Advertentie

Corona: niks vleermuizen, maar… Australisch rundvlees..!


Dit artikel gaat over het manipuleren met feiten, met gebeurtenissen en met álles wat er aan toe kan bijdragen dat geheime zaken en ook geheime agenda’s niet of nauwelijks zichtbaar zijn en/of worden. Dat heet eigenlijk heel simpel ‘camouflage’, maar het gaat dieper en vérder.. Om deze zaken vervolgens te ontmaskeren en in het daglicht te brengen, heb je de capaciteit en de instrumenten nodig, om deze ontmaskering te kunnen volbrengen.

Nou, dit artikel gaat over zo’n ontmaskering, waarbij de ‘gedeelde opvatting’ of ‘gezamenlijke waarheid’ volstrekt op die leugens en manipulaties rust.. We beginnen bij het juridische aspect van de ‘indirecte aanwijzingen’..

Circumstancial Evidence
Voor velen die de Amerikaanse rechtsspraak een beetje kennen -het gebeurt overigens ook in alle andere rechtszaken ter wereld- is het begrip ‘circumstancial evidence’ een begrip. In goed Nederlands zou je deze uitdrukking, vertalen met ‘indirect bewijs’. Dus geen direct bewijs voor een daad of misdrijf, maar het blijkt indirect, dat het overduidelijk is, dat hier een schuldige aan te wijzen valt.

Nu is het zaak, zoals we bij de zaak van de onschuldig veroordeelde en in eer herstelde Lucia-de-B. hebben gezien, met dit indirecte bewijs zorgvuldig om te gaan en het nauwkeurig te toetsen, om geen fouten te maken en inderdaad geen onschuldigen te gaan veroordelen. Waar we naar toe willen met deze inleiding, is de idiotie die nu ontstaan is, rondom de reis van virologen en andere hotemetoten op dit gebied, naar Wuhan.Een door de WHO geïnitieerde reis, naar bijv. een markt in Wuhan, die inmiddels gesloten is en waar feitelijk geen donder meer te zien valt.. Aha, indirecte aanwijzing no. 1 dus..

Op/via die markt, zouden immers, eind 2019, als gevolg van een vermoede besmetting via de zg. ‘zoönose’ (HIER) de eerste gevallen van COVID-19 uitgebroken zijn. Gevolgd door een wereldwijde verspreiding van dit ‘virus’.. Al met al groeide deze heftige griepsoort uit, tot een wereldwijde ‘pandemie’. Zulks vervolgens officieel door de WHO uitgeroepen en klaarblijkelijk ook zorgvuldig vooraf gepland..!! (HIER)

Een bijzondere factor bij alle analyses die wij zien, rondom grote gebeurtenissen die plaatsvinden wereldwijd, is de factor ‘valse-vlag’.. Dat betekent dat er sprake is van zg. valse aanwijzigingen, die in elkaar zijn gestoken. Vooraf, tijdens of vlak ná die gebeurtenis te zien zijn en feitelijk de WARE GEBEURTENIS zódanig overschaduwen, dat er een ándere en vooral officiële versie tevoorschijn komt van die gebeurtenis, dan wérkelijk heeft plaatsgevonden.We kijken dan naar een ‘officiële waarheid’, die niets anders is dan een doortrapte leugen.

Predictive Programming
Kijk bijvoorbeeld eens naar het volgende filmpje, een perfect voorbeeld van zg. ‘predictive programming’, waarbij in de hoofden van de kijkers/toeschouwers een beeld word geplaatst, dat die valse-vlag dient te versterken. Het gaat hierbij om dit interview met de zg. ‘Harley Guy’ (zo genoemd door het petje dat hij draagt) vlak na de aanslagen van 11 september 2001. Deze man, ‘Mark Walsh’ genoemd door de reporter, zou werkzaam zijn bij FOXnews en vlakbij de aanslagen hebben gezien, vanuit zijn appartement.

