Advertentie

COVID = slangengif..??


x
x

COVID = slangengif?

2022 © Lillian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Een week voor Pasen ontstond er een golf van beroering in de alternatieve media. Met groot spektakel lanceerde Stew Peters de documentaire ‘Watch the Water’ , die je hierboven evt. kunt bekijken.. Hierin laat Stew Peters ene dr. Bryan Ardis zijn verhaal vertellen: ‘er is een verband tussen slangengif en covid, remdesevir en ook het m-RNA vaccin’. Hij kreeg snel veel podium van andere kanalen voor zijn boodschap, zodat de wakkere ogen, massaal naar deze reptielensoort gedraaid werden. De lange lijst van wetenschappelijke publicaties die hij had bekeken, maakte grote indruk en zorgde voor overtuigingskracht. Ze zouden het directe dan wel indirecte verband tussen SARS-Cov-2 en slangengif aantonen..

Met zijn medische ontdekking wil dr. Ardis ons waarschuwen voor een rampzalig scenario. Lastig vind ik dat hij de medische inhoud rijkelijk besprenkelt met een religieus-esoterisch sausje. Zo’n combinatie van analyse en emotie werkt eerder hypnotiserend dan verhelderend. Het lijkt het me goed om specifiek zijn medische opmerkingen hier uit te lichten. Of liever gezegd: te ontzenuwen met behulp van een nuchtere analyse. Er zitten namelijk een aantal kronkels in de medische redeneringen van dr. Ardis. Mijn informateurs in deze zijn dr. Andrew Kaufman en dr. Mike Donio en op de achtergrond dr. Tom Cowan, dr. Sam Bailey en dr. Amandha Vollmer. Maar eerst een paar opmerkingen vooraf.

Correlatie en causale relatie
Bij dramatische onthullingen delft de wetenschappelijke onderbouwing nog wel eens het onderspit. Een wetenschappelijke onderbouwing is bedoeld om een causale relatie aan te tonen, om het bewijs te leveren dat dit de oorzaak is van dat. We hebben echter erg vaak te maken met een verwarring tussen correlatie en causale relatie. Dit beluister ik ook in dit interview met dr. Ardis.

Een correlatie verwijst naar een mogelijke samenhang tussen factoren, gebeurtenissen en verschijnselen. Het gaat dan om een observatie dat opvallend vaak dit èn dat gelijktijdig of vlak na elkaar voorkomen. Met behulp van statistiek probeert men te bepalen hoe sterk de samenhang is.
Een causale relatie verwijst naar een oorzakelijke samenhang tussen factoren, gebeurtenissen en verschijnselen. Hierbij is aangetoond dat dit de oorzaak is van dat.

Het is mij opgevallen dat als we een mogelijk verband tussen covid en 5G suggereren, dat dit onmiddellijk beantwoord wordt met ‘een correlatie is nog niet een causale relatie’, als je al niet als complot-theorist wordt aangemerkt. Maar in dit corona-tijdperk zien we voortdurend dat van officiële zijde een correlatie als causale relatie wordt gehanteerd. Nergens is een covid-virus aangetoond, maar dit virus is wèl de oorzaak van covid. Nooit is aangetoond dat mondkapjes en sociale distantie besmetting voorkomen, maar de teruggang van besmettingen zou wel dankzij deze maatregelen zijn.

Een onderliggend probleem hier is de onbedwingbare neiging om verbanden in een één-op-één verhouding te manoeuvreren. Er moet altijd één oorzaak zijn voor één ziektebeeld, maar de natuur toont ons keer op keer dat ziektebeelden complexe samenhangen zijn waarin vele factoren en omstandigheden op elkaar inwerken. Dingen in hun samenhang zien is een dobber voor het intellect. Het wordt hoog tijd dat we het brein van ons hart gaan gebruiken die dit wel kan.

Commerciële wetenschap
De officieel toegestane wetenschappelijke literatuur, de zogenaamde ‘consensus’, bevat een hoog gehalte aan correlaties die langs de neus weg en geruisloos in causale relaties afglijden. Wat we aan wetenschap voorgeschoteld krijgen is grotendeels aangestuurd door marketing, gefinancierd door belanghebbende investeerders dan wel frauduleus. Onafhankelijke wetenschap is met een lantaarntje te zoeken, omdat hier geen geld in gestoken wordt. Er wordt alleen geïnvesteerd in projecten die winst opleveren. Wat momenteel voor wetenschap doorgaat is handelsvriendelijke wetenschap.

