‘Hemel onder Vuur’; ’n diepgaand chemtrailonderzoek..!!


x

x

x

De mensen die gezond-denkende mensen menen te moeten uitmaken voor ‘complot-gekkies’ of ‘samenzweringsfreaks’, krijgen steeds minder mogelijkheden hun geschreeuw te uiten, zonder daarbij met de feiten voor de voeten gegooid te worden. De lege retoriek over het ‘niet-bestaan-van’, wordt achterhaald door keiharde feiten..! Maar vaak ook door het officieel naar buiten komen van berichten, die voor de mensen die goed opletten, duidelijk te ontmaskeren zijn als camouflage-praktijken.

In het kader van chemtrails bijvoorbeeld, zijn er wereldwijd veel, heel veel mensen, die sinds het breed en wereldwijd bekend worden van dit fenomeen, zo’n 10 jaar geleden, onderzoek zijn gaan doen. Van vele kanten komen verslagen en rapporten over dit fenomeen, waarbij mensen vanuit hun éigen expertise en perspectief, deze manipulatieve praktijken aan de kaak stellen.

Het is dus geen complotdenken meer, maar pure en zuivere analyse, wanneer onderzoekers na hún tijd en energie te hebben besteed, tot de conclusie komen dat er wel dégelijk sprake is van de achterliggende zaken rondom chemtrails. Chemische emissies, die uit vliegtuigen worden gesprayd, als onderdeel van een verborgen agenda. Zorgvuldig gecamoufleerd onder bijvoorbeeld ‘geheime wapens’ en/of ‘noodzakelijike weermodificaties’. Maar gewoon FEITEN dus. Feiten over chemtrails die we hier op de site al tot in den treure hebben aangedragen de laatste jaren. Je kunt via onze zoekmasjien veel artikelen terugvinden. Doe het eens, als je nog niét op de hoogte bent van dit fenomeen, ook wel het ‘chemtrail-complot’ genaamd..

Gaan we kijken dus nu naar de chemtrails-feiten, dan is een nieuw boek daar nu weer een extra krachtig onderdeel van. Dit Nederlandstalig boek getiteld ‘Hemel onder Vuur’ van auteur Fred Teunissen is dat boek. In het Nederlands dus, maar het zal ongetwijfeld snel een Engelse versie krijgen. Wij laten je hieronder kennis maken met de auteur en het boek. Een boek met een mooie beschouwing in onze ogen. Wij mensen zijn namelijk té vaak behept met de idee ‘dat we er niet toe doen’ en ‘toch niet in staat zijn het tij te keren’. En precies dát is de essentie van de sleutel tot de oplossing. Wij complimenteren Fred Teunissen voor een/deze liefdevolle benadering van dit heftige fenomeen, genaamd ‘chemtrails’.

x

x

* * *

De verschijnselen zijn zó verdacht, dat je er wel aandacht moét besteden..!

x

x

x

‘Hemel onder Vuur’; diepgaand chemtrailonderzoek..!!

x
2017 © WantToKnow.nl/be

x

Fred Teunissen

Laten we eerst de auteur aan je voorstellen. Fred Teunissen (1952) schrijft al een halve eeuw ‘voor de verandering’. Hij nam in de jaren ’60 als activist deel aan de democratiseringsbeweging van scholieren en studenten en sloot zich tijdens zijn opleiding aan de School voor de Journalistiek in Utrecht (lichting 1974) aan bij een links-radicale politieke beweging. Na het uiteenvallen daarvan, medio jaren ’80, volgden tien jaren van logistieke en managementfuncties in het bedrijfsleven.

In de tweede helft van de jaren ’90 werd de journalistiek weer Freds hoofdberoep. Aanvankelijk in loondienst, maar sinds 2003 als zelfstandige. In 2012 richtte hij samen met zijn vriend en compagnon Ed Lute een uitgeverij op. ‘Trophonios Publishing’ genaamd. Fred is vader van drie dochters en woont in een woongroep in Dwingeloo, Drenthe. (HIER vind je meer over zijn werk.) Hieronder publiceren we het voorwoord uit het boek en twee passages uit hoofdstuk 7.

