Advertentie

Nagalese molecuul in vaccins doet tumoren groeien..


In het duister durven kijken, zien wat er gebeurt, kijken naar complotten van geheime broederschappen, het is niet gemakkelijk.Toch is het ESSENTIEEL dat het gebeurt. Rudolf Steiner is één van de mensen, die dit onderstreepte. Bijvoorbeeld in de voordrachten die hij hield in 1917 (!!) en daarna. Hij wijst daarin, zoals in veel van zijn voordrachten uit die tijd, op de werking van occulte broederschappen.

Hij zegt daarin dat het sinds 1841, het hoogte- of dieptepunt van het materialisme, steeds moeilijker wordt voor mensen om de verbinding te vinden met de spirituele werkelijkheid. Duistere krachten proberen de mensen in verwarring te brengen, zij willen verhinderen dat er een juiste relatie tot stand komt met de spirituele wereld, zij willen het heilzame doel van de spirituele waarheden van de mensen weghouden. Steiner hierover:

Het werk van Rudolf Steiner van 100 jaar geleden, bevat een indrukwekkende vanzelfsprekendheid inzake de verbindingen tussen geziene en ongeziene werelden..

“Dit kan men alleen tegenwerken, door een precies inzicht te hebben, door het helder doorzien van deze zaken. Bepaalde occulte broederschappen stellen zich als opgave het tegendeel te bereiken; zij willen deze wijsheden alleen in hun binnenste kring behouden om ze te benutten voor hun eigen machtswellust. In deze strijd staan wij nu.

Aan de ene kant bestaat de noodzaak de mensheid zo te begeleiden dat zij inzicht krijgt in de spirituele wijsheden; aan de andere kant staan besloten occulte broederschappen van de ergste soort, die deze wijsheden juist niet tot de mensen willen laten doordringen, zodat de mensen geen inzicht krijgen in de geestelijke wereld, onwetend blijven en dat zij; die zich in die gesloten broederschappen bevinden, dan van hun kant hun samenzweringen kunnen uitvoeren.

In de gebeurtenissen van tegenwoordig zijn er veel van zulke samenzweringen en het zou groot onheil met zich meebrengen als mensen niet willen doorzien dat zulke complotten plaatsvinden.”

Hoe intensief en ver de pogingen van bepaalde occulte ‘elite broederschappen’ zouden gaan, voorzag Steiner ook. Getuige deze indringende informatie, die hij in dezelfde lezing vrijgaf:

“In dit materialistische tijdperk, streeft men er in bepaalde kringen naar om de spirituele ontwikkeling van de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; om de mens zover te brengen dat hij, gewoon door zijn zielgesteldheid, door zijn karakter al, het spirituele zal verwerpen en het als flauwekul, als dwaasheid zal beschouwen. Deze tendens, bij sommige mensen is dat nu al te merken, zal steeds intensiever worden.
Er zal een verlangen ontstaan, dat zal leiden tot het algemene oordeel dat het spirituele, het geestelijke, waanzin is..

Men zal dit proberen te bereiken via inentingen. Zoals men inentingen als bescherming tegen ziektes heeft ontwikkeld, zal men ook vaccinaties ontwikkelen, die het menselijk lichaam zó beïnvloeden, dat het de spirituele neigingen van de ziel geen plaats zal bieden. Men zal de mensen inenten  tegen de aanleg voor geestelijke ideeën. Daar zal men tenminste naar streven, zodat de mens al in zijn kinderjaren, de drang naar het geestelijk leven verliest.”

We maken een stap van 100 jaar en vragen je het onderstaande artikel eens in dit verband te lezen..!

x

* * *

x

Gezondheids- en voedingsdeskundige Dr. Ted Broer

Stel je voor: ons immuunsysteem wordt aangetast door een stof die ‘nagalase’ wordt genoemd. Nagalase is een enzym/eiwit dat wordt gemaakt door kankercellen en virussen waardoor immunodeficiëntie optreedt. Met name ons immuunsysteem laat het op die plaatsen afweten, waar dit eiwit ‘nagalase’ opduikt. Het eiwit wordt ook gekoppeld aan autisme. Maar ook, ‘aan zeer veel andere problemen’, verklaart Dr. Ted Broer, een internationaal bekende gezondheids- en voedingsexpert uit Florida.

Inmiddels sterven bepaalde artsen bij bosjes in de VS.. Bizar genoeg zijn het ALLEMAAL artsen die dood werden aangetroffen en/of vermist zijn, die geloven dat nagalase door middel van vaccinaties wordt geïntroduceerd in het lichaam.. Kun je je voorstellen wat hier staat..?? Dat er dus een stof in vaccins aanwezig is, die ernstig kankerverwekkend is..!

Sommige van de artsen die geliquideerd, gestorven of vermist zijn, geloofden dat het nagalase-eiwit/enzym opzettelijk in het lichaam wordt geïntroduceerd, viraal of rechtstreeks via de vaccinaties. Het betekent dus regelrecht de onthulling van een systeem om de wereldbevolking te ‘verkankeren’.. Om geld, om een uitermate winstgevende industrie te stimuleren?

Of zit er een dieper verhaal achter, waarbij een plan wordt onthuld om de mensheid te decimeren..? Ongelooflijk, maar tóch wijzen alle aanwijzingen deze kant op. En dát artsen bij bosjes worden vermoord, zegt natuurlijk genoeg over de niets-ontziende kracht die achter deze moorden zit; dezelfde die dus achter de toevoeging van ‘nagalase’ in vaccins zit..!! Hieronder het hele verhaal.

x

* * *

x

x

Hoe de ‘kankerindustrie’ profiteert van vaccinaties:
x

Nagalese molecuul doet tumoren groeien

x
2017 © WantToKnow.nl/be Bron: HIER (vertaling L. Smit)

x

Een van ’s werelds meest winstgevende bedrijfstakken, de kanker industrie, bereikte vorig jaar een recordomzet van meer dan 100 miljard dollar. De kosten van medicijnen tegen kanker zijn de afgelopen vijf jaar met 6,5 procent per jaar gestegen.  Naar verwachting  zullen de kosten de komende jaren met 8 procent  per jaar groeien, volgens de cijfers (HIER) die zijn aangeleverd door het Institute for Healthcare Informatics, Instituut voor gezondheidszorg informatica. Deze kosten worden vooral gemaakt in de VS en de vijf grootste landen van Europa, verantwoordelijk voor bijna tweederde van de gehele markt.

Nagalase wordt ook door kankercellen geproduceerd om het immuunsysteem van omliggende cellen en het lichaam uit te schakelen.

Nagalase wordt ook in hoge mate bij autistische kinderen gevonden.
En dan, mét deze FEITEN, stoppen ze simpelweg Nagalase in vaccinaties..?!

Dit betekent dat miljarden en miljarden dollars zullen worden verdiend na de diagnose kanker. Dat is een zeer winstgevende industrie. Maar deze industrie kan ook worden ontmanteld, door één ding: een remedie tegen kanker. Health ranger Mike Adams van de site ‘Natural News’ zei het laatst (HIER): het vinden van een middel tegen kanker zal de uiterst lucratieve kankerindustrie tenietdoen en de American Cancer Society, ziekenhuizen, oncologieklinieken en farmaceutische bedrijven, die er mede afhankelijk van zijn, laten ineenstorten.

Dat betekent dat iedereen die dichter bij de ontwikkeling van een universele behandeling tegen kanker komt door de medische kankerindustrie als extreme bedreiging wordt beschouwd en waarschijnlijk tegen elke prijs tegengehouden moet worden. Met dat in het achterhoofd zijn de mysterieuze doden en verdwijningen van verschillende alternatieve artsen (HIER) in Florida zeer verdacht. Natuurgenezers schrijven minder giftige medicijnen voor en proberen het lichaam met behulp van holistische geneeskunde te helen.

Doorbraken in dit soort geneeskunde zijn uiterst ‘controversieel’, want ze vormen een enorme bedreiging voor het medisch-industriële complex, dat wil zeggen, de bedrijven die hun winsten behalen uit de dure chemotherapiebehandelingen en kankermedicijnen. Artsen die zich bezighouden met holistisch onderzoek worden regelmatig overvallen door de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA), waarna ze als criminelen worden behandeld en hun reputatie wordt besmeurd. Dit is meestal georkestreerd door het medische bolwerk die hen als bedreiging beschouwd.

Beroemde holistische arts dood gevonden één week na FDA inval
Dit lijkt het geval te zijn met Dr. James Jeffrey Bradstreet. Hij werd gevonden in een rivier in North Carolina  met een schotwond door de borst. Bradstreet was gerenommeerd arts; bekend om zijn scepsis tegen inentingen (HIER), -met name de BMR-vaccinatie- en zijn progressieve autismeonderzoek. Een week voor zijn mysterieuze dood had hij te maken met een inval van de FDA. De details van de inval zijn niet bekend. Zowel zijn zoon als stiefzoon zijn gediagnosticeerd met autisme, voor hem was het een persoonlijke queeste. Hij getuigde tweemaal voor het Amerikaanse Huis van vertegenwoordigers over het verband tussen vaccinaties en autisme.

Dr. Bradstreet werkte met een weinig bekende molecule die van nature in het menselijk lichaam voorkomt. GcMAF (globuline component Macrophage Activatie Factor), het GC-eiwit dat met vitamine D in het lichaam combineert en de potentie heeft om een universele remedie tegen kanker te worden. GcMAF is een stof welke de monocyten ofwel dendritische cellen, de meest actieve immuun cellen tegen kanker, helpt activeren. Dat gebeurt door het vitamine D transport naar de celkern op gang te brengen, wat nodig is voor de functie van de cel als macrofaag.

GcMAF zou ook patiënten met autisme, HIV, lever-, nier- en vaatziekten en diabetes kunnen helpen.

Dr. Bradstreet werkte met deze natuurlijke stof; het zou het meest effectieve middel kunnen zijn
om het immuunsysteem te stimuleren kankercellen te doden.

In een interview(HIER) bij het Hagmann and Hagmann Report beschrijft Dr. Ted Broer, een internationaal bekende gezondheid- en voedingsexpert uit Florida hoe geweldig de ontdekking van Bradsheet was en waarom hij daardoor zijn eigen leven in gevaar bracht. Ook Dr. Gonzalez, een holistische pionier op het gebied van kankergeneeskunde, overleed plotseling. Hij heeft duizenden patiënten kunnen helpen. Een maand nadat Bradsheet werd gevonden in de rivier overleed ook Gonzalez, zogenaamd aan een hartaanval (HIER).

Mogelijk motief voor Bradstreet dood
Dr. Broer verklaart in het interview:

“De informatie die ik u nu geef is uiterst omstreden en een heleboel mensen die ermee werkten hebben onze planeet onvrijwillig verlaten. Deze informatie is al een tijdje bekend. Sommigen van de mensen die ermee werkten werden beschuldigd van het gebruik van GcMAF. De FDA heeft een inval in verscheidene van hun kantoren gedaan, slechts weken voordat ze zogenaamd zelfmoord pleegden of plotseling stierven. Het klinkt ingewikkeld, maar ik ga dit stapje voor stapje uitleggen.

GC eiwit is een eiwit in het lichaam dat wordt gebruikt door macrofagen in het lichaam. Het zijn de macrofagen in het lichaam die kankercellen doden, ze kunnen cytokinestormen tegenhouden en kunnen worden betrokken bij cytokinenstormen.”

Mensen zijn proefdieren, alleen al door het FEIT, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

Na GcMAF gedefinieerd te hebben herhaalt Dr. Broer dat het “waarschijnlijk het meest effectieve ding is dat het immuunsysteem heeft om kankercellen te doden.” Maar, wat Dr Bradstreet en zijn collega’s hebben ontdekt is, dat het immuunsysteem wordt aangetast door iets wat “nagalase” heet. Nagalase is een enzym/eiwit dat wordt gemaakt door kankercellen en virussen waardoor immunodeficiëntie optreedt. Het wordt gekoppeld aan autisme en “zeer veel andere problemen”, verklaart Dr. Broer.

“Dit is zo’n ongelooflijke informatie voor de hele medische wereld (voor de mensen die vaccinaties produceren in het bijzonder) dat deze jongens blijkbaar niet meer mochten leven,” zegt Dr. Broer. “Ik zeg niet wat er is gebeurd met deze jongens, ze zijn gewoon niet langer op deze planeet.”

Artsen die dood werden aangetroffen en/of vermist zijn geloven dat nagalase door middel van vaccinaties wordt geïntroduceerd in het lichaam. Sommige van de artsen die geliquideerd, gestorven of vermist zijn, geloofden dat nagalase eiwit/enzym opzettelijk in het lichaam wordt geïntroduceerd, viraal of rechtstreeks via de vaccinaties.

Ted Broer vergelijkt kanker-veroorzakende nagalase met een onzichtbare bommenwerper. 

“Wanneer het GC-eiwit niet kan worden geconverteerd naar McGAF komt het hele immuunsysteem in het gedrang. Want door nagalese kan het GC-eiwit zich niet hechten aan vitamine D, waardoor het immuunsysteem zijn werk niet kan doen. Zo kunnen kanker en andere ernstige ziekten worden veroorzaakt. Zonder een actief immuunsysteem, kunnen ziektes en virale infecties zich snel verspreiden. Er bestaat al een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek naar nagalase en de GcMAF eiwit.

Dr. Broer noemt een hoofdstuk uitHet boek van GcMAF’ door Dr. Tim Smith:

Nagalase is als een onzichtbare bommenwerper. Het gesynthetiseerde, of door kankercellen of een virus vrijgegeven nagalase lokaliseert het GcMAF eiwit op het oppervlak van de T en B lymfocyten en veegt ze uit met de precisie van een ongelooflijk nauwkeurige bom.

Hoe nauwkeurig?
Nagalase spoort op en valt aan: één specifieke twee-elektronen verbinding die alleen op de 420de positie van het aminozuur op een enorme eiwitmolecuul te vinden is, een van de tienduizenden eiwitten, elk met miljoenen elektronen.
Dit is hetzelfde als een klein bankje bombarderen in een grote stad vanaf een afstand van 10.000 km. Nog verbazingwekkender is, dat nagalase nooit zijn doel mist, dus er is geen collaterale schade.

Nagalase wordt ook in autistische kinderen gevonden in superhoge concentraties..!
Dr. Bradstreet en zijn collega’s hebben ook ontdekt dat het eiwit nagalase niet aanwezig is bij kinderen na de geboorte, maar op de een of andere manier wordt geïntroduceerd in autistische kinderen. Ze dachten, door de inentingen.  Voor zijn dood heeft Dr. Bradstreet autistische kinderen/patiënten met GcMAF behandeld; met resultaten die onmogelijk werden geacht door de medische gemeenschap. Na de herinvoering van GcMAF (die was geblokkeerd door nagalase), waren 15% van zijn autistische patiënten niet langer autistisch, al hun symptomen volledig weg.

In deze studie met 1500 autistische kinderen had 85% te maken met virussen en een gecompromitteerd immuunsysteem. Alle 1500 kinderen ontvingen wekelijks GcMAF injecties en 70% van de kinderen reageerde positief op deze behandeling.
Er waren minder symptomen en 15% herstelde volledig. De overige 15% had geen reactie. Ook bleek dat de vermindering van autistische symptomen, permanent zou zijn, als GcMAF lang genoeg zou worden gegeven. Totdat het lichaam zijn eigen GcMAF zou gaan produceren, wat meestal na 24 weken gebeurde.
(HIER).

Sinds 1990 zijn er 59 onderzoek documenten gepubliceerd over de genezende effecten van GcMAF.  20 Van deze onderzoeken gaan over de behandeling van kanker. Bij kanker wordt het nagalase geproduceerd tegen het vitamine D transporteiwit, dat daardoor afbreekt. GcMAF kan dit transporteiwit vervangen. Hierdoor kan het vitamine D transport weer plaatsvinden en wordt de immuun cel weer voldoende geactiveerd om de taak te verrichten. Onderzoek suggereert dat GcMAF de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en reumatoïde artritis effectief kan behandelen, evenals borstkanker, nier- en prostaattumoren.

Bronnen:

http://www.blogtalkradio.com

http://fortune.com

http://www.naturalnews.com

http://www.naturalnews.com

http://www.washingtonpost.com

http://www.vaccinetruth.org

http://www.naturalnews.com

http://thefreethoughtproject.com

http://www.timsmithmd.com

x

x

360 gedachten over “Nagalese molecuul in vaccins doet tumoren groeien..

 1. -beledigende reactie(deel) verwijderd 

  En dan dat lijstje van “vermoorde” ‘naturopathische’ of ‘holistische’ artsen die zogezegd geheime informatie hadden en/of problemen met de FDA hadden, circuleert al jaren als leugenachtige mantra op antivax en kwakzalverij websites. Gewoon eventjes googlen en je leert direct dat de waarheid weerom 180 graden wordt verdraait om in hun kraam te passen:
  http://blackbag.gawker.com/the-bizarre-anti-vaxxer-holistic-doctor-murder-conspira-1721321305
  http://fortmyers.floridaweekly.com/news/2015-08-26/Top_News/conspiracy__theory__files.html
  http://scienceblogs.com/insolence/2015/07/24/nicholas-gonzalez-the-latest-victim-of-the-pharma-assassins/
  http://www.huffingtonpost.com/2012/12/01/juventina-villa-mojica-activist-shot-killed-mexico_n_2223861.html

  Kort samengevat, wat er met verschillende van die dokters is gebeurd: Bradsheet: wellicht zelfmoord, na een huiszoeking in zijn praktijk door de FDA. Gonzalzez: hartaanval. Holt: wellicht zelfmoord. Heeft nooit enig probleem met FDA gehad, geen enkele indicatie dat hij over geheime info zou beschikken. Hedendal: wellicht een natuurlijke dood. Heeft nooit enig probleem met FDA gehad. Sievers: vermoord. Heeft nooit enig probleem met FDA gehad. Riley:vermoord. Reguliere arts, past dus niet in het complot-plaatje. Fitzpatrick: verdwenen, wellicht verdwaald in de wijdse natuur. 76-jarige gepensioneerde huisarts. Heeft nooit enig probleem met FDA gehad.
  “The Hernandez party”: 4 reguliere artsen, vermeist in Mexico. Hebben nooit enig probleem met FDA gehad. Eugene Franklin Mallove: vermoord na een discussie met een voormalige huurder van een huis van hem (en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Mallove). Juventina Villa Mojica: vermoord in Mexico, door drug-kartels omdat ze protesteerde tegen georganiseerde misdaad. Dorothy Stang: vermoord omdat ze zich verzette tegen het onwettig kappen van het regenwoud.

   

  1. En daar komt nog bij dat zelfs een website die voorstander is van alternatieve behandelingen de praktijken rondom GcMAF als zeer dubieus afdoet. De Japanse arts Yamamoto die een patent heeft op een productie methode van het peperdure GcMAF en een nagalese test heeft hierover artikelen geschreven die frauduleus bleken te zijn. Drie wetenschappelijke publicaties van Yamamoto zijn door de medische tijdschriften successievelijk teruggetrokken na de publicatie. http://www.iocob.nl/2015/11/vaccins-moedwiiders-vermoord/

  2. De reguliere geneeskunde ( voor zover we het zo mogen noemen) is in de laatste jaren schrikbarend duurder geworden , daar waar beloofd was dat de marktwerking voor een afname van kosten zou zorgen. Keer op keer worden bijwerkingen door de gebruikte middelen gemeld , dat zie ik bij alternatieve zorg vele malen minder. Vele malen is de reguliere medicijnen kliek beboet voor schade , ongefundeerde onderzoeken, en kartelvorming etc .Deze week zelf nog in het reguliere nieuws de stijging van kosten voor middelen waarvan het octrooi verlopen was.Stijgingen tot een 100 voudige prijs. Ongeveer op nummer 3 van de doodsoorzaken in de vs staat verkeerd , te veel en teveel door elkaar gebruikte voorgeschreven medicijnen , ook dat zie je niet terug bij de alternatieve .Ik kan nog wel even doorgaan….
   Waar ik het echter bij laten wil is dit , geef een ieder de vrije keuze wat betreft zorg. Stel een systeem in van no cure no pay! En als laatste haal het marktmechanisme uit de zorg!

  3. We vonden deze uitspraak van een arts, die toch alle pro-vaxxers voorzichtig zou moeten stemmen in hun uitlatingen.. Maar gewoon doorschreeuwen dus.. Zoek op in de Dikke VanDale: ‘bescheidenheid’.

  4. Guido (1.4) en hoeveel van die medische fouten zijn er door vaccinatie? Of probeer je dit te misinterpreteren en doen alsof dit een bewijs is van een ingebeeld gevaar van vaccinatie?

  5. Beste meneer GREG,
   Ik weet niet met welke motivatie je ten strijde trekt tegen de wel degelijk bewezen behandelmethode genaamd; homeopathie, maar de uitspraak dat de effectiviteit te danken zou zijn aan het placebo-effect is de allergrootste lariefarie sinds tijden.
   Ik ken een aantal veterinaire genezers die gebruik maken van homeopathie. En met succes!
   Ga jij me nou wijsmaken dat die paarden die het middel op een klontje suiker weten dat ’t meer is dan een suikerklontje?!
   Wat denk je van de bio-schapenboeren en hondenfokkers die zweren bij de betaalbare manier van genezen zonder de kots en diaree bijverschijnselen van de peperdure farmamaffia rotzooi?

  6. Hahaha, Marcel kent ninefornews, de Nederlandse clickbait-site!

   Eventjes logisch nadenken over wat er daar in het artikel staat:

   “1,2 miljard mensen in India, waarvan 780 miljoen geen toilet” en toch blijkt dat in “2014 werd het land ‘poliovrij’ verklaard”. Dat bewijst dus dat –alhoewel het overgrote deel van India geen riolering heeft- polio toch werd uitgeroeid.Maar de titel van dat nep-artikel beweert toch dat het dankzij sanitair  was! Zie jij niet hoe antivaxxers zo doorzichtig zijn in het verzinnen van hun leugens?

   (NB, bij deze ontken ik het belang van riolering niet, maar het is dus zeker nniet de verklaring voor het verdwijnen van zoveel ziektes als pokken, polio. mazelen, ..)

   Rob,

   Hier is een link naar een samenvatting van maar liefst 225 studies die aantonen dat homeopathy NIET werkt en dat die onderzoekers geen enkele studie konden vinden die bewees dat het wel zou werken.http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02a_information_paper.pdf.

   En wat betreft die dieren: waren die echt genezen door die ‘behandeling’, of zouden ze ook genezen zijn zonder een behandeling (de meeste ziektes gaan immers  vanzelf over). . Geef eens echte feiten in plaats van vage beweringe over mensen die “zweren”. Een homeopaat zal natuurlijk beweren dat wat hij doet werkt. Wees niet zo goedgelovig en bekijk de echte studies!

  7. @ Greg
   Ach beste jongen het is aandoenlijk om te zien hoe hard jij je best doet om toch vooral de kleren van de keizer te blijven zien. En als veel ziekten uit zichzelf genezen waarom dan zo’n heisa over mijn afzien van vaccinaties? Als jij gevaccineerd bent ben je toch beschermt zelfs als ik de ziekte bij mij draag? Dus waarom die strijd ,waar ik alleen verzoek de vrije keuze te hebben,wie heb ik met het niet vaccineren van mijzelf ?

  8. Laten we een paar wetenschappelijke medici aan het woord. En wie ben jij dan Greg, anders dan een anonieme troll?

   En dan, een van de meest voor de hand liggende tests, die NIET en NOOIT is gedaan..

  9. Guido, zie reactie 7.56.
   En ga je nog antwoorden op de vragen die ik aan jou stelde? Zie ook 7.56 in verband met negeren. 🙂

  10. Beste Greg,

   in antwoord op 1.5

   Ik zou je enkele vragen willen stellen.

   1. ontken je dat vaccinaties slachtoffers, al dan niet met overlijden , maakt?
   2. Wie is daar dan voor verantwoordelijk.
   3. Gezien jij deskundigheid claimt de werking te kennen van een vaccin, conclusie getrokken uit vorige topics, is de verstrekker dan niet schuldig aan het toedienen van het fatale vaccin, gezien hij als deskundige een middel heeft toegebracht wat het slachtoffer of ziek heeft gemaakt of dat het vaccin de oorzaak was van zijn haar overlijden.

   Gezien je reactie op 1.4 en gezien je de inhoud van deze topic, namelijk het overlijden van 17000 tot 20000mensen niet ontkent neem ik aan dat je ermee akkoord bent!

   Maar beste Greg, betekent dit dan niet dat de personen welke deze middelen hebben voorgeschreven zich schuldig hebben gemaakt aan doodslag? Ik ga ervan uit dat deze middelen zijn verstrekt vanuit ondeskundigheid want indien ze zijn verstrekt vanuit deskundigheid is het moord met de intentie te doden!

   Dit zijn allemaal overledenen waarvoor de pharmacy geen verantwoordelijkheid neemt, noch de artsen?

   Waarom ? Waarom Greg??? Is het uit deskundigheid dat artsen deze middelen voorschrijven?? Mijns inziens is het allemaal een lucratief handeltje, door de belastingbetaler te betalen. Waar de overheid haar ogen voor sluit. Of???? werkt ze er effectief aan mee???

   Zoals je ziet , beste Greg, vele vragen van een bezorgde arbeider die ondeskundig is en met lede ogen aan moet zien hoe de overheid en haar getrouwen de hele wereld kapot maakt.

   SLIKKEN OF STIKKEN;

   Beste Greg,

   heb mailtje ontvangen!

   THE ENEMY IS WITHIN!

   En ondertussen heeft er zich een sluipmoordenaar in ieder van ons genesteld. Zij het nu ISIS, Salafisme, moslim fundamentalisme, de Amerikaans christelijk fundamentalistische groeperingen, haar lobbies en machtsgroeperingen en vooral de extreem christelijke sektes met haar bindingen in de oorlogsindustrie, geen een van deze afzonderlijk moet voor elkaar onderdoen! De oorlogsindustrie wacht niet op conflicten, zij schept er, veroorzaakt ze, zolang deze machine op non-actief staat, is er geen bloeiende economie, geen welvaart. Echter dit gebeuren speelt zich af aan de buitenkant,

   in ons immers is er een onzichtbare killer aan het werk. Momenteel zijn er 80.000 chemische stoffen, en wij gebruiken er 700 op dag. basis, hiervan zijn er 150 kankerverwekkend, 100 schadelijk en van de overige zgz. onschuldige weet niemand, wanneer ze met elkaar reageren of ze onschuldig blijven! We eten tussen de 6 en 10 kg. plastic in de hoedanigheid van nano particles en synthetische additieven, we eten 100x meer suiker dan 70 jaar geleden, suiker is kankerbrandstof no. 1 De Farma industrie met een budget van 2,6 triljoen dollar = 2.600.000.000.000.000,- $ heeft er alle belang bij dat de mensheid ziek blijft, of doodgaat aan de bijwerkingen. De oorlog gaat om de status quo van dit alles, de vijand in ons is de Farma, de Petrochemie, de voeding, de suiker, de plastic industrie. De cumul van al dit moois is dat in elke burger (consument) zij hij nu moslim, jood of christen is een onverdachte dood en een fraai grafmonument wacht. The enemy is within.

   Greg, hoe denk jij in deze wereld staande te kunnen blijven. Een wereld welke je zo graag beschermt. Denk je echt dat jij zo bijzonder bent dat ze je gaan sparen?????

   Over de waarachtigheid van deze mail ga ik niet in discussie, maar hij toont overduidelijk aan de bezorgdheid van de gewone man. Je kan geenszins weerleggen dat er veel giftige stoffen in onze voeding zitten, alsook in de medicatie, zoals blijkt hierboven. Deze stoffen hebben er niet in te zitten.!!!!!
   Wie staat dit toe en wat is het doel ervan. Moet ik echt geloven dat dit alles de mensheid dient??,

   Zoals ik al zei, vele vele keren eerder, de corruptie zit overal en in de mens.

  11. Peter,
   Ik ben zo vrij even te reageren,

   ad 1. zou kunnen, maar niet noodzakelijkerwijs door het vaccin zelf. Wellicht was de toediening niet juist? de datum verlopen? de temperatuur van bewaren niet goed? etc. Al die aspecten moet je meenemen. En de logische wedervraag is. Ontken jij dat niet-vaccineren slachtoffers maakt, al dan niet met overlijden? En zouden dat er niet eens veel meer kunnen zijn? Je moet de totale som maken.

   ad 2. zie ad 1. Dat kan de toediener zijn, of een toevallige combinatie van factoren waardoor de normale bijwerkingen vele malen werden verergerd. Was dt van te voren te voorzien. Nee, anders had men de vaccinatie niet toegediend. Hoe dramatisch ook, het is nooit uit te sluiten dat een vaccinatie verkeerd uitpakt. De producent is daarvoor niet aansprakelijk; 100% garantie bestaat nergens in het leven ook niet met vaccins. Maar als je de plussen en minnen tegen elkaar afweegt zijn de plussen by far in de meerderheid.
   Ook hier de logische wedervraag. Wie is verantwoordelijk voor het overlijden van een niet-gevaccineerde.

   ad 3. zie boven

   Je verdachtmakingen van doodslag raken dan ook kant nog wal. Evenals je waarom vragen. Dat is je hopelijk nu wel duidelijk.

   Wat betreft “het overlijden van 17000 tot 20000mensen”.
   Dr. Selma Eikelenboom kan hier getallen niet hard maken en zie ook hier
   https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/18/jaarlijks-17000-tot-20000-doden-door-verkeerde-1558330-a1384208

  12. Beste Rob,

   in antwoord op 1.13

   uiteraard ben je vrij te reageren. Elke toevoeging , zinvol of niet is toegestaan.

   in antwoord op ad.1: de condities waarin de vaccinatie wordt toegediend is de arts voor verantwoordelijk. Deze is deskundig(of wordt geacht het te zijn) en is verantwoordelijk voor het verstrekte middel. Of het vaccin, al dan niet de toediener oorzaak is van het gevolg is in deze ondergeschikt!

