Advertentie

‘Hemel onder Vuur’; ’n diepgaand chemtrailonderzoek..!!


x

x

x

De mensen die gezond-denkende mensen menen te moeten uitmaken voor ‘complot-gekkies’ of ‘samenzweringsfreaks’, krijgen steeds minder mogelijkheden hun geschreeuw te uiten, zonder daarbij met de feiten voor de voeten gegooid te worden. De lege retoriek over het ‘niet-bestaan-van’, wordt achterhaald door keiharde feiten..! Maar vaak ook door het officieel naar buiten komen van berichten, die voor de mensen die goed opletten, duidelijk te ontmaskeren zijn als camouflage-praktijken.

In het kader van chemtrails bijvoorbeeld, zijn er wereldwijd veel, heel veel mensen, die sinds het breed en wereldwijd bekend worden van dit fenomeen, zo’n 10 jaar geleden, onderzoek zijn gaan doen. Van vele kanten komen verslagen en rapporten over dit fenomeen, waarbij mensen vanuit hun éigen expertise en perspectief, deze manipulatieve praktijken aan de kaak stellen.

Het is dus geen complotdenken meer, maar pure en zuivere analyse, wanneer onderzoekers na hún tijd en energie te hebben besteed, tot de conclusie komen dat er wel dégelijk sprake is van de achterliggende zaken rondom chemtrails. Chemische emissies, die uit vliegtuigen worden gesprayd, als onderdeel van een verborgen agenda. Zorgvuldig gecamoufleerd onder bijvoorbeeld ‘geheime wapens’ en/of ‘noodzakelijike weermodificaties’. Maar gewoon FEITEN dus. Feiten over chemtrails die we hier op de site al tot in den treure hebben aangedragen de laatste jaren. Je kunt via onze zoekmasjien veel artikelen terugvinden. Doe het eens, als je nog niét op de hoogte bent van dit fenomeen, ook wel het ‘chemtrail-complot’ genaamd..

Gaan we kijken dus nu naar de chemtrails-feiten, dan is een nieuw boek daar nu weer een extra krachtig onderdeel van. Dit Nederlandstalig boek getiteld ‘Hemel onder Vuur’ van auteur Fred Teunissen is dat boek. In het Nederlands dus, maar het zal ongetwijfeld snel een Engelse versie krijgen. Wij laten je hieronder kennis maken met de auteur en het boek. Een boek met een mooie beschouwing in onze ogen. Wij mensen zijn namelijk té vaak behept met de idee ‘dat we er niet toe doen’ en ’toch niet in staat zijn het tij te keren’. En precies dát is de essentie van de sleutel tot de oplossing. Wij complimenteren Fred Teunissen voor een/deze liefdevolle benadering van dit heftige fenomeen, genaamd ‘chemtrails’.

x

x

* * *

De verschijnselen zijn zó verdacht, dat je er wel aandacht moét besteden..!

x

x

x

‘Hemel onder Vuur’; diepgaand chemtrailonderzoek..!!

x
2017 © WantToKnow.nl/be

x

Fred Teunissen

Laten we eerst de auteur aan je voorstellen. Fred Teunissen (1952) schrijft al een halve eeuw ‘voor de verandering’. Hij nam in de jaren ’60 als activist deel aan de democratiseringsbeweging van scholieren en studenten en sloot zich tijdens zijn opleiding aan de School voor de Journalistiek in Utrecht (lichting 1974) aan bij een links-radicale politieke beweging. Na het uiteenvallen daarvan, medio jaren ’80, volgden tien jaren van logistieke en managementfuncties in het bedrijfsleven.

In de tweede helft van de jaren ’90 werd de journalistiek weer Freds hoofdberoep. Aanvankelijk in loondienst, maar sinds 2003 als zelfstandige. In 2012 richtte hij samen met zijn vriend en compagnon Ed Lute een uitgeverij op. ‘Trophonios Publishing’ genaamd. Fred is vader van drie dochters en woont in een woongroep in Dwingeloo, Drenthe. (HIER vind je meer over zijn werk.) Hieronder publiceren we het voorwoord uit het boek en twee passages uit hoofdstuk 7.

Voorwoord
Mijn komst naar Friesland, eind april 2015, bracht me niet terug bij de uitbundige natuur van mijn jeugd, iets waarop ik wel gehoopt had. In plaats daarvan confronteerde deze switch me met een natuur die sterk onder druk staat en bijna hoorbaar kraakt. De sprankelende natuur van mijn jeugd is er nog wel, maar je moet er goed naar zoeken. Je vindt haar rond sommige bio-boerderijen en ecologische kwekerijen, in natuurgebieden en op de Waddeneilanden. Maar zelfs daar voel je dat er iets in de atmosfeer veranderd is.

Friesland heeft nog iets met me gedaan. Het weidse land heeft mijn ogen geopend voor geopolitieke ontwikkelingen die mij in het wereldse Amsterdam grotendeels ontgingen. Ik weet precies de dag waarop dit ‘ontwaken’ plaatsvond: 6 augustus 2015, een rustige, lauwwarme zomernamiddag. Ik zat op een bankje langs het Prinses Margrietkanaal in Grou en zag daar tot mijn stijgende verbazing hoe het hele luchtruim, van horizon tot horizon, door een paar brullende jets werd gevuld met uitdijende vliegtuigstrepen.

Het helder donkerblauwe firmament veranderde langzaam in een melkwitte zonsverduisterende koepel. Terwijl ik dit zag gebeuren, begon ergens diep in mij het besef door te dringen dat deze vliegtuigen iets zeer ingrijpends met mijn wereld aan het doen waren. Noem het een voorgevoel van onheil.

Chemtrails. Het is een zeer controversieel onderwerp.
Informatie daarover had ik in de loop der jaren wel langs zien komen, maar had ik naast me neergelegd. Voornamelijk omdat chemtrails in verband werden gebracht met geheime plannen om de wereldbevolking te decimeren. Dat leek me een indianenverhaal. Niet serieus te nemen. Maar op grond van deze nieuwe indrukken in Grou nam ik me voor om me opnieuw in het onderwerp te verdiepen. En ditmaal grondiger. Dit nieuwe boek ‘Hemel onder Vuur’ is daarvan het resultaat.

Catherine Austin Fitts

Bij het schrijven ervan heb ik krachtige steun ervaren van iemand, die waarschijnlijk geen flauw vermoeden heeft dat zij zo belangrijk is geweest. Catherine Austin Fitts was ‘undersecretary’ voor Housing and Urban Development, tevens Federal Housing Commissioner in de eerste regering Bush. Zij is met afstand de ‘highest ranking’ persoon in mijn netwerk. De enige die een periode in de politieke binnencirkels van het westerse machtsapparaat heeft verkeerd. Zij zat niet dichtbij het vuur; zij zat er middenin.

Op 17 oktober 2015 kreeg ik een unieke kans om met haar van gedachten te wisselen tijdens een lunchbijeenkomst in Amsterdam met abonnees van haar kennisplatform Solari.com. ‘Dit is mijn kans,’ dacht ik. ‘Nu moet ik het doen, ook al veroorzaak ik misschien opschudding’. Ik formuleerde de vraag: “Catherine, what is your view on chemtrails?”

Haar compacte antwoord kwam direct: “It is real, it is scary and even the government doesn’t know who is behind it.” Dat zinnetje heeft me de afgelopen twee jaar door mijn research getrokken. Iedere keer als ik overweldigd raakte door de enorme hoeveelheid materiaal of als ik even geen antwoord had op de vele tegenwerpingen of als er twijfel in mij opkwam, dan werd Catherines mantra op de achtergrond hoorbaar:

x

“It is real, it is scary and..

even the government doesn’t know who is behind it..”

x

In moeilijke omstandigheden heb je moedige mensen nodig om moed te vatten. Nu, twee jaar verder, kan ik de eerste twee elementen uit het zinnetje van Catherine bevestigen: chemtrails zijn een realiteit en ze vormen een bedreiging. Met wie erachter zit heb ik me amper beziggehouden. Dat is weliswaar een zeer interessante vraag, maar voor dit onderzoek minder relevant. Ik heb me geconcentreerd op vier vragen die ik urgent acht: ‘Is het waar?’ En.. ‘Zo ja, wat zit er dan in?’, ‘Hoe beïnvloedt dat onze gezondheid?’ en Wat kunnen we doen om gezond te blijven?’ Dit boek is een momentopname. Toevoegingen, correcties en reacties plaats ik op mijn blog TransitieWeb.nl.

De kracht van transformatie
Op een warme dag eind juli 2017 had ik in de tuin een gesprek met de vriendin van mijn buurman. Ze is een stuk jonger dan ik. Ze vertelde me dat ze eerder nooit veel geloof hechtte aan verhalen over chemtrails, maar dat dit onlangs veranderd was toen ze met wat vrienden in een open veld was en het gebeuren hoog in de lucht hun aandacht trok. “Toch wel gek,” dachten we, “die langzaam uitdijende strepen. Het leek wel of ze doelbewust werden aangebracht.” Ze besloten ter plekke een experiment te doen: met gebundelde gedachtekracht en bewegingen van hun lichamen positieve energie naar de hemel zenden en zo de chemtrails ‘wegtoveren’. De Himalaya-methode noemt ze deze aanpak

Wist jij dat de overheid in de VS patenten heeft voor de camouflagedeken van chemtrails, die ‘weermodificatie’ heet..? En dat er zelfs een eigen bedrijf voor is opgericht, met behulp van de CIA…?

