Advertentie

Gevaccineerden besmetten ongevaccineerden..!?


Gevaccineerden besmetten ongevaccineerden..!?

Een wonderlijke wending?

2021 © Lillian Richel | deze versie WantToKnow.nl

x

Recent zijn er berichten opgedoken over zorgwekkende symptomen bij mensen die niet gevaccineerd zijn na contact met mensen die wel gevaccineerd zijn. Deze symptomen doen zich vooral voor bij vrouwen, maar mannen zijn niet gevrijwaard en ook zijn er reacties bij kinderen. Voor de goede orde: het gaat niet om incidenten, maar het zijn duizenden meldingen die de medische wereld nu doen opschrikken. Dat gevaccineerde vrouwen onderstaande bijwerkingen kunnen ondervinden is al bekend, maar nu dus ook niet-gevaccineerde vrouwen. Om welke klachten gaat het?

Gevaccineerde vrouwen krijgen te maken met bijwerkingen als: verstoring van hun menstruatiecyclus, zowel het uitblijven van menstruatie als een kortere cyclus (2 weken ipv 4). Er zijn klachten van menstruatie met pijnlijke krampen. Er zijn klachten van veel en/of langdurig bloedverlies. Ook kunnen dikke klonten meekomen alsof het hele baarmoederslijmvlies naar buiten komt. Vrouwen in de menopauze kunnen weer gaan bloeden en de eerste menstruatie begint op jongere leeftijd (bv. 10 jaar).

Zwangere vrouwen krijgen bloedingen en miskramen. Er is een opvallende toename van vrouwen die niet zwanger kunnen worden. Zwellingen en knobbels in de borsten komen ook voor. Het zijn vooral vrouwelijke geslachtsorganen en de hieraan verbonden vruchtbaarheid die hier problemen laten zien. En nu zien we deze problemen ook bij niet gevaccineerde vrouwen nadat ze in de nabijheid van gevaccineerde vrouwen zijn geweest.

Mannen kunnen te maken krijgen met zwelling van het scrotum en de hiermee gepaard gaande pijn, maar ook problemen met de endeldarm. Onderhuidse bloedingen (blauwe plekken), of waar dan ook, is een veel genoteerde klacht. En kinderen kunnen spontane bloedneuzen krijgen. Ook bloedingen uit het oor, migraine en diarree zijn gemeld.

Vaccin en vruchtbaarheid..
Het spijkereiwit is een synthetisch eiwit dat in zijn structuur erg lijkt op …. een natuurlijk eiwit (syncytine) dat vrouwen aanmaken om het baarmoederslijmvlies op te bouwen voor een zwangerschap. Het vaccin is ingezet om het immuunsysteem aan te wakkeren tot het maken van antilichamen tegen de synthetische spijkereiwitten. Echter de antilichamen vallen ook het eigen syncytine aan. Ofwel is het verschil tussen beide eiwitten heel erg klein waardoor het immuunsysteem ze niet uit elkaar houdt ofwel beide eiwitten zijn gelijk. Het effect is dat het vrouwenlichaam niet meer in staat is om een placenta te vormen. Ze is onvruchtbaar geworden.

Vaccin en vaatsysteem
Ook het bloedvatensysteem komt in de problemen met deze vaccins. Hoewel de mainstream media vooral AstraZeneca en Johnson & Johnson als schuldigen aanwijzen, komen ze bij àlle vaccins voor. Dus óók bij Pfizer en Moderna. Recent onderzoek wijst op een relatie tussen de spijkereiwitten en het bloed. Ze stellen nu dat covid geen respiratoire, maar een vasculaire aandoening is. Dus geen luchtweginfectie, maar een beschadiging in het vaatsysteem [1,2]. Het fysiologische mechanisme dat hier verstoord wordt, betreft:

 • beschadiging van de binnenbekleding van de bloedvaten
 • beschadiging van de hemoglobine uit de rode bloedlichaampjes
 • beschadiging van de witte bloedlichaampjes.

Als de rode bloedlichaampjes hun hemoglobine kwijt zijn, heeft dat twee enorme gevolgen:

 • ze gaan tegen elkaar aan kleven op een manier zoals geldrolletjes er uitzien (het zg. Rouleaux-effect); ze gedragen zich dan als stolsels,
 • ze kunnen geen zuurstof meer vervoeren naar de cellen.

