Advertentie

Nieuwe heftige aandoening, mRNA-gerelateerd..?!*
Nieuwe heftige aandoening,
mRNA-gerelateerd..?!

2024 © WantToKnow.nl/be
*

Het is zoals wijlen viroloog prof. dr. Luc Montagnier het al voorspelde… De nieuwe mRNA-injecties (geen vaccin!) zullen nieuwe ziekten triggeren, die heftiger en veel lastiger te bestrijden zullen zijn. Het is allemaal te wijten aan het fabeltje, dat de nieuwe injecties, die boodschapper-DNA bevatten, in de bovenarm van de geïnjecteerde zouden ‘blijven zitten’.. Dat is dus een absolute LEUGEN gebleken. Natuurlijk reist dit middel verder door je lichaam, omdat dat met alles gebeurt in het lijf. Maar de vraag is vooral WAAROM dit verhaaltje verteld werd en nog steeds wordt..!!? Kennelijk moesten mensen voorgeprogrammeerd worden met het ‘bovenarm-verhaaltje’, omdat ze wisten dat er iets kon gebeuren, wanneer het mRNA-middel door het lichaam reist.

Wat hier speelt, is de ontwikkeling van een heftige trombose-achtige aandoening, waarbij het lichaam zélf, tentakel-achtig weefsel produceert, IN DE ADEREN.. Het kwam vooral aan het licht, VANAF DE INJECTIE-CAMPAGNES IN 2020, doordat uitvaartondernemers deze bizarre weefsels tegenkwamen, bij het balsemen van overledenen. In het filmpje is duidelijk te zien, hoe creepy deze weefsel in de aderen geklonterd zijn. Het zal ongetwijfeld ook de oorzaak zijn van veel overlijdensgevallen.

Dat we spreken over feitelijk een gruwelijke ontwikkeling, is duidelijk. Dát het bekend is bij medische-wetenschappers, bewijst wel de ontwikkeling door een Duits onderzoeksteam, van een mogelijke oplossing, die door hen wordt voorgesteld om deze, door hen betitelde ‘zeldzame, ernstige bloedstolsels’ te voorkomen. Deze worden volgens hen, onomwonden gesteld, veroorzaakt door twee toonaangevende COVID-19 ‘vaccins’. Andere wetenschappers waarschuwen dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over het mechanisme achter de mogelijk dodelijke aandoening van deze gruwelijke ziekte..

De mogelijke oorzaak/achtergrond van deze ziekte
Deze gevallen begonnen te verschijnen, direct na de start van de injectie-programma’s. Volgens ‘experts’ is deze ‘aandoening’ uiterst zeldzaam en geeft het geen aanleiding tot directe ongerustheid. Maar ook dát bericht wordt kennelijk ingegeven om de bevolking gerust te stellen. En ja, ook de standaard-verhalen komen weer boven: Volgens volksgezondheidsfunctionarissen is het beide mogelijk: dat mensen deze dodelijke stolsels ook zonder vaccins zouden hebben gekregen, of dat de mogelijkheid reëel is, dat sommige mensen ná en als gevolg van de injecties deze stolsels zouden hebben ontwikkeld. (HIER)

Mike Adams, gezondheidsjournalist, een man die met open vizier in de slag is om waarheidsvinding.

Het bestaan van klonteringen, die zoals je op de video en afbeeldingen ziet, heel grote vorm aan kunnen nemen, werd al snel na de ‘Injectie-campagnes’ bekend. Voor het eerst werden stolsels de lichamen van overledenen gehaald, die ‘volledig gevaccineerd’ waren en geanalyseerd. Deskundigen noemen deze weefsels ‘gemanipuleerde biostructuren’.. Het is Mike Adams, die wellicht kent als ‘Health Ranger’, die onlangs via apparatuur microscopie-analyse uit voerde op deze stolsels. Het eerste deel van dat segment, dat laat zien hoe de stolsels eruit zien, kan worden bekeken op Brighteon.com. (HIER)

Het verhaal van de uitvaartondernemers die (vooral in de VS) lichamen balsemen, maakt dit onderwerp tot een uiterst heftig verhaal. Er zijn deze balsem-professionals die aan de bel trokken. Maar ook artsen, die spreken over de stolsels, hoe ze zich vormen, wat mogelijk plaats vindt, wanneer ze de oorzaak van iemands dood zijn.