Het begon als een spel, maar tot haar grote verbazing en blijdschap had het effect. De lucht werd helderder en minder ‘drukkend’. Ik geef dit voorbeeld, omdat het zo prachtig aangeeft wat we kunnen doen, namelijk negatieve energie omzetten in positieve. Transformeren. Dat is de goede richting. Niet vechten en bestrijden, maar tegemoet treden en omzetten. Dat is makkelijk gezegd, want we moeten wel iets heel erg groots ‘omzetten’.

Het wereldomspannende technologische ‘netwerk van netwerken’ van de geoengineers, militairen en de transhumanisten lijkt oppermachtig. Wat kun je als groepje verontruste burgers daar nu tegen ondernemen? Je hebt de hele NATO tegenover je, het hele geheimzinnige bolwerk van het militair-industriële complex, zowat alle toonaangevende academische cirkels op aarde en dan nog de wereld van de politiek en de media die de status quo verdedigen en bewaken. Het is vele malen erger dan David tegen Goliath. Dit is een microbe tegen Goliath. Geen beginnen aan…

Maar toch.. Een reus op lemen voeten..
Maar toch, deze moloch is een reus op lemen voeten, zoals de Chinezen zeggen. Het machtige bolwerk heeft een paar bijzonder zwakke punten. Veruit het belangrijkste zwakke punt is dat het zich tegen de natuur keert. Om het overeind te houden moet er daarom continu energie worden toegevoegd. Er moet continu forcering plaatsvinden. Als de natuur zijn gang weer mag gaan, dan raakt het bouwwerk binnen de kortste keren in verval.

Het chemtrail-ysteem is niet stabiel,
niet duurzaam, niet organisch.
Logisch, want het is
aardevijandig en ook zonvijandig..!

De moraal: je kunt het wel tegen de natuur willen opnemen en misschien houd je dat met veel moeite een tijdje vol, maar uiteindelijk verlies je dit altijd. Technocraten kunnen dit niet begrijpen. Zij geloven dat technologie superieur is aan de natuur, die ze wel eens eventjes naar hun hand zullen zetten.Bij de chemtrails vindt deze forcering plaats in de vorm van de toevoeging van steeds weer nieuwe aerosols. Als die toevoeging stopt, valt het bouwwerk in elkaar en herneemt de atmosfeer zijn oorspronkelijke staat. Dit is zeer goed nieuws. Het betekent dat het chemtrail-ysteem niet stabiel is, niet duurzaam, niet organisch. Logisch, want het is aardevijandig (en trouwens ook zonvijandig).

Een tweede zwakte (die je eigenlijk geen zwakte mag noemen, maar ik moet het niet te ingewikkeld maken) is dat aerosols, nanobots en polymeren materie zijn. En materie is minder solide dan we geneigd zijn te denken. Vanuit een wat ruimere optiek is materie feitelijk energie. Of beter gezegd: een uitdrukkingsvorm, emanatie of verdichting van energie. En energie is constant in beweging en te beïnvloeden.

Gedachten zijn ook een uitdrukkingsvorm van energie. Hier zien we de diepere betekenis van het experiment van de vriendin van mijn buurman. We kunnen ‘een goed gesprek’ met de chemtrails aangaan als we ze als energie in beweging zien.

En nog een stap verder: wij zijn zelf evengoed energie in beweging. Als wij in onze volle spirituele kracht gaan staan, vanuit een diep besef wat onze essentie is (liefde, licht en scheppingskracht) en van daaruit leven, dan kan niets ons meer uit het lood slaan. Hoe hoger onze frequentie is, hoe minder last we hebben van chemische en biologische ‘invasies’.

Acht dingen om te doen
En zo komen we bij de concrete stappen die we kunnen zetten. Je zal zien dat we ongelofelijk veel kunnen doen:

 1. Onze mentale weerbaarheid versterken
 2. De kwaliteit van onze leefomgeving permanent monitoren
 3. De atmosfeer van onze binnen- en buitenruimten transformeren
 4. Onze fysieke en emotionele weerbaarheid versterken, onze lichamen ontgiften en onze levens energetisch in balans brengen
 5. Zelf organisch voedsel verbouwen (kiemen, eetbare planten, fruit en groenten)
 6. Nieuwe, duurzame leef- en woonvormen ontwikkelen
 7. Kennis van helingtechnieken en gezonde voeding overdragen op anderen
 8. Politieke en juridische actie ondernemen

ALOHA, last but not least..
De chemtrails zijn onze leermeesters. Ze leren ons om negatieve energie te herkennen en te transformeren. Ze leren ons ook dat wij – met alle andere bezielde wezens op deze aarde – met onze gedachtekracht en levensenergie zelf actief het leven dat wij voor ogen hebben, vorm kunnen geven. Zij vestigen onze aandacht op de grote waarde van ons derde oog en op wat er nodig is om dat ‘scherp’ te houden. En zij helpen ons om de regie over levens (weer) in eigen hand te nemen.

Dat alles neemt niet weg dat we in het defensief zijn. We moeten een goed antwoord zien te vinden op de druk die uitgaat van een steeds giftiger leefomgeving. Het goede daaraan is dat we deze situatie kunnen benutten om kernen te ontwikkelen voor de wereld die hierna komt. Deze strategie, die het op korte termijn voorbereid zijn op zware tijden, verbindt met een langetermijnperspectief van maatschappelijke en culturele transformatie, heb ik in mijn blog al eens samengevat met de afkorting ‘ALOHA’. Daarin staat A voor Alert zijn, L voor Liefde, O voor Organisatie, H voor heling en A voor Actie. ALOHA is een mooi woord, een soort ezelsbrug die de benodigde samenhang in de strategie aanbrengt.

Klik op de illustratie van de cover van het boek en je linkt naar de wanttoknow-bookshop.

 

‘Hemel onder Vuur,
een diepgaand onderzoek naar chemtrails’

Uitgeverij Trophonios Publishing
November 2017  –  ISBN 9789491728273
Paperback met fotokatern – 260 pagina’s – prijs: € 20,-

81 gedachten over “‘Hemel onder Vuur’; ’n diepgaand chemtrailonderzoek..!!

 1. Al weer een boek, over een onderwerp wat niet zou moeten bestaan, of mogen bestaan, onze journalisten pseudo nieuwsvergaardersn verzetten hun boeien, om dat het dagbladen tijdperk,
  bijna ten einde loopt, we hebben natuurlijk ons fenomeen de NOS nog, die van voren niet weet dat ie van achteren al overleden is, maar goed ze moeten leven, vandaar al die niet gelezen boeken, its to much, de ééne na de andere, het plijt niet echt voor hun intellect, Jenne

  1. Pim,

   als je omhoog zou kijken en zou zien hoe de natuur lijdt tengevolge van al dat gesproei zou je begrijpen dat woorden , noch data nodig zijn.

   Als je niet met je neus in data zou zitten, prégefabriceerd door hen die deze chemtrails sproeien of hun stromannen, wiens enige doelstelling het is chemtrails te ontkennen om hun duistere plannen te vergullen, zou je ontdekken dat voldoende data en affirmatie van het gebeuren bekend is. Het heeft ongetwijfeld allemaal iets te maken met je eigen attitude!

  2. Peter van hecke, het gaat er niet om mij te overtuigen, maar eerst de massa en vervolgens de politiek. Of andersom, is ook goed. En dan heb je toch echt data nodig. Als alles zo overduidelijk is, in jouw ogen, dan moeten die data (=bewijs) toch voor het oprapen liggen?
   Geprefabriceerde data? Heb je daar bewijs van in deze context?

  3. Pim,

   in antwoord op 2.3

   Pim, indien je interesse naar data inderdaad terecht is kan je het net surfen op zoek naar de info die je wenst. Uiteraard zal je ook daar de prégefabriceerde data vinden. Of je de eerlijkheid hebt ze te herkennen en erkennen is louter aan u!

   Wat doe jij hier eigenlijk meer dan alles ontkennen wat je niet zint? Wat is jouw data om je stellingen te onderschrijven en niet louter alles ontkennen, ongefundeerd?

   In water – en regenstalen worden sporen van barium, aluminium en strontium gevonden. Deze sporen komen nagenoeg niet voor in de vrije natuur. De hoge mate van hun aanwezigheid is een artificieel gegeven. En wat te doen met de pathogene stoffen en dergelijke meer.

   http://www.hetgrotereplaatje.nl/chemtrails.html

   Bekijk deze foto?
   http://greenarea.me/fr/173150/quest-ce-qui-se-cache-derriere-les-chemtrails/

   is dit een normaal gedrag van piloten. Zijn hun werkgevers en politici blind dat zij het misbruik van vliegtuigen niet zien? Of dient dit een ander doel?

   Ik kan hier urenlang op doorgaan maar zal dit niet doen. Jouw enige intentie is om die dingen te ontkennen. Je zal zelf wel weten waarom.

  4. Peter, dank hiervoor. Let wel op. Je laatste link is een satirische website. Laat je hierdoor niet op het verkeerde been zetten. Foto’s, metingen op de grond, etc. zijn slechts afgeleide data, met beperkte informatie inhoud. In plaats van uren op dezelfde wijze doorgaan (bekijken van .satirische sites, fotootjes) lijkt het me nuttiger op zoek te gaan naar ruwe data, gemeten uitstoot van vliegtuigen in dit geval. Daarin vind je de antwoorden.

