Advertentie

2015: VS- en Chinese wetenschappers maken Coronavirus…!


In 2015 hebben Amerikaanse en Chinese onderzoekers van het Wuhan-Instituut voor Virologie samengewerkt om een dierlijk coronavirus om te vormen tot een coronavirus dat de mens kan aanvallen. Wetenschappers van prestigieuze Amerikaanse universiteiten en de FDA. de Amerikaanse Food and Drug Administration werkten rechtstreeks samen, met Xing-Yi Ge en Zhengli-Li Shi, van het Wuhan Institute of Virology, de twee co-auteurs van het onderzoek/sartikel. De financiering van het onderzoek, werd gedaan door de Chinese en Amerikaanse overheid. Het onderzoeksteam slaagde erin om een vleermuis-coronavirus aan te passen, zodat het in staat was om mensen te besmetten… Tja, wat moet je dan met de huidige staat van kennis over de oorsprong van het Corona-virus in 2020..??


X

X

2015: VS- en Chinese wetenschappers maken Coronavirus…!

2020 © Peter R. Breggin, MD (HIER)


Amerikaanse en Chinese onderzoekers, gefinancierd door zowel de VS-regering, als die van China, hebben samengewerkt, om een dodelijk nieuw coronavirus te creëren. Een virus dat in zijn effecten zeer vergelijkbaar is met het coronavirus dat de huidige pandemie veroorzaakt..! Het onderzoek is in detail beschreven in een wetenschappelijk artikel van december 2015, dat is gepubliceerd in het prestigieuze ‘Nature Medicine’. Dit artikel en de PDF’s met de gehele bibliografie kun je HIER downloaden. Dr. Breggin gaat in op de implicaties van deze ontdekking.

In de video hieronder beschrijft deze Dr. Breggin, hoe het Amerikaans/Chinese coronavirus bijna alle aspecten van COVID-19 nabootst, inclusief longontsteking, toenemende dodelijkheid bij oudere en/of zieke muizen en.. de weerstand tegen behandeling ervan. Het onderzoek klinkt ook als een waarschuwing, dat dit door de mens gefabriceerde 2015-virus, resistent was tegen vaccins. Het is werkelijk onverklaarbaar en niet te geloven dat de VS een samenwerking met China heeft gefinancierd, waarbij een Coronavirus werd gecreëerd, net alle kenmerken van een verwoestend biologisch wapen..!

Heeft dit, zo vragen we ons af, te maken met de eerder ontdekte link van Harvard-professor dr. Charles Lieber met de Universiteit van Wuhan..? (HIER) De vraag is dus of de huidige Amerikaanse regering hier regelrecht misleid is door de Obama-regering, die 8 jaar heeft geregeerd vanaf 2009 t/m 2017..! Onder diens bewind heeft deze samenwerking tussen China en de VS dus wortel kunnen schieten. De vraag is wellicht hoeveel Obama hiervan wist, maar een relatie tussen China en de VS, is toch iets wat je toch niet ‘zomaar’ uit het zicht van een president zou moeten kunnen houden..!

Artikel van afgelopen februari 2020. Heeft de Amerikaanse regering van Donald Trump boter op het hoofd, of is deze misleid door de Obama-club..?

De Chinese wetenschappers waren afkomstig van het inmiddels beruchte laboratorium van het Wuhan-instituut, waar inderdaad contacten lagen/liggen met deze dr. Lieber..! Een instituut waarvan ook bekend is/was, dat het twee potentieel dodelijke gevaren met zich meedraagt.. Namelijk als eerste de slechte veiligheidsmaatregelen en als tweede, de directe verbindingen met het Chinese leger..! Het Amerikaanse NIH, het ‘National Institute of Allergy & Infectious Disease’, bleef het onderzoek steunen, zelfs nadat er door de onderzoeksgemeenschap werd gewaarschuwd voor de gevaren ervan..!

Zoals gezegd werd het onderzoek in december 2015 gepubliceerd in het prestigieuze Britse tijdschrift ‘Nature Medicine’ (deel 21, pagina’s 1508-1513). Het artikel van Vineet D. Menachery e.a., is getiteld ‘A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence’ is hierboven dus beschikbaar als PDF. De voetnoten bevestigen dat het onderzoek, door zowel de Chinese als de Amerikaanse regering werd gefinancierd. Van het NIH kwamen diverse subsidies.  Ook blijkt dat de genoemde twee Chinese onderzoekers, zowel actief waren in hun eigen laboratoria, als werkzaam aan dit Coronavirus-project..!

