick

   Gezien het Sinterklaas wordt zouden we het toch massaal eerder aan de chocolade melk rage moeten, slaan we daarmee Mona toch weer eens de troef af. Gisteren hadden ze nog een melk bespuiting in Brussel, goed voor een ‘Milk Shake van jewelste’. Daarom had ik vandaag ook al niet zo’n trek in een koffie ‘verkeerd’ om waker te blijven.

  13. Vervolg op 77.3 Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat deze materie mij als het ware letterlijk bij de “strot” zou grijpen, waardoor er niets anders overblijft dan me er verder in te verdiepen en voelen wat resoneert. Ik zag net heel veel interessante informatie met heel veel aanknopingspunten.
   Beste mensen, ik wist al sinds ik het boek “De Dominee” (“toevallig” ook mijn bijnaam) las in het jaar 2004 dat er iets heel bijzonders aan de hand was, zeker omdat “De Dominee” ook nog toevallig is neergeschoten door een naamgenoot van mij, niet alleen van voornaam maar ook van achternaam.

   Lees en huiver!
   http://www.belfort-group.eu/forum/topic/207?page=4

  14. Met name de volgende tekst vind ik interessant, ook omdat hier verbanden worden gelegd met de getallensymboliek en de betekenis van de obelisk, waar we hier de laatste dagen veel over hebben gesproken

   . Er zou een verband kunnen zijn tussen het rituele offer van Karst Tates op 30 april 2009 en dat van Marianne Vaatstra op 30 april 1999, precies 10 jaar eerder. In beide gevallen zou het gaan om offers om de Koninklijke familie te behagen. Voor de hypothese van een ritueel offer in de zaak van Karst Tates zijn vele aanwijzingen zoals de prominente rol van de obelisk, de media-cover up a la Marianne Vaatstra, de hysterie rond de gemanipuleerde foto van PWA, de hysterie rond de ‘laatste woorden’ van Tates die nooit gesproken kunnen zijn, etc. Meer via het filmpje op het forum. Het ‘verhaal’ klopt gewoon niet.

   2. De getallen-symboliek is opvallend. MARIANNE (8) VAATSTRA (8) en KARST (5) TATES (5). Kenners hebben ons gewezen op het belang dat Kabbalistische satanisten hechten aan dergelijke ‘parallellie’. We zien dat terug in de prominente aanwezigheid van het getal 11 in tal van rituelen, een getal wat ook weer in beeld werd gebracht door de WTC-torens in New York. Een zelfde soort parallellie vinden we terug in de Suzuki Swift (SS) waarmee Tates zichzelf te pletter reed. Over de getallen-symboliek rond deze ‘offermoorden’ is zeker nog meer te zeggen, maar we laten het voorlopig hierbij. Het gaat ons nu slechts om aan te geven aan wat voor soort symboliek we moeten denken.

   3. Ook de symboliek van de namen en symbolen is opvallend. We noemden reeds de obelisk in de zaak-Tates, reeds vanaf de tijd van de farao’s een van de meest prominente occulte symbolen. In de zaak-Marianne vallen op de Keuningswei -een eerbetoon aan de monarchie- snackbar De Pyramide in Buitenpost (weer de Egyptische symboliek), ‘t Paradyske en de plaats Kollum. Collis is hals in het Latijn en zoals bekend werd de hals van Marianne doorgesneden. Ook hierover is veel meer te zeggen, maar opnieuw: we willen slechts een indruk geven.

  15. Nog even als vervolg op 77.22 het volgende over de plaats Kollum, waar Marianne Vaatstra op 30 april 1999 koninginnefeest (zien we de symboliek) had gevierd en werd gevonden in een weiland niet veel verder op bij de Keuningswei (Koningsweg) met een doorgesende hals ( latijn: Collum). Is dit allemaal toeval?

   http://de.wikipedia.org/wiki/Hals

  16. Verhip, nu valt ineens op dat ik schreef dat ik niet had verwacht dat deze materie mij zo bij de “strot” zou grijpen. Beste mensen, dat kwam er spontaan uit en was niet bedoeld als cynisch grapje, maar ik zie nu de connectie met de hals en Kollum

  17. Waarom werd Klaas Bruinsma vlak voordat hij gearresteerd zou worden door de politie doodgeschoten door een ex- agent. Nooit is duidelijk geworden het motief van die moord.

   Ik heb onderstaande tekst ergesn van het interbnet geplukt

   “Bruinsma is ineens een bekende naam en hij verliest zijn professionele benadering. Hij wil nog één klapper maken, maar de zogenaamde ‘Grote Berg’, ruim 45.000 kilo hasj met een geschatte straatwaarde van 400 miljoen gulden, wordt ontdekt. Bruinsma zélf heeft te veel ruchtbaarheid gegeven aan dit transport. Criminele mede-investeerders zijn hun geld kwijt.

   Klaas Bruinsma is een risicofactor geworden voor andere kopstukken in de Amsterdamse onderwereld. Hij drinkt, hij is tamelijk paranoïde en hij heeft te veel vijanden gemaakt. Het wachten is op zijn liquidatie. Die vindt plaats in de nacht van 26 op 27 juni 1991 in Amsterdam. Oud-rechercheur Martin Hoogland wordt voor deze moord veroordeeld.

   Hoogland – in 2004 zelf geliquideerd – was de politie nét voor. Bruinsma’s arrestatie was dichtbij, zegt voormalig IRT-chef Johan van Kastel in Hoge Bomen in de misdaad, maar de politie wilde de Hollandse Godfather voor méér pakken dan alleen hasjhandel”

   UIT WELK MOTIEF WERD KLAAS BRUINSMA VERMOORD DOOR MARTIN HOOGLAND?

  18. @Dick 77:25: Wat een toevalligheid dat jij de dominee wordt genoemd en dat Klaas Bruinsma door een naamgenoot van jou wordt gedood. Welk een vreemd toeval!?! Verder Dick, heb ik intuïtief ook al een verband gezien met Karst Tates en het kreuninklijk huis. Je brengt heel veel verbanden en informatie in; ik ga het eens goed tot mij door laten dringenen bestuderen. Mijn dank is groot, alhoewel het wel een ellendige geschiedenis (wat zeg ik? Geschiedenis?) is.

  19. @ Willie, om alle misverstanden te voorkomen, mijn naamgenoot heeft Klaas Bruinsma niet gedood. Maar ooit toen mijn naamgenoot en een paar companen werden bedreigd door Klaas Bruinsma heeft hij hem vanaf een zolderkamer neergeschoten. Bruinsma heeft die aanslag overleefd. Mijn naamgenoot heeft wel een tijdje vastgezeten, maar vermoedelijk een “deal” gesloten met justitie. Hij schijnt ook een “deal” te hebben gesloten met de gemeente Amsterdam over de aankoop van veel van zijn bordelen in Amsterdam en met de opbrengst van dat geld een leuk optrekje in Marbella te hebben gekocht, waar hij nu ondergedoken zit en een riant leven leidt. Wat is de rol geweest van deze man? Dat triggert mij!

   http://www.misdaadjournalist.nl/2012/08/holtman-leeft-voort-badr-hari-een-goeie-jongen-coke-van-zantvoort-tot-antwerpen/

  20. Klaas Bruinsma schoot tijdens de aanslag op zijn leven 1 van de 3 overvallers, Leo Frantzen, dood. Ik plaats onderstaand eem link naar het proces verbaal van Klaas Bruinsma een dag na die gebeurtenis.Hierin worden 2 mannen genoemd, Leo Frantzen en Pieter Pieterse, maar opvallend werd mijn naamgenoot die Bruinsma neerschoot niet genoemd. Zou Bruinsma hem niet hebben herkend? Of was er meer aan de hand van wat we nu nog steeds niet weten?

   http://www.misdaadjournalist.nl/2012/08/klaas-bruinsma-proces-verbaal-in-de-zaak-leo-frantzen/

  21. Het is tijd voor het vervolg vanaf tijdperk bruinsma naar de dag van vandaag en de relatie met pedofielennetwerken en andere satanische praktijken. Lees en huiver! http://capoditutticapi007.blogspot.nl/

   Ik heb gisteren het boek De Dominee van Bart Middelburg nog een keertje gelezen. Bruinsma werd Dominee genoemd onder meer door het feit dat hij altijd zwarte kostuums droeg.

   Overigens de obelisk De Naald bij Apeldoorn blijft me triggeren

   http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Naald_%28Apeldoorn%29

   De 1e associatie bij het woord Naald is voor mij Bloed en de 2e associatie is de uitspraak van Jezus ” het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een Naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan”. Overigens wordt met een kameel in mijn visie geen dier bedoeld, maar een vissersknoop zoals die in de tijd van Jezus werd gehanteerd (de leerlingen van Jezus waren vissers)

   Het monument De Naald in Apeldoorn (een obelisk() is in 1901 onthuld ter nagedachtenis aan Koning Willem II, de vader van Wilhelmina.

   Het paleis van Willem II stond in Tilburg. Willem II stierf in 1849 en na zijn dood is ter herinnering aan hem in 1874 een gedenkNAALD ontworpen en geplaatst in Tilburg.
   http://www.geheugenvantilburg.nl/component/option,com_raadplegen/Itemid,13/id,284/

   Deze gedenknaald werd onthuld door prins Hendrik, de man van dochter Wilhelmina

   In bovengenoemde tekst triggerde mij de volgdende zinssnede “De muziek werd verzorgd door de Nieuwe Koninklijke Harmonie die bij aankomst van de stoet het ‘Wien Neerlands bloed’ speelde”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Wien_Ne%C3%AArlands_bloed

   Dit lied was bijna ons volkslied geworden

   Overigens is in 1987 een nieuw eigentijdse gedenknaald voor koning Willem II in Tilburg geplaatst. Wat is hiervan de werkelijke reden? Waarom was koning Willem II zo belangrijk dat meer dan 100 jaar na zijn dood een moderne obelisk voor hem in Tilburg is geplaatst?

  22. @Dick 77.31: Ja, geen kameel maar de vissersknoop: klinkt nu ook logisch. Er zijn teveel vreemde zaken om dit met fantasie af te doen. Veel en veel te veel vreemde, toevallige en samenvallende zaken. Ik heb dat artikel van Capoditutticapi007 al heel lang geleden gelezen en nogmaals gelezen; inderdaad heel vreemde samenvallende zaken allemaal. Bloed speelt ook telkens weer een rol evenals kinderen en sexuele praktijken. Jammer dat we niet weten wat die Kars voor een doel voor ogen had; misschien weet men het wel, maar is het verdonkeremaand. Ook kun je veel vernemen via Herstel de Republiek en Pro Republica. Kerk, “adel”-dom en vrijgestelde rijken spelen al eeuwen- en eeuwenlang onder een hoedje.

  23. Dick, ken je dit verhaal over Apeldoorn..? HIER op de site. En.. grappig.. Weer in relatie tot… de ’11’…!!

  24. Dank je, Guido, ik heb het artikel met veel interesse gelezen.

   Ik vond nog een interessant artikel over de betekenis van symbolen als een obelisk of een draak. ” O.a. de draak (en ook de obelisk) wordt wereldwijd gebruikt als energie-genereerpunt, om zo de macht en controle uit te bouwen.”

   In bijgaand artikel wordt geduid waarom de huldiging van de Olympische sporters na Londen werd gehouden in Den Bosch op het plein met de Gouden Draak. Gaat misschien wel erg ver, maar ook hier werd ik geraakt door het feit dat veel leden van de koninklijke familie Zwanenbroeder zijn van een “occulte broederschap” (volgens het artkel) met de naam Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, die is opgericht door paus Bonifatius 8.

  25. Ik zeg net nog een leuk artikel over de Zwanenbroederschap

   http://www.weetnet.nl/zwanenbroederschap/zwanenbroederschap.htm

   De schilder Jheronimus Bosch is ook lid geweest van deze broederschap

   Ik heb even toegevoegd een link naar wikipedia over zijn schilderij “De tuin der Lusten”. Dit schilderij is nog in bezit geweest van Willem van Oranje, het eerste koninklijk lid van de zwanenbroeders

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuin_der_lusten

   In dat schilderij zie je ook weer terug het symbool van de draak ( de drakenboom als de “boom van de kennis van goed en kwaad”) en ook het symbool van de obelisk ( als levensboom, tree of life, tenminste dat zie ik erin)

   Overigens lijkt het er op dat de de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap een opvolger is van de Orde van de Tempeliers. Deze laatste Orde is op 22-11-1307 in de ban gedaan door Paus Clemens V. Het bijzondere is dat ik op de dag af 700 jaar later (22-11-1307 = 22-11-11=44 numerologisch = qua synchroniciteit heel bijzonder voor mij) een hele mooie ontmoeting had met een amerikaanse psychologe in Het dal van de Langslevenden in Ecuador, waar zij mij wist te vertellen dat het die dag JF Kennedy Memorial was en dat het de 44ste sterfdag van Kennedy was. Ik wist deze combinaties te leggen op de dag van de inauguratie van Barick Obama tot de 44ste president van de USA. Allemaal wel bijzonder!

   De Illustere Lieve Vrouwe Broederschap in Den Bosch heeft zijn zgen gekregen van paus Bonifacius VIII in 1300, maar de statuten zijn pas vastgesteld in 1318. Het bijzondere is dat in tussentijd de Tempeliers bijna volledig zijn uitgeroeid…. en nog iets bijzonders…. de paus verhuisde in die periode naar Frankrijk. Hij had zich volledig in laten pakken door koning Filip de Schone in Frankrijk en nam zijn intrek in Avignon.