De beschadigde binnenbekleding van de vaatwand trekt bloedplaatjes aan om een bloeding te stelpen en het trekt witte bloedlichaampjes aan om de brokstukken op te ruimen. Deze beschadiging vindt niet plaats op één plekje, maar in meerdere en ook grote vaten. Tot dusver blijken vooral hersenvaten, hartvaten en buikvaten het slachtoffer te zijn. Met andere woorden: het is een puinhoop, want er treden op sleutelposities in het lichaam bloedingen en stolsels op.

Toch gaan niet alle meldingen over bloedingen. Twee voorbeelden: In een kapsalon lieten alle kapsters zich vaccineren behalve één. Deze dame kreeg 2 weken later griepachtige, covid-achtige symptomen. Een oudere man had zich laten vaccineren (J&J) en woonde bij zijn bejaarde moeder, die niet gevaccineerd was. Hij was 3 dagen ziek van het vaccin, zijn 88-jarige moeder kreeg covid en overleed.

Transmissie theorie
Enkele Amerikaanse artsen hebben een panel gevormd en in een video hun eerste ideeën over dit nieuwe verschijnsel uitgesproken, maar het is op dit moment nog zoeken naar een verklaring [2]. Er worden nu in allerijl gegevens verzameld om een patroon te ontdekken wat hier aan de hand is. Op de een of andere manier wordt er iets overgedragen van de gevaccineerde persoon op de niet gevaccineerde persoon. Ze benadrukken dat deze vorm van overdracht geen ouderwetse besmetting is zoals we deze kennen van bacteriën, virussen en dergelijke.

Bij een besmetting scheidt het zieke lichaam allerlei rommel uit waaronder de micro-organismen (de ziektekiemen). Het komt door alle openingen naar buiten: adem, speeksel, snot, zweet, urine, ontlasting, wind, bloed (menstruatie), sperma. Omdat de gevaccineerde mensen geen complete virussen verspreiden, geeft het panel de voorkeur aan de term transmissie. De eerste brainstorm sessie levert een tweetal voorlopige verklaringen op:

 1. een transmissie van spijkereiwitten
 2. een transmissie van frequenties/elektromagnetische velden (EMF’s)

Het eerste idee komt voort uit het conventionele medische model. De tweede invalshoek komt voort uit een actueler medisch concept waarin de invloed van straling en EMF’s is opgenomen. Laten we eerst elke optie nader verkennen.

transmissie van spijkereiwitten

Hoewel de synthetische (!) spijkereiwitten geen besmettelijke virussen zijn, lijkt de overdracht wel op besmetting. Met deze experimentele vaccinatie is de kans groot dat er een grenzeloze productie van het spijkereiwit op gang komt. Het lichaam gaat dan grote hoeveelheden hiervan uitscheiden via de bekende uitvalswegen. Het lichaam komt als het ware in een wolk van deze eiwitten te zitten, net zoals een roker in een rookwolk gehuld is, maar dat ruik je tenminste. Als je dan in de nabijheid van een gevaccineerde persoon komt, kom je in een eiwitwolk terecht. Dit is het plaatje dat je je hierbij kunt voorstellen.

transmissie via EMF’s

Hiervoor moeten we eerst het nano-vetbolletje nader bekijken, omdat dit ingrediënt verantwoordelijk is voor de opwekking van frequenties en EMF’s. De Pfizer en Moderna producten bevatten nano-materialen. Het zijn minuscule organische substanties die ook wel nanobots of hydrogels worden genoemd. Ze zijn gemaakt om veel verschillende dingen te kunnen doen:

 1. Ze werken als een bezorgdienst van een geneesmiddel op bestelling (on-demand-drug-delivery system). Het nano-vetbolletje is dus een soort PostNL die een bestelling (het mRNA) aflevert in de cellen. En het kan van buitenaf geactiveerd worden om de lading af te leveren. Op deze manier loodsen ze de spijkereiwit-instructie (in het mRNA) stiekem langs het immuunsysteem. Zonder deze nano-verpakking zou het lichaam het mRNA onmiddellijk vernietigen, omdat het niet lichaamseigen is.
 2. Ze werken als een biosensor. Een biosensor verzamelt informatie (= data) van het lichaam door middel van elektrische pulsen, zoals allerlei bloedwaarden, zuurstofverzadiging, emoties, hersenactiviteit, spieractiviteit, noem maar op.
 3. Ze werken als een microchip. Een microchip heeft besturingscapaciteit. Het kan informatie (datapakketjes) ontvangen èn uitzenden door middel van impulsen of frequenties. Dit nano-materiaal functioneert via Wifi en kan dus signalen oppikken van èn verzenden naar mobiele telefoons, draadloze apparaten, zendmasten en satellieten.