  5. Table 1. Average chemical composition of the 23 un-leached and leached (leachate)
   European coal fly ash samples from Moreno et al. [10].
   Element Un-Leached μg/kg Leached (Leachate) µg/L
   Aluminum 7.00 × 10 4 5.37 × 10 3
   Molybdenum 1.10 × 101 3.66 × 10−1
   Antimony 1.20 × 101 3.60 × 10−2
   Nickel 1.22 × 102 1.68 × 10−2
   Arsenic 7.06 × 101 8.35 × 10−2
   Niobium 6.22 × 10−4
   Barium 1.38 × 103 5.34 × 10−1
   etc. zet ze zelf maar op een rijtje 😛
   Phosphorus 1.22 × 103
   2.22× 102
   Beryllium 9.66 3.00 × 10−4
   Potassium 1.43 × 104
   Boron 2.38 × 102
   3.32 Rubidium 1.04 × 102
   3.04 × 10−2
   Cadmium 1.87 7.61 × 10−4
   Scandium 4.32 × 10−3
   Calcium 4.03× 104
   3.48 × 105
   Selenium 2.24 × 101
   8.12 × 10−2
   Cesium 2.78 × 10−3
   Silicon 2.27 × 105
   6.57 × 103
   Chromium 1.54 × 102
   2.99 × 10−1
   Sodium 2.98 × 103
   1.51 × 104
   Cobalt 4.13 × 101
   2.30 × 10−3
   Strontium 1.09 × 103
   5.09
   Copper 9.94 × 101
   6.97 × 10−3
   Sulfur 3.78 × 103
   1.57 × 105
   Gallium 2.24 × 10−2 Thallium 4.61 × 10−4
   Germanium 1.18 × 101
   6.20 × 10−3 Thorium 3.25 × 101
   9.83 × 10−4
   Hafnium 1.01 × 10−3 Tin 8.48 6.96 × 10−4
   Iron 2.89 × 104
   1.22 × 102 Titanium 7.01 × 103
   4.27 × 10−2
   Lead 1.29 × 102
   1.30 × 10−3 Uranium 1.34 × 101
   4.65 × 10−4
   Lithium 1.95 × 102
   1.18 Vanadium 2.53 × 102
   1.18 × 10−1
   Magnesium 1.02 × 104
   2.85 × 103 Zinc 1.90 × 102
   2.70 × 10−2
   Manganese 4.84 × 102
   4.35

  6. Pim,

   Ikzelf beschik niet over internet en het was NIET mijn bedoeling deze link te posten. Niet omwille van de site maar omwille van de links onderaan de pagina. Ongepast vind ik.

   Ik was dus zoekende naar andere betere websites met betere info maar waarschijnlijk heb ik onderwijl toch het linkje posten geactiveerd. Gezien mijn beperkte tijd hier op het net heb ik het euvel niet meer kunnen verhelpen. Heel jammer dus. Ook mijn mail aan Guido is blijkbaar nog niet aangekomen.

   Waar de info staat is echter ongeschikt aan de inhoud. Indien de inhoud correct is, is dit voor de volle honderd procent bewijs voor het bestaan van de chemtrails. Iets, zoals je begrijpt , voor mij ontegensprekelijk is. Eerlijkheidshalve zal ik me nu nog iets meer inlichten over de waarheidsgetrouwheid van de info.

   Tot mijn spijt heb ik geen bevesting gevonden van de executive order getekend door Trump, waarin hij bevestigt het sproeien van chemtrails terug te trekken. Als ik het goed begrepen heb gaat het hier om terugtrekken van subsidies aan het EPA ten voordele van de kolenindustrie. Het heeft echter indirect gevolgen aan het sproeien van chemtrails gezien het EPA als één van de voortouwtrekkers genoemd wordt ten gunste van het sproeien van chemtrails. Kortom, de geplaatste link is mijns inziens GEEN bevestiging van ‘chemtrails’. De verwarring heeft waarschijnlijk alles te maken met de ge’twitter’de berichten van Trump waarin hij beweert een einde te maken aan het sproeien van chemtrails.

   http://chronicle.su/news/trump-promises-end-of-chemtrails/

   Of het bezoek van Trump aan het chemtrailvliegtuig echt dan wel een hoax is , is ondergeschikt aan het bestaan van chemtrails. Ik laat dus aan ieder de vrijheid daarover zijn eigen mening te vormen.

  7. Pim,

   graag volgend linkje die ontegensprekelijk bewijs leveren van spraying van chemtrails.
   vooral het sproeiend vliegtuig is ontegensprekelijk

   https://www.youtube.com/watch?v=tW6hmJyTD78

   Ik begrijp dat zelf heel intellectuele mensen een tekort aan bewustzijn hebben om bepaalde fenomenen te integreren in hun geest. Ik kon me daar in het verleden heel boos over maken maar probeer dit nu niet langer meer te doen. Het is helaas een verlies aan energie die enkel ten koste gaat van mezelf

  8. Sorry heren Arnold en Peter, jullie verwijzen naar nepberichten (Duitse Youtube gepresenteerd door boekdrukkerij KOPP, https://www.kopp-verlag.de/, gewoon lekker commercieel boekjes verkopen dus), complotsites (infowars) en een satirische site (het zij je vergeven Peter, maar argeloze mensen kijken er wel naar ….). Ik vind het fantastisch hoor en doe vooral wat je wilt, maar verbaas je niet dat je daarmee geen ogen opent. In plaats van te focusen op deze misinformatie (“in mijn ogen” is hier niet nodig, dit IS misinformatie), zou het niet veel verstandiger zijn op zoek te gaan naar de bron? Ruwe data van metingen aan vliegtuigemissies? Oftewel, waar zijn de data???

   Foto’s en filmpjes roepen veelal meer vragen op dan ze beantwoorden. De atmosfeer bestaat uit verschillende luchtlagen met andere eigenschappen. En dus ontstaan in de ene luchtlaag wel contrails, in de andere niet. Hoe stabiel was de atmosfeer (turbulentie), hoe vochtig was de atmosfeer? Bij cirkelvormige contrails: stond het vliegtuig in de wacht voordat het mocht landen (dan draaien ze rondjes in de ‘wachtkamer’)? Bij de filmpjes. Moest er brandstof geloost worden (gebeurt soms)? etc., etc.
   Linkjes, foto’s, filmpjes beantwoorden bovenstaande vragen niet en dus kun je op basis daarvan alleen, geen goede diagnose stellen. Maar ga vooral je gang, blijf zoeken tot je een ons weegt (natuurlijk ook wel serieus zoeken naar linkjes die tegen jouw heersende mening ingaan en daarmee jouw mening kritisch tegen het licht houden). Maar al dat gezoek op deze wijze, het levert geen antwoorden (en al deze info is bovendien makkelijk manipuleerbaar. Mensen zijn gevoelig daarvoor. Dat blijkt). Het levert slechts vragen. Zoek de ruwe data, en je vindt de antwoorden.

   Et Jenne, il n’y a pas une problème, anders dan enige luchtvervuiling (dat met regen uitwast) en zonlicht vervuiling. Dat is de prijs die we betalen (en velen willen betalen) voor lekker kunnen vliegen. Want dat wilden we toch altijd? Kunnen vliegen als een vogel? Nou dat is dan toch maar mooi gelukt, met een prijskaartje eraan, dat wel.

  9. Pim 13,

   Er zijn bepaalde onderwerpen, die dichter bij liggen, en daar door onze gezondheid direct belagen, lucht vervuiling, Monsanto zijn landbouw gif, en wat in de tuintjes gespoten wordt, ons voedsel in het algemeen, slecht vies vervuilt, dan de situatie van de stress bij de mensen, het tranquilizer gebruik is schrikbarend, waardoor zieke psyches en meer kanker, ik wil hier niet het chemtrail gebeuren mee weg poetsen, maar het is een patroon, die heel duur gaat kosten aan de volgende generatie IPhone robots.

  10. Pim punt 13.
   https://fas.org/sgp/congress/2001/hr2977.html Het Space Preservation Act was/is afkomstig van de hand van Dennis Kucinich die in 2004 en 2008 een serieuze presidentskandidaat voor de democraten in de VS was. Wanneer u opmerkingen maakt over nepnieuws dat u voorgeschoteld krijgt door mij en anderen zegt u eigenlijk dat zelfs officiele websites van overheden nepnieuws verkondigen waarbij ook nog de vraag gesteld mag worden waarom in Duitsland (zoals in YouTube filmpje te zien is) via de TV mensen gewaarschuwd worden.
   In de Space Preservation act wordt letterlijk over chemtrails geschreven en in Duitsland wordt men zelfs via TV op de hoogte gebracht maar in beide gevallen hebben ze het toch over chemtrails en op de officiele Duitse website wordt er ook over geschreven maar doet men alleen net of het geen kwaad zou kunnen.
   Wanneer we presidentskandidaten en officiele websites van landen niet meer mogen geloven stopt alles natuurlijk.

  11. Pim,

   in antwoord op 5.13

   Je countert je eigen doelstelling! Je ontkent alles en lacht mensen hun ideeën weg.

   Helaas faal je antwoord te geven op mijn opmerking dat er aluminium, strontium en bariumsporen worden gevonden in lucht en oppervlaktewateren. Deze komen niet vrij voor in de natuur. Die zijn er dus artificieel gekomen door de mens. Waarom geef je daar geen antwoord op?

   Bovendien ken ik iemand die oppervlaktewateren kontroleert en hij is zwijgplicht opgelegd om over zijn beroep te praten. Vraag me af als alles zo netjes en clean is waarom mensen in overheidsdienst niet vrij mogen praten. Zijn zij dan niet betaald door ons belastingbetalers? Hebben wij burgens dan niet het recht op de waarheid?

   In het filmke merk je duidelijk dat het vliegtuig de sproeiers start. Beweer jij nu werkelijk dat het verschil binnen de luchtlagen een dergelijk verschil kan uitmaken? Binnen een seconde? Zelf ben ik al jaren bezig met het fenomeen en heb ik meerdere malen kerende vliegtuigen gezien en vliegtuigen die hun chemtrails aanzetten.

