Advertentie

Dwalingen en dwaalsporen..!


Kijk naar het plaatje hieronder van één van de meest doortrapte gezondheidsofficials in de wereld. Dr. Anthony Fauci. We zouden een boek vol kunnen schrijven over deze meneer Fauci. Kijk naar de boodschap op het plaatje; het is niet verzonnen, maar behelst natuurlijk een ‘weten’ van deze man, dat véél verder gaat, dan wat je er leest..! Het gaat over een agenda die al vele decennia klaar ligt en het ‘eindspel’ vormt voor de elite. Een elite die vind dat er maar 500 miljoen mensen op Aarde zouden moeten leven, getuige hun statement op de Georgia Guidestones.

Een elite die fundamenteel heeft samengewerkt om dátgene wat we nu voor onze kiezen krijgen te realiseren. JA, DUS OOK AL DIE MAATREGELEN, genomen door ruim van te voren klaargestoomde politici… Hoe kun je anders een wet indienen, die het mogelijk moet maken bij MENSEN IN HUIS IN TE BREKEN.. Dat hierover geen heftige consternatie uitbreekt en Rutte en zijn companen hiermee wegkomen, inclusief het INLUIZEN van coalitie-genoten en Tweede Kamerleden, is op zich al een studie waard. Er zijn in onze ogen dan ook veel diepere mind-controlprocessen gaande, dan wij in de gaten hebben.

Hoe kan het anders dan een ‘pandemie’ die niet eens ernstiger is dan de voor- of najaarsgriep, zo kan worden uitgerold. Over een volk dat zich -voor het merendeel (het spijt ons, maar het is niet anders) als schaapjes gedraagd. Dat kan namelijk maar op een manier. Deze schaapjes gedragen zich op dezelfde wijze als schaapjes zich gedragen in een schaapskudde-met-herder-en-hond..

Zijn we bang voor de hond? Zijn we met ontzag aan het opkijken naar de herder, die Rutte heet..? En de belangrijkste vraag: Zijn we als schaapjes bezig onze eigen autoriteit definitief te begraven en onszelf geweld aan te doen, door deze manipulaties te volgen..??

Denk na, voordat je dit artikel leest en HANDEL VANUIT EIGEN AUTORITEIT. De hele COVID-pandemie is -evenals de Mexicaanse grieppandemie (de grote opmaat/oefening voor deze golf van angst-en-beven..!) een misbruik van autoriteit..!! Niets meer en zeker niks minder..! Hou je minister-president in de gaten en prijs hem niet de hemel in als ‘grote leider’… Het is werkelijk ongelooflijk, hoe deze man in staat is, een heel volk te gijzelen met zijn -sorry voor het woordgebruik- IDIOTE MANIPULATIES..!

X
X

Dwalingen en dwaalsporen..!

2020 © dr. Lillian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Allereerst: Een vat vol vraagtekens..
Inmiddels is er meer kennis over het virus covid-19 verzameld, maar de vraagtekens stapelen zich op. Corona vertoont een steeds diffuser ziektebeeld: van asymptomatisch tot dodelijk. De verspreiding is verre van duidelijk: ook zonder contact testen mensen positief. De behandeling is een nog niet gelopen zoektocht. Ook over immuniteit is het laatste woord nog niet gezegd: antilichamen zijn niet toonaangevend en aan virusvaccins kleven grote problemen. Het is een virus dat op veel punten niet voldoet aan de bestaande viruskennis.

Zo’n vreemd virus zeggen de deskundigen nog niet eerder te hebben meegemaakt. “Is dit dan wel uitsluitend een virus?“ Is er mogelijk ook iets anders aan de hand?” Dit zijn volgens mij logische en relevante vragen volgend op de vele vraagtekens die er nu zijn. Ik heb hem de deskundigen nog niet horen stellen. Zij houden vast aan een pandemie wat overheden legitimeert om draconische maatregelen in de wetgeving te verankeren.

Laat ik eerst een aantal zaken op een rijtje zetten. Te beginnen met hoe er met de cijfers wordt omgegaan, vervolgens hoe het ‘corona’-ziektebeeld verschillende oorzaken kan hebben, hoe onze (groeps)immuniteit mogelijk al op niveau is en hoe de pandemie ge(mis)bruikt wordt voor de digitalisering van de wereld.

De cijfers en conclusies
Dagelijks zijn we getrakteerd op cijfers, grote getallen. Zoveel besmettingen, zoveel opnames, zoveel doden. Dat suggereerde een bedreigend beeld van corona: dit is een infectie waar je echt bang voor moet zijn. En dus moet alles op alles gezet worden om dit te beteugelen en later te voorkomen: social distancing, mondkorfjes, vaccins. Maar …. hoe suggestief cijfers ook werken, zonder context zijn ze betekenisloos. De vraag die opkomt: ‘Beseffen ze bij het RIVM welk effect hiervan uit gaat? Op deze manier is het RIVM een angstaanjager en zelf een ziekmakende factor geworden. En hoe zit het met de media? Daar is veel kennis over emotionele beïnvloeding. Welke rol spelen zij hierin? Een paar voorbeelden.

Dit lijken grote getallen voor Nederland. Commentaren op statistieken laat ik liever over aan experts op dat gebied, maar als ik het met mijn gezonde boerenverstand kan begrijpen, dan kunnen veel meer mensen dit. Zonder expert te zijn. Het rapport dat te downloaden is, bevat meer genuanceerde informatie. [RIVM HIER]

de corona-besmettingen: 0,288%

Bij het totaalaantal van 50.147 corona-patiënten staat ook het aantal patiënten per 100.000 inwoners: 288.1. Dat betekent dat 0,288% van de Nederlandse bevolking corona op loopt. Voor een realistisch beeld moet je het getal van 50.147 dus uitzetten op de totale bevolking van Nederland. We hebben op moment van schrijven 17.422.069 inwoners en hiervan heeft 50.147 corona. Het percentage ligt dus op 0,288%. Dat is een klein percentage.

de ziekenhuisopnames: 0,068%

Het totaalaantal van 11.871 ziekenhuisopnames komt neer op 68.2 patiënten per 100.000 inwoners. Dat is 0,068%. Een heel klein percentage krijgt ernstige klachten.

de overledenen: 0,035%

Het totaalaantal van 6105 overleden mensen komt neer op 35.1 doden per 100.000 inwoners. Dat is een percentage van 0,03%. Hoe afschuwelijk het ook is voor de patiënt en zijn naasten, het is een heel erg klein percentage van onze bevolking dat aan corona overlijdt. De provinciale verschillen zijn groot. Dat moet de deskundigen ook opvallen en aanleiding zijn om de lens eens op groothoek te zetten en de vraag stellen: “Zijn er bijkomende factoren?” !!

De aantallen patiënten, ziekenhuisopnames en overlijdens per leeftijd levert ook een verhelderend beeld op. Tussen 75 – 90 jaar liggen de aantallen het hoogst. En natuurlijk is de groep van ernstig zieken en overledenen het grootst onder de mensen die al ‘iets’ onder de leden hadden. [HIER]

Nog een voorbeeld
Op 30 juni 2020 trof ik een bericht in de liveblog op NOS.nl. Met de kop ‘40% van de besmette mensen Italiaans dorp had geen symptomen’. Cijfers met een vreeswekkende conclusie: niet-zieke mensen kunnen een belangrijke rol spelen in de besmetting van anderen. Laten we eerst naar de kale cijfers kijken: 85% van de 3200 inwoners werd getest, dat zijn 2720 mensen. Hiervan bleek 2,3% besmet, dat zijn 63 mensen. Van deze 63 mensen vertoonden 42,5% geen symptomen, dat zijn 27 mensen.

