Advertentie

5Gates: dit huiveringwekkende tijdsgewricht in beeld!


Begin december 2020 werd het nieuwe boek van Benjamin Adamah, ‘5GATES’ gepubliceerd. Een boek met een wat langere houdbaarheidsdatum, binnen de huidige ‘plandemic-madness’..  Waanzin dus. Het boek richt zich namelijk vooral op de constructies erachter en volgt de ontwikkelingen daarvan van ca 1910 tot heden. Daarnaast belicht het diverse blinde vlekken, die in de storm van de dagelijkse discussies en protesten ten onrechte niet mee worden genomen. Kennelijk is iedereen zó geobsedeerd door de angst rondom deze ‘pandemie’, dat een weloverwogen, logische analyse niet meer tot de mogelijkheden behoort..!

De cover van het boek toont deze papegaai hier links, die zijn hersens inlevert. Het vat naar de mening van de auteur, ’t beste deze tijdgeest samen, waar we ineens als een vlieg in de stroop zijn beland. Deze tijdgeest die als opdracht van hogerhand dit commando dient in te leveren:

“Lever je hersens in en papegaai ons na!”

Wie uit de stroop probeert te klimmen loopt het risico daarbij zijn eigen vleugels af te scheuren. En zou je al ontsnappen, dan kun je nu alleen nog vluchten naar een aantal Afrikaanse staten, waar de bevolking al zo vaak door de farmacie is misbruikt dat men er niet meer in de kletsverhalen trapt.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

De rest van de wereld blijkt een open detentiekamp geworden, gerund door psychopaten, mediamanipulators en een zekere massa doodgewicht aan mensen die – ondanks een IFR-cijfer dat nergens over gaat – in een chronische paniekaanval verkeren, Of omdat ze sociaal-economisch niet anders meer kunnen, om niet failliet op straat te belanden. Geestelijke gezondheid is wereldwijd tegen beter weten in afgeschaft. De jongeren zijn als eerst zichtbaar de dupe. Wist je dat de Zwitserse regering de zelfmoordcijfers van 2020 pas in 2022 vrij durft te geven…?

Wat doen we, als het politiciprobleem frontaal botst op onze menselijke ziel en realiteit…? Zijn WIJ dan gek, of laten we ons gezond verstand zijn werk doen en stappen we over de angst heen..? Om de logische conclusie te trekken, die uit een analyser van deze PLANDEMIE voortvloeit..! Hoe kunnen de Rockefeller Foundation, een Ethiopische oorlogsmisdadiger en Bill Gates via de WHO, de hele planeet in gijzeling nemen, met het Lock Step-scenario uit 2010?

Hoe zijn illegale coronavirus-patenten, de 5G-uitrol, de ‘officiële’ stralingsnorm en de vaccinatie-agenda’s vervlochten, met een aan elkaar geducttapete fake-pandemie? De opgedrongen corona-maatregelen zijn daarbij, met mogelijk 138 miljoen lockdown-hongerdoden, zo disproportioneel, destructief, onwetenschappelijk en idioot, dat de makers van South Park ze niet eens konden verzinnen..!

Het ‘Nieuwe Normaal’ (HCQ – & zink-vrij), dient dan ook gewoon als Trojaans paard voor de Reset van het World Economic Forum, een social engineeringsplan voor een planetaire surveillance-dictatuur, gerund door belastingontwijkers en artificial intelligence (AI). Voor ons en onze kinderen betekent dit een kleurloos, toekomstloos bestaan, geketend aan een nieuw soort enkelband (bijvoorbeeld de ‘COVIPASS’™) als we deze waanzin niet stoppen.

Vanaf 2017 registreerde de World Bank al miljardeninvesteringen in COVID-19-testkits, terwijl de WHO de ziekte pas ‘ontdekt’ in 2020. De vervlechting van dwangvaccinatie met biometrische tracking-systemen start al in Davos in 2000 en aan Event 201 gingen vier andere p(l)andemie-trainingen vooraf…

5GATES onthult de absurditeiten, de blinde vlekken, de neoliberale achtergrond en tactieken bij – een tot mislukken gedoemde wereldcoup – waarbij logisch en menselijk denken illegaal wordt… Medemenslijkheid, gezond verstand, compassie en liefdevolle strijdbaarheid zijn ’the-only-way-out’!

* * *

Zonder begrip van het neoliberalisme

begrijp je weinig van deze p(l)andemie…

5Gates..!!

Benjamin Adamah

Het boek ‘5GATES’ is geschreven tijdens een bewust door de overheid en massamedia internationaal opgeklopte chaos van dagelijkse idioterieën, mediahysterie, het illegaal gijzelen en geestelijk mishandelen van burgers wereldwijd (lockdowns). Gekoppeld aan een door weinigen opgemerkte fascistische censuur op eerlijke wetenschap(pers) en integere journalisten. Tijdens Event 201 en bij de WHO en EU wordt dit debiliseren van de bevolking op industriële schaal een ‘Flood strategy‘ genoemd: ‘Overspoel de hele wereld met een aanhoudende vloedgolf van eenzijdige informatie rond Covid-19 en ga tegengeluiden tegen.’

