Advertentie

Leugenachtige fluoride-praatjes vullen geen gaatjes..!


fluoride water

x

x

Fluoride-praatjes: die vullen geen gaatjes..!

x

2015 © WantToKnow.nl/.be

fluoride poisonJa het is misschien even schrikken als je de illustratie boven dit artikel ziet.. Maar laten we gewoon vooraan beginnen.. Ben jij een ouder van een jong kind, dat via de zg. tandheelkundige zorg het advies heeft gekregen om ‘extra fluoride’ te gebruiken, teneinde het gebit van uw kind te ‘harden’..? Lees dan ajb even dit artikel, waaruit niet alleen blijkt dat we worden volgestopt met praatjes en regelrechte leugens rondom het ‘zaligmakende fluoride’.
x
Maar je zult lezen dat het ook nog eens puur gif is, dat we binnen krijgen wanneer we fluoride in drnikwater wordt gedaan. Zeker onze jonge kinderen, van wie nu bewezen is, dat ze GEEN ENKELE BAAT HEBBEN bij de fluoride die ze geacht worden te nemen..!! (Bron: Cochrane Collaboration, doi: 10.1002/14651858.CD010856.pub2)
 x
Door de hele VS is het drinkwater letterlijk vergeven van de fluoride.. Het zou allemaal gaan om ’tandpreventie’, zo is de officiële berichtgeving. Dat de overheid daarnaast ook anti-biotica, pijnstillers en slaapmiddelen in het water zou kunnen doen,  is even niet van toepassing.. Nee het gaat om de fluoride.. Waarom? Lees rustig door zouden we je willen adviseren..! Het blijkt in ieder geval nu uit een onafhankelijk onderzoek, dat fluor toevoegen aan ons drinkwater, waar we inderdaad ook mee koken, douchen en wassen, om maar een paar voorbeelden te geven, geen enkel nut heeft op tandbederf-preventie..!
 x
En natuurlijk komt ook hier weer het sprookje -evenals bij vaccinaties- van de verbeterde dentale gezondheid van de bevolking kijken. Maar die dentale verbeteringen, liggen absoluut niet aan het toevoegen van fluor aan drinkwater. De afgelopen 40 jaar hebben mensen namelijk, aldus het gezaghebbende Cochrane Collaboration-instituut met veel meer andere zaken hun gebitten gezond gemaakt. Het gaat dan om veel betere voeding, betere gebitsreiniging en veel betere dentale zorg door vooral regelmatige tandartsbezoeken.
fluoride-poisoning-620x250Volgens de onderzoekers van het Cochrane Collaboration-instituut is de argumentatie waarop de beslissing is gebaseerd, het Amerikaanse drinkwater te vervuilen met fluoride, gebaseerd op volledig achterhaalde en zelfs op foute informatie. Deze onderzoekers hebben 155 onderzoeken geanalyseerd, waarin de effecten van fluorisering van drinkwater was onderzocht. Maar bijna AL DEZE STUDIES waren verkeerd opgezet, en sommige van deze onderzoeken waren zó oud, dat er in die tijd nog zelfs geen sprake was van tandpasta’s met fluoride.

De onderzoekers van bijna al deze 155 oudere onderzoeken bleken ook heel veel andere factoren gewoon niet te hebben meegeteld..!  Zoals verminderde suikerconsumptie via snoepgoed bijvoorbeeld, de socio-economische status van burgers, veranderde eetpatronen en het gebruik van flosdraad en -zoals gezegd- van tandpasta’s met of zonder fluoride. Wat ook de precieze reden is, tandbederf (carriès) komt steeds minder voor bij kinderen. Sinds 1975 blijkt er een afname te zijn van maar liefst 33% van gevulde, verrotte of uitgevallen kindertanden.

Waarom stoppen we niet met deze onzin..??
Studies tonen inmiddels ook aan dat deze fluoride veel gevaarlijker is dan gedacht. En de eerste gedachte is dan ook, waarom zo vlak ná de oorlog, deze stap werd genomen in de VS, om het schone drinkwater te vergiftigen (want dat is het feitelijk!) met fluor..! Er zijn namelijk VEEL SIMPELER manieren om tandbederf de kop in te drukken. En zoals je hierboven gelezen hebt, is fluor in drinkwater volledig van onbewezen nut, voor tandbederfpreventie. Waarom wordt het dan wél in het water gedaan..??
Leugens in beeld.. Een overdosis fluoride beschermt het gebit helemaal NIET! Integendeel, tandglazuur en tanden worden zo hard, dat ze broos worden!
Leugens in beeld.. Een overdosis fluoride beschermt het gebit helemaal NIET! Integendeel, tandglazuur en tanden worden zo hard, dat ze broos worden!