   Uw deny-isme kleurt u Pim. Zoals ik eerder zei: ‘ je zal zelf wel weten wat je drijft!’

  12. Pim :
   Als ik Uw reacties lees bemerk ik een hardnekkigheid, een verbetenheid waarmee U meningen die afwijken van de officiële versie te lijf gaat en waarbij ik mij toch vragen stel :
   1. Weet U iets wat ik en anderen niet weten of niet mogen weten ?
   2. Welke belangen dient U ?,
   3. Wie heeft er belang bij de “officiële” versie over chemtrails ,
   4. Heeft U data waaruit blijkt dat het geen chemtrails zijn ?
   5. Als het geen chemtrails zijn, dan is er ook geen gevaar… en dan is er ook geen reden om al die tijd en energie te verspillen aan iets wat geen probleem vormt.
   Ik ben geen deskundige, U blijkbaar wel, en ik veronderstel dat U dan ook een sluitende uitleg zal kunnen verschaffen.
   Met dank,

  13. Sub Rosa, ik vind dat het internet vol zit met halstarige aannames en hypothese’s, je ziet de onderwerpen opbloeien van site naar site, het gaat over het van horen zeggen, wie onderzoekt er iets zelf.
   Je kunt en mag gerust wat veronderstellen, en als het plausible op je overkomt is dat mooi meegenomen, maar dat makt het nog niet tot waarheid.
   Wetenschappers, de goeie integre dan gaan uit van feiten, het internet gaat uit wat een ander schrijft, Groet Jenne

  14. Bedankt Arnold. Maar je vertelt niet het hele verhaal: Hier is de nieuwere versie van het document: Space Preservation Act of 2002
   (https://www.congress.gov/107/bills/hr3616/BILLS-107hr3616ih.pdf). Zoek naar “chemtrails”, “extraterrestrial weapons”. etc, je vindt ze niet meer. Voor meer achtergrond, zie ”
   So what really happened? In a nutshell, Kucinich did not write the bill (or read it, until too late), the focus of the bill is nothing to do with chemtrails, it was written by UFO enthusiasts Alfred Webre and Carol Rosin, who were trying to: Nullify a vast conspiracy by the “military-industrial complex”, Allow the use of suppressed alien technology for free energy, Avoid accidentally shooting down (or scaring away) visiting aliens.
   They listed a bunch of weird weapons, including mind control, tectonic weapons and (very briefly) chemtrails. The bill was re-written several time in less unusual language to give it chance of passing, but ultimately fizzled in committee.”
   (http://contrailscience.com/kucinich-chemtrails-and-hr-2977/).

   Het Duitse Youtube filmpje is geen officiele TV. Trap er svp niet in. Kortom, het is best lastig om de grote hoeveelheid informatie op internet goed te interpreteren. Daarom nog maar weer eens: ga naar de bron, de ruwe data. Die misleiden niet.

   Peter, ik ben geen ontkenner op voorhand. Ik laat mij graag overtuigen door goede argumenten. Ik vind dat een gezonde instelling. In het filmpje zie ik uitstoot van motoren. Als je wel eens gevlogen hebt weet je dat de motoren niet op constante toeren draaien. Vliegtuigen veranderen wel eens van koers en hoogte. Dan moet het gas er even op.
   Laat mij dan nu eens een vraag stellen. Als jij de gevonden sporen in de lucht en oppervlaktewateren zo relevant vindt, in deze context, dan kun je me vast verwijzen naar een wetenschappelijk rapport met daarin de bevindingen inclusief de 100% correlatie met vliegtuigemissies. Bij voorbaat dank.

   Sub Rosa, ik vind uw vragen suggestief en daarmee respectloos. Wie bent u dat ik u verantwoording zou moeten afleggen? Ik neem mijn verantwoordelijkheid door mijn kennis hier te delen. Dat zou voldoende moeten zijn voor u?

   Dus inderdaad Jenne, “wie onderzoekt er iets zelf”? Dat is de goede vraag. Mijn antwoord zou zijn: dat zijn wetenschappers die publiceren. Dus daar kan men de antwoorden vinden.

  15. Of hij waardeert of niet, steuntje in de rug voor Pim op basis van mijn ervaring in het onderhoud aan burgerluchtvaartuigen.
   Een moderne vliegtuigmotor (b.v. GE90-115B) draait nog steeds op kerosine, en niet zo’n beetje ook. Hoewel veel efficiënter dan oudere motoren wordt nog steeds elke liter kerosine omgezet in CO2 en 1,4 liter water dat is bij +/- 50 gr onder nul zo’n 5,5 kuub waterdamp, per seconde! De bovengenoemde motor verbruikt op kruishoogte zo’n 2 liter kerosine per sec.
   Als die hoeveelheid waterdamp in met vocht verzadigde lucht, d.w.z. 100% relatieve vochtigheid (lucht kan zelfs 400% oververzadigd zijn als geen condensatiekernen aanwezig zijn), kan het vocht in de uitlaatgassen niet oplossen, ze blijven zichtbaar. In oververzadigde lucht wordt de contrail zelfs groter. Cirrusbewolking is een indicatie dat er veel vocht in de hogere luchtlagen aanwezig is. Afgelopen 2 maanden heb ik veel naar boven gekeken en toch heel wat heldere dagen gezien waarop alle vliegtuigen korte trails hadden, sommigen iets langer maar die vlogen op een andere hoogte (zie flightradar24.com)
   Wat wij dagelijks boven ons hoofd zien is gewoon een natuurlijk gevolg van ons onnatuurlijke gedrag op 10 tot 12 km boven het aardoppervlak. Neemt niet weg dat dit wel gevolgen heeft voor het weer omdat er kunstmatig bewolking wordt gecreëerd.
   Kijk op flightradar24.com om te zien hoe absurd veel (burgerluchtvaart-) vliegtuigen er dag en nacht in de lucht hangen met al die waterdamp uitspugende motoren.
   Daarnaast is ‘men’ natuurlijk druk met geo-engineering, ik kan mij voorstellen dat ‘ze’ de burgerluchtvaart daar graag voor willen gebruiken, maar dat is (nog) niet het geval.

  16. Saljoet 20.
   Uw ervaring met onderhoud aan burgerluchtvaartuigen betekend natuurlijk niet dat u dan ook kunt beweren dat de burgerluchtvaart niet voor geo-engineering wordt ingezet zonder dat op enigerlei wijze aan te tonen.
   https://wikispooks.com/wiki/Document:Chemtrails_-_Proof_and_Purpose Zelfs toestellen zonder enige identificatie mogelijkheid schijnen te worden ingezet.
   Het is niet alleen chemtrails maar ook HAARP is van enorme invloed.
   http://www.geoengineeringwatch.org/category/atrcraft-spraying-videos/
   http://www.geoengineeringwatch.org/category/haarp-2/
   Zelfs een SP lid weet ervan maar de regering heeft opdracht gegeven geen onderzoek naar bepaalde zware metalen te doen zie de video.
   https://www.youtube.com/watch?v=YAftK_scBdY Irma Schiffers heeft hier ook over geschreven.

  17. Nee Arnold, je verdraait mijn woorden. Kopp Verlag is geen officiele Duitse TV, maar een commerciele website. Die kunnen ook Youtube filmpjes plaatsen ;-). Bundesministerium fur Bilding und Forschung informeert slechts over pros en cons van mogelijke toepassing van TOEKOMSTIGE geoengineering. Kortom de Duitse overheid erkent nergens het HUIDIGE bestaan van chemtrails. In plaats van vragen te blijven stellen, zou het goed zijn eens antwoorden proberen te krijgen. Tip: begin met de ruwe data van vliegtuigemissies. En neem kennis van een expert uit de burgerluchtvaart. Prima verhaal Saljoet!

   de SP dame is eerder allang aan bod gekomen hier, zie https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/chemtrails-gezondheid/cia-baas-bevestigt-chemtrails-bestaan/

   Sub Rosa verwijst hierboven naar een wetenschapper in Art history (Dr. Ilya Sandra Perlingieri)
   http://articles.latimes.com/1992-09-02/entertainment/ca-6225_1_art-history
   Een wetenschapper inderdaad, maar wat betreft geoengineering toch eerder een toogfilosoof.

   Arnold, al je inbrengen in deze discussie tot zover (en ook die van peter van hecke en Sub Rosa) zijn gebleken geen goede onderbouwing van het punt dat je wilt maken. Dat heb je toch wel door hoop ik? Hoe lang wil je doorgaan met linkjes sturen en vragen stellen?
   Je kent wellicht de uitdrukking: “één gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden”. Bewijst dat het gelijk van de “gek”? De “gek” kan proberen een wijze te worden door te beginnen proberen zijn eigen vragen te beantwoorden. Succes ermee. Mijn tip. Begin bij het begin: ruwe data van vliegtuigemissies. Als je die hebt en daar rariteiten in aantoont ben ik om. Wanneer ben jij om? Durf jij, in navolging van mij, die vraag te beantwoorden? Ik denk van niet, maar verras me.
   En ter afronding, speciaal voor jou, een klassiekertje. Deze was wel te zien op TV, in België, dat dan weer wel 😉
   https://www.youtube.com/watch?v=bwJw-PmJqjg&t=297s

  18. Pim 22.
   1. Ik verdraai helemaal niets.
   2.Veel vragen heb ik aan u niet gesteld eerder heb ik meer dan genoeg bewijs geleverd wat u
   steevast blijft ontkennen en afdoet als onzin.
   3.Uw tip gaat alleen over normale uitstoot van vliegtuig(motoren) terwijl chemtrails voortkomen uit aan boord gebrachte chemicalieen die via speciaal daarvoor aangelegde systemen worden geloosd (mogelijk zelfs gemengd met uitlaatgassen van de motoren).
   4.Eén vraag heb ik wel (nu draai ik de rollen wel om) wanneer u telkens blijft ontkennen bewijst u dan maar dat chemtrails niet bestaan.Iedereen kent wel sproeivliegtuigen die gebruikt worden in de landbouw om bestrijdingsmiddelen over gewassen uit te sproeien en in sommige landen zijn ze ook gebruikt tegen muggen wat ook schadelijk voor mensen kan zijn. Hoe moeilijk kan het dan zijn te begrijpen dat ze hetzelfde van grotere hoogte doen alleen misschien met andere stoffen die schade aan milieu,mens en dier aanrichten.
   Wie van ons beiden als GEK beoordeeld mag worden laat ik aan anderen over om te oordelen want ondanks ons meningsverschil blijf ik u wel respecteren.