Inmiddels is er in dit verband zelfs een samenwerking met de NATO aangegaan. Goedkoop, want wij betalen met ons belastinggeld de NATO. Weliswaar voor totaal andere doelen dan Eurocommissarissen helpen om ons voor te liegen en te hersenspoelen, maar huppekee…

De hightech-bedrijven, zoals Google, Facebook en Twitter, die zich als een social media-Gestapo hebben opgesteld, hebben bij dit alles, iedereen die nog zelfstandig, logisch en menselijk denkt, inmiddels stevig onder de neus gewreven, dat WHO/Bill Gates’-vijandige misdrijven, als ‘intelligentie’, ‘menselijk voelen’ of ‘zelfstandig denken’ hooguit nog worden gedoogd. Daarbij is ook humor verboden. De macht haat humor, omdat humor de macht relativeert. Heb je het ook in de gaten?

Door dit alles is onze samenleving in no time zo verzuurd geraakt, dat wanneer je bij wijze van spreken een net geoogste augurk aan een touwtje uit je raam zou hangen, de kans reëel wordt dat je hem als een zure bom weer naar binnen kunt trekken.. Dat de elite achter deze ‘Plandemic’ –na 20 jaar informatieoorlog op guerrillaniveau– zo openlijk de oorlog heeft verklaard, aan échte wetenschap en oprechte en vooral onafhankelijke journalistiek, is heel simpel te bevatten.

Echte wetenschap en journalistiek vormen namelijk, naast een burgerrechten-soliderende grondwet, het fundament van de democratie en onze westerse ‘beschaving’. Je weet wel, die beschaving die zich sinds de late 18de eeuw, met veel vallen en opstaan probeert te ontplooien en de grote vloek is van iedereen, die zich -ten koste van de ander- probeert te verrijken of macht te verwerven (en ieder jaar als vaste gast in Davos van de sustainable wijntjes en gefiguurzaagde luxe hapjes geniet).

Bewust politiegeweld en zinloos rellen
Inmiddels is ‘Team-Plandemic’ erachter, dat je het alleen met de Flood-Strategy niet redt. Met bewust buitensporig politiegeweld zijn onze politici en burgemeesters nu als loyale marketeers voor Klaus Schwab, Bill Gates, de door niemand gekozen leden van de Europese Commissie en de vaccinatie- & biotracking system-lobbies, het laatste stukje beschaving, democratie en vrijheid de nek aan het omdraaien.

En dan richt je desnoods een waterkanon op een weerloze jonge vrouw, om haar met grote kracht tegen een betonnen muur te doen klappen, waardoor ze een schedelbasisfractuur en 18 hechtingen oploopt. Dan laat je ‘NOS-kijkende’ trollen, haar vervolgens op social media, verrot schelden en een trap nageven, om de politie en de opdracht gevende burgemeester een extra hart onder de riem te steken.

Hierbij de opmerking dat het rellen NIET wordt gedaan door demonstranten zoals deze jonge onfortuinlijke vrouw, maar een mix van de zg. romeo’s en idioten, die niet snappen, dat ze met het vernielen van winkelruiten of auto’s enkel hun eigen lafheid naar een hoger octaaf brengen. Met als bonus een gepland ‘excuus’ voor de overheid om de politiestaat – desnoods met het leger erbij – verder aan te snoeren.

Is de vergelijking met nazi-Duitsland echt ongepast of vooral ongemakkelijk..!?
Mensen worden boos als je vergelijkingen met nazi-Duitsland maakt. Terecht of onterecht, laten we gewoon eerlijk zijn; het is inmiddels een toer van vanjewelste om nu als harde handhaver van de natte dromen van Bill Gates en Klaus Schwab uit te leggen, waar precies die vergelijking dan spaak loopt tussen jouw gedrag en dat van de SS of Gestapo. Een vergelijkingstabel Nazi-Duitsland – WHO-Plandemic, was nog voor de grote rellen in 2020 al eenvoudig samen te stellen en beslaat in mijn boek dan ook meteen 3 bladzijden (pag. 268 t/m 270), maar dat terzijde..

De coronacrises: een blitzkrieg van multinationals tegen het klein- en middenbedrijf.
Na drie dagen avondklokrellen (ongetwijfeld nu al genomineerd als het scrabblewoord van het jaar 2021) rept de NOS met speeksel op de kin, over een WIBRA die geplunderd wordt. In de 10 maanden daarvoor heeft de NOS het nooit opgenomen voor het MKB (midden- en kleinbedrijf), dat goed is voor een economische omzet van € 1 biljoen p.jr. en meer dan 70% van het bruto nationaal product, waarvan wij van het MKB jaarlijks € 400 miljard uit het buitenland naar Nederland hevelen. Menig middenstander is al failliet of heeft na een leven van vaak 70 uur werken per week, zelfmoord gepleegd, te wijten aan de lockdowns.

Hoe ver moet je als bedrijf gaan, als je eigen werknemers gaan waarschuwen voor haar boosaardige karakter..!?

Maar dat is in politiek Nederland niet interessant meer. Politici zetten alles op alles om hun script-leveranciers (ook bekend als ‘carrièrecontacten’) te beschermen en hun wensen uit te voeren, want zelf blijken ze al decennia niets creatiefs op bestuurlijk niveau meer te kunnen produceren.

Multinationals niet aanspreken op ‘slecht levensgedrag’, maar alleen de kleine Amsterdamse ondernemer. Belangen van belastingontwijkers gaan zeker in Amsterdam (let op, met 20.000+ fake-adressen aan de Debussylaan) daarom altijd voor, op de belasting-betalende ondernemers, die deze stad maakte tot een van de leukste en welvarendste steden ter wereld, voordat alles bewust door politici vernield werd.