Spektakel
Onthullingen dragen altijd een bepaalde hoeveelheid drama in zich en ik verwacht in de toekomst zeker nog schokkende ontdekkingen. Echter, het is wel belangrijk dat de inhoud degelijk onderbouwd is en alle verwijzingen naar wetenschappelijkheid kritisch onderzocht. Als de inhoud van zichzelf al schokkend is, lijkt mij een neutrale toonzetting nuttig om de schok ietwat op te vangen, wat draagvlak te creëren. Nu zie ik zo ongeveer bij elk nieuw brokje informatie een luide tamtam alsof alle onthullingen even opzienbarend zijn.

Als je dan de onthulling nog verder filmisch aankleedt met dramatische beelden en muziek, dan is een emotionele impact verzekerd. Hypes worden makkelijk geboren in het moderne sociale medialandschap. Ik denk dat we hiermee voorzichtig moeten zijn. Wat zich op deze planeet voltrekt is op zichzelf al dramatisch genoeg. Het aanjagen van angst lijkt de belangrijkste strategie te zijn om ons gevangen te houden in een vernauwd bewustzijn en een geconcentreerd zijn op overleving. Dit zie ik zowel in de mainstream als in de alternatieve media gebeuren. In dit opzicht is er eigenlijk geen verschil.

Met veel video’s en artikelen wordt onze aandacht voortdurend afgeleid naar zaken die meer van hetzelfde zijn, zodat er achter onze rug om dingen geregeld worden die dan plotseling (!) voor onze neus verschijnen. Laten we dus vooral proberen te blijven observeren en de grotere patronen te leren kennen of in de gaten te houden en ons niet laten verleiden op een emotionele glijbaan dieper het konijnenhol in te suizen. Niet alle beweringen die dr. Ardis doet neem ik hier door. Het verband dat hij legt tussen slangengif en ‘Remdesevir’ wordt ook door kritische onderzoekers ontkracht, maar dit is een nogal technisch biochemisch verhaal dat ik hier buiten beschouwing houd.

 1. het covid spook

In ‘Het virusverhaal’ (HIER) en ‘Chaos’ (HIER) heb ik al uit de doeken gedaan dat het covid-virus niet kan bestaan, omdat het niet (fysiek) is aangetoond. Tot nu toe zijn er geen artikelen verschenen die deze conclusie bestrijden. Van de inmiddels 181 WOB-verzoeken in 30 landen is er niet één die het virusbewijs kan leveren: ze hebben het niet (HIER). Kennelijk is dit een onthulling die in een hardnekkige ontkenning blijft hangen, ook onder medici en wetenschappers.

Met een niet bestaand ‘nieuw’ virus kun je geen ‘nieuwe’ ziekte introduceren. Dát wat covid wordt genoemd, vertoont qua symptomenbeeld buitengewoon veel overeenkomst met (een mogelijke variant van) griep en sinds de covid-wind door de wereld waait is de griep uit de statistieken verdwenen. Voor de hierna volgende uiteenzetting heb ik gebruik gemaakt van de video’s van dr. Tom Cowan in samenwerking met dr. Mike Donio (Snake Venom) (HIER) en dr. Andrew Kaufman (The Straight Truth on Snake Venom Claims) (HIER).

 1. slangengif is in het water gedropt en heeft een pandemie veroorzaakt

Het uitgangspunt van dr. Ardis is een nieuwe ziekte genaamd covid. Alleen beweert hij dat dit niet een virus is, maar een gefabriceerd eiwitstukje (peptide) dat sterke overeenkomst vertoont met een stukje slangengif-eiwit. Dit eiwitstukje zou zijn losgelaten in water (en misschien ook wel in de lucht). Langs deze weg kon het zich over de wereld verspreiden. Door dit vergiftigde water te drinken konden veel mensen ziek worden.