De officiële berichtgeving over deze nano-vetbolletjes vertelt alleen van de eerste eigenschap, niet van de twee overige computerachtige capaciteiten. Over de effecten op en in de mens is slechts summiere informatie beschikbaar, namelijk van slechts kleine groepen militairen. In feite weten we niet wat het doet ìn de mens en mèt de mens. In tegenstelling tot wat fabrikanten en gezondheidsautoriteiten zeggen, blijven deze nano-substanties vele jaren lang in het lichaam achter.

Met de injectie van deze nano-substantie lopen gevaccineerde mensen dus met iets in het lichaam dat op van alles in de omgeving kan reageren. Denk dan niet alleen aan 5G (èn 4G), maar ook je mobieltje en in feite elk draadloos apparaat. Tegelijkertijd worden nu veel satellieten de ruimte in geschoten en zendmasten uitgerust met 5G. Ook in scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen wordt 5G in rap tempo geïnstalleerd. Hiermee worden in korte tijd heel veel nieuwe kunstmatige frequenties en elektromagnetische velden in de atmosfeer aangebracht.

De mensen die zich hebben laten injecteren, zorgen voor de opwekking van technologische elektromagnetische velden in hun energieveld (aura). Dit geldt voor alle vaccins, omdat alle vaccins een verandering in het DNA aanbrengen. In ‘DNA up-and-down’ en ‘Over de/jouw ‘Heilige Graal’: de vaccinaties’ vind je meer uitleg over de vele functies van het DNA [3,4]. Hier wil ik volstaan met in herinnering te brengen dat het DNA een antennefunctie aan boord heeft: het ontvangt en zendt signalen uit. Alle vaccins wijzigen deze antennefunctie in de richting van een digitale database in de cloud. De Pfizer en Moderna producten doen er nog een schepje bovenop met hun nano-postdienst en biocomputer functionaliteit.

Mogelijke mechanismen
We hebben het conventionele plaatje waarbij de spijkereiwitten rond gestrooid worden en de geprikte persoon in een eiwitwolk rondloopt. In nauw contact kan je dan, volgens de besmettingstheorie, spijkereiwitten inademen en op je huid krijgen. Op dit moment is niet bekend hoe nabij het contact is geweest bij de ongevaccineerde mensen met bovengenoemde klachten. Er is wel informatie gevonden in de documenten van Pfizer dat er onder de test uitvoerders een aparte studie is verricht naar ‘besmettelijke’ effecten in het contact met de proefpersonen [5].

En we hebben het frequentieplaatje waarbij de gevaccineerde persoon niet natuurlijke elektromagnetische velden genereert en hiermee in een technologische wolk rondloopt. In nabijheid vermengen menselijke energievelden met elkaar en wisselen informatie uit. Dit gebeurt in de vorm van frequenties, maar op subtieler niveau gebeurt dit in de vorm van lichtcodes. Vanuit welke invalshoek je het ook bekijkt: er is een uitwisseling van spirituele, psychische en fysiologische informatiepakketjes tussen mensen als ze in elkaars ruimte komen. De manier waarop overdracht in elektromagnetische velden plaats vindt, gebeurt door middel van resonantie (zie mijn eerdere artikelen).

 1. de spijkereiwit wolk

Theoretisch zou je afstand moeten houden van spijkereiwit wolken. Maar voor mij is het de vraag of deze vorm van transmissie werkelijk bedreigend is. Het gaat namelijk niet om levende micro-organismen en ook niet om virussen.

Over de ziekteverwekkende eigenschap van virussen is de wetenschap het ook niet eens. In plaats van virussen zouden we te maken hebben met exosomen. En die zijn niet besmettelijk. De uitgewasemde spijkereiwitten zijn dan eerder te vergelijken met exosomen dan met virussen. Dan zouden deze iemand anders ook niet kunnen besmetten, laat staand infecteren of ziek maken. Het infectieziektemodel is de comfortzone van het medisch denken, dus bestaat er een concept van infectieuze eiwitten, prionen genaamd. Wikipedia schrijft:

Een prion is een ziekteverwekker, en wel een deeltje dat ontstaat uit normale eiwitten, onder andere in de hersenen.

Dit zijn kleine eiwitten die onze hersenen aanmaken waarvan de functie echter niet duidelijk is. Het prionenverhaal is een en al veronderstelling gebaseerd op de vondst van een abnormaal eiwit bij enkele aandoeningen van het zenuwstelsel [6]. Deze vorm van overdracht laat ik links liggen, omdat dit allemaal nog te hypothetisch is. Medisch-theoretisch kan je dan ook nog verzinnen dat de spijkereiwitten giftig zijn, maar dan gaat het niet om een gewone eiwitstructuur. Hier is geen informatie over beschikbaar op dit moment. Ondanks dat in de media gesproken wordt van besmetting met deze spijkereiwitten moeten we hier voorlopig grote vraagtekens bij zetten.