Volgens veel onderzoekers is fluor in drinkwater verantwoordelijk voor aandoeningen van het centraal zenuwsysteeem bij mensen, de hersenen en de schildklier. En dit zijn nog maar de laatste verdenkingen die fluor op de naam krijgt..! Er is al een lijst van schadelijke effecten van fluor, waaraan deze kunnen worden toegevoegd. Verder staan op deze ‘lijst’: fluorosis van het skelet en het gebit, beenfracturen, kanker (zie illustratie boven), enzymvergiftiging, verhoging van loodopname door het bloed en…. Verkalking van de pijnappelklier..!

Lager IQ..
Een onderzoeksteam in China ontdekte dat in dorpen waar hoge niveau’s van fluor in het drinkwater zitten, de kinderen uit die dorpen in het algemeen een lager IQ hadden EN hogere aantallen kinderen met geestelijke stoornissen, dan kinderen uit vergelijkbare dorpen met lage of geen fluorniveau’s in het drinkwater..! Toen deze studie werd herhaald, waarbij kinderen uit 2 verschillende dorpen werden onderzocht, bleek dit alles opnieuw!
 x
De kinderen die hoge doses fluor voor de kiezen kregen, noteerden een veel lager IQ, dan de kinderen uit het andere dorp. En tot slot toonde een derde studie aan dat hoge doses fluoride verantwoordelijk kunnen zijn voor een daling van het IQ van maar liefst 19%.. Is fluoride daarmee een domhoudertje..? Bedoeld om de bevolking ’tam’ te houden..? Hoge fluorpercentages in drinkwater blijken ook heftig effect te heben op de werking van de schildklier. Zeker wanneer er ook nog eens weinig jodium in het drinkwater aanwezig is.
x
Andere studies uit China laten zien, dat kinderen die drinkwater binnen krijgen, met lage jodium- en hoge fluorniveau’s, veel vaker dan normaal afwijkingen hadden aan hun schildklieren. Daarna bleek dit onderzoeksresultaat zich te herhalen in NOG EENS 4 ANDERE Chinese medisch-wetenschappelijke onderzoeken.

Xylitol, een natuurlijke vervanger..?
Maar nu het goede nieuws; het blijkt dat de gunstige effecten die aan fluoride worden toegeschreven, ook kunnen worden behaald met Xylitol, een alcoholsuiker, die ook wordt gebruikt in kauwgum. Deze stof wordt ook gevonden in bessen, pruimen, paddestoelen en sla. Studies die onlangs zijn uitgevoerd, tonen aan dat deze Xylitol tanden extreem effectief beschermen tegen carries en andere vormen van tandbederf..! Waarom gaat het fluoriseren dan toch door…??

SodiumFluorideBag

Sodium fluoride verstoort de communicatie tussen het lichaam en de geest..
De natuurlijke vorm van fluor en fluoride is iets anders dan de synthetisch-industriële variant. Terwijl de natuurlijke stof voorkomt in de aardkorst en in kleine hoeveelheden in natuurlijke waterbronnen, is sodium-fluoride een stof die ontstaat als bijproduct in de fosfaat-industrie (wasmiddelen en kunstmest o.a.). Het wordt daarna gebruikt bij de productie van aluminium en stalen producten, als een schoonmaakmiddel. De inname van sodium-fluoride in lage of medium doses, gedurende een langere periode, wordt naast de lichamelijke en geestelijke aandoeningen die hierboven vermeld zijn, ook nog eens verantwoordelijk gehouden voor:

 • maagpijnen
 • verlies van eetlust
 • algehele zwakheid en uitputting
 • chronische misselijkheid
 • zeldzame vormen van beenkanker
 • fluorosis van tanden en botten (kwetsbare verharding (breekbaarheid))
De pijnappelklier is gesitueerd midden in onze hersenen en speelde zelfs voor de Egyptenaren al een essentiële rol in de verbinding van menselijke geest en zijn lichaam en de mens met zijn spirituele wereld.
De pijnappelklier  is gesitueerd midden in onze hersenen en speelde zelfs voor de Egyptenaren al een essentiële rol in de verbinding van menselijke geest en zijn lichaam en de mens met zijn spirituele wereld.