Laten we kijken wat dr. Ardis hierover beweert. Slangengif peptiden zitten dus in het water en dat wordt in zijn ogen ondersteund door de mededeling van het CDC (het Amerikaanse RIVM) om het afvalwater te testen op SARS-Cov-2. Dit testen gebeurt met behulp van de PCR-test. Volgens dr. Ardis gaat het eigenlijk om het testen van slangengif in het afvalwater. Ook beweert hij dat de PCR-test niet op SARS-Cov-2 test, maar op slangengif.

We stuiten hier al gelijk op een probleem, omdat de PCR-test geen valide instrument is om te testen. We lopen ook op tegen een medisch-biochemisch probleem. Als je eiwitten of fragmenten hiervan via je mond (oraal) binnen krijgt, dan overleven ze je maagzuur niet. Het maagzuur en een eiwitsplitsend maagenzym (pepsine) laten niets meer heel van het eiwit. De enige manier om vergiftigd te kunnen worden door eiwitten is als je het ingespoten krijgt. Met een slangenbeet bijt de slang door je huid heen en spuit zijn eiwit rechtstreeks in je lijf.

De symptomen van een slangenbeet zijn ook anders dan het griepachtige beeld van ‘covid’. Afgezien van de lokale pijn van de beet werkt het gif aanvankelijk op het perifere zenuwstelsel: tintelingen en andere gevoelsstoornissen, spierzwakte en verlammingen. Als het ’t centrale zenuwstelsel bereikt, dan krijgen we ook coördinatiestoornissen, ademhalingsproblemen en bewustzijnsverlies. Dus dit is toch een ander ziektebeeld dan wat we covid noemen.

 1. covid-19 is een vergiftiging met slangengif

Dr. Ardis beweert op grond van een aantal studies dat covid-19 feitelijk een vergiftiging is met slangengif. Niet alle studies zijn nagetrokken, maar twee onderzoeken naar sterk bepalende stoffen in het bloed van ‘covid’-patiënten (gediagnostiseerd mbv de nietszeggende PCR-test!) lijken hierin een sleutelrol te spelen.

De eerste studie onderzocht slangengif-afvalproducten in het bloed bij ‘covid’-patiënten. Deze afvalproducten komen echter in hoge aantallen voor bij elk ontstekingsproces en ze staan bekend als markeerders van ontsteking. De studie heeft geen patiëntgroep meegenomen met ontstekingen die niet covid-gerelateerd waren, wat wel zo zorgvuldig was geweest, omdat te verwachten is dat ook zij verhoogde bloedspiegels van deze markeerders hebben.

Over de controlegroep is niets anders bekend dan dat ze een negatieve PCR-test hadden. De uitkomsten vertoonden eerder een trend dan een bewijs: naarmate de symptomen ernstiger waren vonden ze hogere bloedspiegels. Dit is te verwachten bij elke ontsteking: hoe uitgebreider de ontsteking, hoe meer afvalproducten er in het bloed circuleren en hoe zieker je je voelt.

De tweede studie onderzocht het voorkomen van eiwitstukjes (peptiden) van slangengif in het bloed, de urine en ontlasting van ‘covid’-patiënten. De onderzoekers vonden inderdaad bij ‘covid’-patiënten peptiden die toxisch leken en bijna identiek waren met toxische componenten van vergiften in dieren. Ze concludeerden dat deze toxine-achtige peptiden mogelijk in verband konden worden gebracht met SARS-Cov-2. Let op de terughoudendheid en onzekerheid in de uitspraken. De onderzoeksmethode hier blijkt veel hiaten te vertonen.

Er zijn stevige chemicaliën gebruikt in het voorbereiden van de monsters met grote kans op verstorende afwijkingen (artefacten). Dat is hèt recept voor fouten in de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Ook hier is weer de nietszeggende PCR-test toegepast voor het onderscheid tussen patiëntgroep en controlegroep.

Patiënten met andere aandoeningen, bv. kanker of auto-immuunziekten, zijn buiten het onderzoek gehouden. Dat is jammer, omdat je dan niet boven water krijgt of deze patiënten ook verhoogde bloedspiegels van de toxine-achtige peptiden hebben. Het kan namelijk ook zijn dat dit type peptiden bij veel meer aandoeningen in verhoogde mate in het bloed voorkomen. Dus deze studie mist hiermee de covid-specifiekheid die je wel had willen hebben.