Het is uitvaartondernemer Richard Hirschman, die verschillende flesjes vol met stolsels liet zien, in allerlei vormen, maten en kleuren zijn. In de video hieronder zie je hem in het interview, dat ook extra beelden toont en commentaar over andere soorten stolsels geeft, die hij uit volledig geprikte lichamen haalde en over hoe ze verzameld worden.

Hirschman:

“Als we balsemen, duwen we meestal vloeistof in een slagader en persen we chemische formaldehyde in het lichaam en laten we het bloed via een drainageslang weglopen. Meestal komen ze dan gewoon uit het lichaam zonder eruit getrokken te worden. Maar soms beginnen ze de vaten te blokkeren en moeten we een tang gebruiken om ze eruit te trekken, zodat het bloed uit het lichaam kan blijven stromen zodat we het kunnen vervangen.”

Inmiddels heeft de medische gevestigde orde, deze nieuwe ‘ziekte’ bevestigend, nieuwe terminologie bedacht om te proberen de door deze stolsels veroorzaakte ‘plotselinge sterfgevallen’, te verklaren.

Meteen na het begin van de injectie-campagne
In het begin nadat de campagne ‘Operation Warp Speed’ was gelanceerd door de Trump-regering, werden hier en daar een paar lichamen gevonden met deze vreemde stolsels. Nu zegt Hirschman echter dat hij dit verschijnsel ‘voortdurend’ heeft gezien. Voor de duidelijkheid: uitvaartondernemer Hirschman balsemt al meer dan 20 jaar, maar heeft dit stollingsfenomeen pas onlangs -sinds de injecties- zien optreden. Hirschman over het ongewone stolselmateriaal dat hij nu ziet na Operatie Warp Speed.

Dit bericht van de uitvinder van het middel, zou toch genoeg geweest moeten zijn, om in ieder geval GOED TE EVALUEREN, voordat weer een nieuwe ‘vaccinatie-ronde’ los gaat..!

“Ik merkte wel een piek in de bloedstolling tijdens het covid-gedoe, maar nadat het vaccin was uitgerold, veranderden de stolsels in een vreemd wit vezelig materiaal; ze lijken bijna op een bloedvat”.

Het zijn vreemde en behoorlijk ongewone stolsels; GEEN bloedstolsels en daarom worden ze ‘gemanipuleerde biostructuren’. (Wil je de presentatie-video van Mike Adams zien, klik dan HIER) Mike Adams hierover:

“Als je gereedschap gebruikt en deze stolsels uit elkaar trekt, zijn ze heel erg sterk, een beetje zoals elastiekjes; ze vallen niet zomaar uit elkaar en ze zijn niet breekbaar en hebben trekkracht.”

Een ander bron, zelfde discussie.
Laten we je tot slot de discussie zien tussen Dr. John Campbell en de gepensioneerde Engelse luchtmacht majoor Tom Haviland, over deze verschijnselen, die de arts John Campbell heel veel onrust brengen. Majoor Tom Haviland is veteraan bij de Amerikaanse luchtmacht die 36 jaar in het leger diende, maar in oktober 2021 onterecht werd ontslagen door de Wright Patterson luchtmachtbasis in Dayton, Ohio, omdat hij de experimentele EUA-injecties (HIER) weigerde.

(KLIK OP DE ILLUSTRATIE VOOR MEER INFO!)

Dat was de motivatie voor Haviland, om na zijn ontslag een persoonlijke kruistocht te beginnen, om een einde te maken aan onrechtvaardige en onethische mandaten. Hij keek al snel verder kijken en ontdekte dat de veiligheid van de COVID-19 injecties zélf, ernstig in twijfel konden worden getrokken.