Later blijkt dat deze man niet Mark Walsh heet, maar Nick Pugh. Hij werd ook ‘ingezet’ bij de vermeende terroristische aanslag op LAX, het vliegveld van Los Angeles. Maar kijk vooral naar manier waarop de ‘bewijslast’ voor de oorzaak van de instorting van de WTC-torens  wordt aangereikt, aan alle kijkers die met het trauma van de gebeurtenissen, thuis naar Tv zitten kijken. Deze man verklaart, dat de WTC-torens instortten, doordat de staalconstructie het had begeven, door de hitte die vrijkwam bij het verbranden van de vliegtuigkerosine.. Wahblief..?? Als jij dit een ‘normaal interview’ vindt, dan hebben we helaas niet veel meer toe te voegen aan ons verhaal hier boven dit artikel. (Kijk HIER voor een video op Bitchute over dit verhaal van ‘predictive programming’)

Is er in Nederland sprake van een ‘verlengstuk’ van deze idiote manipulaties rondom waarheidsvinding inzake het COVID-19 verhaal..?!

Die smerige vleermuizen.. ‘Zie je wel, die ‘vieze Chinezen’, die eten á l l e s’…
Het is in onze ogen één van de vele, uiterst geraffineerde manieren, waarop wij dagelijks (!!) worden gemanipuleerd met zogenaamde feiten, die ons een aangereikt wereldbeeld door de strot duwen. Sorry voor de grove uitdrukking, maar het is letterlijk zo bedoelt.. Zoals de ganzen worden volgestopt om de fameuze ‘foie gras’ te produceren. Inmiddels is het Zwarte Pieten begonnen met de oorzaak van het ontstaan van de COVID-19 pandemie.

Zo ook met de kwestie rondom het ontstaan van de COVID-19-griepvariant, die nu rond de wereld gaat. Daarover dit verhaal/artikel met deze inleiding, waarbij je op ‘circumstancial evidence’, het ‘indirecte bewijs’ vóór, tijdens en nu, ná de vermeende pandemie moet letten. Tja, dan kom je als vanzelf op de meest ‘geaccepteerde’ versie van de mogelijke verspreiding van het virus. Het eten van ziekte-overdragende vleermuizen, door Chinezen, betekent handel van levende beesten op markten, zoals in Wuhan, waar het ‘virus vrij kan rondspringen’…

 

* * *

X
X

Corona: niks vleermuizen, maar…
Australisch rundvlees..!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Voorzitter Tedros van de WHO met de Chinese president Xi JinPing, één van de grootste geldschieters van de WHO en naar zeggen, de partij die marionet Tedros bestuurt..!

Het is écht bijna hilarisch.. Joe Biden is dan nu officieel de nieuwe president van de VS en wat gebeurt er..? De WHO komt in actie.. Tegen het imago van China, als veroorzaker van de verspreiding van het Corona-virus.. Waarom? Nou simpel toch, Donald Trump is niet meer in staat zijn pijlen op China te richten en het COVID-19-verhaal te classificeren als ‘The China-virus’. Dat is de voornaamste aanleiding om het hele verhaal politiek nu te gaan framen. En ja, ook Marion Koopmans met haar onderzoeksclubje gaat nu met een rapport komen, waaruit NIET ONOMSTOTELIJK ZAL BLIJKEN, dat de Chinezen de schuld zijn.. Let maar op.. En dan gaat ze natuurlijk roepen ‘dat méér onderzoek nodig is, om meer duidelijkheid te krijgen’..

Wat een politiek verhaal, nu meneer Tedros, de WHO-voorzitter zowat in de kont kruipt van Xi Jinping, de partij-secretaris van de Chinese Communistische Partij (CCP). Dit WHO-clubje is nu, na 1,5 jaar ineens in staat onderzoek te doen..? Bij de GROOTSTE GELDSCHIETER VAN DE WHO, die tevens dan de oorzaak zou zijn van de uitbraak.. Hoooh, wat een precaire situatie nietwaar? Of zou er nu gewoon één groot spel gespeeld worden om de daadwerkelijke schuld bij China weg te halen..? We kunnen in dat kader alleen maar kijken dus, naar het ‘circumstancial evidence’, het indirecte bewijs hiervoor.

Kijk naar de foto hierboven, waarop de onderdanige houding van meneer Tedros opvalt. Toch de voorzitter van de WHO, als deze door grootste-geldschieter China wordt gefeliciteerd met zijn benoeming.. Of zoals ze het in het Engels zeggen: ‘A picture paints a thousand words’.. Maar we gaan weer een stapje maken, naar de nieuwsberichten rondom de ‘camouflage’ van de mogelijke oorzaken van de pandemie.