Dan hebben ze ook nog eens een heel klein aantal monsters onderzocht, terwijl er massa’s ‘covid’-patiënten beschikbaar waren toen ze het onderzoek deden: slechts 20 bloedmonsters, 2 urinemonsters en 3 faecesmonsters. Die twee laatste monsters kan je net zo goed niet doen, want dit aantal is te klein om representatief te zijn. Uiteindelijk beschrijven ze de uitkomsten van één (!?) patiëntmonster. Verder is het zo’n rommeltje dat ik dit niet allemaal ga opschrijven. Na collegiale kritiek gaf de onderzoeker toe dat zijn onderzoeksresultaten bij meerdere aandoeningen kunnen voorkomen en helemaal niet specifiek voor covid zijn. Oftewel: deze studie kan in de prullenmand.

 1. serumtherapie is hèt tegengif voor covid-19

Dr. Ardis spreekt over antilichamen die therapeutisch kunnen worden toegepast (serum behandeling) bij ‘covid’-gevallen. Deze zouden als tegengif tegen slangengif werken en covid is in zijn ogen een vergiftiging met slangengif, dus hèt middel tegen covid. Deze bewering is niet helemaal onjuist, maar erg slordig geformuleerd. Serum wordt gemaakt door dieren in te spuiten met een vergif (toxine) waartegen zij dan antilichamen maken.

Deze antilichamen circuleren in hun bloed en als je dit bloed verzamelt en de bloedcellen er uit haalt, dan houd je de bloedvloeistof met de antilichamen over: serum. Echter, er zijn vele giftige slang-eiwitten en alleen antilichamen die gemaakt zijn tegen een specifiek slang-eiwit zullen als tegengif tegen dat specifieke slang-eiwit werkzaam zijn. Omdat er heel veel verschillende slang-eiwitten zijn kan je niet alle antilichamen over één kam scheren. Je kan dus niet beweren dat serum met antilichamen helpt tegen covid.

 1. SARS-Cov-2 is afkomstig van slangen

Dr. Ardis beroept zich op een wetenschappelijk artikel waaruit zou blijken dat SARS-Cov-2 afkomstig is uit slangen en niet uit vleermuizen. In dit onderzoek is gezocht naar een genetische overeenkomst tussen SARS-Cov-2 en slangen. Ik zal niet al te veel in vaktaal vervallen en volstaan met enkele problemen die dr. Mike Donio heeft gevonden in dit wetenschappelijke paper. Allereerst de manier waarop de genetische code van SARS-Cov-2 is opgesteld is zeer discutabel. Het is een computer gegenereerde code: een piepklein beetje RNA-materiaal van 1 covid-patiënt in Wuhan (hoezo een covid-patiënt??) is in de computer aangevuld tot een volledige genetische code (die onvoorstelbaar groot is). Dit doen ze met behulp van een software programma.

Met behulp van een ander software programma hebben ze de ‘virus’-code vergeleken met genetische codes van slangen. Van twee  slangen vonden ze genetische codes die enige overeenkomst vertoonden met de ‘virus’-code, maar niet identiek. Laten we ons echt realiseren dat we hier te maken hebben met een computer gefabriceerde SARS-Cov-2 genetische code die bijna niets meer van doen heeft met het fragmentje RNA-code uit een patiënt, waarvan je niet eens kan stellen dat dit een covid-patiënt is.

De overeenkomst tussen de ‘virus’-code en de slangencode is een kwestie van een computertechnische berekening die afhankelijk is van welke parameters je er in stopt. Al deze computer activiteiten berusten op scripts en modellen door mensen bedacht waarvan we voetstoots aannemen dat we hier op kunnen varen.

Het blijkt dat dit paper nog al wat kritische vragen heeft opgeroepen bij collega wetenschappers die hierop hebben gereageerd. Het komt er op neer dat de conclusies van dit paper niet voldoende onderbouwd waren en zouden leiden tot een verkeerde publieke perceptie. Zelfs de onderzoekers onderschreven deze kritiek en gaven toe dat zij hier en daar aan speculatie hadden gedaan. Dus: er is geen aanwijzing dat SARS-Cov-2 overgewaaid is uit slangen. Het onderzoek is bovendien nog eens over gedaan door andere onderzoekers die tot de conclusie kwamen dat SARS-Cov-2 niet uit slangen komt.