  19. 1. jawel, lees maar goed
   2. nul bewijs, alles is weerlegd, op inhoudelijke gronden. Lees maar goed
   3. Voor speciale campagnes worden inderdaad chemicaliën in de atmosfeer gebracht. Dat klopt. Bijvoorbeeld bij parades in Moskou om te voorkomen dat Poetin een natte jas krijgt. Daar wordt ook helemaal niet geheimzinnig over gedaan. Voor het structureel sproeien heeft u geen bewijs, geen foto’s van sproei installaties in burgervliegtuigen, geen data van vliegtuigemissies. En daar gaat de chemtrail discussie over.
   4. De klassieke fout. Je kunt niet bewijzen dat iets niet bestaat. Denk daar maar eens rustig over na. En leg mij anders uit hoe ik, of wie dan ook, dat dan zou moeten doen opdat u overtuigd zult zijn.
   Wij zijn beiden niet gek. Ik refereerde aan het gezegde en gebruikte quotes, geen hoofdletters. Ik respecteer u wel om uw standvastigheid, maar niet om het feit dat ik u slechts 1 vraag stel en u die weigert te beantwoorden (“wanneer bent u om?”), terwijl ik daarentegen op vrijwel al uw punten heb gereageerd. Inhoudelijk. Uw houding daarin vind ik respectloos.

  20. Pim.
   3. Voor speciale campagnes worden inderdaad chemicaliën in de atmosfeer gebracht schrijft u.Hoe doen ze dat dan?
   Ik ben om wanneer u met bewijs komt dat chemtrails niet bestaan,hoe u dat doet is uw probleem.Verder bespeur ik enige geïrriteerdheid wat ik jammer en nergens voor nodig vind in een gewone discussie maar het is wel begrijpelijk omdat u nu in een moeilijke situatie bent belandt.

  21. Arnold, als je niet kunt aangeven “wanneer je om bent”, ben je dus niet in staat je eigen mening kritisch tegen het licht te houden.
   Helaas heb je niet begrepen dat je niet kunt bewijzen dat iets NIET bestaat. Denk daar nog eens rustig over na. Dat lijkt me een mooie conclusie van de discussie. Je vindt dat ik in een moeilijke situatie ben beland. Dat oordeel is echter niet aan jou Arnold, maar inderdaad Sub Rosa, dat is aan de lezer.

  22. Vandaag heldere hemel boven Friesland en meeste vliegtuigen met korte trails. Een vliegtuig begon boven mijn hoofd een trail te vormen, op fligthradar24 zag ik dat dit vliegtuig in een klimmende vlucht zat en waarschijnlijk een luchtlaag met lagere temperatuur (dit is logisch met toenemende hoogte) en hogere luchtvochtigheid binnenvloog. Twee andere vliegtuigen met langere oplossende trail op 37000 en 39 000 ft. Eenvoudig verklaarbaar via natuurlijke processen.

   De enige manier om enig effect te krijgen met het verspreiden van chemicaliën in de atmosfeer is grootschalig gebruik maken van luchtvaart, waarvoor de burgerluchtvaart, gezien zijn enorme omvang, uitermate geschikt zou zijn. Ware het niet dat het onmogelijk, onmogelijk!!, is om dit in het geheim te doen. Dit omdat voor de normale operatie van al deze vliegtuigen een enorme mensenmassa nodig is. Ook voor het inbouwen van een sproei-installatie, bediening ervan, onderhoud eraan, de logistiek van de chemicaliën zijn diezelfde mensen nodig. Hoe ga je al dat personeel het zwijgen opleggen?

   Ik kan mij echter voorstellen dat er, op kleine schaal, geëxperimenteerd wordt waarbij passagiersvliegtuigen worden gebruikt, maar dan wel vliegtuigen die dan geen passagiers (mogen) vervoeren.

  23. Zojuist, 15:00u, terug van een lange wandeling door het weidse boerenland vlak onder Leeuwarden. Veel omhoog gekeken. Was het vanmorgen nog helder blauw met korte trails achter de vliegtuigen, vanmiddag veel hoge bewolking met lange trails waarvan sommige onderbroken en uitwaaierend. Naar het oosten kijkend nog vrij helder, naar het westen grauwe lucht met ook wat wolkenkoppen zichtbaar. Gesluierde zon met bijzon.
   Verklaring:
   Weersverandering, naderend warmtefront. Warme vochtige lucht schuift over koude lucht heen. Het vocht in de warme lucht condenseert op het raakvlak met de koude lucht. Het vocht in de uitlaatgassen van de vliegtuigen die door deze zone heen vliegen kan niet in de omgevingslucht oplossen/verdwijnen omdat deze lucht al verzadigd is met vocht, vandaar ook de vorming van hogere bewolking (cirrus en altostratus). De vliegtuig-trails blijven dus lang hangen en waaieren soms uit, vermengen zich met de bewolking.
   Klassiek en normaal beeld bij een naderend warmtefront.
   Het enige complot dat ik kan bedenken is een van de weergoden die een ouderwetse winter willen voorkomen zodat ook dit jaar hier geen elfstedentocht kan worden verreden.

  24. Pim,

   enkele voorbeelden waar chemtrails voor gebruikt worden en enkele bevestigingen!
   Spaar je vooral de moeite om te kijken dan hoef je nadien niet te ontkennen

   Er zijn 172 weather modification bills
   https://www.youtube.com/watch?v=fL-BJDs5K40
   bijen vallen dood op straat ten gevolge van chemtrails
   https://www.youtube.com/watch?v=4lBYbGVlM7w
   the united states created weathertempering techniques
   https://www.youtube.com/watch?v=isSrSgAFr8Q
   astma plague ten gevolge van chemtrails in australie -thunderstorm astma
   https://www.youtube.com/watch?v=NsBpdo5Yo9c
   https://www.youtube.com/watch?v=2boyyhZwetQ
   uncovering chemtrail pilot speaks
   https://www.youtube.com/watch?v=h6xDhxow5IU
   ander voorbeeld van de vele honderden
   https://www.youtube.com/watch?v=8ymqqSSodho

  25. Pim,

   in antwoord op 12.19

   Het is niet aan mij om bewijsvoering te leveren. Indien sporen van barium, strontium en aluminium worden gevonden in onze wateren is het aan de oveheid om de herkomst daarvan te bepalen. Tenslotte betalen wij als belastingbetaler voor deze opdracht aan de overheid.

   Pim,

   kan jij me een officieel overheidsdocument bezorgen waaruit blijkt dat er geen barium, strontium en alumium in het oppervlakte water bevindt? Liefst onderschreven van de bevoegde instanties met naam en toenaam?

   Zouden we niet een stuk verder komen in het oplossen van deze discussie! Want als alles fake is zoals jij beweert moet het toch simpel zijn de posters van valse informatie te vervolgen. Waarom gebeurt dit niet? Of is het omdat overheden en haar bedienden en aanverwante organisaties zich zo willen beschermen omdat deze zelf niets anders doen dan valse info te verspreiden?

 2. Kortgeleden vloog ik naar het zuiden, beneden me was een dik wolkendek en in de verte de zonsondergang, op zich een heel mooi prentje ware het niet dat de lucht bezaaid was met dikke slierten waar we regelmatig zelfs dwars doorheen vlogen. Ik heb de foto’s ervan naar Guido gemaild, wie weet kan hij er eentje laten zien.

  1. Mooi plaatje. Zonder aanvullende data zijn contrails van eerder gepasseerde vliegtuigen de meest waarschijnlijke verklaring. Als je achterom had gekeken had jouw vliegtuig vermoedelijk eenzelfde ‘sliert’ laten zien.

  2. Nou Pim, heb je ooit geprobeerd om achter je te kijken in een vliegtuig? Ga nie meevallen nie. Then again, er vloog een tuigje parallel en die liet letterlijk geen spoor achter.
   Maar goed, het is jouw feestje 😛

  3. Nou Cozmic, daar heb je dan toch ook wel een fotootje van? Bovendien vond je chemtrails in het verleden een hoax. Van het geloof gevallen?