Femke Halsema wil nu ondernemers in Amsterdamse hoogstraten aan een doorlichtingprocedure onderwerpen, waarna deze MKB-ers alleen nog een vergunning krijgen, indien ze in de ogen van Halsema geen ‘slecht levensgedrag’ hebben vertoond.

Het bedrijf Google, gevestigd op haar belastingontwijkersadres Claude Debussylaan 34, 15th Floor. 1082 MD Amsterdam, is voor haar wangedrag al voor een miljardenboete veroordeeld en schuldig aan het eigen personeel seksueel intimideren, hoeft net als alle andere 20.000 belastingontwijkende bedrijven GEEN vergunning te verdienen! En de gemeente Amsterdam blijft voor al deze belastingontwijkers gewoon die fake-adressen faciliteren, in samenwerking met het Ministerie van Financiën.

Die kleine- en middelgrote ondernemer zit niet in het echelon waar de carrièrepoliticus wat aan heeft. De groep van belastingontwijkende multinationals is dusdanig gefuseerd met de hogere politieke organen, als de Europese Commissie, dat je daar de rode loper WEL voor blijft uitrollen. Bovendien zitten er aardig wat bedrijven uit deze groep in het informele bestuur of supportkader van de huidige fake-crisis.

Het is jammer dat nog veel te weinig kleine ondernemers zich realiseren dat deze fake-crisis voor een zeer belangrijk deel een ‘blitzkrieg’ van zeer grote multinationals en molochische financiële spelers – via het medium WHO – tegen het klein- en middenbedrijf is.

De bijbel van het neoliberalisme: ‘The Road to Servedom’..
Voor dee groep van de extreemrijken der Aarde, is in de optiek van de moderne carrièrepoliticus geen inspanning te veel. Deze groep is uitstekend georganiseerd. ‘Geprogrammeerd’ is wellicht een beter passend woord hier. Ene meneer Friedrich Hayek schreef namelijk in 1944 al een boek, getiteld ‘The Road to Servedom’ (De Weg naar Slavernij), dat -evenals zijn latere werk- tot handleiding diende en nog steeds dient, om dat wat bekend werd als de sociaal-democratie om zeep te helpen. Wat we nu frontaal meemaken is al decennia achter de schermen in de stealth-modus aan de gang. We zien nu alleen eindfase van een lang geleden ingezet sloopproces (de realisering van de technocratische gecentraliseerde wereld-oligarchie) en die eindfase speelt zich noodzakelijkerwijs bovengronds af.

Als iemand die de NOS, NPO en alle, enkel nog dankzij subsidies van Brussel (ons belastinggeld) in leven gehouden mainstreamkranten, al 20 jaar links laat liggen, heb ik vanaf dag 1 geen barst geloofd van het officiële nieuws omtrent een ‘pandemie’. Heb ik direct dwars door deze ‘Plandemic’ heen gekeken en mij tot taak gesteld om, door de kakafonie van media-indoctrinaties en angsthysterie héén, en dóór de bomen, het bos zichtbaar te maken. Een belangrijk hoofdstuk in mijn boek gaat daarom dan ook over de grote missing link in het Plandemic-verhaal: het neoliberalisme – de stroming die Friedrich Hayek met dat boek ‘The Road to Servedom’ in het leven riep.

Zonder een basale kennis van het fenomeen neoliberalisme mis je namelijk de essentie, van dát wat we nu meemaken en verdwaal je in een jungle van lockdown-verschijnselen, die eigenlijk alleen maar symptomatisch zijn, maar niet de kern pakken. Deze hele Plandemic of ‘fake-crisis’ is de apotheose van het neoliberalisme, een kamikaze-achtige politieke stroming waarvan geen enkele politicus officieel lid was, maar die al decennia achter de schermen van de poppenkastpolitiek voortwoekert als de enige echte politiek die wordt gevoerd.

In een kromme paradox kun je zeggen dat deze plaatsvindt, direct onder de neus van, maar uit het zicht van de kiezer/belastingbetaler. Dit verklaart waarom D66, Groen Links, de SP, Christen Unie, SGP, CDA, PvdA en controlled opposition veteraan de PVV, nu allemaal één grote VVD vormen, wat GEEN liberale partij is(!), maar een partij die onder Rutte het neoliberalisme versneld in Nederland heeft uitgezaaid. Net zoals Thatcher en Reagon dat, in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en de VS deden, in de jaren ’80.

‘Uitgezaaid’ is het juiste woord want neoliberalisme is een politieke kanker, die doelbewust een sociaal-economische woestijnvorming nastreeft, volgens een intrinsiek techno-fascistisch model dat is ingebed in een doorlopend mediacratisch offensief.

Stemmen op fake-links of fake-rechts
Waar alle stemmende sukkels nog braaf naar het stembureau gingen en waar men nog serieus dacht dat er zoiets als links of rechts bestond, stemde vrijwel iedereen zonder het te weten neoliberaal. Weet dat dit neoliberalisme diametraal tegenover liberalisme staat, net zoals politiek nu diametraal tegenover bestuurskunde staat.