De connectie van beide Chinese co-auteurs, staat in het onderzoeksrapport vermeld als: ‘Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China’. De Chinezen werden door de Amerikaanse regering, Amerikaanse universiteiten en Amerikaanse onderzoekers geholpen, bij het ontwikkelen van een potentieel militair wapen met de capaciteit, opzettelijk of per ongeluk een pandemie te veroorzaken..!

Er waren meerdere prestigieuze Amerikaanse onderzoekers en instellingen bij betrokken. Eén daarvan is afkomstig van het National Center for Toxicological Research van de FDA in Jefferson, Arkansas. De eerste auteur van het artikel, Vineet Menachery, is/was werkzaam aan de afdeling Epidemiologie van de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill. Verschillende andere auteurs zijn van de Universiteit van North Carolina en… één van de Harvard Medical School. Er is ook een Zwitserse onderzoeker.

De onderzoekers zelf merken in de tekst van het artikel op, dat de risico’s verbonden aan het ontstaan van hun menselijke ziekteverwekker, significant zijn. Ze vroegen zich openlijk af of hun onderzoek de Amerikaanse federale normen voor onderzoek naar gevaarlijke ziekteverwekkers niet in gevaar bracht..!! De potentiële gevaren van het ontstaan van nieuwe menselijke Coronavirus-pathogenen in het Amerikaanse/Chinese Menachery-onderzoek, werden besproken in een commentaar van Jef Akst in The Scientist op 16 november 2015. (HIER) Het gevaar van de, voor velen nog raadselachtige Chinese/VS-samenwerking bleef echter onbesproken in dit wetenschappelijke blad..!

Afsluitende vragen:

 1. Wie in de Amerikaanse regering heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt? En waarom werd het überhaupt toegestaan, als het zéér klaarblijkelijk de Chinezen in staat stelde, een militair wapen te ontwikkelen of -al dan niet- per ongeluk een epidemie te veroorzaken..??
 2. Waarom was er een FDA-ambtenaar als auteur betrokken? Deze mensen horen niet in medisch-wetenschappelijk onderzoek thuis.. En.. waarom financierde het NIH dit project überhaupt?
 3. Het virus dat in samenwerking met de Chinezen werd gecreëerd en het huidige epidemievirus zijn beide van de familie ‘SARS-CoV’, waarbij er veel gemeenschappelijke kenmerken zijn met het huidige Corona-virus.. Dr. Peter Braggin, de ontdekker van dit onderzoek uit 2015, heeft geen wetenschappelijk onderzoek gevonden, dat de twee virussen (2015 en 2019) specifiek met elkaar vergelijkt, dus dit dient wel degelijk onderzocht te worden..!
 4. De vraag rijst dus, hoeveel méér lab-gecreëerde/gemanipuleerde virussen er zijn in de laboratoria van de wereld, die onder controle van de regeringen en het leger vallen..?
 5. Blijven er potentieel gevaarlijke onderzoeksprojecten bestaan, waarbij Amerikaanse en Chinese samenwerking met of zonder financiering door beide landen plaatsvindt? We wijzen je hier naar het genoemde artikel over de omzwervingen van Dr. Charles Lieber, die deze samenwerking met de Chinese regering kennelijk vrolijk fluitend aan het voortzetten was..!
 6. Waarom en hoe is dit onderzoeksproject volledig ontsnapt aan de groeiende bezorgdheid over de rol van China in de wereld. En met name bij het veroorzaken van de huidige nieuwe Coronaviruspandemie?
 7. Waarom heeft geen van de Amerikaanse onderzoekers zich gemeld om de aandacht te vestigen op dit project, en waren ze opvallend stil..!? dat op zijn minst de Chinese inspanningen om virussen te bewapenen mogelijk heeft gemaakt en bevorderd?The Menachery et al. (2015) wetenschappelijke paper werd gevonden door mijn vrouw Ginger Breggin terwijl ze de wetenschappelijke discussies on-line volgde die haar tot de kritiek in The Scientist en vervolgens tot het artikel leidden.
De versmarkt in Wuhan, waar het Corona-virus ontstaan zou zijn.. Vleermuizen zouden de besmettingshaard zijn. Nobelprijswinnaar Dr. Luc Montagnier heeft een volledig andere/aanvullend verhaal hierover.