  4. Nah “Pim” advocaat van de duivel spelen betekent nog geen geloof hebben om vanaf te vallen. De schellen voor mijn ogen zijn al jaren geleden gevallen, dezelfde schellen waar jij zo trots op bent. Maakt niet uit, een ieder heeft recht op zijn/haar visie op realiteit. Helaas ben ik naast velen anderen een roeper in de woestijn, geridiculiseerd tot het bot, totdat ze op hun 50ste een ongeneeslijke ziekte ontwikkelen. Niks geen langere levensverwachting, de meesten halen hun pensioen niet eens.
   Of je weet waar je over praat en bent een advocaat voor de duvel of je bent total ignorant.
   In beide gevallen best lastig om mee te communiceren. Uiteraard leg je the blame bij mij 😉

  5. Wij van de Illumitatie onderzoeken graag alle facetten van het spectrum, geloven is geen optie. In iedere waarheid zit een leugen en in iedere leugen zit een waarheid, door het te destilleren komen de juiste componenten vanzelf bovendrijven waar anderen zinken.
   Wetenschap is een mooi iets totdat het gelimiteerd wordt tot publiceren wat correct is voor een selecte groep van lieden met financiële interesses.
   Don’t get me on a rant 😉

  6. Ik vind, dat Pim ergens wel gelijk heeft alle condens veroorzaakt in de atmosphere zijn geen Chemtrails.
   Wel vervuilent, maar de ééne vervuiling is de andere niet.

  7. Kort geleden zat ik met een vriend, gewoon in onze keuken, na te tafelen, op eens zin in een cigaar, zo bij de port, hij is precies 90 ig, stuk ouder dus als deze Jongen, heerlijk hoor zo weg paffen, vervuilent tot en met ook je longen, toen vertelde hij als oud medicus, dat mensen die roken zelden Parkingson cq Alzheimer ziekte krijgen, ja je moet soms een keuze maken in je leven, ook volgens hem bij Cannabis gebruik weinig tot geen plaquette ziektes,
   hij rookt regelmatig marijuana, zeg niet dat je moet gaan roken maar af en toe een fijne cigaar maakt het leven wel rijker, Jenne
   Heel heel lang geleden een school vriend, Eddy Cigaar, hele mooie droevige moeder die altijd voor het raam stond naar buiten te staren, op dat moment begreep ik dit niet, Eddy vertelde mij veel later, dat zijn vader was omgekomen in de oorlog, en ze dacht dat hij misschien terug zou komen.

  8. Cozmic, je kan het mooi vertellen, als zo altijd, om even dichter bij huis te blijven, het gebied waar jij woond en leeft, is nu zo’, Klein honderd jaar ingebruik als tuinbouwgrond, vroeger werden de houten vaten met kleine augurkjes afgevult met slootwater, om dat het zo lekker acide was vanwege de turf in Boskoop.
   De laatste 50ig +/- zijn die gebieden, de tuinbouw gebieden, en de geestgronden heel intensief gebruikt, bemest en ontsmet, waardoor de nodige résiduen zijn gebleven, heel vroeger werden de oude Friese terpen afgegraven en per schip naar de tuinbouwgebieden vervoert, jammer voor de mooie oude historische Friese behuizingen.
   Ben vaak in Aalsmeer en het Westland geweest om te weten wat daar plaats vond, daar is Monsanto een Klein kind bij, later ging men over op substraat om dat de grond dood was,
   en het antwoord was altijd ja maar, groet Jenne

 3. Prachtig al die analyses, maar nu de oplossing van dit en vele andere obstructies om gelukkig en vreedzaam te kunnen leven, het al oude feest van onze voorouders het Kerstfeest het Mid Winter feest, waarom iets weggooien, als je het niet herplaatden kunt met iets mooiers en beters, Jenne

 4. In wezen is Nederland onleefbaar, familie van mijn vrouw woonden onder de aanvliegroute van de landende en opstijgende vliegtuigen op Schiphol, stank lawaai, en allemaal vroegtijdig overleden aan kanker, botten kanker en tumoren, nu zijn ze schijnheilig een proefje aan het nemen met kinderen, in de omgeving van Schiphol, duurt tot 2021, alle gegevens zijn voorhanden, van de laatste 10 – 20 – 30 ig jaar, ze weten alles die schurken, maar goed wat te doen als je daar woont met je gezin, het beste er maar van hopen, er blijft ze geen keus, heb met al die mensen te doen,
  geld verzoend veel maar de gezondheid van je kinderen ?!

 5. Guido.J.

  Wat te denken van die geestelijke vervuiling van het denken van onze kinderen en jonge mensen, dit door en door viese verhaal over sexueel mindervalide lieden als een zekere Gordon, die dag in dag uit de dagbladen vervuilen, hij heeft sex gehad, ze bedoelen in elkaars kont zitten, niet normaal voor gewone mensen, men zou er goed aan doen om het verhaal van Sodom en Gamorra in een nieuw jasje te steken, en te verbreiden, werkelijk wat een wereld, groet Jenne

 6. Pim.
  https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/09/07/original-bill-space-preservation-act-of-2001-hr-2977-included-mind-control/ zoals u al schreef in de Herschreven Space Preservation Act van 2002 komt het woord chemtrails niet meer voor en daar zijn onderzoekers nog over aan het bakkeleien maar als chemtrails niet zouden bestaan waarom maken de ontkenners daar dan geen kortemetten mee want dat zou dan toch nooit een groot probleem mogen zijn?
  De Duitse TV is volgens u ook geen officiele TV,maar het heeft zelfs op de originele website gestaan waar het werd erkend alleen werd het afgedaan alsof het niet zo schadelijk zou zijn.
  Het heeft op de website van Bundesministerium fur Bilding und Forschung gestaan wanneer u naar de verwijzing gaat die ik eerder heb gegeven zou u het moeten kunnen vinden.

  1. Het bewijzen van chemtrails blijkt erg lastig, omhoog kijken zei de boer, daar is het bewijs.
   Als chemtrails het enige probleem zou zijn dan zou ik er om lachen, er is echter meer dan dat loos waardoor een stapeleffect ontstaat. Wie meer weet en dat naar buiten brengt wordt echter belachelijk gemaakt door Jaap Aap en zogenaamde wetenschappers.
   De zgn. wetenschappers weten weinig, ze werken voor een broodheer die hen verteld wat ze mogen wetenschappen, veel meer dan Jaap Aap zijn ze dus niet. Sommige van die rationele wetenschappers lijken zelfs begaan met wat er buiten hun vakgebied gebeurt en geschreven wordt en gaan zich dan opwerpen als een beschermer van de waarheid, dat terwijl de schellen voor hun ogen tot hun tenen hangen. Pim Pam Pet
   https://www.youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q
   WE CAME HERE TO REVEAL THE TRUTH AND NOBODY CAN OR WILL STOP US

  2. En om eerlijk te zijn, maak je maar niet druk om chemtrails, die zullen verdwijnen. Climate enginering zal spoedig zijn funding verliezen.
   De aarde werd geprepareerd voor wezens die het licht niet kunnen verdagen, zij worden op dit moment met hun ballen tegen de muur gezet door krachten waar ze niet tegenop kunnen. Het zal een paar jaar duren voor we het effect echt zien.
   https://www.youtube.com/watch?v=MB37Xobja4w
   WE HAVE BETTER INTELL THAN THE MORANS

  3. Niet alles over één kam scheren, er bestaat genoeg helder en eerlijk verstand onder mensen die onderzoek verrichten, maar ’t is waar het ontbreekt ze aan macht en soms ook aan moed.
   Maar het is niet goed om je op een punt te focussen, met wat je zelf zegt het grotere plaatje,
   het klopt van geen kanten, maar er gebeurd niets, alleen maar wijzen en omhoog kijken als op Paaseiland, zal niet de oplossing brengen.
   Jenne

 7. Cozmic, om dat ik toch wel van je houwe, hier wat denkertjes, het is significant (mooi woord) dat de boer troef is, gevolgt door de nel (het slimme denken) , zij overtreffen all the aces, gevolgt by the money de 10, daarna het klootjesvolk, de Heren en Dames, Sijmen’s uit de samenleving, het zwaarst belast, het minst intebrengen. wat we er aan overhouden, is een tinitus die ons doet fluisteren, in ons ongemak (gemak) toillet, broek (boek) vol denkwerk, vriendelijke welgemeende groet, Jenne

 8. Arnold 2 :
  Nog een bron :
  https://www.globalresearch.ca/chemtrails-the-consequences-of-toxic-metals-and-chemical-aerosols-on-human-health/19047
  Ik verwijs naar de tekst. Over het verband tussen chemtrails en nanopartikels
  https://everydayconcerned.net/2016/04/03/how-to-detoxget-rid-of-the-nanotechnology-from-chem-trails-in-your-body/
  Over het verband met andere fenomenen :
  https://byebyebluesky.com/transhumanism-genetic-modification-nano-tech-haarp-and-chemtrails/
  In de voormelde bronnen komen wetenschappers aan het woord. Dus geen omhoog gevallen toogfilosofen.

  1. Sub Rosa.
   Ik weet het,maar hoe kun je mensen als PIM overtuigen die alleen maar ontkennen zonder zelf bewijs te leveren dat chemtrails niet zouden bestaan?
   Kennelijk snapt hij niet dat zij die zich met chemtrails bezighouden dat niet openbaar bekend maken omdat ze dan in grote problemen komen. Zelfs mensen die het kunnen weten en wel hun mond opendoen worden niet geloofd.

  2. Ja Arnold misschien beschik je gewoon niet over genoeg overredings kracht, een discussie is als schaken, ongeacht de Ernst van het onderwerp, groet Jenne

  3. Arnold2 :
   Verlies Uw tijd daar niet mee. Ik heb hem een paar vragen gesteld, en het antwoord, weliswaar weggemoffeld in een reactie op Uw bijdrage, was duidelijk. Ik weet dus met wie ik te doen heb. Hoe noemen ze zo iemand ??? Bij zo iemand spelen overredingskracht en argumenten geen rol. Het enige nut tot hiertoe is dat het onderwerp in de belangstelling is geweest en dat een reeks bronnen werden toegevoegd. Dit alleen al is voor sommigen al een nachtmerrie.
   Ik laat het dan ook aan de lezers over , om daar de passende besluiten uit te trekken.