   De pausen hebben decennia lang in het zogenaamde Pausenpaleis in Avignon verbleven. Men noemt dit wel de Babylonische ballingschap de Pausen

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Babylonische_ballingschap_der_pausen

  26. als Wtk stamgenoot ben ik trots op jullie!!

   wat Eheu zegt is verschrikkelijk van belang, het zwart wit ellebogen werk werkt niet want daar zijn ‘ze´ al lang op voorbereid, het moet van binnen uit opgelost worden, zoals Adam Curry dat ook ziet en gezegd heeft, HuNnie tegen Wullie en Zullie dat is HUNNIE Game, daar moeten we uit, daarvoor is hyper intelligentie nodig, Echte intellectuelen noemt Eheu dat, die zijn er niet of nauwelijks meer, zeker niet in voorgestoomd Nwo Sovjet verNederland, toch zie ik het nog iets positiever, Met Vereenigde krachten in Verscheidenheid kunnen we het gebrek aan Echte intellectuele mannetjes en vrouwtjes putters compenseren, de juiste combinaties driehoeken, vierhoeken, 1 tweetjes en 5 hoeks verhoudingen kunnen gemakkelijke een Echte Intellectuele parallel geschakelde oplossingsbatterij vormen..

   wat Eheu zegt is verschrikkelijk van belang;

   http://www.argusoog.org/het-vaatstra-debat/comment-page-5/#comment-86212

   http://www.argusoog.org/het-vaatstra-debat/comment-page-5/#comment-86225

  27. Dat de Wet van One Force may be with you, let op TotAl Cozmic;

   Quote:

   ” Walter Russell Cosmogony – A New Cosmology Of The Universe – In Its Totality

   According to Walter Russell:

   “The whole Universe is manifested through One Force divided into pulsations so that it appears to be two opposing forces that continually cycle in rhythmic balanced interchange to seek out balance and unity, but this is never the end result for if it were there would be no motion, and no life, and no Universe.” ”

   http://spiritualscience.net.au/resources.html

   Syncretism With Santos Bonacci – The Russellian Science – Freedom R
   http://www.youtube.com/watch?v=mPm8ZpurF7E

  28. @ Hyper, geweldig stamgenoot, helemaal uit de HUNnie en WULlie, helemaal vanuit de basis netwerken opbouwen, geweldig. Je noemt het echt heel mooi “” een paralelle oplossingsbatterij”” gaan vormen. Dat is voor mij de betekenis van de 144.000: de 1 hoeks, 2 hoeks, 3 hoeks, 4 hoeks, 5 hoeks combinaties staat voor de 12X12 en de 000-en is heel erg ” versterkend”. Het is als met het getal 700, waar ik gisteren over sprak, de 7 is heeeeeeeel heilig en de 000 is heel erg versterkend.

   Jij noemt met Verenigde krachten in Verscheidenheid. Ik noem het vaak de 4- V”s, van Verantwoordelijkheid (innerlijke roeping, innerlijk weten),Vertrouwen (volkomen transparantie, vanuit Liefde en Licht), Vrijheid (helemaal uit eigen Vrije Wil, helemaal losgemaakt van de Matrix) en in Verbondenheid ( Samen-Een)

  29. @ Dick

   !440.00 is een code van handlijnen die terug te vinden zijn in je hand palmen: A. Ascended Masters Templar Code EOMC =
   (one of the 144,000 other backup). Welke staat een uitgebreide uitleg in de onderstaande .pdf: http://www.keylonticdictionary.org/online/ebooks/Speakers-FHContracts-2002.pdf Onze Cozmic zet zich juist tegen dit soort lui omdat er iets niet klopt aan hun bejegenheids factor van deelname, ze verbergen dus iets wat niet zuiver is. Er is veel meer gaande tussen Hemel en Aarde, mijn beste Dick…

   But not is all secret, depends how you like to see it wisely…

  30. @ Paul, vind je het goed dat ik mijn eigen 4 V”s volg……. en dat betekent onder meer voor mij….. volg altijd de eigen Waarheid… die vind ik in mijn Hart, daar resoneert iets of niet…
   Dus, Paul, mijn Raad aan jou is: Loop nooit Blindelings achter een ander aan, maar volg je eigen Hart!

  31. @ Dick

   Nogmaals het hart is voor mij te grofstoffelijk, niet meer dan een batterij die het lichaam functioneel in leven houdt. Mijn geest en ziel hebben een andere core van broncode energie. Als ik je iets toe speel het dat puur uit het diepste van mijn welzijn en niet van uit het stoffelijk hoofdje. De blauwdruk is de zuiverheid van je zelf, wie je werkelijk bent en waar je vandaan komt en hoe oud je bent. Er is veel meer gaande dan het etiket kan bevatten met een 3D labeltje.
   Laat dat duwen en trekken nu eens los om de waarheid in pacht te willen hebben, signs overal genoeg in en om je heen om de puzzel op te lossen. Wel fun dat je me niet serieus neemt en weer een oordeel velt!

   Je bent een pracht vent…

  32. Peul, nee, nee, geen oordeel… wie ben ik om te oordelen?…. wat ik bedoel te zeggen is: De Tijd is voorbij om de eigen verantwoordelijkheid af te schuiven. Vrijheid betekent helemaal Overgeven en Vertrouwen op het eigen Innerlijk Weten, op het Resoneren. Ik noemde dat even mijn eigen Hart, maar het gaat inderdaad ver boven het grondstoffelijke uit. Ik heb er geen woorden voor beschikbaar…. wel voel ik wanneer iets resoneert mij geheel Verbonden en Een

  33. Één zijn voor mij is niet meer dan ik maar een onderdeeltje ben van het grotere geheel, verwant zijn aan een collectieve vorm van een groepsziel waar je toe aan behoort. dat is wat anders dal je één bent of wilt zijn met mij. Zou het dat kunnen wezen dan is er geen strijd, haken of of ogen meer maar een deel ervaring van zijn. De waarheid vormt dan 1 geheel en is niet meer afzonderlijk te noemen. Naast één zijn is er altijd diversiteit, net als volle/halfvolle/magere melk. Toch is het één produkt in verschillende varianten en zo is het ook met mensen en hun DNA profiel en signs van hun blauwdruk, alleeen het buitenkantje met EGO opdruk ziet er wat anders uit in de WTK schappen. Zie één zijn is verwant met je ervaring wat je in dat vliegtuig is overkomen, collectief geheel van een meerdere zielen tegelijk, die éénheid blijft continue bij je opspelen en naar boven borrelen, Jij bent één van hun die zoekende is naar hun. Dat is jou ding, maar ook het ding vam alle mensne op deze wereld die naar het zelfde opzoek zijn, je bent dus nieta lleen, maar niet 1 van de 144.000… Je hebt waarschijnlijk een andere barcode in gebruik, net als ik. En wie kan deze ‘NU’ uitlezen met zijn scanner?!

  34. Paul, sorry, ik zie dat ik je onder 77.45 Peul noemde…. Weet je, Paul, ieder mag zijn/haar eigen Pad volgen in dit leven. Als de Zaadjes rijp zijn, springt de Peul vanzelf open!

  35. Piefpaf Paullie Gelukkig heb ik een mmmmmm Mu M in mijn linker handpalm staan! Donderse Dick het getal 144000 leeft en 4 ook. Eheu rulezzzz Cozz en die barmhartige insider Amerikano pliessie agent ook..

   Oeff gelukkig in mijn linker handpalm staat inderdaad duidelijk een vette M van Mu!!
   http://i129.photobucket.com/albums/p217/rakmeister/DSCF0012-Copy.jpg

   Hoe bouw je een kasteel met je blote handen en hoe verhuis je dat kasteel vervolgens in je eentje naar een andere locatie?

   ‘Nevert doubt that a small group of thoughtful (Thoth) committed citizens can change the world. Indeed it is the only thing that ever has.’ – Margaret Mead

   Walter Russell, 2 opposing Vortexes, Tesla Free Thinkers for the Future, dichotomy of thought.

   Jason Verbelli – Secrets of Magnets & Hidden Sciences
   http://www.youtube.com/watch?v=NkNrCTweSQ8#!

  36. Daarom Dick dat jij nog je veilig stelt als een heilig boontje. Grappig is dan dat je zelf ook zo vol met tegenstellingen zit, je wilt wel één zijn maar niet met iedereen blijkbaar. M.a.w. wat je probeert aan te reiken zet geen zolen aan een dijk, geen verbroedering zoals de éénheid het wil doen inzien. Zeker wanneer je dan ook opmerkt en weg draait dat enkel jou stukjes de openbaringen bevatten. Prachtig geformuleerd binnen het kadertje van dogmatisch en praktisch denken, ben ik liever toch een ‘Barmhartige Heiden’, die niet goed begrepen wordt door andere goed gelovigen.

   Mijn peultje is allang uit zijn schilletje gegroeid, net als al die anderen die me ooit zijn voor gegaan, tot een ware levensboom in de tuin van Adam om zijn eigen vruchtjes af te werpen voor iedereen.

  37. Hyper , ik heb ook een vette M op iedere hand , links ook nog een pyramide eronder . In India heb ik leren handlezen en was er ook nog vrij goed in .

  38. @ Hyper

   Jeetje wat veel vrouwen heb jij al in je leven versleten… Goed te zien aan je levenslijn en hoeveel je er nog gaat tegen komen kunnen we terug vinden op je rechterhand.

   @ Cozmic

   Zulke beide handjes heb ik ook, de M van Mu, Pyramides en heel veel vierkantjes. Alleen de kruitsporen zoals Hyper het beweert zijn er niet op terug te vinden. Om van de rest nog maar te zwijgen…

  39. RELIGION IS LIKE A PENIS

   It’s fine to have one.
   It’s fine to be proud of it.
   But please don’t whip it out in public and start waving it around.
   And PLEASE don’t try to shove it down my children’s throats.

  40. Hmmm, dubbel M met X-en net als in het voorbeeld. Verder snap ik er geen bal van.

  41. @ Cozmic 77.53 en 77.54. Ik begrijp heel goed jouw verwondering, Coz. Complottheorieen heeft me nooit echt geboeid en ik heb me daar dan ook niet mee beziggehouden, tot nu toe. Je maakte zelf hierover een vond ik mooie opmerking toen ik een beetje cynisch reageerde op alle complottheorieen hier: “Compleet theorie in plaats van complottheorie!” Waarom ben ik ineens gweldig getriggerd de laatste dagen? Dat heeft te maken met synchroniciteit der dingen, de schijnbare toevalligheid! Deze deed ook bij mij zijn intrede in mijn leven enkele jaren geleden met het zien van heeeeeeel veel dubbele getallen, vaak de 11:11 of de 19:19 maar ook de 44:44 of 11:44 of de 22:11 kwam meer en en meer op mijn Pad.

   Op een gegeven ogenblik begon ik zo de synchroniciteit der dingen te zien, zodanig, dat ik er op ging vertrouwen en er naar ging leven. Ik liet me steeds minder leiden door mijn denken, maar begon heel veel zogenaamde toevalligheden te combineren en ging er naar leven! Begrijp je dat? Misschien sloeg 77.54 niet op mijn betogen, maar als het wel zo is, dan hoop ik dat ej van me aanneemt dat ik “Vrij” ben van religie , ik voel dat ik me heb losgemaakt van het enorme collectieve schuldgevoel dat de religie door de eeuwen heen ons heeft gebracht. Dat laat onverlet dat veel bijbelse boeken en ook de vele gnostieke geschriften die niet in de bijbel zijn opgenomen, geweldig veel wijsheid bevat, dat mijns inziens in deze mooie “Eindtijd” met een overgang naar een Nieuwe Hemel en Aarde mag worden begrepen. De schellen zullen in mijn visie van onze ogen vallen als alles wat daar staat wordt begrepen, iedere dag opnieuw ben ik weer verwonderd!
   Wat ik doe heeft dan ook niets met religie (geloof) te maken, maar met een zeker weten. Dat is een innerlijk weten en dat vormt voor mij de allerhoogste Waarheid. Ik heb een Rotsvast Vertrouwen in mijn Eigen Waarheid. Dat is de Petra waar ik op bouw, het Huis op de Rots! En ik hoop voor jou en voor iedereen dat die zijn/haar eigen Waarheid trouw blijft, ten aller tijde! Laat onverlet dat het geweldig is om zaken met elkaar te Delen, maar dan wel uit Compassie met elkaar en niet om een ieder tegen elkaar uit te spelen en van elkaar te scheiden.
   Dan pas ik! Ik wil graag Delen, maar dan wel op basis van Gelijkwaardigheid. We zijn Unieke mensen, die hoop ik allemaal Dienstbaar willen zijn aan elkaar en aan het Grote Geheel. Voor mij is heel veel duidelijk geworden door de synchroniciteit van de inhoud van vele artikelen de laatste weken hier (onder meer over marianne vaatstra), lezingen die ik vorige weekend mee heb mogen maken bij Marcel Messing en Herbert van Erkelens en indaling van heel veel andere informatie dat op mijn Pad kwam. Begrijp je dat? Alles komt gewoonweg op mijn Pad, ik hoef er alleen maar naar te kijken, dingen te analyseren en combineren en er komt Beweging in, waardoor ik tot meer en meer Inzichten kom. Ik laat alles maar gewoonweg indalen, voel wat resoneert en laat het vervolgens weer los! Niet meer en minder! Iedereen doet er maar mee wat ie er mee wil doen…. en als je het niet wilt lezen, ook prima… dan is het niet voor je bedoeld!