Volgend op deze ontdekking van Dr. Peter Breggin, plaatsen we hier de aanvullende info over dit onderwerp, over het commentaar van Dr. Luc Montagnier, nobelprijswinnaar, op het ontstaan van het COVID-19-virus. Zijn verhaal is duidelijk en sluit vanzelfsprekend naadloos aan op het bovenstaande..!

x

Nobelprijswinnaar, professor dr. Luc Montagnier:

“Het virus is door de mens gemaakt!”…
X

Professor dr. Luc Montagnier wijst en wees regelmatig op een farmaceutische maffia, die voor niets terugschrikt. De huidige pandemie, zo simpel is het feitelijk, zal de farmaceutische industrie geen windeieren leggen.

In tegenstelling tot het verhaal dat door de mainstream media wordt gepushed, als zou het COVID 19-virus het resultaat zijn van een natuurlijke mutatie, en als zou het door vleermuizen via schubdieren aan de mens zijn overgedragen, is het nu de erudiete en zeer onderlegde professor Dr. Luc Montagnier, de man die in 1983 het HIV-virus ontdekte, die het daar niet mee eens is. Volgens hem is het virus door de mens gemaakt..!

Het SARS-CoV-2 is een gemanipuleerd virus, dat ‘per ongeluk’ zal zijn losgelaten uit een laboratorium in Wuhan. Chinese onderzoekers zouden daar Corona-virussen hebben gebruikt, tijdens hun werk om een AIDS-vaccin te ontwikkelen. De essentie van de bewering van dr. Montagnier, is dat HIV-RNA-fragmenten gevonden zijn, in het SARS-CoV-2 genoom..!

Professor Luc Montagnier kreeg in 2008 de Nobelprijs voor Geneeskunde 2008, voor het ‘ontdekken’ van HIV, als oorzaak van de AIDS-epidemie, samen met Françoise Barré-Sinoussi,. Hij beweert, net als veel collega’s, dat de Chinese versie/verklaring van hoe het Coronavirus ontstond, steeds meer onder vuur ligt. Maar hierbij gebruikt hij een stelling, die een heel ander verhaal vertelt over de Covid-19 pandemie. Een pandemie, die al verantwoordelijk is, voor meer dan 110.000 sterfgevallen wereldwijd.

Volgens Luc Montagnier, is het SARS-CoV-2 een virus dat in het laatste kwartaal van 2019 gemanipuleerd en per ongeluk uit een laboratorium in Wuhan, China vrijgekomen. Volgens professor Montagnier heeft dit laboratorium, dat bekend staat om zijn werk op het gebied van coronavirussen, geprobeerd een van deze virussen te gebruiken als een vector voor HIV in de zoektocht naar een AIDS-vaccin! Dr. Luc Montagnier verklaart het e.e.a. als volgt: “Samen met mijn collega, bio-wiskundige Jean-Claude Perez, hebben we de beschrijving van het genoom van dit RNA-virus zorgvuldig geanalyseerd”.

Montagnier werd geïnterviewd door Dr. Jean-François Lemoine, voor diens dagelijkse podcast in Pourquoi Docteur. De Nobelprijswinnaar voegt eraan toe, dat anderen deze weg al hebben verkend: Indiase onderzoekers hebben al geprobeerd de resultaten te publiceren van de analyses die aantoonden dat dit Coronavirus-genoom, sequenties van een ander virus bevatte. Het HIV-virus (AIDS-virus) dus, maar ze waren gedwongen om hun bevindingen terug te trekken omdat de druk van de mainstream te groot was. Om een HIV-sequentie in dit genoom in te brengen, zijn moleculaire hulpmiddelen nodig..! En dat betekent heel simpel, dat er menselijk handelen aan ten grondslag ligt..!!