Na de Tweede Wereldoorlog had men in Europa en in de VS de buik vol van nazi’s en fascisten en kreeg de sociaal-democratie stevige voeten in aarde. Binnen de sociaal-democratie wordt het vrij ondernemerschap – zoals het liberalisme dat begrijpt – in balans gehouden met een, in de basis, sociale ordening van de samenleving. Ondernemers krijgen daarbinnen veel vrijheid om een onderneming uit te bouwen, maar dragen wel, net als iedereen zorg voor een sociaal vangnet voor mensen die door omstandigheden of hun pensioenleeftijd niet meer mee kunnen meedraaien.

President Ronald Reagan en zijn Britse ambtsgenoot premier Margareth Thatcher, ploegden gezamenlijk het virtuele erf voor het zaaien en ontkiemen van de zaden van het neo-liberalisme in de jaren 1970/80.

Er is een bureaucratie, maar deze is matig en functioneel en veel minder extreem en gepolitiseerd dan in fascistische of communistische regiems of binnen een neoliberaal regiem, dat wat bureaucratie betreft, de kroon spant. De pers is in een sociaal-democratie NIET binnen een collusieverband (geïnstitutionaliseerde corruptie) vervlochten met de overheid en de instanties die de overheid van hun script voorzien (multinationals, trans-Atlantische denktanks, ongrijpbare financiële instituten, de VS en EU), maar werkt nog volgens de Code van Bordeaux en wantrouwt in beginsel de politiek.

Omdat democratie voor 100% afhankelijk is van een eerlijke pers, kan deze ook enkel gedijen zolang als die onafhankelijke pers (en wetenschap) bestaat. Aldus begreep Friedrich Hayek al snel dat een vrije pers en vrije wetenschap (een liberaal gegeven bij uitstek) het eerste was dat om zeep zou moeten worden geholpen om zijn fascistoïde hard core kapitalisme door te kunnen drukken: het neoliberalisme.

Wat is neoliberalisme nou precies in een notendop? Het is:

 1. het maximaal terugbrengen van de macht van de burger en diens rechten
 2. het maximaal inperken van burgervrijheden
 3. het ‘filteren’ van informatiestromen via door de overheid aangewezen instituten
 4. het in dienst stellen van politici als marketingtool om kunstmatig markten te creëren voor de rijke industriëlen
 5. het hiermee de hele overheid van een land in dienst stellen van enkele rijke industriëlen
 6. het hiermee alle pers- en voorlichtingsinstituten in dienst stellen van enkele rijke industriëlen wat zich op deze wijze verbindt aan structurele wetenschapsvervalsing en informatiecensuur
 7. het stimuleren van miljardairs, die op elke denkbare wijze hun kapitaal (en macht) mogen vergroten, inclusief via allerlei onethische methoden (zoals bijv. belastingontwijking)
 8. het krankzinnige geloof dat alleen dit soort miljardairs uit verveling dingen verzinnen om de wereld te veranderen, waar ze dankzij hun enorme hoeveelheden kapitaal ook de mogelijkheden toe hebben, inclusief het opkopen daartoe, van politici, regeringen, NGO’s, persdiensten etc..

Ok, met dit filter in gedachten kun je dus in no time alle illusies die de NOS, NPO en de rest van de Nederlands-Belgische rioolmedia al decennia in ons bewustzijn proberen te impregneren, snel, schoon en efficiënt verwijderen.

Een gezonde discussie over vaccinaties wordt wel heel moeilijk als iedereen google’d en NIETS te weten komt van andere perspectieven

De vallende kwartjesregen
Ineens worden we dictatoriaal geregeerd, door corrupte doorgedraaide teams van Bill Gates & Klaus Schwab-vriendelijke medici, die door integere collega’s in alles wat ze zeggen onderuit gehaald worden, aangezien al hun adviezen volslagen belachelijk zijn en enkel schade aanrichten. Een corrupte pers houdt hen -samen met de overheid- echter koste wat kost in het zadel. Snap je het doel van het neoliberalisme, dan snap je waarom Bill Gates, Elon Musk, de Hightech-reuzen ineens boven de wet staan.

Dan snap je, waarom het RIVM en de Gezondheidsraad de meest abominabele onwetenschappelijke onzin uit mogen kramen, waarom Wiebes naast de slachtoffers van de Toeslagen-affaire ook ZZP-ers aan het jennen was, waarom er zoveel belastingontwijkende bedrijven staan ingeschreven in dat pand aan de Debussylaan op de Amsterdam Zuid-as – met de complimenten, medewerking en het massaal-door-de-vingers-zien, van de EU, de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Financiën.

Je snapt dan. waarom de Europese Commissie 45 keer de Nederlandse regering heeft geadviseerd, minder steun aan ‘de kwetsbaren’ in de samenleving te geven en tegelijk ‘de kwetsbaren’ in de samenleving schaamteloos in een marketingslogan voor de vaccinatielobbies heeft ingezet. Je snapt waarom er een apartheidsbelastingstelsel is, waarin een bedrijf als Google naar verhouding 1000 keer minder belasting betaalt, dan de kleine ondernemer (die dat belastingtekort door belastingontwijking ook nog eens moet compenseren voor deze belastingontwijkers!).