Er krabt echter nóg een nagel aan de covid-kist. De bloed beschadigingen die het spijkereiwit zou veroorzaken zijn in het verleden ook gevonden als gevolg van blootstelling aan de WiFi-electromagnetische velden (zie mijn artikel ‘Dwalingen en Dwaalsporen’[7] en ook een video van Lena Pu [8]). Met al deze haken en ogen aan het spijkereiwit zou ik deze transmissie dan ook niet nader willen uitwerken.

 1. de technologische wolk

Deze vorm van transmissie is eigenlijk een kwestie van resonantie. Dit betekent dat als je resoneert met de technologische frequenties van de gevaccineerde persoon, je dezelfde problemen kunt …. genereren.

Wanneer resoneer je met iets van iemand? Als je dat ‘iets’ herkent in je zelf, maar ook als je lichaam dat ‘iets’ herkent. Of als je energiesysteem, je informatieveld dat ‘iets’ herkent. Het betekent ook dat als je informatieveld dat ‘iets’, dus die frequentieband níet herkent, je ook geen klachten zult krijgen. Ook al verkeer je in de nabijheid van een persoon met een technologisch aangepast energieveld. Als hier de sleutel ligt, dan moeten we onze blik richten op energievelden en het informatieveld van vrouwen in het bijzonder.

Informatievelden
Om hier meer inzicht in te krijgen moeten we de aandacht verplaatsen van moleculair niveau naar quantum-niveau. De vaccins dragen op quantum-niveau onnatuurlijke en hierdoor verstorende informatiepakketjes. Die hoeven niet persé het informatieveld van de ontvanger zodanig te verstoren dat het lichaam van de rel gaat. Het is ook mogelijk dat het op quantum-niveau al behoorlijk geneutraliseerd wordt. Als er echter toch bijwerkingen optreden, dan is dat een signaal dat de verstoring niet of niet volledig geneutraliseerd kan worden.

(Voor alle info over dit boek, klik de coverafbeelding)

Dan is er waarschijnlijk sprake van verzwakte delen in het informatieveld. Dit kan je je voorstellen als afgedekte informatiecodes of tegenwerkende scripts die signalen voor deze  informatiegebiedjes afvangen. Nu kan de moleculair ingerichte geneeskunde hier niet zoveel uitrichten, maar er zijn meerdere opties.

In de biofotonentherapie is het een bekend verschijnsel dat ongevaccineerde kinderen resoneren met hun gevaccineerde speelkameraadjes of klasgenoten. Met behulp van deze methode kan de resonantie opgeheven worden door de vaccin-informatiecodes te neutraliseren. Willen we dus bijwerkingen bij gevaccineerde en ongevaccineerde mensen te lijf gaan, dan moeten we het zoeken in de hoek van therapieën die ontwikkeld zijn op het gebied van frequenties en informatievelden zoals biofotonen, bioresonantie en quantum-healing.

(klik HIER voor een gefundeerd artikel over Biofotonen; geen abacadabra, maar pure wetenschap/fysica!)

Maar dan is er ook nog de vraag: ‘Waarom krijgen mensen last van bijwerkingen en anderen niet?’. En dan gaat het hier nu specifiek over vrouwen. Gevaccineerd of niet-gevaccineerd: niet alle vrouwen komen in de problemen. Kennelijk is er een kwetsbaarheid bij vrouwen die wel last van deze bijwerkingen krijgen. We vervolgen de speurtocht.

Vrouw en vergif..
Het mag bekend verondersteld worden dat vrouwen al eeuwen lang, sinds Adam en Eva eigenlijk, in het verdomhoekje geplaatst zijn. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is al door velen uitgezocht en beschreven, dus hier wil ik nu geen aandacht aan besteden. Wel wil ik hiervan de energetische en fysiologische effecten ervan belichten in relatie tot het informatieveld van en de bijwerkingen in vrouwen.

Het lijkt erop dat tijdens de zwangerschap nu gekozen moet worden voor: angst voor de griep of angst voor een geboorte-afwijking… Of is er VERTROUWEN…?!