Sodium-fluoride is een makmaker..
Wist je al dat sodium fluoride een stof is, die door het nazi-regime in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om concentratiekampgevangen onderdanig te maken en eenvoudiger te controleren..! Maar één van de meest heftige invloeden van sodium-fluoride op het menselijk lichaam valt te zien bij het aantasten van de pijnappelklier. (We schreven hier een speciaal artikel over HIER in 2009) Deze klier die de grootte heeft van een grote doperwt, bevindt zich in het midden van onze hersenen en wordt geacht de link te zijn, tussen ons lichaam en onze geest..  En wanneer je over de geest spreekt, hebben we het in de psychologie over ons ‘Hogere Zelf’ en de spirituele, hoog-energetische wereld.

De huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.
We hebben het in Nederland aan deze huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh, te danken, dat wij GEEN gefluoriseerd drinkwater hebben.. ! Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijk evenwicht.

Wanneer nu deze pijnappelklier verzadigd is van sodium fluoride, kan deze niet meer normaal functioneren en wordt de verbinding tussen lichaam en geestelijke wereld ernstig verstoord. Deze regelrechte vergiftiging door fluoride is eenvoudig te ontdekken/diagnosticeren. Het IQ van de betreffende persoon breekt af en de persoon in kwestie wordt als het ware ‘dommer’.

Daarnaast komt het optreden van hoofdpijn steeds vaker voor en verschijnen er neurologische problemen op het ’toneel’.. Uiteindelijk zorgen deze problemen voor de afbraak van communicatie tussen lichaam en geest, wat leidt tot gebrek aan zelfkritisch vermogen, denkvermogen en een gebrek aan spiritueel bewustzijn!

Bijna 30 internationel studies hebben gewaarschuwd dat het drinken van gefluoriseerd water leidt tot afbraak van het IQ onder kinderen. Een meta-analyse uit 2013 van de gerenomeerde Harvard Universiteit, gesponsord door het Amerikaanse ‘U.S. National Institutes of Health’, leverde de keiharde conclusie op, dat kinderen in gebieden waar fluor in hoge mate in het drinkwater voorkomt, een veel lager IQ hebben, dan kinderen die in gebieden wonen waar dit niet het geval is, waar ze fluorvrij-drinkwater hebben.

Het rapport somt de beschikbare literatuur op dit gebied op en voerde een systematische onderzoek uit van reeds gepubliceerde onderzoeken op het gebied van neurologische ontwikkelingsstoornissen in relatie tot verhoogde niveaus van sodium-fluoride in het drinkwater van kinderen. De conclusie van dit uiterst gedegen onderzoek:

FLUOR HEEFT DUS EEN NEGATIEVE INVLOED OP DE NEUROLOGISCHE ONTWIKKELING BIJ KINDEREN…!!

menstruation_quoteWe hadden het al over de Chinese studies op dit gebied. Een andere Chinese studie uit 2011 bracht aan het licht, dat zelfs lage doses fluoride verantwoordelijk zijn voor het verlagen van het IQ van kinderen. Daarnaast wordt sodium-fluoride in verband gebracht met lagere kwaliteit sperma bij mannen en een lagere vruchtbaar ook bij vrouwen. Fluor blijkt namelijk de rol die de schildklier speelt bij voortplanting (HIER), ernstig aan te kunnen tasten.

Hoe is het mogelijk…!
Ondanks het overweldigende aantal studies dat aantoont, dat we in ieder geval UITERST VOORZICHTIG zouden moeten omspringen met sodium-fluoride in contact met de mens. wordt deze rotzooi gewoon in het drinkwater gedaan… Maar zo zijn er altijd nog mensen die zich ‘wetenschapper’ noemen, die dit verhaal onzin vinden.. Zo ook dr. Michael Foley, directeur van het ‘Brisbane Dental Hospital’. Hij vindt de anti-fluor-beweging, zo die al bestaat.., ‘absurd en beledigend voor gezondheidsprofessionals en wetenschappelijke instituten, zo blijkt uit een artikel in de Australische krant ‘The Morning Bulletin’,  vorig jaar. 

fluoride-can-cause-eczema-in-babies-e1387357131141Hij voegde daar voor de volledigheid nog aan toe, dat hij, noch de ‘Australian Medical Association’, noch de WHO, de ‘World Health Organisation’ en noch de ‘Australian Dental Association‘ de fluoridering van drinkwater zouden steunen, wanneer dit gezondheidsproblemen zou opleveren..! De vraag is of deze instanties dom zijn voor genoemde simpele WETENSCHAPPELIJKE FEITEN, of dat de vraag gerechtigd is, of zij niet een totaal ándere agenda hebben, dan ze officieel zeggen uit te voeren..! Wellicht zijn de veroorzaakte gezondheidsproblemen PRECIES het doel geweest van hun pro-fluor-gedrag.. Met name het ‘dumbing down’ (domhouden) en ‘mak’ maken van de bevolking en het reduceren van de menselijke vruchtbaarheid..