De bedoeling van dit onderzoek was om aan te tonen dat de quarantaine had geholpen. In een video werd bovendien verteld dat op 21 februari een 78-jarige man de eerste corona-patiënt was. De man was nooit in China geweest en ging weinig naar buiten.  Ook werd nog gemeld dat er uiteindelijk 2 personen waren overleden. [https://nos.nl/nieuwsuur/video/2333927-dit-italiaanse-dorp-is-een-laboratorium-voor-corona-onderzoek.html]

Maar ik zie iets anders: bijna de helft van de besmette mensen wordt helemaal niet ziek. Hoezo is corona dan een bedreigende ziekte? En: hoe de eerste besmetting had plaats gevonden is een raadsel. Wel gaat het om een oude man die veel binnen was. Ontbrekend gegeven: had deze man een aandoening? Een niet onbelangrijk gegeven!

Dit wetenschappelijk onderzoek is in feite een steekproef en zou op veel plaatsen veel herhaald moeten worden om te kunnen concluderen of dit een betekenisvol verhaal is. Maar neen, het is zelfs gepubliceerd in een gezaghebbend tijdschrift [https://www.nature.com/articles/s41586-020-2488-1]. Een soortgelijk kleinschalig onderzoek dat een ander verhaal vertelt (dan de WHO en gezondheidsinstanties) of de schadelijkheid van wifi aantoont, wordt afgewezen, omdat het een steekproef betreft.

Statistische dwalingen
Recent kwamen eindelijk de sterftecijfers boven tafel door kritische Kamervragen. Hieruit bleek dat deze cijfers opgeschroefd waren op last van de WHO. Het werkelijke sterftepercentage blijkt tussen 0,32-1% te liggen en dat is nog een te hoge schatting. Wereldwijd ligt dit rond 0,10 wat vergelijkbaar is met een griep. De griep van 2017-2018 lag op een sterftepercentage van 1%. Ook het RIVM erkent inmiddels dat het corona sterftecijfer binnen het griepspectrum zit. Iets wat we al wisten, maar nu van regeringszijde toegegeven: het coronavirus is géén killervirus. Maar Minister de Jonge blijft nog op de hoge schatting zitten, omdat hij zich op onzuivere statistieken baseert:

– overledenen door en met corona zijn bij elkaar opgeteld.

– overledenen zijn bij een onbevestigd vermoeden van corona als corona-dode geregistreerd

– overledenen tgv een ongeval met een positieve testuitslag zijn als corona-dode geregistreerd

Deze instructies komen uit het WHO-protocol. Dit protocol dwingt artsen hun instructies precies te volgen ook al is het vanuit medisch oogpunt onjuist. Echter bij opschoning van de sterftecijfers blijkt dat in Italië 99% van de coronadoden niet aan corona waren overleden. In Nederland komt het opgeschoonde sterftepercentage op 1,3% en de gemiddelde leeftijd van de overledenen ligt boven de 80 jaar. [HIER] en [HIER]

Het coronalabyrint
De medici op de werkvloer zijn druk in de weer met het zoeken naar de besmettingsweg van covid-19. Als je die kent, kan je oplossingen bedenken en maatregelen opstellen. Het begrip ‘besmettingsweg’ hoort thuis in de categorie infectieziekten door micro-organismen: bacteriën, schimmels, parasieten en dat soort levende miniwezens. Virussen worden ook gerekend tot micro-organismen en zijn dus opgenomen in de medische strategie van externe ziekteverwekker – besmettingsweg – infectie – ontsteking/immuunrespons – antibiotische/antivirale medicijnen. Maar virussen zijn geen levende wezens en gedragen zich anders. Met het corona-virus wordt dit ondubbelzinnig duidelijk.

De vele gezichten van corona
Als ik de symptomen van corona bekijk dan vallen mij veel overeenkomsten op met een paar andere gezondheidsproblemen. Dat het lijkt op influenza is al bekend, maar ook tref je een soortgelijk beeld aan bij reacties op toxische overbelasting door (milieu)vervuiling, een bekend verschijnsel in de natuurgeneeskunde. De gegevens over de effecten van straling van draadloze communicatietechnologie laten ook een vergelijkbaar symptomencomplex zien.

Tenslotte passen de symptomen ook in het beeld van een acsensieproces, de fysieke en spirituele upgrade vanuit de kosmos. Wat betreft de patho-fysiologie is er een niet helemaal identieke, maar wel treffende gelijkenis tussen het ziekmakende mechanisme van covid-19 en straling. Reden genoeg om hier dieper in te duiken.

1. corona door de bril van een infectieziekte
Om te beginnen blijkt de besmettingsweg moeilijk vast te stellen. Eerst dacht men aan grote druppels die bij niezen en hoesten vrijkomen, dus 1½m afstand en contactverbod. Dit is achterhaald. Men dacht aan besmetting via contactoppervlakken, dus handen en kleren wassen. Dit is achterhaald. Men vermoedt nu dat het via aerosolen verspreidt. Dit wordt nog niet eensgezind onderschreven.

In verpleeghuizen heeft men zich een slag in de rondte gedraaid om een besmettingsweg vast te stellen. Tevergeefs. Bewoners leken lukraak ziek te worden, zonder aanwijzingen van contact met corona. Virologen hebben trouwens tot op de dag van vandaag niet eens wetenschappelijk bewijs kunnen overleggen, dat griep zich verspreidt door normaal contact..!

Vervolgens blijken de symptomen niet meer eenduidig. Aanvankelijk werd het als een luchtwegaandoening geclassificeerd: hoesten, benauwdheid, koorts. Maar er kwamen symptomen bij: vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, gewrichtspijn. Dan wordt het moeilijk om het van een ‘gewone’ griep te onderscheiden. En dan doemt dat vreemde symptoom van reukverlies op. Vervolgens kwamen er symptomen bij: (soms extreme) vermoeidheid, overal pijn, snotneus, misselijkheid, braken en diarrhee. Bij oude mensen kan corona zich ook uiten in verwardheid, flauwvallen en gewoon omvallen, delirium. Ook neurologische en psychiatrische problemen doen zich voor.

En dan hebben we nog de nasleep voor ex-coronapatiënten, zelfs als ze niet zwaar ziek zijn geweest. Ze herstellen maar moeizaam. Veel gehoorde klachten zijn extreme vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid, hartkloppingen, geïrriteerde luchtwegen (hoesten), lichaam voelt in de brand staan, spierkrampen en problemen met lopen, tintelingen, rare zintuig sensaties (piepen, geuren, smaken), zuurbranden en droge mond/dikke tong.