  42. @ Cozmic 77.57, je poste dit berichtje om 10:44, het filmpje duurde 6:44 minuten, van elkaar afgetrokken is 4:00 minuten? Toevallug?

  43. Kan ik me volledig in vinden, dynamiek zie ik dan als “go with the flow”, dus meebewegen op de natuurlijke tijd, geen verzet bieden! “Uw Wil Geschiede’i.p.v. Mijn Wil Geschiede!

  44. @ Cozmic, toeval is onbegrepen dynamiek. Ik speelde vanochtend tennis met mijn maten (buiten in de vrieskou, maar wel in een heerlijk zonnetje). Na afloop zaten we te koffie drinken en kwam even de buurman van een tennismaat van mij aan de orde kwam. Deze man blijkt hetzelfde soort werk te doen als ik. De opmerking werd gemaakt dat hij in zijn vrije tijd studeerde als Dominee! Vroeger was ik daaraan voorbij gelopen en het waarschijnlijk niet eens opgemerkt, maar nu ben ik heel “alert” en past zo’n opmerking in hetgeen zich de afgelopen week in mijn belevingswereld heeft afgespeeld (de connectie naar Klaas Bruinsma/Mabel/ koninklijke familie, mijn eigen bijnaam van De Dominee etc) Ik voel dan dat ik op het juiste spoor zit. Verder laat ik het weer los! Daar zit voor mij in heel veel dingen de Dynamiek, voelen dat ik Beweeg in een juiste richting!

  45. Blijkt dus dat dominees graag iets in de melk te brokkelen hebben ? 🙄 Onze Vlader die in de hemelen zijt …

  46. Een Dominee is onmiskenbaar een Boodschapper 🙂 …. niks mis mee, maar ja, is het een boodschapper van Liefde en Licht of een boodschapper van Illusie, van Angst en Duister? Dat blijft toch altijd een kwestie van Voelen. Hoe komt iets binnen, hoe resoneert iets.

  47. En Cozmic, je schreef zelf onder 77.59 “Toeval is onbegrepen dynamiek ?x!” Heel mooi! Echter, nog geen uur later probeer je het onder 77.62 plotseling in te vullen met je verstand, je brein “Blijkt dus dat dominees graag iets in de melk te brokkelen hebben ?”

   Voor mij id de synchroniciteit, de schijnbare toevalligheden in het leven, geweldige magie 🙂 Ik ervaar het steeds weer als hele mooie kadotjes! Vul het a.u.b nooit in met je verstand, je brein, dan is de magie verloren en de dynamiek verdwenen!

  48. Synchroniciteit is idd ‘onbegrepen dynamiek’ Dick. En in relatie tot je opmerking bij 77.56, ‘Alles komt gewoonweg op mijn Pad’, kan ik je dit verhaal nog een keer aanbieden… Prachtig, simpel en mysterieus.. De Dood blijkt ook maar een ‘mens’… hahaha 🙄
   human experience

  49. Paul ; Hi-j het de melk heuren klotsen, moar wet neet woar ’t titje hunk. Zalk moar zegguh 😆

  50. @ Paul 77.67 Geweldig mooi nummer van Frank Boeijen, ik heb vorige week nog dat live concert in Antwerpen van hem gezien. Toen zong hij dit mooie nummer ook. “Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in de Kleur van je Hart” Prachtig verwoord, mooi om zo in de wereld te staan. Paul, ik heb daar onder 77.43 naar verwezen. Ik ben alleen een beetje verward. Je schrijft onder 77.44 “Nogmaals, het hart is voor mij te grofstoffelijk, niet meer dan een batterij die het lichaam functioneel in leven houdt.”

   Hoe sta jij in het leven, Paul, als je onder 77.44 schrijf dat het Hart maar een “batterij is die het lichaam in leven houdt” en een dag later dit mooie nummer van Frank Boeijen post. Zou je misschien Kleur kunnen bekennen, Paul? Hopelijk in de Kleur van je Hart?

  51. @ Cozmic 77.68. Je raakt hier precies de kern, Cozmic. Ik weet helemaal niets en wat ik denkt te weten is een grote illusie! 🙂 Dat laatste is mijn Ego die me dat Wijs maakt 😉
   Het Weten zit in mijn Hart, ik hoef die alleen maar te Volgen….. en Alles Is Goed!

  52. @ Guido 77.65 Geweldig mooi gedicht ” De tuinman en de dood”. Je plaatste deze link n.a.v. mijn uitspraak “Alles komt gewoonweg op mijn Pad”. Ik heb hier al vaker geschreven dat ik 2x in mijn leven een bde heb gehad, dus ik weet hoe het voelt om Magere Hein in de rug te hebben. Misschien kan ik daarom ook zo goed relativeren en er naar leven. Weet je, Guido, dankzij dat mooie gedicht stootte ik ineens op een boek De Weg naar Ishafan over het leven van de Perzische medicus en filosoof Ali Ibn Sina (بو علی الحسین ابن عبدالله ابن سینا)

   http://sargasso.nl/de_weg_naar_isfahan/

   Ik voel dat dit weer een typisch voorbeeld is van “Alles komt gewoonweg op mijn Pad”. Ik ga me vandaag maar eens verdiepen in Ali Ibn Sina!

  53. @ Dick

   Dat kleur bekennen is niet zo moeilijk, iedereen doet mee aan het Hartenspel ‘Rood’ van kleur, terwijl de kleur die je nodig hebt om tot rust en inkeer te komen juist ‘Groen’ is. Het één met de natuur zijn in en buiten je zelf is de ‘Groene Natuur’, Zwart /Wit denken is in de dualiteit die in je hoofd over alles zit, ‘Ja!’ of ‘Nee!’ Het hart heeft dus een andere kleur, ook je ‘Geest en je Ziel’ hebben een andere kleurcode. Bloed is ‘Rood’, maar je Basis Chakra is ook ‘Rood’ van Kleur, door in je hart rood te bewerken versterk je je hoge bloeddruk mee en dan is een kans op een ‘Hart Falen’ zeer nabij. Je Ziel zit in je onderbuik bij je Hära en vertegenwoordigd de kleur ‘Goud Geel’, deze kan nooit de kleurcode ‘Rood’ of ‘Groen’ bevatten. De kleur van het Hart bepaald de kleur bekenning van uit je hele ‘wezen’ zijn, (totale uitstraling), dan een enkele plek waar door je alle druk continue oplegt, dat geeft een zeer beklemmend druk op de borst in het grofstoffelijk welzijn. De gehele uitstraling is je hele Aura veld die als een prachtig veldboeket van diverse kleuren om je heen circuleert en waar anderen zich gedwongen of gedwee in thuis voelen. Daarom dat het ‘Hart’ voor mij geen functioneel beleefde sensatie is, liefde komt bij van een andere plaats vandaan, waar de vlinders zitten die graag op fladderen wanneer iemand van gelijke strekking is.

  54. Dick ken ook de keerzijde en zie hoe iedereen zich schoolt onder de invloed van Zoroasters Gedachte goed. Als je negatief en postief weg of achterwege laat wat blijft er dan over?!

   Vind ik dit zelf wel een opmerkelijk filmpje waar ik dan ook van genoten heb als ik de hele optel som bekijken van die massa hysterie die vast gezet wordt in een dogma, al die eeuwen lang. Ik veronderstel dat toch menige zaken hel anders in elkaar steken dan de meeste mensen zomaar aan nemen.
   http://www.youtube.com/watch?v=a5mYFJ4irxM&feature=g-high

  55. En een hartslag in rust van 65, zojuist geteld 🙂 De (chacra) meter sloeg “Groen” uit, meestal betekent dat dat alles ok is 😉

  56. Gefeliciteerd met je perfecte jongemannen bloeddruk en hartslag Dick. Dit is echt heel goed. 😉 Verder was Ali Ibn Sina ook een groot Soefi Meester. Ooit een boek over hem gelezen in mijn jonge jaren.

  57. @ Willie, dank je voor je complimenten. Ik had een aantal jaren geleden rond dei burn out ook een behoorlijk verhoogd bloeddruk (onderdruk), maar door met mezelf aan het werk te gaan (naar binnen te gaan), veel verbinding zoeken in de natuur, yoga, bewegen (hardlopen, tennissen e.d) is di allemaal geweldig verbetert. Ik heb gemerkt dat als de “stress” is verdwenen, dat het lichaam zich dan vanzelf herstelt! Ik ben daar heel dankbaar voor!
   Trouwens, geweldig dat je me vertelt dat dit een soefi meester was. Hoef ik dat niet meer uit te zoeken vanavond. Ik voel dat ik op het juiste spoor zit! Ik ga mij vanavond eens in deze man verdiepen. Ik denk dat ik daar veel van kan leren. Dank je!

  58. Ja Guido 77.65: Ik had het gedicht al eens gelezen via jou, nu dus weer. Heel mooi, houd wel van dit soort diepe en wijze (soefi, veelal zeer overdrachtelijk) gedichten.

  59. Even correctie: is geen Soefigedicht in de juiste zin van Soefi”methode”, maar doet er wel aan denken.

  60. Een kindje in de kinderwagen,
   een grote man die ermee praat,
   ik krijg de indruk dat de wijsheid
   méér aan de kant van het kindje staat.

   toon hermans

  61. @ Willie, je bent geweldig, als ik HyperAlert in 77.38 juist heb geinterpreteert dan bedoelt hij dit met “Met Vereenigde krachten in Verscheidenheid kunnen we het gebrek aan Echte intellectuele mannetjes en vrouwtjes putters compenseren, de juiste combinaties driehoeken, vierhoeken, 1 tweetjes en 5 hoeks verhoudingen kunnen gemakkelijke een Echte Intellectuele parallel geschakelde oplossingsbatterij vormen..”

   Willie, hier krijg ik nu heeeeeeeeel veel energie van!

  62. Wie weet dat hij niets weet, is verheven.

   Wie meent dat hij iets weet, is ziek.

   Slechts wie onderkent dat hij ziek is, herstelt van zijn ziekte.

   De wijze is niet ziek, omdat hij ziek is van die ziekte.

   Lau-Tse, Tau-te Tjing.

  63. Cozmic 77.80: Jajaja, die Toon. Ik houd van Toon. Eenvoudig maar niet oppervlakkig: wijs!

  64. De soefi Ibn Ali zegt hele interessante dingen over het ontstaan van ziekte en de relatie met de 4 elementen (vuur, water, lucht en aarde). Hij noemt een heel belangrijk punt, dat bij geweldig binnenkomt en resoneert. Hij zegt dat alle ziektes ontstaan doordat het evenwicht in het menselijk lichaam tussen deze 4 elementen is verstoord (zie bladzijde 254/255) en dat je derhalve ziektes niet hoeft/kunt te genezen, maar slechts ervoor te zorgen dat de harmonie weer wordt hersteld door ervoor te zorgen dat alle 4 elementen weer met elkaar in evenwicht zijn

   http://books.google.nl/books?id=lxITpq_ZlaMC&pg=PA194&lpg=PA194&dq=soefi+Al+Ibn+Sina&source=bl&ots=YFlX3SSs4O&sig=w1Gp6XT_5ivJkLbXDD2U8IThlOM&hl=nl&sa=X&ei=1Ie7UJj9N-Lb0QXT7IHYAg&sqi=2&ved=0CG4Q6AEwCA#v=onepage&q=soefi%20Al%20Ibn%20Sina&f=false

   Het interessante is dat ik laatst een boekje hebt gekocht met het door iemand opgeschreven verhaal van een Hongaarse sjamaan, Joska Soos. Dat boekje heet “Ik Genees niet, ik herstel de Harmonie”

   Daarbij komt dat ik vanmiddag op mijn Johannes orgel speelde “Ombra mai fu” , de aria “Largo” uit de opere “Xerxes”. “Ombra mai fu” betekent “onder de plataanboom” waar Hypocrates, de grondlegger van de moderne geneeskunde, zijn leerlingen onderricht gaf. Het frappante is dat toen Willie vorig weekend bij me was n.a.v de lezing van Marcel Messing, ze mij’s avonds een aantal fragmenten liet horen van favoriete opera’s van haar, waaronder “Ombra mai fu”. Ik heb toen voor haar dit stuk op de orgel gespeeld.

   Cecilia Bartoli – Ombra mai fu

   http://www.youtube.com/watch?v=MugXdU-h6UU

   De synchroniciteit der dingen laat me zien dat hier een belangrijk thema tevoorschijn komt! Ik ga het niet met mijn Denken invullen, want dan wordt alles vertroebeld door het Ego, maar ik voel dat hier sprake is van nog “onbegrepen dynamiek”!
   Deze Inzichten kunnen echter Leiden tot een revolutionair gewijzigde benadering van Onbalans, wat nu nog Ziekte wordt genoemd. Uit eigen ervaring geloof ik niet meer in woorden als Ziekte, Zorg en Genezing. Die woorden houden ons gevangen in een Slachtofferrol!

   Ik ga liever voor woorden als Persoonlijke Ontwikkeling en Herstel van Harmonie!

  65. vervolg op 77.86 Ali Ibn Sina en veel andere Moslim geneesheren uit die tijd, maar ook oude Griekse filosofen en geneesheren als Alcmaeon van Croton, waren ervan overtuigd dat alle ziektes voortkomen uit een verstoring van het evenwicht van de 4 elementen of het ontbreken van een bepaalde kwalitet, waardoor het messelijk lichaam in disbalans kan komen. Dus,om de hermonie weer te herstellen is het essentieel om ervoor te zorgen dat de 4 elementen weer met elkaar in evenwicht zijn

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Alcmaeon_van_Croton

  66. Ik kom tot een hele bijzondere waarneming. Marcel, liet net even zien onder welke energie van de Tzolkin ( de Maya kalender) 21 december staat. Het is dan de energie van de Hand, waarvan de kern ligt in het begrip “Openheid”. Open staan voor het moment, “go with the flow”.