Je snapt waarom burgemeester Halsema (GroenLinks) alles uit de kast trekt, om die US$ 350, die Bill Gates iedere seconde met vaccins verdient, torenhoog bóven de rechten en belangen van het Amsterdamse klein- en middenbedrijf te stellen. Tegelijkertijd marktkooplieden pest met maatregelen die conform de Code van Neurenberg al 70 jaar verboden waren. Je snapt hoe de Europese Commissie € 8 miljard van ons belastinggeld kon roven voor belastingontwijkende farmaceuten, die er een nutteloos en -letterlijk- ‘levensgevaarlijk’ bullshit-vaccin mee fabriceren.

De lichaamstaal is eenvoudig te duiden toch? De baas en zijn zetbaas..!!

Je snapt waarom er een viruspandemie werd verzonnen in het kader van het , al jaren daarvoor, tussen de EU, WHO en de vaccinatie- en biometrische trackinglobbies gestelde doel, om iedereen te vaccineren en aan een vaccinatiepaspoort te hangen..! Je snapt waarom Soros’ hobbyproject ‘Black Life Matters’,  totaal niet geïnteresseerd is in het racisme van Bill Gates (tientallen dode zwarte kinderen en een half miljoen verlamde Indiase kinderen, 1 miljoen heimelijk gesteriliseerde zwarte vrouwen en meer).

En ook het racisme van Tedros Ghebreyesus Adhanom interesseert ze geen reet (Zoals de 2,5 miljoen Amhara-Ethiopiërs die spoorloos ‘verdwenen’, de racistische gedwongen sterilisaties, hulp bij 3 cholerapandemieën onder Amhara’s tegengehouden en meer (KIJK HIER)).

Je snapt waarom Soros’ hobbyproject Black Life Matters totaal niet geïnteresseerd is in het racisme van Bill Gates (tientallen dode zwarte kinderen en een half miljoen verlamde Indiase kinderen, 1 miljoen heimelijk gesteriliseerde zwarte vrouwen en meer). Je snapt waarom in 2017 Tedros tot hoofd van de WHO werd gekozen (via lobbywerk van Gates en China) nadat hij 720 journalisten had vervolgd en bestuurslid was geweest in Bill Gates’ vaccinatielobbyclub GAVI.

In datzelfde jaar 2017 werd een wereldwijde miljardenhandel in Covid-19 testkits gestart – bijgehouden door de World Bank, die samen met de WHO in 2017 een vaccinatiedeal had gemaakt. Dus 3 jaar voordat Tedros op 11 februari 2020 officieel te kennen gaf: Er is een nieuw onbekend SARS-virus en we noemen de ziekte die het veroorzaakt Covid-19. Je snapt waarom de World Bank in september 2020, toen mensen er lucht van kregen, snel alle Covid-19 testkit pagina’s op haar website omdoopte in Medical testkits-pagina’s.

Je snapt waarom in 2009 op advies van een oud RIVM-directeur de WHO de wetenschappelijk/medische definitie van ‘pandemie’ heeft veranderd in een commercieel/politieke definitie. Je snapt waarom men zelfs nadat de WHO toegaf dat je een positieve test niet als ‘besmetting’ mag communiceren, Den Haag, radio, TV en krant hier doodleuk mee doorgaan om de lockdowns en nu ook de avondklok in stand te houden.

Je snapt precies wat er werkelijk gebeurt op het Museumplein, wat voor toneelstuk hier wordt uitgevoerd en waarom de politie, weer onder aanvoering van Halsema, escalaties van geweld laat aanzwengelen door romeo’s.  En je snapt waarom de 100% met ons belastinggeld betaalde politie – de grondwet met voeten tredend – juist graag een bejaarde, een invalide of bijvoorbeeld een blind meisje slaat. Je snapt waarom in 2009 op advies van een oud RIVM-directeur de WHO de wetenschappelijk/medische definitie van ‘pandemie’ heeft veranderd in een commercieel/politieke definitie.

De grootste en meest agressieve reclamestunt uit de menselijke geschiedenis, de Plandemic, met alle leugens erop en eraan, moet en zal worden doorgedramd, totdat iedereen de reclame geloofd en een Bill Gates en Klaus Schwab (misschien in een triootje met een BNN-er die ons sinds 2009 nog heel wat ingepikt belastinggeld schuldig is) gezamenlijk hun orgasme kunnen beleven. Om het even hoeveel kinderen van 12 of 13 daarvoor nog zelfmoord moeten plegen, om het even hoeveel bedrijven, het levenswerk van mensen die daar al hun energie, creativiteit en familiekapitaal instaken, failliet worden gelogen (door kabinet, OMT, Telegraaf, Radio-1, burgemeesters etc.).

En om het even hoeveel miljoenen er van honger omkomen in de derde wereld, te wijten aan de – door Wit-Rusland (en grote delen van Afrika) zwart op wit aantoonbaar 200% zinloze lockdowns. Tot slot snap je, waarom kartelaanhangers mensen van nieuwe politieke partijen weren, als medewerkers van een stemlokaal. Vervalsen ze straks namelijk niet op industriële schaal de verkiezingsuitslagen dan hangen ze en valt hun leugenimperium als een kaartenhuis in elkaar met het ene domino-effect na het andere..!! Kijk naar dit soort overmoedige taal van een minister-president, die het gewoon recht in je gezicht zegt tegenwoordig. NIKS MEER TE VERLIEZEN EN TOCH WINNAAR..?!