Heb je het gevoel dat je jezelf wilt zuiveren van evt. fluorbelasting, dan is het relatief eenvoudig om tot ontgifting over te gaan. Allereerst is het natuurlijk zaak om GEEN DRINKWATER MET FLUOR meer te drinken. Daarnaast wordt het advies gegeven om supplementen te nemen van magnesium en calcium. Voor mensen die het gevoel hebben dat ze zelfs hoge doses sodium-fluoride in hun lijf hebben, wordt aangeraden te overwegen om jodium-supplementen te gebruiken en een leverschoonmaak (HIER) te doen, naast het nemen van droge saunabaden.

* * *

Bronnen o.a.:

EatLocalGrown.com/fluoride-classified-neurotoxin.html

AustralianNationalReview.com/sodium-fluoride-disrupts-communication-body-mind/

 

33 gedachten over “Leugenachtige fluoride-praatjes vullen geen gaatjes..!

 1. Mijn moeder werkte in de jaren 50 en 60 op een Amerikaanse legerbasis. Zij zelf had op 30 jarige leeftijd al een kunstgebit. Zij kreeg daar fluortabletten om aan haar kinderen te geven na het tandenpoetsen. Ze heeft ze aan haar kinderen gegeven tot hun 16e.
  Ik ben één van die kinderen. Mijn eerste vulling kreeg ik toen ik 24 was, Ook mijn andere 3 broers/zus hebben pas na hun 21e vullingen gekregen. Ik ben erg blij dat mijn ouders mij fluor hebben gegeven, ook al heb ik nu (56 jaar oud) wel last van chronische eczeem en allergie voor diverse voedingsmiddelen: Ook al komt dit misschien door de fluoride, de voordelen zijn mij dit waard.

  1. Beste John, Jouw commentaar lezende bekropen mij toch nogal wat twijfels! Tenslotte weten we zo onderhand allemaal dat het vooral de suiker is, die o zo rijkelijk is bij bijna alle producten die je maar bedenken kunt die bij onze tanden de Caries en wat dies meer zij veroorzaken! Vind je het zelf niet wel heel kort door de bocht gaan om je moeder dankbaar te zijn voor de aandoeningen die je daarvan, volgens Eigen zeggen, over gehouden hebt? Je hoeft niet minder van je moeder te houden om, met de kennis van nu, te concluderen dat het goed bedoeld weliswaar, onnadenkend van haar was om jou/jullie? dit spul rijkelijk toe te dienen.

  2. Hoe goed gelovig KUNNEN we zijn?
   Indoctrinatie ten voeten uit!
   Mens, word wakker!

  3. Beste John, Ad en Ger,
   Ik ben ook zo’n moeder die haar kinderen fluortabletjes gaf want dat werd toentertijd voorgeschreven en je wilde toch het beste voor je kinderen?
   We woonden destijds ook nog in Amsterdam (1970-1985) waar het water wél werd gefluorideerd dus hebben mijn kinderen veel van dat spul binnen gekregen.
   Dat was in die tijd niet onnadenkend of naïef want hoe zou je moeten weten dat het slecht was zonder al die mogelijkheden tot communicatie die je tegenwoordig hebt?
   Toen ik te weten kwam dat het Amsterdamse water gefluorideerd werd ben ik wel meteen met die tabletjes gestopt want dat vond ik onnodig, is dat onnadenkend of naïef?
   Zo te zien hebben mijn kinderen er geen nadeel van gehad want ze hebben een universitaire opleiding gevolgd, hebben een goede baan en zijn kerngezond.
   Eén van de kinderen (dochter van 45 jaar) heeft zelfs nog een, in goede conditie zijnde, melkkies, daar zat geen aanleg voor een blijvende kies onder.
   Volgens de tandarts van mijn kleinkinderen is dat erfelijk en dat klopt want zowel mijn oma, mijn moeder, ikzelf, mijn dochter en nu zelfs mijn kleindochter hadden/hebben op dezelfde plek in het ondergebit die aanleg niet.
   Wel is het zo dat mijn kinderen een tenger bottenstelsel hebben ontwikkeld maar dat kan een andere oorzaak hebben.
   Maria