   Vandaag was echter de energie van de Gele Ster en die energie staat voor de Harmonie. En ik realiseer me opeens dat het thema waar ik vandaag op ben gestoten aan alle kanten ging over “herstel van harmonie”. Vandaag was een hartsvriendin van me jarig, die geboren is onder de energie van de Gele Ster. Ik heb nog nooit zoveel Verbinding gevoeld met haar dan vandaag en dat heb ik met haar gedeeld. En andersom voelde zij die enorme Verbinding met mij. Terwijl we elkaar toch echt meer dan 2 jaar niet hebben gezien of gesproken! En we in ooit in een zekere mate van disharmonie uit elkaar gegaan zijn! Apart,he? Is dat de invloed van deze “eindtijd”? Beginnen we op afstand elkaar te Voelen en de Verbinding en de Harmonie weer te Herstellen?

   http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_188.htm

 20. Dit is nog erger dan ik zelf al dacht…weet nu niet meer wat ik hier nog tegen te zeggen moet.
  Volgens mij is daar maar één antwoord op, te blijven strijden vanuit Werkelijke Liefde, maar hoe weet ik, dat ik zo een stijdster ben?

  1. De synchroniciteit der dingen brengt me op het thema van de volle maan en de maansverduistering van vanmiddag. Deze begint om, let op, 13:13 uur! Deze volle maan wordt Bloedmaan of Offermaan genoemd. Wat mag er vanmiddag geofferd worden?

   http://www.a3boeken.nl/nl/nieuws/volle-maan-en-maansverduistering-28-november-2012-24-11-2012/

   Zie ook voor een uitgebreidere beschrijving

   http://www.earth-matters.nl/26/6834/spiritualiteit/maansverduistering-van-28-november-2012-nieuwe-verbindingen-tussen-man-en-vrouw.html

 21. Dit klinkt bijna als een “te ver van je bed-show” maar is het toch niet… hoe triest is het dat dit gebeuren letterlijk de mensheid blokkeert hun ware zelf te kunnen zijn. Ja, daar komt het echt op neer. Natuurlijk hebben we ons eigen stukje allemaal, maar door hen wordt het ons wel opzettelijk veel en veel ste moeilijk gemaakt om rustig en gezond te leven.

  Je moet ziek, sociopatisch zijn in de zwaarste vorm en tegelijk super intelligent zijn om voor elkaar te krijgen wat voor elkaar is gekomen.

  Tijd voor een nieuwe wereld, eentje waarbij eenieder zijn eigen spirituele pad zonder blokkades kan vervolgen, zal een stuk sneller gaan hoor!

 22. Laat ons vooral doen waar we een roeping voor gekregen hebben en waar we onuitputtelijk creatief in zijn.
  Laat ons elkaar steunen tegen hen in deze maatschapelijke wanorde waarvan we weten wie daar de oorzaak van is .
  Laten we aub geen enkele kans voorbijgaan om het weerzienwekkende ,vijandige smerige rottende volk te stigmatiseren.
  Waren ze maar allemaal geaborteerd,gelukkig is er nu euthanasie voor die 1 miljart 200 duizend die nog in leven zijn.
  Dat het iedereen van jullie met grote vreugde mag vervullen,een gelukkig en vredig hart mag geven;
  Yes you can !!!!!!!!
  Maar omdat men moet vergeven zoals Jezus ons geleerd heeft ,vergeef ik jullie protestanten voor jullie katholiekenvervolging.
  Ik geef toe het doet keer op keer pijn,maar ik hou van mijn kerk,ik draag een kruisje omte getuigen dat Jezus op het kruis voor onze verlossing is gestorven,ik bid tot Maria het eerste tabernakel van Jezus en beschouw haar als mijn hemelse moeder die jezus aan Johannes ,onder het kruis, heeft toevertrouwd,ik hou van onze traditie die het dichtst staat bij de joodse,met onze liturgie die overal in de wereld dezelfde is ,met haar sacramenten die door Jezus zijn ingesteld .Welke wereldleider DURFT het openlijk opnemen voor het ongeboren hulpeloos kind ? voor het huwelijk dat heilig is ?voor het Leven ? Obama ?
  Welke koning heeft zijn troon op het spel gezet omdat hij de abortuswet niet wou ondertekenen ?en denkt u niet dat wij daar nog steeds fier op zijn ?
  Wie de Katholieke kerk niet van binnenuit kent ,kent ze niet ,
  wie er dan commentaar op heeft staat op losse grond .
  Het is een lange reactie maar ik kan niet anders,vorm uw eigen mening ,onderzoek wat waar is ,leer Katholieke mensen kennnen .
  Dat de vrede en eenheid tussen ons ooit mag terugkeren !

  1. @ suzanne
   Ik ken de katholieke kerk van binnenuit en ik heb wel degelijk ‘klachten’ over de door de mens uit zijn verband gerukte leer van jezus. Laten we beginnen bij het begin jezus leefde als jood en hield zich aan de joodse regelgeving!( hij was dus absoluut geen christenof katholiek) Jezus was een dienstbaar mens en liet zich niet op grote maaltijden of rijkdommen feteren. Jezus sprak wel”laat de kinderen tot mij komen”maar ik denk dat ie dat heel anders bedoelde dan wat de priesterkaste van de katholieke kerk daar van gemaakt heeft. De katholieke kerk stimuleert ongelijkheid tussen mensen ( daar waar jezus stelde dat wij allen kinderen gods zijn en elkaars gelijken zijn) Zal ik doorgaan? Nee beste suzanne daar waar de leer van de persoon jezus heel duidelijk en transparant was heeft de kerk hem 180 graden gedraaid en dat alleen tot overheersing van de mensen gebruikt. Zelfs de werkelijke inhoud van de bijbel wordt ons onthouden , het derde geheim van fatima ( daar waar de moeder gods van eiste dat het wereld kundig gemaakt werd) heeft de paus tot geheim verklaard en zal het nooit aan de wereld prijs geven . Wil je een nog groter bewijs van de aardse gebondenheid van de kerkleiding? Als je tegen de moeder van je heer ingaat?
   Nee ik heb niets meer met de katholieke kerk, die is er niet voor de mensen , de mensen zijn er voor de kerk! Ze mogen de toch al schatrijke kerkleiding nog meer verrijken( ooit een magere bisschop of kardinaal gezien? Ooit zo iemand zien buigen voor een arme sloeber, nee ze kijken liever de andere kant op.
   En heb je je wel eens verdiept in de rol van het vaticaan ten tijde van de tweede wereldoorlog?
   Ik zal maar stoppen ,misschien ontleen je wel heel veel troost aan je geloof en dat wil ik je niet ontnemen , maar stel de katholieke kerk alsjeblieft niet voor als een heilige gemeenschap in naam van jezus, want dat is het al lang niet meer , als het dat ooit al geweest was.

  2. Ik had een heel epistel geschreven en dat kwam niet door. Ik ben het helemaal met Marcel eens. Ook ik wil je je geloof, wat m.i. een geloof in de kerk is (dus aangeleerd/opgelegd/geïndoctrineerd (en niet Het Geloof dat een Zeker Weten is en van waaruit je diep van binnen weet – Christus in je – dat je vandaar uit De Gnosis/Kennis kan bekomen) afpakken. Deze R.K. Kerk is m.i. de hoer van Babylon. Een voortzetting van het Romeins Imperium. Ik heb absoluut niets maar dan ook niets tegen de katholieke gelovigen, maar wel absoluut maar dan ook absoluut heel veel tegen de clerus. Door en door verrot. En m.i. zijn veel gelovigen (omdat ze zo gelovig/angst zijn geïndoctrineerd) blind voor die gasten en is de angst er goed ingepompt zodat ze niet meer werkelijk durven te kijken en afstand kunnen doen. Zo ver is het gekomen dat die mensen zijn vastgeklonken aan die waan en niet zelfstandig durven te gaan.

  3. Dan nog wat Suzanne Leonard. De Kerk is de Onzichtbare Kerk en niet die RK of andere kerken. De Onzichtbare kerk is de Vergadering der Ware Gelovigen.

  4. @Marcel,

   Ik ben protestant opgevoed, en wat heeft mij dat later gedwarsboomd. Wat wij leerden van onze ouders, op de christelijke school en vanuit de kerk zelf. Vragen die je had, mochten niet gesteld, nee je moest klakkeloos aannemen. Op een gegeven moment ben ik van mijn geloof afgevallen en dacht dat het nooit weer goed zou komen tussen mij en “God.” Want waar was die man, die ze ervan gemaakt hadden, die bovendien handelde als een wraakzuchtig mens. Als “ze” daar zelf al in geloofden was dit niet zichtbaar in hun gedragingen. Behalve op zondag dan werd hun “heilige” gezicht opgezet. Wat heb ik die schijnheiligheid verfoeit. En er is moed voor nodig om dan afstand te nemen want de familie gaat naar de kerk, je vrienden en kennissenkring evenzo. Als je je er buiten gaat plaatsen valt dat allemaal weg, wij hebben het aan de lijve ondervonden. En is dat dan wel christelijk? En zo is dat volgens mij met al die dogmatische geloven; de Liefdevolle God is ver te zoeken. Ik las een keer, een citaat van Maarten Luther: “God is een leeg bord, waarop niets meer staat dan wat je er zelf op hebt geschreven.”
   Een ander mens of het nu een dominee, priester, rabbijn, goeroe of de paus himself, een ander mens kan jou nooit vertellen wat jij geloven moet. Vandaar ook al die schijnheiligheid. In het navolgende kan ik mij helemaal vinden: “Ik zie God als de zuiverste Levensenergie, die in ieder van ons, om ons heen en in alles is.” En in iedere mystieke leerschool is de hoofdregel: “Om God te ontdekken zul je eerst jezelf moeten ontdekken.” De naam God is in feite zo misbruikt dat sommige mensen er een afkeer van hebben gekregen. En ook door mijn eigen ervaring spreek ik als het zo uitkomt niet van God, maar eerder van Natuur of AL-DAT-IS. Door mijn zienswijze nu heb ik geen appeltje meer te schillen met die verpersoonlijkte “God”

  5. Heel mooi verwoord Alice en ben het roerend met je eens. Als jong kind op de lagere school had ik al in het snotje dat er iets niet klopte in de kerk. Ik ben RK opgevoed. Ik had altijd weer m’n twijfels en achteraf natuurlijk terecht. Wij werden eerder infantiel met het kindje Jezus en moeder Maria en al die zalig- en heiligverklaarden en dito wonderen opgevoed. RK is infantiliserend vooral. Kinderen, zeker een zoals ik, had huichelarij direct door. Mijn moeder vond mij daarom moeilijk, ik vroeg haar het hemd van het lijf over van alles als ik het niet vertrouwde of kon geloven bijvoorbeeld; dan moest ik het maar geloven, want….. Nou was ik wel, zeker wel, een devoot kind. Misschien daarom wel, misschien had ik voelsprieten voor echtheid. Ben trouwens ook nog bepoteld door een priester tijdens een kamp in Oosterhout, zogenaamd had ik iets stouts gedaan (een meisje van mijn leeftijd ong. 12-13 jaar) laten schrikken omdat ik dacht dat ik de Spoetnik zag hahahaha);ik heb die vent verrot geschopt en open gekrabd. Toen was ik natuurlijk niet zo’n aardig meisje! Later toen ik van m’n geloof (in de RKK) was afgevallen ben ik naar de protestante (gereformeerde) kerk gegaan. Dat was op zich wel “verfrissend”, zonder poespas zal ik maar zeggen en ik dacht dat die dominees het wel beter wisten. Maar ach, ook daar ben ik van een kouwe kermis terug gekomen, daar weid ik niet over uit. Toen ben ik communistischminded geworden, maar dat was niet voor lang, want het mystieke en geestelijke bleef wel trekken; ik ben geestelijk ingesteld om zo maar eens te zeggen, je kan ook zeggen dat ik zoekende was. Toch heb ik op een gegeven moment alles afgezworen. En ben ook in allerlei boeken gaan lezen over allerlei groeperingen, kerken, genootschappen, broederschappen enzovoorts. Daarbij veel gelezen over wat er zoal door de RKK is geschiedt, nou ja, dan kom je er wel achter dat die kerk zeer bezijden de christelijke boodschap fungeert en gefungeerd heeft en dan weten we nog maar een heel klein beetje van wat er werkelijk aan vreselijks allemaal geschied is. De Reformatie is er niet voor niets geweest, helaas ook zijn praktisch alle Protestante kerken verworden, alleen nog niet die wereldmacht die RK is, een voortzetting van het Romeinse Imperium en vandaar dus overal die tentakels. RK zit werkelijk overal tussen. Het is eigen om te lachen als het niet zo belabberd zou zijn.