Als we hier incarneren in een vrouwelijk lichaam dan verbindt onze ziel zich met een ‘vrouwelijk’ informatieveld dat al sinds mensenheugenis aanwezig is in de aardse atmosfeer. Het concept van ‘collectief (on)bewustzijn’ komt het dichtst bij als je je een voorstelling wilt maken van dit informatieveld. Hierin is alle informatie van alle tijden verzameld in patronen, die we ook wel archetypen kunnen noemen.

Met het negatieve label dat aan het vrouw-zijn, en aan het vrouwelijke lichaam in het bijzonder, kleeft, is er een diep geïmplanteerde kwetsbaarheid aangebracht in het informatieveld van vrouwen. Een kwetsbaarheid die de lichamelijke balans voortdurend op de proef stelt en een dagelijkse portie energie opeist om de gezondheid te handhaven.

Deze negatief geladen informatie genereert verlaagde, vertragende en verstorende frequenties in de aura van vrouwen en ze werken als gifstoffen in de spirituele, mentale, emotionele en fysiologische systemen. Je kunt het je voorstellen als saboterende gedachtenpatronen, gevoelens van minder- en onwaardigheid, en niet te veronachtzamen: opgekropte woede hierover. Dat soort dingen.

Moeder Aarde
Het vrouwelijke energieveld is nauw verweven en resoneert grotendeels met het energieveld van Moeder Aarde. Ook het vrouwelijke lichaam is diep geworteld in Moeder Natuur. Het zijn niet alleen de gefabriceerde verhalen over Lilith, Eva, Inanna, Lot en andere mythische dames die de mens zijn ingewreven. Ook de langdurige mishandeling van Moeder Aarde door oorlogen en misdaden, alsook de uitbuiting en vergiftiging door industrieën hebben diepe wonden geslagen in de weefsels van het leven op deze planeet.

De aardse velden en de vrouwelijke informatievelden met haar zijn hierdoor ernstig verstoord. Veel vrouwenaandoeningen vinden hier, op quantum niveau dus, hun oorsprong. Desondanks zorgen de vrouwelijke energievelden èn lichamen ook voor de ontgifting van het planetaire veld, zelfs tegen de klippen op. Mannelijke energievelden zijn sterker aangesloten op de astrale energievelden, wat niet wil zeggen dat mannen niet verbonden zouden kunnen zijn met Moeder Natuur. Alle mensen hebben mannelijke en vrouwelijke frequentiepatronen in hun systeem.

Het is een kwestie van identificatie en balans tussen beide energiepatronen. Mannen die hun vrouwelijke elementen een woordje mee laten spreken in hun levensloop helpen Moeder Natuur meer dan vrouwen die zich uitsloven om meer mans te zijn. Als het echter gaat om vrouwelijke lichamelijkheid, dan is dit niet alleen slechts een onderbelicht terrein in de geneeskunde, maar ook een ernstig verwaarloosd en getraumatiseerd kind in het leven op deze planeet.

Op CT-scans van de hersenen zijn bij getraumatiseerde personen duidelijk de donkere vlekjes waarneembaar (zie ringenfocus), die duiden op een conflict-actieve fase.

Inmiddels groeit de groep vrouwen die dit probleem hebben doorworsteld en zich er aan hebben ontworsteld. Ze hebben de polariteit mannelijk/vrouwelijk in balans weten te brengen. Maar de meeste vrouwen zijn in de kern van hun bestaan nog steeds getraumatiseerd en hiermee kwetsbaar voor aandoeningen van de vrouwelijke organen.

Trauma als trigger..!
Wat ik nu schrijf is geen wetenschappelijke verhandeling, maar een inzicht dat ik op deze plek in dit verhaal wil delen. Het is bedoeld als ingang om buiten de lijntjes over deze ongewenste ontwikkelingen zelf creatief na te gaan denken en je eigen onderzoek te doen. Mijn vermoeden is dat vrouwen die bovengenoemde bijwerkingen ondervinden een signaal afgeven van protest. Hun vrouwelijke natuur protesteert tegen de toxische aard van het zogenaamde vaccin. De informatiecodes van dit vaccin zijn dermate in strijd met de informatiecodes van het vrouwelijke energieveld dat alles er tegen in opstand komt.

Een van de kern krachten van het vrouwelijke ‘zijn’ is het vormgevende vermogen aan het leven. Haar lichaam weet hoe ze een voedende en veilige schoot kan zijn voor een bezielde kiem en hoe hiervoor een nieuw lichaam opgebouwd moet worden. Het vrouwelijke lichaam weet dit van nature, omdat zij deze informatie rechtstreeks ontvangt van Moeder Aarde. Het is een fundamentele scheppende kracht dat hier op aarde nodig is om levensvormen te doen verschijnen.