 1. slangengif codes zijn ingebouwd in SARS-Cov-2 in een lab

Dr. Ardis beweert dat er genetische codes van slangengif ingebouwd zijn in de genetische code van SARS-Cov-2 die de instructie bevatten voor het spijkereiwit. Met andere woorden: het spijkereiwit van SARS-Cov-2 bevat slangengif-eiwitstukjes. Met behulp van een bepaalde methode is het mogelijk om de genetische code van verschillende eiwit-substraten met elkaar te vergelijken. Dr. Donio deed dit en vond geen overeenkomsten tussen SARS-Cov-2 codes en slangen codes.

 1. covid vaccins zijn gemaakt van slangengif

De redenering van dr. Ardis is samen te vatten in een algebra sommetje. Denk bij elk item: genetische code van …

SARS-Cov-2 = slangengif

m-RNA vaccin = SARS -Cov-2

m-RNA vaccin = slangengif

Voor de niet-β mensen onder ons: dr. Ardis gaat er van uit dat de genetische code van SARS-Cov-2 overeenkomst vertoont met de genetische code van slangengif. Het m-RNA vaccin bestaat uit de genetische code van SARS-Cov-2 voor het spijkereiwit. Als je SARS-Cov-2 ervan verdenkt slangengif te zijn, dan kan je SARS-Cov-2 vervangen door slangengif. Dan worden de m-RNA vaccins dus gemaakt op basis van de genetische code van slangengif.

Aangezien er geen wetenschappelijke onderbouwing blijkt te zijn voor zijn bewering dat SARS-Cov-2 slangengif is, vervalt zijn claim dat met de m-RNA vaccins er eigenlijk slangengif wordt ingespoten.

In een notendop..
Alle beweringen die dr. Ardis doet over een verband tussen SARS-Cov-2 en slangengif kunnen niet worden bevestigd door nader onderzoek van de wetenschappelijke artikelen die hij opvoert. Het is wel zo dat deze artikelen een verband hebben onderzocht. In hun samenvatting en ook in hun conclusies wekken ze de indruk dat er een verband bestaat. Het vraagt echter een ervaren wetenschapper om dit soort artikelen kritisch en in zijn geheel te kunnen lezen en met name de beschrijving van de gebruikte methodes te kunnen beoordelen. Op dit onderdeel vallen veel wetenschappelijke studies door de mand.

Mandala van de nieuwe Aarde

Mijn persoonlijke indruk is dat er op biochemisch en moleculair niveau geen reden tot bezorgdheid is voor een pandemische vergiftiging met slangengif. Wel hebben we last van allerlei toxische invloeden op deze planeet. Ik vermoed dat er op quantumniveau, o.a. in het collectieve informatieveld, wel iets aan de hand is rond het thema ‘slang’ of ‘reptiel’. Mogelijk heeft dr. Ardis dit opgepikt, maar er een 3D-vertaling aan gegeven die de boodschap dan niet echt prijsgeeft.

Mogelijk worden er op korte termijn duidingen zichtbaar, omdat er veel aan het verschuiven is in de elektromagnetische velden, waaronder terugtrekkende bewustzijnsvormen uit het aardse veld. De energetische voeding van de elitaire bewustzijnsgroep die de mensheid in een uniform bestel wil persen is gestopt. De nieuwe frequenties vallen buiten hun metabolisch spectrum, dat wil zeggen zij zijn niet in staat om deze bio elektrisch te verwerken. Ze kunnen hun DNA (HIER) niet upgraden.

Afgezien van hun stuiptrekkingen gaat het kosmische proces, dat zich in ons voltrekt, gewoon door, ligt het op koers, om het zo maar uit te drukken. Bezig blijven met wakker worden, ons hart volgen, ons gevoel serieus nemen en ons distantiëren van ‘machthebbers’ blijft mijn aanbeveling.

Het ga ons goed ….

Lillian Richell,

april 2022

10 gedachten over “COVID = slangengif..??