  4. Sub Rosa, je hoeft de discussie toch niet aan te gaan, ik vind dit toch een probleem op het internet, met wie heb je te doen, gaat het over het onderwerp, als zodanig, of om het discusseren – bekvechten op zich, Jenne

  5. Sub Rosa 3.
   U hebt gelijk dat sommigen niet van hun standpunt af te brengen zijn ook al kom je met goede argumenten.
   In 25 geef ik duidelijk aan wanneer ik om zou zijn,en toch blijft hij volhouden dat ik dat niet zou aangeven.Ook het verhaaltje dat men niet kan bewijzen dat iets niet bestaat is onzin want een simpel (flauw voorbeeld) is dat het niet bestaat dat iemand op drie benen staat terwijl hij maar twee benen heeft. In het geval van de chemtrails zou ik de vraag kunnen stellen waarom sommige toestellen uitgerust zijn met complete systemen waarmee ze stoffen in de atmosfeer kunnen sproeien.Ik zou ook niet kunnen oordelen want dat is aan de lezer schrijft hij,nou ik ben ook een lezer anders had ik nooit kunnen reageren.
   Op de vraag van mij hoe ze chemicaliën in de lucht brengen kreeg ik natuurlijk ook geen antwoord.Er zijn tal van videos en fotos die laten zien dat er vaten,systemen aan boord van vliegtuigen aanwezig zijn maar ook dat werd ontkent.Inderdaad heeft het geen nut met dergelijke lieden die zich als deskundig voordoen terwijl ze het simpelste nog niet begrijpen in discussie te gaan daarom zal ik verder op hem niet meer reageren.

   Jenne.
   Mij gaat het niet om het bekvechten of discussie maar om te proberen de waarheid te achterhalen.Chemtrails bestaan gewoon volgens mij en zijn desastreus voor milieu en al wat leeft en daar maak ik me druk om.Lieden als Pim zijn erop uit om hen die in dit geval geloven/zeker weten dat chemtrails bestaan en dat ook kunnen aantonen voor paal te zetten en dat doen ze op verschillende manieren.
   1.Geen antwoord geven op vragen die hun ongelijk kunnen aantonen waarbij ze gelijktijdig meermaals beweren wel inhoudelijk op dingen gereageerd te hebben.
   2.Niets willen begrijpen en er gewoon overheen praten.
   3.beweren dat er geen beelden zouden zijn waarop bv toestellen te zien zijn die uitgerust zijn met complete installaties om chemicaliën of vloeistoffen in de lucht te kunnen sproeien.
   4.Zelfs klokkenluiders die hun mond opendoen worden niet geloofd terwijl niet zelden zij het juist van dichtbij hebben gezien.
   5.Op de VN top in Japan werd het bestaan erkend,In Duistland werd het via een officiele website en het nieuws op TV erkend enz en dat alles zou onzin zijn.
   Naar mijn mening zijn er genoeg bewijzen geleverd dat chemtrails bestaan en dan laat ik me niet door wie dan ook voor paal zetten want ik zou graag zien dat het verboden zou worden zodat het niet nog meer vernieling kan aanrichten,kennelijk hebben lieden als Pim minder/geen problemen met het kapot maken van het mooiste wat ons gegeven is.

  6. Arnold en Sub Rosa, blijf bij de onderwerpen die binnen jullie bereik liggen, met andere woorden waar je iets mee kunt, het is zinloos je energie te steken, in onderwerpen, die ergens anders beslist worden.
   Of begeef je in de politiek, en dan nog ?, ben al heel lang samen, met een groep mensen, met ongeveer de zelfde richtlijnen in het denken, ook de basis van ons leven, is min of meer gelijk, en ja via onze vrienden hebben we enige invloed.
   Waarom jullie niet, het internet zit van boven tot onderen vol charlatans, ook plaaggeesten, en ook sommigen fijn om mee te discusseren, vooral de meisjes, maar goed we gaan door, vriendelijke groet Jenne

  7. Jenne, je noemt het woord discussie. Was er maar eens sprake van discussie. Die is op WTK niet of zelden te vinden. Veelal bestookt men de ander met linkjes, foto’s, filmpjes en als die ander op één van die punten, in hun ogen, geen overtuigend antwoord geeft is dat voor hen het bewijs van hun gelijk. Ja maar zo simpel zit de wereld toch niet in elkaar? Vandaar dat ik het gezegde van de “gek” en de “wijzen” te berde bracht. Die was zeer treffend imo.

   Overigens ben ik op vrijwel alle punten van de heren arnold2, peter van hecke en Sub Rosa ingegaan en die ook allemaal weerlegd, op inhoudelijke gronden. Toen ik hen daarentegen één vraag stelde kwam het niet verder dan: “hoe u dat doet is uw probleem”. Buitengewoon respectloos.

   In een volwassen discussie geef je de ander ruimte om je eigen mening bij te stellen op basis van de ingebrachte argumenten. Als men die ruimte niet biedt kan er geen sprake zijn van discussie. Vandaar de vraag die ik stelde: “wanneer ben jij om?” Daar loopt men dus van weg. Immers: “Chemtrails bestaan gewoon volgens mij”, zegt arnold2 letterlijk.
   Met een dergelijke houding kan er geen sprake zijn van een discussie.

  8. pim,

   ja ’t is waar er is veel qualiteit verdwenen van de WTK site, vooral de vrouwen waren een stuk speelser in hun denken, waarom weet ik niet, persoonlijk vind ik het een goed geleide site, maar het zijn niet altijd mijn onderwerpen, Guido.J is altijd heel correct, wat me soms moeilijk lijkt, ja ik weet er te weinig van als leek, van chemtraals, ik blijf liever wat dichter bij huis.
   Maar veel mensen Martijn – Martin die het nieuwe denken uitbrengen, lijken sprekent op de oude Nederlandse priesters die de wereld rond trokken, om de Christelijke waarden te verkondigen, vaak is hun verhaal een duidelijke afspiegeling van dit christelijke denken, oude wijn in een nieuw jasje, groet Jenne

  9. arnold2 (5), dat is inderdaad een flauw voorbeeld, want je stelt er een dusdanige voorwaarde aan vast (maar twee benen heeft), dat de stelling (iemand op drie benen staat) per definitie onmogelijk maakt.
   Een veel relevanter voorbeeld voor deze ‘discussie’ is de volgende. Iemand zegt tegen jou: “kabouters bestaan!” Jij betwist dat met vele inhoudelijke argumenten. Vervolgens zegt die persoon tegen jou: “jij gelooft en snapt niets, bewijs jij dan maar eens dat kabouters NIET bestaan”. Hoe ga je dat doen? Dat gaat jou niet lukken, denk ik, maar verras me maar.

  10. Pimpampetten dit zit wel in mijn elementen sfeer zo stellig gepostuleerd; stel ik kom morgen om 12 uur tijdens de lunch pauze een reggae rasta kabouter tegen bij de bushalte, tot mijn stomme verbazing, jawel met een stereotype rode puntmuts, met witte stippen, vanwege de kerst dagen, en een chemtrail spray setje met handpomp op z’n voorover krom gebogen ruggetje, op grond van die waarneming, morgen, zou ik dan daarna zonder uitsluitsel kunnen stellen dat ‘kabouters bestaan’, confirmed bevestigd, onomstotelijk zeker weten?! Contrails blijven niet uren hangen, condens water, aerosols blijft beter hangen. Bob Marley | Lively Up Yourself https://www.youtube.com/watch?v=GxeAc6tqWDA ‘fluf jezelf op en wees geen pita voor een ander’ puh paah poem, puh poeh poem, duh daah daah, poem doem woem ,, buh boem boem, puh poem poem, wat een eindeloos basaal verruïnerend wreed vet goed koel bas ritme zeg, ‘wat heb jij dat ik niet heb’, ‘pep jezelf op en wees niet zo vervelend’, keigoeie songtekst rrrrapsszaah, zelf verzonnen woord om de lading beter te blijven dekken. http://www.encyclo.nl/begrip/postuleren

  11. tjonge zeg, die ontmoeting met kabouter puntmuts heeft je geen goed gedaan. Iets te veel van zijn chemtrail goedje gelurkt? Kijk maar uit, daar kun je zwaar autistisch van worden 😉

  12. Ja grappig nietwaar MC, dat ondanks een keur aan nicks, de ‘ware aard’ telkens boven komt. En elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. (zinkt?) Het groepje is weer actief en komt mondjesmaat binnendruppelen. Dit was in ieder geval weer het einde van Pim. Kunnen praten is één, maar ‘goede manieren’ heb je of heb je niet. En Pim heeft ze niet. Want de denigrerende aard komt weer boven. (Maar de minkukel-van-de-week heeft ie in ieder geval wel gewonnen..!)