Voorwoord
Mijn komst naar Friesland, eind april 2015, bracht me niet terug bij de uitbundige natuur van mijn jeugd, iets waarop ik wel gehoopt had. In plaats daarvan confronteerde deze switch me met een natuur die sterk onder druk staat en bijna hoorbaar kraakt. De sprankelende natuur van mijn jeugd is er nog wel, maar je moet er goed naar zoeken. Je vindt haar rond sommige bio-boerderijen en ecologische kwekerijen, in natuurgebieden en op de Waddeneilanden. Maar zelfs daar voel je dat er iets in de atmosfeer veranderd is.

Friesland heeft nog iets met me gedaan. Het weidse land heeft mijn ogen geopend voor geopolitieke ontwikkelingen die mij in het wereldse Amsterdam grotendeels ontgingen. Ik weet precies de dag waarop dit ‘ontwaken’ plaatsvond: 6 augustus 2015, een rustige, lauwwarme zomernamiddag. Ik zat op een bankje langs het Prinses Margrietkanaal in Grou en zag daar tot mijn stijgende verbazing hoe het hele luchtruim, van horizon tot horizon, door een paar brullende jets werd gevuld met uitdijende vliegtuigstrepen.

Het helder donkerblauwe firmament veranderde langzaam in een melkwitte zonsverduisterende koepel. Terwijl ik dit zag gebeuren, begon ergens diep in mij het besef door te dringen dat deze vliegtuigen iets zeer ingrijpends met mijn wereld aan het doen waren. Noem het een voorgevoel van onheil.

Chemtrails. Het is een zeer controversieel onderwerp.
Informatie daarover had ik in de loop der jaren wel langs zien komen, maar had ik naast me neergelegd. Voornamelijk omdat chemtrails in verband werden gebracht met geheime plannen om de wereldbevolking te decimeren. Dat leek me een indianenverhaal. Niet serieus te nemen. Maar op grond van deze nieuwe indrukken in Grou nam ik me voor om me opnieuw in het onderwerp te verdiepen. En ditmaal grondiger. Dit nieuwe boek ‘Hemel onder Vuur’ is daarvan het resultaat.

Catherine Austin Fitts

Bij het schrijven ervan heb ik krachtige steun ervaren van iemand, die waarschijnlijk geen flauw vermoeden heeft dat zij zo belangrijk is geweest. Catherine Austin Fitts was ‘undersecretary’ voor Housing and Urban Development, tevens Federal Housing Commissioner in de eerste regering Bush. Zij is met afstand de ‘highest ranking’ persoon in mijn netwerk. De enige die een periode in de politieke binnencirkels van het westerse machtsapparaat heeft verkeerd. Zij zat niet dichtbij het vuur; zij zat er middenin.

Op 17 oktober 2015 kreeg ik een unieke kans om met haar van gedachten te wisselen tijdens een lunchbijeenkomst in Amsterdam met abonnees van haar kennisplatform Solari.com. ‘Dit is mijn kans,’ dacht ik. ‘Nu moet ik het doen, ook al veroorzaak ik misschien opschudding’. Ik formuleerde de vraag: “Catherine, what is your view on chemtrails?”

Haar compacte antwoord kwam direct: “It is real, it is scary and even the government doesn’t know who is behind it.” Dat zinnetje heeft me de afgelopen twee jaar door mijn research getrokken. Iedere keer als ik overweldigd raakte door de enorme hoeveelheid materiaal of als ik even geen antwoord had op de vele tegenwerpingen of als er twijfel in mij opkwam, dan werd Catherines mantra op de achtergrond hoorbaar:

x

“It is real, it is scary and..

even the government doesn’t know who is behind it..”