  6. @Suzanne Leonard: nog even terugkomend op jouw reactie. Vond het nogal aanmatigend eigenlijk en ook vaag hier en daar.
   “Laat ons vooral doen waar we een roeping voor gekregen hebben en waar we onuitputtelijk creatief in zijn.”
   WAAR zijn we onuitputtelijk creatief in? Nogal vaag.
   “Laat ons elkaar steunen tegen hen in deze maatschapelijke wanorde waarvan we weten wie daar de oorzaak van is.”
   ELKAAR steunen tegen hen? Moeten die niet aangeklaagd worden. Alleen weten is niet voldoende. Elkaar steunen als bange kinderen tegen elkaar aankruipen? Kom nou! Opstaan tegen die bende! Daartoe moet je je geroepen voelen.
   “Laten we aub geen enkele kans voorbijgaan om het weerzienwekkende, vijandige smerige rottende volk te stigmatiseren.”
   OVER wie heb je het nou opeens? Noem man en paard. Klinkt wel Jezuïtisch haatdragend!
   “Waren ze maar allemaal geaborteerd, gelukkig is er nu euthanasie voor die 1 miljart 200 duizend die nog in leven zijn.”
   EN wie zijn dat dan Suzanne? Over wie of welke bevolking heb je het? Je spreekt jezelf wel erg tegen. Ik heb een teiltje nodig…..
   “Dat het iedereen van jullie met grote vreugde mag vervullen, een gelukkig en vredig hart mag geven; Yes you can !!!!!!!!”
   KLINKT niet liefdevol maar sarcastisch en haatdragend. Je dient wel bij jezelf te beginnen hè? Er zijn er vast onder ons die dit benaderen maar als jezelf nog niets van dit kent hoe kun je dit dan ondergaan van anderen?
   “Maar omdat men moet vergeven zoals Jezus ons geleerd heeft, vergeef ik jullie protestanten voor jullie katholiekenvervolging.”
   JE draait de zaken om, kijk even verder (eerdere verleden) dan je neus lang is. En je moet vergeven omdat Jezus je dat geleerd heeft? Hoor je zelf wat je zegt? Klinkt niet of je het als een vanzelfsprekendheid vindt omdat Christus in jouw hart leeft en je vandaar uit niet anders kan omdat je met hem en in hem bent.
   “Ik geef toe het doet keer op keer pijn, maar ik hou van mijn kerk, ik draag een kruisje om te getuigen dat Jezus op het kruis voor onze verlossing is gestorven,”. DAT is wel gemakkelijk: een kruisje dragen om te getuigen (kun je niet) dat Jezus op het kruis voor onze verlossing gestorven is. Afgezien of het verhaal van de kruisiging daadwerkelijk klopt, m.i. is het een allegorisch verhaal dat de kruisgang in jezelf verhaalt en dus gnostisch dient te worden verstaan anders klopt het van geen kanten, lijkt het mij dat je getuigenis aflegt (niet voor de kruisiging) met je hele manier van leven, dus in je doen en laten en streven, een leven in waarachtigheid.
   “ik bid tot Maria het eerste tabernakel van Jezus en beschouw haar als mijn hemelse moeder die jezus aan Johannes ,onder het kruis, heeft toevertrouwd,”.
   OKE, het eerste tabernakel (tent), daar bid je tot Maria. Bang voor Jezus, evt. afwijzing? Vreemd!!! Christus Jezus zegt: ” Ik ben de Weg, de Waarheid en Het Leven. Ik dacht dat wij tot hem zouden gaan als wij in Hem geloven. Maar nee, de RK die vrouwen altijd heeft verfoeid en vertrapt/verworpen en gemaskeerd en dat nog doet (een vriend van ons kreeg telkens weer te horen in het Internaat: “alle vgrouen zijn vi(e)sz, buhalve ons moedagrh -een beetje vettig en lijzig uitgesproken-)”, heeft Maria een status aparte gegeven (plus de hysterie er omheen) want zij was een reine maagd (eigenlijk “de ontvangende” wat een gnostische term is voor reine ziel) en heeft Jezus (die de Nieuwe Mens/Adam is gnostisch gezien) onbevlekt ontvangen door de Heilige Geest: als de reine ziel (Maria) en de nieuwe mens (Jezus) samengaan (alchemische of mystieke bruiloft) kan Christus in Jezus indalen en wordt hij Jezus Christus. Wij kunnen allen Christus worden en zijn. Zie je nu dat dat verhaal een gnostische uitleg behoeft. Maar nee, de kerk leert dat dit letterlijk gebeurd is en dat daar nog steeds mensen in trappen is mij een raadsel. Mijn Oma noemde het niet voor niets een “poppetjesgeloof”; zij was protestant.
   “ik hou van onze traditie die het dichtst staat bij de joodse,”
   IS dat zo?
   “met onze liturgie die overal in de wereld dezelfde is,”
   DUS je houdt van de vorm, de cultuur. Dat heeft niets met een innerlijk geloof te maken, is eerder ervan afhoudend. De vorm is wel in zekere zin nodig maar meer belang heeft het niet. Het gaat om de inhoud.
   “Met haar sacramenten die door Jezus zijn ingesteld.”
   WEET je dat zeker dat dat voor alle geldt?
   “Welke wereldleider DURFT het openlijk opnemen voor het ongeboren hulpeloos kind?”
   WAAROM nemen zij het daarvoor op? Vraag je je dat nooit eens af? Zie hun satanische praktijken, zie de zieltjeswinnerij (ziel vastklinken aan de RK hier en in de spiegelsfeer/gene zijde ….) Kinderen mogen wel kapotgeschoten worden door de gezegende wapens enzovoort enzovoort. Er is ook naar buiten gekomen dat de Vaticaanse bank aandelen had in de wapenindustrie, zelfs in drugs! Tjatja.
   “voor het huwelijk dat heilig is ?”
   PARDON? Er is in feite maar een Huwelijk Heilig en dat is De Geestelijke Bruiloft; het huwelijk tussen geest en ziel. Waarmee ik het huwelijk niet minacht. Integendeel, het is een unieke kans om, in het positieve geval, een zwakke afspiegeling te zijn van leven in Eenheid.
   “voor het Leven ? Obama ?”
   NEEMT de Paus het op voor het leven? Laat me niet lachen. Zie hun achtergrond eens. Zie wat er geschiedt.
   “Welke koning heeft zijn troon op het spel gezet omdat hij de abortuswet niet wou ondertekenen ? en denkt u niet dat wij daar nog steeds fier op zijn ?”
   JA Koning Boudewijn stond voor zijn zaak. Dat is zeker wel diep te respecteren, maar dat is een daad van een diepgelovig individu. Zeker, maar niet van RK.
   “Wie de Katholieke kerk niet van binnenuit kent ,kent ze niet ,wie er dan commentaar op heeft staat op losse grond . IK ken de RKK van binnenuit en van buitenaf en ik sta niet op losse grond. Het heeft geen zin mensen hiermee te bestoken of angst te zaaien. Daarmee geef je jezelf wel bloot qua bewustzijn. Ik denk dat je zelf op losse grond staat. Je bent goed-gelovig wat anders is dan een Levend Geloof.
   “Het is een lange reactie maar ik kan niet anders,vorm uw eigen mening ,onderzoek wat waar is ,leer Katholieke mensen kennnen .”
   IK ken zeker katholieke (lees christelijke) mensen, zowel roomskatholieke, oudkatholieke, Grieks-ortodoxe, Byzantijns, protestants van allerlei richtingen, moslims, hindoes, boeddhisten en zogenaamde heidenen (hoewel voor RK alle andere geloven heidens zijn). Ik maak geen onderscheid in mensen. Wat mij betreft zal ik zeker niemand van deze verwerpen; het zijn mijn broeders en zusters want we zijn allen een – al(l)een. God de Vader-Moeder, Het, Tao, De Ene, Allah, De Grote Geest, De Ik Ben die Ik Ben maakt geen onderscheid, tussen niemand. Hij/Zij houdt van ons zonder aanzien des persoons. ZONDER AANZIENS DES PERSOONS dus. En niemand is meer of minder dan de ander. Dat verzinnen we zelf, we stellen onszelf of anderen hoger of lager. Kwats dus.
   “Dat de vrede en eenheid tussen ons ooit mag terugkeren !”
   DAAR hoef je niet op te wachten, die kan er onmiddellijk zijn. Heeft niks met ooit in de toekomst te maken. Je stelt jezelf afhankelijk op, niet zelf verantwoording nemen dus, maar wel van de ander verwachten. Dat gaat toch mooi niet op hè? Als je het in jezelf (nog) niet beleeft, dan kun je het ook niet van buitenaf verwachten. Verbeter de wereld, begin bij jezelf is het motto.

  7. @ willie
   Zo dat staat als een huis zonder scheuren. ik sta volledig naast je in deze comment! Kan alleen maar zeggen afschuiven van verantwoordelijkheid is niet meer een optie , en een ieder die dat nog wel doet gaat ongenadig op zijn/haar gezicht.

  8. Prachtig Willie. Ik lees nu de Nag Hammadi geschriften waarin bv naar voren komt dat Jezus, z’n vlees en bloed aan het kruis hing maar de Christus stond er lachend naast.

   Wat ik wel mooi vond van de nieuwe Paus is dat ie niet alleen voor de Katholieken en Christenen maar voor alle goed bedoelende mensen spreekt.
   Tis een eigenaardige man. Vandaag wou die niet met de dienstauto en ging met de kardinalen mee met het openbaar vervoer. Zijn bisschoppelijk paleis voorheen wou die ook niet in wonen, hij bleef wonen in een gewoon huis. Ben benieuwd of die echt als Franciscus zal zijn of dat het een manipulatie betreft.

  9. @Willie,

   Toch mooi dat Suzanne Leonard haar mening hier heeft verwoordt, zij doet het vanuit haar perspectief en jij uit de jouwe. Van jou komt regelrecht uit je hart, ik heb nog niet zo’n pc maar anders had zij vuur gespuwd waarschijnlijk. Hier is duidelijk onwetendheid en het willen weten aan het woord. Eigen verantwoording, Suzanne is er nog niet aan toe, ze is op weg zoals wij allemaal. Dit, deze actie en reactie is zo’n kruispunt. Willie uit jouw reactie blijkt dat jij niet meer hoeft te twijfelen; jij weet heel goed jouw eigen waarheid; daar waar je voor staat. Suzanne is nog zoekende hoewel ze zelf waarschijnlijk denkt dat ze het heeft gevonden. Voor iemand die van binnen weet is het zo duidelijk maar voor degene die de waarheid buiten zichzelf zoekt lijkt het ook duidelijk te zijn. Vandaar nog zoveel onbegrip naar elkaar toe. Verscheidenheid is nodig om van elkaar te leren, maar juist die verscheidenheid gunnen we elkaar niet lijkt het wel. We weten allemaal dat we op reis zijn en dat de reis belangrijker is dan het doel, en de een weet van de ander niet wat hij/zij op die reis moet leren. De keus is nog steeds Liefde of angst. Vanuit jullie beider heel verschillend perspectief blijkt toch de Liefde, wel ieder op een een heel andere manier. Maar anders dan onze eigen manier hebben we toch ook niet?

  10. @ Suzanne Leonard

   Familie van…?
   Hoe liefdevol klinkt onderstaand fragment!
   “…het weerzinwekkende, vijandige smerige rottende volk te stigmatiseren.”
   Wat een macabere taal! Hatelijk ook. Aan wie gericht?
   Denk je dan echt dat enkel de Katholieken vervolgd zijn geweest?
   Noem elke religie/geloofsovertuiging die je kent : allemaal werden zij ooit tijdens hun bestaansgeschiedenis vervolgd.
   Het zit gewoon in de mens om anderen te willen domineren en zijn geloof te willen opdringen.

   Ik geloof dat er een Hoge Liefderijke Energie bestaat die aan de basis ligt van AL dat IS. Voor AL dat IS.

   Daar heb je geen georganiseerde godsdienst/kerk voor nodig.

  11. genocide Suzanne, de nieuwe paus zal trots op je zijn, nu begrijp ik waar de Eugenetica vandaan komt.. stuk onbenul ben juh Suzanne, ik kan mij bijna niet voorstellen dat jij knap bent, of juist wel, dat zou pas vet wreed zijn, en daar houden ze van, wreedheid, die Geesoemieten slagers, wel eens van de zwarte paus gehoord Suzanne? beste kerel zeker in jouw verkreukelde minne optiek, maar goed ik mag aannemen dat ik niet werkelijk tegen een mens praat Soe, ik kan nog beter tegen een lantaren paal met ingebouwde smart afluister apparatuur kletsen, who are you? veel succes met je hoof in je achterlijke achterste, maar goed daar waar het zwart donker is daar woont bij jou gezoesss, en dikke opgeblazen creep Henry Kiss kan je wel helpen met de realisatie van een paar miljard doden, jullie zitten op dezelfde golflengte namelijk

  12. Suzanne als ik werkelijk het idee heb dat je als mens nog terug zou reageren dan had ik rustiger ingestoken, maar ik schat jou in als je dropped dumpt wat als binnenstormende Vreemde van een legioen die zeker niet zelf gekend wil worden, je draait je om en loopt weg 4 ever onderduikend in de partij.. bewijs me asjeblieft dat het niet zo is, soms word ik gek van mijn voorspellende intelligentie

  13. Ja Suzanne, het is zoals Hyper zegt: je dropt wat en vervolgens draai je je om en laat niets meer van je horen. Je doet je naam Leonard wel eer aan: een leeuw brult en denkt zich koning, maar in wezen is hij een lafaard. Jammer, gemiste kans. Want als je de discussie aan zou gaan met de anderen hier, zou je wel eens de dingen anders kunnen gaan zien, wakkerder worden zogezegd. Maar blijkbaar is het jou niet daar om te doen. Wat je daarom bezield heeft, daar kan ik naar raden en ik denk wel dat ik het weet. Een ding weet ik zeker wel: zoals je je als praktiserend Rooms Katholiek uitlaat daar kan ik geen christelijk mededogen en liefde in vinden.
   Allemaal angst Suzanne? http://www.youtube.com/watch?v=lwjgtrOBxQo