   -iedereen kan ziek worden, dus ook een niet-gevaccineerde. Het is mijns inziens onvoldoende bewezen dat de vaccins werken daar reeds voorheen een terugmars van de ziekte zich voordeed.
   het is zelf niet bewezen dat ze werken doordat ook gevaccineerden ziek worden aan de ziekte waarvoor men gevaccineerd is
   de bijwerkingen in acht genomen is voldoende twijfel gerechtvaardigd om enige terughoudendheid te behouden.

   ad.2: Het niet vaccineren kan niet worden aanzien als de oorzaak van een ziekte daar het ziektebeeld van een mens niet kan worden voorspeld, temeer vaccins ineffectiviteit hebben bewezen, en naar de te behandelende ziekte en naar de neveneffecten welke NIET zouden voorkomen bij het niet vaccineren.

   Bovendien is een gezond mens in gezonde leefomstandigheden weerbaarder voor ziektes dan vaccins dit zijn.

   Deze discussie kan worden verdergezet als de vaccins voor de volle honderd procent veilig zijn, werkbaar zijn en hun nut hebben bewezen.

   Het zijn de strijdige elementen in deze discussie welke me laat participeren in deze discussie. Gezien de verschillende tegenstellingen, vanuit de politiek en wetenschap, waar ik als ondeskundige niet bij betrokken ben welke me tot dit besluit laat komen.

   ad.3: hier staat volgende vraag centraal: is het toedienend arts aansprakelijk voor de gevolgen van de voorgeschreven medicatie en/of vaccins.

   Wat mij betreft ontegensprekelijk!!! ja!!!! en dit omdat het gevolg niet zou gebeurd zijn indien er geen tussenkomst was geweest van een arts. Een arts wordt geacht deskundig te zijn en indien hij als arts niet de verschillende situaties kan voorzien of inschatten is hij niet deskundig en dient hij door te verwijzen naar meer professionele mensen!

   Ik ga er van uit dat een arts ter goeder trouw handelt , wat niet betekent dat hij de juiste manier van werken handhaaft! Rekening houdende met verhalen uit mijn eigen leven en de geschatte slachtoffers , mag je ervan uitgaan dat deskundigheid vaak ontbreekt!

   wil er verder op doorgaan te zeggen als de vermoelijke slachtoffers eigenlijk een veelvoud moet zijn van de vermelde 17000 tot 20000, want als er zoveel sterven zullen het er een veelvoud zijn die al dan niet minder dan meer blijvende gevolgen eraan zullen overhouden.

   ik waardeer je inbreng maar het zou tof zijn mocht ook Greg reageren. Tenslotte beschuldigd hij heel vaak mensen hier niet te antwoorden of te reageren;

  13. Peter,
   Je zegt: “Het is mijns inziens onvoldoende bewezen dat de vaccins werken daar reeds voorheen een terugmars van de ziekte zich voordeed.”
   Maar verdwijnen de ziektes ook volledig wanneer men geheel stopt met vaccineren? Nee dus. Sterker nog, verdwenen ziektes keren gewoon weer terug. Daar zijn voorbeelden genoeg van.

   De woorden “mijns inziens” zijn interessant omdat je zelf aangeeft “ondeskundige” te zijn. Wetenschappelijke studies kun je niet beoordelen. Op basis van welke talenten en bronnen kom je dan tot jouw “zien” (inzicht)?

   Voor de rest heb je veel woorden nodig om mijn cruciale punt in 1.13 te omzeilen. En dat is feitelijk waar het om gaat in deze hele discussie. Als je alle positieve en negatieve effecten van vaccineren bij elkaar optelt, is de uitkomst voor vaccineren dan positief of negatief? Graag inclusief bronvermelding of een sluitende persoonlijke analyse.

  14. Rob,

   laat nu juist dit, jouw wetenschappelijke uitleg tegen mijn ondeskundigheid het punt van verschil wezen!

   jullie, wetenschappers, provaxxers en overheden, pharmacy bestoken ons arme mensen met schijnbaar veilige vaccins en scheepsladingen propaganda en vermeende wetenschap die wij niet kunnen weerleggen.

   Maar,….

   wat veroorzaken jullie 100% veilige vaccins???, Snap je dan niet dat ik mijn verhaal doe op basis van jullie falen. Voorbeelden zat op het net!

   Er zijn landen die hun vaccinatiecampagne hebben stopgezet, wetenschappers die het nut van vaccinaties ontkennen, etcetera.

   Ik ga jou niet onder tafel praten maar als ik jullie falen zie, het resultaat van veilige vaccins volgens jullie weet ik genoeg!

   jullie dwingen ons jullie vaccins op, laten ons jullie opgedwongen vaccins betalen, die zijn toch gratis niet, jullie nemen er totaal geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen en wanneer het fout gaat moeten wij betalen en de kwaal doorleven!!!! Wat een deskundigheid jongen!!!!

  15. Peter,
   Je zegt: “Voorbeelden zat op het net!” Juist ja, dat is in ieder geval één antwoord op een aantal van mijn vragen. Van de cruciale vraag loop je helaas weer weg, terwijl het antwoord daarop jou iets kan leren.

   Maar goed, het net is dus jouw bron. Geloof jij alles wat je leest op het net? Lijkt me niet, want er zijn zoveel tegenstrijdigheden te vinden op het net. En dan is de vraag hoe je onderscheid maakt tussen zinvolle en onzin berichten op het net, als je ondeskundig bent, zoals je jezelf omschrijft?

   Je schrijft: “……wetenschappers die het nut van vaccinaties ontkennen, etcetera.” Maar er zijn velen malen meer wetenschappers die het nut van vaccinaties erkennen. Waarom geloof jij de kleine groep wetenschappers (de ontkenners) wel en de vele malen grotere groep (ook wetenschappers!) (erkenners) niet? Op basis van wat, als je ondeskundig bent, zoals je jezelf omschrijft?

   Beste Peter, Calimero-gedrag (“ons arme mensen”) is nergens voor nodig en laat je niet te makkelijk beïnvloeden voor alle propaganda die te vinden is op internet over van alles en nog wat. Nogmaals, probeer mijn vraag te beantwoorden: als je alle positieve en negatieve effecten van vaccineren bij elkaar optelt, is de uitkomst voor vaccineren dan positief of negatief? Graag inclusief bronvermelding of een sluitende persoonlijke analyse.

   Als je daar het antwoord op hebt gevonden zal wellicht een groot deel van jouw boosheid verdwenen zijn. Ik stel voor dat je op zoek gaat naar het antwoord op die vraag. Als je er uit bent hoor ik het graag en zal ik het serieus bekijken.

  16. Tjonge jonge , gaat dat oeverloze gezwets hier nou nog door? Het is toch wel duidelijk genoeg zo? Rob geloofd dat vaccins de redding voor de mensheid zijn, en kan dat op een voor hem acceptabele wijze bewijzen. Daarom moeten wij allemaal aan de vaccins, en is een keuze vrijheid uit den boze omdat het blijkt dat je wel degelijk ziek kunt worden ook al ben je gevaccineerd en gaan de meeste ziekten vanzelf over. Wij de ongevaccineerden zijn dus een gevaar voor hen die wel zichzelf laten volspuiten met zooi.

  17. [ Het is mijns inziens onvoldoende bewezen dat de vaccins werken daar reeds voorheen een terugmars van de ziekte zich voordeed. ]
   Het aantal dodelijke slachtoffers van vaccinatieziekten liep sterk terug, niet altijd de incidentie. Polio wordt verspreid door praten en schreeuwen, maar ook door ontlasting en dan is verbeterde hygiëne een oorzaak dat de incidentie terugloopt.

   Maar mazelen is zo besmettelijk dat je het zelfs kunt oplopen 20 minuten nadat de besmetter in de kamer heeft gezeten. Praktisch iedereen kreeg dus mazelen totdat de vaccinatie begin jaren 70 startte. Na de start van vaccinatie heb je elke 11/12 jaar een mazelenepidemie van pakweg 20.000 zieken in de bible belt als er voldoende ongevaccineerde kinderen zijn zodat de ziekte zich goed kan verspreiden.

   https://sciencebasedmedicine.org/vaccines-work-period/
   This data set,… , consists of 87,950,807 reported individual cases, each localized in space and time. We used these data to derive a quantitative history of disease reduction in the United States over the past century, focusing particularly on the effect of vaccination programs.

  18. Tjonge jonge marcel, na alle woorden die gewisseld zijn kom je nog steeds met dezelfde riedel: “Wij de ongevaccineerden zijn dus een gevaar voor hen die wel zichzelf laten volspuiten met zooi.”

   Wat een ongelooflijke onzinnige bewering. Dat is je dus nog steeds niet duidelijk?

  19. Hai Rob
   Is het jou nou nog steeds niet duidelijk dat we gewoon de keuze willen hebben ? Jouw pogingen om de door jou geaccepteerde bewijslast tot een algemeen geaccepteerde bewijslast te maken, moeten wat ook al weer ondersteunen?

  20. marcel,
   je hebt er echt niets van begrepen! Jij hebt de keuze en mijn zegen. Je vormt geen enkel gevaar voor mij. Nu duidelijk?

  21. Beste Frans,

   in antwoord op 1.19

   Frans, zie dat je met herwonnen energie, blijkbaar ondersteunt door Rob de draad weer hebt opgenomen.

   Guido plaatste reeds een reportage over het al dan niet veilig zijn van het bmrvaccin.

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/us-vaccinatierechtbank-vergoedt-vaccinatieschade/

   voldoende bewijs voor de zinloosheid van jullie vaccins en overduidelijk loochend de grafiek jouw woorden. Bovendien kan uit de grafiek worden opgemaakt dat zelf zonder jullie vaccins de mazelen op zijn terugweg was.

   Misschien is het wijzigend magnetisch veld van de zon wel de oorzaak van de uitbraak van de mazelenepidemie !!!
   Want gebeurt dit ook niet om de 11jaar??

   http://www.daeme104.centerall.com/page568_5.php

   Mazelen zijn een virale infectie en zekere virologen beweren dat er vele onbekende virussen zijn welke in slapende toestand zijn en dat kosmische invloeden bepalend kunnen zijn om hen actief te maken.
   Of hoe je met wetenschap, of vermeende wetenschap alles kan bewijzen.

  22. Rob,

   ik heb gereageerd op je laatste topic aan mij gericht. Helaas moet ik iets fout hebben gedaan. ik reageer er later opnieuw op.

   bij deze wil ik je een linkje doorsturen waarin je grote vrienden, de grote filantropen met hun vaccins dienstbaar aan de mensheid, het officiele begin van WOIII hebben ingezet!

   https://www.youtube.com/watch?v=d4DLzioGq5M

   Hoop dat je je gemakkelijk voelt bij dit linkje.

   Wil je erbij vermelden dat dit scenario al werd voorspeld in the emerald tablets van toth!

   https://www.youtube.com/watch?v=arVJQvq5v5w

  23. Beste Peter,

   Wil je even aangeven welk deel van mijn reactie “ondersteund door Rob” tot stand is gekomen? Ik ben namelijk gewend om dan “Met dank aan Rob” er bij te vermelden.

   Je kunt de grafiek die je in de link voorstelt beter nog maar eens goed bekijken, daar staat namelijk “mortality rates”, het aantal sterfgevallen dus, en niet het aantal ziektegevallen of incidentie. Deze grafiek is een bekende fout die er al lang geleden ingeslopen is, maar de tegenstanders van vaccinatie is het maar niet gelukt deze mythe in de mindset van hun groep uit te wissen.
   De incidentie is trouwens makkelijk te controleren door het aan de huidige bejaarden te vragen of hun kinderen de mazelen kregen en ze zullen antwoorden: allemaal. Hun kinderen, de 50 plussers, zullen kunnen beamen dat zij allemaal de mazelen kregen en dan praat je over pakweg 180.000 zieken per jaar tot de vaccinatie intrad.

  24. @peter 1.24,
   totaal uit z’n verband gerukt en off-topic. Daar laat ik het maar bij.

  25. Franss,

   in antwoord op 1.25

   Met deze opmerking suggereerde ik dat je je mentaal dan wel emotioneel ondersteunt voelde door Rob en zijn reactie aan me. Niets inhoudelijk!

   Goed opgemerkt van je Franss. Het gaat idd over de mortaliteitscurve.
   Dit betekent dan toch alvast dat de graad van ernst afnam naarmate de gezondheidsgraad verbeterde ten gevolge van verbeterde huisvesting, voeding en leefomstandigheden in het algemeen.

   Dit is echter geen bewijs van de goede werking van jullie vaccinaties, de veiligheid ervan of het nut!

   Zoals ik al eerder zei ben ik geen deskundige en baseer ik me om de tegenstrijdigheden tussen de verschillende spelers op het veld welke zich zelf deskundig noemen.

   Bovendien vallen er regelmatig slachtoffers waarvan ik zou moeten geloven dat ze niet bestaan gezien vaccins voor de volle 100% veilig zijn.

  26. Rob,

   in antwoord op 1.17

   Rob, mijn tijd op het net is heel beperkt daar ik zelf geen internet heb en de laatste tijd spendeer ik al mijn veel te korte tijd aan deze discussies. Toch wil ik nog deze topic plaatsen

   ik maak er geen geheim van niet over de juiste vaardigheid te beschikken wat betreft de vaccinaties, zin of onzin. Ik ben dus NIET deskundig.

   graag zou ik wel eens de term deskundigheid met je willen ontleden zodat we kunnen weten wie zich wel of niet deskundig mogen noemen.

   Deskundig is hij die:

   Het vaccin heeft ontwikkeld – de pharmacy
   de verschillende researchbureaux,afhankelijk of niet, die het vaccin hebben getest

   Alle anderen zijn ondeskundig en zijn voor hun bevindingen afhankelijk van de vrijgegeven resultaten van de vorige twee.

   Uiteraard heeft de genoten opleiding een bredere kijk op de inhoud, dan werkzaamheid van een vaccin.

   Als ik nu merk dat vaccins moeten worden teruggetrokken tengevolge schadelijke werking, deze niet opgemerkt worden door de verschillende researchbureaux, vaak de afhankelijke van pharmacy en overheden, dan stel ik hun deskundigheid hard in twijfel.

   Dit is gerechtvaardigde twijfel en mensen hebben het recht juist ingelicht te zijn. Een dergelijke manier van werken werkt averechts.

   Mij is duidelijk dat het vaccinatie programma van de overheid er gekomen is op vraag van het WHO en deze op zijn beurt gedicteerd wordt door the NWO.

   Vandaar dat mijn opmerking in 1.24 niet zo onzinnig is als ze lijkt daar ook The NWO deze actie heeft ondernomen.

  27. Frans,

   in antwoord op 1.19

   Ben op zoek gegaan naar juiste tabelletjes, grafieken maar helaas niet zoveel gevonden. Opvallend dat grafieken over langere periode haast niet te vinden zijn.
   Bovendien verwijzen de meeste inderdaad naar de mortaliteitscijfers en niet naar de incidenties.
   Uit de geziene statistieken is wel duidelijk dat de mortaliteitscijfers de statistieken van incidenties volgen.

   Hieronder andermaal een grafiekje met mortaliteitscijfers over langere duur. Helaas herken ik deze vorm niet me de door jou geleverde statistiek.

   http://vaccinvrij.com/pages/hoofdstuk1.html

   Ik kan hier alleen uit besluiten dat de geleverde statistieken, afhankelijk van de bron , niet altijd met de werkelijkheid overéénstemmen.

   De reden naar het waarom heb ik het raden naar al kan ik die wel vermoeden!

  28. Graag had ik nu de deskundige aanpak van de ontwikkelaars van het vaccin in het licht willen zetten.

   Om een vaccin te ontwikkelen is een team van allerhande wetenschappers betrokken. Ik denk aan microbiologen , virologen en andere …ogen, met exotische namen welke niet hoeven onder te doen voor de namen van de door hen ontwikkelde vaccins, virussen.

   Kennis en kunde alom.

   Van onwetendheid kan hier dus geen sprake zijn.

   Vandaar dat ik echt mijn wenkbrauwen frons als een vaccin wordt teruggeroepen omdat er kwik aan toegevoegd zou zijn. Begrijp goed dat als zo een team kwik toevoegd aan een vaccin dit zo bedoeld is.
   Hoe misleidend trouwens dat het kwik onder een andere benaming werd toegevoegd. Waarom?

   Of de pharmacy , dan wel de overheid hiervoor de vragende partij is moet nog blijken maar het is heel vreemd dat er speciaal voor deze zaken een vaccinatierechtbank moet worden opgericht en de slachtoffers zelf moeten opdraaien , zelf als ze gelijk krijgen.
   Sinds wanneer zijn de ontwikkelaars van wat dan ook niet meer aansprakelijk voor de gevolgen van hun project?????

  29. nu is aangetoond dat

   -de pharmacy er niet voor terugschrikt giftige stoffen in een vaccin te moffelen zou het me niet verbazen dat ze ook andere stoffen verwerken in het vaccin welke niet gunstig zijn voor ons lichaam

   -de reguliere deskundigen artsen, overheden en door de overheid,pharmacy aangestelde organen welke de veiligheid van het vaccin dienen te kontroleren niet in staat zijn gebleken deze kontrole waar te nemen

   -het dankzij de volharding van de antivaxxers, artsen welke hun eed van hippocrates serieus nemen en enkele onafhankelijke researchbureaus deze manier van werken aan het licht is gekomen

   het zou me dan ook niet verbazen dat

   -de pharmacy andere stofjes in het vaccin sluizen welke kankers of andere ziektes veroorzaken

   -een nieuw virus integreren in het vaccin welke garant staat voor de volgende epidemie en de pharmacy zo een nooit eindigend programma binnenhaalt van vaccineren tegen de door hen ingesloten virussen

   -dit alles moet gezien worden binnen agenda 21.

   https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/de-agenda-om-de-wereldbevolking-terug-te-dringen

  30. Rob,

   in antwoord op 1.13

   als laagopgeleide arbeider en kwaliteitscontroller, productie-en rendementscontroller zijnde, stel ik echt wel enige vreemde dingen vast!

   In ad1 stelt u:

   ad 1. zou kunnen, maar niet noodzakelijkerwijs door het vaccin zelf. Wellicht was de toediening niet juist?

   hierin stelt u de deskundigheid van de uitvoerend arts of de vaccinverstrekker in twijfel want u betwijfelt of een arts in staat is de juiste dosis te bepalen voor de patient

   de datum verlopen?

   Hierin stelt u dat de uitvoerend arts dan vaccinverstrekker onzorgzaam omspringt met de modaliteiten waarin een vaccin moet worden toegediend.

   de temperatuur van bewaren niet goed? etc.

   Hierin suggureert u dat artsen of vaccinverstrekkers niet over de accomodatie beschikken of onzorgvuldig omgaan met het bewaren van de vaccins.

   Deze omstandigheden zullen zich inderdaad in beperkte mate voordoen.

   Maar Rob, als je overtuigd bent van deze omstandigheden ga jij dan ook niet onzorgzaam om met deze wetenschap want als er veelvuldig fouten daarop worden gemaakt moeten andere manieren van vaccin ‘bedeling’ worden betracht!

   In voorgaande alinea’s stelt u overduidelijk de artsen en vaccinverstrekkers aansprakelijk. Artsen!!!! weet waar u mee bezig bent!

   Het is me echt wel duidelijk vanuit welke hoek u provaccin bent!

   In ad2 stelt u:ad 2. zie ad 1. Dat kan de toediener zijn, of een toevallige combinatie van factoren waardoor de normale bijwerkingen vele malen werden verergerd.

   Rob, een mens is een biofysisch, -electrisch wezen. Het evenwicht binnen de mens is net zo eigen als zijn fingerprint. Vandaar dat u heel duidelijk aangeeft dat de wetenschap helemaal niet weet of het evenwicht binnen de mens al dan niet zal gestoord worden door de toediening van het vaccin. Vandaar dat de ontwikkeling van een vaccin op maat moet worden gemaakt.

   Was dt van te voren te voorzien. Nee, anders had men de vaccinatie niet toegediend. Hoe dramatisch ook, het is nooit uit te sluiten dat een vaccinatie verkeerd uitpakt.

   Andermaal een bevestiging van de ondeskundigheid van de toedienende vaccinverstrekker en de misleiding van pharmacy en overheden

   De producent is daarvoor niet aansprakelijk; 100% garantie bestaat nergens in het leven ook niet met vaccins.

   Als een producent niet de aansprakelijkheid neemt voor een vaccin is het waardeloos.
   Als jij beweert dat de volle 100% veiligheid niet kan worden gewaarborgd , waarom beweren politici dan het tegenovergestelde????

   Ook hier de logische wedervraag. Wie is verantwoordelijk voor het overlijden van een niet-gevaccineerde.

   Misschien dat deze vraag kan beantwoord worden wanneer op evenwaardige en eerlijke basis een debat kan worden gevoerd.

   Ik ben echt niet uitgepraat en kan nog veel verder gaan in mijn vaststellingen.

   Dit las ik deze morgen

   http://www.ninefornews.nl/vaccin-doodt-kinderen-afrika/

   en voor de kwade tongen het basislinkje: http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(17)30046-4/abstract

   Andermaal een bewijs van de ‘veilige werking van vaccins’. Een bewijs geleverd door wetenschappelijk onderzoek en als dusdanig gepost.

   Voor de kwade tongen , tegenstrijdige informatie binnen de wetenschap welke niet zou bestaan.

   Indien de informatie uit voorgaande link correct is, en ik heb geen enkele reden die te betwijfelen , is dit genocyde.

   Ik vraag me af hoe het komt dat zorgverstrekkers en overheden daar geen lering uit trekken. Denken zij dan echt dat als de pharmacy de ontwikkelingslanden op deze manier behandelen, ze ons , ontwikkelingslanden zal ontzien????

  31. Beste Peter, dank u wel!
   Helaas lijkt het erop dat ’the gang’ met andere dingen bezig is. Wellicht een ander forum waar ze trollen…
   Geniet van de heerlijke blauwe lucht.

  32. MC,

   in antwoord op 1.33

   We zijn allen souvereine mensen en hebben het recht en de plicht onze souvereiniteit te beschermen. Je hoeft me dus niet te bedanken.

   Het feit dat onze overheid een slavenkolinie heeft gecreërd is louter haar eigen probleem en stelt zo zichzelf buiten de wet.

   Of Frans, Rob of Gregg al dan niet trollen waren is onbelangrijk. Ze zijn zeer zeker heel intelligent, leveren een zekere bijdrage en zijn ook verantwoordelijk voor wat ze publiceerden. Temeer zij een hoge opleiding hebben genoten en zich profileerden als deskundigen.

   De reden van hun stilzwijgen is op zich vreemd en kan vanalles betekenen. Heel zeker heb ik heel wat dingen geleerd.

   Dit wil ik kwijt

   De overheid en de deskundigen zijn de vragende EISENDE partij en claimen deskundigen te zijn. Het is niet aan ons om te bewijzen dat hun vaccins niet werken maar aan hen om aan te tonen dat hun vaccins werken of uitleggen als ze falen of slachtoffers maken.

   Blijf hen steeds bestoken met vragen over dit item en zij moeten uitleg verschaffen. Niet wij. Maar zij kunnen dat niet of onvoldoende.

   Zie hoe Rob zijn eigen systeem moest kelderen en bevestigde dat vaccins niet veilig waren en dit meer dan eens.

   Als wij als ondeskundige moeten bewijzen hoe een vaccin werkt zijn we reeds op voorhand verloren. Niet doen dus! Verloren moeite!!!!!

   Zie hoe Rob de vaccinverstrekkers de verantwoordelijkheid van de vaccins toebedeelde. Als het al misgaat zijn deze heren zeker te beklagen!

  33. Graag had ik het nog eens over het volgende linkje gehad
   http://www.ninefornews.nl/vaccin-doodt-kinderen-afrika/

   Overheden en pharmacy beweren in vaccins de oplossing te hebben gevonden tegen ziektes ! Het vorige linkje toont echter aan dat het ook the way around kan gaan ! Moeten we hier de integriteit van de pharmacy en de overheden in vraag stellen ? De vraag die hier bij me rijst is of pharmacy en overheden zich geen vragen stellen bij deze werkwijze. Is het vaccin of de manier van verstrekken hier de oorzaak en indien het de manier is , waarom blijft de pharmacy samenwerken met landen die niet in staat zijn op een veilige manier de vaccins te verstrekken.
   http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/en/

   Guinnea Buissau maakt deel uit van het WHO. http://www.un.org/en/member-states/
   Hieronder een linkje welke de meeste antwoorden van de provaxxers hierboven beantwoordt , maar die er des te meer openen voor de antivaxxers
   https://www.youtube.com/watch?v=id-gGYQihaM
   Hoewel het filmke enige jaren oud is toont het duidelijk aan dat de veiligheid van vaccins enkel wordt gestaafd door aannames. Het oorzakelijk verband van autisme en kwik kan niet worden aangetoond dus is het veilig !!!! Beetje vreemde stelling niet ! Verder claimt ze dat kwik niet meer in vaccins zit. Daarentegen stelt ze dan wel dat kwik wel nog zit in multivaccins. Nogal misleidend niet als je weet dat verreweg de meeste vaccins multivaccins zijn. Mag en kan hier sprake zijn van bewuste manipulatie van de bevolking ?

   Voor mij althans wel ! Wordt het niet eens tijd dat wij onze soevereiniteit terugpakken op onze overheid of gaan we slaafs blijven volgen omdat we niet bereid zijn de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven te dragen ? https://www.youtube.com/watch?v=le2OnDKqj3g
   Leven we in een democratie of in een corporatocratie welke voor ons bepaald hoe we moeten leven ?

  34. Bij het nabeschouwen van vorig linkje en denkend aan nagalese kwam ik op volgend linkje terecht

   http://www.naturalnews.com/033584_Dr_Maurice_Hilleman_SV40.html

   wanneer ik lees over SV40 moet ik onmiddelijk denken aan nagalese. Opmerkelijk dat een virus ontdekt in 1954 en bewust in vaccins gesluisd ons nu parten speelt!

   Lees vooral het rapport en zie hoe de specialisten en onze overheden met onze gezondheid rommelen.

   Ik ben 100% overtuigd dat deze manier van werken er niet is om ons te dienen maar andere doeleinden dient. Bepaal voor uzelf!

  1. Tja Guido, maar geen ziekenhuis wil eraan https://briancimins.com/2016/01/09/autism-breaking-news-journal-of-immunology-gcmaf-therapy-helps-improve-children-with-autism/
   Rara. En ook:
   “GcMAF has not been properly studied in clinical trials and its laboratory results still need to be confirmed independently. So far, all claims on the efficacy of this product have no solid scientific basis. Its marketing is illegal; therefore there is no controlled guarantee on the quality of the product for human consumption sold over the internet.
   “”
   Public warning issued by the Anticancer Fund” (https://en.wikipedia.org/wiki/GcMAF) Kortom, op nut en noodzaak van GcMAF valt heel wat af te dingen.

   En waarom vinden we nagalase niet terug in de lijst van tabel 2 op
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/vaccins-vervuild-met-nanodeeltjes/? Na een beetje logisch combineren van artikelen hier blijken er toch snel en gemakkelijk wat gaten te ontdekken.

  2. Schippers wil ook niet aan homeopathie, velen niet aan de realiteit van 9/11. Zegt dat wat over de mensen die er niet aan willen, ondanks de indringende bewijzen van autisme-behandelingen met GcMAF, door de vermoorde Jeff Bradstreet, of over de GcMAF..?
   Deze alinea vertelt het hele verhaal:

   ‘All of the clinic studies are public information, yet no one is talking about it…why…because it’s blocked from being used in America. People who speak about GcMAF are labeled “quacks”, but the science and studies behind this treatment SHOW tremendous success in the treatment of children with Autism.

  3. “indringende bewijzen van de vermoorde Jeff Bradstreet”. Ken je de case zelf? Obductierapport wellicht ingezien? “GcMAF tremendous success”? De wetenschappelijke wereld en zelfs voorstanders van altenatieve behandelingen hebben daar toch echt een heel andere mening over, zie 2.1.
   De “realiteit van 9/11”. Welke harde data daarover heb je zelf ingezien, opdat jij weet wat de realiteit is? Het verhaal van Dik Kok? Leuke theorie, nu de harde data nog.

   Theorieën bedenken kan iedereen. Wiskundige theorieën kunnen bewezen worden zonder data. Maar voor moorden en aanslagen zijn toch echt harde data nodig om de theorie bevestigd te krijgen. Niemand van ons heeft die data zelf ingezien en dus moeten we afgaan op rapportages van anderen. En als die elkaar tegenspreken, welke vinden we dan waarschijnlijker en op basis van welke argumenten en/of vooroordelen? Daar ontstaat het verschil in inzicht.

   Uiteraard wil Schippers mensen niet blootstellen aan onbewezen en vaak peperdure alternatieve therapieën. Dat hebben haar voorgangers niet gedaan en zal haar opvolger ook niet doen. Als voorbeeldje verwijs ik naar de biofotonen rapportage van Radar (https://www.npo.nl/radar/13-03-2017/AT_2068078 vanaf 13:14). Wil je dat een minister dergelijke therapieën ondersteunt, met belastinggeld?

   En helaas geen antwoord op mijn laatste vraag in 2.1.

  4. @ Rob
   Sorry ik kan het even niet laten , voor de officiele ‘studie’en het daarna uitgebrachte rapport zijn ook geen harde data ! De data die er wel zijn wijzen op een onmogelijk waar kunnen zijn van het officiele verhaaltje, rara hoe kan dat nou weer?

  5. Tja Marcel, altijd hetzelfde met deze ‘betweters’.. De ’tone-of-voice’ is bijna altijd neerbuigend, geringschattend en met bijzonder hoog minkukelgehalte. Veelzeggend vanuit de troll-karakteristiek.
   Dat betekent ook dat er -in ieder geval voor mij- absoluut geen uitnodiging voor een (schriftelijke) dialoog vanuit gaat. Het artikel moet en zal als anti-vax etc worden neergezet door beide heren, die elkaar ‘ineens en vooral toevallig’ hier op het artikel tegen kwamen.. “Hey, what’s a guy like you in a place like this?”