Nog jaren met ‘nieuwe varianten van het coronavirus’
Bij een echte pandemie in plaats van de geducttapete fake-versie ervan waar men ons nog jaren in op hoopt te sluiten met ‘nieuwe varianten van het coronavirus’ hoeven er immers geen topdeskundigen te worden geframed en geshamed en monddood gemaakt. In tegendeel. Dit zijn juist de eerste mensen die bijeen worden geroepen om het probleem te helpen oplossen. Er hoeft bij een echte pandemie geen 9 jaar oud script van de Rockefeller Foundation te worden afgedraaid alsof we met elkaar in een Netflix-productie zitten die we niet uit kunnen zetten.

Met zinloze onwetenschappelijke maatregelen als de zeer gezondheidsschadelijke mondkappen en het schadelijke social distancing, die ervoor zorgen dat de economie kapot gaat, mensen onnodig veel stress en extra gezondheidsschade en psychische klachten en trauma’s oplopen. Zoveel dat 6000 GGZ-professionals een brandbrief naar de regering sturen en rood alarm slaan inzake de psychische gezondheidsschade van de ‘maatregelen’.

Bij een echte pandemie zou er geen reclame voor de griepspuit worden gemaakt. Tijdens de Mexicaanse griep was 70% van de zieken juist ingeënt tegen de Mexicaanse griep. De 10 toplanden met de meeste coronaslachtoffers zijn toevallig net die 10 landen waar meer dan 49% van de bevolking juist de griepspuit heeft gehad, waaronder Spanje dat evenveel coronagevallen registreerde als (griepspuitvrij) Kenia, maar door die griepspuiten 4 keer meer doden telde!!

In mijn boek is de lijst onder de paragraafkop: Stel er was een echte coronapandemie in plaats van een corona-PsyOp, nog een heel stuk langer (pagina’s 27 tm 31). Inmiddels is de puinhoop compleet. Het feit dat het virus alleen maar de hand van de goochelaar is die van Agenda 21 en de Vierde Industriële Revolutie moet afleiden dringt zelfs in de reguliere media door. Hiermee geen virus ontkennend.

Ik vond in mijn research een hele rits onafhankelijke virologen die het genetisch gemodificeerde coronavirus uit Wuhan bevestigen – dat ding met die HIV-component er in gelast. Maar had men de (inter)nationale slogan: We kunnen pas terug naar normaal als iedereen gevaccineerd is vervangen door We kunnen sowieso terug naar normaal, vooral als we dagelijks vitamine D, C, Quercitine en zink nemen en preventief microdoseren met hydroxychloroquine, dan was er ondanks dat met US$ 3,5 miljoen illegale Fauci-dollars gehypete virus ook niets aan de hand.

Mocht je al wat oplopen dan krijg je in vrijwel alle gevallen nauwelijks verschijnselen, al ben je 80. Maar laten we niet afdwalen. De IFR was geen reden voor het etiket pandemie-jaar op 2020. Zelfs niet als je er het gegoochel met cijfers meeneemt, en bij het griepseizoen 2019-2020 de helft van het griepseizoen 2020-2021 optelt, wat men dus heeft gedaan. Laat staan het gelijkstellen van positieve PCR-testen aan ‘besmettingen’ en ‘nieuwe coronagevallen’.

Het vrijwillige taboe op de vraag naar de commerciële pandemie-definitie
Soms moet je ergens als een pitbull je tanden in blijven zetten en pas loslaten als je er een vitaal stuk uit hebt gescheurd. Hoe saai dat ook is. De crux van die bizarre South Park-aflevering, waar we nu nog steeds in opgesloten zitten, blijft natuurlijk de beslissing van de WHO, onder druk van de vaccinatielobbies om in 2009 de wetenschappelijk/medische definitie van ‘pandemie’ in een commercieel/politieke definitie van ‘pandemie’ te veranderen!

De enigen die hierbij gebaat zijn, zijn nu bij iedereen bekend en de hele rest van de planeet lijdt er onder. Strategisch is het een megablunder dat men het stellen van de vraag aan de WHO en hun loopjongens als Rutte, De Jonge, de GGD, RIVM, etc. naar het waarom en de legitimatie aan het algemeen wereldgezondheidsbelang van die beslissing niet in de spits van de verzetsstrategie heeft zitten. Het verzet loopt hierdoor meestal uit in gesteggel.  En waar slaat die totaalontkenning door de WHO, gezondheidsdiensten en politici van het begrip geestelijke gezondheid op?

CLICK VOOR ALLE INFO

En waar slaat dat bewust doen alsof zelfmoorden, doden door uitgestelde medische behandelingen en de 38 miljoen hongerdoden die door de nutteloze lockdowns verwacht worden, niet opwegen tegen de coronamaatregelen? Dan komt de grote golf van economische malaise hier nog bij, waarvan we nog maar net aan het begin staan, de chronische onderhuidse stress, de schadelijke effecten van mondkappen en het vernietigen van het enthousiasme aka de levenslust bij mensen.

Het zoveelste puzzelstukje in deze Corona-fakery..! Herrn Von Schwab, tot uw dienst, maar niet heus..!

Je geeft ze immers niets anders om naar uit te kijken dan de psychopate dystopieën van Klaus Schwab (zelfs al je bezit raak je kwijt en je wordt 24/7 gemonitord door iemand die je niet kent, maar de baas over jouw leven, gezin, kinderen, bewegingsvrijheid en toekomst is) en Bill Gates (minimaal 2 keer per jaar zo’n Frankenstein-injectie of anders de digitale isoleercel). Probeer het een BOA of ME-er of mondkap-hysterische NS-medewerker maar eens uit te leggen, laat staan een nog grote debiel zoals een NRC- of Volkskrant-abonnee of een burgemeester van een grote stad.