x

In moeilijke omstandigheden heb je moedige mensen nodig om moed te vatten. Nu, twee jaar verder, kan ik de eerste twee elementen uit het zinnetje van Catherine bevestigen: chemtrails zijn een realiteit en ze vormen een bedreiging. Met wie erachter zit heb ik me amper beziggehouden. Dat is weliswaar een zeer interessante vraag, maar voor dit onderzoek minder relevant. Ik heb me geconcentreerd op vier vragen die ik urgent acht: ‘Is het waar?’ En.. ‘Zo ja, wat zit er dan in?’, ‘Hoe beïnvloedt dat onze gezondheid?’ en Wat kunnen we doen om gezond te blijven?’ Dit boek is een momentopname. Toevoegingen, correcties en reacties plaats ik op mijn blog TransitieWeb.nl.

De kracht van transformatie
Op een warme dag eind juli 2017 had ik in de tuin een gesprek met de vriendin van mijn buurman. Ze is een stuk jonger dan ik. Ze vertelde me dat ze eerder nooit veel geloof hechtte aan verhalen over chemtrails, maar dat dit onlangs veranderd was toen ze met wat vrienden in een open veld was en het gebeuren hoog in de lucht hun aandacht trok. “Toch wel gek,” dachten we, “die langzaam uitdijende strepen. Het leek wel of ze doelbewust werden aangebracht.” Ze besloten ter plekke een experiment te doen: met gebundelde gedachtekracht en bewegingen van hun lichamen positieve energie naar de hemel zenden en zo de chemtrails ‘wegtoveren’. De Himalaya-methode noemt ze deze aanpak

Wist jij dat de overheid in de VS patenten heeft voor de camouflagedeken van chemtrails, die ‘weermodificatie’ heet..? En dat er zelfs een eigen bedrijf voor is opgericht, met behulp van de CIA…?

Het begon als een spel, maar tot haar grote verbazing en blijdschap had het effect. De lucht werd helderder en minder ‘drukkend’. Ik geef dit voorbeeld, omdat het zo prachtig aangeeft wat we kunnen doen, namelijk negatieve energie omzetten in positieve. Transformeren. Dat is de goede richting. Niet vechten en bestrijden, maar tegemoet treden en omzetten. Dat is makkelijk gezegd, want we moeten wel iets heel erg groots ‘omzetten’.

Het wereldomspannende technologische ‘netwerk van netwerken’ van de geoengineers, militairen en de transhumanisten lijkt oppermachtig. Wat kun je als groepje verontruste burgers daar nu tegen ondernemen? Je hebt de hele NATO tegenover je, het hele geheimzinnige bolwerk van het militair-industriële complex, zowat alle toonaangevende academische cirkels op aarde en dan nog de wereld van de politiek en de media die de status quo verdedigen en bewaken. Het is vele malen erger dan David tegen Goliath. Dit is een microbe tegen Goliath. Geen beginnen aan…

Maar toch.. Een reus op lemen voeten..
Maar toch, deze moloch is een reus op lemen voeten, zoals de Chinezen zeggen. Het machtige bolwerk heeft een paar bijzonder zwakke punten. Veruit het belangrijkste zwakke punt is dat het zich tegen de natuur keert. Om het overeind te houden moet er daarom continu energie worden toegevoegd. Er moet continu forcering plaatsvinden. Als de natuur zijn gang weer mag gaan, dan raakt het bouwwerk binnen de kortste keren in verval.

Het chemtrail-ysteem is niet stabiel,
niet duurzaam, niet organisch.
Logisch, want het is
aardevijandig en ook zonvijandig..!

De moraal: je kunt het wel tegen de natuur willen opnemen en misschien houd je dat met veel moeite een tijdje vol, maar uiteindelijk verlies je dit altijd. Technocraten kunnen dit niet begrijpen. Zij geloven dat technologie superieur is aan de natuur, die ze wel eens eventjes naar hun hand zullen zetten.Bij de chemtrails vindt deze forcering plaats in de vorm van de toevoeging van steeds weer nieuwe aerosols. Als die toevoeging stopt, valt het bouwwerk in elkaar en herneemt de atmosfeer zijn oorspronkelijke staat. Dit is zeer goed nieuws. Het betekent dat het chemtrail-ysteem niet stabiel is, niet duurzaam, niet organisch. Logisch, want het is aardevijandig (en trouwens ook zonvijandig).