Volgens de WHO en de Amerikaanse CDC: ‘Wuhan niet de bron van besmetting’…
Plotseling, na bijna 1,5 jaar, blijkt er bij de WHO een lichtje op te zijn gegaan.. De oorzaak van de COVID-19-besmetting, ligt NIET in China/Wuhan.. Hoe ze daarbij komen, is niet helemaal duidelijk. Maar plotseling verschijnen er wereldwijd allerlei berichten dat dit zo zou zijn: ‘Wuhan not to blame’ dus.. Wereldwijd heeft de WHO verontwaardiging gewekt, door te verklaren dat zij de betrokkenheid van China bij de oorsprong van COVID-19 niet langer zal onderzoeken, terwijl de WHO wel de beweringen steunt van de Chinese Communistische Partij (CCP) dat Australisch rundvlees de schuld zou kunnen zijn van de wereldwijde pandemie. Jawel, Australisch rundvlees…

Wetenschappers van de WHO volgen daarmee de bewering van de CCP, dat de uitbraak van het coronavirus buiten China kan zijn begonnen. En dus via bevroren levensmiddelen uit het buitenland in Wuhan is ingevoerd. Een team van 14 wetenschappers, waaronder de Nederlandse Marion Koopmans, heeft tijdens een wekenlange onderzoeksmissie de oorsprong van de pandemie onderzocht. De onderzoekers sloten hun bevindingen af, met de beweringen van de Communistische Partij dat een product van de zg. ‘koude-keten’, zoals Australisch rundvlees, waarschijnlijk de oorzaak zijn geweest van de eerste uitbraak..! (Wij hebben Marion Koopmans hier nog niet over gehoord, maar dat houd ze dan kennelijk voor zich..!)

Een cynische collage, duidend op de flater die Koopmans heeft gemaakt, door niet even simpel ‘een deurtje verder’ te gaan en verder te kijken dan haar neus lang is.. Waarom niet even dr. Luch Montagnier opgezocht..??

De leider van het WHO-team, Dr. Peter Embarek, concludeerde dat verder onderzoek moet worden verricht naar deze kwestie; de vraag of het virus in China is ingevoerd. Hij suggereerde dat geïmporteerd diepvriesvlees dat werd verkocht op de Huanan Seafood-markt in Wuhan, waar de eerste cluster van gevallen in december 2019 werd ontdekt, een waarschijnlijke bron was. WHO-onderzoekers sloten ook de mogelijkheid uit dat het virus uit een lab lekte, door het ‘extreem onwaarschijnlijk’ te noemen en te verklaren dat er geen verder onderzoek naar de theorie moet worden gedaan, aldus The Daily Mail.

Marion Koopmans loopt als een marionet mee in de PR-campagne..
Het zwaar gecontroleerde bezoek is een belangrijke PR-coup voor de autoritaire staat, die herhaaldelijk heeft geprobeerd andere landen de schuld in de schoenen te schuiven. Het zal ook munitie geven aan de critici van de WHO, die vreesden dat het onderzoek zou worden gebruikt om legitimiteit te geven aan een Chinese witwasserij – met mogelijk gênant of belastend bewijsmateriaal, dat voor de onderzoekers verborgen wordt gehouden.

In de nasleep van de eerste uitbraak hebben ambtenaren in Peking wanhopig geprobeerd het groeiende aantal doden in de provincie Hubei te verdoezelen, door iedereen het zwijgen op te leggen die probeerde te waarschuwen voor de ademhalingsziekte. Sindsdien heeft China geprobeerd het verhaal te veranderen via zijn ‘Wolf Warrior’-diplomaten en spreekbuizen van de staatsmedia. Een artikel in de door de CCP gecontroleerde krant ‘The Global Times’ in december vorig jaar werd gemeld:

‘Aangezien de toenemende sporadische uitbraken in China in verband bleken te staan met geïmporteerde koudeketenproducten, waarbij andere delen van de wereld, waaronder Europa en het Amerikaanse continent, naar verluidt eerder dan Wuhan tekenen van het coronavirus ontdekten. Dit roept een nieuwe hypothese op: is de vroege uitbraak in Wuhan afkomstig van geïmporteerd diepvriesvoedsel?’

De versmarkt in Wuhan, waar het Corona-virus ontstaan zou zijn.. Via de berucht ‘zoönose’, de besmetting van de mens, via de consumptie van besmette dieren.. Iedereen in de wereld zingt dit liedje mee en blaat over ‘besmette vleermuizenconsumptie’.. (‘DIE CHINEZEN ETEN ALLES’..)