  6. Nee hoor, geen betweter, wel kritisch. En als de vragen te moeilijk worden om te beantwoorden (7, 2.3) wordt de trollenkaart gespeeld.

   Je bent hier nog nooit een schriftelijke dialoog aangegaan, met niemand, echt nog nooit, dus dat beoog je ook helemaal niet. Men is het met je eens en anders kun je een sneer krijgen, op z’n best. Probeer het gewoon eens een keer, een dialoog aan te gaan. Eén keer. Wat heb je te verliezen? Misschien is draadje 7 een begin?

  7. Niet iedere wetenschapper is een hebzuchtige Marcel. Wat me stoort in de uitwisselingen is het enorme wantrouwen naar elkaar. Ik stel voor om gewoon eens de ander te zien als jezelf met zijn/haar eigen specifieke kennis en een inhoudelijke discussie te voeren. Daarnaast geldt dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn; een ieder mag zijn mening hebben.
   Ik zag laatst een artikellink van Cozmic over vaccinaties in het NRC. Volgens mij geeft die alleen al aan hoezeer iemand die een beta opleiding heeft gedaan inn het oerwoud der informatie ook niets anders overblijft dan ook te willen vertrouwen. Ik zou deze er aan toe willen voegen, omdat het weer vanuit een ander perspectief een zicht op de zaak geeft.
   https://hersengarage.nl/alles-wat-u-niet-wist-over-vaccinatie-fe05b290d54e#.tqxmeli81

  8. Guido, Ik heb zitten zoeken, maar ik vind echt niet deze studie in de Journal of Immunology die zou aantonen dat GcMAF een substantiële verbetering gaf bij kinderen met autisme. Kun je me een weblink bezorgen waar je dit hebt gevonden? Want dit vind ik toch een zeer straffe uitspraak, die ik (en wellicht nog anderen?) graag onderbouwd willen zien. Bovendien stel ik vast dat die “59 onderzoek documenten” over de genezende werking van GcMAF ook niet te vinden zijn. Ik vind maar 1 studie over GcMAF+autisme, en dat is geen klinische studie, maar het toont geen klinische resultaten (en het vind zelfs geen enkel verschil tussen de cellen van autisten en andere personen)

   Guido, heb jij bedenkingen rond “Wellicht”. Maar dat is zoals (in het artikel hierboven): “artsen … die GELOVEN dat nagalase…” “Dit LIJKT het geval…” “ZOGENAAMD aan een hartaanval”
   Er wordt beweerd dat nagalase wordt gebruikt als “een systeem om de wereldbevolking te ‘verkankeren’ “ en “opzettelijk in het lichaam wordt geïntroduceerd via vaccinaties”. Maar als je even nadenkt hierover, dan stel je vast dat dit kant nog wal raakt. Naglase is een cytokine en is enorm duur om te produceren. Dus waarom zou men dat gebruiken? Het zou tienduizenden malen goedkoper en handiger zijn om zoiets als benzeen, DDT, bisfenol-A, acrylamide,… te gebruiken indien men echt doelbewust iets kankerverwekkend in vaccins zou willen steken.

  9. Anna, heeft iedereen recht op zijn mening? Ik zou eerder zeggen:iedereen heeft recht op zijn ONDERBOUWDE mening. 🙂 Een opinie die indruist tegen de feiten is in mijn ogen gewoon zielig.

  10. Anna
   Wederom tracht je mij in een hokje te duwen. Ik heb helemaal niets tegen wetenschappers , behalve als die zich voordoen als alwetende goden , en mij verbieden iets te ondersteunen dat zij zelf niet begrijpen. Dit is dan ook gelijk de laatste keer dat ik je dit uitleg , als je het nu nog niet snapt is dat een bewuste keuze . En zoals je misschien wel weet houd een bewuste keuze ook consequenties in, het zij zo het is.

  11. Greg
   Dat is nu precies wat mij stoort. Iedereen mag een mening hebben als ie maar onderbouwd is op de gregmanier! Dat is pas echt zielig…..

  12. Greg, ik zou het pas zielig noemen als men met diens mening BEWUST tegen de feiten indruist. Ik denk eerder dat meningen veelal gebaseerd zijn op onkunde en gebrek aan kennis. Dat is helemaal niet erg als men openstaat voor mensen die additionele kennis kunnen toevoegen aan de discussie. Mij valt op dat men daar i.h.a. niet voor open staat en stug vasthoudt aan de eigen mening. Er is dan dus helemaal geen sprake van een discussie maar slechts het poneren van de eigen mening. Volstrekt zinloos wat mij betreft.

  13. Greg, een mening is een mening, al dan niet gebaseerd op feiten. Volgens mij zijn we het daar wel over eens.
   Een onderbouwde mening is in wetenschappelijk opzicht een mening in progress, laten we wel zijn… Maar in de interactie tussen de partijen voor en tegen moet wat mij betreft duidelijk worden wat harde feiten zijn en wat zachte feiten zijn. Harde feiten zijn niet weerlegbaar; althans binnen de concept van een werkelijkheidsmodule 😉
   Hoe dan ook opteer ik voor interactie mét voor en tegenstanders omdat we in dit segment van de tijd willen weten wat de waarheid is 😉 Daarnaast geloof ik danwel weet ik dat we allemaal het goede voorstaan; dat vertrouwen ben ik godzijdank niet verloren…
   Marcel, jij gedraagt je op jouw manier als een alwetende god,m volgens mij niet anders dan wie dan ook. Maar wie heeft gelijk is de vraag? Volgens mij gaat het niet om gelijk maar om door ondervonden ervaringen in de zogenaam de werkelijkheid. Wetenschap is een weg, eigen ervaring is een weg, elke weg is een weg; op zoek naar de ultieme waarheid. Wanneer deze gevonden wordt? Geen idee, misschien wel nooit niet 😉 Hoe dan ook moeten we met elkaar dealen, elkaar respecteren in kennis en ervaringen en wat mij betreft van daaruit gestalte geven aan een betere maatschappij die elk mens insluit…

  14. Anna , je blijft maar persen en duwen om me in een hokje te krijgen…… zonder ook maar één moment te zien dat het slechts je eigen perspectief is dat je tracht op mij te projekteren. Ik kan je verzekeren dat elke keer dat jij een nieuw label klaar hebt liggen het toch niet lekker schijnt te passen.
   Mij gaat het geen energie meer kosten,ik verzet me niet meer, ik besef wat het is. En het is niet iets van mij , het beschrijft me niet eens laat staan dat ik het dan dus ook ben.
   Het zet me straks alleen in jouw geest neer als een met stickers en post-its volgeplakte mens in een hokje in een hokje in een hokje.

  15. Anna, wat weet jij nu eigenlijk van wetenschap, en zijn schappers, ik heb er vele leren kennen, en ken er nog enkelen.
   Het is een hele gemixste groep, maar het is wel de happy few, en velen laten zich ook voorstaan op hun titel, nou ja de rest kun je wel raden, het zijn ook maar mensen, maar wel vaak heel snel in hun denken, en ja hoge IQ, en daar komt bij veel vak gekken, en bezeten van het leren kennen, het uit vorsen, en sommige zijn maniakaal, en gaan over lijken om hun doel te bereiken Jenne

  16. Marcel, ik zet jou niet in een hokje, dat doe jezelf… Jij ontkent de kunde en kennis van anderen omdat jij de pretentie hebt het beter te weten. Ik weet voor mezelf wat wel en niet werkt; dát is wat anders… Ik waardeer mensen als Greg, Frans, Rob om een keerzijde te laten zien met een wetenschappelijk achtergrond. Waarom heb jij een wantrouwen tegen deze mensen? Wantrouwen kun je ook zien als een niet ontdekt aspect in jezelf, geprojecteerd op een ander.

  17. Ja Jenne, velen, zo niet de meesten identificeren zich ergens mee. IQ is makkelijk om mee te identificeren als je het hebt, want dan is iedereen dom in vergelijking daarmee. Maar daar heb ik het niet over. Ik ga ervan uit dat echte mensen, echt hebben onderzocht wat hun zelf drijft, van daaruit ook weten dat intellect niet de essentie is, mooi is dat je het hebt en juist de verplichting voelt om er in deze maatschappij iets goeds mee te doen…

  18. Anna 2.18 zie 2.16 zetten herhalen zonder creativiteit boeh…..

  19. Tja Marcel, dat gaat dus inhoudelijk niet opschieten haha. Boeh zei de koe, en toch blijft ze melk geven. Ze kan niet anders, haar opdracht haha.
   Stop jij het maar gepasteuriseerd in een pak, ik vind het best, of we gaan een inhoudelijke uitwisseling aan, of niet…

  20. Marcel, ik zou zeggen ga met een echte beta in gesprek 😉 Dit nav je uitspraak… “Ik heb helemaal niets tegen wetenschappers , behalve als die zich voordoen als alwetende goden , en mij verbieden iets te ondersteunen dat zij zelf niet begrijpen.”

  21. voordat jen hersens helemaal van slag raken , ik vergis me een nummertje 2.21 zucht…… 2.11, tja dat wel wat lafjes zo , maargoed mijn foutje.

  22. JIJ VINDT dat hij zich zo gedraagt toch? Ik zie geen ‘alwetende god’.. Wel reacties van een vrije geest.. 😉

 2. Waarom meer mensen vaccins gaan wanttrouwen is omdat men er nare ervaringen mee heeft gehad. Zo werd mijn eerste zoon zwaar ziek na een inenting kreeg hoge koorts en had een beentje als een tennisbal. Bij mn tweede zoontje vroeg ik de kinderarts wat er in t vaccin zat maar kon ze dat niet zeggen……Iedere ouder heeft recht op informatie maar je krijgt t echt niet…..dus heb ik maar gezegd dat ik ermee wachtte tot ie anderhalf jaar was. Toen hij die leeftijd bereikten stond ze al klaar met dr spuit. Ik had gehoopt dat ze t was vergeten maar nee hoor…..Beide kinderen hebben zowel grove als fijne motorische problemen…..was mn tweede zoontje nog een elastieke balletje rond zn eerste jaar werd ie daarna een onhandige kluns….mijn oudste zoon veranderde na de BMR prik in een zombi hij vond niets meer leuk werd een stil en terug getrokken jongetje…terwijl hij eerst een vrolijk blij beweeglijk kind was. Het is wel weer goed gekomen met hem. Een buurvrouw van mij haar dochtertje is op de intensive care beland na een inenting. dat meisje kreeg longontsteking en drie andere virus infecties erbij ze heeft t maar net gehaald. En nog beweren dat t niet van de inenting komt. het meisje heeft nu nog zware longklachten…..zo n meisje komt net kijken en moet al vechten voor dr leven…..

  1. Fijn dat je jezelf zo indirect even voorstelt. Zo worden een boel zaken duidelijk. De tone-of-voice vooral. Het ga je goed ‘Rob’.

  2. Met de ’tone-of-voice’ is niets mis Guido. Geen gescheld, gewoon netjes en op de inhoud. Jammer dat me dat niet verder gegund is.

 3. Is dit GcMAF verkrijgbaar, en waar svp, misschien kan ik vrienden van mij hier mee helpen, doe ik ook met Hennep olie, hier is alles verboden, behalve Homeopathie voor het moment dan, wat enorm toeneemd, en de mafia van de pseudo medicijnen, worden behoorlijk onrustig, nou we wachten maar af, toch vreemd dat genezen nu onder de politiek valt.

 4. In deze k.t wereld heeft het genezen van mensen niet zo veel meer te maken met ethiek, of mooie beloftes, maar geld is de drijfveer, zo gaat een prachtig zijn, van mensen healers naar de knoppen, hier is het Apothekers vak al volkomen kapot gemaakt, doosjes over de toonbank verkopen, dat is de toekomst voor de supermarkten, de aloude pillendraaiers de wetende, de natuur producten kennende alchimisten, worden vervangen, althans dat is het idée, mijn vriend de Apotheker met een 7 jarige universitaire medische opleiding gaat met pensioen, zijn laberatorium is al verkocht, zijn opvolgers twee vrouwen, gaan proberen de homeopathies kaart te spelen, kruiden en ook mensen helpen met zelf genezing, goed idée maar een vreselijke gemene oneerlijke concurentie van de supermarkten met hun pharma afdelingen, rare wereld,
  heeft niet echt meer iets met menselijk wel zijn van doen, Jenne

  1. @ jenne
   Ik ben voor terug keer naar oude chinese tijden , daar werden de geneesheren alleen betaald als de klant genezen werd , niet bij voorbaat vanwege een slordig uitgevoerd onderzoekje.

  2. Marcel, ja juist, in wezen zijn we gewoon loosers, ik krijg er de pip van, die nonchalanse, mijn Carla barste van de hoofd pijn, krijgt ze een product, voor migraine levens gevaarlijk voor oudere mensen nou ze is bijna 82, nou ik zoeken en zoeken de ziekte van Arnold hete het, de goede Homeopatiese pilletje, en naar onze vriend d Syrische Kiné, en weg geen pijn en ze slaapt goed met wat Valeriaan, door al die drukte ging mijn bloeddruk pijl snel omhoog, ’t is waar heb een beetje cholesterol, maar mijn totaal is goed, krijg ik een fijn tabletje nou ik sprong bijna uit mijn vel Crestor heet de troep, gewoon geweigerd, nou doe het met rust wandelen en Homeopathie gaat langzaam, maar geen
   bijwerkingen, moet oppassen veel in mijn naaste familie taaien af door AVC, maar bij het ouder worden is stres het probleem, ik vraag me vaak genoeg af, wat nou het zinvolle is van het leven nu, groet Jenne

 5. Vaccineren is bullshit Chemotherapie is bullshit
  Het meeste van de huidige geneeskundeonwetenschap kan zo bij de vuilnis.
  Maar de specialisten zitten op hun confortabel spoortje en zullen niet makkelijk voorgaan om de zaak te veranderen. Alleen de oplettende jan met de pet kan dat doen.
  Wat mij het meest heeft geholpen om van de medische aanklooierij af te komen is de Germaanse Nieuwe Geneeskunde van Ryke Geerd Hamer.
  Misschien dat een lezer hier ook wat kan doen met die regerentie.

  1. Tja Frans, daarover is geen linkje te vinden op internet en dan blijft het dus stil.

  2. Ik zag wel een stukje over de onzichtbare werking van homeopathie. Waar in Nederland zo’n 600 huisartsen, kinderartsen, apothekers, psychiaters etc. etc. gewoon dagelijks mee werken. Homeopathie, vanuit de unieke constitutie van elk mens.
   Maar wetenschappelijk bewijs, zoals dat wordt gedefinieerd door no-knows, ontbreekt ernstig in de ogen van deze heren. Bewijzen die van ‘het gemiddelde’ en ‘de populatie’ uitgaan en het principe ‘zien is geloven; pas dán’. We zoeken verder..!

  3. Jaja, al die homeopathische psychiaters, huisartsen, kinderartsen etc. etc. zijn neppers. Goed lezen is moeilijk. Het gaat om jouw interpretatie van wat wetenschap is. Ik noem dat een universitair geschoolde schetenwapper. Iemand die niet verder kijkt, denkt, voelt, dan zijn neus kort is. Discussie over homeopathie is volledig zinloos met deze lieden. Kijk eens naar deze ‘geleerde’.. Herkenbaar..? Meten is weten.. Toch? Uitslag niet te meten, resultaten wel degelijk zichtbaar.. MEETINSTRUMENTEN TE GROF, ONNAUWKEURIG, FOUT, etc.

  4. God mijnheer Greg, hoe durft U dit soort onzin uit tekramen, mijn vrouw en ik zelf, verzorgen onze gezondheid uitsluitend met Homeopathie, en andere natuur geneeswijzes, we zijn beiden ruim 80 ig jaar, we wijzen niet volkomen alle andere medicijnen af, en medice onderzoeken natuurlijk belangrijk, een goede diagnose is moeilijk testellen zo, maar griepprikken en zo doen we niet aan mee, U zou het zelf eens moeten bestuderen en wie weet overtuigt Uw intuïtie U dan wel, want gezond verstand komt altijd boven drijven.

  5. Greg ook al zou homeopathie alleen zijn werkzaamheid te danken hebben aan placebo effect is het dus effectief! Bovendien leg is uit wat het placebo effect werkelijk is.
   In mijn ogen is het slechts het activeren van het zelf helend vermogen van de mens, zonder bijwerkingen! Ook niet geheel onbelangrijk.

  6. Dat is inderdaad een goed punt Marcel, maar de vraag blijft staan of een reguliere behandeling gemiddeld niet effectiever is? Heb jij aanwijzingen, of beter nog tastbaar bewijs, dat homeopathie gemiddeld gesproken effectiever is in het aanspreken van het zelfhelend vermogen van de mens?

  7. Rob
   Ik weet dat alle methoden slechts hetzelfde doen , het zelf helend vermogen aktiveren. Daarin onderscheid ik geen regulier of alternatief. Dat onderscheid komt pas als we het over bijwerkingen gaan hebben , en doden als gevolg van behandelen. Ik pleit nogmaals voor vrije keuze van geneeswijze ( aktiveringsmethodiek van het zelf helend vermogen)En een ieder moet zijn eigen afweging maken . Zo zal ik met een gebroken been liever naar een ziekenhuis gaan dan naar een kruidenarts. Echgter heb ik ontstoken ogen los ik dat zelf op en heb ik geen chloorhexedinezalfje nodig.

  8. Ikzelf ben ervaringsdeskundige in mijn eigen proces van fysieke problematiek. Heb uitgebreid de alternatieve geneeswijzen geconsulteerd, nul komma nada. Maar regulier idem dito, nul komma nada.
   In mijn specifieke geval weet ik ondertussen door zelfervaring wat wel en niet helpt. Hoe dan ook, ik heb alle alternatieven en regulieren bezocht; heb er bij beide partijen een hoop bullshit aangetroffen; niet elk probleem is oplosbaar, totdat men weet wat de oorzaak van het probleem is.
   In de tegenwoordige tijd zijn vele ziektes en dus problemen oplosbaar omdat het een voedingsprobleem betreft. Diabetes 2 valt volkomen te genezen vanuit die optiek. En er zijn vele voorbeelden meer.
   Dus we moeten dit soort feiten ook kunnen inbrengen in de gangbare wetenschap. We zijn met elkaar verantwoordelijk.

  9. De vraag blijft staan welke methode het beste in staat is het zelfhelend vermogen te activeren, inclusief de bijwerkingen met dood als gevolg door behandelen.
   Ik ben ook voor vrije keuze, maar heb toch wel heel veel moeite als mensen in de armen worden gedreven (door het bezoeken van dubieuze websites) van pseudo-artsen die een peperdure biofotonen therapie praktiseren. Snap jij mijn weerstand?

  10. Rob
   Jahoor het is dezelfde weerstand die ik heb tegen : viox, seroxat,softanon, des, etc van die reguliere artsen .Want zeg nou zelf een serotonineheropnameremmer voorschrijven naar aanleiding van een gesprekje , inplaats van de serotonine speigel monitoren? om maar eens wat te noemen .Bijwerkingen zware depressieve buien, met suïcidale gedachten .En dat voor een middel tegen depressie? Dan moet je wel een heel goed marketing team hebben! Een hoofdpijnpoeder met als bijwerking hoofdpijn! En geloof mij niet wetenschapper rob, doe je eigen onderzoek , en vind je dat een goed middel gebruik het dan!
   Ik zeg heel duidelijk dat je zelf moet kijken , niet dat ik zeg tegen de mensen dit is de beste of dat, zoek het lekker zelf uit . Maar gun een ieder die keuze!

  11. Ach rob zo lang je kunt zien dat ik de drukte schep of afwijs en wat anders ga scheppen zit je goed!

  12. Marcel, zolang jij de cruciale vraag niet weet te beantwoorden, houd ik me even afzijdig

  13. rob help me even welke van jouw vragen heb ik niet beantwoord?

  14. Ik vraag wat over Nagalese/Nagalase en de EM en ik krijg als antwoord heroïne en homeopathie? Off-topic maar wel 10+ reacties die er op volgen?
   Oh ja, ik ben in mijn eentje en ga niet op heroïne en homeopathie reageren om de initiële vraag te laten wegmoffelen. En wie er hier in de meerderheid is maakt me niet uit, argumenten en bewijzen tellen, niet aantallen.

  15. Ja Frans, niets zo onvoorstelbaar, niets zo onvoorspelbaar als deze site. Welkom.

  16. @marcel, 7.16,
   Laat ik het dan proberen middels een voorbeeld.

   Een goede vriend komt naar je toe met de mededeling: “Marcel ik voel me niet lekker de laatste tijd, ik vermoed dat er iets aan de hand is met me, maar kan er niet de vinger op leggen. Maar het is wel zo serieus dat er actie nodig is. Jij hebt je verdiept in de opties die de gezondheidszorg biedt: regulier, alternatief, inclusief sjamaans, etc, etc. Marcel, wat adviseer je mij te doen? Bij welke zorgverlener maak ik, volgens jou, de grootste kans dat mijn klachten worden herkend en dat er een oplossing gevonden wordt voor mijn klachten?”
   Wat is jouw advies richting jouw vriend?

  17. En daarom is het onaantrekkelijk om deze site te bezoeken om iets wijzer te worden omdat off-topic reacties worden gestimuleerd.
   Vers van de pers: “Als je lang wil leven moet je GEEN kip eten”.
   Ja hoor, nogal logisch in verband met nagalese in vaccinaties…

  18. @ Frans
   Wat een nonsense vraag, ten eerste wie is die vriend, ten tweede wat zijn de klachten,ten derde waarom zou ik voor hem beslissen wat het beste voor hem is? Misschien raad ik hem wel een van mijn huismiddelen aan met de woorden voor mij werkt dat het beste .Misschien stuur ik hem naar een arts, alternatief of regulier, ik ben namelijk nog geen heler of geneesheer.
   Toch bovenal zou ik hem uitleggen hoe je ( volgens mij)gedachtenkracht kunt inzetten voor de aktivatie van je zelf helend vermogen.Denk je ik wil van mijn verkoudheid af zal het niet lukken , denk liever ik ben elke dag een beetje gezonder.
   Maar ik doorzie jouw taktiek wel beste Frans , En ik ‘hoor’ de naam Millekamp al in de verte. Echter ik sta voor vrije keuze van de persoon , dan kan je toch niet werkelijk van mij verwachten dat ik ga kiezen voor wie dan ook?

  19. @ Frans
   dan blijf je hier toch lekker weg? ik snapte zowiezo al niet wat je hier kwam doen.

  20. marcel, dit is geen nonsens, dit is de alledaagse realiteit waar veel mensen mee te maken hebben.
   Ik heb het hier gewoon over een willekeurige vriend, ik neem voor het gemak maar even aan dat je vrienden hebt. De klachten zijn zoals ik heb beschreven: “ik voel me niet lekker de laatste tijd, ik vermoed dat er iets aan de hand is met me, maar kan er niet de vinger op leggen”. Het gaat dus verder dan een verkoudheidje. Er is iets serieus aan de hand, maar de vriend wat niet wat.

   En nee, jij hoeft niet te beslissen voor hem, hij vraagt jouw advies. Uiteraard mag die vriend zelf beslissen wat hij met jouw advies doet; vrije keuze. En nee, dit is geen trucje van mij (waarom nou toch weer meteen dat wantrouwen?). Gewoon een alledaagse situatie, een vriend die advies vraagt.
   Ik ben gewoon benieuwd welke geneesheer je hem gaat adviseren, inderdaad regulier of alternatief?

   Ps. ik heet rob, maar ik vind frans ook een mooie naam hoor.

  21. Dag Frans,

   in antwoord op 7.19

   Eveneens jouw opmerking als ware het ‘onaantrekkelijk deze website te bezoeken’ is geen argument -in verband met nagalese in vaccinaties…

   Je speelt hier de man.

   Misschien kan je je beter mengen met wetenschappers die schadelijkheid van de vaccinaties aantonen.

   Jij bent voor, ik ben tegen, zal wel altijd zo blijven. zullen niet verder komen kan het wat uitwisselen van linkjes en intussen zijn onze kinderen de dupe! of… zijn ze er juist door geholpen als ik jouw overtuiging zou delen.

   Als je dan toch deze site bezoekt ben je of twistziek of zelfdestructief of …. filantroop????

  22. Guido (7.4) : leuke cartoons, maar ze tonen weerom aan dat je een inhoudelijke discussie probeert te ontwijken! Je gaat niet echt in op de gestelde vragen maar probeert allelei zaken te insinueren. Denk je echt dat Einstein aan jou kant zou staan in deze discussie??? Het effect van een behandeling is immers eenvoudig aan te tonen: tel gewoon hoeveel mensen er genezen, zieker worden of sterven met die behandeling, en vergelijk dat met een andere behandeling (of placebo) in een gelijkaardige groep van zieken. Communiceer dan helder over hoe je die meting hebt uitgevoerd en motiveer eventueel waarom je juist die aanpak hebt verkozen. Is er iets mis met die wetenshappelijke aanpak? En dan merk ik op dat dit helemaal nooit gedaan is voor homeopathie of voor nagalese. Alternateive geneeskunde bestaat niet: als je aantoont dat het werkt, dan is het geneeskunde. Als je het niet hebt aangetoond, dan is het kwakzalverij. Homeopathie en nagalese-behandelingen zijn dus tot nader order kwakzalverij.

    

   Marcel (7.12): ook hierbij geldt: tel het aantal personen die worden geholpen, en diegenen die problemen hebben, in plaats van je enkel blind te staren op diegenen die problemen hebben.

   Frans (7.15) je hebt gelijjk dat angalese niet in die EM studie werd gevonden. Maar het is ook niet mogelijk om dat zo te detecteren. Relevanter in deze discussie: niemand heeft het ooit aangetoond, met eender welke methode. Het is gewoon een verzinsel van de antivax lobby (lees ook eens 2.9).

  23. Goed Greg , kijk zelf eens hoeveel mensen er zijn geholpen met bv softanon of des of seroxat of viox. Ik denk dat je vreselijk schrikken gaat . En elke dode die gelinkt wordt aan één van deze ‘geneesmiddelen ‘geeft aan dat het een gevaarlijke keuze is om te maken. Gemakshalve ga je ook even voorbij aan het FEIT dat de derde doodsoorzaak wereldwijd het gebruik van voorgeschreven reguliere medicatie is!! Dat kun je van geen enkele alternatieve methodiek zeggen .

  24. En leg nou eens in wetenschappelijke termen uit wat precies het placeboeffect is waardoor mensen genezen.

  25. @Peter in antwoord op 7.23
   Ik heb soms wat tijd over. Daarin probeer ik wat te leren of anderen wat bij te brengen door vragen te stellen, kritiek te leveren of foutjes recht te zetten. Ik ga hier niemand overtuigen, maar het gaat om twijfelaars die toevallig langskomen op weg te helpen, niet om de vaste reageerders.
   Maar een twijfelaar die info en overwegingen zoekt is niet geholpen met reacties die merendeels off-topic zijn, zoals deze ook.

   Dus ja, filantroop is wel de meest passende omschrijving 😉

  26. Marcel (7.25), weerom toon je aan dat je geen antwoorden hebt, en dan maar begint met een nieuwe mantra te reciteren: ditmaal Vioxx/Softenon. Opmerkelijk dat altijd maar weer over die medicijnen wordt getrold, en niet over de duizenden anderen, terwijl het Softenon-geval toch al meer dan 50 jaar oud is. Mantra’s blijven maar herhaald worden…

   En wat betreft de mantra over medicijnen die de een belangrijke doodsoorzaak zouden zijn: het toont mooi aan dat jij volledig negeert wat ik in 7.24 schreef: “Marcel, tel het aantal personen die worden geholpen, en diegenen die problemen hebben, in plaats van je enkel blind te staren op diegenen die problemen hebben”. Denk jij nu echt dat artsen medicijnen voorschrijven zonder dat ze een verbetering verwachten? Trouwens, het is niet “wereldwijd”, maar “in de USA.” En dit getal is gebaseerd op een studie die heel veel kritiek heeft gekregen, wegens misleidende  presentatie van de gegevens. Maar dat jij dat allemaal niet echt wist, daar trek jij je niets van aan, of toch?https://www.theguardian.com/society/2016/jun/03/medical-error-study-cause-of-death-criticized

   En wie zegt er dat placebo mensen geneest (7.26)? Het werkt in op de symptomen! En ik dacht dat jij kritiek had op alles wat enkel de symptomen bestrijdt (8.9). Probeer eens een consistent verhaal te presenteren, in plaats van uit je onderbuik en zonder ook maar enige kennis van zaken te reageren met steeds dezelfde dooddoeners

  27. Greg 7.4

   Jij schrijft:

   “Guido j, er is geen enkel bewijs dat homeopathie meer is dan placebo. Aangetoond in verschillende klinische studiess.”

   Dat is een ongefundeerde aanname, die gebaseerd is op het niet buiten het hokje te willen kijken waar jij jezelf in gevangen houdt! In 2005 kwam ik een onderzoek tegen betreffende een onderzoek naar de werkzaamheid van homeopathische middelen. De wetenschapsredacteur van de Engelse krant The Independent schreef er een artikel over. Citaat:

   ” The scientists, from Britain, France, Belgium, Italy and the Netherlands, have chosen the relatively obscure but respected Inflammation Research to publish what some call the “holy grail” of homoeopathy.

   In summary, the study found that extremely dilute solutions can have a biological effect. Like homoeopathic remedies, the solutions in the experiments were so diluted that there was no realistic chance of a single molecule of the substance remaining in the liquid.

   Scientists have likened this to believing in magic. How could something that was once dissolved in a solution, and can no longer be present in that solution, still have an effect? The scientists themselves are baffled. “We are not yet able to propose any theoretical explanation of these findings,” they write. In showing that high dilutions exert a biological effect, the findings seem to break the laws of physics. Surely there must be errors in the experiment; an accusation the scientists reject. “Despite searching for artefacts, we have been unable to find any,” they write.

   An editorial in Inflammation Research explains why the journal published such controversial research: “The authors are unable to explain their findings but wished to encourage others to investigate this area,” it says. “It is with this spirit of openness that the journal, after submitting the paper to a rigorous reviewing process, has agreed to publish the paper.”