Een tweede zwakte (die je eigenlijk geen zwakte mag noemen, maar ik moet het niet te ingewikkeld maken) is dat aerosols, nanobots en polymeren materie zijn. En materie is minder solide dan we geneigd zijn te denken. Vanuit een wat ruimere optiek is materie feitelijk energie. Of beter gezegd: een uitdrukkingsvorm, emanatie of verdichting van energie. En energie is constant in beweging en te beïnvloeden.

Gedachten zijn ook een uitdrukkingsvorm van energie. Hier zien we de diepere betekenis van het experiment van de vriendin van mijn buurman. We kunnen ‘een goed gesprek’ met de chemtrails aangaan als we ze als energie in beweging zien.

En nog een stap verder: wij zijn zelf evengoed energie in beweging. Als wij in onze volle spirituele kracht gaan staan, vanuit een diep besef wat onze essentie is (liefde, licht en scheppingskracht) en van daaruit leven, dan kan niets ons meer uit het lood slaan. Hoe hoger onze frequentie is, hoe minder last we hebben van chemische en biologische ‘invasies’.

Acht dingen om te doen
En zo komen we bij de concrete stappen die we kunnen zetten. Je zal zien dat we ongelofelijk veel kunnen doen:

 1. Onze mentale weerbaarheid versterken
 2. De kwaliteit van onze leefomgeving permanent monitoren
 3. De atmosfeer van onze binnen- en buitenruimten transformeren
 4. Onze fysieke en emotionele weerbaarheid versterken, onze lichamen ontgiften en onze levens energetisch in balans brengen
 5. Zelf organisch voedsel verbouwen (kiemen, eetbare planten, fruit en groenten)
 6. Nieuwe, duurzame leef- en woonvormen ontwikkelen
 7. Kennis van helingtechnieken en gezonde voeding overdragen op anderen
 8. Politieke en juridische actie ondernemen

ALOHA, last but not least..
De chemtrails zijn onze leermeesters. Ze leren ons om negatieve energie te herkennen en te transformeren. Ze leren ons ook dat wij – met alle andere bezielde wezens op deze aarde – met onze gedachtekracht en levensenergie zelf actief het leven dat wij voor ogen hebben, vorm kunnen geven. Zij vestigen onze aandacht op de grote waarde van ons derde oog en op wat er nodig is om dat ‘scherp’ te houden. En zij helpen ons om de regie over levens (weer) in eigen hand te nemen.

Dat alles neemt niet weg dat we in het defensief zijn. We moeten een goed antwoord zien te vinden op de druk die uitgaat van een steeds giftiger leefomgeving. Het goede daaraan is dat we deze situatie kunnen benutten om kernen te ontwikkelen voor de wereld die hierna komt. Deze strategie, die het op korte termijn voorbereid zijn op zware tijden, verbindt met een langetermijnperspectief van maatschappelijke en culturele transformatie, heb ik in mijn blog al eens samengevat met de afkorting ‘ALOHA’. Daarin staat A voor Alert zijn, L voor Liefde, O voor Organisatie, H voor heling en A voor Actie. ALOHA is een mooi woord, een soort ezelsbrug die de benodigde samenhang in de strategie aanbrengt.

Klik op de illustratie van de cover van het boek en je linkt naar de wanttoknow-bookshop.

 

‘Hemel onder Vuur,
een diepgaand onderzoek naar chemtrails’

Uitgeverij Trophonios Publishing
November 2017  –  ISBN 9789491728273
Paperback met fotokatern – 260 pagina’s – prijs: € 20,-

Advertentie

30 thoughts on “‘Hemel onder Vuur’; ’n diepgaand chemtrailonderzoek..!!