WHO-team of marionettenklasje..??
De leider van het WHO-team, Dr. Peter Embarek, zegt dus, dat in China geïmporteerd voedsel de waarschijnlijke oorzaak is. Maar eerder ook kwam de WHO onder vuur te liggen van wereldleiders, waaronder president Trump, omdat de WHO ‘China-centrisch’ zou zijn en kritiekloos de propaganda van Peking zou napraten. Daarbij zou de ernst van de ziekte zijn gebagatelliseerd totdat het te laat was om te voorkomen dat het een verlammende pandemie zou worden.  En natuurlijk werd deze kritiek ook gericht op Dr. Tedros, hoofd-WHO, voor met name zijn volstrekt ongefundeerde lof voor China inzake de behandeling van het virus.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

Tedros beschreef de Chinese ’toewijding aan transparantie’ als ‘onbeschrijfelijk’ tijdens de vroege stadia van de uitbraak, ondanks sterke twijfels over de gegevens uit Beijing en een verleden van het toedekken van potentiële pandemieën. Ook werd onthuld dat Dr. Tedros steun uit Peking heeft ontvangen toen hij in de running was om WHO-chef te worden en dat China vaak grote sommen geld heeft geschonken aan regeringen of organisaties waar hij deel van heeft uitgemaakt.

Tijdens zijn persconferentie steunde ook Dr. Embarek en daarmee ook zijn team mét Koopmans, de beweringen van Peking, dat er geen bewijs is van transmissie ‘in Wuhan of elders’ in China vóór december 2019. Dit ondanks meerdere studies die suggereren, dat het virus al maanden eerder dan december 2019 wereldwijd circuleerde. Dr. Embarek schetste in de persconferentie, de bevindingen van deze wekenlange studiereis van zijn team en zei dat het team er niet in was geslaagd vast te stellen hoe het virus voor het eerst op mensen is overgesprongen… Vreemd toch, na bijna anderhalf jaar en een gesloten regime en gesloten dierenmarkt en nauwelijks toegankelijk laboratorium..??

Iedereen heeft de schuld, behalve.. CHINA..
Chinese ambtenaren wezen met de vinger ook naar een aantal andere landen, waaronder Bangladesh, de VS, Griekenland, India, Italië, Tsjechië, Rusland en Servië. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, zei: Bij het traceren van de oorsprong van het virus zullen hoogstwaarschijnlijk meerdere landen en plaatsen betrokken zijn.” De diplomatieke relatie van Australië met China verzuurde tijdens de pandemie nadat premier Scott Morison had opgeroepen tot een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, en de daaropvolgende doofpotaffaires.

China nam wraak door Australië onophoudelijk aan te vallen in een steeds agressievere en oorlogszuchtigere campagne van economische sancties en blokkades.
Peking legde een litanie van onofficiële verboden en willekeurige tarieven op voor miljarden dollars aan Australische export nadat Canberra om het onderzoek had gevraagd. Zes van Australië’s grootste distributeurs van rundvlees werden getroffen door een algemeen verbod, samen met katoen-, timbre-, zeevruchten- en steenkoolproducenten.

Ook de wijnindustrie in Australië werd getroffen door een verlammend tarief van 212% Een maatregel die direct in strijd is, met de vrijhandelsovereenkomst van 2015 tussen de twee landen. Australië bereidt zich nu voor op juridische stappen tegen China bij een tribunaal van de Wereldhandelsorganisatie, maar het proces om de tarieven te doen opheffen kan enkele jaren duren.

Mike Pompeo, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS, laat geen poging voorbij gaan, om de dubieuze WHO te bashen..!

Mike Pompeo laat van zich horen..!
Bijzonder is, dat voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Mike Pompeo, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de vingers getikt heeft, nadat deze had besloten het bovengenoemde onderzoek te laten vallen, naar de vraag of het coronavirus afkomstig was uit een laboratorium in Wuhan, China. Tijdens een interview op Fox News Channel’s ‘America’s Newsroom’, beweerde Pompeo dat niets van de WHO-uitingen, zijn overtuiging over de oorsprong van het virus heeft veranderd. Hij heeft geen enkel ‘significant bewijs’ gezien.