 1. Ik kan mij wel voorstellen dat wetenschappers voortdurend op zoek zijn naar de oorzaak (of oorzaken) van het Covid virus. Zouden wij die oorzaak eenduidig kunnen vastleggen dan zullen daarmee antwoorden gegeven kunnen op vele vragen die nu nog openstaan. Zo’n ontdekking kan zeker ook van invloed op de ontwikkeling van zijn geneesmiddelen. Daarom is niet zo gek om ook slangengif te onderzoeken.
  Ook in dit artikel wordt ons iets verteld over mogelijke correlaties of causaliteit waarbij verondersteld wordt dat slangengif in ons drinkwater terecht is gekomen, al dan niet opzettelijk of per ongeluk, waardoor het Covid virus zou zijn ontstaan.

  Het is al jaren geleden dat ik slangengif in homeopathische verdunning gebruikte bij het bestrijden van infecties. Er zijn nog al wat varianten, maar de meest gebruikte is Crotalus afkomstig van de ratelslang.
  Homeopathisch is dit gif in een aantal potenties leverbaar, maar de minimale verdunning is toch D3, Nu stel ik mij voor dat als dit gif in ons drinkwater terecht zou zijn gekomen, dat zulks dan onmiddellijk- gezien de grote hoeveelheid daarvan in de wereld – op een niet meetbaar niveau zou moeten zitten en dus eerder als geneesmiddel dan als ziekmakendmiddel te beschouwen is.

 2. Inderdaad pure pure horror. En dan te bedenken dat ik mensen tegenkom die NIET willen weten van de waarheid rond deze smeerlapperij en daarentegen iedereen verguizen die scepsis vertoond tegen de zeer doorzichtige overheidsdweperij.
  Maar de gedachte die ik met steeds meer mensen deel is het DNA verhaal wat voor sommigen op de relatie met God (ja daar heb je ‘m weer) hebben ook al ligt het religie-dingetje al jaren op zolder en hebben ze geen relatie met gangbare halleluja tradities die ik ook niet heb.
  Zelfs de bijbel heeft voor mij een raadgevend element maar geen eis en uitspraak element.
  Toch zie ik de injectie als een vrijwillige breuk met de Schepper omdat het DNA een code bevat die een directie sleutel is naar de ‘evenbeeld gedachte’. Temeer ben ik een fervent aanhanger van de leringen van Yeshua en is de roerganger van zeker deze tijd omdat (hij?) de middelvinger opstak naar ieder toen heersend gezag en wist dat ie dat met de dood moest bekopen en dat deed en die lui nog kon vergeven ook. Sterk staaltje. Niet een doetje zoals altijd is afgebeeld met z’n witte jurk. Het is de tijd van De Keuze en Vrije Wil.

 3. robvdz hoi 🙂 , Je schrijft >>>En dan te bedenken dat ik mensen tegenkom die NIET willen weten van de waarheid rond deze smeerlapperij en daarentegen iedereen verguizen die scepsis vertoond tegen de zeer doorzichtige overheidsdweperij.<<< ja, dat heb ik ook ,net zoals andere met de zelfde intentie. Het is soms voor mij om moedeloos van te worden, maar weet je de waarheid wordt zichtbaar, door de vele doden en de vele mensen die door deze injecties met zware lichamelijke en geestelijke problemen hun levens hebben verwoest. Mijn angst zijn die injecties.

  1. Als je een methode wil toepassen om te zien wie aan welke kant staat, dan is deze prikkerij natuurlijk een prima middel gebleken. Of je het nu doet uit angst of er ‘gewoon bij te horen’ en fijn doen wat er gezegd wordt of om stomweg met je ballen op Ibiza te kunnen zitten, het is allemaal dezelfde domheid zonder na te gaan WÀT je in je lijf laat spuiten en door wie en met welke intentie. Ik zie puur satanisme en ik ken veel mensen die zulks kunnen beamen. Daar wil je toch geen deel van uitmaken. Blijkt toch dat dit tijdsgewricht een schifting laat plaatsvinden op zoek naar de zielen die op de een of andere manier de keuze gemaakt hebben en daarmee kandidaat zijn voor een wereld die verrassend veel harmonieuzer zal zijn, naar mijn idee. Trouw zijn aan het ware komt met prijs, hou daar wel rekening mee.