 2. Guido,
  Hoi! Je schrijft in het begin van dit stuk dat het gaat over tandpreventie….en daar gaat het ook over. Als je genoeg fluoride binnen krijgt vallen je tanden vanzelf uit je mond, dus tandpreventie. Je zult het niet zo bedoeld hebben denk ik.
  Groetjes en een mooie zomer!

 3. Ik zie door de voor en tegen onderzoeken het bos niet meer….. ik kan persoonlijk geen enkel bewijs vinden voor fluoride in concentratiekampen evenals dat het gebruikt zou zijn in Russische strafkampen…. hoe is het mogelijk dat er geen enkel officieel document hiervan te vinden is…. je kan een hoop zeggen over b.v. de Duitsers maar niet dat ze er een slordige boekhouding of archivering op nahielden….. als iemand mij de goede richting kan tonen?

  1. Valt niet mee hè UWO, om even te googlen en zelf op zoek te gaan..? Als je het nergens kunt vinden, dan daag je me uit..! Even lezen dan maar: (na niet meer dan 2 minuten zoekwerk!!)

   http://www.scribd.com/doc/11757791/Fluorine-Intoxication-Kaj-Roholm-1937-Copenhagen

   http://www.scientificamerican.com/article/second-thoughts-on-fluoride/

   Let’s begin at the beginning:
   The first occurrence of fluoridated drinking water on Earth was found in Germany’s Nazi prison camps. The Gestapo had little concern about fluoride’s supposed effect on children’s teeth; their alleged reason for mass-medicating water with sodium fluoride was to sterilize humans and force the people in their concentration camps into calm submission. (Ref. book: “The Crime and Punishment of I.G. Farben” by Joseph Borkin.)

   The following letter was received by the Lee Foundation for Nutritional Research, Milwaukee Wisconsin, on 2 October 1954, from Mr. Charles Perkins, a chemist:
   “I have your letter of September 29 asking for further documentation regarding a statement made in my book, The Truth About Water Fluoridation, to the effect that the idea of water fluoridation was brought to England from Russia by the Russian Communist Kreminoff.

   “In the 1930’s, Hitler and the German Nazi’s envisioned a world to be dominated and controlled by a Nazi philosophy of pan-Germanism. The German chemists worked out a very ingenious and far-reaching plan of mass-control which was submitted to and adopted by the German General Staff. This plan was to control the population in any given area through mass medication of drinking water supplies. By this method they could control the population in whole areas, reduce population by water medication that would produce sterility in women, and so on. In this scheme of mass-control, sodium fluoride occupied a prominent place. …

   “Repeated doses of infinitesimal amounts of fluoride will in time reduce an individual’s power to resist domination, by slowly poisoning and narcotizing a certain area of the brain, thus making him submissive to the will of those who wish to govern him. [A convenient light obotomy]”

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Kortom het boek van “The Crime and Punishment of I.G. Farben” by Joseph Borkin even aanschaffen bij Amazon? HIER!

   “The real reason behind water fluoridation is not to benefit children’s teeth. If this were the real reason there are many ways in which it could be done that are much easier, cheaper, and far more effective. The real purpose behind water fluoridation is to reduce the resistance of the masses to domination and control and loss of liberty.”

   bron: HIER

  2. Nee GuidoJ, het valt zeker niet mee…. maar zoals ik al eerder vermeldde, heb ik een hoop voors en tegens gevonden en kwam ik geen data tekort…. ook niet na 2 minuten googleën…..een hoop boeken zijn op lucht gebaseerd en missen de officiële stukken die over dit onderwerp er wel degelijk zouden moeten zijn….hierna wordt het door iedereen verder geroeptoeterd …. zonder het benodigde bewijs….

  3. De link van Monika hierboven verklaard een hoop….
   As alluded to earlier, another unreliable source used by the “truthers” is the supposedly “well documented” book “The Crimes and Punishment Of I.G. Farben” by Joseph Borkin (as shown in the picture provided above) and available at Scribd. This too is complete baloney! A simple search of the book for the words ”fluoridation” and ”fluoride” yielded not a single hit. The quote shown on the cover is a total fabrication! Yet you will find the quote all over the net.