   Understandably, the practitioners of homoeopathy have seized on the findings as vindication. Peter Fisher, of the Royal Homoeopathic Hospital in London and homoeopath to the Queen, said the findings were nothing short of groundbreaking. “History may come to view [the study] as a turning point in the scientific controversy surrounding homoeopathy,” Dr Fisher said.”

   http://www.wnho.net/tests_support_homoeopathy.htm

  28. Correctie vorige reactie.

   “kwam ik een onderzoek tegen betreffende een onderzoek”, moet zijn kwam ik een artikel tegen betreffende een onderzoek.

  29. Beste Greg , fijn dat je mij de maat tracht te nemen , en nee ik geloof dat een eerder argument van jou hout snijd. Er is op het web altijd wel een artikel of onderzoek te vinden dat je argument steunt( dat geld dus ook voor jou).Ik heb goede resultaten met alternatieve geneeskunst, ook met de reguliere , vandaar dat ik altijd kijk welke wijze me het beste past, die vrijheid wil ik behouden , meer niet. Dus jouw strijden is strijden tegen vrijheid van keuze! Het heeft helemaal niets met wetenschap of het dienen van de mensheid te maken , en is eerder onderdeel van het probleem dan een oplossing. Ik zal je derhalve verder negeren! Daar ik geen energie in hopeloze gevallen steek.

  30. Arend, is dat echt het enig wat je kan vinden om homeopathie te verdedigen? Een krantenartikel uit 2004? Er staat zelfs geen verwijzing naar de studie, dus ik heb eventjes moeten zoeken. Ik veronderstel dat het deze studie is: http://link.springer.com/article/10.1007/s00011-003-1242-0.Ik zou het kort kunnen houden, en gewoon zeggen: “geen onafhankelijk onderzoek, want uitgevoerd door mensen van Boiron, de grootse verkoper van homeopathie” (de klassieke strategie van mensen die geen studies kunnen lezen maar toch denken een opinie te moeten geven). Maar ik wil niet zo op de man spelen, en zal eerder de inhoud van de studie bespreken. En ook dat is heel eenvoudig: het is een geen klinische studie. Het is gewoon wat experimenten in het labo: “on basophils in a test tube”. Dat betekent helemaal niet dat dat homeopathie werkt. Googel gewoon eens “clinical level of evidence” om daar wat meer over te leren. Hou best ook eens rekening met de conclusie op het einde van dat artikel dat je zelf citeert: “don’t read too much in a single scientific paper.” Eén zwaluw maakt de lente niet.  Hou er bijvoorbeeld ook rekening mee maar liefst 225 degelijke studies, die wel op patiënten werden uitgevoerd, geen enkel effect hebben gevonden. 

  31. Greg 7.32

   Waarom is het toch steeds zo dat een wetenschap die overduidelijk wordt ingehuurd door heersende economische belangen, alles wat die belangen lijkt te bedreigen verketterd? De wetenschap is een geloof geworden, die even dogmatisch, verketterend en ongelovigen vervolgend is als de geïnstitutionaliseerde religies. De wetenschap meent zich de arrogantie te kunnen veroorloven om duizenden jaren van natuurlijke geneeswijzen, die hoe dan ook altijd hebben gewerkt, op de vuilnisbelt te kunnen gooien. Het is als een zebra die een giraffe als afwijkend beoordeeld op grond van zijn eigen soortkenmerken. De giraffe moet in dit geval bewijzen dat hij een zebra is, maar zal nooit kunnen voldoen aan de neurotische drang van de zebra naar overtuigend bewijs. Hoe kun je een werkelijkheid volgens materialistische criteria bewijzen, die op een met de fysieke zintuigen niet waarneembare werkzaamheid is gebaseerd? Het is appels met peren vergelijken.

   De afwezigheid van bewijs is echter nog geen bewijs van afwezigheid.

   Het probleem van onze door materialisme gedomineerde tijd is, dat de wetenschap de beoordelingscriteria en kaders heeft ontworpen voor het beoordelen van een werkelijkheid die in haar beperkte ogen alleen maar materialistisch is. Zij heeft daarmee zelf een materialistisch gefundeerde schijnwerkelijkheid geschapen en die middels onderwijs , media en wetgeving aan de mensheid opgedrongen. Daarbij geldt ook voor het regulier wetenschappelijk onderzoek, dat degene die het onderzoek betaalt ook de uitkomst ervan bepaalt. Belangenverstrengeling heet dat!!! Verdiep je eens in de oorsprong en geschiedenis van de materialistische wereldvisie en kom tot het inzicht, dat die door krachten zijn geïnspireerd zoals die in de citaten van Rudolf Steiner in het bovenstaande artikel zijn weergegeven. De regulier materialistische wetenschap vormt de basis voor de ondergang van de mensheid en de aarde!

  32. Beste Arend,
   Een paar dingen. In 7.29 wil je een punt maken door te verwijzen naar een wetenschappelijke studie. Vervolgens breek je in 7.33 de wetenschap compleet af: “De wetenschap is een geloof geworden, die even dogmatisch, verketterend en ongelovigen vervolgend is als de geïnstitutionaliseerde religies”. Beetje inconsistent.

   Vervolgens moet je beseffen dat wetenschap veelal geen zuivere wiskunde is. Er is veelal sprake van een theorie en metingen/experimenten om die theorie te weerleggen of bevestigen. Nou hebben metingen altijd meetfouten en dus zal er altijd ruimte zijn om de theorie ten onrechte te weerleggen of bevestigen. Een uitbuiter is snel gemaakt. En dus zullen er altijd “bewijzen” zijn die de theorie weerleggen als “bewijzen” die de theorie bevestigen. En dito zullen er altijd wetenschappers zijn de theorie als weerlegd beschouwen en wetenschappers die de theorie als bevestigd beschouwen. Is de wetenschap daarmee onbetrouwbaar? Nee, natuurlijk niet. Het zou pas onbetrouwbaar zijn als alle wetenschappers één en dezelfde mening toegedaan zouden zijn. Dat zou immers geen recht doen aan de altijd aanwezige fouten in experimenten/metingen.

   En exact daarom vind je wetenschappers die de stelling van de menselijke invloed van klimaatverandering verdedigen als ook wetenschappers die het ontkennen. Idem zo bij vaccinaties, idem bij homeopathie, etc. Dit is HET bewijs dat wetenschap werkt.

   Om toch een uitspraak te doen over de theorie/stelling moet je kijken naar de kwaliteit van de onderzoeken (kunnen de meeste hier niet), en de aantallen onderzoeken (van hoogwaardige kwaliteit) die de stelling bevestigen dan wel ontkennen. Voor zowel klimaat, vaccinaties als homeopathie is er een overweldigende meerderheid aan onderzoeken die een bepaalde kant op wijzen. Betekent dat 100% zekerheid? Nee, maar wel een hele grote mate van zekerheid. Niemand zal jou verbieden de keuze te maken voor onderzoeken die in grote minderheid een bepaalde kant op kiezen, maar de kans dat je daarmee de goede keuze maakt is erg klein.

  33. Rob 7.34

   Je hebt gelijk. Ik word er echter zo moe van om maar steeds geconfronteerd te worden met die wetenschappelijke bewijslast ten aanzien van de natuurgeneeswijzen. Als dan eens uit een onderzoek blijkt dat die natuurgeneeswijzen wel werken, dan wordt er weer naar mogelijke fouten gezocht waar het op afgebrand wordt.

   Ik keur niet de hele wetenschap en alle wetenschappers af, maar wel de dominante in economische belangen ingekapselde wetenschap. Die bewijsdrang is op een ziekelijke manier doorgeslagen. Zoals mensen op psychisch/emotioneel niveau ook een ziekelijke drang naar zekerheid hebben. Zekerheidsdrang ia controledrang. Controledrang is drang naar macht.

  34. @ arend
   Ik ben het helemaal met je eens , wetenschap is ( voor een deel der wetenschappers ) verworden tot een religie.En in aanmerking genomen wat Rob zegt in zijn tweede alinea is wetenschappelijk bewijs dus geen bewijs van het gelijk. Derhalve is het eisen van een dergelijk ‘bewijs’ eerder een teken van welke kant van het polariteits denken iemand voorstaat.

  35. Arend,
   Als je mijn tekst (7.34) goed begrepen hebt zou duidelijk moeten zijn dat natuurgeneeswijzen, als ze al werken, veel minder effectief zijn dan de reguliere geneeswijzen. Dat is wetenschappelijk vastgesteld, maar als je dat geen goede verificatiemethode vind wat is dan wel een goede methode om vast te stellen welke van de twee als behandelwijze een grotere kans geeft op succes?
   Bewijsdrang is een effectieve methode om charlatans zo min mogelijk ruimte te geven. Dat wil jij ook neem ik aan? Hoe zou jij dat willen bewerkstelligen?
   Dat mensen een drang hebben naar zekerheid, daar ben ik het mee eens. Dat die ziekelijk zou zijn, gaat mij te ver, evenzo dat dit zou leiden tot drang naar macht.

   Marcel,
   Ik zou het iets zorgvuldiger formuleren: “wetenschappelijk bewijs is dus geen bewijs van het 100% gelijk. Wel van het zeer waarschijnlijke gelijk, gegeven het huidige kennisniveau. Derhalve is het eisen van een dergelijk ‘bewijs’ een teken van professionaliteit opdat de hulpvrager zo goed als mogelijk bedient wordt door te verwijzen naar de hulpverlener met maximale kans op succes.”

   @GuidoJ,
   Zie hierboven.

  36. Rob 7.34

   Okay jij jouw geloof/weten en ik mijn geloof/weten! Er is al genoeg geloofsstrijd in deze wereld en ik voel niet de behoefte om zelf een bijdrage te leveren aan de versterking daarvan!

  37. Rob
   Wetenschappelijke bewijsvoering is incomplete bewijsvoering en derhalve geen bewijs, net zo goed als intuïtief aanvoelen dat iets waar is, slechts een beperkte vorm van bewijslast oplevert. Om dus te stellen dat het( Wetenschappelijk bewijs) een vorm van professionaliteit weergeeft gaat mij mijlen te ver. Het is verre van compleet en dus geen 100% bewijs . En wat zou je denken van alle mensen en dieren die wereldwijd de kracht en werkzaamheid van b.v. homeopathie aan den lijve ondervonden hebben ? Is dat niet op zijn minst causaal bewijs?
   De wetenschap gaat uit van de mens als materieel verschijnsel, waar de mens zoveel meer is , ik denk dat elke geneeskundige therapie als uitgangspunt moet hebben dat de mens meer is dan een zak met botten en spieren .De mens is een lichamelijke, geestelijke en sociale eenheid , om maar een deel te belichten is niet professioneel!

  38. Het is duidelijk Arend, de wetenschappelijke aanpak vind je niets, maar een beter alternatief kun je niet leveren, anders dan je eigen geloof/weten. Dan is verdere discussie uitgesloten.

   Marcel,
   ik heb proberen duidelijk te maken dat 100% bewijs in de wetenschap maar zelden bestaat. Dat nastreven zou naïef zijn. Je kunt met wetenschap wel aantonen dat optie A veel waarschijnlijker is dan optie B. Dat is zeer relevant als je voor de keuze komt te staan om te kiezen voor A dan wel B. En wat jij causaal bewijs noemt hoeft helemaal niet causaal te zijn als je bedenkt dat veel problemen zich vanzelf oplossen. Dat aspect moet je wel meenemen als je iets wilt bewijzen. En hoe ga je dat doen? Ik ben benieuwd of je met een professionele aanpak komt.

  39. Rob
   Het heeft zo weinig nut om mij een hamer te geven waar ik om een zaag vraag. Jij verstaat mijn taal helaas niet en ik wil niet alleen de jouwe spreken daar die te kort schiet om wat ik voel te verwoorden. Elke methodiek die ik jou zou uitleggen zou je willens en wetens, of omdat je gewoon niet anders kunt/ gewend bent trachten te weerleggen en terug te voeren op jouw wetenschappelijk denken.
   Wetenschap is slechts één gereedschapje , als je een huis wilt bouwen zul je meerdere gereedschappen moeten gebruiken, dan kom je er niet alleen met een hamer.
   En heb je je wel eens gerealiseerd dat een argument zoals jij gebruikt, dat er zo veel aandoeningen vanzelf overgaan , dus ook de reguliere methodieken en bewijslast onzuiver maken?
   Heb jij je wel eens afgevraagd waarom je , als Arend je uitlegt dat “de wetenschap”niet de enige methode is , dat niet betekend dat hij die methode volledig afwijst,jij wel tot een dergelijke gepolariseerde conclusie komt? Dat is veelzeggend voor mij, het zet jou in het bankje van de zwart wit kijkers daar waar zoveel kleur te ontwaren valt.

  40. Beste Rob 7.41

   In hoeverre is jouw geloof/weten gebaseerd op eigen ervaring, ondervinding of door jezelf gevonden bewijsvoering? Je praat toch ook alleen maar de bewijsvoeringen van anderen na. Waar het mij om gaat is dat de rationeel-analytische wetsnchap zich opgeworpen heeft als de enige bron tot ware kennis van de werkelijkheid. Terwijl diezelfde wetenschap pas sinds de latere middeleeuwen is ontstaan. Was er daarvoor geen werkelijkheid?

   Voordat die wetenschap ontstond, hebben hoogstaande beschavingen hun groei, bloei en verval doorgemaakt zonder die moderne wetenschap. Het is nogal arrogant om een mensheid die al veel ouder is dan de moderne wetenschap haar gekunstelde definities, kaders en bewijslast ten aanzien van het waarheidsgehalte van haar werkelijkheidsinterpretaties op te leggen.

  41. Wat is de wetenschap waard. Ik ben blij dat ondertussen hier de discussie gevoer mag worden; vind het ook essentieel; heb me er ook sterk voor gemaakt; hoop ook van harte dat het verder mag worden voortgezet omdat ik geloof in jullie allemaal; als mens…
   Ik heb vandaag de diagnose baarmoeder kanker te horen gekregen.
   Wat vinden jullie dat ik doen moet ?

  42. @ Anna
   Kut voor je , maar je hebt de kennis het te genezen …. de keuze is alleen aan jou. Ik kan je niet zeggen wat jij nodig hebt , en een keuze voor jou wil ik niet maken.Sterkte en wijsheid …

  43. @ anna
   Ik denk wel te weten wat Rob, sjako , greg, etc je zouden aanraden : snijden , bestralen, en dan flink chemo…..
   Mijn moeder is genezen geweest voor 2 jaar nadat ze was opgegeven door de oncoloog, borstkanker . Een borst der afgesneden , en flink bestraald en toen aan de chemo. Ze werd alleen maar zieker tot ze het Moerman dieet ging volgen !Toen knapte ze op en heeft nog 10 jaar geleefd, waarna de kanker terug kwam in haar baarmoeder ( dus eruit) haat booten ( konden er niet uit) en ga maar door . Ik wijt dat aan de chemo en bestralingen …..Ik wens je wijsheid liefde kracht en geluk .

  44. Dankjewel voor je reactie Marcel; ik hoop dat het ergens de discussie tussen wetenschap en innerlijk weten wat goed gaat doen, dan heeft het iig zijn nut gehad. Ik heb de afgelopen week in kader met wat feitelijk allemaal speelde met mijn mensen contact gehad en ze willen allemaal dat ik tot operatie en dus baarmoederverwijdering overga. Ik sta er lichtelijk anders is; ik weet van de natuurwetten van Hamer en ik weet over het waarom in mijn geval.
   Hoe dan ook hoop ik dat eea tot nadere discussie kan leiden, want de reguliere wetenschap heet over het algemeen maar één goed bedoelde oplossing: snij het kwaad weg en dan komt het allemaal goed.
   Ik sta er lichtelijk anders in, ik wéét wat bij mij speelt, dat scheelt alweer; daarmee is het niet opgelost.
   In mijn geval moet eerst de baarmoeder eruit om te bepalen wat de status van kwaadaardigheid is, en dan volgen de nodige verdere acties. Lekker regulier allemaal, ik kan er niets mee ondanks goedbedoeld omdat ik weet waardoor het komt…
   Dus ik moet me eerst laten slopen, dan word bepaald hoe ernstig het is en dan wordt bepaald wat het vervolgtraject is.
   Wetenschappelijk gezien heb ik met stadium 1 een kans van overleving van om en nabij 90%; daarna nemen de verlevingskansen zienderogen af. Dit heet dan wetenschap waar ik iig helemaal niets mee kan.
   Overleving heeft te maken met voldoende liefde in een mensenleven; ik ken absoluut een aantal voorbeelden waarin personen echt medische wonders zijn.
   Hoe dan ook, liefde geneest.

  45. Anna, https://www.smeetsengraas.nl/ heeft https://www.smeetsengraas.nl/thorne/ (en meer). Wel heel goed inlezen hoor. Men zegt dat kanker een laatste redmiddel van het lichaam is. Dat wil zeggen het heeft vooral heel veel liefde en schoonmaken (is deels ook moerman) nodig, om de lichaamscellen weer tot bezinning te laten komen. Ik lees net dat jij dat zelf ook donders goed weet. Jammer dat er zo veel verschil in kwaliteit tussen osteopaten is. <3 <3 <3

  46. @ anna
   Hoewel ik soms erg hard lijk over te komen voor deze en gene , ben ik zeker een gevoelsmens . Ik zou ze niet gauw laten snijden , wat weg is …is weg !Word lastig helen…En vertrouw op je gevoel…voel je weerstand erken dan waar het van komt , en maak dienovereenkomstig je keuze. Waar ligt je wens … geef die “handen en voeten”voor jezelf en ga dervoor, mijn zegen heb je! Dus de ultieme vraag voor jou is deze “was will das weib?”en dat betreft dan jijzelf…..

  47. @Anna 7.44,
   Wat een beroerd bericht. Wat ik vind dat jij moet doen? Wie ben ik om dat te bepalen? Ik ben het met Marcel eens dat jij de enige bent die in de positie is om die vraag te beantwoorden. Ik kan je wel een aantal zaken aanreiken die je aan het denken kunnen zetten en wellicht dat dat proces onderdeel kan zijn voor jou om je richting te bepalen.

   Anna, ik heb je leren kennen als een gevoelsmens, maar ook als een rationeel wezen. Uit 7.48 klinkt duidelijk door jouw negatieve gevoelens richting de reguliere geneeskunde. Anderzijds proef ik uit jouw verhaal dat het de reguliere geneeskunde is geweest die de diagnose heeft gesteld en dat is de eerste stap op weg naar genezing.

   Nu ontstaat wellicht de situatie dat jouw omgeving jou, vanuit de beste bedoelingen, van adviezen gaat voorzien op basis van wat zij persoonlijk hebben meegemaakt. Dat is voor velen het referentiekader op basis waarvan men beslissingen neemt. Heel begrijpelijk, maar dat leidt niet noodzakelijkerwijs tot een goed advies. Je zult vermoedelijk vele adviezen krijgen en velen zullen elkaar tegenspreken.

   Ik zou in ieder geval in gesprek gaan met reguliere artsen (doe er meerdere om het beeld compleet en consistent te krijgen). Ik begrijp dat je dat al gedaan hebt. Zij kunnen je een beeld geven van de kans op genezing en kans op herhaling. Je zegt dat je hoegenaamd niets kan met zo’n kansbepaling. Wellicht is dat ingegeven door het feit dat jij jezelf een uniek wezen vindt, onvergelijkbaar met anderen. Feitelijk is dat ook zo, maar de echte vraag is in hoeverre jij een uniek wezen bent in relatie tot de ziekte die zich in jouw lichaam manifesteert. Wellicht ben je daarin minder uniek? In dat geval zeggen statistieken wel degelijk iets. “Deep down inside we’re all one and the same” (Marillion).

   Omdat ik grote reserves proef jegens de reguliere geneeskunde zou ik je ook adviseren alternatieve oplossingen te overwegen. Eerlijk gezegd weet ik daar veel te weinig vanaf om je suggesties aan te reiken, maar ik vrees dat zich daarin heel veel opties aandienen waarin het moeilijk is het juiste pad te vinden. Andere reageerders met ervaring daarin kunnen je hopelijk de weg wijzen.

   Wat ik ervan begrepen heb is dat de methode van Hamer uitgaat van de zelfhelende eigenschappen van het lichaam en dat de omgeving daarin een belangrijke rol speelt wat betreft ondersteuning. Ik lees uit jouw reactie dat jouw omgeving die garantie niet biedt. Ik kan niet inschatten in hoeverre dat een negatieve invloed zal hebben op de therapie, mocht je die gaan volgen.

   Marcel zegt: “wat weg is …is weg !Word lastig helen”. Dat klopt. Maar ook: “wat weg is, is weg en hoeft niet meer geheeld te worden”. Hoe (emotioneel) vervelend ook, het lichaam kan prima verder zonder baarmoeder. Het lichaam kan zich vervolgens met alle energie die het in zich heeft richten op het restant dat nog genezen moet worden. Dat vergroot de kans op genezing. Je zou zelfs kunnen overwegen om het wegsnijden regulier te laten doen en het vervolgtraject alternatief. Laat je voorlichten of dat een kansrijke route is.

   Tja, het zijn zomaar gedachten die bij mij opkomen. Ik heb het ultieme antwoord ook niet, dat heb jij ook nog niet, maar uiteindelijk ben jij de enige die de vraag kan beantwoorden. Ik hoop dat je er iets aan hebt en anders waren dit slechts 2 verloren minuten in het restant van je leven dat hopelijk nog lang zal duren.

  48. Anna, ja dit is de grote, hele grote werkelijkheid, hier kan je met praten niet om heen.
   Ben zelf veel bezig met natuur producten, maar dat heeft voor mij zijn grenzen, natuurlijk ook door een stuk onwetendheid.
   In jouw geval, een goede intégre Doktor, en idem specialist, maak er geen jarenlang trauma van, ja dat is dan mijn visie, voor wat hij waard is natuurlijk, als leek en medemens.
   Courage Anna en neem wijze besluiten doortastentheid is hier het devies, groet Jenne

  49. Zeg Rob, ga je na dit schrijven aan Anna, toch even anders zien, op eens zie ik Rob het cq mijn mede mens, de dik voor elkaar show, houden zo, groet Jenne

  50. Heel veel sterkte Anna. Het door jouzelf benoemde van je zelf leren houden is sowieso van wezenlijk belang. Verder zal ik me maar van goedbedoelde adviezen onthouden. Behalve dat ik je mee wil geven, dat als je eenmaal een keuze hebt gemaakt er voor de volle 100% er achter te blijven staan. Trouw zijn aan jezelf is nu het belangrijkste!

  51. nou mooie boel dat ik dat via hierooh zo mee moet krijgen, moet niet gekker worden zeg! gatverdamme, ik heb geen advies gegeven, zal geen advies geven en behoor klaarblijkelijk niet tot “mijn mensen”, maar dat wist ik al een tijdje ergens, sterkte er mee.

  52. Interessante discussie, maar ik denk dat iedereen het wel eens is met de volgende punten:

   1/ Je kunt een correcte conclusie (over vaccinatie, homeopathie,…) niet baseren op één studie. Je moet naar het geheel van alle studies kijken.

   2/ op elke studie kan wel wat kritiek gegeven worden.

   3/ je moet elke studie ten gronde lezen om te oordelen of kritiek de conclusie van die ene studie ongeldig maakt of niet

   4/ de bewijskracht van studies is niet altijd even groot: een studie op cellen in een proefbuis weegt veel minder door dan een studie van een behandeling uitgevoerd met honderden patiënten

   5/ je mag geen enkele studie negeren. Tenzij natuurlijk de conclusie ervan verkeerd is, of de studie slecht werd opgezet. Maar dat weet je pas nadat je die studie ten gronde hebt bestudeerd.

   6/ je moet dus voldoende achtergrondkennis hebben om zelf te kunnen oordelen of de kritiek op een studie terecht is of niet. En om dat te kaderen in het geheel van de andere studies

    

   Het is dus niet eenvoudig om zelf een oordeel te vormen gebaseerd op de medisch-wetenschappelijke studies. De meeste mensen hebben die kennis eenvoudigweg niet. Je kan daardoor misleid worden doordat één bepaalde studie in de schijnwerpers komt te staan, terwijl die studie eigenlijk niet veel voorstelt. Het is daarom nuttig om na te gaan of er een brede consensus is bij personen die de studies wel ten gronde kunnen beoordelen en in context plaatsen.

    

   Maar ook dit kan problematisch zijn, aangezien niemand zonder vooroordelen of vooringenomen overtuigingen is, en dat geldt ook voor experten. Of erger: veel mensen zijn niet zonder eigenbelang. Dit maakt het extra moeilijk. Maar je kan niet iets afschieten enkel en alleen omdat zo’n persoon het zegt of omdat je hem niet vertrouwr Je moet dus dieper graven. Een studie afschieten louter omdat “de Big Pharma” of “de antivax lobby” het zegt is dus onvoldoende: je moet ook naar de studie zelf kunnen kijken en die in het geheel plaatsen van alle andere kennis plaatsen. En als dat niet lukt, dan moet je nagaan of er een brede consensus is bij de personen die de studie(s) wel begrijpen.

    

   Ik beschouw mijzelf als iemand die studies kan lezen, begrijpen en naar waarde inschatten. Ik stel dan vast dat de beweringen over de gevaren van vaccinatie of de voordelen van homeopathie niet gebaseerd zijn op degelijke studies. Er is steeds ernstige kritiek die de conclusie ongeldig maakt. Zij komen steeds vanuit groepen met een eigenbelang. De conclusies worden niet correct voorgesteld (bijvoorbeeld: homeopathie is “2x beter dan placebo”, maar 2×0 is nog altijd 0!). Zij worden niet in de brede context geplaatst ( bvb nadruk op bijwerkingen maar het negeren van de werkzaamheid van een vaccin). Ik concludeer dan ook dat de geneeskunde betrouwbaar is, zolang de arts die je behandeld zich baseert op de brede consensus afgeleid uit alle studies.

    

   Ben ik bevooroordeeld in deze discussie? Ik denk het niet. Ik probeer mijn eigen vooroordelen wel te identificeren. Het blijkt wel dat die overeenkomen met de brede consensus. Bovendien heb ik al vastgesteld dat ik vooroordelen over de jaren al heb bijgestuurd gebaseerd op harde feiten. Ik probeer dus zo objectief mogelijk te oordelen.

    

   Verder kan je persoonlijke beslissing om wel/niet in de geneeskunde te “geloven” afwijken van de brede consensus. Dat is een ander punt van discussie. Het staat je altijd vrij om bvb homeopathie te gebruiken. Maar doe dan alsjeblief niet alsof het wetenschappelijk bewezen is! Want de brede consensus, gebaseerd op alle beschikbare informatie, toont aan dat het enkel een placebo is. De “bewijzen” ervoor zijn niet gebaseerd op degelijke studies. De bewijzen ertegen zijn veel grondiger onderbouwd.

    

  53. @ Anna,
   Helemaal waar! Liefde geneest! En jij Anna bent liefde, eigenlijk ben je al genezen. Toch kan mijn verklaring over jou je evenmin genezen als de verklaring van een ander jou ziek kan maken. Het is ieder mens gegeven om in vrijheid over zichzelf te getuigen. Ongeacht welke weg je gaat liefde kent jou als zichzelf.

  54. placebo is een informatiedrager, water idem dito, gedachten doen overdrachten, de mening van de onderzoeker zal zeker mede z’n invloed uitoefenen op ‘de uitkomsten’ / resultaten (outcomes) ; input output, garbage in garbage out, en tjah resonantie velden in de Aether. Ga maar zeewier vreten, ik weet niet eens waar ik dat zou kunnen verkrijgen, los van de zee, kant en klaar gedroogd liefst zonder stookolie en riool resten of polycyclische aromatische p.a.k. rubber deeltjes uit het Ruhr gebied of vroeger hadden we het nog wel eens over zware metalen en benzeen en en en cadmium, zwaar metaal natuurlijk waarschijnlijk, of of of en en en meer zooi, gewoon zuiver gedroogd zeewier in kant en klaar eetbare breekbare borstplaten heb ik indertijd Anton Heyboer zien eten, het is een wonder dat hij nog zo lang geleefd heeft, de duitse martelkamer had nogal wat schade bij hem veroorzaakt… geestelijk lichamelijk etherisch emo onbeschrijfelijk subtiele verwoestingen vervormingen, niet voor niets eiste hij van Zijn dames dat ze vrijwillig moesten gaan lijden, jaah jaah kan je tegenwoordig politiek niet meer mee aankomen en wegkomen dat soort historische opmerkingen voor een tv camera lens..

   ‘Gimme Danger – Iggy Pop & The Stooges Documentaire over de oerpunkband The Stooges van regisseur Jim Jarmusch. Frontman en de enige overlevende Iggy Pop doet het verhaal van de band uit de doeken’ https://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf/23-03-2017/VPWON_1172167 Heb Hem Live mogen gezien tijdens 1 van de eerste Lowlandsen 1994 dit terwijl ik niet zo concert ganger ben, was puur toeval toen ….. living time machine … The Stooges – live at Lowlands Festival 2006 | FULL SET, PROSHOT https://www.youtube.com/watch?v=hwmqQ926PoU Mijn LevensElixir fu all if you know what i mean http://www.encyclo.nl/begrip/Elixir ga nu even rocken het komende uurke, de beste band ter wereld heeft de tijd overleefd zodat wij klinische onbenullen er nog wat van mee kunnen krijgen, dat wat de music industry liever niet had gehad mag je drie keer raden waarom.. het is te echt te Real, RAw Powerrr zonder onnodige laffe compromissen

  55. Hallo Hyper, ben je weer wakker, ja die Heideboer, met zijn melk meisjes, ben één keer bij hem geweest In de Ilp, wat een zooitje maar ook een groot artist, hij zij heb op eens veel vrienden, ze zien brood in me, ja grappen maker, in wezen is er geen plaats meer voot bijzondere mensen, de Ilp daar verdwenen de huizen van zelf langzaam in de modder, armoedig stukkie land, Jenne

  56. @Jenne 7.53,
   Ach, de één (Anna) ziet het snel, de ander doet er langer over. Sommigen zien het wel maar zullen het openlijk nooit erkennen en anderen zullen het nooit zien. C’est la vie, n’est-ce pas?