De patho-fysiologie blijkt ook anders te verlopen dan een gewoon corona-virus (zoals bv. verkoudheidsvirus en zelfs SARS). Het zuurstofgebrek (benauwdheid) lijkt niet het gevolg van een longontsteking, maar van een probleem met de zuurstofopname in de cellen. Wat gebeurt er? Onderzoekers vonden iets merkwaardigs en beschrijven het zo: Het corona-virus kaapt de rode bloedcellen en pleegt vervolgens stuivertje-wisselen met het ijzer in de hemoglobine. Hierdoor kan de rode bloedcel geen zuurstof meer opnemen om naar de cellen te brengen. Ook het koolzuur kan niet meer terug gebracht worden naar de longen. De uitwisseling van zuurstof en koolzuur in de longen lukt niet meer en ook de longcellen zelf krijgen geen zuurstof meer.

Dit veroorzaakt een longontsteking. Organen leggen het loodje door gebrek aan zuurstof en ophoping van koolzuur (dat de zuurgraad in het bloed verlaagt). Het is een stikken op celniveau. Ook kan er bij ernstig zieken thrombose (bloedstolling) optreden, die tot embolieën kunnen leiden. Maar studies hebben al uitgewezen dat het corona-virus ook andere lichaamssystemen kan aantasten: hart, lever, nieren, hersenen, hormoonsysteem en het bloed [HIER en HIER].

2. corona door de bril van een frequentieziekte
Arthur Firstenberg beschreef al in zijn boek ‘Invisible Rainbow’ hoe de wereldwijde distributie van elektriciteitsvoorzieningen en radiogolven (draadloze communicatie) griepachtige symptomen opriep. Elke stap naar een intenser elektrisch niveau werd gevolgd door een griepepidemie. Een opmerkelijke samenvalling die helaas nooit door DE wetenschap is opgepakt.

Er is geen besmettingsweg die van mens naar mens of dier naar mens loopt. Mensen worden ziek op plaatsen waar de straling intenser of langduriger is, of beide natuurlijk. Zo langzamerhand is er bijna overal wifi en hebben de meeste mensen draadloos internet in huis. Twee opmerkelijke berichten wil ik hier opnemen als iets om bij stil te staan.

  1. In oktober 2018 vielen dagenlang dode spreeuwen uit de lucht in het Haagse Huijgenspark. Bij medisch onderzoek vond men geen sporen van gif, maar wel inwendige bloedingen. Het park is een uitlaatplek voor honden en deze werden ziek. Bij onderzoek van de vogels vond men uitgebreide bloedingen in lichaamsholten en schedeldak, paars gekleurde magen, vergrote levers en milten. Men vond geen aanwijzingen voor gif en virussen.
   Aangenomen is dat de bloedingen het gevolg waren van de val. [HIER]. Er werd toen net wèl een test gedaan met een nieuwe 5G mast op het dak van het Hollands Spoor telecenter (op de hoek van de Hoefkade).
   x
  2. In het najaar van 2016 zakt een 2e kamerlid in elkaar tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Op 15 maart 2020 zakt minister Bruins tijdens een debat in elkaar. Op 26 mei 2020 zakt weer een kamerlid in elkaar tijdens een vergadering in de plenaire zaal. In het voorjaar van 2016 stelde de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling dat de kamerleden in het Tweede Kamergebouw werden(worden?) blootgesteld aan een te hoge dosis elektromagnetische straling, vooral afkomstig van 2 plafondantennes in de hal. Alle 150 kamerleden zijn hierover geïnformeerd, maar er lijkt niets mee gedaan. [HIER]

Er is een scala aan symptomen die de technologische elektromagnetische velden kunnen teweegbrengen, te beginnen bij ‘vage klachten’. Minder vaag, maar wel moeilijk hierop terug te voeren, zijn: griepachtige verschijnselen, vermoeidheid, maar ook hyperactiviteit (oa. ADHD), stress, onrust, angst en nervositeit, prikkelbaarheid en agressiviteit, overgevoeligheid voor geluid, licht, geur of chemische stoffen, druk op de ogen en verminderd zicht, oorsuizen/piepen en lichte doofheid, allergieën, slapeloosheid of juist slaperigheid, hoofdpijn.

Dan zijn er problemen met concentratie en korte termijn geheugen, leerstoornissen, verhoogde bloeddruk en hartritmestoornissen, spierkrampen/trekkingen, pijn in de gewrichten, huidproblemen (eczeem, jeuk). Ook aandoeningen als chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, epilepsie, dementie, autisme en burn-out komen voor. Over de pathofysiologie valt inmiddels ook meer te melden dan de Gezondheidsraad die, op basis van het ICNIRP, blijft vasthouden aan slechts thermische effecten bij zeer hoge doses straling. Er is een pakhuis aan medische publicaties die iets anders vertellen.

1. bloed wordt kleverig en klontert
Lena Pu, environmental science researcher en designer, heeft onlangs een interessante, maar wel schokkende ontdekking publiek gemaakt over haar onderzoek naar het effect van wifi op gezondheid in een school (Texas, VS). Haar bloedonderzoek bij een lerares wees uit dat na een schooldag haar bloed kleverig en klonterig was geworden bij een bestaande wifi-installatie van 2,45 GHz en 5,8 GHz. Dus nog geen 5G! De lerares had bovendien een stralingsmeter bij zich die RF-waarden mat die vèr onder de ‘veilige’ waarden liggen (0,06% van de ondergrens).

Als microgolven het bloed raken dan veranderen de electrische membraaneigenschappen van de bloedcellen: ze verliezen hun negatieve lading en ze krijgen het uiterlijk van doornappeltjes. Ze stoten elkaar niet meer af, maar klitten aan elkaar. Dit gebeurt overigens ook als het bloed te zuur wordt (lage pH). [HIER]

2. zuurstoftekort
De 5e generatie technologie (5G/6G) gaat uitgebreid gebruik maken van de 60 GHz-frequentieband, die wereldwijd licentievrij gemaakt is. Als zuurstofmoleculen blootgesteld worden aan 60 GHz gaan ze slingeren met een draaisnelheid van 60 miljard Hertz per seconde. Ze verliezen hun eigen draaisnelheid en draairichting en de electronen worden uit hun baan geknikkerd. Biochemisch gezien is het misschien nog wel zuurstof, maar het hemoglobine in de rode bloedcel kan het niet meer ‘vangen’ of het herkent het niet meer als zuurstof.

De zuurstofopname in het hemoglobine raakt dus geblokkeerd en kan de zuurstof niet meer naar de cellen brengen. Op deze manier ontstaat er een zuurstoftekort in de organen en weefsels. Dit komt dus niet door falende longen. Met deze pathofysiologische toestand werd Dr. Cameron Kyle-Sidell mogelijk geconfronteerd op de corona-IC in New York. Het zuurstoftekort verklaart overigens al veel van de bovengenoemde stralingsklachten. [HIER]

3. huidbelasting
De 5e generatie technologie zal ook veel gebruikmaken van het millimetergolven-spectrum. Deze straling dringt in de huid waar het grotendeels opgenomen wordt door de watermoleculen in de verschillende huidlagen. Een groep onderzoekers verwacht dat de zweetklieren het leeuwendeel hierin voor hun rekening zullen nemen. De spiraalsgewijs lopende zweetbuisjes zitten vol met zout water, dat deze straling goed geleidt. Deze afvoergangen hebben een ideale antennelengte voor de ontvangst van 5G-signalen.