 1. In wezen is Nederland onleefbaar, familie van mijn vrouw woonden onder de aanvliegroute van de landende en opstijgende vliegtuigen op Schiphol, stank lawaai, en allemaal vroegtijdig overleden aan kanker, botten kanker en tumoren, nu zijn ze schijnheilig een proefje aan het nemen met kinderen, in de omgeving van Schiphol, duurt tot 2021, alle gegevens zijn voorhanden, van de laatste 10 – 20 – 30 ig jaar, ze weten alles die schurken, maar goed wat te doen als je daar woont met je gezin, het beste er maar van hopen, er blijft ze geen keus, heb met al die mensen te doen,
  geld verzoend veel maar de gezondheid van je kinderen ?!

 2. Prachtig al die analyses, maar nu de oplossing van dit en vele andere obstructies om gelukkig en vreedzaam te kunnen leven, het al oude feest van onze voorouders het Kerstfeest het Mid Winter feest, waarom iets weggooien, als je het niet herplaatden kunt met iets mooiers en beters, Jenne

 3. Kortgeleden vloog ik naar het zuiden, beneden me was een dik wolkendek en in de verte de zonsondergang, op zich een heel mooi prentje ware het niet dat de lucht bezaaid was met dikke slierten waar we regelmatig zelfs dwars doorheen vlogen. Ik heb de foto’s ervan naar Guido gemaild, wie weet kan hij er eentje laten zien.

  1. Mooi plaatje. Zonder aanvullende data zijn contrails van eerder gepasseerde vliegtuigen de meest waarschijnlijke verklaring. Als je achterom had gekeken had jouw vliegtuig vermoedelijk eenzelfde ‘sliert’ laten zien.

  2. Nou Pim, heb je ooit geprobeerd om achter je te kijken in een vliegtuig? Ga nie meevallen nie. Then again, er vloog een tuigje parallel en die liet letterlijk geen spoor achter.
   Maar goed, het is jouw feestje 😛

  3. Nou Cozmic, daar heb je dan toch ook wel een fotootje van? Bovendien vond je chemtrails in het verleden een hoax. Van het geloof gevallen?

  4. Nah “Pim” advocaat van de duivel spelen betekent nog geen geloof hebben om vanaf te vallen. De schellen voor mijn ogen zijn al jaren geleden gevallen, dezelfde schellen waar jij zo trots op bent. Maakt niet uit, een ieder heeft recht op zijn/haar visie op realiteit. Helaas ben ik naast velen anderen een roeper in de woestijn, geridiculiseerd tot het bot, totdat ze op hun 50ste een ongeneeslijke ziekte ontwikkelen. Niks geen langere levensverwachting, de meesten halen hun pensioen niet eens.
   Of je weet waar je over praat en bent een advocaat voor de duvel of je bent total ignorant.
   In beide gevallen best lastig om mee te communiceren. Uiteraard leg je the blame bij mij 😉

  5. Wij van de Illumitatie onderzoeken graag alle facetten van het spectrum, geloven is geen optie. In iedere waarheid zit een leugen en in iedere leugen zit een waarheid, door het te destilleren komen de juiste componenten vanzelf bovendrijven waar anderen zinken.
   Wetenschap is een mooi iets totdat het gelimiteerd wordt tot publiceren wat correct is voor een selecte groep van lieden met financiële interesses.
   Don’t get me on a rant 😉

  6. Ik vind, dat Pim ergens wel gelijk heeft alle condens veroorzaakt in de atmosphere zijn geen Chemtrails.
   Wel vervuilent, maar de ééne vervuiling is de andere niet.