  14. @Alice, dat Suzanne Leonard haar mening hier heeft verwoord is haar goed recht Alice. Alleen vind ik het weerzinwekkend waar zij “Laten we aub geen enkele kans voorbijgaan om het weerzienwekkende ,vijandige smerige rottende volk te stigmatiseren. Waren ze maar allemaal geaborteerd,gelukkig is er nu euthanasie voor die 1 miljart 200 duizend die nog in leven zijn. Dat het iedereen van jullie met grote vreugde mag vervullen,een gelukkig en vredig hart mag geven; Yes you can !!!!!!!!” neerkwakt hier op het forum. Hier kan ik niet in meegaan noch genoegen nemen; dit is van een zeer laag niveau. Nochtans veroordeel ik haar niet, maar wat er uit haar komt, begrijp je? Ook geloof ik niet dat zij wil weten, want ze komt hier niet meer op terug en ik kan dit ook niet uit haar stuk tekst destilleren helaas. Ja, ze schrijft vanuit haar perspectief en vanuit onwetendheid zeker. Maar ook iemand die het nog van buiten of uiterlijk geloof (exegese) moet hebben of zgn zoekende is heeft een geweten en Suzanne vind ik fascistisch in haar opstelling en ik kan dat niet met een uiterlijk geloof combineren maar meer met een bepaalde liefdeloze instelling, want ook exegetische gelovigen hebben een ethiek. Inderdaad, verscheidenheid is er en is nodig om van elkaar te leren en dat gun ik iedereen. Ja, we zijn op reis en die reis is belangrijker dan het doel want dat het doel in zicht komt (daardoor verkrijgen van inzicht) is zeker als je maar door gaat op de (goede) weg. Dat de keuze Liefde of angst is is buiten kijf maar daar gaat het hier niet om. “Vanuit jullie beider heel verschillend perspectief blijkt toch de Liefde, wel ieder op een een heel andere manier.” ben ik niet helemaal met je eens Alice. “Maar anders dan onze eigen manier hebben we toch ook niet?” ben ik wel met je eens. Hartelijke groet van mij

  15. @Willie

   Helemaal met je eens. Met al je reacties op Suzanne’s post.
   (Vraag me af of zij familie is van onze aartsbisschop Leonard, dat zou haar conservatieve instelling kunnen verklaren).
   Je hebt alles zeer klaar en duidelijk uitgelegd en ik dank je ervoor. Heb er ook uit geleerd. Gnosis is niet direct mijn sterke punt.
   Je bent goed beslagen uit de hoek gekomen, chapeau.

 23. God mensen wordt wakker, hoe kun je nog woorden verspillen om ook maar een schijn van goedheid te creéeren voor een instituut broederschap of hoe je het noemen wilt, waar zo veel bloed aan kleeft als het Katholieke geloof, zelfs hun broeders en zuster werden afgeslacht door hen, via via werden de Grieks katholieken
  om zeep gebracht.
  Je kunt één excuse aan dragen, dat is dat het uit naam van is gebeurd, maar dat gaat niet op als de massa aanhangers toekijken hoe hun geloofs broeders constant genocide plegen op anders denkende mensen en dit geld ook voor de Moslims, zonder echt kritiek te laten horen.
  Al die zacht aardige kritiek, van nou ja, nee geloven is mooi als jij één bent met jouw geloof in, maar als het in handen van manipulerende intelligentia terecht komt, is het de vijand van mensheid, en zelfs de planeet.
  Zachtaardigheid laat manipulatie toe, een opgedrongen geloof gedragen door kwaad, het helle vuur etc. moet worden afgewezen!

  1. Jenne spreekt wijze woorden. Je hebt helemaal gelijk Jenne, het is niet anders.

 24. Ook bij het C.R.O.M. die de brochure ‘La piste jésuite’ van Joël Labruyere uitgaf, ziet men in de verkiezing van een Jezuïet als paus een soort ‘outing’ van de discrete Jezuïetenorde, die het liefst in de schaduw opereert.
  Zij zijn nu begonnen aan het sluitstuk van wat vijfhonderd jaar geleden werd opgestart : totale wereldoverheersing.
  Het CROM spreekt van een scharniermoment : de overgang van de oude wereldreligie, het katholicisme naar een nieuwe wereldreligie en de komst van een valse Messias. Zulke overgang kan slechts door een van hun getrouwen – die hun eed van kadaverdiscipline trouw blijft – uitgevoerd worden.
  Vandaar deze ‘outing’. (Wat we zelf doen, doen we beter).
  Dat de Argentijns prelaat vertrouwd is met zwarte occulte kennis blijkt uit zijn optreden op het balkon.
  Mij viel het op dat hij de menigte eerst – minutenlang – leek te taxeren, haar energie leek op te meten. Of concentreerde hij zich op zijn komende handeling, riep hij misschien externe krachten op?
  Want wat was de allereerste openbare handeling van paus Franciscus?
  Hij riep de toegestroomde aanwezigen – naar schatting 100.000 – op om voor HEM te bidden. In mijn ogen creëerde hij op dat ogenblik een persoonlijk egregoor, of voedde hij het Jezuïetenegregoor.
  Wat door de vele commentatoren beschreven werd als een bewijs van zijn nederigheid, was in werkelijkheid een goed gecamoufleerde daad van zwarte magie, een Jezuïet waardig.
  Jàren geleden voorspelde een Nederlandse paragnost wiens naam ik helemaal vergeten ben, dat de laatste paus een gewiekst zwarte magiër zou zijn. Anderen spraken van een zwarte paus. Welnu, ik denk dat we beiden hebben : zwart van het discrete Jezuïeten uniform en zwart in de betekenis van zwart magische kennis en handelingen.

  Ik geloof echter dat het collectief van een steeds groeiend aantal wakkere mensen in staat zal zijn om deze gevaarlijke cirkel te doorbreken.
  Het beste tegengif hiervoor is Licht.
  We kunnen massa’s Licht naar de aarde sturen. Haar in het zonnigste licht laten baden en dat beeld steeds weer oproepen en vast houden.
  Enkel Licht is in staat het duister (of dit vals Jezuïetenlicht) te verdrijven.
  Aan alle mensen van goede wil 🙂 :
  Aan de slag!

  1. Anelle, wat ik al eerder schreef…de pausen worden uitgezocht op hun verleden, deze paus heeft ook ‘vieze’ handen net als die ervoor. Dat betekent dat ze dat doen wat men van hen vraagt. De ‘mensen’ achter de paus daar gaat het om. De ‘onzichtbaren’ Anelle, die de volledige macht over de mensheid willen.
   Probeer maar met zo een massamens te praten die compleet ervan overtuigd is dat alles wat de kerk (god in hun ogen) doet, goed is…
   Je zal om je leven moeten vrezen onder bepaalde omstandigheden.

   Franciscus de Antichrist?!…zou zo maar kunnen.

  2. Anelle, wat jij schrijft kan ik helemaal onderstrepen. Ik had ook het gevoel dat hij zijn toehoorders taxeerde en (zwarte) magie gebruikte, waar trouwens de RK van doordrenkt is. Zou best kunnen dat egregoor creëerde, bijna van overtuigd. Hij is tenslotte een Jezuïet nietwaar? Deze hebben twee gezichten, hun ware gezicht tonen ze niet. Hij maakte dat de toehoorders die zich dat niet bewust zijn, mededaders (gehypnotiseerden) werden toen verzocht werd voor hem te bidden (wat te denken van al die mensen die voor de TV zaten en ook baden voor hem?). Al die energie die naar hem toe vloeide, daar wordt hij sterker (in zwarte energie) van. Anelle, inderdaad, als wij ons richten op het Ware Licht en proberen dat Licht te volgen, eruit te leven zal alles ontmaskerd worden wat zich niet verhoudt tot dat Licht. Ook ik geloof dat er steeds meer mensen wakker te worden, hopelijk gaat dat in een steeds rapper tempo. Het zal tijd worden, het is tijd.

  3. @Willie

   Ik denk trouwens dat het voor de Jezuïeten een conclaaf te laat is geweest.
   Bij de verkiezing van Ratzinger heb ik mij geërgerd aan diens triomfalistisch lachje. Nu weet ik waarom Ratzinger zijn triomf niet kon verbergen : hij had de Jezuïet(en) verslagen en naar de tweede plaats verdrongen!
   Waarom denk ik dat het voor de Jezuïeten te laat is?
   Acht jaar geleden zou een machtsgreep meer kans op slagen hebben gehad, er waren veel minder wakkere mensen. Dat zit nu wel anders. De groep wakkeren is verveelvoudigd, en evenredig daarmee hun kracht.
   Er is intussen zoveel aan het licht gekomen dat deze paus – niet alleen door zijn lakse houding tijdens de Argentijnse junta – bijna in de rol van underdog is gedrongen. Hij is intussen ook acht jaar ouder. Bovendien liep het Vaticaan de laatste tijd vooral in de kijker door allerlei schandalen.
   Waarom ik nu denk dat Franciscus niet zal slagen, zit ‘m in de voorspellingswaarde van symbolen. De hele RK Kerk staat trouwens bol van de vaak occulte symboliek.
   Tijdens een audiëntie met de kardinalen is hij gestruikeld en maar net niet gevallen.
   Dat was een omen!
   Amen. 😉

  4. jah maar 1 probleem, het is de elite planning om zowel de RK als de geiten aanbidders op te rollen door ze elkaar uit te laten moorden en zo tot 1 globale new age wereld godsdienst om te vormen…

  5. @Hyper

   Dàt is juist wat ik bedoel dat niet zal gebeuren (new-age wereldgodsdienst).
   Er is tussen acht jaar geleden en nu teveel licht op de aarde bijgekomen en het groeit nog steeds aan.
   Hyper, geloof me, wij hebben veel meer kracht in ons dan men ons laat geloven. En juist voor die collectieve kracht is ‘men’ bang.
   Gebruiken dus, die kracht en dat licht.
   Wat denken ‘ze’ wel!

  6. Anelle ik geloof je!! dat is het enige van belang uiteindelijk, een beetje geloof in elkaar zal Wonderen verrichten…

 25. Voor mijn gevoel gaat er een nieuwe Kruistocht tegen het Islam geloof
  gebeuren, het is jaren geleden tot een voorspel gekomen, Afganistan, Iraq, nu heel de revolutie in noord Afrika de verkeerde kant is op gegaan, waar de fanatieke Moslims de macht nu in handen hebben, zal er iets moeten gebeuren, Turkije probeert op allelei manieren Europa binnen te komen, om zijn verwoestende arbeid direct ter plekke uit te voeren, het Vatikaan met al zijn intelligentie met al zijn geheime relaties, hebben zich zelf overschat, en nu komt de waarheid om de hoek kijken, de Islam is overal zelfs de President van de USA is er één, de Saoudisch zijn diep geinfiltreerd met hun colossale Dollar fortuin, in alle westerse mogendheden, die nog nooit zo corrupt waren, de meeste westerse mensen massa’s wijzen de religies af, maar ik denk dat als we willen overleven, we ons toch op nieuw moeten bekeren ook contre coeur, om een hechte éénheids front te maken, een zogenaamde last stand, tegen het opdringende Islam geloof,
  lees hoe het was in de 350 jarige Moslim overheersing van de Balkan landen, een hel, en we moeten kiezen, denk ik.

 26. Lieve mensen, gebruik je onderscheidingsvermogen, nl. je hart, ziel en innerlijk weten; je LichtKracht.
  Alles is nl. energie.
  Angst creëert angst en twijfel, dus houdt de materiële vorm van angst in stand.
  Onvoorwaardelijke Liefde (=liefdevolle kracht = liefde voor onszelf en daarmee voor de ander)creëert de vorm/het leven zoals we graag zien.
  De realiteit zoals we die waarnemen bevat Illuminatie/illusie/schaduw vormen zoals de Jezuieten.
  Deze realiteit is er maar door daar geen angst aan toe te kennen zal ze oplossen, want het is maar een illusie/schaduw (zie ook de allegorie van Plato s grot).
  Onze angst komt voort uit ons collectief geconditioneerde verleden.
  Aangezien alles in het NU gebeurt (tijd bestaat alleen in ons hoofd en op papier) hebben we iedere keer/ieder leven weer de mogelijkheid om deze geconditioneerde geschiedenis te ‘herschrijven’.
  Hoe? door via meditatie en lichaamsbewustzijn contact te maken met onze innerlijke stilte/Ziel/Zijn/ZEN die verbonden is met het morfogenetisch Veld (Akasha kronieken?).
  Dit Veld bevat informatie over wie we zijn: onsterfelijke wezens van LichtKracht die zichzelf willen ervaren in een collectieve schaduwwerkelijkheid om zo hun grootsheid in liefde te leren kennen;
  van onbewust licht naar bewuste LichtKracht.
  Met vallen (in mijn angst) en opstaan (in de Liefde van mijn Ziel)heb ik ont-dekt dat angst een illusie is van de mind (=emotioneel-mentaal energieveld).
  De Echte werkelijkheid (hier&nu = ons bewust-ZIJN-veld in het lichaam) is Liefde.
  Je kunt dit het Alomvattende noemen of God, Krishna, Allah, collectief Grote Zelf, Overziel enz. het is allemaal hetzelfde.
  Realiseer je iedere keer weer dat er een Ziel in je woont die onnoemelijk veel van je houdt en dat is tevens kracht.
  De kracht die je nodig hebt om je schaduw te omarmen en daarmee (zo binnen zo buiten)de schaduw in de wereld er in liefde en vertrouwen te laten zijn.
  In het vertrouwen dat de schaduw oplost als we er niet bang meer voor zijn.
  Dat is onze echte Kracht en autonomie.
  Zie ook het artikel over Tom Kenyon en zijn co-creator de Hathors op deze site.