De verhitting van de zweetklieren kan leiden tot verwarming van nabij liggende structuren: kleine bloedvaatjes, zenuwuiteinden en allerlei soorten cellen. Ook het hoornvlies van onze ogen is uitermate kwetsbaar. Dit weefsel wordt constant vochtig gehouden, dus ook deze ‘oppervlaktewater-component’ zal gemakkelijk de straling absorberen dat problemen met de gezichtsfunctie kan geven.

4. celbelasting
De toegepaste radiofrequenties van de 2e, 3e en 4e generatie veroorzaken al diverse soorten beschadigingen op celniveau. DNA-strengen laten plaatselijk los, fouten sluipen in het aflezen van de genetische code, toename van vrije radicalen veroorzaakt beschadigingen in de cel. Alleen al deze 3 inwerkingen zijn voldoende om onze cellen te ontregelen zoals lekkage van de membranen en storingen in de synthese van allerlei noodzakelijke stoffen. Dit leidt tot een onontwarbare diversiteit van aandoeningen, variërend van milde, maar wel chronische klachten (de zg. electrohypersensitiviteit) tot ernstige en levensbedreigende aandoeningen.

Frequentie Chaos

5. verkeerde resonanties
De hogere golffrequenties waarmee de 5G-netwerken de lucht in gaan, komen gevaarlijk dichtbij de natuurlijke frequenties van de moleculen in onze cellen en vloeistoffen. Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat er onbeheersbare resonanties gaan optreden als gevolg van deze nieuwe elektromagnetische velden. Het zuurstofprobleem is al bekend, maar alle stoffen in ons lichaam zijn opgebouwd uit moleculen en die kunnen dus in de problemen komen. Ook organen en regelsystemen hebben eigen frequenties. Een aantal 5G- frequentiebanden resoneert hiermee, wat bepaalde ‘corona’-symptomen kan verklaren.

3. Corona door de bril van een milieuziekte
Zach Bush (internist, endocrinoloog en hospice medewerker) stelt onomwonden dat het corona-virus de ontmaskeraar is van de toxische omgeving die we hebben gecreëerd. Hij noemt specifiek de toepassing van bestrijdingsmiddelen in de landbouw (RoundUp van Monsanto/Bayer) en de luchtverontreiniging door fijnstof. Een combinatie van landbouwgif en fijnstof vinden we in Noord-Italië, New York, Seattle en Louisiana.

In de provincie Hubei (Wuhan) zijn de hoogste concentraties Roundup en in Beijing (met omgeving) zijn de hoogste concentraties fijnstof. Blauwzuur (waterstofcyanide) wordt veel gebruikt in de industrie (kunststoffen) en het zit oa. in bestrijdingsmiddelen tegen onkruid. In ons lichaam blokkeert het de hemoglobine, zodat het geen zuurstof meer kan opnemen. Een soortgelijk fenomeen hebben we gezien bij patiënten op de IC’s. [HIER]

Bij de meeste mensen heeft corona gelukkig een mild verloop. Kan hier dan sprake zijn van een lichaamsreactie op een toxische omgeving, die milieuverontreiniging in feite is? Ja. Als we met een natuurgeneeskundige bril op kijken, dan is dit een heel bekend ‘ziekte’beeld. Vanuit deze optiek is een verkoudheid, een griep en een grote groep van ontstekingen een reactie van ons lichaam om zich te bevrijden van een overmaat aan afvalstoffen. Bij een gezonde balans nemen we voedingstoffen op en scheiden we afvalstoffen uit. Dat is een normaal verschijnsel van de stofwisseling.

Als de balans overhelt naar de afvalstoffen-kant, dan zal ons lichaam proberen de balans te herstellen door de uitscheidingssystemen te activeren. Via de darmen (diarrhee), de nieren (plassen), de luchtwegen (snotteren, niezen) en de huid (zweten) kunnen de afvalstoffen er uit. Als het langs deze wegen niet lukt, dan schakelt het lichaam over naar plan B: het gaat de afvalstoffen verbranden. Dan krijgen we symptomen als koorts en ontstekingen. De jaarlijkse seizoensgriep is een duidelijk voorbeeld van een lichaamsactie om het winter-afval te lozen.

4. Corona door de bril van een DNA-upgrade (ascensieproces)
We zitten als mensheid in een upgrade-proces van 3/4D naar 5D, ook wel ascensie genoemd. Zoals ik al eerder schreef evolueert ons DNA van 2 naar 12 strengen, maar dit is niet het enige wat er gebeurt. Het zijn onze ‘overige’ lichamen die bestookt worden met nieuwe kosmische energieën en ons DNA doen veranderen. Ons persoonlijke veld (aura), lichtlichaam en morfogenetisch veld worden aangepast aan de nieuwe dimensie.

Dit zijn trillende velden met specifieke frequenties en resonantiepatronen. Ze bevatten (frequentie)codes waarin de instructies opgesloten zitten voor de biochemische processen in ons fysieke lichaam.Sinds de galactische verschuiving in 2012 geven deze subtiele lichamen ons fysieke lichaam andere instructies.

Dat vraagt veel aanpassing van onze regelsystemen en celactiviteiten. Deze veranderingen verlopen vaak niet helemaal soepel en dat merken we aan …. symptomen. Dit upgrade-proces is weliswaar een collectief verschijnsel, maar omdat ieder mens anders is zal het op individueel niveau verschillend kunnen manifesteren. De lijst met mogelijke symptomen is dus lang en divers.Er is hier geen besmettingsweg.

Het symptomenpalet
Dat is een forse lijst waarin veel te herkennen valt met de eerder genoemde symptomen. Veel voorkomend is vermoeidheid en futloosheid, hoofdpijn en druk in de schedel, stress en onrust, dikwijls ook angsten die (weer) naar boven komen, emotionele ups en downs, concentratie- en (korte termijn) geheugenproblemen. Slapeloosheid en slaperigheid kan voorkomen. Wazig zien, oorsuizen en piep in de oren, duizeligheid en licht in het hoofd, tintelingen, rare reuksensaties en overgevoelig voor geuren (chemicaliën).

Veranderingen in smaak en eetpatroon, bv. geen vlees meer lusten, suikerbehoefte.Intolerantie of allergie voor bepaald voedsel, problemen met de spijsvertering (opgeblazen buik, diarrhee), gewichtstoename. Hartkloppingen en druk op de borst/borstbeen, hittegolven en koudegolven, rillingen langs de ruggengraat.

Huidproblemen (eczeem, uitslag, jeuk) en bemoeilijkte ademhaling (niet door kunnen ademen). Spierkrampen, spasmen, tics, spierpijnen, gewrichtspijnen, nekpijn, rugpijn. Keelpijn, niesbuien (geen allergie), snotterigheid, infecties, koorts en griepachtige verschijnselen.

Over de pathofysiologie kunnen we kort zijn. Voor het grootste deel komen de klachten voort uit de aanpassing van de biochemische balans, met meestal als gevolg hiervan een grotere afvalstroom. Er is veel stress op het DNA en in de cel, dus het lichaam reageert met een toename aan losse DNA- en RNA-fragmenten, vrije radicalen en halfslachtige verbrandingsproducten (zuur!).

Door de energetische opschudding breken ook oude emotionele blokkades open, oude wonden spelen weer op. Ook dit brengt een extra fysiologische belasting met zich mee: regelsystemen moeten flink aan de bak en cellen draaien overuren. Met veel (water) drinken kunnen afvalstoffen goed afgevoerd worden.