   En om in de spirit van Anna te blijven:

   Juist Marcel (7.42), weer een hoop woorden om geen antwoord te geven. Dat had veel korter gekund. Laat ik het dan kort houden.
   1. De wetenschappelijke (reguliere) methode houdt juist wel rekening met aandoeningen die vanzelf overgaan.
   2. En heb jij je wel eens afgevraagd waarom Arend geen alternatieve methode brengt naast de wetenschappelijke? Het logische antwoord is: die heeft hij namelijk niet.

   Arend (7.43), jij hebt het over geloof/weten, waarvan je het GEVOEL hebt dat het werkt voor jou en de jouwen. Ik heb het over een methode die ik dagelijks toepas en die werkt omdat het met grote mate van waarschijnlijkheid kan bewijzen dat methode A beter werkt dan methode B. Het is dus mijn kwantitatieve, verifieerbare, herhaalbare, en voor iedereen transparante methode versus jouw gevoel/geloof/weten, die dus veel minder transparant, verifieerbaar, etc. is. De kans is daarmee heel groot dat jouw methode gemiddeld minder succesvol zal zijn.

   Je hebt mij ook nergens horen zeggen dat wetenschap een noodzakelijke voorwaarde is voor het ontstaan van beschavingen. Dat is weer een zijpad van jou om van de hete brei weg te draaien.
   Voordat de wetenschap bestond waren er veel meer charlatans die met overtuigingskracht van alles aan de man konden brengen. Met de komst van wetenschap kunnen deze charlatans gemakkelijk ontmaskerd worden. Daar kan toch niemand op tegen zijn? Of is dat juist het gedeelte van de wetenschap dat je wel omarmt?

  57. @ Rob
   Ik heb je uitgelegd dat jij mijn taal niet spreekt , alleen maar bewijslast accepteert die volgens jouw methodiek wordt aangeleverd. Maar zelfs dat begrijp je schijnbaar niet , je reacties zitten vol van aannames en veronderstellingen , algemeeniseringen en hokjesdenken. Daar kan ik helemaal niets meer mee , het is gebleken een valse weg te zijn .Voor mij ben je een geradicaliseerde wetenschapper even gevaarlijk als alle ander geradicaliseerde religieuze fanaten, met alleen dat verschil dat het door de op economische dwang gebaseerde overheden wordt gedoogt en zelf aangemoedigd. Het zij zo , wij komen niet tot een dialoog , tenzij je je ook openstelt voor de andere kant van het leven . De weg daarheen is je meer m alen duidelijk gewezen , jij verkiest die niet te gaan , jammer gemiste kans .

  58. Ennuh, in 7.41 leek ik voorspellende gaven te hebben nadat kort daarna Anna in 7.44 met een heel vervelend bericht kwam. In 7.41: “Dat is zeer relevant als je voor de keuze komt te staan om te kiezen voor A dan wel B.” Anna staat nu voor dergelijke keuzes. Ik vind dat haar “WTK-vrienden” sinds vele jaren vervolgens wel heel magertjes reageren. Alle stelligheid in een eerder stadium van de discussie is als sneeuw voor de zon verdwenen en men gaat over tot de orde van de dag, terwijl het hier wel een keer echt ergens over gaat.
   Ook voor GuidoJ heeft reageren op reacties op een artikeltje van dr. Phil een hogere prioriteit dan in te gaan op een cruciale vraag van één van zijn trouwste bezoekers en op een onderwerp waarin hij altijd zoveel stelligheid tentoonspreidt. Waarom wegkijken nu het er echt om gaat?

   In ieder geval leer je zo wel je echte vrienden kennen, Anna, en ook waar je vooral niet moet zijn voor zinvol advies.

  59. Rob,

   helaas moet terug komen op mijn sympathie betuiging, je bent voor mij niet ruimhartig benoeg, je speelt opnieuw je oude rol, van splijtswam,
   denk dat Anna heel goed beseft waar haar gevoels banden liggen, over vrienden hebben wij het niet, want echte vrienden in je leven heb je niet zo veel, en voor de rest sodemieter maar eens op, met je spijkers op laag water zoeken, Jenne

  60. Rob
   Je vind de reacties magertjes en dat het nu eindelijk werkelijk ergens over gaat? Wat een mafkezerij weer , het gaat hier altijd ergens over ! En Anna kan zo alle kennis die ze nodig heeft hier terug vinden .Dat ze is gaan twijfelen aan welke keuze ze nu moet maken is mede door jou gekomen. Denk je nou echt dat uit de alternatieve hoek een dwingende oproep tot het kiezen van die methodiek komt? Die manipulatie is voorbehouden aan de reguliere kliek. Je komt in toenemende mate manipulatief , veroordelend , narcistisch en megalomaan over. Zelf zeg je ook niet de keuze te kunnen maken voor Anna en alleen maar één kant van de mogelijkheden tot genezing te kunnen adviseren, dat noem jij dus goed advies mhhh valt dus wel wat op af te dingen.

  61. @Jenne 7.64
   “denk dat Anna heel goed beseft waar haar gevoels banden liggen”.
   Waarom dan haar noodoproep hier, in 7.44?

   @marcel 7.65,
   Jij vindt je eigen gelijk halen en je strijd tegen mij belangrijker dan iemand te helpen (anders dan, hier heb je een zooi linkjes en zoek het lekker uit) die om advies vraagt. Daartoe ga ik me niet verlagen.

  62. @ Rob
   Tja wat kan ik nog zeggen , jij wenst gewoon alle ‘waarheden’ zoals jij ze ziet, op te dringen aan de gehel mensheid . En ik begeef me niet op dat pad. Dat jij dat verlagen noemt geeft des te meer aan welke megalomane ondertoon in jouw wezen heerst.

  63. Rob = sjako = Arie….misslijkmakende reacties van jou over Anna. Zo kom je op mij over als een liefdeloze, geestelijk zieke man. Gebruikt (misbruikt) Anna om zijn punt te maken. Wellicht heb je schuld eraan na alle maanden van je achterlijke aanvallen hier en Anna te vragen op wtk jou!! te steunen. Hoe haal je het in je hoofd. Misbruik noem ik dat. Leer eens met mensen om te gaan en niet met cijfers. Ik kan ook aangifte doen. Schaam je diep en verdwijn. Hier heb je meer kapot gemaaakt dan heel. Rotzak!

  64. Jenne still going strong, we laten ons er niet onder krijgen, kom op we gaan weer Detroit style industrieel psychedelisch Dionysian bij Zeus Mars en Jupiter Chicago blues billy club rocken, publiekelijk de rambam mogen ze krijgen, mindfok neutraliseren, kan je van zoveel mensen krijgen, in bepaalde kringen des te erger, de non academische remedie die te goed werkt en daarom niet gewenst, gooi het er uit, de Groningers waren terecht luidruchtig verontwaardigd bij Pauw, tot mijn ontsteltenis krijg ik gisteravond te horen dat dat voor het huidige verziekte publiek een reden was om over ‘micro agressions’ te gaan klagen, hoe ver zijn we gezonken, gooi het er oprecht uit en maak lawaai, kan niet meer, Freek de Jonge maakte zich gelukkig uitgesproken op niet mis te verstane luide toon sterk voor de gedupeerden aan de ronde tafel ‘The Stooges – live at Lowlands Festival 2006’ https://www.youtube.com/watch?v=hwmqQ926PoU direct vanaf het begin ‘Pauw 31 mrt 2017’ http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/544316700/0 ‘all across the usa, it’s another year for me and you 1969′ https://en.wikipedia.org/wiki/Apollonian_and_Dionysian https://www.merriam-webster.com/dictionary/billy%20club

  65. Hyper, kijk zelden TV, en dat oortjes werk al helemaal niet, het is allemaal de dik voor elkaar show, ik kijk liever naar een ouwe Italiaanse film of ander land natuurlijk, al die nieuwe films met vaak een boodschap die mij niet aanstaat, lezen, beetje schilderen, en dan doe ik mijn ritueel van het klaarmaken voor de nacht rust, heb ik me zelf aangeleerd een soort ritueel, om de spanningen van de dag kwijt te raken, mijn dag boek doe ik niets meer aan, mijn leven is daar te ééntonig voor geworden, groet Jenne

  66. Anna, blijf heel dicht bij jezelf. Alle antwoorden op alle vragen zijn jouzelf aanwezig.

  67. Arend, zo ligt het niet, in de rollercoaster moet je beslissingen nemen omdat een tijdsfactor een rol speelt. Mijn antwoorden liggen alleen daar wat ik aan persoonlijke beslissingen moet nemen, niet omdat ze waar zijn…
   Ik ga het risico nu niet aan om op grond van Hamer wetten te geloven dat het wel goed komt, hoe graag ik er in wil geloven en het feitelijk ook als juist kan zien.
   Vele vrouwen die zonder een kwaadaardige aandoening na jaren van ellende ook tot baarmoederverwijdering zijn overgegaan.
   Ik vrees dat er meer aan de hand is dan het wordt geschets want de man/vrouw problematiek wordt ook al jarenlang onder het tapijt geveegd…

  68. Tja Anna, als je nu eens heel diep reflecteert op het beeld waar jouw baarmoeder als vrouw persoonlijk voor staat, dan kom je misschien doordringen tot de kern van de oorzaak van je huidige situatie. Verder is het mijns inziens van wezenlijk belang om je af te vragen of je van buitenaf ‘genezen’ wilt worden of dat jij jezelf van binnenuit wilt genezen, met eventuele ondersteuning van buitenaf!

  69. Arend, ik heb toch aangegeven waardoor het komt? Daarmee is de nodige aanpak niet vanzelfsprekend. Daarnaast heb ik een ander thema belicht wat wat mij betreft alle aandacht ook verdiend. Misschien iets ter inspiratie van een nieuw artikel 😉

  70. Het is helemaal goed Anna. Zorg vooral goed voor jezelf, want jij bent het meest waardevolle dat je in deze wereld lief kunt hebben!

  71. Anna, als ik je zo bezig zie in mijn verbeelding, moet ik altijd denken aan Janis Joplin, met haar songs als CRY BABY CRY, en of LITTLE GIRL BLEU, misschien een beetje vals sentiment uit het verleden, maar in wezen veranderd er niet zo veel aan het innerlijke van de mens, big teers, and so on, daarom leef Anna zo hard als je maar kan, Jenne

  72. -off topic verwijderd-

   @marcel,
   Jij vindt mijn advies (7.51) maar zozo (7.65). Lees nog eens de voorlaatste alinea in (7.51) en leg die naast Arend’s laatste zin in reactie (7.76). In zijn bewoordingen zegt hij hetzelfde. Wellicht liggen hier de fundamenten voor een brug van Anna’s oproep (7.73): “zie mijn geval als een voortgang van het gesprek waar regulier en alternatief elkaar kunnen ontmoeten.”

  73. Rob
   Op geen enkele manier toon jij een opening te willen zoeken voor een samenwerken van alternatief en regulier. Je hebt geen enkele voeling met alternatief en geeft ook geen blijk van een wens in die richting.
   Over nicknames kan ik duidelijk zijn , ik sta met mijn eigen gezicht en naam hier al jaren op de site en heb daardoor wel eens in mijn persoonlijke ruimte last gehad van trolgedrag door reactanten van hier. Dat heeft mij geenzins doen besluiten tot het aannemen van een nickname , transparantie is een groot goed, en ik sta voor wat ik zeg!
   Jij daarentegen staat hier keer op keer weer met een andere nick je verhaal te doen en schiet alles wat niet op jouw manier word bewezen af, kokervisie tot in het extreme. En dan ga je je achter de wens van Anna verschuilen dat je ook verbinding wilt < dat noem ik hypocriet en leugenachtig.

  74. @Rob
   Het gebruik van nicknames is in mijn ogen een uiting van angst en niet durven staan voor wat je zegt. Wat kan het jou schelen wat een ander van je denkt? Jij beargumenteerd het toch vanuit een wetenschappelijke bewezen feit?
   Over je opmerking dat jouw post gelijkwaardig is aan die van Arend moest ik welgemeend lachen , dank daarvoor. Arend geeft bij voortduring te kennen alternatieve geneeswijzen serieus te nemen, dat zie ik jou nergens doen . Snap je het verschil?

  75. @marcel,
   jij draait er weer omheen en kunt de overeenkomst in het advies van Arend (die de alternatieve weg voorstaat) en mij (die de reguliere weg voorstaat) maar moeilijk verkroppen. Ook ik ben voor transparantie, maar wat denk je dat er gebeurt als ik mij hier met naam en toenaam meldt. Even Googlen en men weet alles van mij. Welke mogelijkheden opent dat voor types als mc.

   -off topic verwijderd-

  76. Volgende blinde plek…jij valt de reageerders hier lastig, al bijna een jaar. Dat alleen al is opvallend in mijn ogen. En even voor de duidelijkheid, jij reageert continue op mij en anderen. Geen reactie kan geplaatst worden zonder dat jij (en je vele andere persoonlijkheden) erop reageren. En ‘jullie’ reageren op een respectloze en manipulerende manier. Ziekelijk in mijn ogen. Ik reageer niet voor mezelf, maar voor Anna in dit geval, en alle anderen die jij lastig valt sinds maanden.
   Ik weet genoeg over jou en alles is gelukkig nog zichtbaar en leesbaar, lijkt mij. Hier iig. Guido kan altijd bevestigen dat je steeds je IP-adres wisselt en daardoor al niet ‘eerlijk’ bent. Mijn email adres en persoonlijke gegevens zijn Guido bekend. Zoveel over transparantie. Ik blijf me herhalen, sodemieter op van hier, als je geen zuivere intenties hebt!
   En aub niet meer op me reageren!

  77. @ Rob
   Weer een insinuerende aanname van jouw kant. Ik heb de boodschap van Arend heel anders begrepen dan jij hem hier uitlegt en vanuit dat zichtspunt zie ik geen enkele overeenkomst.Ergo ik hoef niets te ‘verkroppen’, ik ben echter niet zo arrogant om te denken dat ik Arends boodschap kan uitleggen aan jou , dat lijkt me meer iets voor Arend om te doen ( als ie dat al wil).
   Alle aanvallen van jou richting alternatieve geneeskunst, geven nu niet bepaald een vertrouwen in de boodschap die je Anna stuurt, en lijken al helemaal niet de boodschap van Arend ( zo als ik die begrijp)te ondersteunen.
   Verder ken ik M.C. van gezicht stem en naam en kan ik volkomen begrijpen waarom ze zo op jou reageert .Wat is overigens jouw angst om met naam en toenaam jouw ideologie uit te dragen? Ben je zelf niet helemaal zuiver op de graat , en sta je niet geheel achter wat je predikt hier, het lijkt er veel op.

  78. oh, sorry, dat eerste stukkie stond al in 7.84, dus had hier niet meer gehoeven, hoewel het nog altijd fier overeind staat

  79. @ Arend 7.76
   Ja Arend daar benoem je iets: het beeld.
   Wanneer de zon schijnt en mijn beeld een schaduw op de grond werpt dan ga ik niet op mijn knieën. Ik weet dat met het verdwijnen van de zon mijn schaduw verdwijnt en dat mijn beeld niet veranderd is. Ik weet dat de schaduw mij niet ziet.
   Maar kan ik in de aardedonkere nacht, wanneer mijn beeld niets ziet en wel aanwezig is mezelf als de zon zien en het beeld als de schaduw?
   Zoja, dan weet voel en ervaar ik mezelf machtiger dan de zon buiten mij.
   Zo nee, dan werp ik mezelf voor mijn schaduw op de grond.
   Ik wordt dan een kruipend wezen op aarde. De slang???

  80. Rob
   Ik begrijp je wel , jij bent dat kleine blanke mannetje dat in the bronx op een basketball veldje gaat staan roepen “niggers!!”, en dan angst heeft( terecht ) in elkaar geslagen te worden. Als je daar echter staan gaat en vraagt of ze je willen helpen het spel te doorgronden volgt wellicht een compleet andere reactie. Hetzelfde geld voor het onrespectvol en met oogkleppen op een mening poneren die haaks staat op de mening die hier centraal staat. En vervolgens mensen te schofferen door hun mening niet wetenschappelijk bewezen en dus dom te noemen, daar krijg je reacties op.

  81. Rob
   Als jij een mening poneert en daar achter gaat staan , zonder de mening van een ander constant af te schieten , hoef je geen angst voor wraakacties te hebben . Als je angst hebt voor wraakacties tja….”zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten “comes to mind…..

  82. Greg( ik zou niet meer reageren maar voor zoveel domheid maak ik even een uitzondering)
   Of hoe je gedachteloos en zonder te kijken naar wie wat zegt en in welke context, zo wat oneliners aan elkaar kunt knopen . Ach het zal wel wetenschappelijk verantwoord wezen, doch ik kan mij niet heugen ook maar één zin aan IP adressen geweid te hebben.

  83. @marcel 7.91,
   ok, dus het uitgangspunt is dat de bestaande WTK spelers (wie zijn dat eigenlijk? Volgens mij een stel individuen met allen een eigen mening, geen teamverband) het spel doorhebben en buitenstaanders (wie zijn dat eigenlijk?) mogen alleen meedoen als ze dat netjes vragen en zich aan de spelregels van eerstgenoemde houden. Vooral geen tegenspraak dus. Je zoekt meelopers. Wat leer je daarvan?

   Onrespectvol ben ik nooit en ik heb nog nooit iemand dom genoemd (waar dan?). Die eer komt jou vooral toe (7.97). Misschien moet je ook proberen Rob-Frans-Greg uit elkaar te houden (zie ook de laatste regel in 7.22), want 7.97 is behoorlijk off-topic. En wraakzuchtig komt in mijn woordenboek niet voor. Ik respecteer een ieder zoals hij is, ook als die een andere mening is toegedaan. ‘Correct me if I’m wrong’, maar wel met verwijzing graag.

  84. Rob
   Het schijnt dus dat er hele nare stofjes in de vaccins zitten die ons door de strot….. ,of liever intramusculair worden toegedient. Betrteffende die stofjes wordt er door verschillende mensen verschillend over gesproken. De een denkt dat het geen kwaad kan , de ander dat het slecht is voor je , de derde wil alleen maar de mogelijkheid om zelf te kiezen!
   Het polariteits denken leid tot strijd en proberen zieltjes voor de eigen zaak te winnen. Degene die in dat gewoel tracht voor zichzelf te beslissen word van alle kanten gedwongen om een bepaald pad te volgen . Ik sta erbij en kijk ernaar, voor mij geen prikken maar als jij ze graag hebt be my gast. Als je mij gaat dwingen jouw weg te lopen schop ik liefdevol je kop van je romp. Er zal niet iemand meer zijn die mijn groei zal beknotten.

  85. Anna, woorden om je te sterken en te steunen kunnen heel belangrijk zijn nu, maar ook de stilte, het overdenken, neem je tijd. Ik moest denken aan een tweesprong en vond een gedicht dat ik met je wilde delen omdat we allemaal eens een levenskeuze moeten maken maar niet moeten vergeten dat alles na die keuze om je heen het zelfde blijft, ook jij, je licht zal blijven schijnen op je gekozen pad…

   Tweesprong

   Het was een grote keuze, dacht ik, links of rechts te gaan.
   Het ene pad leek makkelijk maar liep dood; het andere
   -smal, rotsachtig- was de weg naar huis. Maar het scherpe grind
   stak mijn voeten, de netels brandden onbeschermde huid
   en mijn reisgenoten lachten, duwden me neer. Ik bleef het
   proberen, tot ik bezweek en wel opzij moest gaan. Ik stond
   op stevige grond, ik zag om mij dezelfde bergen,
   voelde dezelfde wind en de zon was nog even fel.
   Ook dit pad is steil, klimmen kost nog steeds veel moeite.
   Maar ik word niet opgejaagd, word niet beschimpt als ik val
   of achterblijf. En voor mij zie ik geen afgrond gapen,
   maar slechts het vertrouwde licht dat aan de start me was beloofd.

   Nils Lofgren – Shine Silently
   https://youtu.be/w6CT_-7NHU8
   Sterkte en moed gewenst met jouw! gemaakte keuze Anna, <3 Odette

  86. Odette
   Mooi Ik hou wel van Nills en indderdaadts mooi artikel .

  87. Dankjewel lieve Odette, mijn keuzes zijn altijd gemaakt vanuit liefde, voor zover ik er op dat moment het bewustzijn van had. Ik ben er nog steeds en oprecht van overtuigd dat dat is wat we in ons aller harten ook het liefst willen. <3

  88. Nog even aanvullend, dit zou een belangrijk gespreksonderwerp kunnen zijn, ik weet dat velen worstelen met gemaakte keuzes en consequenties. Ik weet zeer zeker van mezelf dat ik keuzes heb gemaakt die uiteindelijk niet goed voor mij bleken te zijn. En daarom dus ook niet voor de ander. Dat kan betekenen dat anderen keuzes voor mij gaan maken als het de waarheid niet dient. Ik heb daar volkomen vrede mee; blijft dat het issues blijven tussen mensen. Ik hoop dat we elkaar mogen ontmoeten, een ieder in zijn/haar eigen visie op de werkelijkheid, als de intentie maar liefde is. En het lijkt een groot woord, maar is het niet. Liefde is waarheid, is oprechtheid, is eigen geschapen leugens achter je laten omdat je dacht jezelf te beschermen; liefde is rauwe waarheid, en hoop van harte dat we hier met elkaar dit gezamenlijk doel dienen. Ik heb veel vertrouwen in mijn medemens in dit proces en waardeer mensen die een talent hebben zaken op scherp te zetten.

  89. Beste mensen, liefde genegenheid tederheid, bewust wording, en nog wat anderen, zijn alleen maar woorden, uitgesproken als een niet bestaande réaliteit, dus met een illusoire inhoud, wij willen hier in blijven geloven, tegen beter weten in, om ons leven die broodnodige inhoud te geven, maar vraag je eens af, is het zinvol ?! als dit denken werkelijk tot een crescendo komt, loop je de kans geestelijk of lichamelijk te worden gekruisigt, want wij houden ons zelf voor athéisten, maar in wezen zijn we bevlogen gelovigen, in een betere wereld, en zo je ziet werkt dit ook nu weer niet, groet Jenne

  90. Odette 7.106,
   bedankt voor het artikeltje. Geeft inderdaad een aardig beeld hoe sommigen in de materie staan. Er valt wel het een en ander op af te dingen, maar laat ik me richten op het belangrijkste, wat mij betreft: de vraag die niet beantwoord wordt.

   Laten we de migraine patiënt erbij pakken die het artikel noemt en ook de uitspraak: “Het is onzin te beweren dat elke ziekte te genezen zou zijn met klassieke homeopathie natuurlijk is dat niet zo, of iemand geneest door middel van homeopathie is afhankelijk van diverse factoren. Daar staat tegenover dat ook niet iedereen is te genezen in het reguliere circuit.”

   Stel persoon X heeft last van migraine. Persoon X heeft geen of heel beperkte diepgaande kennis van geneeskunde in z’n algemeenheid (dat geldt voor de overgrote meerderheid van de mensheid, denk ik). Persoon X is wel op de hoogte dat er zoiets als reguliere en alternatieve zorg (homeopathie) bestaat. Hij wil natuurlijk weten bij welke vorm van zorg hij de grootste kans op succes kan verwachten.

   Dat antwoord geeft het artikel niet. Terwijl dat toch de vraag is waar vele personen X dagelijks mee geconfronteerd worden en graag een antwoord op zouden willen krijgen.

  91. Tjonge Rob
   Ik dacht dat je een bepaalde graad van intelligentie bezat , maar ook daar valt veel op af te dingen schijnbaar. Jij wilt een grote gemene deler , een autoriteit die je kan zeggen wat te doen. Persoon x is niet dezelfde als persoon Y en dus kan je niet een algemeenheid op beide loslaten. Daar gaan de reguliere geneesprutsers de mist in en het alternatieve cirquit heeft daar ( uitzonderingen daargelaten) meer oog voor.Je kunt dus niet zeggen persoon x heeft het meeste baat bij a of b , daarvoor moet je de casus wel een beetje verder nuanceren en invullen.

  92. Marcel, lees jouw antwoord en vervolgens 7.11 nog eens goed. Casus: migraine net zoals in het door jou als mooi getypeerde artikel. En nee, geen autoriteit die zegt wat te doen. Goed lezen s.v.p.!

   Misschien kan ik het proberen nog duidelijker te maken. Persoon X kan kiezen uit de volgende 4 behandelmethoden: regulier (R), alternatief (A), een combinatie van beide (A+R) of hij kan niets doen (N). We nemen 100000 mensen, allen met dezelfde aandoening. We verdelen ze in 4 gelijke groepen van 25000. Iedere groep ondergaat 1 van bovenstaande 4 behandelmethoden. Is de behandeling succesvol dan levert dat een punt op voor de desbetreffende behandelmethode. Welke behandelmethode behaalt de meeste punten: A, R, A+R of N?

  93. Rob
   Hoe vaker wij discuseren hoe meer ik er van overtuig raak dat wij heel verschillende talen spreken .
   Ik dacht dat ik een duidelijke boodschap doorgaf, maar hij wordt niet verstaan ……
   Het grote onderscheid ( volgens mij dan ) ligt in het feit dat alternatief een meer holistischer benadering kent en daardoor beter op de persoon afgesteld kan worden, dan regulier . De hele opzet van jouw casus en controle experiment is derhalve niet toe te passen op een alternatieve behandelmethode. Ook vind ik het niet compleet , gaan we bv ook nevenwerkingen registreren?
   Maar wat mij het meeste stoort is dat je steeds regulier tegenover alternatief zet, het is of het een of het ander. Ik vind dat een zwaar beperkende idee. Ik maak soms gebruik van regulier en soms van alternatief dat hangt van de klacht af. Soms regel ik mijn eigen genezing. Een vriend van mij maakt andere keuzen bij gelijkwaardige klachten maar wisselt ook af.
   Er zijn gebieden die een kruidenvrouwtje lastiger geneest dan de reguliere kant, en dat geld m.i. ook andersom. Ik heb het daar al eerder over gehad. Er zijn ook tussenvormen, ik heb een antroposofische huisarts gehad, gouwe vent stuurde mij ook naar een irisscopiste , nadat hij zijn arsortiment middelen en methodes doorlopen had zonder resultaat. Maar zijn werkwijze verschilde mijlenver van mijn huidige huisarts, die weer geheel regulier is .Daarom heb ik naast die meneer een chinees kruidenarts die ook accupunturist elektro accupunturist en klassiek homeopaat is.

  94. Ik bedoel dus accupuncturist werd even afgeleid door dochter lief.

  95. Als jij niet leest marcel, kun je inderdaad ook niet goed antwoorden:
   “dat hangt van de klacht af”. Voor de derde keer: migraine, zoals in Odette’s artikel.
   Laten we het stap voor stap opbouwen. Jouw punten komen zeker aan de orde, maar laten we ons eerst richten op Odette’s link.

   Aandoening is migraine dus. Zie 7.113, welke behandelmethode behaalt de meeste punten: A, R, A+R of N? En speciaal voor jou, negatieve nevenwerking is punt eraf. Misschien heb je te weinig kennis over migraine en mogelijke bijwerkingen, dan is ‘weet niet’ ook een optie en gaan we verder met jouw punten.

   Als je geen zin hebt dit verder met me op te bouwen, dan hoor ik het graag nu, dan stop ik er verder geen energie in en wacht ik op anderen die er wellicht wel wat in zien.

  96. voor mij staan 4 personen voor 4 keer 25 duizend, das het verschil, 1 op honderd duizend of honderd duizend op 1, een wereld van verschil in benadering.

  97. Sorry Hyper, je moet misschien iets meer uitleg geven. Je bedoelt dat je uit iedere groep van 25000 één persoon random trekt die representatief is voor die groep?

  98. @ Rob
   Speciaal voor jou , je spreekt ook al geen hyperiaans, kunt je geen voorstelling maken van de hyperian timebubble. Voor mij is ie in ieder geval helder.

  99. De diagnose stellen voor Migraine is heel moeilijk, er zijn vaak hele veschillende oorzaken voor, en dan de persoon die hier onder lijdt, er zijn diverse homeopathiese middelen, tegen deze helse pijnen, en bij de ééne persoon zal het ééne middel goed werken, en bij een ander mens, een ander planten extract, maar zeker weten, het juiste planten extract gevonden, dan werkt het, heb hier persoonlijk veel ervaring mee, Jenne

  100. @Rob
   Gewoon even wat random vragen zie het als een wetenschappelijk testje….
   Vraag 1:wat denk je zelf?
   Vraag 2:Waarom ben je tot die gedachte gekomen?
   Vraag 3:Wat denk je hoe de mensen in je direkte omgeving deze gedachtengang zouden vinden?
   Vraag 4:Hoe verhoud jouw eigen visie zich ten opzichte van de visie van anderen ,over jou, om je heen?
   Ben benieuwd of je eenzelfde openheid tegen over mij durft te bieden als omgekeerd .
   En wat de betekenis van Hyper’s bijdrage betreft vraag het hemzelf!

  101. Jenne,
   zou je zover willen gaan om te stellen dat er voor iedere persoon met migraine wel een homeopathisch middel te vinden is dat helpt voor die persoon?

  102. marcel, ik was eerlijk gezegd benieuwd of je eerder dan Hyper zou antwoorden op 7.120. Het kan nog altijd …….. 😉

  103. ennuh @7.122, ik vraag het hem toch (7.118)!
   Als jij mij niet wenst te lezen, zeg dat dan gewoon, dan kan ik je verder negeren

  104. Ach Rob ik heb geen hekel aan je en tracht je een weinig te onderrichten, we spreken slechts andere talen , da’s jammer echt waar. Ik durf te wedden dat gezamelijk op een terrasje in de zon met een wit biertje ….Er zouden over die casus weinig misverstanden zijn, dat geeft dan weer hoop.