Pompeo hierover: “Ik moet zeggen dat de reden waarom we de WHO destijds hebben verlaten, erin lag, dat we gingen geloven dat die corrupt was. De WHO was gepolitiseerd. Het was een buiging maken voor secretaris-generaal Xi Jinping in China. Ik hoop dat dit niet het geval is met wat ze nu weer hebben aangekondigd. Ik kijk uit naar de volledige rapporten en analyses. Maar ik geloof niet dat het het geval is dat ze toegang hebben gekregen die ze nodig hadden.”

Het was de deze week omstreden senator van Texax, Ted Cruz, die de Chinese Communistische Partij én met name de WHO  voor het ‘papegaaien van het verhaal van de Chinese Communistische Partij’  dat COVID-19, dat het virus, zich aanvankelijk niet kon hebben verspreid vanuit een Wuhan-laboratorium. Op Twitter liet Cruz weten:

“Schandalig. Aan het begin van de pandemie trad de WHO op als propagandist voor communistisch China, door de leugens van de CCP te echoën. En nu concludeert de WHO dat het virus niet per ongeluk ontsnapt is uit een overheidslaboratorium in Wuhan, omdat … de CCP hen vertelde dat het niet zo was.”

Dagen voordat Mike Pompeo zijn functie neerlegde, bracht het ministerie van Buitenlandse Zaken een factsheet uit, waarin stond, dat het reden had om te geloven dat verschillende onderzoekers van het Wuhan Institute of Virology in de herfst van 2019 COVID-19-achtige symptomen vertoonden, zelfs als een senior viroloog van de Chinese faciliteit iets anders zei. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 9 februari twijfels geuit over de mate van transparantie die het WHO-team tijdens hun verblijf in Wuhan heeft betracht. Pompeo liet weten, dat de VS haar conclusie zou presenteren, na het bekijken van het volledige WHO-rapport. En ook Cruz’ reactie liegt er niet om:

“Ik vind het rapport beschamend, de WHO heeft, in plaats van in te grijpen als medische professionals, en in plaats van snel te handelen om deze pandemie te stoppen, gewoon de leugens van de Chinese communistische regering herhaald.”

Senator Ted Cruz van Texas met zijn partijgenoot Donald Trump

Cruz beweerde dat de WHO het Chinese regime bijstond in het verdoezelen van het begin van de Wuhan-epidemie tegen het einde van 2019, wat leidde tot een gebrek aan actie om internationale reizen uit Wuhan te voorkomen, wat resulteerde in een volwaardige pandemie. Een onderzoek door Republikeinse congresleden, waar Cruz onderdeel van uitmaakte, in september 2020, concludeerde dat de CCP en de WHO ‘schuldig’ zijn aan de verspreiding van het virus, en dat de wereldwijde pandemie waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden als zij anders hadden gehandeld.

In het rapport van de Republikeinse leden van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis staat dat de CCP actief informatie over de verspreiding van het CCP-virus in de doofpot heeft gestopt, en dat de WHO deze doofpot mogelijk heeft gemaakt door de CCP enerzijds, volkomen ongegrond, te prijzen en haar verklaringen ‘na te papagaaien’. De regering Trump kondigde in juli vorig jaar plannen aan, zich terug te trekken uit de WHO, na heftige kritiek dat het internationale orgaan, de WHO, handelde in opdracht van het Chinese regime.

Donald Trump zei toen dat de WHO geen geloofwaardige rapporten van bronnen in Wuhan had onderzocht die in strijd waren met de verslagen van Peking over de verspreiding van het virus, en dat de WHO de theorie dat overdracht van mens op mens niet plaatsvond, ‘napraatte en publiekelijk onderschreef’. Bij zijn aantreden heeft president Joe Biden het besluit van Trump om de WHO te verlaten, echter weer direct teruggedraaid. Nadat hij niet of nauwelijks in staat was, zo kort na zijn aantreden, om degelijk onderzoek te doen..

De Chinese dissident Yuan Hongbing, een academicus en criticus van de CCP, veroordeelde de bevindingen van de WHO over de bron van de pandemie als “een door het Chinese regime in scène gezette farce”, en voegde eraan toe dat de CCP deze waarschijnlijk zal gebruiken om de verantwoordelijkheid voor het veroorzaken van de wereldwijde crisis af te schuiven. Het WHO-team, waar Marion Koopmans dus onderdeel van uitmaakt(e), heeft gezegd dat het jaren kan duren voordat gezondheidsdeskundigen volledig inzicht hebben in de oorsprong van het CCP-virus.

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.