* * *

Tot slot, last but not least:

5GATES is geschreven als een jungle-gids voor de eigentijdse lockdownder..
De cakewalk der coronagijzelnemers en -gegijzelden dendert van 2020 gewoon door in 2021 en met een beetje pech tot in 2022. Elke dag vallen de schellen je van de ogen in het begin van de lockdowns, maar ook daar raak je aan gewend onder de paraplu van: Ok, nou ja dat verbaast me ook niet meer want alles en iedereen begint gek te worden. Een avondklok?? De wereld was te klein, maar inmiddels is ie gewoon 3 weken verlengd..!!

En dan is er die spagaat tussen dát en de onstuitbare drang om hier toch hoe dan ook uit te komen. Als je demonstrant bent demonstreer je, als je schrijver bent schrijf je een boek. Ook al is het helemaal niet je normale genre zoals in mijn geval. Ik schrijf normaliter over occultisme, astrologie etc. en in mijn jaarhoroscoop voor 2020, die ik op 26 december 2019 publiceerde liep ik al vooruit oorlogsachtige toestand van 2020 inclusief de krankzinnige mediacensuur en een groot aantal klokkenluiders, die tot daarvoor in ‘het systeem’ zelf werkzaam waren.

De kern van die 2020 horoscoop is dat het jaar net als voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog een Saturnus/Pluto vierkant Eris had. En daar zat die vervelende angel voor mij. Moet ik daar meer mee dan het hier maar als astroloog bij laten? Mijn achtergrond is cultuurfilosofie en dat won het in 2020 even van mijn gangbare interesses. 5GATES is geen complotboek, al zal men het al zo graag zou willen afserveren.

Het boek combineert een stukje microhistorie met een analyse van de Plandemic en haar zwakke plekken en eindigt in iets dat ik voortdurend mis in de grote protestdiscussie, namelijk een kort pleidooi voor een contra-Reset. Het is prima dat we deze planeet anders gaan besturen, maar niet volgens de regels van technocraten, transhumanisten, industriële lobby’s van belastingontwijkers een ontzielde supercomputer en de seksuele afwijkingen van Bill Gates die aan niets anders kan denken dan aan het penetreren van kinderen en volwassenen met zijn smerige injectienaalden.

Ik heb veel aandacht besteed aan wat in mijn optiek missing links of blinde vlekken zijn binnen de algehele perceptie van wat er nu aan de hand is. Ik licht er tot slot van dit artikel de belangrijkste uit:

 • Alle belangrijke documenten, verdragen en trainingen die vanaf de World Economic Forum bijeenkomst in januari 2000 tot halverwege 2020 de Plandemic voorbereiden en coördineerden zijn in volgorde op datum belicht. Zo weten de meeste mensen niet dat er 5 in plaats van 1 oefening (Event 201) vooraf gingen aan de fake-pandemie.
  x
 • Wij zijn ons nu heel bewust van het feit dat de overheden ons wereldwijd in gijzeling hebben genomen. De gijzeling van onze gezondheidszorg en universiteiten begon echter al vaste structuur te krijgen in 1910, te wijten aan de Rockefellers, die al eigenaar van I.G. Farben waren toen dit farmaceutisch bedrijf Auschwitz ging bouwen en managen. De Rockefellers fabriceerde later het Lock Step-document, het basisscript voor de lockdowns en mondkappenshit.
 • Het neoliberalisme wordt volledig uitgelegd en ik heb duidelijk gemaakt hoe je het verschijnsel in allerlei maatschappelijke, bestuurlijke en economische wanstaltigheden herkent.
  x
 • De tot ‘hoernalistiek’ afglijdende journalistieke macht, het wapen en tegelijk de achilleshiel van de neoliberalen en technocraten is uitbreid doorgelicht met alle strategieën en tactieken en extra’s zoals Rovisme, Facktcheckers, en meer.
  x
 • De achilleshiel van Klaus Schwabs Reset is een 68 jaar oud stuk structurele wetenschapsvervalsing: de thermisch-effectnorm ofwel de blootstellingsveiligheidsnorm voor blootstelling aan de straling van zendmasten en draadloze apparatuur. Deze is vals, bewust vals en in 5GATES vindt je daar alle ins en outs over, inclusief een foto van de plasticpop die de bedenker van deze norm als een kip zonder kop gelijk stelde aan het uiterst complexe en van bio-ëlektrische processen aan elkaar hangende menselijk lichaam.
  Een hoofdstuk dat onmisbaar is voor iedereen, die tegen de muur van de stralingsterreur aanloopt en zich wel wapenen tegen leugens van de GGD of processen tegen 5G aan het voorbereiden zijn. 5G wat is het, wat zijn smart cities etc. en waarom is het de meest stupide uitvinding ooit?
  x
 • Tot slot een door Georges Monbiot geïnspireerd verhaal waarin ik, zoals ik eerder aangaf, aanzet tot een contra-Reset op menselijke en natuurlijke basis. In plaats van steeds te reageren op de dagelijkse shit die als pure treiterij, door politici en hun slippendragende mediaredacteuren, over ons wordt uitgestort, is het handiger ergens vóór te zijn en positief te bouwen aan een uiteindelijk hapklaar alternatief.
  Een denktank-output gebaseerd op menselijke waarden en rede zal een veel beter en aantrekkelijke resultaat geven dan een denktank als het WEF,  het World Economic Forum, dat enkel en alleen een uitzichtloze dystopie en rechteloosheid voor de burger in petto heeft. Het bekende “What’s in it for me?” kan dan een doorslaggevende factor worden om deze puinhoop waarin we zitten te beëindigen zonder dat hier alles eerst voor naar de knoppen hoeft te gaan.