In een uitdagende vraag stelde podcast-maker, dr. Lemoine dat het onderzochte Coronavirus mogelijk ook afkomstig zou kunnen zijn, van een patiënt die anders besmet is met HIV. “Nee”, antwoordt Luc Montagnier meteen, “Om een HIV-sequentie in dit genoom in te brengen zijn moleculaire hulpmiddelen nodig, en dat kan alleen in een laboratorium.” Volgens de Nobelprijs voor de Geneeskunde 2008 zou een plausibele verklaring voor zijn theorie zijn, dat er per ongeluk in het Wuhan-laboratorium iets ontsnapt is. Daar voegde hij aan toe, dat het doel van dit laboratoriumwerk, waarschijnlijk de zoektocht naar een AIDS-vaccin was..

De waarheid zal uiteindelijk naar buiten komen
In ieder geval heeft deze thesis, verdedigd door professor Luc Montagnier, een positieve wending. Volgens hem worden de veranderde elementen van dit virus geëlimineerd als het zich verspreidt: “De natuur accepteert geen enkel moleculair knutselen, het zal deze onnatuurlijke veranderingen elimineren en zelfs als er niets wordt gedaan, zullen de dingen beter worden, maar helaas na vele sterfgevallen.” Dr. Luc Montagnier voegde eraan toe, dat we met behulp van interferende/storende frequenties, deze reeksen konden elimineren en zo de pandemie konden stoppen.

Deze informatie is natuurlijk voldoende, om enkele verhitte debatten te voeden! Zozeer zelfs dat de uitspraken van professor Montagnier hem ook in de categorie ‘complotdenkers’ en/of samenzweringstheoretici’ zouden kunnen doen plaatsen: “Samenzweerders zijn het tegenovergestelde kamp, verbergen de waarheid,” antwoordt hij, zonder iemand te willen beschuldigen, maar wel in de hoop dat de Chinezen zullen gaan toegeven, wat er volgens hem in hun laboratorium is gebeurd.

Om een bekentenis van de Chinezen te lokken gebruikte hij het voorbeeld van Iran, dat na het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor het per ongeluk raken van een Oekraïens vliegtuig, het respect van de wereldgemeenschap kon verdienen. Hopelijk doen de Chinezen het juiste, voegt hij eraan toe. “In ieder geval komt de waarheid altijd naar boven, het is aan de Chinese regering om de verantwoordelijkheid op zich te nemen.”

Tot slot, last but not least..!
De kenmerken van OPZETTELIJKE besmetting zijn volop aanwezig, daarover is OOK GEEN TWIJFEL.. We laten daarom de eer aan dr. Luc Montagnier, om over ‘per ongeluk’ te spreken. Hij kijkt als wetenschapper waarschijnlijk niet naar de bizarre gedragingen van ene meneer Bill Gates, een van ’s werelds rijkste mensen. Een man die VOLLEDIG IN DE PAS loopt met het uitdraaien van zijn agenda én de zich verspreidende besmettingen. Een man die zelfs zeer rake voorspellingen deed, enkele dagen voor de uitbraak in Wuhan. Toeval waarschijnlijk.. ? Maar een man die ook al jaren bezig is, met een groepje andere duistere lieden, om de wereld te redden van een virus-pandemie. De goedheid straalt van hen af en dat verhaal is -in onze ogen- daarom ook té goed om te geloven..! Time will tell. Laten we in ieder geval ogen en oren open houden en waaks zijn voor deze ‘goede helpers’..!

* * *

11 gedachten over “2015: VS- en Chinese wetenschappers maken Coronavirus…!

 1. Goed, zie mijn vorige post over de waanzin van de ‘maatregelen’… Als ’tegengif voor deze desinformatie en vaccin-propaganda hier een zeer interessante en relevante lezing over (de zeer onwetenschappelijke, ineffectieve en potentieel levensbedreigende, zoals zij ook kan bevestigen) VACCINATIES.

  Georganiseerd door ondergetekende, opgenomen in ons Centrum Zonnewijzer en verzorgd door een van de weinige echte vaccinatie ‘experts’; auteur, spreker, research journalist en radio/tv host DESIREE ROVER. zie hier haar presentatie vol met de echte vaccinatie geschiedenis en ware feiten: https://www.youtube.com/watch?v=0N6Mvucvl08

  Delen? Graag! Want wat mij betreft mag deze vaccinatie waarheid viraal gaan, om weer een beetje evenwicht te brengen in de waan van de dag…Delen, delen, delen!