Het vaccin verkracht deze ingeboren scheppende/vormgevende kracht met het spijkereiwit en de technologische frequenties. Wat wetenschap moet gaan inzien is dat deze scheppende kracht op deze planeet wordt gegarandeerd door vrouwen. Mannen zorgen voor een injecteerbare (astraal) inspirerende kracht. Beide energieën zijn voorwaarde om nieuw leven in de wereld vorm te geven, maar het zijn verschillende krachtvelden. Het is op dit moment wel duidelijk dat vrouwen beschadigd worden, maar het is niet ondenkbaar dat ook mannen beschadigd worden in hún geslachtelijkheid, gezien de gemelde bijwerking bij mannen.

Mijn vermoeden is ook dat vrouwen die met een traumatische lading rond het thema vrouw-zijn te kampen hebben, gevoeliger zijn voor deze verontrustende bijwerkingen. Of hiervan besef is of niet is niet eens een maatstaf, omdat besef afhankelijk is van hoeveel zelfbewustzijn aanwezig is. In het wetenschappelijk onderzoek naar de toedracht van dit probleem, zou deze traumatische ballast opgenomen moeten worden om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Mogelijk hebben we hier dus te maken met een heftige reactie tegen de vaccins die een aanval op de vrouwelijke natuur èn Moeder Aarde zijn. Het is mogelijk Moeder Aarde die, via de vrouwelijke lichamelijkheid, krachtig protesteert tegen de geïnjecteerde verstoring van Haar Scheppende Kracht. Het verborgen vrouwen-trauma, de eeuwenlang onderdrukte vrouwelijke kracht, komt nu in al haar gewondheid aan het licht. Het is buitengewoon pijnlijk voor deze vrouwen om deze castratie-aanval te moeten ondergaan, maar we moeten ook wakker worden voor het feit dat deze castratie al sinds mensenheugenis aan de orde van de dag is. Nu, in 2021 kunnen we er niet meer van wegkijken.

Wanneer je dit verhaal leest, begrijp je, waarom de emoties loskomen bij deze 2 artsen. (klik voor hun verhaal hier op de site)

Vrouwen die niet gevaccineerd zijn, maar eveneens met dit type trauma in hun systeem rondlopen, lijken mij het meest kwetsbaar om te resoneren met de gevaccineerde vrouwen. Oftewel: zij kunnen de bijwerkingen ‘oppikken’ en reageren ze ‘als ware ze gevaccineerd’. Met deze bijwerkingen geeft het lichaam een heftig en pijnlijk signaal af dat deze wond geheeld wil worden. Het betekent dus ook dat vrouwen die hun balans hebben weten te vinden op dit gebied níet zullen resoneren met deze traumatische informatiecodes. Zij zullen deze bijwerkingen niet ondervinden. En dat geldt ook voor vrouwen die in dit leven geen verbinding hebben met dit thema. Graag zie ik deze onderwerpen in medisch wetenschappelijk onderzoek opgenomen.

De mannelijke kant van het verhaal..
Hoe het verhaal voor mannen in elkaar steekt is op dit moment gissen, maar mogelijk liggen de antwoorden in een vergelijkbare lijn als voor vrouwen. Met individuele traumatische thema’s als seksualiteit en voortplanting zijn er kwetsbaarheden in het informatieveld. Deze kwetsbaarheden vormen aangrijpingspunten voor biologische invloeden met fysiologische uitwerkingen op de geslachtsorganen.

Problematische scripts in het informatieveld kunnen leiden tot fysiologische zwakheden in de weefsels zelf, maar ook in hun bloedvoorziening, hun elektrische systeem (zenuwstelsel), hun boodschappen systeem (hormonen) en hun immunologisch vermogen. De scripts of informatiecodes in het informatieveld genereren specifieke frequenties die dan ons watercompartiment (zie ‘een wankele werkelijkheid’[9]) en mentale compartiment activeren om bepaalde emoties en gedachten in ons bewustzijn tevoorschijn te roepen.

De huidige technologie bevindt zich op een niveau van kennis en techniek dat de natuurlijke scripts bestuurd kunnen worden buiten ons bewustzijn om [10]. De zogenaamde vaccins zijn slechts de voorloper van implanteerbare microtechnologie om volledig aangestuurd te worden door algoritmes. Omdat deze microchips regelmatig een update nodig hebben, moeten de vaccinaties regelmatig herhaald worden. Totdat een meer geavanceerde methode deze vaccins kan vervangen [11].