  1. Mooi…maar hoe kom je erbij dat men angst heeft? Omdat men over het ‘ellende in de wereld’ praat, nadenkt, navoelt…zich ervan bewust wordt/is?
   Wat is dan liefde…iets abstracts? Als je er niet van bewust bent dan stelt het niets voor. Er zijn zenders en ontvangers nodig….voor alles.

   Ben je je bewust van de zender dan zet je het uit door niet op ‘ontvangst’ te staan, het is dan een keuze bang zijn of niet. Ben je je niet bewust, dan ontvang je wat de zender (potentiële ‘bangmaker’) uitzendt zonder het te kunnen uitzetten want je bent er immers niet van bewust.
   Dat verklaart ook dat deeltjes die ‘geobserveerd’ worden zich anders gedragen. Een bewustzijn (b.v. een kijker) heeft invloed op een ander bewustzijn (b.v. een bekekene) mits ze op ontvangst staan en dat is met de liefde net zo als met angst en alles ertussen.

  2. Helemaal mee eens Monika. Je kunt naar dit soort gewrochten kijken zónder angst, zien en er niet voor kiezen je ermee te verbinden. Wéten dat het er is, maakt je onderscheidingsvermogen essentieel sterker, imo!

  3. Het is allemaal een kwestie van klankbord.
   Mensen stemmen zich af op het klankbord dat op dat moment het dichtst bij hun voelen/denken aanleunt. Daar wordt handig gebruik van gemaakt om mensen angst aan te jagen. Om, als in een lemniscaat, een knagend gevoel van onrust en onheil te creëren dat schijnbaar onontkoombaar is.
   Wie bang is staat open voor allerlei manipulaties en daarin zijn de Jezuïeten ware grootmeesters.
   Eigenaardig genoeg wordt het klankbordprincipe bijna nooit gebruikt om gevoelens van vrede, geluk en vrolijkheid bij het grote publiek op te wekken.
   Wie gelukkig is leeft dicht bij zijn hart en leeft vanzelf dicht bij de waarheid.
   En dat, tja, dat moet tegen elke prijs vermeden worden.
   Voor wanneer een overvloed aan vrolijke, blije berichtgeving?
   Een soort nieuwsbulletin waar goed en blij makend nieuws op de eerste plaats komt en het andere nieuws niet meer dan een voetnoot is.
   Een omgekeerd nieuwsbulletin. 🙂

 27. Wel opvallend dat eerst de Jezuïet Peter Hans Kolvenbach van 1983-2008 de ‘zwarte paus’ was. Een Nederlander geboren in Druten.
  Maxima is uit Argentinië en de nieuwe paus is ook uit Argentinië?
  De machtselite verspreidt zich…Welke functie heeft Nederland? Nederland laat zich gebruiken (het domme(gehouden) volk wordt misbruikt) net als in de rest van de wereld?

  1. @ monica
   Waar vluchten een hoop nazis ook al weer heen …. eeerhhm argentina jawel ! en nu komen ze weer terug van vakantie denk ik dan maar, je zou ze zo weer terug schoppen .

  2. @ Monika

   Wanneer gaan we eens Argetijnse Steak eten?!
   Krijg ineens trek in een hele T-rex…

  3. @ Marcel
   ..oude nazi-zakken-nazaten in nieuwe pakjes…braak

   Paul…als het maar een heilige koe is 😀

  4. @Monika: ik heb ook zo mijn bedenkingen Monika. Welke functie heeft Nederland? inderdaad, dat kun je je wel afvragen; ik begin trouwens steeds meer het zuur te krijgen van dit land. Trix is lid in de Orde van Het Maltezer Kruis (Dame Grootkruis van Eer en Devotie), een RK orde!!! en een trapje lager dan de Orde van het Heilige Graf (een zeer verderfelijke Orde) waar o.a. Antoine Bodar en Camiel Eurlings leden van zijn. Er zijn teveel toevalligheden: “Bennie”, Zorregieta, Videla, Evita Perron, Maxima, bevriend met deze paus ondersteunde hem met 19000 Euro’s/maand en een kadootje van 200.000 euro’s voor een of ander project (alsof ze zo arm zijn die figuren). Deze paus die ontvoeringen op zijn naam heeft staan, priesters die niet meewerkten aan het Videla-bewind laten vastzetten in de gevangenis, kinderen afgepakt en verkocht en ga zo maar door. Als we dan toch gaan bidden, laten we dan bidden dat de mensen wakker worden. Ik hoop dat het Licht steeds feller en feller zal schijnen zodat alle duistere handelingen aan de oppervlakte komt.

 28. je kan nog zoveel verklaren
  als je bang bent voor jezelf
  verklaar je enkel je eigen angsten.
  Het is allemaal waar

  En is ook toepasbaar voor
  allerlei new age beweringen
  van alles proberen te blijven verklaren.
  behalve hun eigen kracht van bestaan

  Als je terug gaat naar je eigen centrum
  weet je dat je eigen veiligheid i
  zit in de liefde als je leeft vanuit
  de vrede van je eigen bestaan.

  Vertrouw daar eens op.

  1. Dan kan niets ‘van buiten’ je deren..? Een mooi verhaal voor die softenong-, DDT-, radio-activiteits-slachtoffers.. Vertel Bert..!

 29. Bij het overdenken van mijn reactie op 80.12 vond ik dat het nog aanvulling behoefde. Bij actie en reactie proberen we allemaal ons binnenste naar buiten te brengen, ook ik. Natuurlijk doe ik het op mijn manier, hoe dit wordt opgevat heb ik geen zeggenschap over. Mensen zijn gelukkig Uniek en daardoor divers met hun eigen kijk op “de werkelijkheid.”
  We leven allemaal wel in hetzelfde eenheidsbewustzijn. Het wereldbeeld zoals gezien door de spiritualiteit en het wereldbeeld gezien door de wetenschap botst nog vaak maar komt al dichter naar elkaar toe. En daar zitten allerlei meningen tussen zowel vaststaande als soepele die openstaan voor verandering. Wat we dan ook zien in de veel verschillende reacties op de artikelen op deze site. Er zijn ons heel veel vaststaande wereldbeelden gepresenteerd op allerlei gebied: religie, onderwijs; vooral vakken als b.v. godsdienst, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, maatschappijleer en geschiedenis waarbij de zienswijze van de leraar ook zeker zijn stempel drukte. Door toetsen en examens is dit er a.h.w. ingehamerd.

  De reguliere geneeskunde heeft wel een heel beperkt beeld van de mens. Deze wereldbeelden behoren tot het oude paradigma ofwel; voltooid verleden. We kunnen het niet tegenhouden het zal gaan veranderen door de integrale visie op de wereld. De verandering is in gang gezet, we leven in de eindtijd en tevens overgang naar een heel andere bewustzijnsvorm. Er verschijnen boeken op de markt waarin de spirituele kijk en de kijk vanuit de wetenschap wordt belicht en men ziet nu veel meer overeenkomsten dan verschillen. Twee belangrijke boeken in deze zijn: Deepak Chopra & Leonard Mlodinow, “Botsende wereldbeelden’ wetenschap versus spiritualiteit, en van Ervin Laszlo & Jude Currivan, KOSMOS, een integrale visie op de wereld. Parallelle werelden die in elkaar overvloeien i.p.v. botsen. En omdat we deel zijn van alles en alles een deel van ons is, is het plezieriger om elkaar aan te vullen i.p.v. te botsen. Ieder mens wil een betere wereld, de spiritualiteit wist al eeuwen dat wij hier zelf als mens aan mee werken, wij zijn de wereld, wij zijn de verandering, omdat wij onderdeel zijn van AL-DAT-IS.

  We zijn a.h.w. verbonden door èèn groot web, vanuit verschillende disciplines ook vaak zo beschreven. Nu de wetenschap ook in gaat zien dat alles met alles samenhangt, niks staat los van elkaar, vind ik dit een gunstige ontwikkeling. Wij zijn bewustzijn en het Universum is ook een en al bewustzijn, wat een samenwerking. Zo wordt het beschreven in een van de boeken (…..) : “Dan zal ons duidelijk worden hoe de allesdoordringende aard van non-lokale connecties, ontstegen aan de bekende grenzen van tijd en ruimte, ons aanspoort tot de erkenning dat wij niet alleen de muziek van de schepping zijn, maar ook de musici die haar spelen en de componisten die haar co-creëren.”
  Wat mij betreft kan het niet duidelijker.

  1. @ ALice
   Ergens veroorzaakt het woord samenwerking bij mij een lichte misselijkheid…misschien komt dat omdat het zo verplichtend over komt, of de politici het zo vaak gebruiken.
   Meestal ziet samenwerking zo eruit, dat de een zegt wat de anderen moeten doen. En omdat sommigen zo graag willen samenwerken (omdat het gevraagd wordt), zal er niets veranderen…
   De natuurwetten, de universele wetten, werken altijd samen die zijn echt en puur…de mens is maar een instrument van het bewustzijn en zal zich moeten schikken.

  2. @Monika,

   Ik denk dat ik weet wat je bedoelt, zo zijn er wel meer woorden die meerslachtig zijn het is maar net welke associaties het bij je oproept. Maar hier worden absoluut de Universele wetten bedoelt, dat blijkt ook uit de laatste regels, mooier omschreven kan volgens mij niet, we kunnen niet ontsnappen aan het algehele bewustzijn, en toch hebben we een vrije wil, vandaar die keus; waar stem ik mij op af. Dat heeft met geen enkele instelling of instituut te maken, dat is alleen tussen jou, je ziel en het Universum.

 30. Ja ik kan maar een ding zeggen en dat is dat ik de Jezuït binnen mijzelf omarm en erken en zo weet dat ik zelf ook een Jezuït ben of ben geweest.
  En nu kan ik met compassie kijken naar het geheel en zien dat we precies op koers liggen en dat alles gaat zoals het behoort te gaan, het is een mooi spel met mooie zielen.
  Ik persoonlijk vind de paus een mooi mens en heb een goed gevoel bij deze man die wel een mooie rol heeft in dit prachtige spel, en ik speel mijn rol zoals iedereen zijn rol speelt.
  Maar er zal een dag komen dat het afgelopen is en dat we weer iets nieuws gaan doen, ik zou het zelf wel heel fijn vinden als die dag komt!

  1. Volgens mij is de rapture/interdimensionale split/”harvest of souls” imminent.

   Echter is het een fase, de laatste fase van de Ascentie. Deze laatste fase zou al 21 maart aanstaande kunnen beginnen en wellicht ergens in september/oktober einidigen. Sommigen spreken van het permanent afsluiten van de dimensies in 2017. Er wordt verteld dat er in die laatste fase men zich nog kan “wisselen” tussen de hoogste “societeit” 5de dimensie en de onmiddelijk lagere dimensie, al naar gelang de wens van de ziel.

   Er is ook sprake van een planetair ascentie team die samen met Gaia en de Elohim zorg draagt voor de ascentie-implementatie, in 3 delen (!): Catastrofale aarde B (voor de jezuiten bijvoorbeeld), Mooie aarde A/B, en de 4de dimensionele aarde A. De website voor het planetaire ascentie team is http://www.stankovuniversallaw.com.
   Schijnbaar behoeft deze planeet, Gaia, een meervoudig Messiah complex om de vele cultuurverschillen te kunnen overbruggen. Andere planeten die maar een en dezelfde cultuur hebben zouden voldoende hebben aan 1 Messiah complex.

  2. Correctie: met mijn bovenstaande post bedoelde ik bij de 3-delige opsplitsing van de aarde dat de hoogste split A de 5de dimensie bevat.

 31. Onderstaand artikel onderstreept nog maar eens de dubbelhartigheid van de Jezuïeten en van de Jezuïetenpaus.

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4469:belastende-documenten-nieuwe-paus&catid=37:wereld&Itemid=50

  Hieronder een fragment uit bovenstaand artikel dat letterlijk zegt waar de hogegraads Jezuïeten, waar deze paus zeker bij hoort, voor staan :
  “De ingewijde Jezuïeten zijn een ander paar mouwen. We hebben het niet over de Jezuïetenpater van de basis, die we al ’s tegenkomen in een college, een sociale organisatie of opvoedkundig centrum. Neen, we hebben het over de ingewijden van de 4de graads professie of gelofte. Het is in deze groep dat het kruim van het Luciferiaanse Hof gerekruteerd wordt, de waarachtige Illuminati.”

  1. In de bijbel staat, dat aan het einde der tijden er een groot gevecht zal zijn tussen het Goede en het kwade.
   Het kwade zou bijna net zo sterk zijn als het Goede, maar…..
   het Goede zal altijd overwinnen.
   Daar “hou ik me maar aan vast” dus vertrouw daarop!!!!!!

 32. Helena Blavatsky zei ooit: “Alle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezuïeten.” Deze uitspraak kan tellen, want Blavatsky was erg beslagen op het vlak van het occultisme.

  Ik ben iedereen zeer erkentelijk die mij kan vertellen waar ik in de geschriften van Blavatsky deze quote met eigen ogen kan lezen.

  Bij voorbaat dank.

  1. Pieter van Kuilenburg,

   Ik denk dat je ze kunt vinden in de boeken van Umberto Eco, en wel “” the Praque cementery “”, als ik me niet vergis natuurlijk.

  2. @ Pieter.