  1. Oh, da’s toevallig! Ik had net een prototype klaar van een apparaat wat als volgt werkt;
   Je hebt een draaggordel om met een batterij en een sterke elekromotor, duurzaam en veilig uiteraard. Deze draait met ongeveer 1500 toeren per minuut horizontaal ter hoogte van je middel, rond. Daaraan zitten aan de uiteinden twee aan twee stangen die exact op tiende millimeter naukeurig (ja, want we zijn wèl nauwkeurig hè) daarmee ronddraaien. Aan het uiteinde van die twee stangen zijn vlijmscherpe duurzame milieuverantwoorde messen bevestigd die ongeacht wie in de buurt, altijd voor de juiste door rutte goedgekeurde afstand veilig en duurzaam garanderen.
   Gedacht is ook aan een, op voorhand toegelaten variant met 20,000 Volt stroomstoten! Uiteraard ecofascistisch, veilig en duurzaam!

 2. “De natuur accepteert geen enkel moleculair knutselen,het zal deze onnatuurlijke veranderingen elimineren en zelfs als er niets wordt gedaan,zullen de dingen beter worden,maar helaas na vele sterfgevallen.” Wanneer men dit leest en ziet dat een man als Dr.Luc Montagnier (Nobelprijswinnaar 2008) dit schrijft/zegt dan vind ik het onbegrijpelijk dat de MSM met de NOS voorop hier totaal geen woord aan besteed.En als Dr.Luc Montagnier en Dr.Peter Breggin beweren dat het virus door mensen in elkaar is geknutseld dan kan de WHO toch ook niet volhouden dat de oorzaak van deze pandemie niet te achterhalen is?
  Wat is het probleem bij de MSM met de NOS voorop denken zij nou echt dat ze met het zwijgen hierover en telkens alleen maar hun mening verkondigen dat zij het beter weten dan deze twee mensen die het wel kunnen weten? Het gevolg is dat mogelijk Rutte en consoorten op totaal de verkeerde weg door blijft gaan en ons zal lijden naar een dictatuur ,als voorbeeld geef ik de opdracht van minister De Jonge die nu een totaal nieuwe APP wil laten ontwikkelen.
  Telkens wordt gezegd dat de privacy gewaarborgd moet zijn maar hoe zien zij dat dan voor zich wanneer iedereen tot op een cm nauwkeurig te volgen is en dat ze ook nog kunnen zien met wie men contact/relaties heeft? Steeds vaker hoor ik nu via de MSM dat mensen keuzes zouden moeten maken tussen privacy en gezondheid om vooral toch die APP erdoor te krijgen.
  Iedereen die meewerkt aan gegevens opslaan met digitale apparaten en APP’s installeert om zichzelf te laten volgen geeft niet alleen zijn/haar vrijheid op maar ook alle mogelijkheden om eventueel verzet te bieden wanneer dat nodig zou zijn omdat ze gewoon zien/weten wat je doet.
  Ook heb ik een positief iets want gisteren keek ik naar Hof Bar en daar werd nu eindelijk wel eens positief gesproken over onze boeren en Mevrouw Ouwehand (partij voor de dieren) werd ook min of meer in haar hemd gezet omdat zij nog steeds ervan overtuigd is dat dieren dit virus veroorzaakt zouden hebben zonder ook maar enig bewijs daarvoor te hebben,een boer zei duidelijk dat het gewoon de bedoeling is dat boeren moeten verdwijnen. Dit artikel geeft bewijs dat dieren dit virus niet hebben veroorzaakt maar dat mensen hebben geknoeid.
  Wanneer hier geen aandacht aan besteed wordt door de MSM dan geven zij duidelijk aan welke richting zij op willen gaan en wie zij dienen.Dat zij dit lezen behoeft geen betoog omdat ze dergelijk nieuws al langer proberen te verwijderen of gewoon censureren.

 3. Must see!
  Watch “Professor Knut Wittkowski – The Best Coronavirus Interview” on YouTube

  https://youtu.be/nNXcR3fGIMU

  Ik heb vorige week een andere video van hem gezien, en was de volgende dag verwijderd van youtube.
  Er zijn meer interresante videos van Professor Knut Wittkowski op youtube.
  (Start bij het begin van de video aub!)