  105. Oh, marcel, nog even terugkomend op 7.122
   1. R
   2. De wetenschappelijke bewijzen zijn schier ontelbaar, maar dat vind ik flauw naar jou toe. Daarom ook deze nog waarin de klassiek homeopaat uitlegt dat zelfmedicatie alleen moet worden toepast bij relatief kleine aandoeningen. Hij adviseert al snel de huisarts (=regulier) te bezoeken:
   “Als eerste richtlijn voor zelfmedicatie beschouw ik: het moet beperkt blijven tot aandoeningen waarvoor men ook niet direct naar de huisarts zou gaan en als tweede richtlijn: na inname van een homeopatisch middel moet spoedig een verbetering volgen. Onder spoedig moet worden verstaan binnen 1 á 1 ½ dag. De verbetering moet ook blijvend zijn. Zodra een acuut opgetreden klacht waarvoor men zelf een homeopatisch middel zoekt toeneemt hetzij in frequentie hetzij in ernst is het verstandig naar de huisarts te gaan of naar een klassiek homeopaat.

   Soms zal de klassiek homeopaat na raadpleging adviseren een bezoek te brengen aan de huisarts bijvoorbeeld indien iemand ernstige hoofdpijnklachten heeft gekregen met eventuele andere bijkomende klachten zoals flauwvallen, duizeligheid, krachtsverlies, vergeetachtigheid en dergelijke terwijl hij daarvoor geen of nauwelijks hoofdpijn heeft gehad. Dit om een organische oorzaak uit te kunnen sluiten. Ook indien hij/zij wel frequent hoofdpijn heeft gehad maar deze hoofdpijnklachten gaan veranderen qua verschijnselen is het verstandig te overleggen met de huisarts.”
   (http://www.klassiek-homeopaat.info/zelfmedicatie-homeopathie-waar-ligt-de-grens/)
   Je weet wel, die van die link van Odette, die jij zo mooi vond (7.107). Kortom, wordt het ernstig dan in ieder geval naar regulier.

   3. heel verstandig en goed onderbouwd.
   4. niet relevant

   Nou, dat is toch een stuk opener dan jij bent tot nog toe. Jouw beurt nu om dezelfde vragen te beantwoorden.

  106. Poeh rob
   Zo cryptisch was ik nou toch ook weer niet? Ik bedoelde “watdenkjezelf” over jouw interpretatie van Hyper’s boodschap. En van daaruit verder.

  107. De beste methode is, een combinatie van benadering, ten eerst de Kinética, dan Homeopathie, in combinatie met essentielle oliën, met homeopathie haal je de pijn weg, dan ga je met sterk verdunde extracten een basis leggen, plus de goede kinétise oefeningen, en de heilzame werking van de essentielle oliën op de juiste plaats toedienen, en de verdamping van de heilzame oliën bijvoorbeeld petit grain bigaradier, er zijn anderen, het werkt met zachte en milde hand weer gezond te worden, ach onze natuur is zo rijk, dus maak er gebruik van, als het nodig is, Jenne

  108. Ik eigenwijze ouwe zak, kan jullie precies vertellen waar de grenzen liggen,
   Punt 1 bewegen
   2 niet teveel vreten en zuipen
   3 geen tranquilizers gebruiken
   Dan regelmatig je bloeddruk meten, te hoog minder zout en Homeopathie gebruiken als voorzorg, en stress is de echte boosdoener.
   Natuurlijk voeling houden met je huisarts, voor de soms onontkoombare ziektes, ongelukken, en verwijs briefjes.
   Het is zo simpel, nou nee hoor het leven is nooit echt simpel, Jenne

  109. Zucht, marcel @7.128, dit krijg je dus als je mijn reacties niet goed leest. Die eerste vraag van jou had ik dan dus allang beantwoord in 7.118!! En dus ging ik ervan uit dat je doelde op 7.116. Die 7.118 is echt een struikelblok voor je :-). Ik schrijf best duidelijk, dacht ik, maar als jij niet goed kunt lezen wordt het wel heel vermoeiend hoor.

   Laat onverlet dat je je eigen vragen nog best mag beantwoorden in context 7.116, net zo open als ik gedaan heb. Wel zo aardig voor de lezer.

  110. Grappig he zoals je nu dan dus weer eens onderschrijft dat we verschillende talen spreken. Ik heb geen enkele behoefte de,door mij aan jou, gestelde vragen zelf te beantwoorden , waarom zou ik ook ? Ik leg mijn ziel en zaligheid in mijn posts , als je dan nog niet weet wie ik ben….
   Zo ik al zei wens ik jou te onderrichten , doceren maar de doses worden zo klein ( anders kun je ze schijnbaar niet aan) het lijkt wel homeopathie …. Je staat nu voor de keuze : je gaat naar een psychiater , of praat verder met mij ……..Die psych kun je zien als regulier en mij als alternatief.Het gaat om je verstandelijke vermogens, lijkt me geen sinicure!

  111. Dat je zo graag antwoorden wilt hebben Rob verbaasd mij. Een beetje onderzoeker weet google te gebruiken, kinderlijk eenvoudig. Maar voor jouw speciale vraag ook hier weer een antwoord. Er zijn in de homeopathie 557 middelen die hoofdpijn zouden kunnen genezen, in alle gradaties.
   http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine/h_hg_05.htm
   Wat de reguliere branche betreft vindt je veel triptanen die meer dan 10 maal per maand dodelijk kunnen zijn of in het minste geval hoofdpijn creëren bij de migraine en dan nog bijwerkingen hebben, een tintelend gevoel, warmtesensaties, zwaar, drukkend gevoel onder meer in borst en keel, duizeligheid, zwakte en slaperigheid.
   http://www.levenmetmigraine.nl/migraine/behandeling/triptanen/
   Zoek zelf ook eens, lucht op en het is beter voor ieders gemoedstoestand en jouw wel-wilendheid?

  112. @ Rob
   Ik bedoel die psych schrijft je vast chemicaliën voor met allerlei bijwerkingen …. Ik krijbel alleen in je hersenpan daar waar je niet kunt krabben ! Welke heb je liever….
   Jeuk is leuk!

  113. Lieve Rob
   Sorry als ik te dichtbij kom , maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  114. @Rob 7.135
   Je zou verbaast kunnen staan als je het bord voor je kop weg laat vallen . Ik heb zoveel van baby’s geleerd , van demente bejaarden met afasie,van ( voor deze maatschappij) geestelijk gehandicapten, dyslekten noem maar op …..
   Waar komt die dwang bij jou om jezelf zo te beperken vandaan?

  115. Odette, prachtige sites tegenwoordig, maar de diagnose blijft het criteria van de behandeling, ervaring is heel belangrijk in deze, en vooral het gevoel het je inleven kan belangrijk zijn, wat mij opvalt dat er maar zo weinig echte genezers zijn, die tot het einde van hun denken en energie gaan, om iemand te genezen, het blijft zo afstandelijk, Jenne

  116. @Odette,
   “zouden kunnen genezen”. Zou dus ook heel goed niet kunnen. Jouw advies aan persoon X is een trial-and-error van 557 middelen? En als alles geprobeerd is wat is dan de kans dat X daadwerkelijk geholpen is? Of heeft ie er een kopzorg erbij?

   Jouw nieuwe link meldt: “Homeopathie kan snel werken, maar zeker bij langdurig bestaande hoofdpijn duurt het vaak weken voordat de klachten duidelijk afnemen”.

   Dat is toch weer een heel ander advies dan de homeopaat uit je eerdere link (7.106): “Als eerste richtlijn voor zelfmedicatie beschouw ik: het moet beperkt blijven tot aandoeningen waarvoor men ook niet direct naar de huisarts zou gaan en als tweede richtlijn: na inname van een homeopatisch middel moet spoedig een verbetering volgen. Onder spoedig moet worden verstaan binnen 1 á 1 ½ dag.”

   En hier nog wat cijfermatig materiaal: https://www.lumc.nl/sub/5035/att/100518115616138.pdf

   Mag jij weer cijfermatig materiaal oplepelen voor het succes jouw 557 middelen. Vervolgens kan persoon X een meer afgewogen beslissing nemen.

  117. marcel 7.137,
   Ik weet het. Sommige mensen hier zijn erg bezig, en vinden het daarmee heel leerzaam, hun innerlijk te doorgronden 😉

  118. Rob, het interesseert mij niets wat je wil gebruiken het is je eigen keuze. En de reguliere medicijnen genezen migraine ook niet, of heb jij daar een link voor?
   17.000 doden p/j in NL door medische fouten en medicijngebruik
   https://youtu.be/IR8XwmUkJb4
   Je blijft lekker roeren in de pot maar je maakt geen maaltijd klaar.
   BTW, hoeveel doden heeft de homeopathie geleverd? Heb je daar dan een link van? Als je het niet wilt hou dan op en laat die andere mensen (een derde van de bevolking) hun gang gaan.

  119. Even samengevat. Het is wel duidelijk dat persoon X weinig adviezen hoeft te verwachten van mensen die de alternatieve geneeskunde een warm hart toedragen. Het komt niet verder dan: “Persoon x is niet dezelfde als persoon Y” (7.112). “Het grote onderscheid ( volgens mij dan ) ligt in het feit dat alternatief een meer holistischer benadering kent en daardoor beter op de persoon afgesteld kan worden, dan regulier” (7.114). Iets met: “1 op honderd duizend of honderd duizend op 1” (7.117). Dat laatste is per definitie geen kans, dus dit slaat nergens op. Een hoog ’trial-and-error’ gehalte, zonder enige probabilistische onderbouwing op succes (7.139). Alleen de zelfbenoemde eigenwijze ouwe zak (7.130) heeft wat tips die het overwegen waard zijn.

   Al met al een slechts wat onderbuik en een hoop geleuter maar geen enkele getalsmatige onderbouwing dat A een goed alternatief zou zijn voor R. Kenmerkend voor A. Ik denk dat persoon X goed geholpen is met deze discussie.

  120. Rob, ik denk dat het een hele toer is om alternatief en regulier samen te brengen. Ik ben sinds jaren voorstander van dit uitgangspunt. Ken ook zeker door eigen ervaring de nodige artsen en therapeuten die dit doel nastreven. Zeg maar en/en en niet of/of.
   Ik bewonder arts Henk Fransen om zijn jarenlange inspanningen tot een nieuwe geneeskunde. Met daarbij zijn kanttekening van het belang van data analyse in deze.
   Henk Fransen – De geneeskunde van de toekomst https://www.youtube.com/watch?v=J9mVsguz85A
   Ook kwam ik laatst deze uitzending van de Universiteit van Nederland tegen over hoe je zonder medische kennis bij jezelf een diagnose kunt stellen, door prof. dr. Chris Snijders http://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-kun-je-zonder-medische-kennis-bij-jezelf-een-diagnose-stellen/

  121. De enige grens tussen ‘alternatief’ en ‘regulier’ ben je zelf.. Elk oordeel schept zijn eigen afgescheidenheid.

  122. Rob, de basis van natuurgeneeskunde is het immuunsysteem versterken, tekorten aanvullen, toxines afvoeren en indien mogelijk indringers met de juiste stoffen elimineren zonder een aanslag op het lichaam te plegen. Niks geen rocketscience 😉 Hierbij kunnen alle mogelijke voorhanden zijnde methoden en technieken ingezet worden, afhankelijk van de therapeut en cliënt. Ook de wetenschap kan er bij betrokken worden, zolang de basisprincipes niet verloochend worden.

  123. Even een stukje waarheid uit de oude tijd, mijn grootouders werden allemaal tamelijk oud, behalve dan de genen die door ongelukken, om het leven kwamen, zij gebruikten stevast de zelfde middeltjes, bij pijn Hoffmans druppels, daar zat aspirine in, wonderolie bij slechte stoelgang, in de winters levertraan, en Haarlemmer olie met zijn metalen o.a. zink, en veel Valeriaan, om te slapen, en ja toen was het voedsel nog niet vergifticht, en vaak nam men dat was dan s’avonds een neut, of een roemer genever na gelang, en verder bleef men op de hoogte van kermissen, en het weer door het lezen van de Enkhuizer almanak, dat troosteloze internet was er toen nog niet, dus praten de mensen onderling, en gaven elkaar een hand waar nodig, Groet Jenne

  124. Rob,

   bij de reguliere geneesheren is de bevlogenheid van genezen veel minder groot, als bij die genen die het via het door de natuur gebodene
   middelen proberen.
   Ik zeg uitdrukkelijk proberen, en dit geld ook voor de regulere doktoren of artsen, want de diagnose stellen is en blijft het moeilijkste van de geneeskunde.
   Dat ieder mens cq individu anders is, en heel onderscheidelijk in zijn metabolisme, maakt ook de benadering noodzakelijker wijze anders.
   De reguliere medicijnen wereld, zitten volkomen in het net van de enorm grote net van de fabrikanten van medicijnen verwikkeld, het is niet meer gezen maar voor de rest van het leven verstrekken van medicijnen, wat qua opleiding en artsen eed heel laakbaar is, het zich
   verkopen, hun geweten dus, nee geen goed gevoel over, heb nog steeds vrienden geneesheren in ruste, en die willen echt nooit over hun carriere dicusseren, slecht geweten misschien.
   Bij het genezen via Homeopathie, en andere natuur methoden, kan je als leek meedenken, en als je wilt je Eigen onderzoekje doen, ik vindt dit alleen maar heel positief, om de mensen bij hun Eigen gezondheid te betrekken, en hun er niet naar laten kijken als iets abstracts, Groet Jenne

  125. GuidoJ,
   ‘Alternatief’ werpt zelf de grens op door een gebrek aan transparantie. Transparantie is de eerste stap als men de bouw van een brug nastreeft. Alternatieve behandelaars zouden daartoe om te beginnen openlijk moeten rapporteren over ‘success/failure rates’.

   Cozmic,
   wat jij noemt is inderdaad geen rocketscience en niemand zal erop tegen zijn, maar de vraag is: werkt het en is het voldoende? Dat vereist transparantie vanuit de ‘alternatieve’ hoek over ‘success/failure rates’. En daar ontbreekt het dus aan.

   Jenne,
   Ik denk dat de bevlogenheid bij reguliere artsen gemiddeld hoger is dan bij ‘alternatieven’. Een alternatieve therapeut heeft (oneerbiedig gezegd) een aantal trucjes ontwikkeld en past die toe op de patiënt. Als voorbeeld noem ik hier de biofotonen therapeut (https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/13-03-2017/bioresonantie/). Het apparaat eenmaal aangeschaft ontwikkelt de therapeut zich nauwelijks verder en doet alleen het geleerde trucje.

   Artsen in de reguliere zorg (universitaire ziekenhuizen bijvoorbeeld) werken op de grens van de menselijke kennis en proberen daar overheen te stappen. Dat zijn per definitie bevlogen mensen want successen volgen pas eerst na vele teleurstellingen.

   Het ben het dus zeer oneens met je bewering dat artsen hun geweten zouden hebben verkocht. Dat is feitelijk onjuist. Als dat zo zou zijn dan zou de geneeskunde al decennia lang geen vooruitgang hebben geboekt en dat kun je toch moeilijk verdedigen. Ik ben het wel met je eens dat een alternatieve therapeut gemiddeld meer tijd neemt voor de patiënt, de patiënt zich daardoor meer serieus genomen voelt en daardoor een beter gevoel overhoudt van een bezoek bij de therapeut. Totdat de patiënt de inhoud van de portemonnaie onder ogen krijgt.

  126. @ Rob
   Het is niet eerlijk de twee stromingen te vergelijken aan de hand van wat het de patient kost. Alle zorg is ver10 voudigt qua prijs, alleen wordt er steeds minder vergoed van de alternatieve hoek .
   Nogmaals ik stra voor goede zorg door wie of op welke manier ook te kiezen door de persoon die die zorg nodig denkt te hebben. Dat houd dus in gelijkwaardige vergoedingen , en nee ( want ik hoor hem al weer aankomen ) niet alles is via de wetenschappelijke manier te verklaren , wat niet wil zeggen dat het niet bestaat!

  127. Hier waar ik woon, mag je zelf beslissen of reguliere of homeopathie, het valt allemaal onder het zelfde verzekerings pakket, ook de homeopathiese voorgeschreven middelen worden volkomen vergoed.
   Wat betreft de voortschreiding van de gezondheids zorg, of verbetering van de artsenij in het algemeen, geloof ik niet dat dit zo verbeterd is, wel meer gecompliseerde operatisch en andere hele dure ingrepen, niet altijd noodzakelijk.
   De medicijnen bereiders, de Apothekers zijn volledig ontdaan van hun basisvak, er wordt hoegenaamd niets meer bereidt door de apothekers zelf, het doorgeven van artikelen, waar zij zelf geen snars van afweten, dus binnen kort geen apothekers meer, supermarkt afdeling drugstore.
   En dan ja natuurlijk heb je helers en charlatans, dat is nu éénmaal onontkoombaar met mensen, geen poes pas please, gewoon de mensen op de meest eenvoudige maar juiste wijze genezen, en het liefst gratis, zo als het zou moeten zijn, in een juiste sociale samenleving, Groet Jenne

  128. Rob, alternatief werpt niet zelf de grens op door een gebrek aan transparantie, dat doet ons zorgsysteem, danwel politiek genomen beslissingen in combinatie met een winstmodel betreffende zorgverzekeraars.
   Alternatief wordt niet vanuit de basisverzekering vergoedt; aanvullende verzekeringen zijn schrikbarend duur en de vergoedingen laag als je een structureel beroep daarop zou willen doen.
   De brug moet dus worden gecreeerd door alternatief in beginsel als gelijkwaardig te zien verzekeringstechnisch; dan pas kan het op een zelfde manier benaderd worden. Vervolgens kunnen we ook de nodige vragen stellen bij de transparantie van de reguliere zorg.

  129. Het financiële aspect in de zorg speelt natuurlijk een enorme rol. Om een (regulier) medicijn geregistreerd te krijgen, inclusief werkzaamheid o.b.v. wetenschappelijke criteria, moet een enorme molen doorlopen worden. Dat kost geld en dat moet terugverdiend worden, o.a. om te kunnen investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

   Anna, je zegt: “De brug moet dus worden gecreëerd door alternatief in beginsel als gelijkwaardig te zien verzekeringstechnisch”. Dat klinkt mooi, maar kan alleen gerealiseerd worden als ‘alternatief’ en ‘regulier’ volgens dezelfde criteria beoordeeld worden. Dat is een noodzakelijke voorwaarde, waaraan momenteel niet voldaan wordt.

   Ik begrijp ook niet waarom ‘alternatief’ niet transparant wil zijn over hun ‘success/faillure rate’, als ze zo overtuigd zijn van het succes van hun therapie.

  130. Je blijft wel ongelovelijk door zaniken, Nederland is één van de corrupste landtjes, alles is te koop ook de wetgeving.
   In Frankrijk en ook andere landen, is punt één genezen de bedoeling, en is bewezen de homeopathie en andere natuur wijzen van genezen volwaardige te zijn en soms beter zonder nadelige bijkomstigheden als de reguliere gezondheidszorg.
   Verder zijn er natuurlijk in je leefomgeving hier vele malen meer kruiden, en ook groentes fruit etc te vinden, wij plukken diverse kruiden en bereiden daar dan tinctuur van of drogen ze om er later tisane van te maken, paddestoelen, tamme kastanjes om er een paar te noemen, ja de mensen staan hier nog dichter bij de natuur, van daar ook dat natuurgeneeswijzes hier niet weg te denken zijn, en de helers die hier de brand uit je lichaam halen als je gordelroos hebt, de oude alchemisten hebben uiteindelijk de moderne geneeswijze op de kaart gezet, dat die dan weer gestolen is door wat slimme broeders doet hier niet ter zake.
   Ik vindt Rob dat je niet zo halstarrig over iets moet denken, een zekere soeplesse zal je denken en intelligentie ten goede komen, groet Jenne

  131. Rob, ik geef je nog één voorbeeld, de gewone Valeriaan, gemaakt van de Valeriaan plant, in 4D uitvoering, kalmeert en laat je slapen, is niet verslavend en werkt prima, doet geen afbreuk aan je lichaam.
   Waarom dan daar Valium van te maken die het zelfde beoogt, maar sterk verslavend is en vele bijwerkingen kent, mensen uiteindelijk ziek maakt.
   Waarom, nou jij en ik weten dit goed te beantwoorden, geld veel geld, dus niet genezen, maar geld, ja en dit heeft dan weer niets met de ethiek van het genezen te maken, Jenne

  132. Ik bedoel precies hetzelfde Rob. Het probleem bij de alternatieven is de zeer gemeleerde samenstelling: arts, alternatief gespecialiseerde basisarts, therapeuten met en zonder HBO medische basiskennis al dan niet geregistreerd bij een beroepsvereniging. Wat betreft de laatste groep is het zorgverzekeraar afhankelijk wat wel en niet vergoed wordt; en tot op heden worden de eisen tav alternatief door diverse zorgverzekeraars verder aangescherpt.
   Ik denk dat het alternatief niet transparant willen zijn over de success/faillure rate naast de eisen die zorgvezekeraars eventueel stellen er vooral is van eenmanspraktijken die zich er niet eens van bewust zijn om dit te ventileren; deze groep doet het vooral individueel via een eigen website met eventuele ervaringen van clienten.
   Er valt nog genoeg te verbeteren dus wat dat betreft.

  133. Jenne, jouw favorieten zijn homeopathie oa; voor mij heeft het nooit gewerkt iig. Dus dat zijn persoonlijke ervaringen die daarmee niet automatisch de werkzaamheid voor een ieder bepalen. Mijn principe is dat alles wel vanzelf overgaat, daar onderneem ik sowieso geen actie op; als het dat niet doet dan heb ik een probleem en daarbij voor mij hebben de nodige alternatieve geneeswijzen nooit gewerkt helaas. Wél orthomoleculaire ondersteuning. Daar zijn trouwens ook de nodige pubmed publicaties over qua onderzoek.

  134. En wat ik zeg is trouwens niet helemaal waar, mijn behandeling bij een orthomanueel arts een klein half jaar geleden, heeft wel degelijk verbetering gegeven en dit sinds 13 jaar aan structurele nekklachten en tientallen behandelaars…
   Dus ik hou de moed erin 😉

  135. Anna,

   er spelen bij mensen altijd heel veel verschillende facetten een rol, een bepaalde groep zijn gewoon niet geeigend om met natuurgeneeswijzen te worden genezen, staan er niet voor open, nemen het niet serieus, en denken dan daar mee de zaak te hebben afgedaan en in de kast gezet.
   Maar daar ligt de fout, het is zoeken naar die naald in de hooiberg, die ziek maakt, die gevonden begint het echt de homeopathise kracht te vinden die dan kan genezen, maar jij veegt dit dan even zo van tafel, en ho ho daar ben ik niet van gedient, begrijp je wel wat je zo doet, je speelt de olifant in de porcelijn kast, en dat is voor zo’n prachtig onderwerp not done, groet Jenne

  136. Jenne, ik ben niet gevoelig voor suggestie op welke manier dan ook helaas. Ik laat alles op me af komen en merk en zie wel of iets al dan niet doet. Heel veel dus niet helaas. Als andere mensen andere ervaringingen hebben ben ik niet degene om te zeggen dat ze het dan niet moeten doen uiteraard. Ik heb liever dat iemand geneest, wát het ook is. Maar daarmee is de werkzaamheid niet aangetoond. Mensen geloven in van alles en nog wat, ik ben daarin een slecht voorbeeld 😉
   En als het geloof werkt, tja, wie ben ik dan om daarover te oordelen.
   Nogmaals is mijn principe dat alles vanzelf overgaat, zo niet, dan heb je pas een probleem…

  137. En de naald in ziek zijn Jenne is wat mij betreft altijd zelfconfrontatie.
   Met een middeltje ga je nooit uit de weg wat je aan innerlijk werk moet doen.

  138. Anna, volkomen kletskoek, of je hebt een heel ander probleem, die van balsturige zich verzetten tegen alles wat onbekend is, zo van wat de boer niet kent dat eet hij niet, of of, ja ik denk het begrijpen, zo van die vrouwen geheimtjes, nou geen probleem, ik ga nog wat lezen, groet Jenne

  139. Of eigenlijk vind ik het helemaal niet goed Jenne; ik wil voor jouw gemoedsrust dat je dit in overweging neemt. We (kunnen) leren van elkaar toch? Ik heb een leven lang tijd geinvesteerd dit soort zaken te onderzoeken bij mezelf. Ik hoop vanuit die context met mijn reacties daar waar nodig iets te bewerkstelligen vanuit zelfonderzoek.
   Heb alleen geen diploma ervoor; ook geen peer reviews, ook geen titels 😉

  140. Anna,

   als je te ver van de natuur afleeft, zal je dit ook nooit begrijpen, voor iedere ziekte is een kruid gewassen, kijk de natuur is de moederkoek, en als het koord verbroken wordt, kan het plasma noodzakelijk voor het brein niet meer vloeien, begint een mens te dolen, en wordt dan een gemakkelijk prooi, voor het gene wat hem kwaad wil doen.
   En wat mijn gemoedsrust betreft, die heb ik verruild voor gelatenheid, het aanvaarden van wat niet te keren is, het overal heersende verdoezelde kwaad, ik blijf kwetsbaar, en tegelijk in mijn rusting bijna onkwetsbaar.
   Ik wens je wijsheid, Jenne

 6. Ik vindt het wel een beetje genant worden, eerst was het er één, nu zijn er vier, vroeger moesten ze binnen blijven, binnen de muren van het gesticht, maar ja nu met internet, gaan ze zich te buiten, en vermeerderen zij zich, het is een kwaal aan het worden binnen onze samenleving, narren trollen en ander misbaksels, storende factor in alles, jammer, Jenne

  1. marcel, dit is geen nonsens, dit is de alledaagse realiteit waar veel mensen mee te maken hebben.
   Ik heb het hier gewoon over een willekeurige vriend, ik neem voor het gemak maar even aan dat je vrienden hebt. De klachten zijn zoals ik heb beschreven: “ik voel me niet lekker de laatste tijd, ik vermoed dat er iets aan de hand is met me, maar kan er niet de vinger op leggen”. Het gaat dus verder dan een verkoudheidje. Er is iets serieus aan de hand, maar de vriend wat niet wat.

   En nee, jij hoeft niet te beslissen voor hem, hij vraagt jouw advies. Uiteraard mag die vriend zelf beslissen wat hij met jouw advies doet; vrije keuze. En nee, dit is geen trucje van mij (waarom nou toch weer meteen dat wantrouwen?). Gewoon een alledaagse situatie, een vriend die advies vraagt.
   Ik ben gewoon benieuwd welke geneesheer je hem gaat adviseren, inderdaad regulier of alternatief?

   Ps. ik heet rob, maar ik vind frans ook een mooie naam hoor.

  2. Sorry rob
   Het is een incomplete vraag , en ik heb er geen antwoord op ik zou verschillende methoden bespreken en zoek het dan lekker uit. Wie ben ik om welke methode ook te promoten? Ik kan zeggen wat ik gedaan zou hebben , maar niet of dat voor een ander ook werkt.

  3. Ik heb goede resultaten met: chinese kruidentherapie , elektroaccupunctuur , accupunctuur, homeophatie, irisscopie, reguliere artsen,kruidentherapie,chiropractie, etc etc behaald dus het is maar net welke klacht, welke persoon en welke instelling deze persoon heeft. Zie je Rob niet één mens is gelijk wat dat betreft en dus kan er niet één antwoord zijn op jouw vraag.

  4. Marcel,

   mag ik je een goede raad geven, je lichaam moet in balans zijn, dit metabolisme is de hoofdzaak van gezond zijn, het allerbelangrijkste is/zijn je thyroïden samen met je bijnieren, deze twee besturen alles in je lichaam, bij normaal voedsel geen probleem, maar daar schort het aan, veel mensen slikken pillen en nog eens pillen, na bloed onderzoek, specifiek thyroïde, na gelang en dat blijkt vaak jodium tekort te zijn, verkeerd zout, het is heel complex om dit volledig in balans te krijgen, maar het loond de moeite, practisch alle klachten verdwijnen zelfs je mind komt terug, van voor je vergiftiging, groet Jenne

  5. @marcel, 8.3
   “….. en zoek het dan lekker uit”. Mooie vriend ben jij.

   Ik zou jouw vriend een genuanceerd advies geven door hem de volgende link te sturen en hem te adviseren dat te lezen inclusief de reacties onder het artikel.
   http://www.psychologisch.nu/content/wetenschap-gevecht-met-alternatieve-geneeswijzen

   Vervolgens bied ik hem aan er verder over te praten, mocht hij daar behoefte aan hebben. Ik zal adviseren dat jij daarbij aanschuift. Tenslotte is de keuze aan hem wat te doen met het advies.

  6. Rob
   In mijn vriendenkring is het niet nodig erg genuanceerd te zijn. Dat heb je alleen nodig als je op slingse wijze je eigen mening door wilt drukken. Overigens heeft het leeuwendeel van mijn vrienden een zeer gezonde levensstijl en een gezonde afkeer van alles dat niet natuurlijk is. Denk ook niet dat jij bij een gesprek over ziekte zou worden uitgenodigd.
   Heb je je overigens wel eens afgevraagd waar ziekte door ontstaat, als je namelijk de oorzaak niet weet kun je ook niet tot het wegnemen daarvan overgaan , en laat dat nou precies zijn waar het de reguliere zorg aan ontbreekt!

  7. @ Rob
   Zie je nu ook dat je gewoon uit bent op strijd en het afzeiken van mij? Door een uitspraak volledig uit de context te trekken, raar dat ik dan wat voorzichtiger en met een soort van wantrouwen naar je kijk, je hebt het helemaal verdient! En toch ‘hoorde’ik de naam Millekamp al op je lippen liggen hoe hard je het ook ontkent. Je geeft geen enkele nuancering bij je vraagstelling , waar ik daar expliciet om vraag wil je een antwoord kunnen krijgen. Ik weet echter wel welk antwoord je van mij krijgen kon in de gestelde case, laat je lekker helemaal volspuiten door de beoefenaars van je eigen religie.