4 corona’s..
Er zijn dus veel overlappende symptomen in de vier ziektebeelden. Ze kunnen bovendien ook nog door elkaar heen lopen, wat mogelijk de ernstige ziektebelopen kan verklaren. Dat zou wetenschappelijk uitgezocht kunnen worden. Een punt dat niet in het schema is opgenomen, maar wel aandacht verdient, is de besmettingsweg (verspreiding).

Bij een infectieziekte is er een ziekteverwekker, bv. een virus, en die volgt een bepaalde route om van mens naar mens te reizen. Maar de besmettingsweg van het coronavirus roept veel raadsels op. Besmettingen doemen lukraak op, lijkt het. Dus op dit punt kan je ook de vraag stellen: is er wel een ziekteverwekker?

Immuniteit, wel of niet op niveau? Immuniteit is meer dan antilichamen..!
Testen op antilichamen tegen corona wordt als hèt instrument gepresenteerd om iemands immuniteit vast te stellen. Maar dat is slechts één van de afweermechanismen die ons ter beschikking staan. We hebben meer troeven in de immuunbibliotheek. Om te beginnen beschikken we over een natuurlijke immuniteit. Dit is waanzinnig sterk, zeker tot een leeftijd van ±20 jaar.

Hierna neemt het in kracht af, maar blijft nog tot op hoge leeftijd slagvaardig, mits er niet allerlei aandoeningen roet in het eten gooien.In de loop van ons leven bouwen we een verworven immuniteit op en deze kan langs 2 routes worden ingezet: via immuuncellen (T-cellen) en via bloedeiwitten (antilichamen). De immuuncellen hebben we door ons hele lichaam heen. Ze kunnen zeer snel en effectief optreden tegen een geïnfecteerde cel.

Als een cel omgebouwd wordt door een virus dan komt er op de celmembraan een afwijkend deeltje (epitoop). Dat wordt opgemerkt door de immuuncellen in de buurt die daarop een dodende stof uitscheiden. Weg foute cel.Een tussenweg vormt het interferon. Geïnfecteerde cellen scheiden een stof uit die de vermenigvuldiging van het virus tegengaat èn de omliggende cellen waarschuwt, die dan een beschermingslaag kunnen opbouwen. Tenslotte hebben we nog een productiecapaciteit aan antilichamen.

Immuuncellen

Maar die moeten eerst gemaakt worden en dat neemt tijd (enkele weken). Dus al die mensen die wèl besmet zijn, maar niet of nauwelijks ziek worden, hebben een goed werkend immuunsysteem. Alleen mensen met een verzwakt immuunsysteem en/of onderliggende problematiek (hart- en vaatproblemen, hoge bloeddruk, diabetes, chronische longaandoeningen) zijn kwetsbaar. Voor elke virusinfectie!en dan dit
De cellulaire immuunrespons bij covid-19 lijkt sterk op die bij influenza. Dat ontdekte een Australisch team van onderzoekers en immunologen. Althans bij een patiënt zonder onderliggend lijden. Op basis hiervan voorspelden ze een herstel binnen 3 dagen, en dat gebeurde ook. [HIER]

Volgens de officiële berichten zou er in Nederland nog niet voldoende groepsimmuniteit zijn. De belangrijkste bron van deze uitspraak komt van bloedbank Sanquin, die in het bloed van donoren het aantal antilichamen heeft gemeten. Begin juni 2020 stond dit op 5,5%.

Maar onze afweer heeft meer pijlen op de boog dan antilichamen. In dat Italiaanse dorp bleek bijna de helft van de besmette inwoners niet eens ziek te worden. Ook meldt het RIVM keer op keer bij de cijfers dat het aantal besmettingen hoger ligt dan de cijfers aangeven.

Dus kennelijk worden veel mensen niet ziek of niet ziek genoeg. Met al die merkwaardige aannames die er al gedaan zijn, lijkt mij een aanname gerechtvaardigd dat het wel goed zit met de groepsimmuniteit, op grond van immunologische kennis en observatie. En dat er voor vaccinatie, laat staan verplichte vaccinatie, geen enkele grond bestaat, immunologisch niet, virologisch niet en epidemiologisch niet.

Corona, een multifunctionele ontsteking..
De WHO en het RIVM wijzen naar één veroorzaker: het virus. En alle overheden lijken hier dankbaar gebruik van te maken. Maar een overweldigende kennis van deskundigen die ter beschikking is gekomen (en nog steeds komt) laat zien dat deze visie aan ernstige blikvernauwing lijdt. Het lijkt mij realistischer om corona te beschouwen als het pathogene effect van een opeenstapeling van milieuverontreiniging, elektrificatie en ascentieproces.

Of er nu wel een virus rondwaart of niet, een pandemie heerst of niet, doet in mijn ogen geen afbreuk aan de complexiteit en ernst van de situatie. Het betekent echter wel dat de huidige strategieën, louter gebaseerd op een virale pandemie, geen verbetering zullen geven. Intussen dient DÉ pandemie als kapstok voor een lijst draconische maatregelen die zelfs de grondwet tarten.

Nu zijn het nog noodverordeningen, maar ze zijn al omgebouwd tot (spoed)wetgeving en onderweg naar het parlement en de Raad van State voor goedkeuring. Maar de cijfers duiden niet op een pandemie, tenzij je met de definitie van een pandemie gaat rommelen. Zoals het nu staat valt zelfs een verkoudheid onder de definitie van een pandemie.

Een pandemie is een pandemie als er ‘pandemie’ op het etiket staat..!?
En het etiket, de definitie dus, is nogal eens gewijzigd. Aanvankelijk werd een infectieziekte als pandemie bestempeld, als die wereldwijd verspreid was (zeer besmettelijk), mensen ernstig ziek maakte en veel doden veroorzaakte. De eerste verruiming van de definitie vond plaats in 2009 toen de dodelijkheid er uit geschrapt werd.

Daarmee kon de Mexicaanse griep tot pandemie uitgeroepen worden. Bij ‘nader inzien’ bleek dit een milde griep (wat het vanaf het begin al was!). Nu zit ‘ernstig ziek’ ook niet meer in de definitie.

Allemaal ‘dankzij’ de farmaceutische bedrijfssector.Een virus hoeft zich nu alleen maar te verplaatsen over grenzen waar mensen niet immuun voor het virus zijn en hoeft niet ernstig te verlopen. Maar waarom zou je verstrekkende wetten opstellen tegen een infectieziekte waar mensen weinig ziek van worden? Bovendien levert een doorgemaakte ziekte ook nog een levenslange immuniteit op in de meeste gevallen.

Corona: wel of geen pandemie?
Corona voldoet aan de verruimde criteria die de WHO stelt: het is een nieuwe ziekte die zich in korte tijd wereldwijd verspreidt. We hadden al die schokkende beelden van uitpuilende IC’s helemaal niet nodig gehad om te melden dat corona een pandemie is. Verontrustende sterftecijfers waren op grond van de definitie niet eens nodig om een pandemie te rechtvaardigen, de definitie was al lang bereikt.