 4. https://www.youtube.com/watch?v=UhvzTKcLNNk Nu jullie toch de tijd hebben (en het geen mooi weer is…), hier de belangrijke lezing van heldin Desiree Rover (contact haar @ MeWe.com) tijdens de door ons (ism Guido Jonkers van WantToKnow.nl) georganiseerde ‘Prik mij Maar Lek’ vaccinatie symposium in ons Centrum Zonnewijzer destijds.

  Met groot scherm, Full HD video en professioneel geluid. En let op: ik had Nelleke Bakker ivm haar ontslag bij het RIVM…gevraagd of zij wat wilde zeggen hierover tijdens deze dag, en deze (eveneens heldin) doet dat kort aan het begin van deze presentatie.

  Delen? Graag!!!

  1. Obama wist kennelijk meer wat zou kunnen beteken dat er opzet achter deze corona uitbraak zou kunnen zitten.Wat mij toch nog steeds opvalt is dat er berichten zijn dat dit door mensen bewerkt virus (in laboratoria) op de markt in Wuhan vrij gekomen zou zijn MAAR dat de MSM daar nauwelijks of zelfs helemaal geen aandacht aan besteed.Normaal zou men dat toch als eerste moeten uitzoeken wanneer men achter de oorzaak wil komen of ben ik nu gek? Zo langzamerhand begin ik me toch zorgen te maken over de opleidingen van bv de politie vooral wanneer ze op TV duidelijk verkondigen op welk terrein er een tekort is aan mensen.Dat is in mijn zienswijze informeren van juist mensen die daar dan ook gretig (mis) gebruik van kunnen maken.Door er steeds vanuit te gaan dat dit virus op “natuurlijke” wijze zou zijn ontstaan bied men door geen onderzoek te doen naar eventueel opzettelijk handelen of te onderzoeken dat het een ongeluk was de mogelijkheid dat dit zich kan blijven herhalen.

 5. Het antwoord op de afsluitende vragen in de tekst vindt men in de volgende bronnen :
  https://www.veteranstoday.com/2020/03/22/coronavirus-bioweapon-hecatomb-italy-prophecy-on-pandemic-and-nwo-by-obama-biden-cias-queen/
  met titel en ondertitel :
  “CoronaVirus BioWeapon, Hecatomb Italy. Prophecy on Pandemic and NWO by Obama-Biden CIA’s Queen.
  Even the lawyer Dem Avril Haines, former deputy director of Central Intelligence Agency, accomplice of Joe Biden in RussiaGate against Trump, he predicted catastrophe like Bill Gates with which she organized the suspicious forum on CoronaVirus in October 2019”(=einde titels).
  Ik verwijs naar de volledige tekst in de link met ook de foto’s. Ik denk dat dit meer dan duidelijk is. Als men dan ook verwijst naar een nieuw 11.09.. wil dit imo zeggen dat in de geviseerde landen er dan ook mededaders zitten zoals bij 11.09.2001.
  Over het verband tussen 11.09.2001 en de Corona 11.09 is er de belangrijke tekst over Dark Winter van Whitney Webb :
  https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/
  Intussen wil Pompeo toegang tot het labo in Wuhan. Hij zou beter beginnen in fort Detrick. Over de wetenschappelijke aspecten van het Covid 19 virus , een grondige analyse :
  http://stateofthenation.co/?p=12668
  met titel : “Proof that the University of North Carolina was directly involved in the creation of COVID-19” (=einde titel). Het is zware wetenschappelijke literatuur, maar ik voeg hem toch toe voor de kenners.
  Voor een goed begrip van Covid 19 dient men m.i. ook de doelstellingen te kennen, en deze zijn vervat in de volgende link :
  http://themillenniumreport.com/2020/04/covid-1984-a-global-9-11-to-inaugurate-a-global-security-superstate/
  En een spoor naar de werkelijke regisseurs van Covid 19 (het zijn immers dezelfde als van 11.09) vindt men in de volgende link, lees wel wat tussen de regels :
  https://gilad.online/writings/2020/4/11/a-viral-pandemic-or-a-crime-scene
  Ik kan er dan ook uit besluiten dat vergeleken met de antrax zaak, een voorloper van 11.09 en de oorlog tegen Irak, er een nieuwe oorlog opkomst is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.