  7. Kort geleden zat ik met een vriend, gewoon in onze keuken, na te tafelen, op eens zin in een cigaar, zo bij de port, hij is precies 90 ig, stuk ouder dus als deze Jongen, heerlijk hoor zo weg paffen, vervuilent tot en met ook je longen, toen vertelde hij als oud medicus, dat mensen die roken zelden Parkingson cq Alzheimer ziekte krijgen, ja je moet soms een keuze maken in je leven, ook volgens hem bij Cannabis gebruik weinig tot geen plaquette ziektes,
   hij rookt regelmatig marijuana, zeg niet dat je moet gaan roken maar af en toe een fijne cigaar maakt het leven wel rijker, Jenne
   Heel heel lang geleden een school vriend, Eddy Cigaar, hele mooie droevige moeder die altijd voor het raam stond naar buiten te staren, op dat moment begreep ik dit niet, Eddy vertelde mij veel later, dat zijn vader was omgekomen in de oorlog, en ze dacht dat hij misschien terug zou komen.

  1. Pim,

   als je omhoog zou kijken en zou zien hoe de natuur lijdt tengevolge van al dat gesproei zou je begrijpen dat woorden , noch data nodig zijn.

   Als je niet met je neus in data zou zitten, prégefabriceerd door hen die deze chemtrails sproeien of hun stromannen, wiens enige doelstelling het is chemtrails te ontkennen om hun duistere plannen te vergullen, zou je ontdekken dat voldoende data en affirmatie van het gebeuren bekend is. Het heeft ongetwijfeld allemaal iets te maken met je eigen attitude!

  2. Peter van hecke, het gaat er niet om mij te overtuigen, maar eerst de massa en vervolgens de politiek. Of andersom, is ook goed. En dan heb je toch echt data nodig. Als alles zo overduidelijk is, in jouw ogen, dan moeten die data (=bewijs) toch voor het oprapen liggen?
   Geprefabriceerde data? Heb je daar bewijs van in deze context?

  3. Pim,

   in antwoord op 2.3

   Pim, indien je interesse naar data inderdaad terecht is kan je het net surfen op zoek naar de info die je wenst. Uiteraard zal je ook daar de prégefabriceerde data vinden. Of je de eerlijkheid hebt ze te herkennen en erkennen is louter aan u!

   Wat doe jij hier eigenlijk meer dan alles ontkennen wat je niet zint? Wat is jouw data om je stellingen te onderschrijven en niet louter alles ontkennen, ongefundeerd?

   In water – en regenstalen worden sporen van barium, aluminium en strontium gevonden. Deze sporen komen nagenoeg niet voor in de vrije natuur. De hoge mate van hun aanwezigheid is een artificieel gegeven. En wat te doen met de pathogene stoffen en dergelijke meer.

   http://www.hetgrotereplaatje.nl/chemtrails.html

   Bekijk deze foto?
   http://greenarea.me/fr/173150/quest-ce-qui-se-cache-derriere-les-chemtrails/

   is dit een normaal gedrag van piloten. Zijn hun werkgevers en politici blind dat zij het misbruik van vliegtuigen niet zien? Of dient dit een ander doel?

   Ik kan hier urenlang op doorgaan maar zal dit niet doen. Jouw enige intentie is om die dingen te ontkennen. Je zal zelf wel weten waarom.

  4. Peter, dank hiervoor. Let wel op. Je laatste link is een satirische website. Laat je hierdoor niet op het verkeerde been zetten. Foto’s, metingen op de grond, etc. zijn slechts afgeleide data, met beperkte informatie inhoud. In plaats van uren op dezelfde wijze doorgaan (bekijken van .satirische sites, fotootjes) lijkt het me nuttiger op zoek te gaan naar ruwe data, gemeten uitstoot van vliegtuigen in dit geval. Daarin vind je de antwoorden.