   Je kunt dit nalezen in het hoofdstuk ‘Jezuïtisme en vrijmetselarij’ van haar boek ‘Isis Ontsluierd’ deel 2.
   quote hieruit: ” De jezuïeten hebben deze wereld meer ethische schade toegebracht dan alle helse legers van de mythische Satan. Alle gevoel van overdrijving die deze opmerking in zich schijnt te sluiten, zal verdwijnen wanneer onze lezers in Amerika, die nu weinig over hen weten, op de hoogte worden gesteld van hun beginselen (principia) en regels zoals die voorkomen in verschillende door de jezuïeten zelf geschreven werken…”

  3. Christian, Heel hartelijk dank voor je verwijzing naar Isis Ontsluierd.
   Ik wilde de tekst/quote graag zien in de contekst omdat de quote zelf dan vaak een andere lading en/of betekenis krijgt. Met wat ik onder ogen kreeg kan ik voorlopig wel even vooruit. Nogmaals dank.
   Pieter.

  4. Het boek is, zoals Christian schrijft, meen ik, zelfs gratis te downloaden.

  1. @Coby: ze hebben allemaal Machiavelli “de Heerser” of “De Vorst” gelezen en “De Gouden Ezel” van Apuleius en meer van dat soort litteratuur. Nou dan weet je het wel welk een scholing/opvoeding zij hebben gehad. En niet te vergeten de gruwelijke beloften die zij gedaan hebben of moeten doen om in te treden.

 33. Sorry Coby, je bedoelt het goed. Maar weet je dan niet dat alle Jezuïeten meer dan een gezicht hebben, niet een of twee, maar meer. Een Jezuiet kan je echt niet vertrouwen. Geef je hem een hand, tel dan of je alle vingers nog hebt. Heb je de link die Cozmic hier heeft neergepoot niet gezien? Hier is ie dan:
  http://www.youtube.com/watch?v=-aD8TU3VC-Q – Satanic Vatican – Full Length
  Zeer de moeite waard en ogen openend. Nog dank trouwens Cozmic!
  Zelf heb ik 3 overgrootvaders gehad die Jezuïeten waren en in Italië tegen koning Victor Emmanuel II en Garibaldi en voor de Paus als Zouaven hebben gevochten. Mijn opa van moeders kant was een zeer geïndoctrineerde en zeer autoritaire zoon (ik heb hem tot mijn 7e meegemaakt en het was een harde man in de zin van onvermurwbaar en vreselijk fanatiek RK) en daar heeft mijn moeder veel over verhaald (niet leuk) en ik kan mij voorstellen hoe dan haar opa’s zijn geweest. Mijn moeder heeft radicaal gebroken met die RK (na vaders dood), alhoewel zij ons nog wel naar de kerk liet gaan en naar de RK scholen. Maar toen wij eenmaal allen niet meer wilden, heeft ze ook geen verzet gepleegd maar liet ze ons volkomen vrij. Zij heeft wel diep geleden onder die RK doem (ik kan heel nare verhalen doen over wat zij allemaal heeft meegemaakt met die clerus). Ze is wel altijd religieus gebleven, maar maakte helemaal geen onderscheid in welk geloof ook. Nee, ik moet niets hebben van Jezuïeten, ik kende er echt een aantal in vroeger tijd en ze hebben streken. Moet wel even gezegd dat hoe lager de rang, des te minder invloed en meer gewoner; weten dan ook vaak niet van de hoed en de rand.

 34. Voor wie niet weet waar de Jezuïeten precies voor staan volgt hier nog maar eens de eed die iedere Jezuïet moet afleggen:

  “Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (…) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang van mijn superieuren in de Militie van de paus (redactie: de Jezuïeten!) en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.

  “Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (…) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de paus of superieur van de broederschap van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4503:de-nieuwe-paus-is-niet-katholiek&catid=20:het-complot&Itemid=33

  1. heb net satanic vatican gezien poepoe hele zit maar er vallen vele stukjes op hun plaats

  2. hier staat nergens een directe bronvermelding (dus niet een doorverwijzing naar een of andere websiteover) van de door u zo genoemde Jezuïten-eed. Stuurt u deze tekst maar eens tegelijkertijd naar de bekende media en naar Jezuïten-instituten en kijk wat er voor reacties komen. Ben niet zeker, dat er nog veel over blijft van bovenstaande tekst. ‘Hm ja, ergens gelezen deze eed’ Ja ? Waar dan ?
   Zelf had in de jaren 1960 intense discussies met pater Leppich SJ, die toen in alle Duitse grootsteden op openbare pleinen preken hield, waar massa’s mensen op af kwamen. Tenslotte raadde hij me aan, maar uit de RK kerk te stappen, omdat ik bv. toch niet geloofde, dat tijdens de eucharistieviering, de hostie en de miswijn letterlijk in het ‘lichaaam en bloed van Christus’ veranderde.
   Maar wat hierboven allemaal opgedist word, gaat mij veel en veel te ver. Goed, de SJ was / is overal te vinden op de wereld, nou en ? Dat wil niet zeggen, dat ze het overal maar voor het zeggen kregen of de zaken naar hun hand konden zetten. China en Tibet ? Ach jee, wat een fantasie. En de Innuït en de Boomvolken van Nieuw-Guinea dan ? En de twiststrijd tussen het Vaticaan en die orde in Bayern dan ? Met die pater, die de Jodenvernietiging ontkent. En de connectie van de Nazi-top en de Grootmoefti van Jerusalem, Haj Amin al-Huisseini, had de SJ daarmee ook vandoen ? Dat de Rothchilds niet werden gepakt, had enkel en alleen met geldbezit te doen. Wie geld had kon vluchten, als je maar op tijd reageerde en niet geloofde ‘het loopt wel los’. Waar is het Boerenverstand in dit artikel ? “De Jesuïten uitvinders van de vernietigingskampen ” ?
   Al dit soort websites ga ik niet meer bekijken, veel plezier allemaal. Beperk de beïnvloeding door de MSM tot een minimum door ze niet te consumeren. Natuurlijk, vrijheid blijheid. Ieder zijn meug, zolang het hier nog kan, elders is het al veel moeizamer.

 35. Bizar. Zit ik op deze 1e Paasdag te lezen in “De energie van het leven”, deel 7 van Vladimir Megre, waarin onder meer uitgelegd wordt dat priesters onder leiding van een Opperpriester al eeuwenlang de hele wereld in hun greep hebben, en volkeren tegen elkaar opzet, open ik deze nieuwsbrief die ik nog steeds niet gelezen had. En lees ik hier over de gekozen paus, over de Jezuitentop en zijn stromannen die de hele wereld in hun macht heeft.
  1+1= 2.
  Dankjewel, Amastasia, voor jouw droom voor de mensheid en jouw parels van waarheid, liefde en eenvoud over het weer in contact komen met de Goddelijke natuur en het Goddelijke in onszelf.

 36. Er staat geschreven: Er zal een kwaad komen in de wereld die niemand grijpen kan.

  Lees de bijbel waar alles in staat over de tijd waar we nu in leven,

  met vriendelijke groet,

  J. Bos

  Almere

  1. Als de bijbelschrijvers denken te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren over 2000 jaar dan houdt dat impliciet in dat vrije wil geen optie is , contradictief met het geschrevene in datzelfde boek . Zijn de heren van de bijbel dan wakers over een bepaalde tijdlijn ? Manipuleren zij de evenementen op aarde ? Immers de kleinste beslissing kan de grootste gevolgen hebben , over een tijdspanne van 2000 jaar zijn de variabelen ongekend .
   Zo maar even een gedachte over het grote sp(r)ookjesboek met zijn hallucinaties . Ik weet het , 1 gek kan meer vragen stellen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden , blijkt de gek toch zo gek nog niet . En de wijze is slecht wijze bij wijze van spreken terwijl zwijgen goud is .

  2. Coz, wat ik ervan begrijp en wat goed resoneert bij me, is dat we praten over ‘Vrije Wil’ als ‘binnen zekere grenzen’.. Maar, omdat je natuurlijk niet door hebt, wat die grenzen zijn, ben je volledig in de veronderstelling, dat je vrije wil je leidt. En to a certain extent is dat dus ook zo. Maar wat ik ervan begrijp is dat we praten over een aantal grote tijdlijnen, opties van realiteit dus..
   Er is een aantal opties, grote opties, voor de Aarde. Dat zijn de grote tijdlijnen, maar die komen uiteindelijk állemaal bij elkaar uit, zo zagen de remote viewers. Wat ‘daar’ dan weer achter zit, konden ze niet zien..!
   Nou en dan is het een kleine stap naar kleine tijdlijnen, de persoonlijke opties, die onderhevig zijn aan de grote. En die kleine tijdlijnen-opties, noemen we de vrije wil.. Dus binnen een gebouw ben je onderhevig aan de muren, waar je niet doorheen kunt. Maar je bent wel vrij (volledig vrij zelfs!) om je te bewegen, as you please, in dit ‘gebouw’. Zoiets?

   En dit verklaart ook waarom er een discrepantie tussen helderziendheid en ‘vrije wil’ lijkt te bestaan. Zoals: “U stort met dit vliegtuig naar beneden, als u meegaat naar Zuid Amerika”. En wat blijkt: dit ‘mag’ en helderziende NOOIT op deze manier zeggen. Hij moét de persoon voor zich in zijn vrije wil laten.. Maar het is volgens mij -zoals het het Universum betaamt- in geen enkele wijze met elkaar in conflict. Ga je niet mee met het vliegtuig naar Z-Amerika, dan zou het vliegtuig tóch naar beneden storten en jij niet. En als je wel meegaat, is het allereerst de vraag óf je het overleeft of niet, en doe je dat niet, dan ‘stond dit al in de sterren’. Maar die helderziende hoort natuurlijk OOK bij het verhaal. Die is onlosmakelijk verbonden met het Aardveld, dus zit ook op die lijnen. En ‘dus’ is dit helderziende-vliegtuig-verhaal een story op zich. Een leerproces op zich, voor alle betrokken partijen.

   Andersom gesproken, terug naar de ‘grote tijdlijnen’, begreep ik dat het de grote ‘machten’ in de wereld vooral te doen is, om tijdlijnen af te dwingen. Zie het verhaal van Laura Eisenhower, die om haar bloedlijn (waar Judith Moore ook over spreekt!!) naar Mars meegenomen ‘moest’ worden.. De mensen die achter dit ontvoeringsverhaal zitten, wéten dus verduveld méér dan menig andere Aardbewoner.. 🙄

   Heb gezocht naar het verhaal op YouTube, waar ik dit een keer heb gezien. Dat sloot naadloos aan wat Judith Moore me -in de genoemde zaak met Laura Eisenhower- ook al eens heeft verteld. “Het is dus de strijd om naar de tijdlijn te ‘springen’, die jou (als land/individu/groep) het beste uitkomt, het meeste macht geeft, enz.” Het is dus mogelijk als Aarde, heel heftig van koers te veranderen.. Alsof op een mega-containership, toch ergens ‘gewoon’ een roer de macht over de koers geeft.

  3. Cozmic, zou het zo kunnen zijn dat de Wijsheid in de Bijbel een overlevering is van een tijd waarin de mensheid nog Wakker was en dus Wijs :).
   In mijn visie is het Tijdsbegrip cyclisch van aard….. dat noemden de Maya’s: de Natuurlijke Tijd.

  4. En als de bijbel een overlevering is vanuit de Natuurlijke Tijd, toen de mensheid nog Wakker was, heb je de Bijbel doorleefd en kun je hem aan de kant leggen op het moment dat je uit je Slaap bent Ontwaakt 😉

  5. Nog even terugkomend op 98.4 en 98.5: De Maya’s introduceerden het begrip Natuurlijke Tijd… en zij legden via hun kalender, de Tzolkin uit dat dit een energetische kalender is. Steeds komt dezelfde energie in bepaalde tijdscycly vanuit het Universum terug, maar dan steeds op een hoger trillingsniveau. Het is dus in feite een spiraalvormige kalender in tegenstelling tot de lineaire kalender (met een verleden, heden en toekomst)…. De Aarde komt door die spiraalvormige, energetische kalender steeds op een hoger trillingsniveau. We komen nu weer na zoveel duizend jaar van Slapen (en daardoor in de onwetendheid, lees onbewustheid) in een tijdsgewricht van Wajjer worden….. maar dan op een hoger trillingsniveau dan duizenden jaren geleden…. zeg maar, een hoger beschavingslevel dan toen Atlantis of daarvoor Lemurie!

 37. Naar aanleiding van bovenstaand stuk,
  heb ik een opmerkelijke ondervinding gedaan van praktische aard die bovenstaande informatie onderschrijft, weliswaar in t klein.

  Bij t ontleden van een rozenkrans, deed ik de volgende ontdekking.
  Dit is een vorm van magie die dit veld in bovenstaande tekst energetisch versterkt. Door hiermee te bidden.

  Gezien ik geen afbeeldingen kan uploaden verwijs ik je naar de volgende link.

  http://misstandenontdekkingen.blogspot.nl/

  Je snapt wel dat deze elementen, linea recta de prullebak zijn ingegaan.
  De kralen krijgen een mooie nieuwe bestemming.

  Groetjes,

  Jacobine Weggen

  1. @ JACOBINE,

   had je dan wat anders verwacht, en wat had je dan verwacht, misschien loop naar de duivel.

   Het zijn nu niet meer de Jezuïten zelf die het vuile werk doen, maar hun lange geestelijke handen die zich over de hele wereld strengelen,
   en mensen ombrengen.

   Het Protestantisme is de houten pin, die ze om kan brengen, door ze in hun heidense hart te raken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.