 4. Wat mij blijft verwonderen is de zogenaamde bezorgdheid door regeringen in verband met onze gezondheid terwijl ze een nog veel gevaarlijkere ontwikkeling ontkennen of gewoon complottheorie noemen.Dit doe je alleen wanneer je het middel van bv vaccineren nodig hebt om andere zaken te kunnen bereiken zoals ook dat paspoort een doel heeft vooral voor controle en mensen onderwerpen aan de wil van “de elite”. Het is een feit dat er niet of nauwelijks opgeschaald werd en dat we de zorg alleen maar afgebroken zien worden terwijl het wel steeds duurder wordt.
  Gisteren zag ik Kaag in de kamer en Nederland zou met een plan moeten komen want anders geen geld werd door haar gezegd.Volgens de PVV en anderen is het een sigaar uit eigen doos omdat we als land (ik meen) 30 miljard betalen aan de EU en nu wanneer we met een plan komen 4,7 miljard van de EC/EU zouden ontvangen.Het moet niet gekker worden en natuurlijk wordt er door de coalitie nu achter gesloten deuren gewerkt en geprobeerd steun voor nog meer zaken te krijgen welke het daglicht niet kunnen verdragen.Opvallend is dat het nu met miljarden tegelijk gaat en dat er schulden zullen worden opgebouwd waar we never nooit meer vanaf zullen komen waardoor eisen aan ons gesteld gaan worden.Letterlijk staat beschreven in de protocollen hoe dat werkt en ook staat er in protocol tien nog iets ivm vaccineren/inenten.
  Citaat: Gij weet zelf zeer goed,dat men-om de massa tot zulke eischen te brengen-ononderbroken in alle landen de betrekkingen tusschen volk en regeering moet verwarren en de geheele wereld door onenigheid,vijandschap,haat,ja zelfs door kwellende ontberingen,door honger en door ziekten,DIE WIJ BIJ HEN VEROORZAKEN DOOR HET INENTEN MET BACILLEN ZOO MOET AFMATTEN ,dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersching volkomen te onderwerpen.(einde citaat).
  1,5 miljoen mensen die werken kunnen nu al niet meer rondkomen en vele anderen overkomt hetzelfde.problemen laten ze op hun beloop in plaats van mensen te helpen zoals de mensen in Groningen en de toeslagouders bv.Gemeentes zeggen hulp te geven aan mensen die in de schulden zitten en dat is niet zo want ze gaan de schuld gewoon betalen aan de schuldeiser en de persoon die schuld heeft zal aan de gemeente moeten gehoorzamen en betalen.
  Opvallend is ook dat tegelijkertijd alles BEWUST duurder gemaakt wordt en meer en hogere belastingen doorgevoerd worden.(suikertaks en nog meer van die onzin).
  Ze werken bewust naar honger lijden toe door boeren uit te kopen of zelfs te onteigenen en de veestapel in te krimpen.Ondertussen zouden er vele “migranten/vluchtelingen” binnen komen die ook zullen moeten eten en toch laat men de poorten wijd open staan en wil men zelfs nog meer migranten naar hier halen om de plaats van Nederlandse ontslagen werknemers op te vullen.Dat noemen ze dan arbeidsmigranten.Een aantal jaren geleden werden in de zorg mensen die aan de bedden stonden met honderden/duizenden tegelijk ontslagen waarna ze in “coronatijd” moord en brand gingen roepen wegens een tekort aan personeel wat ze zelf veroorzaakt hebben waarschijnlijk bewust voor dit doel.
  Wie kijkt,vergelijkt en ziet weet dat we bewust naar de afgrond geduwd worden door onze eigen bestuurders/sters.Lees de protocollen van Sion eens en vergelijk zaken die gebeurd zijn en wat beschreven staat en zie dat wat daarin beschreven is gewoon uitgevoerd wordt op dit moment.
  Zij die de boel bedonderen zullen blijven ontkennen,niet luisteren naar waarschuwingen,en alles afdoen als complottheorie wat logisch is omdat ze anders door de mand vallen en hun plannen mislukken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.