  4. Misschien is het handig gewoon bronnen te noemen en jezelf niet onsterfelijk belachelijk te maken hier op de site, door scheldkannonades zonder bronvermelding te ‘citeren’.. Misschien dat je deze Oliver Kenneth Goff ook een phoney vindt. Maar dat is jouw mening en evenals je andere beschuldigingen, van een dusdanige luchthartige piepschuim-kwaliteit dat het zomaar komt bovendrijven… Over onbekende bronnen die beweren dat deze bronnen onbetrouwbaar zijn.. Nee, dan ben je lekker bezig; noem gewoon man en paar. Citeren uit betrouwbare bronnen.

   Earliest available Russian fluoride evidence:
   “I, Oliver Kenneth Goff, was a member of the Communist Party and the Young Communist League, from May 2, 1936, to October 9, 1939. During this period of time, I operated under the alias of John Keats with number 18-B-2. My testimony before the Government is in Volume 9 of the Un-American Activities Report for 1939.

   “While a member of the Communist Party, I attended Communist training schools in New York and Wisconsin … and we were trained in the revolutionary overthrow of the U.S. Government.

   “… We discussed quite thoroughly the fluoridation of water supplies and how we were using it in Russia as a tranquilizer in the prison camps. The leaders of our school felt that if it could be induced into the American water supply, it would bring about a spirit of lethargy in the nation, where it could keep the general public docile during a steady encroachment of Communism. We also discussed the fact that keeping a store of deadly fluoride near the water reservoir would be advantageous during the time of the revolution, as it would give us opportunity to dump this poison into the water supply and either kill off the populace or threaten them with liquidation, so that they would surrender to obtain fresh water.

   “We discussed in these schools, the complete art of revolution: the seizure of the main utilities, such as light, power, gas, and water, but it was felt by the leadership that if a program of fluoridating of the water could be carried out in the nation, it would go a long way toward the advancement of the revolution.

   “The above statements are true.”

   Oliver Kenneth Goff.
   (Signed & notarized 6/22/57.)

  5. GuidoJ…. sorry bronvermelding was zoals ik getypt had….de link van Monika hierboven!….. scheldkanonnades ben ik mij niet bewust van…..mezelf onsterfelijk belachelijk maken was niet mijn bedoeling….. sorry alvast maar dat lijkt me meer jouw taak…..

  1. Hoi Guido,
   had je deze quote gelezen in het stuk van de ‘collega-Duitser’?
   (alleen al weer dat collega erbij, als die dat überhaupt is, en ‘niet neutraal’ natuurlijk 🙂 maar ene Horowitz is wel neutraal? het houdt nooit op, grappig hoe conditionering werkt)

   ‘Of course, putting sodium fluoride in drinking water is a bad idea, but why blame Hitler?’

   En dat vind ik dus ook, gezien er gedeeltelijk zoveel bewuste leugens (hadden en hebben de wind mee) zijn verteld…
   Ik ben van mening gewoon uit die ‘matrix’ stappen van deze ‘bad nazi trip’. Het gaat om het bewustzijn verhogen m.i. en niet steeds weer opnieuw in de naziHitler context ‘halve waarheden’ herkauwen met alle emoties die erbij komen kijken. Zo blijven de meesten in de ‘matrix’. Er is een waarheid, zeker weten…
   Mijn taak hier op de aarde is de ‘matrix’ te herkennen en bewust worden, voor ‘hierna’. 😉

   O ja, ik poets mijn tanden nooit met fluoride, en toch doen dat anderen wel, onwetendheid of onverschilligheid…who knows.