  5. Table 1. Average chemical composition of the 23 un-leached and leached (leachate)
   European coal fly ash samples from Moreno et al. [10].
   Element Un-Leached μg/kg Leached (Leachate) µg/L
   Aluminum 7.00 × 10 4 5.37 × 10 3
   Molybdenum 1.10 × 101 3.66 × 10−1
   Antimony 1.20 × 101 3.60 × 10−2
   Nickel 1.22 × 102 1.68 × 10−2
   Arsenic 7.06 × 101 8.35 × 10−2
   Niobium 6.22 × 10−4
   Barium 1.38 × 103 5.34 × 10−1
   etc. zet ze zelf maar op een rijtje 😛
   Phosphorus 1.22 × 103
   2.22× 102
   Beryllium 9.66 3.00 × 10−4
   Potassium 1.43 × 104
   Boron 2.38 × 102
   3.32 Rubidium 1.04 × 102
   3.04 × 10−2
   Cadmium 1.87 7.61 × 10−4
   Scandium 4.32 × 10−3
   Calcium 4.03× 104
   3.48 × 105
   Selenium 2.24 × 101
   8.12 × 10−2
   Cesium 2.78 × 10−3
   Silicon 2.27 × 105
   6.57 × 103
   Chromium 1.54 × 102
   2.99 × 10−1
   Sodium 2.98 × 103
   1.51 × 104
   Cobalt 4.13 × 101
   2.30 × 10−3
   Strontium 1.09 × 103
   5.09
   Copper 9.94 × 101
   6.97 × 10−3
   Sulfur 3.78 × 103
   1.57 × 105
   Gallium 2.24 × 10−2 Thallium 4.61 × 10−4
   Germanium 1.18 × 101
   6.20 × 10−3 Thorium 3.25 × 101
   9.83 × 10−4
   Hafnium 1.01 × 10−3 Tin 8.48 6.96 × 10−4
   Iron 2.89 × 104
   1.22 × 102 Titanium 7.01 × 103
   4.27 × 10−2
   Lead 1.29 × 102
   1.30 × 10−3 Uranium 1.34 × 101
   4.65 × 10−4
   Lithium 1.95 × 102
   1.18 Vanadium 2.53 × 102
   1.18 × 10−1
   Magnesium 1.02 × 104
   2.85 × 103 Zinc 1.90 × 102
   2.70 × 10−2
   Manganese 4.84 × 102
   4.35

  6. Pim,

   Ikzelf beschik niet over internet en het was NIET mijn bedoeling deze link te posten. Niet omwille van de site maar omwille van de links onderaan de pagina. Ongepast vind ik.

   Ik was dus zoekende naar andere betere websites met betere info maar waarschijnlijk heb ik onderwijl toch het linkje posten geactiveerd. Gezien mijn beperkte tijd hier op het net heb ik het euvel niet meer kunnen verhelpen. Heel jammer dus. Ook mijn mail aan Guido is blijkbaar nog niet aangekomen.

   Waar de info staat is echter ongeschikt aan de inhoud. Indien de inhoud correct is, is dit voor de volle honderd procent bewijs voor het bestaan van de chemtrails. Iets, zoals je begrijpt , voor mij ontegensprekelijk is. Eerlijkheidshalve zal ik me nu nog iets meer inlichten over de waarheidsgetrouwheid van de info.

   Tot mijn spijt heb ik geen bevesting gevonden van de executive order getekend door Trump, waarin hij bevestigt het sproeien van chemtrails terug te trekken. Als ik het goed begrepen heb gaat het hier om terugtrekken van subsidies aan het EPA ten voordele van de kolenindustrie. Het heeft echter indirect gevolgen aan het sproeien van chemtrails gezien het EPA als één van de voortouwtrekkers genoemd wordt ten gunste van het sproeien van chemtrails. Kortom, de geplaatste link is mijns inziens GEEN bevestiging van ‘chemtrails’. De verwarring heeft waarschijnlijk alles te maken met de ge’twitter’de berichten van Trump waarin hij beweert een einde te maken aan het sproeien van chemtrails.

   http://chronicle.su/news/trump-promises-end-of-chemtrails/

   Of het bezoek van Trump aan het chemtrailvliegtuig echt dan wel een hoax is , is ondergeschikt aan het bestaan van chemtrails. Ik laat dus aan ieder de vrijheid daarover zijn eigen mening te vormen.