  8. Beste Rob
   Ik heb de moeite genomen om een aanzet te maken jouw linkje even te lezen…. Echter het wetenschappelijke dogma druipt als het ware na de eerste 30 zinnen dermate vies van het stukje proza dat ik het weer terzijde heb gelegd.
   Ik ben voor persoonlijke keuze , en zoals in het stukje beschreven wordt weet je niet gelijk wat werkt ( tot zover geen verschil met regulier)dan wordt er geschermd met spontane zelfgenezing en placebo effect, leg me die termen eens uit, graag in wetenschappelijk verantwoorde antwoorden. Voor mij is het duidelijk alles dat werkelijk tot genezing leid is oke alles dat slechts symptoom bestrijding is kun je gevoegelijk als niet werkend beschouwen, en achterwege laten. Welke therapie in welk hokje past is aan de mens die kiest /gebruikt.
   Wel pleit ik voor een no cure no pay systeem binnen elke geneesmethodiek, zodra dat is bereikt kunnen we werkelijk zien wie recht van spreke heeft en voor wat voor % van de patienten welke therapie werkelijk helpt.

  9. @marcel 8.9, Je bent daadwerkelijk gaan lezen. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Complimenten, er is hoop. Helaas slechts 30 zinnen. Dus dan heb je deze wellicht gemist:
   “Er zijn een aantal wijdverspreide misverstanden over alternatieve geneeswijzen. De eerste is het beeld dat reguliere geneeskunde en alternatieve geneeskunde met elkaar in de clinch liggen. Alsof het twee gelijke concurrenten zijn, waarvan eentje wordt tegengewerkt door Vadertje Staat en de mainstream media en de ander juist door hen wordt gepromoot. Als het om imago gaat heeft de reguliere geneeskunde een serieus probleem. Het wordt door velen – niet helemaal onterecht – gezien als een kille pillenfabriek die patiënten als identieke producten op een lopende band afhandelt, alleen naar symptomen kijkt en daarbij geen of weinig rekening houdt met zaken als persoonlijkheid, voeding, geestelijke gemoedstoestand. Laat staan de ziel, aura’s, vorige levens, mysterieuze genezende krachten en kwantumvelden. In zijn arrogantie veroordeelt Big Doc alles wat niet afdoende wetenschappelijk bewezen is. Daarnaast is Doc niet alleen onwetend, hij speelt ook onder een hoedje met Bad Pharma (de farmaceutische industrie) om mensen ziek te houden en pillen te verkopen. De belangrijkste drijfveer van reguliere geneeskunde volgens tegenstanders: geld.”

   Dat moet je toch aanspreken? Het stukje legt ook haarfijn uit waarom reguliere geneeskunde beter werkt dan alternatieve geneeskunde. Ik nodig je toch uit het hele stuk te lezen om de zaken in de goede context te zien. De website legt het placebo-effect uit:
   http://www.psychologisch.nu/marcelino/de-kracht-en-beperking-van-het-placebo-effect
   Wetenschappelijk genoeg? Zo niet, wat mist er volgens jou?
   En dan “no cure no pay”.
   Mensen die jarenlang medicatie slikken om hun bloeddruk op pijl te houden, dat vind jij “no cure”? Omdat de oorzaak niet wordt weggenomen en zonder medicatie de bloeddruk hoog blijft? Hoge bloeddruk is vaak erfelijk bepaald en dan is er gewoon “no cure”, tenzij je in het DNA gaat ingrijpen. Dus deze mensen hoeven van jou niet te betalen voor hun medicatie?
   Er zijn mensen die jaren extra kunnen leven, juist vanwege deze medicatie. Zonder medicatie waren ze allang overleden. Dat vind jij “no cure”? Als iemand naar het hospice wordt gebracht wordt alle medicatie (op pijnbestrijding na) gestopt. Zo’n persoon is binnen een paar dagen overleden, terwijl diezelfde persoon door die medicatie jarenlang prima heeft kunnen leven. En dat vind jij “no cure”. “No cure no pay” betekent in dat geval “no pay” en dus geen geld om de medicijnen te produceren en dus verdwijnen die medicijnen en dus ontneem je die mensen jarenlange levensvreugde. Wat een waardeloos systeem in deze context.

  10. Nou Rob vooruit , jij je zin geef ik je toch even een kijkje in de keuken so to say.
   Marcel’s live view tada.
   De wereld is maya en derhalve ondergeschikt aan de inspiratie en creativiteit van de waarnemer. Ziekte en gezondheid ,leven en dood, allemaal natuurlijke zaken of niet? Wij mensen ( de materiele verschijningsvorm voor een tijdje van ons bewustzijn)ervaren ziekte steeds meer als een materiele onbalans , bewezen of vermoed , dat maakt niet uit.
   Ik kijk voorbij dat beperkte stukje waarneembaar uiterlijk vertoon van het bewustzijn, en zie wat het is …..maya . Het is wat jij wenst.
   Ik begrijp heus wel dat ik je aandacht al kwijt ben , je kunt dit niet echt volgen .En als top of the bill , zit er ook geen randje aan dat kunt pakken.
   Beste Rob de hele wereldse zooi heeft maar beperkt mijn aandacht, en waar het die heeft is het bewust door mij gestuurd ( wil ik toch geloven ….. meestal dan toch??).Wat ik tracht te zeggen is dat de hele wetenschappelijke benadering er maar een van vele is .Waardevol in zijn gebied maar slechts een facet van wat werkelijk waar is.
   Vandaar ook dat ik in jouw ogen als een ‘ongevoelige vriend’gezien wordt , ik beweeg me op vlakken die jouw waarneming ontstijgen, er vandaan lopen .Ook daar is informatie te vinden die je kunt gebruiken in het zoeken naar dat wat is. En alweer ook daar kan de wetenschap een stukje van zien , maar onderzoeken op hun manier leid nergens naar, want te beperkt in zijn meetvermogen.
   Ooit een buitenzintuigelijke waarneming gedaan Rob? Eén die werd geferivieert door derden? Ik wel , maakt dat mij meer ? Neehoor ik heb zeer weinig gewerkt met de wetenschappelijke methode , jij vast meer! Ook dat feit maakt jou niet meer dan mij. Dus hier scheiden onze wegen , wij worden het niet eens , jij gebruikt andere ogen . Het zij zo ….

  11. marcel,
   toch weer de bekende doorzichtige truc. Je gaat niet in op mijn antwoord op jouw punten (respectloos) en verlegt de aandacht naar een zweverig theorietje waarin jij almachtig bent. Ik kon het prima opbrengen jouw levensvisie te lezen (respect). Je bent het centrum van je eigen universum. Niet de mijne. Succes aldaar.

   Duidelijk is wel dat Anna in 2.15 en 2.18 de spijker op de kop sloeg. Vooral 2.18 vond ik erg sterk. Desondanks dank dat je jezelf hier bloot gaf, maar verdere discussie op deze basis is zinloos. De groeten.

  12. Ach Rob
   Hoezeer ik onze encounter ook waardeer, zie ik je de hele pointe missen op een astronomische afstand . Ik kan het alleen maar wijten aan een beperkt inzicht van ons beiden of van mij wellicht . Het lukt me nog niet om alle talen van bewustzijn machtig te worden .Derhalve zal ook niet een ieder mijn boodschap kunnen horen ( ben ik nog geen almachtig god )Maar we blijven proberen , maar niet om te overtuigen hoor vrees niet. Ik ben erg van de vrije keuze , weet je nog? Sorry dat ik onrespectvol op je overkwam ,dat was niet zo gemeend .
   Soms kom ik echter vragen tegen die zo lijken te zijn gesteld vanuit ,een argumenten tot strijd verzamelen,motief , dat het lastig wordt die te beantwoorden. Soms heb ik daar ook helemaal geen behoefte aan om te beantwoorden !Ik wil immers niet overtuigen!

  13. Excuses aanvaard. En overwin je argwaan voor andersdenkenden. Ze zijn (veelal) niet dom en geven additionele inzichten die op WTK node worden gemist.

  14. Jenne 8.5 Voeding is een belangrijk “medicijn”, de afgelopen jaren is men in toenemende mate een verloren gegane wijsheid weer aan het onderkennen; én door onderzoek, én door een nieuwe lichting therapeuten/artsen.
   De Indiaase “geneeskunde” weet dit al duizenden jaren lang.
   Ik kwam dit kritisch arikel tegen artikel tegen van arts/onderzoeker Remko Kuipers over “Waarom de zorg ons zieker maakt”
   http://www.bedrock.nl/2017/03/05/waarom-de-zorg-ons-zieker-maakt/

  15. @rob
   nog een beetje de nuancering bijschaven en dan komen we erghens.

  16. Anna waar het omgaat, 1e de ligtgelovigheid van de mensen, het klakkeloos volgen van de overheid, die dat weten wij nu de boel belazerd, 2e ieder mens is verantwoordelijk voor zich, en 3e laten ze maar is van hun luie reet afkomen, en hun tijd gedeeltelijk in hun gezondheid investeren, er is natuurlijk meer maar ik ga hier niet Moses herhalen, maar belangrijk is je metabolisme het evenwicht in je lichaam, en je Schildklieren en bijnieren zijn de bestuurders daarvan, als deze de juiste stoffen toebedeeld krijgen, ben en blijf je gezond, maar ja ben geen dokter, maar heb al heel wat mensen op het juiste spoor gezet, met goede resultaten, heb net alle klokken een uur vooruit gezet, en deze jonge gaat naar bed, groet Jenne

  17. @ Rob
   Ik heb geen argwaan naar anders denkenden, wel naar mensen die bepaalde tactieken hanteren in een discussie.Bovendien kun je uit het stukje levensvisie ook de antwoorden op je vragen lezen. Maar dan moet je wel even je oordeelbrilletje afzetten en er even over door denken/voelen.

  18. marcel, wat mij betreft was de discussie wel klaar, maar dit slaat toch wel alles. Als er één iemand is die “bepaalde tactieken” hanteert, dan ben jij dat wel. Je gaat nergens concreet op in, weet veelal geen antwoorden en speelt vervolgens de trollenkaart of de superioriteitskaart (de ander is te dom om jou te snappen).

   We lopen zoveel stappen achter op jou in onze ontwikkeling, maar gelukkig herinner je iedereen daar geregeld aan, opdat wij niet vergeten. Volg de wijze marcel en zijn levensvisie en de antwoorden op alle vragen stromen automatisch op energetische wijze uw lichaam binnen en u zult zien en begrijpen.

   Wat een misplaatst superioriteitsgevoel, beetje eng eigenlijk.

  19. Jenne, jij begon over voeding; ik constateer al jaren dat er een verschuiving gaande is naar voeding als basis voor een lang en gezond leven. Ik plaatste een link van een onderzoeker die over wat er zijns inziens mis is in de zorg als betrokken arts/wetenschapper en daarnaast als specialiteit evolutionaire geneeskunde.
   “Na bijna tien jaar onderzoek promoveerde hij in 2012 in de evolutionaire geneeskunde op het onderwerp voeding. Door zijn uitgebreide vooropleiding en zijn langdurige onderzoeksproject is hij als geen ander op de hoogte van de wetenschappelijke waarheden en mythes die er bestaan rondom voeding. Gedurende zijn onderzoek leefde hij verschillende jaren tussen de primitieve jager-verzamelaars van Afrika.”
   http://remkokuipers.com/remko-kuipers/
   Wetenschap is voortschrijdend inzicht en deze man draagt zijn steentje bij, net als in het verleden bijvoorbeeld een Weston Price.
   Voeding is niet een substantieel deel in de opleiding tot arts, evenwel zijn er steeds meer artsen die hun visie verschuiven naar preventie en vanuit die optiek ook voeding als belangrijke basis onderkennen.

  20. Anna,

   heb geen onderzoeker nodig om mij te vertellen wat te eten, het is een complete andere zaak of ik mij ook aan deze eet gewoonte heb gehouden in mijn leven, en dat is eerlijkheids halve nee niet gedaan.
   Mijn grootouders mijn ouders en noem maar op, of verbouwden zelf of kochten iedere dag vers, en dat was alle verschil, maar daar hoef je niet voor onder de wilden te gaan leven, het behoord gewoon bij onze waarden en gewoontes, die we lekker gemakkelijk overboord hebben gekieperd, uit naam van vrijheid, van morgen naar ons plaatselijke marktje gegaan, prachtige asperges, kleine nieuwe aardappeltjes, aardbeien, en vlees voor mijn onverzadigbare kleinzonen, entrecote a la beurre maitre d’hotel, alles plaatselijk, ja het moderne leven zo als dat heet, dagelijks in de fille, klaargemaakt voedsel, de eter en het voedsel vol stres en weinig smaak, voila Anna, ik ken veel mensen ook in Nederland die zonker er over te schrijven, goed eten, gezond, wel minder en iest duurder maar qualiteit, dus het kan wel, de Nederlanders zijn er goed in om van alles een hype te maken, ’t is toch te gek dat wij van wilden moeten leren wat te eten, en dan moet je zien waar die crisis leiders in rond rijden, enorme voitures, en met 5 sterren safety pas, maar iedere week doden om dat ze tegen een boom rijden, dus 5 sterren safety test voor bomen met een middellijn die de 10 cm nietovertreft
   Jenne

  21. Jenne, jij bent nog van de oude garde; ondanks dat zijn velen in onze rijk gevulde supermarkten van hun padje af.
   Ik ben opgevoed door een moeder die ook is opgevoed door ouders met een eigen tuin en vee en vanuit die context gewoon natuurlijke bronnen exploiteerden. Mijn ouders hadden geen eigen groentetuin, laat staan een eigen veestapel, maar mijn moeder was en is nog steeds van, zo dicht mogelijk bij de bron.
   Dat heb ik van haar meegekregen en veel meer uiteraard 😉 Groeten van mij.

  22. Maar Jenne, nog even dit, vroeger waren de melkprodukten anders, waren de broodprodukten anders; een deel van onze dagelijkse kost die nu een andere samenstelling hebben dan toen.
   Ik weet niet in kader van bovenstaande wat jij consumeert…

  23. En Jenne, feitelijk denk ik dat dát ook niet belangrijk is. Maar wel samen koken, samen eten, samen onder het genot van een goede maaltijd met elkaar kunnen spreken. Waar ik zie waar mensen ongezond worden is waar de connectie met de ander verloren raakt.

  24. Anna,
   nou de echte OUDE GARD is op Waterloo gebleven, met veel plezier door de Engelsen in Vlarden geschoten.
   Ik ben gee freek, maar zit altijd vol plannen en voornemens ha ha net een echt mens.
   Ik ben het die vaak kookt, mijn dochter en haar man komen om 7.30 – 8 uur thuis, ik kom nergens meer aan toe, moet inkopen – koken etc, mijn vrouw vindt dat ze het genoeg gedaan heeft, onze oude huishoudster wordt ook krikkemikkig, ze help waar ze kan, ze zingt nog steeds leuke oude liejes in het Ialiaans voor me, en de boer ploegde voort, Jenne

  25. Jenne, er is niemand die met plezier een ander aan flarden schiet, tenzij volledig geindoctrineerd, tenzij volledig onder de cocaine, tenzij een combinatie van beiden.
   Een genoeglijke maaltijd.

  26. Anna, je vergist je schromelijk, denk maar eens aan vietnam het stadje May lai, door die hero’s van de USA marines volledig uitgemoord, alles maar dan ook alles, 100% gesfrusteerd, om dat de Viet Names intilligente soldaten waren, en er zijn ongeveer een andere millioen moordpartijen geweest in de menselijke historie, gewoon lekker dood maken, verkrachten jatten etc, Jenne

  27. Jenne, hoezo vergis ik me, onder welke condities en druk en middelen hebben deze mensen daaraan hun medewerking gegeven?
   Een normaal mens slacht een ander niet af…

  28. Anna,

   Kijk wat de USA soldiers doen, het is gewoon een baan beroeps moordenaars in uniform, nou je bent wel verdomd naïf, voor geld en goeie woorden doen sommigen alles, nou ja wat moet ik hier eigenlijk mee, zoek het zelf maar uit, Jenne

  29. @jenne

   Of zoals een haagse vriend van mij zei,”Krijg de onverzuurde lupus in je bilnaad , met je bloedkop,ouwe eendenek!!”. Vertaald zoiets van ik mag je toch wel graag.

  1. We hebben met de oude garde van wie sommige nieuwe namen hebben een mooie dag gehad. Daarna heel wat meningsverschillen , en soms aardig hard maar we kennen elkaar en daar is wel wat door verandert. Later de groepschat via skype van een aantal, mooie tijden , niet iedereen is er nog…..

  2. Ach weet je Marcel, het is als met een groeps foto, als hij genomen is, is hij al verleden tijd, groet Jenne

  3. Freeflip, verdomme ik wil iedere keer Flaflip schrijven, ik wilde je vragen wat vind jij over geloven, als sociale thema als tegenhanger tegen andere dogmatische religies.
   Jenne

  4. Freeflip,

   gezien de Moslim invasie in ons leven, en wij ons sociale contact in onze samenleving verloren hebben, mede door het gespeelde spel de mensen te beinvloeden zich van de kerken af tewenden, als belofte van een grote persoonlijke vrijheid, het zelfde beeld ongeveer als wat er met de PvdA gebeurd is, vol beloftes en nu uitgespuugt, persoonlijk heb ik als kind nooit een verderfelijke invloed gevoeld, van het samen zijn, onder één paraplui, maar het kon niet meer vanwege nu ?, toch heb ik het gevoel als we deze vloed willen keren we weer tot een homogeniteit moeten groeien, van daar mijn vraag, ik voel al heel lang een twijfel in me groeien, als ik soms mijn invalide vriend Zondags naar de kerk breng ga ik soms naast hem zitten, en soms ga ik naar de markt, maar goed het doet mij wel iets, herken je dit ?, nou zo maar een vraag, Groet Jenne

  5. Bonjour Jenne (Als ik je goed begrijp) Die verderfelijke religies hebben ‘goed’ hun werk gedaan, in die zin om mensen bij elkaar te brengen en te houden. Fout om mensen dom te houden en te onderdrukken. Moslims zitten nog in die fase.
   Er is nu niets voor in de plaats dus ik denk dat mensen niet weten wat te doen met deze plotselinge vrijheid.
   Ik weet het wel omdat ik nooit onderdrukt ben geweest door religie. Hetzelfde geldt natuurlijk voor onze nep-democratie etc.
   Het zal tijd nodig hebben. Profite bien du soleil 😉

  6. Freeflip,

   NEE NEE zo zit het niet, dat wil men ons doen geloven, de religies hebben ons de mensen begeleidt, om ons uit die l’etarchiese dierlijke situatie te geraken, dat het nu als onderdrukking verkocht wordt, ja dat komt van uit de door de Zionisten gevoerde politiek, van verdeel en heers, maar goed ik begrijp je aversie hier tegen, ’t is om over te denken, groet hier regent het, God zij dank, Jenne

  7. Hier in NL is de hemel weer eens de proeftuin voor mening geo-engineering. Verder ja, ik dacht laatst nog het volgende. Een moslima (in vol ornaat) dus net niet geen burka, maar wel tot op de grond een gewaad, het gezicht was nog net te zien. Een mooie meid met een moderne tas, die contactloos ging betalen met haar modernste i-phone, en in een dikke Audi weg ree. Ik had zoiets van, zet nou door, dan weet je dat de kleiding (buiten) in de middeleeuwen zit, maar de geest (binnen) is hebberig en materialistisch.
   Wat heeft de mens dan aan zo een kerk? Alleen in de pas lopen en zich laten indoctrineren en beïnvloeden. Dat is het juist…het maakt geen drol uit welke kerk, zolang men zich niet bewust is wat ware spiritualiteit is. Daarvoor heb je geen kerk nodig.
   De mens had beter maar kunnen leren leven zonder ene vage kunstmatige ‘macht’, die alleen een soort lelijke transformator moe(s)t voorstellen van de ware ‘goddelijke vonken energie’ en kracht!

   De russen gaan de getuigen Jehova als kerken in Rusland verbieden. Dat hebben ze ook met de Gülen-beweging gedaan.
   Blijkbaar worden dan de ‘verkeerde’ kerken te machtig of zo, in het land wat opeens zijn orthodoxiteit opnieuw ontdekt…
   En Hillary Clinton was o.a. erbij betrokken de oude paus af te zetten en deze argentijnse Maffia-baas (zwarte -jezuiëten- paus) te installeren.

  8. @ Mc
   Alle religies bestaan per definitie ten gunste van overheersing door de priesterkaste, van de gelovigen.
   Zodra je preekt over een almachtige al wetende liefhebbende god , moet je je afvragen waarom zo’n god een priesterkaste nodig heeft om zijn boodschap uit te dragen. Dat maakt hem dan al niet zo almachtig meer , of zie ik dat verkeerd?

  9. Marcel, nee dat zie je goed…gestuurd en persoonlijk uitverkoren door ‘god de allmachtige’ haha. Tja, sommigen geloven ook nog oonvoorwaardelijk in de politiek of in de wetenschap als institutie 😉

  10. mc & Marcel, precies hoe geindoctrineerd kun je zijn, je kunt altijd naar die ander wijzen, dat is menselijk en heel logies !
   Maar in de komende tijden is er geen plaats meer voor dolende zielen, zich onder één banier scharen, en de pseudo religie, van vriendschap en onderling respect uitdragen, heeft geen behoefte aan high priests, gewoon aan onderlinge regels zich gewonen, ik zie daar geen kwaad in,
   maar om dit stringent altijd maar af te wijzen, wijst op indoctrinatie, brain wash, en erger, maar goed ik heb het gevoel indien we niet onze gelederen sluiten, het er in de toekomst naar zal gaan uitzien, kijk maar hoe het zich verder gaat ontwikkelen, en dit is geen spel maar Ernst en niet nooit meer terug te draaien, Jenne

  11. Heb gisteren hondenkoekjes gegeven aan de hond van een zwerver en iemand een lift gegeven. Denk dat het daar om gaat 😉

  12. Cozmic, waarom schrijf je dat, in de menselijke geschiedenis zijn de mensen vaak tot buiten proportisch grote créaties gekomen, en niet alleen bouwsels, onder leiding van een bepaald cosmis denken, je kunt toch geinspireerd raken door de universele schoonheid die ons omgeeft, soms als ik buiten zit en kijk naar dat prachtige uitspansel, ja raak ik geinspireerd, in mijn denken, en dan is het slotsom, er is geen echte uitleg voor, ja en dan kan ik denken aan een overkoepelde macht die dit mogelijk maakt alleen dat denken van mij al op dat moment, Jenne

  13. Freeflip, ik denk dat ik op jouw vraag, ja moet zeggen, waar rook is, is vuur, nu er was verschrikkelijk veel rook, dus conclusie !
   Verder ben ik van Fries kom af, en deze Friesen zijn lang geleden door Karel de Grote, de heilige Roomse keizer, na een langdurige strijd, verklaarde Karel de Grote, het Fries volk tot vrije mensen, zo lang er wolken langs de hemel gaan en de vogels Vliegen, dus ik heb niets met ze te maken, Jenne een vrije Fries !

 7. Als je lang wil leven moet je GEEN kip eten. Daar zit zoveel troep in! Ik heb ooit mijn honden veel kip gegeven. Twee jaar lang kregen ze geen puppies of puppies met afwijkingen en problematisch gewicht en hele kleine nestjes. Ik dacht eerst dat het aan de reu lag. Dus ik had de reu 5 keer vervangen in 2 jaar tijd. Op een gegeven moment ging ik dus maar googlen.

  Als ik ooit boos wordt gemaakt door de staat der Nederlanden dan ga ik 5 jaar propaganda doen tegen kip met deze feiten. Weg 10.000 banen en hele industrie om zeep geholpen.

  Absoluut geen kip eten!

  1. Wel kip eten, of van je zelf, of weten waar hij van daan komt, ik persoonlijk eet het niet graag, ook geen konijn, heel weinig vlees, maar honden carnivoren, dus !, Jenne

  2. Het is ook heel logisch. De top van de voedselketen stapelt alle rotzooi op die onder in de keten gestopt wordt. Als mensen kanker krijgen denk ik altijd zeker veel kip gegeten. Alle rotzooi die ze aan die kippen voeren komt gewoon bij de mens terecht. Ook al die genetisch gemanipuleerde troep die ze erin stoppen.

  3. Wil je lang leven, dan moet je niet naar de Albert Heijn gaan. waarom pas als de Nederlandse staat jou boos maakt? waarom niet direct? geven we alleen om onszelf? of eigenlijk ook niet..

  4. Daarom ga ik nu al jaren naar de ALDI. Duitse produkten. Die Duitsers hebben veel strengere eisen voor voedsel. Maar je kan niet altijd kiezen in het leven. Oud worden zou sowieso nooit je doel in het leven moeten zijn. Het goede doen!

   https://youtu.be/00Jjj6oI5fg

   The desire to do good is far more powerful and dangerous then the desire to do evil.

 8. Eventjes proberen om de vele reacties tot nu samen te vatten:
  Er is geen enkel bewijs dat nagalese wordt toegevoegd aan vaccins (reactie 2.9)
  Er is geen enkel bewijs dat Gc-MAF zou helpen in de behandeling van autisme (2.1 of 2.9)
  Er is geen enkel bewijs dat het overlijden van al die artsen ook maar iets te maken heeft met nagalse/GcMAF (reactie 1)

  Vragen daarover worden genegeerd door antivax-believers:die houden ggewoon vast aan hun mening, en willen niet inzien dat het geen onderbouwde opinie is (2.10).
  Er worden daarom  in de discussie hier veel afleidingsmanoeuvres opgestart en over allerlei andere zaken begonnen, om toch maaar niet te moeten erkennen dat dit weeral een leugenachtige hoax is van de antivax lobby. Gaat er iemand dus met een bewijs komen? Of gaat er iemand (naast Rob, Frans en ik) inzien dat het fake-news is?

  1. Overal waar veel geld geconcentreerd is worden mensen vermoord voor geld. Dat probleem doet zich al voor als iemand een wietplantage begint en er geoogst wordt. Natuurlijk worden er mensen vermoord als er veel geld mee gemoeid is.

  2. dit is een incomplete samenvatting.. van jou! De enige hoax is dat vaccinatie jou zou beschermen..
   De antivax lobby, want er word zo veel verdient aan het niet vaccineren… Ohnee, het zijn juist de vaccinaties waar geld aan verdient word. Nee dan hebben mensen echt veel belangen bij het niet spuiten van vaccinaties, behalve de gezondheid van het volk.
   En met je fake nieuws, je kijkt te veel NOS. Denk zelf.

  3. Ik hoor vaak anti Vax dit anti Vax dat , terwijl dit niet zo is… wij willen alleen maar een veilige Vax…. en zolang er geen duidelijkheid is wat de vaccinaties met ons lichaam en geest doen, zullen we blijven twijfelen aan de veiligheid van de vaccinaties…. Ook de houding en reacties van Pharma en Overheden geven ons geen rustig gevoel…

   Er is geen bewijs nodig, kijk om je heen, Ik heb vrienden met kinderen en die na een Vax een ander kind zijn geworden. of allerlei aandoeningen kregen, en in het ziekenhuis belanden.
   Tot zover heb ik mijn kleine nog geen prik gegeven…

  4. Je moet toch met alle respect wel erg struisvogelpolitiek denkend zijn als je niet door hebt dat dit helaas wel degelijk het wegwerken middels moord is van ontdekkers die de mensheid kunnen dienen.
   Dat begon vroeger in de jaren zestig al met die Amerikaan die auto’s op goedkopere brandstof kon laten rijde dan benzine.
   Die werd al vermoord onder een tunnel gevonden voordat hij het bewijs ging leveren van zijn gelijk.

   In de medische wereld zijn er miljarden dollars mee gemoeid. Men noemt het niet voor niets de “farmaceutische maffia”!

  5. Het manipulerende gedrag van de Greggen en Fransen hier onder het artikel, laat zien, hoe doortrapt de trollers zijn. Wetenschappelijk opgeleide mensen, die -achter de schermen zichtbaar- een IP-adres voeren, dat aangeeft dat ze niet alleen een nick hebben, maar ook nog eens niet traceerbaar willen zijn. ANGSTHAZEN dus. (Pasen in aantocht!)..

   Het is voor zij die luisteren en kunnen horen een kwestie van de ’tone-of-voice’ aanvoelen en dan zie je al een boel van het geraffineerde gemanipuleer. Héél stiekem hun eigen verhaal poneren, zg. iets gaan ‘samenvatten’ met eigen conclusies. WAT ER NOOIT WORDT BIJGEZEGD?
   ‘Naar mijn idee’ en/of ‘Ik vind’ en/of ‘Zoals ik het zie’.. Nee, deze trollen hebben de waarheid in pacht, zo kan de enige conclusie slechts zijn.
   Wij van WantToKnow beschouwen het als een compliment dat dit soort trolfiguren zich melden. Het is zoals het spreekwoord: ‘Ongedierte komt op het licht af; hoe feller het licht, hoe groter het ongedierte’.

  6. Guido J, het is zwak dat je met zo’n persoonlijke aanval probeert te verbergen dat je geen degelijk antwoord kunt geven op de kritiek die mensen zoals Frans of ikzelf geven.Waarom geef je geen antwoord op reacties 1.5, 2.9 of 7.24?  De vaststelling dat je hier wel op de man aanvalt maar geen inhoudelijke discussie aangaat na die andere reacties, dat zeg veel. Als ik iets verkeerd heb geschreven, maak het dan met degelijke argumenten duidelijk. Maar als je geen argumenten hebt, beschouw het dan niet als “manipulerende gedrag” of “doortrapt” wat ik heb geschreven. Indien jij recht in je schoenen zou staan, dan zou je zo’n aanval niet uitvoeren. Lees misschien nog eens de spelregels van wtk: “blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.” 

  7. Of ga je nu “wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.” Het zou mijn ego wel strelen.indien je op die manier bewijst dat je geen antwoorden kunt geven op de echte inhoudelijjke vragen en zo toegeeft dat ik gelijk heb … 🙂

  8. [ die -achter de schermen zichtbaar- een IP-adres voeren, dat aangeeft dat ze niet alleen een nick hebben, maar ook nog eens niet traceerbaar willen zijn. ]
   Stuur maar een berichtje naar mijn emailadres waarom jij denkt dat mijn IP zegt dat ik niet traceerbaar wil zijn. Ik heb m.i. een vast IP bij mijn vaste provider, ik reageer niet via proxy of zoiets.
   Dat ik een nickname gebruik, zoals zovelen hier, lijkt me niet verboden en vanwege slechte ervaringen elders met opponenten die bij een verloren discussie op wraak willen overgaan, ga ik dus niet met mijn volle naam reageren.
   Je kunt al mijn reacties nalezen en zeggen waar ik niet correct gereageerd of zelfs “gemanipuleerd” heb, maar het verontrust mij dat je meer tijd aan het traceren en voor trol uitmaken spendeert, dan aan inhoudelijk reageren op mijn input.