Maar de pandemie biedt nu wel de basis om haastig de nieuwste communicatie technologie in te voeren. Het besmettingscijfer is hoog, maar de cijfers van ziekenhuisopnames en sterfte blijven hier ver op achter. In veel gevallen verloopt de ziekte met milde en zelfs zonder symptomen. In veel opzichten is het verloop van corona zelfs milder dan de griep in de voorgaande 3 jaar.Dat corona in het begin op de infectieziektenlijst onder groep A is gezet, is begrijpelijk. Maar nu zijn we enkele maanden verder en het beeld is veel rustiger. Uit een briefing aan de 2e Kamer op 25 juni blijkt uit de cijfers dat corona ongevaarlijk is voor 98% van de bevolking. De vraag die gesteld moet worden: “Is groep A echt nog nodig?”. Want groep A betekent nogal wat.

De spoedwet die onderweg is, is ook niet mis met het schrappen van onze grondrechtelijke bescherming: de politie kan bij je binnenvallen als er een vermoeden is dat je je binnenshuis niet aan de regels houdt en boa’s houden ons in de gaten. Ook de torenhoge boetes + een strafbladvermelding voor het overtreden van de 1½-m zijn buiten proportie. Gelukkig is hier kritiek op vanuit de Raad van State. En mogelijk gaan deze bepalingen van tafel, evenals de verplichting de corona-app op je telefoon te installeren.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

Corona: dekmantel voor 5G/6G-uitrol?
De antivirus-maatregelen missen wetenschappelijke grond. Maar in een rapport van de Europese Raad over ‘Shaping Europe’s Digital Future’ staan wel veel bepalingen die een haastige uitrol van 5G èn wereldwijde vaccinatie noodzakelijk maakt met deze ‘levensbedreigende pandemie’ als argument. Zijn de autoriteiten domweg verdwaald in het coronaverhaal? Het merendeel van de passages vertelt echter over een gigantische Europese investering in de digitalisering van ons continent.

Het lijkt een economisch speerpunt. En dan lees ik een zorgwekkende bepaling in dit zelfde rapport die kritiek op corona en het in verband brengen van corona met 5G strafbaar stelt. [HIER]. OEF!!!

Wat voor EXTRA belasting gaat het 5G-netwerk opleveren?

De overheid gaat op slot als er gevraagd wordt om breder onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G toe te staan alvorens dit netwerk uit te rollen. Al voordat de veiling van frequenties loopt, worden er al 5G antennes geïnstalleerd.  Maar de afgelopen corona-uitbraken of nieuwe brandhaarden lijken wel degelijk een samenhang te hebben met het aanzetten van 5G en ernstige milieuvervuiling.

Worden we dan met deze corona-pandemie op een dwaalspoor gezet? Is het een welkom excuus om de wereldwijde digitalisering koste wat het kost door te zetten? De bezorgdheid over de gezondheidseffecten en de roep om meer wetenschappelijk bewijs voor veilige richtlijnen vóór een uitrol lijkt een hele grote dikke beer te zijn op de weg die Europa wil bewandelen.

Maar als de digitalisering onverminderd doorgang vindt, dan zijn de gezondheidsproblemen verre van opgelost. Met of zonder vaccinatiepaspoort zullen de milieuverontreiniging, de draadloze frequenties (inclusief de satellieten) en de ascensiesymptomen, en niet te vergeten: de mondkapjes, hun invloed blijven uitoefenen.

Richtlijnen uit rammelend onderzoek..

“Geen bewijs gevonden – De Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse Gezondheidsraad hebben geconcludeerd dat er in wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid bij blootstelling aan straling onder de gestelde limieten, schrijft het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Deze organisatie brengt informatie van allerlei partijen, waaronder het RIVM en de GGD, over onder meer dit onderwerp samen.”(NOS.nl 27 mei 2020).

Het klopt dat de WHO/Gezondheidsraad geen bewijs hebben gevonden, want  …. ze hebben het niet onderzocht.

De wetenschap is het wel degelijk eens over de veiligheid van 5G, dus de Nederlandse staat hoeft de invoering ervan niet stil te leggen.”
Dat betoogde advocaat Kingma van het ministerie van Economische Zaken vanmiddag in de rechtszaal. Hij verweerde zich in een kort geding dat is aangespannen door de stichting Stop5GNL.

((NOS.nl 4 mei 2020) RIVM: geen bewezen gezondheidseffecten 5G).

Nou, DE wetenschap is het wel degelijk NIET EENS over de veiligheid van 5G. Merkwaardig vind ik overigens dat een advocaat van Economische Zaken en niet van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan tafel zit. Misschien is een wetenschappelijk verkregen bewijs onomstotelijk, maar of je het bewijs accepteert is een keuze. Ook het onderzoek zelf komt voort uit een keuze. Je kan er voor kiezen bepaalde factoren te onderzoeken en andere uit te sluiten.

In een webinar voor gemeenten wordt helder uitgelegd hoe het zit met die berg aan 5G-studies die wel degelijk gezondheidsschade aantonen (verzameld in de ORSAA) en de gezondheidsraad, varend op de ICNIRP-studie, die beweert dat hier geen wetenschappelijk bewijs voor is gevonden. [HIER] De ORSAA is een organisatie van onafhankelijke wetenschappers die onderzoek doen naar de invloed van radiofrequente straling op mensen.Hier zijn 20.000 peer reviewed-studies verzameld, die gezondheidsschade aantonen.

Deze studies hadden als belangrijk uitgangspunt: het kijken naar de aanwezigheid van effecten die direct of op termijn schade aan de gezondheid kunnen toebrengen. Ze houden geen rekening met het belang van de telecomindustrie. ICNIRP / de Gezondheidsraad, wel rekening houdend met de telecomindustrie, kijkt naar de afwezigheid van een bepaald effect.

De Gezondheidsraad heeft gekozen voor een eigen insteek…?!
Zij maakt een risico-inschatting waarbij economische belangen worden afgezet tegen mogelijke gezondheidsrisico’s. In het belang van de telecomindustrie is een klein risico aanvaardbaar. Ze raadplegen grove indicatoren, bv. CBS-statistieken. Ze moet het overheidsbeleid normen leveren, maar diezelfde overheid heeft geen geld beschikbaar gesteld voor onderzoek. De industrie doet dus het onderzoek en de overheid houdt deels toezicht.

Bovendien zit de industrie bij de overheid aan tafel voor het beleid. Het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) is opgericht door de industrie, erkend door overheden, en bestaat voor het grootste deel uit fysici. De ORSAA-studies hebben een diversiteit aan onderzoeksmethoden gebruikt vanuit de onderzoeksvraag zijn er effecten op biologische organismen?’. De methodes die zijn gebruikt, zijn:

 • epidemiologisch onderzoek
 • laboratoriumonderzoek
 • dierstudies en
 • dubbelblind placebo(gecontroleerd) onderzoek.

Laboratoriumonderzoek en electromagnetisch onderzoek hebben uitgewezen dat er ver onder de norm al schade optreedt (oxidatieve stress). Het ICNIRP heeft, op grond van de onderzoeksvraag is er risico voor de volksgezondheid?’, alleen epidemiologisch en dubbelblind placebo-onderzoek gedaan. Dierstudies zijn afgewezen, omdat dit geen mensen zijn..