 4. Ik gebruik fluorvrije tandpasta. Paradontax. Je moet ook weten wanneer je tanden poetst. De hype om witten tanden te hebben is ook slecht voor het gebit. Gele tanden zijn sterker.
  Waarom veel kinderen nu al een slecht gebit hebben. Sinds de tandheelkunde aanvullend verzekerd is, gaan veel mensen niet meer naar de tandarts. Kinderen moet je van jongs af al meenemen naar de tandarts.(laten wennen). Veel mensen geven hun kinderen s’avonds nog wat te drinken. Alleen water is niet schadelijk. Melk bv. wel.
  Je kunt ook beter niet te vroeg het fiepen afleren.(ook niet te laat) Kinderen willen s’nachts iets hebben voor geborgenheid. Je kunt het fiepen afleren om er een nieuwe knuffel voor 1 de plaats te geven. Veel mensen geven hun kind s’nachts dus limonade/water. Tja, dat is funest. Het lichaam moet rusten.
  Waarom zo’n terug val, we hadden een goed systeem.(ook toen zat alles al vol met suiker) Door veranderingen zorgstelsel, veel stress(opvoeden is een 24 uur taak) en het pleasen van een kind.
  Wat ik(ben nu 50/kids zijn nu tieners) zelf als hinderlijk heb ervaren bij structuur(bedtijd) houden bij een kind. De klok die steeds verzet werd/wordt. Kinderen(jonge) kijken niet naar de klok. Zij leven puur op biologische klok.

 5. Thanx Monika….. kijk daar heb ik nog eens iets aan….. weer eens een broodje aap verhaal dat Fluoride eerst in Russische kampen en daarna in Duitse kampen is gebruikt…. Volgende wat ik me afvraag is vanaf welke dosis is het schadelijk voor je pijnappel klier? en tot welke dosis zou het goed voor de tanden zijn….?

  1. Dus eerst was het niet waar, dan komen we met bewijs en nu is het de dosis die ongevaarlijk is.. Klinkt als een regelrechte trol, UWO..

  2. Ja GuidoJ, je hebt me volledig bij de staart en geef toe ik verdien heul heul veel centjes plus een 13e maand en ik wordt betaald door de CIA en Alex Jones om jullie op het verkeerde been te brengen…. maarja je had me door dus missie gefaald….. of ik zoek de waarheid achter alle desinformatie die jij rijkelijk geslikt hebt….

  3. Best vervelend als je te dik bent om door de mand te vallen, hang je daar maar een beetje te bungelen.

  4. Is zo’n 13e maand qua hoogte van bedrag afhankelijk van de andere twaalf? Of was het gewoon een metafoor? Best benieuwd wat een trol eigenlijk vangt en eigenlijk ook wel waar die het aan uitgeeft. Ik bedoel, trollen zijn echt ranzige wezentjes , die zie je niet snel een lingeriezaak inrennen om een geil setje te kopen. Maar ik kan er naast zitten, dat wel. Uiteindelijk moeten er ook trollentrutjes zijn die soms ook net niet door de mand passen, zogenaamde basketcases. Jutezakken…. dat zal het wezen, trollen dragen lingerie gemaakt van jutenzakken. Nou eh, veel plezier met je 13e maand.

  5. Jij UWO lijkt op iemand die wat hij leerde als houvast gebruikt in deze woelige wereld.En dat wat je leerde of dat nu een waarheid is of niet in je genen zit en niet meer mag of kan veranderen. Is dit juist?

 6. Abert Einstein’s gezegde: “Het is makkelijker om de mensheid te misleiden, dan om die zelfde mensheid ervan te overtuigen dat ie misleid is……”

  Ik merk dagelijks dat hij daar geen letter aan overdreven heeft.

 7. Toen ik voor het eerst las over het gebruik van Fluoride in de concentratiekampen van de IIe W.O. schrok ik. Want…ik dacht meteen aan ‘de schooltandarts’ die op mijn lagere school langskwam. Als deze ‘schooltandarts’ er was kreeg elk kind op school een zogeheten ‘fluoridebitje’ dat wij vervolgens 15 minuten in onze mond moesten houden. Het fluoridebitje bestond uit 2 piepschuimen malletjes gevuld met vloeibare fluoride, die je (net als boksers tijdens een gevecht) in je mond deed. Na een kwartiertje mocht het bitje er weer uit, moest je jouw mond spoelen om vervolgens plaats te nemen in de tandartsstoel voor ‘de controle’.

  Sinds ik het fluoride-concentratiekamp-lagere_school verhaal compleet in mijn hoofd heb vertel ik dit ook aan vrienden/kennissen die kleine kinderen hebben of die in blijde verwachting zijn. De reactie is natuurlijk nooit die van verbaasde of geschokte (toekomstige) ouders.

  De reactie op ‘Fluoride in concentratiekampen’ is voornamelijk dat er in ‘die kampen’ verschrikkelijke dingen gebeurde en dat dit nooit meer mag gebeuren. Zoals je wellicht begrijpt gaat deze reactie geheel niet in op de kern van de zaak; we dienen het onszelf nu geheel vrijwillig toe.