Bewustzijn en bescherming
De adviezen vanuit spirituele kringen zijn steeds “houd je frequentie hoog”. Tja, …. dat klinkt leuk, maar hoe doe je dat? Het komt, denk ik, neer op enkele simpele , maar misschien niet altijd makkelijke dingen. Een paar tips uit het vuistje:

Liefde is essentieel. In frequentie termen genereert dit de hoogste frequentie die we als mensen kunnen creëren. Dus check bij jezelf of je gedachten en handelingen hun oorsprong vinden in Liefde, universele en onvoorwaardelijke liefde. Dat is dus niet hetzelfde als lief zijn en alles tolereren. Het betekent ook niet dat je niet boos zou mogen worden. Opkomen voor je eigen waarheid is een actie van liefde. Als je geen liefde voor je Zelf reserveert, dan is het Liefde-gehalte gewoon niet voldoende. Liefde voor jezelf betekent ook niet dat je liefde voor anderen uitsluit. Over Liefde bestaan veel te veel misverstanden en misvattingen.

Oprechtheid is belangrijk. Wees eerlijk in jezelf en integer met anderen. Check bij jezelf of je om de brij heen draait, dingen anders wilt maken dan ze zijn, je kop in het zand steekt of je waarheid een beetje verdraait om de lieve vrede. Check ook bij jezelf je grenzen. Het heeft geen zin erover heen te gaan, maar als het gebeurt schroef dan de zaak of je eisen terug. Ontdek dus ook waar je grenzen liggen. Kijk jezelf recht in de ogen en pak aan waar het schimmigt.

Wakkerheid is noodzakelijk. Luister naar je gevoel en je spontane gedachten. Neem ze serieus. Je lichaam en je hart weten wat goed voor je is en wat niet. Wees kritisch op wat anderen vinden dat je moet doen, denken, voelen. Jij bent uniek en niemand kan in jouw schoenen staan of door jouw ogen kijken. Jij bent de enige die verantwoordelijk is en kan zijn voor je eigen leven, je eigen keuzes en beslissingen. Besef dat de consequenties van je keuzes in de eerste plaats en altijd voor jou zijn.

Moed is sterk aanbevolen. Heb de moed om naar jezelf te kijken in je goede en je niet-zo-mooie kanten. Niemand is zondig al is ons dat wel ‘aan geleerd’. Heb de moed om je worstelingen onder ogen te zien en zoek naar een aanpak die je vrij maakt. Heb de moed om naar je schaduw te kijken, want het heeft je een verhaal te vertellen. Heb de moed om je angsten toe te laten, want ze hebben je een verhaal te vertellen. Heb de moed om je pijn te voelen, want het heeft je een verhaal te vertellen.

Onderzoek en informeer jezelf. Sta open voor meerdere, zelfs strijdige invalshoeken, ook al komt je hoofd daardoor in verwarring. Neem tijd om dingen te laten bezinken, dan kristalliseert het zich vanzelf uit en wordt het helderder. Dan ontstaat er ruimte om je hart te laten spreken. Je hart kent je Zelf het beste, dat weet wat je nodig hebt en wat je te doen staat.

Creatie is de sleutel. Wij zijn gezegend met een scheppend vermogen en hier mogen we best wat meer vertrouwen in hebben en vaardigheid in ontwikkelen. Als we het verhaal van anderen geloven, als we ons de les laten lezen, dan helpen wij mee het te scheppen en in de (3D) werkelijkheid te brengen. Voorspellingen komen niet zo maar uit, ze gebeuren omdat wij ze doen manifesteren. Door aan te nemen dat het zo zal gaan, door er in te geloven, door ze te wensen.

Als wij ons eigen verhaal ontwerpen dan kunnen wij hiermee de (3D) werkelijkheid creëren die wij wensen. Blijf dicht bij jezelf ook al weet je niet precies wie jouw Zelf is. Leef uit de grond van je Hart en je zult het levenspad creëren dat je Ziel en Moeder Aarde ondersteunen. Weet dat je van oorsprong Pure Liefde bent.

Lillian Richel,

mei 2021

 

Bronnen:

 1. https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness
 2. https://www.bitchute.com/video/lcEQ6PIUApnT
 3. https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/dna-up-and-down
 4. https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/over-de-jouw-heilige-graal-de-vaccinaties
 5. https://www.frontnieuws.com/shedding-en-zelfverspreidende-vaccins
 6. https://www.newscientist.nl/nieuws/prionen-slaan-toe
 7. https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/dwalingen-en-dwaalsporen
 8. https://www.transitieweb.nl/straling/lena-pu-haal-alle-wifi-weg-uit-scholen
 9. https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/een-wankele-werkelijkheid
 10. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2626
 11. https://dissident.one/2021/05/05/schwab-hersen-chip

11 gedachten over “Gevaccineerden besmetten ongevaccineerden..!?