Laboratorium-biologisch onderzoek is afgewezen, omdat de effecten niet (direct) ziek maken.Het ICNIRP concentreert zich op het thermische effect van de straling en gaat er van uit dat radiofrequente straling alleen schadelijk is bij een opwarming van meer van 1° van weefsel. Om dit te meten is een plastic hoofd van 72 kg, gevuld met zout water, 6 minuten blootgesteld aan GSM-straling. De opwarming was minder dan 1°C.

In 1998 werd dit effect de basis voor de officiële grenswaarden die overgenomen zijn door de WHO en landelijke adviesorganen. Er is geen elektromagnetisch (EEG, bv.) onderzoek gedaan.Recent heeft het ICNIRP nieuwe richtlijnen bekend gemaakt. Ze hebben hiervoor de bestaande wetenschappelijke literatuur nog eens grondig bekeken, dus er is geen nieuw onderzoek gedaan.

Biologische effecten, waarbij talloze studies gezondheidsschade meten, zijn niet onderzocht. Studies die wel zijn bekeken zijn afgekeurd met argumenten die weinig inzicht geven in de gehanteerde criteria. Uiteindelijk verschillen de aangepaste richtlijnen nauwelijks van die uit 1998/2010. [HIER] en [HIER]

Corona in de toekomst
Het virus blijft onder ons en we worden voorbereid op terugkerende corona-opflikkeringen. Dus we blijven de kans lopen om steeds weer opnieuw besmet en eventueel ziek te worden en mogelijk zelfs te overlijden. Dat is wat de autoriteiten ons voorhouden en waarmee ze sociaal beperkende wetten, verplichte vaccinatie en versnelde digitalisering (invoering van 5G/6G) legitimeren.

Voor mij doemt er echter een beeld op dat hier weliswaar op lijkt, maar toch heel anders in elkaar zit. We zullen inderdaad geplaagd worden door nieuwe corona brandhaarden. Dit heeft niet alleen te maken met de besmettelijkheid van een virus, maar met een overbelasting van ons immuunsysteem door de milieuverontreiniging en elektrificatie.

Gezondheid- en ziektewetenschappers zitten gevangen in een Pasteuriaans paradigma: ziekte wordt veroorzaakt door een ziekteverwekker/ziektefactor. Maar Pasteur had een collega die er anders over dacht: Claude Bernard, die beweerde dat een intern verstoorde balans, vatbaar maakt voor een ziekteverwekker. Zij leefden in een tijd waarin infectieziekten volksgezondheidsbedreiging nummer 1 was.

De vraag is niet wie er gelijk heeft, maar een oproep om het gezichtsveld te openen voor beide aspecten. Omdat aandacht voor de balans wel eens antwoorden kan opleveren voor de vraag waarom mensen niet ziek worden in dezelfde omstandigheden.Op plekken waar de milieuverontreiniging ernstige vormen aanneemt, zal de kans op gezondheidsproblemen grootschaliger zijn.

De 5G-satellietrace..
Op plekken waar 5G/6G in werking wordt gesteld komt er nog een schepje bovenop. Daar kunnen nog makkelijker brandhaarden ontstaan. Een lokale blootstelling aan 5G/6G is niet eens meer een voorwaarde voor een corona-uitbraak als we het snel toenemende aantal internetsatellieten in de ruimte in ogenschouw nemen. Vanaf 2010 worden ze al in de ruimte gebracht. Vanaf januari 2020 volgen de lanceringen elkaar in rap tempo op.

Een eerdere opname van de satelliettrein van SpaceX

Afgelopen juni heeft SpaceX (project StarLink) 3x een set internetsatellieten gelanceerd. Op 4 juni: 60 stuks, op 13 juni: 58 stuks en op 23 juni: 60 stuks.Het valt binnen dit bestek niet te bewijzen, maar het is de moeite waard om te onderzoeken of deze juni-lanceringen kunnen samenhangen met de nieuwe corona-haarden. Het streefgetal van SpaceX ligt overigens rond de 12.000 satellieten, Amazon wil 3.000 exemplaren de ruimte in schieten en Europa heeft zijn eigen project (Galileo). Ook China en Rusland zijn in de race. Dat we het maar even weten.

Een kosmisch cadeau
Het ascensieproces loopt al sinds 2012 en is in 2020 geïntensiveerd. Voor mensen met een niet zo stabiele balans of een slechte conditie zijn de nieuwe en hogere frequenties moeilijk te hanteren. De kans dat zij ziek worden is dus groter. Afhankelijk van hoeveel opvangcapaciteit het lichaam heeft zal het ziek zijn een milder of moeizamer symptomenbeeld laten zien. Het is niet zo zeer een ziekte als wel een tijdelijke decompensatie van de regelsystemen.

De nieuwe galactische frequenties bereiken de aarde periodiek in golven. Met name maanfasen, nieuwe en volle maan in het bijzonder, creëren open poorten voor deze frequenties. De recente eclipsen hebben dit nog eens geïntensiveerd. We hebben er dit jaar al 4 achter de kiezen met nog 2 te gaan. In deze periode zien we ook weer opflikkeringen van corona verspreid over de wereld.

Toeval?
Het lijkt erop dat dit hele upgradeproces alleen lastige verschijnselen oplevert, maar dit is slechts één kant van de medaille. Ons bewustzijn verandert en dat biedt ook nieuwe vermogens die we verder kunnen ontwikkelen. De veranderingen leveren ons bv. een gezonder verstand op. Ons hoofd wordt meer aangesloten op ons hart en dat betekent dat we nieuwe samenhangen zien, patronen herkennen en niet meer gevangen zitten in lineaire denklijnen.

Ook zal ons hart ons duidelijker laten weten wat voor òns waar is en wat niet klopt met onze werkelijkheid.Dit vermogen zal ons goed van pas komen om mediaberichten te onderscheiden op waarheidsgetrouwheid of misleiding. Wat we realiteit noemen zal een veel uitgebreidere zijn dan we nu gewend zijn. Sluiers van onwetendheid zullen verdampen en dan gaan we ZIEN. Niet als paranormale mensen, maar als nuchtere mensen.

We zullen weer in staat zijn de eenvoud van de dingen te zien, dwars door de wirwar van complexiteit heen, die we hebben gecreëerd. Net als kinderen, maar dan zonder kind(s) te worden.We zullen merken dat we, behalve een persoonlijkheid met een rol te spelen, een wezen van licht en liefde zijn.

Het licht zal ons wakker maken en helder laten zien. Liefde zal onze beweegreden zijn tot handelingen met hart en ziel. Vijandsdenken zal vervangen door een diep besef, dat ieder mens een persoonlijke missie heeft in dit leven en dat we dit respecteren. De aarde zullen we weer gaan herkennen als voedende moeder en zoals zij voor ons zorgt, zullen wij voor haar willen zorgen.

Niet als tegenprestatie, maar omdat we beseffen dat we hiermee ook voor onszelf zorgen.Nu kan het ascensieproces met de DNA-upgrade voor een aantal mensen heftig verlopen, want oude patronen worden op veel niveaus ontregeld om ruimte te scheppen voor nieuwe patronen van meer harmonie.

De nieuwe harmonie blijft niet beperkt tot ons aardse en individuele bestaan. De verbindingen met andere levensvormen en sterrenstelsels zullen duidelijker worden. Zoals we nu ten diepste onze eenzaamheid kunnen voelen, zo zullen we, door dit proces te ondergaan, ten diepste onze verbondenheid kunnen voelen met de Bron van Al Dat Is.