  13. Ja Guido.J. je moet me maar verontschuldigen, ik probeer altijd de boel te lijmen, ( boek ken je wel lijmen dat been ), ja dus zo zit je in elkaar, het afvragen van hoe neemt toe, die mensen als Pim, zitten natuurlijk wel met een groot persoonlijk probleem, wat alleen maar erger kan worden in deze geestelijke ijstijd, groet Jenne

  14. Jenne 14.
   Niet alleen Pim heeft een groot probleem maar jijzelf ook zoals ik het zie.
   Telkens ben je haantje de voorste met vaak ondoordachte en niet terzake doende opmerkingen die soms meer schade berokkenen dan goed doen.
   Bij een artikel van Arend schreef je dat hij naar de site van Henry Makow moest kijken terwijl Arend dat zelf ook al in zijn artikel had benoemd daarom denk ik dat het voor jou niet zoveel uitmaakt wat je schrijft of leest maar lijkt reageren op zich belangrijker.
   Ik ken meer ouderen en velen zijn niet van hun standpunten af te brengen (vaak luisteren ze niet eens) en zij denken niet zelden dat zij de wijsheid in pacht hebben waardoor ze menen jongere generaties de les te moeten lezen terwijl ze hun eigen gebreken niet zien of ontkennen maar feit is wel dat eerdere generaties hebben laten gebeuren wat er gebeurd is tot op het moment van vandaag de dag. Help daarom liever mee misstanden aan het licht te brengen zodat we er iets aan kunnen doen.

  15. Hoi Guido, ja men ontwikkelt ondertussen wel een soort gevoeligheid…
   ‘zinkt’…haha, die is wel geestig. 🙂

  16. Arnold, ben oud maar zeker niet verstart in mijn denken, geef mij graag gewonnen, als “ik” persoonlijk tot het de slotsom kom het mis te hebben, ik ben aan grote twijfels onder hevig, zo als bij dit schrijven, ik kan botweg mijn reet er mee afvegen, wat jij hier te berde brengt, maar ik blijf beleeft zo je ziet, de site is voor mij een vermalijk iets, de dag dat ik er geen plezier meer in heb, is het stoppen.
   Over Arend zijn stukje kan ik kort zijn, het door hem gebrachte onderwerp, is hem al vele keren voor gegaan, dat is wat ik aan gaf, als duiding om met meer oorspronkelijke onderwerpen te komen, in de lange lees schrijf relatie tussen mijzelf en Arend moet dit kunnen.
   En dat ik snel réageer, is waar, en niet altijd to the point is ook waar, maar wie gooit de eerste steen, nou dat kan jij niet zijn met je gezemel, maar goed niemand is foutloos, we moeten samen verder in de WTK kijkdoos twereld toch, fijne feestdagen en een mooie kerstviering en vergeet niet naar de nachtmis te gaan, indrukwekkent terug naar je roots,
   Jeene

  17. Hey Pim,

   In antwoord op 4.11

   Jij hebt overschot van gelijk! Het aluminium in the chemtrails veroorzaakt inderdaad breinschade. Meerdere studies hebben dit inmiddels bewezen. Zie maar hoe onze overheden haar newborn burgers behandelen.

   tis duidelijk dat jij te vaak in bepaalde kringen en omgevingen hebt vertoeft want jij bent duidelijk geestdood.

   of

   heeft Arti Intel je een superchip gegeven waarin je onmetelijke data kan opslaan maar de mogelijkheid tot zelfstandig denken en waarnemen heeft ontnomen?

   Zoals ik al zo vaak hier heb gesteld. Met wetenschap kan ALLES worden bewezen. Kijk naar het RESULTAAT. Kom je stukken verder mee! Bekijk het holistisch. Verdeel en heers. Dat wist reeds keizer Nero en zie hoe wetenschap wordt verkracht!

 9. En nu? een boek geschreven….conclusie…niets doen, behalve gezond leven met de kennis dat de meeste mensen op de aarde daar toe niet (meer) in staat zijn?
  Nou, voor iemand die al meer dan 10 jaar het fenomeen ‘chemtrails’ kent, komt dit artikel een beetje als een nwo-artikel over…dus we hebben het gezien, maar we ‘strijden’ er niet tegen, we nemen het aan, en wie kan detoxen, die doet dat dan maar. Helaas voor alle andere schepsels, die geen idee hebben wat boven hun hoofd zwaait…zoals planten en dieren en moeder aarde zelfs. Voor mij lijkt deze schrijver op the Prophet uit de film Surrogates…
  Positief: Hopen we dat veel mensen zijn boek lezen…vooral politici en de reguliere media, daarvoor zal het wel geschreven zijn, niet voor mij maar wat maakt het uit. 😉

 10. Graag jullie aandacht voor het volgende, is er een complot gaande, om de mensen van hun roots af te houden, de Nederlandse kranten staan vol Homo – Lesbiëne verhalen geen woord over ons al oude Kerstfeest, het spat er van af de haat voor ons gewone hetero leven, moet dit zo door gaan vraag ik me af, moet deze zieke tendens niet worden aangevallen en terug gedraaid, het gaat van kwaad tot erger, deze manipulatie moet stoppen ! Jenne

 11. Saljoet ;
  Ik lees dat U ervaring heeft met het onderhoud van burgervliegtuigen. Weet U dan ook iets meer over de zwarte markt met de afgedankte vliegtuigonderdelen.

  1. Iedereen zou deze video moeten bekijken en er vooral lessen uit moeten trekken.
   De aarde is miljoenen jaren oud en vliegtuigen bestaan nu ongeveer plus/minus een eeuw en juist nu zouden die vliegtuigen ingezet moeten worden tegen natuurverschijnselen die er eerder nooit waren?
   Wanneer zelfs patenten bestaan die aan bepaalde bedrijven het recht toebedelen om als enige rotzooi via bv chemtrails in de lucht te mogen inzetten om ” door henzelf veroorzaakte” weersveranderingen tegen te gaan zegt dat natuurlijk meer dan genoeg en gaat het alleen om geld verdienen en mensen bang maken.
   Interessant is ook de overname Monsanto en Bayer want is dat eigenlijk niet gewoon: probleemveroorzaker=Monsanto die gewassen genetisch manipuleren waardoor gewassen tegen bepaalde (gif)stoffen kunnen die mensen dan via voedsel binnen krijgen waardoor een probleem=ziekte ontstaat waarna Bayer dan weer met de oplossing kan komen door vaccineren of pillen tegen deze ziekten te verkopen?
   Ziekte wordt niet genezen want wanneer farmaceuten pillen zouden verkopen die wel genezen zetten ze zichzelf buiten spel en verdienen ze niet meer.
   Het is jammer dat ze nu zelfs zover lijken te gaan dat ze de natuur (de atmosfeer) de schuld geven en denken dat zij het beter weten dan de schepper waardoor ze menen te moeten ingrijpen met middelen die uiteindelijk voor iedereen en alles desastreus zijn.

 12. Een laatste bron met een veelzeggende titel :
  http://derhonigmannsagt.org/2018/01/10/us-regierung-cia-und-carnegie-council-fordern-nun-chemtrailing-klimawaffe-iran-duerre-das-seit-mindestens-20-jahren-unter-dem-deckmantel-von-verschwoerungstheorie-vertuscht-wurd/
  met enkele citaten :
  ” Nun hat aber der US-Kongress eine große Anhörung zum Thema Chemtrailing abgehalten – mit der Behauptung, dass das Management der Sonneneinstrahlung absolut notwendig sei, um uns vor dem Klimawandel zu bewahren – DA IST NUR VOM CHEMTRAILING DIE REDE -MIT KONSEQUENZEN, WIE EIN KONGRESMANN KLAR STELLT: VIEL REGEN AN EINIGEN ORTEN – DÜRRE AN ANDEREN ORTEN.”……….
  Bemerkungen :
  Chemtrailen ist Krieg gegen die Menschheit – wOwning-the-weatherie von der US-Luftwaffe und der US-Marine 1996 angekündigt: “Das Wetter bis 2025 zu besitzen“, um Schlachtfelder zu kontrollieren und Krieg gegen US-Feinde zu führen – zusammen mit HAARP, um Wirbelstürme und Erdbeben zu erzeugen und zu steuern…………..
  CHEMTRAILS SIND KEINE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE, wie wir an unserem Himmel tagtäglich sehen können. Sie sind nun von der US-Regierung und dem Carnegie Council zugegeben worden……….”
  Ik verwijs naar de volledige tekst.

 13. Een onverdachte bron over de “chemtrails” :
  https://themillenniumreport.com/2019/09/president-putin-blows-chemtrail-conspiracy-wide-open-accuses-western-governments-of-destroying-the-planet-via-geoengineering/
  met citaten :
  “Russian President Vladimir Putin has accused Western governments of geo-manipulation of the Earth’s environment through chemical spraying operations designed to alter the world’s climate and poison the population.
  Putin said that he was “deeply concerned” about the “uneducated risks” of altering our planet’s climate and that it posed a “monumental threat” that was “against nature” and all in the pursuit of “population control and profit”.
  “It is remarkable that the American government is still refusing to acknowledge their operations….(=einde citaten)
  Het voormelde staat mi in schril contrast met de “complot theorie over deze chemtrails” waarmee dan in zo gezegde wetenschappelijke middens de draak wordt gestoken :
  https://biblio.ugent.be/publication/7005831/file/7005832.pdf
  met kort citaat :
  “Gevaarlijke luchtkastelen Augustus 2009.
  In volle komkommertijd haalt oud-burgemeester Peter Vereecke de internatio-nale pers met een klacht met burgerlijke partijstelling tegen giftige sporen afkomstig van vlieg-tuigen, ook wel “chemtrails” genoemd.1 Chemtrails zouden deel uitmaken van een wereldwijd complot, georkestreerd door een beperkte elite, de zogenaamde Illuminati…. “(=einde citaat). Ik verwijs naar de volledige tekst in de link, die een publicatie bevat van de Universiteit Gent… een links en loge bastion !! Hoe gaat men nu reageren op de verklaring van Putin die van een ander kaliber is dan de Belfort groep !!
  PS : De Gentse universiteit werd indertijd opgericht door de NL koning Willem I die zo pas in Gent zijn standbeeld kreeg.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.