* * *

Wellicht wist je het al, maar ‘duizendpoot’ Benjamin Adamah is ook
de uitvinder van de natuurlijk orgonite DOOOZz..
Klik hieronder voor de aanbieding die we met hem hebben gemaakt,
voor bekrachtiging en ontstoring..!

* * *

En mocht je het boek willen bestellen dan klik je HIER of op de cover hieronder.

Mocht je meer info willen hebben, over de andere boeken
over deze PLANDEMIE en/of ze willen bestellen,
klik dan op deze foto, voor een artikel,
waarin de
onlangs verschenen boeken worden besproken,
over deze wereldwijde manipulatie en
pogingen om de mensheid te knechten..!

4 gedachten over “5Gates: dit huiveringwekkende tijdsgewricht in beeld!

 1. Enkele jaren terug verscheen dit artikel op Wanttoknow, https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-schepping-volgens-n-diepe-insider/
  Dat maakte toen veel reacties los, vooral ongeloof dat er een dusdanige diabolische agenda zou kunnen bestaan.
  Inmiddels lijkt het een stuk geloofwaardiger dat een bepaalde groep entiteiten zijn uiterste best aan het doen is om zoveel mogelijk leed en ellende te veroorzaken voor het komende tijdsgewricht zich aandient. Door de hele wereld te gijzelen met veel machtsvertoon en de globale economie in te laten storten, angst te zaaien over een relatief onschuldig virus, werkende medicijnen te verbieden, gifcocktails in de vorm van een vaccin op te dringen, hun eigen kakistocratische pionnen op de hoogst posities te plaatsen etc, etc.
  Ze weten dat de tijd dringt, hun plannetje MOET NU!! uitgevoerd worden. Ze denken echter meer tijd te hebben dan ze in werkelijkheid hebben, er is inmiddels actie ondernomen om hun plan te ondermijnen, dat zal echter vanaf nu nog zo’n 30 maanden duren voor het manifesteert.
  Dat alles nu in panicmodus uitgerold wordt heeft ook te maken met het feit dat Killary niet aan de macht kwam, zij was er klaar voor om een oorlog met Rusland aan te gaan en daarmee de wereldbevolking te decimeren, pech voor haar en haar meesters dat Trump er tussenin kwam, dat betekende een vertraging van bijna 4 jaar en daarom moest plan B uit de kast getrokken worden; de plandemic.
  Op een enkel wappie na kunnen de goedgelovige burgers niet geloven dat hun zgn. leiders zo diabolisch kunnen zijn ( lees; hun ziel verkocht hebben want hun is iets beloofd).
  Stenen gooien naar politie geeft alleen maar koren op de molen van de onderdrukkers ( de emotie is wel te begrijpen maar het werkt averechts, daar zorgen de “media” wel voor)
  We staan er niet alleen voor, we moeten echter wel volhardend zijn, elkaar informeren en bijstaan waar nodig. Blijf de kleine ondernemers steunen, blijf elkaar steunen, pleeg stil en slim verzet. Voed de egregor niet die ze hebben gecreëerd, door er tegen te schoppen maak je die sterker. Vergeet niet dat “zij” dom overkomen maar intussen massamanipulators zijn die geen greintje empathie hebben en bovendien de zgn. rechtspraak (sic) in hun zak hebben.
  Be wise, know your enemy.
  https://ascensie.nl/egregor.htm

 2. Gehackt: de hekken zijn dicht: Bill en Melinda gestenigd in India. https://www.youtube.com/watch?v=4g2dWCGwSVs&ab_channel=AquariusRisingAfrica.
  Jessie Czebotar heeft 10 bloedlijnen en zou haar oma opvolgen als queen mother of darkness; ze heeft geen mindcontrole gehad en heeft nooit iemand vermoord (moest wel toekijken naar 500 afslachtingen per maand!) Satan wist dat ze zou helpen het systeem te vernietigen (had genoeg van het spelletje en wil Licht!!!), ze werd goed onderwezen en kon weg toen ze 10 was! Nu helpt Jessie om kinderen in de tunnels op te sporen en iedereen te vertellen over hoe de kwade orde in elkaar zit/zat. https://www.youtube.com/watch?v=64u0As2VGTk&list=PLv7XD6Mtlx5ohGUIVsAiN7gp9-SS_WxUF&index=2&ab_channel=AquariusRisingAfrica minuut 50.(in deel 1 zie je een foto van Chantelle’s vriend JoHannes die haast 25 jaar geleden is overgegaan en alles begeleidt vanuit hogere sferen) Morné Venter doet al het technisch werk. Het doel van het leven is om vrede en rust vanbinnen te vinden aldus Chantelle. Hier argie, weg ermee, alleen hier en nu.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.