 1. Dit vind ik echt een bijzonder goed artikel. Resonantie is de sleutel. Ik werk aan een parallele samenleving in de vorm van een Ecoregio. http://www.oikoslibre.org/ecoregio-nl. Kijk ook eens op https://parallelle-economie.nu/ Een groeiend netwerk. Hier ben ik ook een groep met de naam ‘Ecoregio’ gestart. Zelfstandig nadenken en luisteren naar je inuïtie is de eerste stap. Overeind blijven is vervolgens alleen mogelijk als je zelfvoorzienend bent. Het liefste in een regio ver van grote steden.

 2. Op de website van Jim Stone : http://82.221.129.208/.un4.html
  zijn over dit fenomeen verschillende teksten gepubliceerd. Ze zitten wel tussen andere onderwerpen, en met foto’s en linken naar de originele bronnen.
  Een van de gevolgen van dit magnetisme en metaalpartikels is, dat men gedurende een bepaalde tijd geen MRI onderzoek mag ondergaan.
  Het is dan ook een aspect dat m.i. een bijzondere aandacht verdient.

 3. Even een goed berichtje: Het kokosolie wonder van Bruce Fife; kokosolie en andere middellangeketenvetzuren doden bacteriën en virussen en versterken immuunsysteem en nog veeeeele andere voordelen.
  Beginnende griep: 3 eetlepels kokosolie in lauw sinaasappelsap bij elke maaltijd en na 3 dagen gezond!!! Eet smakelijk en goede Gezondheid voor allen.

 4. Jawel hoor, ik heb net iemand gesproken die nadat hij was geïnjecteerd een hartstilstand kreeg,gelukkig,vertelde hij mij, heeft hij een pacemaker, en dankzij de pacemaker leeft hij nog. Ik vraag ga je de 2e injectie ook nemen, antwoord ja , die ga ik ook nemen maar dan moet ik aan de monitor. Dit wilde ik even kwijt.

  1. Oef. Heftige ervaring. Zo leven we inmiddels in heel verschillende werelden.

 5. Yanneke hoi, voor mijzelf was het niet heftig,mijn gedachten waren hoe kan men zo in de ban ,obsessie leven van de regering en samenhang dat men alles gelooft, en niet de moeite neemt om verder te kijken dan de neus lang is. Het zij zo. Maar nu is er natuurlijk weer de vraag, hoe gaan we hier weer mee om? Gevaccineerden besmetten ongevaccineerden?

  1. Hoi Ikzie. Mooi, dat je vooral waarneemt en zelf niet moedeloos wordt. Ik heb dat soms wel, als ik iemand spreek die mij dierbaar is, maar die volkomen in de ban is van het telkens herhaalde verhaal. Misschien zeg ik dan zelf ook te weinig meer. De vraag hoe we hier nu weer mee omgaan en of gevaccineerden een risico zijn voor ongevaccineerden, stel ik mezelf ook. Deze professor (Dr. Gorter) is ook niet gerust op de vaccinaties. https://www.youtube.com/watch?v=iDS4IxldnwY
   Lieve groet.

 6. Yanneke, jou zin>>als ik iemand spreek die mij dierbaar is, maar die volkomen in de ban is<<
  Ja, de man in mijn bovenstaand berichtje staat ver van mij af. Maar de mensen die kort bij mij staan en waarvan ik hoor dat ze de injectie gaan halen geven mij ook een gevoel van machteloosheid, maar ik heb geleerd in mijn toch al zwaar beproeft leven mij niet te laten zakken in negatieve gevoelens, dat kost energie die we nu hard nodig hebben, na een paar discussies die soms nogal hard en luid eindigde, en waarbij zij mij probeerde om te turnen, heb ik besloten er niet meer over te praten. Mocht het onderwerp toch weer te sprake komen, dan roep ik mezelf tot kalmte, althans dat probeer ik dan ( de gedachtes die ik dan krijg schrijf ik hier niet op) en ik probeer op een rustige toon te zeggen. Doe het niet, wacht af. Yanneke, bedankt voor de link. 🙂

  1. Hi Ikzie. Fijn dat je dit deelt. Dank je wel. “Ze” rekenen er ook op dat mensen zich machteloos gaan voelen in plaats van bij zichzelf en in hun eigen kracht te blijven en met elkaar verbonden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.