Lillian Richell,

juli 2020

* * *

Hoe lang moet het doorgaan, voordat mensen massaal gaan beseffen in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn..? Met het verborgen doel van een verborgen agenda. Een agenda die inmiddels ZÓ zichtbaar is, dat je werkelijk ziende blind bent, als je het allemaal niet waar neemt.

7 gedachten over “Dwalingen en dwaalsporen..!

  1. Arend ,
   Ik heb de video bekeken, en deze geeft binnen het weliswaar korte tijdsbestek, een goed beeld, en met enige voorkennis heeft men nog een beter inzicht. Vooral de verwijzing op het einde naar de vaccinaties zijn m.i. van groot belang. In dit verband is het opnieuw noodzakelijk te kijken naar Bill Gates :
   https://www.prisonplanet.com/video-bill-gates-again-denies-vaccines-are-cover-for-global-microchipping-program.html
   met titel en ondertitel :
   Video: Bill Gates Again Denies Vaccines Are Cover For Global Microchipping Program – Very incorrect things that are very titillating…can spread much faster than the truth” (einde titels)
   Hij verwijst ook naar de censuur door de big tech :
   “These social media companies can see what is being said on their platform and take things that are absolutely wrong and remove those things from the platform.” he added.” (=einde citaat).
   Bill Gates, ontkent dus in alle toonaarden dat vaccins een middel zijn om de bevolking te “chippen”. En kijk wat ik vond :
   https://www.blacklistednews.com/article/77491/bill-gates-funded-digital-identity-based-on-your-vaccination.html
   met citaat :
   “Trust Stamp is a vaccination based digital identity program funded by Bill Gates and implemented by Mastercard and GAVI, that will soon link your biometric digital identity to your vaccination records. The program said to “evolve as you evolve” is part of the Global War on Cash and has the potential dual use for the purposes of surveillance and “predictive policing” based on your vaccination history. Those who may not wish to be vaccinated may be locked out of the system based on their trust score “ (=einde citaat).
   Ik verwijs voor de details naar de volledige tekst in de link. Ik zie hier dus een vaccinatiepaspoort (sic) gekoppeld aan een biometrische digitale ID, en dat dan gelinkt aan een betaalsysteem. Of Big Brother in het kwadraat. Lees ook de laatste zin van het citaat. . dit is imo een duidelijke verwijzing naar het Chinese “social credit score” systeem. Het vaccin is dus een controlemiddel en een wapen !!! En Bill Gates liegt dus !!!

 1. quote:[“Hoe lang moet het doorgaan, voordat mensen massaal gaan beseffen in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn..? Met het verborgen doel van een verborgen agenda. Een agenda die inmiddels ZÓ zichtbaar is, dat je werkelijk ziende blind bent, als je het allemaal niet waar neemt.”]
  Er zijn mensen genoeg die afgezworen hebben andere nieuwsbronnen te raadplegen en blijven in het gewenste paradigma hangen. Zij zijn kritiekloos en willoos en doen exact wat er voorgeschreven is. Je komt je op straat tegen met hun muilkorfjes en kijken daarbij met een zekere trots uit hun ogen, zo van,’kijk mij nou, ik doe het goed”. Uiteraard gaan deze mensen in de rij zich verdringen om de spuit te krijgen. Zij zijn de eersten die geassimileerd raken en de eerste spuit geeft een haast euforisch gevoel waarmee zij laten zien dat er ‘niets aan de hand is’ met de entingen en daardoor andere sceptische mensen over ‘de streep’ trekken.
  Reken op 85% wat de bietenberg opgaat.

  1. Vaak wordt in de volksmond over corruptie gesproken wijzend naar andere landen dan Nederland.De vraag is of dat terecht is want mijn mening is dat het overal de kop opsteekt en ook in Nederland.Bij de raad van state zit een persoon die eerder actief was in politiek Den Haag (T d G) laatst zag ik hem op TV en hij zag geen patroon in de “fouten” die bij de belastingdienst voorkwamen ook al waren dat er meer dan 20.
   Een fout kan voorkomen en zelfs een paar keer maar bij 20 fouten kan men niet meer spreken van fouten omdat er dan corruptie in het spel kan zijn of dat er fundamenteel iets niet deugd (mogelijk om bepaalde doelstellingen te behalen).Telkens zien we oud politici overal op (belangrijke) bestuurlijke functies belanden na hun loopbaan als politicus en dat is mogelijk gewoon vriendjespolitiek zodat de agenda (Welke dat is wordt ons niet verteld) gewoon verspreidt en verder uitgerold kan worden.
   Telekom providers schermen nu met (er is geen bewijs dat 5G schadelijk is),maar daar gaat het niet om want normaler zou zijn dat er geen risico met ieders gezondheid wordt genomen en dat de providers wetenschappelijk bewijs leveren dat 5G veilig is.
   Waarschijnlijk kunnen ze dat niet en rollen ze toch gewoon 5G verder uit.
   We mogen ons dan ook afvragen hoe veilig vaccinaties dan zullen zijn wanneer echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek niet toe gepast wordt.
   Wat ook nogal krom is is dat Femke Halsema niets deed toen de politie eerder al had gevraagd of er niet ingegrepen moest worden ivm de drukte welke aan het ontstaan was.
   Smoesjes zoals de politie heeft niets gezegd werden later ontkracht door politie mensen op TV en toen was ze ineens bang dat het uit de klauwen zou lopen en daarom heeft ze niet ingegrepen toen.Vreemd is dan wel dat zij zonder mondmasker zelf (met button op) zich in die onbeschermde groep op beeld liet zetten en nu BOA’s en handhavers beveelt om boetes uit te schrijven aan mensen die zich niet aan de regels zouden houden dat is op z’n minst nogal tegenstrijdig zoals het ook tegenstrijdig is dat we 1,5 meter afstand moeten houden terwijl de overheid zelf nog steeds vliegtuigen (waar mensen inzitten pal naast elkaar/tegen elkaar ) gewoon naar besmette gebieden laten vliegen en terug zonder de passagiers bij terugkomst te testen.Of dat testen zin heeft betwijfel ik want op het moment van testen kan men niet besmet lijken omdat het pas later tot uiting kan komen en bij het verlaten van het vliegveld kan men ook elders weer besmet worden.Het lijkt dan ook op een APK voor de auto en is niets anders dan een moment opname.(vaak moet men ook nog 24 uur of langer op de uitslag wachten dus wat heeft testen dan voor zin als je in die wachttijd besmet kan worden,waarna men mogelijk toch te horen krijgt wanneer de uitslag van die test bekend is u bent niet besmet.Onbegrijpelijk dat Halsema nog steeds burgemeester is en dat zelfs andere burgemeesters waaronder ook mensen zitten van het veiligheidsberaad (Bruls) toen zeiden op TV dat ze achter Halsema bleven staan.Met zulk volk aan de macht heb je geen vijanden meer nodig.En door met verschillende maten te meten zetten ze burgers tegen elkaar op.

 2. Goed artikel. Eén opmerking, satellieten en SpaceX is fantasie. Space is fake, de maanlandingen een hoax en de Aarde is plat. Oh ja, voordat ik het vergeet, de wetenschap (lucifer) is totaal corrupt. Lang leve de Verlichting.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.