  9. @GuidoJ, 11.5
   Het feit dat nicks verschillende IP adressen voeren is voor sommigen de enige manier om hier te kunnen reageren, omdat IP adressen, naast nicks en emailadressen, -achter de schermen- worden gechecked en op een zwarte lijst gezet, zo het de moderator belieft. Geen angsthazerij dus, maar puur pragmatisch. En ik ben niet altijd op dezelfde plek en vaak in het buitenland en dus verschillende IP adressen. No big deal.

   Waarom toevoegingen als ‘ik vind’, etc? De nick staat er toch boven, dan is toch duidelijk genoeg wie iets vindt? En anders zou je het goede voorbeeld kunnen geven:

   “Ik vind dat de Fransen en Greggen manipulerend gedrag tonen”;
   “Ik zie een boel geraffineerd gemanipuleer”;
   “Ik vind dat ze héél stiekem hun eigen verhaal poneren”;
   “Ik vind dat het doortrapte trollers zijn”;

   Dat bevordert de leesbaarheid niet bepaald, of wel? Mij bekruipt het gevoel (goed geformuleerd zo?) dat deze reactie het gevolg is van enige frustratie over het niet kunnen inlossen van de belofte in 7.2.

   Je beschouwt het als een compliment dat dit soort (in jouw ogen! Guido vindt…) trolfiguren zich melden, maar je bent ze liever kwijt dan rijk. Een contradictio in terminis, waarvan ik vind dat er velen zijn op WTK en ik vind het belangrijk dat lezers daarop wordt gewezen en daarom ben ik hier (graag).

  10. Of hoe je Greg, Rob en Frans in één keer aan het zingen krijgt..

 9. Sinds 2009 is het bewustzijn van de kwalijke kant van vaccinaties enorm gegroeid. Dit was het jaar dat men de HPV- en Mexicaanse griepvaccins begon. Ik heb toen een email aan mijn gehele adressenbestand gezonden om mensen te waarschuwen voor de gevaren van vaccinaties en heb diezelfde mail ook mijn werk verspreid. Dezelfde email is als atikel op 7 juli 2009 hier op deze site verschenen.

  http://www.wanttoknow.nl/overige/arend-zeevat-maakt-zich-ook-zorgen/

  Citaat uit het artikel:

  “De laatste jaren zijn we geconfronteerd met verschillende plotseling opduikende epidemieën, die veroorzaakt zouden zijn door raadselachtig gemuteerde virussen.
  Eerst was er SARS, toen de vogelgriep en nu een combinatie van vogelgriep, varkensgriep en twee menselijke griepvirussen. Hoe kan dit? Zou de natuur er op uit zijn om ons uit te roeien door zulke gemene combinaties van verschillende virussen te maken? Lijkt me sterk. Het is bekend dat in laboratoria al heel lang wordt geëxperimenteerd met genetisch gemanipuleerde micro-organismen in het kader van biologische oorlogsvoering. De Spaanse griep in 1918 begon bijvoorbeeld op een Amerikaanse legerbasis. Zie HIER

  Zo is ook de oorsprong van de ziekte AIDS omgeven met vele raadselen. De Nederlandse microchirurg Johan van Dongen laat in zijn boek ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis’ op voor velen schokkende wijze zien hoe het geknutsel met micro-organismen een manier is om de mensheid drastisch in omvang te verminderen.

  In het eerste hoofdstuk zegt hij: (citaat) “ ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis’ gaat over het gegoochel met micro-organismen en het genetisch manipuleren ervan ten koste van de mens. Het is de beschrijving van een nog nooit eerder vertoont dodelijk complot tegen de mensheid. De meeste informatie over ziekten als aids en over wat er in medische en militaire laboratoria allemaal is en wordt uitgedokterd, bereikt de gewone burger niet of is zodanig verpakt in wetenschappelijk jargon dat die burger er niets mee kan, en waarschijnlijk is dat ook de bedoeling.

  Voor degene die WIL weten, is er veel informatie beschikbaar over de vieze spelletjes die gespeeld worden met onze gezondheid.

  Ik heb geprobeerd de informatie die ik jarenlang beroepshalve heb verzameld, in mijn boek zo te ordenen dat de geïnteresseerde lezer er wel wat mee kan. Ik ben me bewust van het shockeffect dat ik ermee zal bereiken, maar dat moet dan maar! Het lot van de mensheid ligt namelijk in handen van niets en niemand ontziende wetenschappers, politici en militairen, die met ons medisch- en geestelijk welbevinden zeer gevaarlijk omgaan. Juist daarom dienen hun uitspraken en handelingen uiterst kritisch te worden aanhoord en geobserveerd.” (einde citaat)

  Deze zouden volgens hem ontoereikend zijn om de risico’s van medische onderzoeken (vaccinontwikkeling) te kunnen beheersen in verband met de anarchie van industriële belangengroepen in onze wereld. In klare taal gezegd, de winsten gaan boven het welzijn.
  Van Dongen laat in zijn boek de Nederlandse arts en bacterioloog van internationale faam professor dr. H.H. Cohen aan het woord. Deze geeft aan dat hij met een probleempje zit aangaande de nationale wetgeving en internationale verdragen.

  Nog niet zo lang geleden liet de fabrikant Baxter daar het laatste staaltje van zien met het toevoegen van het vogelgriepvirus aan bepaalde griepvaccins. De woorden van Cohen laten zien dat dit geen ongelukkig toeval is geweest. Cohen laat verder het volgende weten: (citaat)

  “Bekend is, dat bij de bereiding van die vaccins daarin bepaalde componenten terecht kunnen komen. Ik geef u daarvan een voorbeeld: bekend is dat in levend poliovaccin, ook wel in geïnactiveerd poliovaccin, twee vormen van leukemie en een tumorvirus kan zitten en het Simian Vacuolating Virus SV40. Die tumorvirussen (lees aids-virussen red.) hebben oorspronkelijk in de poliovaccins gezeten; pas later heeft men ontdekt dat ze erin zaten en dat die mogelijk oncogeen, tumorverwekkend, waren.”(einde citaat)”

  1. Beste Arend,
   Ik kijk niet zo op van je bericht! Denk dat je het bij het rechte eind hebt. Ik ga geen lang verhaal houden maar ken jij ook de geboden van de Elite/Cabal op 1 dat de wereldbevolking gedecimeerd gaat worden tot 500 miljoen slaven van de New World Order? Te vinden onder Georgia Gemstone op YouTube. Weet je ook dat onze God in samenwerking met de Galactische Federatie van Licht en de Lichtwerkers op Aarde dit duistere plan gaan omvormen naar een betere en rechtvaardiger wereld?
   Ik dwaal wat af van het onderwerp maar hoop dat de redactie mij dat toestaat. Zie eens galacticchannelings.com. Tja is dat dan waar? Nou dat nieuws is veel beter en geeft hoop! Er is een strijd gaande tussen de krachten van het duister, de elite/cabal, vele multi-internationals en geheime duistere genootschappen, waar onder de vrijmetselaars en skull and bones die de New World Order willen stichten en de krachten van het Licht! Zou onze God dan de mindere zijn? Dacht het niet! We gaan een betere wereld krijgen dat denk ik.

  2. Daar moeten de mensen dan wel voor kiezen, terug naar het geloof, niet de kerken of priesters het geloof in een grote en diepe geestelijke leider, noem het zo je wilt, onze onderlinge menselijke liefde, moet prefeleren boven alles vooral het moderne materiaalisme, IPhone, de satanise omarming, Jenne

 10. Ik heb dit artikel op Facebook openbaar gedeeld. Ben nu een 65 plusser en heb als kind de vaccinaties moeten ondergaan. Heeft het mij schade gedaan? Ik weet het niet. Maar al jaren neem ik niet de gratis griepvaccinaties aangeboden door de huisarts. Met enig logisch nadenken kun je stellen dat de vaccinatie gebaseerd is op een oudere griepvariant. Dat heeft dan volgens mij geen zin. Ook las ik eerder dat er kwik en aluminium in zat wat giftig is. Waarom zou je niet mogen vertrouwen op je eigen immuunsysteem? Ik doe wat biologisch eten maar kan niet alles vanwege de centjes. Wel gebruik ik Ca, Mg, Zink, Hymalaya zout waarin alle sporen elementen zitten die het lichaam nodig heeft, vit. C en D3, multivitaminen en spirulina om het gevormde zuur in het lichaam te neutraliseren onder andere en het immuunsysteem op te peppen. Voor mij werkt het en waarom dan die griepprik? Maak je immuunsysteem sterker zou ik zeggen!

 11. Hallo beste mensen ik ben geen geleerde,maar wel een trouwe lezer,ik ben heel erg geschrokken van wat ik gelezen heb,ik heb eens gelezen over ontgiften,is dat niet waar we mee moeten beginnen,dit gebeurd op Homopatise manier.en dan die G c maf methode,het is mijn idee

  H Gr van jacques v .Wakeren

 12. Dr Mary’s Monkey

  The 1964 murder of a nationally known cancer researcher sets the stage for this gripping exposé of medical professionals enmeshed in covert government operations over the course of three decades. Following a trail of police records, FBI files, cancer statistics, and medical journals, this revealing book presents evidence of a web of medical secret-keeping that began with the handling of evidence in the JFK assassination and continued apace, sweeping doctors into coverups of cancer outbreaks, contaminated polio vaccine, the arrival of the AIDS virus, and biological weapon research using infected monkeys.

  https://www.youtube.com/watch?v=GZ5-liXcXLI

  On July 21, 1964, Sherman was found dead in her apartment on St. Charles Avenue in New Orleans.[4] The body had burn and stab wounds.[4] The police report classified the death as a murder. An autopsy was performed by Monroe S. Samuels, M.D., on July 21, 1964. The autopsy report classified Sherman’s death as a homicide.[5] Dr. Samuels determined that Sherman died of a stab wound in her heart.[6]

  1. Vin het wel interessant maar heb nog geen idee over het waarheidsgehalte , moet nog even herkauwen.

  2. Freeflip, het is wel een heel bizar verhaal waar we in die video mee geconfronteerd worden. Niets is mij echter te bizar. Ik heb eruit begrepen dat CERN door haar opgepepte kracht gebruikt gaat worden om demonische entiteiten in onze ‘dementie’ 🙂 binnen te laten stromen. Dis mogelijkheid is al langer bediscussieerd op het www. Het meest intrigerende is echter dat men in september het uit een Iraaks museum gestolen opgepotte hoofd van Osisis/Nimrod met CERN en een daaraan verbonden mega-3D-printer, door middel van DNA-regeneratie en transformatie, het perfecte lichaam wil scheppen voor de Antichrist.

   Waar mijn interesse werd echt gewekt waar Israël in beeld kwam en de verhuizing van de VS-ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het past precies bij wat ik in verschillende artikelen al heb aangegeven. Namelijk de transitie van de Pax Amricana naar de Pax Judeïca. Zoals door velen al beschreven leven we nu dus in de eindtijd.

  3. Ik vindt het heel bijzonder dat als je in een onecht land, als Nederland woond, waar alles wat mooi en goed is alleen maar af neemd, en alles wat verrot en vies is, ook in de mensen, alleen maar toeneemd, je staande moet blijven door onzin te verkopen, ja heel bijzonder, Jenne

 13. Freeflip, ja het is meer als dat wij weten en ook mogen weten, er staan grote dingen te gebeuren, ik heb mij terug getrokken uit mijn functie, maar hoor nog steeds veel, waar door ik er ook steeds weer op hamer als levens mlange Athéist, terug te keren naar het werkelijke moment, van toen ze de gezonden leider van de mensheid hebben vermoord, en er komt één nieuwe boodschapper, daarom zijn de tegenstanders van de mensheid de Joden zo sterk, want het is hun einde, ze denken dat ze alles op zijn plaats hebben, de kingpin is Houssein van Josranië, die een Joodse moeder heeft dus Jood is, Putin heeft ook hem bezocht als afgezant van het nieuwe Christen dom, hij is een nieuwe diciple, hij weet wat zij zijn volk hebben aangedaan, meer als 100 millioen Russen vermoord, wordt niet over gesproken, wel over 1 millioen Armeniërs, en vooral de holocaust, het kan morgen oorlog zijn, met misschien 200 of 300 millioen dode mensen, zij de Joden willen het blanke Christelijke ras uitroeien, zo staat dit geschreven, geen leuke ontwillelingen overal achter de schermen, kijk hoe de Joodse macht is toegenomen, schrikbarend, zo het satanisme te zien groeien, en door de massa verborgen blijft, Jenne

  1. Jenne en anderen. Wat ik mij dus voortdurend afvraag is het volgende: Ben bezig (jullie ook) mensen wakker te krijgen en te informeren, wat niet opschiet maar ik kan het niet laten en/of voel dat ik dit moet doen. De grote massa blijft doof en blind en we sturen aan op rampen.
   Of ik kan de boel de boel laten en gaan tuinieren, wandelen, schilderen etc. Dit laatste doe ik zowiezo anders word je helemaal gek. Iemand advies in deze ?

   Dit dus bijvoorbeeld. Laatst was er een aflevering in de US van Dr. Phil over een slachtoffer van pedofilie. Deze uitzending wordt dan weer niet in Nederland uitgezonden. https://wearechange.org/dutch-tv-broadcaster-cancels-dr-phil-episode-exposing-elite-pedophilia/
   Zie ook: Uw leven en dat van uw gezin is in dreigend gevaar, door GEBREK aan KENNIS. http://boinnk.nl/134715/de-illuminati-agenda-om-de-mensheid-te-vernietigen/

  2. Freeflip, ja hoor gewoon je leven leiden, je kunt er hoegenaamd niets aan veranderen, heb het bij mijn ouders gezien, bewogen en heel sociaal bewust, hun leven een groot deel dan, aan anderen, en hun ideologiën besteed, nou nooit veel dank ontvangen, zo van moet je hem en haar zien, hun partij bleek later, gelukkig na hun dood op drijfzand, onwaarheden en leugens te zijn gebouwd, mijn vader doneerde en doneerde o.a. voor het gebouw Felix Meritus toen het gebouw van de Communistische partij, nu weet ik niet van wie dit gebouw nu is, ik vertel dit om aan te geven, leef je leven, heb veel tijd en energie in een broederschap gestoken, ook dat geeft niet die voldoening die je zou verwachten, maar goed niet klagen, gewoon verder, op weg naar het einde, met mijn familie, vrienden, kennisen, nou en daar heb ik mijn handen vol aan, ik wens je een fijne dag, groet Jenne
   Ik koop mijn schilders spullen bij een nieuwe winkel keten, kost niet veel, dus !

  3. Freeflip, Carla en mijzelf, denken vaak aan een heel mooi stuk van ons leven, onze tijd in the States, over route 66 naar the South, weinig geld veel vriendschap, en heel veel muziek, en dan vragen we ons af wat is er met die wereld gebeurt, waar zijn ze gebleven al die mooie jonge mensen, nou ja ik of wij kunnen dan in de spiegel kijken alles is grijs en transparant, maar ons gevoel en gek genoeg de liefde die we toen voor de wereld voelde bestaat nog steeds, maar ’t is waar de respons is een stuk minder, ha ha de meeste zijn al lang weggescheurd op hun Harley, liefje achter op, en als ik dan nu al die lieve mensen bezig zie, met van alles heel zorgelijk, maar echt hard en diep leven doen zij niet, ga curcessen geven aan mensen hoe te leven, niet vegeteren met pseudo BIO producten, leven doen wat je moet doen, om je zelf te kunnen zijn en blijven, Jenne

 14. Guido (11.10): ik zou jou graag eens horen “zingen” in plaats van steeds maar de lastige vragen te negeren! Waar blijven jou antwoorden op reacties die over de inhoud gaan? Ik herhaal nog eens: “het is zwak dat je met zo’n persoonlijke aanval probeert te verbergen dat je geen degelijk antwoord kunt geven op de kritiek die mensen zoals Frans of ikzelf geven.Waarom geef je geen antwoord op reacties 1.5, 2.9 of 7.24?  “

  1. Oho lieve jongen ik geef wel antwoorden maar jij wenst die te negeren! Dat is dus heel wat anders.

  1. De sterkte was voor jou bedoeld beste Guido. Ik heb het niet zó nodig dan vele anderen. Ik ben sterk. 🙂

  2. Gelukkig zijn er dan ook zwakkeren anders zou jij niet sterk zijn.

  3. Eigenlijk stoort het mij hoe je met je reactie suggereert, dat ik alleen maar sterk kan zijn als er ‘zwakkeren’ zijn. Het ging mee meer om het moment, Antichrist.

  4. Je zult toch ergens een “nulpunt” moeten hebben om iemand sterk en/of zwak te willen noemen… voor wat het überhaupt waard is.
   Misschien nog eens nadenken waar je “stoor emotie” vandaan komt?

  5. Van mijn rechtvaardigheidsgevoel en van mijn niet-tegen-onzuivere-intenties kunnen. Als je graag alles wilt ontleden, waarom begin je niet met je Nickname.

  6. Onzuivere intenties, hmmm dat is wel een bijzondere woordcombinatie.
   Interessant.

 15. Ken het probleem van drugs gebruikers, maar dan verslaaft aan drugs voorgeschreven door hun huisdokter, of andere medicus.
  In princiepe zijn deze tranquillizers voor korte duur toegestaan, maar ze blijven er jaar na jaar van gebruiken, en wanneer ze willen stoppen gaat dit met grote pschosomatische problemen en angst gevoelens gepaard, plus dat het, het denkvermogen aantast
  Deze mensen zijn te helpen, met het afbouwen van hun verslaaftheid, door middel van de homeopathise middelen voorhande, en het werkt, Jenne

 16. Dit zei Steiner ook nog in 1917!
  “”„Die Seele wird man abschaffen durch ein Arzneimittel. Man wird aus einer „gesunden Anschauung“ heraus einen Impfstoff finden, durch den der Organismus so bearbeitet wird in möglichst früher Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, daß dieser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt: Es gibt eine Seele und einen Geist. – So scharf werden sich die beiden Weltanschauungsströmungen gegenübertreten.””

  ‘De ziel zal er afgeschaft worden door farmaceutische producten. Men zal vanuit een ‘gezonde opvatting’ een entstof vinden, door die het organisme zo bewerkt wordt, mogelijkst in de vroege jeugd, mogelijkst meteen bij de geboorte, zodat dit menselijk lijf niet op het idee komt: Er is een ziel en een geest. – zo scherp zullen de beide wereldbeschouwingsstromingen zich tegemoet treden.’

  1. mc,

   misschien kunnen we de entstof vervangen, door een verregaande onmenslijke techniek als bijvoorbeeld de IPhone, het is echt heel erg als je op gaat letten, het zijn echte zombies!
   groet Jenne

  2. Ja Jenne, het is ook erg. Ze weten dat ze de jeugd/kinderen moeten hebben, die zijn de toekomst. Daarom hoort het bij de verantwoordelijkheid van ouders om dit te doorzien. Als die natuurlijk ook ‘slachtoffers’ zijn dan wordt het moeilijk het roer om te gooien.
   De antroposofen stellen zich terecht de vraag, wat neemt het kind mee uit de geestelijke wereld, wat zich hier op aarde moet ontwikkelen? Men heeft amper meer zicht op wat de zielen werkelijk ‘willen’, omdat het de baby’s, latere kinderen wordt ontnomen zich vrij te ontwikkelen, dus vrij van kunstmatige invloeden.

 17. Degene(n) die mij verplicht willen vaccineren, chippen of wat dies meer zij zullen eerst zelf ondergespoten of gechipt worden ter meerdere eer en glorie van dat deel van de mensheid.

 18. Hoe ernstig de basis van onze wetenschappen, kan wankelen, en op volkomen gebakken lucht is/kan blijken te zijn gebouwd.
  Het altijd als volkomen onaantastbaar te boek staande Quantummechanica,
  blijkt weer een niewe deuk te hebben opgelopen.
  Lees op de ; de new scientist.nl ; verstrengelde fotonen etc.
  Om maar aan te geven, het is niet altijd, als aangenomen !
  Jenne

 19. De 17 regels voor trollen:
  Regel 1.
  Reageer verontwaardigd, houd vol dat jouw tegenstander een prestigieuze groep of personen aanvalt. Vermijd de discussie van de feiten en forceer de tegenstander tot verdediging. Dat noemt men ook het ‘Hoe durf je’-manoeuvre.
  2.
  Stel aan de kaak dat de tegenstander geruchten aan het verspreiden is, maakt niet uit welke bewijzen hij levert. Indien de tegenstander bronnen van internet geeft, gebruik deze feit tegen hem: Volhard, dat allen de mainstream-media en de establishment- historiografie uitsluitend geloofwaardig zijn, ofwel een handvol superbedrijven de media-markt onder elkaar verdelen en de meeste historici ‘wiens lied ze zingen, diens brood ze eten’.
  3.
  Attaqueer een stroman- argument: Overdrijf, versimpel of vervorm anders een argument of een bijkomstig aspect van een argument van de tegenstander en attaqueer dan deze vervormde positie. Men kan ook gewoon de tegenstander met opzet mis-interpreteren en hem een positie veronderstellen, die zich dan makkelijk laat attaqueren. Vernietig de stroman -positie op een manier die de indruk moet wekken, dat daarmee alle argumenten van de tegenstander gedaan zijn.
  4.
  Associeer de tegenstander met inacceptabele groepen: gekken, terroristen, rechts-extremisten, racisten, antisemieten, paranoïde conspiracy- theoretici, religieuze fanatici. Leid hiermee van een discussie af.
  5.
  Trek de motieven van de tegenstander in twijfel. Verdraai en overdrijf iedere feit, om de tegenstander te laten lijken, alsof hij door een persoonlijke agenda of andere vooroordelen gemotiveerd is.
  6.
  Doe alsof je dom bent: Maakt niet uit welke bewijzen en logische argumenten door de tegenstander voorgelegd worden, vermijd principieel iedere discussie met de beredenering, dat de argumentatie van de tegenstander geen zin maakt, geen bewijzen of logica bevat.
  7.
  Verklaar dat de positie van de tegenstander oud nieuws is, al duizend keer voorgekauwd en daarom niet de discussie waard.
  8.
  Verklaar dat het onderwerp te complex is om ooit achter de waarheid te kunnen komen.
  9.
  Alleen staats-media (media die met subsidie ondersteunt wordt en daarom de autoriteiten verplicht zijn) verspreiden de waarheid! Zoek alleen naar feiten die, de van begin af aan jouw vastgelegde positie ondersteunen en negeer alle feiten die deze tegenspreken. Ga in geen geval op de argumenten van je tegenover in, maakt niet uit hoe logisch en gegrond zij ook mogen zijn.
  10.
  Stel de maatschappelijke positie met geloofwaardigheid gelijk: ‘wie ben jij, dat jij deze politicus/academicus/expert/slachtoffer etc. wie dan ook, zo iets kan veronderstellen!’
  11.
  Eis, dat je tegenstander de casus compleet oplost, eis onmogelijke bewijzen. Iedere vaagheid bij de tegenstander wordt als argumentatieve faillietverklaring gezien.
  12.
  Provoceer jouw tegenstander tot hij een emotionele reactie laat zien. Daarop kan men de tegenstander voor zijn ‘barse’ reactie bekritiseren en ook dat die geen kritiek verdraagt.
  13.
  Verklaar algemeen, dat grote samenzweringen onmogelijk zijn om door te voeren, omdat er veel te veel mensen een deel ervan moeten gaan uitmaken en alles zouden kunnen doorvertellen. Negeer het feit dat bij alle grote illegale operaties de verschillende uitvoerende afdelingen geïsoleerd van elkaar zijn en alleen zoveel weten wat ze ter uitvoering van hun deel aan de operatie nodig hebben. Negeer het feit dat er een strenge hiërarchie bestaat, iedereen alleen de bevelen volgt en geen ongemakkelijke vragen mag stellen.
  14.
  Wanneer de tegenstander zich niet door de genoemde tactieken laat klein krijgen, ga dan zo lang door tot de tegenstander vermoeid is en zich uit frustratie terugtrekt.
  15.
  Zoek naar vluchtige spelling of grammaticafouten of verbale uitdrukkingsfouten om de tegenstander als dom te classificeren. Leid daarmee van de inhoud van zijn redenatie af.
  16.
  Wanneer je op iemand van een blog wilt reageren door iets te schrijven/discuteren, kom dan altijd met een 2e of 3e persoon opdagen, zodat de tegenstander de indruk moet winnen, dat hij alleen met zijn mening staat (het voorspiegelen van een mening van de minderheid). De massa van de zwijgende gluurders en zich amuserende toeschouwers is immers schrikbarend hoog, zodat er amper gevaar bestaat dat zich iemand inmengt en degene die door de gluurders blijkbaar in ‘minderheid’ is, in bescherming neemt.
  17.
  Wanneer het niet anders kan of je wordt ontmaskerd, kom dan de tegenstander minimaal tegemoet en eis van hem in een royale tegenzet, het haast onmogelijke ophelderen! B.v. ‘Leg uit en bewijs de werking van homeopathie. Dan vinden we een regeling!’ En het spel begint opnieuw, omdat de tegenstander weer argumenten levert, die jij met een van de 16 regels zal tegenwerpen. Men noemt dat ook (murw maken) ‘uitputtingstactieken’.

 20. Gezien onze deskundige provaxxers momenteel zijn verdwenen kan deze discussie helaas niet verdergaan. Discussie te volgen op 1….

  Als niet deskundige kan ik enkel tot deze besluitvorming komen.

  Op mijn vragen en opmerkingen kwam helaas geen zinvol antwoord. Mijn vragen waren:

  is een arts welke medicatie voorschrijft welke niet werkt of schade berokkend bij een patient niet ondeskundig

  indien deze geneesmiddelen schade berokkenen , wie draait dan voor deze schade op

  heeft ten dien gevolge een arts geen ondeskundig geneeskundige zorgen verstrekt en dient hij daarvoor niet aansprakelijk te worden gesteld?

  Verder wat betreft Rob, welke duidelijk aan de kant van de pharmacie staat , ontkent elke aansprakelijkheid wat betreft slechte werking vaccinaties.
  Indien die er is is volgens hem deze te wijten aan de verstrekker wegens foute dosering of mocht deze vaccinatie niet worden toegediend wegens bijkomstige factoren.
  Was de houdbaarheidsdatum overschreden of werd de vaccinatie toegediend onder foute omstandigheden.

  Hij erkent echter wel dat vaccinaties in relatie tot andere stoffen in het lichaam schadelijke symptomen kunnen veroorzaken, welke volgens hem niet te voorzien zijn. Mijn opmerking hierover dat een vaccin op maat moet gemaakt worden bleef ook onbeantwoord. Zoals ook tevens mijn vragen naar de vermeende deskundigheid van de vermeende ‘autoriteiten’.

  Ik leer hier uit dat echte antwoorden ons worden onthouden. Dat enkel propaganda en illusies ons worden verkocht.

  Sinds 9/11 heb ik mijn vertrouwen in overheden verloren.
  Sinds de oorlog met Irak heb ik mijn vertrouwen in de navo en de verenigde naties verloren.

  Gezien de steeds terugkerende zelfde praktijken in de voedselindustrie, pharmacie, en al die andere praktijken die overheden ons in de strot duwen, kan ik enkel aannemen dat agenda 21 een feit is;

  1. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  2. schools, vroeger was ik ook zo, zo is het er in gestampt jaar naar jaar, communicatie, een uiteenzetting of een vlaams discours https://nl.wikipedia.org/wiki/Discours iets zeggen wil niet zeggen dat je gehoord wordt zoals jij denkt, een deskundige provaxxer klinkt mij paradoxaal, Hilleman clipje jaren geleden al een keer gezien, zegt genoeg toch, sv40 in je koffie met een naald tussen de jaren 50 kongo apen, was zogenaamd per ongeluk, je weet toch, Jenne over plasmaar raak Engelen mag best onder Engelen artikel van Veronica Tieneke toch? waarom all over the place vol lekken, maakt me discontent, ik vraag me af bij welke proto schooljuf ik al lang tien keer geband was, zo zonde, afstemmen op, je kan wel wat zeggen maar wat zegt dat, wat ik mij afvraag welke vaxen heb ik precies gehad, een aantal, en wat heeft dat met mijn brein gedaan uiteindelijk, snot oorontsteking migraine vermoeidheid autisme effecten concentratie uithoudingsvermogen, mijn sterke vermoedens daaromtrent zijn misschien al genoeg. kort samengevat, wil je verder gaan onder punt 1, draadje 1, waarom ga je dan niet verder onder draadje 1, all over the place in Jennen stijl zeker, besmettelijk, in de paarden dressuur noemen we dat uit elkaar lopen, niet verzameld, niet kernachtig, op zich niks mis mee totdat het gebrek aan samengebalde kracht begint te irriteren, treiteren zeven zeuren om het zeef zeiken. Thnx gurrls Anna en Odie die nog wel de moeite namen voor de wel gemeende felicitaties. “Burn You Up, Burn You Down” – Peter Gabriel, from “Still Growing Up” https://www.youtube.com/watch?v=wQleDzBXwW0 en jah plasma engelen zijn wel weer inhoudelijk congruent met camelot interview, toeval of toch wel wat gekeken vraag ik mij af, want wie bekijkt zoiets hier, ondeskundig publiek, laag opgeleid met grote mond en veel lawaai. kort samengevat door zelf niet verder door te gaan op 1 ben je je eigen verstoorder geworden.

  3. Hyper Alert nu pas gezien, je was jarig mijn beste, gefelisiteerd, nog vele jaren in gezondheid en voorspoed, beter laat dan nooit, mag ik vragen hoeveel Aard jaren jij er op heb zitten, en ook wat bedoel je over Engelen, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.