Na het zien van de beruchte film ‘Died Suddenly’ (HIER) in november 2022 en het horen van de anekdotische verhalen van de handvol balsemers in de film, raakte hij intens geïnteresseerd in meer informatie over deze vermeende nieuwe, vezelachtige, amyloïde-achtige stolsels die werden ontdekt in de bloedstroom van overledenen. Haviland besloot zijn expertise op het gebied van gegevensverzameling en -analyse in te zetten, voor het ontwerpen van een unieke enquête onder meer dan 1700 begrafenisondernemingen over de hele wereld, waarbij hij ze ondervroeg over hun ervaringen met deze mysterieuze rubberachtige substanties.

In Haviland’s 2023 enquête onder 269 balsemers wereldwijd, meldde meer dan 70% witte vezelachtige stolsels te zien in gemiddeld 20% van de lijken.

De resultaten van het onderzoek zullen het publiek zeker verbazen en het debat over de veiligheid van deze zogenaamde ‘vaccins’ voor altijd veranderen. Wanneer we beseffen dat dit mRNA-injecties ons eigen DNA de opdracht geeft, om bepaalde genetische manipulaties te verrichten, waarbij dus LICHAAMS-ONECHTE structuren worden gecreëerd. Nadat hij met de Pennsylvania Funeral Directors Association had gesproken om er zeker van te zijn dat ze zijn vragenlijst zouden verspreiden, stuurden balsemers uit deze staat plotseling 126 antwoorden in twee dagen tijd. Haviland hierover en over de terughoudendheid bij de balsemers:

“Dat zegt me dat balsemers je eigenlijk wel willen vertellen wat ze zien in de balsemkamer, als ze het gevoel hebben dat ze toestemming hebben van hun directe supervisor of de vereniging van begrafenisondernemers van de staat.”

Er was ook terughoudendheid, zei Haviland. Terughoudendheid die te wijten kan zijn aan sociale taboes rond het spreken over de doden.

“Het was moeilijk voor me, zelfs in het begin, om me uit te spreken omdat we op de mortuariumschool geleerd hebben dat de dingen die we in de balsemkamer zien een soort van heilig zijn.”

Hoewel de meeste verenigingen weigerden deel te nemen aan Haviland’s enquête, leverde de grassroots strategie uiteindelijk meer reacties op. Volgens Haviland is er ‘onderdrukking gaande op de hogere niveaus’! Hij wijst op voorbeelden van de voorzitter van de verenigingen van begrafenisondernemers in Canada en het Verenigd Koninkrijk, die hem simpelweg vertelden dat ze niet mee zouden doen. 20% Van de balsemers gaf aan dat het aantal sterfgevallen onder kinderen is toegenomen ten opzichte van 2019.

De enquêtes onder balsemers van 2022 en 2023 tonen grotendeels consistente bevindingen van vreemde bloedstollingsverschijnselen vanaf midden 2021 tot vandaag. In Haviland’s 2023 enquête onder 269 balsemers wereldwijd, meldde meer dan 70% witte vezelachtige stolsels te zien in gemiddeld 20% van de lijken. Begrafenisondernemer Richard Hirschman zei dat hij begin 2021 stolsels begon te zien en dat hij ze tot op de dag van vandaag ziet in ongeveer de helft van de lichamen die hij balsemt. “Hoe ouder de persoon is, hoe meer ik zie.”

Bijna 80% van de respondenten gaf aan dat er gemiddeld bij ongeveer 25% van de kadavers sprake was van microklontering, zoals blijkt uit ‘koffiedik-achtig’ materiaal in de bloedafvoer. Sommige balsemers zagen deze stolsels in een veel hoger percentage van de lijken. Microklontering werd zeer zelden (minder dan 5%) gezien in lijken vóór de COVID-19 of de COVID-19 vaccins, volgens de respondenten van de enquête.

Balsemers rapporteerden een algemene toename van alle soorten stollingen in alle leeftijdsgroepen – maar vooral in de leeftijdscategorie 36 jaar en ouder – wat overeenkomt met gegevens uit de praktijk van trends in de verzekeringsindustrie die een hogere uitkering van overlijdensuitkeringen voor jongere mensen laten zien, aldus Haviland.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.