  It’s a strange dumb world…

 8. Op you tube zijn verschillende links te zien zoals de Fluoride Deception dus het is niet zo moeilijk om te onderzoeken of het werkelijk zo erg is als wordt beweerd . Ja het is gestoord als je beseft wat Fluoride is en wat het met de menselijk lichaam doet . Mijn Tandarts is nog van mening dat het goed is voor het gebit , onvoorstelbaar ook na het zenden van mail bleef hij in zijn programma wat hij geleerd had.

  Een afvalproduct van een Aluminium fabriek is Fluoride wat door drinkwater en in tandpasta wordt gedaan. Fluoride is oa een substantie voor rattengif en het zijn zware metalen die funest zijn voor het menselijk lichaam . De waarschuwing op de tube zelf zegt genoeg en hoe kan dit nog steeds gebeuren vraag ik me af en wat moet er gebeuren voordat er zaken veranderen die de mensheid naar de vernieling helpen ipv beter maken?! We weten nu zo,n beetje wel waar we het over hebben, oa dit onderwerp en chemtrails , vaccinaties .
  In wat voor wereld leven we toch en wat kunnen wij doen als burgers om dit te stoppen want jaren gaan voorbij en tekens zie je oa dit onderwerp voorbij komen maar er veranderd niets ?

 9. “De geschiedenis van de fluoridering begint in het jaar 1924, toen het Duitse bedrijf IG Farben, een toenmalige producent van chemische middelen, voor het eerst kredieten van Amerikaanse banken kreeg. Hierop begon zich stapsgewijs het reusachtige I.G. Farben kartel te ontwikkelen, met wie in het jaar 1928 Henry Ford en de American Standard Oil Company (The Rockefellers) met hun hele vermogen samen sloten.
  Reeds in de vroege dertiger jaren onderhielden meer dan 100 Amerikaanse bedrijven coöperatieovereenkomsten en dochterondernemingen in Duitsland. Zo begon het oorlogswiel met ondersteuning van de VS te draaien. Ook het vermogen van I.G. Farben werd door een betrokken Amerikaanse bedrijf, de American I.G. Farben, beheerd.

  In de directie vonden zich o.a. beroemde persoonlijkheden, zoals

  Edsel Ford, president van de Ford Motor Company
  Chas. E. Mitchell, president van de Rockefeller`s National City Bank in New York
  Walter Teagle, president van de Standard Oil New York,
  Paul Warburg, voorzittende van de Federal Reserve en broer van Max Warburg, bankier en daarmee geldgever voor Duitslands oorlogsinspanningen
  Herman Metz, directeur van de Bank of Manhattan, die van de Warburgs gecontroleerd en beheerd werd.

  Van deze en verdere leidinggevende persoonlijkheden werden vele jaren later, drie voor de rechtbank gevoerd en als Duitse oorlogsmisdadiger, die op grond van hun misdaden tegen de mensheid aangeklaagd werden, veroordeeld.
  In het kader van de Alted-overeenkomst van 1939 overhandigde de toenmalige grootste producent van natrium fluoride, de American Aluminium Company (ALCOA) en de DOW chemical company hun technologieën aan Duitsland. Een na de ander ondertekenden Colgate, Kellog, Dupont en vele andere bedrijven de kartel-overeenkomsten met de I.G. Farben. Zo ontstond een gigantische lobby, die in de loop van tijd als ‘fluoride maffia’ (Stephen 1995) werd genoemd.

  Tegen het eind van de wo2 werd de chemie-, biochemie- en fysiologieonderzoeker Charles Eliot Perkins van de Amerikaanse regering gedetacheerd, om de hoofdverantwoording voor de ondertussen reusachtige verf en chemische fabrieken in Duitsland over te nemen.
  Van Duitse chemici (waren die er nog?) hoorde Perkins van een complot, de bevolking (die onder leiding van de geallieerden stonden) in willekeurige regio’s te controleren, doordat het drinkwater in grote stijl met natrium fluoride werd vermengd…etc. ”

  http://www.zentrum-der-gesundheit.de/fluoridierung-ia.html

 10. Je intentie was goed en ook dat geef je met dat pilletje mee aan je kinderen. En je gezonde verstand zei je al dat een dubbele dosering fluor niet hoeft, dus dat kan hen dat goede gebit gegeven hebben…..en de schade beperkt hebben…..vergeet niet dat in die kampen de intentie anders was…..dus t effect ook schadelijker.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.