  7. Pim,

   graag volgend linkje die ontegensprekelijk bewijs leveren van spraying van chemtrails.
   vooral het sproeiend vliegtuig is ontegensprekelijk

   https://www.youtube.com/watch?v=tW6hmJyTD78

   Ik begrijp dat zelf heel intellectuele mensen een tekort aan bewustzijn hebben om bepaalde fenomenen te integreren in hun geest. Ik kon me daar in het verleden heel boos over maken maar probeer dit nu niet langer meer te doen. Het is helaas een verlies aan energie die enkel ten koste gaat van mezelf

  8. Sorry heren Arnold en Peter, jullie verwijzen naar nepberichten (Duitse Youtube gepresenteerd door boekdrukkerij KOPP, https://www.kopp-verlag.de/, gewoon lekker commercieel boekjes verkopen dus), complotsites (infowars) en een satirische site (het zij je vergeven Peter, maar argeloze mensen kijken er wel naar ….). Ik vind het fantastisch hoor en doe vooral wat je wilt, maar verbaas je niet dat je daarmee geen ogen opent. In plaats van te focusen op deze misinformatie (“in mijn ogen” is hier niet nodig, dit IS misinformatie), zou het niet veel verstandiger zijn op zoek te gaan naar de bron? Ruwe data van metingen aan vliegtuigemissies? Oftewel, waar zijn de data???

   Foto’s en filmpjes roepen veelal meer vragen op dan ze beantwoorden. De atmosfeer bestaat uit verschillende luchtlagen met andere eigenschappen. En dus ontstaan in de ene luchtlaag wel contrails, in de andere niet. Hoe stabiel was de atmosfeer (turbulentie), hoe vochtig was de atmosfeer? Bij cirkelvormige contrails: stond het vliegtuig in de wacht voordat het mocht landen (dan draaien ze rondjes in de ‘wachtkamer’)? Bij de filmpjes. Moest er brandstof geloost worden (gebeurt soms)? etc., etc.
   Linkjes, foto’s, filmpjes beantwoorden bovenstaande vragen niet en dus kun je op basis daarvan alleen, geen goede diagnose stellen. Maar ga vooral je gang, blijf zoeken tot je een ons weegt (natuurlijk ook wel serieus zoeken naar linkjes die tegen jouw heersende mening ingaan en daarmee jouw mening kritisch tegen het licht houden). Maar al dat gezoek op deze wijze, het levert geen antwoorden (en al deze info is bovendien makkelijk manipuleerbaar. Mensen zijn gevoelig daarvoor. Dat blijkt). Het levert slechts vragen. Zoek de ruwe data, en je vindt de antwoorden.

   Et Jenne, il n’y a pas une problème, anders dan enige luchtvervuiling (dat met regen uitwast) en zonlicht vervuiling. Dat is de prijs die we betalen (en velen willen betalen) voor lekker kunnen vliegen. Want dat wilden we toch altijd? Kunnen vliegen als een vogel? Nou dat is dan toch maar mooi gelukt, met een prijskaartje eraan, dat wel.

  9. Pim 13,

   Er zijn bepaalde onderwerpen, die dichter bij liggen, en daar door onze gezondheid direct belagen, lucht vervuiling, Monsanto zijn landbouw gif, en wat in de tuintjes gespoten wordt, ons voedsel in het algemeen, slecht vies vervuilt, dan de situatie van de stress bij de mensen, het tranquilizer gebruik is schrikbarend, waardoor zieke psyches en meer kanker, ik wil hier niet het chemtrail gebeuren mee weg poetsen, maar het is een patroon, die heel duur gaat kosten aan de volgende generatie IPhone robots.

 4. Al weer een boek, over een onderwerp wat niet zou moeten bestaan, of mogen bestaan, onze journalisten pseudo nieuwsvergaardersn verzetten hun boeien, om dat het dagbladen tijdperk,
  bijna ten einde loopt, we hebben natuurlijk ons fenomeen de NOS nog, die van voren niet weet dat ie van achteren al overleden is, maar goed ze moeten leven, vandaar al die niet gelezen boeken, its to much, de ééne na de andere, het plijt niet echt voor hun intellect, Jenne

Geef een reactie